KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej Odense M Indklagede: Marcus Rosenberg Andersen Oktobervej Søborg Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet smartmedia.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift modtaget den 17. december 2014 med fem bilag (bilag 1-5), svarskrift af 13. januar 2015 med to bilag (bilag A-B), replik af 20. januar 2015 med fem bilag (bilag 6-10) samt duplik modtaget den 17. februar 2015 med tre bilag (bilag C-D). Registreringsdato: Domænenavnet smartmedia.dk er registreret den 27. januar Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: Jeg har pr. 1/ registreret enkelmandsvirksomheden Smartmedia cvr (bilag 4) Sidst der var registeret et navn (Smart Media) i CVR er en virksomhed med ophørsdato (bilag 5.) Formålet med min virksomhed er at tilbyde software og webløsninger på det danske marked i samarbejde/indkøbt hos den Islandsk registrerede virksomhed Smartmedia, Faxastígur 6, 2 hæð, 900 Eyjar. Kontaktperson: 1

2 I starten er de konkrete produkter som skal sælges. CMS Websites, Webshop løsninger samt bookning til biludlejningsfirmaer. Der er allerede igangværende webshop under udarbejdelse for kunde (Mondovino.dk) til snarlig fakturering. Desuden er det planen at aktiviteterne og driftøkonomi vedr. rejseportalerne HuaHin.dk og Rejsertilthailand.dk ligeledes skal samles i Smartmedia. Ud over salg af de nævnte produkter skal undertegnede i vid udstrækning fungere som bindeled mellem udviklere/programmører og kunden i projektfasen. Da undertegnede ønsker at komme i kontakt med nuværende og kommende kunder via hjemmeside på domænet smartmedia.dk og tilhørende mailadresser relateret til mit firmanavn, mener jeg derfor at have et godt begrundet ønske om at overtage domænerettigheden til smartmedia.dk Undertegnede har pr. telefon kontaktet indklagede. Første gang mandag d. 8/ , for høre om jeg kunne indgå aftale om overtagelse af domænet, og begrunde mit ønske om dette grundet opstart af virksomhed. I den forbindelse tilbød undertegnede pr. konduite en kompensation (kr. 1000) for dækning af de årsafgifter der måtte være betalt af indklagede siden registreringsdato for domænet tilbage i Indklagede ønskede min begrundelse og tilbud fremsendt pr. mail, og mente at kunne vende tilbage med svar inden for et par dage. Samme aften sender jeg begrundelsen på mail til indklagede (bilag 1.) Da jeg mandag d. 15/ endnu ikke har modtaget en tilbagemelding fra indklagede, tager jeg igen telefonisk kontakt, hvor jeg stilles i udsigt at indklagede vil vende tilbage med svar dagen efter. Jeg har dog endnu ikke hørt fra indklagede Jeg mener at burde have medhold i klagen da mine nuværende og fremtidige kunder bør kunne komme i kontakt med mit firma via samme domæne adresse som firmanavn, uden at skulle mødes af en side uden indhold på Da indklagede ikke har gjort brug eller gør brug af domænet mener jeg dette uden videre tab bør kunne overføres til undertegnede som har større adkomst til navnet Ved en søgning på google.dk/bing.dk kan jeg ikke se der er uploaded indhold på domænet (bilag 2.). Ved en søgning på web.archive.org er der heller ikke registreret indhold (bilag 3.) Indklagede har ifbm. de to gange telefonisk kontakt heller ikke givet udtryk for at domænet bliver brugt eller der er planer om fremtidigt brug. For nuværende har Smartmedia.is venligst opladed info om opstarten af Smartmedia i Danmark på denne adresse: - men jeg håber meget at jeg fremadrettet kan promovere min virksomhed via smartmedia.dk så kunderne klart kan se, at der er tale om et firma med både dansk adresse og dansktalende ejer/kontaktperson. Som bilag 1 har klager fremlagt kopi af af 8. december 2014 fra klager til indklagede, hvori klager anmoder om at overtage domænenavnet smartmedia.dk mod et beløb på kr. Bilag 2 er skærmprint taget ved opslag på domænenavnet smartmedia.dk, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 2

3 Safari kan ikke åbne siden. Bilag 3 er skærmprint fra hjemmesiden Wayback Machine (web.archive.org), hvoraf fremgår, at der i årene samt i 2012 og 2014 ikke er arkiveret hjemmesider for domænenavnet smartmedia.dk. Bilag 4 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagers virksomhed Smartmedia. I svarskriftet har indklagede bl.a. oplyst følgende: Anklager, mener at han har mest adkomst til domænenavnet smartmedia.dk, dette mener jeg ikke og det vil jeg prøve på bedste måde at redegøre for. Da jeg ønsker at beholde dette domæne til videre forretning som jeg er ved at opbygge. Jeg Marcus Andersen har i øjeblikket domænenavnet smartmedia.dk, jeg har oprettet et firma som kan ses af bilag A, som hedder Shop Hub ApS (cvr ) pr dette er meningen at inden for, estimeret en måneds tid skal overtage domænet, da dette giver bedst mulig mening for mig og Shop Hub ApS til at lave en webshop som sælger Hukommelsesmedier brandbare medier og tilbehør til disse, vedlagt bilag B kan i se et muckup på designet jeg har fået en grafisk produktion til at producere. Jeg har imellem tiden startet en anden shop op som skal sælge værktøj og VVS under probutikken.dk (som åbner om få dage kan ses her indtil videre: og planlagt er at Shop Hub ApS, blot i år, skal starte 3-4 nye webshops op, deriblandt smartmedia.dk vi arbejder og har aftaler i øjeblikket inden for vvs, el, værktøj, computerudstyr, medier og hukommelse, fladskærme samt pc skærme, potter og brugskunst. Jeg har også haft indhold på domænet, dette er beskrevet under: Anbringender Derudover bruger jeg domænet på nuværende tidspunkt til private mails, og er tilknyttet div offentlige institutioner samt tilmeldt mange andres systemer, jeg er dog i gang med at få flyttet disse da domænet fremadrettet skal bruges som firma-domæne. Jeg mener at der er min fulde ret at beholde domænenavnet smartmedia.dk da jeg har haft det siden 2008 og gemt siden da, og stadig bruger det til mails (som beskrevet ovenfor) og fremtidlig brug vil være en webshop som skal sælge varer og produkter som relatere til domænenavnet smartmedia.dk Jeg har igennem årene brugt domænets subdomæner til at have div. Landing-pages samt mindre informationssider til forskellige formål liggende, disse vil ikke forekomme i web.archive.org eller div. Søgemaskiner da disse ikke søger på sub-domæner og ikke indexere indhold som er fjernet fra dem eks. via robots.txt osv. der har derfor været indhold på domænet, men dette kan ikke ses, da der ikke er, på nuværende tidspunkt, pga. overforstående projekt. Det passer simpelthen ikke at jeg har sagt indirekte eller direkte at jeg ikke bruger domænet overhoved. Jeg har i december måned været under en del pres på arbejde og julen, derfor misset og ikke haft overskud til at kunne kigge på den ene henvendelse som anklageren har sendt pr. (det er muligt at anklager har sendt post forkert til mig som jeg ikke har reageret på da min 3

4 mail-adresse ikke er: - som beskrevet i information om indklagede ) samt de par telefoniske henvendelser og deri fortalt at jeg ville kigge på sagen inden længe. Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagedes virksomhed Shop Hub ApS, der er registreret med startdato den 4. juni I replikken er bl.a. oplyst følgende: Undertegnede fastholder hermed at jeg mener at have adkomst til domænenavnet smartmedia.dk som ikke har været ibrugtaget siden indklagedes registrering i Jeg ønsker at gøre opmærksom på at navnet smartmedia indgår i mit firmanavn og jeg derfor anser det som værende af afgørende betydning for den fremtidige drift af virksomheden at kunne benytte domænenavnet smartmedia.dk og relaterede mailadresser ifb. kommunikation internt i virksomheden og vores kunder. Forretningsgrundlaget for min virksomhed smartmedia bygger i særdeles høj grad på et tæt samarbejde med den islandske virksomhed af samme navn, Smartmedia (smartmedia.is). Jeg har indgået aftale om salg af diverse produkter fra smartmedia.is. og allerede solgt CMS løsninger til eks. Mondovino.dk som fra den leverede webshop-løsning også refererer til at webshoppen er leveret af smartmedia (bilag [6]). Vi er ligeledes igang med at udvikle en tilsvarende løsning til foreningen Odense Swans (bilag[7]) og bruger allerede navnet på vores portaler Rejsertilthailand.dk og HuaHin.dk (bilag [10]) hvor besøgstallet i øjeblikket ligger omkring unikke brugere pr. måned. CMS systemet til hjemmesider og webshops er oversat fra islandsk til dansk af smartmedia i Danmark. Oversættelsen af CMS systemet har været et omkosteligt, tidskrævende og ressourcetungt arbejde. bilag [8] viser login til CMS oversat til dansk med henvisning til smartmedia i Danmark. På Island beskæftiger smartmedia syv medarbejdere som smartmedia i Danmark har en løbende dialog med ifb. igangværende projekter. Jeg undrer mig over at indklagede i sit svarskrift ikke redegør for den telefonkontakt som er taget til undertegnede pr. 5/ (formiddag). En samtale der af undertegnede betragtes som et forsøg på at indgå forlig mod betaling uden om Klagenævnet for domænenavne (KFD). Under samtalen refereres der på intet tidspunkt til at indklagede har et igangværende projekt omkring opstart af webshop på domæne eller subdomæne. Ligesom dette på intet tidspunkt er nævnt tidligere. Undertegnede opfatter på baggrund af dialogen d. 5/1 indklagedes henvendelse som et forsøg på opnåelse af økonomisk gevinst og undgåelse af (KFD s) afgørelse omkring rettigheden til domænet smartmedia.dk, da der under dialogen spørges ind til dette.. Indklagede henviser i sit svarskrift til en del pres som svar på at der ikke er svaret på klagers henvendelser. Undetegnede har den opfattelse at den telefoniske kontakt pr. 5/1 udelukkende sker på baggrund af modtagelsen af klageskrift fra KFD, og ikke fordi indklagede ønsker en reel dialog omkring overdragelse af domænet. I svarskriftet fra indklagede synes der at komme flere udokumenterede påstande: 1. At indklagede igennem årene har brugt domænet subdomæner til div. landingpages. 4

5 2. At domænet bruges til privat mails og tilknyttet div. offentlige institutioner. 3. Domænet skal overtages af Probutikken.dk inden for estimeret måneds tid (pr. 20/ er probutikken.dk endnu ikke aktivt bilag [9]) Undertegnede mener det er påfaldende at domænet smartmedia.dk ikke er ibrugtaget siden 2008 men at dette så netop skulle ske inden for 1 mdr. tid. Jeg mener samtidigt at der er god grund til at tro at det vedlagte mock-up i indklagedes svarskrift, er konstrueret efter indsendelsen af klageskrift fra undertegnede.. Afslutningsvis vil jeg gerne understrege at en ændring af firmanavnet smartmedia vil afstedkomme betydelige økonomiske omkostninger for undertegnede., hvilket jeg ikke ser vil være en direkte konsekvens for indklagede ved en overdragelse af domænet, som endnu ikke er taget i brug. Jeg anerkender indklagedes fremtidsplaner om oprettelsen af en webshop med salg af Hukommelsesmedier og vil, såfremt indklagede kunne have interesse heri, også gerne, vederlagsfrit, stille en webshopløsning tilrådighed herfor Som bilag 6 har klager fremlagt skærmprint fra domænenavnet mondovino.dk, der fremstår som en webshop for vin. Bilag 7 er skærmprint fra domænenavnet odense.smartwebber.is, der fremstår som en hjemmeside for et sportshold med navnet Odense Swans. Bilag 8, som er identisk med bilag E, er skærmprint fra domænenavnet odensesm.smartwebber.is, der fremstår som en side med log in-information vedrørende smartmedia. websites. webshops. webdesign. Bilag 9 er skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke er en aktiv hjemmeside på domænenavnet probutikken.dk. Bilag 10 er skærmprint fra domænenavnet huahin.dk med en meddelelse om annoncering og andet samarbejde, der afsluttes med De bedste hilsner! Thomas. Huahin.dk. Smartmedia. I duplikken er bl.a. anført følgende: Jeg mener stadig at jeg er den retmæssige eger af domænet til mine kommende aktiviteter i forbindelse med ShopHub ApS. Vedr. Samtalen d. 5/1 er første hverdag efter juleferie og starten på et nyt år, grunden til at jeg ringede var at høre om vi kunne finde en løsning som kunne fungere for os begge, da jeg var kommet over jule-stress. Du afviste blankt at kunne finde nogen form for tænkelig løsning, og så var der ikke meget at komme efter der. jeg har ikke forslået betaling for domænet, jeg har blot ville finde en løsning som passede os begge evt. at finde et andet domænenavn til jer, som en gestus, uden beregning (se nedenfor). det undre mig dog at du selv i de forgående telefonsamtaler selv omtaler salg af domænet!! Hvilket jeg syntes er meget bizart! som var det en eller anden vare! Jeg prøver på ingen måde at undgå og indgå forlig på nogen måde uden om KFD s afgørelse. Jeg havde d. 5/1 ikke forinden set noget skrift fra KFD så kan afslå at det du betragter/opfattelse om dette stykke af sagen falsk. 1. Som jeg også skriver i mit modstykke, så kan det ikke dokumenteres at domænet er brugt til dubdomæner (er forklaret tidligere, grundet robots.txt mv.) da disse sider ikke var meningen skulle indexeres i Google og andre søgemaskiner. 5

6 2. Jeg tillægger bilag [C] som svar til stykket med private mails mv. 3. Bilag [D] er svar til modstykket omkring at probutikken ikke er oppe og køre endnu. Til stykket vedr. at anklager mener at det er påfaldende at jeg lige pludselig åbner en butik ud af det blå inden for 1 måneds tid, kan jeg begrunde og bevise fra forrige skrivelse at jeg har op startet mit 2. firma (første var nogle år tilbage år 2010 trademedia.dk cvr ) dengang kom projektet ikke i gang og måtte lægges på is til senere tider, som er nu. Syntes hvis man kigger på historikken ikke at det ser mærkeligt ud at jeg starter firma for ca ½ år siden og nu er færdigt med shop-systemet som skal sælge mine forskellige produkter. Og går i gang her i 2015 at sætte forskellige web-shops op. Du må selv vide hvor meget tid og ressourcer som det tager at starte firma med udviklingsarbejde, markedsføring osv. op så jeg har selv også haft rigtig mange omkostninger og timer langt i projektet. Samt de nye webshops jeg skal op-starte, inden for kort tid. Man behøver jo sådan set ikke at ændre firmanavnet for at være på nettet, et glimrende eksempel er en kunde som hedder SSG A/S (ssg.dk) de udvidede til Norge, men der var noget i Norge der hed ssg.no så de tog blot domænet ssgnorge.no så større multi-selskaber kan gøre dette uden at skifte navn, så kan i vel også som blot har 7 ansatte? De har trods alt over ansatte i Skandinavien. Jeg kan ikke se hvad der er galt med f.eks. domænet: eller smartmedia.dk/danmark eller hvad det nu måtte være, når man har en dansk afdeling! større virksomheder kan godt gøre dette uden problemer, også f.eks. tv2danmark.dk Undertegnende her, ønsker fortsat at udvikle sin forretning på domænet smartmedia.dk som fremlagt i forrige skrivelse. (Jeg kan dog heller ikke gøre noget ved domænet på nuværende tidspunkt, og offentliggøre mine planer med domænet til offentligheden da domænet er spæret jeg går ud fra at det er KFD der har gjort dette! så kan vi ikke få åbnet denne snarest?) Jeg har selv fået udviklet en shop-løsning som, overstiger standarden for alle andre løsninger i Danmark og det ville være mærkeligt hvis jeg skulle til at, tilrette og videreudvikle på endnu en anden platform som utvivlsomt ville være mere låst end den jeg har fået udviklet. Billag [C] viser at domænet smartmedia.dk, er sovset ind i exchange-kontoer i udlandet denne er umuligt at bevise at er over 5 år gammel og uden af offentliggøre personfølsomme oplysninger umulig at vise mails herfra! Bilag [D] viser webshoppen Probutikken.dk kan tilgås hvis ikke online (www.probutikken.dk/?logs=ind). Kan være midlertidig nede grundet leverandøren ikke har overholdt sin del af samhandelsaftale. Bilag [E] viser anklagers eget domæne og site som hedder: smartwebber.is som de åbenbart også ejer, jeg har kigget lidt på det og det er faktisk ledigt i Danmark (smartwebber.dk), så hvis alligevel bruger dette til deres systemer i deres hjemland, hvorfor så ikke fortsætte med dette i Danmark også, dette syntes jeg giver meget god mening. 6

7 Som bilag C har indklagede fremlagt udskrift med forskellig teknisk information, der angiveligt er tilknyttet domænenavnet smartmedia.dk. Bilag D er skærmprint fra domænenavnet probutikken.dk, der fremstår som en webshop for VVS-artikler. Ved opslag på domænenavnet smartmedia.dk den 29. december 2014 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 14. maj 2015 har sekretariatet taget følgende kopi, der i det væsentlige er identisk med bilag B: 7

8 Ved en søgning i Google den 16. maj 2015 på smartmedia blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod tre søgeresultater med henvisning til klager, ét søgeresultat fremstod som vedrørende omtale af indklagede, mens de resterende 46 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter. Sekretariatet har i denne sammenhæng kunnet konstatere, at udtrykket smartmedia på internettet dels bruges som reference til elektroniske hukommelseskort produceret af virksomheden Toshiba, dels bruges i en række andre sammenhænge. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager har registreret en enkelmandsvirksomhed med navnet Smartmedia, at klagers virksomhed udbyder software og webløsninger på det danske marked i samarbejde med den islandske virksomhed Smartmedia, at aktiviteter og driften vedrørende rejseportalerne huahin.dk og rejsertilthailand.dk skal samles i Smartmedia, og at udtrykket allerede bruges i forbindelse med disse portaler, at klager ønsker at anvende domænenavnet smartmedia.dk, som er relateret til klagers virksomhedsnavn, til at komme i kontakt med nuværende og kommende kunder via hjemmeside og adresser, at klager har tilbudt at overtage domænenavnet smartmedia.dk, og at indklagede ikke har svaret endeligt herpå, at klager bør kunne anvende domænenavnet smartmedia.dk, som svarer til navnet på klagers virksomhed, 8

9 at indklagede ikke har gjort eller gør brug af domænenavnet smartmedia.dk og derfor ikke vil lide noget tab, hvis domænenavnet overføres til klageren, at indklagede i sin kontakt med klageren ikke har givet udtryk for, at det omtvistede domænenavn påtænkes anvendt til en webshop, at indklagede ikke har dokumenteret, at indklagede har brugt domænenavnet smartmedia.dk til landing-pages, at indklagede heller ikke har dokumenteret, at domænet bruges til private og er tilknyttet offentlige institutioner, eller at domænet skal overtages af virksomheden Probutikken.dk, at der er god grund til at tro, at det vedlagte mock-up i indklagedes svarskrift (bilag B) er konstrueret efter indsendelsen af klageskriftet i denne sag, at klager opfatter indklagedes henvendelse som et forsøg på at opnå en økonomisk gevinst i forbindelse med det omtvistede domænenavn, og at en ændring af klagers virksomhedsnavn vil indebære betydelige omkostninger for klager. Indklagede har gjort gældende, at indklagede er indehaver af firmaet Shop Hub ApS, som i løbet af kort tid skal overtage domænenavnet smartmedia.dk, at domænenavnet smartmedia.dk skal bruges til en webshop, som sælger hukommelsesmedier og tilbehør hertil, at indklagede har oprettet andre webshops, at indklagedes firma, Shop Hub ApS, i år skal oprette 3-4 nye webshops, heriblandt en webshop på domænenavnet smartmedia.dk, at indklagedes firma i øjeblikket arbejder med og har aftaler inden for vvs, el, værktøj, computerudstyr, medier og hukommelse, fladskærme samt pc-skærme, potter og brugskunst, at indklagede har brugt domænenavnet smartmedia.dk til subdomæner i form af landing-pages samt mindre informationssider til forskellige formål, og at en sådan brug ikke vil være arkiveret på web.archive.org og heller ikke vil fremkomme i diverse søgemaskiner, at indklagede på nuværende tidspunkt bruger domænenavnet smartmedia.dk til privat , og at domænenavnet er tilknyttet diverse offentlige institutioner samt tilmeldt mange andres systemer, at indklagede ikke har givet udtryk for, at han ikke anvender domænenavnet smartmedia.dk, at indklagede på grund af tidspres ikke har haft mulighed for at respondere på klagers , og at indklagede ikke har tilbudt at overdrage domænenavnet smartmedia.dk til klager mod betaling. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet smartmedia.dk er i strid med god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014-domæneloven). Denne bestemmelse, der i alt væsentligt er affattet på samme måde som 2005-domænelovens 12, stk. 1, lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. 9

10 I forarbejderne til 2014-domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik som hidtil gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af 2014-domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Betegnelsen smartmedia indgår i navnet på klagers enkeltmandsvirksomhed, og efter det oplyste er smartmedia endvidere navnet på den islandske virksomhed, som klager samarbejder med, og hvis ydelser klager forhandler i Danmark. På den baggrund finder nævnet, at klageren har en reel og væsentlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet smartmedia.dk for sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det må tillige indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen smartmedia består af de to ord smart og media, der både hver for sig og i sammensat form vil kunne anvendes som beskrivende betegnelse i en række sammenhænge, og at domænenavnet smartmedia.dk derfor vil kunne anvendes af mange andre 10

11 end netop sagens parter. Det må endvidere indgå, at klager ved at vælge at benytte en beskrivende betegnelse som navn for sin virksomhed må tåle, at andre erhvervsdrivende benytter denne eller lignende betegnelser på en loyal måde som led i en beskrivende markedsføring af deres virksomhed. Indklagede har oplyst at have planer om at anvende domænenavnet smartmedia.dk til en webshop, som skal sælge hukommelses-medier og tilbehør hertil. Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet smartmedia.dk har været anvendt til private s, at det er tilknyttet forskellige offentlige institutioner og er tilmeldt mange andre systemer, samt at det omtvistede domænenavn igennem årene har været brugt til forskellige landing-pages og mindre informationssider. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den stedfundne og påtænkte brug af domænenavnet smartmedia.dk, og da en anvendelse af domænenavnet smartmedia.dk til en hjemmeside, som udbyder hukommelses-medier og tilbehør hertil, er egnet til at udnytte domænenavnets signalværdi, finder nævnet, at indklagede som klager har en reel og loyal interesse i domænenavnet. Der foreligger endvidere ikke oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet smartmedia.dk skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser, finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet smartmedia.dk væsentligt overstiger indklagedes, eller at indklagedes registrering og brug af domænenavnet skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig over for klageren. Indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet smartmedia.dk findes herefter ikke at indebære en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. På den anførte baggrund og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Thomas Kottal Chemnitz, medhold i, at indklagede, Marcus Rosenberg Andersen, skal overføre registreringen af domænenavnet smartmedia.dk til klageren. Dato: 30. juni 2015 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 11

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0063 Klager: SHOPICITY ApS c/o Talkompagniet Nytorv 3 8500 Grenaa v/ Thrane.nu v/thomas Trane Indklagede: SØREN ABILDRUP JOHANSEN HOLDING ApS c/o Søren Johansen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0072 Klager: SRAM, LLC 1000 W. Fulton Market, 4th Floor Chicago IL 60607 USA v/ Lone Prehn, Zacco Denmark A/S Indklagede: Mogens Nordberg Jensen Kovangen 518 3480

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0074 Klager: Family Group ApS Lysholt Alle 2 7430 Ikast Indklagede: Arvid Kristiansen Strandgårdsvænget 47 5600 Faaborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0061 Klager: Lyoness Danmark ApS Bomhusvej 13, st. th. 2100 København Ø Indklagede: Onlineafdelingen ApS Vallensbækvej 20 A, 3. tv. 2605 Brøndby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0079 og 2017-0080 Klager: Lavpristelte.dk IVS Vejlegårdsvej 13 2840 Holte Indklagede: DF ved Lars Jensen Skovbominde 17 2670 Greve v/advokat Lise Moth Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0263 Klager: Danske Spil A/S Korsdal 135 2605 Brøndby v/legal manager cand.jur. Anne-Louise Bargelius Andersen Zeusmark Consulting Group ApS Indklagede: Lotto Online

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0082 Klager: kompatibel ink Ravnsborg Tværgade 4B, 1. th. 2200 København N Indklagede: KP INVEST IVS V Strandgade 26 6950 Ringkøbing Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0056 Klager: Mark Industri v/mark Jensen Naverland 2 2600 Glostrup Indklagede: KODYL ApS Klostergade 56C 8000 Aarhus C Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0050 Klager: Dansk Håndbold Forbund Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Danmark v/ advokat Karina Lind Bertelsen Indklagede: Indklagede 1 (registranten): Initiat v/

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0090 (tidl. j.nr.: 1834) Klager: Rejseklubben Odin, c/o Hans Rasmussen Industrigatan 58 J 28333 Osby Sverige Indklagede: Rene Wiinblad Jørgensen Vinkelhuse 1, 3. th. 2770 Kastrup Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0177 Klager: VVS Grossisten ApS Industrivej 61 7080 Børkop v/advokat Christian Buhl Christiansen Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0005 Klager: Mathias Kolringen Christiansrovej 2, 1. sal 2930 Klampenborg Indklagede: Jørn Andersen Caroline Amalie Vej 25 2800 Kongens Lyngby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0062 Klager: AS Solution A/S Marielundvej 46E 2730 Herlev v/jan Jarlbæk Indklagede: Peter Kim Broadbent Danielsen Lundtoftevej 270 A 2800 Kongens Lyngby Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0161 Klager: [A] Indklagede: Transfrontiers Ltd v/erik Gundersen 27 Old Gloucester St. London WC1N 3XX UK Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere