Cykelstikatalog. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelstikatalog. Side 1"

Transkript

1 Cykelstikatalog Side 1

2 Baggrund Fredericia har gennem de senere år haft stor fokus på cyklisme, cykelfremme og anlæg af nye cykelstier. Fredericia har som Cykelby understøttet borgernes ønske om at kunne transportere sig trygt og sikkert rundt i kommunen på cykel. Cykeltællere placeret forskellige steder i kommunen, viser en stigning i antallet af cyklister ( ), og stopinterviews på cykelstierne på Treldevej og Nymarksvej, viser en forøget tryghed blandt cyklisterne, samt en vækst i de daglige cykelture på disse strækninger, hvor der i forbindelse med Fredericia Cykelby er anlagt cykelstier. Dette katalog beskriver de lokaliteter, hvor byens borgere via borgerhenvendelser har ønsket cykelstier. Kataloget indeholder også de stier/faciliteter, som er nødvendige for at sikre en god sammenhæng i det overordnede cykelstinet, samt beskrivelser af de stistrækninger, hvor der er behov for fornyelse og forbedringer, for at sikre en optimal komfort og tryghed for cyklisterne. Kataloget vil fremover blive opdateret ca. en gang årligt, og i den forbindelse præsenteret for By- og Teknikudvalget. PENDLING SAMMEN- HÆNG SKOLE FRITID TRAFIK- SIKKERHED TRYGHED Side 2

3 Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Indholdsfortegnelse...3 Indhold...5 Besluttede projekter som startes op eller udføres i Ændringer fra i forhold til Cykelstikatalog Prioritet Prioritet Prioritet Prioritet 1 - Kolding Landevej, Vejle Landevej til Skærbækvej...11 Prioritet 1 - Kolding Landevej, Snoghøj Landevej til Vejle Landevej...12 Prioritet 1 - Sjællandsgade, fra Norgesgade til Øster Voldgade...13 Prioritet 1 - Snaremosevej, fra nr. 27 til Vejle Landevej...14 Prioritet 1 - Vejle Landevej, fra Snaremosevej til Kongens Kvarter...15 Prioritet 1 - Egeskovvej, Vestre Ringvej til Randalsvej...16 Prioritet 1 - Skærbækvej, Skærbæk Ringvej til Kolding Landevej...17 Prioritet 1 - Røde Banke, fra Ussinggårdsvej til Snoghøj Landevej...18 Prioritet 1 - Stenhøjvej...19 Prioritet 1 - Stakkesvang...20 Prioritet 1 - Ydre Ringvej...21 Prioritet 2 - Cityringen, Sjællandsgade Købmagergade Kongensgade...22 Prioritet 2 - Vejle Landevej, fra Skærbækvej til eksisterende sti ved Tuevej...23 Prioritet 2 - Treldevej, Fredericia bygrænse til Trelde by...24 Prioritet 2 - Egeskovvej, Randalsvej til Havepladsvej...25 Prioritet 2 - Pjedstedvej, Vejle Landevej til grønvangen...26 Prioritet 2 - Nørrebrogade, Indre Ringvej til Vesterbrogade...27 Prioritet 2 - Venusvej...28 Prioritet 2 - Skullebjergvej...29 Prioritet 2 - Skærbæk Ringvej...30 Prioritet 2 - Tårupvej, byzone til Stakkesvang...31 Prioritet 3 - Ladegårdsvej...32 Prioritet 3 - Hugo Matthiessens Vej...33 Prioritet 3 - Fælledvej...34 Side 3

4 Prioritet 3 - Dronningensgade...35 Prioritet 3 - Egeskovvej, Havepladsvej til Vesterbrogade...36 Prioritet 3 - Herslevvej, fra Vejle Landevej til eksisterende dobbeltrettede sti...37 Prioritet 3 - Kystvejen...38 Prioritet 3 - Nørre Voldgade, øst for Nørre Port...39 Prioritet 3 - Nørrebrogade, nord for Indre Ringvej...40 Side 4

5 Indhold Dette cykelstikatalog indeholder konkrete stiønsker. Alle stiønsker indeholder en beskrivelse af projektet, en beskrivelse af problemet samt et forslag til en løsning. Cykelstierne er prioriteret med udgangspunkt i at skabe sikre skoleveje, øget cyklisme, samt ønsket om at skabe et sammenhængende cykelstinet i Fredericia Kommune. Projekterne er prioritet i kategorier fra 1 til 3. Stierne med prioritet 1 er lige højt prioriteret, og kan derfor anlægges i vilkårlig rækkefølge. Denne fleksibilitet i rækkefølgen åbner for muligheden for, at søge statslige puljemidler til flere stier og giver formentlig på den baggrund bedre mulighed for tilskud. Det giver samtidig mulighed for at anlægge stierne såfremt andet anlægsarbejde, ledningsarbejde eller lignende kan bidrage til at gøre projektets pris lavere, eller at der opnås en forbedret sammenhæng med den løbende drift af vej og stinettet. Prioritet 1 Stier med prioritet 1 er stier, der skaber sikre forhold for mange cyklister samtidig med at de understøtter ønsket om et sammenhængende cykelstinet. Stierne er ligeledes lokaliteter, hvor forholdene for cyklister i dag skaber utrygge eller usikre forhold. Prioritet 2 Stier med prioritet 2 er stier, som skaber sammenhængende cykelstinet samt forbedrer eksisterende cykelfaciliteter på de forskellige strækninger. Flere af stierne har i dag cykelbaner/kantbaner, mens andre af stierne tilgodeser kommende byudvikling. Fælles for stierne er, at det kan være fordelagtigt at opprioriteres disse til prioritet 1, såfremt den almindelige drift eller eksempelvis ledningsarbejde langs strækningen gør det økonomisk fordelagtigt. Prioritet 3 Stier med prioritet 3 er stier der med fordel kan prioriteres i den langsigtede planlægning, samt medtages i forbindelse med andre anlægs- eller byudviklingsprojekter. Ligeledes kan stierne, efterhånden som prioritet 1 og 2 stierne udføres, opprioriteres. Side 5

6 Pendling I dette cykelstikatalog er to primære pendlerruter beskrevet. Pendlerruterne udvalgt med fokus på at forbinde kommunerne i trekantssamarbejdet. Den ene rute er fra Middelfart til Fredericia. Ruten fra Den Gl. Lillebæltsbro mod Fredericia Midtby sikrer pendlere mellem Fredericia og Middelfart væsentligt bedre forhold, og giver samtidigt bedre forhold for de godt 1000 cyklister der dagligt benytter sig af ruten. Den anden rute er mellem Fredericia/Middelfart og Kolding. Ruten starter ved Den Gl. Lillebæltsbro og forløber mod vest, mod Kolding. Cykelstiforbindelse på denne strækninger sikrer pendlere mellem Kolding og Fredericia mulighed for at cykle på en tryg og sikker cykelforbindelse, ligesom cyklen bliver et reelt alternativ for pendlere mellem Taulov / Skærbæk og Fredericia. For at fuldende disse ruter, arbejder både Middelfart kommune på at forbedre ruten langs Brovejen, mens Kolding kommune arbejder på udbygning af stinettet til Gudsø, ved kommunegrænsen. Sammenhængende cykelstinet I dette cykelstikatalog er der ligeledes beskrevet en cykelstier, som vil skabe et mere sammenhængende cykelstinet i Fredericia. Et sammenhængende cykelstinet gør cyklen til et endnu mere attraktivt transportvalg, og ved at binde eksisterende stier bedre sammen, er det muligt at få endnu flere til at benytte cyklen. Hvad siger borgerne? I forbindelse med evalueringen af Fredericia Cykelby, er der i foråret 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 500 cyklister. Her er både cyklister og ikke cyklister spurgt om, Hvor de synes behovet er størst for bedre forhold for cyklister? De lokaliteter der er nævnt flest gange i spørgeskemaundersøgelsen er: Kolding Landvej, fra Taulov til Snoghøj Bredstrup/Pjedsted til Ydre Ringvej Ydre Ringvej fra eksisterende cykelsti til Skærbækvej Krydset 6. julivej og Nymarksvej v. SOSU skolen Vejlevej Forbedring af signalreguleringen for cyklister De ovenstående lokaliteter er prioriteret i dette cykelstikatalog - såfremt de er relevante. Følgende lokaliteter er ikke medtaget i kataloget, fordi: Cykelstien til Bredstrup/Pjedsted fra Ydre Ringvej forventes anlagt i 2015/2016 Krydset 6. julivej og Nymarksvej v. SOSU skolen medtages i den kommende trafiksikkerhedsplan for Fredericia Kommune. Vejlevej - Forbedring af signalreguleringen for cyklister medtages i en analyse af strækningen, i forbindelse med Fredericia Trafiksikkerhedsby. Side 6

7 Besluttede projekter som startes op eller udføres i 2017 Egeskov / Bøgeskov / Trelde Skitseprojektet for strækningen er stort set på plads, og der er afholdt et borgermøde, samt et åbent hus arrangement. Der forventes etableret en løsning, med en kombination af cykelstier og 2 minus 1 vej. Anlægsarbejdet er startet i løbet af 2016, og vil pågå i løbet af foråret og sommeren Adelvej fra Skærbækvej til Tingvejen På Adelvej etableres der med støtte fra cykelpuljen, cykelstier i begge retninger, på strækningen fra Skærbækvej til Tingvejen. Samtidig forbedres den sti der forbinder Morbærvej og Slåenvej med højdedraget. Opgradering af Interne stisystemer Enkelte stier i Stjernevejskvarteret vil blive renoveret i 2017, for de resterende midler til opgradering. Superpendlerruten fra Fredericia til Middelfart I løbet af 2016 er projekteringen igangsat, og projektet igangsættes først i Cyklistforholdene på strækningen bliver forbedret, ved at der skabes mere plads til cyklisterne. Flere kryds vil i forbindelse med projektet blive ombygget, og føre til en bedre afvikling af både cykeltrafikken og den øvrige trafik. Projektet etableres med støtte fra Supercykelstipuljen. Ændringer fra i forhold til Cykelstikatalog 2016 Jomfruskoven er fjernet fra listen. I løbet af 2016 er stien asfalteret, som en del af midler afsat til opgradering af interne stier. Stakkesvang er flyttet op som prioritet 1 som følge af stigende udvikling af erhvervsområdet i Danmark C. Overslagspriserne på de enkelte projekter, er tilpasset de seneste erfaringspriser på cykelstiprojekter udført i 2015 / Side 7

8 Prioritet 1 STRÆKNING BESKRIVELSE ØKONOMI Kolding Landevej, Skærbæk til Vejle Landevej Kolding Landevej, fra Snoghøj Landevej til Vejle Landevej Sjællandsgade fra Vester Voldgade til Norgesgade Snaremosevej, fra nr. 27 til Vejle Landevej Vejle Landevej, fra Snaremosevej til Kongens Kvarter Egeskovvej, Vestre Ringvej til Randalsvej Skærbækvej, Skærbæk Ringvej til Kolding Landevej Røde Banke, fra Ussinggårdsvej til Snoghøj Landevej Stenhøjvej Stakkesvang Ydre Ringvej Samlet 10,0 mio. 5,0 mio. 1,2 mio. 1,75 mio. 1,25 mio. 2,0 mio. 5,5 mio. 5,5 mio. 3,0 mio. 4,0 mio. 8,25 mio. 47,45 mio. kr. Side 8

9 Prioritet 2 STRÆKNING BESKRIVELSE ØKONOMI Cityringen, Sjællandsgade Købmagergade Kongensgade (Kan opdeles) Vejle Landevej, fra Skærbækvej til eksisterende sti ved Tuevej Treldevej, Fredericia bygrænse til Trelde by Egeskovvej, Randalsvej til Havepladsvej Pjedstedvej, Vejle Landevej til grønvangen Nørrebrogade, Indre Ringvej til Vesterbrogade Venusvej Skullebjergvej Skærbæk Ringvej Tårupvej, byzone til Stakkesvang Side 9

10 Prioritet 3 STRÆKNING BESKRIVELSE ØKONOMI Ladegårdsvej Hugo Matthiessens Vej Fælledvej Egeskov Skovvej Dronningensgade Egeskovvej, Havepladsvej til Vesterbrogade Herslevvej, fra Vejle Landevej til eksisterende dobbeltrettede sti Kystvejen Nørre Voldgade, øst for Nørre Port Nørrebrogade, nord for Indre Ringvej Side 10

11 Prioritet 1 - Kolding Landevej, Vejle Landevej til Skærbækvej Længde 3,5 km Prisoverslag 10 mio. kr. Der er et stort ønske om denne sti, som vil forbinde boligområderne i Skærbæk og Taulov, med det øvrige stinet mod uddannelsesinstitutioner m.m. i Erritsø. Ligeledes vil stierne betyde at der skabes sikre forbindelser til store arbejdspladser som DONG og Energinet. Strækningen vil ligeledes være første skridt mod en sammenhængende cykelstiforbindelse til Kolding. Kolding Landevej er på store dele af strækningen smal, og med meget dårlig cyklistforhold. Særligt på strækningen mellem Vejle Landevej og Skærbækvej er kantbanerne meget smalle, og hastigheden samt en stor mængde tung trafik mod motorvejstilkørslen i Taulov, betyder at sikkerheden og trygheden for cyklister er meget lille. En kombination af enkeltrettet og dobbeltrettet cykelsti. Side 11

12 Prioritet 1 - Kolding Landevej, Snoghøj Landevej til Vejle Landevej Længde 1,8 km Prisoverslag 5 mio. kr. Denne del af strækningen, vil sikre gode stiforbindelser mellem boligområderne omkring Sønderskov, og det eksisterende stinet i Erritsø / Snoghøj. Der er på strækningen i dag cykelkantbaner. Disse kantbaner har en god bredde, men bliver særlig om efteråret og om vinteren smalle pga. af blade og skidt, samt sne. Enkeltrettede cykelstier. Den anslåede pris er uden evt. behov for etablering af tunneler. Side 12

13 Prioritet 1 - Sjællandsgade, fra Norgesgade til Øster Voldgade Længde 0,2 km Prisoverslag 1,2 mio. kr. På denne strækning er Sjællandsgade bred og uden særskilte forhold for cyklister. Cyklisterne føres fra cykelstien ved Prangervej ud på kørebanen, og blandes her med blandt andet parkerede biler. Rigtig mange cyklister benytter Prangervej og Sjællandsgade til skole og job, og en sammenbinding med stierne i Norgesgade, vil derfor skabe væsentligt bedre mere trygge og sikre forhold for cyklisterne. På strækningen opfattes Sjællandsgade ikke som egentlig bymidte, og bilisternes hastighed skaber derfor utryghed og usikkerhed for de lette trafikanter. De lette trafikanter kommer samtidig fra cykelstien langs Prangervej, og bliver ledt ud på vejen, på en uhensigtsmæssig måde. Etablering af enkeltrettede stier på strækningen. Side 13

14 Prioritet 1 - Snaremosevej, fra nr. 27 til Vejle Landevej Længde 0,7 km Prisoverslag 1,75 mio. kr. Der er i dag cykelsti på Snaremosevej fra Snoghøj Landevej og indtil cirka 650 meter før Vejle Landevej. På de resterende 650 meter af Snaremosevej er der smalle kantbaner. Der er hastighedsbegrænsning på 80 km/t på denne deltrækning af Snaremosevej, og andelen af tung trafik er stor, og stadigt voksende. De smalle kantbaner fører til utryghed, og dårlig sikkerhed for de lette trafikanter. Den manglende sammenhæng med stierne i Kongens Kvarter giver samtidig cyklisterne en forringet komfort. Der etableres 650 meter enkeltrettede cykelstier, som vil forbinde Snaremosevej med Vejle Landevej. Herfra mangler knap 500 meter cykelsti, for at forbinde Kongens Kvarter og dermed Taulov med Erritsø. Side 14

15 Prioritet 1 - Vejle Landevej, fra Snaremosevej til Kongens Kvarter Længde 0,5 km Prisoverslag 1,25 mio. kr. På strækningen mellem Snaremosevej og Kongens Kvarter er der i dag kun ganske få meter med cykelsti i østsiden. For at sammenbinde Kongens Kvarter med Snaremosevej, og på den måde sikre et sammenhængende cykelstinet, til glæde for blandt andet pendlere, fra Taulov til Erritsø bør der etableres cykelstier. Etablering af cykelstier vurderes ligeledes at være til gavn for såvel pendlere, som uddannelsessøgende til ungdomsuddannelserne i Erritsø. De smalle kantbaner fører til utryghed, og dårlig sikkerhed for de lette trafikanter. Den manglende sammenhæng med stierne i Kongens Kvarter og stierne på Snaremosevej giver samtidig cyklisterne en forringet komfort. Etablering af enkeltrettede cykelstier. Side 15

16 Prioritet 1 - Egeskovvej, Vestre Ringvej til Randalsvej Længde 0,8 km Prisoverslag 2,0 mio. kr. Egeskovvej er på denne delstrækning med dårlige forhold for lette trafikanter, der er et smalt fortov i den vestlige side, ligesom der er smalle cykelbaner på strækningen. Der er kolonihaver på den nordlige del af strækningen, mens der på den sydlige del er henholdsvis boldbaner og betonfabrik. Anlæggelse af cykelsti/fællessti vil skabe markant bedre forhold for de lette trafikanter, og både tryghed og trafiksikkerhed vil øges. Strækningen er ligeledes en af politiets ATK-strækninger, hvor der udføres Automatisk Trafikkontrol med fotovogne. Gennemsnitshastigheden er over de tilladte 50 km/t og 59 pct. kører for hurtigt på strækningen. Da fortovet på strækningen flere steder er i meget dårlig stand, vil det være oplagt at prioritere anlæggelsen af især stien, særligt i vestsiden højt. På den måde kan forholdene forbedres markant for både cyklister og gående. Etablering af cykelsti/fællessti i den vestlige side og cykelsti i østsiden. Side 16

17 Prioritet 1 - Skærbækvej, Skærbæk Ringvej til Kolding Landevej Længde 1,5 km Prisoverslag 5,5 mio. kr. Der er et stort ønske om etablering af en cykelsti fra Skærbæk Ringvej til Kolding Landevej. Stien vil give markant bedre forhold for cyklisterne på denne delstrækning af Skærbækvej. Stien giver mulighed for at opnå forbindelse til eksisterende cykelstier/cykelbaner langs Skærbækvej hvorfra det er muligt at cykle på cykelsti/cykelbane mod midtbyen, samt via Kongens Kvarter mod Erritsø. Skærbækvej er smal og kurvet, og hastigheden på strækningen er høj. Dette giver usikre og utrygge forhold for cyklisterne. Dobbeltrettet cykelsti i den vestlige side af Skærbækvej. Side 17

18 Prioritet 1 - Røde Banke, fra Ussinggårdsvej til Snoghøj Landevej Længde 0,9 km Prisoverslag 5,5 mio. kr. Langs Røde Banke er der i dag cykelbaner, samt fortov i begge sider på strækningen fra Snoghøj Landevej til Møllebo Allé. Fra Møllebo Allé til Ussinggårdsvej er der cykelbaner i begge sider, samt fortov i nordsiden. Røde Banke benyttes af dagligt af en stor mængde cyklister, med retning mod midtbyen, banegården, gymnasium m.m. Røde Banke stiger fra Snoghøj Landevej til Ussinggårdsvej, og det meste af denne strækning er derfor en lang stejl bakke. Trafikanter mod øst har god fart på ned af bakken, mens særligt cyklister mod vest op af bakken kører langsomt. Bilisternes hastighed på strækningen er gennemsnitligt højere end den tilladte hastighed, og kombineret med tung trafik på strækningen giver dette anledning til utryghed og forringet trafiksikkerhed for cyklisterne. På strækningen fra Snoghøj Landevej til Møllebo Allé etableres der fællessti i begge sider, mens der på strækningen fra Møllebo Allé til Ussinggårdsvej etableres fællessti i nordsiden, og enkeltrettet cykelsti i sydsiden. Side 18

19 Prioritet 1 - Stenhøjvej Længde 0,7 km Prisoverslag 3,0 mio. kr. Etablering af cykelfaciliteter på Stenhøjvej vil give mulighed for at binde boligområderne i Ullerup sammen med stiforbindelser fra Vestre Ringvej og Fredericia Idrætscenter. Herfra kan via interne stier opnås forbindelse mod Lumbyesvej og vestbyen. Stierne benyttes i stor grad af skoleelever mellem hjem og skole, samt sportsaktiviteter i Fredericia Idrætscenter. Området i Ullerup er under udbygning på henholdsvis Martine Christoffersens Vej og Puggårdsvej, og med den planlagte cykelsti til Bredstrup, vil endnu flere kunne få glæde af stien. Stenhøjvej er smal, og den trafik der er på vejen er ofte koncentreret i spidstimerne. Cyklister kan derfor nemt blive klemt eller overset. Det skal undersøges hvilke muligheder der er, for at etablere cykelstier på strækningen. Side 19

20 Prioritet 1 - Stakkesvang Længde 1,6 km Prisoverslag 4,00 mio. kr. Etablering af cykelstier på Stakkesvang vil forbinde de nuværende stier i Prinsessens Kvarter med industriområdet i Børup og de kommende cykelstier på Adelvej. Derudover vil stierne ligeledes være til gavn for cykelpendlere fra Taulov mod Fredericia. Manglende faciliteter til lette trafikanter, og en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Enkeltrettede cykelstier fra Taarupvej til Prinsessens Kvarter. Side 20

21 Prioritet 1 - Ydre Ringvej Længde 3,3 km Prisoverslag 8,25 mio. kr. Etablering af cykelstier langs den nyeste del af Ydre Ringvej, vil binde de eksisterende stier sammen med Skærbækvej. Det vil ligeledes med stierne være muligt at cykle fra Skærbækvej på stier til blandt andet bryggeriet og Shell. Stierne vil primært tilgodese cykelpendlere og motionscyklister, samtidig med at boligområderne i Ullerup vil få gode cykelforbindelser mod Taulov og Skærbæk, samt den nordlige del af Fredericia. Ydre Ringvej er på den nye del uden cykelstier. Hastighedsbegrænsningen er 80 km/t, og på strækningen kører en del tunge køretøjer fra blandt andet Carlsberg. Etablering af enkeltrettede cykelstier. Side 21

22 Prioritet 2 - Cityringen, Sjællandsgade Købmagergade Kongensgade Længde 1,5 km Prisoverslag Cityringen skal binde en central del af bymidten sammen med cykelstier, og skabe trygge og sikre forhold for cyklister i bymidten. Parkerede biler m.m. skaber utrygge og usikre forhold for de lette trafikanter. Projektet vil betyde en del ændringer i forhold til parkering m.m., og det anbefales derfor at projektet prioriteres som en del af den langsigtede planlægning og udvikling af bymidten, alternativt kan Købmagergade og Sjællandsgade prioriteres højere end de øvrige strækninger. Sjællandsgade kan med fordel ligeledes prioriteres fra Jernbanegade til Købmagergade. Side 22

23 Prioritet 2 - Vejle Landevej, fra Skærbækvej til eksisterende sti ved Tuevej Længde 1,9 km Prisoverslag På Vejle Landevej er der på nuværende tidspunkt cykelstier fra kommunegrænsen til Tuevej. Etablering af cykelstier på strækningen fra Tuevej til Skærbækvej vil være til stor glæde for cykelpendlere, motionsmotionister m.m., og vil være med til at skabe væsentlig mere trygge og sikre forhold. Etablering af cykelstier på strækningen, vil samtidig betyde at der skabes et sammenhængende cykelstinet, hvor det er muligt at køre fra Fredericia Midtby via cykelstier til midtbyen i Vejle. Kantbanerne fra Tuevej til Skærbækvej giver cyklisterne forringet sikkerhed og komfort. Trafikanterne på Vejle Landevej kører med 80 km/t tæt på stien, og særligt i efterårs- og vintermånederne samles skidt, sne m.m. i kantbanerne. Der etableres enkeltrettede cykelstier, samtidig med at cyklistforholdene i rundkørslen ved Skærbækvej forbedres. Side 23

24 Prioritet 2 - Treldevej, Fredericia bygrænse til Trelde by Længde 3,2 km Prisoverslag Treldevej fra bygrænsen til Fredericia og indtil Trelde Næsvej, forbinder Trelde og Østerby med cykelstierne mod nordbyen samt centrum. Treldevej er smal, og hastighedsgrænsen er 80 km/t. Der er ingen særskilte faciliteter til cyklister. I takt med at nye boligområder udbygges i Trelde og Østerby, er det oplagt at der etableres en dobbeltrettet cykelsti, som kan forbinde området med Fredericia. Stien vil ligeledes give mulighed for trygge og sikre cyklistforhold på en stor del af strækningen mod det naturskønne Trelde Næs. Side 24

25 Prioritet 2 - Egeskovvej, Randalsvej til Havepladsvej Længde 1,3 km Prisoverslag Egeskovvej er en af de store indfaldsveje mod centrum, og der kører dagligt knap 7000 biler. På denne delstrækning er der i dag fortov i både den østlige og vestlige del af vejen. Denne del af Egeskovvej benyttes blandt andet ved adgang til KFUM-parken m.m. Vejen er bred på denne strækning, ligesom krydset ved Indre Ringvej passeres. Etablering af enkeltrettede cykelstier, samt forbedret krydsning for lette trafikanter ved Randdalsvej. Side 25

26 Prioritet 2 - Pjedstedvej, Vejle Landevej til grønvangen Længde 2,0 km Prisoverslag Etablering af cykelforbindelse langs Pjedstedvej vil binde Bredstrup / Pjedsted sammen med stiforbindelserne på Vejle Landevej, ligesom det vil skabe god adgang til og fra boldbanerne blandt andet boldbanerne. Gennemkørende trafik, og manglende faciliteter til cyklister giver usikre og utrygge forhold. Etablering af en stiforbindelse. Det skal undersøges nærmere hvilken løsning der skal vælges. Side 26

27 Prioritet 2 - Nørrebrogade, Indre Ringvej til Vesterbrogade Længde 0,8 km Prisoverslag Etablering af cykelfaciliteter på Nørrebrogade mellem Indre Ringvej og Vesterbrogade, vil skabe en tryggere stiforbindelse, og skolevej for børn på Kirstinebjergskolen, afdeling Høgevej. Der er i dag etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger, og forbedrede krydsningsfaciliteter omkring skolen. Mange parkerede biler kan skabe farlige situationer, for især de mindste skolebørn. Etablering af enkeltrettede cykelstier. Det vil kræve en nærmere analyse at udarbejde et projekt der belyser forskellige løsningsmuligheder. Side 27

28 Prioritet 2 - Venusvej Længde 1,2 km Prisoverslag Der er i dag kantbaner og bump på strækningen. Området er i løbende udvikling, og etablering af cykelstier på strækningen vil sikre de mange lette trafikanter der dagligt benytter Venusvej til og fra dagligvarebutikker m.m. Stigende trafikmængde samt en gennemsnitshastighed lidt over de tilladte 50 km/t. Etablering af enkeltrettede cykelstier. Side 28

29 Prioritet 2 - Skullebjergvej Længde 1,0 km Prisoverslag Etablering af cykelfaciliteter på Skullebjergvej vil sikre trygge og sikre for cyklister til og fra Østerby, mod en evt. fremtidig stiforbindelse på Treldevej. Ingen særskilte cykelfaciliteter giver utryghed for de lette trafikanter. Det anbefales at der etableres enkeltrettede stier, som kan udføres takt med udviklingen af området, eller i forbindelse med etablering af en stiforbindelse langs Treldevej. Side 29

30 Prioritet 2 - Skærbæk Ringvej Længde 0,5 km Prisoverslag Etablering af cykelstier på Skærbæk Ringvej vil skabe sammenhæng med cykelstierne på den nordlige del af Skærbæk Ringvej, og fungere som skolevej for boligområderne øst for Skærbækvej. Skærbæk Ringvej er på denne delstrækning i dag delvist med kantbaner, rabat og fortov. Det bør overvejes at ombygge eksisterende fortov til fællessti, når fortovet engang skal udskiftes, eller i forbindelse med et evt. større ledningsarbejde. Skærbækvej er på denne delstrækning bred, og samtidig med at den kurver, er der en stor stigning fra syd mod nord. Etablering af enkeltrettede cykelstier eller enkeltrettet sti og fællessti. Side 30

31 Prioritet 2 - Tårupvej, byzone til Stakkesvang Længde 0,5 km Prisoverslag En cykelsti langs Tårupvej, vil forbinde Taulov med Stakkesvang. Herfra vil der på sigt via Stakkesvang kunne opnås forbindelse med stierne i Prinsessens Kvarter. Mellem Møllersmindevej og Bygrænsen er Tårupvej smal, og uden særskilte cykelfaciliteter. Hastighedsgrænsen er 60 km/t. Etablering af en cykelstiforbindelse fra Bygrænsen til Stakkesvang Side 31

32 Prioritet 3 - Ladegårdsvej Længde 0,4 km Prisoverslag Ladegårdsvej benyttes i dag som smutvej fra Vejle Landevej mod Kolding Landevej, og betjener udelukkende en række markoverkørsler. Genvejskørslen giver anledning til et ekstra kryds på Kolding Landevej, som i forvejen er uheldsbelastet. Vejen bør på sigt lukkes for gennemkørsel, og fremover udelukkende betjene cyklister, samt markoverkørsler. En evt. lukning vil være hensigtsmæssig at udføre, i forbindelse med etablering af en stiforbindelse langs Kolding Landevej, samt en ombygning af krydset Vejle Landevej / Kolding Landevej. Side 32

33 Prioritet 3 - Hugo Matthiessens Vej Længde 0,3 km Prisoverslag Mange billister benytter i dag Hugo Matthiessens Vej til at opnå forbindelse til Fæstningsalleén og Lundingsvej. De mange højresvingende og venstresvingende biler, giver anledning til uopmærksomhed omkring vigepligten, som i dag ikke tager hensyn til den primære trafikstrøm. Det anbefales at vigepligten ændres, og det dermed gøres mindre attraktivt at køre igennem på strækningen. Det bør dog undersøges, om det er mulighed for at etablere cykelfaciliteter eller lignende på strækningen indtil Øster Voldgade. Side 33

34 Prioritet 3 - Fælledvej Længde 1,5 km Prisoverslag Langs Fælledvej er der et ønske om, at der etableres cykelstier. Fælledvej er i dag med cykelbaner på de første ca. 100 meter, hvorefter der på resten af strækningen ikke er særskilte forhold for cyklister. Fælledvej har på den første del af strækningen fra Lundingsvej bred, hvilket kan give anledning til høj hastighed. Den seneste måling på strækningen viser dog ikke umiddelbart at der skulle være problemer med hastigheden Etablering af enkeltrettede cykelstier. Side 34

35 Prioritet 3 - Dronningensgade Længde 0,9 km Prisoverslag Projektet vil betyde en del ændringer i forhold til parkering m.m., og det anbefales derfor at projektet prioriteres som en del af den langsigtede planlægning og udvikling af bymidten. Parkerede biler m.m. skaber utrygge og usikre forhold for de lette trafikanter. Etablering af enkeltrettede cykelstier. Side 35

36 Prioritet 3 - Egeskovvej, Havepladsvej til Vesterbrogade Længde 1,0 km Prisoverslag Egeskovvej leder på denne strækning cyklister og bilister mod bymidten. Etablering af cykelstier på denne strækning, vil sikre cyklisterne med retning mod midtbyen, trygge og sikre forhold. Parkerede biler, samt snævre forhold på strækningen, kan give anledning til farlige situationer, særligt for de lette trafikanter. Etablering af cykelstier/fællesstier på strækningen vil kunne etableres uden indgriben i forhaver m.m., såfremt stierne etableres som fællestier med en bredde på ca. 2,2 meter. Side 36

37 Prioritet 3 - Herslevvej, fra Vejle Landevej til eksisterende dobbeltrettede sti Længde 3,6 km Prisoverslag Etablering af en cykelforbindelse på Herslevvej, vil forbinde den nuværende dobbeltrettede cykelsti fra Follerup Møllevej til Højrupvej med Vejle Landevej. Stien vil give mere trygge og sikre forhold, for cyklister til og fra Herslev. Manglende cyklistfaciliteter og hastigheden på strækningen kan give utrygge forhold for de lette trafikanter. Etablering af en sti forbindelse. Udformningen skal undersøges nærmere. Side 37

38 Prioritet 3 - Kystvejen Længde 2,0 km Prisoverslag Store dele af området vest for Snoghøj Landevej er i dag udbygget med interne stier. På kystvejen er der etableret cykelbaner, men problemer med høj hastighed. Det bør overvejes om gennemgang af nuværende bump, samt udbygning med bump på strækningen fra Snaremosevej til Højmosevej, kan udføres som første etape, og herefter kan cykelstier etableres på længere sigt. Side 38

39 Prioritet 3 - Nørre Voldgade, øst for Nørre Port Længde 0,6 km Prisoverslag Som en del af Cityringen er det oplagt at binde Nørre Port sammen med Kongens Port med en cykelforbindelse. Parkerede biler giver utrygge forhold for de lette trafikanter, ligesom de parkerede biler forringer oversigten fra sidevejene og kan føre til vigepligtsuheld. Etablering af cykelstier. Projektet vil betyde en del ændringer i forhold til parkering m.m., og det anbefales derfor at projektet prioriteres som en del af den langsigtede planlægning og udvikling af bymidten. Side 39

40 Prioritet 3 - Nørrebrogade, nord for Indre Ringvej Længde 0,7 km Prisoverslag Nørrebrogade er på denne delstrækning bred, og lige. Der kører dagligt en del cyklister på den første del af strækningen ved gymnasiet, ligesom cyklister til og boligområdet ved Smalagervej benytter strækningen. Mange lette trafikanter til gymnasiet, kombineret med trafik til erhvervsvirksomheder beliggende på Nørrebrogade Det vil være oplagt at der i første omgang etableres cykelsti på strækningen til Smalagervej, samt at behovet for cykelbaner på den øvrige strækning vurderes. Side 40

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Fredericia Kommune. Vejklassificering for Fredericia Kommune

Fredericia Kommune. Vejklassificering for Fredericia Kommune Fredericia Kommune Vejklassificering for Fredericia Kommune April 2009 Fredericia Kommune Vejklassificering for Fredericia Kommune April 2009 Ref Version 1 Dato 2009-04-03 Udarbejdet af LRT og HHU Kontrolleret

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL HORSENS KOMMUNE, CYKELPULJEANSØGNING 2014 HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Sagsfremstilling Der er på nuværende tidspunkt 53 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune (bilag1). I forskellige

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

FAXE KOMMUNE Cykelstrategi

FAXE KOMMUNE Cykelstrategi FAXE KOMMUNE Cykelstrategi Udvalgte stiprojekter Projektbeskrivelser 5. januar 2016 1 ID: F1 Forslag 1 Lokalitet: Rådhusvej, Faxe Dato: 10.12.2016 ÅDT: 1.800 Hastighed (gns): 49,8 Hastighed (85%): 59,0

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

1 Program for borgermødet Program

1 Program for borgermødet Program MØDEREFERAT TITEL Nordrupvej borgermøde nr. 2 DATO 4. oktober 2016 STED Ringsted Kommune ADRESSE COWI A/S Nørretrov 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DELTAGERE Ca. 45

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

STIPLAN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Udpegning af hovedruter 2. 3 Tiltag for at realisere stiplanen 4. Indholdet af stiplanen

STIPLAN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Udpegning af hovedruter 2. 3 Tiltag for at realisere stiplanen 4. Indholdet af stiplanen FAXE KOMMUNE STIPLAN NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Udpegning af hovedruter 2 3 Tiltag for at realisere

Læs mere

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km)

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km) Cykelsti-projekter Der er afsat et anlægsprojekt på 2 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2016. I overslagsårene figurerer følgende beløb 2 mio. kr. (2017), 0,5 mio. kr. (2018) og 0,5 mio. kr. (2019) Administrationen

Læs mere

# # # # ! " # # # " # $ % " " # & ' ( # ) * * + , " (# - #. ' / #. ' #. #. (# ! #. # #.

# # # # !  # # #  # $ %   # & ' ( # ) * * + ,  (# - #. ' / #. ' #. #. (# ! #. # #. !"!"# $% $#&!' ( )* )$# +!$!,)!( $#&!' ( )*)$# +!$!"!-! $#&!' ( )*)$ # "!!-!$# +!$ $%" "!.$-!-# $#&!' ( )*)$# +!$ &' (!,)!)!$#&!' ( )*)$# +!$ )* * +!%!/)*!))*#))$," (!- $0 ) - $ -.'! & $# (+!' ( $# +!$0

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder.

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. BILAG 2 Dato: 21-04-2016 Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. De er prioriterede i 3 grupper. Gruppe 1 er projekter der anbefales udført

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land Forslag til cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land Oktober 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Trafi kken i Danmark har i de senere år haft en markant vækst - både person- og godstransporten.

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Prioritering af cykelstier

Prioritering af cykelstier Bilag 1 Prioritering af cykelstier Argumentation for stiprioritering af de højst prioriterede cykelstier Saltsøvej, Skibby by Saltsøvej er en sekundær trafikvej. Den har en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 1875.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Evaluering af forsøg med tilladelse af cykling Fælledparken

Evaluering af forsøg med tilladelse af cykling Fælledparken Evaluering af forsøg med tilladelse af cykling Fælledparken Københavns Kommune har en vision om at blive verdens bedste cykelby inden 2015. I den forbindelse indledte kommunen i sommeren 2009 et forsøg,

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Skoleveje Ullerup Bæk Skolen

Skoleveje Ullerup Bæk Skolen Notat Skoleveje Ullerup Bæk Skolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Ullerup Bæk Skolen med undervisning på 3 skoler: Bredstrup-Pjedsted Fællesskole 0. 6. kl. fra eget tidligere

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HVALSØ

TRAFIKPLAN FOR HVALSØ MARTS 2015 LEJRE KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR HVALSØ RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2015 LEJRE KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR HVALSØ

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere