MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport

2 Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning af primær drift medaftillæg af- og nedskrivninger (EBITDA) ResultatResultat af primær drift med tillæg af- ogafnedskrivninger (EBITDA) EBITandre ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT ekskl. mv. mv. af primær drift (EBIT) ResultatResultat af primær drift (EBIT) af resultat efter skat i associerede/joint ventures Andel afandel resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle Finansielle poster, poster, netto netto ResultatResultat før skat før skat Årets resultat Årets resultat BALANCE BALANCE Langfristede i alt Langfristede aktiver iaktiver alt i alt Aktiver Aktiver i alt Egenkapital i alt Egenkapital i alt Netto rentebærende Netto rentebærende gæld gæld Nettoaktiver Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter cash Frit cashfrit flow førflow M&Afør M&A cash flow Frit cashfrit flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet MEDARBEJDERE ANTALANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT margin ekskl. andre mv. mv. EBIT margin EBIT margin EBIT margin JusteretJusteret EBIT margin EBITDAEBITDA margin margin RONA RONA Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Soliditetsgrad GearingGearing UdbytteUdbytte 5,0% 7,2% 7,5% 12,9% 17,0% 10,8% 55,2% 5,2% 12,5% 5,0% 5,6% 7,2% 6,6% 7,5% 6,9% 12,9%10,7% 17,0%15,6% 10,8% 9,4% 55,2%58,4% 5,2% 2,2% 12,5%15,0% 5,6% 5,6% 6,6% 5,8% 6,9% 5,8% 10,7%10,4% 15,6%12,3% 9,4% 9,2% 58,4%58,2% 2,2% 9,7% 15,0%18,0% 5,6% 7,3% 5,8% 8,2% 5,8% 8,4% 10,4%12,5% 12,3%16,8% 9,2%11,9% 58,2%48,6% 9,7%31,8% 18,0%20,0% 7,3% 7,4% 8,2% 7,3% 8,4% 7,6% 12,5%11,6% 16,8%14,1% 11,9%11,4% 48,6%49,0% 31,8%38,4% 20,0%25,0% 7,4% 7,3% 7,6% 11,6% 14,1% 11,4% 49,0% 38,4% 25,0% Ovennævnte er, i de hvor tilfælde hvor nøgletallene er defineret af DenFinansanalytikerforening, Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse Ovennævnte nøgletalnøgletal er,i de i detilfælde tilfælde hvornøgletallene nøgletallene defineret DenDanske Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed.hermed. Ovennævnte nøgletal er, ererdefineret afafden beregnet i overensstemmelse hermed. DEFINITIONER RONA (Return On Net Assets) Resultat af primær drift (EBIT) i % af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved nettoaktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rente bærende gæld. EBIT margin Resultat af primær drift i % af netto omsætning. EBITDA margin Resultat af primær drift med tillæg af af- og ned skrivninger i % af nettoomsætning. Egenkapitalens forrentning Koncernens andel af årets resultat i % af gennem snitlig egenkapital. Justeret EBIT margin: Resultat af primær drift med tillæg af omkostninger samt af- og nedskrivninger der vedrører al lokering af overtagne nettoaktiver (Purchase Price Allocation) i forbindelse med køb af virksomheder, i % af nettoomsætning. Soliditetsgrad Egenkapital i % af passiver ultimo. Gearing Netto rentebærende gæld i % af egen kapital ultimo.

3 beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning af primær drifttillæg medaftillæg af- og nedskrivninger (EBITDA) ResultatResultat af primær drift med af- ogafnedskrivninger (EBITDA) EBITandre ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT ekskl. mv. mv. af primær drift (EBIT) ResultatResultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle Finansielle poster, poster, netto netto ResultatResultat før skatfør skat Årets resultat Årets resultat BALANCE BALANCE Langfristede Langfristede aktiver aktiver i alt i alt Totale aktiver Totale aktiver Egenkapital Egenkapital i alt i alt Netto rentebærende Netto rentebærende gæld gæld Nettoaktiver Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash Frit cash flow førflow M&Afør M&A Frit cash flow Frit cash flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet MEDARBEJDERE ANTALANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR Resultatog pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) Resultatog pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) pr. 31. december 100 EUR) BalanceBalance (kurs pr.(kurs 31. december 100 EUR) 743,07 743,07743,98 743,98745,19 745,19745,91 745,91745,06 745,06 744,46 744,46743,81 743,81746,05 746,05745,60 745,60745,66 745,66 NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT margin ekskl. andre mv. mv. EBIT margin EBIT margin EBIT margin JusteretJusteret EBIT margin EBITDAEBITDA marginmargin RONA RONA Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Soliditetsgrad GearingGearing UdbytteUdbytte 5,0% 7,2% 7,5% 12,9% 17,0% 10,8% 55,2% 5,2% 12,5% 5,0% 5,6% 7,2% 6,6% 7,5% 6,9% 12,9% 10,7% 17,0% 15,6% 10,8% 9,4% 55,2% 58,4% 5,2% 2,2% 12,5% 15,0% 5,6% 5,6% 6,6% 5,8% 6,9% 5,8% 10,7% 10,4% 15,6% 12,3% 9,4% 9,2% 58,4% 58,2% 2,2% 9,7% 15,0% 18,0% 5,6% 7,3% 5,8% 8,2% 5,8% 8,4% 10,4% 12,5% 12,3% 16,8% 9,2% 11,9% 58,2% 48,6% 9,7% 31,8% 18,0% 20,0% 7,3% 7,4% 8,2% 7,3% 8,4% 7,6% 12,5% 11,6% 16,8% 14,1% 11,9% 11,4% 48,6% 49,0% 31,8% 38,4% 20,0% 25,0% 7,4% 7,3% 7,6% 11,6% 14,1% 11,4% 49,0% 38,4% 25,0% Ovennævnte nøgletal er, hvor ererdefineret afafden Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Ovennævnte nøgletal er,iide detilfælde tilfælde hvornøgletallene nøgletallene defineret DenDanske Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. II Årsrapport mio. EUR mio. EUR mio. EUR

4 Beretning og regnskab Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion, salg og service af mekaniske og elektroniske komponenter og løsninger til en lang række industrier. Danfoss aktiviteter er delt op i tre hovedforretningsområder: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division: Divisionen tilbyder produkter og services globalt inden for køle- og air conditionområdet. Danfoss Heating Division: Divisionen tilbyder globalt en række komponenter og services inden for vand- og varmeområdet. Danfoss Motion Controls Division: Divisionen tilbyder produkter og services inden for frekvens omformere, gearmotorer og power elektronik til en række industrier globalt. Sauer-Danfoss Inc.: Danfoss ejer 37,9% af aktierne i en af verdens førende producenter og leverandører af mobilhydraulik- og elektronikkomponenter samt integrerede systemløsninger til off-road køretøjer inden for følgende segmenter: Landbrug, Bygge & Anlæg, Materieltransport, Vejanlæg samt Specialmaskiner. Årsrapport Organisation III Executive Committee Jørgen M. Clausen President & CEO Niels B. Christiansen Vice CEO Kim Fausing Executive Vice President & COO Corporate Functions Frederik Lotz Executive Vice President & CFO Danfoss Ventures Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Kjeld Stærk President Danfoss Heating Division Nis Storgaard President Danfoss Motion Controls Division Sven Ruder President Danfoss Automatic Controls Danfoss Comfort Controls Danfoss Drives Danfoss Compressors Danfoss District Heating Danfoss Gearmotors Danfoss Electronic Controls & Sensors Danfoss Burner Components Danfoss Silicon Power Danfoss Floor Heating Danfoss Solar Inverters Owner share 37.9% Danfoss Heat Pumps Danfoss Water Controls Danfoss Services Division Roland Fritsch, Senior Vice President Danfoss Global Business Services Danfoss Industri Service Der kan indgå en eller flere produktlinier i de enkelte forretningsenheder i divisionerne. Danfoss IT

5 beretning og regnskab Indholdsfortegnelse Danfoss A/S 6430 Nordborg CVR Nr.: Tlf.: Fax: Beretning og regnskab Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) I Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) II Ledelsesberetning Ledelsesberetning for Aktionærforhold Begivenheder efter regnskabs årets afslutning Forventninger til Danfoss Divisioner Koncernprojekter Danfoss Services Sauer-Danfoss Inc Ledelsesberetning for Danfoss A/S Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Regnskab Regnskab Noteoversigt Koncernens selskabsoversigt Koncernens selskabsoversigt Supplerende beretninger Corporate Citizenship Introduktion til Corporate Citizenship Mennesker og værdier Social ansvarlighed (CSR) Miljø Årsrapport IV

6

7 i d é g r u n dl a g o g f i n a n s i e ll e m å l Danfoss stræber efter at nå sine mål med det mindst mulige forbrug af råmaterialer og energi, minimal påvirkning af omgivel serne og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Danfoss har en lang tradition for et socialt ansvar over for både medarbejdere og det omgivende samfund. Kort om i Vision/strategi Danfoss strategi bygger på Danfoss Visionen, der blev formuleret i 2001.»Danfoss skal være førende på det globale marked inden for vores kerneforret ninger. Som en højt respekteret virksomhed vil vi forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre avancerede teknologier til gavn for kundernes løsninger og samtidig skabe værdi for alle vores i nteressenter.«hovedpunkter for Forventninger til 2008 Omsætningen steg med 14% til 22,2 mia. DKK fra 19,4 mia. DKK sidste år. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg, var der tale om en vækst på 12% sammenlignet med 14% i. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg med 16% til mio. DKK fra mio. DKK. EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. blev på 7,4% mod 7,3% i. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK mod mio. DKK året før. Resultat før skat blev mio. DKK mod mio. DKK i. Årets resultat blev mio. DKK, mod mio. DKK i. Egenkapitalen steg 7,8% til mio. DKK. EBIT margin blev 7,3% mod 8,2%. RONA faldt til 14,1%, fra 16,8% i. Medarbejderantallet steg til fra ved udgangen af. Udbytteprocenten foreslås hævet til 25% mod 20% året før. Udbytte udbetales umiddelbart efter generalforsamlingen den 25. april Omsætningen ventes at være i niveauet 23,5 til 24,5 mia. DKK. I forhold til svarer det til en vækst på mellem 6% og 10%. Resultat af primær drift (EBIT) ventes at være mellem 1,9 og 2,2 mia. DKK. EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv., såvel som EBIT margin, ventes at være mellem 8% og 9%. I forventningerne for 2008 er købet af aktier, der gør Danfoss til majoritetsaktionær i Sauer-Danfoss Inc., ikke indregnet. Perspektivplan frem til 2011 Omsætningen inklusive opkøb skal i gennemsnit vokse med 10% årligt. EBIT margin på over 10% i gennemsnit. RONA skal være i niveauet 20%. 1

8 Beretning og regnskab Danfoss voksede stærkt i. Koncernens omsætning steg med 14% til 22,2 mia. DKK. Korrigeret for køb og salg af virksomheder og omregnet til sidste års kursniveau var der tale om en vækst på 12%. Indtjeningen levede derimod ikke i fuldt omfang op til forventningerne. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK. Resultatet før skat nåede mio. DKK, og årets resultat blev på mio. DKK. Kombinationen af en høj efterspørgsel og en presset indtjening betød, at Danfoss mål for EBIT margin ikke helt kunne indfries. EBIT margin blev således på 7,3% mod forventet 8%. Danfoss forventer, at indtjeningen også i 2008 vil være under pres fra flere fronter, og koncernen venter derfor ikke i fuldt omfang at kunne nå de indtjeningsmæssige mål, der er opstillet i perspektivplanen for Ledelsesberetning for 2 Omsætningen steg med 14% til mio. DKK fra mio. DKK i. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var der tale om en vækst på 12%, mod 14% i. Regnskabsåret levede ikke fuldt op til de forventninger, koncernen havde ved halvåret. Salgsmæssigt overgik forventningerne, mens lønsomheden kun levede delvist op til det ønskede. Året var kendetegnet ved en generel høj efterspørgsel efter koncernens produkter, og specielt i første halvår var der stor vækst på markederne. De høje vækstrater betød, at koncernen ved halvåret meldte ud, at man forventede, at omsætningen ville blive i den høje ende af det udmeldte niveau på 21 til 22 mia. DKK. Den store efterspørgsel i første halvår medførte, at produktionen flere steder i koncernen ikke kunne følge med efterspørgslen. Det blev derfor besluttet at fremrykke en del investeringer i ny produktionskapacitet. Selvom der var fremgang på de fleste af koncernens markeder i, var der i andet halvår flere steder tegn på opbremsning og usikkerhed, primært som følge af den finansielle uro på det amerikanske marked. Tilbageholdenheden var specielt gældende for nybyggeriet, hvor mange af koncernens produkter indgår. Indtjeningen var i generelt under pres. De høje råvarepriser betød, at produktionsomkostningerne steg mere end ventet. For delvist at kompensere for det højere omkostningsniveau hævede koncernen priserne på en række produkter. Derudover har engangsomkostninger i form af hensættelser i forbindelse med produktfejl samt omkostninger til restrukturering af aktiviteter i koncernen påvirket indtjeningen negativt. I forbindelse med regnskabet for tredie kvartal måtte koncernen således konstatere, at forventningerne til indtjeningen ikke helt kunne nås. Forventningen til resultat af primær drift, EBIT, blev ændret til at være i den nedre del af spændet fra 1,6 til 1,8 mia. DKK og EBIT margin blev nedjusteret til at blive mellem 7,5% og 8% fra tidligere 8%. Presset på lønsomheden fortsatte i fjerde kvartal, og koncernen nåede derfor ikke i fuldt omfang de udmeldte forventninger for.alle tre divisioner har med tocifrede vækst rater i omsætningen bidraget til den positive omsætningsvækst.

9 Koncernresultat Koncernomsætning Fordelt på divisioner mio. DKK mio. DKK Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Resultat af primær drift (EBIT) 500 Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter Danfoss Motion Controls Division Resultat før skat Øvrige aktiviteter Danfoss direktion: Jørgen M. Clausen, Niels B. Christiansen, Kim Fausing, og Frederik Lotz

10 EBIT margin/rona Nettorentebærende gæld % 20 mio. DKK EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter RONA Markederne i Europa, herunder specielt Tyskland, Frankrig og England var sammen med Rusland, Latin Amerika, USA og ikke mindst Kina de markeder, hvor væksten var størst. Kina er nu Danfoss fjerdestørste marked efter Tyskland, USA og Frankrig. Til sammenligning var Kina i blot det ottendestørste marked. Lønsomheden i alle tre divisioner var under pres i. Stigende råvarepriser og engangsomkostninger pressede indtjeningen i Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, imens det i Danfoss Heating Division blandt andet var varmepumpemarkedet, der ikke levede op til forventningerne. I Danfoss Motion Controls Division var det blandt andet betydelige investeringer i det nytilkøbte Danfoss Solar Inverters, der påvirkede indtjeningen. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg til mio. DKK fra mio. DKK i, svarende til en stigning på 16%. Det forbedrede resultat skyldes væksten i salget, en forbedret kapacitetsudnyttelse, og de forskellige forbedringsprogrammer under Danfoss Business System for produktion, indkøb og salg, der løbende forbedrer alle dele af værdikæden i divisionerne. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK mod mio. DKK året før. Resultatet levede dermed op til de udmeldte forventninger. Når der tages hensyn til årets udvikling generelt betegnes resultatet som tilfredsstillende. Ud over de fremskudte investeringer i produktionskapacitet skal resultatet vurderes i lyset af, at EBIT i var positivt påvirket af avancen i forbindelse med udspaltningen af biotek-aktiviteterne til Danfoss Bionics A/S. Kombinationen af en høj efterspørgsel og en presset indtjening betød, at koncernens mål for EBIT margin ikke helt kunne indfries. EBIT margin blev således på 7,3% mod oprindelig forventet 8%. Justeret EBIT margin, der måles på EBIT før omkostninger og afskrivninger, som følge af omvurdering af aktiver og passiver i forbindelse med virksomhedskøb, blev på 7,6% mod 8,4% sidste år. Resultatandelen af associerede selskaber/ joint ventures udgjorde 210 mio. DKK mod 91 mio. DKK året før. I posten indgår blandt andet 186 mio. kroner, der er en del af avancen ved salg af Damcos A/S, samt resultatandel fra Sauer-Danfoss Inc. med 83 mio. DKK mod 129 mio. DKK året før. Resultatet før skat faldt med 1,7% til mio. DKK fra mio. DKK. Årets resultat blev på mio. DKK, mod mio. DKK året før. Resultatet er tilfredsstillende. Koncernens forrentning af nettoaktiverne, RONA, faldt til 14,1% fra 16,8%. De seneste års opkøb, som nu indgår både i primo og ultimo balancen, samt den større pengebinding i driftskapital grundet væksten, har øget nettoaktiverne.

11 Pengestrømme mio. DKK Pengestrøm fra driftsaktivitet Frit cash flow Pengestrøm fra investeringsaktivitet Egenkapitalen var på mio. DKK ved udgangen af mod mio. DKK året før. Stigningen kommer hovedsagelig fra årets resultat fratrukket årets udlodninger. De immaterielle aktiver steg til mio. DKK fra mio. DKK. På grund af færre opkøb end i steg posten kun 7%. Finansielt beredskab Den nettorentebærende gæld udgjorde mio. DKK ved udgangen af mod mio. DKK i. Stigningen i gælden kan primært henføres til låntagning i forbindelse med finansieringen af årets opkøb. Koncernens gearing (nettorentebærende gæld i procent af egenkapitalen) steg af samme grund til 38% fra 32% året før. Danfoss har en politik om, at koncernen vil opretholde et betydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december over uudnyttede langfristede kredittilsagn på 3,9 mia. DKK (: 2,7 mia. DKK). Pengestrøm fra driftsaktivitet blev på mio. DKK, svarende til et fald på 305 mio. DKK. Pengestrømmen er påvirket af en øget pengebinding i driftskapitalen. Pengestrøm fra investeringsaktivitet udgjorde mio. DKK, hvilket er et fald i investeringerne på mio. DKK. Faldet skyldes primært, at der i blev købt færre virksomheder end året før. I blev der foretaget seks opkøb, der tilsammen påvir- kede pengestrømmen negativt med 384 mio. DKK. I blev der tilsvarende brugt mio. DKK på opkøb. Derudover er pengestrømmen i negativt påvirket af de fremrykkede investeringer i udvidelser og nybygninger af produktionskapacitet. I er der i alt brugt ca. 300 mio. DKK på nybygninger. Sammenlagt vil koncernen tage nye kvadratmeter produktion, lagre og kontorer i brug i De mange udvidelser vil også i 2008 påvirke pengestrømmen negativt Frit cash flow der sammensættes af pengestrøm fra driften på mio. kroner og pengestrøm fra investeringer på mio. kroner, udgjorde 577 mio. kroner, hvilket er mio. kroner bedre end i. Frit cash flow før M&A blev på 423 mio. DKK mod 396 mio. DKK i. Det høje aktivitetsniveau har medført en øget pengebinding i driftskapitalen, som dog til dels er blevet modvirket af den lavere opkøbsaktivitet i forhold til samme periode sidste år. Regnskabspraksis Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som. Fabrikant Mads Clausen sendte sine første ventiler på markedet i Virksomheden hed dengang Dansk Køleautomatik- og ApparatFabrik

12 Thermia, med hovedsæde i Arvika i Sverige, åbnede Europas førende forskningscenter for varmepumper. En række medarbejdere, som i særlig grad står for Danfoss værdier, blev hædret, og 13 hold fra ni lande deltog i Danfoss Ventures fjerde»man on the Moon«konkurrence. 6 Forskning og udvikling En vigtig forudsætning, for at Danfoss også i fremtiden kan nå sine mål, er, at koncernen løbende fornyer sig, er innovativ og skaber de produkter, der understøtter væksten. Danfoss anvendte i 4,0% (: 3,8%) af omsætningen på forskning og udvikling inklusive ventureaktiviteter, svarende til 889 mio. DKK. Dette er en stigning på 20%. Heraf blev der aktiveret 115 mio. DKK (64 mio. DKK) til strategiske udviklingsprojekter. De stigende energipriser og den generelle øgede globale efterspørgsel efter energibesparende produkter har betydet, at koncernen generelt har øget sine aktiviteter inden for forskning og udvikling. I Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division har aktiviteterne været fokuseret på at opnå energieffektivitet, reduktion i mængden af anvendte kølemidler og anvendelse af naturlige kølemidler i applikationer, hvor dette er relevant, samt inden for udviklingen af elektroniske ekspansionsventiler. Danfoss Heating Division åbnede i et m2 forskningscenter for varmepumper i Sverige, der skal skabe højteknologiske, miljøvenlige og effektive energiløsninger. Danfoss Motion Controls Division har fokuseret på udvikling af en ny frekvens- omformerserie, der med endnu flere funktionaliteter sikrer energibesparelse på op til 30%. Derudover har divisionen blandt andet udviklet aktive filtre, der udnytter energien mere effektivt. For yderligere informationer om produktudviklingsaktiviteterne henvises til de enkelte divisioners beretninger. En anden vigtig del af forsknings- og udviklingsaktiviteterne er at få patenteret resultaterne og sikre, at allerede eksisterende Danfoss patenter ikke krænkes til skade for forretningen. Hvert år skaber koncernen ca. 350 opfindelser, og heraf bliver ca. 25% i sidste ende til et patent. I blev der indgivet 67 nye patentansøgninger mod 73 året før, og koncernen fik i alt godkendt 119 patenter mod 141 i. Det samlede antal patenter er ved udgangen af på 982 (: 997). Patenter spiller også en vigtig rolle i forbindelse med opkøb af virksomheder. Danfoss Ventures Danfoss Ventures fortsatte i sin positionering som en betydende udvikler af nye forretningsidéer. Opbygningen af projekter og investeringer fortsatte, og indsatsen i netværks- og markedsføringsaktiviteterne blev yderligere styrket.

13 Viden For at Danfoss skal nå sine langsigtede mål er der udarbejdet en strategi, der skal være med til at føre koncernen frem mod disse. Et bærende element i denne strategi er udvikling af ledere og medarbejdere, da det er de mennesker, der udfører strategierne, der opnår resultaterne. Opbygning af medarbejderkompetencer, der udvikles ved udfordrende arbejdsopgaver, arbejdsrelateret undervisning og andre kurser og uddannelse, er afgørende faktorer i den globale konkurrence. Danfoss betragter det som en livslang proces og allokerer derfor mange ressourcer til efteruddannelse af medarbejderne. Undervisning forbedrer medarbejdernes tilpasningsevne og den enkeltes værdi på jobmarkedet generelt. I investerede Danfoss 100 mio. DKK i ekstern efteruddannelse, hvilket er ca. 25% mindre end året før. I forhold til har der været stort fokus på interne kurser og efteruddannelse. Corporate Citizenship I en global verden skal virksomheder både tjene penge og opføre sig miljømæssigt og socialt ansvarlige, hvis de vil have et godt omdømme. Et godt omdømme er vigtigt for forretningsudviklingen. Danfoss succes afhænger af, at omverden har tillid til Danfoss, og at vi lever vores værdier. Danfoss har mange steder stor betydning lokalt og kan betragtes som en samfundsborger med sine ca medarbejdere og selskaber i 56 lande. Danfoss overordnede mål med Corporate Citizenship er»orden i eget hus«. Det gælder i forhold til medarbejderne, således at de har en attraktiv arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Det gælder i forhold til miljøet, hvor Danfoss produkter bidrager til at spare energi, og hvor produkterne produceres med stadig mindre miljøpåvirkning. Det gælder i forhold til social og etisk ansvarlighed i mere bred forstand. Denne indsats forventes at påvirke Danfoss resultater positivt som følge af høj medarbejdertilfredshed, lavere ressourceforbrug samt et godt omdømme. Danfoss tilsluttede sig i 2002 FN s Global Compact Initiative s 10 principper for god virksomhedsetik. Principperne omfatter respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø samt en forpligtelse til at arbejde imod korruption. Siden har virksomheden gennemført en lang række initiativer, der skal sørge for, at principperne overholdes og at der fortsat er en tilfredsstillende udvikling i koncernens arbejde med miljømæssig og social ansvarlighed. Danfoss ønsker ordentlige forhold overalt i organisationen, og derfor gennemføres hvert efterår en omfattende spørgeskemaundersøgelse af arbejdet med social ansvarlighed. Undersøgelsen omfatter alle koncernens fabrikker og salgsselskaber verden over og giver et detaljeret billede af de enkelte selskabers håndtering af emner som diskrimination, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, forretningsetik, korruption og bestikkelse, arbejdsmiljø og forholdet til lokalsamfundet. Nogle af spørgsmålene i Danfoss CSR undersøgelse retter sig mod interne procedurer og god forretningsskik, mens andre relaterer sig til FN s Global Compact og indikatorer i GRI (Global Reporting Initiative). 7 Danfoss anvendte i 74 mio. DKK på ventureaktiviteter mod 86 mio. DKK i. Der blev foretaget seks nye investeringer i, så det samlede antal nu er på 19. Danfoss Ventures har i årets løb fastholdt sin fokus på områderne vand og vedvarende energi. I Danfoss Ventures fjerde»man on the Moon«konkurrence deltog 13 hold fra Kina, Indien, Frankrig, Tyskland, USA, Mexico, Brasilien, Polen og Danmark. Der blev uddelt præmier til de to hold med de bedste idéer, og det forventes, at mindst to af de præsenterede forretningsidéer vil blive realiseret. Som en yderligere styrkelse af Danfoss Ventures interne netværk er der uddannet et netværk af Danfoss Ventures ambassadører på hver af de 42 største Danfoss lokationer. Ambassadøren er lokal kontaktperson for idéer, der ligger udenfor de eksisterende kerneområder. Det første produkt, en termostatisk ekspansionsventil. Danfoss moderne køleventiler trækker endnu spor tilbage til den

14 Medarbejderfordeling Antal medarbejdere Øvrige regioner Asien/ Pacific Nordamerika Danmark Europa ekskl. Danmark Danfoss har i løbet af udarbejdet en etikhåndbog, der vil blive udsendt til alle koncernens medarbejdere i Etikhåndbogen fastlægger etiske retningslinjer for alle medarbejdere og er opdelt i hovedområderne: Medarbejderforhold, forhold til kunder/leverandører og forhold til samfundet. Udover at dække Global Compact s principper, omfatter etikhåndbogen også»uskrevne regler«, der længe har ligget implicit i Danfoss værdier. En af Danfoss kerneværdier er begejstring for teknologi. Danfoss ønsker at være på forkant med den teknologiske udvikling og sørge for at egne produkter og processer er optimeret, så påvirkningen af det omgivende miljø er mindst mulig. Der arbejdes løbende på at strømline produktionsprocesserne, så produkterne fremstilles med mindst muligt ressourceforbrug og belastning af miljøet. Det er Danfoss mål at bidrage til reduktion af den globale CO2-emission gennem produkternes energibesparende egenskaber og gennem reduktion af CO2-emission fra virksomhedens egne aktiviteter. Derfor har Danfoss startet et arbejde med at sætte ambitiøse mål for udviklingen i energiforbrug og udledningen af drivhusgasser fra såvel egne kilder som fra køb af energi. Danfoss har i de seneste år købt en række virksomheder, hvilket medfører en stigning i koncernens energiforbrug. Fabrikkerne arbejder løbende på at reducere eget energiforbrug. Danfoss vil i de kommende år målrette indsatsen for at gøre energi- forbruget mere uafhængigt af stigningen i produktionen gennem energibesparende initiativer og øget brug af vedvarende energikilder. Alle Danfoss produktionsvirksomheder blev i bedt om at opgøre energiforbruget fra fossile og vedvarende energikilder, og det er lykkedes for de fleste fabrikker at få disse oplysninger fra deres forsyningsselskaber. Derfor er det for første gang muligt for Danfoss at beregne udledningen af CO2 for hver enkelt fabrik. Som grundlag for beregningerne er anvendt de samme data fra World Resource Institute, som FN s klimapanel (IPCC) anvender. Der vil i de kommende år blive sat ambitiøse mål for at mindske s udledning af CO2 til atmosfæren. Indsatsen skal reducere Danfoss energiforbrug, øge andelen af vedvarende energi og sikre, at Danfoss egne produkter og løsninger anvendes overalt, hvor det er forretnings- og miljømæssigt muligt. Afsnittet om Corporate Citizenship indeholder en række yderligere informationer om koncernens arbejde med social ansvarlighed og miljø. Medarbejderforhold havde ved udgangen af medarbejdere, hvilket er en stigning på ansatte i forhold til. Antallet af medarbejdere blev i løbet af øget med 678 i forbindelse med tilkøb af nye virksomheder.

15 Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Virksomhed Land Resultat opgørelse konsolideret fra Ejer andel PowerLynx A/S Danmark marts 100% Normann Etek AS Norge juli 100% Jupiter Heizsysteme GmbH Tyskland juli 100% Årlig omsætning mio. DKK *) 88 Antal med arbej dere Anskaffel sessum mio. DKK 76 **) KH nordtherm A/S Danmark august 70% **) Danfoss Chatleff, LLC USA oktober 100% ZAO Ridan Rusland december 100% *) Urevideret omsætning i, eller seneste regnskabsår forud for opkøbet **) På grund af en kontraktsmæssig fortrolighedserklæring kan anskaffelsesprisen ikke oplyses Direktion og bestyrelse I forbindelse med Danfoss generalforsamling den 20. april blev Henrik E. Nyegaard genvalgt som bestyrelsesformand og Hans Michael Jebsen som næstformand. Bill Hoover blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen efter Daniel Meiland. Frederik Lotz overtog den 1. maj posten som koncerndirektør og Chief Financial Officer efter Ole Steen Andersen, der gik på pension i forbindelse med generalforsamlingen. Koncerndirektør og Chief Development Officer Hans Kirk er pr. 31. december udtrådt af direktionen som forberedelse til sin pensionering fra Danfoss. Som ny koncerndirektør og Chief Operating Officer er udnævnt Kim Fausing, der kommer fra en stilling som Divisional President for Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division. Efter længere tids sygdom afgik bestyrelsesmedlem Niels Christian Jørgensen ved døden i februar Han afløses af sin suppleant Svend Aage Hansen. Køb af virksomheder, forretnings udvidelser og etableringer i For at understøtte Danfoss strategi om at være nummer et eller to inden for alle strategiske kerneforretningsområder foretog koncernen i løbet af seks virksomhedsopkøb til en samlet anskaffelsessum på 483 mio. DKK. De opkøbte virksomheder indgår i regnskabet for med 145 mio. DKK i omsætning og 60 mio. DKK i EBIT. 9 Medarbejderne fordeler sig med i Europa ekskl. Danmark (: 9.453), i Nordamerika inklusive Mexico (2.533), i Asien-Pacific inklusive Kina (2.173) og 289 i øvrige regioner (329). I Danmark var der ved udgangen af ansat medarbejdere mod året før. Salg af virksomheder og aktiviteter i Danfoss har i solgt sin 25% ejerandel i Damcos A/S. Avancen ved salget beløber sig til 236 mio. DKK. Immaterielle værdier De immaterielle værdier i en virksomhed kan være vanskelige at sætte tal på, og derfor indgår værdien af disse ikke fuldt ud i virksomhedernes regnskab. I forbindelse med opkøb udgør de immaterielle værdier eksempelvis den del af købsprisen, der ikke direkte kan henføres til fysiske aktiver. Værdien udgøres blandt andet af brand et, medarbejdernes viden og kunderne. Da goodwill ikke afskrives i henhold til IFRS, og da Danfoss i de senere år har købt mange virksomheder, er posten goodwill vokset betydeligt. Siden 2005 er goodwillposten i balancen vokset fra 1,4 mia. DKK til 2,9 mia. DKK i, mens posten patenter, licenser osv. er vokset fra 0,4 mia. DKK til 1,2 mia. DKK. Den første produktion blev indrettet i fødegårdens frugthave, men der opstod snart pladsproblemer. De blev i første omgang løst ved at skære træbygningen fri i flere sektioner, løfte den op, mure nye vægge af sten og derefter sænke træbygningen ned igen

16 10 Samtidig er der i Danfoss gennem årene opbygget store værdier, der ikke fremgår af balancen. Det drejer sig blandt andet om know-how, kundeloyalitet, patenter og omdømme/brand, der repræsenterer en stor værdi for koncernen. En virksomheds reelle værdi skal således i stigende grad måles i forhold til styrken i omdømmet. Danfoss omdømme/brand er vigtigt og værdifuldt for koncernen, da det er en indikator for den tillid, der er opbygget i forhold til kunder, medarbejdere, leverandører og andre af Danfoss interessenter. Tillid er derfor en vigtig parameter for Danfoss i forhold til opnåelsen af de formulerede, fremtidige vækstmål. Danfoss omdømme/brand har i mange år været stærkt. Den position blev i slået fast i undersøgelsen»the Global RepTrak «, udarbejdet af konsulentvirksomheden Reputation Institute, idet Danfoss kom ind på en 12.-plads blandt undersøgelsens virksomheder fra 25 forskellige lande. For at understrege vigtigheden af omdømmet har Danfoss i sin nye perspektivplan sat fokus på en yderligere styrkelse af omdømmet i de kommende år. Det store fokus på området understreges yderligere af, at kommunikations- og stabsdirektør Ole Daugbjerg pr. 1. januar 2008 blev udnævnt til Chief Reputation Officer. Medarbejderne er et af de største aktiver i Danfoss, og der bruges hvert år mange ressourcer på at styrke og videreudvikle medarbejdernes kompetencer. Mange medarbejdere har været ansat i Danfoss i en lang årrække og har gennem jobbet opnået en stor viden og erfaring omkring deres jobfunktioner. Medarbejdernes know-how er ikke værdiansat regnskabsmæssigt, men den udgør en stor værdi for Danfoss. Gennem langvarige relationer er det lykkedes at opnå en kundekreds, hvor relationerne ikke kun omhandler et kunde-leverandørforhold, men hvor også samarbejde om udvikling og tilpasning af produkter i mange tilfælde foregår i fællesskab. Danfoss kundeportefølje og en lang række af komplementerende produkter i de enkelte forretnings- områder repræsenterer således også en værdi, der ikke fremgår af regnskabet. Hertil kommer en række patenter, der er med til at sikre værdien af produktporteføljen. Enterprise Risk Management Forretning er forbundet med risici, hvoraf nogle også kan blive til muligheder, hvis risiciene er kontrollerede. Målsætningen for risikostyring er således ikke et ønske om at eliminere alle risici, men om aktivt at beslutte hvilke risici, der kan accepteres og styres, og hvilke der helt skal undgås. God risikostyring kan styrke konkurrenceevnen, fordi virksomheden i kraft heraf kan forholde sig aktivt til sit risikobillede. Formålet med Danfoss tilgang til Enterprise Risk Management (ERM) er blandt andet: at indsamle og konsolidere risikorelateret information at etablere en retvisende rapportering af de mest signifikante risici og derved medvirke til styring af disse at risikostyring i koncernen sker i overensstemmelse med gældende koncernpolitikker at styrke en åben forretningskultur med et godt kendskab til risici samt en proaktiv holdning overfor håndteringen af disse. Organisering og forankring Risikostyring handler blandt andet om at involvere medarbejderne. Det handler også om at etablere en kultur, hvor relevante risici diskuteres åbent og på tværs af ansvarsområder. De, der ved mest om konkrete risici og deres styring, er som regel risikoejerne selv. Ansvaret for»enterprise Risk Management«er placeret i Corporate Risk Management, der er ansvarlig for konsolidering og rapportering samt udvikling af processer og værktøjer. Da der naturligvis skal være en stærk forankring til divisionerne, er der til at støtte processen udpeget en Division Risk Manager i hver af divisionerne. Ansvaret for selve risikostyringen påligger de respektive forretninger og funktioner.

17 Danfoss Captive Reinsurance A/S Som en udbygning og konsolidering af koncernens Enterprise Risk Management processer har Danfoss pr. 1. januar 2008 etableret eget genforsikringsselskab. Selskabets hovedformål er at genforsikre udvalgte risici i koncernen. I første omgang vil selskabet genforsikre risiciene for de nuværende tre master-forsikringer: Erhvervsansvars- og Produktansvarsforsikring, All-Risk forsikring og Transport forsikring. På trods af etableringen af eget forsikringsselskab vil koncernen fremover kun i begrænset omfang være selvforsikrende. Risk Mapping Som et led i koncernens risk management er Danfoss i gang med implementering af risk mapping i hele koncernen. Ud over at identificere og vurdere, giver processen en helhedsvurdering af de mest signifikante risici: en risikoprofil hvor de mest signifikante risici, er placeret i forhold til hinanden ud fra sandsynlighed og konsekvens Risikostyring er en integreret del af den almindelige forretningsledelse og udvikles i takt med, at nye behov og muligheder opstår. Således bidrager eksempelvis programmerne i Danfoss Business System til udbredelsen af effektive systematiske processer, der også bidrager til forbedret styring af væsentlige risici. Andre risici kan forsikres og bliver det som værn mod større økonomiske tab. Udover de lovpligtige forsikringer, forsikrer koncernen således også områder, hvor der kan opnås styringsmæssige eller administrative fordele. Danfoss har etableret et globalt masterprogram, som det er obligatorisk for alle dattervirksomheder at deltage i. Masterprogrammet omfatter blandt andet»all risks«forsikring (maskiner, inventar, varelagre og driftstab), transportforsikring, erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring samt direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Herudover etablerer de enkelte virksomheder forskellige lokale forsikringsdækninger, herunder arbejdsskadeforsikringer. en risikostyringsprofil, hvor effekten af den faktiske risikostyring vurderes et forbedret grundlag for beslutning om, hvilke risici der kan accepteres, og hvilke der skal mindskes eller helt søges fjernet samt at få det kommunikeret tydeligt. Behovet for tværgående risikoanalyser og initiativer inden for strategisk risikostyring vil stige i takt med koncernens øgede engagementer i mere komplekse markeder og samarbejdsforhold. Men også udviklingen i Danfoss omgivelser kræver optimal risikostyring, når disse indikerer en øget følsomhed. Strategiske/operationelle risici Politisk/social risiko Politiske risici kan betyde både ulemper og muligheder. F.eks. kan politiske indgreb med henblik på energibesparelse give nye afsætningsmuligheder eller styrke det eksisterende salg. Politisk eller social uro er en reel trussel i flere af de lande og regioner, Danfoss opererer i. Det omfattende program for ind- og udstationering af medarbejdere er med til at øge bevidstheden om kulturelle og historiske forskelligheder blandt medarbejdere, ligesom Danfoss CSR-politik understøtter tankegangen om at agere med omtanke i forhold til det lokale samfund. Det nuværende risikobillede anses for at være velbalanceret i forhold til geografi og værdiskabelse. Leverandørstyring Den brede sammensætning af produktprogrammet og deraf følgende brede sammensætning af leverandørporteføljen betyder, at risikoen for koncernen som helhed er begrænset. De anvendte styringssystemer og koncernstandarder sætter den enkelte forretningsenhed i stand til kontinuerligt at overvåge sine væsentligste leverandører. Derigennem varetages områder som kvalitetssikring, leveringssikkerhed samt etiske og miljømæssige forhold. I tråd med udviklingen i indkøbsmønstret øges fokus på 11 Risikostyring Industrien møder landbruget. Elsmark, hvor Danfoss voksede op, er et gammelt landbrugsområde

18 risikostyring i indkøbssammenhæng i løbet af Kontraktstyring Med salgskontorer i 57 lande og indkøb på tre kontinenter stilles der store krav til kontraktstyringen for derved at begrænse risikoen for alvorlige tab. Denne styring foretages med baggrund i juridiske kontraktmanualer og procedurer, der skal begrænse risici til et acceptabelt niveau. Selvom det fortsat vurderes, at der ikke er enkeltstående kontraktrisici, der kan true koncernens eksistens, vil der være et øget fokus på kontraktstyringen i Virksomhedsopkøb og integration I forbindelse med undersøgelse af opkøbsemner gennemfører koncernen en velafprøvet og afmålt»due diligence process«. Processen omfatter den købende forretningsenhed og en fast række af stabsfunktioner samt ofte også eksterne konsulenter. Blandt andet på baggrund heraf udarbejdes der for hvert enkelt virksomhedsopkøb en integrationsplan. Planen skal føre til, at integrationen foregår i henhold til forretningsplanerne, og at koncernen tager hånd om de forretningsmæssige muligheder, risici og de menneskelige aspekter. Udviklingen på kernemarkeder Historisk set har de europæiske markeder været de primære bidragydere til indtjeningen. Danfoss øgede globalisering inden for både produktion og salg har betydet en balancering af denne afhængighed. De senere år har afsætningen på det amerikanske, kinesiske og det russiske marked været særligt stigende og er nu vokset til en betydelig størrelse. Disse tre markeder udviser fortsat stærk vækst og derfor vil en afmatning her have betydelige konsekvenser for det samlede resultat. Ulovlig kopiering af Danfoss produkter Danfoss produkter er kendt for høj kvalitet, sikkerhed for brugeren og miljømæssig ansvarlighed. For at opretholde dette og for fremover at kunne levere nye produkter og løsninger til kunderne, investerer Danfoss tid og penge i produktudvikling og kvalitetssikring. I de senere år er antallet af sager, hvor Danfoss brand eller produkter kopieres ulovligt, steget. Kopiprodukterne er oftest karakteriseret ved en dårligere kvalitet og kopiproducenterne ved deres manglende interesse for miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. Danfoss afdeling for beskyttelse af immaterielle rettigheder (IPR-rettigheder) har kontorer i Danmark og Kina, hvorfra medarbejderne i samarbejde med advokater og offentlige myndigheder undersøger enhver mistanke om ulovlig kopiering. Dette sker for at beskytte både kunderne og Danfoss egne rettigheder samt for at bringe den illegale produktion til ophør. Pensionsforpligtelser Danfoss har pensionsforpligtelser i form af Defined Benefit ordninger (tilsagnsordninger) i dattervirksomheder i nogle få lande, hvor der har været tradition for denne form for pensioner. Forpligtelsen er følsom over for en række parametre såsom rente, levetid og optjening af pensionsrettigheder. Danfoss arbejder aktivt for at mindske risiciene blandt andet ved, at der er lukket for tilgang af nye medlemmer i de eksisterende ordninger, og at der ikke oprettes flere. Defined Benefit forpligtelserne modsvares i nogle lande af opsparinger. Her søger Danfoss at mindske risiciene ved at føre en investeringspolitik, hvor de investerede midler spredes mellem flere aktivklasser. Produkt- og erhvervsansvar Hovedparten af Danfoss produkter udgør i sig selv ingen fare, når de anvendes, men kan indgå som delkomponenter i slutprodukter, der eventuelt kan være en risiko for omgivelserne. Denne risiko overvåges og styres gennem kvalitets- og miljøstyringssystemer, der omfatter både leverandører, egen produktion og produktudvikling. Det skal sikre en ensartet høj kvalitet samt

19 Virksomhedens lønsomhed og pengestrømme er udsat for finansielle risici blandt andet som følge af Danfoss internationale forretningsprofil. Disse risici omfatter valutakurs-, rente-, råvare-, likviditets- og finansiel modparts risiko. Risikostyringsaktiviteterne er centralt koordineret af Corporate Treasury og har fokus på risikoafdækning og risikominimering, specielt med fokus på at reducere udsvingene i virksomhedens pengestrømme og lønsomhed i lokal valuta inden for en måneders horisont. Valutakursrisiko Valutakursrisiko består af tre elementer: 1. Transaktionsrisiko Væsentlige konsoliderede risici samt 12 måneders forventede pengestrømme i fremmed valuta (ekskl. EUR) afdækkes løbende. 2. Translationsrisiko (omregningsrisiko) Danfoss afdækker generelt ikke translationsrisici, idet disse ikke påvirker de underliggende pengestrømme direkte. Dog søges translationsrisici reduceret ved at lånefinansiere i lokal valuta så vidt muligt. 3. Økonomisk/strukturel (strategisk risiko) Økonomisk strukturel valutarisiko kan ikke effektivt afdækkes via finansielle instrumenter og er derfor ikke en del af Danfoss finansielle risikostyringsstrategi. Dog styres disse så vidt muligt på strategisk niveau. Renterisiko Koncernens renterisiko kan primært henføres til rentebærende gældsposter og den likvide beholdning. Koncernen betjener sig af såvel fastforrentede lån, lån med variabel rente, samt afledte renteprodukter. Det er Danfoss politik, at renterisikoen ikke må overstige 2% af det forventede EBIT for de Råvarerisiko Udviklingen i de globale råvarepriser kan påvirke koncernens indtjening. Som supplement til fastprisaftaler med leverandører, foretager Danfoss endvidere risikoafdækning med finansielle instrumenter i forbindelse med koncernens køb af visse metaller og elektricitet. Det er Danfoss overordnede politik at sikre, at signifikante råvarerisici reduceres via en kombination af risikoafdækning og aktiv pristilpasning. Råvareforbruget afdækkes minimum seks måneder og maksimum 18 måneder frem i tiden, hvis disse vurderes at være væsentlige. P.t. er kun kobber omfattet af den centrale risikostyringsstrategi. Finans- og treasury risikostyring kommende 12 måneder (rullende); det vil sige eksempelvis en renterisiko maksimeret til 32 mio. DKK ved en EBIT på 1,6 mia DKK. Renterisikoen blev ved udgangen af opgjort til DKK 16 mio. DKK. 13 begrænse miljø- og arbejdsmiljømæssige belastninger som følge af produktion, anvendelse og bortskaffelse af Danfoss produkter. Likviditetsrisiko: Det er Danfoss politik til enhver tid at sikre, at koncernen har et fornødent likviditetsberedskab til at kunne overholde sine forpligtigelser og til at kunne finansiere sine planlagte strategiske tiltag. Minimering af likviditetsrisikoen finder sted gennem en kombination af effektiv likviditetsstyring og -planlægning, etablering af uopsigelige lånefaciliteter samt ved at sikre, at likviditetsbeholdningen er likvid og tilgængelig. s kreditfaciliteter (mio. DKK) Kreditramme Anvendt Disponible Uopsigelige kreditfaciliteter Danfoss A/S Løbende kreditter Likvide beholdninger Finansielle resourcer Billedet stammer fra 1943 og viser et færdigvarelager og pakkeri

20 Det er Danfoss politik: at være kvalificeret til en»investment grade credit rating«at have en betydelig likviditetsreserve i form af ikke trukne uopsigelige kreditfaciliteter samt likvider at maksimal 25% af lånefaciliteterne forfalder inden for 12 måneder at den gennemsnitlige forfaldsdato på låneporteføljen er minimum 2 år. Ved udgangen af blev Danfoss finansielle ressourcer opgjort til 5,9 mia. DKK. 14 Modpartsrisiko Det er Danfoss politik at minimere risikoen for, at en eller flere af Danfoss finansielle partnere ikke vil være i stand til at overholde sine forpligtigelser. Denne situation søges imødegået ved så vidt muligt kun at benytte finansielle partnere, som har en kredit vurdering på minimum»a«i henhold til Standard & Poors credit rating terminologi. Corporate Governance Danfoss Corporate Governance politik er med enkelte undtagelser i overensstemmelse med anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelse. Danfoss er en familieejet og fondsejet virksomhed og har derfor ikke de samme informationsforpligtigelser som en børsnoteret virksomhed. Danfoss har dog valgt i vid udstrækning at følge de retningslinjer, der er gældende for børsnoterede selskaber. Herunder har Danfoss redegjort for undtagelserne. God selskabsledelse baseres på nøgleord som ansvarlighed og integritet, ligesom åbenhed om koncernens aktiviteter spiller en væsentlig rolle. Det er således vigtigt, at den enkelte leder forstår at agere i forhold til dette samt handler inden for både egne beføjelser og lovgivningens rammer. Danfoss har et todelt ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direktion. Selskabets vedtægter og værdier, lovgivningen samt en lang række procedurer for styring og kontrol er også elementer, der indgår i Danfoss Corporate Governance. Danfoss afvigelser fra anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelse Anbefaling nr. III.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en informations- og kommunikationspolitik. Endvidere anbefales det, at der udarbejdes procedurer, der sikrer, at alle væsentlige oplysninger af betydning for aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af selskabet og dets aktiviteter samt forretningsmæssige mål, strategier og resultater offentliggøres straks på en pålidelig og fyldestgørende måde, medmindre offentliggørelse kan undlades efter de børsretlige regler. Danfoss er en familie- og fondsejet virksomhed og har derfor ikke den samme informationsforpligtelse over for aktionærerne og finansmarkederne som en børsnoteret virksomhed. På trods af dette har koncernen valgt at informere om alle væsentlige forhold og begivenheder, der har betydning for opfyldelsen af koncernens forretningsmål, resultater og strategier på samme måde som en børsnoteret virksomhed. Anbefaling nr. III.2 Det anbefales, at bestyrelsen skaber grundlag for en løbende dialog mellem selskabet og selskabets aktionærer og potentielle aktionærer. Som familie- og fondsejet virksomhed er der ikke behov for den samme tætte daglige kontakt med alle aktionærerne som for en børsnoteret virksomhed. Danfoss har en tæt kontakt med Bitten og Mads Clausens Fond og familien Clausen og har desuden valgt at holde en løbende kontakt med de øvrige aktionærer og agerer derved på mange områder som en børsnoteret virksomhed. Anbefaling nr. V Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige, herunder de strategiske

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 3. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Regnskabsmeddelelse 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2008 beretning og regnskab Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Making Modern Living Possible

Making Modern Living Possible Making Modern Living Possible Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg, Danfoss Executive Office 1 Hovedkontor 2 Executive Committee Jørgen M. Clausen President & CEO Niels B. Christiansen Vice CEO Kim Fausing

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere