ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: JL, EF, EKP, FBR Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra til 2005 under Magistratens 4. Afdeling, samt dvs. tekniske driftsmæssige korrektioner indenfor Fritids- og Kulturforvaltningen 1. Resume Indstillingen omfatter 1.1 Byrådet ansøges om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra til 2005 inden for Magistratens 4. Afdelings område på i alt 93,689 mio. kr. 1.2 Byrådet ansøges om enkelte tekniske driftsmæssige budgetkorrektioner indenfor Fritidsog Kulturforvaltningen med en mindreudgift/merindtægt på 2,514 mio. kr i, samt merudgifter på 0,697 mio. kr. i 2005 og 0,621 mio. kr. i 2006 og frem På skoleområdet ansøges om overførsel af i alt 69,532 mio. kr. fra til 2005 som fordeler sig på følgende hovedområder: Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb til lokaleprogrammet på 16,236 mio. kr. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb til genopretning på 32,303 mio. kr. Overførsel af rådighedsbeløb til modernisering på 15,678 mio. kr. Overførsel af anlægsreservebeløb (afsat rådighedsbeløb i ) til modernisering på 5,315 mio. kr. Overførsel af anlægsreservebeløb (afsat rådighedsbeløb i 2005, 2006, 2007) til 1

2 lokaleudbygning på 11,591 mio. kr. (P/L 2005) Overførsel af anlægsreservebeløb (afsat rådighedsbeløb i 2005, 2006 og 2007) til modernisering på 27,24 mio. kr. (P/L 2005) Overførselsbehovet kan primært begrundes i forskydning i igangsætningen af projekterne På Fritids- og Kulturområdet ansøges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 22,657 mio. kr. (netto) fra til De største projekter vedrører følgende projekter: Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb til vedligeholdelse af mindre idrætsanlæg på 2,2 mio. kr. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på 2 mio. vedr. Vilhelmsborg, flytning af ponyvæddeløbsbane. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på mio. 4,3 mio kr. vedr. etablering af nye fodboldbaner. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på 3 mio. kr. vedr. byfornyelse i Trige Søndergård. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb til etablering af ny 4 fodboldbaner, 3 omklædningsrum og køb af arealer til nye fodboldbaner på 1,5 mio. kr. Overførsel af rådighedsbeløb til opførelse af ny idrætshal og renovering af Århus Stadion. på 4,443 mio. kr Overførsel af rådighedsbeløb på 2,5 mio kr. vedrørende Århus Kunstmuseum. Overførselsbehovet kan primært begrundes i forskydning i igangsætningen af projekterne På Biblioteksvæsenets område ansøges om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra til: 2005 inden for Biblioteksvæsenets område på i alt 1,500 mio. kr. Overførselsbehovet er begrundet i forskydning i igangsætningen af projekt. 1.2 På Fritids- og Kulturområdet ansøges jf. forventet regnskab endvidere om budgetmæssige tekniske korrektioner på følgende områder: Indtægstbudget på sektor 4.27 (Århus Idrætspark) på ca. 2,2 mio. kr. Forventninger til færre antal handicappede i Fritidsklubber. Denne forventning er 2

3 tilsvarende gældende for, hvilket giver en mindreudgift på ca. 1,6 mio. kr. i. Korrektion for pladsudviklingen i overslagsårene, hvilket betyder en merudgift på ca. 1,3 mio. kr. i, ca. 0,7 mio. kr. i 2005 og 0,6 mio. kr. i 2006 og frem. 2. Beskrivelse af indstillingen 2.1 Skolevæsenets behov for overførsel af rådighedsbeløb fra år til 2005 I nedenstående tabel er opstillet oversigt over de afsatte rådighedsbeløb til lokaleprogrammet, genopretning og modernisering samt forslag til overførsel fra til år TEKST Rundhøjskolen - udmøntning af lokaleprogram Sabro- Korsvejskolen, lokaleprogram Solbjergs kolen, lokaleprogram Lokaleudbygnin g budgetkonto Genopretning af skole - Oprindelig budget Tillægsbev illing Omplace ring Ajourført budget - pris- og lønniveau kr. - Forventet forbrug Overførsel

4 restudmøntning af reserve til genop Risskov Skole, genopretning Skåde Skole, genopretning Solbjergskolen, genopretning Skovvangskolen, genopretning Søndervangskol en, genopretninng Tovshøjskolen, genopretning Gjellerupskolen, genopretning Sølystskolen, genopretning Vejlby Skole, genopretning KB

5 Diverse bygningsarbejde r Genopretning af iddrætsanlæg Søndervangskol en, modernisering Modernisering Viby Risskov Skole, modernisering KB AT påbud i faglokaler Anlægsreserve lokaleprogram Anlægsreserve modernisering I alt Skolevæsenet Der har i genopretningsprojekterne af planlægningsmæssige årsager ikke været muligt at igangsætte og afslutte alle genopretningsprojekter inden for budgetperioden for de afsatte 5

6 rådighedsbeløb. Det hænger sammen med, at der er taget hensyn til skolerne, således at byggeperioden er søgt begrænset til et minimum. Det har betydet i praksis at genopretningsprojekterne er periodeforskudt i de situationer hvor en skole ligeledes skulle lokaleudbygges/moderniseres. I. Rundhøjskolen, udmøntning af lokaleprogram Det ajourførte budget i år til Rundhøjskolen kan opgøres til 3,977 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,5 mio. kr. fra til år Overførselsbehovet skyldes, at der ved alle anlægsarbejder er udgifter til gennemførelse af 1. årsgennemgangen, og ved et anlægsprojekt er der ligeledes restarbejder, der skal udføres afledt af gennemførelsen af afleveringsopgaven. II. Sabro-Korsvejskolen, lokaleprogram Det ajourførte budget i år til Sabro-Korsvejskolen kan opgøres til 4,315 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,5 mio. kr. fra til år Overførselsbehovet skyldes, at der ved alle anlægsarbejder er udgifter til gennemførelse af 1. årsgennemgangen, og ved et anlægsprojekt er der ligeledes restarbejder der skal udføres afledt af gennemførelsen af afleveringsopgaven. III. Solbjergskolen, lokaleprogram Det ajourførte budget i år til Solbjergskolen kan opgøres til 3,678 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 2,5 mio. kr. fra til år Overførselsbehovet skyldes, at der er en forsinkelse i projektet. IV. Lokaleudbygning budgetkonto Det ajourførte budget i år til Lokaleudbygning budgetkonto kan opgøres til 17,763 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 12,736 mio. kr. fra til år Overførselsbehovet skyldes bl.a. at projekteringen af 2 større lokaleudbygningsprojekter (Skæring Skole og Tilst Skole) først forventes igangsat i efteråret, hvormed udmøntningen først vil ske i løbet af V. Genopretning af skoler - restudmøntning af reserve til genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af skoler kan opgøres til 30,733 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 9,371 mio. kr. fra til år De sidste tre genopretningsprojekter (Gjellerupskolen, Sølystskolen og Vejlby Skole) forventes igangsat (projektering) i efteråret, med anlægsstart i VI. Risskov Skole, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Risskov Skole kan opgøres til 12,184 6

7 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 8,5 mio. kr. fra til år Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. VII.Skåde Skole, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Skåde Skole kan opgøres til 2,397 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,5 mio. kr. fra til år Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. VIII.Solbjergskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Solbjergskolen kan opgøres til 3,678 mio. kr. totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 2,5 mio. kr. fra til år Overførselsbehovet skyldes, at opstartsfasen på skolen har taget længere tid end forventet, hvilket har periodeforskudt anlægsprojektet. IX. Skovvangskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Skovvangskolen kan opgøres til 8,7 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,5 mio. kr. fra til år Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. X. Søndervangskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Søndervangskolen kan opgøres til 9,2133 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 6 mio. kr. fra til år Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XI. Tovshøjskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Søndervangskolen kan opgøres til 5,191 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 2 mio. kr. fra til år Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XII.Gjellerupskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Gjellerupskolen kan opgøres til 0,4 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,2 mio. kr. fra til år Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene

8 i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XIII.Sølystskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Sølystskolen kan opgøres til 0,8 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,4 mio. kr. fra til år Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XIV.Vejlby Skole, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Vejlby Skole kan opgøres til 0,5 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,3 mio. kr. fra til år Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XV.Diverse Bygningsarbejder (KB-bevilling) Diverse bygningsarbejder kan opgøres til 13,623 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 8,617 mio. kr. fra til Overførselsbehovet skyldes, at de planlagte moderniseringsprojekter (herunder Viby Skole, Møllevangskolen og Rosenvangskolen) igangsættes senere end forventet XVI.Genopretning af idrætsanlæg (KB-bevilling) Det ajourførte budget til genopretning af idrætsbygninger - svømmehaller kan opgøres til 2,182 mio. kr. Der pågår pt. en ekstern verificering af analysen fra 2000, hvilket har betydet, at planlagte genopretningsopgaver er udskudt indtil byrådet har taget stilling til om der skal tilføres ekstra ressourcer til området. Den foreløbige rapport viser, at der i /2005 er et langt større genopretningsbehov end der er budget til i Det betyder, at der er behov for at overføre 1,532 mio. kr. fra til år XVII.Søndervangskolen, modernisering Det ajourførte budget i år til modernisering af Søndervangskolen kan opgøres til 2,429 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 1 mio. kr. fra til år Overførselsbehovet skyldes periodeforskydninger i anlægsfasen. XVIII.Modernisering Viby Det ajourførte budget i år til modernisering af Viby Skole kan opgøres til 2 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 1,5 mio. kr. fra til år Overførselsbehovet skyldes periodeforskydninger i projekteringsfasen, herunder sagsbehandling og tilretning af projekt i forhold til Kommuneplanens rammebestemmelser 8

9 for Viby Skole. XIX.Risskov Skole Det ajourførte budget i år til modernisering af Risskov Skole kan opgøres til 4,324 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 1 mio. kr. fra til år Overførselsbehovet skyldes periodeforskydninger i anlægsfasen herunder vandskade i opstartsfasen, hvilket har forsinket en del af moderniseringsarbejdet. XX.AT påbud i faglokaler (KB-bevilling) Det ajourførte budget i år til KB AT påbud i faglokaler kan opgøres til 3,561 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 3,561 mio. kr. fra til år Overførselsbehovet skyldes, at der efter byrådets godkendelse af regnskab juni, ikke forventes at der vil komme anlægsprojekter i 2. halvår der nødvendiggør anvendelsen af rådighedsbeløbene i. Forventede AT påbud vil tidligst komme med udførelse i XXI.Anlægsreserven Forlænget projekteringstid på Viby Skole, Møllevangskolen, Rosenvangskolen på lokaleudbygning/modernisering/genopretning er årsag til at de afsatte reservebeløb ikke er søgt frigivet i. Møllevangskolen forventes igangsat efterår, Viby Skole i 2005, mens projektering af modernisering på Rosenvangskolen forventes igangsat ultimo og med anlægsstart i løbet af Beløbene søges overført fra anlægsreserven til skolevæsenets anlægsramme for hhv. lokaleudbygning og modernisering. Ligeledes søges overført de afsatte anlægsreservebeløb for årene fra anlægsreserven til skolevæsenets ramme for hhv. lokaleudbygning og modernisering. Det drejer sig i alt om overførelse af anlægsreservebeløb til lokaleudbygning på 11,591 mio. kr. (P/L 2005) for årene , og overførelse af anlægsreservebeløb til modernisering på 27,24 mio. kr. (P/L 2005) for årene Fritids- og Kulturforvaltningens overførsel af rådighedsbeløb fra år til 2005 I nedenstående tabeller er opstillet oversigt over de afsatte rådighedsbeløb under Fritids- og Kulturområdet, samt forslag til overførsel fra til Konto Tekst Oprind elig budget 9 Tillægsb evilling og omplace Ajourfø rt budget Forven tet forbru g Overførs el

10 KB, mindre idrætsfaciliteter ring - pris- og lønniveau - i kr faulty Vilhelmsborg, flytning af ponyvæddeløbsbane Ny forboldbane i Viby faulty Etablering af fodboldbaner faulty Atletion bygningsvedligeholdelse Etablering af 4 fodboldbaner, 3 omklædningsrum og køb af arealer til nye fodboldbaner Fælles tilskudspulje til renovering og vedligeholdelse af selvejende idrætsanlæg Overdragelse af Gellerupbadet Opførelse af ny idrætshal og renovering af Århus Stadion faulty faulty faulty faulty faulty Århus Kunstmuseum

11 faulty Bymuseet Filmby Århus faulty Reserve til diverse anlægsprojekter under Fritids- og Kulturforvaltningen faulty Trige Søndergård U faulty I alt F&K Express i faulty Konto Tekst Oprind elig budget I alt F&K Express i faulty o n is faulty Tillægsb evilling og omplace ring faulty Ajourfø rt budget - pris- og lønniveau - i kr Expres si faulty Forven tet forbru g o n is faulty Overførs el Trige Søndergård I o n is faulty faulty Expres si faulty o n is faulty I. KB, mindre idrætsfaciliteter En række projekter har modtaget tilsagn om støtte, men udbetalingen forventes først at finde 11

12 sted i II. Vilhelmsborg, flytning af ponyvæddeløbsbane Der er blevet indhentet en række dispensationer, som har været i offentlig høring. Disse høringer har medført, at projektet bliver forsinket nogle måneder. III. Ny forboldbane i Viby Licitation afholdes ultimo august, og anlægsarbejdet forventes at strække sig ind i IV. Etablering af fodboldbaner Der afventes vedtagelse af lokalplan og herefter indledes forhandlinger med DSB omkring lejeniveauet for Kulgården. Udbudsmaterialet forventes færdigt ultimo, således at anlægsarbejdet kan begynde primo V. Atletion, bygningsvedligeholdelse En mindre del af de samlede anlægsarbejder forventes først færdiggjort primo Denne mindre tidsforskydning skyldes ekstra forstærkning i fundamentet i superligas omklædning samt kloakrenovering VI. Etablering af 4 fodboldbaner, 3 omklædningsrum og køb af arealer til nye fodboldbaner 1,5 mio. er reserveret til jordkøb til boldbaner. Forhandlingerne pågår stadig og derfor forventes beløbet først anvendt i VII.Fælles tilskudspulje til renovering og vedligeholdelse af selvejende idrætsanlæg Beløbet anvendes til etablering af svæveflyveplads, dog forventes en mindre del af rådighedsbeløbet først at komme til udbetaling i VIII.Overdragelse af Gellerupbadet Renoveringsarbejdet forventes påbegyndt i 2005, hvilket skyldes at selve overdragelsen af badet fra Brabrand Boligforening til Århus Kommune er sket med forsinkelse. IX. Opførelse af ny idrætshal og renovering af Århus Stadion Færdiggørelsen af anlægsarbejdet afventer udfaldet af voldgiftssagen. X. Århus Kunstmuseum Byrådet har medio august givet en tillægsbevilling på 11 mio. til de afsluttende anlægsarbejder. Der forventes udbetalt 8,5 mio. kr. i. Der søges herefter overført 2,5 mio. til afslutning af byggesagen samt evt. udgifter i forbindelse med 1 års gennemgangen mv. XI. Bymuseet 12

13 En mindre del af det samlede anlægsarbejde forventes at strække sig ind i XII.Filmby Århus Færdiggørelse af vejarbejder, herunder parkeringsforhold er forsinket pga. etablering af et miljøbassin. XIII.Reserve til diverse anlægsprojekter under Fritids- og Kulturforvaltningen Beløbet er reservet til eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber vedr. Atletion og samt Århus Kunstmuseum. XIV.Trige Søndergaard Inddragelse af borgerne i lokalområdet har bevirket, at udbudsmaterialet endnu ikke har kunnet udarbejdes. 2.3 Biblioteksvæsenets behov for overførsel af rådighedsbeløb fra år til 2005 I nedenstående tabel er opstillet oversigt over de afsatte rådighedsbeløb til bidrag til etablering af kombi-bibliotek samt forslag til overførsel fra til 2005 TEKST Bidrag til etablering af kombi-bibliotek i Harlev I alt Biblioteksvæse net Oprindelig budget Tillægsbev illing Omplaceri ng Ajourført budget Forventet forbrug Overførs el - pris- og lønniveau kr on is faulty on is faulty 0 on is faulty on is faulty o n is faulty I. Bidrag til etablering af kombi-bibliotek i Harlev Byrådet vedtog i forbindelse med budget at afsætte 1,5 mio. kr. som et bidrag til etablering af kombi-bibliotek i Harlev. Kombi-biblioteket etableres i forbindelse med Næshøjskolen. Byggeriet skal forestås af Skoleforvaltningens Bygningskontor. Da byggeriet ikke forventes igangsat i overføres beløbet til Fritids- og Kulturforvaltningens driftsmæssige korrektioner 13

14 Konto Tekst Tillægsbevillingsansøgning og frem - pris- og lønniveau - i kr Sociale klubber, antal handicappede Sociale klubber, teknisk korrektion Århus Idrætspark I alt F&K on on on is faulty is faulty is faulty 1. Sociale klubber, antal handicappede Mindreudgiften vedrører ændrede forventninger til antallet af handicappede i de sociale klubber. Mindreudgiften er i overensstemmelse med Magistratens budgetforslag for , hvor der tilsvarende sker en reduktion af budgettet på det sociale klubområde som følge af ændrede forventninger for Ændringen har rammekorrigerende effekt. 2. Sociale klubber, teknisk korrektion Ved byrådsvedtagelsen den 4/ blev det bl.a. besluttet, at de sociale klubber skulle overgå til lønsumsstyring. Der blev i samme forbindelse foretaget tekniske rammekorrektioner som følge af manglende rammetildelinger på handicapområdet. Der blev således korrigeret frem til og med ultimo Ved den tekniske korrektion blev der ikke taget hensyn til pladsudviklingen i årene fra 2001 og fremefter, da der ikke var tilvejebragt det fornødne grundlag til at fastlægge den fremadrettede pris pr. handicappet. Denne pris er nu fastlagt og bl.a. anvendt i forbindelse med Magistratens budgetforslag for , hvor der forventes et fald i antal handicappede. Ved budgetlægningerne for 2001-, og samt regnskabsafslutningerne for 2002 og 2003 er de anvendte priser på handicapområdet således ikke i overensstemmelse med den fastlagte pris pr. handicappet og byrådets vedtagelse af 4/ Dette forhold berigtiges herved, hvilket medfører en positiv budget- og rammekorrektion på 1,347 mio. kr. i, 0,697 mio. kr. i 2005 og 0,621 mio. kr. i 2006 og fremefter. 3. Århus Idrætspark I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2003 har Fritids- og Kulturforvaltningen drøftet 14

15 konteringsprincipperne i forbindelse med den midlertidige løsning omkring Århus Idrætspark (dvs. indtil ny dritsherrer overtager pr. 1. januar 2005). I den forbindelse er det aftalt med Kommunernes Revision, at afdragene (som betales af Fonden for Århus Idrætspark) skal indtægtsføres på driften - modsat tidligere, hvor disse alene blev registreret på mellemregningskontoen. Ved denne indstilling berigtiges dette forhold, således at afdragene indbetalt i 2002, 2003 og føres på rette driftskonto under sektor Økonomiske konsekvenser I henhold til instruktion 2.05 om Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til nyt år reduceres rådighedsbeløbet for år med det ikke forbrugte beløb ved en mindreudgiftstillægsbevilling. Samtidig forøges rådighedsbeløbet i år 2005 ved en merudgiftstillægsbevilling med det beløb, der søges overført med P/L regulering på 2,5%. Der vil som følge af de driftsmæssige budgetkorrektioner være netto mindreudgifter i på ca. 2,5 mio. kr., merudgifter i 2005 på ca. 0,7 mio. kr. og endelig merudgifter i 2006 og frem på ca. 0,6 mio. kr. 4. Beslutningspunkter Det indstilles: 1. at der indenfor Skolevæsenets område sker en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 69,532 mio. Kr. 1. at de afsatte rådighedsbeløb på anlægsreserven til lokaleudbygning i 2005, 2006 og 2007 på i alt 11,591 mio. kr. (P/L 2005) overføres til sektor 4.12 Lokaleudbygning. 1. at de afsatte rådighedsbeløb på anlægsreserven til modernisering i, 2005, 2006 og 2007 på i alt 27,24 mio. kr. (P/L 2005) overføres til sektor 4.12 Modernisering. 1. at der inden for Fritids- og Kulturforvaltningens område sker overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (udgifter) på i alt 24,357 mio. kr. 1. at der inden for Fritids- og Kulturforvaltningens område sker overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (indtægter) på i alt 1,7 mio. kr. 1. at der inden for Biblioteksvæsenets område sker en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr. 15

16 1. at der indenfor Fritids- og Kulturforvaltningens sektor 4.27 vedtages en tillægsbevilling til indtægtsbudgettet på 2,238 mio. kr. 1. at der indenfor Fritids- og Kulturforvaltningens sektor 4.21 vedtages en tillægsbevilling med rammekorrektion til udgiftsbudgettet på -0,276 mio. kr. i, 0,697 mio. kr. i 2005 og 0,621 mio. kr. i 2006 og frem. Torben Brandi Nielsen Kirsten Jørgensen / Bilagsfortegnelse: Bevillingsskema 1, 2 og 3 følger originalsag 16

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur Rådhuset 81 Århus C Tlf. 894 2384 Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. november 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 2385 Jour. nr.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4741

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4856

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur Rådhuset 81 Århus C Tlf. 894 2384 Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 15. juni 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 2385 Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 15. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. juni 2006 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 81 Århus C Side 1 NDSTLLNG Til Århus Byråd Den 23. december 24 via Magistraten Jour. nr.:.1.s8.1.4 (51) Ref.: TBK Tlf. nr.: 894 2366

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere.

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato Den 5. oktober 2015 Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion Indstillingen handler om dels at tilpasse svømmehalskapaciteten

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Boligprognose for Aarhus Kommune

Boligprognose for Aarhus Kommune Boligprognose for Aarhus Kommune 2016-2029 Boligprognosen for Aarhus Kommune 2016-2029 er en opgørelse af hvor mange nye boliger, der forventes opført i kommunen i de kommende 14 år. Boligprognosen udarbejdes

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. februar 2007 Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning 1. Resume Ingeniørfirmaet

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Magistratens 1. Afdeling

Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Rådhuset Udtalelse vedrørende indstilling om bygningsanalyse I forlængelse af Borgmesterens Afdelings skrivelse af 12. august 2004 skal

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. april 2017 Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper

Læs mere

Indstilling. Afslutning af anlægsregnskaber vedr. Filmby Århus og ARoS samt orientering om voldgiftssager. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Afslutning af anlægsregnskaber vedr. Filmby Århus og ARoS samt orientering om voldgiftssager. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 31. oktober 2006 Afslutning af anlægsregnskaber vedr. Filmby Århus og ARoS samt orientering om voldgiftssager Århus Kommune Sekretariatet

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PSF

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PSF ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3923 Jour. nr.: Ref.: PSF Overførsel af rådighedsbeløb fra budget 2004 til 2005

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice

Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Dato 3. november 2017 1. Resume På den decentraliserede drift forventer Kultur og en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Børn og Unge Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen Rådhuset DK-8100 Århus C

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. oktober 2009 Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. Århus

Læs mere

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1.

Indstilling. Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende finansieringsbehov. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 12. januar 2009 Ombygning af det regionale spillested VoxHall og udbygning af spillestedets ventilationsanlæg supplerende 1. Resume

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G - 8230 Åbyhøj Til Århus Byråd Den 20. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 42 30 E-mail: uk@skat.aarhus.dk

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. februar 2016 salg af Vejlby Skole Dispositionsbeløbet fra indstilles anvendt til modernisering af Stensagerskolen og som tilskud til

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 10.11.2008 Anlægstilskud til renovering af bro ved Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt til mindre genopretningsopgaver og

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger 1. Resume Samlet set forventes et mindreforbrug på 87 mio. kr. i forhold

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen

Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den : 2. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 9001 /

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013. Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Serviceområde: Sammendrag Udvalg: Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. 2012 2012 2012 til 2013 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 03 SO

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. december 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P20/01/00021 05.01.02P20/00/04203

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark.

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur Dato 7. november 2016 og Borgerservice 1. Resumé Kultur har opgjort forventningerne til regnskabet for 2016. På den decentraliserede drift forventes

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1553 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/01189

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: 2000/08446 Ref.:

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Budgetanalyse vedr. kollektiv bustrafik i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2009 Økonomiområdet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume I budgetforliget vedr. 2009 indgik, at der skulle udarbejdes en analyse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 81 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd Den 31. marts 24 via Magistraten Jour. nr.:.1.s8.1.4 (51) Ref.: TBK Tlf. nr.: 894 2366 Anlægsregnskaber

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere