Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder"

Transkript

1 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder af Partner Nicolai Broby Eckert, og Management Consultant Andréas Stepien, Implement A/S 1. Indledning Behovet for Pricing er stigende I en tid med vedvarende krav om at øge overskudsgraden spørger mange virksomhedsledere sig selv, hvordan de fortsat skal kunne øge overskuddet, fra en allerede trimmet og veldrevet virksomhed. Således har mange virksomheder allerede flyttet produktionen til lavprislande, de har lagt afdelinger sammen og mange arbejder ud fra en LEAN-filosofi, samtidigt kræver en vækst i toplinjen ofte markante investeringer i enten nye markeder eller i partnerskaber. Her har mange virksomhedsledere overset Pricing som en strategisk disciplin, der kan forbedre virksomhedens bundlinje markant 1. Artiklens indhold Formålet med denne artikel er at give en introduktion til Pricing, herunder ikke mindst de muligheder, der ligger for danske virksomheder i at arbejde mere indgående med dette kompetenceområde. Derudover vil vi forsøge at give vores billede på, hvordan de virksomheder, der vælger at arbejde med Pricing, bedst udvikler det til en strategisk disciplin, der er integreret med virksomhedens øvrige strategiske aktiviteter. Artiklen bygger i høj grad på erfaringer på arbejdet med Pricing i danske virksomheder igennem de seneste 4 år og opsummerer de erfaringer, vi har gjort os i denne periode. Den bygger også på resultaterne fra en undersø- 1) Baseret på en undersøgelse af danske virksomheders arbejde med Pricing, 2006, Implement A/S 1/Januar 2008 Økonomistyring 1

2 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske gelse af danske virksomheders arbejde med Pricing, foretaget i 2006 af Implement A/S. 2. Pricing en ny strategisk disciplin Et nye kompetenceområde Danske virksomheder har ikke nok fokus på Pricing og så alligevel Pricing som strategisk disciplin er vokset stærkt frem som et selvstændigt kompetenceområde i USA gennem de seneste 5-10 år og er i dag alment anerkendt som et vigtigt strategisk værktøj til at styrke såvel bundlinje som konkurrenceevne 2. Fra at have været et område underlagt marketing med ganske lidt fokus fra ledelsen, er det i dag en selvstændig afdeling i mange amerikanske virksomheder, der lægger stor vægt på de beslutninger, der bliver taget på prisområdet. At arbejde med Pricing som en strategisk disciplin er dog stadig en sjældenhed i mange danske virksomheder. Vi kommer ofte ud til virksomheder med omsætning i milliardklassen, der stadig prissætter deres produkter ud fra en cost-plus metode, dvs. prissætning ud fra ønsket om et fast dækningsbidrag, snarere end på baggrund af priselasticitet, betalingsvillighed og konkurrencekraft i markedet. Kun i meget sjældne tilfælde er der fuldtidsansatte, som udelukkende koncentrerer sig om prisanalyser og scenarioudvikling, og mange virksomheder er derfor ikke klædt på til at hente de gevinster, der ligger i arbejdet med strategisk Pricing. Der er dog noget der tyder på, at Pricing også er ved at vinde indpas i Danmark. En Pricing-analyse foretaget af Implement i 2006, viste, som det fremgår af figur 1, at mere end 90 % af de adspurgte virksomheder så Pricing som en ligeså vigtig disciplin som marketing og salg. Samme undersøgelse viste dog også at 2/3 af respondenterne ikke mente, at der var nok fokus på prissætning i deres virksomhed. 2) Erick G. Mitchell president for The Professional Pricing Society 2 Økonomistyring 1/Januar 2008

3 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Figur 1. Er der nok fokus på Pricing i din virksomhed? Undersøgelsen viser, således som det fremgår af figur 1, tydeligt, at der er et stort udviklingspotentiale på Pricing-området i danske virksomheder. 3. Hvorfor arbejde med Pricing? Ændrede forretningsvilkår På grund af den øgede globalisering i det 21. århundrede med stærkt øget konkurrence og heraf følgende pres på priser og bundlinje, har de fleste virksomheder fokuseret kraftigt på at reducere de faste og variable omkostninger for at sikre deres konkurrencekraft. Som et resultat af dette har man set en række danske virksomheder oprette produktion i lavlønslande eller outsource dele af deres produktion for at reducere omkostningerne. Derudover har mange virksomheder haft øget opmærksomhed på procesforbedringer og større hastighed i produktionsprocesserne. Blandt forbedringsprojekterne har det succesfulde LEAN-koncept vundet stort indpas. Det fokuserer på procesforbedringer, således at virksomhederne bibeholder eller udbygger deres konkurrencedygtighed ved at kunne producere mere for færre penge. Mange virksomheder er således nået rigtigt langt i relation til omkostningsreduktioner og procesforbedringer, men de komparative fordele, der i starten var forbundet med at være på forkant med dette, er væsentligt reducerede. Det er 1/Januar 2008 Økonomistyring 3

4 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske her, vi mener at Pricing er et oplagt kompetenceområde at fokusere på. Pricing har dobbelt så stor effekt på bundlinjen som f.eks. omkostningsreduktioner Adskillige undersøgelser har sat tal på bundlinjeeffekten af højere realiserede priser. Dette er ligeledes blevet sammenlignet med effekten af andre tiltag, som f.eks. lavere faste og variable omkostninger, større omsætning osv. I figur 2 ses resultaterne af en undersøgelse gennemført af McKinsey & Company i 2002 (Marn et al. 2004). Figur 2. Bundlinjeeffekt ved 1 procent forbedring i pris hhv. udvalgte regnskabsposter Undersøgelsen, der er baseret på en undersøgelse af de 1200 globalt største virksomheders regnskaber fra 2002, viser, at bundlinjeeffekten af en forhøjelse af virksomheders gennemsnitlige realiseret pris med én procent er langt større end en tilsvarende procentvis forøgelse af salget eller reduktion af faste og variable omkostninger. Faktisk har en højere gennemsnitlig pris 2-4 gange så stor effekt på bundlinjen i forhold til de andre tiltag Pricing kan være en af de mest effektive måder at forbedre bundlinjen på Den skeptiske læser vil selvfølgelig indvende, at en prisforøgelse risikerer at have en negativ effekt på omsætningen og dermed risikerer at reducere det totale overskud. Resultatet af den omtalte undersøgelse forudsætter naturligvis, at man formår at bibeholde den oprindelige volumen på trods af de højere priser. Det er jo ingen kunst at hæve priserne for derefter at se volumen, omsætning og dækningsbidrag falde. Undersøgelsen viser også, hvor følsomme mange virksomheder er overfor faldende priser. Hvis den gennemsnitligt realiserede pris forringes med bare 2 procentpoint reduceres det samlede overskud med op mod 22 procent, naturligvis under forudsætning af, at den pågældende virksomhed kan sammenlignes med det gennemsnitsregnskab for de 1200 største virksomheder, der er brugt i undersøgelsen. 4 Økonomistyring 1/Januar 2008

5 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Vores erfaringer med Pricing i danske virksomheder viser, at en aktiv indsats i forhold til Price Management reducerer priserosion (fald i pris grundet øget konkurrence, lancering af nye produkter, dårlig rabatstyring, inflation etc.) markant, hvilket forbedrer mulighederne for at fastholde prisniveauet og øger mulighederne for en effektiv prisforøgelse ved lancering af produkter og produktopgraderinger. Dette bekræfter det store uudnyttede potentiale i mange danske virksomheder indenfor Pricing-disciplinen. 4. Hvad er Pricing Excellence? De tre niveauer inden for Pricing Da Pricing er et bredt og komplekst kompetenceområde, kan det være svært at vide, hvor man skal starte sin indsats indenfor området. For at skabe dette overblik har vi defineret 3 niveauer indenfor Pricing, der alle skal håndteres professionelt, før virksomheden med rette kan sige at beherske disciplinen Pricing Excellence Operationel Pricing Få indsigt og kontrol over realiserede priser i markedet Det første niveau indenfor Pricing kalder vi Operationel Pricing. Operationel Pricing handler i al sin enkelhed om at have styr på den reelle realiserede nettopris for virksomhedens produkter på tværs af markeder, kanaler, segmenter, kunder og sælgere. Dette kan umiddelbart lyde banalt, men det er vores erfaring, at mange virksomheder ikke har de nødvendige opfølgningsrutiner og den nødvendige datastruktur til at sikre dette overblik. Et eksempel Vigtigheden af at have styr på realiseret pris på markedet illustreres bedst ved følgende case fra en af vores kunder. Kunden havde gennem de sidste 6 år konsekvent hævet priserne med 3-4 % hvert år for at dæmme op for øgede omkostninger. Alligevel fortsatte bundlinjen med at falde. Da virksomheden havde svært ved at forstå, hvorfor dette var tilfældet, anbefalede og udførte vi en indgående analyse af den realiserede pris på markedet. Analysen viste, at den reelle pris for produkterne havde været konstant over de sidste 4 år. Sælgerne havde konsekvent øget deres rabatter igennem de seneste 6 år for at beskytte kunderne mod de indbyggede prisstigninger. Dette kunne lade sig gøre, da de fleste af rabatterne var skjulte og dermed svære at se ved en almindelig økonomisk analyse. F.eks. blev kunderne til- 1/Januar 2008 Økonomistyring 5

6 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske budt gratis konfigurering af produkterne, længere garanti, rabat på reservedele osv. En systematisk analyse af mange virksomheders rabatstruktur og realiserede priser, vil som oftest vise et væsentlig højere rabatniveau end først antaget samt en langt mindre grad af konsistens end ønsket. Det er således vores erfaring at der findes en række quick wins indenfor dette område. Det er ikke unormalt, at bundlinjen kan forbedres med en halv til en hel procent udelukkende ved at få bedre styr på den realiserede pris Taktisk Pricing Forstå og udnyt mulighederne i differentierede priser Kræver mere end blot viden om priselasticitet Et eksempel Det andet niveau i Pricing er Taktisk Pricing. Taktisk Pricing handler om at optimere sine priser på baggrund af en indgående indsigt i priselasticiteten på de forskellige markeder, segmenter, kanaler og produkter, man arbejder med. Der ligger ofte væsentlige muligheder for at optimere indtjeningen, hvis man formår at differentiere priserne. At nå frem til det rigtige prisniveau kræver dog en indgående viden om ikke bare priselasticitet, men også købsadfærd, konkurrencesituation, beslutningstagere osv. Vi oplever ofte, at virksomheder baserer deres prissætning på et ønske om en fast dækningsgrad på trods af, at der er stor forskel på prisfølsomheden på virksomhedernes forskellige produkter. Hos en af vores kunder, en industrivirksomhed med flere tusinde varenumre, delte vi kundens reservedelsprodukter op i 4 kategorier alt efter, hvor stor konkurrencen og dermed prisfølsomheden var på markedet. De produkter, der kunne kategoriseres som Commodity -produkter, fik justeret prisen i nedadgående retning, så de kun lå 10 % over markedsprisen, imens de produkter, der var unikke for producenten, fik sat prisen op med op til 35 %. På denne måde lykkedes det både at skabe en væsentlig meromsætning på reservedele, som før ikke blev solgt overhovedet samt et væsentligt forbedret dækningsbidrag på de mere unikke produkter. Det er vores erfaring, at ganske få danske virksomheder arbejder systematisk med prisdifferentiering, da de ikke føler de har nok viden om ovenstående faktorer og derfor undlader at ændre i priserne. Vi anbefaler derfor, at man starter arbejdet med prisdifferentiering med et mindre og veldefineret projekt, indenfor en produktgruppe eller nogle få mar- 6 Økonomistyring 1/Januar 2008

7 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske kedssegmenter og ikke prøver at optimere hele produktporteføljen på en gang Strategisk Pricing Evnen til at skabe overlegne prisstrategier i markedet Kræver stor indsigt i Pricing-mekanismerne, avanceret prisovervågning og innovative prisstrategier Det tredje og sidste niveau indenfor Pricing kalder vi Strategisk Pricing. Strategisk Pricing beskrives bedst som evnen til at bruge Pricing som et strategisk redskab, med dette menes evnen til at arbejde med Pricing-strategier, der grundlæggende ændrer konkurrencesituationen. At nå det tredje niveau indenfor Pricing kræver ikke bare en god indsigt i de Pricing-mekanismer, der gemmer sig i de markeder og segmenter man opererer inden for, men også avanceret prisovervågning og en overlegen evne til at udvikle og kommunikere prisstrategier på markedet. Det er vores erfaring, at ganske få danske virksomheder er nået så langt i deres Pricing-kompetencer. Der findes dog enkelte tilfælde, specielt indenfor medicinalbranchen, hvor der længe har været en tradition for at arbejde med Pricing på strategisk niveau. Pricing skal således ses som et vigtigt værktøj for ledelsen til at langtidssikre og øge overskuddet samt som redskab til at lede virksomheden i den ønskede retning. Pricing burde derfor være på alle virksomheders strategiske agenda. Inden en virksomhed starter med at investere i at udbygge sine kompetencer inden for Pricing, bør man være opmærksom på, at hver af de ovenstående faser tager ca måneder at implementere. Varigheden er i særdeleshed afhængig af kvaliteten af forandringsprocessen og af det engagement ledelsen lægger i at opkvalificere virksomhedens Pricing-kompetence. Sidst men ikke mindst, kan den specifikke branches modenhed også have en effekt på varigheden. Man skal derfor være opmærksom på, at dette er en langvarig proces. 5. Eksempel på de muligheder Pricing Excellence giver Et eksempel For mere end fem år siden indså et stort europæisk selskab, at Strategisk Price Management indeholdte uudforskede muligheder for at forbedre bundlinjen. Ganske vist havde virksomheden tidligere arbejdet med Pricing, men indsatsen havde været moderat. 1/Januar 2008 Økonomistyring 7

8 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske For at få begyndt med arbejdet mod Pricing Excellence samlede og analyserede virksomheden prisstrukturen i flere europæiske lande. Næste skridt var en restrukturering af produkt- og prisporteføljen med henblik på at have en logisk struktur. På baggrund af den nye struktur blev det muligt at indsamle salgs- og ordredata struktureret, hvorved virksomheden kunne udarbejde flere analyser og sammenligninger, både i udvalgte lande og på tværs af landegrænser. Med denne nye struktur kunne virksomheden ikke bare måle bruttooverskuddet men også pris- og rabatniveauer (såvel som skjulte rabatter) mellem landene. Dermed kunne virksomheden definere strategier samt følge og måle resultatet. Næste skridt på rejsen var at etablere faste Pricing-processer i virksomheden. Der blev blandt andet udviklet faste processer for prissætning af nye produkter, prisopdateringer og prisforhandlinger, samt et analyseapparat til at finde frem til den rigtige target price i markedet. Der blev også arbejdet indgående med intern og ekstern priskommunikation. Ved at sætte Pricing på den strategiske dagsorden vurderede virksomheden at have forbedret bundlinjen med 50 millioner euro over fem år. Pricing fremmer samarbejdet på tværs af afdelinger En positiv sideeffekt forbundet med at arbejde aktivt med Price Management er, at det inviterer til tættere samarbejde mellem især salg og marketing på den ene side og produktudvikling på den anden. Eksempelvis er det vigtigt i forbindelse med planlægningen af den fremtidige produktudvikling at kunne udarbejde et solidt beslutningsgrundlag for at foretage eller afvise videre udviklingsinvesteringer. Et bredt kendskab til prisniveauer på markedet og konkurrenternes handlemåder gør beslutningsprocesserne for produktledelsen meget nemmere. 6. Hvordan man kommer i gang med Strategisk Pricing? I vores arbejde med Pricing har vi gjort en række erfaringer, som vi mener, kan være til hjælp, hvis man ønsker at arbejde med udvikling af Pricing-kompetencer i virksomheden. Vi har fremhævet de tre vigtigste erfaringer nedenfor. 8 Økonomistyring 1/Januar 2008

9 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske 1: Start arbejdet med i Pricing i projektform Hvis virksomheden ikke har arbejdet indgående med Pricing, foreslår vi at man starter i projektform. Der er en lang række discipliner indenfor Pricing, og det ender ofte med en mængde mindre, taktiske opgaver, der ikke flytter organisationen nævneværdigt. Start derfor med at definere og prioritere de prisstrategiske udfordringer. Vælg herefter en udfordring der har et element af quick win i sig og definer det som et projekt. At starte med et klart afgrænset projekt har to formål: for det første sikrer det ressourcer og organisatorisk opbakning, for det andet er det lettere at følge op på de resultater, der kommer ud af arbejdet, og dermed sikrer man, at Pricing får mandat til brede sig videre ud i organisationen. 2: Afsæt dedikerede ressourcer til Pricing Det er vores erfaring, at Pricing sjældent får tilstrækkeligt fokus, hvis der ikke er afsat dedikerede ressourcer. Det er vigtigt, at der er en person i virksomheden, der brænder for Strategisk Pricing og som tør udfordre resten af organisationen. En virksomhed skal naturligvis have en vis størrelse, hvis der skal oprettes en decideret Pricing-funktion, men mindre kan også gøre det. Vi anbefaler minimum en halvtidsstilling dedikeret til Pricing, hvis det skal have tilstrækkelig gennemslagskraft i organisationen. 3: Nedsæt en prisstyregruppe For at sikre de optimale prisstrategier er det nødvendigt at have en afbalanceret dialog omkring priser. Det er vores erfaring, at denne bedst skabes i et forum bestående af ledere af forskellige dele af organisationen. Som deltagere anbefaler vi normalt følgende personer: salgsdirektøren, marketingdirektøren, økonomidirektøren og nogle gange, til og med den adm. direktør. Sammensætningen afhænger naturligvis af virksomhedens situation, dens organisationsstruktur og størrelse. Det er vigtigt at pointere, at denne gruppe ikke skal tage beslutninger om konkrete taktiske priser på markedet, men snarere blive enig om de overordnede prisstrategiske tiltag, der skal tages i virksomheden. 7. Afslutning Ambitionen med denne artikel er at give læserne indblik i og mulighederne indenfor Pricing Excellence. Rejsen mod en fuldt udviklet og implementeret Pricing Excellence-tilgang i organisationen er fyldt med udfordringer, men beløn- 1/Januar 2008 Økonomistyring 9

10 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske ningen er tilsvarende stor, hvis det lykkes. Rejsen kan og bør dog opdeles i forskellige faser, ikke blot for at anvende en trin-for-trin tilgang, men også for at sikre at organisationen vænner sig til, og nyder godt af, de ændrede arbejdsmetoder. Pricing Excellence er ikke en videnskab, det er en tilgang til virksomhedens strategiske udvikling, som kombinerer dele fra finans, marketing, salg, regnskab, statistik, produktledelse og mennesker! Referencer Nicolai Broby Eckert Har din virksomhed fokus på de muligheder der ligger I strategisk prissætning? n= 160, Implement A/S Marn, Michael V.; Eric V. Roegner & Craig C. Zawada The Price Advantage. John Wiley & Sons Inc. Hoboken. Simon, Hermann & Eckhard Kucher Pricing in the new Europe a time bomb?, Pricing Strategy & Practice. Vol. 3, No. 1, pp Smith, Gerald E Managerial pricing orientation: The process of making pricing decisions, Pricing Strategy & Practice. Vol. 3, No. 3, pp Thompson, Kenneth N. & Barbara J. Coe Gaining sustainable competitive advantage through strategic pricing: selecting a perceived value price, Pricing Strategy & Practice. Vol. 5, No. 2, pp Om forfatterne Nicolai Broby Eckert er uddannet Cand. Merc. i International Business fra Copenhagen Business School og er i dag Partner i Implement A/S samt ansvarlig for Implements Pricing Excellence team. Nicolai har stor erfaring med at hjælpe danske organisationer inden for områderne strategi, salgsudvikling og Pricing og har implementeret Pricing-strategier i en lang række danske organisationer. Derudover er Nicolai en anerkendt foredragsholder på en række internationale konferencer og uddannelsesinstitutioner. Andréas Stepien er uddannet M.Sc. i Marketing fra University of Stirling (Skotland) og B.Sc i Business administration fra 10 Økonomistyring 1/Januar 2008

11 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske University of Skövde (Sverige). Han fungerer i dag som Management Consultant i Implements Pricing Excellence team. Andréas har stor erfaring med adskillige aspekter indenfor Price Management fra både telekommunikation og bilindustrien. 1/Januar 2008 Økonomistyring 11

12 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske 12 Økonomistyring 1/Januar 2008

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Hvorfor bliver effektivisering en strategisk disciplin?

Hvorfor bliver effektivisering en strategisk disciplin? OKTOBER 2016 Hvorfor bliver effektivisering en strategisk disciplin? Diskussionsoplæg I en konkurrenceudsat virksomhed er effektivisering en strategisk dagsorden ikke en operationel Lav effektivitet Dårligt

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi

Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi Benchmark Management - giver dine nøgletal værdi En analyse af jeres nøgletal med sammenlignelige virksomheder i advokatbranchen En unik branchemæssig benchmark Testet og videreudviklet i advokatbranchen

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst Customer Success Story webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst CRM BANEDE VEJEN FOR SUCCESFULD ETABLERING Den danske smykkedesigner SPIASPIA havde en vision om at trænge ind på det

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

KLAR TIL ÅRSFORHANDLING? DU KAN NÅ DET ENDNU...

KLAR TIL ÅRSFORHANDLING? DU KAN NÅ DET ENDNU... KLAR TIL ÅRSFORHANDLING? DU KAN NÅ DET ENDNU... BLIV FORBEREDT TIL ÅRSFORHANDLINGERNE Årsforhandlingerne mellem kæder og leverandører er i stigende grad en kontant proces, og bør være baseret på fakta.

Læs mere

PRICING - det ses på bundlinien

PRICING - det ses på bundlinien PRICING - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Hvordan fastsætter du prisen? Hvordan kan du få bedre priser? det vil jeg nå? Den rigtige pris? Prisen er den overhovedet vigtig?

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Systematic Software Engineering A/S

Systematic Software Engineering A/S SPI i praksis Erfaringer fra et forløb hos Systematic Software Engineering Knowledge is the only asset that increases in value by sharing Anna-Lis, Product Maturity Consultant Annemette, Project Secretary

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

DOL FUI MSB. Lektion 2a. 10. september 2012

DOL FUI MSB. Lektion 2a. 10. september 2012 DOL FUI MSB Lektion 2a 10. september 2012 Dagsorden Velkomst og sang Dagens program og logbog Gennemgang af Kotter, drøftelser og øvelse Kaffepause Forandringsteori introduktion og gruppearbejde Opsamling

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Executive summary. Vigtigste konklusioner

Executive summary. Vigtigste konklusioner Executive summary Fra d. 20 januar til d. 23 februar 2016 gennemførte Nevico ApS en omfattende analyse af hvad det vil sige at være produkt- og markedschef i Danmark anno 2016. Der kom i alt 213 besvarelser

Læs mere