Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012"

Transkript

1 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid. Det har været et travlt år og der har været ret meget at rydde op i og det er der en enkel og meget god grund til. Den enkle grund er, at det stort set er den samme bestyrelse, der har siddet der i mange år og den har efter vores opfattelse udmærket sig ved ikke at vise interesse for det, de var ansvarlig for, nemlig vandværket. Det ser ud til, at der hovedsageligt er holdt bestyrelsesmøder, hvor de har snakket lidt frem og tilbage, uden at der er fulgt op på noget af det, der er blevet talt om. For os virker det som om, at den vigtigste beslutning, der er truffet, er valget af vinen til bestyrelsesmøderne, der altid blev holdt på Hereford Beefstouw. Det har ikke virket som om de har haft nok fokus på værket eller driften af samme. Der havde i hvert fald udviklet sig en meget usund virksomhedskultur for den eneste ansatte på værket, nemlig driftslederen Erik Frederiksen. Det er klart at den tidligere bestyrelse, men også driftslederen har et ansvar for det, der er sket på vandværket. Men den hovedansvarlige er bestyrelsen, der blot har ladet stå til. Vi vil i denne beretning begynde med det, der er ryddet op i. Vi starter med sidste års generalforsamling. Her blev der bl.a. forelagt et regnskab, der viste, at værket havde penge til gode i moms. Det havde man sådan set også haft året før, og opklarende spørgsmål omkring dette fra bl.a. Kim Gordon gav ikke andet svar fra bestyrelsen end, at det var der styr på. Det virkede jo umiddelbart lidt underligt, at man ikke havde forsøgt at få kradset pengene ind, specielt når man fremviste et budget med et underskud på ,00 kr. Det er nu lykkedes Kim Gordon at få vores moms tilgodehavende retur fra skat. I alt omkring ,00 kr. Den nye bestyrelse startede med at opsige værkets daværende forretningsfører, fordi det viste sig, at bogføringen og økonomibehandlingen var fejlbehæftet i et omfang, der var helt uantagelig. Og ydermere viste det sig, at hovedparten af hans timeforbrug blev brugt på at skrive indkaldelser til og referater fra bestyrelsesmøder det arbejde blev derfor hurtigt sparet væk og overtaget af bestyrelsen. Da vi fik set lidt bag om regnskaberne og de bilag, der gå til grund for dem, så undrede vi os over, hvad det i grunden var, medlemmerne havde betalt til og hvad pengene var blevet brugt til. Derfor gennemgik værkets nyvalgte revisor Kim Gordon samtlige bilag for 2010 og 2011 og der blev skrevet to meget kritiske notater om dette. Et af hovedemnerne var bl.a., at regnskabet for 2010 som jo var blevet fremlagt på generalforsamlingen sidste år, slet ikke var godkendt af revisor, så generalforsamlingen blev rent faktisk holdt for nar af den tidligere bestyrelse. På et bestyrelsesmøde, hvor Kim Gordons notater om regnskaberne blev gennemgået, kom der den meget overraskende udmelding fra daværende formand Carsten Lebrecht, at økonomi og penge kendte han ikke meget til, og han kunne ikke forklare fyldestgørende om hverken regnskaberne, bilagene eller hvordan pengene var blevet brugt. Efter hans opfattelse var der en kasserer, 1

2 en forretningsfører og en revisor til disse ting, så derfor behøvede han som formand ikke kende noget videre til dette. Og det gjorde han helt objektivt heller ikke. Kort efter dette møde konstituerede bestyrelsen sig på ny med Carsten Lebrecht som næstformand og Orla Zinck som formand. Først derefter kunne arbejdet med at få styr på drift, økonomi og hvad der i grunden var foregået på værket starte. Et arbejde, som bestyrelsen ikke kunne have gjort uden den uvurderlige hjælp som Kim Gordon har ydet i forhold til at få styr over bilag, regnskaber og opstilling af det endelige regnskab for var af den opfattelse, at Skamlebæk Vandværk havde 1 ansat, nemlig driftslederen, men det skulle vise sig ikke at være rigtigt. Der blev i hvert fald udbetalt løn til en mere. Det er ikke noget, man kan se ud af regnskaberne, og når man spurgte driftslederen, kunne man ikke få svar på, hvorfor værket i 3 år har udbetalt ca kr.om året til hans hustru der foreligger til orientering ingen ansættelseskontrakt. Man kunne heller ikke få oplyst hvilket arbejde, hun havde udført for pengene, og hvorfor hun i det hele taget var ansat. Så man kan måske lidt muntert sige, at Skamlebæk Vandværk har haft en hemmelig ansat, som blot har fået en løn udbetalt på kr. om året. Vi har efterfølgende forstået, at det måske drejer sig om en skatteteknisk omgåelse af en lønudbetaling til driftslederen, men det har ikke kunnet bekræftes, da ingen ønsker at svare på de spørgsmål, vi har stillet. Man har altid kunnet ringe til værket og der har været mange numre at ringe til også flere, end man måske kunne forestille sig, for det viste sig, at værket har haft 2 fastnettelefoner 1 på værket og 1 privat hos driftslederen. Derudover har der været 3 mobiltelefoner - den såkaldte nødtelefon, driftslederens private og sørme også hustruens private mobiltelefon. Så med 5 telefoner skulle det være nemt at komme i kontakt med værket. Orla passede værkets telefon 14 dage i december 2011 i en periode, der efter sigende skulle være den travleste periode næst efter påsken, for der var lige udsendt årsopkrævninger. Der var 8 opringninger til vandværket, og de 2 af dem var forkert nummer. Dvs. der var 6 opkald på 14 dage. Men det skulle vise sig, at værket ikke kun havde de 5 telefoner man havde faktisk også en 6. Det var bare en død telefon, som der i 8 år var betalt 40 kr. om måneden for, fordi ingen havde gjort sig den ulejlighed at afmelde den. Så et hurtigt regnestykke - 6 telefoner og 6 opkald i en travl periode det bliver det 1 opkald pr. telefon på 14 dage det hedder vist fuld dækning. Ser man på hvilke telefoner, der var mest aktive, så er de jo ikke alle lige aktive. En af mobiltelefonerne blev sjældent brugt, men den blev til gengæld brugt flittigt nogle uger om året, og det var driftslederens hustrus telefon. Det var når driftslederen havde ferie og var i Tyrkiet med sin hustru. En anden dyr post har været IT. Værket har brugt firmaet VIVA-IT. Dette firma har været enerådgiver, leverandør og sælger i forhold til indkøb af IT, server, kopimaskiner mm. At dette har kunnet foregå på denne måde skyldes måske det faktum, at firmaet drives af Carsten Lebrechts søn. Det ville være i orden, hvis det var foregået åbent og hvis værket havde fået valuta for pengene. Men det har vist sig at være både for dyrt og for dårligt. VIVA-IT har inden for de sidste 3 år kostet værket omkring kr. Den udgift har værket, efter vores mening, ikke fået noget brugbart for. For 2 år siden da Erik var på ferie i Tyrkiet havde han download på computeren for kr. Det modem, der blev brugt til dette var indkøbt efter vejledning af Viva IT åbenbart uden samtidig at informere om, hvad det kunne komme til at koste at downloade i udlandet. Viva IT har også solgt 2

3 værket en server med meget ringe kapacitet og til en meget dyr pris. Viva IT har også stået for back up af de få data værket har liggende på serveren. Det er foregået som såkaldt fjernbackup, hvor værket har betalt 800 kr. hver 3. måned. Men den datamængde som værket har, som omfatter database og tegningsmateriale, fylder 12 giga byte det er, hvad der kan ligge på et USB-stik. Det er fornuftigt nok at have en backup man skal bare være sikker på, at den også kan genindlæses. Det har man aldrig sikret sig, for som VIVA- IT sagde, var det jo ikke en del af aftalen og de 800 kr. For at blive lidt ved værkets IT, så var opsætningen på værket sådan, at man kunne have et download på 2 giga byte (det er det maksimale i vores område) men værket betalte også for en privat netforbindelse til driftslederen, og han havde åbenbart behov for at have 6 giga byte ned - noget der altså slet ikke kan lade sig gøre i vores område, men man kan alligevel godt få lov at betale for det. men der er altså bare aldrig nogen, der har tjekket, at man ikke fik det, man betalte for. Det er jo altid rart, at man kan kopiere de papirer, der er behov for og vandværket har i den forbindelse også været pænt overforsynet. I den nye bygning, der blev bygget i 2009 for 1,2-3 mio kr. er der indrettet et fantastisk flot og funktionelt kontor m.m. Men ingen brugte det. Det på trods af, at det fremgår af flere bestyrelsesreferater, at driftslederen skulle flytte sit private kontor op i det nye. Alligevel blev der indkøbt og opsat en dyr farvekopimaskine begge steder. - selvfølgelig solgt til værket af VIVA-IT. Vandværket købte for 5 år siden en bil til kr. den er lige solgt for kr. og km stand var km. Regner man på det, så har bilen kørt ca km pr. måned, når man trækker ferietiden fra. Det har været et unaturligt stort kørselsbehov, når man ser på vandværkets område, der max er 2x5 km og specielt fordi værkets kontor ligger i midten ligesom driftslederens bopæl gør Alle disse tåbeligheder er selvfølgelig ændret nu. Værket har i dag fået en ny vandværkspasser Lars Bloch, og i kontrakten med Lars indgår, at han leverer egen tlf. som nu officielt er værkets telefon og også egen bil. Værkets bil er som nævnt solgt, alle telefoner udover den Lars bruger, er afviklet, alle IT forbindelser er justeret til reelt behov, ligesom lt materiel som printer, kopimaskine osv. er også justeret til reelt behov. Man kunne snakke længe om alle mulige mærkværdige bilag og andre underlige ting, der er foregået i værket i tidens løb, men vi skal spare jer. Noget af det fremgår af bestyrelsesreferater og noget er også tydeligt i det regnskab og budget, der fremlægges senere. Vandværkets vigtigste produkt er naturligvis vand i høj kvalitet og med høj forsyningssikkerhed. Man har i flere år jfr. tidligere bestyrelsesreferater talt om at få undersøgt værkets rent vands tanke, men det er blevet ved ordene. Vi har i det forløbne år fået undersøgt tankene det var dyrt, ca kr., fordi det kræver en dykker og det blev også dyrere af, at der var en del lort at fjerne fra tankene. Jer, der er gået forbi værket har måske allerede set bunken ligge 3

4 Den ene af tankene, hvor der heldigvis ikke var et ordentligt gennemløb, var fyldt op med mudret vand og affald. Den blev øjeblikkeligt lukket. Udsivning af det betænkelige vand har heldigvis været så langsomt, at det ikke har forvoldt problemer men det kunne det virkelig have gjort, for det var i sidste time, det blev opdaget. Værket har i mange år trængt til en teknologisk opdatering. Det er sket nu. Der er installeret moderne overvågning af pumper og boringer. Pumper på vandværket og i boringerne er udskiftet, og det er sådan, at man via nettet hjemme - for dem, der passer værket og for bestyrelsen kan følge værket. Og der afsendes de fornødne alarmer, hvis der sker brud eller der opstår tekniske problemer med værket. Styringen er også sådan, at det er en såkaldt frekvensstyring, så ingen boring kører tør, men man skifter planmæssigt mellem de enkelte boringer løbende. Den daglige drift er ændret på rigtig mange punkter. Den væsentligste ændring er selvfølgelig, at Lars er ansat, samt at vi har indledt et teknisk samarbejde med Ordruplund Vandværk. Dette samarbejde omfatter overvågning af værket og database over medlemmerne. Værket har tidligere benyttet Rambølls system til styring af opkrævninger, adresser m.m. Det er et ret dyrt og meget stift system. Ligeledes har Rambølls administreret værkets hjemmeside for ca kr. pr. år for hjemmesiden. Der er lavet en ny hjemmeside og blot til sammenligning, så koster administrationen af denne 10 kr. pr. måned. Vi benytter i dag samme database som Ordruplund, og vores data ligger på en server hos Ordruplund, som ligeledes er ansvarlig for backup. Der er, som det senere vil fremgå af budgettet, sket en del besparelser i værkets drift. Ikke alle besparelser har fuld effekt i indeværende år, men det kommer først i 2013, bl.a. fordi den tidligere driftsleder har været ansat de første 3 måneder af 2012 og fordi diverse aftaler med edb osv. har en udløbsperiode. Ser man lidt på fremtiden er der ting, der stadig mangler. Der er ryddet op i meget, men der mangler stadig fuldt styr over databasen og over afregningerne. Der er mange fejl i begge dele endnu, ligesom vores tegningsmateriale af ledningsnettet ikke er ajourført i flere år, men det må jo komme. Rent teknisk er ledningsnettet ikke det, der hedder sektioneret, dvs. at der er sat tilpas mange stophaner op, så man hurtigere kan isolere et ledningsbrud. Ledningsnettet er gammelt, og vi har områder, der står og siver, men de er vanskelige at finde, fordi man ikke kan lukke for de relevante områder. Planen er foreløbig at opdele ledningsnettet i 10 sektioner i løbet af efteråret. Her har vi glæde af samarbejdet med Ordruplund, idet de er behjælpelige med sektioneringen. Og så er der målerne. Vi har mange gamle målere i området hvor mange vides ikke præcist, da der ikke findes data på det, tilgængeligt for bestyrelsen. Og de målere vi har, er teknologisk forældede. Vi er i gang med at iværksætte en forsøgsordning med Ordruplund med nye målere, som betyder at disse kan aflæses elektronisk. Det vil koste ca kr. pr. måler at udskifte alle, dvs. en udskrivning på 1,3 mio. kr. Det er selvfølgelig ikke noget man gør på en gang, det er noget, der må komme langsomt hen ad vejen. 4

5 De sidste ting vi vil omtale er vores generalforsamling og kommunikation. Tidligere har det været sådan, at det har kostet omkring kr. at indkalde til en generalforsamling det gør det ikke mere. I praksis har det tidligere foregået på den måde, at driftslederen - i sin private bil, hvorfor vides ikke, da han jo havde firmabil kørte ind til et kuverteringsbureau i Tåstrup, der så trykte, kuverterede og udsendte materialet. I år har vi gjort det sådan, at vi for det første har trykt på begge sider af papiret, vi har selv trykt materialet og med hjælp fra nogle medlemmer, har vi selv pakket indkaldelserne og sendt dem ud til jer der hjalp, vil vi sige tak for jeres hjælp. Vi har også sparet udsendelsesomkostninger til over 300 medlemmer, fordi den kampagne, der blev lavet med indsamling af s gav bonus. 25 % af medlemmerne har nu indleveret deres adresser, hvilket jo er en moderne og billig måde at kommunikere på. Så vi kan kun opfordre jer til at tilmelde jer med en adresse på vores hjemmeside. Kan I ikke finde ud af det, så ring og blive guidet igennem det gør vi gerne!! I forbindelse med kampagnen blev der udloddet fine gaver og der blev også fundet 2 heldige vindere. 1. præmien gik til Per Boysen og 2. præmien gik til Børge Reich. Tillykke til vinderne. Afslutningsvis kan vi lige nævne, at vi har et par uafklarede sager den tidligere driftsleder mener, at værket skylder ham penge for ikke-afholdt ferie. Det er bestyrelsen meget uenige i, og der verserer i øjeblikket en sag med hans fagforening. Derudover er der en sag med den tidligere revisor, fordi vi ikke vil betale hans regning, da han ikke har revideret det regnskab, han kræver penge for. Der kommer muligvis et par erstatningssager rejst af medlemmer, der har haft vandskade som følge af, at den tidligere driftsleder i efteråret ikke har reageret på de henvendelser, værket har fået i forhold til defekte stophaner. er ikke blevet informeret om det arbejde, han havde lovet medlemmerne, men som så heller ikke er blevet udført. Men det er klart, at hvis værket er årsag til skader, så er værket naturligvis ansvarlig, men skaden skal selvfølgelig kunne dokumenteres. vil fortsætte arbejdet med opdatering af værket. Vi vil også fortsætte med at lægge nyhedsbreve på vores hjemmeside, så I er orienteret om, hvad der foregår - og naturligvis sørge for kerneopgaven - at vi får dejligt rent vand. Det var ordene! 5

6 Kassererens beretning Generalforsamling 2012 Inden vi går over til regnskabet vil jeg godt lige sige et par ord. Da jeg blev valgt ind i bestyrelsen sidste år, havde jeg ikke drømt om at skulle være kasserer. Men Carsten sagde på det bestyrelsesmøde, hvor vi skulle konstituere os, at han havde forestillet sig, at jeg var kasserer. Da jeg fortalte ham, at jeg intet kendskab havde til regnskab sagde Carsten meget sødt, at det behøvede jeg heller ikke at have, for det klarede forretningsføreren og jeg behøvede heller ikke at lave noget andet end lige op til generalforsamlingen. Det var sådan den tidligere kasserer havde arbejdet. Hertil svarede jeg Carsten, at det måske netop var det, der skulle laves om på. Der var ingen i bestyrelsen, der stod i kø for opgaven, så jeg sagde ja til posten. Det første jeg gjorde var at tage kontakt til den nyvalgte interne revisor Kim Gordon. Han lød mildest talt ikke særlig lykkelig, da jeg fortalte ham, at jeg var blevet værkets nye kasserer og intet kendskab havde til regnskab. Jeg spurgte hvordan jeg skulle gribe det an, og Kim svarede, at jeg skulle starte med at bede den tidligere forretningsfører om bilagene for 2010 og Her kunne jeg så blive lidt klogere på, hvilke regninger, der kom ind til sådan et vandværk og hvor mange bilag der var. Kim synes også jeg skulle bede om at se kontoplanen og hvordan der blev bogført. Som sagt så gjort. Det viste sig meget hurtigt, at forretningsføreren heller ikke havde meget kendskab til et vandværks regnskab, men gjorde det så godt han kunne. Som I ved, så var det første vi herefter gjorde at opsige den tidligere forretningsfører. Derefter hang det hele på mig. Så det der med at arbejde et stykke tid inden generalforsamlingen og ellers ikke. Holdt ikke vand. Jeg må sige, at det har været en stor udfordring. Der har været meget jeg skulle lære. I starten var det bare med at få betalt regningerne til tiden, men efterhånden lærte jeg at få en studsetærskel og tænke, hvorfor betaler vi til det. Er det nu nødvendigt. Og lad mig sige det helt klart: Der var meget, der ikke var nødvendigt. Bl.a. aviser, cigaretter og hellefisk. For ikke at tale om spildevandsblad og benzin til dieselbil. Men - Faktisk har udfordringen været så stor, at jeg set i øjnene, at jeg har brug for hjælp. Det tog utrolig meget af min tid oveni mit fuldtidsarbejde. Jeg overtog jo både noget arbejde fra den tidligere forretningsfører, men også noget fra den tidligere driftsleder. Derfor har vi fået en ny forretningsfører: Jens Fredsgaard. Han må siges at vide noget om regnskaber. Han er revisor og han styre også Ordruplunds regnskaber. Det er dog stadig mig, der betaler regningerne og dermed ved hvad vores penge går til. Jens har så lært mig at føre en gammeldags kassekladde, som Jens bogfører efter hver 3. måned. Jens sørge for at indberette det der skal indberettes til skat, og i det hele taget at alt foregår juridisk korrekt, sådan at næste gang vi skal have vores kritiske revisor til at se på regnskabet, så får vi det store smil. Det samarbejde jeg har med Jens er jeg rigtig glad for. Men som sagt, da jeg ikke vidste noget om regnskab, da 2011 skulle laves, er det store arbejde, der er lagt i regnskabet for 2011 og som I ved hele oprydningen i 2009 og 2010 Kim Gordons værk. Det er derfor Kim, der fremlægger regnskabet og ham der svare på eventuelle spørgsmål til regnskabet. 6

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere