SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?"

Transkript

1 SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse har været et fokusområde på Sofendalskolen flere år. Lærerne på LP-skolen er vant tl at arbejde med dagsordner og øvrge faste elementer, der skaber struktur og ro klasserne. Hvor lærerne tdlgere typsk har fortalt eleverne, hvad de skal lave, har debatterne om folkeskolereformen bevrket, at der nu tales mere om, hvad eleverne skal lære. Lærngsmålene er kommet fokus, og skolen har valgt at lade de fre fagudvalg være omdrejnngspunktet drøftelserne af mål og struktur den nye skoledag. Når der skal tages udgangspunkt lærngsmål, og hver elev skal udfordres maksmalt, er det vgtgt, at v får en tydelg progresson undervsnngen fra klasse. Der skal være sammenhæng lærngen, og alle lærere skal kende sammenhængen. Fagudvalgene har drøftet progressonen og udarbejdet oplæg om prorterede lærngsmål og metoder. Det har været en rgtg god proces, hvor der er blevet tænkt på tværs af klasser og afdelnger, sger konst. vceskoleleder Krstne Jørgensen. V har lge haft en pædagogsk weekend, hvor lærerne gav udtryk for, at de har fået meget ud af processen fagudvalgene. De gav også udtryk for, at de gerne vl arbejde lodrette team. Afdelngsteam under - støtter arbejdet med lærngsmål, ford de øger mulghederne for holddannelse på tværs af årgange. Derfor vl v også næste år tænke mere fagteam og afdelngsteam end årgangsteam. Det er vgtgt, at progressonen undervsnngen fra årgang tydelggøres, sger konst. vceskole leder Krstne Jørgensen. Seks års arbejde med LP-modellen har tlført Svenstrup Skole stor vden om klasserumsledelse. Sde 4 Det er godt at have regler og ro klassen. Det fastslår 4.a på Vester Marendal Skole. Sde 6

2 Struktur og varaton På den pædagogske weekend fk medarbejderne fastlagt den overordnede struktur for den skoledag, som eleverne vl blve præsenteret for fra næste skoleår. Et gennemgående element strukturen er, at alle skoledage ndledes med en samlng, hvor klassen nformeres om dagens lærngsmål og eksempelvs har faglg fordybelse, læsebånd, understøttende undervsnng eller bevægelsesbånd. Efter samlngen er der faglg undervsnng, som nkluderer understøttende undervsnng, selvvalgte pauser, holddelng og bevægelse. I mddagspausen kan der foruden spsnng være elevsamtaler, bevægeaktvteter, understøttende undervsnng og muskskoleaktvteter. Herefter er der gen faglg undervsnng. Skoledagen afsluttes med en samlng, hvor målene evalueres, og man ser frem på morgendagens aktvteter. I kommende skoleår lgger lektehjælpen efter samlngen, men lektehjælpen vl blve ntegreret skoledagen, når den blver oblgatorsk. Moduler med fordybelse Det er tanken at arbejde med fordybelsesmoduler af tre ugers varghed efterfulgt af en uge med evaluerng og opsamlng. I august kan eleverne f.eks. have ldt flere lektoner dansk, krstendom, hstore og sprog og ldt færre lektoner øvrge fag. Måneden efter kan naturfagene være fokus. Modulopbygnngen forbedrer mulghederne for holddannelse og tværfaglg undervsnng. En anden fordel er, at lærerne har bedre td tl at forberede aktvteter de uger, hvor der kke er fokus på deres fag. Den understøttende undervsnng skal ndtænkes hele skoledagen. V tænker også bevægelse nd fagene, eksempelvs form af cooperatve learnng, som mange allerede benytter. Det blver en helt anden og meget mere vareret skoledag. Klasseledelsen blver meget vgtg, for dagen må kke smuldre for elever, der har behov for struktur. Det blver væsentlgt at forklare grundgt, hvad der er på programmet dag, og det blver væsentlgt at nformere forældrene. Lærngsmålene skal være tydelge for både elever og forældre, sger Krstne Jørgensen. Systematsk evaluerng Arbejdet fagudvalgene har allerede sat sg spor undervsnngen. På 3. årgang fortæller lærerne Katrne Mejlhede og Anne Behncke, at de er blevet mere bevdste om at fortælle eleverne om lærngsmålene. De to lærere har været glade for møderne danskteamet, hvor de har øvet sg at defnere lærngsmål og vendt ddaktkken med kolleger, de normalt kke samarbejder med. Katrne Mejlhede undervser også engelsk, hvor det bl.a. har været spændende at drøfte, hvad eleverne på 3. årgang skal kunne, når de begynder at få engelsk 1. klasse. Katrne Mejlhede og Anne Behncke ser det som en klar fordel, at der kun er fre lærere ndskolngen. Det er let at arbejde med holddannelse og enkelt at udøve klasserumsledelse. V har altd arbejdet meget med strukturen vores fælles klasse. V vser på smartboardet, hvad de skal arbejde med en lekton, og nu gør v også mere ud af at fortælle, hvorfor de skal arbejde med opgaven. De skal vde, hvad de forventes at lære. Bagefter evaluerer v og taler om, hvad de fk lært, sger Katrne Mejlhede. Anne Behncke fremhæver porteføljerne, som eleverne 3. klasse har arbejdet med sden 1. klasse. Porteføljerne tydelggør elevernes faglge udvklng, men de bruges også som evaluerngsredskaber. Når klassen arbejder med forløb, sætter eleverne lærngsmålet nd mappen og tlføjer løbende produkter, der vser, at de har lært det, de skulle. Porteføljerne er med tl at øge engagementet, da eleverne fnder det spændende at bladre sderne gennem og vse, hvad de har lavet. Motverede udskolngselever I udskolngen er det kke altd let at skabe ro og engagement. Men Bjarne Poulsen, der undervser matematk og naturfag, fortæller, Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Grøn: fokus på matematk og naturfag Rød : fokus på dansk, sprog, krstendom og hstore Blå : fokus på værkstedsfag, dræt Gul: fokus på de tmeløse fag/særlge uger fx sundhedsuge, uge sex, skolefestuge, færdselslære, hyttetur Eksempel: el: August måned (Rød d og gul blok hvor der er fokus fordybelse dansk, kr. dom, hstore og sprog. Der er fortsat trænngsopgaver nden for de øvrge fagområder (matematk, tk, N/T) samt dræt. Allele fag tager udgangspunkt de lærngsmål, der er gældende for peroden. Der arbejdes så vdt mulgt med holddelng nden for både årgangen og lodret afdelngen, hvor det gver menng forhold tl børnenes lærng. Evaluerng af fordybelsesfagene esfagene og opfølgnng herpå evt. fremlæggelser Hvor langt er v fht. Matematk og naturfag evt. en fagdag Evt. valgdag (et fokusområde nden n for fordybelsesfagene ellerer nden for de øvrge fag) Socalt arrangement (gul blok) Mandag Trsdag Onsdag Torsdag Fredag Samlng: Lærngsmål Samlng: Lærngsmål Samlng: Lærngsmål Samlng: Lærngsmål Samlng Opsamlng på såvel fordybelsesfag som øvrge fag. * Hvor langt nåede v forhold tl målene? * Td tl trænng af ndvduelle mål og opgaver, der mangler * Hvad skal v have fokus på næste uge? e? Evt. valgfredag (fordybelse et område) Samlng: Opsamlng og Samlng: l Opsamlng og Samlng: Opsamlng og Samlng: Opsamlng og Samlng g evaluerng evaluerng evaluerng evaluerng Lektehjælp Lektehjælp Lektehjælp Tre plancher, der llustrerer tankerne bag den modulopbyggede struktur, som skolen vl arbejde med fra næste skoleår. Der tænkes fordybelse og varaton og daglge samlnger, der skaber struktur hverdagen. 2

3 at de 27 elever hans 7. klasse er endog meget motverede og rolge. Årsagen er, at skolen for to år sden lancerede en profleret udskolng, hvor eleverne alt efter nteresse vælger mellem en humanstsk profl, en naturfaglg profl og KUB-proflen (krop, udtryk og bevægelse). Eleverne har ekstra lektoner deres proflfag, og der arbejdes meget tværfaglgt. Der arbejdes også med projekter, hvor eleverne vælger sg nd på nteressebetonede hold. V prøver at skabe en korpsånd, så eleverne ved, hvad det vl sge at være naturfaglg. V har forventnnger tl dem, og deres engagement er meget stort. V oplever stort set kke uro lektonerne, sger Bjarne Poulsen. Når den store 7. klasse begynder på et nyt emne, udarbejder Bjarne Poulsen lærngsmål, som han deler med eleverne på nettet. Nogle gange er lærngsmålene dfferenterede. Klassen arbejder udelukkende t-baseret og har derfor et mappesystem, der også fungerer som portefølje. Bjarne Poulsen beder ofte eleverne om selv at overveje, hvor meget de mener at kunne nå på en tme. Efter tmen skal de vurdere, om de Den proflerede udskolng er meget motverende for eleverne, fastslår naturfaglærer Bjarne Poulsen. nåede det, de vlle, og fk lært det, de skulle. Bjarne Poulsen har været glad for den trænng lærngsmål, som arbejdet fagudvalget har gvet ham de forløbne måneder. Det har helt klart styrket naturfagskultu- Katrne Mejlhede har haft meget ud af at drøfte lærngsmål med kollegerne danskudvalget. ren på skolen, at v har fået talt om lærngsmål på de enkelte årgange. V har haft nogle gode pædagogske og ddaktske drøftelser. Det har også været godt for os udskolngslærere at få større ndblk, hvad eleverne har lært, når de begynder 7. klasse Anne Behncke gennemgår dagens opgaver med sn 3. klasse og forklarer, hvorfor de skal arbejde med dem. 3

4 Et fælles sprog Seks års arbejde med LP-modellen har tlført lærerne på Svenstrup Skole stor vden om klasseledelse og deres egen betydnng for lærngsmljøet klassen. LP handler meget om klasseledelse. V har fået et fælles sprog og en fælles forståelse. Vores kortlægnnger af undervsnngsmljøet bekræfter, at eleverne er glade for at være her, og at LParbejdet har gjort os rgtg gode tl klasseledelse, sger LP-koordnator og ndskolngslærer Dorthe Flou, Svenstrup Skole. Sden Svenstrup Skole blev LP-skole 2008, har Dorthe Flou og skoleleder Me Holm konstateret, hvordan LP-tankegangen er kommet stadg mere nd under huden på medarbejderne. I LP-modellen kgger man automatsk på sg selv som lærer. Læreren og teamet kan være en opretholdende faktor, når der er problemer med en elev eller en klasse. I teamsamarbejdet lgger, at man rykker sammen og laver LP-analyser. Der er ngen, der kommer tl trvselspersonen med et problem, uden at der er lavet en analyse. Når v sdder Trvselsforum, er det også LP-tankegangen, der er den bærende, sger Me Holm. Byder nd teamet Dorthe Flou fremhæver teamsamarbejdet som afgørende for undervsnngen. Elevernes lærng hvler på tre kompetencer hos læreren faglghed, relatonskompetence og klasseledelse. Hver sær kan v Elevernes spontane modtagelse af ndskolngslærer Dorthe Flou vser med al tydelghed, at hun er god tl at bemærke dem og opbygge relatoner. kke være lge stærke på alle tre felter, men teamet kan v byde nd med det, v er bedst tl, sger Dorthe Flou og tlføjer, at god klasseledelse starter fra morgenstunden. Derfor møder hun lghed med alle kollegerne hver morgen 10 mnutter før rngetd for at tage mod eleverne og sge godmorgen. Dagens program skrves på tavlen, og eleverne fnder deres bbloteksbøger og læser et kvarter som en god start på dagen. Struktur og faste elementer, eksempelvs de daglge 10 mnutters dødbold, gver ro. Det samme gør en anerkendende dalog. Dorthe Flou tager sg god td tl at tale med børnene, tl at gve en skulder et klem og kommentere, hvs en elev er blevet klppet eller Må v brænde ldt krudt af? spørger en dreng, og Dorthe Flou nkker. Fem mnutters løb den lange kældergang gver ro klassen bagefter. Ncola Lüdekng kan godt lde at undervse udskolngen, hvor der er plads tl ldt ron og snak og sjov. Men eleverne er aldrg tvvl om, hvem der bestemmer. 4

5 Klasserumsledelse foregår også pauser, forældresamarbejdet og samarbejdet med eksterne parter, sger skoleleder Me Holm. I har fundet ud af, at I er stærke sammen. Der er en helt anden ro hernde nu, sger trvselsperson Anne Paarup (forrest), der er på besøg Mette Ketwas klasse. har fået en ny jakke. Eleverne skal føle sg set og hørt. Og der skal tages de fornødne hensyn. I mn 2. klasse er der en elev, der helst skal sdde nd mod væggen og arbejde. Der er en, der har brug for en tmeout, og en, der skal sdde på en balancepude med knopper. V gør meget ud af at fortælle, hvorfor nogle elever har særlge rettgheder. De skal kende hnandens forudsætnnger, sger Dorthe Flou, der vedgår, at hun er typen, som elsker ndskolngselevernes umddelbare og vrge tlgang tl tngene. Særlge relatoner Naturfagslærer Ncola Lüdekng kan bedre lde at udøve klasseledelse udskolngen. Han foretrækker elever, der har alderen tl at forstå ldt ron. Elever, som man kan pjatte ldt med, uden at de glemmer, hvem der bestemmer klassen. Jeg undervser også ungdomsskolen og en ungdomsklub, hvor mange af mne elever kommer. Der er relatonerne anderledes og ldt mere afslappede. V laver nogle aktvteter sammen og er sammen på andre måder end klassen. I vnterferen spllede v f.eks. computerspl en hel dag. De kender mg og ved, at jeg gerne vl være sammen med dem. Det skaber nogle særlge relatoner, som jeg fører med nd klasseværelset, sger Ncola Lüdekng. Ncola Lüdekng er meget bevdst om Carl Olav Hansens teser om den gode crkel. Han fnder det ndlysende, at eleverne kke ser læreren, der snakker, hvs læreren kke ser eleverne. De ældste elever kan godt have en ldt sløset ndstllng tl mødetder. Derfor sørger han for at fremstå som et godt eksempel ved at være klassen og have materaler og udstyr tl undervsnngen klar, når det rnger nd. V har faste teammøder hver uge. Det et rgtgt godt, da det betyder, at v hurtgt kan få talt et problem gennem og få aftalt, om v f.eks. skal have forældrene kontaktet. V har også tæt kontakt tl Anne Paarup, der er skolens trvselsperson. Hun kommer ofte udskolngen og taler med elever, der har ldt ondt lvet, sger Ncola Lüdekng. Den vgtge trvselsperson Anne Paarup er trvselsperson på fuld td og central skolens LP-arbejde. Hun ser det som en vgtg opgave at aflaste lærerne, så de kan fokusere på det lærngsmæssge og lykkes med klasseledelsen. Samtdg fungerer hun som bndeled mellem klasse, PPR, forældre, de socale nstanser m.v. I dette skoleår har Anne Paarup og klasselærer Mette Ketwa en længere perode arbejdet med en klasse med særlge udfordrnger. Det er en klasse med dejlge, men meget forskellge elever. Der er flere med socale vanskelgheder og særlge udfordrnger, bl.a. AKT. Det er en sårbar klasse, hvor der hurtgt kan opstå stuatoner, som kræver handlng. Derfor er det guld værd, at v kan trække på Anne. Anne er vores lvsnerve, når det brænder på, eller v kan se, at der er en elev, der har det skdt. Hun sparrer med os vores analyser af klassen. Hun kender eleverne og taler med dem. Hun er med ved forældresamtaler og deltager møder med PPR og andre nstanser, så v får ldt luft, sger Mette Ketwa. Åbenhed har været et nøgleord arbejdet med klassen. Eleverne kender hnandens udfordrnger, og lærere og trvselsperson har gjort meget ud af at formdle, at forskellghed kan være en styrke. Forståelsen for forskellghederne er stor, men kke desto mndre er der stort behov for tydelghed, struktur og konsekvens klasseledelsen. Af samme årsag er klassen blevet tlført så mange nklusonsmdler, at der er to lærere mange lektoner. Klasserumsledelse foregår kke kun klassen. Den foregår også pauser, forældresamarbejdet og samarbejdet med parter uden for skolen. V har nvesteret meget, at lærerteamet og trvselspersonen har haft ressourcer tl at arbejde med relatonerne klassen. Men det har været det hele værd, når man ser, hvor godt eleverne har det sammen klassen dag. Der er kommet en helt anden ro, sger Me Holm. 5

6 Godt at have regler klassen 4.a på Vester Marendal Skole er aldrg tvvl om dagens program og de regler, der gælder for samværet klassen. I 4.a på Vester Marendal Skole er der tre vgtge regler, som eleverne selv nævner, at de bør efterleve. De må kke afbryde hnanden, de må kke løbe på gangen, og de må kke fjolle rundt, mens de spser mddagspausen. Sdstnævnte regel er tlføjet fra ndeværende skoleår, ford de nu sdder alene klassen og spser. Eleverne fortæller, at de for det meste kan overholde reglerne. De kan også godt tysse på hnanden. En dreng forklarer, at der også er nogle uskrevne regler. For eksempel er det vgtgt at holde orden på puderne klassens hyggehjørne. For ellers fjerner deres klasselærer, Camlla Jakobsen, dem. Det er heller kke godt at løbe klassen. V skal behandle hnanden, som v selv vl behandles, fastslår han og tlføjer, at det er godt at have regler. En pge fortæller, at de kke må bruge deres Chromebooks pauserne. Men det er faktsk orden, for forbuddet skyldes, at de har godt af at komme ud og bevæge sg og få noget frsk luft. En tæt relaton Camlla Jakobsen og matematklærer Anders Larsen fremhæver et godt team sam arbejde som et væsentlgt element deres klasseledelse. Der er generel enghed om pædagogkken og ddaktkken deres team, og eleverne 4.a er aldrg tvvl om, hvor de har deres lærere. V har fået skabt en tæt relaton. De kender os så godt, at v næsten kun behøver at kgge på dem for at få ro. De kan mærke, at v voksne gver meget af os selv. De kan mærke, at v nteresserer os oprgtgt for dem og har ambtoner på deres vegne. V er rollemodeller, som de spejler sg, og det er dejlgt at opleve, hvordan de udvkler sg, sger Camlla Jakobsen Det har været vgtgt for os at opbygge en kultur, hvor det er orden at være dygtg. V vl gerne udfordre eleverne. I matematk arbejder v ofte med E-mat. Systemet er rgtgt godt, når eleverne har forskellge forudsætnnger, og alle skal udfordres. Nogle gange sger jeg, at eleverne kan skrve sg op på tavlen, hvs de føler sg skre opgaverne og gerne vl forklare dem for andre klassen. Der er megen lærng at skulle formdle, sger Anders Larsen. Anders Larsen har ndført et system, hvor klassen optjener pont, når de laver lekter tl tden, kommer tl tden, arbejder godt klassen osv. Omvendt får de mnuspont, hvs ndsatsen og ndstllngen kke har været acceptabel. Den aktuelle score står på tavlen og tlrettes daglgt op- eller nedadgående retnng. Anders er retfærdg nok. V skal op på 1000 pont for at få en belønnng, og v ved godt, at de sdste pont er de hårdeste at få. Men v får dem snart, konstaterer en dreng med overbevsnng stemmen. V må kke afbryde hnanden. V må kke løbe på gangen, og v må kke fjolle, når v spser. V skal behandle hnanden, som v selv vl behandles. Eleverne 4.a fortæller gerne om klassens regler. 6

7 Camlla Jakobsen skrver dagens plan på tavlen og forklarer, hvad de skal tænke særlgt over, når de analyserer flmen om drengen, der gk baglæns. Tydelge lærngsmål Det er kke kun den aktuelle pontsum, der står noteret på tavlen. Camlla Jakobsen skrver altd dagens program på tavlen og gennemgår lærngsmålene med klassen. Eleverne synes, det er godt at vde, hvad de skal arbejde med. Det gver ro, at de kke hele tden skal spørge Camlla om, hvad de skal lave. Jeg tænker meget over, hvordan jeg kan motvere eleverne. Jeg lægger vægt på at forklare lærngsmålene. Det er tydelgt, at det gver mere menng for dem at arbejde med en opgave, når de ved, hvad de skal lære af det. Nu arbejder v med en læseslange på væggen. Den er også meget motverende. Slangen blver længere og længere, jo flere sder de læser deres bbloteksbøger. V tæller op hver dag, og de er meget optagede af, om de har læst sder nok tl, at slangen kan gøres længere, sger Camlla Jakobsen. De to lærere lægger vægt på forudsgelghed og tydelghed, og de er meget enge om, at det også er vgtgt at have humoren med klassen. Lærerne må gerne lave ldt sjov med hnanden, så eleverne kan mærke, at de har det godt sammen. Der skal også være plads tl sjov lærere og elever mellem, og der skal være td tl en løbetur salen eller en tabelfangeleg, så der kommer vara - ton og bevægelse undervsnngen. Grethe Andersen: V skal vse eleverne, at v vl noget med dem. De skal udfordres og gøre sg umage. Det gver stolthed at lære. Vgtge teammøder Anders Larsen er klasselærer en 5. klasse, hvor udfordrngerne er anderledes end 4.a, og der er større behov for struktur. Han undervser også på 7. årgang, hvor skolens egne elever og tlkomne elever fra Kærbyskolen skal fnde sg tl rette nye klasser ud fra deres valg af lnje. En lærer kan opleve en elev på en bestemt måde, en anden lærer kan opleve eleven på en helt anden måde. Derfor er det rgtg godt at arbejde team. På teammøderne kan v tale om, hvordan v hver sær opfatter eleven og elevens eventuelle problemer. V kan tale om, hvordan v hver sær strukturerer undervsnngen. Det kan være, v kan få en bedre relaton tl eleven ved at gøre noget anderledes, sger Anders Larsen. Fokus på faglghed Vester Marendal Skole tog for flere år sden fat på at arbejde med den tyske professor Hlbert Meyers 10 teser for god Oprgtg nteresse, et godt teamsamarbejde, struktur og plads tl humor er nøgleord for Anders Larsen og Camlla Jakobsen deres klasseledelse. 7

8 Læseslangen fylder hele den ene væg og skal tl at ndtage den næste. Klassen tæller hver dag, hvor mange sder de har læst tlsammen. 100 sder udløser en forlængelse af slangen. undervsnng. Hlbert Meyer taler bl.a. om klare lærngsmål, strukturerng, tydelge præstatonsforventnnger og metodemangfoldghed. Teserne er en Vester Marendalsk udformnng blevet ntegreret lvet på skolen. Teserne matcher høj grad vsonerne folkeskolereformen. V har længe arbejdet med klare lærngsmål og systematsk evaluerng. V skal vse eleverne, at v vl noget med dem. At de skal gøre sg umage. De skal hele tden udfordres, sger skoleleder Grethe Andersen. V ved, at eleverne performer bedre på skoler, der har størst fokus på faglghed. Derfor arbejder v meget med test. V ønsker kke en sort og kedelg skole, men v vl vde, om lærngsmålene er nået. Lærerne kan presse sg selv med alt det, de gerne vl nå en klasse, men hvs eleverne kke har lært det, nytter det kke. V nteresserer os meget for, hvordan v kan gå nye veje. V har gang et projekt med en ph.d.-studerende, ford v er optagede af, om v kan omtænke undervsnngen. Om v kan undervse på nye og anderledes måder, som kan øge lærngen. Det gver stolthed at lære, og stolthed fremmer trvslen. De sdste syv-otte år har v lavet trvselsmålnger hvert år. V ved, hvordan klasserne har det. Hvs der er elever, der kke trves, træder trvselspersonen tl. Klasse - rums ledelse omfatter kke kun klasselæreren. Klasserumsledelse er et samspl. Et fællesskab, som nkluderer hele teamet, trvselspersonen og skolens ledelse som support, fastslår Grethe Andersen. SåDAn GØR VI: Udsendes elektronsk tl lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrge pædagogske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redakton: Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.), Afdelngen for Skoler Journalst Tnka Brøndum Foto: Maranne Andersen Layout: Grafker Lse Særker Forslag males tl Næste blad udkommer marts 2014 Skoleforvaltnngen Aalborg Kommune Godthåbsgade Nørresundby Tlf

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger Personlge kompetencer / alsdg personlgheds udvklng SMÅL At udvkler sg tl at have en god frhed tl at kunne egen menng, vse egen handlng så samlnger. Blve dygtgere tl barnet er god tl. Ved at regstrere udtryk

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

LVUfagbladet. VUC fylder rundt. VUC tester elever på teknisk skole. Bortvist for at sygemelde sig. Reform eller halvering af dagpenge

LVUfagbladet. VUC fylder rundt. VUC tester elever på teknisk skole. Bortvist for at sygemelde sig. Reform eller halvering af dagpenge LVUfagbladet 03 11 2008 VUC fylder rundt VUC tester elever på tens sole 8 Bortvst for at sygemelde sg 18 Reform eller halverng af dagpenge 22 L e d e r Foto Vbee Toft Lønommssonens angreb på den danse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Tillæg til Midt På Ugen uge 43 NYT FRA NOVEMBER 2016 SKIVE HANDELSSKOLE ÅBENT HUS. HANDELSGYMNASIET EUX/EUD BUSINESS LØRDAG 5/11 kl.

Tillæg til Midt På Ugen uge 43 NYT FRA NOVEMBER 2016 SKIVE HANDELSSKOLE ÅBENT HUS. HANDELSGYMNASIET EUX/EUD BUSINESS LØRDAG 5/11 kl. Tllæg tl Mdt På Ugen uge 43 NYT FRA NOVEMBER 2016 SKIVE HANDELSSKOLE ÅBENT HUS HANDELSGYMNASIET EUX/EUD BUSINESS LØRDAG 5/11 kl.10-14, g n l k v d u l t r e m Ram r e g n r d r o f d u g o e s udfoldel

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE Nummer 4 Aprl 1970 119. Årgang DEH STJERNE ^ ^ dag dn dag, dg." st januar barndommen går Krken ens morgen. dette løssalg Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE HAROLD B. LEE, af De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske

program 2014/15 ISHØJ UNGDOMSSKOLE Kolofon: Ishøj Kommune www.isung.dk Alt kan ske ISHØJ UNGDOMSSKOLE program 2014/15 Alt kan ske www.sung.dk Kolofon: Redakton: Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Tekster: Ida Wonsld, Gunnar Thuln, Rasmus Blchfeldt, Kenneth Strøm. Foto: Thomas

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN

FOCUS pa AUDIO-GRUPPEN NR.1 2. FEBRUAR 1978 23. ARGANG Entusasme og begejstrng præger lvet audo-gruppen. Her dskuteres vrgt reklameaktvteten for de nye produkter, hvoraf et -radoen 794 - står mdt på bordet. Fra venstre: PeterThesen,

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere