KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej Odense M Indklagede: Marcus Rosenberg Andersen Oktobervej Søborg Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet smartmedia.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift modtaget den 17. december 2014 med fem bilag (bilag 1-5), svarskrift af 13. januar 2015 med to bilag (bilag A-B), replik af 20. januar 2015 med fem bilag (bilag 6-10) samt duplik modtaget den 17. februar 2015 med tre bilag (bilag C-D). Registreringsdato: Domænenavnet smartmedia.dk er registreret den 27. januar Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: Jeg har pr. 1/ registreret enkelmandsvirksomheden Smartmedia cvr (bilag 4) Sidst der var registeret et navn (Smart Media) i CVR er en virksomhed med ophørsdato (bilag 5.) Formålet med min virksomhed er at tilbyde software og webløsninger på det danske marked i samarbejde/indkøbt hos den Islandsk registrerede virksomhed Smartmedia, Faxastígur 6, 2 hæð, 900 Eyjar. Kontaktperson: 1

2 I starten er de konkrete produkter som skal sælges. CMS Websites, Webshop løsninger samt bookning til biludlejningsfirmaer. Der er allerede igangværende webshop under udarbejdelse for kunde (Mondovino.dk) til snarlig fakturering. Desuden er det planen at aktiviteterne og driftøkonomi vedr. rejseportalerne HuaHin.dk og Rejsertilthailand.dk ligeledes skal samles i Smartmedia. Ud over salg af de nævnte produkter skal undertegnede i vid udstrækning fungere som bindeled mellem udviklere/programmører og kunden i projektfasen. Da undertegnede ønsker at komme i kontakt med nuværende og kommende kunder via hjemmeside på domænet smartmedia.dk og tilhørende mailadresser relateret til mit firmanavn, mener jeg derfor at have et godt begrundet ønske om at overtage domænerettigheden til smartmedia.dk Undertegnede har pr. telefon kontaktet indklagede. Første gang mandag d. 8/ , for høre om jeg kunne indgå aftale om overtagelse af domænet, og begrunde mit ønske om dette grundet opstart af virksomhed. I den forbindelse tilbød undertegnede pr. konduite en kompensation (kr. 1000) for dækning af de årsafgifter der måtte være betalt af indklagede siden registreringsdato for domænet tilbage i Indklagede ønskede min begrundelse og tilbud fremsendt pr. mail, og mente at kunne vende tilbage med svar inden for et par dage. Samme aften sender jeg begrundelsen på mail til indklagede (bilag 1.) Da jeg mandag d. 15/ endnu ikke har modtaget en tilbagemelding fra indklagede, tager jeg igen telefonisk kontakt, hvor jeg stilles i udsigt at indklagede vil vende tilbage med svar dagen efter. Jeg har dog endnu ikke hørt fra indklagede Jeg mener at burde have medhold i klagen da mine nuværende og fremtidige kunder bør kunne komme i kontakt med mit firma via samme domæne adresse som firmanavn, uden at skulle mødes af en side uden indhold på Da indklagede ikke har gjort brug eller gør brug af domænet mener jeg dette uden videre tab bør kunne overføres til undertegnede som har større adkomst til navnet Ved en søgning på google.dk/bing.dk kan jeg ikke se der er uploaded indhold på domænet (bilag 2.). Ved en søgning på web.archive.org er der heller ikke registreret indhold (bilag 3.) Indklagede har ifbm. de to gange telefonisk kontakt heller ikke givet udtryk for at domænet bliver brugt eller der er planer om fremtidigt brug. For nuværende har Smartmedia.is venligst opladed info om opstarten af Smartmedia i Danmark på denne adresse: - men jeg håber meget at jeg fremadrettet kan promovere min virksomhed via smartmedia.dk så kunderne klart kan se, at der er tale om et firma med både dansk adresse og dansktalende ejer/kontaktperson. Som bilag 1 har klager fremlagt kopi af af 8. december 2014 fra klager til indklagede, hvori klager anmoder om at overtage domænenavnet smartmedia.dk mod et beløb på kr. Bilag 2 er skærmprint taget ved opslag på domænenavnet smartmedia.dk, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 2

3 Safari kan ikke åbne siden. Bilag 3 er skærmprint fra hjemmesiden Wayback Machine (web.archive.org), hvoraf fremgår, at der i årene samt i 2012 og 2014 ikke er arkiveret hjemmesider for domænenavnet smartmedia.dk. Bilag 4 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klagers virksomhed Smartmedia. I svarskriftet har indklagede bl.a. oplyst følgende: Anklager, mener at han har mest adkomst til domænenavnet smartmedia.dk, dette mener jeg ikke og det vil jeg prøve på bedste måde at redegøre for. Da jeg ønsker at beholde dette domæne til videre forretning som jeg er ved at opbygge. Jeg Marcus Andersen har i øjeblikket domænenavnet smartmedia.dk, jeg har oprettet et firma som kan ses af bilag A, som hedder Shop Hub ApS (cvr ) pr dette er meningen at inden for, estimeret en måneds tid skal overtage domænet, da dette giver bedst mulig mening for mig og Shop Hub ApS til at lave en webshop som sælger Hukommelsesmedier brandbare medier og tilbehør til disse, vedlagt bilag B kan i se et muckup på designet jeg har fået en grafisk produktion til at producere. Jeg har imellem tiden startet en anden shop op som skal sælge værktøj og VVS under probutikken.dk (som åbner om få dage kan ses her indtil videre: og planlagt er at Shop Hub ApS, blot i år, skal starte 3-4 nye webshops op, deriblandt smartmedia.dk vi arbejder og har aftaler i øjeblikket inden for vvs, el, værktøj, computerudstyr, medier og hukommelse, fladskærme samt pc skærme, potter og brugskunst. Jeg har også haft indhold på domænet, dette er beskrevet under: Anbringender Derudover bruger jeg domænet på nuværende tidspunkt til private mails, og er tilknyttet div offentlige institutioner samt tilmeldt mange andres systemer, jeg er dog i gang med at få flyttet disse da domænet fremadrettet skal bruges som firma-domæne. Jeg mener at der er min fulde ret at beholde domænenavnet smartmedia.dk da jeg har haft det siden 2008 og gemt siden da, og stadig bruger det til mails (som beskrevet ovenfor) og fremtidlig brug vil være en webshop som skal sælge varer og produkter som relatere til domænenavnet smartmedia.dk Jeg har igennem årene brugt domænets subdomæner til at have div. Landing-pages samt mindre informationssider til forskellige formål liggende, disse vil ikke forekomme i web.archive.org eller div. Søgemaskiner da disse ikke søger på sub-domæner og ikke indexere indhold som er fjernet fra dem eks. via robots.txt osv. der har derfor været indhold på domænet, men dette kan ikke ses, da der ikke er, på nuværende tidspunkt, pga. overforstående projekt. Det passer simpelthen ikke at jeg har sagt indirekte eller direkte at jeg ikke bruger domænet overhoved. Jeg har i december måned været under en del pres på arbejde og julen, derfor misset og ikke haft overskud til at kunne kigge på den ene henvendelse som anklageren har sendt pr. (det er muligt at anklager har sendt post forkert til mig som jeg ikke har reageret på da min 3

4 mail-adresse ikke er: - som beskrevet i information om indklagede ) samt de par telefoniske henvendelser og deri fortalt at jeg ville kigge på sagen inden længe. Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagedes virksomhed Shop Hub ApS, der er registreret med startdato den 4. juni I replikken er bl.a. oplyst følgende: Undertegnede fastholder hermed at jeg mener at have adkomst til domænenavnet smartmedia.dk som ikke har været ibrugtaget siden indklagedes registrering i Jeg ønsker at gøre opmærksom på at navnet smartmedia indgår i mit firmanavn og jeg derfor anser det som værende af afgørende betydning for den fremtidige drift af virksomheden at kunne benytte domænenavnet smartmedia.dk og relaterede mailadresser ifb. kommunikation internt i virksomheden og vores kunder. Forretningsgrundlaget for min virksomhed smartmedia bygger i særdeles høj grad på et tæt samarbejde med den islandske virksomhed af samme navn, Smartmedia (smartmedia.is). Jeg har indgået aftale om salg af diverse produkter fra smartmedia.is. og allerede solgt CMS løsninger til eks. Mondovino.dk som fra den leverede webshop-løsning også refererer til at webshoppen er leveret af smartmedia (bilag [6]). Vi er ligeledes igang med at udvikle en tilsvarende løsning til foreningen Odense Swans (bilag[7]) og bruger allerede navnet på vores portaler Rejsertilthailand.dk og HuaHin.dk (bilag [10]) hvor besøgstallet i øjeblikket ligger omkring unikke brugere pr. måned. CMS systemet til hjemmesider og webshops er oversat fra islandsk til dansk af smartmedia i Danmark. Oversættelsen af CMS systemet har været et omkosteligt, tidskrævende og ressourcetungt arbejde. bilag [8] viser login til CMS oversat til dansk med henvisning til smartmedia i Danmark. På Island beskæftiger smartmedia syv medarbejdere som smartmedia i Danmark har en løbende dialog med ifb. igangværende projekter. Jeg undrer mig over at indklagede i sit svarskrift ikke redegør for den telefonkontakt som er taget til undertegnede pr. 5/ (formiddag). En samtale der af undertegnede betragtes som et forsøg på at indgå forlig mod betaling uden om Klagenævnet for domænenavne (KFD). Under samtalen refereres der på intet tidspunkt til at indklagede har et igangværende projekt omkring opstart af webshop på domæne eller subdomæne. Ligesom dette på intet tidspunkt er nævnt tidligere. Undertegnede opfatter på baggrund af dialogen d. 5/1 indklagedes henvendelse som et forsøg på opnåelse af økonomisk gevinst og undgåelse af (KFD s) afgørelse omkring rettigheden til domænet smartmedia.dk, da der under dialogen spørges ind til dette.. Indklagede henviser i sit svarskrift til en del pres som svar på at der ikke er svaret på klagers henvendelser. Undetegnede har den opfattelse at den telefoniske kontakt pr. 5/1 udelukkende sker på baggrund af modtagelsen af klageskrift fra KFD, og ikke fordi indklagede ønsker en reel dialog omkring overdragelse af domænet. I svarskriftet fra indklagede synes der at komme flere udokumenterede påstande: 1. At indklagede igennem årene har brugt domænet subdomæner til div. landingpages. 4

5 2. At domænet bruges til privat mails og tilknyttet div. offentlige institutioner. 3. Domænet skal overtages af Probutikken.dk inden for estimeret måneds tid (pr. 20/ er probutikken.dk endnu ikke aktivt bilag [9]) Undertegnede mener det er påfaldende at domænet smartmedia.dk ikke er ibrugtaget siden 2008 men at dette så netop skulle ske inden for 1 mdr. tid. Jeg mener samtidigt at der er god grund til at tro at det vedlagte mock-up i indklagedes svarskrift, er konstrueret efter indsendelsen af klageskrift fra undertegnede.. Afslutningsvis vil jeg gerne understrege at en ændring af firmanavnet smartmedia vil afstedkomme betydelige økonomiske omkostninger for undertegnede., hvilket jeg ikke ser vil være en direkte konsekvens for indklagede ved en overdragelse af domænet, som endnu ikke er taget i brug. Jeg anerkender indklagedes fremtidsplaner om oprettelsen af en webshop med salg af Hukommelsesmedier og vil, såfremt indklagede kunne have interesse heri, også gerne, vederlagsfrit, stille en webshopløsning tilrådighed herfor Som bilag 6 har klager fremlagt skærmprint fra domænenavnet mondovino.dk, der fremstår som en webshop for vin. Bilag 7 er skærmprint fra domænenavnet odense.smartwebber.is, der fremstår som en hjemmeside for et sportshold med navnet Odense Swans. Bilag 8, som er identisk med bilag E, er skærmprint fra domænenavnet odensesm.smartwebber.is, der fremstår som en side med log in-information vedrørende smartmedia. websites. webshops. webdesign. Bilag 9 er skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke er en aktiv hjemmeside på domænenavnet probutikken.dk. Bilag 10 er skærmprint fra domænenavnet huahin.dk med en meddelelse om annoncering og andet samarbejde, der afsluttes med De bedste hilsner! Thomas. Huahin.dk. Smartmedia. I duplikken er bl.a. anført følgende: Jeg mener stadig at jeg er den retmæssige eger af domænet til mine kommende aktiviteter i forbindelse med ShopHub ApS. Vedr. Samtalen d. 5/1 er første hverdag efter juleferie og starten på et nyt år, grunden til at jeg ringede var at høre om vi kunne finde en løsning som kunne fungere for os begge, da jeg var kommet over jule-stress. Du afviste blankt at kunne finde nogen form for tænkelig løsning, og så var der ikke meget at komme efter der. jeg har ikke forslået betaling for domænet, jeg har blot ville finde en løsning som passede os begge evt. at finde et andet domænenavn til jer, som en gestus, uden beregning (se nedenfor). det undre mig dog at du selv i de forgående telefonsamtaler selv omtaler salg af domænet!! Hvilket jeg syntes er meget bizart! som var det en eller anden vare! Jeg prøver på ingen måde at undgå og indgå forlig på nogen måde uden om KFD s afgørelse. Jeg havde d. 5/1 ikke forinden set noget skrift fra KFD så kan afslå at det du betragter/opfattelse om dette stykke af sagen falsk. 1. Som jeg også skriver i mit modstykke, så kan det ikke dokumenteres at domænet er brugt til dubdomæner (er forklaret tidligere, grundet robots.txt mv.) da disse sider ikke var meningen skulle indexeres i Google og andre søgemaskiner. 5

6 2. Jeg tillægger bilag [C] som svar til stykket med private mails mv. 3. Bilag [D] er svar til modstykket omkring at probutikken ikke er oppe og køre endnu. Til stykket vedr. at anklager mener at det er påfaldende at jeg lige pludselig åbner en butik ud af det blå inden for 1 måneds tid, kan jeg begrunde og bevise fra forrige skrivelse at jeg har op startet mit 2. firma (første var nogle år tilbage år 2010 trademedia.dk cvr ) dengang kom projektet ikke i gang og måtte lægges på is til senere tider, som er nu. Syntes hvis man kigger på historikken ikke at det ser mærkeligt ud at jeg starter firma for ca ½ år siden og nu er færdigt med shop-systemet som skal sælge mine forskellige produkter. Og går i gang her i 2015 at sætte forskellige web-shops op. Du må selv vide hvor meget tid og ressourcer som det tager at starte firma med udviklingsarbejde, markedsføring osv. op så jeg har selv også haft rigtig mange omkostninger og timer langt i projektet. Samt de nye webshops jeg skal op-starte, inden for kort tid. Man behøver jo sådan set ikke at ændre firmanavnet for at være på nettet, et glimrende eksempel er en kunde som hedder SSG A/S (ssg.dk) de udvidede til Norge, men der var noget i Norge der hed ssg.no så de tog blot domænet ssgnorge.no så større multi-selskaber kan gøre dette uden at skifte navn, så kan i vel også som blot har 7 ansatte? De har trods alt over ansatte i Skandinavien. Jeg kan ikke se hvad der er galt med f.eks. domænet: eller smartmedia.dk/danmark eller hvad det nu måtte være, når man har en dansk afdeling! større virksomheder kan godt gøre dette uden problemer, også f.eks. tv2danmark.dk Undertegnende her, ønsker fortsat at udvikle sin forretning på domænet smartmedia.dk som fremlagt i forrige skrivelse. (Jeg kan dog heller ikke gøre noget ved domænet på nuværende tidspunkt, og offentliggøre mine planer med domænet til offentligheden da domænet er spæret jeg går ud fra at det er KFD der har gjort dette! så kan vi ikke få åbnet denne snarest?) Jeg har selv fået udviklet en shop-løsning som, overstiger standarden for alle andre løsninger i Danmark og det ville være mærkeligt hvis jeg skulle til at, tilrette og videreudvikle på endnu en anden platform som utvivlsomt ville være mere låst end den jeg har fået udviklet. Billag [C] viser at domænet smartmedia.dk, er sovset ind i exchange-kontoer i udlandet denne er umuligt at bevise at er over 5 år gammel og uden af offentliggøre personfølsomme oplysninger umulig at vise mails herfra! Bilag [D] viser webshoppen Probutikken.dk kan tilgås hvis ikke online ( Kan være midlertidig nede grundet leverandøren ikke har overholdt sin del af samhandelsaftale. Bilag [E] viser anklagers eget domæne og site som hedder: smartwebber.is som de åbenbart også ejer, jeg har kigget lidt på det og det er faktisk ledigt i Danmark (smartwebber.dk), så hvis alligevel bruger dette til deres systemer i deres hjemland, hvorfor så ikke fortsætte med dette i Danmark også, dette syntes jeg giver meget god mening. 6

7 Som bilag C har indklagede fremlagt udskrift med forskellig teknisk information, der angiveligt er tilknyttet domænenavnet smartmedia.dk. Bilag D er skærmprint fra domænenavnet probutikken.dk, der fremstår som en webshop for VVS-artikler. Ved opslag på domænenavnet smartmedia.dk den 29. december 2014 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 14. maj 2015 har sekretariatet taget følgende kopi, der i det væsentlige er identisk med bilag B: 7

8 Ved en søgning i Google den 16. maj 2015 på smartmedia blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod tre søgeresultater med henvisning til klager, ét søgeresultat fremstod som vedrørende omtale af indklagede, mens de resterende 46 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter. Sekretariatet har i denne sammenhæng kunnet konstatere, at udtrykket smartmedia på internettet dels bruges som reference til elektroniske hukommelseskort produceret af virksomheden Toshiba, dels bruges i en række andre sammenhænge. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager har registreret en enkelmandsvirksomhed med navnet Smartmedia, at klagers virksomhed udbyder software og webløsninger på det danske marked i samarbejde med den islandske virksomhed Smartmedia, at aktiviteter og driften vedrørende rejseportalerne huahin.dk og rejsertilthailand.dk skal samles i Smartmedia, og at udtrykket allerede bruges i forbindelse med disse portaler, at klager ønsker at anvende domænenavnet smartmedia.dk, som er relateret til klagers virksomhedsnavn, til at komme i kontakt med nuværende og kommende kunder via hjemmeside og adresser, at klager har tilbudt at overtage domænenavnet smartmedia.dk, og at indklagede ikke har svaret endeligt herpå, at klager bør kunne anvende domænenavnet smartmedia.dk, som svarer til navnet på klagers virksomhed, 8

9 at indklagede ikke har gjort eller gør brug af domænenavnet smartmedia.dk og derfor ikke vil lide noget tab, hvis domænenavnet overføres til klageren, at indklagede i sin kontakt med klageren ikke har givet udtryk for, at det omtvistede domænenavn påtænkes anvendt til en webshop, at indklagede ikke har dokumenteret, at indklagede har brugt domænenavnet smartmedia.dk til landing-pages, at indklagede heller ikke har dokumenteret, at domænet bruges til private og er tilknyttet offentlige institutioner, eller at domænet skal overtages af virksomheden Probutikken.dk, at der er god grund til at tro, at det vedlagte mock-up i indklagedes svarskrift (bilag B) er konstrueret efter indsendelsen af klageskriftet i denne sag, at klager opfatter indklagedes henvendelse som et forsøg på at opnå en økonomisk gevinst i forbindelse med det omtvistede domænenavn, og at en ændring af klagers virksomhedsnavn vil indebære betydelige omkostninger for klager. Indklagede har gjort gældende, at indklagede er indehaver af firmaet Shop Hub ApS, som i løbet af kort tid skal overtage domænenavnet smartmedia.dk, at domænenavnet smartmedia.dk skal bruges til en webshop, som sælger hukommelsesmedier og tilbehør hertil, at indklagede har oprettet andre webshops, at indklagedes firma, Shop Hub ApS, i år skal oprette 3-4 nye webshops, heriblandt en webshop på domænenavnet smartmedia.dk, at indklagedes firma i øjeblikket arbejder med og har aftaler inden for vvs, el, værktøj, computerudstyr, medier og hukommelse, fladskærme samt pc-skærme, potter og brugskunst, at indklagede har brugt domænenavnet smartmedia.dk til subdomæner i form af landing-pages samt mindre informationssider til forskellige formål, og at en sådan brug ikke vil være arkiveret på web.archive.org og heller ikke vil fremkomme i diverse søgemaskiner, at indklagede på nuværende tidspunkt bruger domænenavnet smartmedia.dk til privat , og at domænenavnet er tilknyttet diverse offentlige institutioner samt tilmeldt mange andres systemer, at indklagede ikke har givet udtryk for, at han ikke anvender domænenavnet smartmedia.dk, at indklagede på grund af tidspres ikke har haft mulighed for at respondere på klagers , og at indklagede ikke har tilbudt at overdrage domænenavnet smartmedia.dk til klager mod betaling. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet smartmedia.dk er i strid med god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014-domæneloven). Denne bestemmelse, der i alt væsentligt er affattet på samme måde som 2005-domænelovens 12, stk. 1, lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. 9

10 I forarbejderne til 2014-domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik som hidtil gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af 2014-domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Betegnelsen smartmedia indgår i navnet på klagers enkeltmandsvirksomhed, og efter det oplyste er smartmedia endvidere navnet på den islandske virksomhed, som klager samarbejder med, og hvis ydelser klager forhandler i Danmark. På den baggrund finder nævnet, at klageren har en reel og væsentlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet smartmedia.dk for sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Det må tillige indgå i interesseafvejningen, at betegnelsen smartmedia består af de to ord smart og media, der både hver for sig og i sammensat form vil kunne anvendes som beskrivende betegnelse i en række sammenhænge, og at domænenavnet smartmedia.dk derfor vil kunne anvendes af mange andre 10

11 end netop sagens parter. Det må endvidere indgå, at klager ved at vælge at benytte en beskrivende betegnelse som navn for sin virksomhed må tåle, at andre erhvervsdrivende benytter denne eller lignende betegnelser på en loyal måde som led i en beskrivende markedsføring af deres virksomhed. Indklagede har oplyst at have planer om at anvende domænenavnet smartmedia.dk til en webshop, som skal sælge hukommelses-medier og tilbehør hertil. Indklagede har endvidere oplyst, at domænenavnet smartmedia.dk har været anvendt til private s, at det er tilknyttet forskellige offentlige institutioner og er tilmeldt mange andre systemer, samt at det omtvistede domænenavn igennem årene har været brugt til forskellige landing-pages og mindre informationssider. Da klagenævnet ikke har grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den stedfundne og påtænkte brug af domænenavnet smartmedia.dk, og da en anvendelse af domænenavnet smartmedia.dk til en hjemmeside, som udbyder hukommelses-medier og tilbehør hertil, er egnet til at udnytte domænenavnets signalværdi, finder nævnet, at indklagede som klager har en reel og loyal interesse i domænenavnet. Der foreligger endvidere ikke oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet smartmedia.dk skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser, finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i domænenavnet smartmedia.dk væsentligt overstiger indklagedes, eller at indklagedes registrering og brug af domænenavnet skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig over for klageren. Indklagedes registrering og opretholdelse af registreringen af domænenavnet smartmedia.dk findes herefter ikke at indebære en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. På den anførte baggrund og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Thomas Kottal Chemnitz, medhold i, at indklagede, Marcus Rosenberg Andersen, skal overføre registreringen af domænenavnet smartmedia.dk til klageren. Dato: 30. juni 2015 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 11

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0086 Klager: Dansk Ejendoms Consult v/henrik Håkansson Østerbrogade 113 8 2100 København Ø Indklagede: Jørgen Friberg Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0095 Klager: Smart Repair IVS Julius Lassens Vej 4 2500 Valby Danmark v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Indklagede: HANDZON SANDVIKA AS Postboks 28 N-1401 SKI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0099 og 2017-0100 Klager: Søgaards Begravelsesforretning v/ Johannes Erik Søgaard Herredsvejen 33 Lejrskov 6640 Lunderskov Danmark Indklagede: Søgaards Bedemandsforretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0230 Klager: Aclass A/S Hasselager Centervej 27, 1 8260 Viby J Indklagede: Rejsekompagniet ApS Kampmannsgade 24 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0262 og 2012-0263 Klager: Børnebiksen A/S Ole Rømers Vej 18 8670 Låsby Indklagede: Benny Bo Kiel Kærsangervej 61 B 4300 Holbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0058 Klager: Facton Ltd. Strawinikylaan 3105 1077ZX Amsterdam Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Søren Schaarup Rødegårdsvej 104, st. tv. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0156 Klager: Dansk Hockey Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Indklagede: Nethandelskompagniet ApS Kildebakkegårds Allé 121 2860 Søborg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0061 Klager: Lej En DJ v/klaus Finn Hansen Lyngbyvej 420, 1. tv 2820 Gentofte v/advokatfuldmægtig Jesper Brock Indklagede: Asbjørn Weile Nonboe Amagerfælledvej 43,4

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0091 Klager: Gilleleje Fodboldklub c/o Brian Mogensen Husmandsvej 28 3250 Gilleleje Danmark Indklagede: Mads Nordskov Århusgade 138, 4. tv. 2150 Nordhavn Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0075 Klager: ACCORD A/S Vesterbrogade 63 1620 København V v/ Advokat Jakob Heebøll Indklagede: bc2m ejendomme CPH ApS Granvej 7 3650 Ølstykke Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere