MEDARBEJDER- HÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDARBEJDER- HÅNDBOG"

Transkript

1 MEDARBEJDER- HÅNDBOG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Velkommen 4 Vores værdier 5 Ansættelsesregler og - politikker 8 Sikkerhed og kontrol 10 Tøj, fremtoning og personlig hygiejne 12 Arbejdsmiljø og trivsel 15 Sygdom og lægebesøg 16 Udvikling og uddannelse 18 Personalegoder Medarbejderhåndbog gældende fra 1. september 2017 Side 2

3 VELKOMMEN Det, vi arbejder sammen om, er at gøre hverdagslivet bedre. Vi elsker hverdagen og ved om nogen, hvad vores kunder har brug for i det daglige. Året rundt arbejder vi for at give vores kunder den bedste indkøbsoplevelse. Vi vil gerne have, at de går ud af varehuset eller klikker sig ud af vores online butik med en god fornemmelse i kroppen - fordi de fik noget godt med hjem til den rigtige pris, og fordi det var enkelt, inspirerende og behageligt at handle med os. Men også fordi vores kunder kender os som ordentlige forretningsdrivende, der både forstår deres individuelle behov, og tager et ansvar for det store fællesskab, som vi er en del af. Du skal nu være med til at løse denne opgave, og for at du kan gøre dit bedste, skal din egen hverdag hos os fungere godt. I denne medarbejderhåndbog fortæller vi om nogle af de emner og regler, du skal kende til. Vi har masser af muligheder og goder at tilbyde dig, men vi har også nogle regler, du skal overholde. Håndbogen er en del af dit introduktionsforløb som nyansat hos os, og derfor skal du læse den igennem, når du bliver ansat hos os. Vi håber, at du bliver glad for at være her. Side 3

4 VORES VÆRDIER Vi har fem værdier, som samler os på tværs af virksomheden. Kulturen i kan være lidt forskellig fra den ene kæde eller afdeling til den anden. Men langt mere binder os sammen. Værdierne er en slags kompas for den adfærd, vi gerne vil have, at du udviser, når du er på arbejde. De er vigtige at handle efter, for at vi som samlet virksomhed kan fastholde successen og hele tiden bidrage til at gøre hverdagen bedre. Da er en international koncern, er selve værdi-ordet på engelsk, men du kan læse en dansk forklaring på ordet nedenunder. Din lokale ledelse kan fortælle mere om, hvordan du bedst handler efter værdierne på din arbejdsplads. Integrity Vi opbygger tillid ved at opføre os ordentligt, ansvarligt og ærligt Passionate Vi brænder for at forbedre hverdagslivet for vores kunder, vores kolleger og de fællesskaber, vi indgår i Competitive Vi går efter at vinde i alle dele af forretningen. Vi griber muligheder og tackler ukueligt udfordringer sammen Efficient Vi søger enkelthed og stræber efter at skabe bedre og mere effektive måder at arbejde på Agile Vi omfavner forandring, tilpasser os hurtigt nye behov og holder aldrig op med at lære

5 ANSÆTTELSESREGLER OG - POLITIKKER Her kan du læse om de regler og politikker, som gælder for din ansættelse. Ansættelsesforhold Dit ansættelsesforhold fremgår af din kontrakt og/eller af de gældende overenskomster. Overtræder du ansættelsesregler og interne regler, kan det få konsekvenser for din ansættelse. e - Boks bruger e-boks, når vi sender meddelelser til dig om dit ansættelsesforhold. Du er derfor forpligtet til at holde dig orienteret om meddelelser i e-boks fra os, så husk at den skal være aktiveret og være tilmeldt post fra Dansk Supermarked Group. Du vil fortsat som hovedregel få udleveret vigtige meddelelser om din ansættelse personligt. Hvis det ikke er muligt at udlevere meddelelser til dig personligt, vil Dansk Supermarked Group sende meddelelsen til dig via din e-boks eller pr. brev. Løn, NemKonto og pension Ved din ansættelse er det aftalt, om du er ansat med fast månedsløn eller med timeløn. I begge tilfælde betales din løn månedsvis bagud og bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, og det er derfor en forudsætning for korrekt udbetaling, at du har en NemKonto. Din lønseddel bliver sendt til din e-boks. Ønsker du ikke at bruge NemKonto, skal du kontakte HR Hotline og oplyse, hvilket registrerings- og kontonummer, lønnen skal indsættes på. Er du timelønnet, beregnes lønnen på baggrund af din tilbagemelding om de arbejdstimer, som du faktisk har udført. Timerne, herunder mer- og overarbejde, diverse løntillæg og fradrag afregnes forskudt fra midt i måneden til midt i måneden efter. Oversigt over lønafregningsperioder finder du på DSG Intranet. Er du månedslønnet, får du udbetalt den faste løn for en hel kalendermåned med tillæg eller fradrag for overtimer, fritimer og så videre. Din pensionsordning afhænger af din kontrakt. Du kan læse mere om de forskellige ordninger på DSG Intranet. Arbejdstid og pause På din arbejdsplan kan du se dine arbejdstider og dine pauser. Du skal være klædt om og klar til at gå i gang med arbejdet, når din arbejdstid begynder. Spise -, ryge - og hvilepauser må kun finde sted i planlagte pauser. Overarbejde Overarbejde skal så vidt muligt varsles af din leder dagen før og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst. Skattekort Skattekort indberettes automatisk fra skat. Har du ikke hovedkort, men frikort, vil vi i stedet modtage dette. Ønsker du at benytte Side 5

6 bikort, skal du kontakte HR Hotline. Hvis det er første gang, du er på arbejdsmarkedet, skal du selv kontakte Skat, så der kan blive dannet et skattekort, som vi herefter vil modtage elektronisk. Hvis du undlader dette, trækker Skat 55 % af hele din løn. Ferie Du optjener 25 dages ferie i løbet af et kalenderår altså 2,08 dage per måned. Du skal afholde den optjente ferie i det efterfølgende ferieår, som går fra 1. maj til 30. april. Sommerferien afholdes i perioden fra 1. maj til 30. september. Normalt kan du højst afholde tre ugers ferie i den periode. Hvis du ikke har optjent 25 dages ferie, kan du stadig godt afholde ferie, dog for egen regning. Feriefridage Alle overenskomstansatte medarbejdere med ni måneders anciennitet har ret til fem feriefridage per ferieår. Udbetaling af ikke - afholdte feriefridage kan ske efter gældende overenskomster. Reglerne om feriefridage for ledere vil fremgå af lederkontrakten. Overenskomster er som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver omfattet af kollektive overenskomster indgået med HK Handel, HK Privat, Teknisk Landsforbund, 3F og NNF. Overenskomsterne findes på Omplacering eller overflytning Ønsker du at blive flyttet til andet arbejde eller til en anden afdeling, har du fortrinsret til en ledig stilling, hvis dine kvalifikationer og øvrige forhold er i orden. I din ansættelseskontrakt står der, at du også kan forvente at skulle arbejde i andre afdelinger efter ledelsens anvisninger. Det er vigtigt for os, at du er fleksibel, så vi altid kan yde den optimale service til kunderne. Derfor skal du respektere overflytning efter firmaets ønske ( kortvarig hjælp eller assi stance i andre afdelinger ). Ledige job/internt jobskifte Ledige job opslås normalt på DSG Intranet og dansksupermarked.com. Du har pligt til at orientere din nærmeste leder, hvis du bliver kaldt til samtale om et ledigt job i virksomheden. Opstart i ny stilling internt i virksomheden kan tidligst ske efter udløbet af løbende måned plus én måned. Opsigelse eller fratrædelse Ønsker du at fratræde din stilling, eller bliver du af en eller anden grund afskediget, skal dette foregå skriftligt. Hvis du ønsker at sige op, findes der en standardformular på HR Self Service, som du kan benytte. Din nærmeste leder skal kvittere for modtagelsen af din opsigelse. Du skal aflevere opsigelsen i så god tid, at opsigelsesvarslet i din overenskomst eller kontrakt overholdes. Hvis du er i tvivl om dit opsigelsesvarsel, så kontakt din nærmeste leder. Fortrolighedsklausul Fortrolige informationer, du modtager eller får kendskab til under dit ansættelsesforhold må kke viderebringes til personer uden for virksomheden. Dette gælder også efter ansættelsesforholdets ophør, og når du bruger sociale medier. Vi forventer generelt, at du Side 6

7 håndterer og behandler fortrolig information omhyggeligt, så informationen hverken videregives eller efterlades, så den kan tilegnes af uvedkommende såvel eksternt som internt. Sociale medier Situationer fra din hverdag på jobbet, der gør dig glad, må du meget gerne dele på de sociale medier. Du deler dit billede ved at bruge #dansksuperjob på Instagram eller Facebook eller ved at sende det til Når du deler, så husk de fire grundregler: 1. Du skal selv have lyst til at dele og ikke føle dig tvunget. Det skal være din egen historie 2. Prioriter kunder og kolleger. De er vigtigere end at dele billeder på de sociale medier 3. Vær loyal. Tal pænt om kunderne, arbejdspladsen, leverandørerne og kollegerne 4. Del ikke følsomme informationer Loyalitet har en politik for brug af de sociale medier og andre medier. Politikkens kerne er en række råd, som er anvisende og lægger op til øget omtanke og ansvarlighed, da enhver omtale og især dialogen på de sociale medier påvirker Dansk Supermarked Groups omdømme. Du har loyalitetspligt over for din arbejdsplads. Loyalitetspligten betyder, at handlinger, udsagn og brug af de sociale medier ikke må kunne skade s image. Det kan få konsekvenser for din ansættelse, hvis du tilsidesætter Dansk Supermarked Groups politik for brug af de sociale medier og andre medier. Du må som privatperson ikke bruge Dansk Supermarked Group, formaterne eller andre virksomhedsrelaterede benævnelser eller logo, og du må ikke agere talsmand for. Du må dog gerne angive på f.eks. LinkedIn og facebook at du arbejder i Dansk Supermarked Group. Hvis du stopper i så skal du huske at ændre dine personlige oplysninger på de sociale medier, så der ikke længere står, at du er ansat i virksomheden Et godt råd: Opfør dig respektfuldt og høfligt over for kunder og kolleger både i den virkelige verden og på internettet, og vid at på internettet bliver alting gemt. Private samtaler over mobilen Du må gerne tage din private mobiltelefon med i varehuset, så du kan bruge den til for eksempel at stemple ind og ud i DS Time, til at dele billeder på sociale medier med gode historier fra din arbejdsdag, eller hvis det er relevant for udførelsen af arbejdsopgaver. Hvis du har behov for at ringe, så skal det foregå i dine pauser eller aftales med din leder. Side 7

8 SIKKERHED OG KONTROL Medarbejdere i vil ofte få et stort ansvar for både varer og værdier. Derfor har vi en række regler for, hvordan vi håndterer det. Personaleindgang og kontrol Er du ansat i Bilka, føtex eller Salling, skal du altid benytte personaleindgangen, når du kommer og går fra arbejde. Butikken eller intern revision kan til enhver tid gennemføre kontrol af alle, der forlader arbejdspladsen. Inden du går ud af personaleindgangen, skal du trykke på kontrolknappen eller anvende chippen, som sidder ved indgangen. Viser lampen grønt, går du blot ud. Viser den rødt, skal du vise, hvad du har i tasker, pakker og lignende. Du må ikke forlade butikken, før kontrollen er sket, så hvis udgangen ikke er bemandet, skal du tilkalde den lukkeansvarlige. Du skal kunne fremvise bon ( evt. elektronisk fra kvittering.dk ) for eventuelle varer, som kan købes i butikken. Pas derfor godt på din bon, så der ikke kan opstå tvivl om, om du har betalt for dine varer. Samme foranstaltninger gælder ved alle lagre. Personalehandel Ønsker du at handle, mens du er på arbejde, skal du gøre det i en pause. Når du har betalt for dine varer, skal du kontrollere, at antal og varer stemmer overens med kassebonen. Du skal altid kunne redegøre for, at du har betalt for dine varer. Husk derfor altid at få underskrift fra ekspedienten på din bon, hvis du handler, mens du er på arbejde. Er du ansat i NETTO, er der regler om påsætning af grønne mærkater på de varer, der skal spises i butikken. Er du ansat i føtex, Bilka eller Salling, gælder der specielle regler for returnering af varer. Her skal du have et underskrevet personaleejendomsbevis, hvis du medbringer en vare købt i butikken, som du vil returnere eller bytte. Det er yderst vigtigt, at du overholder reglerne om personalehandel. Reglerne er til for at beskytte dig imod eventuel mistanke om tyveri, som kan resultere i bortvisning. Personlige ejendele Det er altid dit ansvar, at der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt en vare tilhører dig eller butikken. Deodoranter, hygiejneartikler, slik, cigaretter, frugt og grønt er ikke omfattet af krav om dokumentation af ejendomsforholdet ( personaleejendomsbevis ). Dog skal nye og uåbnede ting være påskrevet/ påstemplet ved indgangen til butikken eller være vedlagt kassebon. Andre medbragte ejendele som ipod afspiller, cykellygter, mobiltelefoner mv. er ikke underlagt dokumentationskravet, når det tydeligt kan ses, at de er brugte. Vareprøver Hvis din leder giver dig lov til at tage en vareprøve med hjem gratis eller til en meget lav pris skal du, inden du forlader butikken, have en vareprøveseddel, som skal være attesteret af din nærmeste leder. Dette gælder uanset, hvor og hvorfra vareprøven modtages. Vareprøvesedlen skal altid Side 8

9 afleveres ved udgangen, når du går fra arbej de med varen. Overtrædelse af reglerne for vareprøver kan blive betragtet som tyveri. Tyveri ( medarbejder ) Vi skal alle passe godt på vores arbejds - plads og på vores værdier. Vi accepterer ikke tyveri, bedrageri eller forsøg herpå, hverken fra eller en anden virksomhed. Dette vil medføre bortvisning, uanset værdien af det stjålne, om det er penge eller varer, og om det sker i din arbejds tid eller i din fritid. Whistleblowerordning Hvis du er bekymret for eller har mistanke om, at nogen tilsidesætter vores regler, kan du kontakte din leder og dele din bekymring med vedkommende. har også en whistleblowerordning, hvor du kan indberette din bekymring. Find whistleblower - systemet på dansksupermarked.com. Kassereglement Hvis du skal arbejde ved kassen, er det vigtigt, at du læser kassereglementet godt igennem, så du ved, hvilke regler der skal overholdes i dit arbejde. Af samme grund skal du kvittere for, at du har modtaget og forstået kassereglementet. Kontakt din nærmeste leder, hvis du ikke har fået kassereglementet udleveret. Prisrettelser og prisnedslag Rettelse af priser må kun foretages af personer, der er bemyndiget til dette ifølge attestoversigten. Er du det mindste i tvivl, så spørg din nærmeste leder. Overtrædelse kan få konsekvenser for dit ansættelsesforhold i form af opsigelse eller bortvisning. Videoovervågning Først og fremmest af hensyn til din sikkerhed er der opsat videoovervågning på steder, hvor vi ved, at videoovervågning kan være med til at forhindre f.eks. tyverier og røverier. Det kan være ved indgangen til lagre og kontorer, ved kasserne i butikken, i varegården, på butikslageret, ved pengeskabet og evt. andre steder, hvor der håndteres penge. I forbindelse med videoovervågningen gælder følgende : Formålet med at videoovervåge er at forebygge og opklare røverier og eventuelle interne tyverier mv. Butiks - eller afdelingslederen foretager stikprøvekontrol og gennemgår optagelserne i tilfælde af mistanke om uregelmæssigheder. Optagelserne kan blive videregivet til politiet i forbindelse med en anmeldelse og skal behandles fortroligt. IT - sikkerhed Mange medarbejdere anvender IT for at kunne udføre deres arbejde. Der er udarbejdet rammer for brugen af IT - systemerne. Vi forventer, at du kender og kan efterleve retningslinjerne for IT - sikkerhed. Du kan finde kassereglementerne og IT - sikkerhedsreglerne på dansksupermarked.com eller bede din nærmeste leder om det. Side 9

10 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE Regler for tøj, fremtoning og personlig hygiejne er til for, at vi altid fremstår præsentable og professionelle over for vores kunder. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for den del af virksomheden, du er ansat i. Personaletøj Indebærer dit job, at du har personaletøj på, vil du få udleveret tøj, navneskilt og afhængig af hvor du arbejder eventuelt også bukser og sko. Du skal selv sørge for, at dit tøj er rent, strøget og intakt. Er du ansat i delikatesse, bistro, kantine, bager, quickfood eller slagterproduktion, sørger vi for vask af tøj, medmindre andet er bestemt af formatet. En skjorte bæres pænest nede i bukserne. Med undtagelse af skjorter over str. 46 og graviditetsskjorter. Poloen bæres pænest uden på bukserne. Der kan være regler for, at ledere skal bære slips eller tørklæde. Navneskiltet skal altid bæres synligt i din venstre side. Din leder anviser dig, hvordan du skal bære din badge. Brug af eget tøj Hvis du bruger dit eget tøj, når du er på arbejde, skal det naturligvis være rent, uden huller eller revner og i øvrigt være passende til det arbejde, du udfører. Der gælder blandt andet, at : Mænd bærer lange bukser, f.eks. lærredsbukser eller jeans, skjorte, poloshirt, bluse eller t - shirt ( enten langærmet eller kortærmet ). Kvinder bærer lange bukser, f.eks. lærredsbukser eller jeans, kjole eller nederdel, skjorte, poloshirt, bluse eller t - shirt ( enten langærmet eller kortærmet ). Både mænd og kvinder skal have fodtøj på, der passer til tøjet/uniformen. Du må ikke bære jogging - /træningsbukser, leggins eller lårkorte nederdele/kjoler eller shorts, og undertøj og langærmet t - shirt må ikke være synlig under tøjet/uniformen. Medarbejdere i lagerfunktioner er undtaget fra forbuddet imod shorts. Bliver dit tøj ødelagt i arbejdstiden, kan du søge om at få det erstattet mod, at du afleverer det gamle. Tag kontakt til din leder, som kan undersøge, om der er en forsikring, der dækker. Fremtoning og personlig hygiejne Når du møder på arbejde, skal du være ren og velplejet, og dit hår må ikke være farvet i unaturlige farver. For at sikre overholdelse af de krav, der er til fødevarehygiejne og bakteriologi, er kunstige negle og smykker på hænder og arme ikke tilladt for medarbejdere i produktionsafdelingerne. Vielsesring kan bæres ved samtidig brug af handsker. Hovedbeklædning Det er tilladt at bære hovedbeklædning, hvis hovedbeklædningen følger af en religion, der er godkendt som trossamfund. Dansk Supermarked Group har et firmatørklæde, som du skal benytte til formålet. Tørklædet skal bindes, så enderne af tørklædet er inde i tøjet, og så det ikke dækker uniformen. Ligesom det Side 10

11 gælder ved brug af eget tøj, så skal du selv sørge for, at hovedbeklædningen er ren og intakt. Hvis du er ansat i delikatesse, bistro, kantine, bager, quickfood eller slagterproduktion, sørger vi for vask af hovedbeklædningen. Hvis din religion foreskriver en anden type hovedbeklædning end tørklæde, skal du sørge for, at den er neutral og ensfarvet, og at dit ansigt og hage er fri, så din mimik kan ses. Hovedbeklædning kan kun anvendes, forud- sat det er foreneligt med de hygiejne - og sikkerhedsmæssige krav, som findes på din arbejdsplads. Smykker, piercinger og tatoveringer Enkle og diskrete smykker er tilladt. En synlig tatovering er tilladt, så længe den ikke indeholder politiske, religiøse eller andre tegn eller symboler, som er diskriminerende eller anstødelige. Side 11

12 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL prioriterer din sikkerhed, sundhed og trivsel højt. Desuden prioriterer vi vores kunders sikkerhed. Arbejdsmiljø Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø i vores daglige drift af virksomheden. Vores mål er at forebygge ulykker og arbejdsskader. Vi forventer, at du som medarbejder deltager i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Du har pligt til at overholde og efterleve forskrifter ( f.eks. løfte teknikker ) samt påtale fejl og mangler, så vi kan forebygge arbejdsulykker. Du kan altid kontakte din arbejdsmiljørepræsentant med spørgsmål. Hvis du er gravid, er det vigtigt at orientere din nærmeste leder om din graviditet så hurtigt som muligt, og senest tre måneder før forventet fødsel, så individuelle hensyn og tilpasninger af f.eks. arbejdsopgaver kan planlægges og igangsættes. Din arbejdsmiljøgruppe udarbejder en arbejdspladsvurdering ( APV ), når butikken får kendskab til din graviditet. Formålet er at give dig mulighed for at blive på arbejdspladsen så længe som muligt. Det psykiske arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det fysiske. Vi skal alle behandle hinanden ordentligt og bidrage til et sundt psykisk arbejdsmiljø, for vi skal have det godt på jobbet og trives med både kolleger og kunder. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen Barometer I tror vi på, at vores medarbejdere er den vigtigste ressource. Derfor er din oplevelse af arbejdspladsen vigtig. Hvert år gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, Barometer, hvor du helt anonymt har mulighed for at udtrykke din ærlige oplevelse af din arbejdsplads. Vi arbejder med resultaterne af undersøgelsen, så vi hurtigt kan igangsætte forbedringer for dig og dine nuværende og kommende kolleger. Mangfoldighed påtager sig et socialt ansvar, og vi tilbyder derfor jobordninger til særligt udsatte grupper. Jobordningerne har til formål at fastholde og integrere disse mennesker på arbejdsmarkedet. Vi tager imod medarbejdere, der af forskellige årsager starter i praktikforløb hos os. Disse nye med arbejdere skal behandles på lige fod med alle andre medarbejdere med respekt for de skånehensyn, den enkelte måtte have behov for. Vores ansvar er at give disse nye medarbejdere mulighed for at afprøve kompetencer inden for detailhandlen med henblik på afklaring og/eller ordinær ansættelse eller ansættelse på særlige vilkår som f.eks. flex - eller skånejob. Vi udviser rummelighed over for alle medarbejdere i. Side 12

13 Seniorpolitik Vi ved, at alder og erfaring hører sammen, og derfor bygger seniorpolitikken på, at du skal have de bedst tænkelige arbejdsbetingelser i hele din seniorperiode. I Dansk Supermarked Group taler vi om seniorperiode fra 58 år og frem til din pensionsalder. Her tilbyder vi en seniorsamtale med din nærmeste leder, og herefter tilbydes samtaler med passende intervaller eller efter ønske. For uddybning af vores seniorpolitik henviser vi til DSG Intranet. Alkohol og rudmidler Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol i arbejdstiden eller i pauser. Lederen kan godkende, at reglen ved særlige lejligheder fraviges. Det er ikke tilladt at indtage, besidde eller være påvirket af euforiserende stoffer hverken i arbejdstiden eller i pauser. Dette gælder også til fester afholdt af virksomheden. At være påvirket eller beruset i arbejdstiden kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Reglerne gælder også, når du er på kursus eller skoleophold. Alkohol må nydes i begrænsede mængder efter regler foreskrevet af skolen eller kursusstedet. Ved mistanke om misbrugsproblemer hos en medarbejder vil lederen indkalde medarbejderen til samtale. Her vil kunne indgås aftale om et videre forløb. Rygning har generelt totalt rygeforbud på alle lokationer, herunder midlertidige lejede lokaler/lagre og andre steder, hvor virksomheden har værdier. Dette gælder både almindelige cigaretter og e-cigaretter. Rygning i rygerum eller på udendørsarealer skal følge lokale retningslinjer. Side 13

14 Side 14

15 SYGDOM OG LÆGEBESØG Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af sygdom eller ved behov for læge - eller tandlægebesøg. Sygemelding Hvis du er syg, skal du ringe til din nærmeste leder senest ved din mødetids begyndelse. Sygemelding på sms, e - mail eller gennem andre medier accepteres ikke. Hvis du undlader at sygemelde dig, sidestilles det med udeblivelse, og det kan få den konsekvens, at du bortvises fra dit arbejde. Dokumentation af sygefravær Sygefravær skal altid dokumenteres med en tro- og loveerklæring. Ved højst tre dages fravær afleverer du erklæringen til din nærmeste leder ved raskmelding. Er du syg i mere end tre dage (inklusiv arbejdsfrie hverdage), skal tro- og loveerklæringen være butikken i hænde senest på femte fraværsdag. Se nærmere vejledning på DSG Intranet. Sygefravær I har vi en sygefraværspolitik. Den skal sikre et godt grundlag for samarbejde om sygefravær og tilbagevenden til din arbejdsplads. Ved at forebygge og sætte ind i tide kan vi øge trygheden og trivselen for den enkelte medarbejder. Se mere om sygefravær på DSG Intranet. Læge - og tandlægebesøg Læge - og tandlægebesøg skal foregå i din fritid. Hvis det ikke er muligt, skal du spørge din nærmeste leder, om du kan få fri. Akut behov for læge - og tandlægebesøg kan sidestilles med sygdom og vil blive behandlet som sådan. Husk tro - og loveerklæringen ved sygdom. Find den på dansksupermarked.com. Du skal altid sørge for at have en tro- og loveerklæring i tilfælde af sygdom, og du kan printe fraværserklæringen på DSG Intranet. Din leder kan i særlige tilfælde forlange lægelig dokumentation for, at dit fravær skyldes sygdom. Side 15

16 UDVIKLING OG UDDANNELSE lægger vægt på talentudvikling og på, at du hele tiden dygtiggør dig i dit job. Din uddannelsesplan Du vil modtage en velkomstmail når du bliver ansat. Her finder du et log-in til DS People, som er vores digitale medarbejderplatform. Når du logger ind, kan du på din uddannelsesplan se, hvilke aktiviteter du skal deltage i, og hvornår de skal være gennemført. Desuden er det vigtigt, at du udfylder din medarbejderprofil i DS People. Hvis du får problemer med dit log-in, skal du i første omgang kontakte din leder. Du kan altid blive dygtigere I er uddannelse og udvikling af medarbejdere og ledere et fokusområde. Det er vigtigt, at vores medarbejdere har de rette kompetencer til at bestride og udvikle sig i deres job. Derfor holder vi løbende træning og udviklingsaktiviteter, som gør dig og Dansk Supermarked Group endnu bedre. Vi har en af Danmarks bedste elevuddannelser og forskellige talentprogrammer, hvis formål er at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere, som har ambitionerne og evnerne til at gøre en karriere hos os og ende med at påtage sig en lederstilling. Vi har endvidere målrettede specialist- og lederuddannelser og udvikling helt op til toplederniveau. Kompetencefonden selvvalgt uddannelse Hvis du er ansat på en overenskomstdækket kontrakt, kan du komme på kurser igennem Kompetencefonden. Der er mange kurser og efteruddannelser, som du kan deltage i. Kurserne skal dog være relevante i forhold til dit arbejde i butik, på lager eller kontor. Du kan få mere at vide om Kompetencefonden hos din nærmeste leder eller på DSG Intranet. Medarbejderudviklingssamtale Din leder vil afholde en medarbejderudviklingssamtale én gang om året. Ved denne samtale kan du og din leder sammen tale om dit og din afdelings arbejde. Derudover taler I om fremtiden, dine forventninger og planer og om de muligheder, der er for dig. Samtalen er en vigtig del af vores personalepolitik og kræver god forberedelse både af dig og af os. Side 16

17 Side 17

18 PERSONALEGODER Der er mange fordele ved at være ansat i. Her kan du læse mere om, hvilke personalegoder vi tilbyder dig. Foreninger, sportsaktiviteter mv. Der er en personaleforening eller - klub i hvert varehus. Personaleforeningen eller klubben har til formål at arrangere sociale, sportslige og kulturelle arrangementer for dig og dine kollegaer. Du bliver ved din ansættelse automatisk tilmeldt din personaleforening eller - klub, og kontingentet bliver automatisk trukket fra din løn. Hvis du ikke ønsker at være medlem, skal du kontakte din lønansvarlige eller HR Hotline, som kan melde dig ud. har et bredt udvalg af sportsaktiviteter og indbyder eksempelvis alle medarbejdere til at deltage i de årlige DHL - stafetter. har endvidere mange gode rabatordninger. Sommerhuse og ferielejligheder s feriefond ejer mange sommerhuse og ferielejligheder i både ind- og udland. På DSG Intranet, under Medarbejder/Personalegoder eller kan du se hvordan og hvornår du kan søge og booke. Her kan du også se priser, placeringer, indretning og størrelser på boligerne. Jubilæumsregler Vi sætter pris på, at medarbejderne bliver hos os en længere årrække. Vi markerer 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 og 50 års jubilæum efter de til enhver tid gældende regler. Særlig frihed Ved særlige mærkedage kan du få fri med løn, hvis den falder på en arbejdsdag. De særlige mærkedage er eget bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, 25 - års, 40 - års og 50 - års jubilæumsdag samt 50 - og 60 - års fødsels dage. Samme regler er gældende ved dødsfald i den nærmeste familie på døds - og begravelsesdagen. Nærmeste familie er med arbejderens forældre, ægtefælle, søskende, børn, bedsteforældre og oldeforældre. Rabatkort Medarbejdere i får et rabatkort til vores butikker og/eller Salling. På næste side kan du læse mere om det. Når du modtager personalekortet til Salling skal du aktivere det via HR Self Service, før du kan bruge kortet. anvender oplysninger om din købshistorik i anonymiseret form til statistiske og analysemæssige formål. Når du bruger s rabatordninger vil din købshistorik derfor blive anvendt til disse formål. Har du spørgsmål til rabatordninger, så kontakt HR Hotline på telefon eller send en mail til Side 18

19 Rabatsatser DSG Rabatkort føtex : 8 % (pr. 1. jan. 2018, 7 % på nonfood og 5 % på food) Bilka : 7 % på nonfood og 5 % på food Bistro/Quickfood: 10 % føtex.dk, Bilka.dk og wupti.dk*: 5 % NETTO : 5 % Starbucks og Carl s Jr. : 20 % Du får ikke rabat på bl.a. tobak, alkohol, aviser, blade, lotto, pant, gavekort og oplevelsesgavekort. Salling Personalekort Tekstil og øvrig nonfood : 20 % Food : 10 % Du får ikke rabat på bl.a. tobak, alkohol, aviser, blade, lotto, pant, gavekort og oplevelsesgavekort. Hvem får kortet? Hvem må bruge kortet? Hvor meget må kortet bruges? Alle medarbejdere og ulønnede praktikanter får kortet efter 3 måneders ansættelse. Kortet kan anvendes straks efter modtagelse. Dig, din ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn og hvis du bor hjemme dine forældre. Til husstandens eget forbrug. Alle medarbejdere over 18 år (undtagen ulønnede praktikanter) får kortet efter 3 måneders ansættelse. Når du modtager Salling Personalekortet skal du aktivere dette via HR Self Service. Dig, din ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn og hvis du bor hjemme dine forældre. Til husstandens eget forbrug. Kreditgrænse Ikke kreditkort. Hvis du er månedslønnet er kreditgrænsen 60 % af din månedsløn. Hvis du er timelønnet er den kr. Du kan altid indsætte beløb på kontoen i Sallings kundeservice, hvis du vil købe mere end kreditgrænsen tillader, men stadig få din rabat. Misbrug af kortet Misbrug medfører, at du mister retten til kortet øjeblikkeligt og kan medføre bortvisning. Misbrug medfører, at du mister retten til kortet øjeblikkeligt og kan medføre bortvisning. Hvordan bruger jeg kortet? Kortet scannes af kasseassistenten inden betaling. Ved handel på føtex.dk, bilka.dk og wupti.dk indtaster du de 13 cifre, som findes ved stregkoden på dit DSG Rabatkort i feltet til kampagnekode. Kortet anvendes som betalingsmiddel. Rabatten ses dog ikke på bonen. Ved handel på salling.dk indtaster du Salling Personalekortets kortnummer i feltet til Salling kontonummer. Ved returnering af varer købt med Salling Personalekortet skal pengene tilbageføres på Salling Personalekort og kan ikke udbetales kontant. Eneste undtagelse er ved køb af gaver, hvor personen der returnerer ikke er indehaver af kortet. Hvordan udbetales rabatten? Spørgsmål til beregning af rabat Må jeg købe gaver med kortet? Hvis du mister kortet? Når du fratræder På pension eller efterløn** Rabatten udbetales via din løn månedligt. I Starbucks og Carl s Jr. gives rabatten direkte ved hver ekspedition og fratrækkes købet. Du kan via DSG Intranet se en specifikation af beregningen af din rabat. Find vejledning på DSG Intranet under: Medarbejder/Personalegoder/Tjek din DS rabat. Ja, i rimeligt omfang. Bestil nyt kort via HR Self Service. Du klipper kortet i stykker og smider det ud. Kortet kan anvendes til og med dagen hvor du fratræder. DSG Rabatkort ombyttes til et Guldkort, som anvendes på samme måde som DSG Rabatkortet og med samme regler. Rabatten udbetales til din NemKonto månedligt. Rabatten modregnes, inden personalekøbet trækkes fra din løn. 25 % af det skyldige beløb på din konto fratrækkes din løn hver måned dog mindst 100 kr. Du modtager et kontoudtog med beregningen. Du kan se beregningen på dit månedlige kontoudtog. Ja, i rimeligt omfang. Husk at oplyse inden indpakning, at der er tale om personalekøb. Du kan ikke købe gavekort med dit Salling Personalekort. Ring til HR Hotline eller Sallings kundeservice for at få kortet spærret. Bestil nyt kort via HR Self Service. Du klipper kortet i stykker og smider det ud. Kortet kan anvendes indtil 3 uger før din fratrædelse, hvor kontoen automatisk lukkes. Den aktuelle saldo bliver udlignet over din sidste månedsløn. Salling Personalekort ombyttes til et Elitekort, som fungerer som et Salling Kundekort dog fastholder du din personalerabat. * Personalerabatten gælder dog ikke på Apple-produkter og Wupti Marketplace. ** Har du været ansat i uafbrudt i mindst 15 år, kan du beholde dine rabatordninger. Nærmeste leder bestiller rabatkort til pensionerede medarbejdere via HR Self Service. Øvrige rabatordninger Skagenfood.dk: 5% Flowr.dk: 10% Side 19

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Kære nye medarbejder. Velkommen til Bilka - et af Danmarks stærkeste brands.

Kære nye medarbejder. Velkommen til Bilka - et af Danmarks stærkeste brands. en redigeres af HR-afdelingen Bjødstrupvej 18 8270 Højbjerg Personalehåndbogen findes også på www.dsg.dk Teksten i denne udgave er redigeret april 2013 Personalehåndbog Kære nye medarbejder Direktør, Henrik

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Velkommen hos Kelly!

Velkommen hos Kelly! Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om.

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om. Velkommen hos Vikargården! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Vikargården. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Vikargården er en lille familieejet virksomhed,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Velkommen som omdeler

Velkommen som omdeler Velkommen som omdeler Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede

Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede Personalehåndbog2014 Velkommen til D.S.I. Børsholt / Spanghede Når du læser denne personalehåndbog, er det med henblik på at nuværende og fremtidige medarbejdere, bliver bekendtgjort med at D.S.I. Børsholt

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kære medarbejder i BonBon-Land

Kære medarbejder i BonBon-Land Kære medarbejder i BonBon-Land Det er os en fornøjelse at byde dig velkommen som medarbejder i BonBon-Land til en forhåbentlig sjov og travl sæson. Denne personalefolder giver dig et generelt indblik i

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Ejendomscenter Guldborgsund side 3 Hvem er vi? - side 4 Organisationsdiagram - side 4 Leder af Ejendomscenter Guldborgsund

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Ny underviser i Ungdomsskolen Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Velkommen til Ungdomsskolen - Ung i Aarhus Syd Tillykke med dit nye job. Vi ser frem til et godt samarbejde med dig, og vi håber, at

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Kære medarbejder! Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du får brug for i din ansættelse.

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere