Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up"

Transkript

1 Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende opstartsvirksomheder fra Danmark og udlandet. Accelerace har været med til at finansiere mere end 70 opstartsvirksomheder og har samlet investeret lidt over 230 mio. kr. De virksomheder, som har været med i Accelerace klare sig godt. 92 pct. af dem lever fortsat og er i gang med at udvikle deres forretning. Det skal sammenlignes med den normale overlevelsesrate blandt opstartsvirksomheder på ca. 50 pct. Over 70 pct. af dem har rejst finansiering efter deres deltagelse i Accelerace. De har samlet rejst mere end 750 mio. kr. Og virksomhederne har øget deres værdi med mere en 1,5 mia. kr. Af de 250 virksomheder er ca. 40 inden for cleantech, herunder smart energy, home automation og udvikling af teknologier til energiproduktion. Den typiske Accelerace virksomhed er plus fem ansatte, har et fungerende produkt, som er gået igennem de første afprøvninger i markedet eller en fungerende prototype, som kan introduceres inden for de kommende 6 måneder. Accelerace vil fra starten af april i samarbejde med Green Tech Center tilbyde udvalgte opstartsvirksomheder 3 måneders intensiv forretningsudvikling, hvor der er fokus på at udvikle og implementere en skalerbar forretningsmodel Green Scale Up. Dette tilbud består af: Deltagelse i 4 workshops hvor vi går i dybden med, hvad der skal til for at bygge en skalerbar forretning 3 Individuelle labs, hvor hver virksomhed arbejder med at udvikle helt kortsigtede milestone planer for, hvordan der skaffes kunder og igangsættes konkrete eksperimenter med teknologi og salg Individuel sparring med Accelerace teamet og eksperter inden for virksomhedens teknologi- og markedsområde Adgang til mulige finansieringskilder og herunder fastlæggelse af finansieringsbehov of finansieringstype Udvikling af virksomhedens netværk og evt. opbygning af bestyrelse eller advisory board afhængig af virksomhedens behov Accelerace Green Scale Up er et fuldt individualiseret forløb med fokus på hver virksomheds præcise behov men baseret på erfaringerne fra arbejdet med de mere end 250 virksomheder, som har deltaget i Accelerace.

2 En ny måde at arbejde med udviklingen af en skalerbar forretningsmodel Man kan lægge mange planer her i verden. Problemet er, at de sjældent holder. Og specielt hvis man er mindre virksomhed, som er i gang med at udvikle en skalerbar forretningsmodel, så er der næsten garanti for, at den oprindelige plan ikke holder, men skal ændres. Ser man på udviklingen af nogen af de mest succesfulde opstartsvirksomheder i verden, så er det stort set aldrig deres plan A, som har endt med at give succes i markedet. Alle opstartsvirksomheder har været igennem mellem 7 og 10 såkaldte iterationer, hvor de har ændret deres produkt, ændret deres måde at sælge det på, ændret deres måde at tjene penge på mv. for at komme fra deres oprindelige model til den model, som kan skaleres i markedet. Erfaringerne fra Accelerace tyder på, at hastigheden og omkostningerne i disse iterationer er afgørende for at få succes uanset om det så på den korte bane er at rejse penge, finde de rigtige kunder eller udvide salget tilstrækkeligt hurtigt. Hvis en virksomhed formår at lave iterationerne hurtigt og effektivt, så reducerer den risikoen hurtigere og bedre pr. omkostningskrone. Eller sagt med andre ord den kommer længere frem for færre penge. Accelerace handler netop om at reducere risikoen per omkostning og dermed hurtigere komme frem til den præcise model, som kan skaleres. Det kræver på den ene side noget systematik og på den anden i hel masse vilje. Accelerace har udviklet en simpel model for, hvordan virksomheder hurtigt og effektiv kan udvikle en skalerbar forretningsmodel. I Accelerace tror vi på, at virksomheder udvikles gennem handlinger. Ikke ved at sidde på skolebænken eller lave store strategier. Vi tror på, at man måden at handle på drejer sig om at arbejde systematisk med at opstille antagelser om forretningen, prioritere disse antagelser, så der kommer fokus på dem, som giver værdi, teste antagelserne gennem helt konkrete eksperimenter i markedet eller med teknologien og så have evnen til at tolke de resultater man får fra de enkelte eksperimenter og bruge det til at bygge sin salgsmodel, sin teknologi mv., jf. nedenstående figur. Figur 1: Den iterative udvikling af en skalerbar forretningsmodel

3 Hypotese Feed-back Businessplan Test Mønstre Action Koncept Bevis Som led i Accelerace Green Scale Up kommer virksomhederne igennem disse iterationer, kommer til arbejde systematisk med at opstille antagelser om forretningen, prioritere dem med fokus på værdiskabelse, designe eksperimenter, som kan teste dem, tolke feedback og ud fra det finde de helt rigtige næste handlinger. I Accelerace tror vi på, at man kan lære at arbejde på den måde, men at det kræver noget træning. Vi tror på, at den træning kun kan ske ved at gøre det. Vi tror på, at virksomheden udvikler sig i takt med, at man arbejder på den måde og dermed øger sin chance for at blive en succes. Og vi tror på, at nu større indsats du selv lægger desto større er udbyttet. Vi tor også på, at virksomheder er forskellige og har specifikke problemer. Derfor er det afgørende at den grundlæggende metode målrettes de præcise udfordringer, og at vi har en fælles forståelse af, hvad de er. Derfor starter vi altid med en diskussion om, hvad der virkelig brænder lige nu og her. 3 måneders intensiv forretningsudvikling Sammen med Green Tech Center tilbyder Accelerace virksomheder med tilknytning til Green Tech Center at være med i en forkortet, intensiv version af Accelerace, som vil foregå på Green Tech Center. Dette forløb vil bestå af: 1. Indledende drøftelse af fokus hvad brænder her og nu og hvad vil virksomheden gerne have ud af det dette skal lede frem til centrale fokusområder, som skal være omdrejningspunktet 2. 4 workshops af ca. en dags varighed fokus på hvordan der bygges skalerbare forretningsmodeller kombineret med konkret arbejde med virksomheden 3. 3 labs hver virksomhed bruger 2 timer sammen med Accelerace teamet med fokus på at drøfte antagelser, prioritere dem, planlægge eksperimenter og tolke feedback. Hvert lab munder ud i konkrete handlinger, der kan igangsættes med det samme 4. Individuel opfølgning 3 møder med et dedikeret medlem af Accelerace team, som følger op og er villig til at hjælpe praktisk med at komme videre

4 5. Identificering af relevant netværk og kontaktpersoner, som kan deltage i udviklingen af virksomheden, fx gennem bestyrelse eller lignende Workshops: De fire workshops vil hver især fokusere på specifikke emner inden for udviklingen af en skalerbar forretning. På den første workshop sætter vi fokus på, hvad de bedste gør, hvordan de arbejder med at udviklede res forretning. Herudover fokuseres der på de typiske risici, som virksomheder, der skal skalere løber ind i og hvordan de kan håndteres. Derudover præsenteret en række konkrete værktøjer, som virksomheden kan bruge til at begynde at kortlægge risici og handlinger i forhold til dem. På den anden workshop sætter vi fokus på sammenhængen mellem produkt og marked. Har vi det rigtige produkt til de rigtige kunder, og hvordan finder vi det optimale match. Som led heri fokusere vi ind på, hvem der er de reelle kunder, hvordan de prioritere deres ressourcer, og hvordan man bringer sig i en gunstig position i forhold til dem. Herunder hvad der skal til på teknologisiden for at komme ind ad døren. På den tredje workshop begynder vi at fokusere på vores salgsmodeller. På hvordan vi arbejder systematisk med en pipeline, antagelser om skridtene i den pipeline, og hvad vi skal have for at øge hastigheden i vores pipelinen. Herunder hvad vi mangler af materialer og andet for at øge hastigheden i vores konverteringer fra tidlige dialoger til succes i form salg, partnerskaber mv. Fjerde workshop går ned i vores finansielle model. Hvordan bygger vi et præcist billede af, hvad der skal til for at lykkes finansielt, hvilke forventninger har vi til indtjening, skal vi rejse penge eller er der andre veje til at komme hurtigere frem med vores virksomhed. Her bygger vi forskellige scenarier og begynder at regne på sandsynlighederne for at de indtræffer, og hvordan vi kan reagere. Alle workshops er en kombination af inspiration og konkret arbejde med virksomheden. Det er en fordel, hvis der er mindst to deltager pr. virksomhed, da det giver bedre dialog. Accelerator lab er typisk 2-3 timers individuel drøftelse mellem den enkelte virksomhed og et udvalgt team fra Accelerace samt evt. eksterne eksperter. Hver lab har en fast struktur med følgende indhold: Oplistning af centrale antagelser hvad er det vi tror om vores forretning, teknologi, marked mv. Prioritering af antagelser hvilke er de vigtigste i forhold til at øge værdien af vores selskab og minimere risikoen Design af eksperimenter hvordan kan vi lave konkrete eksperimenter inden for den kommende måned, som kan give os svar på om vores antagelser er rigtige Hvad er det for feedback vi gerne vil have og hvordan skal vi tolke den feedback vi får Hvert lab skal munde ud i en handlingsplan for den kommende måned. Dvs nogle konkrete actions, som kan flytte virksomheden frem. På den individuelle opfølgning vil der blive afholdt en drøftelse med virksomhederne om, hvordan det går med at realisere handlingerne og herunder en drøftelse af, om hvordan Accelerace kan bidrage. Endvidere vil disse drøftelser blive brugt på at identificere relevante kontaktpersoner, netværk mv. for virksomheden. Udbyttet af det samlede forløb på tre måneder skal være: Et bud på, hvordan forretningen skal skalere og hvilke handlinger der skal til

5 En model for hvordan skaleringen kan finansieres hvis nødvendigt, herunder identificering af kilder hertil Et billede af, hvordan der kan arbejdes med at tilføre flere kompetencer eller ressourcer, og hvordan de skaffes For de virksomheder, som har fundet ud af en skalerbar forretning vil Accelerace tage stilling til mulighederne for, at Accelerace kan deltage i finansieringen fra en af de tre Accelerace investeringsfonde eller om det er relevant at deltage i det udvidede Accelerace program efterfølgende. Såfremt der interesse i at deltage, tages der kontakt til Dorthe Bramsen Clausen fra Green Tech Center som sammen med Accelerace vil lave en vurdering af de enkelte virksomheder og udvælge de mest relevante. Forløbet starter i april 2015, og de konkrete datoer vil blive meldt ud snarest I kan finde dem på Green Tech Centers hjemmeside. Accelerace Green Scale Up er pilotforsøg, hvor vi skal lære i fællesskab, derfor er deltagelse i dette forløb gratis.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere