Referat af generalforsamling i SSF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i SSF"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der er ikke andre forslag og Søren Bødtger er valgt. Søren Bødtger takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Et stemmeudvalg vælges, Ole, Lis og Marianne er valgt. Formanden får ordet. Siden sidste generalforsamling er en del medlemmer gået bort, og kort før sidste generalforsamling, som vi ikke nåede at få med sidste år, gik Juul Andersen bort i en meget høj alder, de er nok de færreste der ikke kendte eller vidste hvem Juul var, kom altid i de senere år i foreningen på cykel, gerne to gange om dagen, og havde som ofte en kommentar om det meste. 25 års jubilarer Medlem nr 661 Poul Elgaard Nielsen eller Zamboanga Poul som de fleste kender ham. Poul blev meldt ind og afgik ved døden den efter 53 år i foreningen Havde tidligere en spækhugger, som han sejlede kapsejlads med i mange år, og de senere år var han ejer af en Ballard, og bådene hed Zamboanga. Medlem nr Finn Stålfoss. Indmeldt afgået ved døden den Havde tidligere en motorbåd og de sidste mange år en klinkbygget Kragejolle sammen med Tonni. Medlem nr. 375 Henrik Rosenberg. Indmeldt den afgået ved døden juli Havde tidligere en spidsgatter og i de sidste mange år en Albin 25 motorbåd som sønnen Bjarne nu har overtaget. Medlem nr. 966 Leif Sharff Rasmussen eller som nogen kender ham stepdanseren. Indmeldt den afgået ved døden Var også medlem hos seniorerne, havde tidligere en motorbåd, havde sin gang hovedsagelig på nordre mole. Medlem nr. 463 Peter Preben Hansen eller Peter Spar. Indmeldt den afgået ved døden Havde selv bygget sin flotte båd som lå på midtermolen, og til det sidste var båden som altid velholdt, sejlede de danske farvende tynde sammen med fruen i deres høje alder. Medlem nr. l07 Fritz Ragner Haugefeldt. Indmeldt den afgået ved døden den Fritz hyggede sig på havnen med sin Drabant 20, som lå inderst i søndre bassin. Medlem nr. 604 Bente Heiberg. Bente blev indmeldt sammen med sin mand Niels Hald den afgik ved døden Bente startede i en sen alder på sejlerskolen sammen med Niels, og fik sit duelighedsbevis, hvilket var fint så de begge kunne sejle deres dejlige 42 fods motorbåd, som ligger i anden havn. Side 1 af 16

2 Medlem nr. 608 L. G. lngemann larsen. Indmeldt den afgik ved døden Har i mange år haft en mindre motorbåd på nordre mole. Lennart har i sit testamente efterladt kr. og indholdet af sit skur til SSF, med ønske om at hans aske efter ansøgt tilladelse af familien hos staten, skal spredes over Øresund til tonerne af Bill Hayleys Rock Around the Clock, vi afventer tilladelse fra familien. Æret være deres minde. Som altid er der en masse jubilarer i SSf. 25 års jubilarer. Medlem nr. 366, Jan John Petersen har båden Molly en lm 21, som har plads næsten foran klubhuset i nordre bassin. Medlem nr. 79, Dorthe Munk Thomassen Startede på sejlerskolen, er gift med William og sejler i deres nyindkøbte Grinde. Medlem nr Gunnar Butzbach Jacobsen eller skraldemanden. Gunnar nyder livet i både ombord på sin Scambi 30, og på græsset foran båden når familie og venner kommer forbi. Medlem nr Ditte Hansson. Er gift med Hans Jonsson de har en 123 som de nyder sammen. Medlem nr. 284 Claus Villadsen. Claus har været lærer på sejlerskolen, tidligere medlem af bestyrelsen som skolechef, sejler meget i sin Luffe 37 Beagle, og han ses også hjælpe gartner Allan en gang i mellem. Medlem nr. 294, Elin Brinkland. Tidligere kassersuppleant og nu kasser hos seniorerne samt ansvarshavende redaktør på vores medlemsblad. Elin er gift med Basse og har også hjulpet til ved mange kapsejladser, arrangementer, og så sejler de l deres båd når tiden tillader det. Medlem nr. 1177, Helga Jacobsen. Helga kom til SSF som Wafayersejler, har været medlem af hopla koret og er nu aktivt medlem hos seniorerne. Medlem nr. 321, Leif Brydenfeldt. leif har i nogle år siddet i bestyrelsen som havneudvalgsmedlem, sejler en LM 28 Convike, som ligger på nordre mole, går altid tur i foreningen og holder øje med tingene sammen med sin hund. Medlem nr. 1041, Martin Brydenteldt. Søn af tidligere nævnt startede i ungdomsafdelingen med opti og ynglingesejlads, blev træner og siden ungdomsleder i klubben, havde en kort overgang motorbåd i havnen inden det at være selvstændig tog for meget tid og ungdomsafdelingen blev overladt til Lena. Medlem nr. 265, Erik Brey Joensen har umiddelbart ingen oplysninger på Erik, det syntes underligt efter 25 år, men man kan jo ikke kende alle. Side 2 af 16

3 40 års jubilarer. Medlem nr. 215, Heino Jacobsen. Har ingen båd men har været her siden drengene sejlede yngling, kommer en del på havnen, havde tidligere en Monark jolle. Medlem nr. 1044, Ole Strøm Nielsen. Medlem nr. 912, Bent Poulsen. Medlem nr. 1004, Peter Wennicke Medlem nr. 1160, Jørgen Sørensen Medlem nr. 1043, Nils Omme Mogensen Nils er ejer af en l 23 som hedder og har i denne bådtype været en dominerende figur i klassen i Danmark, har vundet DM og har flere dm medaljer i hængende hjemme, er stadig aktiv kapsejler. Medlem nr. 440, Lya Dvoracek. Er gift med Verner, ligger på midtermolen med deres Albin Nova, som de sejler meget på tur i. Medlem nr. 1215, Anni Ekstrøm. Som jens udtalte da Anni havde 25 års jubilæum, det er ikke meget Anni sejler, hun er bedst til det sociale, det tror jeg stadig gælder for dig Anni, du hygger dig altid med vennerne og så er du også blevet medlem hos seniorerne. Medlem nr. 1147, Jenny EJensen Jenny sejler med sin Torben i deres IFer, og de er kommet vidt omkring i ferierne. Henning Wulff eller Børstenbinderen. Henning har sejlbåden Heli2 som er en Advance, her nyder han livet i sæsonen sammen med fruen, og det bliver da også til lidt ture rundt omkring, henning har de senere år hjulpet til i havnene med at krasse penge ind, samt vise gæster tilrette i havnen, og dette med stor succes. Medlem nr. 791, Else Thuring. Else er æresmedlem i SSF dette for sin store indsats, som Danmarks første kvindelige kapsejladsdommer, kapsejladschef i bestyrelsen, medlem af bestyrelsen samt foreløbelig den eneste kvindelige formand for SSF, har været med til at starte seniorafdelingen og nyder ny livet på båden i havnen loop de Meer, efter nogle år på de franske floder. Medlem nr. 731, Claus Brask Thomsen Startede som junior i SSF og var gennem en meget lang årrække meget aktiv i Ynglingeklassen i Danmark, var med til at sætte dagsordenen i klassen gennem mange år, og båden Dracula var let genkendelig med sin gule farve, Claus sejler stadig i den, og i klubben har vi lånt den til Oldboys sejladserne, som i dag er den vigtigste sejlads i foreningen, jer møder Claus naturligvis op og kæmper om titlen. Medlem nr. 296, Michael Empacher. Michael har gennem en lang årrække været med til at placere SSF på kortet, han er den mest vindende sejler i foreningen, og følgende liste med medaljer kan nævnes et DM t Yngling i Verdensmesterskaber i yngling i 86 og 91, i H båd er det blevet til et DM i 2001 samt en sølvmedalje i 2001 ved verdensmesterskaberne, i Folkebåd er det blevet til 2 bronzemedaljer i 2007 og 2013, samt 2 guldmedaljer i henholdsvis 2008 og ikke mindst på hjemmebane i 2011, udover disse internationale og nationale medaljer, er der naturligvis sejlet Side 3 af 16

4 mange andre sejre hjem til SSF i forskellige klasser og stævner. Michael sidder også i Amager Bladets sports komite hvor han repræsenterer sejlsporten og SSF, og han var medvirkende til at undertegnede blev valgt til årets idrætsleder på Amager, og ikke mindst at SSf blev kåret til årets klub. Michael har altid repræsenteret SSF forbilledligt internt og ikke mindst eksternt. 50 års jubilarer. Medlems nr. 980, Erik Larsen Medlems nr. 189, Jan Jordan. Havde tidligere en sejlbåd liggende på søndre mole. Medlems nr. 348 Per Olsen. Var tidligere aktiv piratjolle sejler og byggede senere en Safir, som der blev sejlet meget kapsejlads med, har dog ikke båd længere. Hurra for dem alle. Formandens Beretning. Protokol og beretning. Jeg var fredag og lørdag til Dansk Sejlunions generalforsamling i Horsens. Der var ikke de store beslutninger der skulle tages på denne generalforsamling, og som i resten af dansk sejlsport, ink!. 55F, var tilslutningen til generalforsamlingen ikke særlig stor, ca. 45 klubber var mødt frem, for at bidrage til udviklingen af dansk sejlsport, dette har som i det ganske land, været for nedadgående i flere år. Der er i 2013 ca medlemmer mod i 2012 Det store fokus omkring at skaffe flere medlemmer, har ligget bestyrelsen på sinde, og der arbejdes med at lave tiltag som kan hjælpe klubberne ligeså med at få stoppet tendensen og vendt skuden, således at vi får flere medlemmer. Et af de tiltag som man her taget, er at man har etableret en sportsbådslige, som består af 18 klubber i Danmark Disse klubber skal sejle om DM i klubsejlads, startende med første stævne i Rungsted i maj. Det er unionen der har været ude og investere i sportens fremtid, 2,4 millioner er der indkøbt 7 J70 både til, der har været kritik fremme om dette med at unionen skal eje både, men det gør de i forvejen for over 3 millioner. Der blev snakket en del om disse investeringer på GF, men rent reelt, er det på tide at forsøge at gøre nogle tiltag, for at få skabt interesse om sejlsporten. Dette er nævnt i unionens strategiplan 2011, og hvis vi ikke tager nogle chancer, så kan det være at det næste bliver afvikling, og ikke udvikling, som jo er hele essensen, vi skal have nemmere tilgang til vandet, for nye sejlere, unge sejlere og vores gamle sejler, vi skal skabe voldsom interesse, om vores sport, så skal vi nok få vendt tendenserne og skabe fremgang. Der var også et forslag fra Gråsten Sejlklub om at klubberne skulle have lov til at tage beslutninger omkring at ekskludere medlemmer i egen klub, dette uden indblanding fra DS og Dif. Reelt er det sådan at de standardvedtægter der ligger i DIF er de vedtægter sejlunionen altså os skal rettes sig efter, hvis men ikke gør dette, kan man blive ekskluderet af unionen, med den følge at alle tilskud bortfalder, derfor kan man som tingene står lige nu, ikke blot gøre som man mener i eget hus. Et medlem som var stemt ud af Gråstens generalforsamling med 92 procent af stemmerne, har i ordensudvalget vundet sagen mod klubben, og er blevet genindsat i klubben. Dette er jo frustrerende for medlemmer og bestyrelse, derfor var der en trussel med fra klubben om Side 4 af 16

5 udmeldelse, hvis ikke man tog denne sag op med DIF og sendte dem i byen til den minister hvor dette hører under. Jeg mener med dette også, at vi selv skal kigge vore vedtægter igennem, for at se om vi har gjort noget forkert i forhold til DIF og DS anvisninger. For at give et eksempel, så kan man under disse vedtægter ikke på nogen måde sige nej til et nyt medlem om optagelse i foreningen eller klubben. Dette strider mod alle regler og kan koste at man bliver smidt ud af det gode selskab. DS har rigtig mange tilbud på deres hjemmeside, som kan komme alle til gode, det er det vi betaler til, nu vil de gå i gang med at lave nogle kurser, der lærer hvordan man arbejder med bestyrelsesarbejde på den rigtige måde. Der var en generel god tone under GF i Horsens, og tilfredshed med bestyrelsen som er ved at omstrukturere det hele så det bedre passer ind i strategi 2011, og der er sket mange ting, som jeg er overbevist om vil komme alle os til gode i den sidste ende, man skal bare fokusere på målet, og så sørge for at økonomiemne er i orden. Man har i unionen gjort som vi i SSF også har, udliciteret regnskaber og bogholderi, men antaget en økonomidirektør, til at holde skarpt øje med pengene, så fokus er rettet det rigtige sted hen. En opfordring herfra er at vi i vores klub snarest skal sætte os ned og lave en strategiplan for hvad vi skal i klubben, og den skal være længerevarende således at der er noget at arbejde hen imod. Det er jo beskæmmende at stat og kommune, ikke kan blive enige om, hvem der skal tage hånd om sejlere, der blot anker op et eller andet sted, et er at det er for kort tid, men som i tilfælde med det grimme fartøj som har ligget uden for amager strandpark i flere år, og som ender med at synke med fare for forurening, er det ret beskæmmende, at diverse instanser ikke kan blive enige om, at danne fælles front, og sørge for, at der bliver gjort noget aktivt, for at stoppe den slags, vi kan kun håbe på at der bliver gjort noget meget snart. Vi har også indgået aftale med firma omkring at de overtager bogføringen af foreningens papirer, dette gøres i et nyt edb system som hedder C5, her bliver alle oplysninger omkring foreningens medlemmer, havnepladser og alt andet lagt ind, dette vil gøre det nemmere for alle parter, sammen med dette har vi valgt at ansætte Poul Christensen 8 timer om ugen, til at udføre andre ting omkring foreningen samt arbejde sammen det nye firma. Vi skal have valgt en kasserer i dag, stillingen bliver nok lidt anderledes end den var under Britta. Her kan vi så overveje om det skal være udenfor eller inde i bestyrelsen, vi mener det vil være godt for kommende kasser bliver medlem af bestyrelsen, hvilket giver stemmeret til alle beslutninger, men det bliver op til generalforsamlingen. Havn, plads og klubhus: Der er gennem året sket meget i foreningen, vi kom langt om længe i gang med vores moleprojekt, og til dem der mente, det ikke stod slemt til, kan vi blot sige, at det i allerhøjeste grad var nødvendigt, og som arbejdet med molen skrider frem, der er lovet aflevering i kommende uge, syntes vi det bliver temmelig flot. Når vi nu alligevel havde professionelle folk på havnen, så fik vi kigget på andre ting også, vi konstaterede at vores pæle var i dårligere forfatning end vi lige havde regnet med, dette har resulteret i at vi besluttede at skifte ca. 60 pæle hvoraf de fleste er på nordsiden af midtermolen, at der var behov for det, ja ca. 50 procent af jernet var væk lige over bunden. Der vil i de kommende år være behov for at fortsætte udskiftningen, men dette bør være Side 5 af 16

6 muligt, da vi klubben blot skal beslutte at sætte penge af til dette. Det sidste stykke mole som trænger til renovering, bliver der nu hentet tilbud ind på, det er inde i kanalen, hvor der er ved at ske en udskridning, dette skal der også hentes pris på, således at dette også kan blive udbedret. Vi havde også et uheld med påkørsel af porten. Vi kunne så vælge at opsætte en port magen til den gamle eller vi kunne, som vi har gjort, vælge en automatisk skydeport ved at betale det kostede mere en vi fik i forsikring. Porten virker fint og lukker automatisk, og så skal medlemmerne kun ud af bilen en gang det er også fint, at så er der ikke nogle medlemmer, der glemmer at lukke porten. Den nye port er elektronisk og skal åbnes med en nøglebrik og det registreres på en log, af hvem og hvornår porten åbnes. SSF har fået en gave til at istandsætte Skipperstuen og den er blevet rigtig flot og hyggelig med nye møbler. Det kan anbefales medlemmerne at bruge de ny faciliteter. En meget stor tak til et medlem for denne gave, som har gjort det mulig at sætte lokalet i så fin stand. Seniorhuset, eller hvad vi nu skal kalde det er også blevet pænere, der er også kommet nye møbler. Det er også et medlem, der har været på spil og vi siger stor tak til Kim Pisk for at skaffe nogle gode møbler til foreningen. Det er så dejligt at se når nogle medlemmer gør noget for foreningen. I forbindelse med undersøgelsen af pælene i havnen havde vi dykkere nede for at se hvilke tilstand de var i. Dykkeren sendte vi også lige forbi beddingen, og bad dette professionelle firma vurdere tilstanden og komme med en pris på hvad ville koste at reparere beddingen, (at bemærke, kun under vandet). Jeg kan meddele at de bolte, der skal holde skinnerne er fuldstændig tæret væk og skinnerne er forvitret. En vurdering af prisen på ar retablere beddingen (kun under vandet) lød på ca kr. ex. moms. Sammenholdt med alt det, der skal laves på land vil jeg anslå det til i omegnen af kr. ex. moms, men det må være medlemmerne, at afgøre om vi skal bruge så mange penge på det. Til slut i havn og plads vil jeg sige, at der i budgettet er afsat penge til at der kan bygget en ny toiletbygning på en af molerne, hvilke jo også er tiltrængt. Hvilke mole det bliver i 2014 ved jeg ikke. Website og klubblad: Begge dele er stadig i drift, klubbladet bliver lavet af 4 driftige kvinder, der har lidt hjælp omkring opsætningen, de gør det godt, og som medlemmerne kan se ønsker de at fortsætte, det er der forslag om senere i dag. Det bliver altså os alle der senere skal bestemme om de skal fortsætte, men jeg er vidende om at bladet er populært, og rigtig mange ønsker at det skal fortsætte, tak til pigerne for det store arbejde de gør. Sidste år valgte vi ny webredaktør, og nu skulle vi have ny hjemmeside, i det sidste år har vores gamle hjemmeside, kørt ganske upåklageligt, det er jo godt, for vores nye side lader vente på sig. Jeg kan dog afsløre at det er meget tæt på premiere, undertegnede har smugkigget, og de gode frivillige er langt fremme, så langt fremme at der måske i dag kommer en mindre præsentation. Hvordan den ser ud, den ligner ikke den gamle, den er nok noget mere moderne, end vores gamle Side 6 af 16

7 side, er fuld af flotte billeder, funktionen skal man vænne sig til, om den er nemmere at finde rundt på, kan jeg ikke sige, jeg fik ikke tid til at surfe rundt på den, og reelt er det vel et spørgsmål om at lære den at kende. Den var dog ikke helt færdig som webmaster gav besked om, så vi må se om den er klar i dag. Aktiviteter: Vores 90 års jubilæum var en rigtig dejlig dag, startende med receptionen om dagen, hvor der var mange gæster, en fantastisk buffet som Gert og Carsten havde sørget for, taler fra flere personer, samt ikke mindst præsentationen af vores fortsættelse på jubilæumsskriftet, som vi må sige er et superflot stykke arbejde. Til receptionen havde Joan også entreret med Jørgen langhår og hans lille band, og der var som sædvanlig super god musik som der blev leveret. Om aftenen fortsatte festen til standernedhalingen, her var der også god underholdning, i form at tryllekunstner og musik til dansen senere, der var et godt fremmøde til festen, og der blev leveret mad af høj klasse som var dejlig billig, en super god dage og aften. De andre arrangementer som Joan har haft en finger med i spillet på, er blevet afholdt med stor bravour. Joan har haft hjælp til en del ting, men det er jo også sådan det skal fungere. En kæmpe tak til Joan som har sørget for at vi andre kan komme og nyde festerne. Den årlige julefrokost i klubhuset for medlemmerne, har vi efter kun 35 deltagere i 2013, besluttet at aflyse fremover, dette grundet den manglende interesse. Desværre må jeg her meddele at Joan af helbredsmæssige årsager ønske at trække sig fra aktivitetsleder stillingen, dette er vi fuldstændig indforstået med i bestyrelsen, helbredet skal vi sætte i første række, da det vi laver i foreningen er frivilligt arbejde. Joan har dog meddelt at vil fortsætte hvis nogle medlemmer vil deltage i en aktivitetsgruppe, da det er for stort et arbejde at være alene om. Sejladsafdelingen: Sæsonen 2013 var endnu en god sæson med mange elever og stor søgning især til sejlads i sejlbåd. I september 2013 aflagde eleverne prøve for erhvervelse af Duelighedsprøvens praktiske del og alle bestod. Der var 23 til Navigation i vinter og der har lige været eksamen, alle bestod. Efter vinterpause venter der endnu en travl sæson for sejlerskolen med 11 sejlbådshold og 2 motorbådshold. Vi har brugt vinter pausen til lidt uddannelse, 3 instruktører har været på DS instruktør kursus. Kapsejladsafdelingen deltog i løbet af 2013 i klubbens arrangementer, torsdags sejladser i Kastrup samt Amager Cup. Kapsejlads resultater i 2013: Et medlem var med til at vinde DM i IF. Stort tillykke til Martin C1eemann Rasmussen som deltog i en båd fra anden klub sammen med Thorbjørn Andersen og lars Stampe Villadsen. 3. plads ved DM i folkebåd til Claus Nygaard, Michael Empacher og Brian Frisendal i "Tibbe tit". Marc Wain og besætning i Melges 24 som deltager for klubberne SSF og Hellerup, da han er medlem begge steder, deltog i flere stævner med flotte resultater til følge i deres første sæson i denne klasse, blandt andet som bedste danske båd j Kielerwoche. En stor tak til alle instruktører Side 7 af 16

8 og alle som på mange måder hjælper til på sejlerskolen og i sejladsafdelingen skal lyde fra Jan og undertegnede. Ungdom: Vores ungdomsleder har afleveret en tekst, hvor der er blevet plads til at gøre det anderledes, hun har filosoferet over tingene, men hun var i sommerhuset tror jeg. Sidder helt stille -næsten -ser ud over vandet mens solen står op. Vinden jævn til frisk fra sydvest. En rovfugl-kjærhøgen måske er på jagt eller skal den bare vise sig for sin kommende mage. Det er forår. Sidder og tænker på hvad der er sket siden sidst... Sidste år ved denne tid lå her sne og is et godt stykke ud fra vandkanten. Det var en lang vintersæson og svært at holde de unge og os selv til ilden. Tilslutningen til vores aftenener var jævnt dalene indtil forårsmødet, hvor en stor gruppe nye børn, unge og forældre mødte op for at høre om vores planer mm. Størstedelen af disse nye deltog i foråret tilrigning til gængæld udeblev størstedelen af den faste garde af unge mennesker, hvilket satte udfordringen i at få grejet klar i vejret. For mange af de nye børn samt deres medbringende forældre var det maritime hejt nyt. Trænerteamet og de få fremmødte faste ungdomssejlere fik nok at se til med at vise og forklare. Alle opti'er et par zoom og en enkelt yngling samt følgebådene blev klar til sæsonstart. Og nu kom også de faste sejlere frem af vinterhiet dog lidt overraskede over, at deres første tur på vandet måtte vente til de havde rigget deres grej til. Det bliver spændende at se, om de har lært af sidste år og deltager i tilrigningen dette forår. Vandet var koldt i forårssæsonen, måske heldigt for os. For første gang i mange år havde vi flere optisejlere end vi har joller. Endnu en udfordring at få praktiseret et dele/skifte system så alle fik mest muligt ud af det og gik glade og tilfredse hjem. Kulden hjalp os og flere ville gerne ind tidligt eller holde opvarmningspause. Vi mener selv udfordringen blev klaret på bedste vis. Foråret var en kæmpe udfordring. De mange nye uden nogen kendskab til sejlads satte gang på gang trænerteamet på arbejde, dels at holde udfordrende træning for de faste og mere øvede sejlere, dels at få oplært de nye samt deres forældre angående vandaktiviteter og regler men også aktiviteterne på land som tilrigning, afrignin, mødetider, badning, brovagt, oprydning, At sejlsport skal læres og trænes, at mulighederne primært afhænger af egen indsats -ikke mors eller fars eller trænerens, at træningen afhænger af dagens vejrforhold, påklædning og fysik. Den store tilgang af nye gav hurtigt stof til eftertanke. Hvor mange er zappere, hvor mange er potentielle nye ungdomssejlere, hvor og hvordan skal vi prioritere? Vi håber, vi har ramt rigtigt. De første zappere var videre allerede kort efter pinsearrangementet. De næste efter skolesammerferien. En del har vi ikke set siden juleafslutningen, men det gælder også blandt de faste. Nogle få er stadig med også i vinterundervisningen og viser samme "forårskuller" som resten af flokken -nu vil vi gerne på vandet, hvor varmt er vandet, kommer broen snart op, behøver vi virkelig at polerer igen i år osv. Grejet: De mange nye og det fine fremmøde har slidt godt på sagerne men også medvirket til, at vi har haft endnu sværere ved at nå vedligeholdelsen og reparation af de ting, som går i stykker. Trænerteamet er simpelthen ikke stort nok til, at vi kan nå både oplæring af de unge på vandet samt oplæring af de unge og deres forældre på land. Det har været vandaktiviteterne som har haft første prioritet -og som er det sjoveste. Det har medført en stadig voksende bunke af landopgaver og grej som ikke er klar til vandaktiviteterne. Vi har hårdt brug for hænder til alt det praktiske på land. Reparation af Side 8 af 16

9 joller lige fra rep. af mindre huller i skrog til udskiftning af blokke og tovværk, opdatering af tilbehør til god sejlads. Tilbehør som pøse, opdriftspuder, hængestropper, jollevogne mm. Eller mærkning af vores dragter, veste og vådsko. Eller som reporter for vores aktiviteter, gennemgå vores billeder. Sikkerhed, vagt og motorbåde. Vi har i havnen i vinter, haft et uheld, hvor et medlem faldt i vandet, og ikke selv kunne komme op af vores nye stiger, dette er alvorligt, det bliver ikke mindre da vi finder ud af at man ikke kan udløse stigen oppefra. Dette er et stor problem ved midtermolen, og vi er i gang med at finde, nogle mere sikre og funktionelle stiger, det betyder at vi skal finde en andet type, til midtermolen som er mere sikker og hæftet fast i bunden af molen så den ikke glider ned. Vi har haft nogle indbrud i foreningen hvor der blev stjålet en masse værktøj og en god del påhængsmotorer, dette betyder, at vi er nødsaget til at, at gennemgå reglerne for overvågning på ny, for derved at finde ud af om det alligevel er tilladt på området, der er et forslag der handler om dette. Nattevagten er blevet et kæmpe problem, på nuværende tidspunkt har der været 184 vagter, og der er gået Ca. 59, dette viser manglende interesse, for at holde øje med vore ting og både, jeg ved ikke hvorfor medlemmerne har denne manglende interesse, men det har bevirket at vi det meste af denne vinter har haft hundevagt der kommer på pladsen 4-5 gange hver nat, på forskellige tidspunkter. Det er ikke noget problem for tyvene at aflure vagterne, så det er ærgreligt at medlemmerne ikke vil være med til at passe bedre på vores ting i havnen. Med dette fremlægger jeg min beretning for generalforsamlingen. Formandens beretning slut. Dirigenten takker formanden for beretningen og åbner for debatten, men gør opmærksom på det gælder formandens beretning og andet må evt. vente til under punktet eventuelt. 15 Axel spurgte om ikke det var en ide at afskaffe nattevagten til fordel for videoovervågning og hundevagter. Formanden svarer: Det må være op til medlemmerne at bestemme, men jeg mener det er en god ide at medlemmerne går nattevagter, det skaber noget respekt. 700 Sokkelund har hørt at den der skal ansættes på kontoret som regnskabsperson ikke må være medlem af foreningen, så her har vi et lille teknisk problem ved Pouls ansættelse. Flemming svarer: Poul er ikke ansat som regnskabsmand, men som kontorhjælp, der skal sørge det praktiske på kontoret. 524 Jørgen Zeiner påpeger at regnskabet ikke er fremkommet til tiden og derved mener han at generalforsamlingen ikke lovlig. Side 9 af 16

10 Dirigenten: Hvis man skal gøre indsigelser mod generalforsamlingen skal det gøres ved generalforsamlingens start, så denne indsigelse er kommet for sent. Generalforsamlingen fortsætter. Beretningen kommer under afstemning og vedtages med stort flertal. Næstformanden får ordet og meddeler at bestyrelsen ønsker at indstille formanden Tonny Pedersen til æresmedlem. Dette kræver generalforsamlingens afstemning og der kræves skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen er: 78 ja, 58 nej, 9 blanke, 4 ugyldige, Tonny er nu æresmedlem. Tonny Pedersen siger tak for den store ære, der er blevet tildelt ham og vil sige noget senere. Dirigenten går videre til regnskabet 42 Ib Petersen ønsker at der noteres medlemstal i regnskabet og det tages til efterretning. Ikke flere ønskede ordet til regnskabet og det blev godkendt ved håndsoprækning. Herefter fortsættes med budgettet. Flemming gennemgår budgettet revideret for 2014 og budgettet for Ingen ønskede ordet til budgettet. Budgettet skal kun fremlægges, ikke godkendes, derfor ingen afstemning. Dirigenten fortsætter med punktet lovændringsforslag. Det første forslag er ikke et lovændringsforslag, men bliver behandlet fordi det står øverst på forslaget fra medlem 700 Sokkelund, og det lyder: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen at ansætte en lønnet kontormedhjælp til at bogføre og håndtere de daglige ind- og udbetalinger under den valgte kasserers ledelse. Dirigenten spørger om nogen ønsker ordet til forslaget. 401 Jørgen Valdsgaard, som spørger om man har undersøgt om man kan få en på løntilskud til dette job 294 Elin Brinkland stiller op til posten som kasserer, men synes at det kan være meget svært at sidde som kasserer med overordnede ansvar over for medlemmer og bestyrelse, hvis man ikke har fingrene nede i hvor bilagene kommer fra og hvad der bliver betalt, mener jer er meget svært forslag at tage stilling til. Kasserer Britta får ordet. Jeg har lavet en lille beregning på hvad det vil koste at købe de ydelser, som jeg har lavet de sidste år og jeg ved at Elin ikke er interesseret i at der skal købes noget, hun Side 10 af 16

11 er interesseret i at lave det hele selv. Hvis man siger at Poul skal blive siddende og lave blækspruttearbejdet koster han på årsbasis ca. kr Hvis man så siger at hende der sidder ude i byen og bogfører, og hende vi har på bedding i øjeblikket skal have kr. 490,- +moms, hvis hun er 5 timer om det hver uge bliver den årlige udgift kr knap nok, det bliver en udgift på kr om året og jeg har kostet ca. kr om året, det er altså en ekstra udgift på kr Hvis den person ikke kan klare det på 5 timer men skal have 7,5 timer så bliver den eksterne udgift til bogføring kr og den årlige udgift kr , så den årlige besparelse, altså hvis Elin tager jobbet og kun skal have den løn som jeg har fået, så bliver det en besparelse på kr , det var bare til orientering. Næstformanden fortæller hvad den nye kassereres arbejdsopgave skulle være efter omlægningen af kassererposten. De aftaler der er lavet på nuværende tidspunkt er lavet for at sikre klubbens drift fra d.d. og fremefter til der bliver truffet nogle nye beslutninger, vi har ikke bundet os for noget langsigtet, men vi skal sikre, at når Britta går fra i dag, at har vi styr på økonomien og styr på vores betalinger og de forskellige ting. Derfor har vi truffet disse beslutninger og de beslutninger er at vi har købt regnskabsprogrammet C5, som er et online program, det vil sige at det ligger ude på en server hvor vi kan logge os på. Vi har købt 4 licenser til at komme på programmet. Disse licenser kandesignes til den enkelte bruger således at brugeren kun har adgang til det, den enkelte bruger har behov for. Vi har lavet en aftale med Poul, som sørger for at åbne post, sørger for at få underskrevet fakturaerne så de kan blive betalt, sørger for at fakturaer og bilag bliver scannet ind og sendt til bogholderen og i øvrigt det daglige blækspruttearbejde, der er på kontoret. Opgaven for bogholderens arbejde er ret stort lige nu, fordi vi har bedt om at alle data fra det gamle program bliver lagt om i det nye program, vi har også bedt om at det fulde regnskab for 2014 bliver overført til det ny regnskabsprogram, så der er en hel del ekstra tastearbejde ved at indtaste de sidste 3 måneders regnskab. Dette arbejde er sat i gang og næsten udført på nuværende tidspunkt. Vi har hermed sørget for at foreningen kan køre på en ordentlig måde efterfølgende. Det der nu kan diskuteres er om vi skal fastholde Poul eller om der er en der vil ind og lave noget mere. Vi har spurgt om der var nogle der har lyst til at være kasserer. De har alle svaret, at det er alt for meget arbejde Britta har, vi skal ned hvor vi har noget overordnet, vi skal ned hvor vi kan være med til at styre det her og her er rigtig god mulighed for at få et godt indblik i det her, men ønsker Elin, hvis hun bliver valgt, at lave noget mere er der også mulighed for det. Det vi har lavet nu er for at sikre at vi kan køre videre ud fra de meldinger vi har fået fra den ekstraordinære generalforsamling og det medlemsmøde hvor vi også har diskuteret tingene. Den nye kasserers ansvar bliver overordnet økonomisk, altså at have ansvaret for økonomien, have ansvaret for at bestyrelsen får fremlagt likviditetsbudgetter så vi kan følge økonomien måned for måned, stå for at bogføringen udføres korrekt, samarbejdet med InfoRevision, foretage ansøgninger de rette steder og meget andet. Det bliver også at deltage i kontortiden sammen med andre bestyrelsesmedlemmer. For at begrænse det meget store arbejde så vi ikke kommer i samme situation som med Britta, hvor hun er ved at blive væltet med arbejde, har vi valgt den anden Side 11 af 16

12 løsning, men de er ikke kontrakter, som gælder i lang tid, men aftaler der kan laves om når bestyrelsen ønsker det. 524 Jørgen Zeiner. På medlemsmødet blev det vedtaget at vi fik en kontingentforhøjelse for at få kørt arbejdet udenfor. Det var meningen at bestyrelsen ville have kontingentforhøjelsen så de kunne antage en dame og det blev der sagt nej til, men jeg ser gerne at vi får en kasserer der kører det som vi har gjort hidtil. 294 Elin Brinkland. På den ekstraordinære generalforsamling sidste blev der vedtaget en kontingentforhøjelse på kr til at ansætte til ente en halvdagsdame eller det blev kørt eksternt, der var ikke noget budget over hvad der kostede hvad og på medlemsmødet i januar var der stadig ikke noget budget over hvad det kostede, jeg mener bare at det er ekstremt vigtigt at vide hvad det koster for jeg tror faktisk det vil være billigere med en halvdagsdame frem for at være ekstern. Næstformanden svarer, Du kan have ret, det vi har gjort er at sikre at økonomien er i orden pr. d.d. så vi kan komme videre. Så kan man ændre det, næsten fra dag til dag. Alle muligheder er åbne, men vi skal sikre at vi gør det forsvarligt, har orden i vores økonomi og får betalt vores regninger. Dirigenten spørger om, det forslag der blev stillet dækker muligheden for at der bruges lønnet kontorhjælp til at bogføre og håndtere ind- og udbetalinger. Næstformanden svar bekræftende. 42 Ib Petersen, kassereren får et honorar ca det er ikke ret meget i forhold til indsatsen og det er velmuligt at fordoble eller tredoble honoraret i stedet for at ansætte en person. Forslaget sættes under afstemning, forslaget er vedtaget med stort flertal Dirigenten fortsætter med lovforslaget. Forslaget er stillet af 700 Sokkelund. Efter nogen debat stiller bestyrelsen følgende ændringsforslag til forslaget fra Sokkelund, det lyder: Forslag til ny formulering af vedtægterne - 6: Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af: 1 formand 1 kasserer 1 sekretær Side 12 af 16

13 1 sejladschef 1 ungdomsleder 1 motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 3 havneudvalgsmedlemmer 1 aktivitetsleder Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således: I lige år: uændret I ulige år: Kasserer Sekretær Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant 1 havneudvalgsmedlem 1 aktivitetsleder Og 1 suppleant til bestyrelsen Udgår: Generalforsamlingen vælger særskilt kasserer og kasserersuppleant, der begge vælges i ulige år. Kassereren skal forestå ind- og udbetalinger og bogføring efter principperne i bogføringsloven. Efter yderligere en del debat trækker 700 Sokkelund sit forslag og der stemmes om bestyrelsens ændringsforslag. Resultatet af afstemningen er: 139 ja, 6 nej, 2 blanke, 1 ugyldige, forslaget er vedtaget og kassereren er fremover medlem af bestyrelsen Dirigenten går videre til andre forslag Forslag 1, der handler om bladets forsættelse. Der var kun ros til bladet, så forslaget går til afstemning og vedtages med stort flertal. Forslag 2 lyder: Der skal afholdes minimum 1 medlemsmøde ca. 6 måneder efter den årlige generalforsamling. Efter ganske få kommentarer sendes forslaget til afstemning og vedtages med stort flertal. Forslag 3 bortfalder, fordi begge forslagsstillere ikke var til stede. Valg. Til kassererposten var 2 kandidater, Elin Brinkland og Jørgen Valdsgaard. Ved den skriftlige afstemning var resultatet for Elin 140 og for Jørgen 8, blanke 1 og ingen ugyldige. Følgende blev valgt Formand: John Jacobsen Side 13 af 16

14 Sejladschef: Jan Lauridsen Ungdomsleder: Lena Skov Andersen Havneudvalg: Sten Lykkebo Havneudvalg: Jesper lorents Motorbåd & sikkerhed: Kim Andersen (valgt for 1 år) Kasserer: Elin Brinkland (valgt for 1 år) Suppleant til bestyrelsen: Jacob Thygesen Herefter fortsættes med punktet Eventuelt Dirigenten oplyser at her kan man sige alt men intet kan vedtages og beder om at indlæggene ikke bliver for lange. 798 Torben Hansen. Det var ærgreligt at Steen ikke kom for det er vigtigt at vi er hegnet ordentligt ind og der er stadig kæmpe huller i hegnet der skal repareres ordentligt. Torben spørger om der er en forsikring der dækker skurene. 524 Jørgen Zeiner har uddelt nogle regnskaber ud der omhandler hvad vi har fået i indtægt fra forpagter og hvad vi har haft af udgifter på huset og oplyser at renter for kassekreditten ikke er kr men i stedet kr ,27, og til regnskabet over hvad vi har brugt af penge på huset er det ikke kr men så slutresultatet bliver kr. ( ?). Man kan sige at vi får en lejeindtægt fra forpagter på kr men har en udgift på , det harmonerer overhovedet ikke og det vides ikke hvorfor forpagteren har fået en 3-årig kontrakt da det tidligere er meddelt at det kun er for 1 år ad gangen. Jørgen gav herefter udtryk for kritik på flere punkter. 796 Hans Guldager oplyste at der gennem mange år er blevet hensat et beløb til brandsikring af skurene og de penge der nu står på den konto er kr , de kan godt dække en hel del skure i tilfælde af brand, så skurene er dækket ved brand. Indholdet i skure er noget andet, det kan være dækket af en privat indboforsikring, men de enkelte skurejere må selv undersøge om deres forsikring dækker skurenes indhold i SSF. Hans Guldager henstiller til bestyrelsen, at alle de fremmødte, både aktive og passive medlemmer skal have den traditionelle øl efter generalforsamlingen. Kasserer Britta kommentarer til Jørgen Zeiner. Jeg kan ikke genkende de tal du nævner, fordi kun gennemgik kontospicifikationerne og ikke bilagene hvilke betyder at du ikke kan se hvad de enkelte beløb er gået til. Ligesom opstillingen af renter ikke er korrekt. 128 Frank Olsen. Der står i bladet at man kan få en ansvarsforsikring for kr. 245, men som medlem i SSF kan man få den for kr. 215 gennem Dansk Fritidssejlerunion. Næstformand Flemming har forberedt en PowerPoint fremvisning, og her forklarer han regnskabstallene mellem forpagter og SSF og det viser at restauranter giver overskud. Side 14 af 16

15 342 Jacob Thyge mener at nattevagterne er et stort ansvar og ikke har nogen særlig værdi og hvis der sker noget kan man alligevel ikke gøre ret meget og mener de vil være en god ide at skifte vagterne ud til 1 eller 2 fælles arbejdsdage hvor man kan få lavet noget. Ny formand John Jacobsen sagde, at før i tiden hvor der var rigtig mange der gik deres nattevagter var der næsten ikke noget tyveri hernede og problemet er at der ikke er ret mange der går disse nattevagter mere. Selvfølgelig skal medlemmerne ikke lave anholdelser o.l. men det har en stor præventiv virkning. Efter vi fik hundevagt på fangede han nogle tyve, der var flygtet herind fra et indbrud et andet sted og fik dem afleveret til politiet. Jeg synes det er en god ide med fælles arbejdsdage, men hvis alle ville gå deres vagter ville vi have meget lidt indbrud. Bestyrelsen har ikke noget imod at undersøge hvad det koster med elektronisk overvågning, så vi har noget at lægge frem på halvårsmødet. Der er bare det problem med kameraerne at tyvene er løbet med det og hvis man ikke tydeligt kan se hvem det er er det bare en udgift der ikke har givet noget, så jeg er lidt i tvivl om hvor meget det er værd. Der er lavet et bump under den nye port fordi afstanden mellem jorden og porten var så stor at folk kunne kravle under og bumpet mangler nu kun afmærkningen. Formanden takkede for valget og sagde at bestyrelsen er til for medlemmerne og ikke omvendt og derfor går jeg også ind for at vi tager en øl til de fremmødte. Dirigenten, der også har fået stjålet en motet, undrede sig over at man har lagt de mest sårbare både hvor det er nemmest at tage tingene fra, har man lagt hvor der ingen lys er og kan parkere lige ude på Strandvejen og alle dem der skal have deres både i vandet skal slæbe dem helt hen til slæbestedet så hvorfor flytter man ikke trailerpladsen hen på hjørnet ved slæbestedet. 798 Torben foreslår at der kommer lys i begge de store master i det norvestlige hjørne og at lysene bliver beskyttet med gitter så de ikke kan skydes i stykker. 510 Ole Hansen mener ikke vi skal afskaffe men vi skal måske have lavet nogle andre systemer og mit forslag er at man får sat nogle master med lys og kamera rundt omkring på området hvor det er hensigtsmæssigt og lyset skal tænde automatisk når der er folk i nærheden af masten og på vagtstuen skal der være tv-skærme så vagten kan overse alle kameraerne. 50 Ole Jensen gik nattevagt midt i januar, der kom hundevagt 4 gange i løbet af natten hvor de gik nogle meget korte runder uden hund. Det blev meddelt til pladsmanden og nu ønskes der besked om det har ændret sig siden, for ellers er der ingen grund til at kalde det en hundevagt. Aktivitetslederen Joan ønsker at der er nogle flere meldte sig til aktivitetsudvalget, fordi det er rart at have nogen at samarbejde med Poul Erik ønsker at der bliver et bedre toilet på nordre mole. Ny formand John Jacobsen præsenterede sig selv. Herefter fortalte han om at der var kikket på tegninger til nye toiletbygninger men der var andre projekter der havde højere prioritering lige nu. Dirigenten takker for god ro og orden og tak til stemmeudvalget som altid træder til og så er det til at den afgående formand får ordet. Tonny Petersen svarer op de sidste medlemmers spørgsmål og forslag og er sikker på at den nye bestyrelse vil klare opgaverne. Side 15 af 16

16 Tonny takker den afgåede havneudvalgsmedlem Fritz og kasserer Britta for et godt samarbejde. Herefter takkes Flemming Von Wovern for et godt samarbejde og meddeler at bestyrelsen har beslutte at tildele Flemming foreningens hæderstegn. Flemming takker for den tildelte hæder han lige har modtaget og sagde at det har været en fornøjelse at være med til at gøre noget for SSF. Den ny formand John takker den afgåede formand Tonny som har forstået at holde os til ilden i diverse udvalg. Tonny takker dirigenten for et godt arbejde. Tonnys afslutter med følgende: Det har været en sejltur med høje bølger, men vi er kommet tørskoet i havn, for en som ingen båd har, har det været en kæmpe ære at få lov at styre dette kæmpe gode skib SSF, der har været mange høje bølger undervejs, moler, klubhus, forpagter der løb af porten, kølerum der gik i stykker, banken der løb med pengene og mange andre bølgedale, det gode er jo at der har været lige så mange toppe, dejlige mennesker, fantastisk ungdom, priser for årets klub og årets idrætsleder, 85 og 90 års jubilæum, ny forpagter der kaver god mad, medaljer til klubben ved internationale og nationale mesterskaber, nyheden om at de fleste penge kom tilbage, det maritime ungdomshus, alle succeserne med ungdomssejlerne, ogturene rundet ieuropa med dem Har undervejs haft to fantastiske formænd, og4l bestyrelsesmedlemmer at arbejde sammen med, det har været fantastisk. I dag er vemodig, men for klubbens skyld nok bedst, når motivationen forsvinder til at udføre, udvikle og pleje denne fantastiske klub og dens medlemmer, så er det på tide at tage sit gode tøiagoverlade styrpinden til andre, og jeg er overbevist om at de nye kommer til at gøre det bedre og dårligere end os der har været der, tiljer viljeg sige god vind. Tusind tak for 14 rasende lærerige år, i selskab med de bedste. De dårligste, de værste og de sødeste medlemmer, som alle på deres måde har været med til at udvikle klubben men ikke mindst mig. Tak. Søren Bødtker Dirigent Poul Christensen Referent Søren Bødtker n-'l r/.t. / )11 7s "/'/t(a 0I MAJ 20t+ Side 76 of 16

Sten Lykkebo Kim Pisk Andersen, Elin Brinkland, Jan Lauridsen, John Jacobsen,

Sten Lykkebo Kim Pisk Andersen, Elin Brinkland, Jan Lauridsen, John Jacobsen, Navn Adresse Amager Strandvej 15 2300 Købehavn S Telefon +45 3259 3580 E-mail ssf@sundby-sejlforening.dk Dato 27-10-2014 Næste 24-11-2014 kl 18.30 Mødereferat Subjekt: Tid og sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Dagsordenen: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Protokol & beretning Punkt 3. Regnskab Punkt 4. Budget Punkt 5. Lovændringsforslag

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

af vand til at sejle på, de sidste 28% er

af vand til at sejle på, de sidste 28% er SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD juni 2014 NR. 1 3. ÅRGANG Man siger, at ca. 72% af jordens overflade består af vand til at sejle på, de sidste 28% er blot noget, vi sejlere fortøjer til! INFO: Medlemsblad

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere