Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder"

Transkript

1 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder af Partner Nicolai Broby Eckert, og Management Consultant Andréas Stepien, Implement A/S 1. Indledning Behovet for Pricing er stigende I en tid med vedvarende krav om at øge overskudsgraden spørger mange virksomhedsledere sig selv, hvordan de fortsat skal kunne øge overskuddet, fra en allerede trimmet og veldrevet virksomhed. Således har mange virksomheder allerede flyttet produktionen til lavprislande, de har lagt afdelinger sammen og mange arbejder ud fra en LEAN-filosofi, samtidigt kræver en vækst i toplinjen ofte markante investeringer i enten nye markeder eller i partnerskaber. Her har mange virksomhedsledere overset Pricing som en strategisk disciplin, der kan forbedre virksomhedens bundlinje markant 1. Artiklens indhold Formålet med denne artikel er at give en introduktion til Pricing, herunder ikke mindst de muligheder, der ligger for danske virksomheder i at arbejde mere indgående med dette kompetenceområde. Derudover vil vi forsøge at give vores billede på, hvordan de virksomheder, der vælger at arbejde med Pricing, bedst udvikler det til en strategisk disciplin, der er integreret med virksomhedens øvrige strategiske aktiviteter. Artiklen bygger i høj grad på erfaringer på arbejdet med Pricing i danske virksomheder igennem de seneste 4 år og opsummerer de erfaringer, vi har gjort os i denne periode. Den bygger også på resultaterne fra en undersø- 1) Baseret på en undersøgelse af danske virksomheders arbejde med Pricing, 2006, Implement A/S 1/Januar 2008 Økonomistyring 1

2 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske gelse af danske virksomheders arbejde med Pricing, foretaget i 2006 af Implement A/S. 2. Pricing en ny strategisk disciplin Et nye kompetenceområde Danske virksomheder har ikke nok fokus på Pricing og så alligevel Pricing som strategisk disciplin er vokset stærkt frem som et selvstændigt kompetenceområde i USA gennem de seneste 5-10 år og er i dag alment anerkendt som et vigtigt strategisk værktøj til at styrke såvel bundlinje som konkurrenceevne 2. Fra at have været et område underlagt marketing med ganske lidt fokus fra ledelsen, er det i dag en selvstændig afdeling i mange amerikanske virksomheder, der lægger stor vægt på de beslutninger, der bliver taget på prisområdet. At arbejde med Pricing som en strategisk disciplin er dog stadig en sjældenhed i mange danske virksomheder. Vi kommer ofte ud til virksomheder med omsætning i milliardklassen, der stadig prissætter deres produkter ud fra en cost-plus metode, dvs. prissætning ud fra ønsket om et fast dækningsbidrag, snarere end på baggrund af priselasticitet, betalingsvillighed og konkurrencekraft i markedet. Kun i meget sjældne tilfælde er der fuldtidsansatte, som udelukkende koncentrerer sig om prisanalyser og scenarioudvikling, og mange virksomheder er derfor ikke klædt på til at hente de gevinster, der ligger i arbejdet med strategisk Pricing. Der er dog noget der tyder på, at Pricing også er ved at vinde indpas i Danmark. En Pricing-analyse foretaget af Implement i 2006, viste, som det fremgår af figur 1, at mere end 90 % af de adspurgte virksomheder så Pricing som en ligeså vigtig disciplin som marketing og salg. Samme undersøgelse viste dog også at 2/3 af respondenterne ikke mente, at der var nok fokus på prissætning i deres virksomhed. 2) Erick G. Mitchell president for The Professional Pricing Society 2 Økonomistyring 1/Januar 2008

3 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Figur 1. Er der nok fokus på Pricing i din virksomhed? Undersøgelsen viser, således som det fremgår af figur 1, tydeligt, at der er et stort udviklingspotentiale på Pricing-området i danske virksomheder. 3. Hvorfor arbejde med Pricing? Ændrede forretningsvilkår På grund af den øgede globalisering i det 21. århundrede med stærkt øget konkurrence og heraf følgende pres på priser og bundlinje, har de fleste virksomheder fokuseret kraftigt på at reducere de faste og variable omkostninger for at sikre deres konkurrencekraft. Som et resultat af dette har man set en række danske virksomheder oprette produktion i lavlønslande eller outsource dele af deres produktion for at reducere omkostningerne. Derudover har mange virksomheder haft øget opmærksomhed på procesforbedringer og større hastighed i produktionsprocesserne. Blandt forbedringsprojekterne har det succesfulde LEAN-koncept vundet stort indpas. Det fokuserer på procesforbedringer, således at virksomhederne bibeholder eller udbygger deres konkurrencedygtighed ved at kunne producere mere for færre penge. Mange virksomheder er således nået rigtigt langt i relation til omkostningsreduktioner og procesforbedringer, men de komparative fordele, der i starten var forbundet med at være på forkant med dette, er væsentligt reducerede. Det er 1/Januar 2008 Økonomistyring 3

4 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske her, vi mener at Pricing er et oplagt kompetenceområde at fokusere på. Pricing har dobbelt så stor effekt på bundlinjen som f.eks. omkostningsreduktioner Adskillige undersøgelser har sat tal på bundlinjeeffekten af højere realiserede priser. Dette er ligeledes blevet sammenlignet med effekten af andre tiltag, som f.eks. lavere faste og variable omkostninger, større omsætning osv. I figur 2 ses resultaterne af en undersøgelse gennemført af McKinsey & Company i 2002 (Marn et al. 2004). Figur 2. Bundlinjeeffekt ved 1 procent forbedring i pris hhv. udvalgte regnskabsposter Undersøgelsen, der er baseret på en undersøgelse af de 1200 globalt største virksomheders regnskaber fra 2002, viser, at bundlinjeeffekten af en forhøjelse af virksomheders gennemsnitlige realiseret pris med én procent er langt større end en tilsvarende procentvis forøgelse af salget eller reduktion af faste og variable omkostninger. Faktisk har en højere gennemsnitlig pris 2-4 gange så stor effekt på bundlinjen i forhold til de andre tiltag Pricing kan være en af de mest effektive måder at forbedre bundlinjen på Den skeptiske læser vil selvfølgelig indvende, at en prisforøgelse risikerer at have en negativ effekt på omsætningen og dermed risikerer at reducere det totale overskud. Resultatet af den omtalte undersøgelse forudsætter naturligvis, at man formår at bibeholde den oprindelige volumen på trods af de højere priser. Det er jo ingen kunst at hæve priserne for derefter at se volumen, omsætning og dækningsbidrag falde. Undersøgelsen viser også, hvor følsomme mange virksomheder er overfor faldende priser. Hvis den gennemsnitligt realiserede pris forringes med bare 2 procentpoint reduceres det samlede overskud med op mod 22 procent, naturligvis under forudsætning af, at den pågældende virksomhed kan sammenlignes med det gennemsnitsregnskab for de 1200 største virksomheder, der er brugt i undersøgelsen. 4 Økonomistyring 1/Januar 2008

5 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Vores erfaringer med Pricing i danske virksomheder viser, at en aktiv indsats i forhold til Price Management reducerer priserosion (fald i pris grundet øget konkurrence, lancering af nye produkter, dårlig rabatstyring, inflation etc.) markant, hvilket forbedrer mulighederne for at fastholde prisniveauet og øger mulighederne for en effektiv prisforøgelse ved lancering af produkter og produktopgraderinger. Dette bekræfter det store uudnyttede potentiale i mange danske virksomheder indenfor Pricing-disciplinen. 4. Hvad er Pricing Excellence? De tre niveauer inden for Pricing Da Pricing er et bredt og komplekst kompetenceområde, kan det være svært at vide, hvor man skal starte sin indsats indenfor området. For at skabe dette overblik har vi defineret 3 niveauer indenfor Pricing, der alle skal håndteres professionelt, før virksomheden med rette kan sige at beherske disciplinen Pricing Excellence Operationel Pricing Få indsigt og kontrol over realiserede priser i markedet Det første niveau indenfor Pricing kalder vi Operationel Pricing. Operationel Pricing handler i al sin enkelhed om at have styr på den reelle realiserede nettopris for virksomhedens produkter på tværs af markeder, kanaler, segmenter, kunder og sælgere. Dette kan umiddelbart lyde banalt, men det er vores erfaring, at mange virksomheder ikke har de nødvendige opfølgningsrutiner og den nødvendige datastruktur til at sikre dette overblik. Et eksempel Vigtigheden af at have styr på realiseret pris på markedet illustreres bedst ved følgende case fra en af vores kunder. Kunden havde gennem de sidste 6 år konsekvent hævet priserne med 3-4 % hvert år for at dæmme op for øgede omkostninger. Alligevel fortsatte bundlinjen med at falde. Da virksomheden havde svært ved at forstå, hvorfor dette var tilfældet, anbefalede og udførte vi en indgående analyse af den realiserede pris på markedet. Analysen viste, at den reelle pris for produkterne havde været konstant over de sidste 4 år. Sælgerne havde konsekvent øget deres rabatter igennem de seneste 6 år for at beskytte kunderne mod de indbyggede prisstigninger. Dette kunne lade sig gøre, da de fleste af rabatterne var skjulte og dermed svære at se ved en almindelig økonomisk analyse. F.eks. blev kunderne til- 1/Januar 2008 Økonomistyring 5

6 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske budt gratis konfigurering af produkterne, længere garanti, rabat på reservedele osv. En systematisk analyse af mange virksomheders rabatstruktur og realiserede priser, vil som oftest vise et væsentlig højere rabatniveau end først antaget samt en langt mindre grad af konsistens end ønsket. Det er således vores erfaring at der findes en række quick wins indenfor dette område. Det er ikke unormalt, at bundlinjen kan forbedres med en halv til en hel procent udelukkende ved at få bedre styr på den realiserede pris Taktisk Pricing Forstå og udnyt mulighederne i differentierede priser Kræver mere end blot viden om priselasticitet Et eksempel Det andet niveau i Pricing er Taktisk Pricing. Taktisk Pricing handler om at optimere sine priser på baggrund af en indgående indsigt i priselasticiteten på de forskellige markeder, segmenter, kanaler og produkter, man arbejder med. Der ligger ofte væsentlige muligheder for at optimere indtjeningen, hvis man formår at differentiere priserne. At nå frem til det rigtige prisniveau kræver dog en indgående viden om ikke bare priselasticitet, men også købsadfærd, konkurrencesituation, beslutningstagere osv. Vi oplever ofte, at virksomheder baserer deres prissætning på et ønske om en fast dækningsgrad på trods af, at der er stor forskel på prisfølsomheden på virksomhedernes forskellige produkter. Hos en af vores kunder, en industrivirksomhed med flere tusinde varenumre, delte vi kundens reservedelsprodukter op i 4 kategorier alt efter, hvor stor konkurrencen og dermed prisfølsomheden var på markedet. De produkter, der kunne kategoriseres som Commodity -produkter, fik justeret prisen i nedadgående retning, så de kun lå 10 % over markedsprisen, imens de produkter, der var unikke for producenten, fik sat prisen op med op til 35 %. På denne måde lykkedes det både at skabe en væsentlig meromsætning på reservedele, som før ikke blev solgt overhovedet samt et væsentligt forbedret dækningsbidrag på de mere unikke produkter. Det er vores erfaring, at ganske få danske virksomheder arbejder systematisk med prisdifferentiering, da de ikke føler de har nok viden om ovenstående faktorer og derfor undlader at ændre i priserne. Vi anbefaler derfor, at man starter arbejdet med prisdifferentiering med et mindre og veldefineret projekt, indenfor en produktgruppe eller nogle få mar- 6 Økonomistyring 1/Januar 2008

7 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske kedssegmenter og ikke prøver at optimere hele produktporteføljen på en gang Strategisk Pricing Evnen til at skabe overlegne prisstrategier i markedet Kræver stor indsigt i Pricing-mekanismerne, avanceret prisovervågning og innovative prisstrategier Det tredje og sidste niveau indenfor Pricing kalder vi Strategisk Pricing. Strategisk Pricing beskrives bedst som evnen til at bruge Pricing som et strategisk redskab, med dette menes evnen til at arbejde med Pricing-strategier, der grundlæggende ændrer konkurrencesituationen. At nå det tredje niveau indenfor Pricing kræver ikke bare en god indsigt i de Pricing-mekanismer, der gemmer sig i de markeder og segmenter man opererer inden for, men også avanceret prisovervågning og en overlegen evne til at udvikle og kommunikere prisstrategier på markedet. Det er vores erfaring, at ganske få danske virksomheder er nået så langt i deres Pricing-kompetencer. Der findes dog enkelte tilfælde, specielt indenfor medicinalbranchen, hvor der længe har været en tradition for at arbejde med Pricing på strategisk niveau. Pricing skal således ses som et vigtigt værktøj for ledelsen til at langtidssikre og øge overskuddet samt som redskab til at lede virksomheden i den ønskede retning. Pricing burde derfor være på alle virksomheders strategiske agenda. Inden en virksomhed starter med at investere i at udbygge sine kompetencer inden for Pricing, bør man være opmærksom på, at hver af de ovenstående faser tager ca måneder at implementere. Varigheden er i særdeleshed afhængig af kvaliteten af forandringsprocessen og af det engagement ledelsen lægger i at opkvalificere virksomhedens Pricing-kompetence. Sidst men ikke mindst, kan den specifikke branches modenhed også have en effekt på varigheden. Man skal derfor være opmærksom på, at dette er en langvarig proces. 5. Eksempel på de muligheder Pricing Excellence giver Et eksempel For mere end fem år siden indså et stort europæisk selskab, at Strategisk Price Management indeholdte uudforskede muligheder for at forbedre bundlinjen. Ganske vist havde virksomheden tidligere arbejdet med Pricing, men indsatsen havde været moderat. 1/Januar 2008 Økonomistyring 7

8 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske For at få begyndt med arbejdet mod Pricing Excellence samlede og analyserede virksomheden prisstrukturen i flere europæiske lande. Næste skridt var en restrukturering af produkt- og prisporteføljen med henblik på at have en logisk struktur. På baggrund af den nye struktur blev det muligt at indsamle salgs- og ordredata struktureret, hvorved virksomheden kunne udarbejde flere analyser og sammenligninger, både i udvalgte lande og på tværs af landegrænser. Med denne nye struktur kunne virksomheden ikke bare måle bruttooverskuddet men også pris- og rabatniveauer (såvel som skjulte rabatter) mellem landene. Dermed kunne virksomheden definere strategier samt følge og måle resultatet. Næste skridt på rejsen var at etablere faste Pricing-processer i virksomheden. Der blev blandt andet udviklet faste processer for prissætning af nye produkter, prisopdateringer og prisforhandlinger, samt et analyseapparat til at finde frem til den rigtige target price i markedet. Der blev også arbejdet indgående med intern og ekstern priskommunikation. Ved at sætte Pricing på den strategiske dagsorden vurderede virksomheden at have forbedret bundlinjen med 50 millioner euro over fem år. Pricing fremmer samarbejdet på tværs af afdelinger En positiv sideeffekt forbundet med at arbejde aktivt med Price Management er, at det inviterer til tættere samarbejde mellem især salg og marketing på den ene side og produktudvikling på den anden. Eksempelvis er det vigtigt i forbindelse med planlægningen af den fremtidige produktudvikling at kunne udarbejde et solidt beslutningsgrundlag for at foretage eller afvise videre udviklingsinvesteringer. Et bredt kendskab til prisniveauer på markedet og konkurrenternes handlemåder gør beslutningsprocesserne for produktledelsen meget nemmere. 6. Hvordan man kommer i gang med Strategisk Pricing? I vores arbejde med Pricing har vi gjort en række erfaringer, som vi mener, kan være til hjælp, hvis man ønsker at arbejde med udvikling af Pricing-kompetencer i virksomheden. Vi har fremhævet de tre vigtigste erfaringer nedenfor. 8 Økonomistyring 1/Januar 2008

9 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske 1: Start arbejdet med i Pricing i projektform Hvis virksomheden ikke har arbejdet indgående med Pricing, foreslår vi at man starter i projektform. Der er en lang række discipliner indenfor Pricing, og det ender ofte med en mængde mindre, taktiske opgaver, der ikke flytter organisationen nævneværdigt. Start derfor med at definere og prioritere de prisstrategiske udfordringer. Vælg herefter en udfordring der har et element af quick win i sig og definer det som et projekt. At starte med et klart afgrænset projekt har to formål: for det første sikrer det ressourcer og organisatorisk opbakning, for det andet er det lettere at følge op på de resultater, der kommer ud af arbejdet, og dermed sikrer man, at Pricing får mandat til brede sig videre ud i organisationen. 2: Afsæt dedikerede ressourcer til Pricing Det er vores erfaring, at Pricing sjældent får tilstrækkeligt fokus, hvis der ikke er afsat dedikerede ressourcer. Det er vigtigt, at der er en person i virksomheden, der brænder for Strategisk Pricing og som tør udfordre resten af organisationen. En virksomhed skal naturligvis have en vis størrelse, hvis der skal oprettes en decideret Pricing-funktion, men mindre kan også gøre det. Vi anbefaler minimum en halvtidsstilling dedikeret til Pricing, hvis det skal have tilstrækkelig gennemslagskraft i organisationen. 3: Nedsæt en prisstyregruppe For at sikre de optimale prisstrategier er det nødvendigt at have en afbalanceret dialog omkring priser. Det er vores erfaring, at denne bedst skabes i et forum bestående af ledere af forskellige dele af organisationen. Som deltagere anbefaler vi normalt følgende personer: salgsdirektøren, marketingdirektøren, økonomidirektøren og nogle gange, til og med den adm. direktør. Sammensætningen afhænger naturligvis af virksomhedens situation, dens organisationsstruktur og størrelse. Det er vigtigt at pointere, at denne gruppe ikke skal tage beslutninger om konkrete taktiske priser på markedet, men snarere blive enig om de overordnede prisstrategiske tiltag, der skal tages i virksomheden. 7. Afslutning Ambitionen med denne artikel er at give læserne indblik i og mulighederne indenfor Pricing Excellence. Rejsen mod en fuldt udviklet og implementeret Pricing Excellence-tilgang i organisationen er fyldt med udfordringer, men beløn- 1/Januar 2008 Økonomistyring 9

10 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske ningen er tilsvarende stor, hvis det lykkes. Rejsen kan og bør dog opdeles i forskellige faser, ikke blot for at anvende en trin-for-trin tilgang, men også for at sikre at organisationen vænner sig til, og nyder godt af, de ændrede arbejdsmetoder. Pricing Excellence er ikke en videnskab, det er en tilgang til virksomhedens strategiske udvikling, som kombinerer dele fra finans, marketing, salg, regnskab, statistik, produktledelse og mennesker! Referencer Nicolai Broby Eckert Har din virksomhed fokus på de muligheder der ligger I strategisk prissætning? n= 160, Implement A/S Marn, Michael V.; Eric V. Roegner & Craig C. Zawada The Price Advantage. John Wiley & Sons Inc. Hoboken. Simon, Hermann & Eckhard Kucher Pricing in the new Europe a time bomb?, Pricing Strategy & Practice. Vol. 3, No. 1, pp Smith, Gerald E Managerial pricing orientation: The process of making pricing decisions, Pricing Strategy & Practice. Vol. 3, No. 3, pp Thompson, Kenneth N. & Barbara J. Coe Gaining sustainable competitive advantage through strategic pricing: selecting a perceived value price, Pricing Strategy & Practice. Vol. 5, No. 2, pp Om forfatterne Nicolai Broby Eckert er uddannet Cand. Merc. i International Business fra Copenhagen Business School og er i dag Partner i Implement A/S samt ansvarlig for Implements Pricing Excellence team. Nicolai har stor erfaring med at hjælpe danske organisationer inden for områderne strategi, salgsudvikling og Pricing og har implementeret Pricing-strategier i en lang række danske organisationer. Derudover er Nicolai en anerkendt foredragsholder på en række internationale konferencer og uddannelsesinstitutioner. Andréas Stepien er uddannet M.Sc. i Marketing fra University of Stirling (Skotland) og B.Sc i Business administration fra 10 Økonomistyring 1/Januar 2008

11 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske University of Skövde (Sverige). Han fungerer i dag som Management Consultant i Implements Pricing Excellence team. Andréas har stor erfaring med adskillige aspekter indenfor Price Management fra både telekommunikation og bilindustrien. 1/Januar 2008 Økonomistyring 11

12 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske 12 Økonomistyring 1/Januar 2008

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere