Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet"

Transkript

1 Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Undervisningsforløb i historie med udgangspunkt i Hernings udvikling efter 2. Verdenskrig, hvor byens virksomheder bliver blandt de førende i Danmark inden for industriel produktion af tekstil og beklædning. Udviklingen sammenholdes med den generelle udvikling i Danmark og resten af verden. Herunder velfærdssamfundets udvikling og Den kolde Krig. Udviklet af Herning Gymnasium i samarbejde med Museum Midtjylland 2011 Indhold Faglige mål (3.g Stx) Indplacering af undervisningsforløb Model: Herning Tekstilbyen i velfærdssamfundet Forslag til arbejdsspørgsmål Eksempler på elevprojekter Spørgeguide Faglige mål (3.g Stx) Eleverne skal: Elever fra Herning Gymnasium interviewer Anne Marie Andersen, tidligere syerske og tillidsmand på kjolefabrikken Mobett i Herning. Foto: Herning Gymnasium 1. Få en forståelse for den særlige industristruktur, som har kendetegnet det midtjyske område og indsigt i områdets udvikling i relation til udviklingen af det danske velfærdssamfund ca samt udviklingen i verden omkring os. 2. Arbejde med konkrete virksomheder inden for tekstil- og beklædningsindustrien i Herning med udgangspunkt i originalt kildemateriale. Eleverne skal undersøge, udvikle og formidle forhold omkring virksomheder, arbejderforhold og lokalisering, samt perspektivere til velfærdssamfundets udvikling og deres egen hverdag. 3. Arbejde med historiefagets metoder herunder kildekritik og indsamling samt bearbejdelse af materiale. 4. Styrkes i deres bevidsthed om mennesket som historieskabt og historieskabende. 5. Demonstrere viden om fagets identitet og metoder og omsætte deres viden til et formidlingsprodukt. 1

2 Indplacering af undervisningsforløb Undervisningsforløbet kan indgå i den obligatoriske historieundervisning omkring Danmarks udvikling i Efterkrigstiden. Samtidig relaterer forløbet sig til Den kolde Krig, herunder Marshall-planens betydning for opdelingen af Europa i et Øst og et Vest. Derudover kan forløbet lægge op til Danmarks udvikling efter Murens fald. F.eks. med afsæt i tekstil- og beklædningsindustriens outsourcing af produktion og Danmarks placering i det globale samfund. 2

3 Model Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet I undervisningsforløbet Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet skal eleverne arbejde med tekstil- og beklædningsindustriens udvikling i Herning efter 2. Verdenskrig i relation til velfærdssamfundets udvikling. Eleverne skal anvende historiefagets metoder til at undersøge, indsamle og bearbejde materiale (f.eks. kildemateriale og erindringsinterviews). Derudover skal de omsætte deres viden til et konkret formidlingsprodukt, f.eks. en plancheudstilling med tekst og billeder, en artikel, en PowerPoint præsentation, en film eller en dramatisering. Opstart Eleverne introduceres til velfærdssamfundets udvikling i Danmark ca I forlængelse heraf introduceres de til tekstil- og beklædningsindustriens og Hernings udvikling gennem klasseundervisning og en byvandring i Herning ved Textilforum, Museum Midtjylland. Tekstil- og beklædningsindustriens udvikling kan overordnet inddeles i tre faser: 1930 erne: Tekstil- og beklædningsindustriens i det midtjyske område får fodfæste på det danske marked bag 1930 ernes beskyttende toldmure erne erne: Tekstil- og beklædningsindustrien sprænger Hernings rammer og nye kvarterer opstår. Industrien markedsfører i stigende grad deres produkter i udlandet. Industriens succes og det deraf følgende behov for arbejdskraft gør Herning til en landets hurtigst voksende byer. Byvandring i Herning på sporet af tekstil- og beklædningsindustrien. Bygningen er Hakkelsesskæreriet, Dalgasgade 25. Foto: Herning Gymnasium 1970 erne erne: Tekstil- og beklædningsindustrien oplever stigende konkurrence fra udlandet og væksten bremser op. En ny type virksomhed opstår i form af den ordregivende virksomhed, som er kendetegnet ved at den betaler andre virksomheder for at stå for dele af sin produktion. For at holde lønomkostningerne nede flyttes produktionen i stigende grad til udlandet. Syersken i Herning bliver et billede på de udfordringer Danmark står overfor i en globaliseret verden. Litteratur: 3

4 Foged, Ebbe, Kim Mølgaard Nielsen & Palle Roslyng-Jensen (1993): Scooterpigen s samt tabeller s I: Danmark i opbrud tekster til danmarkshistorien efter Gyldendal Frederiksen, Peter, Knud Ryg Olsen & Olaf Søndberg (2006): Grundbog til Danmarkshistorien, side: , Systime 1. udgave Larsen, Sille Radoor (2011): Miraklet på heden. Axel Hansens scrapbog en fortælling om tekstil- og beklædningsindustrien i Midtjylland ca Museum Midtjylland. Side: 3-38 Gruppearbejde Efter introduktionen inddeles eleverne i grupper. Sammen formulerer de, de spørgsmål som de ønsker at få besvaret og udformer en problemformulering. På baggrund heraf skal de vurdere hvilke af historiefagets metoder, som de kan gøre brug af og hvordan de kan kombineres: Skriftlige kilder Tabeller Erindringsinterview med personer med tilknytning til tekstil- og beklædningsindustrien Egen dokumentation i form af fotos eller filmsekvenser På baggrund heraf skal eleverne skabe et materiale, som de kan bruge til at besvare problemformuleringens spørgsmål. Kildemateriale findes i Axel Hansens scrapbog og i Ressourcebanken på hjemmesiden: Her findes der også en oversigt over litteratur om tekstil- og beklædningsindustrien i Midtjylland. Erindringsinterview I det midtjyske område bor der stadig mange, som har tilbragt en stor del af deres arbejdsliv i tekstil- og beklædningsindustrien. En rundspørge i den 3.G. klasse som har afprøvet forløbet, viste, at 9 ud af 25 elever havde familie, som enten havde haft egen virksomhed eller havde arbejdet i industrien. Det gør det oplagt, at eleverne laver erindringsinterview med deres egne familiemedlemmer, men Museum Midtjylland kan også hjælpe med at formidle kontakt til tidligere ansatte i industrien. Se desuden spørgeguiden side 7: Kender du nogen, som arbejder eller har arbejdet i den midtjyske tekstilog beklædningsindustri? 4

5 Evas fabrik. I 1982 startede syersken Eva en lønsystue i Vildbjerg. Billederne viser den fabrik hun opførte på Finlandsvej i I forbindelse med undervisningsforløbet blev Eva interviewet af sit barnebarn. Privatfoto Tv.: Evas mand hjalp til på lønsystuen, når han fik fri fra arbejde. Th.: På Evas lønsystue blev der syet babytøj, børnetøj og trøjer og bukser til voksne. Alt i trikotage dvs. strikket stof. Privatfoto Forslag til arbejdsspørgsmål Den enkelte virksomhed I perioden fra ca og frem til 1980 var størsteparten af den danske tekstil- og beklædningsindustri samlet i det midtjyske område. Mange virksomheder er lukket og de resterende har stort set alle flyttet deres produktion til udlandet. I Ressourcebanken findes der kildemateriale, som fortæller om enkelte virksomheder. Beskriv deres historiske udvikling ud fra kilderne og kombinér det evt. med et virksomhedsbesøg. Museum Midtjylland hjælper gerne med at skabe kontakt. Arbejdsspørgsmål: Hvem har startet virksomheden? Hvor og hvornår? Hvad producerede virksomheden i starten? Hvor mange ansatte var der og hvor arbejdede de? (På strikkeriet, i tilskæringen, på systuen, på kontoret?) Hvordan udviklede virksomheden sig? Flyttede den til nye fabrikslokaler? Begyndte den at producere noget andet? Fik den flere ansatte? 5

6 Producerede virksomheden fortrinsvis til hjemmemarkedet eller til eksport? Hvordan er det gået virksomheden? Er den lukket eller eksisterer den stadig i dag? Hvis virksomheden stadig eksisterer, hvor foregår produktionen så i dag og hvad der dens forventninger til fremtiden? Supplerende kildemateriale: Museum Midtjylland: Guide til Tekstilbyen Herning, historiske bykort, fabriksgalleri mv.: Supplerende litteratur: Illeris, Sven (2007): Hernings Erhvervshistorie Herning-bogen Historisk Forening for Herning Kommune Mennesket i produktionen Hvordan var det at arbejde i tekstil- og beklædningsindustrien i det midtjyske område? Hvordan var arbejdstiden, forholdene for de ansatte i produktionen og hvad fik de i løn? Hvordan var forholdet mellem fabrikanten og de ansatte? Arbejdede de ansatte på akkord og var de i medlem af en fagforening? Kombinér kildematerialet i Ressourcebanken med erindringsinterview med tidligere ansatte i industrien. Det kan f.eks. være en strikker, en hjemmesyerske eller syerske på fabrik, en fabrikant, en sælger eller en designer. På side 9 findes der en spørgeguide med interviewspørgsmål. Hvis der er elever som har familiemedlemmer som har arbejdet i industrien, kan de evt. interviewe dem. Ellers hjælper Museum Midtjylland gerne med at skabe kontakt. Ressourcebank: Sådan spolerer arbejdsløshed et menneske og en familie. Syersker anmelder teaterstykket Romantica, som er skrevet af Kirsten Thorup og blev opført på Team Teatret. Stof & Saks 1984/1 Sammenligning af tekstilarbejderes og sygehjælperes erhvervssygdomme Stof & Saks 1983/2 Dagens præstation: at røre i en gryde Stof & Saks 1992/3 Så kom sejren Stof & Saks 1993/4 Supplerende litteratur: Bertelsen, Lis m.fl. (1980): Vi kvinder finder os i for meget Syersker i Herning Forlaget Fagtryk, Århus Foged, Ebbe, Kim Mølgaard Nielsen & Palle Roslyng-Jensen (1993): Scooterpigen s I: Danmark i opbrud tekster til danmarkshistorien efter Gyldendal Industrien i byen hvor? Hvordan er Herning opstået og hvilken rolle har tekstil- og beklædningsindustrien spillet for byens udvikling? Når man bevæger sig rundt i Herning er der talrige spor, som fortæller om fabrikkernes fysiske 6

7 placering i byen. Med udgangspunkt i historisk kortmateriale, tal for Hernings befolkningsudvikling og en industrihistorisk byvandring, er det muligt at gå i industriens spor. Eleverne skal indtegne udvalgte fabrikkers placering på et kort og kommer med forklaringer på, hvorfor de ofte har flyttet adresse flere gange. I perioden fra 1952 til 1967 nåede Axel Hansens trikotagefabrik Axello f.eks. at ligge på fire forskellige adresser i Herning og Birk. Arbejdsspørgsmål: Hvor lå fabrikkerne og hvordan så de ud? Hvad fortæller bygningens konstruktion om den produktion som er foregået? Hvilke maskiner og teknologier er blevet anvendt på fabrikkerne? Er bygningerne opført som fabrikker eller har de også haft andre funktioner? Mange fabrikker er flyttet rundt i byen hvad fortæller bygningerne om udviklingen i fabrikkernes produktion? Hvordan har fabrikkerne været placeret i forhold til jernbanen og vejnet? Hvad kendetegner et industrikvarter? Supplerende kildemateriale: Museum Midtjylland: Guide til Tekstilbyen Herning, historiske bykort, fabriksgalleri mv.: Supplerende litteratur: Illeris, Sven (2007): Hernings Erhvervshistorie Herning-bogen Historisk Forening for Herning Kommune Fra fabrik til forbruger I det midtjyske område blev der produceret et bredt udvalg af tekstil og beklædning. Men hvordan fik man forbrugerne til at købe de midtjyske produkter? I løbet af 1950 erne bliver et stigende antal virksomhedsnavne registreret i Dansk Varemærke Register og virksomhederne udstiller på tekstilmesserne i Herning. Se nærmere på reklamer og firmanavne i Ressourcebanken. Arbejdsspørgsmål: Hvad foregik der på tekstilmesserne i Herning? Hvor blev messerne holdt? Var produktionen rettet mod hjemmemarkedet og/eller eksport i 1950 erne? Hvordan fremstillede de midtjyske fabrikker sig selv i deres reklamer? Hvad fortæller reklamerne fra 1950 erne om datidens kønsrollemønster? Hvem henvender reklamerne sig til mænd eller kvinder? Hvordan sælger danske virksomheder lignende produkter i dag? (F.eks. undertøj, strik, bukser, børnetøj). 7

8 Kildemateriale: Besøg i Danmarks Manchester Herning. Avisomtale i forbindelse med Tekstilmessen i Herning 1948 Fra plovfuren til fabrikantens stol. Avisartikel i anledning af Tekstilmessen i Herning 1950 Radioudsendelse om Messen og Herning. Avisartikel i forbindelse med Tekstilmessen 1950 Sdr. Felding Gaardejer blev Storfabrikant. Avisartikel om Knud Damgaard, 1950 Vildbjerg-dreng blev Danmarks yngste Tekstilfabrikant. Avisartikel om Jens Bjerg Sørensen, grundlægger af JBS undertøj, 1950 Supplerende litteratur: Frandsen, Allan Leth (2004): Op i æ Herning-hal og ud i æ Herning-haller. Herning Bogen Historisk Forening for Herning Kommune Eksempler på elevprojekter Menneskene i produktionen erindringsinterview med informant (syerske) omkring arbejdsforhold i tekstil-/ konfektions-industrien i Herning fra omring 1960 til 1980 erne. Evas fabrik i Vildbjerg. Erindringsinterview omkring en syerskes etablering af egen trikotagevirksomhed (lønsystue) i 1980 erne. MODE & MESSER. Om messecenter Herning. Herning som centrum for produktion og salg af tekstil- og beklædning i efterkrigstidens Danmark. Aage Damgaard og skjortefabrikken ANGLI en fabrikanthistorie fra Herning. Trikotagefabrikken NEILA. Konfektionsindustriens udvikling og betydningen af de syntetiske materialer. AXELLO i Herning. Virksomhedens og fabrikant Aksel Hansens historie i efterkrigstidens Danmark. Lokalisering af tekstil- og konfektionsindustrien i Herning i perioden ca

9 Spørgeguide Kender du nogen, som arbejder eller har arbejdet i den midtjyske tekstil- og beklædningsindustri? Find frem til en person med tilknytning til tekstil- og beklædningsindustrien og lav et erindringsinterview. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad hedder du og hvornår er du født? Hvor boede/bor du? Hvornår begyndte du at arbejde i tekstilindustrien? Hvad hed den fabrik/systue, hvor du først fik arbejde? Hvad gik arbejdet ud på? Har du arbejdet på flere fabrikker og som hvad? Hvordan var det at arbejde i tekstilindustrien? Hvornår holdt du op med at arbejde i tekstilindustrien? Har du nogen minder ting, tøj, papirer, billeder fra din tid i tekstilindustrien som vi må fotografere (evt. låne)? Til brug for projektet: Optag interviewet som lydfil eller video, så du har mulighed for at høre det igen. Lav en mundtlig eller skriftlig præsentation, som tager udgangspunkt i din informants fortælling om at arbejde i den midtjyske tekstil- og beklædningsindustri. 9

Fabrikantspillet. Overfaglige mål (Studieområdet Htx)

Fabrikantspillet. Overfaglige mål (Studieområdet Htx) Fabrikantspillet Tværfagligt undervisningsforløb for fagene innovation, kemi og teknologihistorie med udgangspunkt i tekstil- og beklædningsindustriens udvikling i det midtjyske område fra ca. 1950 og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

Tekstilbyen Herning. Introduktion til tekstil- og beklædningsindustriens kulturmiljøer i Herning, Hammerum og Birk

Tekstilbyen Herning. Introduktion til tekstil- og beklædningsindustriens kulturmiljøer i Herning, Hammerum og Birk Tekstilbyen Herning Introduktion til tekstil- og beklædningsindustriens kulturmiljøer i Herning, Hammerum og Birk Projektrapport: Kortlægning af tekstil- og beklædningsindustriens kulturarv i Herning Af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Sommereksamen 2015 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (2):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed Gruppearbejde om et forløb. Oplysningstid og revolution. 1.a. 3 faglige mål: formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid inddrag ny skriftlighed dokumentere viden om forskellige

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Sommereksamen 2015 Institution VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

PROJEKT OUTLINE. Krav til projektugen. Klima og bæredygtigt forbrug. Projektbeskrivelse

PROJEKT OUTLINE. Krav til projektugen. Klima og bæredygtigt forbrug. Projektbeskrivelse PROJEKT OUTLINE Klima bæredygtigt forbrug Projektbeskrivelse I DNF skal I arbejde med et projekt, der tager udgangspunkt i en virksomhed. I skal lave observationer analyserer virksomhedens klimavenlige

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation C Anne Marie Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb 2./3.g

Forslag til undervisningsforløb 2./3.g Forslag til undervisningsforløb 2./3.g Udarbejdet af Marianne Groth Bruun, Marselisborg Gymnasium Dødsstraf og retten til liv Dødsstraf og retten til liv er et kildesæt, som giver eleverne mulighed for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015

Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 18. august 2015 Side 1 af 5 Retningslinjer for konkurrencen Byg en By 2015 Byg en By er et fagligt brobygningsforløb udformet som en konkurrence, hvor grundskoleelever og erhvervsskoleelever danner et

Læs mere

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Få indsigt i mulighederne for indkøb af tøj og tekstiler i i Tyrkiet for derigennem at styrke din virksomheds konkurrenceevne på eksportmarkedet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 - Dansk - 7. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 - Dansk - 7. klasse Emne: Af jord er vi kommet Tema: Fra Hedebonde til Herningenser Periode: August - November 2013 Indholdsbeskrivelse Den tematiske danskundervisning vil her i årets første fælles emne, Af jord er vi kommet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Resultatliste Fuglsangsø-stafetten 2009

Resultatliste Fuglsangsø-stafetten 2009 Side 1 af 10 Løbehold 1 2 3 4 5 6 7 8 94 SKAT kan du ikke løbe fra 01:41:32 min. 00:21:45 min. 00:18:12 min. 00:16:43 min. 00:21:57 min. 00:22:55 min. 86 Runners Corner 01:43:14 min. 00:18:38 min. 00:18:50

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Biografien som genre: Livets fortælling

Biografien som genre: Livets fortælling Biografien som genre: Livets fortælling For folkeskolens 7. 9. klasse Varighed: 10 lektioner Af Annemette Hejlsted Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere