Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark"

Transkript

1 Udviklingsplan for landdistrikterne Liv i hele Danmark Af: Mette Hjermind Dencker Ordfører for landdistrikter og øer

2 Indledning Dansk Folkeparti har siden partiets stiftelse i 1995 arbejdet for at øge sammenhængskraften i Danmark. Det har præget vores politik på en lang række områder lige fra udlændingepolitikken over velfærdspolitikken til uddannelsespolitikken. Det er afgørende, at solidariteten og sammenhængskraften bevares intakt. Men når vi taler sammenhængskraft og solidaritet, må vi heller ikke glemme Danmarks geografi. I øjeblikket oplever vi en kedelig udvikling: At affolkningen i landområderne sker hurtigere og hurtigere, at virksomheder og skoler lukker, huse står tomme og er usælgelige, folk flytter derfra. Hvem har lyst til at bo på landet, når der ikke er arbejdspladser, skoler, ordentlig internet- og mobilforbindelse, ja ikke en gang velfungerende lokalsamfund? Og hvem har lyst til at bo på landet, når medierne ustandseligt bringer historier om, hvor forfærdeligt der er og dermed yderligere forstærker udviklingen og skaber en ond cirkel? Vi politikere står i dag ved en meget vigtig skillevej. Vi må træffe et valg: - Vil vi acceptere, at vandringen til storbyerne fortsætter med det resultat, at der om år ligger store områder af Danmark øde hen? Områder hvor der før var blomstrende lokalsamfund, der levede som små, bæredygtige enheder med fødevareproduktion, skoler og forretninger. Vil vi sige: Lad falde hvad ej kan stå, og acceptere den udvikling? - Eller er vi klar til at indse, at vi kun kan få flere til at bosætte sig i landdistrikterne, hvis vi giver både tilflytterne og områderne nogle ekstra fordele, for at vi kan få vores små landsbysamfund til at blomstre igen? Er vi klar til at tage ansvar for, at verden ikke kun drejer sig om hovedstaden? I Dansk Folkeparti er vi parate til at investere i, at landdistrikterne får det længe tiltrængte løft, så det igen kan være attraktivt at bosætte sig i områderne. Det vil vi gøre ved at give fordele, der løfter områderne for turismen, for boligejerne, for børnefamilierne, for iværksætterne, for uddannelserne og for erhvervslivet samt på kulturområdet. I denne plan har vi ladet os inspirere af en model, de bruger i Norge, som de kalder Tiltagszoner. Modellen har med få ekstra fordele til dem der bosætter sig i udkantsområderne i Norge, bremset affolkningen, og det må siges at være en stor succes. Det forventes, at den med tiden helt sikkert også vil øge tilflytningen.

3 Hvad er et landdistrikt? Metode Inden arbejdet med et løft af landdistrikter og øer med nogen mening kan påbegyndes, skal der først foretages undersøgelser med henblik på at fastlægge de nærmere kriterier for, hvornår et givent område falder ind under betegnelsen yderområde eller landdistrikt. Øerne giver nogenlunde sig selv, men det er straks sværere, når det gælder områder på fastlandet. Kriterierne skal fastlægges i forhold til erhvervsstruktur, beskæftigelses - og indkomstforhold, uddannelsesforhold, demografi og øvrige sociale forhold. I Dansk Folkeparti vil vi opfordre regeringen til at komme med en konkret definition på et landdistrikt, så vi kan påbegynde vores arbejde med at forbedre forholdene derude.

4 Norge I Dansk Folkeparti tror vi på, at når man i Norge kan få folk til at flytte meget længere ud på landet end hvad der fysisk muligt i Danmark, til områder hvor temperaturen kan være 10 grader koldere end i byzonerne, så har vi al mulig grund til at antage, at lignende tiltag kun vil være en succes i Danmark. Kort om den norske model Tiltagszoner I Norge har de længe haft samme problematik som vi har i Danmark. Store områder bliver helt affolkede. Norge er et land vi er vant til at sammenligne os med uddannelses-, arbejds- og velfærdsmæssigt. Men deres problemer med affolkning i yderområderne er langt større, fordi yderområderne er af helt andre dimensioner end i Danmark, men også fordi der i store dele af den norske udkant kan være ca. 10 grader koldere end i byerne. Tiltagszonerne er de zoner, som den norske regering har vurderet til at være yderområderne. I disse zoner har de lavet nogle særlige økonomiske tiltag, der skal få folk til at bosætte sig der. Det er bl.a.: - Nedskrivning af studiegæld - Forhøjet børnebidrag - Lavere topskat - Fradrag på elregningen - Lavere personskat De tiltag har fået kæmpe succes på de få år de er kørt. Det har gjort, at affolkningen i de norske yderområder helt er stoppet, og med tiden vil befolkningstilstrømningen øges.

5 TURISME Vi skal få folk til at holde ferie derude, så de forelsker sig i stedet.. En familie sidder ikke på Vesterbro, og tænker: Lad os flytte ud på landet. Det der får familier til at bosætte sig derude, er hvis de kommer og bliver forelsket i stedet. For at blive det, er de nødt til at kende det. I Dansk Folkeparti vil vi lave en portal for yderområderne, på samme måde som vi har visitdenmark og tilsvarende for de forskellige regioner. Portalen skal samle småøerne og de små landsbysamfund, og de skal hver bidrage med at fortælle om hvad der er særligt ved lige netop deres sted. Hvad der angår fødevarespecialiteter de fremstiller, kunstnere, naturen, området samt mentaliteten. Det er netop det hyggelige ved de små samfund: At de altid har et eller andet kendetegn, en charme, der gør dem et besøg værd. Den skal frem på hjemmesiden, så flere danskere ønsker at feriere der. Turistportalen for yderområderne, skal have til formål at samle alle yderområderne på et sted. Når folk efter at have set hjemmesiden får lyst til at holde ferie i yderområderne, er det vigtigt, at de kan gøre det godt og billigt. For at få flere danskere til at købe sommerhusene, samt give endnu flere danskere mulighed for at leje dem, ønsker vi i Dansk Folkeparti at forbedre vilkårene endnu mere for sommerhusudlejning. Under den tidligere regering vedtog vi at hæve bundfradraget for sommerhusejere fra til om året. I Dansk Folkeparti ønsker vi at hæve det til , så flere kan leje sommerhusene billigere, og der kan skabes gang i væksten i turistsæsonen. Vi håber den positive sidegevinst vil være, at nogle bliver så glade for områderne, at de ønsker at bosætte sig der. Desuden ønsker vi også 100 % momsafløftning på hoteller, så de dermed kan konkurrere med vores nabolande. Selvom turisme i yderområderne ikke nødvendigvis fører til bosætning, så er det i sig selv en stor gevinst, at vi med ovenstående forslag vil fremme turismen i yderområderne betragteligt. Det er en stor gevinst for dem der bor i yderområderne, at de i ferierne kan have en ekstra indkomst i form af cykeludlejning, minigolfbane, bed & breakfast eller iskiosk. Tilmed holdes hjulene i gang derude ved at de allerede eksisterende forretninger og kulturelle tilbud, øger deres omsætning i ferieperioder. Det betyder også mere mandskab i svømmehallen, hos købmanden, og på de lokale spisesteder, så det vil også give ekstra arbejdspladser i disse perioder. Alt dette vil gøre, at folk godt kan se en mening med at slå sig ned derude, når de kan drive et erhverv i turistsæsonen, som de kan supplere med et andet i vinterhalvåret.

6 KULTUR Kulturlivet i provinsen skal have øget opmærksomhed. I dag havner langt de fleste kulturmidler i hovedstadsområdet og de større byer. Men for at tiltrække indbyggere til landområder, er det ligeledes vigtigt at se på de kulturelle tilbud i områderne. Museerne, gravhøjene og nationalparkerne i provinsen, er en stor del af Danmarks skatkammer, og fortjener ligeså stor opmærksomhed og statsstøtte, som dem i Hovedstadsområdet. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti sikre, at disse perler, der repræsenterer vores fælles historie bevares, uanset hvor i Danmark de ligger Public Service giv provinsen mund og mæle Det skal undersøges, hvorvidt Danmarks Radios og TV-2s dækning og afvejning af provinsstoffet er tilstrækkelig, og om der kan gøres mere for at få public service-medierne ud i krogene af Danmark. Danmarks Radio og TV2 skal opfordres til at tegne et sobert og positivt billede af HELE Danmark og udskifte hovedstadsperspektivet med et mere decentralt perspektiv, som har udgangspunkt i de regionalstationer, der i dag primært laver radio. TV2 skal for sin del udvide samordningen af de regionale stationer, således at seere på Sjælland i højere grad får viden om forholdene i Jylland og omvendt. På den måde højnes det generelle oplysningsniveau i befolkningen. I dag ved danskerne ofte mere om livet i USA eller Storbritannien end om livet i Sønderjylland eller på Bornholm. Teknisk set skal det gøres muligt, at danskerne kan se de regioner, som de har lyst til, uanset hvor i landet de bor. Det er nødvendigt i et land med høj mobilitet. Samtidig skal de enkelte regioner i højere grad sørge for at dække HELE deres sendeområde, således at de kommer rundt i krogene. Rent redaktionelt bør der på lokalstationerne indføres en fordelingsnøgle, som sikrer, at ingen forfordeles. Endelig skal public service-stationerne i højere grad sætte provinsen og yderområderne på dagsordenen, når der laves programmer. I både tysk og britisk TV kommer man i langt højere grad rundt omkring i landet med udsendelser, som præsenterer seerne for livet i regionerne uden at der er det store redaktionelle filter. I de tyske regionalprogrammer, der kan ses overalt i Tyskland, er der et rigt udvalg af programmer, der tager deres udgangspunkt i natur, kultur og leveforhold i forskellige lokalområder. Og disse programmer anskueliggør den store mangfoldighed, enhver nation kan byde på. Ser man dansk TV, opdager man hurtigt, at København og de store byer udgør omdrejningspunktet for al aktivitet, og dermed kommer Danmark til at fremstå som et kulturelt fattigere land, end det i virkeligheden er. Der tales i denne tid meget om mangfoldighed og multikultur, men noget tyder på, at man i den forbindelse fuldstændig glemmer de store forskelle i Danmark mellem eksempelvis sønderjysk og bornholmsk kultur eller mellem nordjysk og fynsk kultur. Den nuværende TV-dækning favoriserer et monotont og endimensionalt billede af Danmark og bidrager således yderligere til at udviske forskelle Provinsen og yderområderne skal med andre ord have en stemme i offentligheden og en plads i danskernes bevidsthed.

7 ERHVERV Der skal være arbejdspladser overalt i Danmark. Det er nok de færreste, der kan se en fordel i at etablere en virksomhed på en øde mark uden noget kundegrundlag i miles omkreds. For at vi kan få folk til at starte virksomhed i yderområderne, er det altafgørende, at de har gode mobil- og internetforbindelser, da mange arbejdspladser i dag beskæftiger medarbejdere, der udelukkende arbejder med computer og telefon som redskab. I Dansk Folkeparti mener vi bredbånd og mobilnettet skal dække ligeså bredt som el, så vi kan sikre det ikke er en hindring for at etablere virksomheder eller arbejdspladser i udkantsområderne. Da internetrevolutionen begyndte, talte alle om, at det nu i realiteten var ligegyldigt, om man arbejdede hjemmefra, eller om man fysisk befandt sig på sin arbejdsplads. Desværre blev denne vision aldrig til virkelighed, og det virker ironisk, at internettidsalderen ikke har modvirket sammenklumpningen af mennesker i de store byer. Hertil kommer, at masser af firmaer med fordel kan etablere sig i periferien af Danmark, idet de sparer store summer til eksempelvis husleje. En IT-virksomhed kan nøjagtigt ligeså godt have til huse i Tranekær på Langeland som i Pistolstræde i København. I begyndelsen skal vi også gå foran med det gode eksempel. Hvad nytter det, at vi politikere taler om flere skal arbejde i udkanten, når vi så vælger at placere vores statslige virksomheder i storbyerne? Hvor meget landbrugsjord er der omkring Landbo Højskole på Frederiksberg? Hvorfor ligger Naturstyrelsen i storbyerne, når det de træffer beslutninger om, er sager der primært vedrører landområderne? Vi skal have disse virksomheder ud i yderområderne, og ved samme lejlighed håbe på, at personalet så vælger at bosætte sig der også. I Danmark har vi ca statsansatte, hvoraf de arbejder i Hovedstadsområdet. I Dansk Folkeparti mener vi, at alle nyoprettede statslige virksomheder, som udgangspunkt skal etableres i provinsen. Desuden vil vi frigive 5000 statslige arbejdspladser til hjemmearbejdspladser, så vi dermed giver folk en mulighed for at realisere sin drøm om at bo på landet eller en af øerne. I Dansk Folkeparti vil vi gerne fremme, at flere virksomheder flytter til yderområderne, idet vi er bekendt med, at folk gerne flytter langt for det rigtige job. Derfor opfordrer vi By, bolig og Landdistriktministeriet til at informere virksomhederne om deres muligheder ved at flytte til yderområderne.

8 TRAFIK Adgangsforholdet til et område, er altafgørende for, om området bliver udviklet eller afviklet Det er også vigtigt, med en attraktiv infrastruktur i yderområderne. De forslag vi har fremsat, vil øge behovet for flere bus- og togafgange, og måske også flere busruter. Hvis infrastrukturen er i orden i yderområderne, vil det også gøre, at flere kan se en fordel i at etablere virksomhed der. Det er jo billigere at købe og leje lokalerne i yderområderne, så hvis adgangsforholdene dertil også forbedres via bedre infrastruktur og bredbåndsforbindelse, vil vi opleve flere virksomheder vil rykke til yderområderne, når deres basisudgifter er væsentlig lavere. Derfor vil vi arbejde for, at yderområderne bliver tilgodeset hver gang vi i Folketinget vedtager at forbedre trafikale forhold. Gode trafikforhold er altafgørende for at yderområderne kan fungere godt. Her er det især vigtigt at tænke børn og unge ind i det, da de er dybt afhængige af offentligt transport for at komme i skole og passe deres uddannelse og fritidsaktiviteter. I Dansk Folkeparti vil vi have sat grænsen for knallertkørekort ned til 15 år, således at de unge i yderområderne kan få bedre adgangsforhold til deres uddannelser. En anden vigtig ting er, at skolebørn i dag rejser gratis med DSB, såfremt de overnatter. I Dansk Folkeparti vil vi gerne fjerne overnatningskriteriet ved togrejse, således at de unge i yderområderne godt kan tage på en tur til København på en uddannelsesmesse / rundvisning på Christiansborg eller hvis Eksperimentariet har en udstilling om lige netop det emne de har projekt om, uden det skal koste dem den ekstraudgift en overnatning er.

9 BOLIG Selvfølgelig skal nedrivningspuljen genindføres. For at vi kan få folk til at bo på landet, skal det være hyggeligt og attraktivt. Når man kører igennem de små byer, skal man mødes af hyggelige huse, der bærer præg af mennesker der kredser om deres nærmiljøer. Desværre afskaffede regeringen nedrivningspuljen, hvilket betyder bybilledet i de små landsbyer vil være præget af forladte spøgelseshuse, hvis ikke vi gør noget ved det. I Dansk Folkeparti vil vi genindføre nedrivningspuljen til nedrivning af forladte boliger i ringe stand.

10 UDDANNELSE For at vi kan få børnefamilier til at flytte ud i yderområderne, er det altafgørende, at der er gode skoler og uddannelsesmuligheder i deres nærområder. Bor man i yderområderne, og går på en erhvervsuddannelse, har man gennemsnitligt 20 km. til skolen. Her skal man lægge mærke til 3 ting: - For det første er tallet gennemsnitligt, dvs. mange har endnu længere - For det andet færdes de unge i yderområderne tit i bus til deres uddannelsessted, og da disse ikke kører så ofte, og man indimellem skal skifte og vente længe, er det ikke usandsynligt, at unge mennesker kan bruge 4-5 timer om dagen på transport til uddannelsesstedet - For det tredje er erhvervsuddannelserne de uddannelser med det største frafald, dvs. bor man også langt væk, er der en stor sandsynlighed for, at man er en af dem der falder fra I Dansk Folkeparti ønsker vi, at alle nye erhvervsuddannelser etableres i yderområderne, samt at nye afdelinger på de eksisterende erhvervsuddannelser etableres i yderområderne. Vi ønsker den skal sikre yderområdernes gymnasier, så vi derved er med til at fastholde beboerne, samt at tiltrække tilflyttere. I Dansk Folkeparti ser vi gerne at vi hæver grundtilskuddet til de gymnasiale uddannelser i yderområderne. På de øer, hvor der er lang tids færgeoverfart, samt uregelmæssige færgeafgange, må mange unge vinke farvel til en studentereksamen, fordi den kræver de unge bor i nærheden af uddannelsesstedet, og kun få forældre har råd til at forsørge en udeboende under 18, med både husleje og et husholdningsbudget. Derfor foreslår Dansk Folkeparti udeboende SU til øboere under 18, der ikke har mulighed for at passe gymnasiet fra forældrebopælen. Mange studerende vælger at bosætte sig i den by de har læst i, da de tit ved endt uddannelse har det største netværk der. Derfor vil vi kæmpe for, at alle nye universiteter og afdelinger af disse etableres i provinsen, samt at der skal være særlige studieretninger på universiteterne i yderområderne, som ikke tilbydes andre steder.

11 DE 27 SMÅØER Når vi skal værne om yderområderne, er det især vigtigt, at vi tager et særligt hensyn til de 27 småøer vi har i Danmark. De er afskåret fra omverden på en anden måde end dem der bor på fastlandet. Udfordringerne for småøerne er bl.a. at nogle ikke har ordentligt sundhedsfagligt personale, og at færgedriften hos nogle er så uregelmæssig, at man ikke kan passe et job på fastlandet. I Dansk Folkeparti vil vi kæmpe for, at de småøer der ikke har noget sundhedsfagligt personale (læge eller sygeplejerske) skal have ansat en fastboende sygeplejerske, såfremt øboerne ønsker det. Når øboere bliver gamle og plejekrævende, er det vigtigt de kan få den hjælp de har behov for, uden at de skal rives op af deres vante omgivelser og tvinges til at flytte til fastlandet. Har man en social- og sundhedsassistent, samt en sygeplejerske på øen, kan det i langt de fleste tilfælde kompensere for en plejehjemsplads ved øget pleje og medicinering til de dårligste ældre, så de ikke behøver forlade deres hjem. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti opfordre ø-kommunerne til at bruge en del af deres ø-tilskud på at sikre, at der er sundhedsfagligt personale på øen. Det er også vigtigt, at vi får etableret et fælles færgesekretariat, der skal sikre driften af færgerne til småøerne, samt råde over to afløserfærger. Det vil i sig selv være en gevinst, da der kan spares meget på fælles indkøb af sikkerhedsudstyr, olie, inventar m.m. I Danmark har vi loven om strandbeskyttelse, der forbyder folk at bygge eller dyrke afgrøder indenfor en radius af 300 meter fra strandkanten. Når man bor på en lille ø, er denne lov en forhindring for både bosættelse og erhverv. I loven anbefales det at se lempeligere på det, på de små øer. Desværre bruges denne dispensationsmulighed stort set aldrig. I Dansk Folkeparti ønsker vi loven ændret, således at der på de 27 småøer som udgangspunkt gives dispensation til bebyggelse og afgrøder til 200 m. fra strandkanten, medmindre helt særlige forhold taler imod det.

12 FINANSIERING - Mange af tiltagene i programmet er udgiftsneutrale, og andre vil generere provenu inden for kort tid Programmet finansieres via: - De 200 mio., der er afsat til landdistrikterne i Dansk Folkepartis Finanslovsudspil, som er finansieret af bl.a: nedsættelse af udviklingsbistand til at udgøre 0,7 % af BNI, reduktion af statens brug af eksterne konsulenter, normalisering af udlændingepolitik - Indsættelse af billigere skibsførere (kystskippere) på færgerne til småøerne - Tilpasning af sikkerhedsudstyr på færgerne til småøerne, så det matcher det reelle behov på overfarten

13 KONKLUSION Nothing happens until it moves, sagde den gode Albert Einstein. Det har vi i Dansk Folkeparti for længst indset, når vi taler yderområder. Der sker ikke noget, før vi flytter os. Og det er vigtigt at vi tør det. Med Dansk Folkepartis Udviklingsplan for Landdistrikterne, sender vi et klart signal om, at nu er det på tide vi tager et kvantespring for at sætte gang i væksten i yderområderne. Ingen af de ideer vi har fremsat ville have den store virkning, hvis de stod alene. Nok ville det løse nogle problemer, men affolkningen i yderområderne er så alarmerende, at vi er nødt til at sætte kraftigt ind, for at bekæmpe den. Vi har gjort meget ud af, at vores udviklingsplan skal holdes simpel og overskuelig. For det er vigtigt at signalere, at det at ændre levevilkårene for en masse danskere, ikke behøver være en stor, kompliceret opgave. Med disse få ændringer, der her er beskrevet, vil vi ikke kun lette tilværelsen for de mennesker der ferierer eller flytter til yderområderne. Vi vil også skabe et Danmark, hvor vi igen kan opleve landdistrikter, der fungerer som små, bæredygtige enheder, hvor skole-, kultur- og forretningslivet blomstrer i en skøn forening. Men vi tror ikke på det er den eneste gevinst ved det. Med de erhvervsrettede tiltag, vil der helt sikkert også skabes flere arbejdspladser, der vil give flere penge i statskassen, igen til gavn for os alle. En styrkelse af landdistrikterne og øerne, vil komme os alle til gode, uanset hvor i Danmark vi bor. Liv i hele Danmark

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N Selv efter unge fra landets udkantsområder er flyttet væk, føler de stort ansvar for deres hjemegn. Nyt projekt forsøger

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

S2017 borgerundersøgelse, aug. 12

S2017 borgerundersøgelse, aug. 12 1 Sønderborg, aug. 12 Borgerpanelundersøgelse om S2017 Gennemført august 2012 overfor 1291 borgere 444 R Dataindsamling og analyse ved Promonitor www.promonitor.net telefon 4444 9100 2 Indhold Deltagelse...

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013. Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013. Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mål: Etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015

Nextstop small islands. Stockholm den 12. marts, 2015 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Nextstop small islands Stockholm den 12. marts, 2015 Projektets

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens bosætningsmønstre og Kalundborg kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Læs mere

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes.

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes. Det talte ord gælder Talenote Indledning Tak for invitationen til at tale om landdistriktsudvikling og regeringens målsætninger og visioner. Landdistrikternes dag er en markering af, at vi vil noget med

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Analyser af situationen i yderområderne

Analyser af situationen i yderområderne Analyser af situationen i yderområderne Præsentation af kapitel IV i Dansk Økonomi, Forår 2015 19. august 2015 Plan Hvor er yderområderne? Hvilke udfordringer har de? Hvilke økonomiske argumenter er der

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Oplæggets indhold Lidt om befolkningsændringer i Yderområderne Hvad er geografisk mobilitet og hvad

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj 2013 - KU Småøernes udviklingsplaner mere end et katalog af enkeltprojekter? v/kirsten Malling Olsen Småøernes udviklingsplaner

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015.

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015. 2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015 Beretning om Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl Øen der ikke vil dø I Kattegat ligger Tunø og kæmper. Selvom befolkningstallet på øen har været stabilt de sidste ti år, er fremtiden usikker. For det er ikke nemt at lokke unge mennesker til en ø, hvor

Læs mere

Fra Landsby til Tog. Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune

Fra Landsby til Tog. Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune Fra Landsby til Tog Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune Transportgruppen har i samarbejde med lokaludvalget i Fjelsted/Harndrup og Brenderup udarbejdet et oplæg til

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Side 1 af 7 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål om multimediebeskatningen i Folketingets Uddannelsesudvalg tirsdag den

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Høringssvar vedrørende Udviklingsplanen for daginstitutioner Fra Vorupør Børnehus

Høringssvar vedrørende Udviklingsplanen for daginstitutioner Fra Vorupør Børnehus Høringssvar vedrørende Udviklingsplanen for daginstitutioner Fra Vorupør Børnehus Indledning: Vi har lige nu et godt liv ved kysten og vores børn elsker at være helt tæt på Nationalpark Thy. Vi er stolte

Læs mere

Orientering om Pendlergruppen

Orientering om Pendlergruppen Orientering om Pendlergruppen FYRAFTENSMØDE OM TRANSPORT PÅ BORNHOLMS EFTERSKOLE 6. F E B R U A R 2 0 1 4 FORMÅLET MED PENDLERGRUPPEN Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening repræsenterer hovedsageligt

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere