RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3"

Transkript

1 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret ID på den bruger, som har afgivet denne erklæring. Se forklaring i vedlagte vejledning. Skala: Karakterbogen indeholder 5 gyldige sager Antal delvist og helt afbrudte sager 2 Sagernes totale rådgiverhonorar 3 Dato for seneste evaluering mio. kr. 12. februar 2014 Note 1: Virksomhedens samlede rating beregnes som et vægtet gennemsnit. Som vægt benyttes rådgiverhonoraret. Note 2: Der opnås ikke en rating på sager, hvor evalueringen er blevet helt afbrudt, jf. side 3/3. Note 3: Prisniveau Se uddybende oplysninger på bagsiden.

2 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 2/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Nøgletal Vurdering BEC gennemsnit Antal sager Delopgaver 4 Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter 4,0 3,5 5 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner 4,0 3,6 5 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag 4,1 4,0 5 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog 4,2 4,0 5 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 4,1 3,8 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 4,6 4,1 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 4,2 4,0 5 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima 4,4 3,7 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 4,2 3,6 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 4,6 3,7 5 Tilfredshed 5 Loyalitet 6 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/brugere/naboer under byggeriet Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering Angivelse af tidligere bygherrers samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Angivelse af, om tidligere bygherrer vil benytte rådgiveren igen ved lignende projekter 4,4 3,6 5 4,1 4,0 5 4,4 3,7 4 4,2 3,8 5 4,6 4,1 5 Gennemsnit af vurderinger for delopgaver 4,3 3,8 Gennemsnit 7 4,3 3,9 Note 4: Vurdering af delopgaver er opgjort efter skalaen: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. Note 5: Kundetilfredshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilfreds, 3 = Tilfreds, 4 = Mere tilfreds, 5 = Særdeles tilfreds. Note 6: Kundeloyalitet er opgjort efter skalaen: 1 = Udelukket; 2 = Sikkert ikke; 3 = Muligvis; 4 = Sikkert; 5 = Helt sikkert. Note 7: Gennemsnit af vurderinger for delopgaver vægter 50 %. Tilfredshed og Loyalitet vægter hver 25 %.

3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 3/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Oplysninger om helt eller delvist afbrudte evalueringer Sager, som enten er blevet afbrudt, eller hvor parterne ikke blev enige eller ikke ønskede at medvirke. Ingen helt eller delvist afbrudte evalueringer.

4 Baggrunden og idéen med karakterbogen Byggeriets nøgletalssystem er et af flere initiativer, staten har iværksat for at fremme en mere fornuftig udvikling i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser og større produktivitet. Sådan bliver nøgletallene til Den enkelte virksomhed bliver bedømt af sin kunde og får udleveret et faktablad for hver enkelt opgave, de har fået evalueret. Når en virksomhed har tre faktablade, kan den få udleveret en karakterbog. Efterfølgende faktablade indregnes automatisk i karakterbogen Nøgletallene i karakterbogen er opgjort på grundlag af de rådgiveropgaver, virksomheden har fået evalueret. Evalueringen af en rådgiveropgave er gyldig i 3 år, hvorefter den udgår af karakterbogen. En karakterbog udvikler sig over tid i takt med at nye sager bliver tilføjet. Men læst her og nu viser den et billede af virksomhedens aktuelle kompetencer. Mulighed for kontrol Man kan få verificeret indholdet af en karakterbog. Kontakt Byggeriets Evaluerings Center og oplys virksomhedens CVR nummer og udskrivningsdato for karakterbogen. Centrets medarbejdere kan efterfølgende udføre kontrollen. Kort om Byggeriets Evaluerings Center Bag centret står et samlet byggeerhverv: Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, DI Byg, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Tekniq. Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan 5, 1401 København K Tel: Fax: web: Prisniveau Alle priser bliver regnet i 2004 niveau ved hjælp af byggeomkostningsindekset fra Danmarks Statistik. Dette gør de enkelte nøgletal sammenlignelige over en årrække. Ratingsystemet viser, hvor virksomheden placerer sig i forhold til gennemsnittet. Ratingsystemet er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center. Systemet er open source, dvs. at andre må benytte systemet. systemet er én blandt mange mulige metoder at anskue nøgletallene. Den enkelte bruger kan frit vælge at benytte Bygge Rating systemet eller andre metoder. Det vægtede gennemsnit af vurderingerne for de 15 nøgletal giver virksomhedens samlede rating som angivet i denne tabel: Gennemsnit A Meget bedre end gennemsnittet 5 B Bedre end gennemsnittet 4 C Som gennemsnittet 3 D Værre end gennemsnittet 2 E Meget værre end gennemsnittet 1 Vejledning til karakterbogen Tallene i karakterbogen er opgjort på baggrund af de rådgiveropgaver, som virksomheden har fået evalueret. Når virksomheden har fået evalueret mindst tre opgaver, kan den få udleveret en karakterbog. Virksomhedens erklæring En karakterbog er kun gyldig hvis den indeholder alle virksomhedens evaluerede sager. Virksomheden kan frit vælge evaluator på de enkelte sager. Det er dog virksomhedens ansvar at samle alle evalueringer hos den evaluator, der udsteder karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har ikke mulighed for at kontrollere om virksomheden har tilmeldt sager hos andre evaluatorer. Derfor er det nødvendigt at virksomheden erklærer at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Regler Denne karakterbog opfylder kravene beskrevet i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. og Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv.. Karakterbogen er udstedt af Byggeriets Evaluerings Center, som indestår for rigtigheden af oplysningerne. Kolonnen Nøgletal Oversigt over hvilke nøgletal rådgiveren bliver evalueret på. Kunden har mulighed for at notere et eller flere nøgletal, som ikke relevant for den evaluerede rådgiveropgave. Kolonnen Vurdering Vurdering beskriver virksomhedens præstation i den evaluerede rådgiverydelse. Kolonnen BEC gennemsnit Gennemsnittet for alle rådgiveropgaver, der er evalueret af Byggeriets Evaluerings Center indenfor 3 år. Kolonnen Antal sager Her fremgår, hvor mange sager, nøgletallet er blevet målt på. Et nøgletal måles ikke, når kunden svarer ikke relevant i en given rådgiveropgave. De 2 sidste nøgletal kan ikke noteres som ikke relevante.

5 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 For rådgiveropgaven: Renovering af Hornemanns Vænge (sag nr ) Version: [] 1. evaluering [] 2. evaluering [X] Endeligt faktablad Er evalueringen afbrudt?: Nej Skala: Projektinformation Kunde Fællesadministrationen 2009 Evalueret af Fællesadministrationen 2009 Bygningens anvendelse Projekttype Datoer og Økonomi Bygninger hovedsageligt til helårsbeboelse Tilbygning, ombygning, renovering Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt 25. november 2013 Rådgivningsaftale Totalrådgivning Byggestart August 2011 Rådgivningstype Både arkitekt og ingeniør Aflevering November 2013 Fagområde (Ingeniør) Installationsingeniør Konstruktionsingeniør Øvrige Projektpris mio. kr. Partnering Nej Rådgiverhonorar mio. kr. Inkl. projekteringsledelse Ja Rådgiverydelse, start 1. juni 2009 Inkl. byggeledelse Ja Rådgiverydelse, slut 15. november 2013 Inkl. fagtilsyn Ja

6 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 2/3 For rådgiveropgaven: Renovering af Hornemanns Vænge (sag nr ) Version: [] 1. evaluering [] 2. evaluering [X] Endeligt faktablad Nøgletal Vurdering Betydning 2 Delopgaver 1 Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter 4 5 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner 5 5 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag 4 4 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog 5 5 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 4 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 5 5 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet 5 5 Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/naboer under byggeriet 4 5 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering 5 5 Tilfredshed 3 Loyalitet 4 Angivelsen af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt 5 5 Gennemsnit af vurderinger for delopgaver 4,5 Gennemsnit 5 4,6 Note 1: Vurdering er opgjort efter skalaen: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. En streg (-) betyder, at spørgsmålet ikke er relevant i den konkrete opgave Note 2: Betydning er opgjort efter skalaen: 1 = Mindst vigtigt, 2 = Mindre vigtigt, 3 = Vigtigt, 4 = Mere vigtig, 5 = Særdeles vigtigt. Note 3: Kundetilfredshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilfreds, 3 = Tilfreds, 4 = Mere tilfreds, 5 = Særdeles tilfreds. Note 4: Kundeloyalitet er opgjort efter skalaen: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 =Muligvis, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert. Note 5: Gennemsnit af vurderinger for delopgaver vægter 50 %. Tilfredshed og Loyalitet vægter hver 25 %.

7 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 3/3 For rådgiveropgaven: Renovering af Hornemanns Vænge (sag nr ) Version: [] 1. evaluering [] 2. evaluering [X] Endeligt faktablad Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 18, Hornemanns Vænge. Da gasværket i Valby sprang i luften i 1966 besluttede man at grunden skulle ryddes, og at der skulle bygges boliger på området. Som en del af denne boligbebyggelse opførtes Hornemanns Vænge i 1968 på en m2 stor grund ud til Kulbanevej, tæt ved Holbækmotorvejens begyndelse. Bebyggelsen består af 6 boligblokke i 4 etager med i alt 26 opgange og 288 lejemål. Det samlede boligetageareal er på m2 foruden 5382 m2 kælder. Bebyggelsen er tidstypisk repræsentant for det industrialiserede montageboligbyggeri og standardiserede betonelementtypeprojekter fra 60'erne. Byggesystemet blev udviklet af entreprenørfirmaet Larsen & Nielsen A/S med elementproduktion i Glostrup og markedsført under navnet LN-BO. Som mange andre lignende byggerier fra samme periode er bebyggelsen behæftet med byggeskader på både betonfacader og installationer, hvorfor bebyggelsen skal renoveres. Grundet de konstaterede betonskader skal facader og gavle efterisoleres og indklædes. Altaner skal repareres for betonskader og glasinddækkes, for at forhindre betonens fortsatte nedbrydning og tagene skal udskiftes. Brugsvandsinstallationerne skal udskiftes, da rørene er tærede. Her ud over foretages diverse miljøarbejder med en opretning af terræn, et løft af de grønne områder og etablering af nye indgangspartier, så ankomstarealer gøres indbydende og venlige. Bebyggelsen udføres som energirigtig renovering med udskiftning af vinduer til lavenergivinduer, ekstra isolering af facader og tag samt etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding. Her ud over monteres solcelle- og solvarmeanlæg på bebyggelsens tage. Den samlede anlægsinvestering for byggeskadesagen forventes at andrage ca. kr. 206 mio. inklusive moms. Projekteringen gennemføres i , mens udførelsen regnes gennemført fra 2011 til Kundens kommentar fra første evaluering Ingen yderligere kommentarer

8 Kundens kommentar fra anden evaluering Ingen yderligere kommentarer

9 Baggrund Byggeriets nøgletalssystem er et af flere initiativer, staten har iværksat for at fremme en mere fornuftig udvikling i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser og større produktivitet. Sådan bliver nøgletallene til Den enkelte virksomhed bliver bedømt af sin kunde og får udleveret et faktablad for hver enkelt opgave, de har fået evalueret. Når en virksomhed har tre faktablade, kan den få udleveret en karakterbog. Mulighed for kontrol Man kan få verificeret indholdet af et faktablad ved at kontakte Byggeriets Evaluerings Center og oplyse sagsnummeret. Centrets medarbejdere kan efterfølgende udføre kontrollen. Kort om Byggeriets Evaluerings Center Bag centret står et samlet byggeerhverv: Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, DI Byg, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Tekniq.. Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan 5, 1401 København K Tel: Fax: web: Vejledning til rådgiver faktablad Tallene i rådgiver faktabladet er opgjort på baggrund af en rådgiveropgave, som virksomheden har fået evalueret. Når virksomheden har fået evalueret mindst tre opgaver, kan den få udleveret en karakterbog. Evalueringstypen indikerer hvornår i processen evalueringen er gennemført. Hvis rådgiveren udfører sin ydelse både før og under byggefasen, skal der udføres 2 evalueringer. Den 1. evaluering er senest ved byggestart og 2. evaluering er ved afslutning af rådgiverydelsen. Det endelige faktablad er et gennemsnit af de to evalueringer. Ved to målinger vises gennemsnittet for de enkelte nøgletal i det endelige faktablad afrundet til nærmeste heltal. Hvis rådgiveren udfører hele sin ydelse før byggestart eller hvis hele ydelsen hovedsageligt udføres efter byggestart, skal der kun laves én evaluering. I dette tilfælde vil rådgiveren kun få ét endeligt faktablad. Projektinformation mv. Projekttypen vises som enten nybyggeri eller Tilbygning, ombygning, renovering. Evalueringstidspunktet angiver, hvornår evalueringen er gennemført. Nøgletal i dette faktablad er gyldige, indtil det endelige faktablad foreligger. Den endelige måling foretages, når rådgiveropgaven er afsluttet. Byggestart og aflevering er perioden hvor arbejdet på byggepladsen udføres. Er byggeriet ikke afleveret, vil afleveringsdato være noteret som ikke afsluttet. Rådgiverydelse, start og rådgiverydelse, slut angiver den periode hvor projekteringer og/eller evt. byggeledelse og/eller tilsyn bliver udført. Rådgivningsaftale vises som enten totalrådgiver eller delt rådgivning. Rådgivningstype vises som enten arkitekt, ingeniør eller arkitekt og ingeniør Fagområde vises, hvis der er udført ingeniør projektering på sagen. Fagområde kan vises som Installationsingeniør (fx VVS, el, automatik, køl, ventilation mv.), Konstruktion og/eller Øvrige (fx geoteknik, akustik, infrastruktur, miljø mv.) Dette faktablad opfylder kravene beskrevet i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. og Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv.. Faktabladet er udstedt af Byggeriets Evaluerings Center, som indestår for rigtigheden af oplysningerne. Kolonnen Nøgletal Oversigt over hvilke nøgletal rådgiveren bliver evalueret på. De første 13 nøgletal bliver bedømt både ved vurdering og betydning. Kunden har mulighed for at notere et eller flere nøgletal, som ikke relevant for den evaluerede rådgiveropgave. Dette vil fremgå af faktabladet ved streger i felterne vurdering og betydning. De 2 sidste nøgletal bliver kun bedømt ved en vurdering. Disse nøgletal er ikke mulige at notere som ikke relevante. Kolonnen Vurdering Vurdering beskriver virksomhedens præstation i den evaluerede rådgiveropgave. Kolonnen Betydning Spørgsmålets betydning/væsentlighed for den udførte rådgiveropgave. Beskrivelse (se side 3/3) Beskrivelsen er rådgiverens yderligere oplysninger vedrørende rådgiveropgaven samt byggeprojektet. Kommentarer (se side 3/3) Kunden har i kommentarfeltet mulighed for at skrive yderligere kommentarer til evalueringen. Ratingsystemet viser, hvor virksomheden placerer sig i forhold til gennemsnittet. Ratingsystemet er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center. Systemet er open source, dvs. at andre må benytte systemet. systemet er én blandt mange mulige metoder at anskue nøgletallene. Den enkelte bruger kan frit vælge at benytte systemet eller andre metoder. Det vægtede gennemsnit af vurderingerne for de 15 nøgletal giver virksomhedens samlede rating som angivet i denne tabel: Gennemsnit A Meget bedre end gennemsnittet 5 B Bedre end gennemsnittet 4 C Som gennemsnittet 3 D Værre end gennemsnittet 2 E Meget værre end gennemsnittet 1

10 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 For rådgiveropgaven: Spaniensgade - Renovering (sag nr ) Version: [] 1. evaluering [] 2. evaluering [X] Endeligt faktablad Er evalueringen afbrudt?: Nej Skala: Projektinformation Kunde Evalueret af Bygningens anvendelse Projekttype Datoer og Økonomi Lejerbo Lejerbo Bygninger hovedsageligt til helårsbeboelse Tilbygning, ombygning, renovering Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt 5. februar 2014 Rådgivningsaftale Totalrådgivning Byggestart November 2012 Rådgivningstype Både arkitekt og ingeniør Aflevering November 2013 Fagområde (Ingeniør) Projektpris 5-25 mio. kr. Partnering Nej Rådgiverhonorar 0,5-2,5 mio. kr. Inkl. projekteringsledelse Ja Rådgiverydelse, start 13. oktober 2009 Inkl. byggeledelse Ja Rådgiverydelse, slut 13. januar 2014 Inkl. fagtilsyn Ja Installationsingeniør Konstruktionsingeniør

11 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 2/3 For rådgiveropgaven: Spaniensgade - Renovering (sag nr ) Version: [] 1. evaluering [] 2. evaluering [X] Endeligt faktablad Nøgletal Vurdering Betydning 2 Delopgaver 1 Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter 4 5 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner 3 5 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag 3 4 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog 3 4 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 4 4 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 3 4 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 3 4 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima 3 4 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 3 4 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 4 4 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet 3 5 Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/naboer under byggeriet 4 5 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering 4 5 Tilfredshed 3 Loyalitet 4 Angivelsen af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt 3 3 Gennemsnit af vurderinger for delopgaver 3,2 Gennemsnit 5 3,1 Note 1: Vurdering er opgjort efter skalaen: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. En streg (-) betyder, at spørgsmålet ikke er relevant i den konkrete opgave Note 2: Betydning er opgjort efter skalaen: 1 = Mindst vigtigt, 2 = Mindre vigtigt, 3 = Vigtigt, 4 = Mere vigtig, 5 = Særdeles vigtigt. Note 3: Kundetilfredshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilfreds, 3 = Tilfreds, 4 = Mere tilfreds, 5 = Særdeles tilfreds. Note 4: Kundeloyalitet er opgjort efter skalaen: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 =Muligvis, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert. Note 5: Gennemsnit af vurderinger for delopgaver vægter 50 %. Tilfredshed og Loyalitet vægter hver 25 %.

12 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 3/3 For rådgiveropgaven: Spaniensgade - Renovering (sag nr ) Version: [] 1. evaluering [] 2. evaluering [X] Endeligt faktablad Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Spaniensgade 24 er opført i 1977 og ejendommen bærer præg af ringe byggeteknisk og materialemæssig kvalitet på opførelsestidspunktet med efterfølgende vedligeholdelsesefterslæb: Med helhedsplanen totalrenoveres og energioptimeres ejendommens 10 familieboliger, der udover istandsættelse på klimaskærmen og installationer får udskiftet køkkener og badeværelser. Herudover får alle boliger altaner - enkelte stuelejligheder får dog trappe med direkte adgang til gården. Kundens kommentar fra første evaluering Ingen yderligere kommentarer Kundens kommentar fra anden evaluering Ingen yderligere kommentarer

13 Baggrund Byggeriets nøgletalssystem er et af flere initiativer, staten har iværksat for at fremme en mere fornuftig udvikling i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser og større produktivitet. Sådan bliver nøgletallene til Den enkelte virksomhed bliver bedømt af sin kunde og får udleveret et faktablad for hver enkelt opgave, de har fået evalueret. Når en virksomhed har tre faktablade, kan den få udleveret en karakterbog. Mulighed for kontrol Man kan få verificeret indholdet af et faktablad ved at kontakte Byggeriets Evaluerings Center og oplyse sagsnummeret. Centrets medarbejdere kan efterfølgende udføre kontrollen. Kort om Byggeriets Evaluerings Center Bag centret står et samlet byggeerhverv: Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, DI Byg, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Tekniq.. Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan 5, 1401 København K Tel: Fax: web: Vejledning til rådgiver faktablad Tallene i rådgiver faktabladet er opgjort på baggrund af en rådgiveropgave, som virksomheden har fået evalueret. Når virksomheden har fået evalueret mindst tre opgaver, kan den få udleveret en karakterbog. Evalueringstypen indikerer hvornår i processen evalueringen er gennemført. Hvis rådgiveren udfører sin ydelse både før og under byggefasen, skal der udføres 2 evalueringer. Den 1. evaluering er senest ved byggestart og 2. evaluering er ved afslutning af rådgiverydelsen. Det endelige faktablad er et gennemsnit af de to evalueringer. Ved to målinger vises gennemsnittet for de enkelte nøgletal i det endelige faktablad afrundet til nærmeste heltal. Hvis rådgiveren udfører hele sin ydelse før byggestart eller hvis hele ydelsen hovedsageligt udføres efter byggestart, skal der kun laves én evaluering. I dette tilfælde vil rådgiveren kun få ét endeligt faktablad. Projektinformation mv. Projekttypen vises som enten nybyggeri eller Tilbygning, ombygning, renovering. Evalueringstidspunktet angiver, hvornår evalueringen er gennemført. Nøgletal i dette faktablad er gyldige, indtil det endelige faktablad foreligger. Den endelige måling foretages, når rådgiveropgaven er afsluttet. Byggestart og aflevering er perioden hvor arbejdet på byggepladsen udføres. Er byggeriet ikke afleveret, vil afleveringsdato være noteret som ikke afsluttet. Rådgiverydelse, start og rådgiverydelse, slut angiver den periode hvor projekteringer og/eller evt. byggeledelse og/eller tilsyn bliver udført. Rådgivningsaftale vises som enten totalrådgiver eller delt rådgivning. Rådgivningstype vises som enten arkitekt, ingeniør eller arkitekt og ingeniør Fagområde vises, hvis der er udført ingeniør projektering på sagen. Fagområde kan vises som Installationsingeniør (fx VVS, el, automatik, køl, ventilation mv.), Konstruktion og/eller Øvrige (fx geoteknik, akustik, infrastruktur, miljø mv.) Dette faktablad opfylder kravene beskrevet i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. og Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv.. Faktabladet er udstedt af Byggeriets Evaluerings Center, som indestår for rigtigheden af oplysningerne. Kolonnen Nøgletal Oversigt over hvilke nøgletal rådgiveren bliver evalueret på. De første 13 nøgletal bliver bedømt både ved vurdering og betydning. Kunden har mulighed for at notere et eller flere nøgletal, som ikke relevant for den evaluerede rådgiveropgave. Dette vil fremgå af faktabladet ved streger i felterne vurdering og betydning. De 2 sidste nøgletal bliver kun bedømt ved en vurdering. Disse nøgletal er ikke mulige at notere som ikke relevante. Kolonnen Vurdering Vurdering beskriver virksomhedens præstation i den evaluerede rådgiveropgave. Kolonnen Betydning Spørgsmålets betydning/væsentlighed for den udførte rådgiveropgave. Beskrivelse (se side 3/3) Beskrivelsen er rådgiverens yderligere oplysninger vedrørende rådgiveropgaven samt byggeprojektet. Kommentarer (se side 3/3) Kunden har i kommentarfeltet mulighed for at skrive yderligere kommentarer til evalueringen. Ratingsystemet viser, hvor virksomheden placerer sig i forhold til gennemsnittet. Ratingsystemet er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center. Systemet er open source, dvs. at andre må benytte systemet. systemet er én blandt mange mulige metoder at anskue nøgletallene. Den enkelte bruger kan frit vælge at benytte systemet eller andre metoder. Det vægtede gennemsnit af vurderingerne for de 15 nøgletal giver virksomhedens samlede rating som angivet i denne tabel: Gennemsnit A Meget bedre end gennemsnittet 5 B Bedre end gennemsnittet 4 C Som gennemsnittet 3 D Værre end gennemsnittet 2 E Meget værre end gennemsnittet 1

14 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 For rådgiveropgaven: Bagsværd Skole (sag nr ) Version: [] 1. evaluering [] 2. evaluering [X] Endeligt faktablad Er evalueringen afbrudt?: Nej Skala: Projektinformation Kunde Evalueret af Bygningens anvendelse Projekttype Datoer og Økonomi jönsson a/s jönsson a/s Bygninger til kulturelle formål samt institutioner Nybyggeri Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt 20. august 2013 Rådgivningsaftale Delt rådgivning Byggestart December 2011 Rådgivningstype Ingeniør Aflevering August 2013 Fagområde (Ingeniør) Projektpris mio. kr. Partnering Nej Rådgiverhonorar 2,5-10 mio. kr. Inkl. projekteringsledelse Nej Rådgiverydelse, start 18. april 2011 Inkl. byggeledelse Nej Rådgiverydelse, slut 9. august 2013 Inkl. fagtilsyn Nej Installationsingeniør Konstruktionsingeniør

15 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 2/3 For rådgiveropgaven: Bagsværd Skole (sag nr ) Version: [] 1. evaluering [] 2. evaluering [X] Endeligt faktablad Nøgletal Vurdering Betydning 2 Delopgaver 1 Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter 1 3 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner 2 2 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag 3 4 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog 2 5 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 3 4 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 3 3 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 3 4 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima 3 4 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 3 4 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 3 4 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet 2 5 Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/naboer under byggeriet 3 2 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering 3 2 Tilfredshed 3 Loyalitet 4 Angivelsen af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt 3 3 Gennemsnit af vurderinger for delopgaver 2,4 Gennemsnit 5 2,5 Note 1: Vurdering er opgjort efter skalaen: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. En streg (-) betyder, at spørgsmålet ikke er relevant i den konkrete opgave Note 2: Betydning er opgjort efter skalaen: 1 = Mindst vigtigt, 2 = Mindre vigtigt, 3 = Vigtigt, 4 = Mere vigtig, 5 = Særdeles vigtigt. Note 3: Kundetilfredshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilfreds, 3 = Tilfreds, 4 = Mere tilfreds, 5 = Særdeles tilfreds. Note 4: Kundeloyalitet er opgjort efter skalaen: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 =Muligvis, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert. Note 5: Gennemsnit af vurderinger for delopgaver vægter 50 %. Tilfredshed og Loyalitet vægter hver 25 %.

16 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 3/3 For rådgiveropgaven: Bagsværd Skole (sag nr ) Version: [] 1. evaluering [] 2. evaluering [X] Endeligt faktablad Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Opførelse af ny 3-sporet skole på ca m2. Skolen består af to fløje i to etager, der ligger parallelt, men som indbyrdes er forskudt og sammenkædet af en mellembygning. Den nordlige fløj rummer mellem- og udskoling, mens den sydlige fløj rummer indskoling og SFO. Mellembygningen er i tre etager og mellem fløjene friholdt fra terræn, således at der dannes et portlignende område ved skolens hovedindgang. Bygningen rummer kantine, samlingssal, administration samt øvrige fælles- og personalefaciliteter. Skolen opføres i henhold til lavenergiklasse Kundens kommentar fra første evaluering Ingen yderligere kommentarer Kundens kommentar fra anden evaluering Ingen yderligere kommentarer

17 Baggrund Byggeriets nøgletalssystem er et af flere initiativer, staten har iværksat for at fremme en mere fornuftig udvikling i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser og større produktivitet. Sådan bliver nøgletallene til Den enkelte virksomhed bliver bedømt af sin kunde og får udleveret et faktablad for hver enkelt opgave, de har fået evalueret. Når en virksomhed har tre faktablade, kan den få udleveret en karakterbog. Mulighed for kontrol Man kan få verificeret indholdet af et faktablad ved at kontakte Byggeriets Evaluerings Center og oplyse sagsnummeret. Centrets medarbejdere kan efterfølgende udføre kontrollen. Kort om Byggeriets Evaluerings Center Bag centret står et samlet byggeerhverv: Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, DI Byg, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Tekniq.. Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan 5, 1401 København K Tel: Fax: web: Vejledning til rådgiver faktablad Tallene i rådgiver faktabladet er opgjort på baggrund af en rådgiveropgave, som virksomheden har fået evalueret. Når virksomheden har fået evalueret mindst tre opgaver, kan den få udleveret en karakterbog. Evalueringstypen indikerer hvornår i processen evalueringen er gennemført. Hvis rådgiveren udfører sin ydelse både før og under byggefasen, skal der udføres 2 evalueringer. Den 1. evaluering er senest ved byggestart og 2. evaluering er ved afslutning af rådgiverydelsen. Det endelige faktablad er et gennemsnit af de to evalueringer. Ved to målinger vises gennemsnittet for de enkelte nøgletal i det endelige faktablad afrundet til nærmeste heltal. Hvis rådgiveren udfører hele sin ydelse før byggestart eller hvis hele ydelsen hovedsageligt udføres efter byggestart, skal der kun laves én evaluering. I dette tilfælde vil rådgiveren kun få ét endeligt faktablad. Projektinformation mv. Projekttypen vises som enten nybyggeri eller Tilbygning, ombygning, renovering. Evalueringstidspunktet angiver, hvornår evalueringen er gennemført. Nøgletal i dette faktablad er gyldige, indtil det endelige faktablad foreligger. Den endelige måling foretages, når rådgiveropgaven er afsluttet. Byggestart og aflevering er perioden hvor arbejdet på byggepladsen udføres. Er byggeriet ikke afleveret, vil afleveringsdato være noteret som ikke afsluttet. Rådgiverydelse, start og rådgiverydelse, slut angiver den periode hvor projekteringer og/eller evt. byggeledelse og/eller tilsyn bliver udført. Rådgivningsaftale vises som enten totalrådgiver eller delt rådgivning. Rådgivningstype vises som enten arkitekt, ingeniør eller arkitekt og ingeniør Fagområde vises, hvis der er udført ingeniør projektering på sagen. Fagområde kan vises som Installationsingeniør (fx VVS, el, automatik, køl, ventilation mv.), Konstruktion og/eller Øvrige (fx geoteknik, akustik, infrastruktur, miljø mv.) Dette faktablad opfylder kravene beskrevet i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. og Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv.. Faktabladet er udstedt af Byggeriets Evaluerings Center, som indestår for rigtigheden af oplysningerne. Kolonnen Nøgletal Oversigt over hvilke nøgletal rådgiveren bliver evalueret på. De første 13 nøgletal bliver bedømt både ved vurdering og betydning. Kunden har mulighed for at notere et eller flere nøgletal, som ikke relevant for den evaluerede rådgiveropgave. Dette vil fremgå af faktabladet ved streger i felterne vurdering og betydning. De 2 sidste nøgletal bliver kun bedømt ved en vurdering. Disse nøgletal er ikke mulige at notere som ikke relevante. Kolonnen Vurdering Vurdering beskriver virksomhedens præstation i den evaluerede rådgiveropgave. Kolonnen Betydning Spørgsmålets betydning/væsentlighed for den udførte rådgiveropgave. Beskrivelse (se side 3/3) Beskrivelsen er rådgiverens yderligere oplysninger vedrørende rådgiveropgaven samt byggeprojektet. Kommentarer (se side 3/3) Kunden har i kommentarfeltet mulighed for at skrive yderligere kommentarer til evalueringen. Ratingsystemet viser, hvor virksomheden placerer sig i forhold til gennemsnittet. Ratingsystemet er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center. Systemet er open source, dvs. at andre må benytte systemet. systemet er én blandt mange mulige metoder at anskue nøgletallene. Den enkelte bruger kan frit vælge at benytte systemet eller andre metoder. Det vægtede gennemsnit af vurderingerne for de 15 nøgletal giver virksomhedens samlede rating som angivet i denne tabel: Gennemsnit A Meget bedre end gennemsnittet 5 B Bedre end gennemsnittet 4 C Som gennemsnittet 3 D Værre end gennemsnittet 2 E Meget værre end gennemsnittet 1

18 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 For rådgiveropgaven: PAB afd 14 - Holdkærparken (sag nr ) Version: [X] 1. evaluering [] 2. evaluering [] Endeligt faktablad Er evalueringen afbrudt?: Nej Skala: Projektinformation Kunde Evalueret af Bygningens anvendelse Projekttype Datoer og Økonomi Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bygninger hovedsageligt til helårsbeboelse Tilbygning, ombygning, renovering Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt 26. juli 2013 Rådgivningsaftale Totalrådgivning Byggestart Marts 2013 Rådgivningstype Ingeniør Aflevering Ikke afsluttet Fagområde (Ingeniør) Installationsingeniør Konstruktionsingeniør Øvrige Projektpris Ikke oplyst Partnering Nej Rådgiverhonorar 2,5-10 mio. kr. Inkl. projekteringsledelse Ja Rådgiverydelse, start 1. maj 2012 Inkl. byggeledelse Ja Rådgiverydelse, slut Ikke afsluttet Inkl. fagtilsyn Ja

19 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 2/3 For rådgiveropgaven: PAB afd 14 - Holdkærparken (sag nr ) Version: [X] 1. evaluering [] 2. evaluering [] Endeligt faktablad Nøgletal Vurdering Betydning 2 Delopgaver 1 Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter 5 5 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner 5 5 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag 5 5 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog 5 5 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 5 5 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet 5 5 Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/naboer under byggeriet 5 5 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering - - Tilfredshed 3 Loyalitet 4 Angivelsen af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt 5 5 Gennemsnit af vurderinger for delopgaver 5,0 Gennemsnit 5 5,0 Note 1: Vurdering er opgjort efter skalaen: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. En streg (-) betyder, at spørgsmålet ikke er relevant i den konkrete opgave Note 2: Betydning er opgjort efter skalaen: 1 = Mindst vigtigt, 2 = Mindre vigtigt, 3 = Vigtigt, 4 = Mere vigtig, 5 = Særdeles vigtigt. Note 3: Kundetilfredshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilfreds, 3 = Tilfreds, 4 = Mere tilfreds, 5 = Særdeles tilfreds. Note 4: Kundeloyalitet er opgjort efter skalaen: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 =Muligvis, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert. Note 5: Gennemsnit af vurderinger for delopgaver vægter 50 %. Tilfredshed og Loyalitet vægter hver 25 %.

20 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 3/3 For rådgiveropgaven: PAB afd 14 - Holdkærparken (sag nr ) Version: [X] 1. evaluering [] 2. evaluering [] Endeligt faktablad Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Ingen yderligere kommentarer Kundens kommentar Ingen yderligere kommentarer

21 Baggrund Byggeriets nøgletalssystem er et af flere initiativer, staten har iværksat for at fremme en mere fornuftig udvikling i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser og større produktivitet. Sådan bliver nøgletallene til Den enkelte virksomhed bliver bedømt af sin kunde og får udleveret et faktablad for hver enkelt opgave, de har fået evalueret. Når en virksomhed har tre faktablade, kan den få udleveret en karakterbog. Mulighed for kontrol Man kan få verificeret indholdet af et faktablad ved at kontakte Byggeriets Evaluerings Center og oplyse sagsnummeret. Centrets medarbejdere kan efterfølgende udføre kontrollen. Kort om Byggeriets Evaluerings Center Bag centret står et samlet byggeerhverv: Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, DI Byg, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Tekniq.. Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan 5, 1401 København K Tel: Fax: web: Vejledning til rådgiver faktablad Tallene i rådgiver faktabladet er opgjort på baggrund af en rådgiveropgave, som virksomheden har fået evalueret. Når virksomheden har fået evalueret mindst tre opgaver, kan den få udleveret en karakterbog. Evalueringstypen indikerer hvornår i processen evalueringen er gennemført. Hvis rådgiveren udfører sin ydelse både før og under byggefasen, skal der udføres 2 evalueringer. Den 1. evaluering er senest ved byggestart og 2. evaluering er ved afslutning af rådgiverydelsen. Det endelige faktablad er et gennemsnit af de to evalueringer. Ved to målinger vises gennemsnittet for de enkelte nøgletal i det endelige faktablad afrundet til nærmeste heltal. Hvis rådgiveren udfører hele sin ydelse før byggestart eller hvis hele ydelsen hovedsageligt udføres efter byggestart, skal der kun laves én evaluering. I dette tilfælde vil rådgiveren kun få ét endeligt faktablad. Projektinformation mv. Projekttypen vises som enten nybyggeri eller Tilbygning, ombygning, renovering. Evalueringstidspunktet angiver, hvornår evalueringen er gennemført. Nøgletal i dette faktablad er gyldige, indtil det endelige faktablad foreligger. Den endelige måling foretages, når rådgiveropgaven er afsluttet. Byggestart og aflevering er perioden hvor arbejdet på byggepladsen udføres. Er byggeriet ikke afleveret, vil afleveringsdato være noteret som ikke afsluttet. Rådgiverydelse, start og rådgiverydelse, slut angiver den periode hvor projekteringer og/eller evt. byggeledelse og/eller tilsyn bliver udført. Rådgivningsaftale vises som enten totalrådgiver eller delt rådgivning. Rådgivningstype vises som enten arkitekt, ingeniør eller arkitekt og ingeniør Fagområde vises, hvis der er udført ingeniør projektering på sagen. Fagområde kan vises som Installationsingeniør (fx VVS, el, automatik, køl, ventilation mv.), Konstruktion og/eller Øvrige (fx geoteknik, akustik, infrastruktur, miljø mv.) Dette faktablad opfylder kravene beskrevet i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. og Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv.. Faktabladet er udstedt af Byggeriets Evaluerings Center, som indestår for rigtigheden af oplysningerne. Kolonnen Nøgletal Oversigt over hvilke nøgletal rådgiveren bliver evalueret på. De første 13 nøgletal bliver bedømt både ved vurdering og betydning. Kunden har mulighed for at notere et eller flere nøgletal, som ikke relevant for den evaluerede rådgiveropgave. Dette vil fremgå af faktabladet ved streger i felterne vurdering og betydning. De 2 sidste nøgletal bliver kun bedømt ved en vurdering. Disse nøgletal er ikke mulige at notere som ikke relevante. Kolonnen Vurdering Vurdering beskriver virksomhedens præstation i den evaluerede rådgiveropgave. Kolonnen Betydning Spørgsmålets betydning/væsentlighed for den udførte rådgiveropgave. Beskrivelse (se side 3/3) Beskrivelsen er rådgiverens yderligere oplysninger vedrørende rådgiveropgaven samt byggeprojektet. Kommentarer (se side 3/3) Kunden har i kommentarfeltet mulighed for at skrive yderligere kommentarer til evalueringen. Ratingsystemet viser, hvor virksomheden placerer sig i forhold til gennemsnittet. Ratingsystemet er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center. Systemet er open source, dvs. at andre må benytte systemet. systemet er én blandt mange mulige metoder at anskue nøgletallene. Den enkelte bruger kan frit vælge at benytte systemet eller andre metoder. Det vægtede gennemsnit af vurderingerne for de 15 nøgletal giver virksomhedens samlede rating som angivet i denne tabel: Gennemsnit A Meget bedre end gennemsnittet 5 B Bedre end gennemsnittet 4 C Som gennemsnittet 3 D Værre end gennemsnittet 2 E Meget værre end gennemsnittet 1

22 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 For rådgiveropgaven: Jens Warmings Vej (sag nr ) Version: [X] 1. evaluering [] 2. evaluering [] Endeligt faktablad Er evalueringen afbrudt?: Nej Skala: Projektinformation Kunde Evalueret af Bygningens anvendelse Projekttype Datoer og Økonomi DET SOCIALE BOLIGSELSKAB HJEM DET SOCIALE BOLIGSELSKAB HJEM Bygninger hovedsageligt til helårsbeboelse Nybyggeri Rådgivningens karakter Evalueringstidspunkt 12. februar 2014 Rådgivningsaftale Underrådgivning Byggestart Januar 2014 Rådgivningstype Ingeniør Aflevering Ikke afsluttet Fagområde (Ingeniør) Projektpris Ikke oplyst Partnering Nej Rådgiverhonorar 2,5-10 mio. kr. Inkl. projekteringsledelse Nej Rådgiverydelse, start 1. januar 2012 Inkl. byggeledelse Ja Rådgiverydelse, slut Ikke afsluttet Inkl. fagtilsyn Ja Installationsingeniør Konstruktionsingeniør

23 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 2/3 For rådgiveropgaven: Jens Warmings Vej (sag nr ) Version: [X] 1. evaluering [] 2. evaluering [] Endeligt faktablad Nøgletal Vurdering Betydning 2 Delopgaver 1 Rådgiverens evne til at opstille realistiske budgetter 5 5 Rådgiverens evne til at opstille realistiske tidsplaner 3 4 Rådgiverens evne til at anskueliggøre sine forslag 4 4 Rådgiverens evne til at føre en konstruktiv dialog 4 5 Rådgiverens bidrag til konstruktivt samarbejde mellem projektets aktører 4 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende æstetisk løsning 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en tilfredsstillende funktionel løsning 4 4 Rådgiverens bidrag til at opnå et godt indeklima 5 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en løsning med en fornuftig driftsøkonomi 4 5 Rådgiverens bidrag til at opnå en miljømæssig fornuftig løsning 5 5 Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet i projektmaterialet 4 4 Rådgiverens håndtering af processer med beboere/lejere/naboer under byggeriet 4 5 Rådgiverens bidrag til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering 4 5 Tilfredshed 3 Loyalitet 4 Angivelsen af bygherrens samlede tilfredshed med rådgivningsopgaven Angivelse af, om bygherren vil benytte rådgiveren igen ved et lignende projekt 4 5 Gennemsnit af vurderinger for delopgaver 4,2 Gennemsnit 5 4,4 Note 1: Vurdering er opgjort efter skalaen: 1 = Meget værre end gennemsnittet, 2 = Værre end gennemsnittet, 3 = Som gennemsnittet, 4 = Bedre end gennemsnittet, 5 = Meget bedre end gennemsnittet. En streg (-) betyder, at spørgsmålet ikke er relevant i den konkrete opgave Note 2: Betydning er opgjort efter skalaen: 1 = Mindst vigtigt, 2 = Mindre vigtigt, 3 = Vigtigt, 4 = Mere vigtig, 5 = Særdeles vigtigt. Note 3: Kundetilfredshed er opgjort efter skalaen: 1 = Utilfreds, 2 = Mindre tilfreds, 3 = Tilfreds, 4 = Mere tilfreds, 5 = Særdeles tilfreds. Note 4: Kundeloyalitet er opgjort efter skalaen: 1 = Udelukket, 2 = Sikkert ikke, 3 =Muligvis, 4 = Sikkert, 5 = Helt sikkert. Note 5: Gennemsnit af vurderinger for delopgaver vægter 50 %. Tilfredshed og Loyalitet vægter hver 25 %.

24 RÅDGIVER FAKTABLAD Side 3/3 For rådgiveropgaven: Jens Warmings Vej (sag nr ) Version: [X] 1. evaluering [] 2. evaluering [] Endeligt faktablad Rådgiverens egen projektbeskrivelse og særlige forhold i øvrigt Gennemførelse af helhedsplan med totalrenovering af 62 boliger, hvor tag, ydervægge og installationer fjernes og boligerne "genopføres" og nyindrettes med bl.a. fokus på tilgængelighed. Herudover opføres supplerende 40 nye almene boliger. Beboerne genhuses successivt under arbejdets gennemførelse og tilbydes tilbageflytning til nuværende eller en af de nye boliger. Kundens kommentar Ingen yderligere kommentarer

25 Baggrund Byggeriets nøgletalssystem er et af flere initiativer, staten har iværksat for at fremme en mere fornuftig udvikling i byggeriet i retning af bedre kvalitet, lavere priser og større produktivitet. Sådan bliver nøgletallene til Den enkelte virksomhed bliver bedømt af sin kunde og får udleveret et faktablad for hver enkelt opgave, de har fået evalueret. Når en virksomhed har tre faktablade, kan den få udleveret en karakterbog. Mulighed for kontrol Man kan få verificeret indholdet af et faktablad ved at kontakte Byggeriets Evaluerings Center og oplyse sagsnummeret. Centrets medarbejdere kan efterfølgende udføre kontrollen. Kort om Byggeriets Evaluerings Center Bag centret står et samlet byggeerhverv: Bygge-, Anlægs- og Trækartellet, DI Byg, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Tekniq.. Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan 5, 1401 København K Tel: Fax: web: Vejledning til rådgiver faktablad Tallene i rådgiver faktabladet er opgjort på baggrund af en rådgiveropgave, som virksomheden har fået evalueret. Når virksomheden har fået evalueret mindst tre opgaver, kan den få udleveret en karakterbog. Evalueringstypen indikerer hvornår i processen evalueringen er gennemført. Hvis rådgiveren udfører sin ydelse både før og under byggefasen, skal der udføres 2 evalueringer. Den 1. evaluering er senest ved byggestart og 2. evaluering er ved afslutning af rådgiverydelsen. Det endelige faktablad er et gennemsnit af de to evalueringer. Ved to målinger vises gennemsnittet for de enkelte nøgletal i det endelige faktablad afrundet til nærmeste heltal. Hvis rådgiveren udfører hele sin ydelse før byggestart eller hvis hele ydelsen hovedsageligt udføres efter byggestart, skal der kun laves én evaluering. I dette tilfælde vil rådgiveren kun få ét endeligt faktablad. Projektinformation mv. Projekttypen vises som enten nybyggeri eller Tilbygning, ombygning, renovering. Evalueringstidspunktet angiver, hvornår evalueringen er gennemført. Nøgletal i dette faktablad er gyldige, indtil det endelige faktablad foreligger. Den endelige måling foretages, når rådgiveropgaven er afsluttet. Byggestart og aflevering er perioden hvor arbejdet på byggepladsen udføres. Er byggeriet ikke afleveret, vil afleveringsdato være noteret som ikke afsluttet. Rådgiverydelse, start og rådgiverydelse, slut angiver den periode hvor projekteringer og/eller evt. byggeledelse og/eller tilsyn bliver udført. Rådgivningsaftale vises som enten totalrådgiver eller delt rådgivning. Rådgivningstype vises som enten arkitekt, ingeniør eller arkitekt og ingeniør Fagområde vises, hvis der er udført ingeniør projektering på sagen. Fagområde kan vises som Installationsingeniør (fx VVS, el, automatik, køl, ventilation mv.), Konstruktion og/eller Øvrige (fx geoteknik, akustik, infrastruktur, miljø mv.) Dette faktablad opfylder kravene beskrevet i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. og Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri mv.. Faktabladet er udstedt af Byggeriets Evaluerings Center, som indestår for rigtigheden af oplysningerne. Kolonnen Nøgletal Oversigt over hvilke nøgletal rådgiveren bliver evalueret på. De første 13 nøgletal bliver bedømt både ved vurdering og betydning. Kunden har mulighed for at notere et eller flere nøgletal, som ikke relevant for den evaluerede rådgiveropgave. Dette vil fremgå af faktabladet ved streger i felterne vurdering og betydning. De 2 sidste nøgletal bliver kun bedømt ved en vurdering. Disse nøgletal er ikke mulige at notere som ikke relevante. Kolonnen Vurdering Vurdering beskriver virksomhedens præstation i den evaluerede rådgiveropgave. Kolonnen Betydning Spørgsmålets betydning/væsentlighed for den udførte rådgiveropgave. Beskrivelse (se side 3/3) Beskrivelsen er rådgiverens yderligere oplysninger vedrørende rådgiveropgaven samt byggeprojektet. Kommentarer (se side 3/3) Kunden har i kommentarfeltet mulighed for at skrive yderligere kommentarer til evalueringen. Ratingsystemet viser, hvor virksomheden placerer sig i forhold til gennemsnittet. Ratingsystemet er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center. Systemet er open source, dvs. at andre må benytte systemet. systemet er én blandt mange mulige metoder at anskue nøgletallene. Den enkelte bruger kan frit vælge at benytte systemet eller andre metoder. Det vægtede gennemsnit af vurderingerne for de 15 nøgletal giver virksomhedens samlede rating som angivet i denne tabel: Gennemsnit A Meget bedre end gennemsnittet 5 B Bedre end gennemsnittet 4 C Som gennemsnittet 3 D Værre end gennemsnittet 2 E Meget værre end gennemsnittet 1

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mikkel Selander driftschef i Fællesadministrationen af 2009 (FA09) Fællesadministrationen af 2009 består af Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Boligselskabet Hjem, Brøndbyernes Andelsboligforening,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Brøndby Boligselskab. BB BB BB BB T13 PAB BAB Afdeling Afdeling 605 Afdeling 606 Afdeling 607 Afdeling 608 Silergården Afdeling 8 Rheumpark

Brøndby Boligselskab. BB BB BB BB T13 PAB BAB Afdeling Afdeling 605 Afdeling 606 Afdeling 607 Afdeling 608 Silergården Afdeling 8 Rheumpark Fælles baggrund Den nordlige side af Strandesplanaden i Brøndby Strand rummer syv almene boligafdelinger med i alt cirka 2.900 boliger fordelt på højhuse, lavhuse og rækkehuse. Områdets samlede areal er

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening Aarhus

Arbejdernes Andelsboligforening Aarhus OM ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING AARHUS: Etableret i 1919 57 afdelinger med i alt ca. 8.500 boliger 5 nye afdelinger med i alt - ca. 850 nye boligenheder - ca. 60.000 etm² under udførelse/planlægning/forberedelse

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DK-Glostrup: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 096-164078. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Glostrup: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 096-164078. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164078-2013:text:da:html DK-Glostrup: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 096-164078 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379306-2011:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 234-379306 Bekendtgørelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SIKRING ENERGI AUTOMATION MARINE IT. cases

SIKRING ENERGI AUTOMATION MARINE IT. cases EL SIKRING ENERGI AUTOMATION MARINE IT cases Mariendal tilbyder totalentrepriser inden for El, Sikring, Energi, Marine, Automation og IT. Licitations- og entrepriseopgaver med projektering Hos Mariendal

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri

REFERENCER. Referencer bæredygtigt byggeri REFERENCER Referencer bæredygtigt byggeri Bogense Plejecenter - Møllehaven Nyt plejecenter med 50 boliger og en lille centerdel. Plejecenter opført i ny udstykning tæt ved Harritslev ved Bogense. OBH Rådg.

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Helhedsplan - afdeling 12 # 1 Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Orientering om renovering af bebyggelsen. 4. Ideèr og forslag fra beboerne.

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

REFERENCER. Referencer boligbyggeri og boligrenovering

REFERENCER. Referencer boligbyggeri og boligrenovering REFERENCER Referencer boligbyggeri og boligrenovering Boligforeningen VIBO, Afd. 106 Vognvænget Totalrenovering af boligblokke i København N Totalrenovering; beton- og byggeskaderenovering, af boligblokke

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere