Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole Winther, Jacob Harboe, Merete Andersen, Lars Levin-Jensen, Thomas Hvass Eriksson, Svend Erik Westh Hansen, og Christian Nyrop Albers. Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen. 5. Forslag fra medlemmer. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af intern, og eventuel ekstern revisor. 8. Eventuelt. Ad 1 Valg af dirigent og referent Ole Winther blev valgt til dirigent og Steen Solvang Jensen til referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt ved den 24. marts Ad 2 Bestyrelsens beretning Steen Solvang Jensen holdt bestyrelsen beretning, som er vedlagt som bilag. Beretningen blev taget til efterretning. Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet Regnskab for 2013 og budget for 2014 blev fremsendt til medlemmerne den 1. april med enkelte rettelser til budgettet for 2014 den 3. april via . Regnskabet er opstillet af Lars Levin i samarbejde med kassereren. Vores kasserer er Jan Peiter, som står for selve bogføringen og selve regnskabet er opstillet af Lars. Intern revisor er Lone Samuelsson. Hendes revisionsrapport er vedlagt. Kassererens mundtlige beretning er også vedlagt, som også forholder sig til spørgsmålene, som revisionsrapporten rejser, dog ikke garantiprovision stillet til ChooseEV, hvor intern revisor nævner at dette burde kunne fås billigere. ChooseEV hedder nu CLEVER, og det er dem vi har elladerne igennem og også lejet den røde elbil. De krævede en garantiprovision ved indgåelse af leasingaftalen på elbilen. Vi har ikke noget tilsvarende for den hvide elbil, som er leaset gennem ALD. CLEVER leaser ikke længere elbiler, men står kun for elladeinfrastruktur. Regnskabet viste et forholdsvist stort overskud på ,73 kr. og vores egenkapital er nu på ,82 kr.

2 En af grundene til det store overskud er at udgiften til nøglebriksystemet ikke faldt i 2013, som oprindeligt planlagt, men først i 2014, da det har taget længere tid end oprindeligt antaget at få aftaler i stand med Delebilfonden LetsGo. Denne udgift er på omkring kr. Da vi ikke har interesse i at oparbejde et stort overskud og egenkapital vil bestyrelsen udarbejder en analyse af, hvordan priserne kan sættes ned. Eksempelvis vil en nedsættelse af km-priserne på 25 øre pr. km koste omkring kr. om året. Regnskabet blev godkendt. Underskrevet regnskab er vedlagt som bilag. Ad 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen Bestyrelsen havde stillet forslag om visse ændringer i kompensation for det arbejde som udføres i foreningen. Det er efterhånden et meget stort administrativt og praktisk arbejde at køre en delebilforening med 155 medlemmer og 14 biler, og som er i stadig vækst. Derfor er det også rimeligt med en vis kompensation for arbejde som skal udføres for at kunne stille billig delebilservice til rådighed for medlemmerne. Kommercielle klubber, som har egentligt lønnet arbejdskraft er væsentligt dyrere end vores forening, ligesom nogle af de andre ikke-kommercielle delebilklubber også har lønnet ansatte. Lige siden foreningen blev dannet har der været kompensation for nogle arbejdsopgaver, og der er kommet flere kompensationer til i takt med at foreningen er blevet større. Kompensationerne blev vedtaget, og de fremgår af bilag. Budget for 2014 er også vedlagt i bilaget sammen med regnskabet, og blev vedtaget. Ad 5 Forslag fra medlemmer Der var ingen forslag. Ad 6 Valg af bestyrelse Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen består pt. af Steen Solvang Jensen, Jan Peiter, Ole Winther, Jacob Harboe. Ole Winther og Jan Peiter er på valg og genopstiller begge to. De blev begge genvalgt. Steen Solvang Jensen og Jacob Harboe blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg. Jacob Harboe udtræder dog af bestyrelsen, da han er flyttet til den østlige del af Roskilde. Thomas Hvass Eriksson og Kenneth Hirsch Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Dette har vi som oftest ikke gjort og heller ikke fundet nødvendigt denne gang.

3 Ad 7 Valg af intern, og eventuel ekstern revisor Lone Samuelson vil gerne fortsætte med at være intern revisor, og blev genvalgt. Vi har ingen ekstern revisor, fordi det ville koste omkring kr. Ad 8 Evt. Der er ikke noget til eventuelt.

4 Bilag Ad 2) Beretning for 2013 Lidt flere medlemmer Vi var ved årsskiftet 150 aktive medlemmer (28. december 2012) sammenlignet med 146 aktive medlemmer (28. marts 2013). Der er således blevet 4 ekstra medlemmer. Der er en del udskiftninger i medlemmerne med en del ind- og udmeldinger i løbet af et år. Der er 62 medlemmer fra Munksøgård og 88 medlemmer udenfor Munksøgård. Foreningen er ved at være en delebilforening for hele Trekroner/Himmelev. Væksten i medlemmer må også formodes at komme uden for Munksøgård i årene fremover. Der er 22 passive medlemmer. Udlejning, biler og udstyr Der er kommet 2 ekstra biler til, således at vi nu har 14 biler. Bilparken består nu af: 1 Berlingo, 1 Picasso C3, 6 C3, 4 C1 ere, og 2 elbiler. En af de nye biler var en Renault Zoe elbil med mere plads, længere rækkevidde og hurtigere opladning end den eksisterende elbil Citroën C-Zero. Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3. Vi har 3 GPS er. I kalenderåret 2013 har bilerne kørt km (ca km pr. bil pr. bilår) mod km i 2012 (ca km pr. bil pr. bilår). Den samlede kørsel er steget lidt men den gennemsnitlige kørsel er bil er faldet lidt. C-Zero elbilen kørte i km mod km i Zoe elbil har en årskørsel på omkring , hvis de første 1.8 mdr kørsel i 2013 ganges op. Elbilerne er dermed med til at trække den gennemsnitlige årskørsel lidt ned. Tagboksene blev lejet ud 17 gange (mod 16 i 2011) mens tagbøjler blev udlejet 32 mod 29 gange sidste år. Det er således en fordel, at man kan leje tagbøjler uafhængig af tagboksene. De 3 GPS er har været udlejet 158 gange i kalenderåret (187 i 2012). En GPS forventes tilbagebetalt på omkring 1 år. Der var 87 registrerede overbookinger af spøgelsesbilen i 2011 (82 i 2012). Der har således været en lille stigning i antal overbookninger. Hvorvidt spøgelsesbilen giver et reelt billede af hvor tit der mangler en bil er svært at sige, men det er den eneste indikation vi har registreret. Erfaringer med eksisterende elbil Vi har nu haft mere end 2½ års erfaringer med vores første elbil, som vi fik som en del af en samlet strategi om med tiden at blive en CO 2 neutral delebilforening. Vi har erfaret, at kapaciteten på batteriet påvirkes meget af kørselsmønster (fx motorvejskørsel) og af kulde. Kulde giver bl.a. behov for opvarmning af kabinen, som reducerer batteriets rækkevidde. Der er derfor kortere rækkevide om vinteren end om sommeren. Foreløbigt har vi sat rækkevidden til 80 km om vinteren og 100 km om sommeren for Citroën C-Zero og 110 til Renault Zoe. Der er omkring 30 forskellige medlemsnr. som har booket elbilen Zoe, og da mange husstande med flere medlemmer booker i samme medlemsnr. dækker det over at måske forskellige medlemmer har været ude at køre i Zoe. Der er 68 medlemsnr. som har kørt i Citroën C-Zero dvs. måske omkring medlemmer. Da der er 150 aktive medlemmer har de fleste medlemmer efterhånden prøvet elbilerne.

5 Flere elbiler Som en del af vores CO 2 strategi vil vi gerne have flere elbiler/hybridbiler/plug-in. Vi følger derfor udviklingen af elbilmarkedet. Det er besluttet, at skifte Citroën C-Zero til Renault Zoe, når leasingperioden udløber til juli 2014, så at vi vil have to Zoe. Flere satellitbiler i Trekroner Der er opstillet endnu en bil i Åhusene/Absalons Have, således at der er i alt tre biler. I foråret 2014 forventer vi at kunne etablere en satellitdelebil ved bofællesskabet ved Jernaldermarken i Trekroner Øst, og en også en ved bofælleskabet Svalin. Danske Delebiler Vi er medlem af interesseorganisationen Danske Delebiler. Danske Delebiler har bl.a. etableret en forbedret hjemmeside Garantibil På sidste ordinær generalforsamling den 23. april i 2013 blev bestyrelsens forslag om en garantiordning vedtaget. Fordelene ved garantibilordningen er at medlemmerne har ret til at leje en udlejningsbil i perioder, hvor alle delebiler er udlejet. Foreningen betaler så forskellen mellem udlejningspris og delebilpris. Medlemmet ville selv skulle leje bilen i et selskab vi har en aftale med, og forskellen refunderes af foreningen. Det er typisk et problem, at vi har for få biler i weekender og ferier, og det ville være en god service at være garanteret en bil til delebilpris. Alternativet er at vi leaser ekstra biler i disse perioder, men det er administrativt bøvlet, koster ekstra, og det kræver også parkeringspladser, som vi ikke har. I 2013 er ordningen blevet brugt 9 gange og kostet foreningen omkring kr. Nyt bookingsystem og nøgleløst system Vi har besluttet at indgå en aftale om at installere et nøgleløst system i vores biler leveret af Delebilfonden LetsGo. Hermed følger også et nyt bookingsystem. Det forventes at være operationelt i maj Medlemmerne vil få en lille plastik nøgle (nøglebrik), som kontaktløst kan åbne bilen. Nøglen til bilen vil være i en lille boks i selve bilen. Man kan kun åbne den bil, som man har reserveret, så der er ikke mulighed for at tage den forkerte bil. Man skal heller ikke udfylde en køreseddel, da systemet selv registrerer start- og slutkilometre. Det kræver, at der monteres en lille enhed i bilen, som også indeholder en GPS samt mobilkommunikation. Hvis en bil er væk eller stjålet kan man følge dens position fra en computer. Systemet har derfor klare fordele for medlemmerne og i administration af klubben.

6 Bilag Ad 3) Årsregnskab 2013

7 Munksøgård Delebilsforening CVR$nr.( Årsregnskab 2013

8

9 Resultatopgørelse Indtægter Budget22014 Resultat22013 Budget22013 Resultat22012 Resultat22011 Billeje&og&kontingent& , , ,10 Vindmøller , , ,00 Indmeldelsesgebyr , ,00 Returmoms&ved&køb&af&biler , , ,00 Andre&indtægter 0,00 0,00 Indtægter2i2alt , , ,10 Udgifter Budget22014 Resultat22013 Budget22013 Resultat22012 Resultat22011 Reparation&&&service K K70.543,88 K K73.199,97 K90.307,11 Benzin K K ,62 K K ,12 K ,40 Elbil K K ,56 K K71.317,62 K42.441,26 Forsikring K K70.874,52 K K51.054,13 K82.568,66 Falckabonnement 0,00 K5 Grøn&Ejerafgift K K20.975,66 K K14.818,34 K15.354,74 Konsulent&OWO K K49.200,00 K K49.200,00 K20.500,00 One2Move&udgifter K K8.123,02 Småanskaffelser K K18.090,86 K K8.283,62 K9.303,36 Udgifter&til&biler&i&alt K K ,12 K K ,80 K ,54 Administrationsudgifter Bookingsystem&(Farum&delebil) K5.000 K7.389,00 K K7.560,00 K11.840,00 Gebyrer&(Nets) K K11.275,00 K K10.670,99 K9.748,86 Bank&gebyr K1.000 K457,50 K3.000 K1.892,00 K2.685,16 Kontingent K2.200 K2.200,00 K3.000 K2.200,00 K1.254,00 Kontormaterialer K K4.936,56 K5.000 K5.303,76 Tilskud&og&gaver K1.500 K1.482,90 K516,00 Regnskabsfører K ,00 LetsGo&etablering&og&udvikling K LetsGo&bookingsystem K Administrationsudgifter&i&alt K K27.740,96 K K28.142,75 K25.528,02 Udgifter2i2alt D D ,08 D D ,55 D ,56 Resultat2før2afskrivning2og2renter , , ,55 Afskrivninger , , ,00 Gevinst&ved&salg K K67.633,07 K K9.946,50 K48.426,40 Afskrivninger2i2alt , , ,60 Resultat2før2renter D , , ,95 Renteudgifter K K15.080,65 K K13.808,29 K24.978,42 Periodens2resultat D , , ,53 Diskrepans&på&deposita&fra&tidligere&år ,00 Periodens2modificerede2resultat , ,31

10 Balance Aktiver Ultimo02013 Ultimo02012 Ultimo02011 Ultimo02010 Anlægsaktiver Punto&Grande&Blå 0, ,30 Punto&Grande&Sort 0, ,30 Punto&Grande&Hvid 0, ,60 Punto&Grande&Rød 0, ,40 Qubo&Hvid 0, , ,40 C1&Charleston 0, , ,20 C3&Rød 0, , ,40 Berlingo&Hvid 0, , , ,80 C1&Rød 0, , , ,00 C1&Blå 0, , , ,20 C1&Hvid 0, , , ,20 C3&Sølv , , ,00 C3&Hvid , , ,00 C3&Sort , , ,00 C3&Picasso , ,50 C1&Sølv&AB , ,00 C3&Blå&m/trækkrog&AB , ,00 C3&Rød&AC95963&(13/2/2013) ,00 C1&Grå&AC95975&(28/2/2013) ,00 Berlingo&Grå&AC95978&(28/2/2013) ,25 C1&Hvid&AH72366&(5/9/2013) ,81 C1&Blå&AH72369&(5/9/2013) ,81 C3&Brun&AJ21258&(16/10/2013) ,00 Hvidovre&Vindmøllelaug , , , ,00 Elcykel 0, , , ,00 PC 0,00 537, , ,60 Andre0tilgodehavender Andre&tilgodehavender 0, ,00 0,00 0,00 Aktiver0i0alt , , , ,40 Passiver Ultimo02013 Ultimo02012 Ultimo02011 Ultimo02010 Egenkapital Saldo&primo , , , ,27 Periodens&resultat , , , ,98 Egenkapital , , , ,25 Gæld Kassekredit , , , ,10 Deposita , , , ,00 Skyldig&moms , , , ,05 Gæld&i&alt , , , ,15 Passiver&i&alt , , , ,40

11 Bilag Ad 3) Revisionsrapport: Revision af delebilsregnskab 2013 Der foreligger reelt kun et udgiftsregnskab. Indtægterne ses kun som indbetalinger i banken og man kan ikke se, hvad der er opkrævet i forhold til, hvad der er betalt. Man kan altså ikke se, om nogle medlemmer er i restance. Det er ikke så godt. Det vil samtidig sige, at det kun er udgiftsregnskabet, der er revideret. Den del af regnskabet, der foreligger er i god stand. Alle bilag findes og jeg har ikke kunnet finde uoverensstemmelser mellem bilag og bogføring. Jeg har haft et par spørgsmål til Lars, der alle er blevet opklaret. Vi har et udestående omkring momsen på de indkøbte biler, men det er jeg i gang med at undersøge. Parkeringsbøder Foreningen har i 2013 betalt 13 parkeringsbøder/bompenge i Norge. Flere af dem er påført rykkergebyrer. Vi har på en af dem betalt mere i rykkergebyrer end den oprindelige afgift. Da opkrævningen formodentlig foretages sammen med opkrævningen af kørsel, kan det ikke ses af regnskabet, om medlemmerne reelt har betalt disse parkeringsbøder, eller om de er betalt af foreningen. Det ville være en fordel, hvis opkrævningen af disse beløb skete uafhængigt af kørselsregnskabet, så administrator har en reel mulighed for at bogføre opkrævninger og betalinger, så det kan stemmes af, om de er blevet opkrævet og betalt. Nogle af bilagene er ikke påført medlemsidentifikation. Det ville være rigtig fint, hvis medlemmerne betalte deres parkeringsbøder selv, ellers kunne vi overveje at opkræve et gebyr for ulejligheden, da det tager tid for både kasserer og administrator. Garantiprovision Hvorfor betaler vi godt 2000 kr. om året i garantiprovision for en garanti på kun kr. stillet til ChooseEV og hvem er de? Det er en garantiprovision på 4%, det kan man næsten låne pengene for. Så der skulle man måske overveje en anden løsning. Moms Ifølge regnskabet er der ikke indberettet moms siden 1/ Det lyder meget underligt, da Skat plejer at være ret aggressive, hvis man bare er lidt for sent. Jeg går ud fra at der i det mindste er indberettet nulmoms. Det burde vi se at få i orden i Lone Samuelsson

12 Bilag Ad 3) Kasserens beretning 2013 Munksøgårds Delebilsforening (UDKAST TIL MUNDTLIGT OPLÆG) Vi har i løbet af året delt kasserens rolle op, så jeg står for betalingerne og Lars står for regnskabet. Det har været en stor lettelse og vi arbejde hen i mod den endelige form. Vi har også fået hul igennem til skat, så vi har for første gang betalt moms til tiden for 2. halvår af 2013 og også betalt 1. halvår. Da vi skal opgøre halvårligt, mangler vi stadig at betale for 2011 og Det er kun 2012 der er adgang til på hjemmesiden, men det må ordne sig. Lone Samuelsson har påtaget sig revision af regnskabet nu hvor Lars laver det. Hun påpeger i sin beretning, indtægtssiden ikke er med. Med det mener hun forventet indtægt, kontra det der er betalt. Det har vi ikke haft tradition for, men Lars har påpeget det tidligere, og vi kan sagtens indarbejde det fremadrettet. Desuden vil overgangen til det nye nøglebrik- og bookingsystem gøre arbejdet nemmere. I dag rykker jeg jævnligt for manglende betalinger. Der er stadig nogle få som ikke har valgt at tilmelde sig PBS. Værre er det, at man i vores Sparekasse ikke altid kan få oplyst, hvor et beløb stammer fra. Dette mener jeg fremadrettet skal indgå i overvejelserne om et skift i pengeinstitut. Dertil går vi som nævnt over til et andet betalingssystem. Her vil jeg månedligt få en betydeligt bedre oversigt på afviste betalinger gennemføres disse ikke, kan der lukkes midlertidigt for nøglesystemet. En meget rarere metode, hvor man kan tale om indirekte og midlertidig eksklusion. Endelig har Nets den udfordring, at har man udmeldt et medlem kan man ikke se historikken. Dette giver nogle udfordringer. Fremadrettet bliver dette ikke et problem. Jeg har også sat udbetaling op i PBS, men dette har desværre vist sig ikke at virke i flere tilfælde, så det er ikke en måde at give penge retur på. Lone nævner desuden parkeringsbøder. Den første rykker eller snarere påmindelse er for det manglende girokort i vinduet. Vi har sendt påmindelsen ud til medlemmet, som så ikke har betalt. Derfor betaler vi nu og opkræver medlemmet. Vi skal finde ud af hvordan vi gør det enkelt og gennemskueligt i det nye system. Dertil kommer bompenge i Norge der udgør et meget lille beløb, men kommer hvis aflæsning ikke har fungeret. Dette bliver først opkrævet et halvt år efter, kommer der en rykker på dette beløb vil den altid være større end det opkrævede. Jan Peiter

13 Bilag Ad 4) Kompensation for udført arbejde i Munksøgård Delebilforening Det er efterhånden et meget stort administrativt og praktisk arbejde at køre en delebilforening med 155 medlemmer og 14 biler, og som er i stadig vækst. Derfor er det også rimeligt med en vis kompensation for arbejde som skal udføres for at kunne stille billig delebilservice til rådighed for medlemmerne. Kommercielle klubber, som har egentligt lønnet arbejdskraft er væsentligt dyrere end vores forening, ligesom nogle af de andre ikke-kommercielle delebilklubber også har lønnet ansatte. Lige siden foreningen blev dannet har der været kompensation for nogle arbejdsopgaver, og der er kommet flere kompensationer til i takt med at foreningen er blevet større. Bestyrelsen mener, at kompensationerne skal være lovlige. Der fremgår af ligningslovens 7 M, at der kan udbetales skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefrie virksomhed i op til kr. årligt. Nedenfor giver vi en oversigt over disse. Kompensation til faddere for vask af bil Vi har siden foreningens start kompenseret faddere for vask af biler. Afholdte udgifter til bilvask refunderes. Man får 150 kr. for Berlingoen og 125 kr. for øvrige biler. Fadderen skal således selv afholde tids- og kmudgifter, idet ideen er at vask foregår som del af en anden tur. Øvrige medlemmer kan vaske en bil på tilsvarende vilkår fx i forbindelse med en feriebooking. Det tager omkring en time at vaske og rengøre en bil, så kompensationen minus timeleje er omkring kr. i timen. Bestyrelsen foreslår at disse kompensationspriser fastholdes. Kompensation til kassereren Vi har gennem en årrække kompenseret kassererens arbejde ved at stille en PC til rådighed med et tilskud på kr., som afskrives over 3 år dvs kr. om året. Kassererens arbejde omfatter rettidig betaling af regninger og momsindberetninger, udstedelse af månedlige PBS regninger til medlemmerne, kompensation for udlæg betalt af medlemmerne, samt deltagelse i bestyrelses-arbejdet. Kassererens arbejde skønnes til 3-5 timer om ugen. Kompensationen er derfor omkring kr. i timen. Bestyrelsen foreslår, at dette hæves til kr. om året svarende til kr. i timen. Det kan udbetales årligt eller samles sammen over flere år og udbetales mod forevisning af regning på fx PC, printer mv. Udarbejdelse af regnskab Udarbejdelse af regnskab 4 gange årligt i forbindelse med bestyrelsesmøder samt udarbejdelse af årsregnskabet i forbindelse med generalforsamlingen (ca timer årligt). Bestyrelsen foreslår at dette kompenseres med samme gennemsnitlige timepris som for kassereren svarende til 850 kr. om året. Kompensation til formand Fra 2010 er formandsarbejdet blevet kompenseret ved at stille en PC til rådighed med et tilskud på kr. som afskrives over 3 år dvs kr. om året. Formandsarbejdet omfatter indkaldelse til bestyrelsesmøder og referat heraf, indkaldelse og forberedelse af generalforsamlinger, bestyrelsesarbejde i Danske Delebiler (interesseorganisation for delebilklubber i Danmark) og deltagelse i møder i følgegruppe til vores bookingsystem. Aftaler med bank samt løbende rapportering til banken, aftaler med grundejerforeninger vedr. satellitdelebiler, samt forsikringsaftaler. Håndtering af ind- og udmeldelser og vedligehold af medlemsdatabase. Oprettelse af nye biler og ændringer i bookingsystemet. Information til medlemmerne og indhold af hjemmesiden. Svar på forespørgsler til foreningen og ansigt udadtil. Økonomiske analyser for

14 prissætning af biler. Oversigt over renteudgifter til medlemmerne. Strategisk udvikling (fx CO 2 strategi, elbil mv.). Formandsarbejdet skønnes til 5-10 timer om ugen. Kompensationen er derfor omkring 5-11 kr. i timen. Bestyrelsen foreslår, at dette hæves til kr. om året svarende til 7-14 kr. i timen. Det kan udbetales årligt eller samles sammen over flere år og udbetales mod forevisning af regning på fx PC, printer mv. Kompensation til indtastning af køresedler Indtastning af alle køresedler fra delebilerne ved varmecentralen og i Kirsebærparken kompenseres ved at stille en PC til rådighed med et tilskud på kr. som afskrives over 3 år dvs kr. om året. Køresedlerne skal indtastes rettidigt, så kørsel kan indgå i regningerne. Indtastningen tager omkring 6 timer om måneden. Kompensationen er derfor omkring 39 kr. i timen. Køresedler for delebil i Åhusene og Absalonshave indtastes af fadderne, som der ikke hidtil er blevet kompenseret for. Da vi snart overgår til et nøglebriksystem uden køresedler ophører denne arbejdsopgave. Kompensation for køb/salg og service/vedligehold af bilerne Dette arbejde omfatter indgåelse af købs- og salgsaftaler samt service- og vedligeholdsaftaler med værkstedet. Alt praktisk arbejde omkring køb og salg af bilerne og udstyr samt service og vedligeholdelse af bilerne. Sørge for udbedring af skader på bilerne i samarbejde med involverede medlemmer/faddere. Bilerne er til regelmæssig service og vinterdæk/sommerdæk skal skiftes. Koordinering vedr. biler, som ikke afleveres til tiden eller medlemmer som tager den forkerte bil. Disse opgaver skal løses indenfor normal arbejdstid, og helst hurtigt, så bilerne er til rådighed så meget som muligt. Dette kompenseres med kr. årligt (4.100 kr. pr. mdr.), hvilket vi vil indberette til Skat, og der skal derfor betales skat heraf, således at der bliver omkring kr. tilbage efter skat. Arbejdet skønnes til timer om ugen. Kompensationen er derfor omkring kr. i timen (efter skat). Beløbet er under kr., da det er grænsen for momsregnskab. Bestyrelsen foreslår at denne ordning fortsætter som hidtil. Kompensation for øvrigt bestyrelsesarbejde Deltagelse i bestyrelsesarbejde med løsning af en række administrative og praktiske opgaver, som ikke udføres af formand, kasserer eller servicekontraktmedarbejder. Bestyrelsesarbejde kompenseres som hidtil med fritagelse for kontingentbetaling (75 kr. pr. mdr. for et A- medlem). Bestyrelsesmedlemmer som får en af de øvrige kompensationer nævnt ovenfor (undtagen den til faddere og servicekontrakt) vil ikke få denne kompensation. Øvrige aftalte mindre opgaver Der er enkelte andre mindre opgaver, som der ikke hidtil er givet kompensation for. Det er rengøring af delebilrum (ca. 1 time om mdr.), udførelse af opdateringer af hjemmesiden (ca. 1 time om mdr.), og intern revision af årsregnskab (ca timer om året). Bestyrelsen foreslår, at disse opgaver kompenseres med 3 flasker økologisk rødvin til hver, som uddeles på generalforsamlingen.

Beretning for 2014. Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3. Vi har 3 GPS er.

Beretning for 2014. Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3. Vi har 3 GPS er. Beretning for 2014 Lidt flere medlemmer Vi var ved årsskiftet 153 aktive medlemmer (14. januar 2015) sammenlignet med 150 aktive medlemmer (28. marts 2013). Der er således blevet 3 ekstra medlemmer. Der

Læs mere

Revisionsrapporten vil blive behandlet på kommende bestyrelsesmøde. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Revisionsrapporten vil blive behandlet på kommende bestyrelsesmøde. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. pga. udskiftninger af Dankort ved fornyelser og tyveri, og der er ikke forbundet et større arbejde med det. Medlemmerne er hurtige til at tilmelde nyt Dankort, når de gøres opmærksom på det. Men medlemmerne

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEVANG Stiftet 20. august 1940 Revideret 30.03.2007 VEDTÆGTER For Grundejerforeningen LÆRKEVANG Stiftet den 20. august 1940. Omarbejdet og revideret som vedtaget på

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret Generalforsamling 13. april 2016

Grundejerforeningen Bredekæret Generalforsamling 13. april 2016 Grundejerforeningen Bredekæret Generalforsamling 13. april 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse af

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

Grundejerforeningen  Fløngvænget - Bavneåsen  Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår) Kommentar til regnskabet for 2004/05 Driften 2004/05 Efterfølgende resultatopgørelse for 2004/05 omfatter

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere