Opdateringsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateringsbeskrivelse"

Transkript

1 Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar

2 Indhldsfrtegnelse 1 Frrd Generelt Kalenderskift Nye muligheder i Brugerpsætningen Afdelingspsætning Fanebladet "Jbseddel" Afdelingspsat WPA integratin Afdelingspsat prissætning inf Skabelner Ntesblk Begrebsafklaring på varekrtet Finans Nyt felt i "Regnskabspsætning" Nye felter på finansknten Nye Finans udskrifter "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Pster" "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Mmsrapprtering\Mmsliste" "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Opsætningsversigt\Kntplan Artesa" Debitr Nye felter i Salgspsætningen Nye felter på debitrkrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Kmmunikatin" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Entreprise" Udbygning af debitrleveringsadresser Entrepriseversigt på debitrkrtet Kntraksversigt på debitrkrtet Ajurfør debitr adresser Entreprisenr. på debitrpster Avancepsætning Prisgennemløb I skemafrm Nye Debitr udskrifter Fakturagrundlag baseret på baggrund af bgførte fakturaer Kntudtg udvidet Artesa (gammel rapprt) Faktura label (Arkitekt / Rådgiver label) - ændring Kreditr Nye felter i Købspsætningen Nyt felt på kreditrbgføringsgruppen Nye felter på kreditrkrtet Fanebladet "Generelt"

3 5.3.2 Fanebladet "Kmmunikatin" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Betaling" Fanebladet "Mdtagelse" Opdatering af entreprisenummer på kreditrpsterne Feltet "Afvent" på kreditrpsten g debitrpsten er udvidet Nye kreditrudskrifter Nye rapprter under "Øknmistyring\Gæld\Rapprter" Salg & Marketing Nye muligheder på salgstillægskderne Den øverste del Den nederste del Nye muligheder under satser (<Shift+Ctrl+D>) Køb EDI nyt mdul EDI lkatinskrt Genindlæsning af en EDI fil Eksempel på købsrdre / faktura indtastning med tillægsvare Eksempel på købsrdre / faktura indtastning af en 0-tillægsvare Ny funktin på købsrdre kntrl af priser Købspriser Købsrdre meddelelse Købsattesteringer Nye købsudskrifter "Køb\Ordrebehandling\Opsætning\Rapprtvalg Køb" "Køb\Ordrebehandling\Rapprter\Købsrdre til entreprise" Lagersted Nye varebegreber Nye typer af varer Nye prisbegreber Eksempel på "Tillægsvare" med punktafgift Nye felter på varekrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Genbestilling" Visning af punktafgifter Anvendelse af alternative varenr Nye muligheder på debitrprisgrupper Lkatinsstyring med mulighed fr autmatisk genbestilling Lkatinskrt Registrere varer til en lkatin Nye funktiner i Varempsteringskladden Ny funktin i Lagerpgørelseskladden Nye funktiner i Indkøbskladden Autmatisk genbestilling

4 8.6.7 Lkatinsudskrifter "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Lkatinsindhld" "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Vare pr. Lkatin" "Lagersted\Opsætning\Lkatiner\<Udskriv>\Stregkde label - lkatinsindhld" Ændre vareværdier er udvidet Lagerpgørelseskladde Udskrifter Entreprise Nye felter på Entreprisepsætning Fanebladet "Nummerering" Fanebladet "Jbseddel" Fanebladet "Køb" Fanebladet "Kntrakt" Nye felter på Entreprisekrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Fakturering" Fanebladet "Levering" Fanebladet "Bgføring" Fanebladet "Frløb" Fanebladet "Entreprise" Fanebladet "Rådgiver" (Nyt) Fanebladet "Arkitekt" (Nyt) Fanebladet "Kntrakt" (Nyt g kræver licens) Nye felter på entreprisepsterne Jbseddel <Shift + F3> Fanebladet "Generelt" Fanebladet "WPA" Fanebladet "Vare" Rapprtvalg til Jbsedler Strukturering af felter i.f.m. Jbkrt g Faktura Ny funktin til prettelse af underentrepriser Afslutning af entrepriser Fakturering med punktafgift (visning på faktura) Nye muligheder i frbindelse med sammentræk på fakturaen Mulighed fr at kunne udvælge linjer på et afsluttet jbkrt Udvidelse af Faktura statistik <F9> Fakturagrundlag Manuel lukning af entreprisepster Manuel lukning af entreprisepst i frbindelse med fakturering Frbedret kpieringsfunktin Autmatisk indsættelse af 1 blank linje på faktura ved "Hent entreprisepster" Hvrnår sker der lagertræk på en vare der faktureres Anvendelse af tvungen lkatin er blevet frbedret Redigering på verførte entreprisepster i.f.m. fakturering

5 9.20 Nyt eksternt bilagsnr. på salgsfaktura / kreditnta Udvidelse af entreprise lønarter Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Fakturering" Tilhørende lønarter Nye muligheder på faktureringsfrmen Nye muligheder i frbindelse med BruttAvance Fanebladet "Entreprise" Fanebladet "Indstillinger" Nyt felt i bruttavance beregningsskærmbilledet Udvidelse af Udvidet statistik på den enkelte entreprise Udvidelse af klnnestatistik til Excel Nye entrepriseudskrifter Nye akkrdudskrifter Nye varelister vedr. jbkrt Udvidelse af delaktiviteter Udvidelse af Entreprisebgføringsgrupper Nulstilling af feltet "Afsluttet WPA" på den enkelte Entreprise Rettighed til at nulstille Salgsstatistik Ressurceplanlægning Nyt felt på Ressurcekrtet Medarbejder / Maskiner Håndtering af ressurcepriser Ressurcespecifikke arter Afløftning af sciale mkstninger på separat lønart Uden Ressurcespecifikke arter Prisgennemløb fr ressurcekstpriser Håndtering af Ressurcesalgspriser Prisgennemløb fr Ressurcesalgspriser I skemafrm Ny funktin til tilknytning af ressurcespecifikke lønarter Nye rapprter Ressurce effektivitetsstatistik (ny rapprt) Fanebladet "Ressurce" Fanebladet "Indstillinger" Udskriften side Udskriften side Ressurcepst versigt (ny rapprt) Ressurce label Ressurce løngrundlag Artesa Ressurcepst versigt Medarbejder stregkdekrt Maskinkarttek Selvstændigt menupunkt til maskiner

6 Opsætning vedr. Maskiner g Ressurcer i entreprisekladden Nye felter på arten A Maskinpsterne kan nu indehlde type Finans g Vare Nye felter g funktinalitet i frbindelse med køb til en maskine Opdatering af anlægspster Tilknytning af Maskin Ressurce Specifikke Maskinarter Nye muligheder i Maskinpsætningen Nye felter på maskinkrtet Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Bgføring" Fanebladet "Administratin" Nu funktinalitet i entreprisekladden Autmatisk udfyldning af "Tællerantal" Behandling af tilbehør fra entreprisekladden Opdatering af maskinnr Oprettelse af maskiner via guide Maskinskabelner Anlægsskabelner Udlejningsskabelner Oprettelse af maskiner Skærmbillede Skærmbillede Skærmbillede Skærmbillede Skærmbillede Når der fretages rettelser på maskinkrtet Nyt skærmbillede til pdatering af Maskin Ressurce specifikke maskinarter Ny genvej til Anlægskartteket Nye felter på maskingruppen Frbedret funktinalitet i frbindelse med "Maskin Serviceplysninger" Ændringer i klnnestatistik Tvungen maskinnr på Finansknt Nye rapprter / ændrede rapprter Ressurce - Maskin Rapprt (Ny) Maskin Ressurce Rapprt Maskin stamkrt (gammel rapprt) Maskin Oversigt (Ny) Maskin Prislisten (gammel rapprt) Maskin Omkstningsrapprt (Ny) Udlejning Opdatering af kstpris på maskinpsterne Prispdatering Ttal mstrukturering af prispdateringsmdulet Skabelner Prispdateringspriritet

7 13.4 Leverandørrabat Salgsprisberegning Varekategrier Opdatering af varer Nulstilling af felter i frbindelse med prispdatering WPA Mbile WPA psætningen er kraftig ændret Fanebladet "Generelt" Fanebladet "Imprt" Fanebladet "Exprt" Servicemdulet Servicemdulet er flyttet g blevet udvidet med kntraktstyring Oplysninger på entreprisekrtet fanebladet "Kntrakt" Kntraktlinjer Serviceinfrmatiner Kntraktfakturering Lessrløn nyt mdul Materielstyring nyt mdul Materiel udskrifter Nyt frbedret Ankmstregistreringsmdul Håndscanner pdatering / ny mdel Ny funktinalitet i "Indlæsningslggen" Øvrige fejlrapprter / ønsker Entreprise Før knvertering Efter knvertering fra 2.11 > Maskinkarttek Arter

8 1 Frrd Denne pdateringsbeskrivelse beskriver hvad der er ændret i frhld til versin Beskrivelsen er prøvet pdelt pr. mdul, g indehlde ligeledes en beskrivelse af nye mduler. Hvr f.eks. <Funktin> er angivet betyder <Tekst> at det er en knap der henvises til. 2 Generelt 2.1 Kalenderskift I versin 3.20 har vi flyttet kalenderdelen. Under "Opsætning\Prgrampsætning\Generelt\Kalender" ligger den nye kalender. De steder hvr du i dag anvender den gamle kalender (Maskiner, Udlejning, Betalingsbetingelser g Løn) skal du have ændret til at pege på den nye kalender. Dette sker dg autmatisk i frbindelse med pdateringen. 2.2 Nye muligheder i Brugerpsætningen Under "Opsætning\Prgrampsætning\Brugere\Brugerpsætning" er der kmmet nye muligheder. På den enkelte bruger i Artesa kan du psætte følgende: - Vis købspris. Ved ja, udskrives der priser på rapprten "Ressurcepst versigt". Ved nej udskrives der ingen priser. - Entreprisepst srtering. Hvrdan skal den enkelte bruger se entreprisepsterne. De nyeste eller de ældste først. - Fuld ret til web-katelg. Må den enkelte bruger se kstpriser ved webpslag til Slar - Fjern entreprise "WPA færdigmeldt". Må den enkelte bruger kunne fjerne "WPA færdigmeldt". - Attest max. beløb (Knt) Angiv max. beløb, den enkelte medarbejdere må bgføre vedr. Finansknti. - Attest max. beløb (Vare) Angiv max. beløb, den enkelte medarbejdere må bgføre vedr. Varer

9 2.3 Afdelingspsætning Under "Opsætning\Prgrampsætning\Afdelingspsætning\Afdelingspsætning" har du mulighed fr at p- rette afdelingsspecifikke plysninger. Dette kan være aktuel hvis du i dag allerede anvender dimensiner, g ønsker at kunne differentiere på de frskellige afdelinger. Det kunne f.eks. være frskellige arbejdskrt "Jbsedler" eller frskellig håndtering af WPA integratinen Fanebladet "Jbseddel" Du kan vælge mellem følgende jbsedler: Jbseddel (Basis) Jbseddel Jbseddel m/kvalitetssikring Jbseddel slutkntrl Jbseddel Service Jbseddel Navi-EL Jbseddel Navi-EL m/vareliste Arbejdskrt (Artesa) - 9 -

10 2.3.2 Afdelingspsat WPA integratin 2.4 Afdelingspsat prissætning inf På knappen <Afdeling>\WPA psætning er det muligt at tilpasse WPA psætningen til den enkelte afde- ling. Sm standard hentes den glbale psætningen under "Entreprise\Mbile løsninger\wpa\opsætning\opsætning" Hvis du ønsker at psætte / styre avancer pr. afdeling, er det ALTID på glbaldimensin 1, systemet anvender. 2.5 Skabelner Håndtering af skabelner er ttal blevet ændret. Under "Opsætning\Prgrampsætning\Virksmhedspsætning\Knfigurer masterskabelner" kan du p- sætte skabelner fr prettelse af: - Debitrer - Kreditrer - Varer - Prisindlæsningsfrmater - Rabatindlæsningsfrmater - Entrepriser - Ressurcer

11 Alle de felter der er tilstede på de enkelte krt, kan der psættes værdier til. I venstående eksempel til prettelse af entrepriser med underentrepriser kan du sætte et løbenr. på, hvilket betyder at hvedentre- prisen autmatisk prettes med <Nummer>-00 Opsætning af skabelner kræver en del psætning g et knsulentbesøg er nødvendigt. 2.6 Ntesblk Vi har integreret en række tabeller med Ntesblk funktinen, hvilket vil sige at du kan kpiere tekst fra f.eks. Wrd eller ind på "Bemærkninger". Systemet frmaterer selv teksterne i de respektive "rækker". Ovenstående er implementeret på: - Finanskrt - Debitrkrt - Kreditrkrt - Salgsfaktura / Salgskreditnta - Ressurcekrtet - Maskinressurcekrtet - Entreprisekrtet - Maskinkrtet - Materielkrtet - Varekrtet - Anlægskrtet - Ejendmskrtet - Lejemålskrtet

12 2.7 Begrebsafklaring på varekrtet. På varekrtet er der indført 1 ny type af varer: - Avancevare (Artesa) - Tillægsvare (Ny) - Sidste købspris Bruttpris + Punktafgift. - Nettlistepris Nettlistepris g uden Punktafgift - Kstpris ((Nettlistepris rabat) + Punktafgift) eller ((Sidste købspris Punktafgift rabat) + Punktafgift) - Salgspris ((Nettlistepris + Tillæg) + Punktafgift) eller nedenstående: - Når en vare er prettet med "Avancepct. beregning" = Salgspris=Kstpris+Avance eller Avance=Salgspris-Kstpris eller Ingen Kaldes det fr en "Avancevare" - Når en vare er prettet med "Avancepct. beregning" = Tillægsprcent Kaldes det fr en "Tillægsvare"

13 3 Finans 3.1 Nyt felt i "Regnskabspsætning" Under "Øknmistyring\Opsætning\Regnskabspsætning" er der på fanebladet "Dimensiner" kmmet et nyt felt. - Vis kun aktive dim. værdier. Hvis du sætter et flueben i feltet, betyder det at spærrede dimensiner ikke vises, når du i dimen- sinsfeltet trykker på <F6>

14 3.2 Nye felter på finansknten På den enkelte finansknt kan du markere m den skal specificeres på 2 nye rapprter. Det er felterne "Afdeling specifik" g "Prjekt specifik" (Glbaldimensinerne 1 g 2) De 2 nye rapprter ligger under "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" Regnskabspgørelse" g hedder - Prjekt- /Afdelingsspec. Balance - Afdelings- /Prjektspec. Balance På fanebladet "Bgføring" er der gså kmmet nye felter: - Tvunget entreprisenr. Når du bgfører på denne finansknt, skal der så være tilknyttet et entreprisenr. Feltet kan være "Blank", "Entreprisenr." eller "Ingen Entreprisenr." - Tvunget ressurcenr. Når du bgfører på denne finansknt, skal der så være tilknyttet et ressurcenr. - Tvunget Maskin ressurcenr. Når du bgfører på denne finansknt, skal der så være tilknyttet en maskine

15 3.3 Nye Finans udskrifter "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Pster" Under "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Pster" er der kmmet en ny udskrift: - Detaljeret råbalance Artesa "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" Under "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Regnskabspgørelse" Regnskabspgørelse" er der kmmet nye udskrifter: - Balance fr glbaldimensin 1, hvr du kan vælge hvilke dimensiner du vil have specificeret. - Prjekt- /Afdelingsspec. Balance - Afdelings- /Prjektspec. Balance - Kntskema 10 klnner, hvr du kan få specificeret 10 klnner "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Mmsrapprtering\Mmsliste" Mmsliste" Mmslisten er udvidet med følgende mulighed: - Udskriv kun knti med sald "Øknmistyring\Finans\Rapprter\Opsætningsversigt\Kntplan Artesa" Kntplanen er udvidet med flere nyttige infrmatiner g "ikke nyttige infrmatiner" er blevet fjernet. 4 Debitr 4.1 Nye felter i Salgspsætningen Under "Øknmistyring\Tilgdehavender\Opsætning\Salgspsætning" er der kmmet nye felter:

16 Når du bgfører en salgsfaktura, hvrdan skal finanspsterne så pdateres: - Finanspst beskrivelse. Du kan vælge mellem "Standard" g "Debitrnavn" - Finanspst beskrivelse pr. linje. Du kan vælge mellem "Alle linjer" eller "Finans linje" Fanebladet "Entreprise" Feltet "Beregn salgstillæg" har fået ny betydning. Hvis du fjerner fluebenet bliver der ikke autmatisk beregnet salgstillæg på dine fakturaer, når du trykker <F9>, udskriver prfrmafaktura eller udskriver selve fakturaen. Dette betyder at du selv skal aktivere beregningsfunktinen. Til gengæld kan du så efterfølgende redigere / slette i de beregnede salgstillægslinjer. De beregnede salgstillægslinjer bliver heller ikke slettet, når du "åbner" fakturaen igen

17 4.2 Nye felter på debitrkrtet Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der kmmet følgende nye felter: - Grøn knap til højre fr feltet "Adresse". Viser adressen på "De Gule Sider". - Blå knap til høre fr feltet "Telefn". Viser firmaplysninger på "De Gule Sider". - Oprettelsesdat. Feltet bliver autmatisk udfyldt ved nyprettelse Fanebladet "Kmmunikatin" På fanebladet "Kmmunikatin" er der kmmet følgende nye felter:

18 - Blå knap til høre fr feltet "Telefn". Viser firmaplysninger på "De Gule Sider". - (Dkumenter). I dette felt kan du angive en alternativ adresse sm bliver brugt i frbindelse med e-dc. Hvis der angives en adresse i feltet tages denne adresse først ellers tages den fra feltet "E- mail" Fanebladet "Fakturering" På fanebladet "Fakturering" er der kmmet følgende nye felter: - Kntkde tvunget. Feltet bruges sammen med fakturering til det ffentlige g angiver m feltet "Kntkde" skal væg et statistikfelt. re udfyldt. - Bnus. Feltet angiver m det er en bnus kunde. Et statistikfelt. - Statistikgruppe. Her kan angives en statistikgruppe. Feltet er et tal-felt - Budgetteret beløb. Her kan angives et budgetteret msætningsbeløb på kunden. Et statistikfelt. - Kundekategri. Kundekategrierne skal prettes med en kde g en beskrivelse, g på kundekategrien kan det angives m der skal være tjek på CVR-nr. Et statistikfelt. - Styring af debitrprisgruppe. I dette felt kan du angive m debitrprisgruppen skal tages fra debitren eller fra faktureringsdebi- tren

19 Feltet bruges i frbindelse med fakturering til anden debitr. - Materiel (Intern salgspriser). Feltet bruges i frbindelse med Materielstyring, g angiver m debitren skal faktureres til specielle interne salgspriser, sm kan sættes p på det enkelte materiel. - Ressurcerabatpct. Her kan angives en rabat% sm kunden altid skal have på samtlige ressurceregistreringer. - Tillægsberegning. Her psættes hvilket grundlag avancen skal beregnes ud fra. Der kan vælges mellem Bruttpris Nettpris Ved prettelse af en Entreprise, knverteres Bruttpris til "Salgsprisgrundlag = Indkøb Bruttpris. Nettpris knverteres til "Salgsprisgrundlag = Indkøb Nettpris. Når der laves en faktura uden Entreprise sker der følgende: Tillægsberegning Bruttpris Bruttpris Nettpris Varetype Tillægsvare Avancevare Begge Salgsprisgrundlag Nettlistepris fra varekarttek Sidste købspris fra varekarttek Kstpris (standard) Fanebladet "Entreprise" På fanebladet "Entreprise" er der kmmet følgende nye felter: - Antal kntrakter. Feltet bruges i frbindelse med Kntraktstyring, g angiver hvr mange kntrakter der er tilknyttet den enkelte debitr

20 - Faktureres Antal kntrakter. Feltet bruges i frbindelse med Kntraktstyring, g angiver hvr mange fakturerbare kntrakter der er tilknyttet den enkelte debitr. - Ekstern prettet. Feltet angiver m debitren er prettet eksternt fra (WPA). - Salgstillægskde. Hvis du her indtaster en salgstillægskde bliver denne autmatisk verført til Entreprisen. Salgs- tillægskden er en verrdnet kde, hvr du på salgstillægskden gskden har mulighed fr at angive af hvad der skal beregnes. (Materialer, Ressurcer, Skaffevarer.s.v.) 4.3 Udbygning af debitrleveringsadresser På debitrkrtet på knappen <Debitr>\Leveringsadresser er der kmmet mulighed fr indtastning af EAN nr. pr. leveringsadresse. Når en leveringsadresse hentes g EAN nr. på leveringsadressen er udfyldt, er det denne der bliver verført til Entreprisen / fakturaen. Hvis der ingen er på leveringsadressen hentes den fra debitren

21 4.4 Entrepriseversigt på debitrkrtet På debitrkrtet er der lavet en versigt ver tilhørende entrepriser. Du finder menupunktet på knappen <Debitr>\Entrepriser\ g henhldsvis Brugt sm kunde Brugt sm faktureres til kunde 4.5 Kntraksversigt på debitrkrtet På debitrkrtet er der lavet en versigt ver tilhørende kntrakter. Du finder menupunktet på knappen <Debitr>\Kntrakter\ g henhldsvis Brugt sm kunde Brugt sm faktureres til kunde 4.6 Ajurfør debitr adresser På debitrkrtet er der lavet en lille funktin til ajurføring af adresseplysninger, når denne ændrer sig. Du finder menupunktet på knappen <Debitr>\Ajurfør adresser. Funktinen ændrer adresse følgende steder: Alle "åbne" Entrepriser Alle "åbne" Salgsrdrer Alle "åbne" Fakturaer Alle "åbne" Kreditntaer Alle "åbne" Udlejningsrdrer 4.7 Entreprisenr. på debitrpster Når du laver en salgsfaktura på en entreprise, bliver entreprisenr. pdateret på debitrpsten

22 4.8 Avancepsætning Under "Øknmistyring\Tilgdehavender\Debitrer\<Salg>\Avancepsætning" kan du pbygge et hierarki af avancer. Avancepsætning kræver at varerne er prettet sm "Tillægsvarer". Afdeling : Opslag til Afdelinger Salgskde : Opslag til debitrer Varekategri : Opslag til varegrupper (varekategrier) Linjetype : Tillæg eller Rabat Sats : % sats i tillæg eller rabat. Bemærk: Indtastes der 0 g en "Start dat" betyder det 0%. Start dat : Her kan evt. indtastes en ikrafttrædelsesdat Slut dat : Her kan evt. indtastes en slutdat

23 4.8.1 Prisgennemløb Der er følgende hierarki: 1. Fast pris. Hvis varen er markeret sm "Fast pris", anvendes salgsprisen fra varekrtet. (Nyt felt) 2. Salgsprisgrundlag = Lagersalgspris anvendes salgsprisen fra varekrtet. 3. Entreprisespecifik fast tillæg (Nyt felt) 4. Entreprisespecifikke artsavancer (materialer g mkstninger) 5. Varesalgspristabellen a. Entreprisespecifikke priser b. Entreprisebgføringsgruppe specifikke priser c. Debitrspecifikke priser d. Debitrprisgruppe specifikke priser e. Alle debitrer 6. Debitrprisgruppens intervalbaseret tillægsprcenter. (Ny mulighed) 7. Tillægsprcenter i Avancepsætningen. (Nye muligheder) a. Glbaldimensin 1, Kunde, Varekategrikde b. Glbaldimensin 1, Kunde, Blank varekategrikde c. Glbaldimensin 1, Debitr, Varekategrikde d. Glbaldimensin 1, Debitr, Blank varekategrikde e. Blank glbaldimensin 1, Kunde, Varekategrikde f. Blank glbaldimensin 1, Kunde, Blank varekategrikde g. Blank glbaldimensin 1, Debitr, Varekategrikde h. Blank glbaldimensin 1, Debitr, Blank varekategrikde i. Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Varekategrikde j. Glbaldimensin 1, Blank Kunde, Blank varekategrikde k. Blank glbaldimensin 1, Blank Kunde, Varekategrikde 8. Entreprisespecifik tillæg (Nyt felt) 9. Varekrtet

24 I skemafrm Fastpris på varekrtet Varekrtet Glbaldimensin 1 Kunde Varekategri Salgsprisgrundlag Lagersalgspris Arter Entreprisekrt Glbaldimensin 1 Kunde Blank varekategri Fast tillægs% på Entreprisen Entreprisekrt Glbaldimensin 1 Debitr Varekategri Faktureringsdebitr Entreprisespec. arter. Tillægs% Entreprisekrt Entreprisespec. arter Glbaldimensin 1 Debitr Blank varekategri Faktureringsdebitr Entreprisespecifikke varepriser Debitr Debitrprisgruppe Ent.spec.varepriser Blank Glbaldimensin 1 Kunde Varekategri Entreprisegrupppespecifikkevarepriser Debitr Debitrprisgruppe Ent.gruppe spec. varepriser Blank Glbaldimensin 1 Kunde Blank varekategri Debitr specifikke varesalgspriser Debitr Debitrpriser Salgspriser Blank Glbaldimensin 1 Debitr Varekategri Debitrprisgruppe spec. varesalgspriser Debitr Debitrprisegruppe Salgspriser Blank Glbaldimensin 1 Debitr Blank varekategri Alle debitrer Debitr Debitrprisgruppe Alle Debitrer Glbaldimensin 1 Blank kunde Varekategri Prisgruppeinterval (Dippedut) Debitr Debitrprisgruppe Prisgruppeinterval Glbaldimensin 1 Blank kunde Blank varekategri Debitr Avancepsætning Debitr Salg Avancepsætning Blank Glbaldimensin 1 Blank kunde Varekategri Tillægs% på Entreprisen, hvr ingen anden tillægs% findes Entreprisekrt Varesalgspris Varesalgspris

25 4.9 Nye Debitr udskrifter Fakturagrundlag baseret på baggrund af bgførte fakturaer Under "Øknmistyring\Tilgdehavender\Dkumenter" er der lavet en ny rapprt "Fakturagrundlag - bg- førte faktura Kntudtg udvidet Artesa (gammel rapprt) Kntudtget er blevet udvidet med ngle flere afgrænsningsmuligheder: Faktura label (Arkitekt / Rådgiver label) - ændring På fakturalabel er der påført virksmhedsplysninger

26 5 Kreditr 5.1 Nye felter i Købspsætningen Under "Øknmistyring\Gæld\Opsætning\Købspsætning" er der kmmet nye felter: - Finanspst beskrivelse. Du kan vælge mellem "Standard" g "Kreditrnavn" - Finanspst beskrivelse pr. linje. Du kan vælge mellem "Alle linjer" eller "Finans linje" - Attester. Du kan vælge mellem "Ingen", "EDI" eller "ALLE". Bruges til at styre hvilke medarbejdere der må pdatere købsfakturaer, ud fra en beløbsgrænse - Fakturaafrundingsknt. Feltet er ikke nyt i frhld til tidligere, men har fået en ny betydning i frbindelse med registrering af købsfaktura / kreditnta. I frbindelse med at du registrerer en købsfaktura, hvrpå der er mange linjer, kan du løbende trykke på <F9> efterfulgt af <Esc>, hvrefter der genereres en differencelinje på fakturaafrun- dingsknten på restbeløbet når linjesummerne stemmer med summen af fakturabeløbet g du trykker på <F9>, frsvinder differencelinjen autmatisk

27 5.2 Nyt felt på kreditrbgføringsgruppen På kreditrbgføringsgruppen er der kmmet et nyt felt der bruges i frbindelse med det nye mdul "An- kmstregistrering", til styring af beregning af "midlertidig" mms. Feltet er "Mmsprduktbgføringsgruppen". 5.3 Nye felter på kreditrkrtet På kreditrkrtet rkrtet er der kmmet følgende nye felter: Fanebladet "Generelt" På fanebladet "Generelt" er der kmmet følgende nye felter: - Grøn knap til højre fr feltet "Adresse". Viser adressen på "De Gule Sider". - Blå knap til høre fr feltet "Telefn". Viser firmaplysninger på "De Gule Sider". - Priskreditr Feltet bruges til at finde de rigtige købspriser med, g bruges i følgende sammenhænge: Eksempel: Hs Slar har du frskellige underknti, hvr der er frskellige rabatsatser pr. underknt. Disse rabatsatser læses ind i rabatkartteket, på hver sin underknt (leverandørnr.)

28 Men du har kun Slar prettet med 1. prisindlæsning. På de frskellige underknti frtæller du her i feltet hvem der er Prisgrssist. På den måde kan du nøjes med en prisindlæsning, sning, g ud fra de frskellige underknti hentes så de rigtige rabatsatser, da nettlisteprisen i filen er den samme fr alle knti. - Ankmst registrering Hvis du anvender "Ankmst registrering" af købsfakturaer, kan du på den enkelte kreditr angive, m hvrvidt der skal være ankmst registreret eller ej, før der kan bgføres Fanebladet "Kmmunikatin" På fanebladet "Kmmunikatin" er der kmmet følgende felter: - Web-Prduktkatalg Feltet bruges kun til Slar, g giver mulighed fr at hente vareplysninger direkte fra varekrtet g fra den enkelte købsrdre. Oplysninger til feltet fås ved henvendelse til Slar. - Web-Prduktkatalg m/nøgle Adgangsnøgle til Slar. Oplysninger til feltet fås ved henvendelse til Slar

29 5.3.3 Fanebladet "Fakturering" På fanebladet "Fakturering" er der kmmet følgende felter: - Prisindlæsningspriritet Feltet er et "rent" tal-felt, hvr du angiver hvilket priritet denne kreditr har i frbindelse med prisindlæsning. Eksempel: Du prisindlæser fra Slar g LM, hvr Slar er din hvedleverandør. Slar tildeles derfr en lavere priritet (et lavere tal) end LM. Slar bliver derved autmatisk valgt sm hvedleverandør på de varer der indlæses fra Slar. Når du prispdaterer fra LM, g varen findes fra Slar, bliver varen fra LM gså pdateret på va- ren, men ikke direkte på varekrtet, men i købspristabellen på varen. Hvis Slar lader varen udgå g varen stadig findes hs LM g der fretages en ny prisindlæsning fra LM, vil LM autmatisk blive phøjet sm ny hvedleverandør på varen g alle vareplysninger bliver udskiftet med plysninger fra Købspristabellen fra LM. Slar plysningerne i købspristabel- len bliver autmatisk slettet. Har du 3 frskellige grssister der leverer den samme vare med samme varenummer er det pririteten der afgør, hvem der bliver den næste Hvedleverandør af varen, hvis den eksisterende hvedleverandør lader varen udgå altid den leverandør med laveste priritet. Hvis en grssist med "lavere" priritet lader varen udgå bliver varen gså slettet fra købspristabellen. - Prisindlæsningsskabeln Med <F6> kan du vælge mellem de prettede skabelner til prispdatering. - Sti til prisindlæsning I dette felt angiver du placeringen af filen, g hvis filen altid hedder det samme, angiver du ligele- des filnavnet

30 Hvis filnavnet altid er frskelligt, angiver du ingen filnavn, men kun mappen hvr prisfilen ligger. Systemet scanner autmatisk mappen fr prispdateringsfiler. - Sti til prisindlæsning arkiv Hvr skal prisfilen arkiveres, g med hvilket navn. - Tilføj tidsstempel til arkiver Hvis du sætter et flueben i dette felt vil den arkiverede fil indehlde et "dattidsstempel". - Rabatindlæsningsskabeln Med <F6> kan du vælge mellem de prettede rabatskabelner. - Sti til rabatindlæsning Hvis din prisleverandør kan levere en rabatfil, skal du angive hvr den ligger. - Bibehld histriske leverandør Hvis du sætter flueben i dette felt vil du i købspristabellen få histrik ver de indlæste priser. - Nat prispdatering Skal der på denne leverandør kunne fretages autmatisk nat prisindlæsning - Nat pripdateret den Datfelt der bliver pdateret, når der har været fretaget en nat prispdatering Fanebladet "Betaling" - Afvent betaling Når der prettes købsfaktura / købskreditnta skal feltet "Afvent" så autmatisk være udfyldt med "Ja"

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer,

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

REGISTRERING AF FAKTISK TID

REGISTRERING AF FAKTISK TID REGISTRERING AF FAKTISK TID - SKÆRMBILLEDET REGISTRERING AF FAKTISK TID Tillægsmdulet Registrering af faktisk tid anvendes til at registrere afvigelser i frhld til den planlagte g gdkendte tid, g den tid,

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

6.34. Nyheder fra version 6.33 til 6.34

6.34. Nyheder fra version 6.33 til 6.34 6.34 Nyheder fra versin 6.33 til 6.34 TimePlan A/S Side 1 af 13 Fra TimePlan ver. 6.33 til ver. 6.34 Frigivelses dat den 19.06.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhldsfrtegnelse... 2 04-10 Overenskmster... 3 Ulempe

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.24.0. Den 17. juni 2009. J.nr.: 4004 V0954 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.24.0 Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004 V0954 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Programmet er modulopbygget og består af følgende primære moduler:

Programmet er modulopbygget og består af følgende primære moduler: Beskrivelse af EPOS Office 1. Generel beskrivelse EPOS Office er et standard PC prgram der er specielt udviklet til administratin af et eller flere kasseterminaler el. kasseterminalnetværk. Prgrammet installeres

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

FAQ spørgsmål og svar om Spejdernes Medlemsservice

FAQ spørgsmål og svar om Spejdernes Medlemsservice FAQ spørgsmål g svar m Spejdernes Medlemsservice (Opdateret 13-09-2016) Hvrdan får jeg hjælp? Vi frsøger at samle spørgsmål g svar, g pdaterer denne side løbende. Hvis du ikke kan finde svar her eller

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kntraktbilag A Kravspecifikatin Versin 2.0 Myntevej 5, 8920 Randers NV Rsenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C Tlstrup & Hvilsted ApS www.tlstruphvilsted.dk Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende kntraktbilag

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet Pstnrd Danmark Juli 2015 Retningslinjer fr indsendelse af adressefiler til prduktet Adresseløs PLUS Side1/12 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning...3 2. Adresseløs PLUS trin fr trin...3 3. Retningslinjer fr

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

For at kunne se lønomkostninger er det en forudsætning, at tillægsmodulet Lønbudget er installeret.

For at kunne se lønomkostninger er det en forudsætning, at tillægsmodulet Lønbudget er installeret. Afdelinger - Ny afdeling Afdelinger TimePlan kan håndtere et ubegrænset antal afdelinger, g giver dermed mulighed fr i samme prgram at tilgå alle prettede afdelinger. Med flere afdelinger bliver der mulighed

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg):

AURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg): Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kntant udlæg): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-prjekt markeres Rejseafregning

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation

Kalkulation. Avance 39,34 % 136,48 Tages ligeledes fra evt. tilknyttet varekalkulation Generelt Kalkulationer bygger på, at der modtages nye kostpriser fra f.eks. TUN, hvorefter der foretages en beregning af de nye salgspriser. Beregning af salgspris foregår på følgende måde: Kostpris fra

Læs mere

Med tillægsmodulet Feriesaldostyring er det muligt at styre optjening og afvikling af medarbejdernes ferie- og feriefridage i TimePlan.

Med tillægsmodulet Feriesaldostyring er det muligt at styre optjening og afvikling af medarbejdernes ferie- og feriefridage i TimePlan. TIMEPLAN FERIESALDOSTYRING - OPSÆTNING AF FERIESALDOSTYRING FERIESALDOSTYRING Med tillægsmdulet Feriesaldstyring er det muligt at styre ptjening g afvikling af medarbejdernes ferie- g feriefridage i TimePlan.

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere).

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere). RELEASE NOTES Release ntes FASIT Jbcenter versin 2014-2.0 Ibrugtagningsdat 30. juni 2014 Den 30. juni 2014 frigiver Schultz Infrmatin en ny versin af FASIT Jbcenter. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0 Digital pst Snitflader Bilag A4 - REST Prtal Versin 7.0 1 Indhldsfrtegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 4 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.

Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder

Læs mere

Sådan søger man efter job

Sådan søger man efter job Sådan søger man efter jb Udskriv venligst disse retningslinjer til fremtidig brug. Sådan søger man efter jb VIGTIGT: Klik ikke på tilbageknappen i din brwser Fuldtekstsøgning (Full Text Search) Hvis du

Læs mere

Pladetektonik. Informi GIS Instruktion til øvelse

Pladetektonik. Informi GIS Instruktion til øvelse Pladetektnik Infrmi GIS Instruktin til øvelse Pladetektnik instruktin til øvelse Øvelse: Pladetektnik Estimeret tidsfrbrug: 30 minutter Overblik ver pgaven Denne vejledning guider dig igennem, hvrdan du

Læs mere

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan...

Håndtering af Views. Standard List Views. Hvordan jeg kan... Side 1 af 10 Håndtering af Views Hvrdan jeg kan... Bruge Standard List Views Oprette Brugerdefinerede List Views Specificere List View kriterier Udvælge List View klnner Opsætte beføjelser til List View

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.2 13. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning.

Aktivitetsbeskrivelse KMD Valg, Digital Valgliste Fremmøde Kredsvalg: Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Folkeafstemning. Kredsvalg: Flketingsvalg, Eurpa-Parlamentsvalg, Flkeafstemning brd Før valgdagen Lg på KMD Valg, Digital Valgliste Knfiguratin Hent de 4 lmx-filer fr hvert afstemningssted, der er markeret med D på A101

Læs mere

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen. Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse

Kort til dataindsamling af jordbundsundersøgelser i felten. Informi GIS Instruktion til øvelse Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i felten Infrmi GIS Instruktin til øvelse Krt til dataindsamling i felten instruktin til øvelse Øvelse: Krt til dataindsamling af jrdbundsundersøgelser i

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Administrator. i Byg og Miljø. Version marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Administrator. i Byg og Miljø. Version marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Administratr i Byg g Miljø Versin 1.4 19. marts 2014 ROJ Indhld Om denne vejledning... 3 Tildeling af rller i Danmarks Miljøprtal... 3 Administratin af tekster... 4 Myndighedsinfrmatin...

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

Hjælp til Speedadmin. Betaling

Hjælp til Speedadmin. Betaling Hjælp til Speedadmin Betaling Indhld Indhld... 2 Betalingssystemet... 3 Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til KMD/FI- krt... 4 Betalingsart... 4 Rater... 5 Takst... 5 Takst - Betaling... 6

Læs mere

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige

Kortlægning af tilgængeligheden til elektroniske blanketter i det offentlige Udvalget fr Videnskab g Teknlgi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 193 Offentligt Sensus Specialister i tilgængelighed Opsummeringsrapprt Krtlægning af tilgængeligheden til elektrniske blanketter i det

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces...

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces... Klubregister Indhld Klubregister...1 Indhld...1 Begrebsfrklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2 Den indledende prces...3 Opret grupper...3 Opret ekstrafelter...4 Indlæsning

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere