Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvisninger i den almene boligsektor i 2016"

Transkript

1 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist boliger i den almene boligsektor i løbet af Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste og ved kommunal anvisning. Anvisningsmønsteret deler regionerne i to grupper, øst og vest for Storebælt. Vest for Storebælt anvises flere boliger ved ekstern venteliste og færre gennem kommunal anvisning end øst for Storebælt. Fleksibel benyttes hyppigst af regionerne øst for Storebælt. Der er anvist boliger i den almene boligsektor i Det svarer til 14,5 procent af det samlede antal boliger pr. 1. januar 2017 og til at næsten hver 7. bolig skifter lejere i løbet af Ud af det samlede antal anvisninger til en ledig bolig, anvises oftest til personer, der står på ekstern venteliste. 65 % af anvisningerne i 2016 er til personer på ekstern venteliste og 18,6 % er kommunale anvisninger. Afdelingsinterne samt organisationsinterne anvisninger udgør samlet 9,9 % af anvisningerne. Der anvises færrest boliger ved boliggarantibevis, bytning og gennem kombineret. Figur 1. Anvisninger i ,2% Boliggarantibevis 0,7% Bytning 9,9% Fra egen organisation 1,3% Annoncering 4,3% Særlige saftaler 18,6 % Kommunal anvisning 65,0 % Fra den eksterne venteliste 1

2 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Figur 2. Anvisninger fordelt på boligtyper og måneder, Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger let af anvisninger er størst i juli med anvisninger og lavest i januar, hvor der anvises boliger. Der anvises flest boliger i juli, august og september for både familieboliger og ungdomsboliger. Det tyder på, at det er studiestarten på uddannelserne, der påvirker anvisningsmønsteret i disse måneder. Fra oktober til december falder det samlede antal anvisninger. Anvisningerne til ældreboliger fylder mindst. let af ældreboliger, der anvises i 2016 svinger mellem 777 i januar til i februar. Tabel 1. Anvisninger fordelt efter boligtype og anvisningstype, 2016 Alle boliger Familieboliger Andel Andel Afdelingsintern , ,8 Organisationsintern , ,5 Bytning 583 0, ,9 Ekstern venteliste , ,1 Kommunal anvisning , ,6 Fleksibel , ,4 Offentlig annoncering , ,6 Kombineret 6 0,0 5 0,0 Boliggarantibevis 134 0, ,

3 let af anvisninger er størst til familieboliger, da familieboligerne udgør 87 % af det samlede antal boliger. Forskellen på anvisninger til alle boliger og familieboligerne er vist i Tabel 1. Anvisninger til familieboliger adskiller sig fra det samlede antal anvisninger ved en større andel anvisninger til personer på ekstern venteliste og en lavere andel anvisninger gennem kommunal anvisning. Andelen af kommunal anvisning er lavest i juli september. Det er en konsekvens af, at anvisningerne til personer på ekstern venteliste i disse tre måneder ligger mellem 700 og 900 anvisninger over gennemsnittet for året og dermed falder kommunal anvisnings andel af det samlede antal anvisninger. Tabel 2 viser anvisningerne fordelt på måneder og anvisningstype. Størrelsen af boligen påvirker også anvisningsmønstret (Tabel 3). Tendensen er, at jo større bolig, jo større andel anvises til personer på den eksterne venteliste og jo færre anvises gennem kommunal anvisning. Dette gælder ikke de mindste boliger på 50 m2 eller derunder, hvor 78,4 % anvises til personer på ekstern venteliste. Den kommunale anvisning er størst til boliger i størrelsen m2. Andelen af afdelingsintern anvisninger er stigende med boligernes størrelse og tendensen er den samme for organisationsinterne anvisninger. Beboerne i den almene boligsektor benytter sig dermed af muligheden for at blive boende i samme afdeling eller organisation, når de ønsker en større bolig. Det samme gør sig gældende, når anvisningerne fordeles på antallet af rum i boligen (Tabel 4). Anvisning til personer på ekstern venteliste er størst til boliger med et værelse og den kommunale anvisning er størst ved et eller to værelses boliger. Anvisningerne i procent af boligbestanden viser hvor stor en andel af boligmassen, der anvises i løbet af Det ses, at andelen falder, når boligens størrelse stiger for boliger indtil 100 m2. Blandt boliger med 1 værelse anvises 1 ud af 3 boliger til ny lejer i løbet af 2015, mens kun 1 ud 10 boliger med 4 eller 5 værelser anvises til nye lejere i Tallene dækker over regionale forskelle. Anvisning af boliger til personer på den eksterne venteliste varierer fra 42,3 % i Region Hovedstaden til 76,6 % i Region Syddanmark. Andelen af boliger, der udlejes via kommunal anvisning varierer også. I Region Hovedstaden anvises 1 ud af 3 ledige boliger af kommunerne, mens 1 ud af 8 boliger anvises af kommunerne i Region Nordjylland. Anvisning gennem afdelings- og organisationsintern venteliste er størst i Region Hovedstaden med 15,9 % og mindst i Region Sjælland med 4,8 %. Anvisningsmønsteret deler regionerne i to grupper, øst og vest for Storebælt. Vest for Storebælt anvises flere boliger ved ekstern venteliste og færre gennem kommunal anvisning end det er tilfældet øst for Storebælt. Fleksibel benyttes tilsvarende hyppigere af regionerne øst for Storebælt. Tilsvarende er der forskel på hvor stor en del af boligerne, der i løbet af 2016 får nye lejere. I Region Hovedstaden er 10,3 % af den samlede boligmasse anvist til nye lejere i 2016, mens det er 19,1 % af boligmassen i Region Nordjylland. 3

4 Tabel 2. Anvisninger fordelt efter type og måneder, Januar Februar Marts April Maj Juni Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Juli August September Oktober November December Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis

5 Tabel 2. Anvisninger fordelt efter type og måneder, 2016 forsat. Januar Februar Marts April Maj Juni Procent Afdelingsintern 5,6 4,4 5,8 6,2 6,5 5,3 Organisationsintern 4,3 3,8 3,9 3,8 4,4 4,3 Bytning 0,3 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 Ekstern venteliste 65,0 65,1 65,3 64,5 63,7 65,4 Kommunal anvisning 19,4 21,0 19,6 19,0 19,1 18,8 Fleksibel 4,0 3,6 3,8 4,1 4,1 4,0 Offentlig annoncering 1,3 1,2 0,9 1,3 1,1 1,2 Kombineret Boliggarantibevis 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Juli August September Oktober November December Procent Afdelingsintern 5,3 4,8 4,9 6,1 6,0 6,1 Organisationsintern 4,5 5,0 4,6 4,0 4,8 5,1 Bytning 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 Ekstern venteliste 65,6 67,0 67,3 64,9 63,3 62,3 Kommunal anvisning 17,5 16,1 16,7 18,4 19,2 19,4 Fleksibel 4,6 5,0 4,3 4,2 4,4 4,7 Offentlig annoncering 1,6 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 Kombineret Boliggarantibevis 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,

6 Tabel 3. Anvisninger fordelt på type og boligareal, Boligareal (m2) Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Boligareal (m2) Procent Afdelingsintern 1,4 5,2 4,6 6,9 8,3 8,3 9,2 9,9 5,5 Organisationsintern 2,8 3,5 4,3 5,5 5,7 5,6 5,0 4,4 4,4 Bytning 0,3 0,5 0,4 0,9 1,0 1,4 1,2 1,4 0,7 Ekstern venteliste 78,4 57,9 53,5 59,6 65,8 65,1 70,5 70,9 65,0 Kommunal anvisning 12,4 27,4 32,9 21,7 12,2 9,7 7,7 7,7 18,6 Fleksibel 3,5 4,3 2,8 4,2 4,9 8,0 4,9 4,6 4,3 Offentlig annoncering 1,1 0,9 1,4 1,1 1,9 1,8 1,4 0,9 1,3 Kombineret Boliggarantibevis - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0, I procent af boligbestanden 32,8 15,9 14,6 12,3 10,9 10,5 11,5 12,5 14,7 Anm. bruges hvis andelen er mindre end 0,1. 6

7 Tabel 4. Anvisninger fordelt efter type og antal rum, værelse 2 værelser 3 værelser 4 værelser 5 eller flere værelser Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis værelse 2 værelser 3 værelser 4 værelser 5 eller flere værelser Procent Afdelingsintern 1,3 4,3 8,5 9,6 10,2 5,5 Organisationsintern 2,4 3,6 6,2 6,1 6,5 4,4 Bytning 0,1 0,4 1,0 1,7 2,7 0,7 Ekstern venteliste 70,6 60,2 66,4 66,6 66,4 65,0 Kommunal anvisning 21,8 26,3 10,6 9,0 7,4 18,6 Fleksibel 2,7 3,8 5,8 4,8 4,8 4,3 Offentlig annoncering 1,0 1,2 1,4 2,1 1,9 1,3 Kombineret Boliggarantibevis - 0,2 0,2 0,2 0,1 0, I procent af boligbestanden 32,6 16,3 11,3 9,7 10,0 14,7 7

8 Tabel 5. Anvisninger fordelt efter type og region, Samlet Hovedstaden Sjælland Andel Andel Andel Afdelings-intern , , ,3 Organisations-intern , , ,5 Bytning 583 0, ,4 29 0,3 Ekstern venteliste , , ,5 Kommunal anvisning , , ,9 Fleksibel , , ,7 Offentlig annoncering ,3 20 0,1 93 0,8 Kombineret Bolig-garantibevis 134 0, ,5 8 0, I procent af boligbestanden 14,7 10,3 14,8 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Andel Andel Andel Afdelings-intern 459 2, , ,6 Organisations-intern 713 3, , ,2 Bytning 18 0,1 19 0,1 0 - Ekstern venteliste , , ,4 Kommunal anvisning , , ,2 Fleksibel 244 1, ,4 58 0,6 Offentlig annoncering 429 2, , ,1 Kombineret Bolig-garantibevis I procent af boligbestanden 16,8 18,5 19,1 Anm. bruges hvis andelen er mindre end 0,1. 8

9 Bilagstabel 1. anvisninger fordelt efter type og kommune, 2016 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring

10 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal

11 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Rødovre Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Aalborg Aarhus

12 Bilagstabel 2. Andel anvisninger fordelt efter type og kommune, 2016 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Procent Albertslund 7,5 5,3 1,1 66,3 19, ,2 100 Allerød 3,9 3,9 1,7 38,7 45,2 5, ,9 100 Assens 2,2 2,2 0,4 53,6 27,5 0,7 13, Ballerup 2,9 3,3 1,4 52,9 38,5 0, ,2 100 Billund ,5 15,6-2, Bornholm 2,2-0,5 76,6 13,5 2,9 4, Brøndby 10,9 12,9 1,8 44,1 16,6 13, ,2 100 Brønderslev ,0 4, Dragør 3,8 5,7 11,4 41,0 38, Egedal 10,5 0,7 1,2 39,2 45,7 2, ,5 100 Esbjerg 2,5 4,8 0,2 87,0 2,1 2,5 1, Fanø ,5 45, Favrskov 4,2 8,7 0,3 58,6 27,6 0, Faxe 1,1 1,1-47,2 46,1 4,3 0, Fredensborg 6,8 2,6 1,3 33,6 43,0 12, ,5 100 Fredericia ,4 4, Frederiksberg 19,0 2,4 5,7 24,5 42,5 3, ,2 100 Frederikshavn ,6 14, Frederikssund 28,3 5,4-38,9 22,7 4, Furesø 6,1 2,7 1,1 45,8 40,2 3, ,0 100 Faaborg-Midtfyn 1,3 2,7-43,0 42,4 1,1 9, Gentofte 6,8-3,7 38,5 44,1 6, ,6 100 Gladsaxe 6,4 10,8 4,6 27,7 23,1 27, ,2 100 Glostrup 39,3 0,2 3,6 34,1 17,3 3, ,1 100 Greve 16,0 1,2 0,9 31,0 43,0 6, ,2 100 Gribskov 3,6 3,6-29,4 63, Guldborgsund 1,1 5,9-65,5 25,3 1,6 0, Haderslev 1,1 0,6-78,3 15,7 0,3 4, Halsnæs 6,7 0,6 0,3 33,7 38,6 19,5 0,3-0,3 100 Hedensted - 0,5 0,2 58,6 40,0-0, Helsingør 21,4 2,1 1,2 51,8 19,5 3, Herlev 9,5 1,5 3,4 26,0 54,9 3, ,2 100 Herning 3,4 10,1-64,4 7,4 10,3 4, Hillerød 4,6 3,2 0,8 33,5 42,8 15, Hjørring 0,2 0,2-89,8 8,2-1,4-0,

13 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Procent Holbæk 2,7 1,1 0,8 42,3 31,9 21, ,1 100 Holstebro 0,6 49,5-31,8 5,7 0,7 11, Horsens 3,2 0,1-74,8 14,7 3,2 4, Hvidovre 16,3 5,9 4,1 24,6 43,4 4, ,9 100 Høje-Taastrup 13,0 3,2 1,9 42,5 29,3 10, ,2 100 Hørsholm 0,3 0,3-32,6 58,9 7, Ikast-Brande 3,6 1,6-68,1 21,0 0,4 5, Ishøj 8,1 1,3 0,4 19,5 70, Jammerbugt 0,6 0,3-67,7 23,4 0,6 7, Kalundborg 0,2 0,2-56,3 21,4 18,3 3, Kerteminde 1,1 4,9-72,4 20,0-1, Kolding 0,5 1,3-83,1 14,2 0,5 0, København 12,0 6,9 2,6 42,2 26,4 9, ,7 100 Køge 1,6 3,8 0,1 51,0 23,4 20, Langeland ,8-69, Lejre ,6 37,9 3, Lemvig 2, ,6 10,7-4, Lolland 1,4 0,6-76,5 13,8 3,5 4, Lyngby-Taarbæk 3,1 1,3 1,0 53,0 32,0 9, ,1 100 Læsø , Mariagerfjord 0, ,3 6,6-5, Middelfart ,5 17,1-8, Morsø ,2 7,4-1, Norddjurs , , Nordfyns 1,2 0,4-55,3 42,2-0, Nyborg 1,4 0,3 0,3 53,3 28,3 16,0 0, Næstved 1,3 2,4 0,4 72,0 21,1 2,4 0, Odder ,7 5,7 2, Odense 6,6 7,2 0,1 73,8 11,2 0,8 0,2 0,1-100 Odsherred 1,1 2,2-34,8 59,6 1,1 1, Randers 1,1 0,2 0,2 93,4 2,0 2,0 1, Rebild 1, ,9 2,3-4, Ringkøbing-Skjern 1,4 1,4-69,4 22,2-5, Ringsted 0,6 3,6-51,2 36,9 7, Roskilde 0,9-0,6 74,1 24, Rudersdal 3,4 1,1 6,1 50,1 39,1 0,

14 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis Procent Rødovre 9,5 9,2 2,8 57,3 20, ,4 100 Samsø - - 5,9 58,8 35, Silkeborg 0,2 0,1-80,6 17,5 0,1 1, Skanderborg 3,1 0,2-79,4 17,2-0, Skive 1,5 1,5-82,8 14,0-0, Slagelse 2,6 6,7 0,1 81,0 7,5 0,9 1, Solrød 11,0 1,3 1,3 33,5 23,9 29, Sorø ,8 20,9 5, Stevns ,8 48,4 0, Struer 38,4 43,2-7,7 3,0-7, Svendborg 3,8 21,5-43,2 22,3 5,1 4, Syddjurs ,3 10, Sønderborg 1,5 0,6-84,8 12,1 1, Thisted 3,4 0,2-87,2 5,3 0,2 3, Tønder 0, ,7 19,9 0,6 0, Tårnby 9,0 13,6 5,7 46,3 19,2 4, ,1 100 Vallensbæk 29,8-1,8 54,4 12, ,8 100 Varde 2,1 3,9-68,0 16,6 0,5 8, Vejen ,7 22,5-6, Vejle 0,7 0,7 0,2 82,2 15,3 0,3 0, Vesthimmerlands ,2 0,3-0, Viborg 0,2 0,1 0,1 92,2 6,7-0, Vordingborg 0, ,5 14,4-0, Ærø - 0,6-56,5 41,2 1,2 0, Aabenraa 0,1 0,1-88,3 10,2-1, Aalborg 13,4 2,1-68,6 14,3 1,0 0, Aarhus 6,4 6,1 0,1 70,2 8,3 8,2 0,5-0,

15 Om statistikken Statistikken er dannet på baggrund af et dataudtræk fra Huslejeregisteret for Udtrækket er dannet medio januar Ved en anvisning forstås af en bolig. Anvisningstypen oplyses, når der oprettes en lejekontrakt på en bolig. let af anvisninger siger dermed ikke noget om antallet af personer, der flytter ind i en almen bolig. Samme person kan anvises en bolig flere gange i perioden. I tillæg til denne temastatistik kan der downloades en excel-fil indeholdende de samme tabeller som i denne statistik fordelt på boligtyper. Statistikkens sigte er dog, at beskrive anvisningerne til hele den almene boligsektor, hvorfor der her ses på familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger under et. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse. 15

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere