1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller."

Transkript

1 REJSEBETINGELSER 1 Arrangement Rejserne i programmet er arrangeret af Atlantis Rejser A/S i samarbejde med lokale operatører og hoteller. 2 Ordrebekræftelse/Faktura Når en rejse er bestilt, fremsendes ordrebekræftelse/flybillet inkl rejseplan pr. .ønsker den rejsende at modtage billetten pr. post er dette muligt mod et gebyr. For rejser med rutefly fremsendes disse som e-billetter på ca. en uge før afgang. 3 Betalingsbetingelser 3.1 Charterfly Ved bestilling pr. telefon: Såfremt der er mere end 42 dage til afrejse skal der betales depositum 1000,- DKK + evt. afbestillingsbeskyttelse indenfor 3 dage. Restbeløb skal være Atlantis Rejser i hænde 42 dage før afrejse. Er der mindre end 42 dage til afrejse, skal hele beløbet betales med det samme. Ved indbetaling bekræfter den rejsende at have læst og accepteret nærværende rejsebetingelser. Ved bestilling via internettet: Depositum som er 1000,- DKK pr prs. + evt. afbestillingsbeskyttelse betales med det samme. Restbeløb skal betales 42 dage før afrejse. Er der mindre end 42 dage til afrejse, skal hele beløbet betales med det samme. Ved indbetaling bekræfter den rejsende at have læst og accepteret nærværende rejsebetingelser. 3.2 Rutefly Ved rejse med rutefly skal rejsen betales ved booking af rejse. Betaling skal foregå enten kontant eller ved online betaling. Ved betaling bekræfter den rejsende at have læst og accepteret nærværende rejsebetingelser. Bemærk venligst: At billigste pris på rutefly ofte kræver, at billetten betales og udstedes straks. Prisen er afhængigt af aktuelle pladser på flyet og rejseperiode. At der normalt gælder en række regler og begrænsninger for flybilletter At flyskatter er inkluderet i de oplyste priser. 3.3 Rettidig betaling Rejser, der ikke rettidigt indbetales til Atlantis Rejser, annulleres uden forudgående varsel. 4 Ændringer og aflysning inden afrejse 4.1 På Atlantis Rejsers foranledning Såfremt Atlantis Rejser inden afrejse aflyser rejsen, skal den rejsende hurtigst muligt informeres. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Atlantis Rejser ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har den rejsende ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige. Samtidig med at Atlantis Rejser informerer den rejsende om aflysningen eller ændringen, skal den rejsende informeres om sine rettigheder, og om hvordan den rejsende i øvrigt skal forholde sig. Aflyser Atlantis Rejser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har den rejsende ret til at opsige købsaftalen og få tilbagebetalt hele det indbetalte beløb. Den rejsende kan dog i stedet vælge at deltage i en anden ferierejse efter eget valg, såfremt Atlantis Rejser uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af Atlantis Rejser. Vælger den rejsende at deltage i en ferierejse af højere værdi, skal den rejsende betale prisforskellen. Vælges en ferierejse af ringere værdi, skal Atlantis Rejser tilbagebetale prisforskellen. Den rejsende er dog ikke berettiget til dette, hvis aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte fire uger inden afrejse er under 75 % af det budgetterede antal pladser. I så fald skal de tilmeldte skriftligt informeres om aflysningen senest tre uger inden den planlagte afrejsedag Erstatning Lider den rejsende økonomisk tab som følge af Atlantis Rejsers ændringer eller som følge af rejsens aflysning, har den rejsende krav på erstatning iht. Lov om Pakkerejser, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes: At antallet af tilmeldte til en ferierejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til den rejsende senest tre uger inden afrejsedag. Den rejsendes egne forhold En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder jf. afsnit 11, som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af Atlantis Rejser eller nogen, som Atlantis Rejser er ansvarlig for. Den rejsende har endvidere krav på erstatning, hvis Atlantis Rejser har garanteret visse egenskaber ved ferierejsen, som efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil den rejsende gøre krav gældende, skal meddelelse gives til Atlantis Rejser senest tre uger efter modtagelsen af ændringsbesked. Gør den rejsende ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

2 4.1.2 Grupperejser Ved grupperejser kan Atlantis Rejser se sig nødsaget til at aflyse rejsen, hvis der ikke samles det fornødne antal deltagere senest tre uger før afrejse. Annulleres turen, vil dette straks blive meddelt den rejsende, og hele det indbetalte beløb tilbagebetales. Der kan ikke gøres erstatningskrav gældende ud over rejsens pris. Såfremt der 14 dage inden afrejse forekommer uforudsete hændelser jf. afsnit 11, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit, såfremt Det danske Udenrigsministerium fraråder rejser til den pågældende destination. 4.2 På den rejsendes foranledning Ændringer vedr. charterfly Hvis den rejsende efter betaling af depositum og/eller restbeløb ønsker at foretage ændringer mht. til rejsetidspunkt, rejsemål, rejsedeltagere m.m., er det at betragte som en annullering, og så gælder betingelserne for afbestilling jf. afsnit Ønskes ændringer af afrejsested eller hotel gælder følgende regler: Ved ændringer, der meddeles til og bekræftes af Atlantis Rejser senest 42 dage før den oprindeligt aftalte rejsedag, opkræver Atlantis Rejser et ændringsgebyr jf. afsnit 13. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen. Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende prisliste opkræves hos eller refunderes til den rejsende. Ændringer som ovennævnte, som meddeles til og bekræftes af Atlantis Rejser senere end 42 dage før den oprindeligt aftalte rejsedag, er Atlantis Rejser berettiget til at betragte som en afbestilling af den oprindelige rejse, og der opkræves afbestillingsgebyr jf. afsnit Ændringer vedr. rutefly Flybilletter på økonomiklasse er forbundet med strenge restriktioner og oftest umulige at ændre efter udstedelse. I visse tilfælde kan det dog lade sig gøre at ændre navn, dato eller rute m.m. mod et gebyr, der fastsættes af flyselskabet. Ønskes der en rejserute ud over den ordinære, en fleksibel billet eller et andet hjemkomsttidspunkt, skal dette fremgå af fakturaen samt billetten. En flybillet er personlig og kan ikke overdrages til andre. Ændring af navnet på en rejsende er normalt at betragte som en afbestilling jf. afsnit Afbestilling Den rejsende har ret til at afbestille rejsen og få alle pengene tilbage, hvis Det danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller anden behørig myndighed efter aftalens indgåelse og op til 14 dage før afrejse fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode pga. krig, borgerkrig, terror, smitsomme sygdomme, naturkatastrofer eller andre force majeuragtige omstændigheder jf. afsnit 11. Dette gælder dog ikke, hvis den rejsende ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden var almindelig kendt via offentliggørelse i medierne eller via Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Ved afbestilling af en rejse, hvortil billet er udstedt, gælder følgende vilkår: Charterfly Ved afbestilling opkræves uanset tidspunkt for afbestilling et gebyr på minimum 500 kr. pr. person. Ved afbestilling mellem 8 og 6 uger før afrejse tilbageholder Atlantis Rejser depositum. Ved afbestilling fra 41 dage til 28 dage før afrejse tilbagebetaler Atlantis Rejser 40 % af rejsens pris dog fratrukket depositum. Ved afbestilling senere end 28 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse fra afrejsestedet er hele det indbetalte beløb tabt Rutefly Ved afbestilling, hvor Atlantis Rejser ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet eller anden teknisk arrangør, har Atlantis Rejser uanset afbestillingstidspunktet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris, hotelophold samt afbestillingsgebyrer. Annullering skal meddeles Atlantis Rejser hurtigst muligt. Herefter skal flybilletten returneres til Atlantis Rejser. Såfremt der ikke er tegnet afbestillingsbeskyttelse, er flybilletten normalt ikke refunderbar, og der påregnes afbestillingsgebyr som flg: Ved afbestilling frem til 6 uger før afrejse tilbageholder Atlantis Rejser depositum samt evt. gebyrer for afbestilling af flybillet, og i tilfælde hvor flybilletten ikke kan refunderes hele beløbet for flybilletten. Ved afbestilling fra 41 dage til 28 dage før afrejse tilbagebetaler Atlantis Rejser højst 40 % af rejsens pris dog altid fratrukket flybillet eller gebyr for annullering af flybillet samt evt. depositum. Ved afbestilling senere end 28 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse fra afrejsestedet er hele det indbetalte beløb tabt. 4.3 Prisændringer Priserne er baseret på gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan Atlantis Rejser forhøje den aftalte pris som følge af stigende omkostninger herunder transportomkostninger, brændstofpriser, ændrede skatter, afgifter, gebyrer, stigende hotelpriser og forhøjede valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse. Prisændringer beregnes efter følgende principper: Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter hæves prisen med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger kr Er prisstigningen på mere end 10 %, er den rejsende berettiget til at annullere rejsen og få hele det indbetalte beløb

3 refunderet. Betingelsen er dog, at rejsen annulleres umiddelbart efter meddelelsen om prisforhøjelsen. Alle priser er med forbehold for fejl og mangler, og Atlantis Rejser forbeholder sig ret til at efterfakturere, hvis der opdages fejl eller mangler i enten prislisten eller den fremsendte faktura. 5 Forsikringer, mv. 5.1 Afbestillingsbeskyttelse På alle rejser kan der tegnes en afbestillingsbeskyttelse. Prisen fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for destinationen. Afbestillingsbeskyttelsen skal bestilles sammen med rejsen og betales samtidigt med depositum. Kan ikke tilkøbes senere. Betingelser for afbestilling kan læses her. Afbestillingsbeskyttelsen gør det muligt at aflyse rejsen mod akut opstået sygdom helt frem til afrejsetidspunktet og få hele rejsens pris refunderet dog fratrukket prisen for tegnet afbestillingsbeskyttelse. Betingelsen er, at det med en lægeattest kan dokumenteres, at rejsen er umuliggjort pga. akut opstået sygdom eller dødsfald for den rejsende eller medrejsende opført på samme rejsebevis eller for den rejsendes samlever, ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre. Den formular som lægeattesten udfyldes på skal rekvireres hos Atlantis Rejser. Det er altså ikke muligt at bruge andre formularer end den, der kan fås hos Atlantis Rejser. Download den her eller ring til os på telefon Når lægeattesten er udfyldt og attesteret af læge, skal du fremsende den originale attest til Atlantis Rejser pr. almindelig post. Vi anbefaler at du sender attesten rekommanderet, så du er sikker på, at den når frem. Vi anbefaler ligeledes at du tager en kopi af din attest til personlig brug og reference. Det er en betingelse, at rejsen straks afbestilles hos Atlantis Rejser og altid før afrejsetidspunktet. Afbestilling kan ske telefonisk eller ved personligt fremmøde i Atlantis Rejsers kontortid eller ved opkald til Atlantis Rejsers hovedtelefon eller nødtelefon se afsnit 14. Det er ikke nok blot at fremsende en . Ved afbestilling skal den rejsende notere sig dato, tidspunkt og navn på den medarbejder fra Atlantis Rejser, som har modtaget afbestillingen. Er der intet svar på nødtelefonen, er det muligt at lægge en besked. Husk at oplyse navn, fakturanummer og telefonnummer, så ringer vi tilbage. Der ydes ingen refundering, hvis Atlantis Rejser først orienteres om afbestillingen efter afrejsetidspunktet. 5.2 Rejseforsikring Da der fra 1/1/2008 ikke længere er hjemtransport inkluderet i den danske sygesikring, bør den rejsende tegne en rejseforsikring, der dækker omkostninger ved bl.a. behandling af sygdom og hjemtransport. Atlantis Rejser anbefaler også dækning i tilfælde af mistet eller beskadiget bagage. Bemærk, at forretningsrejsende og rejsende, som udfører arbejde af enhver slags, ikke er dækket af sygesikringen og skal tegne en erhvervsrejseforsikring. Skal man på dykkerrejse, skal der tegnes en speciel forsikring, og medbringer man kostbart, teknisk udstyr som f. eks et kamera, skal der tegnes en særlig teknisk udstyrsforsikring. Alle typer forsikringer kan tegnes hos Atlantis Rejser. 6 Flytider kan ændres og er vejledende De i billetten og i rejseplanen anførte tider er angivet i lokal tider. Flyplaner og rejseplaner er ofte udarbejdet lang tid i forvejen, og der kan ske ændringer oftest pr. 1. april og 1. oktober, hvor flyselskaberne kan justere deres afgangs- og ankomsttider samt ved overgang til og fra sommertid. Også iflg pkt. 11. Se nedenstående. Atlantis Rejser vil altid kontakte dig så snart der opstår en ændring af dine flytider, og fremsende et nyt rejsebevis. Kontroller derfor altid billetter og tider straks efter modtagelsen. 7 Forsinkelser Ved flyrejser kan der opstå forsinkelser eller en ændring af flyets rejserute, som Atlantis Rejser ikke har indflydelse på. Der ydes ingen kompensation fra Atlantis Rejsers side, såfremt forsinkelsen er af under 6 timers varighed iht. Lov om Pakkerejser. Ved eventuel tabt arbejdsfortjeneste grundet forsinkelse, skal den rejsende kunne dokumentere dette. Hvis den rejsende planlægger videre transport efter ankomst til Danmark, må videre transport ikke have planmæssig afgang tidligere end 2 timer efter planlagt ankomst. 8 Bagage Reklamation over skader på bagage, fejlsendt eller forsinket bagage skal ske direkte til det pågældende flyselskab, og der skal udfyldes skadesrapport (P.I.R.-rapport) i lufthavnen, straks efter at skaden er opdaget. Det totale antal kilo, som den rejsende må medbringe på rejsen, fremgår af Atlantis Rejsers hjemmeside under destinationen og af billetten. Billetter til børn under 2 år inkluderer ikke bagage. 9 Check-In Seneste rettidige check-in-tid i Europa er normalt en time før flyafgang, og uden for Europa er det ofte to timer før. Vær altid i lufthavnen i god tid og minimum 1½ time før flyafgang. Der kan være lange køer både ved check-in og ved den efterfølgende sikkerhedskontrol. Bemærk venligst også at check-in-tider kan ændres med kort varsel af luftfartsmyndighederne. Det anbefales derfor altid allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn at forhøre sig om de aktuelle check-in-tider. Vi anbefaler også, at man checker de aktuelle tider i henholdsvis København og Billund på lufthavnenes hjemmesider og 10 Ansvar og pligter 10.1 Atlantis Rejser Atlantis Rejsers ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til Lov om Pakkerejser. For flybilletter uden landarrangement dog kun i henhold til internationale konventioner for flytrafik. Atlantis Rejser er helt fritaget for skader forårsaget jf. afsnit 11.

4 Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og ændringer i programmet, hvad angår tidspunkter, datoer, rækkefølge af rejseruten, flyselskaber, hoteller m.m., når dette er nødvendigt for rejsens gennemførelse. Der vil dog altid være tale om ændringer til hoteller, flyselskaber m.m. i samme kategori. Atlantis Rejser er forpligtet til at levere information og rejsedokumenter, som gør det muligt at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejseaftalen. Dog tages der forbehold for evt. trykfejl samt indlysende tastefejl. Atlantis Rejser kan ændre rejseoplysningerne i forhold til gældende katalog og prisliste, såfremt den rejsende inden rejsen tydeligt informeres om ændringerne. Atlantis Rejser har ret og pligt til at afhjælpe mangler hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre Atlantis Rejser uforholdsmæssige omkostninger. Afhjælper Atlantis Rejser ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder Atlantis Rejser at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende. Lider den rejsende økonomisk tab som følge af, at rejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra Atlantis Rejser, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af Atlantis Rejser eller nogen, som Atlantis Rejser er ansvarlig for. Atlantis Rejser er ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som Atlantis Rejser, eller nogen som Atlantis Rejser er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet jf. afsnit 11. Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. Atlantis Rejser kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet, der ikke benyttes f.eks. pga. sygdom. Går Atlantis Rejser konkurs, refunderes rejsens pris af Rejsegarantifonden. Dette gælder dog ikke rene flybilletter men kun pakkerejser, som minimum inkluderer hotelophold og/eller billeje i minimum to døgn Den rejsende Ved modtagelse af rejsedokumenter skal den rejsende sikre sig, at de nødvendige flybilletter samt rejseplan stemmer overens med det bestilte. Hvis ikke, skal den rejsende omgående tage kontakt til Atlantis Rejser med henblik på at afhjælpe evt. fejl eller mangler. Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Atlantis Rejser samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og regning. Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis dette er påkrævet. Den rejsende har endvidere ansvaret for at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, den rejsende forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, Atlantis Rejser, flyselskab m.v. Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Atlantis Rejser kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af ugyldigt eller manglende pas eller visum. Møder den rejsende ikke rettidigt ved udrejse/hjemrejse, mister han retten til denne og må selv foretage transport for egen regning. Atlantis Rejser er uden ansvar for rejsende, som ikke foretager rettidigt check-in. Den rejsende er ligeledes ansvarlig for at genbekræfte flyreservation senest 72 timer før hjemrejse ved rejser udenfor Europa. Dette kan ske ved henvendelse til Atlantis Rejser eller ved direkte henvendelse til pågældende flyselskab. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de pågældende flyselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. Den rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller flyselskab Navne på flybilletter Den rejsende skal snarest selv sørge for, at Atlantis Rejser får korrekt navn på den rejsende selv og de, den rejsende eventuelt også bestiller for. Navnene skal være identiske med navn i pas. Afvigelse mellem navnet på flybilletten og navnet i passet kan føre til afvisning på flyet. Atlantis Rejser påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger i rejsedokumenterne kan medføre Adresse- og leveringsoplysninger Det er den rejsendes ansvar at oplyse korrekt navn og adresse og -adresse for levering af rejsedokumenter. Fremgår navn ikke på dør/postkasse på oplyste adresse, skal et c/o navn oplyses. Foretager man bestilling fra et firma, er det vigtigt, at firmanavn angives. Atlantis Rejser er uden ansvar for rejsedokumenter, der ikke når frem pga. forkert opgivet navn/adresse Udeblivelse Rejsende, der udebliver fra aftalte afgangssteder eller rejsetidspunkter eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af problemer med pas, visum eller andre rejsedokumenter, kan ikke opnå nogen godtgørelse fra Atlantis Rejser.

5 Pas & visum Det er den rejsendes ansvar at undersøge, om der kræves visum til destinationen. Flyves via et andet land før den endelige destination, er det ligeledes den rejsendes ansvar at undersøge eventuelt krav om transitvisum. Gældende regler kan findes på Det danske Udenrigsministeriums hjemmeside Ved oversøiske rejsemål skal et pas ofte være gyldigt minimum 6 måneder efter ankomst til destinationen. Atlantis Rejser påtager sig intet ansvar for regler gældende for udenlandske pas eller fremmedpas, og der ydes ingen kompensation, såfremt der sker en afvisning ved indrejse til ferielandet, i afrejselufthavnen eller lignende Helbred Det forventes, at den rejsende er sund og rask. Rejsende, der lider af kroniske sygdomme, er dårligt gående eller på grund af helbredsproblemer eller medicinindtag har behov for særbehandling, skal oplyse dette allerede ved bestilling af rejsen. Det er også af afgørende betydning for rejseforsikringen. Ved dykkerferie anbefales, at der laves en helbredserklæring på engelsk, som medbringes på rejsen Medicin Euforiserende stoffer er underlagt regler om kontrol. Det betyder, at den rejsende ikke frit må indføre lægemidler, hvori sådanne stoffer indgår. Når den rejsende rejser til et andet land, har den rejsende selv ansvaret for at undersøge, hvilke lægemidler med euforiserende stoffer, der frit kan medbringes. Der kan fortsat rejses med normale lægemidler til eget brug, f.eks. hovedpinepiller, gigtmedicin mv. Kontakt evt. apotek eller egen læge, så der kan udfærdiges en medicinattest et såkaldt pillepas. Attesten fås på apoteket og skal udstedes for hvert lægemiddel, der medbringes (husk at medbringe pas). Attesten gælder i højst 30 dage, og originalen skal medbringes på rejsen. Yderligere information findes på Sundhedsministeriets hjemmeside Vaccination Det er den rejsendes eget ansvar at kontrollere om vaccination anbefales eller er obligatorisk ved indrejse til et andet land. Oplysninger kan fås hos egen læge eller hos Statens Seruminstitut Flyselskabet For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige flyselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for flyselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger svarer til ca. kr For danske flyselskaber samt flyselskaber med operationslicens udstedt i EU er der iht. EU Rådsforordning (EF) No. 2027/97 ingen begrænsning, hvis en passager bliver dræbt eller kommer til skade ved en ulykke om bord i et af deres fly. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, hvis den rejsendes uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken. I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger. En sådan betaling kan dog kræves tilbage, hvis modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt. I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til flyselskabet eller Atlantis Rejser. Flyselskabets og dermed Atlantis Rejsers erstatningsansvar for ødelagt eller bortkommen bagage er begrænset iht. EF-forordning (EU) 889/ Uforudsete hændelser 11.1 Strejker Atlantis Rejser optræder som agent for flyselskaberne, og det er alene flyselskabet, der har ansvar for transportens korrekte udførelse. I tilfælde af flystrejke eller anden strejke, der påvirker luftfarten, kan Atlantis Rejser eller flyselskabet være behjælpelig med ændring af reservation. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik, en strejke er en realitet og udelukkende ifølge flyselskabets anvisninger. Er en strejke varslet men endnu ikke trådt i kraft, er det på den rejsendes egen regning, såfremt den rejsende ønsker at ændre eller annullere en reservation Force majeure Force majeure inkluderer desuden bl.a. krigshandlinger, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller livsfarlige, smitsomme sygdomme. 12 Reklamation Reklamation over fejl og mangler skal foretages øjeblikkeligt til Atlantis Rejsers repræsentant på rejsemålet. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Specielle ønsker til hotelværelser (udsigt, beliggenhed m.v.) samt andre specielle ønsker kan ikke garanteres med mindre, der er betalt for dette, og det er påført rejsebeviset. Hvis ikke, kan der ikke opnås nogen form for godtgørelse fra Atlantis Rejser. Reklamation over fejl og mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til Atlantis Rejser senest tre uger efter rejsens afslutning. Efterlysning af glemte sager skal ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger ved efterlysning kan Atlantis Rejser opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

6 Atlantis Rejser påtager sig intet ansvar for flyselskabernes salg af toldfrie varer. Opstår der uenighed mellem Atlantis Rejser og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Rejseankenævnet. Atlantis Rejser er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og Foreningen af Rejsearrangører i Danmark og følger altid Rejseankenævnets kendelser. 13 Gebyrer, mv. Aktuelle gebyrer mv. fremgår af Atlantis Rejsers hjemmeside. 14 Teknisk arrangør Atlantis Rejser A/S Frederiksberg Allé Frederiksberg C Danmark Tilsluttet Rejsegarantifonden Nr Kontakt Hovedtelefon: Nødtelefon: Telefax: Web: Bankforbindelse AL Reg. nr Kontonr Atlantis Rejser Rejsebetingelser Der tages forbehold for evt. ændringer. og trykfejl.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Alm. bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Sidst opdateret september 2015 For denne rejse købt hos FolkeFerie.dk, fungerer Primo Tours A/S som teknisk rejsearrangør. Dette betyder, at du er dækket

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Almindelige betingelser for pakkerejser

Almindelige betingelser for pakkerejser Almindelige betingelser for pakkerejser Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1/9 Generelle forretningsbetingelser Opdateret 16-12-2015 Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Akademisk Rejsebureau. Ved indbetaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser

Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser Generelle salgs- og rejsebetingelser vedrørende pakkerejser 1.1. Hvad er en pakkerejse? 1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. marts 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser

Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Felix Rejser og kunder, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Rejsebestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0071 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER KT (6 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Top

Læs mere

Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum

Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum Generellar ásetingar og treytir fyri luttøku í sólorkuferðum Føroyar hava ikki eins og grannalondini nakra lóg, sum regulerar sonevndar pakkaferðir. Sólorka metir tað vera rætt at hava viðskiftatreytir,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. juli 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling HANDELSBETINGELSER Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos Dansk Vandrelaug Københavns Afdeling 1. Generelle vilkår Alle medlemmer af Dansk Vandrelaug kan booke ture, rejser,

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos

Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos Generelle betingelser Til dig som har købt rejse hos GENERELLE BETINGELSER: Hvad er en pakkerejse? Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Transport Indkvartering

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Albatros Travel A/S Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0001 afsagt den 20. april 2009 ****************************** REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR Mao Miguel, Azorerne. 28.2.08-6.3.08 (rejseperiode for erstatningsrejse

Læs mere

Generelle salgs- og rejsebetingelser

Generelle salgs- og rejsebetingelser Generelle salgs- og rejsebetingelser BESTILLING Flytider Der kan forekomme mellemlandinger, der ikke er vist i tidstabellen på et direkte fly. Visse flyselskaber kalder det stadig et direkte fly, selv

Læs mere

eventyr på motorcykel

eventyr på motorcykel eventyr på motorcykel 1 - Indtegning MC Safari ApS Forretningsbetingelser Af november 2015 1.1 Indtegning til en rejse skal ske skriftligt på den af rejseselskabets udarbejdede rejseaftale, hvoraf nærværende

Læs mere

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Version 2.0, Sep2014 Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt... 2 2. Aftaleindgåelse... 2 3. Fortrydelsesret... 4 4. Leveringstidspunkt-

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Rejsebetingelser for pakkerejser De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Momento Travel (De Graa Busser som teknisk arrangør) og kunder der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0120 afsagt den 16. oktober 2015 ****************************** KLAGER K (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Athen, Grækenland. 27.-30.8.2015.

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk

Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Almindelige betingelser for køb af services hos Frontiers ApS og på www.frontiertours.dk Indhold 1. Generelt...2 2. Aftaleindgåelse...2 3. Fortrydelsesret...4 4. Leveringstidspunkt- og sted...4 5. Priser,

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 149/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** KLAGER S J (30 personer) 5230 Odense M SALGSBUREAU ARRANGØR Alfa Travel v/lars Frederiksen Alfa

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016 Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa 14. - 26. februar 2017 17. juni 2016 Kl. Tirsdag den 14. februar 2017 Fly nr.: 05.35 Vi anbefaler seneste mødetid i Københavns lufthavn til min.

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

28. februar 3. marts 2013

28. februar 3. marts 2013 London/Birmingham The Birmingham Dentistry show 28. februar 3. marts 2013 Tag med Tandlægeforeningen til The Dentristy Show i Birmingham. Vi tager os af det praktiske for dig med samlet fly og hotelbookning

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid.

Ordebekræftelse. Fly Dato Strækning Tid. Ordebekræftelse Windpower 2011 21. 26. maj 2011 i Anaheim Bestilt af : Dansk Eksportforening / Vindmølleindustrien Att : Rikke Berg Sørensen / Dorte Burin Møller Adresse : Glarmestervej 20a 1. / Rosenørns

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Water Trade Mission to China 23.-28.September 2012. Rejseoplæg

Water Trade Mission to China 23.-28.September 2012. Rejseoplæg BCD Travel Gl. Køge Landevej 22 DK - 2500 Valby Tel.: (+45) 39154660 Fax.: (+45) 39154590 E-mail: groups@bcdtravel.dk www.bcdtravel.dk Water Trade Mission to China Rejseoplæg Fly tilbud 22. september København

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl

Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl ALMINDELIGE AFTALEVILKÅR VED KØB AF REJSER HOS ARCTIC UMIAQ LINE Vi opfordrer vore rejsende til at gennemlæse salgs- og rejsevilkår inden bestilling/betaling foretages,

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Handelsbetingelser. Grupperejser

Handelsbetingelser. Grupperejser Definition Ved en grupperejse forstås et skræddersyet tilbud mellem én person på vegne af et antal personer og FDM travel. Gruppe-rejser kan indeholde enkelte ydelser eller være en pakkerejse. Ved en pakkerejse

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0114 afsagt den 31. august 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Bangkok, Thailand.

Læs mere

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK

Grupperejse til London 12-19/04 2015, 8 dage/ 7 nætter 17 4390,00 74630,00 DKK Alexandra Hotel, tillæg enkeltværelse 2 1890,00 3780,00 DKK Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32 7700 Thisted Att: Michael Søndergård Faktura / Depositum Dossier : 52385/3230 Kundenr. Dato : 0003692 : 29/08/2014 Salgskonsulent : Vibeke Arrangement Antal Stk.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen

Bekræftelse vedr. arrangement i DGI-byen Bekræftelse vedr. arrangement i.københavn, den 21. december 2014 Kontur Konferens AB Att: Ulrika Dahl Strandvägen 46-196 30 Bekræftelse vedr. arrangement i - Referencenr. : 558305 Kære Ulrika Dahl Tak

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0199 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KEH (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Detur Denmark ApS Detur Denmark ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2008/0199 afsagt den 27. august 2009 ****************************** REJSEMÅL Sharm El Sheikh, Egypten. 11.10.-18.10.2008 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 29.812

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2016 ****************************** KLAGER [Klager] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [Bureau] [Bureau] REJSEMÅL Puerto Rico,

Læs mere