Opdateringsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateringsbeskrivelse"

Transkript

1 Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar

2 Indhldsfrtegnelse 1 Frrd Generelt Kalenderskift Nye muligheder i Brugerpsætningen Afdelingspsætning Fanebladet "Jbseddel" Afdelingspsat WPA integratin Afdelingspsat prissætning inf Skabelner Ntesblk Begrebsafklaring på varekrtet Finans Nyt felt i "Regnskabspsætning" Nye felter på finansknten Nye Finans udskrifter "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Pster" "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Mmsrapprtering\Mmsliste" "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Opsætningsversigt\Kntplan Artesa" Debitr Nye felter i Salgspsætningen Nye felter på debitrkrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Kmmunikatin" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Entreprise" Udbygning af debitrleveringsadresser Entrepriseversigt på debitrkrtet Kntraksversigt på debitrkrtet Ajurfør debitr adresser Entreprisenr. på debitrpster Avancepsætning Prisgennemløb I skemafrm Nye Debitr udskrifter Fakturagrundlag baseret på baggrund af bgførte fakturaer Kntudtg udvidet Artesa (gammel rapprt) Faktura label (Arkitekt / Rådgiver label) - ændring Kreditr Nye felter i Købspsætningen Nyt felt på kreditrbgføringsgruppen Nye felter på kreditrkrtet Fanebladet "Generelt"

3 5.3.2 Fanebladet "Kmmunikatin" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Betaling" Fanebladet "Mdtagelse" Opdatering af entreprisenummer på kreditrpsterne Feltet "Afvent" på kreditrpsten g debitrpsten er udvidet Nye kreditrudskrifter Nye rapprter under "Øknmistyring\Gæld\Rapprter" Salg & Marketing Nye muligheder på salgstillægskderne Den øverste del Den nederste del Nye muligheder under satser (<Shift+Ctrl+D>) Køb EDI nyt mdul EDI lkatinskrt Genindlæsning af en EDI fil Eksempel på købsrdre / faktura indtastning med tillægsvare Eksempel på købsrdre / faktura indtastning af en 0-tillægsvare Ny funktin på købsrdre kntrl af priser Købspriser Købsrdre meddelelse Købsattesteringer Nye købsudskrifter "Køb\Ordrebehandling\Opsætning\Rapprtvalg Køb" "Køb\Ordrebehandling\Rapprter\Købsrdre til entreprise" Lagersted Nye varebegreber Nye typer af varer Nye prisbegreber Eksempel på "Tillægsvare" med punktafgift Nye felter på varekrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Genbestilling" Visning af punktafgifter Anvendelse af alternative varenr Nye muligheder på debitrprisgrupper Lkatinsstyring med mulighed fr autmatisk genbestilling Lkatinskrt Registrere varer til en lkatin Nye funktiner i Varempsteringskladden Ny funktin i Lagerpgørelseskladden Nye funktiner i Indkøbskladden Autmatisk genbestilling

4 8.6.7 Lkatinsudskrifter "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Lkatinsindhld" "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Vare pr. Lkatin" "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Stregkde label - lkatinsindhld" Ændre vareværdier er udvidet Lagerpgørelseskladde Udskrifter Entreprise Nye felter på Entreprisepsætning Fanebladet "Nummerering" Fanebladet "Jbseddel" Fanebladet "Køb" Fanebladet "Kntrakt" Nye felter på Entreprisekrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Levering" Fanebladet "Bgføring" Fanebladet "Frløb" Fanebladet "Entreprise" Fanebladet "Rådgiver" (Nyt) Fanebladet "Arkitekt" (Nyt) Fanebladet "Kntrakt" (Nyt g kræver licens) Nye felter på entreprisepsterne Jbseddel <Shift + F3> Fanebladet "Generelt" Fanebladet "WPA" Fanebladet "Vare" Rapprtvalg til Jbsedler Strukturering af felter i.f.m. Jbkrt g Faktura Ny funktin til prettelse af underentrepriser Afslutning af entrepriser Fakturering med punktafgift (visning på faktura) Nye muligheder i frbindelse med sammentræk på fakturaen Mulighed fr at kunne udvælge linjer på et afsluttet jbkrt Udvidelse af Faktura statistik <F9> Fakturagrundlag Manuel lukning af entreprisepster Manuel lukning af entreprisepst i frbindelse med fakturering Frbedret kpieringsfunktin Autmatisk indsættelse af 1 blank linje på faktura ved "Hent entreprisepster" Hvrnår sker der lagertræk på en vare der faktureres Anvendelse af tvungen lkatin er blevet frbedret Redigering på verførte entreprisepster i.f.m. fakturering

5 9.20 Nyt eksternt bilagsnr. på salgsfaktura / kreditnta Udvidelse af entreprise lønarter Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Fakturering" Tilhørende lønarter Nye muligheder på faktureringsfrmen Nye muligheder i frbindelse med BruttAvance Fanebladet "Entreprise" Fanebladet "Indstillinger" Nyt felt i bruttavance beregningsskærmbilledet Udvidelse af Udvidet statistik på den enkelte entreprise Udvidelse af klnnestatistik til Excel Nye entrepriseudskrifter Nye akkrdudskrifter Nye varelister vedr. jbkrt Udvidelse af delaktiviteter Udvidelse af Entreprisebgføringsgrupper Nulstilling af feltet "Afsluttet WPA" på den enkelte Entreprise Rettighed til at nulstille Salgsstatistik Ressurceplanlægning Nyt felt på Ressurcekrtet Medarbejder / Maskiner Håndtering af ressurcepriser Ressurcespecifikke arter Afløftning af sciale mkstninger på separat lønart Uden Ressurcespecifikke arter Prisgennemløb fr ressurcekstpriser Håndtering af Ressurcesalgspriser Prisgennemløb fr Ressurcesalgspriser I skemafrm Ny funktin til tilknytning af ressurcespecifikke lønarter Nye rapprter Ressurce effektivitetsstatistik (ny rapprt) Fanebladet "Ressurce" Fanebladet "Indstillinger" Udskriften side Udskriften side Ressurcepst versigt (ny rapprt) Ressurce label Ressurce løngrundlag Artesa Ressurcepst versigt Medarbejder stregkdekrt Maskinkarttek Selvstændigt menupunkt til maskiner

6 Opsætning vedr. Maskiner g Ressurcer i entreprisekladden Nye felter på arten A Maskinpsterne kan nu indehlde type Finans g Vare Nye felter g funktinalitet i frbindelse med køb til en maskine Opdatering af anlægspster Tilknytning af Maskin Ressurce Specifikke Maskinarter Nye muligheder i Maskinpsætningen Nye felter på maskinkrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Bgføring" Fanebladet "Administratin" Nu funktinalitet i entreprisekladden Autmatisk udfyldning af "Tællerantal" Behandling af tilbehør fra entreprisekladden Opdatering af maskinnr Oprettelse af maskiner via guide Maskinskabelner Anlægsskabelner Udlejningsskabelner Oprettelse af maskiner Skærmbillede Skærmbillede Skærmbillede Skærmbillede Skærmbillede Når der fretages rettelser på maskinkrtet Nyt skærmbillede til pdatering af Maskin Ressurce specifikke maskinarter Ny genvej til Anlægskartteket Nye felter på maskingruppen Frbedret funktinalitet i frbindelse med "Maskin Serviceplysninger" Ændringer i klnnestatistik Tvungen maskinnr på Finansknt Nye rapprter / ændrede rapprter Ressurce - Maskin Rapprt (Ny) Maskin Ressurce Rapprt Maskin stamkrt (gammel rapprt) Maskin Oversigt (Ny) Maskin Prislisten (gammel rapprt) Maskin Omkstningsrapprt (Ny) Udlejning Opdatering af kstpris på maskinpsterne Prispdatering Ttal mstrukturering af prispdateringsmdulet Skabelner Prispdateringspriritet

7 13.4 Leverandørrabat Salgsprisberegning Varekategrier Opdatering af varer Nulstilling af felter i frbindelse med prispdatering WPA Mbile WPA psætningen er kraftig ændret Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Imprt" Fanebladet "Exprt" Servicemdulet Servicemdulet er flyttet g blevet udvidet med kntraktstyring Oplysninger på entreprisekrtet fanebladet "Kntrakt" Kntraktlinjer Serviceinfrmatiner Kntraktfakturering Lessrløn nyt mdul Materielstyring nyt mdul Materiel udskrifter Nyt frbedret Ankmstregistreringsmdul Håndscanner pdatering / ny mdel Ny funktinalitet i "Indlæsningslggen" Øvrige fejlrapprter / ønsker Entreprise Før knvertering Efter knvertering fra 2.11 > Maskinkarttek Arter

8 1 Frrd Denne pdateringsbeskrivelse beskriver hvad der er ændret i frhld til versin Beskrivelsen er prøvet pdelt pr. mdul, g indehlde ligeledes en beskrivelse af nye mduler. Hvr f.eks. <Funktin> er angivet betyder <Tekst> at det er en knap der henvises til. 2 Generelt 2.1 Kalenderskift I versin 3.20 har vi flyttet kalenderdelen. Under "Opsætning\Prgrampsætning\Generelt\Kalender" ligger den nye kalender. De steder hvr du i dag anvender den gamle kalender (Maskiner, Udlejning, Betalingsbetingelser g Løn) skal du have ændret til at pege på den nye kalender. Dette sker dg autmatisk i frbindelse med pdateringen. 2.2 Nye muligheder i Brugerpsætningen Under "Opsætning\Prgrampsætning\Brugere\Brugerpsætning" er der kmmet nye muligheder. På den enkelte bruger i Artesa kan du psætte følgende: - Vis købspris. Ved ja, udskrives der priser på rapprten "Ressurcepst versigt". Ved nej udskrives der ingen priser. - Entreprisepst srtering. Hvrdan skal den enkelte bruger se entreprisepsterne. De nyeste eller de ældste først. - Fuld ret til web-katelg. Må den enkelte bruger se kstpriser ved webpslag til Slar - Fjern entreprise "WPA færdigmeldt". Må den enkelte bruger kunne fjerne "WPA færdigmeldt". - Attest max. beløb (Knt) Angiv max. beløb, den enkelte medarbejdere må bgføre vedr. Finansknti. - Attest max. beløb (Vare) Angiv max. beløb, den enkelte medarbejdere må bgføre vedr. Varer

9 2.3 Afdelingspsætning Under "Opsætning\Prgrampsætning\Afdelingspsætning\Afdelingspsætning" har du mulighed fr at p- rette afdelingsspecifikke plysninger. Dette kan være aktuel hvis du i dag allerede anvender dimensiner, g ønsker at kunne differentiere på de frskellige afdelinger. Det kunne f.eks. være frskellige arbejdskrt "Jbsedler" eller frskellig håndtering af WPA integratinen Fanebladet "Jbseddel" Du kan vælge mellem følgende jbsedler: Jbseddel (Basis) Jbseddel Jbseddel m/kvalitetssikring Jbseddel slutkntrl Jbseddel Service Jbseddel Navi-EL Jbseddel Navi-EL m/vareliste Arbejdskrt (Artesa) - 9 -

10 2.3.2 Afdelingspsat WPA integratin 2.4 Afdelingspsat prissætning inf På knappen <Afdeling>\WPA psætning er det muligt at tilpasse WPA psætningen til den enkelte afde- ling. Sm standard hentes den glbale psætningen under "Entreprise\Mbile løsninger\wpa\opsætning\opsætning" Hvis du ønsker at psætte / styre avancer pr. afdeling, er det ALTID på glbaldimensin 1, systemet anvender. 2.5 Skabelner Håndtering af skabelner er ttal blevet ændret. Under "Opsætning\Prgrampsætning\Virksmhedspsætning\Knfigurer masterskabelner" kan du p- sætte skabelner fr prettelse af: - Debitrer - Kreditrer - Varer - Prisindlæsningsfrmater - Rabatindlæsningsfrmater - Entrepriser - Ressurcer

11 Alle de felter der er tilstede på de enkelte krt, kan der psættes værdier til. I venstående eksempel til prettelse af entrepriser med underentrepriser kan du sætte et løbenr. på, hvilket betyder at hvedentre- prisen autmatisk prettes med <Nummer>-00 Opsætning af skabelner kræver en del psætning g et knsulentbesøg er nødvendigt. 2.6 Ntesblk Vi har integreret en række tabeller med Ntesblk funktinen, hvilket vil sige at du kan kpiere tekst fra f.eks. Wrd eller ind på "Bemærkninger". Systemet frmaterer selv teksterne i de respektive "rækker". Ovenstående er implementeret på: - Finanskrt - Debitrkrt - Kreditrkrt - Salgsfaktura / Salgskreditnta - Ressurcekrtet - Maskinressurcekrtet - Entreprisekrtet - Maskinkrtet - Materielkrtet - Varekrtet - Anlægskrtet - Ejendmskrtet - Lejemålskrtet

12 2.7 Begrebsafklaring på varekrtet. På varekrtet er der indført 1 ny type af varer: - Avancevare (Artesa) - Tillægsvare (Ny) - Sidste købspris Bruttpris + Punktafgift. - Nettlistepris Nettlistepris g uden Punktafgift - Kstpris ((Nettlistepris rabat) + Punktafgift) eller ((Sidste købspris Punktafgift rabat) + Punktafgift) - Salgspris ((Nettlistepris + Tillæg) + Punktafgift) eller nedenstående: - Når en vare er prettet med "Avancepct. beregning" = Salgspris=Kstpris+Avance eller Avance=Salgspris-Kstpris eller Ingen Kaldes det fr en "Avancevare" - Når en vare er prettet med "Avancepct. beregning" = Tillægsprcent Kaldes det fr en "Tillægsvare"

13 3 Finans 3.1 Nyt felt i "Regnskabspsætning" Under "Øknmistyring\Opsætning\Regnskabspsætning" er der på fanebladet "Dimensiner" kmmet et nyt felt. - Vis kun aktive dim. værdier. Hvis du sætter et flueben i feltet, betyder det at spærrede dimensiner ikke vises, når du i dimen- sinsfeltet trykker på <F6>

14 3.2 Nye felter på finansknten På den enkelte finansknt kan du markere m den skal specificeres på 2 nye rapprter. Det er felterne "Afdeling specifik" g "Prjekt specifik" (Glbaldimensinerne 1 g 2) De 2 nye rapprter ligger under "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" Regnskabspgørelse" g hedder - Prjekt- /Afdelingsspec. Balance - Afdelings- /Prjektspec. Balance På fanebladet "Bgføring" er der gså kmmet nye felter: - Tvunget entreprisenr. Når du bgfører på denne finansknt, skal der så være tilknyttet et entreprisenr. Feltet kan være "Blank", "Entreprisenr." eller "Ingen Entreprisenr." - Tvunget ressurcenr. Når du bgfører på denne finansknt, skal der så være tilknyttet et ressurcenr. - Tvunget Maskin ressurcenr. Når du bgfører på denne finansknt, skal der så være tilknyttet en maskine

15 3.3 Nye Finans udskrifter "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Pster" Under "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Pster" er der kmmet en ny udskrift: - Detaljeret råbalance Artesa "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" Under "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" Regnskabspgørelse" er der kmmet nye udskrifter: - Balance fr glbaldimensin 1, hvr du kan vælge hvilke dimensiner du vil have specificeret. - Prjekt- /Afdelingsspec. Balance - Afdelings- /Prjektspec. Balance - Kntskema 10 klnner, hvr du kan få specificeret 10 klnner "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Mmsrapprtering\Mmsliste" Mmsliste" Mmslisten er udvidet med følgende mulighed: - Udskriv kun knti med sald "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Opsætningsversigt\Kntplan Artesa" Kntplanen er udvidet med flere nyttige infrmatiner g "ikke nyttige infrmatiner" er blevet fjernet. 4 Debitr 4.1 Nye felter i Salgspsætningen Under "Øknmistyring\Tilgdehavender\Opsætning\Salgspsætning" er der kmmet nye felter:

16 Når du bgfører en salgsfaktura, hvrdan skal finanspsterne så pdateres: - Finanspst beskrivelse. Du kan vælge mellem "Standard" g "Debitrnavn" - Finanspst beskrivelse pr. linje. Du kan vælge mellem "Alle linjer" eller "Finans linje" Fanebladet "Entreprise" Feltet "Beregn salgstillæg" har fået ny betydning. Hvis du fjerner fluebenet bliver der ikke autmatisk beregnet salgstillæg på dine fakturaer, når du trykker <F9>, udskriver prfrmafaktura eller udskriver selve fakturaen. Dette betyder at du selv skal aktivere beregningsfunktinen. Til gengæld kan du så efterfølgende redigere / slette i de beregnede salgstillægslinjer. De beregnede salgstillægslinjer bliver heller ikke slettet, når du "åbner" fakturaen igen

17 4.2 Nye felter på debitrkrtet Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der kmmet følgende nye felter: - Grøn knap til højre fr feltet "Adresse". Viser adressen på "De Gule Sider". - Blå knap til høre fr feltet "Telefn". Viser firmaplysninger på "De Gule Sider". - Oprettelsesdat. Feltet bliver autmatisk udfyldt ved nyprettelse Fanebladet "Kmmunikatin" På fanebladet "Kmmunikatin" er der kmmet følgende nye felter:

18 - Blå knap til høre fr feltet "Telefn". Viser firmaplysninger på "De Gule Sider". - (Dkumenter). I dette felt kan du angive en alternativ adresse sm bliver brugt i frbindelse med e-dc. Hvis der angives en adresse i feltet tages denne adresse først ellers tages den fra feltet "E- mail" Fanebladet "Fakturering" På fanebladet "Fakturering" er der kmmet følgende nye felter: - Kntkde tvunget. Feltet bruges sammen med fakturering til det ffentlige g angiver m feltet "Kntkde" skal væg et statistikfelt. re udfyldt. - Bnus. Feltet angiver m det er en bnus kunde. Et statistikfelt. - Statistikgruppe. Her kan angives en statistikgruppe. Feltet er et tal-felt - Budgetteret beløb. Her kan angives et budgetteret msætningsbeløb på kunden. Et statistikfelt. - Kundekategri. Kundekategrierne skal prettes med en kde g en beskrivelse, g på kundekategrien kan det angives m der skal være tjek på CVR-nr. Et statistikfelt. - Styring af debitrprisgruppe. I dette felt kan du angive m debitrprisgruppen skal tages fra debitren eller fra faktureringsdebi- tren

19 Feltet bruges i frbindelse med fakturering til anden debitr. - Materiel (Intern salgspriser). Feltet bruges i frbindelse med Materielstyring, g angiver m debitren skal faktureres til specielle interne salgspriser, sm kan sættes p på det enkelte materiel. - Ressurcerabatpct. Her kan angives en rabat% sm kunden altid skal have på samtlige ressurceregistreringer. - Tillægsberegning. Her psættes hvilket grundlag avancen skal beregnes ud fra. Der kan vælges mellem Bruttpris Nettpris Ved prettelse af en Entreprise, knverteres Bruttpris til "Salgsprisgrundlag = Indkøb Bruttpris. Nettpris knverteres til "Salgsprisgrundlag = Indkøb Nettpris. Når der laves en faktura uden Entreprise sker der følgende: Tillægsberegning Bruttpris Bruttpris Nettpris Varetype Tillægsvare Avancevare Begge Salgsprisgrundlag Nettlistepris fra varekarttek Sidste købspris fra varekarttek Kstpris (standard) Fanebladet "Entreprise" På fanebladet "Entreprise" er der kmmet følgende nye felter: - Antal kntrakter. Feltet bruges i frbindelse med Kntraktstyring, g angiver hvr mange kntrakter der er tilknyttet den enkelte debitr

20 - Faktureres Antal kntrakter. Feltet bruges i frbindelse med Kntraktstyring, g angiver hvr mange fakturerbare kntrakter der er tilknyttet den enkelte debitr. - Ekstern prettet. Feltet angiver m debitren er prettet eksternt fra (WPA). - Salgstillægskde. Hvis du her indtaster en salgstillægskde bliver denne autmatisk verført til Entreprisen. Salgs- tillægskden er en verrdnet kde, hvr du på salgstillægskden gskden har mulighed fr at angive af hvad der skal beregnes. (Materialer, Ressurcer, Skaffevarer.s.v.) 4.3 Udbygning af debitrleveringsadresser På debitrkrtet på knappen <Debitr>\Leveringsadresser er der kmmet mulighed fr indtastning af EAN nr. pr. leveringsadresse. Når en leveringsadresse hentes g EAN nr. på leveringsadressen er udfyldt, er det denne der bliver verført til Entreprisen / fakturaen. Hvis der ingen er på leveringsadressen hentes den fra debitren

21 4.4 Entrepriseversigt på debitrkrtet På debitrkrtet er der lavet en versigt ver tilhørende entrepriser. Du finder menupunktet på knappen <Debitr>\Entrepriser\ g henhldsvis Brugt sm kunde Brugt sm faktureres til kunde 4.5 Kntraksversigt på debitrkrtet På debitrkrtet er der lavet en versigt ver tilhørende kntrakter. Du finder menupunktet på knappen <Debitr>\Kntrakter\ g henhldsvis Brugt sm kunde Brugt sm faktureres til kunde 4.6 Ajurfør debitr adresser På debitrkrtet er der lavet en lille funktin til ajurføring af adresseplysninger, når denne ændrer sig. Du finder menupunktet på knappen <Debitr>\Ajurfør adresser. Funktinen ændrer adresse følgende steder: Alle "åbne" Entrepriser Alle "åbne" Salgsrdrer Alle "åbne" Fakturaer Alle "åbne" Kreditntaer Alle "åbne" Udlejningsrdrer 4.7 Entreprisenr. på debitrpster Når du laver en salgsfaktura på en entreprise, bliver entreprisenr. pdateret på debitrpsten

22 4.8 Avancepsætning Under "Øknmistyring\Tilgdehavender\Debitrer\<Salg>\Avancepsætning" kan du pbygge et hierarki af avancer. Avancepsætning kræver at varerne er prettet sm "Tillægsvarer". Afdeling : Opslag til Afdelinger Salgskde : Opslag til debitrer Varekategri : Opslag til varegrupper (varekategrier) Linjetype : Tillæg eller Rabat Sats : % sats i tillæg eller rabat. Bemærk: Indtastes der 0 g en "Start dat" betyder det 0%. Start dat : Her kan evt. indtastes en ikrafttrædelsesdat Slut dat : Her kan evt. indtastes en slutdat

23 4.8.1 Prisgennemløb Der er følgende hierarki: 1. Fast pris. Hvis varen er markeret sm "Fast pris", anvendes salgsprisen fra varekrtet. (Nyt felt) 2. Salgsprisgrundlag = Lagersalgspris anvendes salgsprisen fra varekrtet. 3. Entreprisespecifik fast tillæg (Nyt felt) 4. Entreprisespecifikke artsavancer (materialer g mkstninger) 5. Varesalgspristabellen a. Entreprisespecifikke priser b. Entreprisebgføringsgruppe specifikke priser c. Debitrspecifikke priser d. Debitrprisgruppe specifikke priser e. Alle debitrer 6. Debitrprisgruppens intervalbaseret tillægsprcenter. (Ny mulighed) 7. Tillægsprcenter i Avancepsætningen. (Nye muligheder) a. Glbaldimensin 1, Kunde, Varekategrikde b. Glbaldimensin 1, Kunde, Blank varekategrikde c. Glbaldimensin 1, Debitr, Varekategrikde d. Glbaldimensin 1, Debitr, Blank varekategrikde e. Blank glbaldimensin 1, Kunde, Varekategrikde f. Blank glbaldimensin 1, Kunde, Blank varekategrikde g. Blank glbaldimensin 1, Debitr, Varekategrikde h. Blank glbaldimensin 1, Debitr, Blank varekategrikde i. Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Varekategrikde j. Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Blank varekategrikde k. Blank glbaldimensin 1, Blank Kunde, Varekategrikde 8. Entreprisespecifik tillæg (Nyt felt) 9. Varekrtet

24 I skemafrm Fastpris på varekrtet Varekrtet Glbaldimensin 1 Kunde Varekategri Salgsprisgrundlag Lagersalgspris Arter Entreprisekrt Glbaldimensin 1 Kunde Blank varekategri Fast tillægs% på Entreprisen Entreprisekrt Glbaldimensin 1 Debitr Varekategri Faktureringsdebitr Entreprisespec. arter. Tillægs% Entreprisekrt Entreprisespec. arter Glbaldimensin 1 Debitr Blank varekategri Faktureringsdebitr Entreprisespecifikke varepriser Debitr Debitrprisgruppe Ent.spec.varepriser Blank Glbaldimensin 1 Kunde Varekategri Entreprisegrupppespecifikkevarepriser Debitr Debitrprisgruppe Ent.gruppe spec. varepriser Blank Glbaldimensin 1 Kunde Blank varekategri Debitr specifikke varesalgspriser Debitr Debitrpriser Salgspriser Blank Glbaldimensin 1 Debitr Varekategri Debitrprisgruppe spec. varesalgspriser Debitr Debitrprisegruppe Salgspriser Blank Glbaldimensin 1 Debitr Blank varekategri Alle debitrer Debitr Debitrprisgruppe Alle Debitrer Glbaldimensin 1 Blank kunde Varekategri Prisgruppeinterval (Dippedut) Debitr Debitrprisgruppe Prisgruppeinterval Glbaldimensin 1 Blank kunde Blank varekategri Debitr Avancepsætning Debitr Salg Avancepsætning Blank Glbaldimensin 1 Blank kunde Varekategri Tillægs% på Entreprisen, hvr ingen anden tillægs% findes Entreprisekrt Varesalgspris Varesalgspris

25 4.9 Nye Debitr udskrifter Fakturagrundlag baseret på baggrund af bgførte fakturaer Under "Øknmistyring\Tilgdehavender\Dkumenter" er der lavet en ny rapprt "Fakturagrundlag - bg- førte faktura Kntudtg udvidet Artesa (gammel rapprt) Kntudtget er blevet udvidet med ngle flere afgrænsningsmuligheder: Faktura label (Arkitekt / Rådgiver label) - ændring På fakturalabel er der påført virksmhedsplysninger

26 5 Kreditr 5.1 Nye felter i Købspsætningen Under "Øknmistyring\Gæld\Opsætning\Købspsætning" er der kmmet nye felter: - Finanspst beskrivelse. Du kan vælge mellem "Standard" g "Kreditrnavn" - Finanspst beskrivelse pr. linje. Du kan vælge mellem "Alle linjer" eller "Finans linje" - Attester. Du kan vælge mellem "Ingen", "EDI" eller "ALLE". Bruges til at styre hvilke medarbejdere der må pdatere købsfakturaer, ud fra en beløbsgrænse - Fakturaafrundingsknt. Feltet er ikke nyt i frhld til tidligere, men har fået en ny betydning i frbindelse med registrering af købsfaktura / kreditnta. I frbindelse med at du registrerer en købsfaktura, hvrpå der er mange linjer, kan du løbende trykke på <F9> efterfulgt af <Esc>, hvrefter der genereres en differencelinje på fakturaafrun- dingsknten på restbeløbet når linjesummerne stemmer med summen af fakturabeløbet g du trykker på <F9>, frsvinder differencelinjen autmatisk

27 5.2 Nyt felt på kreditrbgføringsgruppen På kreditrbgføringsgruppen er der kmmet et nyt felt der bruges i frbindelse med det nye mdul "An- kmstregistrering", til styring af beregning af "midlertidig" mms. Feltet er "Mmsprduktbgføringsgruppen". 5.3 Nye felter på kreditrkrtet På kreditrkrtet rkrtet er der kmmet følgende nye felter: Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der kmmet følgende nye felter: - Grøn knap til højre fr feltet "Adresse". Viser adressen på "De Gule Sider". - Blå knap til høre fr feltet "Telefn". Viser firmaplysninger på "De Gule Sider". - Priskreditr Feltet bruges til at finde de rigtige købspriser med, g bruges i følgende sammenhænge: Eksempel: Hs Slar har du frskellige underknti, hvr der er frskellige rabatsatser pr. underknt. Disse rabatsatser læses ind i rabatkartteket, på hver sin underknt (leverandørnr.)

28 Men du har kun Slar prettet med 1. prisindlæsning. På de frskellige underknti frtæller du her i feltet hvem der er Prisgrssist. På den måde kan du nøjes med en prisindlæsning, sning, g ud fra de frskellige underknti hentes så de rigtige rabatsatser, da nettlisteprisen i filen er den samme fr alle knti. - Ankmst registrering Hvis du anvender "Ankmst registrering" af købsfakturaer, kan du på den enkelte kreditr angive, m hvrvidt der skal være ankmst registreret eller ej, før der kan bgføres Fanebladet "Kmmunikatin" På fanebladet "Kmmunikatin" er der kmmet følgende felter: - Web-Prduktkatalg Feltet bruges kun til Slar, g giver mulighed fr at hente vareplysninger direkte fra varekrtet g fra den enkelte købsrdre. Oplysninger til feltet fås ved henvendelse til Slar. - Web-Prduktkatalg m/nøgle Adgangsnøgle til Slar. Oplysninger til feltet fås ved henvendelse til Slar

29 5.3.3 Fanebladet "Fakturering" På fanebladet "Fakturering" er der kmmet følgende felter: - Prisindlæsningspriritet Feltet er et "rent" tal-felt, hvr du angiver hvilket priritet denne kreditr har i frbindelse med prisindlæsning. Eksempel: Du prisindlæser fra Slar g LM, hvr Slar er din hvedleverandør. Slar tildeles derfr en lavere priritet (et lavere tal) end LM. Slar bliver derved autmatisk valgt sm hvedleverandør på de varer der indlæses fra Slar. Når du prispdaterer fra LM, g varen findes fra Slar, bliver varen fra LM gså pdateret på va- ren, men ikke direkte på varekrtet, men i købspristabellen på varen. Hvis Slar lader varen udgå g varen stadig findes hs LM g der fretages en ny prisindlæsning fra LM, vil LM autmatisk blive phøjet sm ny hvedleverandør på varen g alle vareplysninger bliver udskiftet med plysninger fra Købspristabellen fra LM. Slar plysningerne i købspristabel- len bliver autmatisk slettet. Har du 3 frskellige grssister der leverer den samme vare med samme varenummer er det pririteten der afgør, hvem der bliver den næste Hvedleverandør af varen, hvis den eksisterende hvedleverandør lader varen udgå altid den leverandør med laveste priritet. Hvis en grssist med "lavere" priritet lader varen udgå bliver varen gså slettet fra købspristabellen. - Prisindlæsningsskabeln Med <F6> kan du vælge mellem de prettede skabelner til prispdatering. - Sti til prisindlæsning I dette felt angiver du placeringen af filen, g hvis filen altid hedder det samme, angiver du ligele- des filnavnet

30 Hvis filnavnet altid er frskelligt, angiver du ingen filnavn, men kun mappen hvr prisfilen ligger. Systemet scanner autmatisk mappen fr prispdateringsfiler. - Sti til prisindlæsning arkiv Hvr skal prisfilen arkiveres, g med hvilket navn. - Tilføj tidsstempel til arkiver Hvis du sætter et flueben i dette felt vil den arkiverede fil indehlde et "dattidsstempel". - Rabatindlæsningsskabeln Med <F6> kan du vælge mellem de prettede rabatskabelner. - Sti til rabatindlæsning Hvis din prisleverandør kan levere en rabatfil, skal du angive hvr den ligger. - Bibehld histriske leverandør Hvis du sætter flueben i dette felt vil du i købspristabellen få histrik ver de indlæste priser. - Nat prispdatering Skal der på denne leverandør kunne fretages autmatisk nat prisindlæsning - Nat pripdateret den Datfelt der bliver pdateret, når der har været fretaget en nat prispdatering Fanebladet "Betaling" - Afvent betaling Når der prettes købsfaktura / købskreditnta skal feltet "Afvent" så autmatisk være udfyldt med "Ja"

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Kom godt igang med Winfinans Small Business

Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Forord Winfinans er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og test-firmaer.

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere