UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK"

Transkript

1 UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens vision for Vordingborg Kommune i Visionen rummer en række erhvervspolitiske temaer, som erhvervspolitikken skal kunne spille sammen med og understøtte. KOMMUNALBESTYRELSENS VISION FOR VORDINGBORG KOMMUNE I 2030 Visionen favner meget bredt og tegner et billede af fremtidens Vordingborg Kommune, hvor vi udnytter vores unikke kompetence og forudsætninger til at skabe de bedst mulige rammer for det gode liv både for kommunens borgere og for kommunens virksomheder. Kogt ned til en enkelt sætning lyder visionen for Vordingborg Kommune i år 2030 således: Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Visionen rummer en række udsagn og billeder, som beskriver Kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune. I visionen fremgår følgende udsagn, som specifikt er henvendt til erhvervsområdet. De skal dog ses i relation til den bredere vision, de indgår i. Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervslivet Vi er kendt for mange iværksættere og virksomheder, som har opnået stor vækst gennem netværk med andre virksomheder og i tæt samarbejde med kommunen. Gode mobil- og bredbåndsforbindelser gør det nemt at bo og drive virksomhed eller være turist i Vordingborg Kommune. Her kan mennesker, idéer og virksomheder gro. Virksomheder med fokus på fødevarer fra landbrug, over forarbejdning, handel og til gourmetrestauranter har fået en særligt stærk position og brand i Vordingborg Kommune. Masser af plads og erhvervsarealer tæt på Vordingborg station og motorvejen samt nem adgang til Kastrup Lufthavn har tiltrukket investeringer og store internationale virksomheder til kommunen. Iværksættere har skabt mindre og innovative teknologi- og produktionsvirksomheder, som med veluddannede, loyale og konkurrencedygtige medarbejdere spiller med de store. ERHVERVSUDVALGETS VISIONER FOR ERHVERVSUDVIKLINGEN I VORDINGBORG KOMMUNE Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. Vordingborg Kommune vil erhvervslivet og vi ønsker at øge kendskabet til vores lokale virksomheder og til de udfordringer og muligheder, som betinger deres vækst. Vi vil gerne i direkte dialog med herboende virksomheder og med virksomheder, der overvejer at lokalisere sig i kommunen, og vi vil gøre vores bedste for at skabe gode løsninger for alle.

2 I de senere års vurderinger af erhvervsklimaet har Vordingborg Kommune modtaget meget blandede anmeldelser. I én undersøgelse ligger vi helt i bund, mens vi i andre undersøgelser ligger i top i forhold til erhvervsvenlighed og rammevilkår. I Vordingborg Kommune er det en klar ambition at ligge i top hele vejen rundt. Derfor vil vi i de kommende år arbejde målrettet med at styrke vores dialog med og service til virksomhederne samt opbygge vores image som erhvervsvenlig kommune. Som kommune og erhvervsliv har vi en fælles opgave med at styrke erhvervsklimaet og i fællesskab tale vores erhvervsliv og lokaleområde op. Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Effektive sagsgange og dialogbaseret sagsbehandling Kommunens varetagelse af service- og myndighedsopgaver påvirker virksomhederne meget direkte og har stor betydning for virksomhedernes konkurrencekraft og mulighed for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Vi vil løbende forbedre vores interne procedurer og serviceydelser til virksomhederne og finde frem til de forbedringer, som kan mærkes ude i virksomhederne i form af mere smidig og effektiv sagsbehandling. Der skal være en løbende og fordomsfri dialog mellem kommunen og erhvervslivet omkring skabelsen af de bedst mulige rammevilkår herunder konkrete ønsker og forslag, der kan styrke den kommunale service til virksomhederne. I forhold til kommunens myndighedsudøvelse ønsker vi i Vordingborg Kommune at være så effektive og servicemindede som muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Der skal være fokus på en direkte dialog mellem kommune og erhvervsliv på alle niveauer, hvor kommunen er synlig og opsøgende over for virksomhederne. Vi skal være gode til at dokumentere, den service vi leverer til virksomhederne blandt andet gennem mere systematisk evaluering af virksomhedernes serviceoplevelser, opfølgning på henvendelser, øget brug af tilfredshedsundersøgelser m.m. Erhvervspolitik er en samlet servicepakke for virksomhederne og de ansatte Kommunens service til borgerne i almindelighed har stor betydning for de medarbejdere, som virksomhederne gerne vil fastholde eller tiltrække. Tiltrækningen af nye virksomheder er ikke kun et spørgsmål om at få overbevist virksomheden om, at placere sig i Vordingborg Kommune, men også at kunne tilbyde attraktive forhold for de ansatte, der ønsker at bo tæt på virksomheden. Derfor er det vigtigt, at erhvervspolitikken ikke begrænses til snævre erhvervspolitiske emner som f.eks. dækningsafgift og grundskyld, men ses som en del af en større helhed, hvor kulturtilbud, natur, byudvikling, infrastruktur, turismeservice, folkeskolernes kvalitet, uddannelsesmuligheder og muligheder for dagpasning spiller en væsentlig rolle for virksomhedernes muligheder for vækst. POLITISKE MÅLSÆTNINGER Vordingborg Kommune arbejder med følgende 5 overordnede temaer for den erhvervspolitiske indsats, som konkretiseres yderligere i en Vordingborg Kommunes handleplan på erhvervsområdet, der udvikles i samarbejde med virksomheder og aktører på erhvervsområdet.

3 GLOBALISERING OG INNOVATION For stadig flere virksomheder indgår arbejdet med innovation som en nødvendig del af at tilpasse sine produkter og organisation til markedet. Vordingborg Kommune ønsker at sætte innovation på dagsordenen og tilskynde flere virksomheder til at afsætte deres produkter på udenlandske markeder. At øge antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune At øge antallet af virksomheder i Vordingborg Kommune der aktivt arbejder med innovation At udnytte mulighederne i forhold de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland At sikre en videndeling og netværksdannelse mellem virksomhederne i Vordingborg Kommune At øge kommunikation og synlighed omkring virksomheder og erhvervsliv fortælle de gode historier At skabe de bedst mulige rammer for virksomheder i Vordingborg Kommune og understøtte virksomhedernes konkurrenceevne. KOMPETENCEUDVIKLING Viden og know how er vigtige konkurrenceparametre, når danske virksomheder skal konkurrere på såvel hjemmemarkedet som på udenlandske markeder. Både den eksisterende arbejdsstyrke og fremtidens medarbejdere skal kunne håndtere de stigende kompetencekrav og selv kunne byde ind med nye løsninger og nye produkter. At øge antallet af unge, der får en kompetencegivende uddannelse blandt andet gennem øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder om skabelse af nye uddannelsesveje. At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed At tiltrække kvalificeret arbejdskraft og bidrage til at der sker en målrettet kompetenceudvikling af virksomhedernes ansatte og ledere At understøtte løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser VIRKSOMHEDER OG IVÆRKSÆTTERE En stor del af virksomhedernes kontakt med det offentlige sker til kommunerne. Vordingborg Kommune ønsker, at virksomhederne oplever kontakten til den kommunale administration som værende dialogbaseret, effektiv og med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og behov.

4 At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver At henvendelser vedrørende mulig placering af erhvervsvirksomheder behandles hurtigt og effektivt At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune At medvirke til at skabe miljøer, som er særligt attraktive for bestemte typer virksomheder og brancher. DETAILHANDEL Et levende og alsidigt handelsliv er en forudsætning for et velfungerende lokalsamfund. Mange detailhandelsvirksomheder møder en række udfordringer i disse år på grund af øget nethandel og stigende forventninger om kundeoplevelser. Et øget samspil mellem detailhandlen, kulturlivet og de lokale uddannelsesinstitutioner skal gensidigt styrke handels- og kulturlivet. At de unge fra uddannelsesinstitutionerne i højere grad tiltrækkes til Vordingborg midtby At de lokale detailhandelsvirksomheder i højere grad udnytter muligheden for nethandel som et supplement til den fysiske butik At der skal ske et tættere samarbejde mellem handelsstandsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events At understøtte målrettet arbejde med indkøbsoplevelser, bymiljøer, der tilskynder til ophold i byen, og serviceudvikling. TURISME Vordingborg Kommune har en række enestående turistattraktioner, der allerede i dag har høje besøgstal. Det økonomiske potentiale inden for turismen er dog langt fra udtømt og Vordingborg Kommune ønsker på sigt, at hæve turismeerhvervets omsætning gennem en styrkelse af turismeerhvervets serviceniveau og det samlede turismeprodukt. At udnytte det gode udgangspunkt, vi har, og bruge det eksisterende ikke starte forfra. At Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark At der sker en fokuseret indsats på at højne det generelle serviceniveau inden for turismeerhvervet, herunder viden om området, tyskkundskaber og kulturforståelse. At der skabes et øget samspil mellem de enkelte turismevirksomheder og kultur- og handelslivet i de 3 købstæder

5 At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune At styrke branding og markedsføring af Vordingborg Kommune som helhed, vel vidende at Møns Klint er det, der trækker turisterne til.

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere