1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS"

Transkript

1 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække alle situationer. Holdene skal indvillige i en specifik mængde albuerum før spilles start. Spillernes forskellige baggrund, og beskaffenheden af banen, skal tages med i betragtning. Fair play (ærligt spil) af alle involverede er af stor betydning. 1.1 SPORTSPLADS DIMENSIONER Banen skal være m. lang, og m. bred. Banen skal være omkredset af en barriere. Hjørnerne skal være afrundet eller skrå MÅL Målstolperne skal være 2½ m. inde på banen fra baglinien. Således at spillerne kan køre bag om dem. Indersiden af målets åbning skal være ishockeymål 1,20 m. høj, og 1,80 m. bred eller

2 FloorBall mål 1,15 m høj, og 1,60 m bred. Målet skal være lavet på en sådan måde, at bolden ikke kan gå igennem bagud eller i siderne. Målet må ikke have nogen skarpe, spidse eller udstående dele MARKERINGER Midterlinien deler banen i to lige store halvdele. Der skal være en markering 6½ m foran hvert mål. Mållinierne forbinder målstolperne på jorden/gulvet. Hjørnemarkeringerne er i forlængelse af mållinien, der er 1 m. inde fra hver sidelinie. 6½ m. linien er parallel med mållinien, og går igennem 6½ m. markeringen i hver ende. Målområdet er imellem 6½ m. linien og baglinien. 1.2 HOLD ANTAL SPILLERE Et hold består af 5 spillere (plus udskiftere). Det er tilladt at udskifte spillere ved alle afbrydelser af spillet, hvis man har tilkendegivet det overfor dommeren. Alle spillere kan være målmand, når som helst. Målmanden har ikke nogen specielle rettigheder. For at gennemføre en kamp, skal et hold have mindst tre spillere SPILLERTØJ Alle spillere skal have sko på. Alle spillere på et hold, skal bære en T-shirt el. lign. af sammen farve. Farven skal være markant forskellig fra modspillernes farve. Ved turneringer eller andre større begivenheder, bør et hold have mindst to sæt trøjer i forskellige farver. Forslag på sikkert og behageligt tøj: Cykel shorts og knæbeskyttere, eller lange sportsbenklæder Cykel handsker Korte snørebånd i skoene, eller snørebånd der er stoppet godt ind. Hjelm og tandbeskyttere Det er absolut forbudt at have smykker (ure, halskæder, øreringe o. lign.) på under kampen. 1.3 UDSTYR UNICYKLER Ved internationaler konkurrencer, må hjulstørrelsen max. være 24. Unicyklen må ikke have nogen skarpe dele, eller dele der stikker frem, og som kan være skyld i skader. Dette henvender sig specielt til cykler med quick-spænd. Pedalerne skal være af plastik eller gummi HOCKEYSTAVE Alle stave der er lovlige ishockeystave kan bruges, bortset fra specielle målmands stave. Revnede eller splintrede stave, skal tapes sammen eller laves før en kamp. Det anbefales, at toppen af hockeystaven er lavet af gummi BOLD Hvilke type bold der bruges, kommer an på hvor man spiller. Nogen steder bruges en død /gammel tennis bold der kun hopper % af dens oprindelige hoppehøjde, andre steder bruger man street-hockey-bolde. Ved internationale konkurrencer, er det værts organisationen der bestemmer såfremt de forskellige hold ikke kan blive enige om hvilken bold der skal bruges. Den valgte boldtype skal bekendtgøres i god tid før en konkurrence, og skal være mulig at anskaffe i alle deltagerlandene. 1.4 STRAFFE I hvert tilfælde af brud på reglerne, skal dommeren straks straffe det hold der har overtrådt reglerne, med mindre dommeren beslutter ikke at stoppe spillet (ved fordel). Dommeren skal starte spillet igen efter enhver afbrydelse.

3 1.4.1 FRI SKUD Et friskud skal tages fra det sted hvor regelbruddet blev begået. Undtagelser: Hvis et hold får et friskud indenfor modstandernes målområde, skal friskudet tages som et hjørneskud, fra den hjørnemarkering der er tættest på. Friskud er indirekte. Spilleren som tager friskudet, må kun røre bolden én gang, derefter skal der være en anden spiller der rører bolden. Modspillerne skal være på 2 m. afstand fra bolden, med deres unicykler og hockeystave ½ m. Hvis der bliver begået en fejl ved et skud, der i lovligt spil ville have ført til et direkte målskud, vil der blive givet et 6½ m.. Dette indbefatter også fejl begået udenfor målområdet. Bolden placeres på 6½ m. mærket, en spiller fra det forsvarende hold går til målet og det angribende hold vælger en spiller til at skyde 6½ m. skuddet. Alle andre spillere skal forlade målområdet. Efter dommeren har fløjtet, skal målmanden køre/stå frit på unicyklen og ikke hvile op af målet. Angrebsspilleren har 3 sek. til at skyde. Bolden må kun berøres én gang. Hvis der ikke bliver lavet mål, fortsætter spillet så snart bolden rammer målstolpen, målmanden eller bolden krydser baglinien STRAFFE BOKSEN Dommeren kan sende en spiller fra banen i 2 min., 5 min. eller resten af kampen. Det skal dømmes ved usportslig opførelse eller ved forsætlig, farligt spil, eller hvis nogen lader hånt om reglerne. Imens en spiller er i straffe boksen, må holdet ikke sætte en anden spiller ind i stedet for den straffede spiller STRAFFE MÅL Hvis det forsvarende hold forhindrer et mål ved ulovligt spil af bolden, og hvis dommeren vurderer at bolden var direkte på vej mod målet, og uden tvivl ville være gået i mål uden at blive rørt af en anden spiller, kan dommeren tilkende et mål (straffe mål). Hvis der er tvivl om hvorvidt bolden ville være gået direkte i mål, skal der dømmes et 6½ m., som beskrevet i sektion KAMPENS FORLØB KAMPENS VARIGHED Alle omtalte tider refererer til den egentlige spilletid. Tiden bliver stoppet ved alle ophold i spillet. Der er 2 halvlege af hver 15 min., med en 5 min. pause. Holdene skifter banehalvdel under pausen. Hvis kampen ender uafgjort, og en afgørelse er nødvendig, fortsætter kampen yderligere 10 min. som følger: 5 min. pause og skift banehalvdel, 5 min spil, og skift banehalvdel uden en pause, og 5 min. spil. Hvis kampen stadig er uafgjort, skal hver af de 5 spillere der ved slutfløjtet er på banen fra hvert hold (ingen udskiftning), skyde fra 6½ m. markeringen. Hvis kampen stadig er uafgjort, skal hvert hold skyde én gang mere og indtil der er en afgørelse KØRSEL PÅ UNICYKLEN Spillerne skal kunne kører frit på deres unicykel. Spillerne må gerne bruge deres hockeystav som støtte, men må ikke hvile op af målene, banden e. lign. Dommeren bør dog tolerere en fod på gulvet i kort tid, for at undgå et fald og/eller en nedstigning. En spiller der falder af unicyklen, må være aktiv med i spillet, indtil gulvet berøres. En spiller der ikke er på sin unicykel, må ikke være en hindring for modspillerne. En spiller betragtes som en hindring hvis spilleren, unicyklen eller hockeystaven blive ramt af bolden, og også hvis en modspiller ikke kan bevæge sig frit på grund af samme. Ved et fald, bør spilleren, så vidt det er muligt, stige op samme sted. Men, hvis det er nødvendigt flytte sig så man ikke er i vejen for spillet BOLDKONTAKT (BOLDBERØRING) Hockeystaven, unicyklen, og hele spillerens krop, kan bruges til at spille bolden. Det tæller alt sammen som boldkontakt/boldberøring. Det er ikke tilladt en spiller at spille bolden med kroppen 2

4 gange i træk. Bolden må kun føres af hockeystaven og ikke af spillerens krop. Vedrørende arme og hænder se også sektion TILDELING AF BOLDEN Hver kampperiode startes med at bolden gives op, ved at dommeren lader bolden falde ned imellem en spiller fra hvert hold på midtermarkeringen. Kampen starter når bolden rører gulvet START EFTER MÅL Efter et mål, får det ikke scorende hold bolden. Alle spillere skal gå til deres egen banehalvdel. Spillet starter igen, når bolden, eller en spiller fra det boldbesiddende hold passere midterlinien BOLD UDEN FOR BANEN Hvis bolden forlader banen, får det hold, der ikke rørte bolden sidst et friskud eller et hjørneskud, afhængig af hvor bolde gik ud. Et friskud skal tages 1 m. inden for sidelinien FLYTNING AF MÅLET Hvis en spiller flytter målet, stoppes spillet, og modstanderne får et friskud BOLD I HJULET Hvis bolden sætter sig fast i hjulet på en unicykel, får modstanderne et friskud. 1.6 FEJL GENERELLE HENSYN Alle spillere skal vise et sådan hensyn, at de ikke skader andre. Det er en ikke kontaktsport, i den forstand, at modstandere og deres unicykler ikke må røre hinanden. Man må røre en modstanders hockeystav med sin egen hockeystav for at blokere modstanderen. Kontakten må dog ikke være voldsom FLYDENDE SPIL For at holde kampen flydende og i bevægelse, bør små brud på reglerne, der ikke har nogen indflydelse på spillet ikke dømmes. De følgende regler bruges, når spillerne kommer i kontakt med hinanden: Ingen spiller må bringe en anden spiller i fare, ved at tvinge denne til at vige (f.eks. at skubbe den anden imod væggen). Der skal køres uden om en spiller der pendler. Den forreste, af to spillere kørende ved siden af hinanden, bestemmer retningen af et drej. Hvis de er side om side, er det den spiller der har bolden, der bestemmer retningen af et drej. Hvis 2 spillere er tæt på, direkte eller fra en stum vinkel, at kører ind i hinanden, er det den spiller der har bolden, der har ret til vejen. Ved alle tilfælde, der ikke er nævnt i ovenstående, er det op til dommeren at træffe en afgørelse SUB (STAV UNDER CYKLEN) En spiller der holder staven på en måde så en anden spille kører over den eller ind i den, har begået en fejl, ligegyldig om det var forsætligt eller ej. Alt efter situationen, tilkendes den spiller der var subbet et friskud eller et 6½ m. skud SIB (STAV I CYKLEN) Hvis en stav kommer ind imellem egerne på en modspillers hjul, har holderen af staven begået en fejl, ligegyldig om det var forsætligt eller ej. Alt efter situationen, tilkendes den spiller der var sibbet, et friskud eller et 6½ m. skud FORSÆTLIGE FEJL Forsætlige fejl regnes for usportslig opførelse. Den pågældende spiller skal sendes fra banen i mindst 2 min.

5 1.7 MÅLSKUD Regel og gælder ikke, hvis bolden skydes ind i eget mål. Efter et annulleret mål, får modspillerne bolden MÅLSKUD MED HÅND OG/ELLER ARM Et mål er annulleret, hvis det scores med hånden og/eller armen LANGSKUD Et mål er annulleret, hvis bolden er skudt fra ens egen banehalvdel, uden efterfølgende at rører nogen MÅLSKUD IGENNEM NETTET Hvis bolden går i mål igennem nettet fra siden, bagfra eller igennem et hul i nettet, er målet ikke godkendt, og det modspillende hold får et friskud. 1.8 SIKKERHEDSREGLER KASTE/SMIDE MED HOCKEYSTAVEN En spiller der forsætlig taber eller smider staven, bliver sendt fra banen i mindst 2 min., hvis dommeren skønner det. Det modsatte hold får et 6½ m. skud TOPPEN AF STAVEN Den øverste ende af staven skal altid være dækket af den ene hånd, for at undgå at skade andre spillere DEN NEDERSTE DEL AF STAVEN Den nederste del af staven, skal altid være under spillerens hofte. Alle spillere må hver især være opmærksomme på ikke at ramme en modspiller med staven, speciel efter et skud SKADER Dommeren skal afbryde/stoppe spillet, hvis der opstår en skade. Spillet sættes i gang igen, med et friskud fra det hold der var i besiddelse af bolden, da spillet blev afbrud. 1.9 REGLER FOR DOMMERE MEDLEMMER AF DOMMERUDVALGET Dommerudvalget består af følgende: Første dommer (1) Anden dommer (2) Sekretær (S) Tidtager (T) DOMMERERNE Begge dommere er ansvarlige for at have styr på alle brud på reglerne. Første dommer har derudover følgende opgaver: Hvis dommerne er uengie, er det førstedommerens dom der tæller. Førstedommeren genstarter spillet efter hver afbrydelse, med et langt fløjt. Førstedommeren giver bolden op.

6 1.9.3 SEKRETÆREN Sekretæren sidder ved et bord på sidelinien. Denne sørger for, at måltavlen altid viser den korrekte målscore. Efter et mål, sørger sekretæren altid for at få øjenkontakt med dommeren, for at tjekke om målet er anerkendt. Efter hver kamp skriver sekretæren kampens endelig resultat ind i kamprapporten TIDTAGEREN Tidtageren holder øje med kamptiden på et stopur. Tiden startes, når dommeren fløjter kampen i gang, og den stoppes hver gang spillet bliver afbrudt. Ved afslutningen af hver halvleg, stopper tidtageren kampen ved et fløjt GENERELT Kampen afbrydes ved et højt, kort fløjt. Hvis fløjten ikke høres af alle spillere første gang, fløjtes en gang mere. Spillet kan ikke fortsætte efter at fløjten har lydt første gang. Dommerne bør sætte tonen, igennem deres positive og rolige optræden. Afgørelser bør forklares, hvis der bliver spurgt, men skal ikke diskuterer med spillerne. Ved en uklar situation, kan dommeren spørge en spiller, før den endelige beslutning tages. De 2 dommere er placeret i hver ende af banen. De skal forsøge at være så tæt på bolden som muligt. Dommerne kører ikke på unicykel. Hverken dommerne, tidtageren eller sekretæren må forstyrres under kampen. Vigtigst er, at de ikke må tale med tilskuerne under kampen. Dommernes tøj farve skal være forskelligt fra de to holds farver FØR KAMPEN Før hver kamp, skal dommerne samle alle spillerne på banen (inkl. udskifterne). De skal tjekke følgende: Er holdenes tøj farver tydeligt forskellige fra hinanden? Har nogen af spillerne ure, smykker e. lign. på, som de kan skade andre med? Er unicyklerne og hockeystavene i orden, uden skarpe eller udstikkende dele som kan skade andre? Dommerne forklarer spillerne hvor strengt de vil fortolke reglerne. Hvis det er nødvendigt, fortæller de spillerne, hvor lang tid kampen vil varer, også hvis der er forlænget spilletid i tilfælde af uafgjort FORTOLKNING AF REGLERNE Efter et mål, venter dommerne på at begge hold er tilbage på deres banehalvdel og klar til at fortsætte. Først der starter dommeren kampen ved et fløjt. Hvis holdene starter med at spille, selv om kampen ikke er startet af dommeren, vil den straks blive stoppet, ved to eller flere hurtige på hinanden følgende fløjt. Når bolden gives op, lader dommeren bolde falde, den kastes ikke. Når dommeren anvender fordelsreglen, viser dommeren tegnet fordel med sine hænder. Dommeren kan samtidig råbe fordel, eller fortsæt. Dommeren fløjter ikke. Hvis en spiller der ikke kører på sin unicykel, skyder i sit eget mål, vil fordelsreglen komme det angribende hold til gode, og målet bliver godkendt. Det er i princippet tilladt at løfte modstanderens stav, så længe det ikke bliver gjort med overdreven hårdhed. Hvis modstanderens stav bliver løftet over hoftehøjde, ses det altid som overdreven hårdhed. Et friskud skal skydes til en anden spiller. Dette er dog ikke nødvendigt når spillet genstartes efter et mål. Det er tilladt at skyde direkte på mål så snart man passerer midterlinjen. En spiller der deltager i en kamp skal være i stand til at kører uden hjælp. En spiller der stiger op på sin cykel er først en del af spillet når denne sider på sadlen og har begge fødder på pedalerne.

7 Efter hver afbrydelse i kampen, forklarer dommeren kort sin afgørelse samtidig med visning af de tilhørende håndsignaler. Efter som det på intet tidspunkt er tilladt at holde/støtte sig til målet, er det ikke nok blot at give slip i målet i den tid målmanden tager del i spillet. Når to eller flere spillere falder, og det er uklart om der opstod en fejl, kan dommeren afbryde spillet og give bolden op på ny. Dette undgår at endnu flere spillere drages ind i uheldet DOMMERENES HÅNDSIGNALER "Friskud" Peg med udstrakt arm i spilles retning "Bolden skal gives op" Hold begge tommelfinger op "6½ m." Peg med pegefingeren på 6½ m. markeringen "Fordel" Stræk begge arme vandret ud til siderne. Dette er det eneste håndsignal, der ikke bruges sammen med et fløjt i en fløjte. Det bliver også brugt til at indikere, at der ikke var noget, i en afgørende situation "Time out (Taktik pause)" Form bogstavet T med begge hænder. Spillet afbrydes hvis f.eks. en spiller er skadet, eller hvis en publikummer forstyrrer spillet Mål Stræk en arm lodret op i vejret. Dommeren bør tjekke, at målet er noteret hos sekretæren. For at kontrollere dette, vil det være smart, at dommeren også skriver scoren ned.

8 Mål annulleret Bevæg en flad hånd vandret (med håndfladen nedad). Med dette tegn, erklæres et mål for ugyldig. Det bruges f.eks. hvis en bold i mål, sidst var rørt af en hånd eller en arm, ved et langt skud, hvis bolden går i mål igennem nettet udefra eller hvis spillet er blevet stoppet før bolden passerer mållinien. Dommeren bør tjekke at det annullerede mål ikke er noteret af sekretæren "Høj stavføring" Hold 2 knyttede næver imod hinanden over hovedet Straffeboks i 2 min også 2 på hinanden følgende berøringer af bolden med hånden Hold 2 spredte finger op "Straffeboks i 5 min" Hold 5 spredte finger op.

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

R 1 Banen

R 1 Banen Indholdsfortegnelse: R 1 Banen------------------------------------------------------------------------- 2 R 2 Udstyret --------------------------------------------------------------------- 3 R 3 Spillere

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

SPILLEREGLER FOR FUTSAL

SPILLEREGLER FOR FUTSAL SPILLEREGLER FOR FUTSAL Indholdsfortegnelse: 1. Banen 2. Bolden 3. Antal Spillere 4. Spillernes udstyr 5. Dommer 6. Dommer assistent 7. Tidtager 8. Den 3. dommer 9. Spillets varighed 10. Spilstart 11.

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen.

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen. ISHOCKEY REGLER ISHOCKEYREGLERNE Banen Banen er opdelt i tre zoner med to blå linjer: Angrebs-, neutralog forsvarszone. Der er ni face-off punkter, hvorfra spillet sættes i gang efter spilstop her giver

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

KFD Teorimesterskab 2013

KFD Teorimesterskab 2013 Navn Beskrivelse I 1 runde af den såkaldte forårsturnering bliver en spiller på banen så sur på modspillernes træner ude på bænken, at han kaster en snebold efter ham Han rammer dog ikke Hvad dømmer dommeren

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER August 2013

FINA VANDPOLOREGLER August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 Indhold WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 5 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 7

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER

FINA VANDPOLOREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE...

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010

SPILLEREGLER. for floorball. Gældende fra 1. juli 2010 SPILLEREGLER for floorball Gældende fra 1. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Spilleregler for floorball Indholdsfortegnelse 1 Banen................................ 3 101 Banens dimensioner.....................

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Side 1 af 22 Indledning Overordnet set skal statistiktagerens ansvar forstås således, at alt, hvad der foregår på banen, skal registreres. De situationer,

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner S H I N G O R Y U KARATE Kampregler ved semikontakt karatestævner KAMPAREALET: Kamparealet skal være kvadratisk med en sidelængde på 6 x 6 meter til 8 x 8 meter. Kamparealet kan forsynes med måtte (Tatami)

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere.

Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. et anbefales: Futsal placeringer ved 2 og 3 dommere. Spillet skal være mellem dommeren og 2. dommeren ommerne skal arbejde diagonalt forskudt over for hinanden At placere sig uden for sidelinjen og arbejde

Læs mere

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed.

Udstyr. Om softball. Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. SOFTBALL i skolen Om softball Softball er et unikt boldspil, hvor samarbejde, teknik og taktik går op i en højere enhed. Softball er i familie med baseball og de mere kendte spil rundbold og M- bold. Det

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Nye spilleregler 2010

Nye spilleregler 2010 Dansk Håndbold Forbund Dommerudvalget Kompetencegruppen Regelansvarlig Johnny Tauman 1 De mest markante ændringer i nye Håndbold Spilleregler ses i regel 8, som omhandler Regelovertrædelser og usportslig

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Fredericia maj 2016 HOCKEY. Indholdsfortegnelse MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 3 IDRÆTSMATERIALE... 4 IDRÆTSREGLER...

Fredericia maj 2016 HOCKEY. Indholdsfortegnelse MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 3 IDRÆTSMATERIALE... 4 IDRÆTSREGLER... Fredericia 20. 22. maj 2016 HOCKEY Indholdsfortegnelse Side MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 3 IDRÆTSMATERIALE... 4 IDRÆTSREGLER... 5 TURNERINGSREGLEMENT... 9 1 MESTERSKABER Mesterskab Vedr.

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Nye dommerregler pr. juni 2009

Nye dommerregler pr. juni 2009 Nye dommerregler pr. juni 2009 Dansk Taekwondo Forbund 2009 Start og afslutning af kampen Placering ved start Kæmperne skal stå på deres afmærkede pladser med front mod hinanden med deres hjelm under venstre

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

HÅNDBOLD I SKOLEN. Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball

HÅNDBOLD I SKOLEN. Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball HÅNDBOLD I SKOLEN Sådan spiller I Totalhåndbold og Street Handball Kære idrætsundervisere og SFO pædagoger Dette hæfte har til formål at indføre dig i to let tilgængelige udgaver af håndbold, som er velegnet

Læs mere

Teknikskole - Vendinger

Teknikskole - Vendinger Teknikskole - Vendinger 19.9.2011 Dette skrift er tænkt som inspirationsmateriale til klubbens trænere, med forslag til øvelser i hverdagens træning, der følger op weekendens teknikskole. Det første tema,

Læs mere

med alternativer til begyndere i folkeskolen.

med alternativer til begyndere i folkeskolen. Official South of England Muggle Quidditch Rules med alternativer til begyndere i folkeskolen. I Quidditch foregår der rigtig mange forskellige ting på banen, hvilket også er med til at gøre det sjovt.

Læs mere