Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder"

Transkript

1 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder af Partner Nicolai Broby Eckert, og Management Consultant Andréas Stepien, Implement A/S 1. Indledning Behovet for Pricing er stigende I en tid med vedvarende krav om at øge overskudsgraden spørger mange virksomhedsledere sig selv, hvordan de fortsat skal kunne øge overskuddet, fra en allerede trimmet og veldrevet virksomhed. Således har mange virksomheder allerede flyttet produktionen til lavprislande, de har lagt afdelinger sammen og mange arbejder ud fra en LEAN-filosofi, samtidigt kræver en vækst i toplinjen ofte markante investeringer i enten nye markeder eller i partnerskaber. Her har mange virksomhedsledere overset Pricing som en strategisk disciplin, der kan forbedre virksomhedens bundlinje markant 1. Artiklens indhold Formålet med denne artikel er at give en introduktion til Pricing, herunder ikke mindst de muligheder, der ligger for danske virksomheder i at arbejde mere indgående med dette kompetenceområde. Derudover vil vi forsøge at give vores billede på, hvordan de virksomheder, der vælger at arbejde med Pricing, bedst udvikler det til en strategisk disciplin, der er integreret med virksomhedens øvrige strategiske aktiviteter. Artiklen bygger i høj grad på erfaringer på arbejdet med Pricing i danske virksomheder igennem de seneste 4 år og opsummerer de erfaringer, vi har gjort os i denne periode. Den bygger også på resultaterne fra en undersø- 1) Baseret på en undersøgelse af danske virksomheders arbejde med Pricing, 2006, Implement A/S 1/Januar 2008 Økonomistyring 1

2 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske gelse af danske virksomheders arbejde med Pricing, foretaget i 2006 af Implement A/S. 2. Pricing en ny strategisk disciplin Et nye kompetenceområde Danske virksomheder har ikke nok fokus på Pricing og så alligevel Pricing som strategisk disciplin er vokset stærkt frem som et selvstændigt kompetenceområde i USA gennem de seneste 5-10 år og er i dag alment anerkendt som et vigtigt strategisk værktøj til at styrke såvel bundlinje som konkurrenceevne 2. Fra at have været et område underlagt marketing med ganske lidt fokus fra ledelsen, er det i dag en selvstændig afdeling i mange amerikanske virksomheder, der lægger stor vægt på de beslutninger, der bliver taget på prisområdet. At arbejde med Pricing som en strategisk disciplin er dog stadig en sjældenhed i mange danske virksomheder. Vi kommer ofte ud til virksomheder med omsætning i milliardklassen, der stadig prissætter deres produkter ud fra en cost-plus metode, dvs. prissætning ud fra ønsket om et fast dækningsbidrag, snarere end på baggrund af priselasticitet, betalingsvillighed og konkurrencekraft i markedet. Kun i meget sjældne tilfælde er der fuldtidsansatte, som udelukkende koncentrerer sig om prisanalyser og scenarioudvikling, og mange virksomheder er derfor ikke klædt på til at hente de gevinster, der ligger i arbejdet med strategisk Pricing. Der er dog noget der tyder på, at Pricing også er ved at vinde indpas i Danmark. En Pricing-analyse foretaget af Implement i 2006, viste, som det fremgår af figur 1, at mere end 90 % af de adspurgte virksomheder så Pricing som en ligeså vigtig disciplin som marketing og salg. Samme undersøgelse viste dog også at 2/3 af respondenterne ikke mente, at der var nok fokus på prissætning i deres virksomhed. 2) Erick G. Mitchell president for The Professional Pricing Society 2 Økonomistyring 1/Januar 2008

3 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Figur 1. Er der nok fokus på Pricing i din virksomhed? Undersøgelsen viser, således som det fremgår af figur 1, tydeligt, at der er et stort udviklingspotentiale på Pricing-området i danske virksomheder. 3. Hvorfor arbejde med Pricing? Ændrede forretningsvilkår På grund af den øgede globalisering i det 21. århundrede med stærkt øget konkurrence og heraf følgende pres på priser og bundlinje, har de fleste virksomheder fokuseret kraftigt på at reducere de faste og variable omkostninger for at sikre deres konkurrencekraft. Som et resultat af dette har man set en række danske virksomheder oprette produktion i lavlønslande eller outsource dele af deres produktion for at reducere omkostningerne. Derudover har mange virksomheder haft øget opmærksomhed på procesforbedringer og større hastighed i produktionsprocesserne. Blandt forbedringsprojekterne har det succesfulde LEAN-koncept vundet stort indpas. Det fokuserer på procesforbedringer, således at virksomhederne bibeholder eller udbygger deres konkurrencedygtighed ved at kunne producere mere for færre penge. Mange virksomheder er således nået rigtigt langt i relation til omkostningsreduktioner og procesforbedringer, men de komparative fordele, der i starten var forbundet med at være på forkant med dette, er væsentligt reducerede. Det er 1/Januar 2008 Økonomistyring 3

4 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske her, vi mener at Pricing er et oplagt kompetenceområde at fokusere på. Pricing har dobbelt så stor effekt på bundlinjen som f.eks. omkostningsreduktioner Adskillige undersøgelser har sat tal på bundlinjeeffekten af højere realiserede priser. Dette er ligeledes blevet sammenlignet med effekten af andre tiltag, som f.eks. lavere faste og variable omkostninger, større omsætning osv. I figur 2 ses resultaterne af en undersøgelse gennemført af McKinsey & Company i 2002 (Marn et al. 2004). Figur 2. Bundlinjeeffekt ved 1 procent forbedring i pris hhv. udvalgte regnskabsposter Undersøgelsen, der er baseret på en undersøgelse af de 1200 globalt største virksomheders regnskaber fra 2002, viser, at bundlinjeeffekten af en forhøjelse af virksomheders gennemsnitlige realiseret pris med én procent er langt større end en tilsvarende procentvis forøgelse af salget eller reduktion af faste og variable omkostninger. Faktisk har en højere gennemsnitlig pris 2-4 gange så stor effekt på bundlinjen i forhold til de andre tiltag Pricing kan være en af de mest effektive måder at forbedre bundlinjen på Den skeptiske læser vil selvfølgelig indvende, at en prisforøgelse risikerer at have en negativ effekt på omsætningen og dermed risikerer at reducere det totale overskud. Resultatet af den omtalte undersøgelse forudsætter naturligvis, at man formår at bibeholde den oprindelige volumen på trods af de højere priser. Det er jo ingen kunst at hæve priserne for derefter at se volumen, omsætning og dækningsbidrag falde. Undersøgelsen viser også, hvor følsomme mange virksomheder er overfor faldende priser. Hvis den gennemsnitligt realiserede pris forringes med bare 2 procentpoint reduceres det samlede overskud med op mod 22 procent, naturligvis under forudsætning af, at den pågældende virksomhed kan sammenlignes med det gennemsnitsregnskab for de 1200 største virksomheder, der er brugt i undersøgelsen. 4 Økonomistyring 1/Januar 2008

5 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Vores erfaringer med Pricing i danske virksomheder viser, at en aktiv indsats i forhold til Price Management reducerer priserosion (fald i pris grundet øget konkurrence, lancering af nye produkter, dårlig rabatstyring, inflation etc.) markant, hvilket forbedrer mulighederne for at fastholde prisniveauet og øger mulighederne for en effektiv prisforøgelse ved lancering af produkter og produktopgraderinger. Dette bekræfter det store uudnyttede potentiale i mange danske virksomheder indenfor Pricing-disciplinen. 4. Hvad er Pricing Excellence? De tre niveauer inden for Pricing Da Pricing er et bredt og komplekst kompetenceområde, kan det være svært at vide, hvor man skal starte sin indsats indenfor området. For at skabe dette overblik har vi defineret 3 niveauer indenfor Pricing, der alle skal håndteres professionelt, før virksomheden med rette kan sige at beherske disciplinen Pricing Excellence Operationel Pricing Få indsigt og kontrol over realiserede priser i markedet Det første niveau indenfor Pricing kalder vi Operationel Pricing. Operationel Pricing handler i al sin enkelhed om at have styr på den reelle realiserede nettopris for virksomhedens produkter på tværs af markeder, kanaler, segmenter, kunder og sælgere. Dette kan umiddelbart lyde banalt, men det er vores erfaring, at mange virksomheder ikke har de nødvendige opfølgningsrutiner og den nødvendige datastruktur til at sikre dette overblik. Et eksempel Vigtigheden af at have styr på realiseret pris på markedet illustreres bedst ved følgende case fra en af vores kunder. Kunden havde gennem de sidste 6 år konsekvent hævet priserne med 3-4 % hvert år for at dæmme op for øgede omkostninger. Alligevel fortsatte bundlinjen med at falde. Da virksomheden havde svært ved at forstå, hvorfor dette var tilfældet, anbefalede og udførte vi en indgående analyse af den realiserede pris på markedet. Analysen viste, at den reelle pris for produkterne havde været konstant over de sidste 4 år. Sælgerne havde konsekvent øget deres rabatter igennem de seneste 6 år for at beskytte kunderne mod de indbyggede prisstigninger. Dette kunne lade sig gøre, da de fleste af rabatterne var skjulte og dermed svære at se ved en almindelig økonomisk analyse. F.eks. blev kunderne til- 1/Januar 2008 Økonomistyring 5

6 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske budt gratis konfigurering af produkterne, længere garanti, rabat på reservedele osv. En systematisk analyse af mange virksomheders rabatstruktur og realiserede priser, vil som oftest vise et væsentlig højere rabatniveau end først antaget samt en langt mindre grad af konsistens end ønsket. Det er således vores erfaring at der findes en række quick wins indenfor dette område. Det er ikke unormalt, at bundlinjen kan forbedres med en halv til en hel procent udelukkende ved at få bedre styr på den realiserede pris Taktisk Pricing Forstå og udnyt mulighederne i differentierede priser Kræver mere end blot viden om priselasticitet Et eksempel Det andet niveau i Pricing er Taktisk Pricing. Taktisk Pricing handler om at optimere sine priser på baggrund af en indgående indsigt i priselasticiteten på de forskellige markeder, segmenter, kanaler og produkter, man arbejder med. Der ligger ofte væsentlige muligheder for at optimere indtjeningen, hvis man formår at differentiere priserne. At nå frem til det rigtige prisniveau kræver dog en indgående viden om ikke bare priselasticitet, men også købsadfærd, konkurrencesituation, beslutningstagere osv. Vi oplever ofte, at virksomheder baserer deres prissætning på et ønske om en fast dækningsgrad på trods af, at der er stor forskel på prisfølsomheden på virksomhedernes forskellige produkter. Hos en af vores kunder, en industrivirksomhed med flere tusinde varenumre, delte vi kundens reservedelsprodukter op i 4 kategorier alt efter, hvor stor konkurrencen og dermed prisfølsomheden var på markedet. De produkter, der kunne kategoriseres som Commodity -produkter, fik justeret prisen i nedadgående retning, så de kun lå 10 % over markedsprisen, imens de produkter, der var unikke for producenten, fik sat prisen op med op til 35 %. På denne måde lykkedes det både at skabe en væsentlig meromsætning på reservedele, som før ikke blev solgt overhovedet samt et væsentligt forbedret dækningsbidrag på de mere unikke produkter. Det er vores erfaring, at ganske få danske virksomheder arbejder systematisk med prisdifferentiering, da de ikke føler de har nok viden om ovenstående faktorer og derfor undlader at ændre i priserne. Vi anbefaler derfor, at man starter arbejdet med prisdifferentiering med et mindre og veldefineret projekt, indenfor en produktgruppe eller nogle få mar- 6 Økonomistyring 1/Januar 2008

7 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske kedssegmenter og ikke prøver at optimere hele produktporteføljen på en gang Strategisk Pricing Evnen til at skabe overlegne prisstrategier i markedet Kræver stor indsigt i Pricing-mekanismerne, avanceret prisovervågning og innovative prisstrategier Det tredje og sidste niveau indenfor Pricing kalder vi Strategisk Pricing. Strategisk Pricing beskrives bedst som evnen til at bruge Pricing som et strategisk redskab, med dette menes evnen til at arbejde med Pricing-strategier, der grundlæggende ændrer konkurrencesituationen. At nå det tredje niveau indenfor Pricing kræver ikke bare en god indsigt i de Pricing-mekanismer, der gemmer sig i de markeder og segmenter man opererer inden for, men også avanceret prisovervågning og en overlegen evne til at udvikle og kommunikere prisstrategier på markedet. Det er vores erfaring, at ganske få danske virksomheder er nået så langt i deres Pricing-kompetencer. Der findes dog enkelte tilfælde, specielt indenfor medicinalbranchen, hvor der længe har været en tradition for at arbejde med Pricing på strategisk niveau. Pricing skal således ses som et vigtigt værktøj for ledelsen til at langtidssikre og øge overskuddet samt som redskab til at lede virksomheden i den ønskede retning. Pricing burde derfor være på alle virksomheders strategiske agenda. Inden en virksomhed starter med at investere i at udbygge sine kompetencer inden for Pricing, bør man være opmærksom på, at hver af de ovenstående faser tager ca måneder at implementere. Varigheden er i særdeleshed afhængig af kvaliteten af forandringsprocessen og af det engagement ledelsen lægger i at opkvalificere virksomhedens Pricing-kompetence. Sidst men ikke mindst, kan den specifikke branches modenhed også have en effekt på varigheden. Man skal derfor være opmærksom på, at dette er en langvarig proces. 5. Eksempel på de muligheder Pricing Excellence giver Et eksempel For mere end fem år siden indså et stort europæisk selskab, at Strategisk Price Management indeholdte uudforskede muligheder for at forbedre bundlinjen. Ganske vist havde virksomheden tidligere arbejdet med Pricing, men indsatsen havde været moderat. 1/Januar 2008 Økonomistyring 7

8 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske For at få begyndt med arbejdet mod Pricing Excellence samlede og analyserede virksomheden prisstrukturen i flere europæiske lande. Næste skridt var en restrukturering af produkt- og prisporteføljen med henblik på at have en logisk struktur. På baggrund af den nye struktur blev det muligt at indsamle salgs- og ordredata struktureret, hvorved virksomheden kunne udarbejde flere analyser og sammenligninger, både i udvalgte lande og på tværs af landegrænser. Med denne nye struktur kunne virksomheden ikke bare måle bruttooverskuddet men også pris- og rabatniveauer (såvel som skjulte rabatter) mellem landene. Dermed kunne virksomheden definere strategier samt følge og måle resultatet. Næste skridt på rejsen var at etablere faste Pricing-processer i virksomheden. Der blev blandt andet udviklet faste processer for prissætning af nye produkter, prisopdateringer og prisforhandlinger, samt et analyseapparat til at finde frem til den rigtige target price i markedet. Der blev også arbejdet indgående med intern og ekstern priskommunikation. Ved at sætte Pricing på den strategiske dagsorden vurderede virksomheden at have forbedret bundlinjen med 50 millioner euro over fem år. Pricing fremmer samarbejdet på tværs af afdelinger En positiv sideeffekt forbundet med at arbejde aktivt med Price Management er, at det inviterer til tættere samarbejde mellem især salg og marketing på den ene side og produktudvikling på den anden. Eksempelvis er det vigtigt i forbindelse med planlægningen af den fremtidige produktudvikling at kunne udarbejde et solidt beslutningsgrundlag for at foretage eller afvise videre udviklingsinvesteringer. Et bredt kendskab til prisniveauer på markedet og konkurrenternes handlemåder gør beslutningsprocesserne for produktledelsen meget nemmere. 6. Hvordan man kommer i gang med Strategisk Pricing? I vores arbejde med Pricing har vi gjort en række erfaringer, som vi mener, kan være til hjælp, hvis man ønsker at arbejde med udvikling af Pricing-kompetencer i virksomheden. Vi har fremhævet de tre vigtigste erfaringer nedenfor. 8 Økonomistyring 1/Januar 2008

9 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske 1: Start arbejdet med i Pricing i projektform Hvis virksomheden ikke har arbejdet indgående med Pricing, foreslår vi at man starter i projektform. Der er en lang række discipliner indenfor Pricing, og det ender ofte med en mængde mindre, taktiske opgaver, der ikke flytter organisationen nævneværdigt. Start derfor med at definere og prioritere de prisstrategiske udfordringer. Vælg herefter en udfordring der har et element af quick win i sig og definer det som et projekt. At starte med et klart afgrænset projekt har to formål: for det første sikrer det ressourcer og organisatorisk opbakning, for det andet er det lettere at følge op på de resultater, der kommer ud af arbejdet, og dermed sikrer man, at Pricing får mandat til brede sig videre ud i organisationen. 2: Afsæt dedikerede ressourcer til Pricing Det er vores erfaring, at Pricing sjældent får tilstrækkeligt fokus, hvis der ikke er afsat dedikerede ressourcer. Det er vigtigt, at der er en person i virksomheden, der brænder for Strategisk Pricing og som tør udfordre resten af organisationen. En virksomhed skal naturligvis have en vis størrelse, hvis der skal oprettes en decideret Pricing-funktion, men mindre kan også gøre det. Vi anbefaler minimum en halvtidsstilling dedikeret til Pricing, hvis det skal have tilstrækkelig gennemslagskraft i organisationen. 3: Nedsæt en prisstyregruppe For at sikre de optimale prisstrategier er det nødvendigt at have en afbalanceret dialog omkring priser. Det er vores erfaring, at denne bedst skabes i et forum bestående af ledere af forskellige dele af organisationen. Som deltagere anbefaler vi normalt følgende personer: salgsdirektøren, marketingdirektøren, økonomidirektøren og nogle gange, til og med den adm. direktør. Sammensætningen afhænger naturligvis af virksomhedens situation, dens organisationsstruktur og størrelse. Det er vigtigt at pointere, at denne gruppe ikke skal tage beslutninger om konkrete taktiske priser på markedet, men snarere blive enig om de overordnede prisstrategiske tiltag, der skal tages i virksomheden. 7. Afslutning Ambitionen med denne artikel er at give læserne indblik i og mulighederne indenfor Pricing Excellence. Rejsen mod en fuldt udviklet og implementeret Pricing Excellence-tilgang i organisationen er fyldt med udfordringer, men beløn- 1/Januar 2008 Økonomistyring 9

10 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske ningen er tilsvarende stor, hvis det lykkes. Rejsen kan og bør dog opdeles i forskellige faser, ikke blot for at anvende en trin-for-trin tilgang, men også for at sikre at organisationen vænner sig til, og nyder godt af, de ændrede arbejdsmetoder. Pricing Excellence er ikke en videnskab, det er en tilgang til virksomhedens strategiske udvikling, som kombinerer dele fra finans, marketing, salg, regnskab, statistik, produktledelse og mennesker! Referencer Nicolai Broby Eckert Har din virksomhed fokus på de muligheder der ligger I strategisk prissætning? n= 160, Implement A/S Marn, Michael V.; Eric V. Roegner & Craig C. Zawada The Price Advantage. John Wiley & Sons Inc. Hoboken. Simon, Hermann & Eckhard Kucher Pricing in the new Europe a time bomb?, Pricing Strategy & Practice. Vol. 3, No. 1, pp Smith, Gerald E Managerial pricing orientation: The process of making pricing decisions, Pricing Strategy & Practice. Vol. 3, No. 3, pp Thompson, Kenneth N. & Barbara J. Coe Gaining sustainable competitive advantage through strategic pricing: selecting a perceived value price, Pricing Strategy & Practice. Vol. 5, No. 2, pp Om forfatterne Nicolai Broby Eckert er uddannet Cand. Merc. i International Business fra Copenhagen Business School og er i dag Partner i Implement A/S samt ansvarlig for Implements Pricing Excellence team. Nicolai har stor erfaring med at hjælpe danske organisationer inden for områderne strategi, salgsudvikling og Pricing og har implementeret Pricing-strategier i en lang række danske organisationer. Derudover er Nicolai en anerkendt foredragsholder på en række internationale konferencer og uddannelsesinstitutioner. Andréas Stepien er uddannet M.Sc. i Marketing fra University of Stirling (Skotland) og B.Sc i Business administration fra 10 Økonomistyring 1/Januar 2008

11 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske University of Skövde (Sverige). Han fungerer i dag som Management Consultant i Implements Pricing Excellence team. Andréas har stor erfaring med adskillige aspekter indenfor Price Management fra både telekommunikation og bilindustrien. 1/Januar 2008 Økonomistyring 11

12 Pricing: En overset strategisk disciplin i danske 12 Økonomistyring 1/Januar 2008

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION

HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed August 2009 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING - EN SPIDS SKARPERE END BRUGERDREVEN INNOVATION Nyhed 1 / 4 HOLISTISK PRODUKTUDVIKLING Brugerdrevet innovation har de sidste år været et buzzword, som har opnået

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Økonomichef FSR danske revisorer

Økonomichef FSR danske revisorer Økonomichef FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering af ny

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! I det følgende har vi samlet regnskabsmæssige og forretningsmæssige nøgletal for en stor del af det danske konsulentmarked.

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere