Den højeste salgspris for din virksomhed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den højeste salgspris for din virksomhed?"

Transkript

1 Den højeste salgspris for din virksomhed? Der er mange forhold, der bestemmer din virksomheds værdi. Der er forhold du selv kan påvirke. Andre værdiskabende tiltag kan vi hos Audon Partners bidrage med. Her følger eksempler på virksomhedssalg hvor det er lykkedes at opnå en væsentlig merpris i forhold til virksomhedens stand alone værdi. > Audon Partners A/S den danske del af M&A International Inc. Toldbodgade 31, 1253 København K, Tlf ,

2 Nyt forretningskoncept skabte merværdi Partner Henrik Audon Audon Partners synliggør værdierne - og skaber international konkurrence! Det handler om, hvordan du som virksomhedsejer får mest ud af din virksomhed, når det er tid til at give nøglerne videre. Audon Partners er grundlægger af verdens ældste og største alliance af M&A rådgivere, M&A International Inc. Dermed sikrer vi, at din virksomhed kan komme i reelt udbud i hele verden og ikke blot i Danmark. Det kan godt være, at vi finder en køber i Danmark, men det vil være til den højeste pris, som det internationale marked er indstillet på at betale. Der er mange forhold, der bestemmer en virksomheds værdi. Nogle kan ejeren selv påvirke. Andre kan vi hos Audon Partners påvirke. F.eks. den værdi, som opstår, når to virksomheder tilsammen skaber mere værdi, end de besidder enkeltvis. På de følgende sider beskriver vi en række praktiske eksempler på værdiskabelse i forbindelse med virksomhedskøb og -salg. I hvert enkelt tilfælde er det lykkedes at opnå en merpris ved at sikre, at alle værdielementer kommer frem, og ved at skabe konkurrence blandt flere interesserede købere i hele verden. For Audon Partners handler det om at udvikle konceptet for virksomhedens fremtidige eksistens. Her besidder vi en betydelig erfaring med forretningsudvikling, branchekonsolidering og internationalisering. Sammen med vores globale salgsorganisation identificeres mulige løsninger, som hver på sin måde genererer merværdi og unikke muligheder. Mulige købere kontaktes, og auktionen kan begynde! Eksemplerne i dette nyhedsbrev er ikke enestående tilfælde, men for samtlige selskaber gælder det, at salgsprisen afspejler den merværdi, som et professionelt og internationalt konsulent- og salgsteam kan generere. Alle opnåede en pris som ligger væsentligt over virksomhedens stand alone værdi. Blot ved at synliggøre værdierne og skabe konkur rence blandt køberne! Med venlig hilsen Henrik Audon 2 Tæppeland lå ligesom store dele af den øvrige detailhandel underdrejet af finanskrise og tabsgivende butikker. Ikke nogen indlysende lækkerbisken at sætte til salg, men et helt nyt forretningskoncept åbnede købers øjne og sikrede Tæppe lands ejere en usædvanlig pris. Tæppeland er med 26 forretninger Danmarks største tæppe- og gulvbelægningsbutiks kæde. Kæden, som dækker hele Danmark med et stort udbud af tæpper og andre gulvbelægningsmaterialer, omsatte i 2011 for ca. 300 mio. kr., men sled under finanskrisen med store underskud. Med udgangspunkt i behovet for at gennemføre et generationsskifte besluttede grundlæggeren af Tæppeland, Jørn. E. Jensen, og hans medejer, at virksomheden skulle sælges. Slog to brancher sammen Audon Partners blev engageret til at finde den mest værdiskabende løsning. På baggrund af den store overkapacitet, der er mange steder i detailhandelen foreslog vi, at vi skulle forsøge os med en model, der tog udgangspunkt i behovet for branche konsolidering inden for detailhandlen. Møbler og tæpper komplementerer hin anden godt. Folk er tilbøjelige til at handle begge dele på samme tid og ved at tilbyde tæpper og gulve sammen med møbler, kan man forvente at få flere kunder ind i butikkerne og dermed øge omsætningen pr. m2 uden at øge antallet af medarbejdere. Satser på de store Ejerne af møbelkæden Biva, som ligeledes havde driftsunderskud pga. ringe kapacitetsudnyttelse i deres butiksnet, blev præsenteret for et gennemtænkt forretningskoncept, som indeholdt stor synergi mellem Tæppelands 26 forretninger og Bivas 39 butikker. Målet var 50 større, fælles butikker, som med fælles markedsføring og administration skulle udnytte hinandens fordele og kompetencer. De mindre og tabsgivende butikker skulle lukkes. Reinvesterede provenu Den tidligere ejer og grundlægger af Tæppeland, Jørn E. Jensen, opnåede samlet set en favorabel løsning på det nye forretningskoncept og fik samtidig mulighed for at reinvestere en del af sit salgsprovenu i det nye selskab sammen med ejerne af Biva. Succesen og merprisen lå i det nye f orretningskoncept, som Audon Partners u darbejdede på baggrund af en høj forretningsmæssig forståelse og ekspertise. n Psykologisk forståelse gav 10 mio. ekstra Prisen for Dansk Ventil Center (DVC) var allerede fastlagt, da Audon Partners formåede at hente yderligere 10 mio. kroner hjem til ejerne svarende til værdien af DVC s overskudslager. Dansk Ventil Center (DVC) i Vejle omsatte i 2011 for ca. 40 mio. kr. Sortimentet bestod af ventiler som DVC solgte til danske industrivirksomheder og specialventiler til større internationale kunder. Ejerne, H enrik Aarup Svendsen og Ole Bjørn Jensen på henholdsvis 38 og 40 år, havde startet virksomheden og udviklet den til sit nuværende niveau. For at sikre, at DVC ville u dvikle sig yderligere blev de to ejere enige om at gå i dialog med ERIKS, som havde r ettet en h envendelse om muligheden for køb. Ekstra for lageret Den hollandske koncern ERIKS, der er stærk i det meste af Europa, var interesseret i at komme ind på det skandinaviske marked med dele af sit produktsortiment. Det lykkedes at forhandle en markedsbestemt såkaldt stand alone pris hjem for DVC. I tillæg til denne pris lykkedes det at overbevise ERIKS om, at der skulle betales ekstra, idet kapitalbindingen i virksomheden var større end nødvendigt. Den budgetterede omsætning og indtjening afspejlede ikke værdien af et overskudslager på ca. 10 mio. kr. Audon Partners foretog sammenligninger mellem ERIKS og DVC s lageromsætningshastighed, og disse underbyggede, at lageret var større end nødvendigt, hvilket blev brugt som argument for at hæve salgsprisen. Specialviden og psykologisk forståelse ERIKS betalte en merpris svarende til overskudslagerets bogførte værdi, en type værdiskabelse man sjældent ser gennemført for ejerne i en salgsproces. Audon Partners fik sammen med sin hollandske partner under processen opbygget et insight hos ERIKS, der gjorde det muligt at gennemføre handelen til trods for, at den i første runde faldt på gulvet. Succesen lå bl.a. i psykologisk forståelse for beslutningsprocesserne i en stor koncern med mange ledelseslag. n 3

3 Audon Partners er hamrende professionelle og vedholdende. De er dygtige og aftaler over holdes - det er absolut prima. Lad mig sige det helt klart: Det her kunne vi ikke have gjort selv! Så var vi ikke kommet i nærheden af en køber med dette format. Leif Thomsen, tidligere adm. direktør og aktionær i Danstoker Prisen oversteg værdien Betalte kanonpris for markedsadgang Den selvstændige værdi er langt fra altid det tal, der står nederst på slutseddelen. For Audon Partners handler det hver gang om værdiskabelse f.eks. ved synliggørelse af driftssynergi og om at få hele verden i spil. Ilva var en af Danmarks største møbelhuskæder og havde i 2007 en omsætning på ca. 700 mio. kr. Med finanskrisens udbrud blev den islandske ejer, som havde købt møbelhuset umiddelbart før finanskrisen, økonomisk hårdt ramt. Den islandske økonomi brød sammen og salget af Ilvas produkter styrtdykkede både i England og i Skandinavien. Ilvas engelske varehuse gik konkurs og Ilva tabte 100 mio. kr. før skat i det år, hvor Ilva blev solgt - hård presset af bankerne. Store driftbesparelser Der var to årsager til at IDdesign blev den endelige køber af Ilva. Den ene var, at vi kunne beregne os frem til, at der kunne spares årlige driftsomkostninger på mellem 75 og 100 mio. kr. ved et sameje af Ilva og IDEmøbler. Omkostningsbesparelserne kunne opnås ved udnyttelse af fælles ressourcer, sparede lønomkostninger, omkostninger til administration, markedsføring, indkøb og fælles lager. Den anden årsag var, at dannelsen af så stor en møbelhuskæde (transaktionen skaber Danmarks næststørste bolighuskoncern med en samlet omsætning på næsten 2 milliarder) ville kunne danne et godt udgangspunkt for opkøb i resten af de skandinaviske lande. Synergi løftede prisen Sælgeren fik en pris, der i betydelig grad oversteg den selvstændige værdi af Ilva, en pris baseret på muligheden for opnåelse af mio. kr. i samlede driftsbesparelser for Ilva og IDEmøbler. Succesen hviler på grundig forretningsmæssig indsigt og forhandling med flere købere på en gang. n Solgte selskabet to gange! Det lyder næsten for godt til at være sandt, men Audon Partners solgte faktisk møbe l fabrikken Tvilum to gange for samme ejer! Tvilum producerer saml-selv-møbler og er i dag Europas største inden for sit felt. Det oprindeligt familieejede selskab ligger i Fårvang mellem Viborg og Århus. Da Audon Partners stiftede bekendtskab med Tvilum med henblik på salg af virksomheden, var den samlede omsætning 500 mio. kr. med et resultat efter skat på 50 mio. kr. Reinvesterede provenuet Vi anbefalede en sammenlægning af 6 selskaber, hvoraf nogle var ejet af familien Kristiansen og andre af deres underleverandør. Vi anbefalede desuden salg til en kapitalfond med det formål, at familien kunne reinvestere en del af salgsprovenuet i et selskab ejet sammen med kapitalfonden. Planen var herefter at opkøbe konkurrerende møbelvirksomheder, der kunne passe ind i forretningskonceptet. Solgte til amerikansk gigant Efter 3 års sameje med den købende kapitalfond var Tvilums omsætning blevet tredoblet. På dette tidspunkt kontaktede vi sammen med vores partner i New York møbelfabrikken Masco Corporation - USA s største samlselv møbelfabrik med forslag om at købe Tvilum, der på det tidspunkt var på vej til at blive introduceret på Københavns Fondsbørs. Masco engagerede os til at gennem føre købet, og det lykkedes for Masco at købe Tvilum inden børsnoteringen i København. Familien fik ved salg af sin minoritetsaktiepost en pris stort set svarende til prisen ved førstegangssalget. Alliancen viser sit værd Dette er et eksempel på, hvordan der kan skabes yderligere værdi ved reinvestering af en del af salgsprovenuet med henblik på systematiske opkøb i et samarbejde med en kapitalfond. Med det senere salg til et stort børsnotet selskab, som i dette tilfælde kunne indføre Tvilums produkter på det amerikanske marked, fuldbyrdes succesen med gevinst til alle parter. Handlen gennemførtes sammen med vores partner i New York. En håndtering af sagen, som forudsætter års praktisk forretningserfaring og et mangeårigt og tæt samarbejde i vores M&A-alliance. n Danstoker kunne ikke få det bedre: Den Herning-baserede kedelvirksomhed fik adgang til det store indiske marked, og køberen, indiske Thermax, indløste billet til Europa. Det var win-win for alle parter! Danstoker ligger i Herning og sælger industrikedler i Europa og Sydøstasien. Virksomheden havde vist fin vækst med et godt cash flow i de senere år, hvor omsætningen havde nået 400 mio. kr. årligt. Efter 10 års drift besluttede ejerne at sælge virksomheden. Det blev dog ikke til deres tyske konkurrent, som havde henvendt sig vedrørende køb af selskabet. Mest krydssalg Derimod blev Audon Partners engageret for at finde den internationale producent af industrikedler, som kunne skabe mest krydssalg med Danstoker, og som derfor kunne betale den højeste pris. Merværdien blev skabt med udgangspunkt i vores lokale indiske partners kendskab til Thermax, som er børsnoteret i Mumbai. Vores indiske partner vidste, at Thermax to år tidligere havde forsøgt at købe en tilsvarende virksomhed uden held. Springbræt til Europa Forretningslogikken var, at Danstoker skulle sælge Thermax s større industrikedler i Europa, og at Thermax skulle sælge Danstokers mindre industrikedler i Indien. Danstoker blev valgt til at danne brohoved for en fælles Danstoker/Thermax ekspansion i Europa med Herning som hovedsæde. Ejerne af Danstoker fik en merpris på ca. 30% på grund af de store krydssalgsmuligheder med netop den indiske køber og som resultat af en effektiv international salgsauktion. De nye indiske ejere har sidenhen investeret kraftigt i den Herningbaserede virksomhed, og konceptet har båret frugt. Det var win-win for alle parter! n 4 5

4 Unidrain fik en markant overpris fordi det lykkedes både at synliggøre værdierne for køberne, og fordi det lykkedes at skabe intens konkurrence om virksomheden. Partner Jonas P. Knudsen unidrain Opdeling sikrede toppris Parallelforhandlinger med 20 forskellige købere sikrede Consenta den højeste pris og reddede 700 arbejdspladser. Det børsnoterede selskab Consenta bestod i 2005 af 6 forskellige forretningsområder indenfor byggebranchen, herunder byggemarkederne HT-Defta, Grønvold & Schou, Palsgaardgruppen, Danmarks største producent af træspær, og LB/LBU, der producerer og udlejer pavilloner. Fejlslagne investeringer, manglende forretningsmæssig sammenhæng og mangelfuld omkostningsstyring var tre væsentlige årsager til, at det børsnoterede Consenta gennem tre år opbyggede et stort Nye ejere øgede værdien Selvom Unidrain havde udviklet et unikt produkt, var virk somheden ikke i stand til at tjene penge. Derimod kunne omsætningen fordobles af den rette køber og det kom til at bestemme prisen. Unidrain, som ligger i Farum, havde med en omsætning på 40 mio. kr. endnu ikke haft overskud. Grundlæggeren af virksomheden, arkitekt Claus Dyre, havde udviklet et unikt produkt, som det var lykkedes ejeren at få patent på i en række europæiske lande. Med et patent, som konkurrenterne ikke kunne kopiere, havde Unidrain en markant konkurrencefordel. Produktet består af et afløbssystem til badeværelser, som både designmæssigt er flot og som tilmed er nemt og hurtigt at indbygge. Mureren slipper for at lade badeværelsesgulvet skråne fra 4 sider ind mod midten, hvor risten normalt placeres. I stedet er afløbet med afløbsrist placeret langs væggen og muret op bag flisebeklædningen. Simpelt og effektivt. Unidrain, der er meget velkendt i Danmark, havde og har et stort salg hjemme, men 6 v irksomheden var for lille til at kunne tjene penge. Kunne ikke trænge igennem 2 år før salget hjalp Audon Partners ejerne med kapitaltilførsel til selskabet til opbygning af et distributionsnet primært i Tyskland og sekundært i resten af Skandinavien. Det viste sig imidlertid, at Unidrain var for lille til at kunne trænge igennem de nationale godkendelsesbarrierer i både Sverige og Tyskland. Synliggjorde værdier Ejerne besluttede at sælge virksomheden til en køber, der kunne udnytte potentialet i Unidrain fuldt ud. Audon Partners forhandlede med 3 interessenter, der alle kunne se produktets konkurrencemæssige styrke. Vi gennemførte beregninger tilpasset hver enkelt køber, der illustrerede det potentiale, som Unidrain kunne tilbyde en ny ejer. Det stod hurtigt klart, at svenske Purus kunne integrere Unidrain i sin organisation. For Purus betød dette, at selskabet med 90% markedsandel på det svenske marked kunne undgå at få en konkurrent, som utvivlsomt på sigt ville have taget markedsandele fra Purus. Herudover havde Purus den interna tionale salgsorganisation, der ville være i stand til at udnytte værdien af Unidrains patenter i Europa i tillæg til, at Purus kunne opnå en styrket position i Danmark. Unidrain endte med at blive solgt til Purus. Sælger fik en markant overpris fordi det lykkedes både at synliggøre værdierne for køberne, og fordi det lykkedes at skabe intens konkurrence om virksomheden. n underskud. Selskabet var under pres fra bankerne. Brød koncernen op Audon Partners anbefalede ejerne at bryde koncernen op i flere dele, der hver for sig kunne repræsentere en højere værdi hos nye ejere end ved at være en samlet del af koncernen Consenta. Sælges selskaberne samlet vil der uvægerligt være områder, som er mindre interessante for dele af køberfeltet, og som derfor ikke indbringer den bedst mulige pris. Forhandlinger med 20 forskel lige købere til de 6 forretningsområder blev ført parallelt. Selskaberne blev solgt til priser, der var i overensstemmelse med deres reelle værdi som enkeltstående enheder. Det lykkedes samtidig at bevare 90% af arbejdspladserne, svarende til omkring 700 stillinger. Forretningsmæssig forståelse og effektiv styring af salgsprocessen var med til at skabe værdien og bane vejen for det optimale salg. n En opdeling af koncernen i salgsbare enheder, som de forskellige købere kunne byde på, fik værdierne frem i lyset. Partner Frederik Aakard 7

5 Audon Partners A/S Toldbodgade 31 DK 1253 København K Telefon Fax Mail: Web: skarpe til Henrik Audon 6Jeg ved, hvad min virksomhed er værd, og jeg har allerede en køber på hånden! Hvorfor så bruge en masse penge på at finde endnu en køber? Den samme virksomhed har forskellig værdi for forskellige købere. Vores opgave er at finde den køber, som får mest værdi ud af det opkøbte, og som derfor er villig til at give den højeste pris. Audon Partners Audon Partners er den danske del af M&A International Inc., verdens førende internationale alliance af rådgivningsvirksomheder med speciale i køb og salg af mellemstore virksomheder. Specialist i rådgivning vedr. virksomhedskøb/-salg (M&A). Mere end 30 års M&A-erfaring. 90% af vores køb/salg gennemføres i samarbejde med vores internationale partnere. M&A International Inc. M&A International Inc. s mission er: Ved salg af virksomhed; At opnå den maksimale pris, som det internationale marked er indstillet på at betale for virksomheden. Ved køb af virksomhed; At identificere, forhandle og gennemføre internationale virksomhedsopkøb, der giver størst mulig synergi. M&A International Inc. Globalt dækkende 600 M&A-rådgivere internationalt Lokalt repræsenteret Specialist i mellemstore virksomheder Kan vi ikke nøjes med at sætte den til salg i Danmark? Jeg er overbevist om, at det bliver en dansk køber alligevel! Selv om virksomheden ender med at blive solgt til en dansk køber, så sikrer den internationale salgsproces den højeste pris, som det internationale marked er villig til at betale. Hvordan ved jeg, at min virksomhed reelt kommer i udbud i hele verden? Audon Partners er grundlægger af verdens ældste og største alliance af virksomhedsmæglere, M&A International Inc. Selvom Danmark er et lille land, så har vi den samme bevågenhed i alliancen som langt større medlemmer. Bl.a. er Audon Partners Jonas Knudsen Vice President i M&A Interna tional s Executive Commitee med ansvar for Best Practice. Så der bliver lyttet til os! Jeg er den, der kender min virksomhed bedst! Mon ikke jeg selv kan få øje på plusserne? Når vi gennemgår en virksomhed med henblik på værdiskabelse, sker det altid i et tæt samarbejde med ejeren. Men ofte kan friske øjne og ikke mindst solid erfaring i forretningsudvikling skabe grobund for nye ideer, som kan være guld værd. Jeg vil bare ha et hurtigt salg. Selvfølgelig skal prisen være i orden, men det skal gå stærkt! Det går ikke hurtigere at gennemføre et dårligt salg end det rette match men prisen kan svinge med over 100%! Et virksomhedssalg er en modningsproces, hvor man skylder sin virksomhed (og medarbejderne i selskabet) at få det bedste ud af de muligheder, som salgsprocessen indebærer. Jeg vil slet ikke ha at min virksomhed skal flyttes til Indien. Den skal blive her i Danmark! Når udenlandske koncerner viser interesse for danske virksomheder, er det som regel på baggrund af en interesse for produktet, men også for at få markedsadgang i Danmark eller Skandinavien. Det er meget sjældent, at virksomheden lukkes ned. Tekst Journalist Mads Wedderkopp Design Flemming Nielsen Tryk Richard Larsen & Jønsson Grafisk ApS 8

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Pengeinstitutterne og de private kunder

Pengeinstitutterne og de private kunder Jesper Bo Jensen Pengeinstitutterne og de private kunder Den fremtidige udvikling 1996 1 Indledning September 1996 Denne rapport handler om den fremtidige udvikling i pengeinstitutterne på privatkundeområdet.

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Nyt domicil til Metropol Erhverv

Nyt domicil til Metropol Erhverv nyt metropol erhverv METROPOL ERHVERV» METROPOL ERHVERV Nyt domicil i Hasseris Profilavis for Metropol Erhverv Nyt domicil til Metropol Erhverv Da Metropol Erhverv blev stiftet den 1. september 2009 startede

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

It s rolle i oplevelsesøkonomien

It s rolle i oplevelsesøkonomien Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005 It s rolle

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere