Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark"

Transkript

1 Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark Af: Mette Hjermind Dencker Ordfører for landdistrikter og øer

2 Indledning Dansk Folkeparti har siden partiets stiftelse i 1995 arbejdet for at øge sammenhængskraften i Danmark. Det har præget vores politik på en lang række områder lige fra udlændingepolitikken over velfærdspolitikken til uddannelsespolitikken. Det er afgørende, at solidariteten og sammenhængskraften bevares intakt. Men når vi taler sammenhængskraft og solidaritet, må vi heller ikke glemme Danmarks geografi. I øjeblikket oplever vi en kedelig udvikling: At affolkningen i landområderne sker hurtigere og hurtigere, at virksomheder og skoler lukker, huse står tomme og er usælgelige, folk flytter derfra. Hvem har lyst til at bo på landet, når der ikke er arbejdspladser, skoler, ordentlig internet- og mobilforbindelse, ja ikke en gang velfungerende lokalsamfund? Og hvem har lyst til at bo på landet, når medierne ustandseligt bringer historier om, hvor forfærdeligt der er og dermed yderligere forstærker udviklingen og skaber en ond cirkel? Vi politikere står i dag ved en meget vigtig skillevej. Vi må træffe et valg: - Vil vi acceptere, at vandringen til storbyerne fortsætter med det resultat, at der om år ligger store områder af Danmark øde hen? Områder hvor der før var blomstrende lokalsamfund, der levede som små, bæredygtige enheder med fødevareproduktion, skoler og forretninger. Vil vi sige: Lad falde hvad ej kan stå, og acceptere den udvikling? - Eller er vi klar til at indse, at vi kun kan få flere til at bosætte sig i landdistrikterne, hvis vi giver både tilflytterne og områderne nogle ekstra fordele, for at vi kan få vores små landsbysamfund til at blomstre igen? Er vi klar til at tage ansvar for, at verden ikke kun drejer sig om hovedstaden? I Dansk Folkeparti er vi parate til at investere i, at landdistrikterne får det længe tiltrængte løft, så det igen kan være attraktivt at bosætte sig i områderne. Det vil vi gøre ved at give fordele, der løfter områderne for turismen, for boligejerne, for børnefamilierne, for iværksætterne, for uddannelserne og for erhvervslivet samt på kulturområdet. I denne plan har vi ladet os inspirere af en model, de bruger i Norge, som de kalder Tiltagszoner. Modellen har med få ekstra fordele til dem der bosætter sig i udkantsområderne i Norge, bremset affolkningen, og det må siges at være en stor succes. Det forventes, at den med tiden helt sikkert også vil øge tilflytningen.

3 Hvad er et landdistrikt? Metode Inden arbejdet med et løft af landdistrikter og øer med nogen mening kan påbegyndes, skal der først foretages undersøgelser med henblik på at fastlægge de nærmere kriterier for, hvornår et givent område falder ind under betegnelsen yderområde eller landdistrikt. Øerne giver nogenlunde sig selv, men det er straks sværere, når det gælder områder på fastlandet. Kriterierne skal fastlægges i forhold til erhvervsstruktur, beskæftigelses - og indkomstforhold, uddannelsesforhold, demografi og øvrige sociale forhold. I Dansk Folkeparti vil vi opfordre regeringen til at komme med en konkret definition på et landdistrikt, så vi kan påbegynde vores arbejde med at forbedre forholdene derude.

4 Norge I Dansk Folkeparti tror vi på, at når man i Norge kan få folk til at flytte meget længere ud på landet end hvad der fysisk muligt i Danmark, til områder hvor temperaturen kan være 10 grader koldere end i byzonerne, så har vi al mulig grund til at antage, at lignende tiltag kun vil være en succes i Danmark. Kort om den norske model Tiltagszoner I Norge har de længe haft samme problematik som vi har i Danmark. Store områder bliver helt affolkede. Norge er et land vi er vant til at sammenligne os med uddannelses-, arbejds- og velfærdsmæssigt. Men deres problemer med affolkning i yderområderne er langt større, fordi yderområderne er af helt andre dimensioner end i Danmark, men også fordi der i store dele af den norske udkant kan være ca. 10 grader koldere end i byerne. Tiltagszonerne er de zoner, som den norske regering har vurderet til at være yderområderne. I disse zoner har de lavet nogle særlige økonomiske tiltag, der skal få folk til at bosætte sig der. Det er bl.a.: - Nedskrivning af studiegæld - Forhøjet børnebidrag - Lavere topskat - Fradrag på elregningen - Lavere personskat De tiltag har fået kæmpe succes på de få år de er kørt. Det har gjort, at affolkningen i de norske yderområder helt er stoppet, og med tiden vil befolkningstilstrømningen øges.

5 TURISME Vi skal få folk til at holde ferie derude, så de forelsker sig i stedet.. En familie sidder ikke på Vesterbro, og tænker: Lad os flytte ud på landet. Det der får familier til at bosætte sig derude, er hvis de kommer og bliver forelsket i stedet. For at blive det, er de nødt til at kende det. I Dansk Folkeparti vil vi lave en portal for yderområderne, på samme måde som vi har visitdenmark og tilsvarende for de forskellige regioner. Portalen skal samle småøerne og de små landsbysamfund, og de skal hver bidrage med at fortælle om hvad der er særligt ved lige netop deres sted. Hvad der angår fødevarespecialiteter de fremstiller, kunstnere, naturen, området samt mentaliteten. Det er netop det hyggelige ved de små samfund: At de altid har et eller andet kendetegn, en charme, der gør dem et besøg værd. Den skal frem på hjemmesiden, så flere danskere ønsker at feriere der. Turistportalen for yderområderne, skal have til formål at samle alle yderområderne på et sted. Når folk efter at have set hjemmesiden får lyst til at holde ferie i yderområderne, er det vigtigt, at de kan gøre det godt og billigt. For at få flere danskere til at købe sommerhusene, samt give endnu flere danskere mulighed for at leje dem, ønsker vi i Dansk Folkeparti at forbedre vilkårene endnu mere for sommerhusudlejning. Under den tidligere regering vedtog vi at hæve bundfradraget for sommerhusejere fra til om året. I Dansk Folkeparti ønsker vi at hæve det til , så flere kan leje sommerhusene billigere, og der kan skabes gang i væksten i turistsæsonen. Vi håber den positive sidegevinst vil være, at nogle bliver så glade for områderne, at de ønsker at bosætte sig der. Desuden ønsker vi også 100 % momsafløftning på hoteller, så de dermed kan konkurrere med vores nabolande. Selvom turisme i yderområderne ikke nødvendigvis fører til bosætning, så er det i sig selv en stor gevinst, at vi med ovenstående forslag vil fremme turismen i yderområderne betragteligt. Det er en stor gevinst for dem der bor i yderområderne, at de i ferierne kan have en ekstra indkomst i form af cykeludlejning, minigolfbane, bed & breakfast eller iskiosk. Tilmed holdes hjulene i gang derude ved at de allerede eksisterende forretninger og kulturelle tilbud, øger deres omsætning i ferieperioder. Det betyder også mere mandskab i svømmehallen, hos købmanden, og på de lokale spisesteder, så det vil også give ekstra arbejdspladser i disse perioder. Alt dette vil gøre, at folk godt kan se en mening med at slå sig ned derude, når de kan drive et erhverv i turistsæsonen, som de kan supplere med et andet i vinterhalvåret.

6 KULTUR Kulturlivet i provinsen skal have øget opmærksomhed. I dag havner langt de fleste kulturmidler i hovedstadsområdet og de større byer. Men for at tiltrække indbyggere til landområder, er det ligeledes vigtigt at se på de kulturelle tilbud i områderne. Museerne, gravhøjene og nationalparkerne i provinsen, er en stor del af Danmarks skatkammer, og fortjener ligeså stor opmærksomhed og statsstøtte, som dem i Hovedstadsområdet. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti sikre, at disse perler, der repræsenterer vores fælles historie bevares, uanset hvor i Danmark de ligger Public Service giv provinsen mund og mæle Det skal undersøges, hvorvidt Danmarks Radios og TV-2s dækning og afvejning af provinsstoffet er tilstrækkelig, og om der kan gøres mere for at få public service-medierne ud i krogene af Danmark. Danmarks Radio og TV2 skal opfordres til at tegne et sobert og positivt billede af HELE Danmark og udskifte hovedstadsperspektivet med et mere decentralt perspektiv, som har udgangspunkt i de regionalstationer, der i dag primært laver radio. TV2 skal for sin del udvide samordningen af de regionale stationer, således at seere på Sjælland i højere grad får viden om forholdene i Jylland og omvendt. På den måde højnes det generelle oplysningsniveau i befolkningen. I dag ved danskerne ofte mere om livet i USA eller Storbritannien end om livet i Sønderjylland eller på Bornholm. Teknisk set skal det gøres muligt, at danskerne kan se de regioner, som de har lyst til, uanset hvor i landet de bor. Det er nødvendigt i et land med høj mobilitet. Samtidig skal de enkelte regioner i højere grad sørge for at dække HELE deres sendeområde, således at de kommer rundt i krogene. Rent redaktionelt bør der på lokalstationerne indføres en fordelingsnøgle, som sikrer, at ingen forfordeles. Endelig skal public service-stationerne i højere grad sætte provinsen og yderområderne på dagsordenen, når der laves programmer. I både tysk og britisk TV kommer man i langt højere grad rundt omkring i landet med udsendelser, som præsenterer seerne for livet i regionerne uden at der er det store redaktionelle filter. I de tyske regionalprogrammer, der kan ses overalt i Tyskland, er der et rigt udvalg af programmer, der tager deres udgangspunkt i natur, kultur og leveforhold i forskellige lokalområder. Og disse programmer anskueliggør den store mangfoldighed, enhver nation kan byde på. Ser man dansk TV, opdager man hurtigt, at København og de store byer udgør omdrejningspunktet for al aktivitet, og dermed kommer Danmark til at fremstå som et kulturelt fattigere land, end det i virkeligheden er. Der tales i denne tid meget om mangfoldighed og multikultur, men noget tyder på, at man i den forbindelse fuldstændig glemmer de store forskelle i Danmark mellem eksempelvis sønderjysk og bornholmsk kultur eller mellem nordjysk og fynsk kultur. Den nuværende TV-dækning favoriserer et monotont og endimensionalt billede af Danmark og bidrager således yderligere til at udviske forskelle Provinsen og yderområderne skal med andre ord have en stemme i offentligheden og en plads i danskernes bevidsthed.

7 ERHVERV Der skal være arbejdspladser overalt i Danmark. Det er nok de færreste, der kan se en fordel i at etablere en virksomhed på en øde mark uden noget kundegrundlag i miles omkreds. For at vi kan få folk til at starte virksomhed i yderområderne, er det altafgørende, at de har gode mobil- og internetforbindelser, da mange arbejdspladser i dag beskæftiger medarbejdere, der udelukkende arbejder med computer og telefon som redskab. I Dansk Folkeparti mener vi bredbånd og mobilnettet skal dække ligeså bredt som el, så vi kan sikre det ikke er en hindring for at etablere virksomheder eller arbejdspladser i udkantsområderne. Da internetrevolutionen begyndte, talte alle om, at det nu i realiteten var ligegyldigt, om man arbejdede hjemmefra, eller om man fysisk befandt sig på sin arbejdsplads. Desværre blev denne vision aldrig til virkelighed, og det virker ironisk, at internettidsalderen ikke har modvirket sammenklumpningen af mennesker i de store byer. Hertil kommer, at masser af firmaer med fordel kan etablere sig i periferien af Danmark, idet de sparer store summer til eksempelvis husleje. En IT-virksomhed kan nøjagtigt ligeså godt have til huse i Tranekær på Langeland som i Pistolstræde i København. I begyndelsen skal vi også gå foran med det gode eksempel. Hvad nytter det, at vi politikere taler om flere skal arbejde i udkanten, når vi så vælger at placere vores statslige virksomheder i storbyerne? Hvor meget landbrugsjord er der omkring Landbo Højskole på Frederiksberg? Hvorfor ligger Naturstyrelsen i storbyerne, når det de træffer beslutninger om, er sager der primært vedrører landområderne? Vi skal have disse virksomheder ud i yderområderne, og ved samme lejlighed håbe på, at personalet så vælger at bosætte sig der også. I Danmark har vi ca statsansatte, hvoraf de arbejder i Hovedstadsområdet. I Dansk Folkeparti mener vi, at alle nyoprettede statslige virksomheder, som udgangspunkt skal etableres i provinsen. Desuden vil vi frigive 5000 statslige arbejdspladser til hjemmearbejdspladser, så vi dermed giver folk en mulighed for at realisere sin drøm om at bo på landet eller en af øerne. I Dansk Folkeparti vil vi gerne fremme, at flere virksomheder flytter til yderområderne, idet vi er bekendt med, at folk gerne flytter langt for det rigtige job. Derfor opfordrer vi By, bolig og Landdistriktministeriet til at informere virksomhederne om deres muligheder ved at flytte til yderområderne.

8 TRAFIK Adgangsforholdet til et område, er altafgørende for, om området bliver udviklet eller afviklet Det er også vigtigt, med en attraktiv infrastruktur i yderområderne. De forslag vi har fremsat, vil øge behovet for flere bus- og togafgange, og måske også flere busruter. Hvis infrastrukturen er i orden i yderområderne, vil det også gøre, at flere kan se en fordel i at etablere virksomhed der. Det er jo billigere at købe og leje lokalerne i yderområderne, så hvis adgangsforholdene dertil også forbedres via bedre infrastruktur og bredbåndsforbindelse, vil vi opleve flere virksomheder vil rykke til yderområderne, når deres basisudgifter er væsentlig lavere. Derfor vil vi arbejde for, at yderområderne bliver tilgodeset hver gang vi i Folketinget vedtager at forbedre trafikale forhold. Gode trafikforhold er altafgørende for at yderområderne kan fungere godt. Her er det især vigtigt at tænke børn og unge ind i det, da de er dybt afhængige af offentligt transport for at komme i skole og passe deres uddannelse og fritidsaktiviteter. I Dansk Folkeparti vil vi have sat grænsen for knallertkørekort ned til 15 år, således at de unge i yderområderne kan få bedre adgangsforhold til deres uddannelser. En anden vigtig ting er, at skolebørn i dag rejser gratis med DSB, såfremt de overnatter. I Dansk Folkeparti vil vi gerne fjerne overnatningskriteriet ved togrejse, således at de unge i yderområderne godt kan tage på en tur til København på en uddannelsesmesse / rundvisning på Christiansborg eller hvis Eksperimentariet har en udstilling om lige netop det emne de har projekt om, uden det skal koste dem den ekstraudgift en overnatning er.

9 BOLIG Selvfølgelig skal nedrivningspuljen genindføres. For at vi kan få folk til at bo på landet, skal det være hyggeligt og attraktivt. Når man kører igennem de små byer, skal man mødes af hyggelige huse, der bærer præg af mennesker der kredser om deres nærmiljøer. Desværre afskaffede regeringen nedrivningspuljen, hvilket betyder bybilledet i de små landsbyer vil være præget af forladte spøgelseshuse, hvis ikke vi gør noget ved det. I Dansk Folkeparti vil vi genindføre nedrivningspuljen til nedrivning af forladte boliger i ringe stand.

10 UDDANNELSE For at vi kan få børnefamilier til at flytte ud i yderområderne, er det altafgørende, at der er gode skoler og uddannelsesmuligheder i deres nærområder. Bor man i yderområderne, og går på en erhvervsuddannelse, har man gennemsnitligt 20 km. til skolen. Her skal man lægge mærke til 3 ting: - For det første er tallet gennemsnitligt, dvs. mange har endnu længere - For det andet færdes de unge i yderområderne tit i bus til deres uddannelsessted, og da disse ikke kører så ofte, og man indimellem skal skifte og vente længe, er det ikke usandsynligt, at unge mennesker kan bruge 4-5 timer om dagen på transport til uddannelsesstedet - For det tredje er erhvervsuddannelserne de uddannelser med det største frafald, dvs. bor man også langt væk, er der en stor sandsynlighed for, at man er en af dem der falder fra I Dansk Folkeparti ønsker vi, at alle nye erhvervsuddannelser etableres i yderområderne, samt at nye afdelinger på de eksisterende erhvervsuddannelser etableres i yderområderne. Vi ønsker den skal sikre yderområdernes gymnasier, så vi derved er med til at fastholde beboerne, samt at tiltrække tilflyttere. I Dansk Folkeparti ser vi gerne at vi hæver grundtilskuddet til de gymnasiale uddannelser i yderområderne. På de øer, hvor der er lang tids færgeoverfart, samt uregelmæssige færgeafgange, må mange unge vinke farvel til en studentereksamen, fordi den kræver de unge bor i nærheden af uddannelsesstedet, og kun få forældre har råd til at forsørge en udeboende under 18, med både husleje og et husholdningsbudget. Derfor foreslår Dansk Folkeparti udeboende SU til øboere under 18, der ikke har mulighed for at passe gymnasiet fra forældrebopælen. Mange studerende vælger at bosætte sig i den by de har læst i, da de tit ved endt uddannelse har det største netværk der. Derfor vil vi kæmpe for, at alle nye universiteter og afdelinger af disse etableres i provinsen, samt at der skal være særlige studieretninger på universiteterne i yderområderne, som ikke tilbydes andre steder.

11 DE 27 SMÅØER Når vi skal værne om yderområderne, er det især vigtigt, at vi tager et særligt hensyn til de 27 småøer vi har i Danmark. De er afskåret fra omverden på en anden måde end dem der bor på fastlandet. Udfordringerne for småøerne er bl.a. at nogle ikke har ordentligt sundhedsfagligt personale, og at færgedriften hos nogle er så uregelmæssig, at man ikke kan passe et job på fastlandet. I Dansk Folkeparti vil vi kæmpe for, at de småøer der ikke har noget sundhedsfagligt personale (læge eller sygeplejerske) skal have ansat en fastboende sygeplejerske, såfremt øboerne ønsker det. Når øboere bliver gamle og plejekrævende, er det vigtigt de kan få den hjælp de har behov for, uden at de skal rives op af deres vante omgivelser og tvinges til at flytte til fastlandet. Har man en social- og sundhedsassistent, samt en sygeplejerske på øen, kan det i langt de fleste tilfælde kompensere for en plejehjemsplads ved øget pleje og medicinering til de dårligste ældre, så de ikke behøver forlade deres hjem. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti opfordre ø-kommunerne til at bruge en del af deres ø-tilskud på at sikre, at der er sundhedsfagligt personale på øen. Det er også vigtigt, at vi får etableret et fælles færgesekretariat, der skal sikre driften af færgerne til småøerne, samt råde over to afløserfærger. Det vil i sig selv være en gevinst, da der kan spares meget på fælles indkøb af sikkerhedsudstyr, olie, inventar m.m. I Danmark har vi loven om strandbeskyttelse, der forbyder folk at bygge eller dyrke afgrøder indenfor en radius af 300 meter fra strandkanten. Når man bor på en lille ø, er denne lov en forhindring for både bosættelse og erhverv. I loven anbefales det at se lempeligere på det, på de små øer. Desværre bruges denne dispensationsmulighed stort set aldrig. I Dansk Folkeparti ønsker vi loven ændret, således at der på de 27 småøer som udgangspunkt gives dispensation til bebyggelse og afgrøder til 200 m. fra strandkanten, medmindre helt særlige forhold taler imod det.

12 FINANSIERING - Mange af tiltagene i programmet er udgiftsneutrale, og andre vil generere provenu inden for kort tid Programmet finansieres via: - De 200 mio., der er afsat til landdistrikterne i Dansk Folkepartis Finanslovsudspil, som er finansieret af bl.a: nedsættelse af udviklingsbistand til at udgøre 0,7 % af BNI, reduktion af statens brug af eksterne konsulenter, normalisering af udlændingepolitik - Indsættelse af billigere skibsførere (kystskippere) på færgerne til småøerne - Tilpasning af sikkerhedsudstyr på færgerne til småøerne, så det matcher det reelle behov på overfarten

13 KONKLUSION Nothing happens until it moves, sagde den gode Albert Einstein. Det har vi i Dansk Folkeparti for længst indset, når vi taler yderområder. Der sker ikke noget, før vi flytter os. Og det er vigtigt at vi tør det. Med Dansk Folkepartis Udviklingsplan for Landdistrikterne, sender vi et klart signal om, at nu er det på tide vi tager et kvantespring for at sætte gang i væksten i yderområderne. Ingen af de ideer vi har fremsat ville have den store virkning, hvis de stod alene. Nok ville det løse nogle problemer, men affolkningen i yderområderne er så alarmerende, at vi er nødt til at sætte kraftigt ind, for at bekæmpe den. Vi har gjort meget ud af, at vores udviklingsplan skal holdes simpel og overskuelig. For det er vigtigt at signalere, at det at ændre levevilkårene for en masse danskere, ikke behøver være en stor, kompliceret opgave. Med disse få ændringer, der her er beskrevet, vil vi ikke kun lette tilværelsen for de mennesker der ferierer eller flytter til yderområderne. Vi vil også skabe et Danmark, hvor vi igen kan opleve landdistrikter, der fungerer som små, bæredygtige enheder, hvor skole-, kultur- og forretningslivet blomstrer i en skøn forening. Men vi tror ikke på det er den eneste gevinst ved det. Med de erhvervsrettede tiltag, vil der helt sikkert også skabes flere arbejdspladser, der vil give flere penge i statskassen, igen til gavn for os alle. En styrkelse af landdistrikterne og øerne, vil komme os alle til gode, uanset hvor i Danmark vi bor. Liv i hele Danmark

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Program for landudvikling

Program for landudvikling Program for landudvikling Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 9. maj 2015 Indledning I Danmark bor en stor procentdel af befolkningen på landet, sammenlignet med

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

KUN FOR DANSKERE? Udenlandske købere kan genstarte dødt boligmarked Af Peter Mulvany Mandag den 14. september 2015, 05:00

KUN FOR DANSKERE? Udenlandske købere kan genstarte dødt boligmarked Af Peter Mulvany Mandag den 14. september 2015, 05:00 KUN FOR DANSKERE? Udenlandske købere kan genstarte dødt boligmarked Af Peter Mulvany Mandag den 14. september 2015, 05:00 Del: Et 55 år gammelt forbud spærrer for, at usælgelige boliger i Udkantsdanmark

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Analyse 2. september 2014

Analyse 2. september 2014 Analyse 2. september 2014 Migration af bogligt stærke mellem de store byer Af Nicolai Kaarsen og Neil Gallagher Et tidligere Kraka-notat viste, at der sker en netto tilvandring af bogligt stærke fra provinsen

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Orientering om Pendlergruppen

Orientering om Pendlergruppen Orientering om Pendlergruppen FYRAFTENSMØDE OM TRANSPORT PÅ BORNHOLMS EFTERSKOLE 6. F E B R U A R 2 0 1 4 FORMÅLET MED PENDLERGRUPPEN Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening repræsenterer hovedsageligt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut

Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Hvordan tiltrækker Helsingør nye borgere og holder på de nuværende? Hans Skifter Andersen Adjungeret professor Statens Byggeforskningsinstitut Helsingørs situation Del af vækstregion Mange bosætningstilbud

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDSPLADSER

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDSPLADSER 3. juni 2002 Af Martin Windelin direkte tlf.: 33557720, Resumé: UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDSPLADSER Regeringen overvejer at lade kommunerne konkurrere mod hinanden om, hvor nye eller udflyttede statslige

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

20. Potentiale for migration fra by til land: Ønsker byboere at bo på landet?

20. Potentiale for migration fra by til land: Ønsker byboere at bo på landet? 20. Potentiale for migration fra by til land: Ønsker byboere at bo på landet? Af adjunkt, ph.d. Jens Fyhn Lykke Sørensen, Center for Landdistriktsforskning, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere