Et spørgsmål om forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et spørgsmål om forsikring"

Transkript

1 Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår, undtagelser og betingelser.

2 Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med Forsikrings- MæglerGruppen Danmark, Alm. Brand og Chartis indgået en forsikringsaftale for forbundets medlemmer. Medlemskort 20XX Aftalen sikrer, at Danmarks Jægerforbunds medlemmer, der ikke er dækket af anden forsikring, vil være omfattet af en ansvarsforsikring, når de udøver aktiviteter i regi af forbundet eller foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Ansvarsforsikringen omfatter tillige registrerede schweisshundeføreres arbejde. Aftalen indeholder samtidig blandt andet lovpligtig arbejdsskadeforsikring samt ulykkesforsikring. Der orienteres om personkreds og dækningsomfang i det følgende. Med venlig hilsen Danmarks Jægerforbund LOVPLIGTIG ARBEJDSSKADEFORSIKRING Den dækkede personkreds er: samtlige ansatte, Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd, kredsbestyrelserne, hovedbestyrelsen samt repræsentantskabet. Derudover omfattes medlemmer og lokale jagtforeningers bestyrelser, når der udføres arbejde for eller i regi af Danmarks Jægerforbund. Medlemmernes arbejde skal være beordret eller igangsat af et bestyrelsesmedlem med repræsentation af Danmarks Jægerforbund. Forsikringen dækker i henhold til gældende lovgivning. Schweisshundeførere er ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen, da disse er dækket under Naturstyrelsens tilsvarende forsikringsordning. 2

3 ULYKKESFORSIKRING Den dækkede personkreds er medlemmer af Danmarks Jægerforbund under arbejde for forbundet. Bestyrelsesmedlemmer er endvidere dækket på den direkte vej til og fra møder samt under rejser foretaget for forbundet. Forsikringen omfatter samtlige hundeførere tilmeldt Schweissregistret under eftersøgning og træning med hunde. Forsikringen dækker under transport til og fra eftersøgninger, men ikke under transport til og fra træning. ANSVARSFORSIKRING Forsikringen omfatter Danmarks Jægerforbunds erstatningsansvar under enhver aktivitet i regi af Danmarks Jægerforbund og/eller tilknyttet lokalforening, eksempelvis skydning med jagtrelaterede våben, jagtsti og markprøver. Kursus-, undervisnings-, teambuildings- og mødevirksomhed. Bespisning i forbindelse med ovenstående samt ved messer, dyrskuer med videre. Lystfiskeri og sejlads. Schweisshundearbejde, udlejning af lerduemaskiner samt erstatningsansvar for anlæg, områder og øvrige faciliteter. Medlemmers/gæsters personlige ansvar omfattes subsidiært i forbindelse med aktiviteter afholdt i forbundets eller foreningernes regi. Ligeledes omfatter forsikringen gæster, der lejlighedsvis deltager i forbundets/foreningernes aktiviteter. Steen Axel Hansen 3

4 Særligt vedr. skydning: Skydning med jagtrelaterede våben samt bueskydning/skydning med armbrøst skal foregå på en til formålet godkendt skydebane og/ eller anlæg, der er godkendt af en i Danmarks Jægerforbund uddannet instruktør. Instruktionen under skydningen skal forestås af instruktør iht. 17 i bekendtgørelsen om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse. Steen Axel Hansen Særligt vedr. schweisshundeførere: Forsikringen omfatter tillige registrerede schweisshundeføreres arbejde i forbindelse med eftersøgninger, herunder ved afgivelse af skud. Schweisshundeførerne er desuden dækket i forbindelse med aflægning af schweisshundeprøver, såvel i som uden for Danmarks Jægerforbunds regi. Niels Søndergaard Forsikringen dækker ikke ansvar, der er - eller kunne være - dækket af den lovpligtige hundeansvarsforsikring. Ligeledes dækker forsikringen kun ansvar i det omfang, de sikrede ikke er dækket af anden ansvarsforsikring tilknyttet jagttegnet. Særligt vedr. bortkomst og tyveri: Forsikringen dækker ikke Jægerforbundets ansvar for tab eller skader opstået ved bortkomst eller tyveri, f.eks. bortkomst/tyveri af medlemmers personlige ejendele. 4

5 SÆRLIGT VEDR. FORSIKRINGSDÆKNING PÅ SKYDEBANEN For at være dækket af Danmarks Jægerforbunds forsikring skal følgende være opfyldt: 1. Skydebanen skal være godkendt til formålet 2. Skydningen skal foretages med jagtrelaterede skydevåben og overvåges af uddannet instruktør (uddannet af Jægerforbundet), og instruktøren skal være medlem af Jægerforbundet 3. Skydningen skal foregå i Jægerforbundets regi Hvem er dækket: Såfremt overstående 3 punkter er opfyldt, er alle dækket. Det være sig medlemmer som ikkemedlemmer (gæster) og personer med eller uden jagttegn. Personer uden jagttegn skal naturligvis instrueres af en uddannet instruktør. Carsten Dahl-Hansen Foreninger og instruktører er dækket for erstatningsansvar. Medlemmer og ikke-medlemmer er dækket for privat erstatningsansvar på subsidiær basis, det vil sige at anden ansvarsforsikring (f.eks. den obligatoriske ansvarsforsikring, der er tilknyttet jagttegnet, samt medlemmers og gæsters private ansvarsforsikring) vil gå forud for foreningens ansvarsforsikring. Hvilke aktiviteter dækkes: Alle almindelige forbundsaktiviteter, eksempelvis træningsaftener, jagtforeningsskydekonkurrencer, skydning med jagttegnskursister, mesterskaber med videre. Aktivi- 5

6 teten er også dækket, hvis jagtforeningen har udlejet banen til privatpersoner, som skyder under instruktion af en uddannet instruktør (herunder også polterabender og firmaevents). Jægerforbundets forsikring dækker ikke aktiviteter, som jagtforeningen ikke er indblandet i. Det vil sige udlejning til private formål, som ikke sker i jagtforeningsregi. Såfremt arrangementet har medlemshvervning/interesseskabelse til formål, skal det være jagtforeningen, der står for arrangementet med en godkendt instruktør, for at der er forsikringsdækning. Hvilke skydebaner er dækket: Alle skydebaner, der ejes eller lejes af lokalforeninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. FORSIKRINGSDÆKNING I HENHOLD TIL ANDRE AKTIVITETER Udlejning af lerduekastemaskiner Jægerforbundets ansvarsforsikring dækker forbundets/jagtforeningens ansvar, når jagtforeninger udlejer lerduekastemaskiner. Dog kan jagtforeningen blive gjort ansvarlig, såfremt skaden skyldes en fejl fra jagtforeningens side. Jagtforeningen bør derfor i forbindelse med udlejningen have udarbejdet en udførlig brugsvejledning samt en ansvarsfraskrivelse for fejlbetjening. Skader på hundeinstruktører Er det en hund, der påfører skaden, er det hundens ejers hundeansvarsforsikring, der skal dække. Det sker dog kun, når hundens ejer har en udvidet hundeansvarsforsikring/figurantdækning. Jagtforeningen bør derfor altid ved hundetræningskurser sikre sig, at kursisterne har tegnet den udvidede hundeansvarsforsikring på deres hund. Jægerforbundets kollektive ulykkesforsikring dækker ikke i dette tilfælde. Ting- og personskader ved almindelige aktiviteter Under almindelige aktiviteter i jagtforeningen, eksempelvis maling af klubhuse, filmaftener, foredrag med videre, er Jægerforbundets ansvarsforsikring dækkende. Men sker der personskader, er det det enkelte medlems ulykkesforsikring, der skal dække. Dette skyldes, at ansvarsforsikringen principielt kun 6

7 dækker, når Jægerforbundet kan gøres ansvarligt for skaden. Skyldes personskaden på medlemmet eksempelvis løse tagsten, fald på grund af rådne terrassebrædder eller en iset/glat gårdsplads, er det jagtforeningens hus-/grundejerforsikring, der skal dække skaden. Skydevogne Det er primært den enkelte brugers privatansvarsforsikring, der skal dække eventuelle person- og tingskader, der forvoldes over for 3. mand. Jægerforbundets ansvarsforsikring dækker dog subsidiært, når jagtforeninger udlejer/ udlåner skydevogne. Skydningen SKAL foregå på en/et til formålet godkendt skydebane/anlæg, der er godkendt af en i Danmarks Jægerforbund uddannet instruktør, og instruktionerne under skydningen skal forestås af en instruktør. ANDRE FORSIKRINGER Aftalen omfatter indbrudstyveri af kontanter i private hjem med maksimalt kroner per sted. Denne dækning omfatter bestyrelsesmedlemmer, herunder kasserere, i foreninger og udvalg i regi af Danmarks Jægerforbund. Aftalen omfatter ikke skade på eller bortkomst af foreningernes lejede/lånte materiel. Steen Axel Hansen 7

8 VEJLEDNING I FORBINDELSE MED SKADER Ved anmeldelse af skader kan skadeanmeldelse findes på FMG s hjemmeside, eller kontakt FMG direkte: ForsikringsMæglerGruppen Danmark Aps Sorøvej Slagelse Kontaktperson: Forsikringsmægler Brian Jensen Telefon: Skader opstået i forbindelse med flugtskydning og lignende: Skader skal anmeldes til såvel privattegnet indboforsikring som til Danmarks Jægerforbunds tegnede forsikring. Personskader skal derudover anmeldes til skadelidtes eventuelle privattegnede forsikringer. Skader opstået i forbindelse med jagt: Ansvarsskader opstået i forbindelse med afgivelse af skud under jagt anmeldes til og behandles af: Dansk Jagtforsikring A/S Frederiksberggade København K Telf.: (kl ) 8

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1.

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1. Police DIF og DGI c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald:

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

ulykkesforsikring for dit barn

ulykkesforsikring for dit barn FORSIKRING FOR SKOLEELEVER ulykkesforsikring for dit barn 1 2 Vidste du, at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere