Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet"

Transkript

1 Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet Undervisningsforløb i historie med udgangspunkt i Hernings udvikling efter 2. Verdenskrig, hvor byens virksomheder bliver blandt de førende i Danmark inden for industriel produktion af tekstil og beklædning. Udviklingen sammenholdes med den generelle udvikling i Danmark og resten af verden. Herunder velfærdssamfundets udvikling og Den kolde Krig. Udviklet af Herning Gymnasium i samarbejde med Museum Midtjylland 2011 Indhold Faglige mål (3.g Stx) Indplacering af undervisningsforløb Model: Herning Tekstilbyen i velfærdssamfundet Forslag til arbejdsspørgsmål Eksempler på elevprojekter Spørgeguide Faglige mål (3.g Stx) Eleverne skal: Elever fra Herning Gymnasium interviewer Anne Marie Andersen, tidligere syerske og tillidsmand på kjolefabrikken Mobett i Herning. Foto: Herning Gymnasium 1. Få en forståelse for den særlige industristruktur, som har kendetegnet det midtjyske område og indsigt i områdets udvikling i relation til udviklingen af det danske velfærdssamfund ca samt udviklingen i verden omkring os. 2. Arbejde med konkrete virksomheder inden for tekstil- og beklædningsindustrien i Herning med udgangspunkt i originalt kildemateriale. Eleverne skal undersøge, udvikle og formidle forhold omkring virksomheder, arbejderforhold og lokalisering, samt perspektivere til velfærdssamfundets udvikling og deres egen hverdag. 3. Arbejde med historiefagets metoder herunder kildekritik og indsamling samt bearbejdelse af materiale. 4. Styrkes i deres bevidsthed om mennesket som historieskabt og historieskabende. 5. Demonstrere viden om fagets identitet og metoder og omsætte deres viden til et formidlingsprodukt. 1

2 Indplacering af undervisningsforløb Undervisningsforløbet kan indgå i den obligatoriske historieundervisning omkring Danmarks udvikling i Efterkrigstiden. Samtidig relaterer forløbet sig til Den kolde Krig, herunder Marshall-planens betydning for opdelingen af Europa i et Øst og et Vest. Derudover kan forløbet lægge op til Danmarks udvikling efter Murens fald. F.eks. med afsæt i tekstil- og beklædningsindustriens outsourcing af produktion og Danmarks placering i det globale samfund. 2

3 Model Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet I undervisningsforløbet Herning - Tekstilbyen i velfærdssamfundet skal eleverne arbejde med tekstil- og beklædningsindustriens udvikling i Herning efter 2. Verdenskrig i relation til velfærdssamfundets udvikling. Eleverne skal anvende historiefagets metoder til at undersøge, indsamle og bearbejde materiale (f.eks. kildemateriale og erindringsinterviews). Derudover skal de omsætte deres viden til et konkret formidlingsprodukt, f.eks. en plancheudstilling med tekst og billeder, en artikel, en PowerPoint præsentation, en film eller en dramatisering. Opstart Eleverne introduceres til velfærdssamfundets udvikling i Danmark ca I forlængelse heraf introduceres de til tekstil- og beklædningsindustriens og Hernings udvikling gennem klasseundervisning og en byvandring i Herning ved Textilforum, Museum Midtjylland. Tekstil- og beklædningsindustriens udvikling kan overordnet inddeles i tre faser: 1930 erne: Tekstil- og beklædningsindustriens i det midtjyske område får fodfæste på det danske marked bag 1930 ernes beskyttende toldmure erne erne: Tekstil- og beklædningsindustrien sprænger Hernings rammer og nye kvarterer opstår. Industrien markedsfører i stigende grad deres produkter i udlandet. Industriens succes og det deraf følgende behov for arbejdskraft gør Herning til en landets hurtigst voksende byer. Byvandring i Herning på sporet af tekstil- og beklædningsindustrien. Bygningen er Hakkelsesskæreriet, Dalgasgade 25. Foto: Herning Gymnasium 1970 erne erne: Tekstil- og beklædningsindustrien oplever stigende konkurrence fra udlandet og væksten bremser op. En ny type virksomhed opstår i form af den ordregivende virksomhed, som er kendetegnet ved at den betaler andre virksomheder for at stå for dele af sin produktion. For at holde lønomkostningerne nede flyttes produktionen i stigende grad til udlandet. Syersken i Herning bliver et billede på de udfordringer Danmark står overfor i en globaliseret verden. Litteratur: 3

4 Foged, Ebbe, Kim Mølgaard Nielsen & Palle Roslyng-Jensen (1993): Scooterpigen s samt tabeller s I: Danmark i opbrud tekster til danmarkshistorien efter Gyldendal Frederiksen, Peter, Knud Ryg Olsen & Olaf Søndberg (2006): Grundbog til Danmarkshistorien, side: , Systime 1. udgave Larsen, Sille Radoor (2011): Miraklet på heden. Axel Hansens scrapbog en fortælling om tekstil- og beklædningsindustrien i Midtjylland ca Museum Midtjylland. Side: 3-38 Gruppearbejde Efter introduktionen inddeles eleverne i grupper. Sammen formulerer de, de spørgsmål som de ønsker at få besvaret og udformer en problemformulering. På baggrund heraf skal de vurdere hvilke af historiefagets metoder, som de kan gøre brug af og hvordan de kan kombineres: Skriftlige kilder Tabeller Erindringsinterview med personer med tilknytning til tekstil- og beklædningsindustrien Egen dokumentation i form af fotos eller filmsekvenser På baggrund heraf skal eleverne skabe et materiale, som de kan bruge til at besvare problemformuleringens spørgsmål. Kildemateriale findes i Axel Hansens scrapbog og i Ressourcebanken på hjemmesiden: Her findes der også en oversigt over litteratur om tekstil- og beklædningsindustrien i Midtjylland. Erindringsinterview I det midtjyske område bor der stadig mange, som har tilbragt en stor del af deres arbejdsliv i tekstil- og beklædningsindustrien. En rundspørge i den 3.G. klasse som har afprøvet forløbet, viste, at 9 ud af 25 elever havde familie, som enten havde haft egen virksomhed eller havde arbejdet i industrien. Det gør det oplagt, at eleverne laver erindringsinterview med deres egne familiemedlemmer, men Museum Midtjylland kan også hjælpe med at formidle kontakt til tidligere ansatte i industrien. Se desuden spørgeguiden side 7: Kender du nogen, som arbejder eller har arbejdet i den midtjyske tekstilog beklædningsindustri? 4

5 Evas fabrik. I 1982 startede syersken Eva en lønsystue i Vildbjerg. Billederne viser den fabrik hun opførte på Finlandsvej i I forbindelse med undervisningsforløbet blev Eva interviewet af sit barnebarn. Privatfoto Tv.: Evas mand hjalp til på lønsystuen, når han fik fri fra arbejde. Th.: På Evas lønsystue blev der syet babytøj, børnetøj og trøjer og bukser til voksne. Alt i trikotage dvs. strikket stof. Privatfoto Forslag til arbejdsspørgsmål Den enkelte virksomhed I perioden fra ca og frem til 1980 var størsteparten af den danske tekstil- og beklædningsindustri samlet i det midtjyske område. Mange virksomheder er lukket og de resterende har stort set alle flyttet deres produktion til udlandet. I Ressourcebanken findes der kildemateriale, som fortæller om enkelte virksomheder. Beskriv deres historiske udvikling ud fra kilderne og kombinér det evt. med et virksomhedsbesøg. Museum Midtjylland hjælper gerne med at skabe kontakt. Arbejdsspørgsmål: Hvem har startet virksomheden? Hvor og hvornår? Hvad producerede virksomheden i starten? Hvor mange ansatte var der og hvor arbejdede de? (På strikkeriet, i tilskæringen, på systuen, på kontoret?) Hvordan udviklede virksomheden sig? Flyttede den til nye fabrikslokaler? Begyndte den at producere noget andet? Fik den flere ansatte? 5

6 Producerede virksomheden fortrinsvis til hjemmemarkedet eller til eksport? Hvordan er det gået virksomheden? Er den lukket eller eksisterer den stadig i dag? Hvis virksomheden stadig eksisterer, hvor foregår produktionen så i dag og hvad der dens forventninger til fremtiden? Supplerende kildemateriale: Museum Midtjylland: Guide til Tekstilbyen Herning, historiske bykort, fabriksgalleri mv.: Supplerende litteratur: Illeris, Sven (2007): Hernings Erhvervshistorie Herning-bogen Historisk Forening for Herning Kommune Mennesket i produktionen Hvordan var det at arbejde i tekstil- og beklædningsindustrien i det midtjyske område? Hvordan var arbejdstiden, forholdene for de ansatte i produktionen og hvad fik de i løn? Hvordan var forholdet mellem fabrikanten og de ansatte? Arbejdede de ansatte på akkord og var de i medlem af en fagforening? Kombinér kildematerialet i Ressourcebanken med erindringsinterview med tidligere ansatte i industrien. Det kan f.eks. være en strikker, en hjemmesyerske eller syerske på fabrik, en fabrikant, en sælger eller en designer. På side 9 findes der en spørgeguide med interviewspørgsmål. Hvis der er elever som har familiemedlemmer som har arbejdet i industrien, kan de evt. interviewe dem. Ellers hjælper Museum Midtjylland gerne med at skabe kontakt. Ressourcebank: Sådan spolerer arbejdsløshed et menneske og en familie. Syersker anmelder teaterstykket Romantica, som er skrevet af Kirsten Thorup og blev opført på Team Teatret. Stof & Saks 1984/1 Sammenligning af tekstilarbejderes og sygehjælperes erhvervssygdomme Stof & Saks 1983/2 Dagens præstation: at røre i en gryde Stof & Saks 1992/3 Så kom sejren Stof & Saks 1993/4 Supplerende litteratur: Bertelsen, Lis m.fl. (1980): Vi kvinder finder os i for meget Syersker i Herning Forlaget Fagtryk, Århus Foged, Ebbe, Kim Mølgaard Nielsen & Palle Roslyng-Jensen (1993): Scooterpigen s I: Danmark i opbrud tekster til danmarkshistorien efter Gyldendal Industrien i byen hvor? Hvordan er Herning opstået og hvilken rolle har tekstil- og beklædningsindustrien spillet for byens udvikling? Når man bevæger sig rundt i Herning er der talrige spor, som fortæller om fabrikkernes fysiske 6

7 placering i byen. Med udgangspunkt i historisk kortmateriale, tal for Hernings befolkningsudvikling og en industrihistorisk byvandring, er det muligt at gå i industriens spor. Eleverne skal indtegne udvalgte fabrikkers placering på et kort og kommer med forklaringer på, hvorfor de ofte har flyttet adresse flere gange. I perioden fra 1952 til 1967 nåede Axel Hansens trikotagefabrik Axello f.eks. at ligge på fire forskellige adresser i Herning og Birk. Arbejdsspørgsmål: Hvor lå fabrikkerne og hvordan så de ud? Hvad fortæller bygningens konstruktion om den produktion som er foregået? Hvilke maskiner og teknologier er blevet anvendt på fabrikkerne? Er bygningerne opført som fabrikker eller har de også haft andre funktioner? Mange fabrikker er flyttet rundt i byen hvad fortæller bygningerne om udviklingen i fabrikkernes produktion? Hvordan har fabrikkerne været placeret i forhold til jernbanen og vejnet? Hvad kendetegner et industrikvarter? Supplerende kildemateriale: Museum Midtjylland: Guide til Tekstilbyen Herning, historiske bykort, fabriksgalleri mv.: Supplerende litteratur: Illeris, Sven (2007): Hernings Erhvervshistorie Herning-bogen Historisk Forening for Herning Kommune Fra fabrik til forbruger I det midtjyske område blev der produceret et bredt udvalg af tekstil og beklædning. Men hvordan fik man forbrugerne til at købe de midtjyske produkter? I løbet af 1950 erne bliver et stigende antal virksomhedsnavne registreret i Dansk Varemærke Register og virksomhederne udstiller på tekstilmesserne i Herning. Se nærmere på reklamer og firmanavne i Ressourcebanken. Arbejdsspørgsmål: Hvad foregik der på tekstilmesserne i Herning? Hvor blev messerne holdt? Var produktionen rettet mod hjemmemarkedet og/eller eksport i 1950 erne? Hvordan fremstillede de midtjyske fabrikker sig selv i deres reklamer? Hvad fortæller reklamerne fra 1950 erne om datidens kønsrollemønster? Hvem henvender reklamerne sig til mænd eller kvinder? Hvordan sælger danske virksomheder lignende produkter i dag? (F.eks. undertøj, strik, bukser, børnetøj). 7

8 Kildemateriale: Besøg i Danmarks Manchester Herning. Avisomtale i forbindelse med Tekstilmessen i Herning 1948 Fra plovfuren til fabrikantens stol. Avisartikel i anledning af Tekstilmessen i Herning 1950 Radioudsendelse om Messen og Herning. Avisartikel i forbindelse med Tekstilmessen 1950 Sdr. Felding Gaardejer blev Storfabrikant. Avisartikel om Knud Damgaard, 1950 Vildbjerg-dreng blev Danmarks yngste Tekstilfabrikant. Avisartikel om Jens Bjerg Sørensen, grundlægger af JBS undertøj, 1950 Supplerende litteratur: Frandsen, Allan Leth (2004): Op i æ Herning-hal og ud i æ Herning-haller. Herning Bogen Historisk Forening for Herning Kommune Eksempler på elevprojekter Menneskene i produktionen erindringsinterview med informant (syerske) omkring arbejdsforhold i tekstil-/ konfektions-industrien i Herning fra omring 1960 til 1980 erne. Evas fabrik i Vildbjerg. Erindringsinterview omkring en syerskes etablering af egen trikotagevirksomhed (lønsystue) i 1980 erne. MODE & MESSER. Om messecenter Herning. Herning som centrum for produktion og salg af tekstil- og beklædning i efterkrigstidens Danmark. Aage Damgaard og skjortefabrikken ANGLI en fabrikanthistorie fra Herning. Trikotagefabrikken NEILA. Konfektionsindustriens udvikling og betydningen af de syntetiske materialer. AXELLO i Herning. Virksomhedens og fabrikant Aksel Hansens historie i efterkrigstidens Danmark. Lokalisering af tekstil- og konfektionsindustrien i Herning i perioden ca

9 Spørgeguide Kender du nogen, som arbejder eller har arbejdet i den midtjyske tekstil- og beklædningsindustri? Find frem til en person med tilknytning til tekstil- og beklædningsindustrien og lav et erindringsinterview. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad hedder du og hvornår er du født? Hvor boede/bor du? Hvornår begyndte du at arbejde i tekstilindustrien? Hvad hed den fabrik/systue, hvor du først fik arbejde? Hvad gik arbejdet ud på? Har du arbejdet på flere fabrikker og som hvad? Hvordan var det at arbejde i tekstilindustrien? Hvornår holdt du op med at arbejde i tekstilindustrien? Har du nogen minder ting, tøj, papirer, billeder fra din tid i tekstilindustrien som vi må fotografere (evt. låne)? Til brug for projektet: Optag interviewet som lydfil eller video, så du har mulighed for at høre det igen. Lav en mundtlig eller skriftlig præsentation, som tager udgangspunkt i din informants fortælling om at arbejde i den midtjyske tekstil- og beklædningsindustri. 9

(Hammerum Hovedgade 28), Jensen & Stampe (Hammerum Hovedgade 95),

(Hammerum Hovedgade 28), Jensen & Stampe (Hammerum Hovedgade 95), Axel Hurtigguide Hansen til og tekstil- velfærdssamfundet og bebyggelsesmiljøer i Herning, Hammerum og Birk for, Tidlig var fabriksindustri uddannelse inden (fra for tekstil- 1870 erne) og beklædningsindustrien

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Fabrikantspillet. Overfaglige mål (Studieområdet Htx)

Fabrikantspillet. Overfaglige mål (Studieområdet Htx) Fabrikantspillet Tværfagligt undervisningsforløb for fagene innovation, kemi og teknologihistorie med udgangspunkt i tekstil- og beklædningsindustriens udvikling i det midtjyske område fra ca. 1950 og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2.s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Forløbsplan 1. eller 2. g klasse Industrialiseringen

Forløbsplan 1. eller 2. g klasse Industrialiseringen Forløbsplan Hold: Emne: 1. eller 2. g klasse Forløbet er et overbliksforløb - industrialisering fra slutningen af 1700 tallet til i dag Forløbet tager udgangspunkt i elevernes samtid Eleverne skal interviewe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Undervisningsbeskrivelse for: 3m hi Fag: Historie Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole Hold: 2.m Termin: Jun 2013 Uddannelse: Stx Lærer(e): Anders Lytzen Lassen og Jonas Niklas Grunnet Brethvad Forløboversigt

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Nils

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 VUC Vestegnen

Læs mere

vad er Mytedetektiverne?

vad er Mytedetektiverne? vad er Mytedetektiverne? På flere måder ligner historikerens arbejde med kilderne en detektivs, og det udnyttes i undervisningssiden Mytedetektiverne.dk. Her skal skoleelever lære at arbejde med historiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Frida

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Undervisningsbeskrivelse for: 1hib15e 0814 Hi Fag: Historie B, HFE Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Historie B enkeltfag koncentreret Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Lærervejledning. Familien Sørensen

Lærervejledning. Familien Sørensen Lærervejledning Familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkomne til undervisningsforløbet Familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen er udarbejdet med det formål,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina Bisgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2013 Jul. 2014 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. Henrik Kallesø-Hansen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016 sommer Vid Gymnasier HTX Teknologihistorie C Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3h hi

Undervisningsbeskrivelse for: 3h hi Undervisningsbeskrivelse for: 3h hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3h Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Herningsholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samtidshistorie B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 til juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/15 Institution Thy/Mors hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe HistorieB Lars

Læs mere

Tekstilbyen Herning. Introduktion til tekstil- og beklædningsindustriens kulturmiljøer i Herning, Hammerum og Birk

Tekstilbyen Herning. Introduktion til tekstil- og beklædningsindustriens kulturmiljøer i Herning, Hammerum og Birk Tekstilbyen Herning Introduktion til tekstil- og beklædningsindustriens kulturmiljøer i Herning, Hammerum og Birk Projektrapport: Kortlægning af tekstil- og beklædningsindustriens kulturarv i Herning Af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August Juni 2009/2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Samtidshistorie Lena

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Psykologi C Kirsten

Læs mere

Danmark erhverv, økonomi og styreform. Den kolde krig med vægt på samt afslutningen

Danmark erhverv, økonomi og styreform. Den kolde krig med vægt på samt afslutningen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Svendborg Erhvervsskole HHX Samtidshistorie B Bente

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hf-enkeltfag Historie B- niveau

Læs mere

Tillært viden i trikotageindustrien

Tillært viden i trikotageindustrien 2013,1 Tillært viden i trikotageindustrien AF KRISTINE HOLM-JENSEN Tekstil- og beklædningsindustrien er afhængig af billig, ufaglært arbejdskraft. Det var blandt andet det, der i 1990 erne fik store dele

Læs mere

At aktivere elevernes forhåndsviden Åben diskussion 20-25 minutter

At aktivere elevernes forhåndsviden Åben diskussion 20-25 minutter Forløb korstogene Faglige mål: reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem redegøre for centrale udviklingslinjer og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 Hansenberg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 09/10

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Gymnasium HTX Teknologihistorie C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Thy/Mors hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Historie B Lars Krogh

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 til juni 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Jørgen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14/15

Læs mere

Tekstil- og beklædningsindustriens spor i Herning, Hammerum og Birk

Tekstil- og beklædningsindustriens spor i Herning, Hammerum og Birk Tekstil- og beklædningsindustriens spor i Herning, Hammerum og Birk Af Tine Froberg Mortensen & Kristine Holm-Jensen Sporene efter tekstil- og beklædningsindustriens historie, f.eks. i form af gamle fabrikker,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2i hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2i hi Undervisningsbeskrivelse for: 2i hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1i Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin November 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau DIO Studieområdet del 3 Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 Stx. Hf. Hhx. Htx Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin April 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Teknologihistorie

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Hvorfor er du, som du er

Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Hvorfor er du, som du er Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne Hvorfor er du, som du er Forløbet er målrettet 1hf historie i KS-samarbejdet. Der er taget udgangspunkt i familiestruktur i forhold

Læs mere

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade

Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2010 Institution Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Gymnasium, Nørregade Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes:

Termin hvori undervisningen afsluttes: Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vestegnen 2-årigt Hf Kulturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (5):

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere