Under evaluering og nyskrivning Forventes afsluttet ultimo november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Under evaluering og nyskrivning Forventes afsluttet ultimo november"

Transkript

1 Under evaluering og nyskrivning Forventes afsluttet ultimo november

2 Mål- og indholdsbeskrivelser for Havdrup SFO Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lovgrundlag... 4 Struktur... 4 Sammenhæng og proces... 4 Sammenhængende børnepolitik... 4 Fritidspædagogik og børnekultur... 4 Fællesskaber og værdier... 5 Legens betydning... 5 Vision... 5 Formål... 6 Metoder... 6 Mål og indholdsbeskrivelser Personlige kompetencer Sprog og kommunikation Sociale kompetencer Kulturelle udtryksformer Naturen og naturfaglige fænomener Sundhed, krop og bevægelse Samordnet indskoling a. Overgang fra dagtilbud til SFO b. Overgang fra SFO til Klub Lektiehjælp Forældresamarbejde Børn med særlige behov Revision af beskrivelserne

3 Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Forord Disse mål- og indholdsbeskrivelser skal give borgerne mulighed for at få indblik i kommunens prioriteringer og serviceniveau i forhold til skolefritidsordninger. Formålet med beskrivelserne er desuden at fremme, at skolefritidsordningerne inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål. Hensigten med mål- og indholdsbeskrivelser på SFO-området er at fremme en udviklings- og læringsbaseret fritidspædagogik lokalt i de enkelte skolefritidsordninger og samtidig sikre synliggørelse, kvalitet og udvikling i forhold til det pædagogiske arbejde. Arbejdet med beskrivelserne tager udgangspunkt i den helt særlige tilgang til styrkelse af barnets udvikling, der ligger i fritidspædagogikken og samtidig skabe bro til undervisningspædagogikken i indskolingsområdet samt pædagogikken i dagtilbudsområdet. Det skal i denne forbindelse understreges, at i modsætning til skolernes elevplaner, refererer mål- og indholdsbeskrivelserne på SFO-området til hele børnegrupper. Helhed i barnets hverdag, leg og læring er nøglebegreber i den forbindelse. Rammerne for målog indholdsbeskrivelserne er derfor udarbejdet under hensyntagen til folkeskolelvens formålsparagrafs omtale af elevens personlige alsidige udvikling, samt de pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet på baggrund af overordnede temaer. Solrød Kommune, den 15. december 2009 Niels Hörup Borgmester 3

4 Lovgrundlag Folketingets 1 lovbekendtgørelse nr. 550 af 18. juni 2009 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger trådte i kraft den 1. august 2009, og er en tilføjelse til Folkeskolelovens 40 (kursiv):»stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jf. 3, stk. 4, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne.«i bemærkningerne til lovforslaget hedder det (kursiv): "Med forslaget om ændring af folkeskolelovens 40 bliver det en del af kommunalbestyrelsens ansvar at fastsætte en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne. Beskrivelsen vil skulle indeholde retningslinjer for, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af den i 19, stk. 2, i serviceloven nævnte sammenhængende børnepolitik for kommunen. Undervisningsministeren bemyndiges derudover med forslaget til at fastsætte regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne, dvs. hvilke temaer der skal være dækket ind af målog indholdsbeskrivelserne for fritidsordningernes pædagogiske virksomhed. De fastlagte mål- og indholdsbeskrivelser skal respektere balancen mellem voksenorganiserede og børneinitierede aktiviteter." Struktur Der er fire distrikter med skolefritidsordninger i Solrød Kommune. De to største distrikter er opdelt i 3 SFO-afdelinger se herunder. I skemaet er der desuden angivet hvilke klassetrin og alderstrin skolefritidsordningerne dækker. Navn og adresse Klassetrin Alderstrin ca. 1. Havdrup Skole Skolevej kl år 3. Uglegårdsskolens distrikt Ugleib, Tingryds Allé 25 UFC, Tingryds Allé kl år Ørnebo, Tingryds Allé 1 B 4. Munkekærskolens distrikt Munkekær, Tjørnholmvej 12 Tjørnen/Gyngen, Karlstrupvej Hjørnet/Krogen, Tjørnholmvej kl kl. 4. klasse 5 9 år 5 9 år 9 11 år Sammenhæng og proces Sammenhængende børnepolitik Skolefritidsordningernes arbejde skal medvirke til en udmøntning af den sammenhængende børnepolitik i Solrød Kommune. Skolefritidsordningernes aktiviteter skal tilgodese det enkelte barns behov for udvikling og tage udgangspunkt i barnets potentialer og kompetencer. Det tværfaglige samarbejde omkring det enkelte barn skal således indgå naturligt i en sammenhængende indsats med relevante faggrupper. Endelig skal skolefritidsordningernes arbejde sigte på, at aktiviteterne både indeholder individuelle tilbud og fælles aktiviteter. Fritidspædagogik og børnekultur Fritidspædagogikken bygger på vigtige elementer i børns fritidsliv. For at skabe et sted hvor børn oplever medbestemmelse og indflydelse, er det væsentligt at det pædagogiske arbejde, tager udgangspunkt i en børnekultur. SFO en skal til stadighed have en føling med hvad der rører sig i forhold til børnenes interesser og børneperspektivet skal medtæn- 1 Se 4

5 kes. At vægte en børnekultur indebærer at børnene oplever at aktiviteter og det sociale liv på SFO en, i høj grad foregår på børnenes egne præmisser. Fritidsmiljøet skal give mulighed for at barnet tager egne initiativer og egne valg. Fritidspædagogikken skal ligeledes indføre barnet i den danske kultur, hvilket afspejler sig i traditioner og årets gang. Fællesskaber og værdier SFO en er et sted, hvor barnet oplever at være en del af et fællesskab. At kunne indgå i en gruppe styrker børns sociale og kommunikative kompetencer, deres kønsidentitet og giver samtidig børn mulighed for at lære af hinanden. Børnene afprøver sig selv i forhold til hinanden. Fritidspædagogikken skal indeholde både børnenes selvorganiserede lege samt pædagogernes igangsatte lege og aktiviteter. SFO en har et medansvar for det enkelte barns dannelse og der er derfor fokus på personalets rolle i det pædagogiske relationsarbejde, hvor det pædagogiske personale har en rolle og ansvar som opdrager, igangsætter og inspirator i barnets dannelse. Igangsatte lege og aktiviteter kan bruges pædagogisk til at arbejde med bestemte mål i en børnegruppe, modsat børnenes selvorganiserede lege, hvor legen er målet i sig selv. Samværsregler skal være baseret på fælles værdier. Socialisering generelt vil sige at fungere i en gruppesammenhæng, hvor værdier vægtes i samværet som; respekt for hinandens forskelligheder, indlevelse i hinanden, aflæsning af kropssprog og tone. Hensynstagen, tolerance, hjælpsomhed, lytte til hinanden og kunne give udtryk for sin mening og oplevelser gør, at børnene føler sig ligeværdige. Legens betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken. Legen kan i princippet anskues ud fra to hovedprincipper: 1. Børns spontane og ikke planlagte lege Leg, hvor det er børnenes egne spontane og uplanlagte lege, - hvor børnene selv sætter rammerne, laver reglerne, udfylder og besætter rollerne, løser konflikter og udvikler legen. Børnene har i legen mulighed for at afsøge, udfordre og bearbejde vanskeligheder. Legen er principielt uden tidsgrænser og uden motiv, men der er en idé med legen og den er frivillig. Den udvikler barnets måde at tænke på, sproget, fantasien, kreativiteten, barnets følelser og sociale indstilling. Børn har brug for tid uden voksne, hvor de sammen med deres kammerater kan lege og indøve sociale færdigheder. Dette forstyrres, hvis de voksne hele tiden forsøger at regulere børnenes fælles liv. 2. Lege, der igangsættes/planlægges Det pædagogiske personale planlægger og igangsætter legen, men børnene har medbestemmelse og medindflydelse inden for nogle på forhånd givne rammer. Legen kan have et læringsmæssigt sigte, et socialiserende sigte eller en blanding heraf. I forhold til børn med særlige behov giver denne form for leg en særlig pædagogisk mulighed for at imødekomme disse børn. Dette er også gældende for børn, der er specielt tilbageholdende og har vanskeligheder med at indgå i sociale sammenhænge. Vision Med udgangspunkt i Solrød Kommunes vision for en sammenhængende børnepolitik 2 kommunale servicestrategi 3, er visionen for skolefritidsordningerne at: og den

6 forældrene og barnet oplever et helhedspræget, trygt og udviklende fritidstilbud, med et tæt og relevant samspil med skolens undervisningsmiljø fritidstilbuddet tilgodeser det enkelte barns behov for personlig udvikling i relationer til og med andre den enkelte SFO kan supplere de vedtagne temabeskrivelser med aktiviteter og tilbud i overensstemmelse med de lokale behov aktiviteter og tilbud skabes ved en kombination af et fagligt kompetent personale med et anerkendende helhedssyn på barnet de fysiske rammer skal være særligt tilrettelagt til fritidspædagogikken Formål Formålet med aktiviteterne og arbejdet i skolefritidsordningerne er at: fremme den udviklings- og læringsbaserede pædagogik lokalt i de enkelte skolefritidsordninger sikre synliggørelse, kvalitet og udvikling i forhold til det pædagogiske arbejde skabe sammenhæng til Byrådets servicestrategi om dokumentation og styrkelse af de faglige miljøer samt mulighed for at dette kan omsættes lokalt til konkrete mål Metoder For at nå målene indenfor den pædagogiske ramme, vil følgende metoder indgå i det pædagogiske arbejde i større eller mindre grad, ved at tage: udgangspunkt i den anerkendende pædagogik og ressource- og relationspædagogik anvendelse af de mange læringsstile og de mange intelligenser anvendelse af inklusion Mål og indholdsbeskrivelser I bekendtgørelsens 4, stk. 3 angives det, at det blandt andet skal fremgå af mål- og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen: tilbyder lektiestøtte, gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov, forudsætninger m.v. og inddrager krop og bevægelse i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende. På SFO erne stilles der lokaliteter og indretning til rådighed, således at børnene har mulighed for at lave lektier. Der stilles den samme opmærksomhed og interesse til rådighed fra pædagogernes side om børnenes lektielæsning, som ved andre selvorganiserede aktiviteter. Ifølge bekendtgørelsens 5, kan Byrådet beslutte, at mål- og indholdsbeskrivelsen kan indeholde andre temaer. Det foreslås, at der i Solrød lægges vægt på yderligere et antal temaer som indgår i følgende sammenfatning: 6

7 1. Personlige kompetencer at udvikle barnets personlige kompetencer barnet tager selvstændigt initiativ og træffer kvalificerede valg barnet kan håndtere egne følelser og løse egne konflikter barnet løbende udvikler sit eget potentiale Skaber et sted hvor børnene har mulighed for at komme med egne ideer og udvikle dem indenfor givne rammer. Vi sikrer at der er tryghedsskabende personlige relationer til det enkelte barn. Vort pædagogiske arbejde udføres af engagerede og involverede voksne, der har en anerkendende og motiverende tilgang til arbejdet og selv er aktive i aktiviteterne i hverdagen. Vi bestræber os hele tiden på at have fokus på udviklingen af det enkelte barns potentiale, og på barnets trivsel. 2. Sprog og kommunikation at styrke barnets sproglige udvikling barnet kan udtrykke sig frit og forståeligt barnet bruger sproget for at skabe sociale relationer barnet sprogligt kan håndtere en konflikt Vi skaber trygge rammer til at børnene kan udtrykke sig frit både om det der er godt og det der er skidt, og samtidig hjælper vi dem til at udtrykke sig forståeligt. Sikrer at der er sociale rum (f.eks. gruppetid), hvor det enkelte barn kan udvikle sit sprog i trygge relationer, hvor der er forum for debat, og mulighed for at udtrykke egne meninger og lære at lytte til andre. Vi bruger fællesskabet omkring lege til at skabe sproglige og sociale relationer og lærer børnene at forstå hvad det gør ved andre, når de ikke taler et ordentligt sprog. Vi har fokus på at kommunikation også kan være nonverbal, og at dette også kan krænke andre. Vi bestræber os på at være nærværende og lyttende voksne, at tale ordentligt, både til hinanden og til børnene, for på den måde at påtage os opgaven som rollemodeller. 3. Sociale kompetencer A. at barnet lærer at udvise gensidig respekt og ansvarlighed i og for fællesskabet B. at udvikle barnets empati C. at give børnene værktøjer til at løse konflikter barnet samarbejder og laver egne aftaler 7

8 når barnet kan etablere og fastholde venskaber når barnet er i stand til selv at løse sine konflikter når barnet udviser rummelighed og respekterer de demokratiske værdier Vi arbejder på at sfo en bliver et sted med rum til gode sociale oplevelser og aktiviteter der tilgodeser og fremmer socialt sammenhold, indbyrdes respekt, en forståelse for af at vi alle er forskellige. Et sted hvor vi er sammen om at skabe et godt fællesskab, hvor vi taler ordentligt, viser omsorg og passer på hinanden og stedet. Vi accepterer at sociale konflikter er med til at udvikle børnene, skaber relationer og kan, hvis de løses på en god måde have en positiv effekt på relationer. Derfor arbejder vi med at lære dem at se egen rolle i konflikter, at de er en del af et fællesskab, og derfor ikke kan bestemme alt. Konfliktløsning sker med munden (konstruktiv) og ikke med næven. Ligeledes arbejder vi med at udvikle barnets empati ved at snakke med barnet om egne og andres følelser ved f. eks. Konflikter. hvordan ville du selv have det. 4. Kulturelle udtryksformer A. at barnet får kendskab til dansk kultur B. at barnet kan begå sig i en globaliseret verden barnet har begreb om fælles normer og eksperimenterer med kulturelle udtryksformer barnet har fået forståelse for den kulturelle mangfoldighed de møder i andre kulturer Giver børnene indsigt i hvordan vi praktiserer dansk kultur med fester og traditioner (højtider), og hvilke udtryksformer vi bruger Sætter pris på de værdier og normer vores kultur indeholder Skaber tolerance, forståelse og interesse for det som er fremmed og anderledes, som f.eks. Handicap, etnisk tilhørsforhold og religioner Forholder os aktivt og reflekterende til det der påvirker børnene i medier som tv, film og musik, og gennem pc erne som facebook, youtube osv. Værner bevidst om egne kulturelle værdier på institutionerne hvor vi vægter socialt sammenhold, hygge, dialog og demokrati, og anvender udtryksformer som teater, film, kreative aktiviteter, sportskonkurrencer osv. 5. Naturen og naturfaglige fænomener A. at barnet oplever glæde og respekt for naturen B. at barnet får kendskab til naturens processer og sammenhænge C. at barnet oplever naturens foranderlighed som for eksempel årstiderne barnet tilbydes oplevelser og aktiviteter i naturen barnet viser interesse og respekt for plante- og dyreliv barnet bruger naturen, som rum for leg, fantasi og nysgerrighed, hele året 8

9 Vægter udeliv i al slags vejr og følger årstiderne. Arbejder på at inddrage givne rammer som sø & skov i hverdagen, for på den måde at lære børnene at lege i og samtidig udforske naturen. Samtidig bruges disse aktiviteter til at vise børnene hvordan man færdes i, nyder og respekterer den omkringliggende natur. På legepladsen tilgodeser vi rammer der gør det muligt at klatre i træer, bygge huler lege skjul m.m. Vi inddrager ture til zoo for at lære børnene om dyrenes verden og at respektere de dyr de omgås. 6. Sundhed, krop og bevægelse at skabe og udvikle rammer, der fremmer barnets mentale og fysiske sundhed. der i SFO ens daglige aktiviteter er fokus på sund kost og kostens betydning for trivsel og velvære kropslige udfordringer og bevægelse inddrages i SFO ens aktiviteter barnet gennem leg og læring opnår viden, færdigheder og holdninger, der sigter på sunde vaner Vi har fokus på sund kost når vi tilbyder mad til arrangementer, og når vi tilbereder mad i forbindelse med forskellige aktiviteter. Både i forbindelse med udeliv, køkkenaktiviteter og andre aktiviteter sammen med børnene og forældre. Legepladsen tilbyder et udfordrende udemiljø der appellerer til fysisk bevægelse, leg og sportsaktiviteter Vi anvender redskaber som cykler, gynger, moon-cars, løbehjul, rulleskøjter og skateboard til at motivere børnene til fysisk aktivitet. Vi bruger teater, gymnastiksal, sportshal m.m., til organiseret leg og bevægelse. Gennemfører pædagogisk motiverede fysiske aktiviteter, fx hinke, sjippe m.m., hvor fokus også er på at holde legetraditioner i hævd, både i hverdagen og ved særlige projekter. 7. Samordnet indskoling A. at skabe helhed for barnet i hverdagen B. at lærere og pædagoger arbejder ligeværdigt sammen om klassen, det enkelte barn og forældresamarbejdet C. at skolens/sfo ens værdigrundlag udmøntes i hverdagen D. at skabe et udviklingsmiljø, der indeholder både leg og læring lærere, pædagoger og forældre holder skole/sfo/hjem samtale sammen vi har udviklet en fælles samarbejdskultur, hvor personalet på SFO en har timer i skolen og hvor lærerne har undervisning i SFO-lokaler 9

10 at skole/sfo og forældre samarbejder om at gøre brug af forældrenes ressourcer i forhold til det sociale liv i skole og SFO børnene udvikler kreativitet, spontanitet og selvstændighed gennem leg, værkstedaktiviteter, drama og ture vi har fået opbygget en fælles børne- og voksenkultur baseret på fornuft og hensyntagen og fælles forpligtende samværsregler Vi har en Indskolings-aftale hvor vi formulerer rammer, indhold og den praktiske tilrettelæggelse af samarbejdet mellem undervisnings- og fritidsdelen som er under stadig udvikling; Indskolings-aftalen kan ses på SFO Indskolings-Hæftet (Forventes færdigt - senest i foråret 2013) 8 a. Overgang fra dagtilbud til SFO at sikre at arbejdet med, både børnegruppen, og de enkelte børn afspejler en rød tråd der er synlig for både forældre og personale. overleveringsskemaet er en fast del af proceduren og vi derved sikrer en så professionel og kvalificeret overlevering af nødvendige informationer som muligt. forældre oplever at de er involveret og rådgivet i tilstrækkeligt omfang. barnet oplever skiftet fra dagtilbud til SFO, og senere til skolen, som en naturlig udvikling og en tryg oplevelse. Proceduren er under evaluering 8 b. Overgang fra SFO til Klub at sikre at arbejdet med, både børnegruppen, og de enkelte børn afspejler en rød tråd der er synlig for både forældre og personale. barnet oplever skiftet fra SFO til Klub, som en naturlig udvikling og en tryg oplevelse. forældre oplever at de er involveret og rådgivet i tilstrækkeligt omfang. Proceduren er under evaluering 10

11 9. Lektiehjælp at tilbyde fysiske rammer og pædagogisk støtte til lektielæsning. når barnet oplever lektielæsning som et aktivitetstilbud på lige fod med andre pædagogiske og selvorganiserede aktiviteter i SFO en. når barnet selv oplever og tager et ansvar for lektielæsning, med eller uden voksenstøtte når lektiestøtte opleves som en fælles opgave mellem hjemmet, skolen og SFO en. På SFO en lægger vi vægt på at det forsat vil være forældrenes ansvar at barnet får læst lektier. Vi er dog opmærksomme på at skabe rum for lektiestøtte/lektielæsning, til børn der har lyst til dette i SFO-tiden, og tilbyder den hjælp og støtte den enkelte medarbejder har mulighed for at bidrage med. 10. Forældresamarbejde at opbygge et tæt samarbejde med forældrene, som bygger på dialog, respekt og anerkendelse barnet oplever helhed i forhold til skole/sfo og hjem der gennemføres samlede skole/sfo forældremøder og skole/sfo/hjemsamtaler forældrene tager medansvar for barnets SFOliv, herunder sociale arrangementer forældrene oplever indsigt i barnets SFOliv Vi lægger vægt på at forældresamarbejdet baseres på gensidig respekt, og at være tydelige i den gensidige forventningsafklaring. Tilstræber at forældrene i det daglige føler sig godt modtaget og føler sig orienteret om deres barns trivsel på SFO en. Bl.a. ved at sikre informationer om primær-voksne m.m. Vi udsender med jævne mellemrum nyhedsbrev Lige fra hjertet Vi deltager i forældremøder og skole/hjemsamtaler i skolen. Vi forventer, at forældrene oplyser personalet når særlige ting opstår, når hverdagens mønster brydes eller når det forventes, at der tages særlige hensyn Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i møder og sociale arrangementer så meget det kan lade sig gøre, og holder sig informeret om SFO ens liv, og giver tilbagemeldinger hvor det forventes 11. Børn med særlige behov A. at alle børn i SFO en skal ses og høres B. at børn med særlige behov mødes med pædagogisk faglig forståelse, såvel for deres styrkesider (kompetencer), som deres mindre stærke sider. Der skal være fokus på behov for støtte i deres udvikling C. at børn med særlig behov inkluderes i børnegruppen, i tilfælde hvor barnet profitere af det 11

12 der i det daglige pædagogiske arbejde, er fokus på en forebyggende indsats for børn med særlige behov det anerkendes at vi ikke alle er ens og at der udvikles gensidig respekt og udbytte af samvær vi har udviklet et fælles helhedssyn på barnet i samarbejde med forældre, lærere, psykolog, Børn og Unge Rådgivningen og andre fagpersoner der er udarbejdet handleplaner for det enkelte barn med særlige behov Vi er opmærksomme på, og understøtter i tæt samarbejde med skolens lærere, det enkelte barns trivsel og udvikling Hvis barnet har brug for særlig støtte, omsorg og vejledning i en kortere eller længere periode, tager vi udgangspunkt i barnets udviklingsmuligheder Vi samarbejder med relevante faggrupper, når vi udarbejder handleplaner for barnet Revision af beskrivelserne Mål- og indholdsbeskrivelserne betragtes som et aktivt værktøj i vor pædagogiske dagligdag, og skal således løbende evalueres og tilpasses til hverdagen. Henvisninger / links: 12

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge

Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE. August 2014 Børn og Unge Vinding SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede virke. Skolefritidsordningerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger 2016 Mål- og indholdsbeskrivelse Mål- og indholdsbeskrivelserne indeholder anvisninger til det pædagogiske arbejde som skal udføres i

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Forord På baggrund af folkeskolereformen og Byrådets godkendelse d. 11-03-2014 af, at fritidstilbuddet organiseres ud fra nedenstående pejlemærker, har

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for Frederiksbjerg Skoles SFO

Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for Frederiksbjerg Skoles SFO Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for Frederiksbjerg Skoles SFO Revideret september 2017 På Frederiksbjerg skoles SFO arbejder vi med udgangspunkt i Aarhus kommunes Børn- og ungepolitik og de fire

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Indsæt billede og navn på SFO og skole

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Indsæt billede og navn på SFO og skole Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011 Indsæt billede og navn på SFO og skole Indledning Byrådet blev pr. 1. august 2009 forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Med handleplan for Broskolens SFO. Faaborg - Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 1 Forord I Faaborg-Midtfyn kommune ønsker vi, at skolens undervisningsdel

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl.

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl. Forord Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFO er i Sønderborg på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det nye er bl.a. kravet om skriftlighed og strukturering,

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. Godkendt i skolebestyrelsen 1. nov. 2010. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. mod OG EVALERING LEKTIESTØTTE Mål - og indholdsbeskrivelse 0. 1. 2. og 3. årg. skal tilbydes lektiestøtte,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere