Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2010"

Transkript

1 Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2010 Denne oversigt er udarbejdet med det formål, at give et overblik over i hvilken grad de forskellige indholdselementer, der kan indgå i en jobplan, rent faktisk bliver brugt af jobcentrene og 2.-aktørerne. Denne viden skal bruges af medlemmer af og ansætte i AJKS, til inspiration i forbindelse med medvirken til udarbejdelse af jobplaner. Informationerne fra 2010 kan naturligvis ikke bruges til at fastslå hvordan jobcenter og aktører vil bruge jobplanerne fremover, men det er dog stadig bedre at pejle i forhold til fortiden end i forhold til ingenting. Jobplanerne gælder medlemmerne af AJKS. Det betyder at der bag tallene findes medlemmer med tilknytning til medie og kommunikationsarbejdsmarkedet, herunder journalister, fotografer, grafikere, designere og produktionsteknikere. Medlemmerne tæller ligeledes korrespondenter, erhvervssproglige bachelorer og kandidater samt gruppen af billedkunstnere. I en hurtig optælling har de 3190 modtagne jobplaner i 2010 fordelt sig med følgende antal på nedenstående kategorier: Brug nedenstående oversigt til at klikke dig frem i dokumentet. Uddannelse 1. Anden aktør/jobcenter egne forløb (Jobsøgningsteknik/Afklaring) 1466 jobplaner 2. Offentlige kursusudbydere/uddannelsessteder 110 jobplaner 3. Private kursusudbydere/uddannelsessteder 114 jobplaner Virksomhedspraktik 4. Det offentlige arbejdsmarked 161 jobplaner 5. Det private arbejdsmarked 858 jobplaner Løntilskud 6. Det offentlige arbejdsmarked 326 jobplaner 7. Det private arbejdsmarked 155 jobplaner 1

2 Uddannelse 1. Anden aktørs /Jobcentrets egne forløb (afklaring/jobsøgningsteknik) Det står klart, at langt det mest almindelige element i en jobplan i 2010, var kursuselementer inden for personlig afklaring og jobsøgningsteknik arrangeret af jobcentret eller 2.-aktøren selv. Mere end hver anden jobplan indeholdt ligesom i 2009 et sådant element. Vi har valgt ikke at udspecificere de mange kurser, men fx drejer det sig om kurser med titler som Vejledningskursus, Jobklub, Jobnetværk, Jobkanonen Dig og jobbet og JobNu12, oftest af s varighed. Ud over at uddannelsesforløb af denne type er langt de mest brugte, er det også tydeligt, at dette element typisk anvendes som det første værktøj, når et medlem skal aktiveres. Der er meget fornuft i at tilbyde afklaringsforløb og kurser i jobsøgningsteknik som første element når der skal aktiveres. De mange ledige, som bare ikke lige har fået jobbet, men som formentlig ville få det af sig selv alligevel, får mulighed for at blive mere effektive og målrettede i deres jobsøgning og kan dermed forkorte deres ledighedsperiode. At flere medlemmer er frustrerede over deres deltagelse på disse forløb er der til gengæld også mange gode grunde til. Det største problem er, at den ledige ikke kan fravælge sin aktivering. Hvis du føler dig tvunget ind i et forløb, er motivationen for at få det bedste ud af forløbet formentlig i bund. Kursernes kvalitet er selvsagt forskellig. Til tider vil deltagergruppen være for uens og for mange af kursisterne have for lav motivation, til at selv motiverede kursister får et ordentligt udbytte. Andre gange kan man mistænke de 2.-aktører der sender deres ledige på deres egne kurser, for mest at være fokuseret på at løse det formelle problem (de ledige skal aktiveres), på en for 2.-aktøren så billig måde som muligt. Når du som ledig skal have udarbejdet en jobplan, er det derfor vigtigt, at du selv spiller en aktiv rolle. Overlad ikke hele initiativet til dit jobcenter eller din 2.-aktør, men spil med på hvad der kunne være den bedste hjælp for dig, når det nu er obligatorisk at du skal have udarbejdet en jobplan. Og hvis du alligevel havde tænkt dig at bruge tiden på at skrive jobansøgninger, så prøv at overvej, om det ikke kunne være gavnligt, hvis et afklaringsforløb kunne gøre dig mere skarp på hvilke job du aktuelt sigter efter, og hvilke du ikke skal bruge tid og kræfter på. Overvej også, om ikke en forbedret jobsøgningsteknik ville kunne formindske dit behov for at have tid til at skrive en masse ansøgninger. 2

3 Uddannelse 2. Offentlige kursusudbydere/uddannelsessteder I 110 tilfælde har kurser eller uddannelser fra offentlige kursusudbydere eller uddannelsessteder fundet vej ind i vores medlemmers jobplaner i Det mest almindelige er kortere kurser i specifikke computerprogrammer udbudt af tekniske skoler rundt omkring i landet. Kortere omskolingskurser er også almindelige, fx kurser i grundlæggende regnskab, fødevarehygiejne og diagnoselatin. Der er dog også eksempler på længere omskolingsforløb. Her er meritlæreruddannelsen den oftest forekommende, men der er også eksempler på længere uddannelsesforløb til pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. I forhold til 2009 er det tankevækkende, at der trods den generelle fordobling af jobplaner ikke er en forøgelse i brugen af offentlige kursusudbydere i Det må være virkelig svært at få uddannelse skrevet ind i sin jobplan. Det er trist, men skal dog ses i sammenhæng med den meget udbredte brug af seks ugers selvvalgt uddannelse i løbet af den første ledighedsperiode. Seks ugers selvvalgt uddannelse er ikke registreret i denne oversigt, da det ikke indgår i den lediges jobplan. Uddannelse Offentlige udbydere Hvad? Hvor? Hvor længe? 0-25 m IT Svendborg Erhvervsskole A-Jack Web AOF Job & Uddannelse Gladsaxe Almen fødevarehygiejne KTS/Københavns Tekniske Skole i 3 dage Valby Almen voksenpædagogiske grundkursus Voksen Pædagogisk Center 3 uger Avanceret Photoshop SDE 0,2 uge Billedbehandling Tietgenskolen 2 dage Billedbehandling Medieproduktion, strøm, styring og it 1 uge CMS-kursus Dansk Personale Udvikling 9 uger Dansk som andet sprog Aarhus Universitet 52 uger Database Niels Brock 0,2 uge Den frie læreruddannelse - meritlærer UCC Zahles seminarium 48 uger Diagnoselatin Handelsskolen København Nord 5 uger Diagnoselatin Copenhagen Business College Niels 2 uger Brock Diplomledelse Niels Brock 6 uger EDB kursus - Word, Access, hjemmesider Sundby Dataskole 6 uger Eftergodkendelse som kontorassistent Esbjerg Handelsskole 3 uger Flash Københavns Tekniske Skole 6 uger Flash CS4-Kurset KTS Frederiksberg 6 uger Fleksibel frontmedarbejder Handelsskolen Minerva 7 uger Folkeskolelærer, prof.bach. Meritlærer UCC/Zahle 46 uger Folkeskolelærer - merit Zahle Professionshøjskole UCC - 45 uger Læreruddannelsen Fremstilling af E-books Roskilde Tekniske Skole 2 dage 3

4 Gaffeltruck certifikat TEC, Landtransport i Hvidovre 1 uge Generel salgsteknik Køge Handelsskole 5 uger Grafisk integrator IT-K 6 uger Grafisk rutineret Tech College Aalborg 2,5 uger Grafiske virkemidler til Layout i tekst Tietgenskolen 4 dage Grundlægende regnskab Århus Købmandsskole 6 uger Grundlæggende Indesign og Photoshop Tech College Aalborg 3 uger Grundlæggende regnskab Aalborg Handelsskole Grundlæggende regnskab BCH - Business College 6 uger Grundlæggende regnskab Uddannelsescenter København Vest 6 uger CPH West Grundlæggende Regnskab Businesscenter Århus 6 uger HGS Niels Brock 2 uger HGS grundforløbsprøve "Lægesekretær" 15 uger HR og coaching Århus Købmandsskole 6 uger Human Resources Erhvervsakademi Århus 6 uger Hvad med CMS SDE 0,2 uge Hygiejne Certifikat AMU Vest 3 dage Hygiejne kursus Hotel og Rest. Skolen 0,3 uge Hængerkort EUC Nordvest I gang med Dreamweaver Syddansk Erhvervsskole 0,3 uge I gang med Php og databaser SDE 0,5 uge IC - Center Køge Handelsskole Introduktion til CMS system Københavns Tekniske Skole 0,3 uge IT - webdesign/billedbehandling Svendborg Erhvervsskole 2 uger IT o 25 Svendborg Erhvervsskole 5 uger It og kommunikation IBC IT-forløb Odense Business College - 6 uger Tietgenskolen IT-Kompetencer 1. del Aalborg Handelsskole IT-kursus Tietgenskolen 6 uger Iværksætterkursus Erhverv.net 1 uge Journalteknik og diagnoselatin Odense Business College - 20 uger Tietgenskolen Lær at bruge Adobe CS4 Aalborg Handelsskole Merit - lærer VIA University College 39 uger Meritlærer VIA University College 3 Meritlærer UCC - Læreruddannelsen 48 uger Blaagaard/KDAS prof.højskole Meritlærer VIA University College 71 uger Meritlærer UCC Læreruddannelsen 96 uger Blaagaard/KDAS Meritlærer UC - syd 46 uger Meritlæreruddannelsen Zahle 44,5 uge 4

5 Moderne Markedsføring Folkeuniversitetet i Århus 2 uger Multimedieteknologi Erhvervsakademiet 6 uger Organisation Niels Brock 16 uger PC-Værksted Kbhs Tekniske Skole Personbefordring m. Bus Grundlæggende EUC Køge 7 uger Buschaufføruddannelse Personligt lederskab Niels Brock 6 uger Personregisteringsgrundmodul Klingenberg Odense 6,4 uge Photo Shop grundkursus Københavns Tekniske Skole 1 uger Photoshop udvidet Aarhus Tekniske Skole 1 uge Projektlederkursus Niels Brocks 6 uger Projektstyring Tietgenskolen 6 uger Projektstyring Århus Købmandsskole Præsentationsprogrammer TietgenSkolen 2 dage Pædagogmedhjælper kursus UC Syddanmark 5,5 uge Pædagoguddannelsen UCN - Pædagoguddannelsen Aalborg 91 uger Regnskab 1-6 Esbjerg Handelsskole 3 uger Regnskab 2 CPH West Uddannelsescenter 0,2 uge København Regnskab/bogføring Herningsholm Erhvervsskole 6 uger Regnskabsblok Netcom Kurser 6 uger Regnskab for begyndere Haderslev Handelsskole 6 uger Råderummet for deltidsansatte AOF 8 uger Salgsteknik Århus Erhvervsakademi 6 uger Sekretærkompetencer med tysk Aalborg Handelsskole Socialrådgiver University College Sjælland 120 uger Sygeplejestudiet VIA University College 52 uger Sygeplejestudiet CVU København & Nordsjælland 18 uger Taxi-chaffør uddannelsen DUC Brøndby 6 uger Turisme i Vest AMU Vest 6 uger Video - redigeringskursus Københavns Tekniske Skole 1,1 uge Videoredigering 1 Københavns Tekniske Skole Videoredigering 2 Københavns Tekniske Skole 1 uge Videoredigering avanceret Københavns Tekniske Skole 1 uge Videre med Photoshop SDE 0,3 uge Vikaruddannelse PAU-jobrotationsprojekt SOSU Nord 10 uger Virksomhedens økonomimedarbejder Skive Handelsskole 2 uger Web-design, kommunikation og udvikling Københavns Erhvervsakademi 6 uger Web-kommunikation IT-Kompetence 6 uger Webopbygning Tietgenskolen 3 dage Webredaktør Niels Brock 9 uger Webredaktør Århus Købmandsskole 6 uger Webredaktør IBC i Kolding 11 uger 5

6 Uddannelse 3. Private kursusudbydere/uddannelsessteder I 114 tilfælde optræder privatudbudte kurser i jobplanerne i Indholdsmæssigt er der mange kurser indenfor grafik og web. I flere tilfælde er der tale om kurser af en varighed på 6 uger, hvilket ligesom 2009 er en tendens i retning af, at aktørerne bevilger længere kurser som del af jobplanen, hvis de overhovedet bevilger nogen form for kurser. Igen er det de kurser som man i første ledighedsperiode kan få som seks ugers selvvalgt uddannelse der dominerer, selv om vi her taler jobplaner. De private kursusudbydere samarbejder med erhvervsakademierne om at udbyde uddannelserne. Det er som ledig vigtigt at være opmærksom på, at muligheden for at gennemføre et sådan kursus på dagpenge ikke indskrænker sig til 1. ledighedsperiode, selvom der måske skal arbejdes på at overbevise jobcentret eller 2. aktøren om, at de skal betale. Tilbageholdenhed hos 2.-aktører og jobcentre skyldes rimeligvis, at disse skal betale for uddannelsesaktiviteter der indgår i jobplaner. Det er simpelthen billigere for 2.-aktører og jobcentre at udarbejde jobplaner, der indeholder kurser hos aktøren selv, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Hvis man som medlem skal have held med at få uddannelseselementer til at være del af sin jobplan, vil det være afgørende, at man argumenterer for hvordan kurset konkret vil forøge sandsynligheden for at du hurtigt forlader dagpengesystemet. Når det er gjort, vil det formentlig også være fremmende, hvis man sætter kurset i spil sammen med fx virksomhedspraktik eller løntilskud, for at få en samlet jobplan til at glide ned hos aktøren. Uddannelse privat udbyder Hvad? Hvor? Hvor længe? 2. del af Cambridgekursus (Engelsk Cambridge Instituttet 6 uger kursus) Adobe After Effedts Kort & Dokumentar Filmskoken 2 uger Adobe Flash Grafik & Design Teknologisk Institut 3 dage AdobeIndesign Softworld kurser A/S 1,5 uge Advokatsekretær Kursus 3 Anatomi/fysiologi Zoneterapeutskolen 8 uger Bogføring for begyndere samt C5 PC-Gruppen ApS grundlæggende CMS-kursus Dansk Personale Udvikling 6 uger Design, Kommunikation & Udvikling IT-Kompetence 6 uger Det trykte medie IT-Kompetence 6 uger Digitale medier og design Jensens Kurser A/S Digitale medier og Design Jensens Kurser A/S 6 uger Dreamweaver Futurecom Århus ApS 10 uger Dreamweaver grundlæggende og PC-Gruppen ApS 8 uger Avanceret, Flash & Illustrator avanceret DreamWeaver, flash og PhotoShop Netcom kursus DTP PC-Gruppen ApS 3,5 uge DTP basis Jensens Kurser A/S 6 uger 6

7 DTP, grafik og web Futurecom Århus ApS 6 uger DTP-basis Jensens Kurser A/S 10 uger Dubbingkursus DASK 1 dag Dynamisk webdesign og programmering IT-Kompetence 6 uger Excel 2007, grundl. & udvidet PC-Gruppen ApS Flash grundlæggende Jensens Kurser A/S 2 uger Flash grundlæggende og udvidet PC-Gruppen ApS Flash og dreamweaver Futurecom Århus ApS 6 uger Flash og Dreamweaver Netcom kursus 2,5 uge Flash og Dreamweaver Futurecom Århus ApS 6 uger Formidling på nettet Danmarks Journalisthøjskole 6 uger Formidling på nettet Update 7 uger Fundraising og Finanisering Seminarer.dk 1 dag Grafik kommunikation og det trykte NetComKursus 6 uger medie Grafik, Dtp. Og Web Futurecom Århus ApS 6 uger Grafisk blok Alecto A/S 6 uger Grafisk Blok Netcom A/S 6 uger Grafisk blok - kommunikation og det Netcom/Alecto 6 uger trykte medie Grafisk blok projektorienteret Netcom 6 uger Grafisk design Grafiske Kurser Vejle 6 uger Grafisk Design KS Centret i Vejle 6 uger Grafisk design 1 Grafiske Kurser Vejle 6 uger Grafisk design og Produktion Media College Aalborg 3 uger Grafisk Kommunikation og Web Netcom kursus 6 uger Grafisk kursus Netcom kursus 6 uger Grafisk præsentationsteknik K.S. Centret ApS Grafisk, DtP og web Futurecom Århus ApS 6 uger Grafiske Web-kurser Sundby Dataskole Grundlæggende økonomi med Navision IBC Kolding 6 uger C5 Grundlæggende økonomi med Navision IBC 10 uger C5 HR ledelse IBC 8 uger HR of coaching Busines Center Århus 6 uger Individuel jobcoaching MindStairs 21 uger IT design/komunikation7medie Medieværkstedet 6 uger IT kursuspakke PC-Gruppen ApS 5 uger IT-administrator Global Match ApS 52 uger Iværksætterkursus Erhverv.net 1 uge 7

8 Virksomhedspraktik 4. Det offentlige arbejdsmarked I 66 tilfælde har en jobplan i 2010 indeholdt offentlig virksomhedspraktik i. I forhold til hvad markedet potentielt kan bære, er det bestemt ikke overvældende. Måske mange af vores medlemmer har svært ved at se det attraktive i en kort virksomhedspraktik i det offentlige, men det er formentlig et sted hvor der er god mulighed for fx som journalist at smage på en kommunikations- eller en pr-stilling eller som skrivende at smage på TV/radio fx i DR. I mange tilfælde vil det være attraktivt for virksomheden, hvis de får en initiativrigt og opvakt medarbejder, der forholdsvis selvkørende i en måned. Tag selv kontakten i stedet for at spørge 2.-aktøren hvor sådan en som dig kan komme i virksomhedspraktik. Snak med dem for at finde ud af, hvilken opgave de har skubbet foran sig i nogen tid, og som du vil kunne hjælpe dem af med, i løbet af en måned. Gå ind i praktikken for at lære, og lad være med at satse på at arbejdspladsen efterfølgende tilbyder dig en stilling. I 2010 har en række medlemmer også brugt muligheden for offentlig virksomhedspraktik, til at afprøve stillinger udenfor deres uddannelses oprindelige sigte. Virksomhedspraktik i det offentlige Hvad? Hvor? Hvor længe? AC medarbejder/praktikant Skanderborg Kommune AC-Fuldmægtig Århus Universitet, Naturvidenskabelig Fakultet AC-medarbejder University College Nordjylland Administrativ medarbejder Handicapcenter København Administrativ medarbejder Frivilligcenter og Selvhjælp Odense Administrativ medarbejder Rådhuset Vallensbæk Kommune Juridske Center Administrativ medarbejder Senior Erhverv Hovedstaden Akademisk medarbejder Region Syddanmark, HR Uddannelse og Udvikling Akademisk medarbejder Statens Arkiver, Erhvervsarkivet Akademisk medarbejder Aalborg Universitet, Det humaniske fakultetskontor Analyse og Kommunikaton Københavns Lufthavn A/S 1 uge Assistent Beaver Projects Assistent Holte Bibliotek Bibliotekarassistent Forfatterskolen Biblioteksmedhjælper Haarby Skole Bureaumedarbejder Silkeborg Turistbureau Ekstern Kursuskonsulent Gildbroskolen Erhvervssproglig medarbejder Herborg Friskole 8

9 Folkeskolelærer Augustenborg Skole Fotograf Roskilde mediecenter 3, Fotograf Stenløse Rådhus Fotograf Vestas Wind Systems A/S Fotograf/Redaktør Cultures: Center for Kunst & Interkultur Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen 3, Fuldmægtig Skat Fuldmægtig Videnskabsministeriet, Styrelsen for internationale uddannelser Fuldmægtig Danmarks Statistik Grafiker Nationalmuseet Grafiker/programmør Rigshospitalet HR Konsulent Assens Kommune, HR afdeling Informationsmedarbejder Center for kultur og udvikling Informationsmedarbejder Region Sønderjylland-Schleswig Informationsmedarbejder Hjemmeværnskommandoen Journalist Forsvarets mediecenter Journalist KL Journalist Århus Universitetshospital Journalist Esbjerg Højskole 1 uge Journalist Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland Journalist Foreningen Det Ny Monsun Journalist Vingehus, Behandlingscenter Tjele Journalist TV2 Øst Journalist Skovbo Lokalhistoriske Arkiv Journalist Mediehuset Århus Journalist Kommunen a/s Journalist Tildesign A.M.B.A Journalist, primært reporter Kofoeds Skoles Undervisningsafdeling Keramikassistent Kunstakademiets Billedskoler Klasseassistent Vesterbro Ny Skole Klipper Det Danske Filminsittut Kommuikationsmedarbejder Kultur og fritidsforvaltningen København 3,6 uger Kommunikationskonsulent Slagelse Erhvervsråd Kommunikationskonsulent Københavns Ejendomme Kommunikationskonsulent Kommunernes Landsforening Kommunikationskonsulent Lejre Kommune Kommunikationskonsulent Høje Taastrup Kommune Kommunikationskonsulent Københavns Kommune Kommunikationskonsulent Assens Kommune, Komm. & 9

10 udviklingsafdeling Kommunikationskonsulent Kommunernes Landsforening Kommunikationskonsulent ITK Århus Det digitale bibliotek Kommunikationsmedarbejder Eks-Skolens Trykkeri ApS Kommunikationsmedarbejder Aarhus Universitet, Odontologisk Institut Kommunikationsmedarbejder I/S Vestforbrændingen Kommunikationsmedarbejder Guldborgsund Kommune Kommunikationsmedarbejder Svendborg Rådhus kommunikationsmedarbejder Haucon A/S Kommunikationsmedarbejder Vestforbrænding 2 uger 10

11 Virksomhedspraktik 5. Det private arbejdsmarked Virksomhedspraktik i private virksomheder er eksploderet i 2010 hvor det blev brugt i 858 tilfælde mod 314 i Det lader til, at mange medlemmer opnår virksomhedspraktik indenfor deres kerneområder i små private virksomheder. Der er således praktikpladser både som fotograf, grafiker, designer, journalist og kommunikationsmedarbejder og som assistent for kunstner, som er brugt blandt medlemsgruppen af billedkunstnere. Måske ligger der et uudnyttet potentiale i virksomhedspraktik hos de lidt større private virksomheder. Større virksomheder bygger naturligvis ikke deres forretning på praktikanter, men omvendt er større virksomheder opbygget af mindre enheder, der givetvis alle sammen har opgaver eller projekter, som de for længe har skubbet foran sig. Du kommer som en kompetent og sindssygt billig arbejdskraft. Hvis du oven i købet kan overbevise arbejdsgiver om, at du ikke vil være en plage at have gående, bør det være muligt at udvide antallet af private virksomhedspraktiksteder. Du er en plage hvis du hele tiden forventer at blive sat i sving eller hvis du hele tiden kigger på arbejdsgiver med hundeøjne der siger vil du ikke nok give mig en fastansættelse?. Nedenstående liste kan du bruge til at finde steder der i forvejen har kunnet se fordelen af, at have en praktikant gående i en måned. Hvis de har været glade for deres praktikant, vil de være tilbøjelige til at give en anden chancen; også fordi de ikke er bange for hvilket bureaukrati de skal igennem for at gøre brug af ordningen. Det kender turen. Virksomhedspraktik i private virksomheder Hvad? Hvor? Hvor længe? AC Medarbejder Dansk Poker Forbund AC-medarbejder CBS AC-medarbejder Mohs Exhibit AD-assistent Venom Yum ApS AD'er + projektlederassistent Konstellation ApS Adm. Medarbejder GAK Design/Cafe Cirkusvogn Adm. Medarbejder Grønlykke.com Adm. medarbejder Bikram Yoga College Administrationsmedarbejder Nordic Wind Invest A/S Administrativ assistent C & C Travel Administrativ medarbejder S.V. Import Administrativ medarbejder Tanlæge Poul Petersen Administrativ medarbejder Ardagh Glass Holmegaard A/S Administrativ medarbejder Skole og forældre Administrativ medarbejder Tobias-skolen Administrativ medarbejder Copanhagen Artists A/S Administrativ medarbejder Malermester Verner Christensen Administrativ medarbejder Chubby Estate ApS 11

12 Administrativ medarbejder Mannaz Administrativ medarbejder Kunstnernes Påskeudstilling Administrativ medarbejder God Service-Vikar ApS Administrativ medarbejder BOS Danmark Administrativmedarbejder Museerne Vordingborg Akademisk medarbejder SDAMaze Akademisk medarbejder Møllevænget & Storgaarden Boligorganisation Akademisk medarbejder Pia Hedegaard Design Akademisk medarbejder og Journalist Jylland-Posten A/S All round medarbejder Gulvkonsulenten ApS Analyse af Tankegangs marked Tankegang A/S Analytiker / Kommunikationsmedarbejder Anne Krogh Media Animator Gyldendalske Boghandel Nordisk A/S Animator Serious Games Interactive Art Director Fireball aps Ass. Konsulent Chalotte barfod Assistent Altid Korrektur Assistent Studio Jens Haaning Assistent S.A.Albertsen Assistent Birdi Copenhaven v/leon Birdi Assistent Mads Birk Assistent Lars Tygesen Assistent Oplevelsesgaver Assistent D.O.S.F.N.A. Assistent Pind Fysik Assistent Center for kultur og udvikling Assistent IMO Assistent Østerbro Koncertforening Assistent Bossard Denmark a/s Assistent Frederiksberg Helsekost Assistent Studio Jens Haaning Assistent Firmabilleder Assistent Copenhagen Music Center Assistent Viktoria Sko Assistent Studio Jens Haaning Assistent Dansk Eksportforenign Assistent Højlund Koldby Jensen Morten Koldby Photography Assistent for billedkunstner Peter Ravn Callesen Assistent i billedbehandling Fotograf Anders Sune Berg 12

13 Assistent Production Designer Den Danske Filmskole Assistent til filmproduktion Totalfilm v/åsa Mossberg Assistent/farvelægger Magnus Værness Illustration Assisterende redaktør Charlotte Torpegaard AV medarbejder Mediafarm Bartender Restaurant Aakroen v/helle Buch Behandler Marzcia Techau Bellinger A/S PR & Marketingassistent Billedbehandler ImageWork Billedhugger Billedhugger SYS Svinding Billedkunstner Billedkunstner Jakob Jakobsen Billedkunstner Balsgaard Billedkunstner Fabrikken for kunst og design Billedkunstner NIV Billedkunstner og fotograf KKart Billedkunstnerassistent Billedkunstner Astrid Svangren Billedkunstnerisk assistent ART-Wise v/marianne Therese Grønnow Blomsterdekoratør Blomsterarkitektur Blæksprutte Telia Danmark Booker Zoo Production ApS Buriksassistent Bukseshoppen Butikassistent Tommelise v/mette Engberg Butiksassistent Des Fleurs Butiksassistent Blomsterfeen Butiksassistent Super Spar Munkebo ApS Butiksassistent Dot Keramik Butiksassistent DIVA Butiksdekoratør Visuel Merchandiser Butiksmedarbejder/ekstern installation af udstyr Lydspecialisten ApS Butiksmedhjælper Flashbogfotobutikken Butiksmedhjælper Elsound Studio ApS Bådfører DFDS Canal Tours Cafemedarbejder Café Gaya Casterassistent Art Cast Chafførmedhjælper Bergholdt Cheffotograf Malle Fotografi Chefkonsulent Ankerhus AS Costomer care coordinator Martin Professional A/S CRM og markedsføring, logistik Keystones ApS Design assistent Munjo Hoolding ApS 13

14 Designassistent Beyond Caos Aps Designassistent B.F.P. Toby Louis - Jensen Designer Von Qualen Designer Neon Republic Designer Wendy Plovmand Designer Kokolores Designer Anna Olivia Designer Emperors Pride Designer / Illustratør Møller Jensen Innovation & Design ApS Designer/Grafiker BANGBANG Copenhagen Designer/Grafiker Pulsk 3 uger Designer/Grafiker Munji Holding aps Designer/kunstner Onesto Mong & Partners Distributør og indkøber Angel Scandinavia A/S Div. Forfaldende kontorarbejde, PR-arbejde mv. Hamonoya ApS Dokumentation og videoformidling af Kunst/Kultur Tijana Miskovic Dokumentationsmedarbejder Finn Frogne A/S DTP'er StatsButikken ApS Eksportassistent Fipotex Europe A/S Eksportassistent Market Select ApS Erhvervsturismekoordinator Horsens Erhvervsråd Event/marketingmedarbejder Handigruppen A/S Eventkoordinator Homerun EVt. ApS Eventkoordinator Viborg Lounge Eventmager Bowl'n Fun Event-manager / hjælper generelt RPN Film/video produktion m.v. Martin De Thurah Produktion Filmklipper Zoologisk Have Folkeskolelærer Læreuddannelsen Zahle Forbrugerforsker Envision Formidler ARD (Art Research Dialogue) Forsikringsassistent Frie Funktionærers A-kasse Fotoassistent House of Bianco Fotoassistent Martin Stampe Fotografi Fotograf Nordisk film TV A/S Fotograf Nanna Kreutzmann Fotograf Opgang2 Fotograf Fotografhuset Fotograf Firma Amanda Thomsen 14

15 Fotograf Mirakelphoto Fotograf Ole Toldbod Fotografi Fotograf Fotograf Camilla Schiøler Fotograf Politikens Lokalaviser A/S Fotograf Seidel Photograpy Fotograf Mellemfolkelig Samvirke Fotograf Bjarke Johansen Photography Fotograf Furesøens Mediecenter A/S Fotograf Studio 55 Fotograf Jesper Westley Fotografi Fotograf Hans Zeuthen Fotograf Ny Carlsberg Glyptotek Fotograf Yellows ApS Fotograf Artweddings/fotograf Sonni Christensen Fotograf Benjamin Media Fotograf EDC Mæglerne Hjort Charlottenlund Fotograf Mikkelsen + Ko Fotograf Fotomikael Fotograf Catrine Mannerup Fotograf Howalt Fotograf Albertslund Posten A/S Fotograf Gils Fotografi ApS Fotograf Carsten Snebjerg Fotograf Tøjklæderen Fotograf Sigurd Grünberger Fotograf assistent Patricia Oczki Photography Fotograf og billedbehandler CONFETTI IMAGES ApS Fotograf, AD og Layouter Red Barnet Fotograf/Billedbehandler Fotograf Francois Couderc Fotografassistent Fotograf Sigurd Grünberger Fotografassistent Mirakelpfoto Fotografassistent Ana-Lene Riber Fotografi Fotografassistent DokumentarFotograf v/casper balslev Sørensen Fotograferende journalist Fotograf Sonja Iskov Fotografisk assistent Yellows ApS Fotojournalist A/S medieselskabet Nordvestsjælland Fotojournalist Das Büro Fotojournalist Uffe Weng 15

16 Foto-tekniker Localeyes.tv A/S Frisør medhjælp Hair Z Fundraiser Ove Fundraiser Kompagni Kimone Galleriassistent Albrectsens Galleri Galleriassistent Mohs Exhibit Gallerimedhjælper Galleri LABR Gartneriarbejder Gladsaxe kirkegård Grading teknikker Two Litle Ghosts Grafiker Gyldendal A/S Grafiker Essens Kommunikation ApS Grafiker Mads Leihøj Grafiker Omedia Grafisk v/allan Hartmann Johansen Grafiker GR Design og management Grafiker Triercopenhagen COM Grafiker Balleby & Grumsen ApS Grafiker KT Damgaard-Jensen Grafiker Magnus FC Grafiker Kanon Produktion Grafiker Nordstrøms Forlag Grafiker LC System Grafiker Nobody Cph ApS Grafiker Portoplay ApS Grafiker Nis Nis Grafiker Magnus FC Grafiker MGO Paraguay Grafiker Eurogamer Danmark Grafiker/Fotograf Kramerica Industries Grafiker/Illustrator Gyldendal A/S Grafiker/Kunstner Maik Grafiker/Webdesigner OK-Music Grafisk assistent 3. Salt TH Grafisk assistent Rikke Benborg Grafisk designer Anni s 1,3 uger Grafisk Designer Forlaget Klim ApS Grafisk designer Internationalistisk Ideale Grafisk designer Design Vaerk Grafisk Designer Nan Na Hvass Grafisk designer JESU I/S Grafisk designer AAB, Det bolig sociale arbejde 16

17 Grafisk designer Studio Painted v/tor Larsson Grafisk Designer Surplus Wonder Grafisk designer Beyond Caos Aps Grafisk Designer Faust Dyrbye A/S Grafisk Designer Pernille Leon Arkitekter MAA Grafisk Designer Jacobina Grafisk Designer Tilde Burrows Grafisk designer Essensen ApS Grafisk Designer Typografisk Afdeling Grafisk Designer E-Types Grafisk Designer Von Bachhausen Grafisk designer Underverket Grafisk Designer Diva Delight Grafisk Designer Grafisk Design v/jeanne Laursen Grafisk Designer Kulturfestival "Ragnarock" Grafisk designer Gitte Gammelgaard.net Grafisk Designer Konform A/S Grafisk informationsmedarbejder Move N Act Grafisk konsulent Københavns Skiltefabrik Grafisk medarbejder Ib Kjeldsbark Grafisker Public Arkitekter A/S Havnefogedassistent Wilders Plads Ejendomme Hjemmeside og Intranet Jupiter Composites A/S Holdtræningsinstruktør Butchers Lab HR Assistent Randstad HR assistent IC Companyes A/S HR medarbejder Danisco A/S Illustrator 2krogh A/S Illustrator Lea Lerche Klaaborg In house grafiker TG Forsberg Industriel Designer Laegdsgaard Industriel Designer Halkjær Design Industriel Designer/Illustrator Karrusel Design Informationskonsulent Nybrovej Dyreklinik Informationsmedarbejder Venstres Folketingsgruppe Informationsmedarbejder Stenvad Kraftcenter Informationsmedarbejder Skælskør Vinhandel Informationsmedarbejder Chubby Estate ApS Informationsmedarbejder MH2 ApS Informationsmedarbejder Hæstrups Café Informationsmedarbejder Frisørtid I/S 17

18 Informationsmedarbejder OK-Fonden Informationsmedarbejder Dakinah KD Coaching v/yari Kofi Kuranchie Instruktør Zeentropa Productions2 Instruktør/Jobkonsulent Integro A/S Intern assistent Tack International Intern Kommunikationsmedarbejder Teamvikaren.dk Intern Sælger Ejendomsavisen IT medarbejder Rudeco A/S IT supporter Sparekassen Sjælland IT-konsulent Carsten S. Petersen IT-medarbejder Escobar IT-medarbejder Egå Ungdomshøjskole IT-sikkerhedsmedarbejder Sikret A/S Jobkonsulent TUCJOB ApS Journalist Nyt Europa Journalist Uncial Kommunikation Journalist Viborg Stifts Folkeblad Journalist Pfizer ApS Journalist Jetsam text og film Journalist Jyllandsposten Journalist 321 go ApS Journalist Helsingør Dagblad Journalist Javier Tapia Journalist Sofie Rud Journalist Ekstra Bladet - JP/Politikkens Hus Journalist Journalist Spaceseep ApS Journalist Sjællandske, Slagelse redaktionen Journalist Kjerteminde Avis Journalist FDB Samvirke Journalist Mediaprovider AY/S Journalist SiteMageren Journalist Radio Globus Journalist Musikteater Baltoppen Journalist Internationalistisk Ideale Journalist Urban Journalist Psykolog Anna Adhemar Journalist Radio Humleborg Journalist GO'Beauty Univers ApS Journalist Silkeborg Avis a/s 18

19 Journalist Get Through Power ApS Journalist Altinget.dk Journalist Egmont Magasiner A/S Journalist Kommunikationscentret Journalist Klean A/S Journalist Sjællandske medier A/S Journalist Syddansk Medier Journalist Mediecenter Frederiksberg Journalist Helsingør Dagblad Journalist Ord der Virker Journalist Bastard Film & tv Journalist Nygurt ApS Journalist Fellz Consult ApS Journalist Mothership media Journalist Børnecenter for Rehabilitering Journalist KD Coaching Journalist Dagbladet Information Journalist Vermø Journalist Lægeforeningen - Ugeskrift for Læger Journalist Guldbrandsen ApS Journalist TV2/Lorry Journalist Ligabold.dk ApS Journalist Århus Stiftidende Journalist BUPL Journalist AM Production A/S Journalist Radio Humleborg Journalist 2 Chubby ApS Journalist Tekst & Vision ApS Journalist Bryggebladet Journalist Thid Ear ApS Journalist Viborg Stifts Folkeblad Journalist C:ommunicate Journalist Rødovre Lokal Nyt ApS Journalist TV2 FYN Journalist Nugurt ApS Journalist Astrologihuset Journalist Århus Stiftidende Journalist Reklamehuset A/S Journalist Dansk Socilarådgiverforening Journalist A/S Medieselskabet 19

20 Nordvestsjælland Journalist Danske Fagmedier Journalist Dagbladet B.T. Journalist Nyhedsbureauet Newspaq Journalist Ditte Clemen Journalist Helsingør Dagblad A/S Journalist Århus Stiftidende Journalist Pi Com Journalist Graf Lab Journalist Storetellers Journalist Miljøbevægelsen Noah Journalist Sjællandske medier A/S Journalist Dagbladet Information Journalist Sunde Tanker ApS Journalist Tipsbladet Journalist SOS børnebyerne Journalist Fyens Stiftidende Journalist Det ny Monsun Journalist Ekstra Bladet Journalist Jøp, Ove & Myrthu A/S Journalist Downtown.dk Journalist Pokeruni ApS Journalist Forbundet for Kommunikation og Sprog Journalist Dansk Røde Kors Journalist Aller Media A/S Journalist Politikken Journalist med fokus på fotografering Aabenraa Ugeavis Journalist og redaktør Huset i Magstræde Journalist, redaktionssekretær Aller Media A/S Journalist/fotograf Stokkemarke Ungdomsforening Journalist/Informationsmedarbejder Dap - Danske Afspændingspadagoger Journalist/kommunikationsmedarbejder Lisbet Friis Design Journalist/pr-medarbejder Molanta Journalist/web-redaktør Randers Amtsavis Juridisk assistent Marel A/S Jurist O.M Entreprenørforetning A/S kameratekniker Blixt Kameraassistent Jens Fraek Film og Håndværk Kampagnemedarbejder Dansk Røde Kors Hovedstaden 20

Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008

Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008 Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008 Denne oversigt er udarbejdet med det formål, at give et overblik over i hvilken grad de forskellige indholdselementer, der kan indgå

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 05-01-2011 09:22:52 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 1 Forord FORORD Jeg er glad for, at der også er konkurrencer for 9. klasserne i

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Velkommen til Middelfart!

Velkommen til Middelfart! Velkommen til Middelfart! Adskillige firmaer slår sig ned i den nye Middelfart kommune i denne tid, og der skal naturligvis lyde et rungende Velkommen til Middelfart til dem alle! Denne gang har vi valgt

Læs mere

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER

exıt SOCIALRÅDGIVEREN VEJEN UD AF BANDER 08/13 SOCIALRÅDGIVEREN exıt VEJEN UD AF BANDER Mænd en truet art på socialrådgiveruddannelsen Den svenske model på dansk Hver femte socialrådgiver på kanten af sygemelding TEKST XXXX XXXXXX SOCIALRÅDGIVEREN

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Indhold Formand på toppen...4-5 Stjerne for et par måneder...6 Brian Machon klipper Manhattans damer...8-9 DM i Negle

Læs mere

24.-26. januar 2013 Aarhus Kommune i NRGI Park & Arena, Stadion Allé 70, Aarhus. PROGRAM

24.-26. januar 2013 Aarhus Kommune i NRGI Park & Arena, Stadion Allé 70, Aarhus. PROGRAM 24.-26. januar 2013 Aarhus Kommune i NRGI Park & Arena, Stadion Allé 70, Aarhus. PROGRAM 1 Forord FORORD er samtidig med til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne og mulighederne inden for de forskellige

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

En uddannelse skal opleves ikke måles

En uddannelse skal opleves ikke måles SOMMER 2015 KREATIV LEGEPLADS Morgendagens klassikere SIDE 34 MINISTERENS VISIONER Uddannelser på dagsordenen SIDE 22 ERFARINGSCYKLUS Undervisere lærer også nyt SIDE 86 HÅNDVÆRK syv varianter af kernekvalitet

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16

CA nyt. Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 CA nyt medlemsbladet for ca a-kasse nr. 4 nov. 2010 Thomas Geuken om god Rock'n'Roll ledelse 13 Opsigelse eller aftale? 2 Fra løntilskud til drømmejob 4 Fri til at bestemme 7 Videre efter fyring 16 Opsigelse

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere