Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang - flere i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang"

Transkript

1 Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang - flere i gang

2 Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune vil sammen med erhvervslivet sætte en ny vækstdagsorden. Vi vil med udgangspunkt i vores styrker og udfordringer sætte fokus på spørgsmålet: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mogens Gade, Borgmester Brian Bertelsen, Fmd. Jammerbugt Erhvervsråd Vi har alle en fælles interesse i, at erhvervslivet i Jammerbugt Kommune har forudsætninger for at vækste, samt at virksomhederne har de bedst mulige rammer og vilkår. Dette er af afgørende betydning for kommunens udvikling og økonomi. Værditilvæksten i virksomhederne skaber jobs, indkomst, investeringer og skatteindtægter. Derfor skal det være attraktivt at drive virksomhed i Jammerbugt Kommune. Med udgangspunkt i målet om at sætte en ny vækstdagsorden samt vores ønske om tæt dialog og samarbejde med virksomhederne blev der den 17. september 2013 afholdt et Udviklingsforum med arbejdstitlen: Mere i gang Flere i gang. Her deltog i alt 200 erhvervsfolk, turistaktører, politikere, ildsjæle, embedsmænd med bidrag og ideer til den fremtidige strategi for erhvervsudvikling og vækst, samt hvad der skal til for at skabe et endnu mere attraktivt erhvervsklima blandt Jammerbugtens knap 2500 virksomheder og iværksættere. Det er blandt andet på baggrund af disse bidrag, at vi nu fremlægger denne Erhvervsog Vækststrategi, som skal markere et udviklingsspor og en retning for indsatsen i på erhvervs- og turismeområdet. Med strategien angives de konkrete handlinger og initiativer, der følger op på mål og ambitionerne om at blive en af Danmarks bedste erhvervs- og iværksætterkommuner. Erhvervs- og Vækststrategiens 6 fokusområder, de oplistede initiativer samt øvrige kommunale initiativer skal bl.a. sikre, at der etableres flere arbejdspladser i Jammerbugt Kommune at der opnås en betydelig vækst i overnatningssektoren, dvs. flere turister og øget omsætning at eksportvirksomhederne får øget omsætning og indtjening at virksomhederne oplever en koordineret, relevant kommunal sagsbehandling af høj kvalitet at flere iværksættere får succes og skaber grundlag for øget omsætning og beskæftigelse at uddannelses- og kompetenceniveauet hæves at bosætningen i Jammerbugt øges Dertil vil vi naturligvis sikre generel erhvervsservice til alle typer virksomheder, samt fokusere indenfor en række af kommunens erhvervsmæssige styrkeområder bl.a. landbrug og fødevarer, produktion, bygge- og anlæg, kystferieturisme samt iværksætteri. Alt dette skal ske igennem et koordineret samarbejde mellem erhvervsliv, Erhvervs- og Turistrådet og Jammerbugt Kommune, hvor vi vil arbejde for realisering af målsætningerne i Erhvervs- og Vækststrategien "Mere i gang - Flere i gang". Alle kan bidrage lad os sammen være ambassadører for den fremtidige udvikling i Jammerbugt Kommune! God læselyst!

3 index Erhvervs- og Vækststrategien har seks fokusområder som er udvalgt på baggrund af dialogen i Udviklingsforum den 17. september 2013 samt Erhvervs- og Turistrådets prioriteringer og indsatsområder. Samtidig har Dansk Industris anbefalinger vedrørende Den Erhvervsvenlige Kommune fungeret som inspiration i forhold til de strategiske indsatser. Rammevilkår og kommunal service side 4-5 Iværksætteri side 6-7 Afsætning og eksport side 8-9 Destinationsudvikling og turisme side Menneskelige ressourcer side Fokuseret erhvervsservice side Rammevilkår og kommunal service Fokuseret erhvervsservice Iværksætteri Erhvervs- & Vækststrategi Menneskelige ressourcer Afsætning & eksport Destinationsudvikling og Turisme

4 1. rammevilkår og kommunal service 1.1 Målsætning Jammerbugt Kommune signalerer udadtil - og arbejder indadtil efter - at vi servicerer virksomhederne udfra en koordineret og løsningsorienteret tilgang, således at investorer og erhvervsliv oplever kommunen som en helhed. Derfor skal vi skabe en servicekultur i hele kommunen også i forhold til virksomheder bl.a. via: Styrke koordinationen af virksomhedsorienteret sagsbehandling internt og mellem forvaltningsområder hurtig og løsningsorienteret sagsbehandling. Fokusere på relevant og øget kontakt, dialog og proaktiv informationsformidling med virksomhederne med udgangspunkt i en løsningsorienteret servicekultur. Styrke samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet gennem diverse dialogfora og relevante netværk. Styrke og synliggøre Jobcentrets service overfor virksomhederne til rekruttering bl.a. gennem udsøgning og matchning af potentiel arbejdskraft samt service i forbindelse med opkvalificering og fastholdelse af allerede ansatte. I den fysiske planlægning være med til at styrke og udvikle butikslivet i centerbyerne i Jammerbugten og sikre attraktive by- og handelsmiljøer bl.a. via forskellige byfornyelsestiltag. Sikre at der til stadighed er byggemodnet og planlagt for tilstrækkelige og attraktive erhvervsarealer, der tilgodeser virksomhedernes efterspørgsel. Synliggøre og udnytte det kommunale og regionale erhvervsfremmesystem, således at det bliver en attraktiv sparringspartner for potentielle vækstvirksomheder i Jammerbugten. Styrke det gensidige samarbejde mellem virksomhederne og kommunen bl.a. partnerskaber med virksomhederne mhp. praktikpladsgaranti og kompetenceudviklingstiltag. Styrke erfaringsudveksling og faglig sparring ved at lokale firmaer, håndværkere etc. holder oplæg for eks. Teknik- og Miljøforvaltning om nye produkter og metoder /eksempelvis: Bæredygtighed i byggeriet. Sætte fokus på nødvendige infrastrukturforbedringer til gavn for vækst og udvikling fx igennem en vestlig limfjordsforbindelse, opgradering af det statslige vejnet i kommunen samt forbedring af IT-infrastruktur med henblik på sikring af bedre mobildækning og hurtigere bredbåndsforbindelser 1.2 Særlige indsatser i 2014: Én indgang til kommunen For at fremme oplevelsen af, at virksomhederne har "en indgang til kommunen" vil vi øge koordineringen mellem de forskellige afdelinger, der har virksomhedskontakt. Kontaktpersonerne i afdelingerne har ansvaret for at henvise til og skabe kontakt til relevante sagsbehandlere i øvrige afdelinger. Der afholdes derfor hyppige møder mellem, Virksomhedsservice, Teknik- og Miljøforvaltningen, Udviklingsafdelingen m.fl., Den helhedsorienterede tilgang "markedsføres" overfor virksomhederne og omverdenen, herunder DI og DA. 4

5 1.3 Handlinger Handlinger i : Afprøve model med stjernemøder I en række sager tages der initiativ til at alle kommunale parter i relation til en konkret virksomhed mødes og afklarer det videre forløb i en dialog med virksomheden, så sagen behandles hurtigt, samt afklaring af forventet sagsbehandlingstid. Kommunale udbud synliggøres Der fokuseres på udvikling og synliggørelse af kommunens udbuds- og indkøbsprocesser. Målet er, at virksomheder fra kommunen får størst mulig andel af de kommunalt udbudte opgaver. Øget fokus på IT-infrastruktur vil sammen med Udviklingsafdelingen presse på overfor teleudbyderne omkring forbedring af mobildækningen og udbygning af hurtigere bredbåndsforbindelser. Jammerbugt Kommune deltager i 2014 i et udbud ved hurtigere bredbånd i Nordjylland. Medvirke i velkomstarrangementer og bosætning Der skal bidrages aktivt i forbindelse med forskellige velkomstarrangementer for nye tilflyttere og på diverse messer samt de sociale medier. Forbedret info og tilgængelighed erhvervs-info via hjemmeside Markedsføringsdelen på hjemmesiden forbedres, og der sikres opdaterede og relevante informationer om kommunale vilkår, sagsbehandlingstider etc. på hjemmesiden. Virksomhedsbesøg på borgmester- og direktionsniveau Repræsentanter for den kommunale topledelse vil besøge en række virksomheder for at også topledelsen har kendskab til virksomhedernes udfordringer og kan medvirke i at formidle muligheder og løsninger. 5

6 2. iværksætteri 2.1 Målsætning Jammerbugt Kommune skal være kendt og anerkendt som Nordjyllands førende iværksætterkommune. Derfor skal vi: Fortsat have flest deltagere pr. indbyggere på iværksætterkurserne hvilket skal ske via styrkelse, udvikling og udbredelse af de lokale og regionale iværksættertilbud herunder Nordjysk iværksætter Netværk (NIN), Vækstiværksætterprogrammet (VIP) og iværksætteruddannelser. Oprette iværksætterfond(e) med risikovillig kapital til at understøtte og booste finansiering af iværksættervirksomheder indenfor en række udvalgte brancher. Oprette iværksætterhuse til at favne iværksætterne i kommunen og herigennem initiere og facilitere netværk for iværksættere. Arbejde for, at hver 5. iværksætter i løbet af 3 år har mindst 2 ansatte. Sætte fokus på generations- og ejerskifte, med det formål at sikre en effektiv videreførelse af eksisterende virksomheder, men samtidig gøre opmærksom på muligheden for at starte egen virksomhed baseret på en overtagelse. Fastholde områder til lokalisering for små og nystartede virksomheder. Gennem et åbent samarbejde med jobcenteret, fokusere på at ledige også kan komme i beskæftigelse ved selv at starte virksomhed eller gennem de jobåbninger, som iværksætteri skaber. 2.2 Særlige indsatser i 2014: Afklare mulighed for en Business Park i Jammerbugten Der skal indledningsvist foretages en undersøge af iværksætternes behov for iværksætterhuse. Hvis det vurderes, at et sådant behov er aktuelt, kunne disse huse etableres i forståelse og gerne i samarbejde med private udlejere og forsøges etableret med fleksible vilkår for iværksættere. Eksempelvis ingen eller lave indskud, samt billigst mulig husleje. En metode kunne være, at med faste intervaller besøger husene, således at der vil være jævnlig adgang til erhvervsservice. Afklare mulighed for iværksætterfond og mikrolån Viden og erfaringer fra allerede etablerede iværksætterfonde skal indsamles og denne omsættes til en model, som indledende drøftes med udvalgte private investorer og pengeinstitutter. Når der foreligger en brugbar model med vilkår, fokus og målsætninger, forsøges denne udbredt så flest muligt støtter op om den og indskyder kapital til udlån. 6

7 2.3 Handlinger Flest iværksætterforløb i Nordjylland Nye iværksættere sikres den bedst mulige rådgivning og hurtig sagsbehandling. Dette opnås ved at nystartede virksomheder understøttes med tilbud om relevante rådgivnings- og kursusaktiviteter allerede fra dag ét. Samtidig deltages der i forskellige markedsføringstiltag, som opfordrer til iværksætteri, eks. new bizz zone i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, og der lanceres en række lokale radiospot og artikler i Jammerbugten som skal gøre opmærksom på de serviceydelser som tilbyder. Indflydelse på udviklingen Der søges aktiv indflydelse, når nye rammeprogrammer og tiltag udformes, ligesom der bidrages til at præge iværksætterkursernes udvikling og indhold, ud fra de behov, der måtte være i Jammerbugten, eks. gennem ViP og NiNs styregrupper. Fortsat udvikling i antallet af VækstIværksættere Virksomheder med vækstpotentiale identificeres og understøttes løbende. Hvor det er relevant, vil viden i forhold til særlige kompetenceområder blive indhentet. Dette kunne eksempelvis være i forhold til rekruttering og personaleadministration. Særlige tilbud udvikles, således disse favner den enkelte virksomheds behov. Øgede netværksaktiviteter Der opfordres til, at iværksættere samler sig i netværk hvor forskellige temaer kan tages op, og der etableres en faciliteringsordning som kan drifte og understøtte disse netværk. Fokus er på muligheder og udfordringer som iværksætteren i Jammerbugt Kommune står overfor. Særlig fokus på generations- og ejerskifte Med udgangspunkt i det eksisterende generationsskiftenetværk vil der, under fortrolighed, opbygges kendskab til potentielle og aktuelle virksomheder til salg og eventuelle købere. Kendskabet kan bruges aktivt i rådgivningen, da det at købe en eksisterende virksomhed i mange tilfælde kan være en god måde at komme i gang på. Lokalisering for nye virksomheder I samarbejde med Teknisk Forvaltning sikres der et godt overblik over ledige byggegrunde og lokalplaner, ligesom det bedst mulige kendskab til ledige erhvervslejemål i kommunen opnås gennem løbende forespørgsler hos ejerne. Øget internt samarbejde Der deltages i relevante aktiviteter målrettet uddannelsesområderne og hos de ledige i samarbejde med Virksomhedsservice hos Jobcenteret i Jammerbugt Kommune. Samarbejdet mellem de kommunale forvaltninger skal skabe de optimale vækstvilkår for Iværksætteren. 5

8 3. afsætning og eksport 3.1 Målsætning Der skal være flere etableringer og investeringer i Jammerbugt Kommune, samtidig med at Jammerbugtens eksporterhverv skal være en kompetent og synlig handelspartner for de relevante nærmarkeder. Derfor skal vi: Understøtte erhvervsfremmeindsatsen på relevante markeder og sætte fokus på eksport og afsætning på nærmarkeder som blandt andet Norge, Sverige, Holland og Tyskland. Gøre Jammerbugten kendt som området i Norden, hvor det er mest attraktivt for internationale virksomheder at etablere deres virksomhed. Understøtte eksportvirksomhederne med relevante rammeprogrammer og vejledning. Markedsføre kommunen i relevante sammenhænge med fokus på den attraktive infrastruktur og beliggenhed. Øge nyhedsstrømmen med succeshistorier fra Jammerbugtens virksomheder. Fastholde Vækstforums, Regionen Nordjyllands og Væksthus Nordjyllands fokus på globalisering som et væsentligt vækstparameter for Nordjyllands virksomheder. 3.2 Særlige indsatser i 2014: Netværk og videndeling - netværksbaseret eksportskole Der gennemfører en række videnforløb for virksomhederne inden for området eksport. Disse forløb tænkes tilrettelagt som morgenmøder med specifikke emner samt som længerevarende kursusforløb omkring processen fra opstarten af et eksportforløb til egentlig gennembrud på eksportmarkedet. Dette ses som en art eksportskole eller længerevarende læringsforløb for virksomhederne. I forlængelse af dette afsøges der mulighed for at etablere et eller flere eksportnetværk, hvor de deltagerne virksomheder søger synergieffekter ved at dele hinandens eksportsælgere og øvrige salgskanaler. Nordjyllands Erhvervskontor i Stavanger vil også blive bragt i spil. Blandt andet skal en øget kontakt med projektleder Harald Finnvik sikre flere erhvervskontakter mellem Jammerbugten og Sydnorge. 8

9 3.3 Handlinger Flere fokuserede virksomhedsbesøg hos eksportvirksomhederne Igennem virksomhedsbesøg orienteres virksomhederne om erhvervsfremmeprogrammer inden for eksportområdet, ligesom der sker en synliggørelse af de samarbejder, som virksomhederne kan indgå i med eksterne partnere. Herunder blandt andet Eksportrådet, Global-programmet, Norddanmarks EU-kontor m.fl. Investeringsfremmesager indføres Der indføres anvendelse af investeringsfremmesager. Med disse kan eventuelt interesserede investorer få et aktuelt overblik over demografi, infrastruktur, arbejdskraft, prisstruktur og lignende informationer, der måtte have betydning for deres beslutning i forhold til at placere deres virksomhed i Jammerbugten. Sagerne oprettes og behandles individuelt og fortroligt. De ledige lokaler og grunde eksponeres maksimalt. Afsætning af lokale produkter Skibet Jammerbugten HM800 som ligger i Københavns Havn tænkes ind som fælles markedsføringsplatform og afsætningskanal i hovedstadsområdet for nogle af de produkter, der produceres lokalt i Jammerbugten. Styrkelse af Jammerbugtens internationale imager The Bay Denmark anvendes som kommunens internationale brand indenfor eksport. Nyhedsstrømmen øges gennem nyhedsbreve, direct mail, pressemeddelelser, facebook, LinkedIn og erhvervshjemmesiden for at orientere om sidste nyt inden for blandt andet eksportområdet. Øget fokus på den regionale samhandel vil skabe en åbenhed omkring samhandel mellem virksomheder på Samhandel mellem virksomheder på tværs af virksomhedernes faggrænser og kommunegrænser gøres lettere tilgængeligt. Denne indsigt formidles bl.a. gennem databasen EBNord databasen, hvor virksomheder kan søge viden om andre virksomheder og herigennem skabe mulighed for samhandel. Partnerskaber Der skabes kontakt mellem lokale eksportvirksomheder til de ønskede nærmarkeder blandt andet gennem Invest in Denmark, Eksportrådet og relevante ambassader. Samtidig arbejdes der på et overordnet niveau med at synliggøre Jammerbugten i databaser hos virksomheder som har specialiseret sig i at finde passende placeringer for internationale virksomheder 5 (fx Business Location International i Belgien).

10 4. destinationsudvikling og turisme 4.1 Målsætning Jammerbugt Kommune skal fortsat være Nordjyllands største turistdestination målt på antal overnatninger med oplevelser, overnatningstilbud og service af høj kvalitet. Derfor skal vi: Stille optimale planmæssige rammevilkår til rådighed for investorer. Fortsat sikre en positiv videreudvikling af de to minidestinationer, Blokhus og Slettestrand / Svinkløv samt arbejde for at udvikle en ny minidestination omkring Limfjorden. Fortsætte og videreudvikle turistservicen til besøgende/turister og turisterhvervet. Sætte større fokus på erhvervsturisme, så dette forretningsområde udvikles yderligere. Fastholde og styrke den hvervende markedsføring for her i gennem at sikre opmærksomhed og information omkring Jammerbugten som en attraktiv feriedestination. Styrke fokus på oplevelser i naturen som et stedbundet aktiv med udviklingspotentiale. Fastholde og styrke partnerskab med eksisterende samarbejdspartnere. Arbejde koncentreret med forretningsudvikling af oplevelseserhvervene. 4.2 Særlig indsats i 2014: Destinationsudvikling med fokus på Blokhus, Slettestrand/Svinkløv og Limfjorden Der arbejdes videre med organiseringen og arbejdsformen i og omkring destinationsbestyrelserne for fremadrettet at få veletablerede og velfungerende Destination Management Organizations (DMO er). Der skal fokuseres på, hvordan destinationerne kan få en styrket position i forhold til det internationale marked, samtidig med at destinationerne indgår som en del af den regionale- og nationale markedsføring, der sker på turistområdet. Området skal også udvikles med fokus på de mange endagsgæster, der opholder sig i området. 10

11 4.3 Handlinger Handlinger i : Etablere nyt turistbureau i Blokhus Med henblik på at sikre Danmarks bedste turistservice etableres et moderne og digitalt faciliteret turistbureau med en stærk synlig placering i Blokhus. Indretningen vil sikre, at turisterne kan betjene sig fra kl til året rundt samtidigt med at der vil være et betjent afsnit i dagstimerne.. Turistservice dér hvor gæsten tjekker ind! Virksomhederne i overnatningssektoren skal indgå i formidlingen af de mange oplevelser. Dette sikres gennem en række ipad løsninger i receptionerne på hoteller, feriecentre, gallerier og campingpladser, således turisterne, uanset hvor de måtte befinde sig i Jammerbugt Kommune, vil kunne søge oplysninger om overnatning, stier i naturen, restauranter og oplevelser. Etablering af guidekorps og en serviceuddannelse for turisterhvervet Der uddannes et antal personer, som har interesse og tilknytning til lokalhistorien, og som kan indgå som guider i formidling heraf. Samtidig udvikles en serviceuddannelse som skal højne kvaliteten af oplevelsen hos turisterne og dermed sikre en større tilfredshed i totaloplevelsen. Tiltrække store events til Jammerbugten Den positive udvikling inden for eventudvikling fortsættes. Fokus vil fremadrettet være på at tiltrække større events finansieret i samarbejde med erhvervet. Formålet er, at kunne motivere udenlandske gæster til at rejse efter eventen og dermed skabe en reason-to-go. Fælles markedsføring gennem partnerskaber og pakker En marketingsfond! Synligheden øges gennem en fælles markedsføringsindsats. Der tilbydes en række branchespecifikke partnerskaber indenfor bl.a. camping, gastronomi, hoteller/feriecentre, kunst/kultur og erhvervs- og golfturisme. Disse partnerskaber skal udmønte sig i en række pakker som kan øge synligheden på turisterhvervet i Jammerbugten. VisitJammerbugten Den hvervende markedsføring ifht. de tre primære hovedmarkeder Tyskland, Norge og Danmark samt sekundært England fortsættes. Den hvervende markedsføring indbefatter udgivelse af et hvervekatalog til de tre hovedmarkeder. Brandet The Bay Denmark anvendes fortsat i 2014, og det pressemæssige kendskab til Jammerbugten øges nationalt og internationalt. Oplevelser i naturen Der skal arbejdes med udbygning af kortlagte vandre- cykel- og MTB-ruter samt øget fokus på brug og udnyttelse af naturen og de stedbundne oplevelser. Som udgangspunkt udarbejdes der tre projekter: Oplevelser i naturen, Danmarks førende MTB-destination og Trailcenter Slettestrand, som kan danne baggrund for det videre arbejde. Fastholde relationer og udbygge partnerskaber Samarbejdet med eksisterende partnere fastholdes. Herunder fx VisitNordjylland, VisitDenmark, Naturstyrelsen og Aalborg Samarbejdet. Endvidere søges samarbejde med kommuner, destinationer og aktører som også har fokus på kystferieturisme, herunder kommunerne langs den jyske vestkyst det såkaldte Vestkystpartnerskab. 5

12 5. menneskelige ressourcer 5.1 Målsætning Jammerbugt Kommune går efter de nedenstående mål på uddannelses- og kompetenceområdet: at flere unge får en ungdomsuddannelse og et job at virksomhedernes ansatte tilbydes efteruddannelse at ledige indgår i jobrotationsordninger at der samarbejdes bredt om at afdække kompetencebehovet og derefter matche udbud og efterspørgsel at der arbejdes kontinuerligt med leder- og kompetenceudvikling Derfor skal vi: Sætte fokus på god ledelse og talentudvikling. Arbejde for, at Jammerbugt Kommune bliver kendt som matchmaker mellem vækstvirksomheder og universitetets forskningsmiljøer. Fortsætte konstruktiv kompetenceudvikling af virksomhederne i Jammerbugten. Arbejde konstruktiv med at udvikle og understøtte ildsjæle indenfor især iværksætteri, kultur og turisme. Understøtte virksomhedernes rekruttering af højtspecialiseret arbejdskraft ved tæt samarbejde mellem jobcenter og virksomheder. Facilitere mødet mellem ledige borgere og virksomheder mhp. ansættelse. Skabe flere praktikpladser i Jammerbugten for at sikre at de unge får lov til at færdiggøre deres uddannelse. Skabe brobygning mellem ledige og fremtidens arbejdspladser. Sætte fokus på uddannelsesmuligheder, der retter sig mod erhverv hvor kompetenceniveauet i dag ikke er tilstrækkelig. f.eks. inden for minkavl, Jern og Metal samt B&A, hvor jobs ofte besættes af udenlandsk arbejdskraft. Afdække virksomhedernes behov og opkvalificere arbejdskraft herefter 5.2 Særlig indsats i 2014: Videreførelse af talent- og lederudvikling Kompetenceudviklingsindsatsen fortsættes i Jammerbugt Kommune. I det kommende projekt vil kompetenceudviklingen knytte sig op på virksomhedernes vækstmuligheder og vil foregå i tæt tilknytning til denne. Med udgangspunkt i de gode erfaringer der er gjort med henholdsvis ledelsesudvikling og talentudvikling af virksomhedens nøglemedarbejdere, fortsættes udviklingen af ledere, herunder med fokus på forretningsmodeller, strategi, udvikling af organisationen, forandringsledelse, forhandlingsteknik, kommunikationskultur, værdiledelse, den svære samtale, personlig planlægning talentudvikling mv. I forhold til talenterne vil vi fortsætte talentudviklingen af nøglemedarbejderne ud fra virksomhedernes strategiske indsatsområder; herunder kommunikation og gode dialoger, teamsamarbejde, konflikthåndtering, strategi for medarbejdere, fokus på forandring og kultur, personlig planlægning og effektivitet samt motivation. 12

13 5.3 Handlinger Handlinger i Ansøgning om nyt socialfondsprojekt i Jammerbugt Kommune Under indsatsområdet Menneskelige Ressourcer hører en ny ansøgning om et nyt socialfondsprojekt i Jammerbugt Kommune. Dette projekt skal bl.a. understøtte et intensiveret samarbejde med Aalborg Universitet og andre uddannelsesaktører, herunder også Karrierecentret. Samarbejdet skal konstitueres i et vækstlaboratorium med følgende overskrifter: o Videnplatform /relevant viden til virksomhederne. o Afdække vækstpotentiale og forretningspotentiale i virksomheden o Innovationsmuligheder o Flere ansættelser i klyngedannelser o Højtuddannet arbejdskraft til virksomheder/ Intensivere matchmaking i virksomheder. Fokus på udbud og efterspørgsel Jobcenter Jammerbugt vil i samarbejde med virksomhederne, og uddannelsesinstitutioner forsøge at matche udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft. Dette skal ske igennem nedsættelse af en Taskforce på områder med forventet mangel på arbejdskraft, f.eks. Bygge & Anlæg. Facilitering af møder med mhp studie- og praktikophold Jobcenter Jammerbugt vil facilitere møder mellem lokale virksomheder og studerende mhp. studiejob og praktikophold fra bl.a. Aalborg Universitet, EUC Nord og UCN m.fl. Fokus på jobrotation og menneskelige ressourcer Der skal sættes fokus på formidlingen af jobrotationsordningen og de fordele, virksomhederne kan drage heraf. Konkret kunne formidlingsdelen ske igennem infomøder for virksomhederne. Ligeså skal der være en løbende og tæt dialog med virksomhederne med fokus på virksomhedernes behov for menneskelige ressourcer. 5

14 6. fokuseret erhvervsservice 6.1 Målsætning Flere små og mellemstore virksomheder (SMV er) indenfor produktion, fødevareerhverv og håndværkersektoren skal optimere deres vækstpotentiale de kommende år hvorfor der skal sættes fokus på at afdække vækstpotentialet i denne gruppe virksomheder, eksempelvis gennem klynge- og konsortiedannelse Derfor skal vi: Arbejde for en stadig professionalisering af SMV'er generelt, dog med et særligt fokus på virksomheder inden for brancherne produktion, fødevareerhverv og håndværk. Understøtte dannelsen af netværk for SMV er inden for brancherne produktion, fødevareerhverv og håndværk for at sikre erfaringsudveksling og bedre muligheder for at finde samarbejdspartnere. Målrette indsatsen for at få flere virksomheder indenfor produktion, fødevareerhverv samt bygge og anlægsbranchen ind i rammeprogrammer. Programmer som understøtter virksomhederne i at kunne realisere vækst- og udviklingsprojekter hvor det er afgørende, at der sikres den rigtige hjælp med arbejdskraft, kompetencer samt kapital og finansieringsforhold. Arbejde på en sammenslutning af lokale fødevareproducenter med fokus på oplysning og afsætning af de lokale produkter Skabe fundament for en række konsortiedannelser således at særligt SMV'ere kan gå sammen om at byde ind på større opgaver, eksempelvis kommunale udbud eller det nye sygehus i Aalborg. Synliggøre og benytte et lokalt mentorkorps bestående af erfarede virksomhedsledere, som kan indgå i individuel sparring med virksomheder omkring mentor- og advisory boards forhold. 6.2 Særlig indsats i 2014: Skabe liv og erhverv i de tomme bygninger i Jammerbugten I Jammerbugt Kommunes centerbyer er der efterhånden en del tomme lokaler. Det skal der gøres noget ved. Med denne særlige indsats skal der allokeres medarbejderressourcer ind i at afhjælpe problematikken. Dette kunne være gennem samarbejde med de lokale ejendomsmæglere, hvor i særlige tilfælde kan fungere som bindeled mellem køber og sælger/lejer og udlejer. Der udvikles og opdateres løbende en liste på VÆKST Jammerbugts hjemmeside over ledige lokaler og erhvervsgrunde for interesserede købere / lejere. For at få fokus på anvendeligheden af de tomme lokaler tænkes møder afholdt i en række af disse dette kunne fx være udvalgte møder i Erhvervs- og Turistrådet. 14

15 6.3 Handlinger Handlinger i Flere virksomheder i rammeprogrammer matchmaking gennemfører omkring 100 virksomhedsbesøg med fokus på SMVér inder gennemføres omkring 100 virksomhedsbesøg med fokus på SMV'er inden for brancherne produktion, fødevareerhverv og håndværk. Målet er, at lokalisere virksomheder, der kan få værdi af, at blive koblet på nogle af de mange rammeprogrammer og vækstinitiativer, som er tilgængelige for virksomhederne via samarbejdspartnere som bl.a. Væksthus Nordjylland. Fokus er konkret og individuel rådgivning omkring hjælp til fx. finansiering af specifik rådgivning til vækst- og udviklingsprojekter eller hjælp til ansøgninger omkring finansiering og tilskud samt ansættelse af medarbejdere med specielle kompetencer osv. Netværk, videndeling og konsortiedannelser Der arbejdes på en formidlingskanal med virksomheder, der er interesserede i at byde på kommunale opgaver samt registrering af de virksomheder, der afgiver tilbud. Via bl.a. virksomhedsbesøg afdækkes den interesse og det behov som virksomhederne har for at indgå i samarbejde med andre virksomheder omkring at byde på større kommunale opgaver. I direkte forbindelse hertil gennemføres morgenmøder og særlige møderækker for virksomheder omkring særskilte initiativer og muligheder. Udbygge lokalt mentorkorps Der arbejdes for at synliggøre og formalisere de ydelser, som virksomhederne kan drage nytte af via et lokalt mentorkorps. Et særligt markedsføringsmateriale udarbejdes for at synliggøre det lokale mentorkorps. Dette vil ske igennem nyhedsbreve, direct mail og øvrige interne og eksterne markedsføringskanaler. Kommunikation og øget dialog med SMV'er Der laves målrettet markedsføring og information overfor SMV'er i Jammerbugt Kommune om nye udviklingstiltag, rammeprogrammer og aktuelle initiativer særligt målrettet virksomheder inden for produktion, fødevarer samt bygge og anlæg. 5

16 handlingsplan 2014 Særlige indsatsområder 2014 Handlinger 2014 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ansvar Rammevilkår og kommunal service Én indgang til kommunen Afprøve model med stjernemøder Kommunale udbud synliggøres Øget fokus på IT-infrastruktur Medvirke i velkomstarrangementer og bosætning Teknik og Miljø, Plan Udvikling Virksomhedsservice Teknik og Miljø, Plan Udvikling Virksomhedsservice Teknik og Miljø, Plan Udvikling Fællesforvaltningen Forbedret info og tilgængelighed Erhvervs-info via hjemmeside Virksomhedsbesøg på borgmester- og direktionsniveau Direktion Iværksætteri Afklare mulighed for en Business Park i Jammerbugten Afklare mulighed for iværksætterfond og mikrolån Flest iværksætterforløb i Nordjylland Indflydelse på udviklingen af rammeprogrammer Fortsat udvikling i antallet af VækstIværksættere Øgede netværksaktiviteter Særlig fokus på generations- og ejerskifte Lokalisering for nye virksomheder Øget internt samarbejde Teknik og Miljø, Plan Teknik og Miljø, Plan Udvikling Virksomhedsservice Afsætning og eksport Netværk og Videndeling - netværksbaseret eksportskole Udvikling Flere fokuserede virksomhedsbesøg hos eksportvirksomhederne Investeringsfremmesager indføres Afsætning af lokale produkter Styrkelse af Jammerbugtens internationale image Øget fokus på den regionale samhandel Partnerskaber HM800

17 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ansvar Destinationsudvikling og turisme Destinationsudvikling med fokus på Blokus, Slettestrand Svinkløv og Limfjorden Udvikling Etablere et nyt turistbureau i Blokhus UIdvikling Turistservice - der hvor gæsten tjekker ind Etablering af guidekorps og Serviceuddannelse Virksomhedsservice Tiltrække store events til Jammerbugten Fælles markedsføring gennem partnerskaber og pakker VisitJammerbugten - hvervekatalog Oplevelser i naturen Fastholde relationer og udbygge partnerskaber Teknik og Miljø, Plan Udvikling Menneskelige ressourcer Videreførelse af talent- og lederudvikling Ansøgning om nyt socialprojekt i Jammerbugt Kommune Fokus på udbud og efterspørgsel Virksomhedsservice Facilitetering af møder mhp studejobs og praktikophold Virksomhedsservice Fokus på jobrotation og menneskelige ressourcer Virksomhedsservice Fokuseret erhvervsservice Skabe liv og erhverv i de tomme bygninger i Jammerbugten Udvikling Teknik og Miljø, Plan Flere virksomheder i rammeprogrammer Netværk, videndeling og konsortiedannelse Teknik og Miljø, Plan Udbygge lokalt mentorkorps Kommunikation og øget dialog med SMV er Handlingsplanen følges op...

18 ERHVERV TURISME Søparken 2 DK-9440 Aabybro Tlf

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Handlingsplanen er udarbejdet med afsæt i Erhvervs- og Vækststrategiens målsætninger:

Handlingsplanen er udarbejdet med afsæt i Erhvervs- og Vækststrategiens målsætninger: Handlingsplan 2017 - Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2020 Baggrund Erhvervs- og Turistrådet udarbejder en årlig handleplan, der understøtter Jammerbugt Kommunes Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2020. I

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 2 1.0 Indledning Følgende aftale er knyttet til

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

2. Formandens beretning. 2014 var Erhvervsforeningens 8. driftsår. Hvordan er det så gået i 2014?

2. Formandens beretning. 2014 var Erhvervsforeningens 8. driftsår. Hvordan er det så gået i 2014? Erhvervsforeningen for Jammerbugt Kommune Ordinær generalforsamling, Torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00, Vækst Jammerbugt, Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, Søparken 2, Aabybro 2. Formandens beretning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Bilag 1 Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Hvorfor en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune? Bidrage til at realisere

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere