Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2010"

Transkript

1 Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2010 Denne oversigt er udarbejdet med det formål, at give et overblik over i hvilken grad de forskellige indholdselementer, der kan indgå i en jobplan, rent faktisk bliver brugt af jobcentrene og 2.-aktørerne. Denne viden skal bruges af medlemmer af og ansætte i AJKS, til inspiration i forbindelse med medvirken til udarbejdelse af jobplaner. Informationerne fra 2010 kan naturligvis ikke bruges til at fastslå hvordan jobcenter og aktører vil bruge jobplanerne fremover, men det er dog stadig bedre at pejle i forhold til fortiden end i forhold til ingenting. Jobplanerne gælder medlemmerne af AJKS. Det betyder at der bag tallene findes medlemmer med tilknytning til medie og kommunikationsarbejdsmarkedet, herunder journalister, fotografer, grafikere, designere og produktionsteknikere. Medlemmerne tæller ligeledes korrespondenter, erhvervssproglige bachelorer og kandidater samt gruppen af billedkunstnere. I en hurtig optælling har de 3190 modtagne jobplaner i 2010 fordelt sig med følgende antal på nedenstående kategorier: Brug nedenstående oversigt til at klikke dig frem i dokumentet. Uddannelse 1. Anden aktør/jobcenter egne forløb (Jobsøgningsteknik/Afklaring) 1466 jobplaner 2. Offentlige kursusudbydere/uddannelsessteder 110 jobplaner 3. Private kursusudbydere/uddannelsessteder 114 jobplaner Virksomhedspraktik 4. Det offentlige arbejdsmarked 161 jobplaner 5. Det private arbejdsmarked 858 jobplaner Løntilskud 6. Det offentlige arbejdsmarked 326 jobplaner 7. Det private arbejdsmarked 155 jobplaner 1

2 Uddannelse 1. Anden aktørs /Jobcentrets egne forløb (afklaring/jobsøgningsteknik) Det står klart, at langt det mest almindelige element i en jobplan i 2010, var kursuselementer inden for personlig afklaring og jobsøgningsteknik arrangeret af jobcentret eller 2.-aktøren selv. Mere end hver anden jobplan indeholdt ligesom i 2009 et sådant element. Vi har valgt ikke at udspecificere de mange kurser, men fx drejer det sig om kurser med titler som Vejledningskursus, Jobklub, Jobnetværk, Jobkanonen Dig og jobbet og JobNu12, oftest af s varighed. Ud over at uddannelsesforløb af denne type er langt de mest brugte, er det også tydeligt, at dette element typisk anvendes som det første værktøj, når et medlem skal aktiveres. Der er meget fornuft i at tilbyde afklaringsforløb og kurser i jobsøgningsteknik som første element når der skal aktiveres. De mange ledige, som bare ikke lige har fået jobbet, men som formentlig ville få det af sig selv alligevel, får mulighed for at blive mere effektive og målrettede i deres jobsøgning og kan dermed forkorte deres ledighedsperiode. At flere medlemmer er frustrerede over deres deltagelse på disse forløb er der til gengæld også mange gode grunde til. Det største problem er, at den ledige ikke kan fravælge sin aktivering. Hvis du føler dig tvunget ind i et forløb, er motivationen for at få det bedste ud af forløbet formentlig i bund. Kursernes kvalitet er selvsagt forskellig. Til tider vil deltagergruppen være for uens og for mange af kursisterne have for lav motivation, til at selv motiverede kursister får et ordentligt udbytte. Andre gange kan man mistænke de 2.-aktører der sender deres ledige på deres egne kurser, for mest at være fokuseret på at løse det formelle problem (de ledige skal aktiveres), på en for 2.-aktøren så billig måde som muligt. Når du som ledig skal have udarbejdet en jobplan, er det derfor vigtigt, at du selv spiller en aktiv rolle. Overlad ikke hele initiativet til dit jobcenter eller din 2.-aktør, men spil med på hvad der kunne være den bedste hjælp for dig, når det nu er obligatorisk at du skal have udarbejdet en jobplan. Og hvis du alligevel havde tænkt dig at bruge tiden på at skrive jobansøgninger, så prøv at overvej, om det ikke kunne være gavnligt, hvis et afklaringsforløb kunne gøre dig mere skarp på hvilke job du aktuelt sigter efter, og hvilke du ikke skal bruge tid og kræfter på. Overvej også, om ikke en forbedret jobsøgningsteknik ville kunne formindske dit behov for at have tid til at skrive en masse ansøgninger. 2

3 Uddannelse 2. Offentlige kursusudbydere/uddannelsessteder I 110 tilfælde har kurser eller uddannelser fra offentlige kursusudbydere eller uddannelsessteder fundet vej ind i vores medlemmers jobplaner i Det mest almindelige er kortere kurser i specifikke computerprogrammer udbudt af tekniske skoler rundt omkring i landet. Kortere omskolingskurser er også almindelige, fx kurser i grundlæggende regnskab, fødevarehygiejne og diagnoselatin. Der er dog også eksempler på længere omskolingsforløb. Her er meritlæreruddannelsen den oftest forekommende, men der er også eksempler på længere uddannelsesforløb til pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. I forhold til 2009 er det tankevækkende, at der trods den generelle fordobling af jobplaner ikke er en forøgelse i brugen af offentlige kursusudbydere i Det må være virkelig svært at få uddannelse skrevet ind i sin jobplan. Det er trist, men skal dog ses i sammenhæng med den meget udbredte brug af seks ugers selvvalgt uddannelse i løbet af den første ledighedsperiode. Seks ugers selvvalgt uddannelse er ikke registreret i denne oversigt, da det ikke indgår i den lediges jobplan. Uddannelse Offentlige udbydere Hvad? Hvor? Hvor længe? 0-25 m IT Svendborg Erhvervsskole A-Jack Web AOF Job & Uddannelse Gladsaxe Almen fødevarehygiejne KTS/Københavns Tekniske Skole i 3 dage Valby Almen voksenpædagogiske grundkursus Voksen Pædagogisk Center 3 uger Avanceret Photoshop SDE 0,2 uge Billedbehandling Tietgenskolen 2 dage Billedbehandling Medieproduktion, strøm, styring og it 1 uge CMS-kursus Dansk Personale Udvikling 9 uger Dansk som andet sprog Aarhus Universitet 52 uger Database Niels Brock 0,2 uge Den frie læreruddannelse - meritlærer UCC Zahles seminarium 48 uger Diagnoselatin Handelsskolen København Nord 5 uger Diagnoselatin Copenhagen Business College Niels 2 uger Brock Diplomledelse Niels Brock 6 uger EDB kursus - Word, Access, hjemmesider Sundby Dataskole 6 uger Eftergodkendelse som kontorassistent Esbjerg Handelsskole 3 uger Flash Københavns Tekniske Skole 6 uger Flash CS4-Kurset KTS Frederiksberg 6 uger Fleksibel frontmedarbejder Handelsskolen Minerva 7 uger Folkeskolelærer, prof.bach. Meritlærer UCC/Zahle 46 uger Folkeskolelærer - merit Zahle Professionshøjskole UCC - 45 uger Læreruddannelsen Fremstilling af E-books Roskilde Tekniske Skole 2 dage 3

4 Gaffeltruck certifikat TEC, Landtransport i Hvidovre 1 uge Generel salgsteknik Køge Handelsskole 5 uger Grafisk integrator IT-K 6 uger Grafisk rutineret Tech College Aalborg 2,5 uger Grafiske virkemidler til Layout i tekst Tietgenskolen 4 dage Grundlægende regnskab Århus Købmandsskole 6 uger Grundlæggende Indesign og Photoshop Tech College Aalborg 3 uger Grundlæggende regnskab Aalborg Handelsskole Grundlæggende regnskab BCH - Business College 6 uger Grundlæggende regnskab Uddannelsescenter København Vest 6 uger CPH West Grundlæggende Regnskab Businesscenter Århus 6 uger HGS Niels Brock 2 uger HGS grundforløbsprøve "Lægesekretær" 15 uger HR og coaching Århus Købmandsskole 6 uger Human Resources Erhvervsakademi Århus 6 uger Hvad med CMS SDE 0,2 uge Hygiejne Certifikat AMU Vest 3 dage Hygiejne kursus Hotel og Rest. Skolen 0,3 uge Hængerkort EUC Nordvest I gang med Dreamweaver Syddansk Erhvervsskole 0,3 uge I gang med Php og databaser SDE 0,5 uge IC - Center Køge Handelsskole Introduktion til CMS system Københavns Tekniske Skole 0,3 uge IT - webdesign/billedbehandling Svendborg Erhvervsskole 2 uger IT o 25 Svendborg Erhvervsskole 5 uger It og kommunikation IBC IT-forløb Odense Business College - 6 uger Tietgenskolen IT-Kompetencer 1. del Aalborg Handelsskole IT-kursus Tietgenskolen 6 uger Iværksætterkursus Erhverv.net 1 uge Journalteknik og diagnoselatin Odense Business College - 20 uger Tietgenskolen Lær at bruge Adobe CS4 Aalborg Handelsskole Merit - lærer VIA University College 39 uger Meritlærer VIA University College 3 Meritlærer UCC - Læreruddannelsen 48 uger Blaagaard/KDAS prof.højskole Meritlærer VIA University College 71 uger Meritlærer UCC Læreruddannelsen 96 uger Blaagaard/KDAS Meritlærer UC - syd 46 uger Meritlæreruddannelsen Zahle 44,5 uge 4

5 Moderne Markedsføring Folkeuniversitetet i Århus 2 uger Multimedieteknologi Erhvervsakademiet 6 uger Organisation Niels Brock 16 uger PC-Værksted Kbhs Tekniske Skole Personbefordring m. Bus Grundlæggende EUC Køge 7 uger Buschaufføruddannelse Personligt lederskab Niels Brock 6 uger Personregisteringsgrundmodul Klingenberg Odense 6,4 uge Photo Shop grundkursus Københavns Tekniske Skole 1 uger Photoshop udvidet Aarhus Tekniske Skole 1 uge Projektlederkursus Niels Brocks 6 uger Projektstyring Tietgenskolen 6 uger Projektstyring Århus Købmandsskole Præsentationsprogrammer TietgenSkolen 2 dage Pædagogmedhjælper kursus UC Syddanmark 5,5 uge Pædagoguddannelsen UCN - Pædagoguddannelsen Aalborg 91 uger Regnskab 1-6 Esbjerg Handelsskole 3 uger Regnskab 2 CPH West Uddannelsescenter 0,2 uge København Regnskab/bogføring Herningsholm Erhvervsskole 6 uger Regnskabsblok Netcom Kurser 6 uger Regnskab for begyndere Haderslev Handelsskole 6 uger Råderummet for deltidsansatte AOF 8 uger Salgsteknik Århus Erhvervsakademi 6 uger Sekretærkompetencer med tysk Aalborg Handelsskole Socialrådgiver University College Sjælland 120 uger Sygeplejestudiet VIA University College 52 uger Sygeplejestudiet CVU København & Nordsjælland 18 uger Taxi-chaffør uddannelsen DUC Brøndby 6 uger Turisme i Vest AMU Vest 6 uger Video - redigeringskursus Københavns Tekniske Skole 1,1 uge Videoredigering 1 Københavns Tekniske Skole Videoredigering 2 Københavns Tekniske Skole 1 uge Videoredigering avanceret Københavns Tekniske Skole 1 uge Videre med Photoshop SDE 0,3 uge Vikaruddannelse PAU-jobrotationsprojekt SOSU Nord 10 uger Virksomhedens økonomimedarbejder Skive Handelsskole 2 uger Web-design, kommunikation og udvikling Københavns Erhvervsakademi 6 uger Web-kommunikation IT-Kompetence 6 uger Webopbygning Tietgenskolen 3 dage Webredaktør Niels Brock 9 uger Webredaktør Århus Købmandsskole 6 uger Webredaktør IBC i Kolding 11 uger 5

6 Uddannelse 3. Private kursusudbydere/uddannelsessteder I 114 tilfælde optræder privatudbudte kurser i jobplanerne i Indholdsmæssigt er der mange kurser indenfor grafik og web. I flere tilfælde er der tale om kurser af en varighed på 6 uger, hvilket ligesom 2009 er en tendens i retning af, at aktørerne bevilger længere kurser som del af jobplanen, hvis de overhovedet bevilger nogen form for kurser. Igen er det de kurser som man i første ledighedsperiode kan få som seks ugers selvvalgt uddannelse der dominerer, selv om vi her taler jobplaner. De private kursusudbydere samarbejder med erhvervsakademierne om at udbyde uddannelserne. Det er som ledig vigtigt at være opmærksom på, at muligheden for at gennemføre et sådan kursus på dagpenge ikke indskrænker sig til 1. ledighedsperiode, selvom der måske skal arbejdes på at overbevise jobcentret eller 2. aktøren om, at de skal betale. Tilbageholdenhed hos 2.-aktører og jobcentre skyldes rimeligvis, at disse skal betale for uddannelsesaktiviteter der indgår i jobplaner. Det er simpelthen billigere for 2.-aktører og jobcentre at udarbejde jobplaner, der indeholder kurser hos aktøren selv, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Hvis man som medlem skal have held med at få uddannelseselementer til at være del af sin jobplan, vil det være afgørende, at man argumenterer for hvordan kurset konkret vil forøge sandsynligheden for at du hurtigt forlader dagpengesystemet. Når det er gjort, vil det formentlig også være fremmende, hvis man sætter kurset i spil sammen med fx virksomhedspraktik eller løntilskud, for at få en samlet jobplan til at glide ned hos aktøren. Uddannelse privat udbyder Hvad? Hvor? Hvor længe? 2. del af Cambridgekursus (Engelsk Cambridge Instituttet 6 uger kursus) Adobe After Effedts Kort & Dokumentar Filmskoken 2 uger Adobe Flash Grafik & Design Teknologisk Institut 3 dage AdobeIndesign Softworld kurser A/S 1,5 uge Advokatsekretær Kursus 3 Anatomi/fysiologi Zoneterapeutskolen 8 uger Bogføring for begyndere samt C5 PC-Gruppen ApS grundlæggende CMS-kursus Dansk Personale Udvikling 6 uger Design, Kommunikation & Udvikling IT-Kompetence 6 uger Det trykte medie IT-Kompetence 6 uger Digitale medier og design Jensens Kurser A/S Digitale medier og Design Jensens Kurser A/S 6 uger Dreamweaver Futurecom Århus ApS 10 uger Dreamweaver grundlæggende og PC-Gruppen ApS 8 uger Avanceret, Flash & Illustrator avanceret DreamWeaver, flash og PhotoShop Netcom kursus DTP PC-Gruppen ApS 3,5 uge DTP basis Jensens Kurser A/S 6 uger 6

7 DTP, grafik og web Futurecom Århus ApS 6 uger DTP-basis Jensens Kurser A/S 10 uger Dubbingkursus DASK 1 dag Dynamisk webdesign og programmering IT-Kompetence 6 uger Excel 2007, grundl. & udvidet PC-Gruppen ApS Flash grundlæggende Jensens Kurser A/S 2 uger Flash grundlæggende og udvidet PC-Gruppen ApS Flash og dreamweaver Futurecom Århus ApS 6 uger Flash og Dreamweaver Netcom kursus 2,5 uge Flash og Dreamweaver Futurecom Århus ApS 6 uger Formidling på nettet Danmarks Journalisthøjskole 6 uger Formidling på nettet Update 7 uger Fundraising og Finanisering Seminarer.dk 1 dag Grafik kommunikation og det trykte NetComKursus 6 uger medie Grafik, Dtp. Og Web Futurecom Århus ApS 6 uger Grafisk blok Alecto A/S 6 uger Grafisk Blok Netcom A/S 6 uger Grafisk blok - kommunikation og det Netcom/Alecto 6 uger trykte medie Grafisk blok projektorienteret Netcom 6 uger Grafisk design Grafiske Kurser Vejle 6 uger Grafisk Design KS Centret i Vejle 6 uger Grafisk design 1 Grafiske Kurser Vejle 6 uger Grafisk design og Produktion Media College Aalborg 3 uger Grafisk Kommunikation og Web Netcom kursus 6 uger Grafisk kursus Netcom kursus 6 uger Grafisk præsentationsteknik K.S. Centret ApS Grafisk, DtP og web Futurecom Århus ApS 6 uger Grafiske Web-kurser Sundby Dataskole Grundlæggende økonomi med Navision IBC Kolding 6 uger C5 Grundlæggende økonomi med Navision IBC 10 uger C5 HR ledelse IBC 8 uger HR of coaching Busines Center Århus 6 uger Individuel jobcoaching MindStairs 21 uger IT design/komunikation7medie Medieværkstedet 6 uger IT kursuspakke PC-Gruppen ApS 5 uger IT-administrator Global Match ApS 52 uger Iværksætterkursus Erhverv.net 1 uge 7

8 Virksomhedspraktik 4. Det offentlige arbejdsmarked I 66 tilfælde har en jobplan i 2010 indeholdt offentlig virksomhedspraktik i. I forhold til hvad markedet potentielt kan bære, er det bestemt ikke overvældende. Måske mange af vores medlemmer har svært ved at se det attraktive i en kort virksomhedspraktik i det offentlige, men det er formentlig et sted hvor der er god mulighed for fx som journalist at smage på en kommunikations- eller en pr-stilling eller som skrivende at smage på TV/radio fx i DR. I mange tilfælde vil det være attraktivt for virksomheden, hvis de får en initiativrigt og opvakt medarbejder, der forholdsvis selvkørende i en måned. Tag selv kontakten i stedet for at spørge 2.-aktøren hvor sådan en som dig kan komme i virksomhedspraktik. Snak med dem for at finde ud af, hvilken opgave de har skubbet foran sig i nogen tid, og som du vil kunne hjælpe dem af med, i løbet af en måned. Gå ind i praktikken for at lære, og lad være med at satse på at arbejdspladsen efterfølgende tilbyder dig en stilling. I 2010 har en række medlemmer også brugt muligheden for offentlig virksomhedspraktik, til at afprøve stillinger udenfor deres uddannelses oprindelige sigte. Virksomhedspraktik i det offentlige Hvad? Hvor? Hvor længe? AC medarbejder/praktikant Skanderborg Kommune AC-Fuldmægtig Århus Universitet, Naturvidenskabelig Fakultet AC-medarbejder University College Nordjylland Administrativ medarbejder Handicapcenter København Administrativ medarbejder Frivilligcenter og Selvhjælp Odense Administrativ medarbejder Rådhuset Vallensbæk Kommune Juridske Center Administrativ medarbejder Senior Erhverv Hovedstaden Akademisk medarbejder Region Syddanmark, HR Uddannelse og Udvikling Akademisk medarbejder Statens Arkiver, Erhvervsarkivet Akademisk medarbejder Aalborg Universitet, Det humaniske fakultetskontor Analyse og Kommunikaton Københavns Lufthavn A/S 1 uge Assistent Beaver Projects Assistent Holte Bibliotek Bibliotekarassistent Forfatterskolen Biblioteksmedhjælper Haarby Skole Bureaumedarbejder Silkeborg Turistbureau Ekstern Kursuskonsulent Gildbroskolen Erhvervssproglig medarbejder Herborg Friskole 8

9 Folkeskolelærer Augustenborg Skole Fotograf Roskilde mediecenter 3, Fotograf Stenløse Rådhus Fotograf Vestas Wind Systems A/S Fotograf/Redaktør Cultures: Center for Kunst & Interkultur Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen 3, Fuldmægtig Skat Fuldmægtig Videnskabsministeriet, Styrelsen for internationale uddannelser Fuldmægtig Danmarks Statistik Grafiker Nationalmuseet Grafiker/programmør Rigshospitalet HR Konsulent Assens Kommune, HR afdeling Informationsmedarbejder Center for kultur og udvikling Informationsmedarbejder Region Sønderjylland-Schleswig Informationsmedarbejder Hjemmeværnskommandoen Journalist Forsvarets mediecenter Journalist KL Journalist Århus Universitetshospital Journalist Esbjerg Højskole 1 uge Journalist Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland Journalist Foreningen Det Ny Monsun Journalist Vingehus, Behandlingscenter Tjele Journalist TV2 Øst Journalist Skovbo Lokalhistoriske Arkiv Journalist Mediehuset Århus Journalist Kommunen a/s Journalist Tildesign A.M.B.A Journalist, primært reporter Kofoeds Skoles Undervisningsafdeling Keramikassistent Kunstakademiets Billedskoler Klasseassistent Vesterbro Ny Skole Klipper Det Danske Filminsittut Kommuikationsmedarbejder Kultur og fritidsforvaltningen København 3,6 uger Kommunikationskonsulent Slagelse Erhvervsråd Kommunikationskonsulent Københavns Ejendomme Kommunikationskonsulent Kommunernes Landsforening Kommunikationskonsulent Lejre Kommune Kommunikationskonsulent Høje Taastrup Kommune Kommunikationskonsulent Københavns Kommune Kommunikationskonsulent Assens Kommune, Komm. & 9

10 udviklingsafdeling Kommunikationskonsulent Kommunernes Landsforening Kommunikationskonsulent ITK Århus Det digitale bibliotek Kommunikationsmedarbejder Eks-Skolens Trykkeri ApS Kommunikationsmedarbejder Aarhus Universitet, Odontologisk Institut Kommunikationsmedarbejder I/S Vestforbrændingen Kommunikationsmedarbejder Guldborgsund Kommune Kommunikationsmedarbejder Svendborg Rådhus kommunikationsmedarbejder Haucon A/S Kommunikationsmedarbejder Vestforbrænding 2 uger 10

11 Virksomhedspraktik 5. Det private arbejdsmarked Virksomhedspraktik i private virksomheder er eksploderet i 2010 hvor det blev brugt i 858 tilfælde mod 314 i Det lader til, at mange medlemmer opnår virksomhedspraktik indenfor deres kerneområder i små private virksomheder. Der er således praktikpladser både som fotograf, grafiker, designer, journalist og kommunikationsmedarbejder og som assistent for kunstner, som er brugt blandt medlemsgruppen af billedkunstnere. Måske ligger der et uudnyttet potentiale i virksomhedspraktik hos de lidt større private virksomheder. Større virksomheder bygger naturligvis ikke deres forretning på praktikanter, men omvendt er større virksomheder opbygget af mindre enheder, der givetvis alle sammen har opgaver eller projekter, som de for længe har skubbet foran sig. Du kommer som en kompetent og sindssygt billig arbejdskraft. Hvis du oven i købet kan overbevise arbejdsgiver om, at du ikke vil være en plage at have gående, bør det være muligt at udvide antallet af private virksomhedspraktiksteder. Du er en plage hvis du hele tiden forventer at blive sat i sving eller hvis du hele tiden kigger på arbejdsgiver med hundeøjne der siger vil du ikke nok give mig en fastansættelse?. Nedenstående liste kan du bruge til at finde steder der i forvejen har kunnet se fordelen af, at have en praktikant gående i en måned. Hvis de har været glade for deres praktikant, vil de være tilbøjelige til at give en anden chancen; også fordi de ikke er bange for hvilket bureaukrati de skal igennem for at gøre brug af ordningen. Det kender turen. Virksomhedspraktik i private virksomheder Hvad? Hvor? Hvor længe? AC Medarbejder Dansk Poker Forbund AC-medarbejder CBS AC-medarbejder Mohs Exhibit AD-assistent Venom Yum ApS AD'er + projektlederassistent Konstellation ApS Adm. Medarbejder GAK Design/Cafe Cirkusvogn Adm. Medarbejder Grønlykke.com Adm. medarbejder Bikram Yoga College Administrationsmedarbejder Nordic Wind Invest A/S Administrativ assistent C & C Travel Administrativ medarbejder S.V. Import Administrativ medarbejder Tanlæge Poul Petersen Administrativ medarbejder Ardagh Glass Holmegaard A/S Administrativ medarbejder Skole og forældre Administrativ medarbejder Tobias-skolen Administrativ medarbejder Copanhagen Artists A/S Administrativ medarbejder Malermester Verner Christensen Administrativ medarbejder Chubby Estate ApS 11

12 Administrativ medarbejder Mannaz Administrativ medarbejder Kunstnernes Påskeudstilling Administrativ medarbejder God Service-Vikar ApS Administrativ medarbejder BOS Danmark Administrativmedarbejder Museerne Vordingborg Akademisk medarbejder SDAMaze Akademisk medarbejder Møllevænget & Storgaarden Boligorganisation Akademisk medarbejder Pia Hedegaard Design Akademisk medarbejder og Journalist Jylland-Posten A/S All round medarbejder Gulvkonsulenten ApS Analyse af Tankegangs marked Tankegang A/S Analytiker / Kommunikationsmedarbejder Anne Krogh Media Animator Gyldendalske Boghandel Nordisk A/S Animator Serious Games Interactive Art Director Fireball aps Ass. Konsulent Chalotte barfod Assistent Altid Korrektur Assistent Studio Jens Haaning Assistent S.A.Albertsen Assistent Birdi Copenhaven v/leon Birdi Assistent Mads Birk Assistent Lars Tygesen Assistent Oplevelsesgaver Assistent D.O.S.F.N.A. Assistent Pind Fysik Assistent Center for kultur og udvikling Assistent IMO Assistent Østerbro Koncertforening Assistent Bossard Denmark a/s Assistent Frederiksberg Helsekost Assistent Studio Jens Haaning Assistent Firmabilleder Assistent Copenhagen Music Center Assistent Viktoria Sko Assistent Studio Jens Haaning Assistent Dansk Eksportforenign Assistent Højlund Koldby Jensen Morten Koldby Photography Assistent for billedkunstner Peter Ravn Callesen Assistent i billedbehandling Fotograf Anders Sune Berg 12

13 Assistent Production Designer Den Danske Filmskole Assistent til filmproduktion Totalfilm v/åsa Mossberg Assistent/farvelægger Magnus Værness Illustration Assisterende redaktør Charlotte Torpegaard AV medarbejder Mediafarm Bartender Restaurant Aakroen v/helle Buch Behandler Marzcia Techau Bellinger A/S PR & Marketingassistent Billedbehandler ImageWork Billedhugger Billedhugger SYS Svinding Billedkunstner Billedkunstner Jakob Jakobsen Billedkunstner Balsgaard Billedkunstner Fabrikken for kunst og design Billedkunstner NIV Billedkunstner og fotograf KKart Billedkunstnerassistent Billedkunstner Astrid Svangren Billedkunstnerisk assistent ART-Wise v/marianne Therese Grønnow Blomsterdekoratør Blomsterarkitektur Blæksprutte Telia Danmark Booker Zoo Production ApS Buriksassistent Bukseshoppen Butikassistent Tommelise v/mette Engberg Butiksassistent Des Fleurs Butiksassistent Blomsterfeen Butiksassistent Super Spar Munkebo ApS Butiksassistent Dot Keramik Butiksassistent DIVA Butiksdekoratør Visuel Merchandiser Butiksmedarbejder/ekstern installation af udstyr Lydspecialisten ApS Butiksmedhjælper Flashbogfotobutikken Butiksmedhjælper Elsound Studio ApS Bådfører DFDS Canal Tours Cafemedarbejder Café Gaya Casterassistent Art Cast Chafførmedhjælper Bergholdt Cheffotograf Malle Fotografi Chefkonsulent Ankerhus AS Costomer care coordinator Martin Professional A/S CRM og markedsføring, logistik Keystones ApS Design assistent Munjo Hoolding ApS 13

14 Designassistent Beyond Caos Aps Designassistent B.F.P. Toby Louis - Jensen Designer Von Qualen Designer Neon Republic Designer Wendy Plovmand Designer Kokolores Designer Anna Olivia Designer Emperors Pride Designer / Illustratør Møller Jensen Innovation & Design ApS Designer/Grafiker BANGBANG Copenhagen Designer/Grafiker Pulsk 3 uger Designer/Grafiker Munji Holding aps Designer/kunstner Onesto Mong & Partners Distributør og indkøber Angel Scandinavia A/S Div. Forfaldende kontorarbejde, PR-arbejde mv. Hamonoya ApS Dokumentation og videoformidling af Kunst/Kultur Tijana Miskovic Dokumentationsmedarbejder Finn Frogne A/S DTP'er StatsButikken ApS Eksportassistent Fipotex Europe A/S Eksportassistent Market Select ApS Erhvervsturismekoordinator Horsens Erhvervsråd Event/marketingmedarbejder Handigruppen A/S Eventkoordinator Homerun EVt. ApS Eventkoordinator Viborg Lounge Eventmager Bowl'n Fun Event-manager / hjælper generelt RPN Film/video produktion m.v. Martin De Thurah Produktion Filmklipper Zoologisk Have Folkeskolelærer Læreuddannelsen Zahle Forbrugerforsker Envision Formidler ARD (Art Research Dialogue) Forsikringsassistent Frie Funktionærers A-kasse Fotoassistent House of Bianco Fotoassistent Martin Stampe Fotografi Fotograf Nordisk film TV A/S Fotograf Nanna Kreutzmann Fotograf Opgang2 Fotograf Fotografhuset Fotograf Firma Amanda Thomsen 14

15 Fotograf Mirakelphoto Fotograf Ole Toldbod Fotografi Fotograf Fotograf Camilla Schiøler Fotograf Politikens Lokalaviser A/S Fotograf Seidel Photograpy Fotograf Mellemfolkelig Samvirke Fotograf Bjarke Johansen Photography Fotograf Furesøens Mediecenter A/S Fotograf Studio 55 Fotograf Jesper Westley Fotografi Fotograf Hans Zeuthen Fotograf Ny Carlsberg Glyptotek Fotograf Yellows ApS Fotograf Artweddings/fotograf Sonni Christensen Fotograf Benjamin Media Fotograf EDC Mæglerne Hjort Charlottenlund Fotograf Mikkelsen + Ko Fotograf Fotomikael Fotograf Catrine Mannerup Fotograf Howalt Fotograf Albertslund Posten A/S Fotograf Gils Fotografi ApS Fotograf Carsten Snebjerg Fotograf Tøjklæderen Fotograf Sigurd Grünberger Fotograf assistent Patricia Oczki Photography Fotograf og billedbehandler CONFETTI IMAGES ApS Fotograf, AD og Layouter Red Barnet Fotograf/Billedbehandler Fotograf Francois Couderc Fotografassistent Fotograf Sigurd Grünberger Fotografassistent Mirakelpfoto Fotografassistent Ana-Lene Riber Fotografi Fotografassistent DokumentarFotograf v/casper balslev Sørensen Fotograferende journalist Fotograf Sonja Iskov Fotografisk assistent Yellows ApS Fotojournalist A/S medieselskabet Nordvestsjælland Fotojournalist Das Büro Fotojournalist Uffe Weng 15

16 Foto-tekniker Localeyes.tv A/S Frisør medhjælp Hair Z Fundraiser Ove Fundraiser Kompagni Kimone Galleriassistent Albrectsens Galleri Galleriassistent Mohs Exhibit Gallerimedhjælper Galleri LABR Gartneriarbejder Gladsaxe kirkegård Grading teknikker Two Litle Ghosts Grafiker Gyldendal A/S Grafiker Essens Kommunikation ApS Grafiker Mads Leihøj Grafiker Omedia Grafisk v/allan Hartmann Johansen Grafiker GR Design og management Grafiker Triercopenhagen COM Grafiker Balleby & Grumsen ApS Grafiker KT Damgaard-Jensen Grafiker Magnus FC Grafiker Kanon Produktion Grafiker Nordstrøms Forlag Grafiker LC System Grafiker Nobody Cph ApS Grafiker Portoplay ApS Grafiker Nis Nis Grafiker Magnus FC Grafiker MGO Paraguay Grafiker Eurogamer Danmark Grafiker/Fotograf Kramerica Industries Grafiker/Illustrator Gyldendal A/S Grafiker/Kunstner Maik Grafiker/Webdesigner OK-Music Grafisk assistent 3. Salt TH Grafisk assistent Rikke Benborg Grafisk designer Anni s 1,3 uger Grafisk Designer Forlaget Klim ApS Grafisk designer Internationalistisk Ideale Grafisk designer Design Vaerk Grafisk Designer Nan Na Hvass Grafisk designer JESU I/S Grafisk designer AAB, Det bolig sociale arbejde 16

17 Grafisk designer Studio Painted v/tor Larsson Grafisk Designer Surplus Wonder Grafisk designer Beyond Caos Aps Grafisk Designer Faust Dyrbye A/S Grafisk Designer Pernille Leon Arkitekter MAA Grafisk Designer Jacobina Grafisk Designer Tilde Burrows Grafisk designer Essensen ApS Grafisk Designer Typografisk Afdeling Grafisk Designer E-Types Grafisk Designer Von Bachhausen Grafisk designer Underverket Grafisk Designer Diva Delight Grafisk Designer Grafisk Design v/jeanne Laursen Grafisk Designer Kulturfestival "Ragnarock" Grafisk designer Gitte Gammelgaard.net Grafisk Designer Konform A/S Grafisk informationsmedarbejder Move N Act Grafisk konsulent Københavns Skiltefabrik Grafisk medarbejder Ib Kjeldsbark Grafisker Public Arkitekter A/S Havnefogedassistent Wilders Plads Ejendomme Hjemmeside og Intranet Jupiter Composites A/S Holdtræningsinstruktør Butchers Lab HR Assistent Randstad HR assistent IC Companyes A/S HR medarbejder Danisco A/S Illustrator 2krogh A/S Illustrator Lea Lerche Klaaborg In house grafiker TG Forsberg Industriel Designer Laegdsgaard Industriel Designer Halkjær Design Industriel Designer/Illustrator Karrusel Design Informationskonsulent Nybrovej Dyreklinik Informationsmedarbejder Venstres Folketingsgruppe Informationsmedarbejder Stenvad Kraftcenter Informationsmedarbejder Skælskør Vinhandel Informationsmedarbejder Chubby Estate ApS Informationsmedarbejder MH2 ApS Informationsmedarbejder Hæstrups Café Informationsmedarbejder Frisørtid I/S 17

18 Informationsmedarbejder OK-Fonden Informationsmedarbejder Dakinah KD Coaching v/yari Kofi Kuranchie Instruktør Zeentropa Productions2 Instruktør/Jobkonsulent Integro A/S Intern assistent Tack International Intern Kommunikationsmedarbejder Teamvikaren.dk Intern Sælger Ejendomsavisen IT medarbejder Rudeco A/S IT supporter Sparekassen Sjælland IT-konsulent Carsten S. Petersen IT-medarbejder Escobar IT-medarbejder Egå Ungdomshøjskole IT-sikkerhedsmedarbejder Sikret A/S Jobkonsulent TUCJOB ApS Journalist Nyt Europa Journalist Uncial Kommunikation Journalist Viborg Stifts Folkeblad Journalist Pfizer ApS Journalist Jetsam text og film Journalist Jyllandsposten Journalist 321 go ApS Journalist Helsingør Dagblad Journalist Javier Tapia Journalist Sofie Rud Journalist Ekstra Bladet - JP/Politikkens Hus Journalist Journalist Spaceseep ApS Journalist Sjællandske, Slagelse redaktionen Journalist Kjerteminde Avis Journalist FDB Samvirke Journalist Mediaprovider AY/S Journalist SiteMageren Journalist Radio Globus Journalist Musikteater Baltoppen Journalist Internationalistisk Ideale Journalist Urban Journalist Psykolog Anna Adhemar Journalist Radio Humleborg Journalist GO'Beauty Univers ApS Journalist Silkeborg Avis a/s 18

19 Journalist Get Through Power ApS Journalist Altinget.dk Journalist Egmont Magasiner A/S Journalist Kommunikationscentret Journalist Klean A/S Journalist Sjællandske medier A/S Journalist Syddansk Medier Journalist Mediecenter Frederiksberg Journalist Helsingør Dagblad Journalist Ord der Virker Journalist Bastard Film & tv Journalist Nygurt ApS Journalist Fellz Consult ApS Journalist Mothership media Journalist Børnecenter for Rehabilitering Journalist KD Coaching Journalist Dagbladet Information Journalist Vermø Journalist Lægeforeningen - Ugeskrift for Læger Journalist Guldbrandsen ApS Journalist TV2/Lorry Journalist Ligabold.dk ApS Journalist Århus Stiftidende Journalist BUPL Journalist AM Production A/S Journalist Radio Humleborg Journalist 2 Chubby ApS Journalist Tekst & Vision ApS Journalist Bryggebladet Journalist Thid Ear ApS Journalist Viborg Stifts Folkeblad Journalist C:ommunicate Journalist Rødovre Lokal Nyt ApS Journalist TV2 FYN Journalist Nugurt ApS Journalist Astrologihuset Journalist Århus Stiftidende Journalist Reklamehuset A/S Journalist Dansk Socilarådgiverforening Journalist A/S Medieselskabet 19

20 Nordvestsjælland Journalist Danske Fagmedier Journalist Dagbladet B.T. Journalist Nyhedsbureauet Newspaq Journalist Ditte Clemen Journalist Helsingør Dagblad A/S Journalist Århus Stiftidende Journalist Pi Com Journalist Graf Lab Journalist Storetellers Journalist Miljøbevægelsen Noah Journalist Sjællandske medier A/S Journalist Dagbladet Information Journalist Sunde Tanker ApS Journalist Tipsbladet Journalist SOS børnebyerne Journalist Fyens Stiftidende Journalist Det ny Monsun Journalist Ekstra Bladet Journalist Jøp, Ove & Myrthu A/S Journalist Downtown.dk Journalist Pokeruni ApS Journalist Forbundet for Kommunikation og Sprog Journalist Dansk Røde Kors Journalist Aller Media A/S Journalist Politikken Journalist med fokus på fotografering Aabenraa Ugeavis Journalist og redaktør Huset i Magstræde Journalist, redaktionssekretær Aller Media A/S Journalist/fotograf Stokkemarke Ungdomsforening Journalist/Informationsmedarbejder Dap - Danske Afspændingspadagoger Journalist/kommunikationsmedarbejder Lisbet Friis Design Journalist/pr-medarbejder Molanta Journalist/web-redaktør Randers Amtsavis Juridisk assistent Marel A/S Jurist O.M Entreprenørforetning A/S kameratekniker Blixt Kameraassistent Jens Fraek Film og Håndværk Kampagnemedarbejder Dansk Røde Kors Hovedstaden 20

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008

Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008 Overblik over jobplaner for medlemmer af Journalisternes A-kasse 2008 Denne oversigt er udarbejdet med det formål, at give et overblik over i hvilken grad de forskellige indholdselementer, der kan indgå

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2009

Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2009 Overblik over jobplaner for medlemmer af Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 2009 Denne oversigt er udarbejdet med det formål, at give et overblik over i hvilken grad de forskellige

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online.

1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online. Arbejde: 1. maj 2014 - : Fastansat som journalist og redaktionssekretær på Horsens Folkeblad. Print og online. 7. august 2013 11. august 2013: Dækkede Skanderborg Festival for Horsens Folkeblad. 15. april

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER

Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 2012 OKTOBER Kurser i Odense Visuelle medier og kommunikation efterår 0 AUGUST STEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER L S 0 L S S 0 L S Typ-Lay Illustra Typ-Lay A CSS Web HTML Billed W Bill Webdesigner L S S 0 L S 0 L S

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012. LAB 2.1 Forsikret ledig. Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012 1/5

Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012. LAB 2.1 Forsikret ledig. Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012 1/5 LAB 2.1 Forsikret ledig Virksomhedspraktik i perioden 01-12-2011-31-12-2012 kontorassistent-sekretær - Kunster Rune Kidde kontorassistent 05-12-2011 30-12-2011 Din Aktive Isenkræmmer v/j. Bagge - butiksassistent

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

Gundsø Omsorgscenter pedel 01-01-2014 29-01-2014. Børnehuset Bullerby pædagogmedhjælper 02-01-2014 24-01-2014

Gundsø Omsorgscenter pedel 01-01-2014 29-01-2014. Børnehuset Bullerby pædagogmedhjælper 02-01-2014 24-01-2014 Løntilskud med start i perioden 01-01-2014-28-02-2014 LAB 2.10 Selvforsørgende Lokalcentret Kristiansminde social- og sundhedshjælper 03-02-2014 31-07-2014 KONTORZONEN ApS lager- og logistikmedarbejder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium Formalia. Personlige Oplysninger Fulde navn: Samer Mansoor Født: 30. maj 1981 Adresse: Nørrebro Vænge 1, 1. 23, 2200 Kbh. N Tlf.: +45 20 60 38 56 e-mail: sam@artrepublik.net Website: sammansoor.com uddannelse

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

CV Helle Ann Lauvring

CV Helle Ann Lauvring CV Helle Ann Lauvring Personlige data Helle Ann Lauvring 9. januar 1963 Bakkevej 1 5540 Ullerslev hellelauvring@gmail.com www.hellelauvring.com Tlf. 26 60 97 22 Ikke ryger Gift med Kurt Lauvring, systemadministrator

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11)

Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) LAB 2.10 Selvforsørgende Løntilskud i perioden 01-05-2011-31-07-2011 (A-dpg dog kun fra 07-06-11) Asterscentret plejehjemsmedhjælper 11-07-2011 31-12-2011 Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg plejehjemsmedhjælper

Læs mere

Projektleder for bl.a. Arriva, Brøndby IF, Spar Nord Bank, C3, Amagerbanken, Sonofon, Sol og Strand, FC Midtjylland og FDB

Projektleder for bl.a. Arriva, Brøndby IF, Spar Nord Bank, C3, Amagerbanken, Sonofon, Sol og Strand, FC Midtjylland og FDB Curriculum Vitae Christian Hedegaard Møller Poppelhegnet 21, 2. th 2800 Kgs. Lyngby Tel: + 45 86 108 844 Mob: +45 61 665 464 M: Kontakt@chrmoller.org Profil Med en baggrund som Cand.IT med speciale i E-business

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk 1 www.theanielsen.dk 2 www.theanielsen.dk kompetenceliste Adobe programmer Adobe Photoshop «««««Adobe Illustrator ««««Adobe InDesign ««««Adobe Dreamweaver ««««Adobe Flash «««Adobe Bridge ««Adobe Acrobat

Læs mere

Holdforløb - Bilag A1 Leverandørens måltal, deltagervurderede job- og uddannelseseffekter samt afmelderaten 90 dage efter endt kursusforløb.

Holdforløb - Bilag A1 Leverandørens måltal, deltagervurderede job- og uddannelseseffekter samt afmelderaten 90 dage efter endt kursusforløb. måltal, deltagervurderede job- og uddannelseseffekter AcadeMedia AJS, Akademikernes Jobservice Akademos AMU-Center Nordsjælland AOF Daghøjskolen i Ballerup Markeds- og kommunikationskoordinator Personlig

Læs mere

Sylærer Kommunal arbejdsplads 29-11-11 17-02-12

Sylærer Kommunal arbejdsplads 29-11-11 17-02-12 Virksomhedspraktik 1. kvartal 2012. Ikke-forsikrede ledige. Virksomhed Tilbudsnavn Privat/offentlig Aktivitet startdato Aktivitet slutdato Formål DTU Elektronikteknolog Privat arbejdsplads 01-09-11 31-01-12

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen LASTBIL-chauffør BUS-& RUTEBUS-chauffør TAXI-& LIMOUSINE-chauffør EU Efteruddannelse Køreteknik ADR (farligt gods) Energirigtig kørsel Kørehviletid 1 TUC DEKRA

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Inspiration comes of working. CV/grafisk designer rachel kollerup. 2012.

Inspiration comes of working. CV/grafisk designer rachel kollerup. 2012. Inspiration comes of working. CV/grafisk designer rachel kollerup. 2012. Personlige data Rachel Kollerup Fabricius f. 1974 Mor til tvillingepigerne Rosa og Isabella på 10 år Bor i Meieriet Vasebæk i Køge

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Resumé. Kompetencer. Erhvervserfaringer. Lene Hyllested Borkfelt Holcks Plads 1, 4 th 2700 Brønshøj 5045 6607 lebork.job@gmail.com

Resumé. Kompetencer. Erhvervserfaringer. Lene Hyllested Borkfelt Holcks Plads 1, 4 th 2700 Brønshøj 5045 6607 lebork.job@gmail.com CV 1 af 5 Resumé Jeg er uddannet grafiker fra [KTS] med overbygning i Visuel Identitet [Mediehøjskolen] + Computerdesign [KEA]. Gennem mere end 14 år, har jeg været ansat som Grafiker med brede opgaver

Læs mere

Levnedsbeskrivelse. Allan S. Wien Klostergade 68, 4.th., 8000 Aarhus C. 20 65 81 54 aw@allanwien.dk

Levnedsbeskrivelse. Allan S. Wien Klostergade 68, 4.th., 8000 Aarhus C. 20 65 81 54 aw@allanwien.dk Levnedsbeskrivelse Faglig profil Jeg er stærk på tre felter: IT, formidling og administration: Inden for IT drejer det sig især om formidling og grafisk opsætning i fx powerpoint, InDesign, Photoshop,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Administration - Koordinator - Blæksprutte NR. 4023. Salgskoordinator - Markedsføringsassistent NR. 4024. Sekretær PA - Salgsback-up NR.

Administration - Koordinator - Blæksprutte NR. 4023. Salgskoordinator - Markedsføringsassistent NR. 4024. Sekretær PA - Salgsback-up NR. Koordinator - Salgsback-up NR. 4029 Rutineret indenfor indkøb, salg og lagerstyring. Kundestyring, koordinering af opgaver, daglig planlægning. Smilende, højt service og stres niveau. Lige til. Hærens

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Kvickly Buddinge (ny) butiksmedhjælper 02-12-2013 27-12-2013 RESTAURANT TOPPEN V/JETTE JANJOOA køkkenmedhjælper 01-12-2013 28-02-2014

Kvickly Buddinge (ny) butiksmedhjælper 02-12-2013 27-12-2013 RESTAURANT TOPPEN V/JETTE JANJOOA køkkenmedhjælper 01-12-2013 28-02-2014 Virksomhedspraktik med start i perioden 01-12-2013-31-12-2015 LAB 2.12 Uddannelseshjælp SILVAN Greve butiksmedhjælper 06-12-2013 03-01-2014 LG KRONBERG ApS murerarbejdsmand 02-12-2013 10-01-2014 BC CATERING

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Logistikkoordinator NR. 4016. Sekretær PA - Receptionist NR. 4017. Indkøbskoordinator Indkøbsassistent NR. 4021

Logistikkoordinator NR. 4016. Sekretær PA - Receptionist NR. 4017. Indkøbskoordinator Indkøbsassistent NR. 4021 Administrationschef Konferencechef NR. 4020 Super kompetent, stort servicegen, højt personligt drive. Magter at have mange bolde i luften. Kan sin personaleledelse, kvalitetssikring og har en finger på

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K

Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456 København K Godkendte udbydere Udbyder Modul Adresse Ankerhus A/S Ankerhus A/S Århusvej 1 8382 Hinnerup Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Brøndum & Fliess A/S Vestergade 20C, st. 1456

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere