RIGSADVOKATEN J.nr Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN J.nr. 2004-120-0014. Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216"

Transkript

1 RIGSADVOKATEN Bilag J.nr Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 Indledning Beskrivelsen af dommene er opdelt i følgende grupper: Gruppe 1: Forsøg på overfaldsvoldtægt Gruppe 2: Fuldbyrdet overfaldsvoldtægt Gruppe 3: Forsøg på kontaktvoldtægt Gruppe 4: Fuldbyrdet kontaktvoldtægt Gruppe 5: Forsøg på parvoldtægt Gruppe 6: Fuldbyrdet parvoldtægt Om denne opdeling henvises til beskrivelsen i redegørelsen afsnit 2. Beskrivelsen er foretaget på en sådan måde, at de oplysninger, der må antages at have haft væsentlig betydning for straffastsættelsen, fremgår. Tiltaltes alder er nævnt i alle tilfælde, hvorimod forurettedes alder som udgangspunkt kun er nævnt, såfremt forurettede er særlig ung eller ældre, idet dette forhold kan have betydning for straffastsættelsen. Såfremt der har været uenighed mellem by-, landseller Højesteret om straffastsættelsen, eller såfremt der har været dissens, fremgår det af beskrivelsen. Gruppe 1: Forsøg på overfaldsvoldtægt Dom 1 Vestre Landsrets ankedom den 9. februar 2005 Fængsel i 1 år og 6 måneder (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 29-årig mand mod en kvinde, der var på vej hjem fra et diskoteksbesøg. Forurettede blev overfaldet bagfra af tiltalte, så hun faldt. Hun fik kæmpet sig op igen og spurgte tiltalte, hvad han lavede. Tiltalte svarede, at forurettede skulle have noget pik. Tiltalte tvang herefter igen forurettede ned på jorden. Da der kom en bil, som standsede, slap tiltalte forurettede og løb fra stedet. Tiltalte var i 1996 dømt for ligeartet kriminalitet. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 6 måneders fængsel under henvisning til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dom 2 Vestre Landsrets ankedom af 4. januar 2005 (TfK ) Fængsel i 1 år og 9 måneder (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 41-årig mand mod en kvinde, der en morgen gik på gaden for at møde nogle veninder. Tiltalte stod i en gyde, og da forurettede gik forbi, greb han ud efter hende. Tiltalte fastholdt forurettede, stak sin hånd ned i hendes bukser og kyssede hende. Forurettede gjorde modstand og skreg. Tiltalte bar herefter forurettede nogle hundre-

2 2 de meter ned ad gaden og slog hende flere gange i ansigtet med knytnæveslag. Forurettede blev hørt af veninderne, og tiltalte blev herefter overmandet af tililende personer. Tiltalte var 14 år tidligere straffet for ligeartet kriminalitet. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 9 måneders fængsel under henvisning til, at voldtægtsforsøget var sket på åben gade, at der forinden ikke havde været kontakt mellem parterne, at tiltalte udøvede ikke ubetydelig vold, og at forsøget alene mislykkedes på grund af kombinationen af forurettedes modstand og tilkommende personers indgriben. Dissens af en dommer for at fastsætte straffen til 2 års fængsel. Dom 3 Østre Landsrets ankedom af 16. juni 2004 Fængsel i 2 år (stadfæstelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 26-årig mand over for en kvinde, som tiltalte havde mødt på et værtshus. Parterne havde talt lidt med hinanden, men forlod ikke værtshuset sammen. Tiltalte kom ud fra en port og greb forurettede bagfra, skubbede hende op ad en mur og trak hendes bukser ned. Herefter væltede tiltalte forurettede omkuld og begyndte at tage sine bukser af, mens han holdt forurettede med den ene arm. Flere vidner kom løbende til, hvorefter tiltalte flygtede fra stedet. Tiltalte var i 1995 idømt en fællesstraf på 1 år og 10 måneders fængsel for voldtægt. I 1997 blev han for forsøg på voldtægt og en fuldbyrdet voldtægt idømt en fællesstraf på 3 års fængsel omfattende en reststraf på 233 dage. Byretten fastsatte straffen til 2 års fængsel under henvisning til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Landsretten stadfæstede byrettens dom. Dom 4 Vestre Landsrets ankedom af 11. august 2004 Fængsel i 2 år og 6 måneder (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, mod en 24-årig kvinde F1 og samleje og anden kønslig omgængelse efter straffeloven 222, stk. 1, jf. 224, mod en 14-årig stedsøster F2 begået af en 23-årig mand. Tiltalte overfaldt F1, som var på vej hjem fra arbejde på cykel og trak hende ned i en grøft, hvorefter han satte sig overskrævs på hende. Herefter tildelte han hende to knytnæveslag i ansigtet, tvang en handske ind i munden på hende og bed hende i tommelfingeren i et forsøg på at opnå samleje. En taxachauffør kom tilstede, hvorefter tiltalte opgav sit forehavende og flygtede fra stedet. Herudover havde tiltalte adskillige gange i en periode på ca. 4 måneder samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje med F2. Tiltalte pressede forurettede til at onanere sit lem og til analt og vaginalt samleje. Tiltalte var straffet adskillige gange tidligere for berigelseskriminalitet, senest i 2003, hvor han tillige blev dømt for brandstiftelse. Byretten fastsatte straffen til 2 års fængsel og henviste til karakteren af forholdet mod F1 og til, at tiltalte alene opgav sit forehavende, da taxachaufføren tilfældigt kom tilstede. Dommen omfattede også to forsøg på tyveri og et hærværksforhold. Landsretten forhøjede straffen til 2 år og 6 måneders fængsel under henvisning til lov nr. 380 af 6. juni Dissens af to dommere for at fastsætte straffen til 2 års fængsel. Dom 5 Vestre Landsrets ankedom af 9. marts 2005

3 3 Fængsel i 2 år og 6 måneder (stadfæstelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, forsøg på anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, jf. 21, og vold efter straffelovens 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1, begået af en 17-årig mand over for en kvinde, der var nabo til en bekendt af tiltalte. Tiltalte bankede på hos forurettede, der lukkede døren op, fordi tiltalte udgav sig for at være forurettedes nabo. Herefter greb tiltalte forurettede om halsen, holdt hende for munden, tvang hende ned på en sofa og satte sig overskrævs på hende. Tiltalte forsøgte at tvinge sit lem ind i munden på forurettede, hvilket mislykkedes p.g.a. hendes modstand. Herefter rev tiltalte forurettedes bh og trusser af og forsøgte at gennemføre samleje. Tiltalte slog forurettede flere gange med flad hånd og knytnæve og klemte om hendes hals med begge hænder. Tiltalte opgav sit forehavende, da der blev banket på døren til forurettedes lejlighed, hvorefter forurettede sprang nøgen ud af vinduet. Tiltalte indhentede forurettede og væltede hende omkuld, hvorefter han slog hendes hoved ned i et betondække og tildelte hende slag og spark overalt på kroppen. Dommen omfattede yderligere vold efter straffelovens 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1, ved forsøg på at stikke en mand med kniv. Tiltalte var tidligere idømt 60 dages betinget fængsel for vold og overtrædelse af våbenloven samt en ungdomssanktion for røveri og overtrædelse af straffelovens 123. Byretten fastsatte en fællesstraf på 2 år og 6 måneders fængsel, der omfattede den betingede dom på 60 dages fængsel. Byretten lagde vægt på tiltaltes forstraffe, at tiltalte opsøgte forurettede på dennes bopæl og på den udøvede vold. Landsretten stadfæstede dommen. Dissens af to dommere for at fastsætte straffen til 2 år og 3 måneders fængsel. Gruppe 2: Fuldbyrdet overfaldsvoldtægt Dom 6 Vestre Landsrets dom af 8. december 2004, nævningesag (TfK / UfR V) Fængsel i 2 år og 3 måneder Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 18-årig mand mod en 16-årig pige samt vold efter straffelovens 244 mod forurettedes veninde. Tiltalte så forurettede og forurettedes veninde på gaden, hvor han fulgte efter dem, greb fat i forurettede og førte hende ind i et buskads, hvorefter han smed hende på jorden, truede hende på livet og gennemførte samleje. Forurettedes veninde, der ligeledes var hevet ind i buskadset, forblev på stedet og blev tvunget til at holde forurettedes hoved og overvære voldtægten, idet hun blev hevet i håret og slået i ansigtet. Retslægerådet fandt, at tiltalte var mentalt retarderet i lettere grad eller befandt sig i en tilstand ligestillet hermed, hvorfor tiltalte var omfattet af straffelovens 16, stk. 2. Tiltalte blev idømt fængsel i 2 år og 3 måneder. Landsretten lagde på den ene side vægt på voldtægtsforholdets grovhed og på den anden side på tiltaltes svage personlige ressourcer samt, at tiltalte havde været varetægtsfængslet i ca. 1 år. Dom 7 Fredericia rets dom af 11. august 2004 Fængsel i 2 år og 6 måneder Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 23-årig mand mod en døvstum kvinde. Tiltalte havde set forurettede i det kvarter, hvor de begge boede, men havde aldrig talt med hende. En nat gik tiltalte over til forurettedes bopæl og skaffede sig adgang ved at knuse ruden til hendes fordør. Han overfaldt hende i sengen og fastholdt hende samtidig med, at han førte sit lem op i hendes

4 4 skede og gennemførte samlejebevægelser. Forurettede råbte om hjælp, og tiltalte stoppede sit forehavende, hvorefter forurettede vred sig løs og løb ud af lejligheden. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder. Straffen var en fællesstraf, som omfattede en dom på 40 dages betinget fængsel for overtrædelse af færdselsloven. Retten bemærkede, at tiltalte var brudt ind hos forurettede, der lå og sov, og at tiltalte måtte have været bekendt med, at forurettede var døvstum og dermed i en særlig forsvarsløs situation. Der blev i formildende retning lagt vægt på, at der ikke var sket nogen fysisk skade på forurettede. Dom 8 Vestre Landsrets ankedom af 30. november 2004 Fængsel i 3 år og 11 måneder (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og forsøg herpå efter 21, anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, og blufærdighedskrænkelse efter straffelovens 232 begået af en 25-årig mand mod to kvinder (F1 og F2). Tiltalte kørte en nat rundt i sin bil, hvor F1 kørte på cykelstien. Tiltalte greb fat i forurettede og lagde hånden over hendes mund og næse. Herefter væltede han hende omkuld og sagde, at han var bevæbnet med en kniv. Tiltalte berørte forurettede i skridtet, på brysterne og tvang sit lem i munden på hende til sædafgang. I det andet forhold ca. 3 måneder senere kom F2 kørende af en cykelsti tidligt om morgenen, hvor tiltalte væltede hende af cyklen. Tiltalte beordrede forurettede ind på en nærliggende mark under trussel om, at han havde en kniv. Tiltalte gennemførte herefter samleje. Tiltalte blev endvidere dømt for trusler efter straffelovens 266. Tiltalte var tidligere idømt fængsel i 8 måneder for narkotikakriminalitet. Byretten fastsatte i medfør af straffelovens 89 straffen til fængsel i 3 år og 11 måneder. Ved straffastsættelsen lagde retten vægt på forholdenes grove karakter, herunder de fremsatte trusler og de omstændigheder, hvorunder forholdene var begået. Landsretten stadfæstede dommen. Dom 9 Højesterets dom af 18. juni 2004 (UfR H) Fængsel i 3 år (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af to mænd T1 og T2 på henholdsvis 21 år og 26 år og to i udlandet bosiddende medgerningsmænd, hvis sager blev behandlet særskilt. En 38-årige kvinde traf de fire gerningsmænd på et værtshus, hvor hun bl.a. drak af deres whisky og dansede med to af gerningsmændene. Hun bad dem køre hende hjem, og de kørte alle fem fra værtshuset i T1 s bil. T1 parkerede bilen på en rasteplads i en skov, hvorefter gerningsmændene tvang forurettede ind i skoven og tiltvang sig samleje og oralsex med forurettede, mens hun blev fastholdt. De tiltalte forlod forurettede på gerningsstedet. Byretten fastsatte straffen for T1 til 1 år og 9 måneders fængsel og for T2 til 2 år og 3 måneders fængsel. Ved straffastsættelsen lagde byretten vægt på, at forholdene var udøvet af flere i forening, og for så vidt angik T2, at hans udnyttelse af forurettede stod på i et længere tidsrum. Sagen blev anket af anklagemyndigheden. Landsretten forhøjede straffen til 3 års fængsel for begge tiltalte. Landsretten fandt, at alle gerningsmændene havde handlet i forening, og henviste til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 samt til, at det af bemærkningerne til lovforslaget fremgik, at der skulle ske en yderligere skærpelse af straffen i sager om gruppevoldtægt. Landsretten henviste endvidere til forholdets grovhed, herunder, at der var tale om gruppevoldtægt af længere varighed, begået af fire personer mod samme kvinde. Dissens af to dommere for at fastsætte straffen til 3 år og 6 måneders

5 5 fængsel. T1 ankede med Procesbevillingsnævnets tilladelse til Højesteret. Højesteret stadfæstede landsrettens dom. Dissens af to dommere for at fastsætte straffen til 3 år og 6 måneders fængsel. Gruppe 3: Forsøg på kontaktvoldtægt Dom 10 Østre Landsrets ankedom af 19. maj 2004 Fængsel i 1 år, heraf 10 måneder betinget (stadfæstelse) Overtrædelse af straffelovens 225 og 210, stk. 3, jf. stk. 1, jf. 222, stk. 1, samt 216, stk. 1, begået af en 73-årig mand over for hans 14-årige barnebarn. Forurettede var på besøg hos sine bedsteforældre, hvor han faldt i søvn på en drømmeseng. Tiltalte trak forurettedes bukser af, lagde sig ovenpå ham, hvorved han vågnede, stak en finger op i forurettedes endetarm og tog fat i forurettedes lem, mens han fastholdt forurettede. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år, hvoraf 10 måneder blev gjort betinget. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på tiltaltes høje alder, hans personlige og helbredsmæssige forhold i øvrigt, at tiltalte ikke tidligere var straffet samt på forholdets enkeltstående karakter. Byretten fandt det efter omstændighederne forsvarligt, at gøre en væsentlig del af straffen betinget. Landsretten, der ikke fandt grundlag for at nedsætte straffen eller for at gøre hele straffen betinget, stadfæstede byrettens dom. Dom 11 Vestre Landsrets ankedom af 22. november 2004 Fængsel i 10 måneder (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 32-årig mand over for en kvinde, som tiltalte mødte til en privat fest. Tiltalte havde flere gange i løbet af aftenen lagt op til forurettede, men var blevet afvist. Sidst på aftenen var tiltalte og forurettede tilfældigvis alene hos en fælles bekendt, hvor forurettede skulle hente sin jakke, og tiltalte skulle overnatte. Tiltalte greb fat i forurettedes arme, fastholdt hende og fremviste sit erigerede lem. Under trusler om at nikke forurettede en skalle og give hende knytnæveslag, rev tiltalte bh og trusser af forurettede og slikkede hendes bryster. Tiltalte fandt ud af, at forurettede havde menstruation, og opgav herefter sit forehavende. Byretten fastsatte straffen til 4 måneders fængsel, hvoraf de 3 måneder blev gjort betinget, under henvisning til tiltaltes gode personlige forhold. Landsretten forhøjede straffen til 10 måneders fængsel og bemærkede, at der uanset oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold ikke var grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. Dom 12 Ålborg rets dom af 18. juni 2004 Fængsel 1 år og 3 måneder Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 51-årig mand over for en kvinde, som tiltalte kendte perifert. Tiltalte og forurettede befandt sig begge på en bodega, hvor de talte med hinanden. Forurettede forlod stedet alene. Samme aften ringede tiltalte til forurettede for at låne 100 kr. Da tiltalte kom for at hente pengene, inviterede forurettede ham indenfor. Kort efter foreslog tiltalte, at de skulle have sex, hvilket forurettede afviste. Tiltalte tvang hende herefter ind i soveværelset, hvor han tog hendes undertrøje og trusser af og lagde sig ovenpå hende. Forurettede fik vristet sine arme fri og aktiverede en alarm med forbindelse til et beredskabscenter. Tiltalte opgav herefter sit forehavende og afventede politiet. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 3 måneders fæng-

6 6 sel under henvisning til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dissens af en dommer for at fastsætte straffen til 1 års fængsel. Dom 13 Vestre Landsret ankedom af 22. november 2004 Fængsel 1 år og 3 måneder (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 52-årig mand over for en 15-årig pige. Tiltalte arbejdede i et omrejsende tivoli. Grundet bl.a. skoleafslutning befandt forurettede og hendes kæreste sig en del på tivolipladsen, hvor de faldt i snak med tiltalte, som inviterede dem ind i sin beboelsesvogn til drinks. En af tiltaltes kollegaer kom tilstede, og efter en ordveksling på polsk hev kollegaen forurettedes kæreste ud af vognen. Tiltalte pressede herefter forurettede ned på en seng, trak hendes jakke og bluse op og befølte hende på brysterne. Herefter trak tiltalte sine egne og forurettedes bukser ned og forsøgte, mens han holdt forurettede nede på sengen med armene på hendes skuldre, at trænge ind i hende, hvilket han opgav, da han fik sædafgang. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel. Byretten lagde i skærpende retning vægt på forurettedes unge alder og i formildende retning på, at den vold, tiltalte havde anvendt, ikke var grov, og at voldtægtsforholdet ikke blev fuldbyrdet. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 3 måneders fængsel. Ved straffastsættelsen blev der, ud over det af byretten anførte, lagt vægt på, at der havde været en vis kontakt mellem forurettede og tiltalte, og at tiltalte havde arrangeret, at parterne blev alene i beboelsesvognen. Dissens af tre dommere for at fastsætte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Dom 14 Østre Landsrets ankedom af 21. april 2004 Fængsel i 1 år og 6 måneder (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 25-årig mand over for en kvinde, som tiltalte havde mødt få gange tidligere bl.a. i forbindelse med levering af en sofa. Tiltalte indfandt sig hos forurettede kl under foregivende af at være forfulgt og spurgte om hjælp. Tiltalte blev lukket ind, hvorefter han forsøgte at kysse forurettede, hvilket forurettede afviste. Herefter skubbede tiltalte forurettede ned i en sofa og kyssede hende på brystet. Tiltalte satte sig overskrævs på forurettede og forsøgte at stikke en finger op i skeden på hende, hvorefter tiltalte onanerede. Tiltalte var tidligere dømt flere gange, herunder for vold. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 6 måneders fængsel under henvisning til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dom 15 Østre Landsrets ankedom af 16. august 2004 Fængsel 1 år og 6 måneder (stadfæstelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 26-årig mand over for en kvinde, som var lillesøster til en af tiltaltes venner. Tiltalte boede i en lejlighed, som forurettede besigtigede med henblik på at overtage. Tiltalte inviterede forurettede til en fest i lejligheden. Under festen talte tiltalte og forurettede sammen, men de havde på intet tidspunkt nogen seksuel kontakt. Forurettede overnattede efter festen i lejligheden og vågnede ved, at tiltalte forsøgte at tage hendes strømpebukser og trusser af. Han forsøgte at trænge op i hende, men afstod, da hun havde menstruation. I stedet tiltvang han

7 7 sig analt samleje, mens han fastholdt forurettede. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Landsretten stadfæstede dommen. Dom 16 Vestre Landsrets ankedom af 25. maj 2004 Fængsel i 1 år og 9 måneder (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, og forsøg på anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 53-årig mand over for en kvinde, som han havde mødt på et værtshus. Da værtshuset lukkede, inviterede forurettede tiltalte med hjem i sin lejlighed til en øl. I lejligheden forsøgte tiltalte at tiltvinge sig vaginalt og analt samleje, idet han fastholdt hende og tildelte hende adskillige slag i ansigtet og på kroppen. Både tiltalte og forurettede var berusede, og forurettede havde efterfølgende kun delvis erindring om forløbet. Byretten frifandt. Landsretten dømte tiltalte og fastsatte straffen til 1 år og 9 måneders fængsel. Landsretten lagde til grund, at tiltalte tildelte forurettede flere slag i ansigtet og på kroppen samt fastholdt hende og forsøgte at indføre noget (ikke nærmere konkretiseret) i hendes skede- og endetarmsåbning med henblik på at få vaginalt og analt samleje med hende. Landsretten henviste endvidere til forholdets grovhed. Dom 17 Assens rets dom af 18. maj 2004 Fængsel i 2 år Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 210, stk. 1, jf. 21, og overtrædelse af straffelovens 232 begået af en 38-årig mand over for hans årige datter. Tiltalte befølte gennem et år jævnligt datteren på brysterne. I et tilfælde havde tiltalte afklædt forurettede mod hendes vilje, og i et tilfælde skubbede tiltalte forurettede ned på hendes seng, trak bukserne af hende og hev hendes underbukser til side. Forurettede skreg, og tiltalte stoppede sit forehavende. Byretten fastsatte straffen til 2 års fængsel. Der blev i skærpende retning lagt vægt på, at blufærdighedskrænkelserne havde stået på i en længere periode, og at forholdene var begået over for tiltaltes datter. I formildende retning lagde retten vægt på, at der var tale om forsøg på voldtægt. Dom 18 Østre Landsrets ankedom af 1. juni 2004 (TfK ) Fængsel i 2 år og 6 måneder, fællesstraf (stadfæstelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 2, jf. stk.1, jf. 21, begået af en 19-årig mand over for en kvindelig bekendt. Tiltalte og forurettede opholdt sig sammen med to andre venner i en lejlighed, da tiltalte bad de andre personer om at forlade stuen, idet han ville være alene med forurettede. Vennerne nægtede at forlade stuen, og forurettede tilkendegav, at hun ikke var interesseret i at være alene med tiltalte. Kort herefter tog tiltalte hårdt fat om forurettedes arm, hvorefter han førte hende ud i køkkenet og lukkede døren. Tiltalte fejede benene væk under forurettede, så hun faldt ned på ryggen, hvorefter han satte sig hen over hende og forsøgte at kysse hende. Han befølte hendes ene bryst og tog hende i skridtet uden på tøjet. Tiltalte trak sine bukser ned om hofterne, trak en lommekniv frem og sagde hvis du skriger, bliver det værst for dig selv. Umiddelbart herefter hørte tiltalte, at der var en person på vej hen mod køkkenet, og opgav sit forehavende. Tiltalte var tidligere i 2002 straffet for voldtægt med 1 år og 3 måneders fængsel. Byretten fastsatte straffen til en fællesstraf på 2 år og 6 måneder med hensyn til en reststraf på 153 dage. Landsretten stadfæstede byrettens dom.

8 8 Gruppe 4: Fuldbyrdet kontaktvoldtægt Dom 19 Østre Landsret ankedom af 22. oktober 2004 Fængsel i 1 år og 6 måneder (skærpelse) Overtrædelse af straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, voldtægt i form af analt samleje begået af en 26-årig mand over for en kvinde, som tiltalte fik kontakt med via internettet. Forurettede og hendes veninde mødtes med tiltalte og dennes ven, og de kørte alle fire rundt i tiltaltes bil. Efter midnat blev veninden sat af, og herefter kørte tiltalte, vennen og forurettede til tiltaltes lejlighed. Tiltalte og forurettede blev sat af og gik alene op i lejligheden. Tiltalte ville have sex. Forurettede sagde adskillige gange, at hun ikke var interesseret, hvorefter tiltalte berørte forurettede og trak hendes bukser og underbukser ned, imens hun protesterede og forsøgte at holde fast i sit tøj. Tiltalte fastholdt forurettede og førte sit lem op i forurettedes endetarm. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 6 måneders fængsel med henvisning til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dom 20 Østre Landsrets ankedom af 28. april 2004 (TfK ) Fængsel 1 år og 6 måneder (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 30-årig mand mod en tidligere kæreste gennem fire år. Parret havde et fælles barn og havde derfor en del kontakt, dog ikke af seksuel art. Den pågældende dag mødtes de for at tale om økonomiske anliggender. Forurettede kørte med tiltalte til dennes arbejdsplads i en stald. I stalden tog tiltalte fat i forurettede og pressede hende op mod en mur. Han krængede bukserne af hende og førte to gange sit lem op i hendes skede og foretog samlejebevægelser, hvorefter forurettede rev sig løs. Byretten fastsatte straffen til 1 års fængsel og lagde vægt på forholdets grovhed og på, at parterne, uanset de var tidligere samlevende, ikke havde haft samleje i flere år. Byretten lagde endvidere vægt på, at tiltalte var ustraffet og havde gode personlige forhold. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 6 måneders fængsel under henvisning til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dom 21 Østre Landsrets ankedom af 18. februar 2005 Fængsel i 1 år og 9 måneder (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 33-årig mand mod en kvinde, som han tilfældigt mødte på et værtshus. Forurettede, der var stærkt beruset, aftalte med tiltalte at tage til hans bopæl, formentlig for at ryge hash. Det næste, forurettede kunne huske, var, at tiltalte havde analt samleje med hende. Forurettede forsøgte at stoppe tiltalte, som herefter slog hende adskillige gange på kroppen og i ansigtet. Tiltalte gennemførte flere vaginale og anale samlejer med forurettede, før hun undløb fra stedet. Dommen omfattede også blufærdighedskrænkelse efter straffelovens 232. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 9 måneders fængsel og henviste til voldtægtsforholdets grovhed samt tidsmæssige udstrækning. Landsretten stadfæstede dommen. Dom 22 Østre Landsrets ankedom af 8. december 2004

9 9 Fængsel i 1 år og 9 måneder (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og samleje med mindreårig gennemført ved tvang, jf. straffelovens 222, stk. 2, begået af en 23-årig mand over for en 13-årig pige. Forurettede opholdt sig i en lejlighed sammen med flere andre, herunder tiltalte. Da forurettede og tiltalte var alene i et værelse, satte tiltalte sig overskrævs på forurettedes hofter og holdt hendes arme fast over hendes hoved, hvorefter han trak bukserne af hende og gennemførte samleje. Tiltalte var tidligere idømt 6 måneders fængsel for bl.a. vold, trusler og afpresning og var prøveløsladt med en reststraf på 59 dage. Byretten fastsatte straffen til en fællesstraf på 1 år og 6 måneders fængsel. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 9 måneders fængsel og henviste til forurettedes alder på gerningstidspunktet og strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dom 23 Østre Landsret ankedom af 13. maj 2004 Fængsel i 2 år (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse end samleje efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 22-årig mand over for en psykisk syg og udviklingshæmmet kvinde, som havde været kæreste med tiltaltes kammerat i ca. 1 år. Forurettede var på besøg hos sin kæreste, hvor tiltalte ligeledes var på besøg. På et tidspunkt bad kæresten forurettede om at forlade stedet, fordi de var kommet op at skændes. Tiltalte forlod stedet sammen med forurettede. Umiddelbart herefter greb tiltalte fat om forurettedes arm og førte hende med til sin bolig. Tiltalte beordrede forurettede til at vente i haven og trak herefter, da han selv var kommet indenfor, forurettede ind gennem sit værelsesvindue. Herefter tog han tøjet af forurettede og førte sit lem ind i hendes endetarm og i hendes skede og tvang forurettede til at tage sit lem i munden. Sagen omfattede endvidere spiritus- og promillekørsel. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel som en fællesstraf, der omfattede en tidligere dom for overtrædelse af færdselslovens 117 på 20 dages betinget fængsel. Landsretten forhøjede straffen til 2 års fængsel under henvisning til grovheden, omfanget og karakteren af det seksuelle overgreb samt strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dom 24 Østre Landsret ankedom af 10. august 2004 (UfR ) Fængsel i 2 år (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, overtrædelse af straffelovens 218, stk. 1, og anden kønslig omgængelse end samleje efter straffelovens 224 og 225, jf. 218, stk. 1, jf. til dels 23, begået af en 38-årig mand over for to psykisk udviklingshæmmede kvinder F1 og F2. Tiltalte fik kontakt med de forurettede gennem sin kæreste, der ligeledes var psykisk udviklingshæmmet. Tiltalte gennemførte over en periode på ca. 5 måneder flere gange samleje med forurettede F1, der på grund af sin mentale tilstand var ude af stand til at modsætte sig dette. Endvidere bestemte tiltalte F1 til at deltage i anden kønslig omgængelse med tiltalte og dennes kæreste. I et tilfælde tiltvang tiltalte sig samleje med F2, idet han fastholdt hendes arme og med magt spredte hendes ben. Byretten, der henførte forholdet mod F2 til 218, stk. 2, idømte tiltalte 10 måneders fængsel. Landsretten henførte forholdet mod F2 til straffelovens 216, stk. 1, og forhøjede straffen til 2 års fængsel. Dom 25 Østre Landsret ankedom af 17. marts 2005 Fængsel i 2 år (skærpelse)

10 10 Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af to mænd på henholdsvis 22 og 23 år mod en kvinde, som de mødte på et diskotek. Parterne havde talt med hinanden på diskoteket, og forurettede havde på et tidspunkt kysset en af de tiltalte (T1). Da forurettede ville forlade stedet, tilbød T1 at køre hende hjem, hvorefter de alle tre kørte fra stedet sammen. Herunder holdt T1 ind på en rasteplads og placerede sig på bagsædet ved siden af forurettede og forsøgte at tage hendes bukser og trusser af. T1 fastholdt herefter forurettede og gennemførte samleje, mens T2 ventede udenfor bilen. De tiltalte byttede flere gange plads, idet de voldtog forurettede på skift i alt fire gange. Forurettede løb efterfølgende fra stedet. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 9 måneders fængsel for begge de tiltalte. Landsretten hævede straffen til 2 års fængsel for begge tiltalte under henvisning til, at der var tale om en voldtægt med flere gerningsmænd på et øde sted, samt til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dom 26 Østre Landsret ankedom af 19. maj 2004 Fængsel i 2 år (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 31-årig mand over for en 28-årig kvinde. Forurettede og tiltalte faldt i snak på en cafe. Da forurettede, der ikke var stedkendt, ville forlade cafeen for at tage hjem, bad hun tiltalte om at følge hende til natbussen. Tiltalte førte forurettede ind i en park, hvor han væltede hende omkuld og gav hende en lussing. Tiltalte hev endvidere i forurettedes bluse med en sådan kraft, at hun fik underhudsblødninger på skuldrene. Tiltalte fastholdt forurettede, rev bukserne af hende og gennemførte samleje. Byretten fastsatte straffen til 2 års fængsel. Dissens af en dommer for at fastsætte straffen til 1 år og 6 måneder. Landsretten stadfæstede byrettens dom. Dom 27 Vestre Landsret ankedom af 18. november 2004 Fængsel i 2 år (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 19-årig mand over for en kammerats 15-årige kæreste. Forurettede og hendes kæreste lå og sov i en lejlighed, da tiltalte ankom. Tiltalte ville tale med sin kammerat i stuen, hvor kammeraten efterfølgende faldt i søvn. Herefter gik tiltalte ind til forurettede i soveværelset og spurgte, om hun ville have sex, hvilket hun afviste. Tiltalte beordrede forurettede til at tage sine underbukser og bh af, og da hun nægtede, rev tiltalte hendes tøj af. Med en kniv ridsede tiltalte forurettede overfladisk i armen og ved hoften, hvorefter han gennemførte samleje med hende og tvang hende til oralsex. Der skete endvidere domfældelse for overtrædelse af straffelovens 244 og 266. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 2 år og lagde ved strafudmålingen vægt på grovheden af voldtægtsforholdet, herunder at der var anvendt kniv, og forurettedes unge alder. Landsretten frifandt i et forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens 266, men stadfæstede herudover byrettens dom. Dom 28 Østre Landsrets ankedom af 25. oktober 2004 Fængsel i 2 år og 6 måneder (formildelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 29-årig mand over for en kvinde, som tiltalte havde mødt via internettet på Scor.dk og havde mailet med i en uge, før de mødtes hos forurettede. Umiddelbart efter, at tiltalte var ankommet, begyndte han at kysse forurettede og føre sin hånd ned i hendes bukser. Forurettede

11 11 bad tiltalte om at stoppe. I forurettedes soveværelse lagde tiltalte forurettede på sengen, hvor forurettede græd og råbte. Tiltalte udtalte, at hvis hun skreg, så naboerne kunne høre det, ville han bide hendes øreflip af. Han tog halsgreb på hende og lagde en pude hen over ansigtet på hende, hvorefter han tog hendes tøj af og tvang hende til oralsex og samleje. Der skete endvidere domfældelse i seks forhold vedrørende trusler. Byretten fastsatte straffen til 3 års fængsel og lagde ved straffastsættelsen vægt på, at voldtægten var gennemført under anvendelse af vold, herunder halsgreb, hvilket kunne indebære livsfare. Endvidere henviste byretten til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Landsretten nedsatte straffen til 2 år og 6 måneders fængsel under hensyn til omstændighederne vedrørende voldtægten. Dom 29 Østre Landsrets ankedom af 18. november 2004 Fængsel i 2 år og 6 måneder (formildelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 222, stk. 1, begået af en 26-årig mand mod en 14-årig pige. Forurettede havde sammen med nogle veninder mødt tiltalte dagen før voldtægten. Tiltalte inviterede pigerne med til fest i tiltaltes klub. Til festen fik forurettede for meget at drikke og blev dårlig. Tiltalte fulgte forurettede ind i et tilstødende lokale, for at hun kunne lægge sig. Her kyssede tiltalte forurettede og tog hende på kroppen, hvorefter han væltede hende ned på en sofa, tog hendes bukser og trusser af og gennemførte samleje, mens hans fastholdt hende. Der skete endvidere domfældelse for overtrædelse af straffelovens 245, stk. 1, og våbenloven. Byretten fastsatte straffen til 3 års fængsel. Landsretten nedsatte straffen til 2 år og 6 måneders fængsel. Begrundelsen herfor var den forudgående kontakt mellem tiltalte og forurettede, og at der ikke havde været udøvet egentlig vold i forbindelse med voldtægten. Dissens af en dommer for at fastsætte straffen til 3 års fængsel. Dom 30 Højesterets dom af 17. maj 2005 (TfK ) Fængsel i 5 år (formildelse) Voldtægt af særlig farlig karakter eller under i øvrigt skærpende omstændigheder efter straffelovens 216, stk. 2, jf. stk. 1, og 216, stk. 2, jf. stk. 1, jf. 224, begået af en 40-årig mand mod en kvinde, som han mødte på et værtshus. Tiltalte og forurettede snakkede, drak og røg hash. Hverken tiltalte eller forurettede husker, hvordan de kom til tiltaltes bopæl. Umiddelbart efter, at de ankom til lejligheden og gennem flere timer, slog tiltalte forurettede adskillige gange i ansigtet, i hovedet og på kroppen, dels med hænderne, dels med forskellige redskaber, herunder en rundstok. Tiltalte tog kvælertag på forurettede og indførte sit lem i hendes endetarm og skede og foretog samlejebevægelser. Forurettede fik adskillige alvorlige skader, herunder brud på flere ansigtsknogler og venstre skinneben. Hun var i livsfare og mistede flere gange bevidstheden. Tiltalte blev endvidere dømt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Landsretten fastsatte straffen til 6 års fængsel under henvisning til den særdeles grove og hensynsløse vold og de alvorlige skader, der blev påført forurettede. Dissens af tre voterende for 8 års fængsel, af en voterende for 7 års fængsel og af en voterende for 5 års fængsel. Højesteret fastsatte straffen til 5 års fængsel under henvisning til de samme omstændigheder, som landsretten havde anført som begrundelse for sin afgørelse. Gruppe 5: Forsøg på parvoldtægt

12 12 Dom 31 Vestre Landsrets dom af 30. september 2004 Fængsel i 1 år og 6 måneder, fællesstraf (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 29-årig mand mod en tidligere kæreste gennem 2½ år. Ca. 2 måneder efter, at forurettede var flyttet fra den fælles bopæl, låste tiltalte sig ind i hendes lejlighed med en nøgle, han havde fået lavet uden forurettedes viden. Forurettede bad tiltalte om at gå, hvilket han nægtede. Herefter tog tiltalte fat om forurettede, skubbede hende ind i soveværelset og ned på sengen, hvor han rev hendes bluse op, kyssede hende på brysterne, tog hende i skridtet og trak hendes cowboybukser ned. Tiltalte stoppede sit forehavende, da underboen ringede på. Tiltalte var tidligere idømt 6 måneders fængsel for vold mod forurettede og overtrædelse af færdselsloven. Tiltalte var løsladt ca. 14 dage før voldtægtsforsøget med en reststraf på 62 dage. Endvidere havde tiltalte et polititilhold mod at opsøge forurettede. Byretten frifandt tiltalte for forsøg på voldtægt, men dømte for blufærdighedskrænkelse efter straffelovens 232 og ulovlig tvang efter straffelovens 260. Der skete endvidere domfældelse for overtrædelse af straffelovens 264, stk. 1, nr. 1 og 119, stk. 1. Straffen blev fastsat til en fællesstraf på 6 måneders fængsel, som omfattede reststraffen på 62 dage. Landsretten fandt tiltalte skyldig i forsøg på voldtægt og forhøjede straffen til en fællesstraf på 1 år og 6 måneders fængsel. Dom 32 Østre Landsrets ankedom af 9. august 2004 Fængsel 1 år og 6 måneder (skærpelse) Forsøg på voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, begået af en 32-årig mand mod en tidligere kæreste gennem 2 ½ måned. Parret havde boet sammen i ca. 3 uger, da forurettede bad tiltalte om at flytte. Idet tiltalte ikke havde noget sted at flytte hen, lånte forurettede tiltalte et værelse med separat indgang. En nat vågnede forurettede ved, at tiltalte stod ved hendes seng og sagde, at han ønskede sex med hende. Episoden udviklede sig til et slagsmål, hvorunder tiltalte flere gange forsøgte at tage trusserne af forurettede, samtidig med han tildelte hende flere slag i hovedet. Episoden varede flere timer, indtil tiltalte opgav sit forehavende. Dommen omfattede også flere trussels- og voldsforhold samt overtrædelse af færdselsloven. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 3 måneders fængsel under henvisning til, at tiltalte tidligere var dømt for vold, og til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 6 måneders fængsel og henviste tillige i relation til voldsforholdene til straffelovens 247, stk. 1, og 248. Gruppe 6: Fuldbyrdet parvoldtægt Dom 33 Vestre Landsrets ankedom af 2. september 2004 (TfK ) Fængsel i 10 måneder (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 26-årig mand over for en kvinde, som han indtil ca. 1 måned forud for voldtægten havde været kæreste med. Tiltalte og forurettede fortsatte med at bo sammen, mens forurettede søgte efter et andet sted at bo, men havde ingen seksuel kontakt. En aften, da forurettede var ved at falde i søvn, kom tiltalte og lagde sig ved siden af hende. Hun bad ham om at gå, og det udviklede sig til håndgemæng, hvorunder tiltalte greb fat i hendes arm, lagde hende ned på gulvet, hvor han holdt hende fast, mens han tog hendes trusser af og skubbede hendes bluse og bh op og gennemførte samleje. Byretten fastsatte straffen til 6 måneders fæng-

13 13 sel, hvoraf 4 måneder blev gjort betinget under henvisning til tiltaltes personlige forhold. Landsretten forhøjede straffen til 10 måneders ubetinget fængsel under henvisning til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dissens af tre dommere for at fastsætte straffen til 1 års fængsel. Dom 34 Vestre Landsrets ankedom af 3. januar 2005 Fængsel i 1 år og 3 måneder (stadfæstelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 26-årig mand mod en kvinde, som han indtil ca. 10 dage før voldtægten havde været kæreste med. Parterne havde aftalt at mødes hos forurettede, efter at begge havde været i byen. Forurettede havde forinden ringet flere gange til tiltaltes mobiltelefon, idet hun havde set ham danse tæt med en anden kvinde. Forurettede og tiltalte kom i skænderi, og tiltalte hev forurettede ned i sengen, hvor de begge rev hinanden. Tiltalte slog herefter forurettede flere gange i ansigtet og på kroppen og fastholdt hende, mens han gennemførte samleje og tvang hende til oralsex. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 3 måneders fængsel. Landsretten stadfæstede dommen. Dom 35 Vestre Landsrets ankedom af 21. september 2004 (TfK ) Fængsel 1 år og 3 måneder (formildelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 36-årig mand mod en tidligere kæreste. Parret havde boet sammen i 1½ år og kendt hinanden i 3 år. En måned forinden var de flyttet hver til sit. Parterne mødtes i forbindelse med oprydning på deres tidligere fælles bopæl. Tiltalte stillede sig i vejen for forurettede og sagde, at de nu skulle hygge sig. Efter en diskussion blev forurettede væltet om på gulvet og lagt på maven, hvor tiltalte bandt hendes hænder på ryggen. Han tog bukser og trusser af hende og trak blusen op over hendes hoved, så hun ikke kunne se, og bandt hendes arme til et sengeben og gennemførte samleje. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Landsretten nedsatte straffen til 1 år og 3 måneders fængsel under henvisning til, at der alene havde været anvendt mekanisk tvang. Dom 36 Østre Landsrets ankedom af 11. november 2004 Fængsel 1 år og 6 måneder (formildelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 34-årig mand mod dennes fraseparerede hustru. Parret blev gift i 1991 og separeret i Tiltalte og forurettede så jævnligt hinanden på grund af to fælles børn. Forholdet var turbulent. Der var rejst tiltale for voldtægt begået adskillige gange over en periode på ca. 8 måneder. Forurettede oplyste, at tiltalte tvang sig til sex under trusler om at ville fjerne børnene og sladre om utroskab til hendes familie i Tyrkiet. Der var endvidere rejst tiltale for voldtægt i et tilfælde, hvor tiltalte kom uanmeldt til forurettedes lejlighed og blev lukket ind af et af børnene. Tiltalte bad forurettede om at følge med sig ind på børneværelset og sagde, at de skulle være sammen. Tiltalte havde tidligere på dagen truet med at stikke forurettedes øjne ud. Forurettede tog derfor tøjet af, hvorefter tiltalte gennemførte samleje med hende. Byretten domfældte for begge forhold og fastsatte straffen til 2 år og 6 måneders fængsel under henvisning til forholdenes grovhed og den lange periode, de havde stået på. Dissens af en dommer for at fastsætte straffen til 3 år. Landsretten frifandt for forholdet begået over perioden på 8 måneder, men stadfæstede byrettens

14 14 dom for så vidt angik det efterfølgende enkeltstående forhold. Landsretten fastsatte straffen til 1 år 6 måneders fængsel. Dom 37 Københavns Byrets dom af 7. april 2004 Fængsel i 1 år og 6 måneder Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået en 23-årig mand mod en tidligere kæreste, som tiltalte indtil ca. en måned før gerningstidspunktet havde boet sammen med. Tiltalte opsøgte forurettede flere gange, og forurettede accepterede at gå i biografen med tiltalte. Efter filmen foreslog forurettede, at de gav hinanden et kram og herefter gik hver til sit og holdt sig fra hinanden, hvilket tiltalte accepterede. Han fulgte imidlertid efter forurettede og tiltvang sig adgang til hendes lejlighed i forbindelse med, at hun låste døren op. Forurettede blev båret ind i sengen i soveværelset, hvor tiltalte tvang hendes hænder om på ryggen, fastholdt hende og afklædte hende, hvorefter han gennemførte samleje. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel. Dom 38 Ålborg rets dom af 16. september 2004 Fængsel i 1 år og 6 måneder Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, begået af en 27-årig mand mod dennes tidligere kæreste. Parret havde kendt hinanden i 1½ år, og forholdet var ophørt en måned tidligere. Tiltalte og forurettede havde aftalt at mødes hos forurettede for at få ordnet praktiske ting. Efter nogle timer ønskede forurettede at forlade huset, idet hun følte sig utryg. Tiltalte løb efter hende og hev fat i hendes hår, hvorefter han trak hende ned på jorden og slog hende flere gange i hovedet. Tiltalte trak herefter forurettede med tilbage til huset, hvor han tilbageholdt hende i flere timer og slog hende i ansigtet og på kroppen. Forurettede indvilligede i, at de overnattede på stedet. Efterfølgende lagde tiltalte sig ovenpå forurettede, tog forurettedes underbukser af, spredte hendes ben og gennemførte samleje. Der skete endvidere domfældelse for vold efter straffelovens 244 og frihedsberøvelse. Byretten fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel og henviste til, at forurettede over flere timer blev udsat for vold og frihedsberøvelse og til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dom 39 Østre Landsrets ankedom af 9. marts 2004 (UfR Ø) Fængsel 1 år og 9 måneder (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 28-årig mand mod dennes daværende hustru. Parret havde boet sammen i 1 år, og forurettede havde dagen forinden fortalt tiltalte, at hun ville skilles. Efter lange diskussioner forlod tiltalte lejligheden og kom senere tilbage meget beruset, hvor han hentede en kniv i køkkenet, og et skænderi udviklede sig til et håndgemæng. Tiltalte holdt forurettede fast og ridsede med kniven forurettede på indersiden af venstre hånd. Herefter skar tiltalte forurettedes trusser op. Han slikkede hende i skridtet og gennemførte samleje. Byretten fastsatte straffen til 1 års betinget fængsel og henviste til, at forurettede dagen forinden havde meddelt, at hun ville skilles og til, at der var benyttet kniv. Landsretten forhøjede straffen til 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel. Landsretten begrundede resultatet med, at der var tale om et overgreb sket under trussel med og anvendelse af kniv, at

15 15 voldtægt, jf. U H, som hovedregel burde medføre ubetinget fængselsstraf, og henviste endvidere til strafskærpelsen ved lov nr. 380 af 6. juni Dom 40 Østre Landsrets ankedom af 9. august 2004 (UfR ) Fængsel 2 år og 6 måneder (skærpelse) Voldtægt efter straffelovens 216, stk. 1, og anden kønslig omgængelse end samleje efter straffelovens 224, jf. 216, stk. 1, begået af en 45-årig mand mod en tidligere kæreste gennem 4 år. Forholdet var ophørt ca. 4 måneder tidligere. Tiltalte mødte op på forurettedes bopæl, idet han ønskede at flytte tilbage til forurettede, hvilket hun afviste. Under trusler om at slå forurettede ihjel, og idet tiltalte tog halsgreb på forurettede, tiltvang tiltalte sig samleje med hende. En uge senere henvendte tiltalte sig igen på forurettedes bopæl, hvor han under trusler om at slå forurettede ihjel, og idet han slog forurettede med knytnæve i maven, gennemførte oralt og analt samleje, ligesom han onanerede sig til udløsning ud over forurettedes hoved og bryst. Byretten fandt tiltalte skyldig i det sidste forhold. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på, at voldtægten var begået i forbindelse med et opgør efter 4 års samliv. Straffen blev fastsat til 1 års fængsel. Landsretten domfældte for begge forhold samt et forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens 123 og fastsatte straffen til 2 år og 6 måneders fængsel.

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2006 J.nr. 2005-120-0020 Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 Indledning Beskrivelsen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag

Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 i 2002 Bilag Redegørelse afgivet juli 2008 om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens

Læs mere

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216

Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Redegørelse afgivet december 2010 om straffene i voldtægtssager - 216 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;voldtægt Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 20.12.2010 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017

Læs mere

Oversigt over domme i sager om overtrædelse af straffelovens 222

Oversigt over domme i sager om overtrædelse af straffelovens 222 RIGSADVOKATEN Bilag J.nr. 2004-120-0015 Oversigt over domme i sager om overtrædelse af straffelovens 222 Indledning Beskrivelsen af dommene er opdelt i følgende grupper: Kæresteforhold og andre kærestelignende

Læs mere

Seksuelt misbrug af børn - oversigt over sanktionsniveauet - opdateret september 2012

Seksuelt misbrug af børn - oversigt over sanktionsniveauet - opdateret september 2012 Seksuelt misbrug af børn - oversigt over sanktionsniveauet - opdateret september 2012 Kilde: Praksisoversigter fra Rigsadvokaten Emner: ;seksuel misbrug af børn og unge Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående person (december 2011)

Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående person (december 2011) Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående person (december 2011) Oversigt over domme i sager, hvor et barn har været vidne til vold udøvet mod nærtstående

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn, 2007 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog

adlyde ham, hvorefter han truede hende til at tage tøjet af og bøje sig forover og herefter bagfra indførte sit kønslem i hendes skede og foretog U.1991.534H Straf for voldtægt. Godtgørelse for tort. Erstatning uden for kontraktforhold 32.2 Strafferet 23.1 34-årig T, der ved byretsdom af 25. november 1988, stadfæstet ved ankedom af 12. april 1989,

Læs mere

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri

Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Pressemeddelelse Den 20. november 2009 Rigsadvokaten: Hårde straffe for hjemmerøveri Hjemmerøverier bliver straffet hårdt, og domstolene ser det som en klart skærpende omstændighed, når kriminelle trænger

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. december 2012 Sag 173/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Oversigt over straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244-246 1. Indledning I dette bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004

Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Rigsadvokatens redegørelse for straffene for vold, 2004 Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: vold (liv og legeme);legalitetssikring og indberetning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 25.2.2004 Status:

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-2820-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag J.nr. 2004-120-0016 Oversigt over højesterets- og landsretsdomme efter lovændringen i sager om vold efter straffelovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger).

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). D O M Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-3323-13: Anklagemyndigheden mod 1) T1 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 Sag 183/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Thorstholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.04.16V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge; Stikord: Vold mod børn, simpel vold, tildelt 3-årig ét slag i bagdelen, F i s varetægt, ej tidl. straffet, 20 dg. bet,

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18.

UDVISNING BILAG 1. Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. UDVISNING Bilag til betænkning afgivet af Udvisningsudvalget, et ekspertudvalg nedsat af indenrigsministeren den 18. august 1995 BILAG 1 (L LABORATORIUM 1 Betænkning nr. 1326 København 1997 Købes hos boghandler

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014).

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014). D O M afsagt den 28. august 2014 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Kristian Petersen, John Lundum og Tine Børsen Smedegaard (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 0779 14 Anklagemyndigheden mod

Læs mere

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet.

2. vold efter straffelovens 244, ved den 13. oktober 2013 ca. kl. 06.30 på samme adresse i Roskilde, at have slået A 1 gang i ansigtet. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 9-340/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 15. januar

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0016 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016 AM2014.04.14B2 - Udvisning, italiensk statsborger, vold, trusler, ulovlig tvang, ulovlig indtrængen begået mod kæreste, tidl straffet, T 9 mdr, større tilknytning til oprindelsesland end til DK Emneord:

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

Børnepornografi - oversigt over domspraksis i sager om besiddelse og udbredelse af børnepornografi - opdateret

Børnepornografi - oversigt over domspraksis i sager om besiddelse og udbredelse af børnepornografi - opdateret Børnepornografi - oversigt over domspraksis i sager om besiddelse og udbredelse af børnepornografi - opdateret 12-12-2006 Kilde: Praksisoversigter fra Rigsadvokaten Emner: ;børnepornografi Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. marts 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Henrik Bitsch og Peter Hammershaimb (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 27. marts 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Henrik Bitsch og Peter Hammershaimb (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 27. marts 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Henrik Bitsch og Peter Hammershaimb (kst.) med domsmænd). 20. afd. nr. S-3020-16: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr..88-.)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager

Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Rigspolitiet, Personaleafdelingen Opfølgning på tidligere års verserende disciplinærsager Maj 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere