This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering. Opkald Opkald, videoopkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, . Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder, PhotoDJ. Underholdning Medieafspiller, radio, ringesignaler, MusicDJ, VideoDJ, lydoptager, temaer, spil. Tilslutningsmuligheder Indstillinger for internet, , browsing, synkronisering, Bluetooth, infrarød, USB-kabel. Flere funktioner Dato og klokkeslæt, vækkeur, kalender, opgaver, Java -programmer, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Yderligere oplysninger Webstedet Sony Ericsson, sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity. Ikoner Beskrivelse af ikonerne. Indeks

2 Sony Ericsson UMTS-GSM 900/1800/1900 Første udgave (juni 2005) Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. 3GPP er et varemærke tilhørende ETSI i Frankrig og andre steder. QuickShare, MusicDJ, PhotoDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. 2

3 Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke hverken i sin helhed eller som en del udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department s list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department s Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USAs regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). 3

4 Introduktion En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Indeholder Macromedia Flash -teknologi fra Macromedia, Inc. Copyright Macromedia, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Macromedia, Flash, Macromedia Flash og Macromedia Flash Lite er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Macromedia, Inc. i USA og andre lande. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Introduktion Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Du kan finde yderligere oplysninger og hente yderligere materiale på Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: Bemærk Angiver, at en tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % Se også side... } Brug valg- eller navigeringstasten til at bladre og vælge med, % 11 Taster og navigation. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten mod venstre. Tryk navigeringstasten mod højre. 4

5 Introduktion Samling af telefonen Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. Sådan isættes SIM-kort og batteri SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement samt kontakternes navne og numre m.m. Hvis du har brugt SIM-kortet på en anden telefon, skal du kontrollere, at dine oplysninger er gemt på SIM-kortet, før du tager det ud af den anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse. Oplysninger om SIM-kort og batteri Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du isætter eller fjerner et SIM-kort. Når du oplader batteriet, kan det tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på displayet. 1 Fjern batteridækslet ved at lade de to beslag på siden af telefonen glide ud, og løft dækslet væk som vist på billedet. 2 Skub SIM-kortet ind i holderen. Kontroller, at SIM-kortets guldfarvede kontakter vender nedad, og at det afskårne hjørne vender rigtigt. 3 Placer batteriet bag på telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. 4 Placer batteridækslet som vist på billedet, og skub de to beslag på plads. 5

6 Introduktion 6 Sådan oplades batteriet 2 t. 30 min. 1 Slut opladeren til telefonen. Symbolet på opladerens stik skal vende opad. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på skærmen. 3 Det tager ca. 2 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på en tast for at aktivere skærmen, hvis du ikke kan se batteriet på dette tidspunkt. 4 Vip stikket opad, når du fjerner opladeren. PIN-kode (Personal Identification Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) for at aktivere telefonens tjenester. PIN-koden er knyttet til dit SIM-kort og ikke til telefonen. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer som *, medmindre din PIN-kode starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks På den måde kan du se og indtaste et nødopkaldsnummer som f.eks. 112 uden først at skulle indtaste en PIN-kode. Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 78 SIM-kortlås.

7 Introduktion Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald Kontroller, at telefonen er opladet, og at SIM-kortet er isat, inden du tænder. Når telefonen er tændt, kan du hurtigt og nemt gøre den klar til brug vha. opsætningsguiden. Sådan tændes telefonen 4 } Ja, hvis du ønsker at opsætningsguiden skal hjælpe dig i gang. Følg derefter den vejledning, der vises. Du kan når som helst starte guiden fra menusystemet, } Indstillinger } fanen Generelt } Guiden Opsætning. Sådan foretages og modtages opkald Indtast telefonnummeret (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet, eller tryk på, og hold den nede, for at foretage et videoopkald. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. } Svar, når telefonen ringer. 1 Tryk på og hold nede. 2 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 3 Vælg sprog til telefonmenuerne ved den første opstart. 7

8 Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering. Telefonoversigt Infrarød port 2 Højttaler 3 Skærm 4 Videoopkaldstast 5, 10 Valgtaster 6 Tilbagetast 7 Afbryder 8 Videokamera 9 Planet 3-tast 11 Navigeringstast 12 Slettetast 13 Lydløs-tast 14 Kameraknap 15 Kamerazoom, lydstyrkeknapper 16 USB-port 17 Mikrofon 18 Stik til stereohovedtelefoner og oplader Der er flere oplysninger om taster og navigation, % 11 Taster og navigation. 8

9 Lær din telefon at kende Planet 3* Quick-menu* Underholdning Medieafspiller Onlinetjenester* Spil VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo Kamera Meddelelser Radio Skriv ny Indbakke Ring t. talemedd. Kladder Udbakke Afsendte medd. Gemte medd. Skabeloner Indstillinger Filhåndtering Kontakter Videoopkald Billeder Videoer Lyde Temaer Websider Spil Programmer Anden Kontakter** Indstillinger: Hurtigopkald Mit visitkort Grupper** SIM-kontakter** Specielle numre Avanceret Ny kontakt 9

10 Lær din telefon at kende Opkald Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Indstillinger Organizer Alarmer Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Lys Regnemaskine Husk koder Generelt Profiler Tid og dato Sprog Talekontrol Nye hændelser Telefonstatus Genveje Menuen Start Låse Guiden Opsætning Tip og tricks Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs tilstand Stigende ringesign. Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Display Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Dvaletilstandsur Rediger linjenavn* Opkald Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Tid og pris Vis eller skjul nr. Håndfri Forbindelser Bluetooth Infrarød port Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakomm. Internetindst. Streaming-indst. Indstill. for Java Tilbehør * Bemærk, at nogle menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. I visse lande er Quick-menuen erstattet af Internettjenester. **Menuen afhænger af, hvilket kontaktprogram der er valgt som standard. 10

11 Lær din telefon at kende Taster og navigation Standbyskærm, hovedmenu og statuslinje Standbyskærmen vises, når du ikke kalder op eller bruger menuer. Her kan du f.eks. se operatørens navn samt dato og klokkeslæt. Tryk på i standby for at få adgang til hovedmenuen, hvor menuerne vises som ikoner. Visse undermenuer har faner. Gå til en fane vha. navigeringstasten, og vælg en indstilling. Rul til et menupunkt for at få flere oplysninger, forklaringer eller tip til udvalgte egenskaber, menuer eller funktioner i telefonen } Info. For at åbne en liste med indstillinger } Mere. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. Statuslinjen øverst på skærmen indeholder ikoner, som giver oplysninger med relation til telefonen og dens aktiviteter, % 94 Ikoner. Taster og knapper Tryk på denne for at få adgang til hovedmenuen fra standby. Tryk på den for at vælge fremhævede punkter. Tryk på den under et opkald for at få vist en liste med indstillinger. Flytter gennem menuer og faner. Tryk på denne for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på denne for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Tryk på denne for at slette objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. 11

12 Lær din telefon at kende Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et videoopkald eller aktivere videoopkaldstilstand. Tryk på denne, og hold den nede, for at få adgang til Planet 3. Tryk på den for at tage et billede eller optage et videoklip. Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har én). Tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. Tryk på en af disse taster, og tryk på Kald op for at foretage et hurtigopkald. Tryk på denne i standby for at få vist statusoplysninger. Tryk to gange hurtigt efter hinanden, når der modtages et opkald, for at afvise et indgående opkald. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. Tryk her for at øge lydstyrken under et opkald. Tryk her for at øge lydstyrken, når du bruger medieafspilleren (også når den er minimeret). Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor tilbage. Tryk på denne for at zoome ind, når du bruger kameraet. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 29 Taleopkald. 12

13 Lær din telefon at kende Tryk på denne i standby for at få vist statusoplysninger. Tryk to gange hurtigt efter hinanden, når der modtages et opkald, for at afvise et indgående opkald. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. Tryk her for at reducere lydstyrken under et opkald. Tryk her for at reducere lydstyrken, når du bruger medieafspilleren (også når den er minimeret). Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor frem. Tryk på denne for at zoome ud, når du bruger kameraet. Tryk på denne, mens du bruger kameraet, for at tænde fotolampen. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. Telefonens sprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk det sprog, der skal bruges i menuen, til sproget i det land, SIM-kortet blev købt i. Du kan altid vælge sprog i henhold til SIM-kortet ved at trykke på 8888 i standby. Du kan altid vælge engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Sådan ændres telefonens sprog 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Telefonsprog. 2 Vælg et sprog. Genveje Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem menuerne på. Du kan bruge tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu, og du kan bruge foruddefinerede navigationstastgenveje til at nå bestemte funktioner. Du kan redigere navigationstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje Åbn menuerne ved at trykke på, og indtast derefter nummeret på den menu, du vil gå til. Tryk f.eks. på, hvis du ønsker at gå til femte 13

14 Lær din telefon at kende 14 menupunkt. Tryk på, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, for at vende tilbage til standby. Brug af navigationstastgenveje Tryk på,, eller i standby for at gå direkte til en funktion. Første gang, du trykker på, kan du vælge den funktion, du vil bruge som en genvej. Sådan redigerer du en navigationstastgenvej } Indstillinger } fanen Generelt } Genveje, og vælg den genvej, du vil redigere } Rediger. Tryk på, hvis du vil slette genvejen. Indtastning af bogstaver Der er to måder at indtaste bogstaver på, f.eks. i forbindelse med skrivning af en meddelelse eller skrivning af et navn under kontakter: Indtastning af tekst vha. flere tryk. Tryk på de enkelte taster, indtil det ønskede bogstav vises. T9 Text Input. T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Indtastningssprog Du skal vælge de sprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver. Du kan skifte til et af dine valgte sprog, mens du skriver, ved at trykke på og holde den nede. Sådan vælges indtastningssproget 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til det sprog, du ønsker at bruge, og markér det. } Gem for at forlade menuen. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Tryk flere gange på den pågældende tast,, eller, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. I boksen i øverste højre hjørne af skærmen vises de tegn, du kan vælge.

15 Lær din telefon at kende Eksempel: Hvis du vil indtaste et A, skal du trykke én gang på. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke to gange på hurtigt efter hinanden. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på og derefter indtaste bogstavet. Du kan også bruge volumenknapperne som genvej til visse bogstaver. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke på, holde volumenknappen nede og trykke på. Hvis du vil indtaste et C, skal du trykke på volumenknappen, holde den nede og trykke på. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere. Sådan føjes der ord til T9 Text Inputordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. 15

16 Lær din telefon at kende Sådan vælges en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Oversigt over indstillinger } Mere, inden eller mens du indtaster bogstaver, for at få vist en oversigt over indstillinger. Listen kan indeholde nogle af eller alle de følgende: Tilføj symbol symboler og tegnsætningstegn såsom? og, vises. Du kan flytte mellem symbolerne vha.,, og. Tilføj objekt billeder, melodier, lyde, skabeloner og animationer. Stav ord kun T9 Text Input. Rediger det ord, der foreslås, vha. flere tastetryk. Skrivesprog der vises en oversigt over sprog. Skrivemetode der vises en liste med metoder for det aktuelle sprog. Ordbog (T9) slå T9 Text Input-ordbogen til eller fra. Ordforslag vælg at få vist eller ikke få vist forslag, mens der skrives et ord. Mine ord håndter ord, du har føjet til ordbogen. Nationale tegn slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse indtastningssprog. Aktivitetsmenu Du kan åbne aktivitetsmenuen, så du kan få vist og håndtere nye hændelser samt få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. Aktivitetsmenuens faner Nye hændels. viser nye hændelser, f.eks. mistede opkald og meddelelser. Fanen vises på skærmen, når der indtræffer en ny hændelse. Tryk på for at afvise eller slette en hændelse under hændelsesfanen. Mine genveje viser dine genveje og programmer, som kører i baggrunden. Du kan tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Når du vælger en genvej og programmet åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Bogmærker viser dine egne internetbogmærker. Når du vælger et bogmærke, og browseren åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. 16

17 Lær din telefon at kende Sådan vælger du en visning til nye hændelser } Indstillinger } fanen Generelt } Nye hændelser } Pop-up, hvis du ønsker, at nye hændelser skal vises som pop-up-tekst og ikke i aktivitetsmenuen. Filhåndtering Brug filhåndteringen til at håndtere filer, der er gemt i telefonens hukommelse. Objekter, som f.eks. Billeder, Videoer, Lyde, Temaer, Spil, Programmer og Websider, gemmes som filer i mapper. Alle filer, som telefonen ikke kender, gemmes i mappen Anden. Du kan oprette dine egne undermapper i visse foruddefinerede mapper, hvortil du kan flytte dine gemte filer. Du kan også overføre de gemte filer til en computer, % 69 Filoverførsel med Bluetooth og % 70 USB-kabel. Sådan bruger du en fil fra filhåndteringen 1 Marker en fil i mappen Billeder eller Lyde. 2 } Mere } Anvend som. Angiv, hvad filen skal bruges til. Sådan flyttes en fil til en mappe 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 Gå til en fil, f.eks. et billede, du vil flytte, } Mere } Håndter filer } Flyt til mappe. 3 Vælg den mappe, filen skal flyttes til, eller vælg Ny mappe, og kald mappen } OK. Sådan oprettes en undermappe 1 } Filhåndtering, og åbn en mappe. 2 } Mere } Ny mappe, og indtast navnet på mappen. 3 } OK for at gemme mappen. Sådan vælges flere filer 1 } Filhåndtering, og vælg en fil, } Mere } Marker } Marker flere. 2 Du kan vælge flere filer ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. Sådan markerer du alle filer i en mappe } Filhåndtering, og marker en fil } Mere } Marker, tryk på Mark. alle eller Fjern alle mark. for at fjerne markeringen. 17

18 Opkald Sådan flytter eller kopierer du filer til en computer % 69 Filoverførsel med Bluetooth. % 70 USB-kabel. Filoplysninger Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttet. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. Du kan markere og få vist oplysninger om filen. Opkald Opkald, videoopkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Foretage opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 7 Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald. Sådan foretages et nyt opkald, % 21 Videoopkald. Net Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er tilfældet, bruger du et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette kaldes roaming. Du kan selv vælge, hvilket net du vil bruge, eller du kan føje et net til din liste med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge, telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. Du får adgang til disse indstillinger via } Indstillinger } fanen Forbindelser. Brug eller til at rulle mellem fanerne. Rul derefter til } Mobilnet vha.. 18

19 Opkald Sådan foretages et opkald 1 Indtast telefonnummeret (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage et taleopkald, eller tryk på, og hold den nede, for at foretage et videoopkald. } Mere for at få vist flere indstillinger. 3 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, % 23 Kontakter og % 28 Opkaldsliste. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 29 Talekontrol. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på eller for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. Sådan bruger du højttaleren under et taleopkald 1 } Mere } Slå højttaler til for at tænde højttaleren. 2 } Mere } Slå højttaler fra for at slukke højttaleren. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Modtage opkald Telefonen ringer, og nummeret på den, der ringer op, vises (hvis du abonnerer på tjenesten Vis nummer, og nummeret kan identificeres), når du modtager et opkald. Hvis nummeret er gemt under kontakter, vises navn, nummer og billede (hvis tilgængeligt). Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan besvares et opkald } Svar. Sådan afvises et opkald } Optaget, eller tryk hurtigt to gange på lydstyrkeknappen. 19

20 Opkald Mistede opkald Hvis du mister et opkald, og Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu, vises det mistede opkald i Aktivitetsmenu. } Kald op for at kalde det mistede nummer op. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, vises Mistede opkald: for at angive antallet af mistede opkald. } Ja for at få de mistede opkald vist på opkaldslisten. } Nej, hvis du vil se de mistede opkald senere. Sådan kontrollerer du mistede opkald 1 } Opkald } fanen Mistede fra standby. Brug eller til at rulle mellem fanerne. 2 Brug eller til at rulle til et nummer og } Kald op til at kalde et nummer op. Automatisk genopkald Sådan kalder du et nummer op igen Hvis du ikke får forbindelse, og Prøv igen? vises } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Telefonen ringer automatisk op igen op til ti gange eller indtil: Opkaldet tilsluttes Du trykker på Annuller Du modtager et opkald Automatisk genopkald er ikke muligt i forbindelse med dataopkald. Opkald til udlandet Når du ringer til udlandet erstatter tegnet + det internationale præfiks for det land, du ringer fra. Du kan ringe op fra udlandet via et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale med det pågældende net. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil du ser et tegnet + på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer } Kald op. 20

21 Opkald Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et 3G- (UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast f.eks. 112 (det internationale nødopkaldsnummer), } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Før du starter Hvis du vil foretage et videoopkald, skal både du og den, du ringer op, have et abonnement, der understøtter 3G-tjenesten (UMTS), og I skal være inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde. 3G-tjenesten (UMTS) er tilgænglig, når 3G-ikonet vises på statuslinjen. Videodemotilstand Du kan bruge videoopkaldsfunktionerne uden at foretage et opkald, hvis du f.eks. vil forberede en visning og kontrollere, hvordan den kommer til at se ud, inden du kalder op. Tryk på, og hold den nede. De fleste videoopkaldsfunktioner kan bruges i videodemotilstand. Videoopkald Under videoopkald kan du se den, du taler med, på skærmen. 21

22 Opkald Sådan foretages et videoopkald Sådan justeres den udgående videos lysstyrke Tryk på for at reducere lysstyrken, eller på for at øge den på det udgående videobillede. Sådan zoomes den udgående video ind eller ud Tryk på for at zoom ind på den udgående video, og tryk på for at zoome ud. 1 Tryk på, og hold den nede, når 3Gtjenesten (UMTS) er tilgængelig. 2 Tast telefonnummeret, og tryk på Kald op. } Opkald... } Kontakter, og rul til det telefonnummer, du vil ringe op, } Kald op, eller tryk på, og hold den nede, for at hente et telefonnummer blandt dine kontakter. 3 Tryk på Kamera, eller åbn linsedækslet for at skifte fra front- til bagkamera. Hold telefonen vandret, så den, du taler med, kan se billedet i den rette vinkel. Sådan accepterer du et indgående videoopkald Tryk på Svar. Sådan afsluttes et videoopkald Tryk på Afb. opk. under et udgående videoopkald. Indstillinger for videoopkald Tryk på, når frontkameraet anvendes til visningen, og vælg en af følgende indstillinger: Stop kamera/start kamera sluk det udgående videokamera. Der vises et alternativt billede, når kameraet er slukket. Slå højttaler fra/slå højttaler til sluk og tænd den indgående lyd under et videoopkald. 22

23 Opkald Slå mikrofon fra/start mikrofon sluk og tænd mikrofonen under et videoopkald (denne indstilling er tilgængelig under opkald). Skift billede vælg mellem at vise ind- eller udgående video i fuld størrelse. Skjul lille billede/vis lille billede vælg, om du vil skjule eller vise det lille billede. Nat-tilstand bruges, når lysforholdene er dårlige. Denne indstilling påvirker udgående video. Avanceret til at få vist og vælge følgende indstillinger: Alternativt billede dette billede vises til den ande part, hvis du har slukket kameraet. Svartilstand vælg, om frontkameraet skal være tændt eller slukket, når du besvarerer et videoopkald. Kamerakvalitet vælg, hvilken billedkvalitet der skal anvendes til udgående video. Denne indstilling træder i kraft ved næste opkald ikke under et igangværende opkald. Spejlvend billede du ser et spejlbillede af den udgående video. Hvis du slår spejlbilledet til, ser du dig selv som i et spejl. Modparten ser ikke billedet spejlvendt. Kontakter vælg en kontakt, der skal vises under et udgående opkald nyttigt, hvis du f.eks. ønsker at kontrollere en kontakts nummer eller -adresse (indstillingen er synlig under opkald). Overfør lyd overfør lyden til eller fra håndfrit udstyr vha. Bluetooth. Demoklip slå demoklip til eller fra. Kontakter Du kan gemme kontaktoplysninger i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet som navne og numre. Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. } Kontakter } Indstillinger for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakt Hvis du vælger at bruge Kontakter som standard, vises alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, for dine kontakter. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, for dine kontakter. 23

24 Opkald Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter. Kontakter Kontakter er som en adressebog, hvor du kan gemme navne, telefonnumre og -adresser. Du kan også føje billeder, ringesignaler og personlige oplysninger, f.eks. fødselsdag, -, web- og postadresser, til kontakter. Oplysninger, som du føjer til en kontakt, organiseres under fem faner. Sådan tilføjes en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast navnet, } OK. 3 Indtast nummeret direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast nummeret, } OK. 4 Vælg en nummertype. 5 Skift mellem fanerne vha. og. Vælg felter, hvor der skal indtastes flere oplysninger. } Symboler, og vælg et symbol } Indsæt for at indtaste symboler, i en -adresse. 6 Når du har indtastet oplysningerne } Gem. SIM-kontakter Du kan gemme poster som et navn med ét nummer på dit SIM-kort. Antallet af poster, du kan gemme, afhænger af, hvor meget hukommelse der er på SIM-kortet. Se Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. Sådan tilføjes en SIM-kontakt Følg samme fremgangsmåde for at tilføje en telefonkontakt, hvis SIM-kontakter er standardkontakter. Du kan kun føje navn og nummer til SIM-kontakter. Gem altid på SIM-kortet Du kan indstille telefonen til at gemme poster automatisk på SIM-kortet. Med denne indstilling gemmes navne og telefonnumre, du tilføjer eller redigerer under telefonkontakter i telefonens hukommelse, på SIM-kortet. Antallet af telefonnumre, der kan gemmes, afhænger af SIM-kortets type. 24

25 Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM. 2 Vælg Til. Kontrol af hukommelsen Med hukommelsesstatusfunktionen kan du kontrollere, hvor mange pladser der er tilbage i telefonens hukommelse og i SIM-hukommelsen. Hvis hukommelsen er fyldt, skal du slette kontakter, så der bliver plads til at tilføje nye kontakter, % 26 Sådan slettes en kontakt. Sådan kontrollerer du hukommelsen } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Billeder og personlige ringesignaler Du kan føje et billede og et personligt ringesignal til en telefonkontakt. Når den pågældende person ringer til dig, ser du billedet (forudsat, at dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer), og ringesignalet afspilles. Opkald Sådan føjes et billede eller ringesignal til en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg den kontakt, du vil føje et billede eller et ringesignal til, } Mere } Rediger kontakt. 2 Brug,, og til at rulle til den relevante fane. } Billede: eller Ringesignal } Tilføj. 3 Vælg et billede eller en lyd. } Gem for at gemme kontakten i telefonen. Opkald til kontakter Du kan kalde op til et af de numre, du har gemt for dine kontakter, eller til et nummer på dit SIM-kort. Hvis telefonkontakter er angivet som standard, kan du kalde op fra kontakter eller fra SIM-kortet. Du kan kun kalde op til numre på SIM-kortet, hvis SIM-kontakter er valgt som standard. Sådan kaldes der op til en telefonkontakt 1 } Kontakter. Gå til, eller indtast det eller de første bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. 2 Tryk på eller for at vælge et nummer, når den kontakt, du vil kalde op, er fremhævet, } Kald op. Tryk på, og hold den nede, mens kontakten er fremhævet, for at foretage et videoopkald. 25

26 Opkald 26 Sådan kaldes der op til en SIM-kontakt 1 } Kontakter. Hvis SIM-kontakter er valgt som standard, skal du vælge det navn og nummer, du vil kalde op, på listen, } Kald op. 2 Hvis telefonkontakter er angivet som standardtelefonbog, } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter, og vælg det navn og nummer, du vil kalde op, på listen, } Kald op. Spørg før gem Når du afslutter et opkald eller modtager en meddelelse, kan telefonen spørge dig, om du vil føje et telefonnummer eller en -adresse til dine kontakter. Sådan aktiverer du spørg før gem } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Spørg før gem } Til. Opdatering af kontakter Det er nemt at opdatere og redigere oplysningerne for dine kontakter. Sådan redigeres en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Brug,, og til at rulle til den relevante fane, og rediger de oplysninger, du vil redigere } Gem. Sådan redigeres en SIM-kontakt 1 } Kontakter, hvis SIM-kontakter er valgt som standard, og vælg navnet og nummeret, du vil redigere. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter, hvis telefonkontakter er valgt som standard. Vælg det navn, du vil redigere. 2 } Mere } Rediger, og rediger navnet og nummeret. Sådan slettes en kontakt } Kontakter, gå til den kontakt, du vil slette, og tryk på. Sådan slettes alle kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter. 2 } Ja, og indtast telefonens låsekode, } OK. Som standard er låsekoden indstillet til Navne og numre, der gemmes på SIM-kortet, slettes ikke.

27 Opkald Standardobjekter for telefonkontakter Et standardobjekt vises i første position for en telefonkontakt og er derfor hurtigst at få adgang til. Du kan vælge, hvilket objekt telefonnummer, -adresse eller webadresse der som standard skal vises først for hver kontakt. Mobiltelefonnummeret er standardobjektet, hvis du ikke vælger dit eget standardobjekt. Sådan angives standardobjektet for en kontakt 1 } Kontakter, og gå til en kontakt } Mere } Standardnummer. 2 Vælg telefonnummeret, -adressen eller webadressen, der skal være standard. Afsendelse af kontakter Du kan sende kontakter vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder. Sådan sendes en kontakt } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt, og vælg en overførselsmetode. Sådan sendes alle kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt., og vælg en overførselsmetode. Synkronisering af kontakter Du kan tage sikkerhedskopi af og synkronisere dine kontakter med et kontaktprogram på internettet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Du kan også synkronisere dine kontakter med et computerprogram, % 64 Synkronisering. Sådan fjernsynkroniseres kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Synk. kontakter. 2 Hvis du har mere end én konto, skal du vælge, hvilken konto du vil bruge } Vælg. % 65 Sådan indtastes indstillinger for fjernsynkronisering, hvis telefonen ikke har en konto. Kopiering af kontakter Du kan kopiere navne og numre til og fra dine telefonkontakter og SIM-kortet. Angiv, om du vil kopiere alle numre eller ét enkelt nummer. Hvis du vælger at kopiere alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet, overskrives alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet. 27

28 Opkald Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Opkaldsliste Numrene på de seneste opkald gemmes på opkaldslisten. Foretagne, besvarede og mistede opkald anføres under separate faner. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Brug,, og til at gå til det navn eller nummer, du vil kalde op, } Kald op, eller tryk på, og hold den nede, for at foretage et videoopkald. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 } Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan slettes opkaldslisten } Opkald } fanen Alle } Mere } Slet alt. Hurtigopkald Du kan gemme telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1 9 i telefonen. Sådan foretages hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og } Kald op. Sådan angives eller erstattes hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigopkald. 2 Gå til positionen på listen } Tilføj eller } Erstat. 3 Vælg en eksisterende kontakt, som positionsnummeret skal føjes til. 28

29 Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Opkald til talemeddelelsestjenesten Du kan nemt ringe til talemeddelelsestjenesten ved at trykke på og holde den nede. Hvis du ikke har angivet nummeret til din talemeddelelsestjeneste, bliver du bedt om at angive det. } Ja for at indtaste nummeret. Nummeret får du hos din netoperatør. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol I forbindelse med telefonen kan du bruge din stemme til følgende: Taleopkald kalde op til nogen ved at sige navnet. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Talekommandoer kan kun gemmes internt i telefonens hukommelse, ikke på SIM-kortet. Opkald Når du optager, skal du befinde dig et roligt sted og forsøge at bruge navne, der kan skelnes fra hinanden % 31 Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer. Taleopkald Du kan foretage taleopkald ved at sige en talekommando, du på forhånd har optaget. Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri, Bluetooth hovedtelefoner eller ved at sige dit magiske ord. Du skal først aktivere taleopkaldsfunktionen og optage dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Sådan aktiveres taleopkald og indtales navne 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando } Tilføj, og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det telefonnummer, du vil føje til talekommandoen. Du skal nu optage en talekommando, f.eks. Johns mobil for det telefonnummer, du har valgt. 29

30 Opkald 3 Du ser en vejledning. Vent på tonen, og sig den kommando, du vil optage. Talekommandoen afspilles. 4 Hvis optagelyden er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 3. 5 For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Ny talekommando } Tilføj igen, og gentag trin 2 4 ovenfor. Sådan ringer du op fra telefonen 1 Tryk på og hold en af volumenknapperne nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretages et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed eller knappen på Bluetooth hovedtelefonerne. Navn på person, der ringer op Du kan vælge, om du vil høre et indtalt kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slås opkalderens navn til eller fra } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Det magiske ord Du kan optage et magisk ord og bruge det som en talekommando og derved opnå helt håndfri adgang til taleopkald. I stedet for at trykke på og holde en volumenknap nede for at foretage et taleopkald, kan du sige det magiske ord og derefter en af dine indtalte talekommandoer. Det magiske ord er især praktisk, når du kører bil med håndfrit udstyr. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. Sådan aktiveres og optages det magiske ord 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Du har flere valgmuligheder. 30

31 Talesvar Du kan besvare eller afvise indgående opkald med stemmen, hvis du har bærbart eller håndfrit udstyr. Du kan kun bruge en MIDI-, WAV-, EMY- eller IMY-fil som ringesignal i forbindelse med talesvar. Sådan aktiveres talesvar og optages talesvarkommandoer 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. Hvis optagelyden er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 2. 3 Sig Optaget eller et andet ord } Ja. 4 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Du har flere valgmuligheder. Sådan besvarer du et opkald vha. talekommandoer Sig Svar, når telefonen ringer, så går forbindelsen igennem. Opkald Sådan afviser du et opkald vha. talekommandoer Sig Optaget, når telefonen ringer. Opkaldet afvises. Den person, der ringer op, viderestilles til talemeddelelsestjenesten, hvis den er aktiveret, eller hører en optagettone. Redigering af talekommandoer Du kan redigere alle talekommandoer, der er gemt i Kontakter. Vælg den kontakt, hvis talekommando du vil redigere, } Mere } Rediger kontakt. Gå til den relevante fane, og rediger din talekommando. Sådan optages en talekommando igen 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en talekommando } Mere } Erstat tale. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer Hvis telefonen ikke kan finde din talekommando, kan det skyldes følgende: Du talte for lavt prøv at tale højere. Du holdt telefonen for langt væk hold telefonen som ved en samtale. Den indtalte kommando var for kort den skal vare ca. et sekund og bestå af flere stavelser. 31

32 Opkald 32 Du talte for sent eller for tidligt tal straks efter tonen. Du optog ikke talekommandoen med håndfrit udstyr tilsluttet. Det håndfri udstyr skal være tilsluttet, for at der kan anvendes talestyring med håndfrit udstyr. Du brugte en anden intonation brug den samme intonation, som da du optog talekommandoen. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Du kan vælge mellem følgende indstillinger: Viderestil altid viderestil alle opkald. Hvis optaget viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen. Ikke kontakt viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt. Intet svar viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald. Brug eller til at rulle mellem fanerne. 2 Vælg en opkaldstype, en af indstillingerne for viderestilling, } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på Slå op for at finde kontakten, } OK. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling } Indstillinger } fanen Opkald } Viderestil opkald } Kontroller alt. Brug eller til at rulle mellem fanerne. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Tjenesten Opkald venter Når tjenesten er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald.

33 Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter } Indstillinger } fanen Opkald } Håndter opkald } Opkald venter. Brug eller til at rulle mellem fanerne. Sådan foretages et nyt opkald 1 } Mere } Parker opkald for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe op } Mere } Kald op til. Modtagelse af taleopkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget, hvis du vil afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk., hvis du vil besvare opkald nr. 2 opkald og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to taleopkald Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } Mere } Skift ml. opkald for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at forbinde de to samtaler til en konference. Opkald } Mere } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. } Afb. opk. for at afslutte det igangværende opkald, og tryk derefter på Ja for at hente det parkerede opkald. } Afb. opk. } Nej for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan tale med op til fem andre personer samtidigt under en konference. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald. Der opkræves muligvis yderligere for opkald, som involverer flere parter. Sådan forbindes de to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. 33

34 Opkald Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Mere } Parker opkald for at parkere forbundne opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald, og ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag trin 1 3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobles en deltager ud } Mere } Udkobl deltager, og vælg den deltager, du vil koble fra konferenceopkaldet. Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Hvis du har et abonnement, der understøtter flere samtalelinjer, har telefonen muligvis to samtalelinjer med hvert sit telefonnummer. Sådan vælger du en linje til udgående opkald } Indstillinger } fanen Opkald, og vælg linje 1 eller 2. Brug eller til at rulle mellem fanerne. Sådan ændres navnet på en linje } Indstillinger } fanen Display } Rediger linjenavn, og vælg en af linjerne for at redigere navnet. Brug eller til at rulle mellem fanerne. Mine numre Se, tilføj og rediger dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af indstillingerne. Accept af opkald Med tjenesten Accept af opkald kan du vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Andre opkald afvises automatisk med en optagettone. Hvis indstillingen til viderestilling af opkald Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene i stedet for at blive afvist af optagettonen. Telefonnumrene på afviste opkald gemmes på opkaldslisten. 34

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere