Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder."

Transkript

1 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1

2 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat, der har stået for analysen vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, samt i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dele af præsentationen har endvidere været brugt i drøftelser med de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte opgaveområder. Materialet giver en indføring i den generelle metode, som BCG har anvendt, og i de enkelte serviceområder, som BCG foreslår gøres obligatorisk digitale. Materialet er ikke tænkt som en egentlig rapport eller som en afrapportering, der kan stå alene. Eksempelvis er detaljeret metode, samlet datagrundlag, beregningsforudsætninger og usikkerheder forbundet hermed mm. altovervejende ikke præsenteret i materialet. Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx 1

3 UDK-områder med samlet nettopotentiale på 16 mio. kr. s tilgængelige, centralisering af IT/omstilling estimeret til 9 mio. kr. Nettopotentiale på 16 mio. kr. ved fuld indfasning i 15 4 største områder driver 86% af potentialet Pengestrøm (Mio. kr.) Engangs meromkostning support Engangs meromkostning IT anskaffelse og org. omstilling Vedvarende nettopotentiale - transaktions Vedvarende nettopotentiale - informations Vedvarende nettopotentiale (Mio. kr.) 1. Faste omkostninger realiseres efter 1 år ved transaktions og informations har halv effekt det første år. 4 største områder er beskrevet i de efterfølgende slides Kilde: BCG analyse Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx Boligsikring Udgør ~86% af potentialet 9 Barselsdagpenge 4 Folkepension 11 Underholdsbidrag 1 Børnetilskud 7 Varmetillæg 5 Børneog ungeydelse 1 Opsat pension 16 vedvarende nettopotentiale Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

4 Boligstøtte (boligydelse og -sikring) er klar til digitalisering løsning er teknisk god, men kræver løft i brugervenlighed Boligstøtte indeholder stort potentiale ved digitalisering e implementeringsomkostninger ved central implementering af selvbetjening Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af eksisterende Brugervenlighed i eksisterende digitaliseringsgrad Rating Boligsikring: Målgruppen minder om befolkningen og selvbetjening kan fortages af 8 %. Boligydelse og boligsikring til førtidspensionister: 7 % kan anvende selvbetjening. Ingen væsentlige juridiske barrierer KMD har en løsning på niveau Bedste tekniske løsning implementeres KMD løsning skal justeres markant for brugervenlighed Digitaliseringsgrad på 6% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,5 mio. flyttes fra analoge til digitale kanaler sløsning bliver implementeret igennem UDK Implementeringsudgifter beløber svarer til implementering af nuværende løsning i kommuner I alt 6 mio. kr., som inkluderer projektledelse og anskaffelsesomkostning og løft af brugervenlighed I alt 1 mio. kr. i varige driftsudgifter Området er klar til digitalisering, givet forbedring af brugervenlighed i selvbetjening Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx Barrierer Mio. kr Årligt nettopotentiale (mio. kr. ) Info. Transakt Mellem Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Boligsikring Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

5 Initiativbeskrivelse: Boligstøtte (boligydelse og sikring) Bølge, mest udbredte løsning har lav brugervenlighed situation - transaktions Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af boligsikring ikke førtidspensionister og førtidspensionister og boligydelse, KLE nr..6.8, Kanalpris gruppering Gruppe /Mellem Jura Ingen væsentlige barrierer Målgruppens parathed: Boligsikring: Målgruppen minder om befolkningen og selvbetjening kan fortages af 8 %. Boligydelse og boligsikring til førtidspensionister: 7 % kan anvende selvbetjening. digitale modenhed / teknik er tilgængelige; KMD KI og Dafolo, som dækker ~1% af borgerne og alle kommuner. KMD er den mest udbredte løsning, som har integration til registre og fagsystemer Brugervenlighed / tilgængelighed: KMD løsningen er meget kompleks, som vurderes for kompleks for de fleste borgere. Kompleksiteten tilskrives lovgivningen. På trods af dette scorer løsningen højt på de forskellige kategorier. KI løsningen vurderes til at være mere brugervenlig, som let kan forbedres Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Forløb og flow Sprog og tekst Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Nødvendigt før lov: Tekster og hjælpetekster skal forbedres, samt validering af visse felter. Særligt skal gøres noget ved: mulighed for at sende manglende oplysninger Målgruppe Ingen tiltag Jura Ingen væsentlige barrierer Investeringer Implementeres centralt gennem UDK Udvilking i kanalmix Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx 4 Samlet KI KMD,5 Alle,5 455 (19%) 9 (1%) Personlig 17 (7%) 91 (4%) Papirpost 79 (11%) 147 (6%) 4 (%) (1%) Telefon Mellem 9 (1%) 15 (1%) Digital post Nu 74 (%) Fremtid niveau niveau 1 Effektive digitale kanaler 1,45 (57%) 1,94 (79%) niveau niveau,457 (1%),457 (1%) Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

6 Boligstøtte (Boligydelse og -sikring) Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 1,5 mio. til,79 mio. Potentialet ved reduktion af info-ne er 5,5 mio. kr. Volumen i mio. Potentialet i mio. kr., 1,84 1,5 5,51 1,5 1,,5,,94,9,46,59 Bortfald af Information om eksisterende sag,79,48,1 Fremtidige Note: UDK område. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om eksisterende sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og skanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (8), Papir Post(18), Personlig fremmøde(78), (69), SMS (), Telefon (199), Web(74). Kilde: BCG analyse Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx ,1 Information om eksisterende sag 8,1 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

7 Barselsdagpenge Området er 1. prioritet, da 9% af målgruppen er klar til digital kommunikation Udbredt selvbetjeningsløsning og parat målgruppe resulterer i højt potentiale Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af eksisterende Brugervenlighed i eksisterende digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er yngre og med øget assistance kan digitaliseringsgraden nå 9% Ingen væsentlige juridiske barrierer Din barsel er udbredt til 95 kommuner iflg. leverandør Din barsel er på selvbetjeningsniveau N.a. Nøgleantagelser for fremtidig situation ~, mio. analoge gøres digitale sløsning bliver implementeret igennem UDK Implementeringsudgifter svarer til implementering af nuværende løsning i kommuner I alt 6 mio. kr., som inkluderer projektledelse og anskaffelsesomkostning og løft af brugervenlighed I alt,7 mio. kr. i varige driftsudgifter Digitaliseringsgrad kun på 7% trods tilgængelig løsning Området har lave barrierer for digitalisering Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx Barrierer 6 Mio. kr. 4 - Årligt nettopotentiale (mio. kr. ) Info. Transakt Mellem Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support 1-15 Barselsdagpenge Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

8 Initiativbeskrivelse: Barselsdagpenge Bølge, udbredt selvbetjeningsløsning med digital moden målgruppe situation - transaktions Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af Barselsdagpenge, KLE..8 Kanalpris gruppering Gruppe /Mellem Jura Ingen væsentlige barrierer Målgruppens parathed Det vurderes, at 9% af målgruppen er parat til digital kommunikation digitale modenhed / teknik KMD udbyder løsningen Din Barsel som er udbredt til 88 kommuner med en udbredelse til 8 % af befolkningen. Henter registerdata ved log-in, samt har integration til fagsystemet KMD Dagpenge. Derudover udbyder NNIT en løsning. Brugervenlighed / tilgængelighed: N.a. Ikke blevet screenet Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag N.a. N.a. Målgruppe Digitaliseringsgrad kan muligvis nå højere op ved øget assistance Jura Ingen væsentlige barrierer Investeringer Tilgængelige af forholdsvis høj kvalitet med en meget høj udbredelsesgrad. Bedste løsning implementeres centralt af UDK Udvikling i kanalmix Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx 7 Samlet 5 # transaktions ' (%) 5 (4%) (1%) Personlig 78 (16%) 1 (%) Papirpost 6 (5%) 1 (%) 77 (15%) 4 (1%) Telefon 17 (%) Digital post Nu 117 (4%) 7 (5%) Fremtid (%) niveau (%) (%) niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) niveau 15 (1%) 447 (9%) niveau 496 (1%) 496 (1%) Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

9 Barselsdagpenge Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 7. til 5. Potentialet ved reduktion af info-ne er 6,9 mio. kr. Volumen i mio.,8 Potentialet i mio. kr. 8 6,9,6,6,4,7,1 6 5,7 1,86,4,,,8,18 Bortfald af Information om eksisterende sag,5,15,1 Fremtidige Information om eksisterende sag Note: UDK område. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om eksisterende sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og skanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (15), Papir Post(), Personlig fremmøde(15), (1), SMS (), Telefon (19), Web(48). Kilde: BCG analyse Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx 8 4 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

10 Folkepension klar til udbredelse God løsning på markedet, mindre forbedringer til brugervenlighed nødvendigt Udbredt selvbetjeningsløsning kan anvendes Samlet nettopotentiale på 4 mio. kr. Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af eksisterende Brugervenlighed i eksisterende digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er mindre parat til digitalisering end resten af befolkningen. 7% kan anvende selvbetjening Ingen væsentlige barrierer for digitalisering Udbredt selvbetjeningsløsning er tilgængelig på niveau Kan anvendes til flere områder og opdateres løbende af udbyder Brugervenligheden er OK Digitaliseringsgrad ~19% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,1 mio analoge gøres digitale sløsning bliver implementeret igennem UDK Implementeringsudgifter beløber svarer til implementering af nuværende løsning i kommuner I alt 6 mio. kr., som inkluderer projektledelse og anskaffelsesomkostning og løft af brugervenlighed Varige driftsudgifter på,7 mio. kr. i alt Området er klar til digitalisering Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx Barrierer 9 Mio. kr. 4 - Årligt nettopotentiale (mio. kr. ) Info. Transakt Mellem Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Folkepension Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

11 Initiativbeskrivelse: Folkepension Bølge, mest udbredte løsning tilpasses og anvendes centralt i UDK situation - transaktions situation Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af folkpension, KLE nr...4 Kanalpris gruppering Gruppe / Jura Ingen væsentlige juridiske barrierer ifølge spørgeskema Målgruppens parathed Målgruppen menes mindre parat til digital kommunikation. Målgruppen består af ældre mennesker, og antages derfor at 7% er klar til digital kommunikation digitale modenhed / teknik Flere findes; Pensionsguide (KMD) er udbredt til 85 kommuner, Dafolo 5 kommuner og KI i 1 kommuner. 64% af befolkningen er dækket af KMD. KMDs løsning er teknisk på selvbetjeningsniveau. Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Mellem Nødvendigt før lov: Tekster skal forbedres Særligt skal gøres noget ved: Tilføj mulighed for vedhæftning af dokumentation Målgruppe Målgruppen kan have behov for assistance Jura Ingen Investeringer Mellem Implementeres centralt gennem UDK Samlet Mellem 5 Brugervenlighed / tilgængelighed: KMD løsningen fungerer rent kommunikativt godt, men kræver også en del forhåndsviden omkring pension og indkomstforhold. Man kan ikke medsende dokumentation. Løsningen scorer overordnet set på brugervenlighed. Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Forløb og flow Sprog og tekst Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem KMD KI Dafolo Alle # transaktions ' (%) Udvikling i kanalmix Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx (6%) 7 (1%) Personlig 77 (8%) 8 (1%) Papirpost 8 (%) (1%) 57 (1%) 1 (8%) Telefon 14 (5%) 5 (%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) niveau (1%) (%) niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) niveau 46 (17%) 195 (7%) niveau 78 (1%) 78 (1%) Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

12 Folkepension Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 7. til 5. Potentialet ved reduktion af info-ne er 8,8 mio. kr. Volumen i mio.,6,5, Potentialet i mio. kr. 1 8,88,4,,,,9,7,1 Bortfald af Information om eksisterende sag,,16,16 Fremtidige Note: UDK område. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om eksisterende sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og skanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (5), Papir Post(14), Personlig fremmøde(8), (), SMS (), Telefon (19), Web(1). Kilde: BCG analyse Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx ,84 Information om eksisterende sag,4 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

13 Underholdsbidrag digitaliseres yderligere sløsningen er lettilgængelig og teknisk avanceret Lettilgængelig selvbetjeningsløsning, med høj digitaliseringsgrad Moden og lettilgængelig løsning resulterer i højt potentiale ved digitalisering Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af eksisterende Brugervenlighed i eksisterende digitaliseringsgrad Rating Målgruppe vurderes til at være som resten af befolkningen. 8% af målgruppen er parate til digital kommunikation Ingen umiddelbare barrierer 71 kommuner har en moden selvbetjeningsløsning Lettilgængelig løsning, der kan gennemføres af de fleste digitaliseringsgrad på 56% Nøgleantagelser for fremtidig situation ~, mio. analoge gøres digitale sløsning bliver implementeret igennem UDK Implementeringsudgifter beløber svarer til implementering af nuværende løsning i kommuner I alt mio. kr., som inkluderer projektledelse og anskaffelsesomkostning og løft af brugervenlighed Varige driftsudgifter på i alt,8 mio. kr. Underholdsbidrag har en høj prioritet i bølgeplanen Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx Barrierer 1 Mio. kr. 1-1 Årligt nettopotentiale (mio. kr. ) Info. Transakt Mellem Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Underholdsbidrag Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

14 Initiativbeskrivelse: Underholdsbidrag Bølge, brugervenlig løsning er tilgængelig situation - transaktions situation Beskrivelse Obligatorisk digitalisering af Underholdsbidrag, KLE nr..15. Kanalpris gruppering Gruppe /Mellem Jura Ingen væsentlige juridiske barrierer ifølge spørgeskema Målgruppens parathed Målgruppen menes er være på niveau med resten af befolkning. 8% digitaliseringsgrad antages i fremtiden Forudsætninger for fuld digitalisering på optimalt modenhedsniveau Forudsætning Brugervenlighed og tilgængelighed Omfang af nødvendige tiltag Særlige tiltag Målgruppe Ingen Nødvendigt før lov: Tekster kan forbedres samt positiv knapper tilrettes Særligt skal gøres noget ved: Mulighed for at gå tilbage i løsningen kan integreres med eindkomst 5 digitale modenhed / teknik Flere er tilgængelige; KMD, Resultmaker, KI og Dafolo. Mest avancerede løsning vurderes til at være på niveau Brugervenlighed / tilgængelighed: KMD løsningen fungerer rigtig godt, og vurderes at kunne anvendes af de fleste uden problemer (MV screening = ). Resultmaker er ligeledes en god løsning, men indeholder en del kancellisprog Data og oplysninger Teknik og design Tilgængelighed Forløb og flow Sprog og tekst Optimalt fremtidigt digitalt modenhedsniveau: (Som bedste kommune i dag) 1 "Flad blanket" Feltvalidering Egenskaber i selvbetjeningsløsningen Egenskaber ikke løst af selvbetjeningsløsningen Afleverer data til ESDH Afleverer data til fagsystem KMD Resultmaker Alle Jura Ingen væsentlige barrierer Investeringer Mellem Implementeres centralt gennem UDK Udvikling i kanalmix Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx 1 Samlet # transaktions (Mio.) (11%) 15 (5%) Personlig 7 (%) Papirpost 6 (1%) (1%) Telefon 8 (6%) (1%) (5%) (%) (1%) Digital post Nu (%) Fremtid (%) niveau 46 (15%) (%) niveau 1 Effektive digitale kanaler (%) (%) niveau 1 (4%) 49 (8%) niveau 1 (1%) 1 (1%) Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

15 Underholdsbidrag Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 15. til 1. Potentialet ved reduktion af infone er,7 mio. kr. Volumen i mio. Potentialet i mio. kr.,,8,15 4,7,,1,,18,1,8,7 Bortfald af Information om eksisterende sag,1,9, Fremtidige Note: UDK område. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om eksisterende sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og skanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (4), Papir Post(1), Personlig fremmøde(15), (), SMS (), Telefon (44), Web(68). Kilde: BCG analyse Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx 14 1,1 Information om eksisterende sag,7 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

16 Børnetilskud er klar til digitalisering Flere tilgængelige på området Digitalisering giver 1 mio. kr. i vedvarende nettogevinst ved løft til bedste løsning Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af eksisterende Brugervenlighed i eksisterende digitaliseringsgrad Rating Målgruppe vurderes til at være som resten af befolkningen. 8% af målgruppen er parate til digital kommunikation Ingen umiddelbare barrierer 75 kommuner har en moden selvbetjeningsløsning () 45 kommuner har en selvbetjeningsløsning på niveau Lettilgængelig løsning med mindre fejl, der burde være lette at rette 4% digitaliseringsgrad Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,1 mio. analoge gøres digitale sløsning bliver implementeret igennem UDK Implementeringsudgifter beløber svarer til implementering af nuværende løsning i kommuner I alt 6 mio. kr., som inkluderer projektledelse og anskaffelsesomkostning og løft af brugervenlighed Varige driftsudgifter på i alt,8 mio. kr. Prioritet Området har høj prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx Barrierer 15 Mio. kr. 1-1 Årligt nettopotentiale (mio. kr. ) Info. Transakt Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Børnetilskud Mellem Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

17 Børnetilskud Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 14. til 15. Potentialet ved reduktion af info-ne er,4 mio. kr. Volumen i mio.,,9,14 Potentialet i mio. kr.,5,44,,1,,,9,1,4 Bortfald af Information om eksisterende sag,15,1,5 Fremtidige Note: UDK område. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om eksisterende sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og skanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(1), (), Papir Post(11), Personlig fremmøde(14), (1), SMS (), Telefon (6), Web(8). Kilde: BCG analyse Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx 16, 1,5 1,,5, 1,68 Information om eksisterende sag,76 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

18 Varmetillæg Ansøgning om varmetillæg kan gøres via nuværende selvbetjeningsløsning fra folkepension Udbredt løsning på folkepensionsområdet kan benyttes til varmetillæg Lettilgængelig, men lavt potentiale Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af eksisterende Brugervenlighed i eksisterende digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er mindre parat end resten af befolkningen til digitalisering. 7 % kan anvende selvbetjening Ingen væsentlige barrierer for digitalisering Pensionsguiden er udbredt til 85 kommuner. sløsning på niveau Brugervenligheden er tilstrækkelig 1% digitaliseringsgrad Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,5 mio. analoge gøres digitale sløsning bliver implementeret igennem UDK Omkostninger afholdes ved digitalisering af folkepension Området er klar til digitalisering Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx Barrierer 17 Mio. kr Årligt nettopotentiale (mio. kr. ) Info. Transakt. 14 Mellem Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support Varmetillæg Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

19 Varmetillæg Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 5. til 6. Potentialet ved reduktion af info-ne er 1,6 mio. kr. Volumen i mio.,15 Potentialet i mio. kr.,,1,5,,11,7,5,5,, Bortfald af Information om eksisterende sag,6,4, Fremtidige Note: UDK område. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om eksisterende sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og skanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (1), Papir Post(4), Personlig fremmøde(14), (), SMS (), Telefon (1), Web(). Kilde: BCG analyse Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx 18 1,5 1,,5, 1,1 Information om eksisterende sag,49 1,59 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

20 Børneydelse Simple blanketter tilgængelig, etablering af selvbetjeningsløsning niveau 1 nødvendig Kun simple blanketter tilgængelige Implementering af selvbetjeningsløsning niveau 1 giver 5 mio. kr. i vedvarende gevinster Målgruppeparathed Rating 8% af målgruppen er parate til digital kommunikation Mio. kr Juridiske barrierer Udbredelsen af eksisterende Brugervenlighed i eksisterende digitaliseringsgrad Krav om partshøring Kun simple blanketter tilgængelig på området sløsning 1 skal bygges Simple blanketter 1% nuværende digitaliseringsgrad Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,6 mio analoge gøres digitale sløsning bliver implementeret igennem UDK Implementeringsudgifter beløber svarer til implementering af nuværende løsning i kommuner Der etableres en simpel selvbetjeningsløsning på niveau 1 I alt mio. kr., som inkluderer projektledelse og anskaffelsesomkostning og,9 mio. kr. i varig drift Prioritet 8 Området har prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx Barrierer 19-5 Årligt nettopotentiale (mio. kr. ) Børne- og ungeydelse Mellem Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

21 Børne- og ungeydelse Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 14. til 14. Potentialet ved reduktion af info-ne er,5 mio. kr. Volumen i mio.,,8,14 Potentialet i mio. kr.,5,46,,1,,,9,1,4 Bortfald af Information om eksisterende sag,14,1,5 Fremtidige Note: UDK område. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om eksisterende sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og skanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (4), Papir Post(), Personlig fremmøde(1), (), SMS (), Telefon (7), Web(85). Kilde: BCG analyse Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx, 1,5 1,,5, 1,74 Information om eksisterende sag,7 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

22 Opsat pension sløsning fra folkepension benyttes Udbredt løsning på folkepensionsområdet benyttes til opsat pension Lettilgængelig, men lavt potentiale Målgruppeparathed Juridiske barrierer Udbredelsen af eksisterende Brugervenlighed i eksisterende digitaliseringsgrad Rating Målgruppen er mindre parat til digitalisering. 7 % kan anvende selvbetjening Ingen væsentlige barrierer for digitalisering Pensionsguiden er udbredt til 85 kommuner sløsning på niveau Brugervenligheden er tilstrækkelig (MV screening = ) % af ne på området er digitaliseret Nøgleantagelser for fremtidig situation ~,1 mio. analoge gøres digitale sløsning bliver implementeret igennem UDK Omkostninger afholdes ved digitalisering af folkepension Området er klar til digitalisering Prioritet Prioritet Prioritet 1 Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx Barrierer 1 Mio. kr. 1-1 Årligt nettopotentiale (mio. kr. ) Info. Transakt. 14 Engangsomkostninger IT/omstilling Engangsomkostninger support 1 15 Opsat pension Mellem Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

23 Opsat pension Potentiale ved at reducere informations Antallet af informations reduceres med 7. til 6. Potentialet ved reduktion af info-ne er,6 mio. kr. Volumen i mio.,15 Potentialet i mio. kr.,8,1,7,66,1,6,6,5,,1,1, Bortfald af Information om eksisterende sag,6,6,1 Fremtidige Note: UDK område. Der er beregnet potentiale på to slags informations: Information om eksisterende sag og. Der beregnes ikke potentiale for Web og skanalen. Reduktion i informations sker på følgende kanaler (i tusind): Chat (),Digital Post(), (), Papir Post(1), Personlig fremmøde(6), (), SMS (), Telefon (6), Web(54). Kilde: BCG analyse Ob dig kom bilag - selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.pptx,4,,, Information om eksisterende sag,44 Copyright 1 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Forår Kommunernes henvendelser. Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL Forår 2012 Kommunernes henvendelser Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, KL ŀ1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentationen af henvendelserne vigtigt?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5.

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5. Henvendelsesmønster i Nyborg Kommune Afrapportering efter National Tælleuger 2011 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012

Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual. 16. november 2012 Model til beregning af de kommunale konsekvenser af digitaliseringsaftalen Manual 16. november 2012 Formålet med modellen Hvad er modellens formål... At de enkelte kommuner kan udregne hvilken effekt økonomiaftalen

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013

Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Sådan kommunikerer borgerne med kommunerne Efteråret 2013 Resultatet af de fælleskommunale tælleuger en del af projektet KOMHEN 2.0. Status for bl.a. anvendelse af selvbetjening, henvendelsestyper, kommunale

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Status for økonomien vedr. Udbetaling

Status for økonomien vedr. Udbetaling Status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark juli 2012 Indhold Side Status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark juli 2012... 1 1. Hovedbudskaber...1 2. Administrationsbidrag indenfor baseline...2 3.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

KOM VIDERE MED SELVBETJENING

KOM VIDERE MED SELVBETJENING ANBEFALINGER TIL AT ØGE DIGITALISERINGSGRADEN PÅ OMRÅDER I BØLGEPLANEN FOR OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING NOVEMBER 2015 KOM VIDERE MED SELVBETJENING Anbefalinger til at øge digitaliseringsgraden på

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015

Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015 Maj 2016 Indhold 1 Indledning... 2 Målsætningerne... 2 1.1.1 Digital selvbetjening på øvrige områder... 2 Opfølgning på digitalisering af kommunikationen...

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

Henvendelsesmønster i Varde Kommune ~ afrapportering efter National Tælleuge 2011 (KomHen 2.0)

Henvendelsesmønster i Varde Kommune ~ afrapportering efter National Tælleuge 2011 (KomHen 2.0) Henvendelsesmønster i Varde Kommune ~ afrapportering efter National Tælleuge 2011 (KomHen 2.0) Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1036013, Sag 995320 Indledning Som et led i

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice September 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Ændret fremgangsmåde i behandling af tilflytning...

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Kommunedagene januar 2016 Dagsorden 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion 2. Hvad er med i de 78 kr? 3. Snitflader - KOMBITs

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet

1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet 1.2. Alle borgerne betjener sig selv på nettet Side 1 af 14 Målsætning Målsætningen om fuld digital kommunikation i kommunerne og staten fordrer, at der foretages en række overvejelser om antallet af områder,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 1309 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13810 Senere

Læs mere

SOCIAL PENSION. Udfasning og etablering af ny løsning. v/martin Palm Krener, projektleder

SOCIAL PENSION. Udfasning og etablering af ny løsning. v/martin Palm Krener, projektleder SOCIAL PENSION Udfasning og etablering af ny løsning v/martin Palm Krener, projektleder HVAD ER KMD SOCIAL PENSION? Hvad er KMD Social Pension? KMD Social Pension er et system til håndtering af ydelser

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Borgerservice i Danmark 2030 hvad kan vi vente os?

Borgerservice i Danmark 2030 hvad kan vi vente os? Borgerservice i Danmark 2030 hvad kan vi vente os? Lov om kommunale Borgerservicecentre trådte i kra5 1. november 2005, og blev gennemført i sin helhed pr. 1. januar 2007, hvor kommunalreformen trådte

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningen sendes til: pijen@assens.dk 1. Projektnavn / betegnelse Angiv projektnavn/betegnelse: Det digitale Bibliotek (Danskernes digitale Bibliotek)

Læs mere

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Bølge 3 på Virk.dk Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Agenda Kort om Virk Bølge 3 på erhvervsområdet områder og mål Hvad gør Virk? Hvad gør I? Virk.dk og bølge 3 Bølge 1 og 2 primært borgerrettede

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi 2016-2018 September 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITALE FOKUSOMRÅDER 2016-2020...

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere