MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Dapagliflozin (Forxiga ) af Professor, overlæge, dr.med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Dapagliflozin (Forxiga ) af Professor, overlæge, dr.med."

Transkript

1 Nr. 6 måned års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S 26. årgang MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG ISSN Nr MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER læs inde i bladet Dapagliflozin (Forxiga ) af Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad Mangelfuld screening for mikroalbuminuri af Overlæge, dr.med., ph.d. Søren Tang Knudsen Medicinsk behandling og opfølgning af hjertesvigt Af praktiserende speciallæge, Per Hildebrandt Hofteoperationer og risiko for apoplexia cerebri Af professor Peter Vestergaard

2 Denne side er reserveret MSD

3 Ansvarshavende: John Vabø, cand. polit. Redaktionen: Speciallæge, oftalmologi, Pieter Zibrandtsen Speciallæge dr. med., Eivind Gudmand-Høyer Speciallæge i gynækologi og obstetrik Tove Wisborg Klinikchef, overlæge dr. med., Jette Ingerslev Overlæge, psykiater, herbalist, Klavs Nicholson Speciallæge i gynækologi, Christine Felding Speciallæge i gynækologi, Claus Christoffersen Overlæge dr. med. Finn Ursin Knudsen Artikler, pressemeddelelser, produktinformationer m.v. modtages på cd i wordperfect eller på og skal være redaktionen i hænde senest 3 uger før udgivelsestidspunktet. Illustrationer, fotos mv. skal leveres som orginalmateriale eller elektronisk som PDF, JPG.Power Point filer kan ikke bruges. Citat tilladt med kildeangivelse. Annoncer: Adriana Radaic INDHOLD 6/2012 Dapagliflozin (Forxiga ) af Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad, Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital 6 Mangelfuld screening for mikroalbuminuri hos patienter med type 2 diabetes i almen praksis i Danmark af Overlæge, dr.med., ph.d. Søren Tang Knudsen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Sygehus 12 Medicinsk behandling og opfølgning af hjertesvigt i almen praksis Af praktiserende speciallæge, Per Hildebrandt, Frederiksberg HjertekliniK 16 Abonnement: 6 udgaver (incl. moms): Kr. 225,- Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Redaktionens og udgivers adresse: Scanpublisher A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf.: Fax: www. scanpublisher.dk ISSN Nr Administration: Tina Brage Vabø Layout og tryk: Scanprint a s Hofteoperationer og risiko for apoplexia cerebri Af professor Peter Vestergaard, Institut for Medicin og Sundheds teknologi, Aalborg Universitet 22 Siemens vinder tysk Fremtids Pris igen 23 Sundhed og sex hænger sammen 24 Seksualitet og Sundhed 25 Nyt fra gynækologifronten Af gynækolog Christine Felding 28 Nyt lægemiddel mod kronisk forstoppelse 33 Offentligt/privat samarbejde sikrer diabetesbehandling i Kenya AF Sekretariats- og kommunikationschef, Dansk Biotek, Randi Krogsgaard 36 Kontrolleret af Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar juni 2011 lægemagasinet 6 3

4 JANUVIA (SITAGLIPTIN, MSD) ( ) INDIKATIONER: Til voksne patienter med type 2-diabetes mellitus. JANUVIA er indiceret til at forbedre den glykæmiske kontrol: Som monoterapi hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret ved diæt og motion alene, og når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance. Som dual oral behandling sammen med metformin i de tilfælde, hvor diæt og motion plus metformin alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol; sammen med et sulfonylurinstof, når diæt og motion plus maksimal tolereret dosis af et sulfonylurinstof alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol, og når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. af kontraindikationer eller intolerance; sammen med en PPARγ-agonist (dvs. et glitazon), når anvendelse af en PPARγ-agonist er hensigtsmæssig, og når diæt og motion plus PPARγ-agonisten alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Som tripel oral behandling sammen med et sulfonyl urinstof og metformin, når diæt og motion plus dual behandling med disse læge midler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol; sammen med en PPARγ-agonist og metformin, når anvendelse af en PPARγ-agonist ikke er hensigtsmæssig, og når diæt og motion plus dual behandling med disse lægemidler ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. JANUVIA er også indiceret som tillægsbehandling til insulin (med eller uden metformin), når diæt og motion plus stabil dosering af insulin ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. ( ) LÆGEMIDDELFORM OG DOSERING: Filmovertrukne tabletter 25 mg, 50 mg og 100 mg. Dosis er 100 mg én gang dagligt. Når JANUVIA anvendes sammen med metformin og/eller en PPARγagonist, bør dosis af metformin og/eller PPARγ-ago nisten opretholdes. Når JANUVIA anvendes i kombination med et sulfonylurinstof eller sammen med insulin, kan en lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes for at reducere risikoen for hypoglykæmi. Til patienter med moderat nyreinsufficiens (CrCl 30 til <50 ml/min) er dosis 50 mg JANUVIA én gang dagligt. Til patienter med svær nyreinsufficiens (CrCl <30 ml/min) eller med nyresygdom i slutstadiet (ESRD), som har behov for hæmodialyse eller peritonealdialyse, er dosis 25 mg JANUVIA én gang dagligt. JANUVIA kan administreres uden at tage hensyn til tidspunktet for dialyse. Nyrefunktionen bør vurderes før initiering af JANUVIA og med mellemrum derefter. Kan tages med eller uden mad. KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. ( ) INTERAKTION: Patienter med risiko for digoxinforgiftning bør monitoreres. ( ) GRAVIDITET OG AMNING: Bør ikke anvendes. ( ) BIVIRKNINGER OG RISICI: Kombinationsbehandling med metformin alene: Almindelig ( 1/100, <1/10): Hypoglykæmi, kvalme, flatulens, opkastning. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Døsighed, diarré, obstipation, øvre abdominalsmerter, fald i blodglucose. Kombinationsbehandling med et sulfonyl urinstof: Almindelig ( 1/100, <1/10): Hypoglykæmi. Kombina tionsbehandling med metformin og et sulfonylurinstof: Meget almindelig ( 1/10): Hypoglykæmi. Almindelig ( 1/100, <1/10): Obstipation. Kombinationsbehandling med en PPARγ-agonist (pioglitazon): Almindelig ( 1/100, <1/10): Hypogly kæmi, flatulens, perifere ødemer, fald i blodglucose. Kombina tionsbehandling med metformin og en PPARγ-agonist (rosiglitazon): Almindelig ( 1/100, <1/10): Øvre luftvejsinfektion, hovedpine, hoste, opkastning, hypoglykæmi, perifere ødemer. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Svampe infektion i huden. Kombinationsbehandling med insulin og metformin: Almindelig ( 1/100, <1/10): Hovedpine, hypogly kæmi, influenza. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Tør mund, obstipation. JANUVIA monoterapi: Almindelig ( 1/100, <1/10): Øvre luftvejsinfek tion, nasfaryngitis, hypoglykæmi, hovedpine, osteoartritis, ekstre mitetssmerter. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Svimmelhed, obstipation. Efter markedsføring: Hyppighed ukendt: Overfølsomhedsreaktioner inklusive anafylaksi, interstitiel lungesygdom, angioødem, udslæt, urticaria, kutan vasku litis og eksfoliative hudreaktioner, herunder Stevens- Johnsons syndrom, artralgi, myalgi, rygsmerter, akut pankreatitis omfattende letal og ikke-letal hæmoragisk og nekrotiserende pankreatitis; nedsat nyrefunktion, akut nyresvigt. PAKNINGER OG PRISER: (AUP, oktober 2012, inkl. receptur gebyr). Vnr , 25 mg 98 stk. kr ,95; Vnr , 50 mg 98 stk. kr ,95; Vnr , 100 mg 28 stk. kr. 424,30; Vnr , 100 mg 98 stk. kr ,95. Der henvises til dagsaktuelle priser på UDLEVERING: B TILSKUD: Generelt tilskud. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN: Merck Sharp & Dohme. Repræsentant MSD Danmark ApS, Lautrupbjerg 4, 2750 Ballerup tlf ). Baseret på produktresumé dateret: JANUMET (SITAGLIPTIN OG METFORMIN, MSD) ( ) INDIKATIONER: Til patienter med type 2-diabetes mellitus. JANUMET er indiceret som supplement til diæt og motion til forbedring af den glykæmiske kontrol hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den max. tolererede dosis metformin alene eller hos de patienter, som allerede er i behandling med kombinationen af sitagliptin og metformin. JANUMET er indiceret som supplement til diæt og motion i kombination med et sulfonylurinstof (dvs. tripel kombina tionsbehandling) hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den max. tolererede dosis metformin og sulfonylurinstof. JANUMET er indiceret som tripel kombinations behandling sammen med en PPARγ-agonist (dvs. et glitazon) som supplement til diæt og motion hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på den max. tolererede dosis metformin og PPARγ-agonist. JANUMET er også indiceret som tillægsbehandling til insulin (dvs. tripel kombinationsbehandling) som supplement til diæt og motion til forbedring af den glykæmiske kontrol hos patienter, når stabil dosering af insulin og metformin alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. ( ) LÆGEMIDDELFORM OG DOSERING: Filmovertrukne tabletter. Doseringen er individuel. Til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på max. tolereret dosis af metformin-monoterapi, bør den normale startdosis for JANUMET doseres som 50 mg sitagliptin to gange dagligt plus den dosis metformin, som allerede tages. Til patienter, der skifter fra samtidig administration af sitagliptin og metformin, bør JANUMET initieres med den dosis af sitagliptin og metformin, som allerede tages. Til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på dual kombinationsbehandling med den max. tolererede dosis af metformin og et sulfonylurinstof, bør JANUMET doseres som sitagliptin 50 mg to gange dagligt, og metformin bør gives i en dosis svarende til den, som allerede tages. Når JANUMET anvendes sammen med sulfonylurinstoffer er der risiko for hypoglykæmi. Til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på dual kombinationsbehandling med den max. tolererede dosis af metformin og en PPARγ-agonist, bør JANUMET doseres som sitagliptin 50 mg to gange dagligt, og metformin bør gives i en dosis svarende til den, som allerede tages. Til patienter, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på dual kombinationsbehandling med insulin og den max. tolererede dosis af metformin, bør JANUMET doseres som sitagliptin 50 mg to gange dagligt, og metformin bør gives i en dosis svarende til den, som allerede tages. Når JANUMET anvendes sammen med insulin er der risiko for hypoglykæmi. Bør tages sammen med et måltid. ( ) KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne; diabetisk ketoacidose; diabetisk prækoma; moderat eller svær nyreinsufficiens (kreatininclearance <60 ml/min); akutte tilstande med risiko for ændring af den renale funktion; akut eller kronisk sygdom, som kan medføre vævshypoxi; leverinsufficiens; akut alkoholforgiftning; alkoholisme. ( ) INTERAKTION: I.v. administration af jodholdige kontraststoffer kan føre til nyresvigt. JANUMET bør seponeres før testen og tidligst genoptages 48 timer efter, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal. Patienter, med risiko for digoxinforgiftning, bør monitoreres. ( ) GRAVIDITET OG AMNING: Bør ikke anvendes. ( ) BIVIRKNINGER: Sitagliptin og metformin kombinationsbehandling: Almindelig ( 1/100, <1/10): Hypoglyklæmi, kvalme, flatulens, opkastning. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Døsighed, diarré, obstipation, øvre abdominalsmerter, fald i blod glucose. Kombinationsbehandling med metformin og et sulfonylurinstof: Meget almindelig ( 1/10): Hypoglykæmi. Almindelig ( 1/100, <1/10): Obstipation. Kombinationsbehandling med metformin og en PPARγ-agonist (rosiglitazon): Almindelig ( 1/100, <1/10): Hypoglykæmi, hovedpine, hoste, opkastning, perifere ødemer. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Svampeinfektion i huden. Kombinationsbehandling med metformin og insulin: Meget almindelig ( 1/10): Hypoglykæmi. Ikke almindelig ( 1/1.000, <1/100): Hovedpine, tør mund. Sitagliptin: Hovedpine, hypoglykæmi, infektion i øvre luftveje, nasopharyngitis, osteoartritis, smerter i ekstremiteterne, obstipation, svimmelhed. Metformin: Meget almindelig ( 1/10): Symptomer fra mave-tarmkanalen. Almindelig ( 1/100, <1/10): Metallisk smag i munden. Meget sjælden (<1/10.000): Urticaria, erythema, pruritus, lakta cidose, B 12 vitaminmangel, leverinsufficiens, hepatitis. Efter markedsføring: Hyppighed ukendt: Overfølsomhedsreaktioner, inklusive anafylaksi, interstitiel lungesygdom, angioødem, udslæt, urticaria, kutan vasku litis, eksfoliative hudreaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom; artralgi, myalgi, ekstremitetssmerter, rygsmerter, akut pankreatitis, letal og ikke-letal hæmoragisk og nekrotiserende pankreatitis; nedsat nyrefunktion, akut nyresvigt (som kan kræve dialyse), opkastning. PAKNINGER OG PRISER: (AUP, oktober 2012, inkl. receptur gebyr). Vnr , 50 mg/850 mg, 56 stk. kr. 442,35. Vnr , 50 mg/850 mg, 196 stk. kr ,30. Vnr , 50 mg/ mg, 56 stk. kr. 442,35. Vnr , 50 mg/1.000 mg, 196 stk. kr ,30. Der henvises til dagsaktuelle priser på UDLEVERING: B. TILSKUD: Generelt tilskud. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN: Merck Sharp & Dohme. Repræsentant: MSD Danmark ApS, Baseret på produktresumé dateret: REFERENCER: 1. EMA godkendte produktresumé for JANUVIA (sitagliptin, MSD) 2. EMA godkendte produktresumé for JANUMET (sitagliptin/metformin, MSD) 3. Nauck MA, Meininger G, Sheng D, et al; for Sitagliptin Study Group 024. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, compared to the sulfonylurea, glipizide, in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin alone: a randomized, double-blind, non-inferiority trial. Diabetes Obes Metab. 2007;9: oktober 2012 *8052* Præparat Lægemiddelgruppe Pris pr. DDD Indikation Doser Særlige informationer glipizid Sulfonyl urinstof Fra 1,82 kr. Glipizid er indiceret til behandling af stabil type 2-diabetes mellitus. Individuel dosering. Initial dosis er 5 mg glipizid daglig og titrering op til ønskede niveau. Den maksimalt anbefalede daglige dosis er 40 mg. metformin Biguanid Fra 0,67 kr. Metformin er indiceret til behandling af type 2-diabetes mellitus, især hos overvægtige patienter, når diætkontrol og motion ikke resulterer i tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Kan anvendes som monoterapi eller i kombination med andre orale antidiabetiske midler eller insulin. sitagliptin DPP-4-hæmmer Fra 14,37 kr. Sitagliptin er indiceret til behandling af type 2-diabetes mellitus: Som monoterapi hvor metformin ikke er vel egnet pga. kontraindikationer eller intolerance. Som kombinationsbehandling sammen med metformin, sulfonylurinstof eller glitazon. Som tripel kombinations behandling sammen med metformin og sulfonylurinstof eller med metformin og glitazon. JANUVIA er også indiceret som tillægsbehandling til insulin (med eller uden metformin), når diæt og motion plus stabil dosering af insulin ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Der henvises til dagsaktuelle priser på Baseret på Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé for de nævnte produkter. ( ) Afsnit omskrevne og/eller forkortede i forhold til EMAs godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra MSD. MSD Den sædvanlige startdosis er mg metformin 2-3 gange dagligt, herefter individuel titrering. Den maksimale anbe falede dosis er 3 g dagligt fordelt på 3 doser. Dosis er 100 mg sitagliptin én gang dagligt. Glipizid har interaktion med en lang række af lægemidler. Almindelige bivirkninger: Hypogly kæmi, diarré, kvalme, abdominal smerter og gastralgi. Metformin kan forårsage laktatacidose. Almindelige bivirkninger: Kvalme, opkast, diarré, abdominalsmerter og appetitløshed. Almindelig ( 1/100, <1/10): Øvre luftvejsinfek tion, nasfaryngitis, hypoglykæmi, hovedpine, osteoartritis og ekstremitets smerter.

5 Denne side er reserveret Novartis Healthcare A/S

6 Dapagliflozin (Forxiga ) den første natrium-glukose co-transportør-2 (SGLT-2) hæmmer til behandling af type 2 diabetes af Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital På trods af behandling med ofte flere antidiabetika opnår mange af type 2 diabetespatienterne ikke det terapeutiske mål for glukosekontrollen. Endvidere har antidiabetika bivirkninger i form af risiko for hypoglykæmi (sulfonylurinstof og insulin), vægtstigning (sulfonylurinstof, insulin og pioglitazon), væskeretention (pioglitazon), frakturer (pioglitazon) og gastrointestinale gener (metformin og GLP-1 receptor agonister), og der er derfor stor interesse for at udvikle nye effektive antidiabetika, der medfører vægttab samtidig med at risikoen for hypoglykæmi er minimal. I aktuelle artikel vil dapagliflozin (Forxiga ) den første natrium-glukose co-transportør-2 (SGLT-2) hæmmer til behandling af type 2 diabetes blive diskuteret. Dapagliflozin (Forxiga ) vil blive markedsført i Danmark i december Virkningsmekanisme af dapagliflozin (Forxiga ) Nyrerne filtrerer omkring 160 gram glukose i døgnet (figur 1). SGLT-2 transportøren står for reabsorption i den proksimale nyretubuli af % af det filtrerede glukose. Hæmning af denne transportør blokerer glukose reabsorptionen, og dermed øges glykosurien og blodglukose falder. I gennemsnit øges glukosurien med 60 til 80 gram i døgnet. Med glykosurien mistes kalorier ( kcal per dag) og patienten taber i vægt. I gennemsnit er det placebokorrigerede vægttab på 2-4 kg, og i studierne var vægtforskellen på 4-5 kg mellem gruppen behandlet dapagliflozin (Forxiga ) og et sulfonylurinstof. Kliniske effekter af Dapagliflozin (Forxiga ) Effekt på HbA1c Dapagliflozin, (Forxiga ), der indtages som én tablet om dagen på 10 mg, reducerer HbA1c med 0.5 % til 0.9 % point sammenlignet med placebo. Hos dårligt regulerede patienter med en HbA1c på omkring 10 % reduceres HbA1c med omkring 2.7 % point. Reduktionen i HbA1c er den samme uanset om dapagliflozin (Forxiga ) adderes til metformin, sulfonylurinstof, en DPP4-hæmmer eller tillagt insulinbehandling. Forklaringen herpå er, at dapagliflozin (Forxiga ) virker ved en specifik mekanisme, der er forskellig fra de øvrige antidiabetika s virkningsmekanismer. Effekten er uafhængig af patientens egenproduktion af insulin eller grad af insulinresistens, og er derfor også uafhængig af diabetesvarigheden. I sammenlignende undersøgelser har reduktionen i HbA1c ikke været forskellig fra den, der ses under behandling med sulfonylurinstof. Risiko for hypoglykæmi Som nævnt har dapagliflozin (Forxiga ) ingen effekt på insulinsekretionen, hvorfor risikoen for hypoglykæmi er minimal, når dapagliflozin adderes til metformin eller en DPP-4 hæmmer. I situationer hvor dapagliflozin (Forxiga ) doseres sammen med sulfonylurinstof eller insulin, skal der tages stilling til om dosis af sulfonylurinstof skal reduceres for at undgå hypoglykæmi. Hvis HbA1c er over 8 % fortsættes med uændret dosis af sulfonylurinstof. Effekt på Blodtrykket Dapagliflozin (Forxiga ) har også effekt på blodtrykket, formentlig som følge af den osmotiske diurese. Reduktionen i systolisk blodtryk er fra 2 til 5 mmhg og omkring 2 mmhg i diastolisk blodtryk. Betydning af nyrefunktionen for effekten af dapagliflozin (Forxiga ) på HbA1c Da effekten af dapagliflozin (Forxiga ) er afhængig af nyrefunktionen er effekten aftagende med nyrefunktionen, og dapagliflozin anbefales ikke til patienter med kreatinin clearance < 60 ml /minut, eller en estimeret egfr under 60 ml/ minut/1,73 m 2. Den placebojusterede effekt på HbA1c i denne gruppe er på omkring 0.1 % point.

7 Figur 1 viser virkningsmekanismen af SGLT2 hæmmerne. SGLT-2 co-transportøren står for reabsorption i den proksimale nyretubuli af % af det filtrerede glukose. Hæmning af denne transporter, blokerer glukose reabsorptionen, og dermed øges glykosurien og blodglukose falder. I gennemsnit øges glucosurien med 40 til 60 gram i døgnet. SGLT2 hæmmere reducerer nyrenes glucose reabsorption Glucose Filtration (160g/døgn) Glomerulus Proximal tubuli S1 SGLT2 S3 Distal tubuli Samlerør Reduceret glucose reabsorption SGLT2 hæmmer Henle s loop øget glucose I urin Bivirkninger Dapagliflozin (Forxiga ) i monoterapi eller i kombination med metformin inducerer ikke hypoglykæmi, og hypoglykæmi forekommer kun i kombination med sulfonyurinstof eller insulin. Urinvejs- og genitalinfektioner Bivirkninger ved behandling med (Forxiga ) er en øget forekomst af urinvejsog genital infektioner. Forekomsten af genitalinfektioner har i studierne været 4.8 % i dapagliflozingruppen mod 0.9 % i placebogruppen, og hyppigst hos kvinder hvor procenterne var 9.7 % versus 3.4 %. Forekomsten af urinvejsinfektioner var 4.3 % og 3.7 % i de to grupper. De fleste tilfælde var milde og kunne behandles med standardterapi. Problemet med infektioner ses således primært hos kvinder, og patienter med tidligere infektioner. Volumendepletering Der ses under behandling med dapagliflozin (Forxiga ) en mindre stigning i hæmatokritværdien på grund af den lette osmotiske diurese, noget man bør være opmærksom på hos ældre med tendens til reduceret væskeindtagelse, og dermed øget risiko for dehydrering. De første dage efter start af behandlingen vil diureserne være øget med ml per døgn. Bivirkninger relateret til volumendepletering så som dehydrering hypovolæmi eller hypotension blev rapporteret hos 0.8 % vs. 0.4 % hos patienter der fik dapagliflozin (Forxiga ) og placebo behandling. Elektrolytforstyrrelser har ikke været noget problem. Malignitet I de kliniske forsøg var den samlede forekomst af maligne og uspecificerede tumorer den samme blandt dem der blev behandlet med dapagliflozin (Forxiga ) og Placebo/comparator. Ved vurdering af de enkelte tumorer var den relative risiko associeret med dapagliflozin over 1 for blære-, prostata- og mammaecancer (men ikke signifikant), og under 1 for blod og lymfesystemet, ovarier og nyrertumorer. I dyrestudier har der ikke været signaler, der indikerer, at dapagliflozin (Forxiga ) skulle udvise karcinogen aktivitet, og hverken mammae- eller blærevævet udtrykker SGLT2 transportører. Effekten af dapagliflozin (Forxiga ) på kardiovaskulær sygdom er uafklaret, og større kliniske endepunktstudier må afventes. I en meta-analyse af fase 2 og 3 studierne, der inkluderede 4287 patienter behandlet med dapagliflozin (Forxiga) versus 1941 patienter behandlet med placebo eller anden antidiabetisk lægemiddel havde 1.11 % af patienterne en kardiovaskulær hændelse i grupperne behandlet med dapagliflozin sammenlignet med 1.64 % i kontrolgrupperne. Figur 2 sammenfatter de vigtigste effekter af dapagliflozin (Forxiga ). lægemagasinet 6 7

8 Figur 2. Dapagliflozin (Forxiga ) Reducerer: - HbA1c med % - vægten med 2-4 kg - blodtryk med 2-5 mm Hg Øger risikoen for: - urinvejsinfektioner - genitalinfektioner Virker uafhængig af: - diabetesvarighed - beta-cellefunktionen - grad af insulinresistens Kan kombineres med alle andre antidiabetika Terapeutiske indikationer Forxiga er indiceret hos personer på 18 år eller ældre med type 2 diabetes for at forbedre den glykæmiske kontrol. Monoterapi Når diæt og motion alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol hos patienter, hvor anvendelse af metformin ikke anses for velegnet på grund af intolerance. Tillægsbehandling (kombinationsbehandling) I kombination med andre glukosesænkende lægemidler inklusive insulin, når disse sammen med diæt og motion ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Dosering Der anbefales en dosis på 10 mg én gang daglig, der kan tages på et hvilket som helst tidspunkt med eller uden mad. Tabletten skal sluges hel. Særlige patientgrupper Den kliniske effekt af Forxiga afhænger af nyrefunktionen, og Forxiga bør ikke anvendes hos patienter med nedsat kreatininclearance (< 60 ml/min) eller estimeret glomerulær filtrationshastighed (egfr) < 60 ml/min/1,73m2. Det er ikke nødvendig at justere dosis hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion Der er kun begrænset erfaring fra behandling af patienter over 75 år, og behandling med Forxiga bør ikke indledes hos denne aldersgruppe. Forxiga bør ikke anvendes til patienter der behandles med loop diuretika eller som er volumen- depleterede, f.eks. på grund af akut sygdom. Forxiga kan ikke anvendes under graviditet eller under amning. Glædelig jul til alle vores læsere!

9 Denne side er reserveret Bristol-Myers Squibb og AstraZeneca

10 Forxiga dapagliflozin, filmovertrukne tabletter Indikationer: Forxiga er indiceret til voksne personer på 18 år eller ældre med type 2-diabetes mellitus for at forbedre den glykæmiske kontrol, som Monoterapi: Når diæt og motion alene ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol hos patienter, hvor anvendelse af metformin ikke anses for velegnet på grund af intolerance. Tillægsbehandling (kombinationsbehandling): I kombination med andre glukosesænkende lægemidler inklusive insulin, når disse sammen med diæt og motion ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Se nedenfor vedrørende forskellige kombinationer. Dosering: Monoterapi og tillægsbehandling Den anbefalede dosis er 10 mg dapagliflozin én gang dagligt som monoterapi eller som tillægsbehandling i kombination med andre glukosesænkende midler inklusive insulin. Når dapagliflozin anvendes i kombination med insulin eller et beta-cellestimulerende middel såsom et sulfonylurinstof, kan det overvejes at give en lavere dosis af insulinet eller det betacellestimulerende middel for at reducere risikoen for hypoglykæmi. Nedsat nyrefunktion. Effekten af Forxiga er reduceret hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion, og udebliver sandsynligvis hos patienter med svært nedsat nyrefunktion. Forxiga bør ikke anvendes til patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion (patienter med CrCl < 60 ml/min eller egfr < 60 ml/min/1,73 m 2 ). Forxiga er ikke blevet undersøgt ved svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min eller egfr < 30 ml/min/1,73 m 2 ) eller ved terminal nyresygdom (ESRD). Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med lettere nedsat nyrefunktion. Nedsat leverfunktion. Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Hos patienter med svært nedsat leverfunktion anbefales en startdosis på 5 mg. Hvis denne dosis er veltolereret, kan dosis øges til 10 mg. Behandling med dapagliflozin bør ikke indledes hos patienter > 75 år. Administration Forxiga kan tages oralt én gang dagligt på et hvilket som helst tidspunkt af dagen med eller uden mad. Tabletterne skal sluges hele. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for indholdsstofferne. Advarsler og forsigtighedsregler: Forxiga må ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling af diabetisk ketoacidose. Anvendelse til patienter med nedsat nyrefunktion Den kliniske effekt af dapagliflozin afhænger af nyrefunktionen. Se dosering. Det anbefales at monitorere nyrefunktionen som følger: Før start på behandling med dapagliflozin og derefter mindst én gang om året. Før start på behandling med samtidige lægemidler, der kan nedsætte nyrefunktionen, og periodisk derefter ved udvikling af moderat nedsat nyrefunktion mindst 2-4 gange om året. Hvis nyrefunktionen aftager til CrCl < 60 ml/min eller egfr < 60 ml/min/1,73 m 2, bør behandlingen med dapagliflozin seponeres. Der er begrænset erfaring fra kliniske forsøg med patienter med nedsat leverfunktion. Anvendelse til patienter med risiko for volumendepletering, hypotension og/eller forstyrrelser i elektrolytbalancen Dapagliflozins virkningsmekanisme øger diuresen, hvilket er forbundet med et moderat blodtryksfald som kan være mere udtalt hos patienter med meget høje koncentrationer af glukose i blodet. Dapagliflozin bør ikke anvendes til patienter, der får loop-diuretika, eller som er volumendepleterede, f.eks. på grund af akut sygdom. Dapagliflozin bør anvendes med forsigtighed til patienter, hvor det blodtryksfald, som lægemidlet kan fremkalde, kan udgøre en risiko for patienten. Dette gælder patienter med kendt hjertekarsygdom, patienter i antihypertensiv behandling og med hypotension i anamnesen samt ældre patienter. Patienter, der får dapagliflozin, bør i tilfælde af tilstødende lidelser, der kan føre til volumendepletering, monitoreres nøje for væskestatus. Urinvejsinfektioner Udskillelse af glukose i urinen kan være forbundet med en øget risiko for urinvejsinfektioner; derfor bør en midlertidig afbrydelse af behandlingen med dapagliflozin overvejes ved behandling af pyelonefritis eller urosepsis. Ældre patienter Hos forsøgspersoner på 65 år havde en større andel af forsøgspersoner behandlet med dapagliflozin bivirkninger relateret til nedsat nyrefunktion eller nyresvigt sammenlignet med placebo. Den mest almindeligt rapporterede bivirkning relateret til nyrefunktionen var stigning i serumkreatinin, hvor de fleste tilfælde var forbigående og reversible. Hos forsøgspersoner 65 år fik en større andel af de forsøgs personer, der fik dapagliflozin, bivirkninger relateret til volumendepletering. Hjertesvigt Erfaringer i NYHA klasse I-II er begrænsede, og der er ingen erfaringer fra kliniske undersøgelser med dapagliflozin i NYHA klasse III-IV. Patienter i behandling med pioglitazon Dapagliflozin bør af forsigtighedsmæssige hensyn ikke anvendes til patienter, der er i samtidig behandling med pioglitazon. Forhøjet hæmatokrit Der bør derfor udvises forsigtighed hos patienter, hvor hæmatokrit allerede er forhøjet. Laboratorieanalyser af urinprøver På grund af lægemidlets virkningsmekanisme vil patienter, der tager Forxiga, få et positivt analyseresultat for glukose i urinen. Lactose Tabletterne indeholder vandfri lactose. Interaktion: Diuretika Dapagliflozin kan øge den diuretiske virkning fra thiazid og loopdiuretika, hvilket kan øge risikoen for dehydrering og hypotension. Insulin og ß-cellestimulerende midler Det kan være nødvendigt at give en lavere dosis af insulin eller et ß-cellestimulerende middel for at reducere risikoen for hypoglykæmi ved anvendelse i kombination med dapagliflozin. Interaktionsundersøgelser udført på raske forsøgspersoner hovedsageligt med enkeltdosisdesign tyder på, at farmakokinetikken af dapagliflozin ikke ændres af metformin, pioglitazon, sitagliptin, glimepirid, hydrochlorthiazid, bumetanid, valsartan eller simvastatin. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes. Trafikfarlighed: Patienterne bør advares om risikoen for hypoglykæmi, når dapagliflozin anvendes i kombination med et sulfonylurinstof eller insulin. Bivirkninger: De hyppigst rapporterede bivirkninger, som førte til seponering hos patienter, der fik dapagliflozin 10 mg, var forhøjet kreatinin i blodet (0,4%), urinvejsinfektion (0,3%), kvalme (0,2%), svimmelhed (0,2%) og udslæt (0,2%). Hos en forsøgsperson, der fik dapagliflozin, sås leverpåvirkning, og vedkommende fik diagnosticeret lægemiddelinduceret hepatitis og/eller autoimmun hepatitis. Den hyppigste bivirkning var hypoglykæmi ved samtidig anvendelse af SU eller insulin. De mest almindelige øvrige bivirkninger er vulvovaginitis, balanitis og relaterede genitale infektioner, urinvejsinfektion, rygsmerter, dysuri, polyuri, dyslipidemi, forhøjet hæmatokrit. Udlevering: B. Pakninger og priser: (ESP pr. 10. december 2012): 5 mg og 10 mg 28 stk pakninger: 510,50 kr, 5 mg og 10 mg 98 stk pakninger: 1554,80 kr. Tilskud: Generelt tilskud Forkortet produktresumé. Det fuldstændige kan rekvireres hos Bristol-Myers Squibb og AstraZeneca A/S eller ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside Forkortet produktinformation for SEEBRI BREEZHALER (GLYCOPYRRONIUMBROMID) 44 mikrogram inhalationspulver i kapsler (indholdet i én kapsel svarer til 50 mikrogram glycopyrronium, hver leveret dosis svarer til 44 mikrogram glycopyrronium). Indikation: Seebri Breezhaler er indiceret som bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling til symptomlindring hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Dosering*: Den anbefalede dosis er inhalation af indholdet i en kapsel én gang dagligt ved hjælp af Seebri Breezhaler-inhalatoren. For instruktioner om brug af lægemidlet før administration, se produktresumé. Overdosering*: Store doser af glycopyrronium kan medføre antikolinerge tegn og symptomer, hvor symptomatisk behandling kan være indiceret. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger*: Almindelige ( 1/100 til <1/10): nasofaryngitis, søvnløshed, hovedpine, mundtørhed, gastroenteritis, urinvejsinfektioner. Ikke almindelige ( 1/1.000 til <1/100): rhinitis, cystitis, hyperglykæmi, hypæstesi, atrieflimren, palpitationer, tilstopning af bihuler, produktiv hoste, halsirritation, epistaxis, dyspepsi, dental karies, udslæt, smerter i ekstremiteter, muskuskeletale brystsmerter, dysuri, urinretention, træthed, asteni. Interaktioner*: Samtidig behandling med Seebri Breezhaler og andre antikolinerge lægemidler er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Seebri Breezhaler er ikke indiceret til initialbehandling af akutte tilfælde af bronkospasmer, dvs som anfaldsbehandling. Paradoks bronkospasme: Paradoks bronkospasme er ikke observeret i kliniske studier med Seebri Breezhaler. Det er dog observeret ved anden inhalationsbehandling og kan være livstruende. Hvis det opstår, skal behandlingen straks seponeres og erstattes med alternativ behandling. Antikolinerg virkning: Skal bruges med forsigtighed til patienter med snævervinklet glaukom eller urinretention. Patienter skal informeres om tegn og symptomer på akut snævervinklet glaukom og skal informeres om øjeblikkelig seponering og lægekontakt, ved udvikling af nogle af disse tegn eller symptomer. Svært nedsat nyrefunktion: Må kun bruges, hvis den forventede fordel opvejer den potentielle risiko, hos patienter med svært nedsat nyrefunktion inkl. patienter med slutstadiet af nyresygdom, hvor dialyse er påkrævet. Nøje monitorering for potentielle bivirkninger påkrævet. Kendt kardiovaskulær sygdom: Patienter med ustabil iskæmisk hjertelidelse, venstreventrikulær dysfunktion, tidligere myokardie infarkt, arytmi, kendt langt QT-syndrom eller hvis QTc var forlænget, blev ekskluderet i de kliniske studier, hvorfor erfaringen hos disse er begrænset. Bør bruges med forsigtighed i disse patientgrupper. Hjælpestoffer: Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, Lapp Lactase deficiency eller glucose/galactosemalabsorption. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Glycopyrronium påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Graviditet og amning*: Må kun anvendes under graviditet og amning, hvis den forventede fordel for kvinden er større end den potentielle risiko for fosteret/spædbarnet. Udleveringsgruppe: B. Generelt tilskud. Priser (AUP + eksp. gebyr) og pakninger pr. 26. november 2012: Inhalationspulver i kapsler. 44 mikrogram: 30 stk., Vnr , kr. 380,00; 90 stk., Vnr , kr ,45. Dagsaktuel pris kan findes på De afsnit, som er markeret med *, er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det produktresumé, som Sundhedsstyrelsen/EMA har godkendt. Baseret på produktresumé dateret: 28. september For yderligere information kan hele produktresuméet vederlagsfrit rekvireres hos Novartis Healthcare A/S. Sammenligningsskema Præparat Indikationer Kontraindikationer Bivirkninger almindelige ( 1/100 og <1/10) Dosering, pris (AUP inklusiv recepturgebyr) og pakninger pr. 26. november (billigste parallel importeret pris ()) Seebri Breezhaler Inhalationspulver (glycopyrronium) LAMA (langtidsvirkende, specifik muscarinreceptorantagonist) Bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling til symptomlindring hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne Nasofaryngitis (kun mere hyppigt for glycopyrronium end for placebo i 12 måneders databasen), søvnløshed, hovedpine (kun set mere hyppigt for glycopyrronium end for placebo hos ældre >75 år), mundtørhed, gastroenteritis, urinvejs-infektioner (kun set mere hyppigt for glycopyrronium end for placebo hos ældre >75 år). 44 µg én gang dagligt, 30 stk., Vnr , kr. 380,00; 90 stk., Vnr , kr ,45 Dagsaktuel pris kan findes på Referencer: 1. Partridge MR et al. Curr Med Res Opin. 2009;25: Barnett M J et al. Clin Nurs 2005;14: Kessler R et al. Eur Respir J. 2011;37: Seebri produktresume 28. september Spiriva Respimat og Handihaler (tiotropium) LAMA (langtidsvirkende, specifik muscarin-receptorantagonist) Tiotropium er en symptomlindrende bronkodilatator til vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Tiotropiumbromid inhalationspulver er kontraindiceret til patienter, der er overfølsomme over for tiotropiumbromid, atropin eller dets derivater, f.eks. ipratropium eller oxitropium eller hjælpestoffet lactosemonohydrat, der indeholder mælkeprotein. Almindelige: mundtørhed 5 µg (2 pust Respimat ) eller 18 µg (Handihaler ) én gang daglig, 2,5 μg, 60 pust: kr. 473,75, 18 μg, 30 stk.: kr. 399,75, 18 μg, 30 stk. inkl Handihaler : kr. 455,00, 18 μg, 90 stk.: kr ,00 (1.190,00) Dagsaktuel pris kan findes på Eklira Genuair inhal. pulver (aclidinium) LAMA (langtidsvirkende, specifik muscarinreceptorantagonist) Eklira Genuair er indiceret som bronkodilaterende vedligeholdelses-behandling til lindring af symptomer hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Overfølsomhed over for aclidiniumbromid, atropin eller dets derivater, herunder ipratropium, oxitropium eller tiotropium, eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Sinusitis, nasopharyngitis, hovedpine, hoste, diaré 322 µg to gange dagligt. 322 µg/dosis 60 doser: Kr. 401, µg/dosis 3x60 doser: Kr ,50 Dagsaktuel pris kan findes på Bristol-Myers Squibb Lyngby Hovedgade Lyngby AstraZeneca A/S Arne Jacobsens Allé København S 114x262.indd 1 11/28/12 9:14 AM

11 Denne side er reserveret Novartis Healthcare A/S

12 Mangelfuld screening for mikroalbuminuri hos patienter med type 2 diabetes i almen praksis i Danmark Hver tredje patient med type 2 diabetes udvikler mikroalbuminuri, som kan føre til nyresvigt og medfører en stærkt øget risiko for hjertekarsygdom. Multifaktoriel intervention hos patienter med mikroalbuminuri nedsætter i betydelig grad risikoen for nyresvigt og kardiovaskulær morbiditet og mortalitet. Danske og internationale guidelines anbefaler derfor årlig screening for mikroalbuminuri, men et nyt dansk studium viser, at denne screening kun er gennemført hos godt halvdelen af patienterne med type 2 diabetes i almen praksis inden for en 12 måneders periode. Denne artikel er baseret på flg. originalartikel: Dan Med J Sep;59(9):A4502. af Overlæge, dr.med., ph.d. Søren Tang Knudsen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Sygehus. Introduktion Diabetisk nefropati (DN) er en hyppig komplikation hos patienter med type 2 diabetes (T2DM), og DN har igennem de seneste årtier været grundsygdom hos % af patienter med terminal nyreinsufficiens (ESRD). Potentielt korrigerbare risikofaktorer for diabetisk nefropati er bl.a. dårlig diabetesregulation, forhøjet blodtryk og tobaksrygning. Forekomsten af hjertekarsygdom (CVD) er stærkt forøget hos patienter med DN. Hos patienter med diabetes og ESRD er 5-års overlevelsen under 50 %. Mikroalbuminuri (udskillelse af små mængder protein i urinen) er et forstadium til DN og er ligeledes forbundet med forøget kardiovaskulær sygelighed og dødelighed. Mikroalbuminuri rammer ca. hver tredje T2DM patient. Hos patienter med T2DM og mikroalbuminuri kan progression til egentlig DN med proteinuri og aftagende nyrefunktion (fig. 1) forhindres eller udskydes ved antihypertensiv behandling, i særlig grad med præparater, der blokerer renin-angiotensin systemet. Et nyere dansk interventionsstudium (STENO-2 studiet) har vist, at intensiv polyfarmakologisk og livsstils-intervention over for kardiovaskulære risikofaktorer kan halvere risikoen for nyresvigt og død hos T2DM patienter med mikroalbuminuri. Ved en cost-effectiveness analyse var den intensive terapi endog mere kosteffektiv end standardbehandlingen ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Nationale kliniske retningslinjer anbefaler derfor årlig screening for mikroalbuminuri med bestemmelse af urin albumin/kreatininratio (UACR) blandt patienter med T2DM. For diabetespatienter fulgt i hospitalsambulatorier monitoreres screening for mikroalbuminuri i Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) Databasen. Det er derimod uvist, i hvilket omfang denne screening gennemføres i almen praksis, hvor hovedparten af patienter med T2DM kontrolleres og behandles. Formålet med den aktuelle undersøgelse var således at undersøge omfanget af screening for mikroalbuminuri blandt type 2 diabetikere i almen praksis i Danmark. Design og metoder Undersøgelsen var et tværsnitsstudium, i hvilket der blev inkluderet 2057 patienter med T2DM (svarende til næsten 1 % af danske patienter med T2DM) fra 64 tilfældigt udvalgte lægepraksis fra alle områder af Danmark. Studiet inkluderede såvel praktiserende læger i store (universitets-)byer som læger fra mindre byer og såvel læger i solo- som i flerlægepraksis. Ved søgning i EDB-systemet i hver enkelt praksis identificeredes mediant 35 (interkvartil spændvidde 30-35) tilfældigt udvalgte patienter med T2DM. Da formålet med studiet var at undersøge screening af T2DM patienter i kontrolforløb i almen praksis, inkluderedes kun patienter med minimum 2 års varighed af sygdommen. Antropometriske og laboratoriemæssige data

13 registreredes i samarbejde med den praktiserende læge og analyseredes efterfølgende med statistisk bistand fra Danmarks Tekniske Universitet. De primære endepunkter for studiet var andelen af T2DM patienter, som var screenet for mikroalbuminuri inden for den forudgående 12 måneders periode, hvilken metode der var anvendt hertil, og niveauet af albuminuri hos de screenede patienter. Resultater Patienterne var i gennemsnit 66,2 +/- 11,6 år, 58,7 % var mænd, og den mediane diabetesvarighed var 6,6 (interkvartil spændvidde 3,0-8,5) år. I alt 57,2 % af patienterne var blevet screenet for mikroalbuminuri med mindst én af nedenstående metoder inden for det seneste år; heraf havde 76,0 % normal albuminudskillelse i urinen; 21,0 % mikroalbuminuri og 3,0 % proteinuri (fig. 2). Til sammenligning havde 97,6 % af patienterne fået målt plasmakreatinin mindst en gang inden for det seneste år; af disse havde 75,7 % normal plasmakreatinin, og kun 2,3 % havde betydeligt forhøjet plasmakreatinin (>150 µmol/l). De anvendte metoder til vurdering af albuminudskillelsen i urinen varierede; hos 41,9 % af patienterne var der bestemt minimum én UACR, hos 2,1 % var der foretaget opsamling af døgnurin til bestemmelse af 24-timers urin albuminudskillelse, medens urin albumin- eller protein-koncentrationen i en enkeltstående urinprøve ( spot-urin ) var blevet målt hos hhv. 17,1 % og 5,8 % (Fig. 3). Hos et mindretal af patienter var mere end én metode anvendt, hvorfor summen af de oven for anførte procentsatser overstiger den samlede andel på 57,2 % screenede patienter. Der var ingen betydende forskelle på alder, køn, diabetesvarighed, rygning, blodtrykssænkende behandling, forekomst af CVD, HbA1c eller plasmakreatinin imellem screenede og ikke-screenede patienter. Derimod var en anelse flere screenede end ikke-screenede patienter diagnosticeret med hypertension (73,4 vs. 66,1 %, p<0,01), og lidt flere screenede end ikke-screenede patienter var i behandling med acetylsalicylsyre (49,9 vs. 42,4 %) og statin (77,8 vs. 66,9 %), p<0,01 for begge sammenligninger. Frekvensen af screening for mikroalbuminuri var ens for solo- og flerlægepraksis, ligesom der ikke var forskel i screeningsfrekvens imellem lægepraksis GFR (ml/min) 150 i storbyer (> indbyggere) med universitetshospitaler og lægepraksis i mindre byer (p>0,3 for begge sammenligninger). Kommentar Pre Diabetisk nefropati (Sub-)kliniske stadier Microalbuminuria Macroproteinuria Progressivt forløbende sygdom Fig. 1: Naturhistorien for udvikling i GFR (gul linje) og urin albumin udskillelseshastighed (blå linje) hos (ubehandlet) patient med diabetisk nefropati. I den normoalbuminuriske fase er der initialt ofte forhøjet GFR, som efterfølgende normaliseres i takt med udvikling af først mikroalbuminuri og siden regelret proteinuri. Senere aftager GFR, og der udvikles terminal nyreinsufficiens. 25 Years Denne store tværsnitsundersøgelse afslørede, at screening for mikroalbuminuri blandt patienter med T2DM er mangelfuldt implementeret i almen praksis i Danmark, idet 42,8 % af patienter med T2DM ikke som anbefalet var screenet for mikroalbuminuri inden for en etårs-periode. Derimod havde næsten alle patienter fået vurderet nyrefunktionen ved bestemmelse af plasma-kreatinin mindst en gang inden for det seneste år, hvilket er tankevækkende det synes altså at være mere gennemførligt at tage en blodprøve til bestemmelse af plasma-kreatinin end at bede patienten medbringe en urinprøve til undersøgelse for mikroalbuminuri! Diabetisk nefropati er ansvarlig for % af tilfældene af ESRD i Danmark. Sygdommen indebærer store lidelser for den enkelte patient, bl.a. pga. en stor forekomst af komorbiditet hos denne patientkategori, herunder især synstab og en meget høj prævalens af hjertekarsygdom i form af blodpropper i hjerne og hjerte, amputationer og for tidlig død. Livskvalitet og længde er betydeligt nedsat hos disse patienter, og behandling af ESRD (dialyse, transplantation) samt den ledsagende komorbiditet indebærer store samfundsøkonomiske omkostninger. Ved behandling i det tidlige, subkliniske stadium af nefropati, hvor der udvikles mikroalbuminuri (fig. 1), kan udvikling af nyresvigt og hjertekarsygdom ofte forhindres eller udskydes med livsstilsintervention og målrettet og intensiv behandling med antihypertensive, antihyperglykæmiske og cholesterolsænkende medikamenter samt acetylsalicylsyre. Denne multifaktorielle behandling er endog kost-effektiv sammenlignet med standardbehandling. Vigtigheden af at diagnosticere mikroalbuminuri blandt patienter med type 2-diabetes bør derfor indskærpes. Tidlig, subklinisk nefropati kan relativt enkelt erkendes ved udviklingen af mikroalbuminuri (fig. 1), idet fejlkilder som urinvejsinfektion og menstruation skal udelukkes. Endvidere anbefales at bekræfte diagnosen mikroalbuminuri ved i alt 3 undersøgelser, pga. den betydelige intraindividuelle dag-til-dag variation på % for denne parameter. Tidligere anvendtes i vid udstrækning døgnurinopsamlinger for at vurdere urin albumin udskillelseshastigheden. Disse undersøgelser var besværlige for patient og personale og indebar fejlkilder, primært i form af inkomplet urinopsamling. Urinopsamlinger er derfor i vidt omfang afløst af en analyse af albumin/kreatininratio (UACR) på en morgenurinprøve 20 Albuminuria (mg/24 h) lægemagasinet 6 13

14 Fig. 2: Type 2 diabetes patienter (n = 2057) uden screening for mikroalbuminuri ( uscreenede ), med normoalbuminuri, mikroalbuminuri eller proteinuri. 42,8% n=881 Uscreenede 43,5% n=894 Normoalbuminuri 12,0% n=247 Microalbuminuri 1,7% n=35 Proteinuri 50,0% n=881 n=894 45,0% (42,8%) (43,5%) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% n=247 15,0% (12,0%) 10,0% n=35 5,0% (1,7%) 0,0% 42,8% Ingen måling 17,1% Urin albumin koncentration Uscreenede Normoalbuminuri Microalbuminuri Proteinuri 2,1% 24- timers albumin opsamling 5,8% Urin protein koncentration 41,9% Urin albumin/kreatinin ratio Fig. 3: Anvendte screeningsmetoder til bestemmelse af urin albuminudskillelsen. Hos et mindretal af patienterne var mere en én metode anvendt, hvorfor summen af procentsatserne for de forskellige anvendte metoder overstiger den totale andel på 57,2 % screenede patienter. 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% n=881 (42,8%) n=352 (17,1%) n=861 (41,9%) 15,0% 10,0% 5,0% n=44 (2,1%) n=120 (5,8%) 0,0% Ingen måling Urin albumin koncentrafon 24- Fmers albumin opsamling Urin protein koncentrafon Urin albumin/kreafnin rafo ( spot-urin ), hvor kreatinin-koncentrationen i prøven korrigerer for urinens varierende grad af fortynding. Analysen er således rimeligt enkel at gennemføre og fortolke. I den aktuelle undersøgelse synes der imidlertid at være usikkerhed om valg af metode til vurdering af urin albuminudskillelsen hos patienterne med T2DM. De fleste screenede patienter (42 % af hele populationen) havde som anbefalet fået bestemt mindst én UACR, medens nogle få patienter var undersøgt med meget forfinede (og besværlige) metoder (opsamling af døgnurin). Hos knap 25 % af hele populationen var anvendt mindre velegnede screeningsmetoder, nemlig bestemmelse af koncentrationen af albumin på spoturin, hvor der ikke korrigeres for urinens koncentration og spoturin -protein, som kun kan detektere regelret proteinuri, og dermed ikke er velegnet som screeningsmetode for mikroalbuminuri. Den manglende forskel i kliniske og laboratoriemæssige karakteristika imellem patienter med og uden screening for mikroalbuminuri taler imod, at den inkomplette screeningsaktivitet for mikroalbuminuri hos T2DM patienter i almen praksis er udtryk for et selektivt fravalg af screening hos specifikke patientkategorier (ældre, lavrisikopatienter etc.). Ligeledes var der ikke forskel i screenings-frekvensen imellem lægepraksis i universitetsbyer og lægepraksis i mindre byer. Dette kunne tale for en generel oplysningsindsats for at øge fokus på dette vigtige område blandt praktiserende læger, praksissygeplejersker og patienter. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at screeningsfrekvensen er nogenlunde den samme i andre europæiske lande med undtagelse af England, hvor screeningsfrekvensen er over 85 %, muligvis fordi almen praksis belønnes økonomisk for at opfylde bl.a. dette specifikke mål (pay for performance-programmet). I Danmark har Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) i et samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet udviklet et softwareprodukt, der passivt opsamler data om patientbehandlingen ( Sentinel Datafangst ). Flertallet af danske praktiserende læger er nu tilmeldt dette datafangstmodul, og det forventes, at alle danske lægepraksis er tilmeldt inden for få år. Systemet giver individuel tilbagemelding til praksis på fx screening for mikroalbuminuri, hvilket må forventes at bedre screeningfrekvensen. Endvidere vil det i løbet af få år være muligt at lave landsdækkende opgørelser, som den aktuelle, vedrørende screeningskomplethed mm. Konklusion Screening for mikroalbuminuri blandt patienter med type 2-diabetes er mangelfuldt implementeret i almen praksis i Danmark, idet kun godt og vel halvdelen af patienter med type 2-diabetes som anbefalet i nationale guidelines var blevet undersøgt med bestemmelse af urin albumin/kreatinin-ratio inden for en etårs-periode. Derimod havde næsten alle patienter fået vurderet nyrefunktionen ved bestemmelse af plasmakreatinin mindst en gang inden for det seneste år. Den inkomplette screeningsaktivitet synes ikke at være udtryk for et selektivt fravalg af screening hos specifikke patientkategorier (ældre, lavrisiko-patienter etc.). Vigtigheden af at diagnosticere mikroalbuminuri blandt patienter med type 2-diabetes bør derfor indskærpes. Der synes endvidere at være usikkerhed om valg af metode til vurdering af urinalbuminudskillelsen.

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 85 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Forxiga 5 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder dapagliflozinpropanediolmonohydrat svarende til 5 mg

Læs mere

Kommissionens tre forslag:

Kommissionens tre forslag: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 328 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

EU/1/08/483/ (EMEA/H/C/001049) "Zomarist vildagliptin/metformin hydrochloride"

EU/1/08/483/ (EMEA/H/C/001049) Zomarist vildagliptin/metformin hydrochloride Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne Zomarist-vildagliptin/metformin hydrocloride og Vildagliptin/metformin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ristaben 25 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptin-phosphatmonohydrat, svarende til 25 mg

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Janumet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin/metforminhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til patienten. Janumet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin/metforminhydrochlorid Indlægsseddel: Information til patienten Janumet 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter sitagliptin/metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 76 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Resumé

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner Bilag IV Videnskabelige konklusioner 1 Videnskabelige konklusioner Natriumglukose-co-transportør 2 (SGLT2)-hæmmere anvendes sammen med diæt og motion hos type 2-diabetikere, enten alene eller i kombination

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Tandemact pioglitazon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

Hjælp mødre til vellykket amning

Hjælp mødre til vellykket amning På job: Hos TUE kommer de ældre forrest i køen Dialogsamtaler renser luften Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 5 12. april 2013 113. årgang Tema Hjælp mødre til vellykket amning OK13: Nu skal

Læs mere

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance er indiceret til forbedring af den glykæmiske kontrol hos voksne patienter med type 2-diabetes mellitus som:

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance er indiceret til forbedring af den glykæmiske kontrol hos voksne patienter med type 2-diabetes mellitus som: 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 25 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galvus 50 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin. Hjælpestof: Hver tablet indeholder 47,82 mg lactose,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg filmovertrukne tabletter Jardiance 25 mg filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg filmovertrukne tabletter Jardiance 25 mg filmovertrukne tabletter PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg filmovertrukne tabletter Jardiance 25 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes.

Læs mere

En tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 150 mg canagliflozin og 850 mg metforminhydrochlorid.

En tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 150 mg canagliflozin og 850 mg metforminhydrochlorid. Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Bydureon af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Bydureon af Professor, overlæge, dr.med. Nr. 1 februar 2012 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S 26. årgang MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Tilbage på job. T&P: Sådan behandler du diabetiske fodsår. Én koordinerende sygeplejerske to specialer

Tilbage på job. T&P: Sådan behandler du diabetiske fodsår. Én koordinerende sygeplejerske to specialer T&P: Sådan behandler du diabetiske fodsår Én koordinerende sygeplejerske to specialer SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 6 3. MAJ 2013 113. ÅRGANG TEMA Kræftpatienter kan sagtens tåle hård træning

Læs mere

- En hvid, kapselformet tablet, ca. 17 mm lang, med konventionel udløsning og filmovertrukket, med CFZ på den ene side og 300 på den anden side.

- En hvid, kapselformet tablet, ca. 17 mm lang, med konventionel udløsning og filmovertrukket, med CFZ på den ene side og 300 på den anden side. Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

Læs mere

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg HYPERTENSIONSPATIENTEN I ALMEN PRAKSIS Af Knud Rasmussen, overlæge, dr. med. Definition af hypertension Konsultationsblodtryk Døgnblodtryk og hjemmeblodtryk For døgnblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser:

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne Irbesartan

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Januvia 25 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder sitagliptin phosphatmonohydrat, svarende til 25 mg sitagliptin.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Janumet 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som phosphatmonohydrat) og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xigduo 5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter Xigduo 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xigduo 5 mg/850 mg filmovertrukne

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 375, tirsdag den 19. juni 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. juni 2012. I mødet deltog:

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg filmovertrukne tabletter Jardiance 25 mg filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg filmovertrukne tabletter Jardiance 25 mg filmovertrukne tabletter 10. november 2016 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg filmovertrukne tabletter Jardiance 25 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Cancerrisiko og blodtryksnedsættende. Alzheimers sygdom Af professor dr. med. Gudrun Waldemar

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Cancerrisiko og blodtryksnedsættende. Alzheimers sygdom Af professor dr. med. Gudrun Waldemar w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes Den Nationale Rekommandationsliste Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes IRF 2017 1 Indhold Indledning... 3 Emneafgrænsning... 4 Biguanider (metformin)... 4 β-cellestimulerende midler

Læs mere

Diabetes og nyresygdom. Charlotte Schiøtz Landskursus FSDS 2014

Diabetes og nyresygdom. Charlotte Schiøtz Landskursus FSDS 2014 Diabetes og nyresygdom Charlotte Schiøtz Landskursus FSDS 2014 Diabetes og nyresygdom Progredierende nyresygdom og diabetes Dialyseformer Diabetesbehandling Nyretransplantation og diabetes Generelt for

Læs mere

Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel 38/46 A. Produktresumé 4.1 Terapeutiske indikationer [de aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes af følgende] Trimetazidin

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

A-kursus i Urogenital Radiologi 2014. Kontraststoffer. Overlæge Arne Hørlyck Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital, Skejby

A-kursus i Urogenital Radiologi 2014. Kontraststoffer. Overlæge Arne Hørlyck Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital, Skejby A-kursus i Urogenital Radiologi 2014 Kontraststoffer Overlæge Arne Hørlyck Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital, Skejby Hvad er kontrast? Forskel i gråtone fra et punkt i et billede til nabopunktet

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Forxiga 5 mg filmovertrukne tabletter Forxiga 10 mg filmovertrukne tabletter dapagliflozin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Forxiga 5 mg filmovertrukne tabletter Forxiga 10 mg filmovertrukne tabletter dapagliflozin Indlægsseddel: Information til brugeren Forxiga 5 mg filmovertrukne tabletter Forxiga 10 mg filmovertrukne tabletter dapagliflozin Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Underbehandling af depression Af overlæge Jens Knud Larsen

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet. Underbehandling af depression Af overlæge Jens Knud Larsen Nr. 4 september 2012 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S 26. årgang MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Kontraststoffer. A-kursus i Urogenital Radiologi 2013. Hvad er kontrast? Hvad er kontrast? Kontraststoffer - kemi. Farmakokinetik.

Kontraststoffer. A-kursus i Urogenital Radiologi 2013. Hvad er kontrast? Hvad er kontrast? Kontraststoffer - kemi. Farmakokinetik. A-kursus i Urogenital Radiologi 2013 Hvad er kontrast? Kontraststoffer Overlæge Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Forskel i gråtone fra et punkt i et billede til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren SPIRIVA. 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel Tiotropium

Indlægsseddel: Information til brugeren SPIRIVA. 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel Tiotropium Indlægsseddel: Information til brugeren SPIRIVA 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel Tiotropium Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del Grundnotat 433 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del Grundnotat 433 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 433 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 2. juni 2009 Sagsnr.: 0904896 Sagsbeh.: SUMPBR / Lægemiddelkontoret Dok nr: 55925 Grundnotat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hver tablet indeholder 5 mg empagliflozin og 850 mg metforminhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Hver tablet indeholder 5 mg empagliflozin og 850 mg metforminhydrochlorid. PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Synjardy 12,5 mg/850 mg filmovertrukne tabletter Synjardy 12,5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

Læs mere

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009 DIABETES MELLITUS Definition: Tilstand karakteriseret ved utilstrækkelig insulinproduktion, nedsat insulinfølsomhed, nedsat glukosetolerance og risiko for udvikling af universel mikro- og makroangiopati

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg og 1000 mg filmovertrukne tabletter. metforminhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg og 1000 mg filmovertrukne tabletter. metforminhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg og 1000 mg filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

1 Samlet resumé af PRAC s videnskabelige vurdering

1 Samlet resumé af PRAC s videnskabelige vurdering Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne samt detaljeret redegørelse for den videnskabelige begrundelse for afvigelserne fra anbefalingen

Læs mere

Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati

Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati Oktober 2005 Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Nefrologisk Selskab (DNS) har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på det fremtidige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere