FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB 102"

Transkript

1 FORLANG altid E, C, Dahls Bryggeris MINERALVANB t? J Æ co E Frk. Olga Bjérkan, Nyveien 16. Lærerinder: Frk. Walborg Walderhaug, Arildsgt. 6 a Frk. Bergljot Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Kaia Svendsen, Nonnegt. 17 Frk. Laura Angell; Haakon Jarlsgt. 6 Trondhjems tekniske mellemskole Telefoner: Kontoret Lærerne og vaktmester 620, kemiske laboratorium 469, Munkegt. l og Vor Fruegt. 1. > Skolens opgave er at gi sine elever en teknisk utdannelse som kan gjøre dem skikket til at overta tekniske mellemstillinger, saasom byg- og murmestre, stillinger som tekniske- assistenter i den offentlige og kommunale administration, bygningsførere, tegnere, kontraktører, verks- og fabrikmestre, ledere av mindre lysverker, skibsverfter, fabriker og andre industrielle anlæg 0,8.v. Skolen er 2-aarig med 4 halvaars klasser og har fagavdelinger for elektroteknik, teknisk kemi (fahrikteknik), maskinteknik og bygningsteknik, denne sidste delt i 2 linjer for husbygnng og for vei-, vand- og brobygning. Undervisningsaaret begynder midt i august. Skolen har et forkursus, som begynder i januar. Et illustrert skoleprogram faaeis ved henvendelse til kontoret. Optagelseskrav for faste elever: Mindst 17 aar, mindst 2% aars arbeide i praktisk teknisk bedrift eller ved lavere tekniske skoler, hvor praktisk arbeide drives. Middelskoleeksamen eller folkeskoleeksamen med optagelsesptøve. Skolepengene i mellemskolen er 30 kr. halvaarlig og i forkurset 3 kr. maanedlig. Fripladser og elevstipendier utdeles til elever i mellemskolen. Ikke faste (hospiterte) elever kan ogsaa optages. Direktør: Schulz, C., cand. real., Riddervoldsgt. 8 Overlærer og lærere ansat av overbestyrelsen : Schulz, C. Strand, T., kapt., ing., Tormodsgt. 3 Christiansen, H. O., ing., Parkveien 12 Lileljord, Hans, ing., Munkegaten l Berg, K. O., ing., Heimdal Johannesen, A. W., ing., Tyholdtveien 35 Hjelte, Claus, arkitekt, Elvegaten Alstad, O., arkitekt, Kongensgt. 108 Michelet, J. L., ing.,' Græsbakken, Strinda Timelærere: Lie, B., overlærer, Bispegt. 9 c Lund, B., major, Gromlien, Bakaunet Bertelsen, Trond, ing., Eidsvoldsgt. 43 Berg, Karl, lektor, Arildsgt. 10 Haugnæs, R. B., lektor, Tormodsgt. 8 ;S Lillejord, H., ing., Soleng, Tempe i Walaas, A. A. A., kaptein, Singsaker.;; Fjærli, L. N., o.r.sakf., Krangaten l ';; Faanes, H., elektroing., Elvegaten 16, Kleven, F., «Daggry», Byaasveien Kroglund, J. P., lærer, Skansegaten 22 Kasserer: Christiansen, overlærer Bibliotekar: Alstad, O., arkitekt Sekretær: Johannesen, overlærer Vaktmester Tessem, M., Munkegaten l Mekaniker: Storvik, G., Riddervoldsgt. 10 Laborant: Root, Hilmar, Ø. Baklandet 36 Trondhjems katedralskole er antagelig oprettet i midten av 12te aarhundrede, middelskole, gymnasium med alle 3 linjer. Rektor: Johanssen, H. J., cand. philol., «Heimstuen», Ø. Singsaker Lektorer: Sehøyen, K., cand. real., Elvegaten 16 Sehulerud, L., cand. real., Nedre Allé 10 Sommerfelt, A., cand. philol., Klosterengen, Øen Gundersen, C. C., cand. philol., Kongensg. 84 Hartmann, Jac., cand. theol., Magnus den Godesgt. 8 Juel, O., cand. real., Arildsgt. 2 Pedersen, J. P.» cand. philol., Nidarøgt. 82 Harbitz, G. P., cand. philol., Nedre Allé 24 Qvam, J., cand. real., Erik Jarlsgt. 4 Bjørge, J. H. B., cand. philol., Rosenb.gt. 27 Berg, K., cand. philol., Arildsgt. 10 Kleven, A., cand. philol:, Eidsvoldsgt. 25 Lund, Wilh., cand. philol., Eidsvoldsgt. 29 Holmen, Kaja Graff, cand. phil., E. Jarlsgt. 2 Eyssdal, O., cand real., Tidemansgt. 15 Hoel, L, cand. philol., Nedre Allé 14 Christie, H., cand. theol., Museumsplads 3 Fjeld, A., cand. theol., Magn. d. Godesgt. 4 Hansson, K. L., cand. real., Ridderv.gt. 29 Hansteen, Frida, cand. philol., Tiedem.v. 17 Lund, Aagot Thilesen, cand, philol, Eidsvoldsgt. 29 Steen, Alf, cand. philol., Kongensgt. 54 Magnæs, Thor, cand. real., H. Hagerupsgt. 6 Wexelsen, W., cand. philol. Bache, Laura, cand. real., Museumsplads l Lærere: Landgraff, Edith, Sverresgt. l IV Enger, M., Munkegaten Langdalen, Eidsvoldsgt. 23 Wullum, M. Ø. Møllenb.gt. 43 c Petersen, Magdalene, Neufeldtsgt. 10 Timelærere: Hagerup, pr.løitn., «Bergfast», Tyholdtv. Steen, G., Bergsligt. 17 III Vaktmester: Hagen, Johan, E. Skakkesgt. 13 A S Trondhjems Haandverk- os Industribank t DEN Fondsavdeling for omsætning av aktier og værdipapirer. Trondhjems komm. husmorskole Dronningensgt. 29. Bestyrerinde: Fru Johanne Michelsen Trondhjems komm. middelskole Mellemilen l (Ilens skole) (Kontortid Telefon 3166). Skolen er oprettet ifølge bystyrebeslutning av 15de august 1912 og sattes igang Iste septbr Den er 3-aarig, bygget paa folkeskolens 7de klasse, og optar elever fra Trondhjem og omliggende distrikter. Skolepengene er kr pr. car. Elever som gaar over i skolen direkte frå Trondhjems folkeskoles 7de klasse, og hvis forsørgere er hjemmehørende i Trondhjem, har fri undervisning og frit skolemateriel. Frå og med budgetaaret er skolen statsunderstøttet og har eksamensret. Bestyrer: Musiim, Einar, cand. real., Elgesætergt. 31 III. Telf f Lektorer: Hattrem, Søren, cand. mag., Eidsvoldsgt. 11 Sivertsen, Laurits, cand. filos., Weidemannsvei 21 I Haugnæss, Kristian, cand. mag., Tormodsgt. 8 I Brodahl, Johan, cand. theol., «Nøisomhet», Strinda Miiller, Oluf R., cand. mag., Baahusgt. 15 Hoem, O. L., Haldensgt. 18 Overlærer: Skjaanes, Ivar, Kongensgt. 61 Adjunkter: Lyng, Gustav E., Løkkegaten l Gjertsen, Trygve, Sandgaten 11 Lærere: Tømmeraas, Martin, Strandveien Hofstad, John, Prinsensgt. 32 Lærerinder: Braarud, Kirsti, Nyveien 5 7 III 7ft D. Befopdringsmidlep Fliflet, Marie, Bergsligt. l Fjærli, Ingeborg Bilden, Krangaten l Øyaas, Gunhild, Kristianfeldt 17 Aagaard, Bergliot, Blusevoldsbakken 3 Bergsgaard, Haldis, Elgesætergt. 15 Trondhjems Stenografskole Avskrivnings- og mangfoldiggjørelsesbyraa. Sproginstitut. (Idar Hammer), Lilletorvet 2. Infanteriunderofficersskolen Munkegaten 6, kaserne ved Kristiansten. Eleverne, der utdannes i en 4 maaneders forberedelsesskole med etterfølgende 3-aarig skole, har fri undervisning og frit ophold. Antagelse. sker ved direkte henvendelse til skolen inden 15de december. Officerer: Hiorth, Hans, kaptein, chef, Nyveien 6 Rode, Frithjof, pr.løitn., Høiskoleveien 4 Bjørnson, Arnold, pr.løitn., Kasernen Omdal, Sigurd, pr.løitn., Kasernen Underofficerer: Ødegaard, O., fanejunker, Krangaten 3 Ellingsæter, E., furer, Nonnegaten 30 Aune, Wald., sersj., Kasernen Grimsmo, Jakob, sersj., Kasernen Jørum, Olav, sersj., Kasernen Lærere: Hiorth, H., kaptein Ellingsæter, E., 'furer, Nonnegaten 30 Aune, Wald., Kasernen Findahl, Th., overlærer Berg, K., overlærer, Arildsgt. 10 Hartmann, Jacob, overl., Magn. d. G. gt. 8 Bjørge, H. B., overlærer, Skansegt. 12 Qviam, L, overlærer, Erik Jarlsgt. 8 Bolme, S., sersjant Hoel, J., overlærer, N. Allé, Singsaker Strøm, kaptein, Ranheim Eriksen, kaptein, «Godthaab», Øen i aq Adams Express Aiitomobildroscher Jomfrugaten 8. Stortorvet: Visergut- & flytteforretning. U 332, Johan Hammer, E. Skakkesgt. 18 W Flytninger inden- og utenbys. U 334, Kr. Jensen, Gl. Kirkevei 14 a _ Bud. Fortoldning og spedition. Møbellagring. Ind- og utpakning. Reisetøi og U 339, Einar H. Flataas, H. Nissensgt. 12 l^ U 321 og 336, Chr. Moksnes, Prinsensgt. 22 <"* * varer hentes og bringes. U 323, Joh. M. Nilsen, Ths, Angellsgt. 5 tt Forbindelse i Kristiania: Kristiania Visergutkontor. U 346, B. Bjérkan, Erl. Skakkesgt. 25 U 345, C. G. Larson, N. Møllenb.gt. 31 W Ol UAMnCIODAMV besør er TROHDHJEM - KRISTIANIA - BERGEN - KR.SUNO N. - KR.SAND S. INKASSO prompt og biiiig. HAIlUtLdDANIV Alle Arter av BANKFORRETNINGER Aktiekapitai og Fonds e&r* Million Kroner

2 BØNDERNES BANK 104 U 349, Joh. Hammer, Erl. Skakkesgt. 18 U 515, H. Sagmo, Dronningensgt. 51 U 341, Bernt Bjerkan, Erl. Skakkesgt. 25 U 347, T. Bruenick, Prinsensgt. 40 U 505, O! Schive Berg, Holslvt. 6 U 526, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 529, J. E. Skar, Indherredsv. 67 a U 532, Martin Berg, Kongensgt. 23 U 324 og 326, Haavard Sagmo, Dronnvgt. 51 U 333, Jon Skjemstad, Prinsensgt. 7 U 503 og 520, Ole Holm, Kirkegt. 5 U 512, Arne Wolds enke, Brungj., Møllebk. Søndre gate: U 510, G. Fiirberg, Østersundsgt. 7 U 524, E. J. Schei, Sandgaten 35 U 328, F. Carlsen, Prinsensgt. 10 b F. Carlsen, Prinsensgt. 10 b U 329, 330, 335, 504, 507, '508, 521 og 531, Oscar 'Vinje, Apotekervt. 8 D 331, 338 og 511, Rich. Schei, Sandgt. 35 U 348, K. V. Bjerkan, Korsgaten 14. Verftstomten: U 322, Ole O. Sande, Ø. Baklandet 37 U 525, J. H. Letnes, N. Baklandet 18 U 501, Albert M. Svea, Vollabakken 8 U 516, Paul Vanvik, Prinsensgt. 28 b U 519, Isak Garmo, Slenberget 2 U 522, Ove Dahl, Gunnerusgt. 2 U 320, Brødr. Harlviksen,' Verftsgt. 6 U 327, Sverre Hansen, N. Møllenb.gt. 88 U 502, Eilert Eilertsen, N. Møllenb.gl. 100 Stenberget: U 528, John Schrødal, Ilevolden 13 U 533, Ole Adolf Olsen, Elgesætergt. 30 b U 534, Olaf Sandmark, Frostaveien 9 b U 537, Nicolai Flønes, Øvre Møllenb.gt. 64 Bur an: U 337, H. Forbordsaune, Strandveien 33 IIS18, Bjarne Frigaard, N. Møllenb.gt. 78 U 527, R. Vilmann, Østersundsgt. 13 U 538, Fr. Sæther, Øvre Baki. 22 U 514, R. Vilmann, Østersundsgt 13 Elgesæter gt.: U 535 og 520, Ragnvald Lund, Øvre Allé 3 Bybudinstitutionen Bybudene: Nr. 1. Sperati, R. F. A., Sandgaten 71 «t 2. Moe, Magnus, B. Brodalsgt. 6 «3. Olsen, Karl M., O. Tryggv.gt. 13 «4. Aspø, Karl M., Bratørgaten l «5. Engblom, Rob., Ø. Møllenb.gt. 39 ^ «6.' Olsen, Bjarne, O. Tryggv.gt. 13 «7. Loholdt, Einar, Baahusgt. 24 «8. Sætre, Kristoffer, N. Møllenb.gt. 38 b «10 Korsen, Reidar, Kongensgt. 46 «11. Olsen, Johannes, Dronn.gt. 12 «12. Olsen, E., Ø. Baklandet 58 «13. Olsen, Oluf K., Kongensgt. 46 t 15. Ophaug, Johan L., Rosenborggt. 32 TRONDHJEM AKTIEKAP1TAL OG FONDS STAVANGER 11 MILLIONER KRONER «16. Iversen, Paul, N. Møllenb.gt, 46 b j 18. Olsen, Johan T., Jomfrugaten 18 Droschevæsenet Vognmænd, der har politiets tilladelse il at holde med hester og; kjøretøier paa >yens torv, offentlige. pladser og gater til >efordring av personer. I ethvert kjøretøi ikal forefindes et eksemplar av taksten. ; Drosche-nr. i 2. Halset, Bernt, Hospitalslk & 4. Vinje, Anton, Apotekerveiten 8 i 5. Aune, Edvin, Vollabakken 12.'j 7. Sagmo, Haavard, Dronn.gt & 18. Wangsmo, Ricard, N. Baki. 7 < 9. Olsen, Laurits B., Møllehaugen 10 & 65. Sæthers Enke, Ø. Baklandet Berg, Olaf, Tordenskjoldsgt & 42. Olaf Olsens enke, Kongensgt Moxnes, Ingv., Sandgaten Bruennech, H., Prinsensgt. 4 a 22. Kvande, Knut, Kirkegaten Wærnes, Olaf, Lillegaardsveien 4 24 & 28. Berg, Jens Martin, Kongensgt & 30. Lundahl, Einar, H. Nissensgt Trondsen, Inga, enke, Ø. Baki Haugan, Ole L, Repslagervt Hammer, Joh., Repslagervt Bruennech, T., Prinsensgt. 4 c 41 & 61. Moxnes, Th., Repslagervt. l 46 & 47. Stavseth, O., Nordregt. 26 Trondhjems sporvei Hospitalsløkkene 20. Kontortid. 9 1 og 4 7. Lørdage 9 1. Driftsbestyreren træffes sikrest mellem kl. 12 og 1. Sporveien holdes i drift paa hverdage frå kl morgen til kl. 12 n.at og paa siøn- og helligdage frå kl morgen til 12 nat med en vogn hvert 5te minut. Driftsbestyrer: G-arstad, Jon, Ark. Christiesgt. 4 o Driftsingeniør: Kleven, F. M., «Daggry», Byaasveien Verks- og banemester: Lassen, Rolv, Elvegaten 12 Linje- og baneformand: Sundfær, Nils, Nidarøgt. 74 Verkstedf ormand: Simonsen, Ingv., Indherredsveien 69 a Kontrollører: Kolstad, Arnt, Kirkegaten 47 Eidem, O., Kofotgjeilene 9 b Krabseth, O., Indherredsveien 67 a Trondhjems visergutkontor & flyttebyraa Krambodgaten 8. Telefon 2019 og AKTIETDYKKERIET I TRONDHJEM Iste Rlasses utførelse. Verksarbeide. Tidsskrifter. Hurtigste, levering.

3

4

5

6 6ardlner & Møbelstoffe KJØP aitid Jacob Mathesons Linoleum & Voxdug 121: EMIL ELLINGSEN Heppeekvipepings og Skpæddepfoppetning. Søndre gate 5 og Thomas Angells gate 12. Telefon 37O Finere herrekonfektion samt alle til herreekvipering hørende varer til absolttt billigste priser. Httsfc mit bekjendte Iste klasses skrædderverksted. Bestillinger leveres htirtigt og billigt. 2den avdeling Alfabetisk fortegnelse over byens indvaanere med angivelse av stilling og adresse. A. TRONDHJEM Søndre gt- 25. Telf Aaberg, Anders, arb., Mellemilen 2 b Georg, tapetserer, Ulstadløkv. 22 John, rørlægger, Gl. Kongevei 18 Karl, snekker, Østersundsgt. 7 Karl J., tømmerm., Mellemilen 2 b Leonard, arb., Mellemilen 2 b Nils, høvlem., Østersundsgt. 22 Sara, butikd., Mellemilen 2 b Signe, arb.ske, Gl. Kongevei 18 ' Thore, tapetserer, Eidsvoldsgt 42 Aadahl, Alf, kjøbm.,-indherredsveien 69 a Alf, lagerarb., Elgesætergt. 27 Aslaug, butikd., Kofotgjeilene 2 a Aadahl & Eide A/S, fotografisk atelier, Kongensgt. 12. Telefon Hildur, dampsk.pike, Vollabakken 7 Jonetta, enke, Vollabakken T DEN NORSKE HANDELSBANK TRONDHJEM KRISTIANIA - BERGEN - KR.SUND N, - KR.SAND S. Aadahl, Ludv. K., folograf, Elgesætergt. 15 Marit, enkefru, Magnus d. Godesgt. 33 Mette, strikkersfce, 'Kofotgjeilene 2 a Aadahls Maskinforr., A/S, Prinsensgt. 57 Aadeen, Elise, frue, Hornseth, Ladehamm. Aae, Ole, kaiarb., Ø. Møllenberggt. 63 Peder, møbelsnekker, Mellemilen 19 Aaen, Einar, ing., Olav Tryggv.gt. 50 Aaeng, Rich., skoginspektør, Stenberget 5 Aafløy, Knut, måler, Rosenborggt. 20 Martin, måler, Dronningensgt. 40 Olga, kontordame, Dronningensgt. 40 \ Asgaard, A. M., sadelmakerforr. (spee.: sæletøier), Prinsensgt. 36. Telefon ' Aage, skibsfører, Bakaunet 29 ' Andreas, stud., Klostergaten 74 Bergljot, lærerinde, Vangen, Blusev.bk. 3 Bernhard, overtoldkontr., Skansegt. 4 Birger, kpntorchef (T.hjems Finans A./S),{ «Sjøheim», Charlottenlund Dagmar, télegr.inde, Prinsensgt. 36 ' Dagmar, gymn., Skansegaten 4 Emerence, kontord., Vangen, Blusev.bk. 3 Harald, sadelmaker, H. Nissensgt. 6 N Henriette, sydame, Ilevolden 3 c Reidun, frk., Prinsensgt. 36 Reidun, frk., Ø. Møllenberggt. 43 d Ruth, frk., Prinsensgt. 36 Aagesen, Anton, lagerarb., Nygaarden, Trolla besørger INKASSO prompt og billig. Alle Arter av BANKFORRETNINGER AktiekapHal o? Fonds 82V* Million Kroner

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P &

Kjøp aitid 3acob Msthesons KS P & BØNDERNES BANK 92 Guldsten, Magnus furer Hollu, Antonie, frue Sæther, Alette, frue Dalseng, Thea, frue Foreningens salede forue utgjorde pr. 31. decbr. 1921 kr. 43,678.00. I aaret 1921 er der utbetalt

Læs mere

Forleng altid E. C. Dahls Bryggeris 01. 3acob Mathesons U O. $ ba. D. Befordringsmidler. Sen. Trondhjems Stenografskole (Idar Hammer), Lilletorvet 2.

Forleng altid E. C. Dahls Bryggeris 01. 3acob Mathesons U O. $ ba. D. Befordringsmidler. Sen. Trondhjems Stenografskole (Idar Hammer), Lilletorvet 2. cd wrt -M U z 2 cd X wqv) $ ba cu Forleng altid E. C. Dahls Bryggeris 01 92 nisk kemi (fabrikteknik), maskinteknik og bygningsteknik, denne sidste delt i 2 linjer for husbygnng og for vei-, vand- og brobygning.

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst.

s? co Salomons Utsalg Olaf Tryggv. gt .fi AKTlETRYBdCERIET 5 TROflDHJEM RØST & SØN Alle slags Klieheer leveres hurtigst. Ot _«"«5 o 01 2 S.2.fi IQ s? soq K. KVÆRNØ 336 Kos Røsberg, L., dragt- & drespresseri, Dronn.gt. 42, bor Magn. d. Godesgt. 39 Røsdahl, Inger, koldjomfru, Munkegt. 41 Røsdal, Peder, snekker, Ø. Baki. 8

Læs mere

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern

Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern Reg.nr. Adresse Type hus Arkitekt Byggeår Vern J-00001 Arkitekt Christies gt 4a Bygård Johan Osness 1904 A J-00002 Arkitekt Christies gate 4b Bygård Johan Osness 1904 Fredet J-00003 Arkitekt Christies

Læs mere

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275

l [ Trondhjems Melkf orsyning Første avdeling D ^ Lager av alle Sorter Skotøi sarr^t Kalosjer Skosmørelse, Haarsaalep etc. TDONDHJEM Kefir Telefon 275 l [ Telegramad^.:..SKOFABRIKKEN" Telefoner: 13QQ, 1348 A S TRONHJEMS SKOFABRIK NORENFJELSKE NORGES STØRSTE SKOTØIFORRETNING Fabrik, Kontor og Lager: Elgesætep gate Q UTSALG: Olaf Tryggv.gt. Q7. Elgesætep

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C.

l Qo PRIVATBANKEN l TRONOHJEM SE Bankforretninger g A -s forretningsbanken ø Æ«3 (D ^CO Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta C. ( «f (d p-h -J» Qo ø (D ^? H ø Æ«3 d) o to A -s forretningsbanken 80 Tvete, B. M., kontor i Waisenhuset. Assistent: Lie, Magnus. Det kongeige norske videnskapers seskap (Trondhjems Museum), Ering Skakkes

Læs mere

D. Befordringsmidler.

D. Befordringsmidler. Bødtker, C., Munkegaden 9 Hagen, Sofie, H. Jarls Gd. 10 Aas, J., Dronningens Gade 16 17 Skoletjener: Svæve, O., bor i Skolen Trondhjems Kathedralskoie -40 - er antagelig oprettet i Midten af 12te Aarhundrede.

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

- Emil 'Ellingsens Skrædderforretning. flllilii. ?pi^ fl il. Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere med Angivelse af Stilling og Adresse.

- Emil 'Ellingsens Skrædderforretning. flllilii. ?pi^ fl il. Alfabetisk Fortegnelse over Byens Indvaanere med Angivelse af Stilling og Adresse. 65 - Emil 'Ellingsens Skrædderforretning Thomas Æ. n g e 11 s Gade 12 B IrtF* Godt Udvalg i moderne Tøier llwi For elegant Snit og Pasning garanteres. Oppudsnlng og Reparatioser udføres nøiagtigt. Rimelige

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

IT» FORLANG altid E. G, Dahls BiygpisMINERALVAND K.Kværnø Telefon 1210 f. Skotøiforretning g. 3 JtQ. .2 t? (Q 8? T. - l l

IT» FORLANG altid E. G, Dahls BiygpisMINERALVAND K.Kværnø Telefon 1210 f. Skotøiforretning g. 3 JtQ. .2 t? (Q 8? T. - l l 0) IT» 3 JtQ.2 t?.0 co (Q 8? ro 2 Ths. Anges gt. 13 FORLANG atid E. G, Dahs BiygpisMINERALVAND K.Kværnø Teefon 1210 f. Skotøiforretning g 374 Sør Sørensen, Emi, snekker, Gunnerusgt. e Emiie, frk., Kongensgt.

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom 1. omgang total 1. division 1 Viborg 1 906,7 8 906,7 8 2 Boddum Ydby 1 905,1 6 905,1 6 3 Bredstrup-Pjedsted 1 897,9 4 897,9 4 4 Nykøbing F. 1 889,5 2 889,5 2 5 Helle 1 882,4 0 882,4 0 2. division 1 Ørre

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

FORLANG altid E, G, Dahls Bryggeris MINERALVAND Kværno Skomagasin 266

FORLANG altid E, G, Dahls Bryggeris MINERALVAND Kværno Skomagasin 266 it: «J H ^ FORLANG altid E, G, Dahls Bryggeris MINERALVAND Kværno Skomagasin 266 Kvi Kvistad, John, j

Læs mere

Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning

Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning Telefoner: 156, 2456, 2856, samt ekspedition og kassa 4293. Illllllllllll Telegramadresse:,,Mercantil«AUTORISERTE AKTIEMÆ.GLERE Aktiekapital kr. 100,000.oo fuldt

Læs mere

Team Hadeland/Gjensidige Cup

Team Hadeland/Gjensidige Cup SÅS plassen 28.0.205 2-7 år DNS Amanda Amundsen Hagen 30 DNS Andreas Koller 3 DNS Jenny Robøle-Sørensen 29 DNS Kristian Fladby Skiaker 7 DNS Sander Heijer 9 DNS Simen Heijer 3 NC Amund Rustaden Søndre

Læs mere

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær Bodø Friidrettsklubb 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15 2 Amalie Evjen Olsen J-13 - Kappgang 1000 m Ka 3 Amanda Steffensen J-14 hekk - Stav 4 Andreas Peters Fuglstad G-13 FriRes - Friidrettens Resultatsystem

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

MlNERAi. Skomagasin. *l? Trondhjems Haandverk- os Industribank mottar Indskud til høieste Rente. Diskontering. Inkasso. Wfl. C.

MlNERAi. Skomagasin. *l? Trondhjems Haandverk- os Industribank mottar Indskud til høieste Rente. Diskontering. Inkasso. Wfl. C. Hl 'S B rf] B «* J S - *l? oxs t b VH l V Wfl tt o Baadsvk, John, sersjant Aspaas, M. N., sersjant I aaret 1923 er der utbetalt kr. 2,258.50 enkepenson og begravelsesbdrag m. v. Understøttelsesforenngen

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Gunnar Almeland V73 0,-kr 48 47 48 143 91 234 Agnar Mundal Haug 2 L 0,-kr 48 44 49 141 95 236 48 44 49 141 95 236 Leif Arne Haug 1 0,-kr

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Kjøtt. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeri!

Kjøtt. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeri! Forlang altid E. C. Dahls Bryggeri! 734 Kunsthandlere Landamandsprødukter Kunsthandlere: Aspaas, Gerh. K., Dronningens gate, 28 Bruns Bokhandel, F., Kongens gate 10 Damgaard, Carl, A/S, Nordregt. 3 Eekardts

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

HUSK det er vinderen af hver kamp, der tæller den efterfølgende kamp på banen.

HUSK det er vinderen af hver kamp, der tæller den efterfølgende kamp på banen. Kære spillere, forældre og klubledere Velkommen til Kommunemesterskaberne i badminton i Favrskov kommune, og begynderstævne i hallerne lørdag den. Vi vil gøre vores bedste for at afvikle et godt stævne,

Læs mere

Højslev Station IF Mikkel Dahl Jakobsen (HS) Nikolaj Morratz (HS) Rasmus Toft (HS) Robert Holler (HS) Signe Lavrsen (DS) Tobias Dahl Jakobsen (HS)

Højslev Station IF Mikkel Dahl Jakobsen (HS) Nikolaj Morratz (HS) Rasmus Toft (HS) Robert Holler (HS) Signe Lavrsen (DS) Tobias Dahl Jakobsen (HS) Durup Frederik Akstrup Skyldahl (HS) Hammel Felix Berg Pedersen (HS) Lucas Hollænder (HS) Herning Anton Juul (HS+HD) Christian Sørensen (HS+HD) Karl B. Lundgaard (HS) Lasse Ostersen Lindholdt (HS) Magnus

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN

Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN Hold IDHoldBane Navn Forening Klasse Point 5-Lig 5-St 5-Kn 10-skud 5-Kn 1 2 3 4 5 1 8 4 Tor Harald Lund N SEN 335 49 45 50 95 50 10 9 9 9 9 1 8 5 Knut J rgen Brodah N SEN 334 49 45 50 93 49 10 9 10 9 10

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende

Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende Berns Swim Challenge 2016 Resultatliste, indledende Løb 23, 200m Rygsvømning Damer 1 Laura Glerup Jensen 1998 VIBORG 2:12.01 02.20,57 2 Astrid Ovesen 1999 Berns 2:23.67 02.25,77 3 Katrine B. Hansen 2002

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

KJØP aitid Jacob Mathesons

KJØP aitid Jacob Mathesons LO " oo K J HH tf O Nyveiens Konditori & Bakeri Telefon 3780. Bedste sted for bestillinger. Telefon 37801 236 Høe Hoe, Trygve, farvehandel, Kougenisgt. 20. Telefon 3022. Telegr.,adr. Fai-vehø, bor JCalvskdmdsgatea

Læs mere

1995 P 1 Sara Mariell Holtan Fauske Svømmeklubb 95 5.20.66 392. 1996 P 1 Ingerid Nilsen Gårseth Bodø Svømmeklubb 96 5.02.98 465

1995 P 1 Sara Mariell Holtan Fauske Svømmeklubb 95 5.20.66 392. 1996 P 1 Ingerid Nilsen Gårseth Bodø Svømmeklubb 96 5.02.98 465 Stevne : Tverlandsstevnet 2014 Arrangør : Tverlandet IL Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2 Øvelse 1 400 Fri K 1995 P 1 Sara Mariell Holtan Fauske Svømmeklubb 95 5.20.66 392 1996 P 1 Ingerid Nilsen

Læs mere

.s.2 "55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank

.s.2 55. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66. Trondhjems Haandverk- os Industribank i.si To.s.2 "55 -Q S? 2 O) Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 66 Parelius, Esther, Rosenborggt. 22 Ramsli, Paula, Indherredsveien 63 Ramstad, Ingeborg, Ilevolden 13 Riiber, Bergliot, Bakkegt. 6 Rognhaug,

Læs mere

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M.

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2011 12 1. division 1. Team PharmaService H.C. Graversen, Dennis Bilde, Freddi Brøndum (Morten Bilde, Jørgen Cilleborg Hansen, Jacob Røn) Semifinale: Team PharmaService

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

DGI Storstrømmens Kommunemesterskaber Guldborgsund Kommune

DGI Storstrømmens Kommunemesterskaber Guldborgsund Kommune DGI Storstrømmens Kommunemesterskaber Guldborgsund Kommune Lørdag 1-16 09:00 17-31 10:00 32-47 11:00 48-63 12:00 64-78 13:00 79-94 14:00 95-110 15:00 111-118 16:00 Horreby Christian Falgren Jensen (HS+HD)

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring 09-05-2015 14:47:09 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen 10-103 Ammitsbøl SG&I 198/08 199/11 397/19 2 101491

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni 2008

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni 2008 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Arve Yttri Leikanger 145 108,-kr 2. Heidi Rutlin Sogndal 132 0,-kr 3. Per AAlvik Norheimsund og Øystese 130 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Arne L. Nes Leikanger 149

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe Senior Herrer Senior Herrer Emil Kamuk Frederiksen 1995 4105 Senior Herrer Oliver Sørensen 1996 2945 Senior Herrer Nicklas Rasmussen 1997 2237 Senior Herrer Mads Juul 1997 1392 Senior Herrer Mathias Kristian

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

Deltagerliste WBC 2015: Gruppe 1: Rygnr. Navn: Klub:

Deltagerliste WBC 2015: Gruppe 1: Rygnr. Navn: Klub: Deltagerliste WBC 2015: Gruppe 1: 100 Jan Tofte-Hansen CMO 101 Laurits Nielsen CMO 102 Peter Vestergaard FSM 103 Asger Ļstergaard Andersen KCK 104 Denis Qvist KCK 105 Emil Lang Skovbļlling KCK 106 Jan

Læs mere

Damer (slagspil) Christina Borch-Jensen. Mikkel Ravn Møller Damer (hulspil) Christina Borch-Jensen

Damer (slagspil) Christina Borch-Jensen. Mikkel Ravn Møller Damer (hulspil) Christina Borch-Jensen 2017 (slagspil) Tina Bjørn. (hulspil) Tina Bjørn (slagspil) Jamie Christensen (hulspil) Jamie Christensen MidAge ( slagspil) Lars Slott MidAge (hulspil) Jan Røgilds. Sen. ( slagspil) Jens Ole Christensen

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Resultatliste Telemarkstævne 2016

Resultatliste Telemarkstævne 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 120920 Emma Sophie Klinck 16-039 Horne Skytteforening 199/09 200/15 399/24 2 86197 Thor Kortegård Pedersen 16-039 Horne Skytteforening 199/07 198/12 397/19 3 116724 Martin

Læs mere

Ungdomsturnering. 50 meter riffel. Resultatliste 2011

Ungdomsturnering. 50 meter riffel. Resultatliste 2011 Ungdomsturnering 50 meter riffel Resultatliste 011 1. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 436 66 - Fax 436 355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 1. omgang total

Læs mere

Him Cup Hadsund. Storvorde

Him Cup Hadsund. Storvorde Cruiser Ladies 1 4 Lone Bach Dragon Bach Jensen 117 24 31 31 31 2 102 Karina Storgaard Dragon 82 14 24 20 24 3 117 Karina Boel Dragon 75 17 18 22 18 x 1 Henriette Dalsgaard Bjerringbro team Dalsgaard 31

Læs mere

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 20/7 22/7 2015 RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Pens. Damer Individuelt 1 Erna Jensen 0035 Lucky 4 11 20 700 700 2 Vera Blaase 0070 BK Viby

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere