Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen"

Transkript

1 Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03

2 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer af timepriser... 3 Opret timepriser... 5 Opret en standardtimepris... 5 Opret en overskrevet standardtimepris... 6 Opret en kundespecifik timepris... 6 Håndtér timepriser... 7 Redigér en timepris... 7 Deaktivér en timepris... 8 Deaktivér flere timepriser på en gang... 8 Slet en timepris... 8 Slet flere timepriser på en gang... 8 Justér en timepris... 8 Se timeprislog... 9 Kundeprislister til timepriser...0 Opret en ny kundeprisliste... 0 Prisgrupper i forskellige valutaer... Opret en ny prisgruppe... Tilpas prisgrupper på standardprislister... 3 Tilpas prisgrupper på kundeprislister... 4 Ekstra standardprislister til juridiske enheder...5 Opret en standardprisliste til en juridisk enhed... 5 Aktivér Afdelinger i Systemadministrationen... 6 Opret eller redigér en afdeling... 6 Valg af afdelinger ved oprettelse af nye projekter... 7 TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side af 7

3 Indledning I Timepriser i systemadministrationen er der mulighed for at oprette og redigere timepriser, prisgrupper og prislister. En timepris er den pris, en kunde betaler pr. time for udført arbejde. Timepriser bruges bl.a. ved oprettelse af medarbejdere og i ressourcegrupper og allokeringer på projekter. Læs mere om timepriser i afsnittet Typer af timepriser på side 3. TimeLog Business- og TimeLog Enterprise-kunder kan oprette timepriser i prisgrupper, som kan benytte forskellige valutaer. Dette kan være nyttigt, hvis I har brug for at oprette forskellige timepriser for de samme ydelser til eksempelvis kunder i forskellige lande. Læs mere om prisgrupper i afsnittet Prisgrupper i forskellige valutaer på side. Timepriser oprettes på enten TimeLog Projects indbyggede standardprisliste eller på en kundeprisliste, hvor de oprettede timepriser kun er tilgængelige for den enkelte kunde. Læs mere om kundeprislister i vejledningen afsnittet Kundeprislister til timepriser på side 0. TimeLog Enterprise-kunder har endvidere mulighed for at oprette ekstra standardprislister til forskellige juridiske enheder. Dette kan være nyttigt, hvis I har kontorer i flere lande. Læs mere om ekstra standardprislister i afsnittet Ekstra standardprislister til juridiske enheder på side 5. Bemærk: For at kunne benytte flere valutaer og dermed oprette flere prisgrupper kræver det, at I har TimeLog Project Business Edition eller TimeLog Project Enterprise Edition. Bemærk: For at kunne oprette flere standardprislister (aktuelt ved flere juridiske enheder), kræver det, at I har TimeLog Project Enterprise Edition, samt at Afdelinger er slået til i systemadministrationen under Generelle indstillinger. Adgang til Timepriser Adgangen til Timepriser sker ved at vælge menupunktet Timepriser under Hovedmenu Systemadministration Økonomi / Fakturering. Figur : Adgang til timepriser Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser indeholder muligheder for at slå funktionaliteter til og fra, muligheder for at vælge, hvad der skal vises i listen over timepriser samt, hvordan timepriserne skal vises. Vær dog opmærksom på, at visningsmulighederne og funktionaliteten afhænger af, hvilken udgave af TimeLog Project I benytter, samt hvilke tilkøbsmoduler I har. TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side af 7

4 3 4 5 Figur : Timepriser (vist som liste), hvor Opsætning er udvidet Ved at klikke på øverst til venstre kan toppen af siden klappes sammen, så indholdet på siden bliver mere overskueligt. Klik på for at udvide det igen. Øverst til venstre under Opsætning kan du slå brugen flere valutaer og flere juridiske enheder til og fra. Klik på TIL for at slå mulighederne til og på FRA for at slå dem fra. I sektionen Visning kan du vælge, hvilken prislistes timepriser du vil se, samt hvilken status (aktive/inaktive), de timepriser du vil se, skal have. I sektionen Visningsmuligheder kan du vælge, om timepriserne skal vises i en liste eller som en matrix. I eksemplet figur er timepriserne vist som en liste. I figur 4 på side 5 er de vist som en matrix. (Kun tilgængelig, hvis Flere valutaer er slået til). Hvis der er oprettet timepriser i flere prisgrupper, kan du klikke på det lille øverst til venstre i listen for at klappe listen sammen, så den kun viser navnene på timepriserne og ikke timesatserne. (Ikke tilgængeligt i TimeLog Project Team Edition) og tilsvarende på for at udvide listen igen. Bemærk: Hvis kolonnen Varenr. vises i listen over timepriser, skyldes det, at brugen af varenumre er aktiveret i Fakturaopsætning under Systemadministration. Typer af timepriser Der findes tre typer af timepriser i TimeLog Project: Standardtimepriser, overskrevne standardtimepriser, samt kundespecifikke timepriser. De tre timepris-typer er beskrevet herunder og vist i figur 3. TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 3 af 7

5 En standardtimepris bruges til ydelser, som alle kunder kan købe, og den er tilgængelig på alle projekter. Med mindre andet er angivet, betaler alle kunder den samme pris for den samme ydelse, fx.050,00 DKK for ydelsen Programmering. En standardtimepris har almindelig gråblå baggrund i listen. En overskrevet standardtimepris er en standardtimepris, som for en enkelt kunde er overskrevet med en anden pris. Den bruges fx, hvis en kunde skal have rabat for sine ydelser og derfor ikke skal betale den samme pris som andre kunder. Den vil optræde i projektadministrationen på projekter og vil overskrive standardtimeprisen i projekter til den pågældende kunde. En overskrevet standardtimepris har grønlig baggrund og en lille "krølle" ud for timeprisen. En kundespecifik timepris bruges til ydelser, der kun bliver udført for en specifik kunde, og ikke for nogen andre kunder. Den vil kun optræde i projektadministrationen på de projekter, som tilhører den pågældende kunde. En kundespecifik timepris er markeret med en advarselstrekant. 3 Figur 3: Liste over timepriser med de tre typer af timepriser TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 4 af 7

6 Opret timepriser Når du skal oprette nye timepriser er det vigtigt, at du har valgt den rigtige prisliste i valglisten Prisliste, da timeprisen vil blive oprettet på den valgte prisliste. Opret en standardtimepris. Vælg standardprislisten i valglisten Prisliste. Standardprislisten står øverst i listen og klik på Vis.. Klik på Ny Timepris. Figur 4: Vælg standardprislisten og klik på Ny timepris for at oprette en ny standardtimepris 3. Indtast et beskrivende navn for timeprisen i feltet Navn på timepris. 4. Indtast timeprisen i feltet Timepris. 5. Hvis der er oprettet flere prisgrupper til prislisten, skal der angives en timepris pr. prisgruppe. (Kun tilgængeligt i Business Edition og Enterprise Edition). 6. Klik på Gem for at gemme den nye timepris eller Gem og ny for at gå direkte til oprettelsen af endnu en timepris. 3 4 Figur 5: Indtast navnet på timeprisen og timeprisen for hver prisgruppe. TimeLog Enterprise-kunder skal være opmærksomme at vælge den rigtige standardprisliste, da der kan være oprettet flere. TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 5 af 7

7 Opret en overskrevet standardtimepris. Vælg en kundeprisliste i valglisten Prisliste øverst på siden. Kundeprislisten vil være indrykket i forhold til standardprislisten. Se også afsnittet Kundeprislister til timepriser på side 0.. Klik på linket [Redigér] (se figur 4) til højre for den timepris, der skal overskrives eller klik på ud for timeprisen og vælg Redigér. 3. Indtast den nye pris ud for Timepris som beskrevet under Opret en standardtimepris og klik på Gem. Figur 6: Overskrevne standardtimepriser til kunder oprettes ved at redigere timeprisen på kundens prisliste Timeprisen vil nu have en lysegrøn baggrund i listen (se figur 3). Klik på i listen ud for timeprisen, eller på og vælg Ophæv særpris, hvis skal prisen rettes tilbage til standardtimeprisen. Opret en kundespecifik timepris. Vælg en kundeprisliste i valglisten. Kundeprislisten vil være indrykket i forhold til standardprislisten.. Klik på Ny Timepris i toppen af prislisten. 3. Indtast den nye timepris som beskrevet under Opret en standardtimepris og klik på Gem. Timeprisen vil herefter være markeret med en advarselstrekant den specifikke kunde (se figur 3). og en angivelse af, at prisen kun gælder TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 6 af 7

8 Håndtér timepriser Der kan udføres en række handlinger på timepriser. Timepriser kan redigeres, (de)aktiveres, slettes og justeres. En redigering af en timepris betyder, at timeprisens navn/og eller beløb ændres. Timepriser, som er brugt i allokeringer og/eller tidsregistreringer, kan ikke redigeres. En deaktiveret timepris kan ikke vælges i forbindelse med oprettelse og redigering af projekter og medarbejdere, men den kan stadig bruges de steder, hvor den tidligere er blevet valgt. En deaktiveret timepris, kan aktiveres igen på et senere tidspunkt. En timepris kan kun slettes, hvis den ikke er brugt i ressourcegrupper og allokeringer eller tidsregistreringer. Så snart en timepris er brugt, kan den ikke slettes. En slettet timepris vil ikke længere kunne vælges i forbindelse med oprettelse og redigering af projekter og medarbejdere. En justering af en timepris vil typisk ske kvartalsvist eller årligt i forbindelse med en generel indeksregulering. Den slår igennem på alle de ressourcegrupper og allokeringer, som anvender timeprisen samt på ikke-bogførte tidsregistreringer. Den kan senest træde i kraft dags dato og slår altså igennem med tilbagevirkende kraft. Disse handlinger er beskrevet på de følgende sider. Redigér en timepris. Vælg den prisliste, som indeholder den timepris, der skal redigeres.. Klik på linket [Redigér] ud for den timepris, der skal redigeres, eller klik på ud for timeprisen og vælg Redigér (se figur 7). Figur 7: Klik på redigér til højre eller i menuen ud for den timepris, der skal redigeres 3. Angiv et nyt navn på timeprisen, hvis det skal ændres (se figur 8). 4. Angiv nye timepriser for hver prisgruppe, der skal rettes. 5. Klik på Gem for at gemme. 3 4 Figur 8: En timepris redigeres ved at klikke på Redigér og herefter angive et ny navn/eller ny pris på timeprisen TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 7 af 7

9 Bemærk: Timepriser, som er brugt i allokeringer og/eller tidsregistreringer, kan ikke redigeres. Hvis du ønsker at ændre timeprisen, skal der i stedet oprettes en ny. Se sektionen Opret en ny timepris. Deaktivér en timepris. Vælg den prisliste, som indeholder den timepris, der skal redigeres.. Klik på ud for timeprisen og vælg Deaktivér. Deaktivér flere timepriser på en gang. Markér checkboksen ud for de timepriser, som skal deaktivers i listen over timepriser.. Åbn menuen Vælg handling og vælg menupunktet Deaktivér. 3. Klik på OK. Figur 9: Markér de ønskede timepriser og vælg Deaktivér i menuen for at deaktivere flere timepriser ad gangen Slet en timepris. Klik på linket ud for den timepris, der skal slettes eller klik på ud for timeprisen og vælg Slet. Slet flere timepriser på en gang. Markér checkboksen ud for de timepriser, som skal slettes.. Åbn menuen Vælg handling og vælg menupunktet Slet. 3. Klik på OK. 4. Bekræft sletningen ved at klikke på OK i den dialogboks, som dukker op. Justér en timepris. Klik på ud for den timepris, der skal justeres og vælg Justér timepris. Indtast det nye beløb på timeprisen og vælg en startdato. 3. Klik på Gem for at gemme. TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 8 af 7

10 Figur 0 Indtast den nye timepris og vælg en dato. Se timeprislog Ved at klikke på ud for timeprisen og vælge Timepris-log kan du se, de ændringer der er foretaget på timeprisen. Ændringerne vises i en tabel med angivelse af, hvornår de er foretaget, hvem der har foretaget dem, og hvornår de er gældende fra, jf. figur. Figur : Timepris-loggen viser ændringer på timeprisen Tip: Hvis den lille menu, som fremkommer ved at klikke på ud for en timepris, ikke dukker op, kan det skyldes, at der er valgt Vis som matrix i toppen af skærmbilledet, eller at listen over timepriser er klappet sammen. (Dette er kun aktuelt, hvis der er oprettet flere prisgrupper.) Vælg Vis som liste og sørg for, at listen er udvidet ved at klikke på. TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 9 af 7

11 Kundeprislister til timepriser Kundeprislister bruges til oprettelse af kundespecifikke timepriser, dvs. timepriser på ydelser, som kun bliver udført for en specifik kunde. Kundeprislisten og de tilhørende timepriser vil optræde i projektadministrationen ved oprettelse af nye projekter for den pågældende kunde. Det har ingen betydning for oprettelsen af kundeprislister, om Flere valutaer og Flere juridiske enheder er aktiveret. Opret en ny kundeprisliste. Klik på linket Ny kundeprisliste. Figur : Vælg Ny kundeprisliste for at oprette en ny kundeprisliste. Vælg hvilken kunde prislisten skal tilknyttes. 3. Vælg hvilken prislistes timepriser, der skal kopieres til den nye kundeprisliste. Disse timepriser kan efterfølgende redigeres. (Se afsnittet Redigér en timepris på 7.) 4. Vælg til hvilke prisgrupper, der skal kunne oprettes timepriser, hvis der er oprettet flere prisgrupper (ikke muligt i TimeLog Project Team Edition). 5. Klik på Gem. 3 4 Figur 3: Dialog til oprettelse af kundeprisliste TimeLog Project Enterprise Edition-brugere, med flere standardprislister, skal endvidere vælge en standardprisliste. TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 0 af 7

12 Den nye kundeprisliste kommer herefter til at optræde i valglisten Prisliste, hvor den vil være indrykket i forhold til standardprislisten, og der kan nu oprettes timepriser og prisgrupper på den. Se afsnittene Opret timepriser på side 5 og Prisgrupper i forskellige valutaer på side. Bemærk: Brugen af flere valutaer kræver TimeLog Project Business Edition eller TimeLog Project Enterprise Edition, og at Flere valutaer er slået til. Bemærk: Når du opretter en timepris på et projekt i projektadministrationen, oprettes der samtidig automatisk kundeprisliste til den pågældende kunde, hvis der ikke allerede eksisterer en. Læs mere i vejledningen Kundespecifikke timepriser, som findes i listen over brugervejledninger til projektadministrationen på TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side af 7

13 Prisgrupper i forskellige valutaer Den samme ydelse kan have forskellige timepriser i forskellige lande eller regioner. Til dette formål kan der oprettes prisgrupper. Fx kan I have en prisgruppe for Sverige, en for Tyskland og en for Holland. Til hver prisgruppe skal der angives en valuta, men valutaen kan sagtens være den samme i flere prisgrupper, da flere lande kan benytte samme valuta, som det fx er tilfældet med Tyskland og Holland. Bemærk: For at kunne benytte prisgrupper, skal Flere valutaer være slået til. (Dette kræver TimeLog Project Business- eller Enterprise Edition). Prisgrupper kan kun oprettes på standardprislister. På kundeprislister kan prisgrupper redigeres, men ikke oprettes. Kundeprislister er beskrevet i afsnittet Kundeprislister til timepriser på side 0 Når I opretter nye timepriser, skal timepriserne angives i alle oprettede prisgrupper. Opret en ny prisgruppe. Vælg en standardprisliste i valglisten Prisliste. Bemærk at listen kan indeholde både standardprislister og kundeprislister.. Klik på knappen Ny prisgruppe. Figur 4: Vælg en standardprisliste og klik på Ny prisgruppe 3. Angiv et passende navn til prisgruppen, og vælg den valuta, som skal tilknyttes timepriserne. 4. Udfyld felterne med timepriser. 3 TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side af 7

14 5. Klik på Gem for at gemme eller på Gem og Ny for at gå direkte til oprettelsen af endnu en prisgruppe Figur 5: Udfyld felterne med timepriserne for de forskellige ydelser Tilpas prisgrupper på standardprislister. Vælg en standardprisliste og klik på linket Tilpas prisgrupper på prislisten over listen med timepriser.. Omdøb den ønskede prisgruppe i feltet Navn, hvis navnet skal ændres, og vælg evt. en anden valuta. Bemærk, at det er uhensigtsmæssigt både at ændre navnet og valutaen på en prisgruppe. Opret i stedet en helt ny prisgruppe. 3. Fjern markeringen under Aktiv, for at deaktivere prisgruppen, hvis den ikke længere skal bruges på prislisten. 4. Klik på Gem, hvorefter rettelserne ses i listen over timepriser. 3 Figur 6: Dialog til tilpasning af standardprislister TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 3 af 7

15 Tilpas prisgrupper på kundeprislister Funktionen Tilpas prisgrupper på prislisten på kundeprislister bruges til at aktivere og deaktivere prisgrupper på den valgte kundeprisliste.. Vælg den ønskede kundeprisliste i valglisten Prisliste. Kundeprislister er indrykket på listen i forhold til standardprislister.. Klik på linket Tilpas prisgrupper på prislisten over listen med kundens timepriser. 3. Markér de prisgrupper, som skal benyttes på kundens prisliste, og fjern markeringen ud for de prisgrupper, som ikke skal kunne vælges. 4. Klik på Gem. Figur 7: Dialog til tilpasning af kundeprislister Fravalgte prisgrupper vil herefter ikke længere optræde i listen med kundeprislister. Bemærk: Prisgrupper, der er i brug, kan ikke deaktiveres. Tip: Opsætning af valutaer og valutakurser styres fra Systemadministration Økonomi / Fakturering Valutaindstillinger. TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 4 af 7

16 Ekstra standardprislister til juridiske enheder Hvis Flere juridiske enheder er slået til (kun tilgængeligt i TimeLog Project Enterprise Edition), er der mulighed for at oprette ekstra standardprislister. Dette kan være nyttigt, hvis jeres virksomhed har kontorer og medarbejdere i flere lande, som tilbyder forskellige services i hvert land. Opret en standardprisliste til en juridisk enhed. Klik på linket Ny standardprisliste yderst til højre i administrationsvinduet til timepriser. Figur 8: I TimeLog Enterprise kan man oprette ekstra standardprislister via linket Ny standardprisliste. Indtast et navn på prislisten og vælg, hvilken valuta der som standard skal anvendes, når der oprettes nye timepriser på denne prisliste. 3. Klik på Gem. 3 Figur 9: Dialog til oprettelse af ekstra standardprislister Den nye standardprisliste vil herefter være at finde i valglisten Prisliste og den vil være valgt i listen, når du returnerer til administrationsvinduet. Der kan nu oprettes timepriser og prisgrupper på den. Præcis som på TimeLog Projects indbyggede standardprisliste, kan der oprettes timepriser, kundeprislister og prisgrupper på de ekstra standardprislister, du opretter. Bemærk: Brugen af flere juridiske enheder hænger ikke nødvendigvis sammen med brugen af flere valutaer og prisgrupper, da I sagtens kan have flere standardprislister, som hver kun benytter én prisgruppe. Bemærk: Flere juridiske enheder er kun tilgængeligt i TimeLog Project Enterprise-edition. TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 5 af 7

17 Aktivér Afdelinger i Systemadministrationen Standardprislister hænger nøje sammen med Afdelinger, og for at få det fulde udbytte af flere standardprisliter, skal Afdelinger aktiveres. Når du opretter en ny afdeling, skal du nemlig vælge en standardprisliste til afdelingen. Afdelinger aktiveres i systemadministrationen Generelle indstillinger ved at markere Afdelinger i sektionen Tilvalgsmoduler. Figur 0: Afdelinger slås til i systemadministrationen Opret eller redigér en afdeling. Vælg menupunktet Afdelinger under Generelt i systemadministrationen. Figur : Adgang til Afdelinger. Klik på knappen Ny afdeling eller på linket Redigér til højre for en afdeling i listen. 3. Indtast navnet på afdelingen i feltet Navn. 4. Angiv evt. afdelingsnummer, vælg en overordnet afdeling, hvis afdelingen er en underafdeling til en anden afdeling, og vælg evt. en afdelingsleder. (Disse felter er ikke obligatoriske). 5. Vælg hvilken standardprisliste, der skal anvendes til afdelingen i valglisten Prisliste. 6. Klik på Gem for at gemme og lukke, eller på Gem og ny for at gemme afdelingen og gå direkte til oprettelsen af endnu en afdeling. TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 6 af 7

18 Figur : Afdelinger oprettes og redigeres fra systemadministrationen Bemærk: Muligheden for at vælge brugen af flere juridiske enheder kræver at Afdelinger er slået til i systemadministrationen under Generelle indstillinger. Valg af afdelinger ved oprettelse af nye projekter Når du i projektadministrationen opretter et nyt projekt og vælger en afdeling, vil denne afdelings standardprisliste blive foreslået på projektet (se figur 3). Dette kan dog frit ændres. Figur 3: På projekter foreslås afdelingens standardprisliste automatisk TimeLog Project version 5.7 Vejledning Side 7 af 7

2-trins godkendelse af timeregistreringer

2-trins godkendelse af timeregistreringer 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Vejledning Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument beskriver,

Læs mere

2-trins godkendelse af

2-trins godkendelse af 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Godkendelse af timer Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument

Læs mere

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter Quick guide Timeprishåndtering i projekter Sådan håndteres timepriser i projekter TimeLog Project kan automatisk tildele timepriser til medarbejdere ved tidsregistrering på faser. Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

allokering af medarbejdere

allokering af medarbejdere Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Overblik for projektledere Det store overblik Betydningen af korrekt allokering Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Procescenteret i TimeLog Project

Procescenteret i TimeLog Project Procescenteret i TimeLog Project Spar tid og skru op for effektiviteten. Gør brug af interne processer Sådan hjælper du dig selv og dine kolleger I TimeLog Project er det muligt at forklare processer og

Læs mere

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3 Juni 2011 Whitepaper Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere tildeles adgang til at registrere tid til forskellige timepriser

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE VALUE YOUR TIME RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Med version 5.7 viser TimeLog Project nye sider af sig

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Opret og vedligehold Journal Knappaneler

Opret og vedligehold Journal Knappaneler Vejledning Tilpasning af Journalens makroknappaneler Opret og vedligehold Journal Knappaneler Fælles for alle på klinikken og personlige Side Vedligeholdelse af MakroKnapPaneler For at undgå at skifte

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Integration med e-conomic/

Integration med e-conomic/ Integration med e-conomic/ Reviso Integration med e-conomic/reviso Kom godt i gang Integration med e-conomic/ Reviso Kom ordentligt fra start Dette er en komplet vejledning i opsætning af integrationen

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort):

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort): Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til brug af SKI's kataloger

Vejledning til brug af SKI's kataloger Vejledning til brug af SKI's kataloger 1 Indhold Indledning... 3 SKI-kataloget... 4 Lister... 4 Mulighed for private og låste lister... 5 Sådan opretter du en liste... 5 Sådan vælger du produkter til din

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Agentregister brugervejledning

Agentregister brugervejledning Agentregister brugervejledning Vejledningen er udarbejdet til forsikringsselskaber, som skal registrere agenter i Forsikring & Pensions nye agentregister. Det er selskaberne, som har pligt til at registrere

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til Djurspakken

Brugervejledning til Djurspakken Brugervejledning til Djurspakken Indtast www.djurspakken.dk i din WEB browser Login ved at klikke på login i øverst højre hjørne Indtast det tilsendte brugernavn og password husk at vælge domæne djurspakken.dk

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag NR. 55 LUDUS DEN 7. OKTOBER 2011 INDHOLD LUDUS Tilpas valgfag Om valgfag i øvrigt Tilpas studieretning Fag i studieretningen Valgfag til studieretningen Fag til fravælgelse af valgfag Kopier studieretning

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

OK Olieanalyse Brug af internetside for bestilling og analyseresultater

OK Olieanalyse Brug af internetside for bestilling og analyseresultater Denne tekniske information indeholder oplysninger om: 1. OK Olieanalyse Log ind 2. OK Olieanalyse Analyserapporter 3. OK Olieanalyse Analyseresultater, hent 4. OK Olieanalyse Bestilling af olieanalysesæt

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Kom godt i gang

Kom godt i gang Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Definition af kontaktpersoner og gæsteundervisere 3. Opret og login kontaktperson

Læs mere

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt. Fremsøg opgavetitler Vælg menuen eksamen og opgavetitler Skærmbilledet RE107 søg/opret opgavetitel pr. eksamensaktivitet åbner Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Tag mål af situationen fokuserer på medarbejdernes indsats med en ny belastningsrapport, budgetlægning og visualisering af en række måltal. Velkommen til en ny version af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere