Installationsvejledning. til PC Suite. DA Issue 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2"

Transkript

1 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) DA Issue 2

2 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes. Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc Symbian Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Symbian og Symbian OS varemærker tilhørende Symbian Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.. m-router Connectivity Components Intuwave Limited. Alle rettigheder forbeholdes. (

3 Indhold PC Suite til Nokia Krav til software og hardware...1 Installation af PC Suite...2 Tilslutning af telefonen til pc en...3 Brug af en infrarød forbindelse...3 Brug af en Bluetooth-tilslutning...4 Sådan begynder du at bruge PC Suite...5 Online- og offlinetilstande...6 Forbindelsesstatus...7 Oplysninger i hovedvisningen...7 PC Suite-programmer...9 Sikkerhedskopier/Gendan...9 Kontrolpanel...9 Dataimport Synkronisering Billedoverførsel Guiden Indstillinger Sådan installerer du software på din telefon Fjernelse af PC Suite fra pc'en Vigtige sikkerhedsoplysninger... 12

4 PC Suite til Nokia PC Suite til Nokia 7650 Læs brugervejledningen til produktet, hvis du vil have oplysninger om brug og vedligeholdelse af produktet, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger. Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer PC Suite til Nokia 7650 på en kompatibel pc, hvordan du tilslutter din Nokia 7650-telefon til pc'en, og hvordan du kommer i gang med at bruge PC Suite til Nokia Hvis du vil have yderligere detaljerede oplysninger om, hvordan PC Suite anvendes, kan du se i onlinehjælpen til PC Suite-programmerne. Med PC Suite til Nokia 7650 kan du: Dele oplysninger mellem pc'en og telefonen. Lave sikkerhedskopier af telefonfilerne for at beskytte data i tilfælde af tab eller beskadigelse. Synkronisere din kalender, dine kontakter og opgaver med Microsoft- og Lotusprogrammer. Kopiere kontakter og kalenderoplysninger fra en anden Nokia-mobiltelefon, Nokia communicator eller Palm-enhed til din Nokia Konfigurere telefonindstillinger. Installere software på telefonen. Krav til software og hardware Du skal bruge følgende for at kunne installere og køre PC Suite: en kompatibel pc med Windows 98, Windows ME eller Windows 2000 med Service Pack 2. mindst 110 MB fri diskplads. For at tilslutte din Nokia 7650 til pc'en skal du have: 1

5 en infrarød forbindelse: en infrarød port i computeren eller en Bluetooth-forbindelse: et Bluetooth-kort og den nødvendige software eller indbygget understøttelse af Bluetooth på pc'en. Hvis du vil slutte din Nokia 7650 til pc'en, skal Bluetooth-softwaren på pc'en understøtte SSP (Serial Port Profile). Installation af PC Suite PC Suite til Nokia 7650 findes i afsnittet Software til pc på den cd-rom, der fulgte med PC Suite til Nokia 7650-pakken. Cd-rom'en bør starte automatisk, når du har sat den ind i cd-rom-drevet på pc'en. Hvis det ikke sker, skal du gøre følgende: 1 Klik på knappen Start i Windows, peg på Programmer, og vælg Windows Stifinder. 2 Gå til cd-rom-rodbiblioteket, og dobbeltklik på filen Nokia7650.exe. Cd-rombrugergrænsefladen åbnes. Når cd-rom-brugergrænsefladen er åbnet, skal du gøre følgende: 1 Klik på Software til pc. 2 Vælg PC Suite, og klik på PC Suite til Nokia Vælg et sprog til installationsprogrammet, og klik på Næste for at starte installationsguiden. Guiden fører dig gennem installationsprocessen. Det anbefales normalt at acceptere den målmappe og den programmappe, der foreslås. Bemærk: Kontroller, at afkrydsningsfeltet Installer Nokia Connectivity SDK er markeret i dialogboksen Dataimport, hvis du vil overføre dine kalender- og kontaktdata fra en anden Nokia-mobiltelefon til Nokia Hvis du ikke installerer komponenten Nokia Connectivity SDK, kan du kun overføre data fra Nokia 9110 Communicator eller fra en Palm-enhed til Nokia Hvis du ikke har cd-rom'en: 1 Hent installationsfilen (setup.exe). 2 Gå til det bibliotek, hvor du lagde filen, og dobbeltklik på den. 3 Følg vejledningerne på skærmen. PC Suite til Nokia

6 PC Suite til Nokia Tip! Ikonerne på proceslinjen viser forbindelsesstatussen. Tilslutningsikonet ændres til, når telefonen er tilsluttet til pc'en. Tilslutning af telefonen til pc en Når du bruger PC Suite for første gang, skal du slutte Nokia 7650 til pc'en. Derefter kan du bruge PC Suite, også selvom telefonen ikke er sluttet til pc'en. Du kan tilslutte telefonen til pc'en via en infrarød forbindelse eller en Bluetoothforbindelse. Se også under emnerne Tilslutning af Nokia 7650 til en pc og Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse til Nokia 7650 i onlinehjælpen for at få detaljerede oplysninger. Brug af en infrarød forbindelse 1 Kontroller, at der er installeret en infrarød forbindelse på pc'en. Du kan gøre dette ved kontrollere, om der er et ikon for Infrarød eller Trådløs forbindelse i Kontrolpanel i Windows. Gå til Kontrolpanel i Windows. Hvis ikonet Infrarød er synligt, er driveren installeret. Kontroller også, at Infrarød er aktiveret på pc'en. Bemærk, at i Windows 2000 kaldes den infrarøde forbindelse for Trådløs forbindelse. Bemærk: Hvis du skal bruge en infrarød forbindelse sammen med Windows 2000, skal du først deaktivere programmet Billedoverførsel i softwaren til Trådløs forbindelse. 2 Dobbeltklik på PC Suite tilslutningsikonet på proceslinjen for at åbne dialogboksen Forbindelsesegenskaber. Kontroller, at den rigtige COM-port er valgt for den infrarøde forbindelse. Hvis der ikke er valgt nogen port, skal du vælge COM-porten med infrarød som forbindelsestype. Bemærk, at du kan vælge mere end én COM-port. Bemærk: Hvis du ikke kan vælge den port, du vil bruge, anvendes porten af et andet computerprogram. Hvis du vil bruge PC Suite sammen med den port, skal du enten lukke det andet program eller deaktivere det midlertidigt. 3 Sørg for, at den infrarøde port på telefonen vender mod den infrarøde port på pc'en, og at de er inden for hinandens rækkevidde. 4 Aktiver den infrarøde forbindelse på telefonen. Gå til Menu, åbn mappen Forbindelse, og vælg Infrarød.

7 Brug af en Bluetooth-tilslutning Bemærk: Før du første gang kan slutte din Nokia 7650 til pc'en via Bluetooth, skal du have angivet et navn på telefonen, som skal bruges i Bluetooth-forbindelsen. Du kan få vejledning i at navngive telefonen i brugervejledningen til Nokia Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på telefonen, så din Nokia 7650 kan detekteres, og der kan oprettes forbindelse til den. Gå til Kommunikation, og vælg Bluetooth. Vælg derefter indstillingen Bluetooth Til. Hvis du vil gøre telefonen detekterbar, skal du ændre indstillingen for Telefonens synlighed til Alle i menuen Bluetooth. Sådan oprettes en Bluetooth-forbindelse: 1 Sørg for, at der sidder et Bluetooth-kort i pc- eller CompactFlash (CF+)-kortstikket, og at den software, der fulgte med Bluetooth-kortet, er installeret på pc'en, eller kontroller, om din pc har indbygget understøttelse af Bluetooth. Der skal være en seriel portprofil for Bluetooth-kortet på pc'en. Du kan få yderligere oplysninger i den brugerdokumentation, der fulgte med Bluetooth-kortet eller pc'en. 2 Opret en forbindelse via en seriel port mellem Nokia 7650 og pc'en. Du finder oplysninger om, hvordan dette gøres, i brugervejledningen til Bluetooth-softwaren. 3 Dobbeltklik på PC Suite tilslutningsikonet på proceslinjen for at åbne dialogboksen Forbindelsesegenskaber. Kontroller, at den rigtige port er valgt for Bluetoothforbindelsen. Hvis der ikke er valgt nogen port, skal du vælge en COM-port med Bluetooth som forbindelsestype. Bemærk, at du kan vælge mere end én COM-port. Bemærk: Hvis du ikke kan vælge den port, du vil bruge, anvendes porten af et andet computerprogram. Hvis du vil bruge PC Suite sammen med porten, skal du enten lukke det andet program eller deaktivere det midlertidigt. 4 Hvis det er første gang, du slutter Nokia 7650 til pc'en ved hjælp af en Bluetoothforbindelse, skal der oprettes en binding mellem enhederne. Du skal angive en adgangskode for begge enheder for at kunne oprette en binding mellem enhederne. Opret en personlig adgangskode (1-16 tegn, numerisk), og angiv den samme adgangskode på både telefonen og pc'en, når du bliver bedt om det. Denne PC Suite til Nokia

8 PC Suite til Nokia 7650 Tip! Du kan finde onlinehjælpen i menuen Hjælp i hovedvisningen til PC Suite. adgangskode skal kun bruges én gang, og du behøver ikke at huske den. Se brugervejledningen til Nokia 7650 for at få yderligere oplysninger. 5 Godkend forbindelsen mellem Nokia 7650 og pc'en. Vælg Ja, når anmodningen om at acceptere forbindelsen vises på telefonens display. Du kan angive, at pc'en er godkendt, hvilket betyder, at forbindelsen mellem telefonen og pc'en oprettes uden særskilt godkendelse. For at gøre dette skal du gå til visningen Forbundne enheder på telefonen, rulle ned til enheden og trykke på Valg. Vælg Angiv som godkendt. Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så telefonen og den anden Bluetoothenhed kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal blot være placeret under 10 meter fra hinanden, men forbindelsen kan dog stadig blive påvirket af forhindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder. Der kan være begrænsninger for brugen af Bluetooth-enheder. Spørg de lokale myndigheder. Bluetooth-forbindelsen lukker ikke automatisk. Du skal lukke den via Bluetooth-softwaren på pc'en. Luk Bluetooth-forbindelsen, når du stopper med at bruge PC Suite til Nokia 7650 i onlinetilstand. Bemærk: Hvis du har problemer med at tilslutte telefonen til pc en, skal du kontrollere, at både Nokia 7650-telefonen og pc'en er tændt, og at du har valgt den rigtige kommunikationsport. Se også under onlinehjælpemnerne Tilslutning af Nokia 7650 til en pc og Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse til Nokia 7650 for at få detaljerede oplysninger. Sådan begynder du at bruge PC Suite Du kan starte PC Suite via menuen Start: Klik på knappen Start, vælg Programmer, peg på PC Suite til Nokia 7650, og klik derefter på PC Suite til Nokia Hvis du tilslutter din Nokia 7650 til pc'en for første gang, efter at du har startet PC Suite, bliver du bedt om at gøre to ting: 5

9 Giv telefonen et navn. Du kan bruge mere en én Nokia 7650 sammen med PC Suite. For at kunne identificere forskellige telefoner skal du tildele din telefon et navn. Vælg opgaver, der skal oprettes. For at kunne lave sikkerhedskopier af og synkronisere oplysninger mellem din Nokia 7650-telefon og pc'en, skal du have oprettet de relevante opgaver. Under den første tilslutning viser PC Suite en liste med opgaver, der kan oprettes automatisk. Du behøver ikke at oprette disse opgaver på dette tidspunkt, hvis du ikke vil. Men hvis du opretter opgaverne, kan du redigere dem senere. Hvis du vil oprette opgaverne, skal du gøre følgende: 1 Når der oprettes forbindelse første gang, vises dialogboksen Velkommen til PC Suite til Nokia Skriv navnet på telefonen i feltet, og klik på OK. 2 Derefter bliver du bedt om at angive de opgaver, du vil udføre med PC Suite. I dialogboksen Opret opgaver skal du vælge de opgaver, du vil have PC Suite til at oprette, og klikke på OK. Du kan redigere disse opgaver senere, hvis du vil. Bemærk: Det anbefales, at du ikke foretager eller besvarer opkald, mens pc en er tilsluttet, da dette kan afbryde handlingen. Online- og offlinetilstande Du kan bruge PC Suite i både online- og offlinetilstand. Du har følgende muligheder: Arbejd online Slut din telefon til pc'en, og lad PC Suite identificere den. I onlinetilstand er telefonen forbundet til den kompatible pc, og du kan arbejde med de oplysninger, der er gemt på telefonen. Arbejd offline Lad telefonen være uden forbindelse, og vælg navnet på telefonen på en liste med navngivne enheder. I offlinetilstand kan du arbejde med oplysninger, der er gemt på en telefon, der ikke er sluttet til pc'en. I offlinetilstand bestemmes de tilgængelige oplysninger af, hvornår du sidst har foretaget synkronisering eller sikkerhedskopiering. Tip! De mapper på din pc, der indeholder oplysninger om telefonen, bliver også navngivet i overensstemmelse med det navn, du tildeler telefonen på dette tidspunkt. PC Suite til Nokia

10 PC Suite til Nokia 7650 Menuerne og andre tilgængelige valg i offlinetilstand er anderledes end dem i onlinetilstand, men du kan stadig bruge de fleste af funktionerne i PC Suite. Forbindelsesstatus Ikonet i højre side at statuslinjen og på Windows proceslinjen viser forbindelsesstatussen på følgende måde: Forbindelsen er afbrudt Der er oprettet forbindelse Overfører data (animeret icon) Oplysninger i hovedvisningen Hovedvisningen til PC Suite viser følgende oplysninger og kontrolelementer: 7

11 genveje på værktøjslinjen for menukommandoer menukommandoer navnet på det aktuelt åbne program PC Suite til Nokia 7650 programlinje oplysninger om den valgte kommando navnet på den tilsluttede telefon forbindelsesstatus 8

12 PC Suite til Nokia 7650 PC Suite-programmer Der vises en række ikoner i venstre side af PC Suite-vinduet. Dette område kaldes programlinjen. Hvis du vil bruge et program, skal du klikke på dets ikon. I onlinehjælpen kan du få oplysninger om brug af et program. Sikkerhedskopier/Gendan Med Sikkerhedskopier/Gendan kan du lave sikkerhedskopier af oplysninger på telefonen. Hvis du mister oplysninger på din Nokia 7650 (hvis du f.eks. kommer til at slette dem), eller hvis du skal bruge en tidligere sikkerhedskopieret version af en fil, kan du gendanne dem på telefonen. Bemærk: Bemærk! Operatørlogoer, ringetoner (miditoner og simple toner) og Javaprogrammer, du selv har installeret på din Nokia 7650, gemmes ikke under sikkerhedskopieringen og kan derfor ikke gendannes. Kun de originale Nokia ringetoner gemmes. Kontrolpanel Du kan bruge Kontrolpanel til at ændre nogle af de generelle indstillinger i PC Suite. Følgende funktioner findes i Kontrolpanel: Forbindelse gør det muligt for dig at angive den port, PC Suite bruger, når der skal oprettes forbindelse til en telefon. Dataplacering bruges til at angive, hvor du vil gemme sikkerhedskopier og filer med synkroniseringer. Enhedshåndtering bruges til at se, hvilke telefoner der har været sluttet til pc'en, og til at fjerne detaljer om telefoner, du ikke længere vil have tilsluttet. VIGTIGT! Du kan ikke gendanne oplysninger, som du har fjernet ved hjælp af Enhedshåndtering. 9

13 Dataimport Med Dataimport kan du overføre kontakter og kalenderdata til Nokia 7650 fra Nokia 5110, Nokia 6110, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 7110, Nokia 8210, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 9110 Communicator eller en Palm-enhed. Synkronisering Med Synkronisering kan du synkronisere dine telefonkontakter og dine kalenderdata med programmer til Microsoft og Lotus. Du skal have oprettet synkroniseringsopgaver, hvis du skal kunne synkronisere. Når du slutter en Nokia 7650 til pc'en første gang, identificerer PC Suite telefonen og opretter en række opgaver. Du kan ændre disse opgaver og oprette andre opgaver, hvis du vil. Du kan også planlægge opgaver, der skal starte med regelmæssige mellemrum, hver gang du slutter telefonen til pc'en, eller planlægge opgaver, der kun starter efter en kommando. Der vises et animeret ikon på Windows-proceslinjen, når synkroniseringen er i gang: Synkroniserer telefonen med pc'en (animeret ikon). Billedoverførsel Du kan kopiere, flytte, omdøbe og slette billedfiler på telefonen og computeren ved hjælp af Billedoverførsel. Du kan også få vist billedfiler, hvis der er et tilknyttet visningsprogram. Guiden Indstillinger Du skal bruge guiden Indstillinger til at konfigurere -kontoen, fjerntilslutningen, meddelelsescenteret eller multimediemeddelelsescenteret. Du kan for eksempel håndtere indstillingerne manuelt og kopiere en eksisterende konfiguration fra pc'en til telefonen. Du kan også lave en sikkerhedskopi af telefonindstillingerne i en fil. PC Suite til Nokia

14 PC Suite til Nokia 7650 Sådan installerer du software på din telefon Du kan bruge PC Suite til at installere Java og enhedssoftware på telefonen. Disse programmer har ikke noget ikon på programlinjen. I stedet kan du starte programmerne fra menuen Funktioner. Se også under emnet Installation af enhedssoftware i online Hjælp for at få flere oplysninger. Bemærk: Installationspakker kan modtages i en multimediemeddelelse, som en vedhæftning til en , via Bluetooth eller via infrarød og indlæst til telefonen. Bemærk: Du kan kun bruge Java-installationsfiler med filtypen.jad eller.jar og installationsfiler til enhedssoftware med filtypen.sis. VIGTIGT! Du skal kun installere software fra kilder, der yder tilstrækkelig beskyttelse mod virus og anden skadelig software. Fjernelse af PC Suite fra pc en Afinstallation af PC Suite fjerner alle filer og mapper, som blev tilføjet af PC Suiteinstallationsprogrammet, men sikkerhedskopierede og arkiverede filer eller synkroniseringsoplysninger fjernes ikke. Hvis du geninstallerer PC Suite, kan du derfor sikkerhedskopiere, gendanne og synkronisere ved hjælp af de samme indstillinger som før. Bemærk: Hvis du også vil fjerne sikkerhedskopierede filer, synkroniseringer og andre oplysninger, der er relaterede til de telefoner, du har tilsluttet, skal du gøre det, før du fjerner PC Suite. Yderligere oplysninger finder du under Visning og fjernelse af detaljer om en Nokia 7650 i onlinehjælpen. Sådan fjerner du PC Suite: 1 Klik på knappen Start i Windows, peg på Indstillinger, og klik på Kontrolpanel. 2 Dobbeltklik på Tilføj/fjern programmer. 3 Vælg PC Suite til Nokia 7650 på listen over installerede programmer. Klik på Tilføj/ fjern. Der vises en bekræftelsesdialogboks. 11

15 4 Når du har bekræftet, at du vil fjerne PC Suite fra pc'en, fjerner afinstallationsprogrammet programfilerne og meddeler dig, at du skal genstarte pc'en for at fuldføre afinstallationsprocessen. Vælg Ja for at genstarte pc'en, eller Nej for at genstarte pc'en senere. Hvis du vælger Nej, bliver afinstallationen udført næste gang, du genstarter pc'en. Klik på Afslut for at afslutte afinstallationsprogrammet. Når du genstarter pc'en, bliver PC Suite fjernet fra pc'en. Bemærk: Afinstallation af PC Suite fjerner ikke Nokia Connectivity SDK. Du kan fjerne Nokia Connectivity SDK fra pc'en ved at bruge programmet Tilføj/fjern programmer i Windows-kontrolpanelet. Afinstallationsprogrammet efterlader nogle filer på pc'en, som indeholder oplysninger om de Nokia-enheder, du har sluttet til pc'en. Hvis du beslutter at geninstallere PC Suite, vil du kunne fortsætte med at bruge PC Suite som før. PC Suite til Nokia 7650 Vigtige sikkerhedsoplysninger Alle sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningerne til telefonen og computeren gælder også, hvis dette produkt bruges sammen med telefonen. Husk at sikkerhedskopiere alle vigtige data som sikring mod mulige tab eller ændringer. 12

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.7 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller, som du kan bruge sammen med PC Suite...2 1.3 Kom i gang...2 1.4 Nødvendige

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 5.8. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 1/22

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 5.8. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. 1/22 KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 5.8 1/22 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 2. SYSTEMKRAV...6 3. TILSLUTNING AF EN KOMPATIBEL TELEFON OG EN

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.83

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.83 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.83 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...3 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.85

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.85 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.85 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning for brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning for brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 Den software, der beskrives i denne

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Yderligere programmer. Nokia N92-1

Yderligere programmer. Nokia N92-1 Yderligere programmer Nokia N92-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N92 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, kan du finde flere programmer fra Nokia and tredjepartsudviklere.

Læs mere

Installationsvejledning til Dyreregistrering

Installationsvejledning til Dyreregistrering Installationsvejledning til Dyreregistrering Version 2.2.0.0 Windows 98 / Me / NT / 2000 og XP Installationsvejledning til Dyreregistrering version 2.2.0.0 1/10 Indledning Denne vejledning er tænkt som

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

CD-DIRECT Installationsvejledning

CD-DIRECT Installationsvejledning CD-DIRECT Installationsvejledning Indhold 1. Kom godt i gang med installationen af CD-DIRECT... 3 2. CD-DIRECT Installation... 4 3. Enkeltbruger Type I (uden kopi af databasefilen)... 5 3.1 Opdatering

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere