BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING

2

3 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2

4 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver våd, da det kan medføre elektrisk stød eller brand. - Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med et hårdt, spidst objekt. Det kan beskadige fjernbetjeningen. - Lad være med selv at undersøge eller vedligeholde enheden, få en uddannet serviceperson til at gøre dette. Indhold TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER ENHEDEN GEM DENNE VEJLEDNING, SÅ DU KAN BRUGE DEN SENERE, HVIS DET SKULLE BLIVE NØDVENDIGT. Før du benytter enheden første gang, skal du kontakte din forhandler for at få alle detaljer vedrørende dit klimaanlæg. side 1. Egenskaber og funktioner Navn og funktion på kontakter og symboler Indstilling af styreenheden Beskrivelse af driftstilstande Drift Programmering af timer-indstillingen Egenskaber og funktioner er en avanceret fjernbetjening, ved hjælp af hvilken du får fuld kontrol over din installation. 1 BASIS-FJERNBETJENING Funktionerne på basis-fjernbetjeningen er: TIL/FRA (ON/OFF), skift af funktion, temperatur-justering, justering af luft-volumen justering af luftstrømmens retning 2 UR-FUNKTION Funktionerne for uret er: 24-timers realtids-ur, indikator for ugedag. 3 FUNKTION FOR TIMER-INDSTILLING Funktionerne for timer-indstilling er: der kan programmers 5 hændelser for hver dag i ugen (totalt 35 hændelser), timer-indstilling kan aktivers/afbrydes til enhver tid, hver handling betegner enten en ON-funktion knyttet til en indstillet temperatur, eller en LIMIT-funktion eller en OFF-funktion, "last command" annullerer hidtidige kommandoer indtil næste fastlagte kommando. 4 LIMIT-FUNKTION Limit-funktion fungerer med termostat-styring inden for området af indstillet minimum- og maksimumtemperatur. Minimum-temperatur-indstillingen vil udløse opvarmning, maksimum-temperaturindstillingen vil udløse køling. 1

5 5 LEAVE HOME Leave-home-funktionen hindrer rumtemperaturen i at falde, når beboerne er ude i en længere periode. Hvis rumtemperaturen falder til under 10 C, starter opvarmningen automatisk. Så snart temperaturen når 15 C, returnerer styreenheden til dens oprindelige status. 6 SYMBOL FOR LUFTRENSNING Dette symbol viser, at enheden for luftrensning (tilbehør) er i drift. 7 SYMBOL LEAVE HOME Leave home-symbolet viser status for leave homefunktionen. 6 KNAP NIVEAU FOR BRUGERTILLADELSE Der kan indstilles tre hierarkiske niveauer for at begrænse brugertilladelse. 2. Navn og funktion på kontakter og symboler (Se figur 1) TÆNDT BLINK SLUKKET Leave home er aktiveret Leave home kører Leave home er deaktiveret 1 ON/OFF KNAP Tryk på ON/OFF-knappen for at starte eller standse systemet. 2 FUNKTIONSLAMPE Driftslampen lyser under drift eller blinker i tilfælde af driftsfejl. 3 SYMBOL DRIFTSTILSTAND Disse symboler viser den aktuelle driftstilstand (VENTILATION, TØRRING, AUTOMATIK, KØLING, OPVARMNING). 4 SYMBOL VENTILATIONSDRIFT Disse symboler viser den aktuelle ventilationsdrift (kun ) (AUTOMATIK, VARMEVEKSLING, BYPASS). 5 SYMBOL VENTILATION Ventilationssymbolet vises, når ventilationen justeres med ventilationsmængde-knappen (kun ). Samtidig vises ventilationsmængden via symbolet for ventilatorens hastighed (se 22). 8 SYMBOL EKSTERN STYRING Dette symbol viser, at en anden styreenhed med højere prioritet styrer eller afbryder din installation. 9 SYMBOL FOR SKIFT UNDER CENTRAL STYRING Dette symbol viser, at skift af installationen styres centralt relateret til en anden indendørsenhed eller til en køle/varme-vælger tilsluttet udendørsenheden (= hovedfjernbetjening). 10 INDIKATOR UGEDAG Indikatoren for ugedag viser den aktuelle ugedag (eller den indstillede dag under læsning eller programmering af timer-indstillingen). 11 VISNING AF UR Uret viser det aktuelle tidspunkt (eller tidspunkt for hændelse under læsning eller programmering af timer-indstillingen). 2

6 12 INDSTILLING MAKSIMUM-TEMPERATUR Indstilling maksimum-temperatur viser den maksimalt indstillede temperatur, når anlægget er i limit-drift. 13 INDSTILLING MINIMUM-TEMPERATUR Indstilling minimum-temperatur viser den minimalt indstillede temperatur, når anlægget er i limit-drift. 14 FUNKTION FOR TIMER-INDSTILLING Dette symbol viser at funktion for timer-indstilling er aktiveret. 15 SYMBOLER FOR HANDLINGER Disse symboler viser handlinger for hver dag på timer-indstillingen. 16 OFF-SYMBOL Dette symbol viser, at OFF-handlingen er valgt under programmering af timer-indstillingen. 21 IKKE TILGÆNGELIG vises, når en ikke-installeret option adresseres, eller når en funktion ikke er tilgængelig. 22 SYMBOL VENTILATORHASTIGHED Dette symbol viser den indstillede ventilatorhastighed. 23 SYMBOL AFRIMNING/VARMSTART DRIFT Dette symbol viser, at afrimning/varmstart-drift er aktiveret. 24 SYMBOL, TIDSPUNKT FOR RENSNING AF LUFTFILTER Dette symbol viser, at luftfilteret skal renses. Se manualen for indendørsenheden. 25 SYMBOL TIDSPUNKT FOR RENSNING AF ELEMENT Dette symbol viser, at elementet skal renses (kun ). 17 INSPEKTION PÅKRÆVET og Disse symboler viser, at inspektion er påkrævet. Kontakt Din installatør. 26 KNAP VENTILATIONSDRIFT Knappen for ventilationsdrift styrer manualen for flere detaljer. ; se 18 DISPLAY TEMPERATURINDSTILLING Dette viser den aktuelt indstillede temperatur på installationen (ikke vist i LIMIT-drift eller ved VENTILATION eller TØRRING). 19 INDSTILLING Anvendes ikke, kun til service. 20 SYMBOL LUFTSTRØMMENS RETNING Dette symbol viser luftstrømmens retning (kun til installationer med motordrevne luftstrømsklapper). 27 KNAP VENTILATIONSMÆNGDE Knappen indstiller ventilationsmængden; se manualen for flere detaljer. 28 KNAP INSPEKTION/TEST DRIFT Anvendes ikke, kun til service. 29 KNAP PROGRAMMERING Denne knap er en all-round-knap. Alt efter tidligere ændringer udført af brugeren kan programmeringsknappen have forskellige funktioner. 30 KNAP FOR TIMER-INDSTILLING Denne knap aktiverer eller deaktiverer timerindstillingen. 3

7 31 KNAP FOR TIDSINDSTILLING Disse knapper anvendes til at indstille uret, eller til indstilling af den programmerede tid for handling under programmering. Begge knapper har en autorepeat funktion. 32 KNAPPER TIL TEMPERATURINDSTILLING Disse knapper anvendes til at indstille det aktuelle kontrolpunkt, eller til at indstille temperaturen for det programmerede kontrolpunkt under programmering (trin = 1 C). Begge knapper anvendes også til indstilling af ugedag. 33 KNAP TIL ÆNDRING AF/ DRIFT Denne knap er en all-round-knap. Alt efter tidligere ændringer udført af brugeren kan knappen have følgende funktioner: 1 valg af driftstilstand for installationen (VENTILATION, TØRRING, AUTOMATIK, KØLING, OPVARMNING) 2 skift mellem minimum-temperatur og maksimumtemperatur under limit-drift 34 KNAP FOR KONTROLPUNKT/LIMIT Denne knap skifter mellem kontrolpunkt, limit-drift eller (kun programmering). 35 KNAP VENTILATORHASTIGHED Denne knap skifter mellem L (lav), H (høj), HH (meget høj), (automatik). 36 KNAP FOR JUSTERING AF LUFTSTRØMMENS RETNING Denne knap muliggør justering af luftstrømmens retning. 37 RESET-KNAP FOR SYMBOL - TIDSPUNKT FOR RENSNING AF LUFTFILTER Denne knap anvendes til nulstilling af symbol for tidspunkt for rensning af luftfilter. 3. Indstilling af styreenheden Efter første installation kan brugeren indstille ur og ugedag. Styreenheden er udstyret med en timer-indstilling, som gør det muligt for brugeren at udføre installationen automatisk, indstilling af ur og ugedag er påkrævet for at kunne bruge timer-indstillingen. 1 FUNKTION INDSTILLING AF UR Hold knappen nede i 5 sekunder. Indikatoren for læsning af tidspunkt og visning af ugedag blinker, nu kan begge værdier justeres. Brug & knapperne til justering af uret. Hver gang man trykker på knappen for indstilling af tid, sættes tiden 1 minut frem/tilbage. Hvis man holder eller knappen nede, sættes tiden 10 minutter frem/tilbage. Brug & knapperne til justering af ugedag. Hver gang man trykker på eller knapperne, vises den næste eller den forrige dag. Tryk på knappen for at bekræfte det aktuelt indstillede tidspunkt og den aktuelt indstillede ugedag. Hvis styreenheden, med blinkende display for visning af ur og ugedag, ikke aktiveres i 5 minutter, vil indstillet tid og ugedag vende tilbage til tidligere indstillet værdi, funktionen for indstilling af ur er ikke længere aktiv. 2 JUSTERING AF TIMER-INDSTILLING Se kapitel 6. "Programmering af timer-indstillingen" på side 10 for justering af timer-indstilling. 4

8 4. Beskrivelse af driftstilstande 1 KUN VENTILATION I denne driftstilstand cirkuleres luft uden opvarmning eller køling. 2 TØRREFUNKTION I denne driftstilstand vil luftfugtigheden blive sænket med en minimal temperatursænkning. Temperatur og ventilatorhastighed styres automatisk og kan ikke styres med fjernbetjeningen. Tørrefunktion er ikke mulig, hvis rumtemperaturen er for lav. 3 AUTOMATISK DRIFT I denne driftstilstand vil styreenheden automatisk skifte mellem opvarmning og køling, som påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen. 4 KØLING I denne driftstilstand vil køling blive aktiveret som påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen. 5 OPVARMNING I denne driftstilstand vil opvarmning blive aktiveret som påkrævet af kontrolpunkt- eller limittemperaturen. Varmstart (gælder kun for varmepumpetyper) I begyndelsen af varmedrift standses ventilatoren på indendørsenheden, indtil der opnås en bestemt temperatur på indendørsenhedens varmeveksler og vises. Dette hindrer, at kold luft kan forlade indendørsenheden. Afrimning (gælder kun for varmepumpetyper) Ved varmedrift kan udendørsenhedens varmeveksler fryse. Hvis den gør det, sænkes systemets varmekapacitet, og systemet skifter til afrimningsdrift. Ventilatoren på indendørsenheden standser, og vises. Efter højest 10 minutters afrimning starter opvarmningen igen. 6 LIMIT-DRIFT & Limit-drift er en ekstra driftstilstand, som gør det muligt at holde rumtemperaturen inden for bestemte grænser. & symbolerne vises for at bekræfte, at limit-driften er aktiveret. 7 LEAVE HOME LEAVE HOME er en egenskab, som gør det muligt at holde rumtemperaturen over 10 C, når beboerne er ude. Denne funktion vil starte opvarmningen, hvis installationen er slukket. 5. Drift Manuel drift I manuel drift styrer brugeren installationens indstillinger. De senest indstillede værdier forbliver aktive, indtil brugeren ændrer dem. Da styreenheden kan anvendes i forbindelse med en lang række installationer og egenskaber, kan det forekomme, at man vælger en funktion, som ikke findes på ens installation, og i dette tilfælde vises meddelelsen. 5

9 Brug knappen til at vælge den ønskede driftstilstand. Kun ventilation Tørring Automatik-drift Køling Opvarmning Tryk på knappen for at skifte mellem limitdrift og driftstilstandene nævnt ovenfor. I limit-drift skal du bruge knappen til at vælge indstillinger for minimum- og maksimum-temperatur. Brug eller knapperne til justering af indstillinger for minimum- og maksimum-temperatur. 1 KUN VENTILATION Parametre, som kan indstilles af bruger: Ventilatorhastighed, brug knappen, Justering af luftstrømmens retning, brug knappen, Ventilation, brug knappen, Ventilationsmængde, brug knappen. 2 TØRREFUNKTION Parametre, som kan indstilles af bruger: Justering af luftstrømmens retning, brug knappen, Ventilation, brug knappen, Ventilationsmængde, brug knappen. 3 AUTOMATISK DRIFT Parametre, som kan indstilles af bruger: Kontrolpunkt-temperatur, brug & knapperne, Ventilatorhastighed, brug knappen, Justering af luftstrømmens retning, brug knappen, Ventilation, brug knappen, Ventilationsmængde, brug knappen. 4 KØLING Parametre, som kan indstilles af bruger: Kontrolpunkt-temperatur, brug & knapperne, Ventilatorhastighed, brug knappen, Justering af luftstrømmens retning, brug knappen, Ventilation, brug knappen, Ventilationsmængde, brug knappen. 5 OPVARMNING Parametre, som kan indstilles af bruger: Kontrolpunkt-temperatur, brug & knapperne, Ventilatorhastighed, brug knappen, Justering af luftstrømmens retning, brug knappen, Ventilation, brug knappen, Ventilationsmængde, brug knappen. 6 LIMIT-DRIFT Parametre, som kan indstilles af bruger: Ventilatorhastighed, brug knappen, Justering af luftstrømmens retning, brug knappen, Ventilation, brug knappen, Ventilationsmængde, brug knappen. 6

10 EKSTRA EGENSKABER PÅ STYREENHEDEN 1 LEAVE HOME Tryk på og knappen samtidig for at aktivere LEAVE HOME funktionen. HUSK, AT KNAPPEN SKAL STÅ I OFF-POSITION FOR AT SIKRE, AT LEAVE HOME-FUNKTIONEN KAN AKTIVERES. 2 Justering af luftstrømmens retning Brug knappen til justering af luftstrømmens retning. Tryk på knappen for at skifte mellem faste eller variable luftstrømsretninger. Brug symbolet til at bestemme den faste luftstrømsretning ved at trykke på knappen, når viser den ønskede retning. BEMÆRK Selv hvis der er valgt fast luftstrømsretning, kan man aktivere variabel luftstrømsretning for at sikre korrekt drift af installationen. 3 TIMER-INDSTILLING Alle egenskaber og driftstilstande samt programmering af timer-indstilling beskrives nedenfor. Anvendelse af timer-indstilling Når der anvendes timer-indstilling, styres installationen også af timer-indstillingen. Handlingerne, som er programmeret i timer-indstillingen, udføres automatisk. Timer-indstillingen udfører altid den sidste kommando, hvilket betyder, at brugeren midlertidigt kan annullere den senest udførte, programmerede handling. Se "Manuel drift" på side 5. Den næste programmerede handling (i timer-indstillingen) vil overdrage styringen til timer-indstillingen igen. Brug knappen til at aktivere eller deaktivere timer-indstillingen. BEMÆRK Timer-indstillingen styres ikke med knappen, brug kun knappen til aktivering eller deaktivering af timerindstillingen. Timer-indstillingen er aktiveret, når symbolet vises. knappen annullerer kun timerindstillingsfunktionen indtil næste programmerede handling. Det programmerede forløb er tidsstyret. Kontrollér, at ur og ugedag er indstillet korrekt. Se "FUNKTION INDSTILLING AF UR" på side 4. Manuel indstilling af ur til sommertid og vintertid. Se "FUNKTION INDSTILLING AF UR" på side 4. Strømsvigt, som varer mere end en time, vil nulstille uret og ugedagen. Se "FUNKTION INDSTILLING AF UR" på side 4 vedrørende justering af ur og ugedag. Handlingerne, som er programmerede i timer-indstillingen, mistes ikke efter strømsvigt; genprogrammering af timerindstillingen er ikke nødvendig. Se kapitel 6. "Programmering af timer-indstillingen" på side 10 for justering af timer-indstilling. 7

11 Hvad kan timer-indstillingen? Timer-indstillingen er opbygget enkelt og ligetil og er alligevel effektiv. Timer-indstillingen kan fremkalde 3 handlinger: 1 tænde for installationen på et fastlagt tidspunkt, kombineret med et kontrolpunkt (præcis temperaturstyring) 2 slukke for installationen (afslutning af styring) 3 tænde for installationen på et fastlagt tidspunkt, i limit-drift Timer-indstillingen kan håndtere maksimalt 5 handlinger pr. dag. Der kan indprogrammeres maksimalt 5 handlinger for hver dag i ugen, sammenlagt 35 programmerede handlinger. Handlingen, som er indprogrammeret først på en given dag, er handling 1, den senest indprogrammerede handling for en dag kan benævnes fra handling 1 (hvis der kun er indprogrammeret 1 handling for denne dag) til handling 5. Det er meget vigtigt at lægge mærke til, at det nummer, som er tilknyttet den indprogrammerede handling, IKKE ER BESTEMMENDE FOR, HVORNÅR den indprogrammerede handling udføres. Det er alene TIDEN, som en del af de data, der indlæses ved indprogrammering af handlingen, der bestemmer, hvornår den indprogrammerede handling udføres. Hvad gør timer-indstillingen? Hvis den er aktiveret, vil timer-indstillingen udføre de indprogrammerede handlinger. Den vil give installationen besked på at: køle eller varme, afhængigt af den aktuelle driftstilstand, kontrolpunktet vises, hvis det kan anvendes, ELLER slukke for installationen (timer-indstillingen forbliver aktiveret og reaktiverer installationen i henhold til programmeringen); driftslampen slukker, ELLER køle eller varme, alt efter hvad der kræves for at holde rumtemperaturen inden for et defineret område (limit-drift); og vises. Timer-indstillingen vil kun ændre driftstilstanden i LIMIT-drift. Du kan gennemse de programmerede handlinger, hvilket gør det muligt for dig at verificere dem, se nedenfor. Hvad kan timer-indstillingen IKKE gøre? Timer-indstillingen kan ikke: styre ventilatorhastigheden, styre luftstrømsretningen, styre ventilationen, styre ventilationsmængden, skifte driftstilstand i forhold til et fastlagt kontrolpunkt. Parametrene nævnt ovenfor kan man indstille manuelt uden at komme i konflikt med timerindstillingen. Der kan fås mere avancerede fjernbetjeninger. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. 8

12 Gennemse programmerede handlinger i timer-indstillingen (kun udlæsning) Se figur 2. At gennemse de programmerede handlinger i timerindstillingen er en sekventiel proces. Man skal kun bruge 2 knapper til at gennemse hele programmet for timer-indstillingen. knappen anvendes, når man begynder at gennemse, til visning af den næste programmerede handling eller til at forlade gennemse-funktionen, når den sidste programmerede handling er blevet vist. knappen bruges, hvis man vil forlade gennemse-funktionen med det samme (derved behøver man ikke at bladre gennem alle programmerede handlinger). Tryk på knappen for at starte gennemsefunktionen, symbolet vises, blinker. BEMÆRK Funktionen gennemse starter altid med mandag og ender med søndag. Kontrollér symbolet. Hvis der er indprogrammeret mindst 1 handling for mandag, vises. Uret indikerer det fastlagte tidspunkt for den programmerede handling, der vises enten, eller og. BEMÆRK Temperatur-værdierne nævnt ovenfor er kun medtaget for at præcisere funktionen, temperaturværdierne på din styreenhed kan afvige herfra. Hvis ikke vises, indikerer dette, at der ikke er indprogrammeret hændelser for mandag. Tryk på knappen igen for at komme til den næste dag i ugen. blinker, dette indikerer, at de programmerede handlinger for tirsdag gennemses. Processen beskrevet ovenfor startes nu igen. Hvis der er indprogrammeret mindst 1 handling for tirsdag, vises. Uret indikerer det fastlagte tidspunkt for udførelse af den programmerede handling, der vises enten, eller og. Hvis ikke vises, indikerer dette, at der ikke er indprogrammeret hændelser for tirsdag. Tryk på knappen for at få vist den næste, indprogrammerede handling. Hvis der er programmeret en yderligere anden handling for tirsdag, blinker og vises. Hvis man antager, at der er indprogrammeret 5 handlinger for torsdag, vil det kræve 5 tryk at få vist alle programmerede handlinger. Fortsæt med at trykke på knappen, indtil ugedags-indikatoren viser den aktuelle dag (blinker ikke); nu har du afsluttet funktionen gennemse. BEMÆRK Det antal gange, som du skal trykke på knappen for at afslutte gennemse, afhænger af antallet af indprogrammerede handlinger i timer-indstillingen. 9

13 Hvordan tolkes de indprogrammerede handlinger? For at kunne forstå virkemåden for din installation, når timer-indstillingen er aktiveret, er det vigtigt at kigge på alle indprogrammerede handlinger for den aktuelle dag og måske også på den senest indprogrammerede handling for i går. Hvis den første, indprogrammerede handling for i dag endnu ikke er aktiv, afhænger den aktuelle status for din installation sandsynligvis, men ikke nødvendigvis, af den senest indprogrammerede handling for i går. Læs den vigtige bemærkning nedenfor. Hvis den første, indprogrammerede handling for i dag allerede er aktiv, afhænger den aktuelle status for din installation sandsynligvis, men ikke nødvendigvis, af parametrene, som blev indlæst i forbindelse med den første, indprogrammerede handling for i dag. Læs den vigtige bemærkning nedenfor. BEMÆRK For at gøre driften af installationen enkel, kan værdierne for timer-indstillingen let annulleres gennem ændring af den aktuelle indstilling ("seneste kommando" annullerer tidligere kommando indtil næste fastlagte kommando). Sammenfatning: Selvom vises, kan nogen have ændret indstillingerne. Den næste, indprogrammerede handling vil annullere de ændrede indstillinger, og alle indstillinger går tilbage til det programmerede. Programmerede handlinger kan overlappe; på grund af "seneste kommando annullerer"-logikken, er det den senest fastlagte kommando, som udføres. Hvordan tolkes meddelelserne på displayet, når timer-indstillingen er aktiv Som beskrevet ovenfor kan man manuelt annullere værdierne for timer-indstillingen (og dermed også meddelelserne på displayet) midlertidigt. Hvis du vil være helt sikker på, hvad værdierne for timer-indstillingen er i dette øjeblik, skal du gennemse de indprogrammerede handlinger i timer-indstillingen. Se "Gennemse programmerede handlinger i timerindstillingen" på side Programmering af timerindstillingen Hvad skal jeg indprogrammere? Da timer-indstillingen er baseret på et uge-program (samme handlinger gentages hver uge) skal du først vælge dag i ugen. Nu skal du vælge en handling: 1 tænde for installationen på et fastlagt tidspunkt, kombineret med et kontrolpunkt (præcis temperaturstyring) 2 slukke for installationen (afslutning af styring) 3 tænde for installationen på et fastlagt tidspunkt, i limit-drift Til sidst skal du indlæse det tidspunkt på dagen, hvor handlingen skal aktiveres. BEMÆRK Hvis du indprogrammerer 2 eller flere handlinger samme dag og på samme tidspunkt på dagen, vil kun den handling med det højeste nummer (2-5) blive udført. 10

14 Komme i gang Programmering af timer-indstillingen er fleksibel (du kan tilføje, fjerne eller ændre programmerede handlinger, når det er nødvendigt) og ligetil (programmeringstrin er begrænset til et minimum). Nedenfor nævnes nogle tips og måder til sikring af en succesfuld programmering af timer-indstillingen: lær symbolernes betydning og knappernes funktioner at kende, du skal bruge dem ved programmering, lær at bruge funktionen gennemse, den skal du bruge, når du begynder at programmere. Se "Gennemse programmerede handlinger i timer-indstillingen" på side 9, udfyld formularen bag i denne manual, notér tidspunktet og den ønskede handling for hver enkelt dag (husk at antallet af handlinger er begrænset til 5 pr. dag), tag dig tid til at angive alle data præcist, prøv at programmere handlingerne for hver dag i logisk rækkefølge (start med handling 1 for den første handling og afslut med det højeste nummer for den sidste handling). Dette er ikke et krav, men det vil gøre det meget lettere at forstå programmet senere, husk på, at du altid siden hen kan ændre, tilføje eller fjerne programmerede handlinger. Programmering 1 FØRSTE PROGRAMMERING AF TIMER- INDSTILLINGEN BEMÆRK Når du skifter dag under programmeringen, skal du bekræfte "seneste handling". Hver dag kan have 5 indprogrammerede handlinger (numre fra 1 til 5), men af en eller anden grund ønsker du at slette en, flere eller alle indprogrammerede handlinger. For at kunne slette indprogrammerede handlinger skal du vælge den sidste handling, som du ønsker at beholde, dette kan være 1 til 5 eller ingen handling ( vises og der vises ingen handling). Alle indprogrammerede handlinger med et nummer HØJERE end det valgte, eller alle indprogrammerede handlinger, hvis ikke der er valgt en sidste handling, vil blive slettet. PROGRAMMERING AF DEN FØRSTE DAG I UGEN BEMÆRK Nedenfor antages det, at du starter indprogrammeringen af handlinger i timer-indstillingen med mandag og slutter med handlinger i timerindstillingen for søndag. Hvis IKKE du starter med mandag, skal du først bladre til den ønskede dag og herefter vælge PROGRAM-modus. 11

15 I dette tilfælde er der ikke tidligere blevet indprogrammeret handlinger, der er ikke aktiveret handlinger i timer-indstillingen. Gå til mandag ved at trykke på knappen. symbolet vises, blinker og et af symbolerne kan blive vist, men alle andre felter forbliver tomme, og dette indikerer, at der ikke er indprogrammeret handlinger for mandag. Start program-modus ved at holde knappen nede i 5 sekunder, nu blinker symbolet også. Tryk på knappen for at aktivere den første, indprogrammerede handling. Der vises et blinkende, som indikerer, at den første indprogrammerede handling for mandag indlæses; displayet for indstilling af temperatur og urets display blinker. Tryk på knappen for at vælge enten indstilling af temperatur,, eller limit-drift. Indlæs den ønskede temperatur med brug af & knapperne. Tryk på knappen for at skifte mellem indstillet minimum- og maksimum-temperatur i limit-drift, den valgte temperatur vil blinke. Indlæs det tidspunkt, hvor handlingen skal starte, med & knapperne (min. trin = 10 minutter). BEMÆRK Hvis du ved et uheld trykker på knappen, aktiverer du den næste handling; vises ( konstant og blinker). Tryk gentagne gange på knappen, indtil der vises en blinkende. Nu kan du fortsætte med at justere indstillingerne for den første handling i timer-indstillingen. Hvis handlingen og den overensstemmende tid er korrekte, kan du fortsætte til den anden handling for timer-indstillingen. Dette gøres ved at trykke på knappen, data gemmes og den næste handling for timer-indstilling kan programmeres. Programmeringen af de øvrige handlinger for timerindstillingen den samme dag foretages på samme måde. Du kan gennemse handlingerne for timer-indstillingen ved at trykke på knappen. BEMÆRK Det er ikke noget problem, hvis du tilføjer ekstra handlinger for timer-indstillingen ved at trykke på knappen flere gange; disse handlinger kan slettes, når du er færdig med den aktuelle dag. Når alle data vedrørende handlinger for timerindstillingen for mandag er indlæste, skal du bekræfte de indprogrammerede handlinger. Du skal sikre dig, at den sidste handling for timerindstillingen, som du vil beholde, er valgt (handlinger for timer-indstillingen med et højere nummer bliver slettet). Nu skal du vælge mellem 2 muligheder: 1 BEKRÆFT OG KOPIER TIL DEN NÆSTE DAG Handlingerne for timer-indstillingen, som er indprogrammerede for den aktuelle dag, gælder også for næste dag: brug funktionen "bekræft sidste handling og kopier handlinger til næste dag" ved at trykke på og knapperne samtidig i 5 sekunder. 2 KUN BEKRÆFTELSE Handlingerne for timer-indstillingen, som er indprogrammerede for den aktuelle dag, gælder kun for den valgte dag: brug funktionen "bekræft sidste handling og gå til næste dag" ved at trykke på knappen i 5 sekunder. 12

16 Program-modus er afsluttet, og alt efter det valg, du har foretaget, gemmes de indprogrammerede handlinger for mandag (og muligvis tirsdag). PROGRAMMERING AF RESTEN AF UGENS DAGE Programmering af resten af ugens dage er identisk med programmeringen af den første dag i ugen. blinker og indikerer den valgte dag, og er konstante, hvis handlinger er blevet kopieret fra mandag til tirsdag, kun vises, hvis ikke der er kopieret handlinger fra mandag til tirsdag. 2 JEG ØNSKER AT ÆNDRE INDPROGRAMMEREDE HANDLINGER Det er let at ændre indprogrammerede handlinger. Vær sikker på, at du ikke er i program-modus ( blinker ikke); om nødvendigt kan du trykke på knappen for at forlade program-modus. Gå til de indprogrammerede handlinger med brug af knappen, vælg den dag og den handling, du ønsker at ændre. Tryk på knappen i 5 sekunder; program-modus aktiveres, symbolet og valgte handlinger blinker. Foretag ændringer i indstillingerne ved hjælp af knapperne beskrevet ovenfor. Vælg "sidste handling" med knappen og tag stilling til, om du ønsker at kopiere den/de programmerede handling/handlinger til næste dag eller ej (tryk på og knapperne samtidig eller kun på knappen i 5 sekunder). 3 JEG ØNSKER AT SLETTE EN ELLER FLERE INDPROGRAMMEREDE HANDLINGER Vær sikker på, at du ikke er i program-modus ( blinker ikke); om nødvendigt kan du trykke på knappen for at forlade program-modus. Gå til de indprogrammerede handlinger med brug af knappen, vælg den dag, hvor du ønsker at foretage ændringer. Tryk på knappen i 5 sekunder; program-modus aktiveres, symbolet og valgte handlinger blinker. Vælg den "sidste handling", som du ønsker at gemme, med knappen. Alle handlinger med et højere nummer slettes. Bekræft sletningen ved at trykke på knappen i 5 sekunder, ELLER bekræft sletningen for den aktuelle og den næste dag ved at trykke på og knapperne samtidig i 5 sekunder. BEMÆRK Hvis den sidste handling i førnævnte tilfælde eksempelvis var 3, vil de indprogrammerede handlinger 4 og 5 også blive slettet (hvis de forefindes). 4 JEG ØNSKER AT SLETTE ALLE INDPROGRAMMEREDE HANDLINGER PÅ EN GANG Forlad programmering eller funktionen gennemse Tryk på og knapperne samtidig i 5 sekunder, symbolet vil vende og forsvinde for at bekræfte sletningen. 7. Vedligeholdelse en skal ikke vedligeholdes. Fjern smuds med en blød fugtig klud. BEMÆRK Brug kun rent hanevand til fugtning af kluden. 13

17 8. Fejlfinding Vejledningen nedenfor kan eventuelt løse dit problem. Hvis ikke du kan afhjælpe problemet, skal du kontakte din installatør. Ingen meddelelser på fjernbetjeningen (blankt display) Kontrollér, om strømforsyningen er tilsluttet din installation. Kun vises. Dette indikerer, at der lige er blevet tændt for installationen, vent, indtil forsvinder. Timer-indstillingen fungerer, men de indprogrammerede handlinger udføres på forkerte tidspunkter (f.eks. 1 time for sent eller for tidligt) Kontrollér, om uret og ugedagen er indstillet rigtigt, korrigér om nødvendigt (se "FUNKTION INDSTILLING AF UR" på side 4). Timer-indstillingen kan ikke aktiveres ( symbolet blinker 2 sekunder og forsvinder) Timer-indstillingen er ikke blevet programmeret endnu. Start med at programmere timer-indstillingen (se "Programmering af timer-indstillingen" på side 10). Timer-indstillingen kan ikke aktiveres ( symbolet vises) Timer-indstillingen kan ikke aktiveres, når der er tilsluttet en central styreenhed. Limit-drift kan ikke vælges Limit-drift er ikke mulig ved installationer af typen kun køling. Bemærkninger 14

18

19

20 Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 BETJENINGSVEJLEDNING Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor

Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor BETJENINGSVEJLEDNING Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor MODELLER (Loftsophængt type med kanal) Med DX konvektor og luftbefugter VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 Med DX konvektor

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

Programmerbar termostat

Programmerbar termostat Programmerbar termostat til RIOpanel Integra Brugervejledning B2-04820-00211 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Placering af termostat... 5 Pakningens indhold... 6 Ledningsdiagram...

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUGERVEJLEDNING 1. Beskrivelse af kontaktdisplay (Touch LCD Wall Controller) Kontakt LCD vægbetjening er et tilbehør til KKRP01A adapter som tillader

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B . INDHOLD Før betjening Sikkerhedsforanstaltninger...3 Delenes betegnelse og funktioner...5 Forberedelse før brug...9

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B Varmepumpe Gulvmodel LÆS FØR BETJENING Delenes betegnelse...1 Forberedelse før drift...2 DRIFT Drift af AUTO TØRRE KØLE VARME VENTILERE...4 Justering

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk EGSQH0S8AA9W Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dette dokument Om systemet. Komponenter i et typisk systemlayout... Drift. Oversigt: Drift.... Overblik over brugergrænsefladen..... Knapper.....

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

BETJENINGSINSTRUKTIONER. Trimline sortiment

BETJENINGSINSTRUKTIONER. Trimline sortiment DANSK-DK BETJENINGSINSTRUKTIONER Trimline sortiment Side.1 TABLE OF CONTENTS 1. GENERELT Side 2 2. SIKKERHEDSFORANTSTALTNINGER Side 3 2.1 SIKKERHED 3. ISÆTNING OG UDSKIFTNING AF Side 3 3.1 SENDER 3.2 MODTAGER

Læs mere

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 2 1.1 Om dokumentationen... 2 1.1.1 Betydning af advarsler og symboler... 2 1.2 For brugeren... 2 2 Om dette dokument

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INDHOLD LÆS FØR BETJENING Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Delenes betegnelse... 4 Forberedelse før drift... 7 DRIFT Drift

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB

DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB INDHOLD LÆS FØR BETJENING Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Delenes betegnelse... 4 Forberedelse før drift... 7 BETJENING KØLE

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere