Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole Winther, Jacob Harboe, Merete Andersen, Lars Levin-Jensen, Thomas Hvass Eriksson, Svend Erik Westh Hansen, og Christian Nyrop Albers. Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen. 5. Forslag fra medlemmer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af intern, og eventuel ekstern revisor. 8. Eventuelt. Ad 1 Valg af dirigent og referent Ole Winther blev valgt til dirigent og Steen Solvang Jensen til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt ved den 24. marts Ad 2 Bestyrelsens beretning Steen Solvang Jensen holdt bestyrelsen beretning, som er vedlagt som bilag. Beretningen blev taget til efterretning. Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet Regnskab for 2013 og budget for 2014 blev fremsendt til medlemmerne den 1. april med enkelte rettelser til budgettet for 2014 den 3. april via . Regnskabet er opstillet af Lars Levin i samarbejde med kassereren. Vores kasserer er Jan Peiter, som står for selve bogføringen og selve regnskabet er opstillet af Lars. Intern revisor er Lone Samuelsson. Hendes revisionsrapport er vedlagt. Kassererens mundtlige beretning er også vedlagt, som også forholder sig til spørgsmålene, som revisionsrapporten rejser, dog ikke garantiprovision stillet til ChooseEV, hvor intern revisor nævner at dette burde kunne fås billigere. ChooseEV hedder nu CLEVER, og det er dem vi har elladerne igennem og også lejet den røde elbil. De krævede en garantiprovision ved indgåelse af leasingaftalen på elbilen. Vi har ikke noget tilsvarende for den hvide elbil, som er leaset gennem ALD. CLEVER leaser ikke længere elbiler, men står kun for elladeinfrastruktur. Regnskabet viste et forholdsvist stort overskud på ,73 kr. og vores egenkapital er nu på ,82 kr.

2 En af grundene til det store overskud er at udgiften til nøglebriksystemet ikke faldt i 2013, som oprindeligt planlagt, men først i 2014, da det har taget længere tid end oprindeligt antaget at få aftaler i stand med Delebilfonden LetsGo. Denne udgift er på omkring kr. Da vi ikke har interesse i at oparbejde et stort overskud og egenkapital vil bestyrelsen udarbejder en analyse af, hvordan priserne kan sættes ned. Eksempelvis vil en nedsættelse af km-priserne på 25 øre pr. km koste omkring kr. om året. Regnskabet blev godkendt. Underskrevet regnskab er vedlagt som bilag. Ad 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen Bestyrelsen havde stillet forslag om visse ændringer i kompensation for det arbejde som udføres i foreningen. Det er efterhånden et meget stort administrativt og praktisk arbejde at køre en delebilforening med 155 medlemmer og 14 biler, og som er i stadig vækst. Derfor er det også rimeligt med en vis kompensation for arbejde som skal udføres for at kunne stille billig delebilservice til rådighed for medlemmerne. Kommercielle klubber, som har egentligt lønnet arbejdskraft er væsentligt dyrere end vores forening, ligesom nogle af de andre ikke-kommercielle delebilklubber også har lønnet ansatte. Lige siden foreningen blev dannet har der været kompensation for nogle arbejdsopgaver, og der er kommet flere kompensationer til i takt med at foreningen er blevet større. Kompensationerne blev vedtaget, og de fremgår af bilag. Budget for 2014 er også vedlagt i bilaget sammen med regnskabet, og blev vedtaget. Ad 5 Forslag fra medlemmer Der var ingen forslag. Ad 6 Valg af bestyrelse Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen består pt. af Steen Solvang Jensen, Jan Peiter, Ole Winther, Jacob Harboe. Ole Winther og Jan Peiter er på valg og genopstiller begge to. De blev begge genvalgt. Steen Solvang Jensen og Jacob Harboe blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg. Jacob Harboe udtræder dog af bestyrelsen, da han er flyttet til den østlige del af Roskilde. Thomas Hvass Eriksson og Kenneth Hirsch Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Dette har vi som oftest ikke gjort og heller ikke fundet nødvendigt denne gang.

3 Ad 7 Valg af intern, og eventuel ekstern revisor Lone Samuelson vil gerne fortsætte med at være intern revisor, og blev genvalgt. Vi har ingen ekstern revisor, fordi det ville koste omkring kr. Ad 8 Evt. Der er ikke noget til eventuelt.

4 Bilag Ad 2) Beretning for 2013 Lidt flere medlemmer Vi var ved årsskiftet 150 aktive medlemmer (28. december 2012) sammenlignet med 146 aktive medlemmer (28. marts 2013). Der er således blevet 4 ekstra medlemmer. Der er en del udskiftninger i medlemmerne med en del ind- og udmeldinger i løbet af et år. Der er 62 medlemmer fra Munksøgård og 88 medlemmer udenfor Munksøgård. Foreningen er ved at være en delebilforening for hele Trekroner/Himmelev. Væksten i medlemmer må også formodes at komme uden for Munksøgård i årene fremover. Der er 22 passive medlemmer. Udlejning, biler og udstyr Der er kommet 2 ekstra biler til, således at vi nu har 14 biler. Bilparken består nu af: 1 Berlingo, 1 Picasso C3, 6 C3, 4 C1 ere, og 2 elbiler. En af de nye biler var en Renault Zoe elbil med mere plads, længere rækkevidde og hurtigere opladning end den eksisterende elbil Citroën C-Zero. Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3. Vi har 3 GPS er. I kalenderåret 2013 har bilerne kørt km (ca km pr. bil pr. bilår) mod km i 2012 (ca km pr. bil pr. bilår). Den samlede kørsel er steget lidt men den gennemsnitlige kørsel er bil er faldet lidt. C-Zero elbilen kørte i km mod km i Zoe elbil har en årskørsel på omkring , hvis de første 1.8 mdr kørsel i 2013 ganges op. Elbilerne er dermed med til at trække den gennemsnitlige årskørsel lidt ned. Tagboksene blev lejet ud 17 gange (mod 16 i 2011) mens tagbøjler blev udlejet 32 mod 29 gange sidste år. Det er således en fordel, at man kan leje tagbøjler uafhængig af tagboksene. De 3 GPS er har været udlejet 158 gange i kalenderåret (187 i 2012). En GPS forventes tilbagebetalt på omkring 1 år. Der var 87 registrerede overbookinger af spøgelsesbilen i 2011 (82 i 2012). Der har således været en lille stigning i antal overbookninger. Hvorvidt spøgelsesbilen giver et reelt billede af hvor tit der mangler en bil er svært at sige, men det er den eneste indikation vi har registreret. Erfaringer med eksisterende elbil Vi har nu haft mere end 2½ års erfaringer med vores første elbil, som vi fik som en del af en samlet strategi om med tiden at blive en CO 2 neutral delebilforening. Vi har erfaret, at kapaciteten på batteriet påvirkes meget af kørselsmønster (fx motorvejskørsel) og af kulde. Kulde giver bl.a. behov for opvarmning af kabinen, som reducerer batteriets rækkevidde. Der er derfor kortere rækkevide om vinteren end om sommeren. Foreløbigt har vi sat rækkevidden til 80 km om vinteren og 100 km om sommeren for Citroën C-Zero og 110 til Renault Zoe. Der er omkring 30 forskellige medlemsnr. som har booket elbilen Zoe, og da mange husstande med flere medlemmer booker i samme medlemsnr. dækker det over at måske forskellige medlemmer har været ude at køre i Zoe. Der er 68 medlemsnr. som har kørt i Citroën C-Zero dvs. måske omkring medlemmer. Da der er 150 aktive medlemmer har de fleste medlemmer efterhånden prøvet elbilerne.

5 Flere elbiler Som en del af vores CO 2 strategi vil vi gerne have flere elbiler/hybridbiler/plug-in. Vi følger derfor udviklingen af elbilmarkedet. Det er besluttet, at skifte Citroën C-Zero til Renault Zoe, når leasingperioden udløber til juli 2014, så at vi vil have to Zoe. Flere satellitbiler i Trekroner Der er opstillet endnu en bil i Åhusene/Absalons Have, således at der er i alt tre biler. I foråret 2014 forventer vi at kunne etablere en satellitdelebil ved bofællesskabet ved Jernaldermarken i Trekroner Øst, og en også en ved bofælleskabet Svalin. Danske Delebiler Vi er medlem af interesseorganisationen Danske Delebiler. Danske Delebiler har bl.a. etableret en forbedret hjemmeside Garantibil På sidste ordinær generalforsamling den 23. april i 2013 blev bestyrelsens forslag om en garantiordning vedtaget. Fordelene ved garantibilordningen er at medlemmerne har ret til at leje en udlejningsbil i perioder, hvor alle delebiler er udlejet. Foreningen betaler så forskellen mellem udlejningspris og delebilpris. Medlemmet ville selv skulle leje bilen i et selskab vi har en aftale med, og forskellen refunderes af foreningen. Det er typisk et problem, at vi har for få biler i weekender og ferier, og det ville være en god service at være garanteret en bil til delebilpris. Alternativet er at vi leaser ekstra biler i disse perioder, men det er administrativt bøvlet, koster ekstra, og det kræver også parkeringspladser, som vi ikke har. I 2013 er ordningen blevet brugt 9 gange og kostet foreningen omkring kr. Nyt bookingsystem og nøgleløst system Vi har besluttet at indgå en aftale om at installere et nøgleløst system i vores biler leveret af Delebilfonden LetsGo. Hermed følger også et nyt bookingsystem. Det forventes at være operationelt i maj Medlemmerne vil få en lille plastik nøgle (nøglebrik), som kontaktløst kan åbne bilen. Nøglen til bilen vil være i en lille boks i selve bilen. Man kan kun åbne den bil, som man har reserveret, så der er ikke mulighed for at tage den forkerte bil. Man skal heller ikke udfylde en køreseddel, da systemet selv registrerer start- og slutkilometre. Det kræver, at der monteres en lille enhed i bilen, som også indeholder en GPS samt mobilkommunikation. Hvis en bil er væk eller stjålet kan man følge dens position fra en computer. Systemet har derfor klare fordele for medlemmerne og i administration af klubben.

6 Bilag Ad 3) Årsregnskab 2013

7 Munksøgård Delebilsforening CVR$nr.( Årsregnskab 2013

8

9 Resultatopgørelse Indtægter Budget22014 Resultat22013 Budget22013 Resultat22012 Resultat22011 Billeje&og&kontingent& , , ,10 Vindmøller , , ,00 Indmeldelsesgebyr , ,00 Returmoms&ved&køb&af&biler , , ,00 Andre&indtægter 0,00 0,00 Indtægter2i2alt , , ,10 Udgifter Budget22014 Resultat22013 Budget22013 Resultat22012 Resultat22011 Reparation&&&service K K70.543,88 K K73.199,97 K90.307,11 Benzin K K ,62 K K ,12 K ,40 Elbil K K ,56 K K71.317,62 K42.441,26 Forsikring K K70.874,52 K K51.054,13 K82.568,66 Falckabonnement 0,00 K5 Grøn&Ejerafgift K K20.975,66 K K14.818,34 K15.354,74 Konsulent&OWO K K49.200,00 K K49.200,00 K20.500,00 One2Move&udgifter K K8.123,02 Småanskaffelser K K18.090,86 K K8.283,62 K9.303,36 Udgifter&til&biler&i&alt K K ,12 K K ,80 K ,54 Administrationsudgifter Bookingsystem&(Farum&delebil) K5.000 K7.389,00 K K7.560,00 K11.840,00 Gebyrer&(Nets) K K11.275,00 K K10.670,99 K9.748,86 Bank&gebyr K1.000 K457,50 K3.000 K1.892,00 K2.685,16 Kontingent K2.200 K2.200,00 K3.000 K2.200,00 K1.254,00 Kontormaterialer K K4.936,56 K5.000 K5.303,76 Tilskud&og&gaver K1.500 K1.482,90 K516,00 Regnskabsfører K ,00 LetsGo&etablering&og&udvikling K LetsGo&bookingsystem K Administrationsudgifter&i&alt K K27.740,96 K K28.142,75 K25.528,02 Udgifter2i2alt D D ,08 D D ,55 D ,56 Resultat2før2afskrivning2og2renter , , ,55 Afskrivninger , , ,00 Gevinst&ved&salg K K67.633,07 K K9.946,50 K48.426,40 Afskrivninger2i2alt , , ,60 Resultat2før2renter D , , ,95 Renteudgifter K K15.080,65 K K13.808,29 K24.978,42 Periodens2resultat D , , ,53 Diskrepans&på&deposita&fra&tidligere&år ,00 Periodens2modificerede2resultat , ,31

10 Balance Aktiver Ultimo02013 Ultimo02012 Ultimo02011 Ultimo02010 Anlægsaktiver Punto&Grande&Blå 0, ,30 Punto&Grande&Sort 0, ,30 Punto&Grande&Hvid 0, ,60 Punto&Grande&Rød 0, ,40 Qubo&Hvid 0, , ,40 C1&Charleston 0, , ,20 C3&Rød 0, , ,40 Berlingo&Hvid 0, , , ,80 C1&Rød 0, , , ,00 C1&Blå 0, , , ,20 C1&Hvid 0, , , ,20 C3&Sølv , , ,00 C3&Hvid , , ,00 C3&Sort , , ,00 C3&Picasso , ,50 C1&Sølv&AB , ,00 C3&Blå&m/trækkrog&AB , ,00 C3&Rød&AC95963&(13/2/2013) ,00 C1&Grå&AC95975&(28/2/2013) ,00 Berlingo&Grå&AC95978&(28/2/2013) ,25 C1&Hvid&AH72366&(5/9/2013) ,81 C1&Blå&AH72369&(5/9/2013) ,81 C3&Brun&AJ21258&(16/10/2013) ,00 Hvidovre&Vindmøllelaug , , , ,00 Elcykel 0, , , ,00 PC 0,00 537, , ,60 Andre0tilgodehavender Andre&tilgodehavender 0, ,00 0,00 0,00 Aktiver0i0alt , , , ,40 Passiver Ultimo02013 Ultimo02012 Ultimo02011 Ultimo02010 Egenkapital Saldo&primo , , , ,27 Periodens&resultat , , , ,98 Egenkapital , , , ,25 Gæld Kassekredit , , , ,10 Deposita , , , ,00 Skyldig&moms , , , ,05 Gæld&i&alt , , , ,15 Passiver&i&alt , , , ,40

11 Bilag Ad 3) Revisionsrapport: Revision af delebilsregnskab 2013 Der foreligger reelt kun et udgiftsregnskab. Indtægterne ses kun som indbetalinger i banken og man kan ikke se, hvad der er opkrævet i forhold til, hvad der er betalt. Man kan altså ikke se, om nogle medlemmer er i restance. Det er ikke så godt. Det vil samtidig sige, at det kun er udgiftsregnskabet, der er revideret. Den del af regnskabet, der foreligger er i god stand. Alle bilag findes og jeg har ikke kunnet finde uoverensstemmelser mellem bilag og bogføring. Jeg har haft et par spørgsmål til Lars, der alle er blevet opklaret. Vi har et udestående omkring momsen på de indkøbte biler, men det er jeg i gang med at undersøge. Parkeringsbøder Foreningen har i 2013 betalt 13 parkeringsbøder/bompenge i Norge. Flere af dem er påført rykkergebyrer. Vi har på en af dem betalt mere i rykkergebyrer end den oprindelige afgift. Da opkrævningen formodentlig foretages sammen med opkrævningen af kørsel, kan det ikke ses af regnskabet, om medlemmerne reelt har betalt disse parkeringsbøder, eller om de er betalt af foreningen. Det ville være en fordel, hvis opkrævningen af disse beløb skete uafhængigt af kørselsregnskabet, så administrator har en reel mulighed for at bogføre opkrævninger og betalinger, så det kan stemmes af, om de er blevet opkrævet og betalt. Nogle af bilagene er ikke påført medlemsidentifikation. Det ville være rigtig fint, hvis medlemmerne betalte deres parkeringsbøder selv, ellers kunne vi overveje at opkræve et gebyr for ulejligheden, da det tager tid for både kasserer og administrator. Garantiprovision Hvorfor betaler vi godt 2000 kr. om året i garantiprovision for en garanti på kun kr. stillet til ChooseEV og hvem er de? Det er en garantiprovision på 4%, det kan man næsten låne pengene for. Så der skulle man måske overveje en anden løsning. Moms Ifølge regnskabet er der ikke indberettet moms siden 1/ Det lyder meget underligt, da Skat plejer at være ret aggressive, hvis man bare er lidt for sent. Jeg går ud fra at der i det mindste er indberettet nulmoms. Det burde vi se at få i orden i Lone Samuelsson

12 Bilag Ad 3) Kasserens beretning 2013 Munksøgårds Delebilsforening (UDKAST TIL MUNDTLIGT OPLÆG) Vi har i løbet af året delt kasserens rolle op, så jeg står for betalingerne og Lars står for regnskabet. Det har været en stor lettelse og vi arbejde hen i mod den endelige form. Vi har også fået hul igennem til skat, så vi har for første gang betalt moms til tiden for 2. halvår af 2013 og også betalt 1. halvår. Da vi skal opgøre halvårligt, mangler vi stadig at betale for 2011 og Det er kun 2012 der er adgang til på hjemmesiden, men det må ordne sig. Lone Samuelsson har påtaget sig revision af regnskabet nu hvor Lars laver det. Hun påpeger i sin beretning, indtægtssiden ikke er med. Med det mener hun forventet indtægt, kontra det der er betalt. Det har vi ikke haft tradition for, men Lars har påpeget det tidligere, og vi kan sagtens indarbejde det fremadrettet. Desuden vil overgangen til det nye nøglebrik- og bookingsystem gøre arbejdet nemmere. I dag rykker jeg jævnligt for manglende betalinger. Der er stadig nogle få som ikke har valgt at tilmelde sig PBS. Værre er det, at man i vores Sparekasse ikke altid kan få oplyst, hvor et beløb stammer fra. Dette mener jeg fremadrettet skal indgå i overvejelserne om et skift i pengeinstitut. Dertil går vi som nævnt over til et andet betalingssystem. Her vil jeg månedligt få en betydeligt bedre oversigt på afviste betalinger gennemføres disse ikke, kan der lukkes midlertidigt for nøglesystemet. En meget rarere metode, hvor man kan tale om indirekte og midlertidig eksklusion. Endelig har Nets den udfordring, at har man udmeldt et medlem kan man ikke se historikken. Dette giver nogle udfordringer. Fremadrettet bliver dette ikke et problem. Jeg har også sat udbetaling op i PBS, men dette har desværre vist sig ikke at virke i flere tilfælde, så det er ikke en måde at give penge retur på. Lone nævner desuden parkeringsbøder. Den første rykker eller snarere påmindelse er for det manglende girokort i vinduet. Vi har sendt påmindelsen ud til medlemmet, som så ikke har betalt. Derfor betaler vi nu og opkræver medlemmet. Vi skal finde ud af hvordan vi gør det enkelt og gennemskueligt i det nye system. Dertil kommer bompenge i Norge der udgør et meget lille beløb, men kommer hvis aflæsning ikke har fungeret. Dette bliver først opkrævet et halvt år efter, kommer der en rykker på dette beløb vil den altid være større end det opkrævede. Jan Peiter

13 Bilag Ad 4) Kompensation for udført arbejde i Munksøgård Delebilforening Det er efterhånden et meget stort administrativt og praktisk arbejde at køre en delebilforening med 155 medlemmer og 14 biler, og som er i stadig vækst. Derfor er det også rimeligt med en vis kompensation for arbejde som skal udføres for at kunne stille billig delebilservice til rådighed for medlemmerne. Kommercielle klubber, som har egentligt lønnet arbejdskraft er væsentligt dyrere end vores forening, ligesom nogle af de andre ikke-kommercielle delebilklubber også har lønnet ansatte. Lige siden foreningen blev dannet har der været kompensation for nogle arbejdsopgaver, og der er kommet flere kompensationer til i takt med at foreningen er blevet større. Bestyrelsen mener, at kompensationerne skal være lovlige. Der fremgår af ligningslovens 7 M, at der kan udbetales skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefrie virksomhed i op til kr. årligt. Nedenfor giver vi en oversigt over disse. Kompensation til faddere for vask af bil Vi har siden foreningens start kompenseret faddere for vask af biler. Afholdte udgifter til bilvask refunderes. Man får 150 kr. for Berlingoen og 125 kr. for øvrige biler. Fadderen skal således selv afholde tids- og kmudgifter, idet ideen er at vask foregår som del af en anden tur. Øvrige medlemmer kan vaske en bil på tilsvarende vilkår fx i forbindelse med en feriebooking. Det tager omkring en time at vaske og rengøre en bil, så kompensationen minus timeleje er omkring kr. i timen. Bestyrelsen foreslår at disse kompensationspriser fastholdes. Kompensation til kassereren Vi har gennem en årrække kompenseret kassererens arbejde ved at stille en PC til rådighed med et tilskud på kr., som afskrives over 3 år dvs kr. om året. Kassererens arbejde omfatter rettidig betaling af regninger og momsindberetninger, udstedelse af månedlige PBS regninger til medlemmerne, kompensation for udlæg betalt af medlemmerne, samt deltagelse i bestyrelses-arbejdet. Kassererens arbejde skønnes til 3-5 timer om ugen. Kompensationen er derfor omkring kr. i timen. Bestyrelsen foreslår, at dette hæves til kr. om året svarende til kr. i timen. Det kan udbetales årligt eller samles sammen over flere år og udbetales mod forevisning af regning på fx PC, printer mv. Udarbejdelse af regnskab Udarbejdelse af regnskab 4 gange årligt i forbindelse med bestyrelsesmøder samt udarbejdelse af årsregnskabet i forbindelse med generalforsamlingen (ca timer årligt). Bestyrelsen foreslår at dette kompenseres med samme gennemsnitlige timepris som for kassereren svarende til 850 kr. om året. Kompensation til formand Fra 2010 er formandsarbejdet blevet kompenseret ved at stille en PC til rådighed med et tilskud på kr. som afskrives over 3 år dvs kr. om året. Formandsarbejdet omfatter indkaldelse til bestyrelsesmøder og referat heraf, indkaldelse og forberedelse af generalforsamlinger, bestyrelsesarbejde i Danske Delebiler (interesseorganisation for delebilklubber i Danmark) og deltagelse i møder i følgegruppe til vores bookingsystem. Aftaler med bank samt løbende rapportering til banken, aftaler med grundejerforeninger vedr. satellitdelebiler, samt forsikringsaftaler. Håndtering af ind- og udmeldelser og vedligehold af medlemsdatabase. Oprettelse af nye biler og ændringer i bookingsystemet. Information til medlemmerne og indhold af hjemmesiden. Svar på forespørgsler til foreningen og ansigt udadtil. Økonomiske analyser for

14 prissætning af biler. Oversigt over renteudgifter til medlemmerne. Strategisk udvikling (fx CO 2 strategi, elbil mv.). Formandsarbejdet skønnes til 5-10 timer om ugen. Kompensationen er derfor omkring 5-11 kr. i timen. Bestyrelsen foreslår, at dette hæves til kr. om året svarende til 7-14 kr. i timen. Det kan udbetales årligt eller samles sammen over flere år og udbetales mod forevisning af regning på fx PC, printer mv. Kompensation til indtastning af køresedler Indtastning af alle køresedler fra delebilerne ved varmecentralen og i Kirsebærparken kompenseres ved at stille en PC til rådighed med et tilskud på kr. som afskrives over 3 år dvs kr. om året. Køresedlerne skal indtastes rettidigt, så kørsel kan indgå i regningerne. Indtastningen tager omkring 6 timer om måneden. Kompensationen er derfor omkring 39 kr. i timen. Køresedler for delebil i Åhusene og Absalonshave indtastes af fadderne, som der ikke hidtil er blevet kompenseret for. Da vi snart overgår til et nøglebriksystem uden køresedler ophører denne arbejdsopgave. Kompensation for køb/salg og service/vedligehold af bilerne Dette arbejde omfatter indgåelse af købs- og salgsaftaler samt service- og vedligeholdsaftaler med værkstedet. Alt praktisk arbejde omkring køb og salg af bilerne og udstyr samt service og vedligeholdelse af bilerne. Sørge for udbedring af skader på bilerne i samarbejde med involverede medlemmer/faddere. Bilerne er til regelmæssig service og vinterdæk/sommerdæk skal skiftes. Koordinering vedr. biler, som ikke afleveres til tiden eller medlemmer som tager den forkerte bil. Disse opgaver skal løses indenfor normal arbejdstid, og helst hurtigt, så bilerne er til rådighed så meget som muligt. Dette kompenseres med kr. årligt (4.100 kr. pr. mdr.), hvilket vi vil indberette til Skat, og der skal derfor betales skat heraf, således at der bliver omkring kr. tilbage efter skat. Arbejdet skønnes til timer om ugen. Kompensationen er derfor omkring kr. i timen (efter skat). Beløbet er under kr., da det er grænsen for momsregnskab. Bestyrelsen foreslår at denne ordning fortsætter som hidtil. Kompensation for øvrigt bestyrelsesarbejde Deltagelse i bestyrelsesarbejde med løsning af en række administrative og praktiske opgaver, som ikke udføres af formand, kasserer eller servicekontraktmedarbejder. Bestyrelsesarbejde kompenseres som hidtil med fritagelse for kontingentbetaling (75 kr. pr. mdr. for et A- medlem). Bestyrelsesmedlemmer som får en af de øvrige kompensationer nævnt ovenfor (undtagen den til faddere og servicekontrakt) vil ikke få denne kompensation. Øvrige aftalte mindre opgaver Der er enkelte andre mindre opgaver, som der ikke hidtil er givet kompensation for. Det er rengøring af delebilrum (ca. 1 time om mdr.), udførelse af opdateringer af hjemmesiden (ca. 1 time om mdr.), og intern revision af årsregnskab (ca timer om året). Bestyrelsen foreslår, at disse opgaver kompenseres med 3 flasker økologisk rødvin til hver, som uddeles på generalforsamlingen.

Beretning for 2014. Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3. Vi har 3 GPS er.

Beretning for 2014. Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3. Vi har 3 GPS er. Beretning for 2014 Lidt flere medlemmer Vi var ved årsskiftet 153 aktive medlemmer (14. januar 2015) sammenlignet med 150 aktive medlemmer (28. marts 2013). Der er således blevet 3 ekstra medlemmer. Der

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen 1. Valg af dirigent. Jørgen Olsen, Kredsen. 2. Valg af stemmeudvalg. Frede, Kredsen. Have 8. Have 149. 3. Regnskab fra 2013. (Bilag 1).

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, den 3. marts 2015 kl. 18.00 i Madkunsten med følgende dagsorden:

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, den 3. marts 2015 kl. 18.00 i Madkunsten med følgende dagsorden: NYKØBING SJÆLLANDS ERHVERVSFORENING Til medlemmerne! Nykøbing Sjælland, den 15.02.2015 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag, den 3. marts 2015 kl. 18.00 i Madkunsten med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

Grundejerforeningen  Fløngvænget - Bavneåsen  Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Kommentar til regnskabet for 2004/05 Driften 2004/05 Efterfølgende resultatopgørelse for 2004/05 omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 10. marts 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere