Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea."

Transkript

1 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. Den enkelte medarbejder er i følge skattelovgivningen fra 1. januar 2012 skattepligtig (A-skat og AM-bidrag) af præmiebeløbet. I praksis vil denne beskatning for medarbejdere i Nordea træde i kraft fra 1. juli 2012, da sundhedsforsikringen har hovedforfald pr. denne dato. Dog gælder det, at medarbejdere ansat efter 1. januar 2012 skal betale skat af præmien fra ansættelsesdatoen. Flere oplysninger om forsikringen, herunder om oprettelse af forsikring for ægtefælle/samlever/børn, kan fås ved henvendelse til If på telefon eller ved mail til Reference til If er dit cpr.nr. Ægtefælle/samlever samt fællesbørn (uanset adresse), egne børn (uanset adresse) samt ægtefælles/samlevers børn (med samme bopælsadresse som den ansatte) under 21 år kan tegne en Sundhedsforsikring i If. Der kan ikke tegnes forsikring for ægtefælle/samlever, der er fyldt 70 år eller mere. Prisen for ægtefælle/samlever er kr. (1. juli 2012) pr. år pr. person og for børn 320 kr. pr. barn (1. juli 2012) pr. år. Allerede optjent anciennitet i andet forsikringsselskab vil blive videreført til ny forsikring i If, hvis overførslen sker uden forsikringsmæssigt ophør. Dette gælder også forsikring for ægtefælle/samlever og børn. Medarbejderen skal ved anmeldelse af eventuelle skader oplyse If om, at der er opsparet anciennitet hos anden leverandør. 4 Forsikringsdækning Der er forsikringsdækning for behandling indenfor If s netværk i Danmark, og mulighed for behandling uden for Danmarks grænser ved: Sygdom eller tilskadekomst, der opstår i forsikringstiden, og som ikke har vist sygdomssymptomer, før forsikringen trådte i kraft.

2 Sygdomme, der har vist symptomer eller er blevet diagnosticeret før forsikringens ikrafttrædelse, er omfattet, når forsikringen har været i kraft i 2 år for den enkelte medarbejder, dog ikke kroniske lidelser. 5 Behandlingsbehov Behandlingsbehovet afgøres af If Assistance efter henvisning fra forsikredes læge/behandlende læge og fagspecialister. Behandlingen sker efter anerkendte metoder med dokumenteret effekt. 6 Rejser til udlandet Forsikringen dækker ikke under rejser til udlandet - her skal separat rejseforsikring tegnes. 7 Ophør af forsikringen Medarbejderens forsikring ophører pr. fratrædelsesdatoen. Medarbejderen kan herefter fortsætte forsikringen på almindelige forsikringsvilkår. If skal kontaktes indenfor 1 måned efter fratrædelsesdatoen for at fortsættelsesforsikring kan etableres. Forsikring for ægtefælle/samlever ophører automatisk ved 70 år. Børneforsikringen ophører ved 21 år. Forsikringen kan videreføres på almindelige forsikringsvilkår til aldersafhængig præmie. 8 Dækninger Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: Operation og hospitalsophold, efterbehandling og rekreation, medicinske hjælpemidler, medicinsk ledsagelse Rejseomkostninger og rejseledsagelse Akut krisehjælp Speciallægekonsultation og behandling, second opinion Receptpligtig medicin Økonomisk kompensation efter større operation Fysioterapi og kiropraktorbehandling Psykologisk rådgivning Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist Hjælp til uhelbredeligt syge og døende

3 9 Skadesanmeldelse Du skal ikke udfylde en skriftlig skadeanmeldelse, hvis du får brug for sundhedsforsikringen. Du kontakter If Assistance på telefon og anmelder din skade. 10 Akut behov for behandling Bliver du syg og har brug for behandling nu og her, skal du ringe til din egen læge, vagtlægen, 112 eller tage på skadestuen. 11 Akut krisehjælp Du kan kontakte If Assistance døgnet rundt på telefon , hvis du får brug for akut krisehjælp. 12 Sådan gør du, hvis du får brug for din sundhedsforsikring 1) Kontakt altid egen læge hvis du er syg eller kommet til skade. 2) Få evt. en henvisning. 2) Kontakt If, før du går i gang med undersøgelser eller behandlinger. Når du har været hos egen eller behandlende læge og fået stillet en diagnose eller er blevet indstillet til nærmere undersøgelse, kan du kontakte If Assistance på telefonnummer , som hjælper dig i det videre forløb. 13 Spørgsmål/svar om sundhedsforsikring 14 Hvor kan jeg læse mere om, hvordan min sundhedsforsikring dækker? Har du spørgsmål, der ikke kan findes svar på i dette materiale, kan du kontakte If på telefon eller maile dit/dine spørgsmål til

4 15 Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at jeg kan blive behandlet på forsikringen? Du skal først have konsulteret din egen læge eller en behandlende læge. Hvis du har fået stillet en konkret diagnose eller er blevet indstillet til en nærmere undersøgelse, kan If hjælpe dig. Forsikringen omfatter såvel behandling som forundersøgelse, fx scanning osv., dog er kroniske lidelser ikke omfattet. Hvis der er tale om en lidelse, der er opstået inden du blev omfattet af forsikringen i If, tager vi højde for opsparet anciennitet fra evt. tidligere forsikringsselskab. 16 Hvordan er jeg stillet, hvis jeg har en lidelse, der opstod før forsikringen trådte i kraft? Lidelser, der er opstået før forsikringens tegning, er dækket, når der er gået 2 år fra forsikringens ikrafttrædelse, dog ikke kroniske lidelser. Hvis du har været forsikret på tilsvarende sundhedsforsikring i andet forsikringsselskab, tager vi højde for opsparet anciennitet. Hvis der er tale om en lidelse der opstod før ikrafttrædelse, og du bliver behandlet for lidelsen på den tidligere sundhedsforsikring, skal du fortsætte med behandlingen på den tidligere forsikring. De fleste sundhedsforsikringer har en afløbsdækning, som sørger for færdigbehandling af igangværende skadeforløb. Hvis skadeforløbet ikke er afsluttet når afløbsdækningen ophører, overtager If skadeforløbet hvis den pågældende behandling er omfattet af forsikringen. 17 Hvordan undersøger If, om der er tale om en bestående lidelse? Først og fremmest taler vi med skadelidte om det. Hvis vi derefter er i tvivl, vil vi typisk indhente journal eller kontakte relevante behandlere. 18 Kan jeg få behandling i ubegrænset tid for én lidelse? Nej, forsikringen dækker ud fra princippet om, at udgifterne skal være rimelige og nødvendige. Behandlingen skal ske efter anerkendte metoder med dokumenteret effekt, eller hvor det kan dokumenteres, at behandlingen vil bedre din/forsikredes helbredstilstand væsentligt eller helt kurere sygdommen/tilskadekomsten. Dette gælder alle former for behandling, herunder også psykolog- og fysioterapeutbehandling. Er der tvivl om behandlingsbehovet afgøres dette i samråd mellem egen læge/behandlende læge, fagspecialister og If Assistance.

5 19 Kan jeg frit vælge fysioterapeut eller kiropraktor? Når du skal til en fysioterapeut og/eller kiropraktor, vil du blive henvist til behandling inden for If s kvalitetssikrede netværk. If har indgået en samarbejdsaftale med CopenFysio, som sikrer kvalitet i behandlingen, ensartet behandling og at behandleren har den korrekte uddannelse. Når du bliver behandlet gennem netværket, slipper du også for at lægge penge ud for behandling. 20 Kan jeg kun blive behandlet ud fra behandlingsprincipper, der er godkendt i Danmark? Nej, If kræver ikke, at behandlingen er godkendt efter danske normer. Hvis du f.eks. bliver behandlet i Sverige, betinger If sig, at behandlingsmetoden er testet og godkendt efter svenske standarder. 21 Kan jeg blive behandlet hos såkaldte alternative behandlere som zoneterapeut, ergoterapeut, akupunktør osv.? Ja, forsikringen omfatter behandling hos akupunktør, zoneterapeut og osteopat, såfremt behandlingen er lægeligt indikeret. Ergoterapi er ikke omfattet af forsikringen. 22 Kan jeg selv vælge behandlingssted? Du kan selv vælge behandlingssted indenfor If s kvalitetssikrede netværk. If Assistance ved hvilke behandlingssteder der er indenfor netværket, og vejleder omkring dette i forbindelse med skadehenvendelse. 23 Dækker sundhedsforsikringen behandling på private skadestuer? Nej 24 Kan jeg også blive behandlet på forsikringen, når jeg er på rejse i udlandet? Nej. Du skal altid sikre dig med en rejseforsikring, inden du tager til udlandet.

6 Du kan blive behandlet på forsikringen, hvis du er kommet til skade/blevet syg i udlandet, og du ved hjemkomsten til Danmark fortsat har behov for behandling, der er omfattet af sundhedsforsikringen. 25 Jeg er bosat i Sverige. Er jeg så dækket af denne ordning, eller er det kun, når man har bopæl i Danmark? Ja, du er dækket af ordningen, hvis du har bopæl i enten Danmark, Sverige, Finland, Norge eller Tyskland, og har ret til at modtage ydelser svarende til den offentlige sygesikrings ydelser i det pågældende land. Forsikringen omfatter tillige udstationerede medarbejdere i øvrige lande. Vi vil dog altid anbefale, at du sikrer dig, at du har en udstationeringsforsikring. 26 Skal jeg betale skat af præmien eller en eventuel udbetaling fra forsikringen? Skattelovgivningen er pr. 1. januar 2012 ændret, så du som medarbejder skal betale skat af præmien. I praksis starter skattebetalingen fra 1. juli 2012, da sundhedsforsikringen har hovedforfald på dette tidspunkt. Der skal fortsat ikke betales skat af en eventuel operations- eller behandlingsudgift. Nordea indberetter månedligt via din lønseddel til SKAT. 27 Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at få en sundhedsforsikring? For overenskomstansatte medarbejdere er sundhedsforsikringen en del af overenskomsten og dermed en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Du kan derfor ikke fravælge forsikringen. 28 Er min ægtefælle/samlever også omfattet af denne forsikring? Nej, din ægtefælle/samlever og børn er ikke omfattet af din forsikring, men du har mulighed for at medforsikre dem. 29 Hvad sker der, når mit tilmeldte barn fylder 21 år? Barnet frameldes automatisk forsikringen af If. If kan tilbyde en fortsættelsesforsikring til almindelige forsikringsvilkår og til aldersafhængig præmie.

7 30 Hvad er den årlige præmie for ægtefælle/samlever, og hvad er den på børn? Den årlige præmie er kr. (1. juli 2012) for ægtefælle/samlever og 320 kr. (1. juli 2012) pr. barn op til 21 år. 31 Hvis jeg ved fratrædelse ønsker at fortsætte forsikringen på almindelige kundevilkår, skal jeg så afgive helbredsoplysninger? Nej, der skal ikke afgives helbredsoplysninger i forbindelse med privat videreførelse af sundhedsforsikringen. Du og din familie skal dog være opmærksomme på, at ønskes bibeholdelse af anciennitet, skal oprettelsen af den private sundhedsforsikring ske senest 1 måned efter fratrædelsesdatoen.

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

MØLHOLM Forsikring A/S

MØLHOLM Forsikring A/S MØLHOLM Forsikring A/S Forsikringsbetingelser for Mølholm Behandlingsforsikring med behandlingsgaranti 1. juni 2011 Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Forsikring 1.

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti

Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Sundhedsforsikring Arbejdstid med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1.0 Sundhedsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti:

Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: Forsikringsbetingelser ved Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti: 1.0 Behandlingsforsikring Mølholm med behandlingsgaranti 1.1 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. januar 2009, og

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere