MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport

2 Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning af primær drift medaftillæg af- og nedskrivninger (EBITDA) ResultatResultat af primær drift med tillæg af- ogafnedskrivninger (EBITDA) EBITandre ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT ekskl. mv. mv. af primær drift (EBIT) ResultatResultat af primær drift (EBIT) af resultat efter skat i associerede/joint ventures Andel afandel resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle Finansielle poster, poster, netto netto ResultatResultat før skat før skat Årets resultat Årets resultat BALANCE BALANCE Langfristede i alt Langfristede aktiver iaktiver alt i alt Aktiver Aktiver i alt Egenkapital i alt Egenkapital i alt Netto rentebærende Netto rentebærende gæld gæld Nettoaktiver Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter cash Frit cashfrit flow førflow M&Afør M&A cash flow Frit cashfrit flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet MEDARBEJDERE ANTALANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT margin ekskl. andre mv. mv. EBIT margin EBIT margin EBIT margin JusteretJusteret EBIT margin EBITDAEBITDA margin margin RONA RONA Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Soliditetsgrad GearingGearing UdbytteUdbytte 5,0% 7,2% 7,5% 12,9% 17,0% 10,8% 55,2% 5,2% 12,5% 5,0% 5,6% 7,2% 6,6% 7,5% 6,9% 12,9%10,7% 17,0%15,6% 10,8% 9,4% 55,2%58,4% 5,2% 2,2% 12,5%15,0% 5,6% 5,6% 6,6% 5,8% 6,9% 5,8% 10,7%10,4% 15,6%12,3% 9,4% 9,2% 58,4%58,2% 2,2% 9,7% 15,0%18,0% 5,6% 7,3% 5,8% 8,2% 5,8% 8,4% 10,4%12,5% 12,3%16,8% 9,2%11,9% 58,2%48,6% 9,7%31,8% 18,0%20,0% 7,3% 7,4% 8,2% 7,3% 8,4% 7,6% 12,5%11,6% 16,8%14,1% 11,9%11,4% 48,6%49,0% 31,8%38,4% 20,0%25,0% 7,4% 7,3% 7,6% 11,6% 14,1% 11,4% 49,0% 38,4% 25,0% Ovennævnte er, i de hvor tilfælde hvor nøgletallene er defineret af DenFinansanalytikerforening, Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse Ovennævnte nøgletalnøgletal er,i de i detilfælde tilfælde hvornøgletallene nøgletallene defineret DenDanske Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed.hermed. Ovennævnte nøgletal er, ererdefineret afafden beregnet i overensstemmelse hermed. DEFINITIONER RONA (Return On Net Assets) Resultat af primær drift (EBIT) i % af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved nettoaktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rente bærende gæld. EBIT margin Resultat af primær drift i % af netto omsætning. EBITDA margin Resultat af primær drift med tillæg af af- og ned skrivninger i % af nettoomsætning. Egenkapitalens forrentning Koncernens andel af årets resultat i % af gennem snitlig egenkapital. Justeret EBIT margin: Resultat af primær drift med tillæg af omkostninger samt af- og nedskrivninger der vedrører al lokering af overtagne nettoaktiver (Purchase Price Allocation) i forbindelse med køb af virksomheder, i % af nettoomsætning. Soliditetsgrad Egenkapital i % af passiver ultimo. Gearing Netto rentebærende gæld i % af egen kapital ultimo.

3 beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning af primær drifttillæg medaftillæg af- og nedskrivninger (EBITDA) ResultatResultat af primær drift med af- ogafnedskrivninger (EBITDA) EBITandre ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT ekskl. mv. mv. af primær drift (EBIT) ResultatResultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle Finansielle poster, poster, netto netto ResultatResultat før skatfør skat Årets resultat Årets resultat BALANCE BALANCE Langfristede Langfristede aktiver aktiver i alt i alt Totale aktiver Totale aktiver Egenkapital Egenkapital i alt i alt Netto rentebærende Netto rentebærende gæld gæld Nettoaktiver Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash Frit cash flow førflow M&Afør M&A Frit cash flow Frit cash flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet MEDARBEJDERE ANTALANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR Resultatog pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) Resultatog pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) pr. 31. december 100 EUR) BalanceBalance (kurs pr.(kurs 31. december 100 EUR) 743,07 743,07743,98 743,98745,19 745,19745,91 745,91745,06 745,06 744,46 744,46743,81 743,81746,05 746,05745,60 745,60745,66 745,66 NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT margin ekskl. andre mv. mv. EBIT margin EBIT margin EBIT margin JusteretJusteret EBIT margin EBITDAEBITDA marginmargin RONA RONA Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Soliditetsgrad GearingGearing UdbytteUdbytte 5,0% 7,2% 7,5% 12,9% 17,0% 10,8% 55,2% 5,2% 12,5% 5,0% 5,6% 7,2% 6,6% 7,5% 6,9% 12,9% 10,7% 17,0% 15,6% 10,8% 9,4% 55,2% 58,4% 5,2% 2,2% 12,5% 15,0% 5,6% 5,6% 6,6% 5,8% 6,9% 5,8% 10,7% 10,4% 15,6% 12,3% 9,4% 9,2% 58,4% 58,2% 2,2% 9,7% 15,0% 18,0% 5,6% 7,3% 5,8% 8,2% 5,8% 8,4% 10,4% 12,5% 12,3% 16,8% 9,2% 11,9% 58,2% 48,6% 9,7% 31,8% 18,0% 20,0% 7,3% 7,4% 8,2% 7,3% 8,4% 7,6% 12,5% 11,6% 16,8% 14,1% 11,9% 11,4% 48,6% 49,0% 31,8% 38,4% 20,0% 25,0% 7,4% 7,3% 7,6% 11,6% 14,1% 11,4% 49,0% 38,4% 25,0% Ovennævnte nøgletal er, hvor ererdefineret afafden Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Ovennævnte nøgletal er,iide detilfælde tilfælde hvornøgletallene nøgletallene defineret DenDanske Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. II Årsrapport mio. EUR mio. EUR mio. EUR

4 Beretning og regnskab Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion, salg og service af mekaniske og elektroniske komponenter og løsninger til en lang række industrier. Danfoss aktiviteter er delt op i tre hovedforretningsområder: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division: Divisionen tilbyder produkter og services globalt inden for køle- og air conditionområdet. Danfoss Heating Division: Divisionen tilbyder globalt en række komponenter og services inden for vand- og varmeområdet. Danfoss Motion Controls Division: Divisionen tilbyder produkter og services inden for frekvens omformere, gearmotorer og power elektronik til en række industrier globalt. Sauer-Danfoss Inc.: Danfoss ejer 37,9% af aktierne i en af verdens førende producenter og leverandører af mobilhydraulik- og elektronikkomponenter samt integrerede systemløsninger til off-road køretøjer inden for følgende segmenter: Landbrug, Bygge & Anlæg, Materieltransport, Vejanlæg samt Specialmaskiner. Årsrapport Organisation III Executive Committee Jørgen M. Clausen President & CEO Niels B. Christiansen Vice CEO Kim Fausing Executive Vice President & COO Corporate Functions Frederik Lotz Executive Vice President & CFO Danfoss Ventures Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Kjeld Stærk President Danfoss Heating Division Nis Storgaard President Danfoss Motion Controls Division Sven Ruder President Danfoss Automatic Controls Danfoss Comfort Controls Danfoss Drives Danfoss Compressors Danfoss District Heating Danfoss Gearmotors Danfoss Electronic Controls & Sensors Danfoss Burner Components Danfoss Silicon Power Danfoss Floor Heating Danfoss Solar Inverters Owner share 37.9% Danfoss Heat Pumps Danfoss Water Controls Danfoss Services Division Roland Fritsch, Senior Vice President Danfoss Global Business Services Danfoss Industri Service Der kan indgå en eller flere produktlinier i de enkelte forretningsenheder i divisionerne. Danfoss IT

5 beretning og regnskab Indholdsfortegnelse Danfoss A/S 6430 Nordborg CVR Nr.: Tlf.: Fax: Beretning og regnskab Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) I Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) II Ledelsesberetning Ledelsesberetning for Aktionærforhold Begivenheder efter regnskabs årets afslutning Forventninger til Danfoss Divisioner Koncernprojekter Danfoss Services Sauer-Danfoss Inc Ledelsesberetning for Danfoss A/S Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Regnskab Regnskab Noteoversigt Koncernens selskabsoversigt Koncernens selskabsoversigt Supplerende beretninger Corporate Citizenship Introduktion til Corporate Citizenship Mennesker og værdier Social ansvarlighed (CSR) Miljø Årsrapport IV

6

7 i d é g r u n dl a g o g f i n a n s i e ll e m å l Danfoss stræber efter at nå sine mål med det mindst mulige forbrug af råmaterialer og energi, minimal påvirkning af omgivel serne og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Danfoss har en lang tradition for et socialt ansvar over for både medarbejdere og det omgivende samfund. Kort om i Vision/strategi Danfoss strategi bygger på Danfoss Visionen, der blev formuleret i 2001.»Danfoss skal være førende på det globale marked inden for vores kerneforret ninger. Som en højt respekteret virksomhed vil vi forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre avancerede teknologier til gavn for kundernes løsninger og samtidig skabe værdi for alle vores i nteressenter.«hovedpunkter for Forventninger til 2008 Omsætningen steg med 14% til 22,2 mia. DKK fra 19,4 mia. DKK sidste år. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg, var der tale om en vækst på 12% sammenlignet med 14% i. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg med 16% til mio. DKK fra mio. DKK. EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. blev på 7,4% mod 7,3% i. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK mod mio. DKK året før. Resultat før skat blev mio. DKK mod mio. DKK i. Årets resultat blev mio. DKK, mod mio. DKK i. Egenkapitalen steg 7,8% til mio. DKK. EBIT margin blev 7,3% mod 8,2%. RONA faldt til 14,1%, fra 16,8% i. Medarbejderantallet steg til fra ved udgangen af. Udbytteprocenten foreslås hævet til 25% mod 20% året før. Udbytte udbetales umiddelbart efter generalforsamlingen den 25. april Omsætningen ventes at være i niveauet 23,5 til 24,5 mia. DKK. I forhold til svarer det til en vækst på mellem 6% og 10%. Resultat af primær drift (EBIT) ventes at være mellem 1,9 og 2,2 mia. DKK. EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv., såvel som EBIT margin, ventes at være mellem 8% og 9%. I forventningerne for 2008 er købet af aktier, der gør Danfoss til majoritetsaktionær i Sauer-Danfoss Inc., ikke indregnet. Perspektivplan frem til 2011 Omsætningen inklusive opkøb skal i gennemsnit vokse med 10% årligt. EBIT margin på over 10% i gennemsnit. RONA skal være i niveauet 20%. 1

8 Beretning og regnskab Danfoss voksede stærkt i. Koncernens omsætning steg med 14% til 22,2 mia. DKK. Korrigeret for køb og salg af virksomheder og omregnet til sidste års kursniveau var der tale om en vækst på 12%. Indtjeningen levede derimod ikke i fuldt omfang op til forventningerne. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK. Resultatet før skat nåede mio. DKK, og årets resultat blev på mio. DKK. Kombinationen af en høj efterspørgsel og en presset indtjening betød, at Danfoss mål for EBIT margin ikke helt kunne indfries. EBIT margin blev således på 7,3% mod forventet 8%. Danfoss forventer, at indtjeningen også i 2008 vil være under pres fra flere fronter, og koncernen venter derfor ikke i fuldt omfang at kunne nå de indtjeningsmæssige mål, der er opstillet i perspektivplanen for Ledelsesberetning for 2 Omsætningen steg med 14% til mio. DKK fra mio. DKK i. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var der tale om en vækst på 12%, mod 14% i. Regnskabsåret levede ikke fuldt op til de forventninger, koncernen havde ved halvåret. Salgsmæssigt overgik forventningerne, mens lønsomheden kun levede delvist op til det ønskede. Året var kendetegnet ved en generel høj efterspørgsel efter koncernens produkter, og specielt i første halvår var der stor vækst på markederne. De høje vækstrater betød, at koncernen ved halvåret meldte ud, at man forventede, at omsætningen ville blive i den høje ende af det udmeldte niveau på 21 til 22 mia. DKK. Den store efterspørgsel i første halvår medførte, at produktionen flere steder i koncernen ikke kunne følge med efterspørgslen. Det blev derfor besluttet at fremrykke en del investeringer i ny produktionskapacitet. Selvom der var fremgang på de fleste af koncernens markeder i, var der i andet halvår flere steder tegn på opbremsning og usikkerhed, primært som følge af den finansielle uro på det amerikanske marked. Tilbageholdenheden var specielt gældende for nybyggeriet, hvor mange af koncernens produkter indgår. Indtjeningen var i generelt under pres. De høje råvarepriser betød, at produktionsomkostningerne steg mere end ventet. For delvist at kompensere for det højere omkostningsniveau hævede koncernen priserne på en række produkter. Derudover har engangsomkostninger i form af hensættelser i forbindelse med produktfejl samt omkostninger til restrukturering af aktiviteter i koncernen påvirket indtjeningen negativt. I forbindelse med regnskabet for tredie kvartal måtte koncernen således konstatere, at forventningerne til indtjeningen ikke helt kunne nås. Forventningen til resultat af primær drift, EBIT, blev ændret til at være i den nedre del af spændet fra 1,6 til 1,8 mia. DKK og EBIT margin blev nedjusteret til at blive mellem 7,5% og 8% fra tidligere 8%. Presset på lønsomheden fortsatte i fjerde kvartal, og koncernen nåede derfor ikke i fuldt omfang de udmeldte forventninger for.alle tre divisioner har med tocifrede vækst rater i omsætningen bidraget til den positive omsætningsvækst.

9 Koncernresultat Koncernomsætning Fordelt på divisioner mio. DKK mio. DKK Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Resultat af primær drift (EBIT) 500 Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter Danfoss Motion Controls Division Resultat før skat Øvrige aktiviteter Danfoss direktion: Jørgen M. Clausen, Niels B. Christiansen, Kim Fausing, og Frederik Lotz

10 EBIT margin/rona Nettorentebærende gæld % 20 mio. DKK EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter RONA Markederne i Europa, herunder specielt Tyskland, Frankrig og England var sammen med Rusland, Latin Amerika, USA og ikke mindst Kina de markeder, hvor væksten var størst. Kina er nu Danfoss fjerdestørste marked efter Tyskland, USA og Frankrig. Til sammenligning var Kina i blot det ottendestørste marked. Lønsomheden i alle tre divisioner var under pres i. Stigende råvarepriser og engangsomkostninger pressede indtjeningen i Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, imens det i Danfoss Heating Division blandt andet var varmepumpemarkedet, der ikke levede op til forventningerne. I Danfoss Motion Controls Division var det blandt andet betydelige investeringer i det nytilkøbte Danfoss Solar Inverters, der påvirkede indtjeningen. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg til mio. DKK fra mio. DKK i, svarende til en stigning på 16%. Det forbedrede resultat skyldes væksten i salget, en forbedret kapacitetsudnyttelse, og de forskellige forbedringsprogrammer under Danfoss Business System for produktion, indkøb og salg, der løbende forbedrer alle dele af værdikæden i divisionerne. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK mod mio. DKK året før. Resultatet levede dermed op til de udmeldte forventninger. Når der tages hensyn til årets udvikling generelt betegnes resultatet som tilfredsstillende. Ud over de fremskudte investeringer i produktionskapacitet skal resultatet vurderes i lyset af, at EBIT i var positivt påvirket af avancen i forbindelse med udspaltningen af biotek-aktiviteterne til Danfoss Bionics A/S. Kombinationen af en høj efterspørgsel og en presset indtjening betød, at koncernens mål for EBIT margin ikke helt kunne indfries. EBIT margin blev således på 7,3% mod oprindelig forventet 8%. Justeret EBIT margin, der måles på EBIT før omkostninger og afskrivninger, som følge af omvurdering af aktiver og passiver i forbindelse med virksomhedskøb, blev på 7,6% mod 8,4% sidste år. Resultatandelen af associerede selskaber/ joint ventures udgjorde 210 mio. DKK mod 91 mio. DKK året før. I posten indgår blandt andet 186 mio. kroner, der er en del af avancen ved salg af Damcos A/S, samt resultatandel fra Sauer-Danfoss Inc. med 83 mio. DKK mod 129 mio. DKK året før. Resultatet før skat faldt med 1,7% til mio. DKK fra mio. DKK. Årets resultat blev på mio. DKK, mod mio. DKK året før. Resultatet er tilfredsstillende. Koncernens forrentning af nettoaktiverne, RONA, faldt til 14,1% fra 16,8%. De seneste års opkøb, som nu indgår både i primo og ultimo balancen, samt den større pengebinding i driftskapital grundet væksten, har øget nettoaktiverne.

11 Pengestrømme mio. DKK Pengestrøm fra driftsaktivitet Frit cash flow Pengestrøm fra investeringsaktivitet Egenkapitalen var på mio. DKK ved udgangen af mod mio. DKK året før. Stigningen kommer hovedsagelig fra årets resultat fratrukket årets udlodninger. De immaterielle aktiver steg til mio. DKK fra mio. DKK. På grund af færre opkøb end i steg posten kun 7%. Finansielt beredskab Den nettorentebærende gæld udgjorde mio. DKK ved udgangen af mod mio. DKK i. Stigningen i gælden kan primært henføres til låntagning i forbindelse med finansieringen af årets opkøb. Koncernens gearing (nettorentebærende gæld i procent af egenkapitalen) steg af samme grund til 38% fra 32% året før. Danfoss har en politik om, at koncernen vil opretholde et betydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december over uudnyttede langfristede kredittilsagn på 3,9 mia. DKK (: 2,7 mia. DKK). Pengestrøm fra driftsaktivitet blev på mio. DKK, svarende til et fald på 305 mio. DKK. Pengestrømmen er påvirket af en øget pengebinding i driftskapitalen. Pengestrøm fra investeringsaktivitet udgjorde mio. DKK, hvilket er et fald i investeringerne på mio. DKK. Faldet skyldes primært, at der i blev købt færre virksomheder end året før. I blev der foretaget seks opkøb, der tilsammen påvir- kede pengestrømmen negativt med 384 mio. DKK. I blev der tilsvarende brugt mio. DKK på opkøb. Derudover er pengestrømmen i negativt påvirket af de fremrykkede investeringer i udvidelser og nybygninger af produktionskapacitet. I er der i alt brugt ca. 300 mio. DKK på nybygninger. Sammenlagt vil koncernen tage nye kvadratmeter produktion, lagre og kontorer i brug i De mange udvidelser vil også i 2008 påvirke pengestrømmen negativt Frit cash flow der sammensættes af pengestrøm fra driften på mio. kroner og pengestrøm fra investeringer på mio. kroner, udgjorde 577 mio. kroner, hvilket er mio. kroner bedre end i. Frit cash flow før M&A blev på 423 mio. DKK mod 396 mio. DKK i. Det høje aktivitetsniveau har medført en øget pengebinding i driftskapitalen, som dog til dels er blevet modvirket af den lavere opkøbsaktivitet i forhold til samme periode sidste år. Regnskabspraksis Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som. Fabrikant Mads Clausen sendte sine første ventiler på markedet i Virksomheden hed dengang Dansk Køleautomatik- og ApparatFabrik

12 Thermia, med hovedsæde i Arvika i Sverige, åbnede Europas førende forskningscenter for varmepumper. En række medarbejdere, som i særlig grad står for Danfoss værdier, blev hædret, og 13 hold fra ni lande deltog i Danfoss Ventures fjerde»man on the Moon«konkurrence. 6 Forskning og udvikling En vigtig forudsætning, for at Danfoss også i fremtiden kan nå sine mål, er, at koncernen løbende fornyer sig, er innovativ og skaber de produkter, der understøtter væksten. Danfoss anvendte i 4,0% (: 3,8%) af omsætningen på forskning og udvikling inklusive ventureaktiviteter, svarende til 889 mio. DKK. Dette er en stigning på 20%. Heraf blev der aktiveret 115 mio. DKK (64 mio. DKK) til strategiske udviklingsprojekter. De stigende energipriser og den generelle øgede globale efterspørgsel efter energibesparende produkter har betydet, at koncernen generelt har øget sine aktiviteter inden for forskning og udvikling. I Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division har aktiviteterne været fokuseret på at opnå energieffektivitet, reduktion i mængden af anvendte kølemidler og anvendelse af naturlige kølemidler i applikationer, hvor dette er relevant, samt inden for udviklingen af elektroniske ekspansionsventiler. Danfoss Heating Division åbnede i et m2 forskningscenter for varmepumper i Sverige, der skal skabe højteknologiske, miljøvenlige og effektive energiløsninger. Danfoss Motion Controls Division har fokuseret på udvikling af en ny frekvens- omformerserie, der med endnu flere funktionaliteter sikrer energibesparelse på op til 30%. Derudover har divisionen blandt andet udviklet aktive filtre, der udnytter energien mere effektivt. For yderligere informationer om produktudviklingsaktiviteterne henvises til de enkelte divisioners beretninger. En anden vigtig del af forsknings- og udviklingsaktiviteterne er at få patenteret resultaterne og sikre, at allerede eksisterende Danfoss patenter ikke krænkes til skade for forretningen. Hvert år skaber koncernen ca. 350 opfindelser, og heraf bliver ca. 25% i sidste ende til et patent. I blev der indgivet 67 nye patentansøgninger mod 73 året før, og koncernen fik i alt godkendt 119 patenter mod 141 i. Det samlede antal patenter er ved udgangen af på 982 (: 997). Patenter spiller også en vigtig rolle i forbindelse med opkøb af virksomheder. Danfoss Ventures Danfoss Ventures fortsatte i sin positionering som en betydende udvikler af nye forretningsidéer. Opbygningen af projekter og investeringer fortsatte, og indsatsen i netværks- og markedsføringsaktiviteterne blev yderligere styrket.

13 Viden For at Danfoss skal nå sine langsigtede mål er der udarbejdet en strategi, der skal være med til at føre koncernen frem mod disse. Et bærende element i denne strategi er udvikling af ledere og medarbejdere, da det er de mennesker, der udfører strategierne, der opnår resultaterne. Opbygning af medarbejderkompetencer, der udvikles ved udfordrende arbejdsopgaver, arbejdsrelateret undervisning og andre kurser og uddannelse, er afgørende faktorer i den globale konkurrence. Danfoss betragter det som en livslang proces og allokerer derfor mange ressourcer til efteruddannelse af medarbejderne. Undervisning forbedrer medarbejdernes tilpasningsevne og den enkeltes værdi på jobmarkedet generelt. I investerede Danfoss 100 mio. DKK i ekstern efteruddannelse, hvilket er ca. 25% mindre end året før. I forhold til har der været stort fokus på interne kurser og efteruddannelse. Corporate Citizenship I en global verden skal virksomheder både tjene penge og opføre sig miljømæssigt og socialt ansvarlige, hvis de vil have et godt omdømme. Et godt omdømme er vigtigt for forretningsudviklingen. Danfoss succes afhænger af, at omverden har tillid til Danfoss, og at vi lever vores værdier. Danfoss har mange steder stor betydning lokalt og kan betragtes som en samfundsborger med sine ca medarbejdere og selskaber i 56 lande. Danfoss overordnede mål med Corporate Citizenship er»orden i eget hus«. Det gælder i forhold til medarbejderne, således at de har en attraktiv arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Det gælder i forhold til miljøet, hvor Danfoss produkter bidrager til at spare energi, og hvor produkterne produceres med stadig mindre miljøpåvirkning. Det gælder i forhold til social og etisk ansvarlighed i mere bred forstand. Denne indsats forventes at påvirke Danfoss resultater positivt som følge af høj medarbejdertilfredshed, lavere ressourceforbrug samt et godt omdømme. Danfoss tilsluttede sig i 2002 FN s Global Compact Initiative s 10 principper for god virksomhedsetik. Principperne omfatter respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø samt en forpligtelse til at arbejde imod korruption. Siden har virksomheden gennemført en lang række initiativer, der skal sørge for, at principperne overholdes og at der fortsat er en tilfredsstillende udvikling i koncernens arbejde med miljømæssig og social ansvarlighed. Danfoss ønsker ordentlige forhold overalt i organisationen, og derfor gennemføres hvert efterår en omfattende spørgeskemaundersøgelse af arbejdet med social ansvarlighed. Undersøgelsen omfatter alle koncernens fabrikker og salgsselskaber verden over og giver et detaljeret billede af de enkelte selskabers håndtering af emner som diskrimination, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, forretningsetik, korruption og bestikkelse, arbejdsmiljø og forholdet til lokalsamfundet. Nogle af spørgsmålene i Danfoss CSR undersøgelse retter sig mod interne procedurer og god forretningsskik, mens andre relaterer sig til FN s Global Compact og indikatorer i GRI (Global Reporting Initiative). 7 Danfoss anvendte i 74 mio. DKK på ventureaktiviteter mod 86 mio. DKK i. Der blev foretaget seks nye investeringer i, så det samlede antal nu er på 19. Danfoss Ventures har i årets løb fastholdt sin fokus på områderne vand og vedvarende energi. I Danfoss Ventures fjerde»man on the Moon«konkurrence deltog 13 hold fra Kina, Indien, Frankrig, Tyskland, USA, Mexico, Brasilien, Polen og Danmark. Der blev uddelt præmier til de to hold med de bedste idéer, og det forventes, at mindst to af de præsenterede forretningsidéer vil blive realiseret. Som en yderligere styrkelse af Danfoss Ventures interne netværk er der uddannet et netværk af Danfoss Ventures ambassadører på hver af de 42 største Danfoss lokationer. Ambassadøren er lokal kontaktperson for idéer, der ligger udenfor de eksisterende kerneområder. Det første produkt, en termostatisk ekspansionsventil. Danfoss moderne køleventiler trækker endnu spor tilbage til den

14 Medarbejderfordeling Antal medarbejdere Øvrige regioner Asien/ Pacific Nordamerika Danmark Europa ekskl. Danmark Danfoss har i løbet af udarbejdet en etikhåndbog, der vil blive udsendt til alle koncernens medarbejdere i Etikhåndbogen fastlægger etiske retningslinjer for alle medarbejdere og er opdelt i hovedområderne: Medarbejderforhold, forhold til kunder/leverandører og forhold til samfundet. Udover at dække Global Compact s principper, omfatter etikhåndbogen også»uskrevne regler«, der længe har ligget implicit i Danfoss værdier. En af Danfoss kerneværdier er begejstring for teknologi. Danfoss ønsker at være på forkant med den teknologiske udvikling og sørge for at egne produkter og processer er optimeret, så påvirkningen af det omgivende miljø er mindst mulig. Der arbejdes løbende på at strømline produktionsprocesserne, så produkterne fremstilles med mindst muligt ressourceforbrug og belastning af miljøet. Det er Danfoss mål at bidrage til reduktion af den globale CO2-emission gennem produkternes energibesparende egenskaber og gennem reduktion af CO2-emission fra virksomhedens egne aktiviteter. Derfor har Danfoss startet et arbejde med at sætte ambitiøse mål for udviklingen i energiforbrug og udledningen af drivhusgasser fra såvel egne kilder som fra køb af energi. Danfoss har i de seneste år købt en række virksomheder, hvilket medfører en stigning i koncernens energiforbrug. Fabrikkerne arbejder løbende på at reducere eget energiforbrug. Danfoss vil i de kommende år målrette indsatsen for at gøre energi- forbruget mere uafhængigt af stigningen i produktionen gennem energibesparende initiativer og øget brug af vedvarende energikilder. Alle Danfoss produktionsvirksomheder blev i bedt om at opgøre energiforbruget fra fossile og vedvarende energikilder, og det er lykkedes for de fleste fabrikker at få disse oplysninger fra deres forsyningsselskaber. Derfor er det for første gang muligt for Danfoss at beregne udledningen af CO2 for hver enkelt fabrik. Som grundlag for beregningerne er anvendt de samme data fra World Resource Institute, som FN s klimapanel (IPCC) anvender. Der vil i de kommende år blive sat ambitiøse mål for at mindske s udledning af CO2 til atmosfæren. Indsatsen skal reducere Danfoss energiforbrug, øge andelen af vedvarende energi og sikre, at Danfoss egne produkter og løsninger anvendes overalt, hvor det er forretnings- og miljømæssigt muligt. Afsnittet om Corporate Citizenship indeholder en række yderligere informationer om koncernens arbejde med social ansvarlighed og miljø. Medarbejderforhold havde ved udgangen af medarbejdere, hvilket er en stigning på ansatte i forhold til. Antallet af medarbejdere blev i løbet af øget med 678 i forbindelse med tilkøb af nye virksomheder.

15 Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Virksomhed Land Resultat opgørelse konsolideret fra Ejer andel PowerLynx A/S Danmark marts 100% Normann Etek AS Norge juli 100% Jupiter Heizsysteme GmbH Tyskland juli 100% Årlig omsætning mio. DKK *) 88 Antal med arbej dere Anskaffel sessum mio. DKK 76 **) KH nordtherm A/S Danmark august 70% **) Danfoss Chatleff, LLC USA oktober 100% ZAO Ridan Rusland december 100% *) Urevideret omsætning i, eller seneste regnskabsår forud for opkøbet **) På grund af en kontraktsmæssig fortrolighedserklæring kan anskaffelsesprisen ikke oplyses Direktion og bestyrelse I forbindelse med Danfoss generalforsamling den 20. april blev Henrik E. Nyegaard genvalgt som bestyrelsesformand og Hans Michael Jebsen som næstformand. Bill Hoover blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen efter Daniel Meiland. Frederik Lotz overtog den 1. maj posten som koncerndirektør og Chief Financial Officer efter Ole Steen Andersen, der gik på pension i forbindelse med generalforsamlingen. Koncerndirektør og Chief Development Officer Hans Kirk er pr. 31. december udtrådt af direktionen som forberedelse til sin pensionering fra Danfoss. Som ny koncerndirektør og Chief Operating Officer er udnævnt Kim Fausing, der kommer fra en stilling som Divisional President for Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division. Efter længere tids sygdom afgik bestyrelsesmedlem Niels Christian Jørgensen ved døden i februar Han afløses af sin suppleant Svend Aage Hansen. Køb af virksomheder, forretnings udvidelser og etableringer i For at understøtte Danfoss strategi om at være nummer et eller to inden for alle strategiske kerneforretningsområder foretog koncernen i løbet af seks virksomhedsopkøb til en samlet anskaffelsessum på 483 mio. DKK. De opkøbte virksomheder indgår i regnskabet for med 145 mio. DKK i omsætning og 60 mio. DKK i EBIT. 9 Medarbejderne fordeler sig med i Europa ekskl. Danmark (: 9.453), i Nordamerika inklusive Mexico (2.533), i Asien-Pacific inklusive Kina (2.173) og 289 i øvrige regioner (329). I Danmark var der ved udgangen af ansat medarbejdere mod året før. Salg af virksomheder og aktiviteter i Danfoss har i solgt sin 25% ejerandel i Damcos A/S. Avancen ved salget beløber sig til 236 mio. DKK. Immaterielle værdier De immaterielle værdier i en virksomhed kan være vanskelige at sætte tal på, og derfor indgår værdien af disse ikke fuldt ud i virksomhedernes regnskab. I forbindelse med opkøb udgør de immaterielle værdier eksempelvis den del af købsprisen, der ikke direkte kan henføres til fysiske aktiver. Værdien udgøres blandt andet af brand et, medarbejdernes viden og kunderne. Da goodwill ikke afskrives i henhold til IFRS, og da Danfoss i de senere år har købt mange virksomheder, er posten goodwill vokset betydeligt. Siden 2005 er goodwillposten i balancen vokset fra 1,4 mia. DKK til 2,9 mia. DKK i, mens posten patenter, licenser osv. er vokset fra 0,4 mia. DKK til 1,2 mia. DKK. Den første produktion blev indrettet i fødegårdens frugthave, men der opstod snart pladsproblemer. De blev i første omgang løst ved at skære træbygningen fri i flere sektioner, løfte den op, mure nye vægge af sten og derefter sænke træbygningen ned igen

16 10 Samtidig er der i Danfoss gennem årene opbygget store værdier, der ikke fremgår af balancen. Det drejer sig blandt andet om know-how, kundeloyalitet, patenter og omdømme/brand, der repræsenterer en stor værdi for koncernen. En virksomheds reelle værdi skal således i stigende grad måles i forhold til styrken i omdømmet. Danfoss omdømme/brand er vigtigt og værdifuldt for koncernen, da det er en indikator for den tillid, der er opbygget i forhold til kunder, medarbejdere, leverandører og andre af Danfoss interessenter. Tillid er derfor en vigtig parameter for Danfoss i forhold til opnåelsen af de formulerede, fremtidige vækstmål. Danfoss omdømme/brand har i mange år været stærkt. Den position blev i slået fast i undersøgelsen»the Global RepTrak «, udarbejdet af konsulentvirksomheden Reputation Institute, idet Danfoss kom ind på en 12.-plads blandt undersøgelsens virksomheder fra 25 forskellige lande. For at understrege vigtigheden af omdømmet har Danfoss i sin nye perspektivplan sat fokus på en yderligere styrkelse af omdømmet i de kommende år. Det store fokus på området understreges yderligere af, at kommunikations- og stabsdirektør Ole Daugbjerg pr. 1. januar 2008 blev udnævnt til Chief Reputation Officer. Medarbejderne er et af de største aktiver i Danfoss, og der bruges hvert år mange ressourcer på at styrke og videreudvikle medarbejdernes kompetencer. Mange medarbejdere har været ansat i Danfoss i en lang årrække og har gennem jobbet opnået en stor viden og erfaring omkring deres jobfunktioner. Medarbejdernes know-how er ikke værdiansat regnskabsmæssigt, men den udgør en stor værdi for Danfoss. Gennem langvarige relationer er det lykkedes at opnå en kundekreds, hvor relationerne ikke kun omhandler et kunde-leverandørforhold, men hvor også samarbejde om udvikling og tilpasning af produkter i mange tilfælde foregår i fællesskab. Danfoss kundeportefølje og en lang række af komplementerende produkter i de enkelte forretnings- områder repræsenterer således også en værdi, der ikke fremgår af regnskabet. Hertil kommer en række patenter, der er med til at sikre værdien af produktporteføljen. Enterprise Risk Management Forretning er forbundet med risici, hvoraf nogle også kan blive til muligheder, hvis risiciene er kontrollerede. Målsætningen for risikostyring er således ikke et ønske om at eliminere alle risici, men om aktivt at beslutte hvilke risici, der kan accepteres og styres, og hvilke der helt skal undgås. God risikostyring kan styrke konkurrenceevnen, fordi virksomheden i kraft heraf kan forholde sig aktivt til sit risikobillede. Formålet med Danfoss tilgang til Enterprise Risk Management (ERM) er blandt andet: at indsamle og konsolidere risikorelateret information at etablere en retvisende rapportering af de mest signifikante risici og derved medvirke til styring af disse at risikostyring i koncernen sker i overensstemmelse med gældende koncernpolitikker at styrke en åben forretningskultur med et godt kendskab til risici samt en proaktiv holdning overfor håndteringen af disse. Organisering og forankring Risikostyring handler blandt andet om at involvere medarbejderne. Det handler også om at etablere en kultur, hvor relevante risici diskuteres åbent og på tværs af ansvarsområder. De, der ved mest om konkrete risici og deres styring, er som regel risikoejerne selv. Ansvaret for»enterprise Risk Management«er placeret i Corporate Risk Management, der er ansvarlig for konsolidering og rapportering samt udvikling af processer og værktøjer. Da der naturligvis skal være en stærk forankring til divisionerne, er der til at støtte processen udpeget en Division Risk Manager i hver af divisionerne. Ansvaret for selve risikostyringen påligger de respektive forretninger og funktioner.

17 Danfoss Captive Reinsurance A/S Som en udbygning og konsolidering af koncernens Enterprise Risk Management processer har Danfoss pr. 1. januar 2008 etableret eget genforsikringsselskab. Selskabets hovedformål er at genforsikre udvalgte risici i koncernen. I første omgang vil selskabet genforsikre risiciene for de nuværende tre master-forsikringer: Erhvervsansvars- og Produktansvarsforsikring, All-Risk forsikring og Transport forsikring. På trods af etableringen af eget forsikringsselskab vil koncernen fremover kun i begrænset omfang være selvforsikrende. Risk Mapping Som et led i koncernens risk management er Danfoss i gang med implementering af risk mapping i hele koncernen. Ud over at identificere og vurdere, giver processen en helhedsvurdering af de mest signifikante risici: en risikoprofil hvor de mest signifikante risici, er placeret i forhold til hinanden ud fra sandsynlighed og konsekvens Risikostyring er en integreret del af den almindelige forretningsledelse og udvikles i takt med, at nye behov og muligheder opstår. Således bidrager eksempelvis programmerne i Danfoss Business System til udbredelsen af effektive systematiske processer, der også bidrager til forbedret styring af væsentlige risici. Andre risici kan forsikres og bliver det som værn mod større økonomiske tab. Udover de lovpligtige forsikringer, forsikrer koncernen således også områder, hvor der kan opnås styringsmæssige eller administrative fordele. Danfoss har etableret et globalt masterprogram, som det er obligatorisk for alle dattervirksomheder at deltage i. Masterprogrammet omfatter blandt andet»all risks«forsikring (maskiner, inventar, varelagre og driftstab), transportforsikring, erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring samt direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Herudover etablerer de enkelte virksomheder forskellige lokale forsikringsdækninger, herunder arbejdsskadeforsikringer. en risikostyringsprofil, hvor effekten af den faktiske risikostyring vurderes et forbedret grundlag for beslutning om, hvilke risici der kan accepteres, og hvilke der skal mindskes eller helt søges fjernet samt at få det kommunikeret tydeligt. Behovet for tværgående risikoanalyser og initiativer inden for strategisk risikostyring vil stige i takt med koncernens øgede engagementer i mere komplekse markeder og samarbejdsforhold. Men også udviklingen i Danfoss omgivelser kræver optimal risikostyring, når disse indikerer en øget følsomhed. Strategiske/operationelle risici Politisk/social risiko Politiske risici kan betyde både ulemper og muligheder. F.eks. kan politiske indgreb med henblik på energibesparelse give nye afsætningsmuligheder eller styrke det eksisterende salg. Politisk eller social uro er en reel trussel i flere af de lande og regioner, Danfoss opererer i. Det omfattende program for ind- og udstationering af medarbejdere er med til at øge bevidstheden om kulturelle og historiske forskelligheder blandt medarbejdere, ligesom Danfoss CSR-politik understøtter tankegangen om at agere med omtanke i forhold til det lokale samfund. Det nuværende risikobillede anses for at være velbalanceret i forhold til geografi og værdiskabelse. Leverandørstyring Den brede sammensætning af produktprogrammet og deraf følgende brede sammensætning af leverandørporteføljen betyder, at risikoen for koncernen som helhed er begrænset. De anvendte styringssystemer og koncernstandarder sætter den enkelte forretningsenhed i stand til kontinuerligt at overvåge sine væsentligste leverandører. Derigennem varetages områder som kvalitetssikring, leveringssikkerhed samt etiske og miljømæssige forhold. I tråd med udviklingen i indkøbsmønstret øges fokus på 11 Risikostyring Industrien møder landbruget. Elsmark, hvor Danfoss voksede op, er et gammelt landbrugsområde

18 risikostyring i indkøbssammenhæng i løbet af Kontraktstyring Med salgskontorer i 57 lande og indkøb på tre kontinenter stilles der store krav til kontraktstyringen for derved at begrænse risikoen for alvorlige tab. Denne styring foretages med baggrund i juridiske kontraktmanualer og procedurer, der skal begrænse risici til et acceptabelt niveau. Selvom det fortsat vurderes, at der ikke er enkeltstående kontraktrisici, der kan true koncernens eksistens, vil der være et øget fokus på kontraktstyringen i Virksomhedsopkøb og integration I forbindelse med undersøgelse af opkøbsemner gennemfører koncernen en velafprøvet og afmålt»due diligence process«. Processen omfatter den købende forretningsenhed og en fast række af stabsfunktioner samt ofte også eksterne konsulenter. Blandt andet på baggrund heraf udarbejdes der for hvert enkelt virksomhedsopkøb en integrationsplan. Planen skal føre til, at integrationen foregår i henhold til forretningsplanerne, og at koncernen tager hånd om de forretningsmæssige muligheder, risici og de menneskelige aspekter. Udviklingen på kernemarkeder Historisk set har de europæiske markeder været de primære bidragydere til indtjeningen. Danfoss øgede globalisering inden for både produktion og salg har betydet en balancering af denne afhængighed. De senere år har afsætningen på det amerikanske, kinesiske og det russiske marked været særligt stigende og er nu vokset til en betydelig størrelse. Disse tre markeder udviser fortsat stærk vækst og derfor vil en afmatning her have betydelige konsekvenser for det samlede resultat. Ulovlig kopiering af Danfoss produkter Danfoss produkter er kendt for høj kvalitet, sikkerhed for brugeren og miljømæssig ansvarlighed. For at opretholde dette og for fremover at kunne levere nye produkter og løsninger til kunderne, investerer Danfoss tid og penge i produktudvikling og kvalitetssikring. I de senere år er antallet af sager, hvor Danfoss brand eller produkter kopieres ulovligt, steget. Kopiprodukterne er oftest karakteriseret ved en dårligere kvalitet og kopiproducenterne ved deres manglende interesse for miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. Danfoss afdeling for beskyttelse af immaterielle rettigheder (IPR-rettigheder) har kontorer i Danmark og Kina, hvorfra medarbejderne i samarbejde med advokater og offentlige myndigheder undersøger enhver mistanke om ulovlig kopiering. Dette sker for at beskytte både kunderne og Danfoss egne rettigheder samt for at bringe den illegale produktion til ophør. Pensionsforpligtelser Danfoss har pensionsforpligtelser i form af Defined Benefit ordninger (tilsagnsordninger) i dattervirksomheder i nogle få lande, hvor der har været tradition for denne form for pensioner. Forpligtelsen er følsom over for en række parametre såsom rente, levetid og optjening af pensionsrettigheder. Danfoss arbejder aktivt for at mindske risiciene blandt andet ved, at der er lukket for tilgang af nye medlemmer i de eksisterende ordninger, og at der ikke oprettes flere. Defined Benefit forpligtelserne modsvares i nogle lande af opsparinger. Her søger Danfoss at mindske risiciene ved at føre en investeringspolitik, hvor de investerede midler spredes mellem flere aktivklasser. Produkt- og erhvervsansvar Hovedparten af Danfoss produkter udgør i sig selv ingen fare, når de anvendes, men kan indgå som delkomponenter i slutprodukter, der eventuelt kan være en risiko for omgivelserne. Denne risiko overvåges og styres gennem kvalitets- og miljøstyringssystemer, der omfatter både leverandører, egen produktion og produktudvikling. Det skal sikre en ensartet høj kvalitet samt

19 Virksomhedens lønsomhed og pengestrømme er udsat for finansielle risici blandt andet som følge af Danfoss internationale forretningsprofil. Disse risici omfatter valutakurs-, rente-, råvare-, likviditets- og finansiel modparts risiko. Risikostyringsaktiviteterne er centralt koordineret af Corporate Treasury og har fokus på risikoafdækning og risikominimering, specielt med fokus på at reducere udsvingene i virksomhedens pengestrømme og lønsomhed i lokal valuta inden for en måneders horisont. Valutakursrisiko Valutakursrisiko består af tre elementer: 1. Transaktionsrisiko Væsentlige konsoliderede risici samt 12 måneders forventede pengestrømme i fremmed valuta (ekskl. EUR) afdækkes løbende. 2. Translationsrisiko (omregningsrisiko) Danfoss afdækker generelt ikke translationsrisici, idet disse ikke påvirker de underliggende pengestrømme direkte. Dog søges translationsrisici reduceret ved at lånefinansiere i lokal valuta så vidt muligt. 3. Økonomisk/strukturel (strategisk risiko) Økonomisk strukturel valutarisiko kan ikke effektivt afdækkes via finansielle instrumenter og er derfor ikke en del af Danfoss finansielle risikostyringsstrategi. Dog styres disse så vidt muligt på strategisk niveau. Renterisiko Koncernens renterisiko kan primært henføres til rentebærende gældsposter og den likvide beholdning. Koncernen betjener sig af såvel fastforrentede lån, lån med variabel rente, samt afledte renteprodukter. Det er Danfoss politik, at renterisikoen ikke må overstige 2% af det forventede EBIT for de Råvarerisiko Udviklingen i de globale råvarepriser kan påvirke koncernens indtjening. Som supplement til fastprisaftaler med leverandører, foretager Danfoss endvidere risikoafdækning med finansielle instrumenter i forbindelse med koncernens køb af visse metaller og elektricitet. Det er Danfoss overordnede politik at sikre, at signifikante råvarerisici reduceres via en kombination af risikoafdækning og aktiv pristilpasning. Råvareforbruget afdækkes minimum seks måneder og maksimum 18 måneder frem i tiden, hvis disse vurderes at være væsentlige. P.t. er kun kobber omfattet af den centrale risikostyringsstrategi. Finans- og treasury risikostyring kommende 12 måneder (rullende); det vil sige eksempelvis en renterisiko maksimeret til 32 mio. DKK ved en EBIT på 1,6 mia DKK. Renterisikoen blev ved udgangen af opgjort til DKK 16 mio. DKK. 13 begrænse miljø- og arbejdsmiljømæssige belastninger som følge af produktion, anvendelse og bortskaffelse af Danfoss produkter. Likviditetsrisiko: Det er Danfoss politik til enhver tid at sikre, at koncernen har et fornødent likviditetsberedskab til at kunne overholde sine forpligtigelser og til at kunne finansiere sine planlagte strategiske tiltag. Minimering af likviditetsrisikoen finder sted gennem en kombination af effektiv likviditetsstyring og -planlægning, etablering af uopsigelige lånefaciliteter samt ved at sikre, at likviditetsbeholdningen er likvid og tilgængelig. s kreditfaciliteter (mio. DKK) Kreditramme Anvendt Disponible Uopsigelige kreditfaciliteter Danfoss A/S Løbende kreditter Likvide beholdninger Finansielle resourcer Billedet stammer fra 1943 og viser et færdigvarelager og pakkeri

20 Det er Danfoss politik: at være kvalificeret til en»investment grade credit rating«at have en betydelig likviditetsreserve i form af ikke trukne uopsigelige kreditfaciliteter samt likvider at maksimal 25% af lånefaciliteterne forfalder inden for 12 måneder at den gennemsnitlige forfaldsdato på låneporteføljen er minimum 2 år. Ved udgangen af blev Danfoss finansielle ressourcer opgjort til 5,9 mia. DKK. 14 Modpartsrisiko Det er Danfoss politik at minimere risikoen for, at en eller flere af Danfoss finansielle partnere ikke vil være i stand til at overholde sine forpligtigelser. Denne situation søges imødegået ved så vidt muligt kun at benytte finansielle partnere, som har en kredit vurdering på minimum»a«i henhold til Standard & Poors credit rating terminologi. Corporate Governance Danfoss Corporate Governance politik er med enkelte undtagelser i overensstemmelse med anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelse. Danfoss er en familieejet og fondsejet virksomhed og har derfor ikke de samme informationsforpligtigelser som en børsnoteret virksomhed. Danfoss har dog valgt i vid udstrækning at følge de retningslinjer, der er gældende for børsnoterede selskaber. Herunder har Danfoss redegjort for undtagelserne. God selskabsledelse baseres på nøgleord som ansvarlighed og integritet, ligesom åbenhed om koncernens aktiviteter spiller en væsentlig rolle. Det er således vigtigt, at den enkelte leder forstår at agere i forhold til dette samt handler inden for både egne beføjelser og lovgivningens rammer. Danfoss har et todelt ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direktion. Selskabets vedtægter og værdier, lovgivningen samt en lang række procedurer for styring og kontrol er også elementer, der indgår i Danfoss Corporate Governance. Danfoss afvigelser fra anbefalingerne fra Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelse Anbefaling nr. III.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en informations- og kommunikationspolitik. Endvidere anbefales det, at der udarbejdes procedurer, der sikrer, at alle væsentlige oplysninger af betydning for aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af selskabet og dets aktiviteter samt forretningsmæssige mål, strategier og resultater offentliggøres straks på en pålidelig og fyldestgørende måde, medmindre offentliggørelse kan undlades efter de børsretlige regler. Danfoss er en familie- og fondsejet virksomhed og har derfor ikke den samme informationsforpligtelse over for aktionærerne og finansmarkederne som en børsnoteret virksomhed. På trods af dette har koncernen valgt at informere om alle væsentlige forhold og begivenheder, der har betydning for opfyldelsen af koncernens forretningsmål, resultater og strategier på samme måde som en børsnoteret virksomhed. Anbefaling nr. III.2 Det anbefales, at bestyrelsen skaber grundlag for en løbende dialog mellem selskabet og selskabets aktionærer og potentielle aktionærer. Som familie- og fondsejet virksomhed er der ikke behov for den samme tætte daglige kontakt med alle aktionærerne som for en børsnoteret virksomhed. Danfoss har en tæt kontakt med Bitten og Mads Clausens Fond og familien Clausen og har desuden valgt at holde en løbende kontakt med de øvrige aktionærer og agerer derved på mange områder som en børsnoteret virksomhed. Anbefaling nr. V Det er væsentligt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige, herunder de strategiske

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

Making Modern Living Possible

Making Modern Living Possible Making Modern Living Possible Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg, Danfoss Executive Office 1 Hovedkontor 2 Executive Committee Jørgen M. Clausen President & CEO Niels B. Christiansen Vice CEO Kim Fausing

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2012

Regnskabsmeddelelse 2012 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Cleantech Dag 2010 Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Tema - Hjælp fra en stor virksomhed Introduktion til Danfoss Industripark Ideen bag Industriparken Hvem henvender Industriparken sig til Hvad

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Danfoss A/S 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning og Regnskab Hoved- og nøgletal DKK Hoved- og nøgletal EUR Beretning Ledelsens beretning Aktionærforhold Corporate

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere