TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999"

Transkript

1 GADER & TIL GLÆDE FOR ALLE PLADSER VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE Aalborg Kommune 1999

2 Fælles spilleregler nødvendige! Det nye regulativ og folderen Aalborg Byråd har i 1999 vedtaget et nyt regulativ for anvendelse af gågader, torve, pladser og fortove i Aalborg Kommune. Regulativet indeholder fælles spilleregler for brugen af gader og pladser i Aalborg Kommune til kunst, gadeteater, musik, dans, udstillen af varer, opstilling af boder og andre aktiviteter og arrangementer. Det nye regulativ er en videreførelse og modernisering af gågaderegulativet fra Aalborg Kommune har udarbejdet denne folder for at give informationer om spillereglerne i regulativet til alle, der ønsker at anvende byens gågader, torve, pladser og fortove. Karneval i Aalborgs gader Regulativet gælder i hele kommunen Regulativet gælder for alle kommunale vejarealer i hele Aalborg Kommune. Husk altid at spørge om lov Alle, der ønsker at benytte byens gader og pladser til aktiviteter og arrangementer, skal søge om tilladelse hos Aalborg Kommune. Aalborg Kommune er meget positiv overfor, at byens gader og pladser benyttes til aktiviteter, arrangementer, udstillen af varer mv. Men inden der gives tilladelse, ønsker Aalborg Kommune at sikre, at aktiviteterne kan gennemføres uden, at det giver gener for andre. Der skal bl.a. tages hensyn til færdslen gennem gaden og muligheden for at komme ind i de forretninger, boliger mv, der har adgang fra gaden. Ved fx større musikarrangementer skal der tages hensyn til støj i forhold til beboerne i området. Det er også vigtigt, at arrangementet ser pænt ud i gadebilledet med brug af pænt inventar og med en indretning, der passer med pladsen eller gaden, hvor arrangementet skal foregå. Færdselsarealer, der gerne må bruges til andet Byens gader og pladser er først og fremmest færdselsarealer, og det er kommunen, der ejer arealerne. Aalborg Kommune har som vejmyndighed pligt til at sikre, at færdslen kan afvikles hensigtsmæssigt. Når Aalborg Kommune behandler en ansøgning om fx et arrangement, lægges der vægt på, at arrangementet kan forenes med vejens eller pladsens funktion. Der er forskel på, om færdselsarealet er en gågade eller en vej med biltrafik. Indvielse af skøjtebane på C. W. Obels Plads 2 TEKNISK FORVALTNING

3 Gader og pladser forskønnes og fredeliggøres Aalborg Kommune har i de senere år brugt mange ressourcer på at skabe gode rammer for bylivet. På mange centrale steder er gader og pladser lagt om, så den gennemkørende trafik er flyttet væk og den tilbageværende trafik kun kan køre langsomt. Østerågade-Nytorv og Nørresundby Torv er eksempler herpå. I takt med Aalborg Kommunes indsats har også mange private grundejere forskønnet facader og bygninger. Rådmand Ib Rasmussen Gader og pladser til glæde for alle Der er stor interesse for at bruge gader og pladser til mange former for aktiviteter og arrangementer. Der er ofte tale om aktiviteter, der kan komme i konflikt med hinanden. Derfor har vi brug for et sæt spilleregler for, hvordan vores gader og pladser kan bruges. God fornøjelse Ib Rasmussen Rådmand Indhold Gadeindretning og trafik 4 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 10 Facadeudstyr 12 Arrangementer 13 Rene gader og pladser 14 Der skal altid søges om tilladelse 15 Udarbejdet af Teknisk Forvaltning og Sven Allan Jensen Aps Fotos Claus Søndberg, Jens Morten, Jesper Dall, Per Kolind, Teknisk Forvaltning og Sven Allan Jensen ApS Modeshow i Jomfru Ane Gade. TEKNISK FORVALTNING 3

4 De mest benyttede steder hvor der gælder særlige regler 1 Østerg Tylstrup Gågader og pladser i Nørresundby og Aalborg midtby Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vesterbro 4 Nørholm Limfjorden 7 Bispensgade Algade Nørregade Egholm Jyllandsgade Aalborg Aalborg Lufthavn Hasseris Vadum Lindholm Løvvang Vestbjerg Vodskov Vejgård Nørre Uttrup Nørresundby Gågader og pladser i Vejgård Aalborg Øst Langholt Nyrup Mellemholm Sønderholm Gågader og pladser 1. Nørresundby Torv 2. Østerågade 3. C.W. Obels Plads 4. Gåsepigen 5. Mølleplads 6. Louiseplads 7. J. F. Kennedys Plads 8. Vejgård Torv 9. Vejgård Bymidte Tostrup Godthåb Frejlev Svenstrup Skalborg Ellidshøj Mjels Ferslev Gug Visse Volsted Plantage Volsted Universitet Lundby Bakker Nøvling Fjellerad Gistrup Lundby Klarup Østre Alle Vårst 9 8Hadsundvej Herudover er der torve og pladser i bydele og oplandsbyerne 4 TEKNISK FORVALTNING

5 Aalborg Kommune er ansvarlig for udformning og valg af bænke og andet inventar. I gågaderne er mulighederne for kørsel begrænset. Gadeindretning og trafik Gadebelægning og -inventar Aalborg Kommune er som vejmyndighed ansvarlig for udformningen af byens gader og pladser og skal tage hensyn til, at gader og pladser har flere forskellige funktioner. Gader og pladser er først og fremmest færdselsarealer, hvor der bl.a. altid skal være mulighed for at få redningskøretøjer frem. Samtidig lægger Aalborg Kommune vægt på, at gader og pladser er rare at opholde sig på. Udformningen af de enkelte gader og pladser sker under hensyntagen til de mange opgaver, en gade eller en plads skal opfylde. Der skal fx tages stilling til, hvor bred kørebanen skal være, hvilken belægning der skal vælges, hvordan belysningen skal være, og hvilket inventar i form af bænke, cykelparkering, plakatsøjler, affaldskurve mv, der skal opstilles. Kørsel i gågaderne Gågaderne er forbeholdt gående. Derfor må der normalt ikke køres i gågaderne. Undtagelserne er kørsel i forbindelse med af- og pålæsning af varer til ejendomme, der ligger langs gågaderne, samt redningskørsel. I alle gågader er kørslen ensrettet. Ved indkørslerne til gågaderne er der skiltning om kørselsretningen, og om hvornår kørsel med varer må foregå. Tidspunktet, hvor varekørsel er tilladt, fastsættes af Aalborg Kommune og Aalborg Politi. Der skal altid være friholdt en mindst 4 m bred Brand- og kørevej til redningskørsel. Brand- og kørevejen fastlægges af politiet og Aalborg Kommune. Redningskørsel i gågaderne kan foregå hele døgnet og på alle ugens dage. Politiet i Aalborg kan i særlige tilfælde give dispensation til anden kørsel i gågaderne i forbindelse med fx levering af udstyr til arrangementer og arbejdskørsel ved byggearbejder. Cykelstativer giver orden i gadebilledet. TEKNISK FORVALTNING 5

6 Udstilling Hvor må der udstilles? Forretningsindehavere kan få tilladelse til at udstille i gågader, på torve og pladser og på fortove. Hvad må udstilles? Der kan gives tilladelse til at anbringe skilte eller udstille varer på stativer, borde, reoler og lignende. Skilte og udstillingsgenstande må kun opstilles løst på belægningen. Der må ikke bores huller, bankes søm eller laves lignende indgreb i belægningen. Det skal være muligt at flytte det udstillede uden brug af løftegrej. Det udstillede skal have et udseende, der passer ind i gademiljøet, og det må ikke have skarpe kanter. Placering og størrelse Der gælder en række regler om udstillingers størrelse og placering: 1. I gågader og på torve og pladser må udstillingen kun placeres ud for forretningens facade på arealet mellem bygningen og brand- og kørevejen. 2. Arealerne ud for indkørsler og indgangspartier til ejendommene langs gaden skal holdes fri for udstilling. 1. Flot og enkel måde at udstille varer på, som passer med stilen i facaden og skiltet. 2. Butik Gadeudstilling kun ud for egen facade. Indgang, porte og indkørsler skal holdes fri. 6 TEKNISK FORVALTNING

7 Godt eksempel på fortovsudstilling. 3. På torve, pladser og brede fortove må udstillingens bredde ikke overstige 2 m og afstanden til kørebane eller cykelsti skal være mindst 1,30 m. Hvis færdslen gør det nødvendigt, nedsættes bredden af udstillingen. 4. Der skal være mindst 1,3 m fra udstillingen til gadelygter, skilte og andet fast gadeinventar. På Østerå og Nytorv må der kun udstilles på chausséstensarealet for at give plads til fodgængere. Specielt fremstillede skilte som harmonerer med facaden Fortorv Kørebane 1,3 m 1,3 m Max. 2,0 m Min. 1,3 m Fortovsudstillingers bredde må ikke overstige 2 m, og der skal være mindst 1,3 m til kørebanen eller cykelsti. Telefonboks Lygtepæl Mindst 1,3 m fra fortovsudstillingen til faste genstande. TEKNISK FORVALTNING 7

8 5. Fortovsudstillingen må ikke fyldes op med varer. Det skal være muligt for fodgængerene at gå gennem udstillingsarealerne. Derfor må der ikke opsættes udstilling på tværs af udstillingsarealet. De udstillede genstande må ikke være længere end 2 m, og mellem de enkelte udstillede varer må der ikke være mindre afstand end 2 m. 6. Private skilte, der opstilles på fortove, må kun stå ud for forretningens egen facade. Skiltene må ikke være højere end 110 cm og ikke bredere end 70 cm. Hver forretning må højst opstille 2 skilte. 7. Det skal altid være muligt at få redningsmateriel frem til alle ejendomme, som ligger langs gaden eller pladsen. Enkel og velplaceret udstilling max 110 cm 2,0 m Afstanden mellem de udstillede varer må ikke være mindre end 2 m. max 70 cm Reklameskilte må kun opstilles ud for egen facade og der må højest opstilles 2 skilte pr. forretning. 8 TEKNISK FORVALTNING

9 Ansvar Ejeren af det udstillede har selv ansvaret for skader, der sker på det udstillede, eller skader der sker på forbipasserende på grund af det udstillede. Alt kommunalt gadeinventar gadelygter, bænke, kunst, springvand, blomsterkummer mv - må ikke beskadiges og må ikke bruges til udstilling eller reklame. Udstillingen giver mulighed for at se facaden og butiksvinduerne. 7. Hvornår må der udstilles? Udstilling og løse skilte må kun være opstillet i forretningernes åbningstid. Af hensyn til varetilkørslen må der i gågaderne ikke udstilles før kl Hvis der opstår et akut behov, fx ved brand, kan Aalborg Kommune til enhver tid kræve, at udstillingen flyttes eller fjernes. Skilte og udstilling skal stå indenfor vandrenden. Vandrende Brandvej Vandrende I gågader udgør kanten af vandrenden nærmest facaden brandvejen. Her må der ikke udstilles. TEKNISK FORVALTNING 9

10 Fortovsrestauranter Aalborg Kommune kan med politiets samtykke give tilladelse til, at der etableres fortovsrestauranter. I Jomfru Ane Gade gælder særlige vilkår. Der gives kun midlertidige tilladelser. Perioden, hvor der kan opstilles fortovsrestauranter, går fra den 15. april til den 1. oktober. Fortovsrestauranter må kun opstilles ud for den enkelte restaurant, café o.lign. For at få helhed i gadebilledet er det vigtigt, at møbler og andet inventar vælges, så det passer til gadelygter, bænke, steler og andet offentligt gadeinventar, og at der vælges inventar af god kvalitet. Det er også vigtigt, at inventaret placeres, så det passer med bygningerne og gadebelægningen og medvirker til at give smukke og velfungerende gader og pladser. Borde, stole, parasoller og lignende bør vælges ud fra en helhedsløsning, så det virker harmonisk og roligt i gadebilledet. Valg af møbler mv. kan eventuelt koordineres mellem de forskellige restauranter. Teknisk Forvaltning vil gerne give råd og vejledning, når der skal vælges inventar. Aalborg Kommune og politiet fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkår om fx fortovsrestaurantens placering og størrelse. En tilladelse gælder kun for én sæson. Aalborg Kommune kan til enhver tid inddragetilladelsen uden at yde erstatning, hvis hensyn til vej (fx ledningsarbejder) eller færdsel gør Brand- og kørevejen skal holdes fri. det nødvendigt, eller hvis vilkårene om fx støj ikke overholdes. Stadepladser og boder Aalborg Kommune kan give tilladelse til, at der opstilles stadepladser eller boder til fx salg af pølser, vafler eller is. Tilladelse kan kun gives i overensstemmelse med byrådets Regulativ for salg af levnedsmidler fra fast stade i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune kan endvidere give tilladelse til kortvarig opstilling af stadepladser og boder i forbindelse med fx foreningsarrangementer. Enkel møblering af høj kvalitet. Opstillingen med én række trukket ind til facaden og uden indhegning harmonerer godt med både bygningen og gadebelægningen. 10 TEKNISK FORVALTNING

11 God sammensætning af inventaret, der passer godt sammen og falder fint ind i omgivelserne. Når solen kommer kan en enkel og let møblering hurtigt sættes ud og tages ind igen udenfor åbningstiden. Torvedag - opstilling af boder kræver tilladelse. D TEKNISK FORVALTNING 11

12 Facadeudstyr Markiser og baldakiner Markiser, der hænger ud over vejarealet, må kun opsættes, hvis Aalborg Kommune har givet tilladelse. Der må ikke opsættes faste baldakiner, halvtage og lignende på facaden. Guirlander, flag og bannere Guirlander, flag, bannere mv., der hænger ud over vejareal, må kun opsættes efter aftale med Aalborg Kommune. Skilte Udhængsskilte, flag, facadeskilte, lysreklamer mv., der hænger ud over vejareal, må kun opsættes, hvis Aalborg Kommune har givet byggetilladelse. Markiser må kun opsættes med Aalborg Kommunes tilladelse. Se mere i facadevejledningen Aalborg Kommune har udarbejdet en facadevejledning Din facade - byens ansigt. I facadevejledningen er der retningslinier og inspiration om opsætning af skilte, lysreklamer, markiser, juleudsmykning mv. Skilte, der hænger ud over vejareal, må kun opsættes med Aalborg Kommunes tilladelse. 12 Aalborg Kommunes facadevejledning. TEKNISK FORVALTNING Bannere må kun opsættes med Aalborg Kommunes tilladelse.

13 Arrangementer Arrangementer giver liv i byen Arrangementer omfatter fx dans, musik, akrobatik, teater, uddeling af løbesedler og blade, indsamling af underskrifter og afholdelse af valgmøder. Husk, at der altid skal søges om tilladelse både til små og store arrangementer. Tilladelse til opstilling af tivoli og opsætning af plakater, plancher og lignende i forbindelse med arrangementer gives kun med samtykke fra Borgmesterens Forvaltning. Hvem kan få tilladelse Kun foreninger og organisationer kan få tilladelse til at bruge byens gader og pladser til arrangementer og aktiviteter. Pladser til forskellige formål Aalborg Kommune har mange gader og pladser, som egner sig til forskellige slags arrangementer. Der er gode steder i gågaderne og på pladserne til mindre arrangementer, og der er pladser, som egner sig til større arrangementer. Aalborg Kommune vil gerne hjælpe med gode råd om, hvilke gader og pladser der egner sig til de enkelte arrangement. Vikinger på Nørresundby Torv Parkerne også en mulighed De helt store arrangementer egner byens gader og pladser sig normalt ikke til, men der er gode muligheder for at finde plads i en af byens parker. Fx bruges Kildeparken til karneval, og der er store koncerter i Mølleparken og Golfparken. Indvielsen af Østerågade. TEKNISK FORVALTNING 13

14 Rene gader og pladser Grundejerens opgaver Det er grundejernes opgave at holde gågader og fortove rene og sørge for at rydde for sne, og at der ikke er glat. Hver grundejer skal tage sig af arealet ud for sin egen ejendom og ud til kørebane eller midten af gågader. Grundejerens opgaver er bl.a. at fjerne ukrudt, feje, fjerne affald og sørge for at nedløbsriste ikke er tilstoppede. Fælles rengøringsordning Det er mest hensigtsmæssigt, at rengøringen udføres i fællesskab i de enkelte gader. Normalt står gadeforeningerne for fælles rengøringsordninger. Teknisk Forvaltning sætter affaldsbeholdere op, og sørger for at de bliver tømt. Vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse af belægning, gadelygter, inventar mv. gennemføres og finansieres af Teknisk Forvaltning. Grundejeren har ansvaret for holde sin del af færdselsarealet rent, rydde sne og lave glatførebekæmpelse. Sikkerhedstillelse Aalborg Kommune kan kræve, at der stilles en sikkerhed til oprydning og retablering efter afholdelse af private arrangementer eller aktiviteter på byens gader og pladser. Snerydning Det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at rydde sne og udføre glatførebekæmpelse på fortove og i gågader. Aalborg Kommune tager sig af kørebaner og tømning af affaldsbeholdere. 14 TEKNISK FORVALTNING

15 Der skal altid søges om tilladelse Hvor skal der søges om tilladelse? Det er Aalborg Kommune, der ejer byens gågader, pladser og fortove. Arealerne er færdselsarealer, men der kan gives tilladelse til at bruge arealerne til andre aktiviter for en kortere periode. Ansøgning om tilladelse skal sendes til Aalborg Kommune, Teknik og Anlæg, som sørger for at høre andre myndigheder fx Aalborg Politi Beredskabscenter Aalborg Borgmesterens forvaltning By og Miljø Park og Natur Husk at søge i god tid! Tilladelser er altid midlertidige Tilladelser til at anvende offentlige gader eller pladser er altid midlertidige. Aalborg Kommune kan til enhver tid og uden varsel inddrage tilladelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til vejforhold (fx i forbindelse med gravearbejde), færdsel mv. Tilladelsen kan også inddrages, hvis de vilkår om fx støj, der er knyttet til tilladelsen ikke overholdes. Aalborg Kommune har ikke pligt til at yde erstatning af nogen art for inddragelse af en tilladelse. Der skal se pænt ud bagefter Den, der har fået tilladelse, har ansvaret for oprydning og retablering og skal betale alle udgifter til det. Anvendelse af offentlige vejarealer til private formål må ikke give Aalborg Kommune udgifter. Opgravning af belægning Hvis der skal opsættes noget, der kræver opgravning af belægningen, skal der først indhentes opgravningstilladelse hos Teknik og Anlæg. Den, der har fået tilladelsen, har ansvaret for oprydning og retablering og skal betale alle udgifter til det. Sikkerhedsstillelse Som vilkår for en tilladelse kan Teknik og Anlæg stille krav om sikkerhedsstillelse. Afgifter Der skal betales afgift for stadepladser efter reglerne i Aalborg Kommunes Regulativ for salg af levnedsmidler fra fast stade i Aalborg Kommune. Byrådet har desuden besluttet at indføre afgifter for opstilling af fortovsrestauranter samt afholdelse af arrangementer af kommerciel karakter. Afgiftens størrelse fremgår af det særlige takstblad i kommunens budget. Henvendelse til Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Teknik og Anlæg Vesterbro Aalborg Tlf Fax TEKNISK FORVALTNING 15

16

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon:

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: Nyttige adresser Frederiksværk Kommune Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: 47 77 10 22 Åbningstid: Man - ons 9.30-15.00 Torsdag 9.30-18.00 Fredag 9.30-13.00 Telefontid: Man - ons 8.00-15.00 Torsdag 8.00-18.00

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Indhold 3 Regulativets område 4 Fredericia for alle 5 Almindelige bestemmelser 5 Administration 5 Vareudstilling 6 Gadesælgere 7 Ledeliniesystemet 8 Skilte 8 Parasoller

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Indhold: Kapitel 1 Indledning 1.1 Formål 1.2 Regulativets vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 Generelle bestemmelser 2.1 Ansøgning

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune Regulativ for benyttelse af gadeareal i Hjemmel for bestemmelserne i dette regulativ findes i Lov om offentlige veje 102, og i Lov om private fællesveje 66. Regulativet omfatter offentligt tilgængelige

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum i kommunens

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade september 2013 Forord Regulativet skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Regler for gader og torve i Roskilde midtby.

Regler for gader og torve i Roskilde midtby. Regler for gader og torve i Roskilde midtby. 1 Indhold Indledning:... 3 1 Gadernes indretning og anvendelse:... 4 2 Udstilling på gadearealer:... 6 3 Udstilling i gågadestykket... 8 4 Fortovsrestauranter

Læs mere

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 2 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6 3.2

Læs mere

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE 1. Lovgrundlag og administration... 2 2. Vejarealer... 2 2.1 Gadernes indretning og anvendelse... 2 2.2 Generelt for facadezoner og mellemzoner... 3 2.3 Udformning og placering af gadeinventar... 4 2.4

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune.

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 13. maj 2013 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: byggesag@balk.dk Kontakt: Majbritt Marfelt Sagsnr: 2013-4906 Dok.nr:

Læs mere

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser Punkt 14. Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser 2015-012773 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser endeligt.

Læs mere

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune I Køge Kommune kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til at vejarealer benyttes til

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte 1 Indledning Randers Byråd har med det nye regulativ for Randers bymidte, ønsket at få tilvejebragt et tidssvarende regelsæt. Det nye regulativ

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM Byen er til for at blive brugt INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TORVEHANDEL Varer og lovgivning Stadepladser Torvedage og tidspunkter Betaling El og vand m.v.

Læs mere

Vejledning. vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune

Vejledning. vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune Vejledning vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune Indholdsfortegnelse Formål... 3 Administration... 3 Kommunale vejarealer... 4 Generelle bestemmelser... 4 Ansøgning om tilladelse... 4 Tilladelsens

Læs mere

Cityguide - Hjørring

Cityguide - Hjørring Cityguide - Hjørring 1 Cityguide Denne cityguide omfatter gågader og sivegader i Hjørring. Gågaderne er Stokbrogade, Strømgade og Østergade. Sivegaderne er: Søndergade, Jernbanegade og den sydligste del

Læs mere

Vilkår for mobilt gadesalg

Vilkår for mobilt gadesalg Vilkår for mobilt gadesalg Halsnæs Kommune Marts 2017 Vilkår for mobilt gadesalg Der skelnes mellem: En lille mobilvogn under 2,5 m² - f.eks. ladcykel, kaffeknallert En større mobilvogn over 2,5 m² - f.eks.

Læs mere

Vilkår for udendørsservering

Vilkår for udendørsservering - Vilkår for udendørsservering Kopi af tilladelse og evt. tegning skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Åbningstider - Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte

Læs mere

Midlertidige retningslinjer for Storegade

Midlertidige retningslinjer for Storegade Randers 20. august 2015 Midlertidige retningslinjer for Storegade Formål Formålet med de midlertidige retningslinjer for gågaden Storegade er at fastsætte rammer for anvendelsen og brugen af byrummet i

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Sorø Kommune 2016 Forslag INDHOLD 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 4 Tilladelser... 4 Ansøgning... 5 Aflysning... 5 Ansvarsforhold... 5 Udstilling

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer).

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer). Generelt I Faaborg-Midtfyn Kommune gives der tilladelse til mobile salgsenheder, der dækker over en mindre vogn, fx en ladcykel, kaffeknallert, Christiania Cykel og lign. på 2,5 m 2. Der må kun sælges

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City HOLSTEBRO KOMMUNE 2016 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gaderegulativ for Rudkøbing by

Gaderegulativ for Rudkøbing by Gaderegulativ for Rudkøbing by Rammer for vareudstilling og varehandel på gadearealer i Rudkøbing by 1. Kørebanen - må ikke benyttes til: Udstilling af varer Placering af reklameskilte og parasoller Opstilling

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Regulativ for offentlige arealer og pladser

Regulativ for offentlige arealer og pladser Marts 2015 Regulativ for offentlige arealer og pladser Definition af vejareal Vejarealer er veje, fortove, cykelstier, cykelbaner, rabatter, pladser og torve, der er åbne for almindelig færdsel, og som

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte REGULATIV 2012 Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte 2012 21 Indhold 1.0 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 Vedtagelse og ikrafttræden

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune

Gaderegulativ for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. september 2013 Sagsid: 05.01.30-P24-1-13 Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune 2. udgave 2010 Regulativ for benyttelse af offentlige arealer i Haderslev kommune er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 893

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4).

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4). Opdateret bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplanens bilag 5 skal opdateres hvert år og godkendes af Miljø og Energiudvalget, jf. byrådets beslutning på møde den 19. april 2004 (punkt

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

udeservering I DEN HVIDE KØDBY

udeservering I DEN HVIDE KØDBY udeservering I DEN HVIDE KØDBY Principper for anvendelse og indretning af udearealer 2015 Infotekst Velkommen som restauratør Velkommen som restauratør i Den Hvide Kødby. Hvis du ønsker at have udeservering

Læs mere

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen Bilag A Oversigt over samtlige figurer i rapporten Figur Titel Sidetal Kap. 2. Om undersøgelsen 2.2.1 Andel elever, der har svaret på spørgeskemaet - opgjort på klassetrin 16 2.2.2 Andel elever, der har

Læs mere

Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune

Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 - Indledning 1. Formål 2. Retningslinjernes vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 - Generelle

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013

Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Hvad må jeg have stående foran min café og restaurant? Læs mere om muligheden for udendørsservering i Københavns Kommune 2012-2013 Velkommen som bruger af byens rum Er du restauratør i Københavns Kommune,

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST BY OG MILJØ Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST Indholdsfortegnelse Nordsjællands bedste handelsby Kapitel 1 Regulativets Formål 1 Kapitel 2 Færdsel i gågaderne 2 Kapitel 3

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Juni 2016 Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer (veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv.) i til arrangementer, eller

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte REGULATIV for gader, veje, torve og pladser Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte 1 Udgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. Interessenter: Teknisk Udvalg.

Læs mere

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver

Læs mere

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE 4. juli 2008 BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE Myndighed 1. Tilladelse til brug af vej- og offentligt parkareal kræver kommunens tilladelse. Området hører under Teknik- og Miljøudvalget,

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog

Erhvervsområder Nord BEDRE. Aalborg Kommune. Erhvervskatalog. Erhvervskatalog Erhvervskatalog BY Kommune BEDRE Erhvervsområder Nord nord kommune Magistratens 2. afdeling Erhvervs- og miljøforvaltningen Tylstrup Oversigtskort Sulsted Oplandsbyer Nord Grindsted Hammer Bakker Vadum

Læs mere

Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum. Advokat Marie Bockhahn

Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum. Advokat Marie Bockhahn Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum Advokat Marie Bockhahn 1 ANSVARET FOR AFFALDET 1. Hvemhar ansvaret for affaldet? 2. Ansvar ved konkrete arrangementer 3. Lidt om mulighederne for gebyrfinansiering

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere