Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet"

Transkript

1 Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Undervisningsforløb i historie med udgangspunkt i Hernings udvikling efter 2. Verdenskrig, hvor byens virksomheder bliver blandt de førende i Danmark inden for industriel produktion af tekstil og beklædning. Udviklingen sammenholdes med den generelle udvikling i Danmark og resten af verden. Herunder velfærdssamfundets udvikling og Den kolde Krig. Udviklet af Herning Gymnasium i samarbejde med Museum Midtjylland 2011 Indhold Faglige mål (3.g Stx) Indplacering af undervisningsforløb Model: Herning Tekstilbyen i velfærdssamfundet Forslag til arbejdsspørgsmål Eksempler på elevprojekter Spørgeguide Faglige mål (3.g Stx) Eleverne skal: Elever fra Herning Gymnasium interviewer Anne Marie Andersen, tidligere syerske og tillidsmand på kjolefabrikken Mobett i Herning. Foto: Herning Gymnasium 1. Få en forståelse for den særlige industristruktur, som har kendetegnet det midtjyske område og indsigt i områdets udvikling i relation til udviklingen af det danske velfærdssamfund ca samt udviklingen i verden omkring os. 2. Arbejde med konkrete virksomheder inden for tekstil- og beklædningsindustrien i Herning med udgangspunkt i originalt kildemateriale. Eleverne skal undersøge, udvikle og formidle forhold omkring virksomheder, arbejderforhold og lokalisering, samt perspektivere til velfærdssamfundets udvikling og deres egen hverdag. 3. Arbejde med historiefagets metoder herunder kildekritik og indsamling samt bearbejdelse af materiale. 4. Styrkes i deres bevidsthed om mennesket som historieskabt og historieskabende. 5. Demonstrere viden om fagets identitet og metoder og omsætte deres viden til et formidlingsprodukt. 1

2 Indplacering af undervisningsforløb Undervisningsforløbet kan indgå i den obligatoriske historieundervisning omkring Danmarks udvikling i Efterkrigstiden. Samtidig relaterer forløbet sig til Den kolde Krig, herunder Marshall-planens betydning for opdelingen af Europa i et Øst og et Vest. Derudover kan forløbet lægge op til Danmarks udvikling efter Murens fald. F.eks. med afsæt i tekstil- og beklædningsindustriens outsourcing af produktion og Danmarks placering i det globale samfund. 2

3 Model Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet I undervisningsforløbet Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet skal eleverne arbejde med tekstil- og beklædningsindustriens udvikling i Herning efter 2. Verdenskrig i relation til velfærdssamfundets udvikling. Eleverne skal anvende historiefagets metoder til at undersøge, indsamle og bearbejde materiale (f.eks. kildemateriale og erindringsinterviews). Derudover skal de omsætte deres viden til et konkret formidlingsprodukt, f.eks. en plancheudstilling med tekst og billeder, en artikel, en PowerPoint præsentation, en film eller en dramatisering. Opstart Eleverne introduceres til velfærdssamfundets udvikling i Danmark ca I forlængelse heraf introduceres de til tekstil- og beklædningsindustriens og Hernings udvikling gennem klasseundervisning og en byvandring i Herning ved Textilforum, Museum Midtjylland. Tekstil- og beklædningsindustriens udvikling kan overordnet inddeles i tre faser: 1930 erne: Tekstil- og beklædningsindustriens i det midtjyske område får fodfæste på det danske marked bag 1930 ernes beskyttende toldmure erne erne: Tekstil- og beklædningsindustrien sprænger Hernings rammer og nye kvarterer opstår. Industrien markedsfører i stigende grad deres produkter i udlandet. Industriens succes og det deraf følgende behov for arbejdskraft gør Herning til en landets hurtigst voksende byer. Byvandring i Herning på sporet af tekstil- og beklædningsindustrien. Bygningen er Hakkelsesskæreriet, Dalgasgade 25. Foto: Herning Gymnasium 1970 erne erne: Tekstil- og beklædningsindustrien oplever stigende konkurrence fra udlandet og væksten bremser op. En ny type virksomhed opstår i form af den ordregivende virksomhed, som er kendetegnet ved at den betaler andre virksomheder for at stå for dele af sin produktion. For at holde lønomkostningerne nede flyttes produktionen i stigende grad til udlandet. Syersken i Herning bliver et billede på de udfordringer Danmark står overfor i en globaliseret verden. Litteratur: 3

4 Foged, Ebbe, Kim Mølgaard Nielsen & Palle Roslyng-Jensen (1993): Scooterpigen s samt tabeller s I: Danmark i opbrud tekster til danmarkshistorien efter Gyldendal Frederiksen, Peter, Knud Ryg Olsen & Olaf Søndberg (2006): Grundbog til Danmarkshistorien, side: , Systime 1. udgave Larsen, Sille Radoor (2011): Miraklet på heden. Axel Hansens scrapbog en fortælling om tekstil- og beklædningsindustrien i Midtjylland ca Museum Midtjylland. Side: 3-38 Gruppearbejde Efter introduktionen inddeles eleverne i grupper. Sammen formulerer de, de spørgsmål som de ønsker at få besvaret og udformer en problemformulering. På baggrund heraf skal de vurdere hvilke af historiefagets metoder, som de kan gøre brug af og hvordan de kan kombineres: Skriftlige kilder Tabeller Erindringsinterview med personer med tilknytning til tekstil- og beklædningsindustrien Egen dokumentation i form af fotos eller filmsekvenser På baggrund heraf skal eleverne skabe et materiale, som de kan bruge til at besvare problemformuleringens spørgsmål. Kildemateriale findes i Axel Hansens scrapbog og i Ressourcebanken på hjemmesiden: Her findes der også en oversigt over litteratur om tekstil- og beklædningsindustrien i Midtjylland. Erindringsinterview I det midtjyske område bor der stadig mange, som har tilbragt en stor del af deres arbejdsliv i tekstil- og beklædningsindustrien. En rundspørge i den 3.G. klasse som har afprøvet forløbet, viste, at 9 ud af 25 elever havde familie, som enten havde haft egen virksomhed eller havde arbejdet i industrien. Det gør det oplagt, at eleverne laver erindringsinterview med deres egne familiemedlemmer, men Museum Midtjylland kan også hjælpe med at formidle kontakt til tidligere ansatte i industrien. Se desuden spørgeguiden side 7: Kender du nogen, som arbejder eller har arbejdet i den midtjyske tekstilog beklædningsindustri? 4

5 Evas fabrik. I 1982 startede syersken Eva en lønsystue i Vildbjerg. Billederne viser den fabrik hun opførte på Finlandsvej i I forbindelse med undervisningsforløbet blev Eva interviewet af sit barnebarn. Privatfoto Tv.: Evas mand hjalp til på lønsystuen, når han fik fri fra arbejde. Th.: På Evas lønsystue blev der syet babytøj, børnetøj og trøjer og bukser til voksne. Alt i trikotage dvs. strikket stof. Privatfoto Forslag til arbejdsspørgsmål Den enkelte virksomhed I perioden fra ca og frem til 1980 var størsteparten af den danske tekstil- og beklædningsindustri samlet i det midtjyske område. Mange virksomheder er lukket og de resterende har stort set alle flyttet deres produktion til udlandet. I Ressourcebanken findes der kildemateriale, som fortæller om enkelte virksomheder. Beskriv deres historiske udvikling ud fra kilderne og kombinér det evt. med et virksomhedsbesøg. Museum Midtjylland hjælper gerne med at skabe kontakt. Arbejdsspørgsmål: Hvem har startet virksomheden? Hvor og hvornår? Hvad producerede virksomheden i starten? Hvor mange ansatte var der og hvor arbejdede de? (På strikkeriet, i tilskæringen, på systuen, på kontoret?) Hvordan udviklede virksomheden sig? Flyttede den til nye fabrikslokaler? Begyndte den at producere noget andet? Fik den flere ansatte? 5

6 Producerede virksomheden fortrinsvis til hjemmemarkedet eller til eksport? Hvordan er det gået virksomheden? Er den lukket eller eksisterer den stadig i dag? Hvis virksomheden stadig eksisterer, hvor foregår produktionen så i dag og hvad der dens forventninger til fremtiden? Supplerende kildemateriale: Museum Midtjylland: Guide til Tekstilbyen Herning, historiske bykort, fabriksgalleri mv.: Supplerende litteratur: Illeris, Sven (2007): Hernings Erhvervshistorie Herning-bogen Historisk Forening for Herning Kommune Mennesket i produktionen Hvordan var det at arbejde i tekstil- og beklædningsindustrien i det midtjyske område? Hvordan var arbejdstiden, forholdene for de ansatte i produktionen og hvad fik de i løn? Hvordan var forholdet mellem fabrikanten og de ansatte? Arbejdede de ansatte på akkord og var de i medlem af en fagforening? Kombinér kildematerialet i Ressourcebanken med erindringsinterview med tidligere ansatte i industrien. Det kan f.eks. være en strikker, en hjemmesyerske eller syerske på fabrik, en fabrikant, en sælger eller en designer. På side 9 findes der en spørgeguide med interviewspørgsmål. Hvis der er elever som har familiemedlemmer som har arbejdet i industrien, kan de evt. interviewe dem. Ellers hjælper Museum Midtjylland gerne med at skabe kontakt. Ressourcebank: Sådan spolerer arbejdsløshed et menneske og en familie. Syersker anmelder teaterstykket Romantica, som er skrevet af Kirsten Thorup og blev opført på Team Teatret. Stof & Saks 1984/1 Sammenligning af tekstilarbejderes og sygehjælperes erhvervssygdomme Stof & Saks 1983/2 Dagens præstation: at røre i en gryde Stof & Saks 1992/3 Så kom sejren Stof & Saks 1993/4 Supplerende litteratur: Bertelsen, Lis m.fl. (1980): Vi kvinder finder os i for meget Syersker i Herning Forlaget Fagtryk, Århus Foged, Ebbe, Kim Mølgaard Nielsen & Palle Roslyng-Jensen (1993): Scooterpigen s I: Danmark i opbrud tekster til danmarkshistorien efter Gyldendal Industrien i byen hvor? Hvordan er Herning opstået og hvilken rolle har tekstil- og beklædningsindustrien spillet for byens udvikling? Når man bevæger sig rundt i Herning er der talrige spor, som fortæller om fabrikkernes fysiske 6

7 placering i byen. Med udgangspunkt i historisk kortmateriale, tal for Hernings befolkningsudvikling og en industrihistorisk byvandring, er det muligt at gå i industriens spor. Eleverne skal indtegne udvalgte fabrikkers placering på et kort og kommer med forklaringer på, hvorfor de ofte har flyttet adresse flere gange. I perioden fra 1952 til 1967 nåede Axel Hansens trikotagefabrik Axello f.eks. at ligge på fire forskellige adresser i Herning og Birk. Arbejdsspørgsmål: Hvor lå fabrikkerne og hvordan så de ud? Hvad fortæller bygningens konstruktion om den produktion som er foregået? Hvilke maskiner og teknologier er blevet anvendt på fabrikkerne? Er bygningerne opført som fabrikker eller har de også haft andre funktioner? Mange fabrikker er flyttet rundt i byen hvad fortæller bygningerne om udviklingen i fabrikkernes produktion? Hvordan har fabrikkerne været placeret i forhold til jernbanen og vejnet? Hvad kendetegner et industrikvarter? Supplerende kildemateriale: Museum Midtjylland: Guide til Tekstilbyen Herning, historiske bykort, fabriksgalleri mv.: Supplerende litteratur: Illeris, Sven (2007): Hernings Erhvervshistorie Herning-bogen Historisk Forening for Herning Kommune Fra fabrik til forbruger I det midtjyske område blev der produceret et bredt udvalg af tekstil og beklædning. Men hvordan fik man forbrugerne til at købe de midtjyske produkter? I løbet af 1950 erne bliver et stigende antal virksomhedsnavne registreret i Dansk Varemærke Register og virksomhederne udstiller på tekstilmesserne i Herning. Se nærmere på reklamer og firmanavne i Ressourcebanken. Arbejdsspørgsmål: Hvad foregik der på tekstilmesserne i Herning? Hvor blev messerne holdt? Var produktionen rettet mod hjemmemarkedet og/eller eksport i 1950 erne? Hvordan fremstillede de midtjyske fabrikker sig selv i deres reklamer? Hvad fortæller reklamerne fra 1950 erne om datidens kønsrollemønster? Hvem henvender reklamerne sig til mænd eller kvinder? Hvordan sælger danske virksomheder lignende produkter i dag? (F.eks. undertøj, strik, bukser, børnetøj). 7

8 Kildemateriale: Besøg i Danmarks Manchester Herning. Avisomtale i forbindelse med Tekstilmessen i Herning 1948 Fra plovfuren til fabrikantens stol. Avisartikel i anledning af Tekstilmessen i Herning 1950 Radioudsendelse om Messen og Herning. Avisartikel i forbindelse med Tekstilmessen 1950 Sdr. Felding Gaardejer blev Storfabrikant. Avisartikel om Knud Damgaard, 1950 Vildbjerg-dreng blev Danmarks yngste Tekstilfabrikant. Avisartikel om Jens Bjerg Sørensen, grundlægger af JBS undertøj, 1950 Supplerende litteratur: Frandsen, Allan Leth (2004): Op i æ Herning-hal og ud i æ Herning-haller. Herning Bogen Historisk Forening for Herning Kommune Eksempler på elevprojekter Menneskene i produktionen erindringsinterview med informant (syerske) omkring arbejdsforhold i tekstil-/ konfektions-industrien i Herning fra omring 1960 til 1980 erne. Evas fabrik i Vildbjerg. Erindringsinterview omkring en syerskes etablering af egen trikotagevirksomhed (lønsystue) i 1980 erne. MODE & MESSER. Om messecenter Herning. Herning som centrum for produktion og salg af tekstil- og beklædning i efterkrigstidens Danmark. Aage Damgaard og skjortefabrikken ANGLI en fabrikanthistorie fra Herning. Trikotagefabrikken NEILA. Konfektionsindustriens udvikling og betydningen af de syntetiske materialer. AXELLO i Herning. Virksomhedens og fabrikant Aksel Hansens historie i efterkrigstidens Danmark. Lokalisering af tekstil- og konfektionsindustrien i Herning i perioden ca

9 Spørgeguide Kender du nogen, som arbejder eller har arbejdet i den midtjyske tekstil- og beklædningsindustri? Find frem til en person med tilknytning til tekstil- og beklædningsindustrien og lav et erindringsinterview. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad hedder du og hvornår er du født? Hvor boede/bor du? Hvornår begyndte du at arbejde i tekstilindustrien? Hvad hed den fabrik/systue, hvor du først fik arbejde? Hvad gik arbejdet ud på? Har du arbejdet på flere fabrikker og som hvad? Hvordan var det at arbejde i tekstilindustrien? Hvornår holdt du op med at arbejde i tekstilindustrien? Har du nogen minder ting, tøj, papirer, billeder fra din tid i tekstilindustrien som vi må fotografere (evt. låne)? Til brug for projektet: Optag interviewet som lydfil eller video, så du har mulighed for at høre det igen. Lav en mundtlig eller skriftlig præsentation, som tager udgangspunkt i din informants fortælling om at arbejde i den midtjyske tekstil- og beklædningsindustri. 9

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Undervisning i kultur- og samfundsforhold

Undervisning i kultur- og samfundsforhold Undervisning i kultur- og samfundsforhold Kommenteret materialekatalog til domænet Januar 2007 Indhold Forord...3 10 danskere...4 100 års barndom 1-10...5 og erhverv...8 Arbejdsmarked...10 Arbejdsmiljø...12

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

Cand. Comm. Trine Hyllested :

Cand. Comm. Trine Hyllested : Cand. Comm. Trine Hyllested : Når læreren tager skolen ud af skolen - en analyse af naturskolebesøg og andre ud af skolen aktiviteter med fokus på lærernes formål med at tage ud og deres interaktion med

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen

Aalborg Øst. Hverdag og fællesskab. Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Aalborg Øst Hverdag og fællesskab Ann-Dorte Christensen Sune Qvotrup Jensen Der er trods alt forskel på Aalborg Øst og Aalborg Øst ( ) Der er rimelig mere fredeligt på den anden side af Humlebakken. Tingene

Læs mere

Hvad skal vi med skolen? -om samfund og skole før,nu og i fremtiden

Hvad skal vi med skolen? -om samfund og skole før,nu og i fremtiden Lærervejledning Hvad skal vi med skolen? -om samfund og skole før,nu og i fremtiden Denne lærervejledning skal være en hjælp for læreren til at bruge hæfterne om skolehistorie: Hvad skal vi med skolen?

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere