RESTAURERINGER I PLAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESTAURERINGER I PLAST"

Transkript

1 Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I PLAST INDIKATIONSOMRÅDE Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale (Sundhedsstyrelsens Vejledning nr af 30. sept om anvendelse af tandfyldningsmaterialer, s 10). Herudover skal følgende krav være opfyldt: - for fyldninger i permanente præmolarer og molarer må det ikke være åbenbart, at en amalgamfyldning vil have en bedre holdbarhed end en plastfyldning - det skal klinisk være muligt at fremstille en tilfredsstillende restaurering i plast, hvilket ikke er tilfældet ved manglende mulighed for tørlægning, vanskelig tilgængelighed af kavitet, speciel stor kavitet eller stor afstand til nabotand - de pågældende tænders substanstab må ikke være større end at kravene til restaureringens mekaniske styrke og formbestandighed kan tilgodeses af plast - der må ikke være en begrundet mistanke om, at patienten er overfølsom eller allergisk over for plast eller materialer, som anvendes i forbindelse med udførelse af en plastfyldning INSTRUMENTARIUM Plast- og kofferdamkassette Beskyttelsesskærm /-briller ARBEJDSGANG 1. Verificering af diagnose og behandlingsforslag 2. Forbehandling Registrering af okklusion og artikulation ved hjælp af Millerpincet og tynd Artifoil, 20µm. Registrering af kontaktforhold til nabotænder med tandtråd. Afpudsning med tandpasta eller pimpsten i gummikop. Klasse II fyldninger: For senere at skabe kontakt mellem fyldning og nabotænder, separeres tænderne med kile eller ringfjeder (matriceholder) under hele arbejdsproceduren. Kilerne trykkes på plads ved hjælp af den flade del af

2 pincettens skaft. Ringfjederen sættes på vha. en speciel tang. 3. Ekskavering Frilægning af karieret dentin Der anvendes mikromotor evt. airrotor med et lille rosenbor eller en kugle- eller pæreformet diamant. I fronten foretages frilægningen om muligt lingualt fra. Ved approximale cariesangreb beskyttes nabotænder med proksitektor, metalstrip eller matricebånd. Fjernelse af karieret dentin og emalje Se vejledning nr. 3, Generelle retningslinjer for operativ cariesterapi. 4. Valg af endeligt restaureringsmateriale Det undersøges, om forudsætningerne for valg af plast som restaureringsmateriale stadig er opfyldt. 5. Isolering Kaviteten skylles og tørlægges, og pulpanære områder isoleres med et tyndt lag Dycal R (max. 1/2 mm). I større kaviteter kan man herudover anvende glasionomercement som opfyldningsmateriale. 6. Præparation Generelt gælder det, at præparationsgrænsen skal være jævnt forløbende. Herved undgås lettest overskud og underskud i kantområderne. Uunderstøttet emalje fjernes kun, hvis det hindrer optimal fyldning af kaviteten. En plastfyldnings retention sikres ved præparering af mindre underskæringer i kaviteten, samt ved syreætsning af emalje og dentin i og omkring kaviteten og brug af en bindingsformidler, der giver en binding af plast til emalje og dentin. Ved Kl. IV fyldninger, hvor aktiv retention oftest ikke er muligt, anvendes bevelpræparation, som sikrer, at et forøget område af emaljen er dækket med plast også efter pudsning. Denne udføres med en flammeformet diamant eller med en stålpudsestrip i områder, hvor der er tæt kontakt til nabotand. Bevelpræparationen skal have en bredde på ca. 1 mm og en vinkel mod tandoverfladen på o, men må undlades i gingivale områder med kun lidt tilbageværende emalje. Alternativt til bevelpræparation kan anvendes en chamferpræparation med en vinkel mod tandoverfladen på o. Herved undgås, at plasten trækkes ud i tynde lag med deraf følgende risiko for kantfrakturer (chipfrakturer) og kantmisfarvning. En bevelpræparation giver en mere glidende overgang mellem plast og tand og dermed ofte et umiddelbart bedre æstetisk resultat end en champherpræparation. Ved restaurering af et større hjørne kan den faciale præparationsgrænse udformes som en bølge eller med trappetrin, hvilket gør det lettere at maskere overgangen mellem plast og tand. Ved usurer med en jævnt forløbende ydre begrænsning ønsker man ikke at foretage nogen form for præparation med mindre fyldningen er mistet flere gange. I så fald kan retentionen øges ved at ridse dentinen med en diamant og ved at præparere en bevel i emaljen incisalt for usuren. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at præparere underskæringer i kaviteten. Til klasse II fyldninger anvendes okklusal hjælpekavitet kun når der ikke kan skabes aktiv retention i den approksimale kavitet. Større misfarvninger fjernes fra synlige kantområder for at undgå misfarvninger i den nye plastfyldning. I forbindelse med okklusale kontaktområder 2

3 skal der være plads til en materialetykkelse på mindst 1½ mm. Dette kontrolleres ved at lade patienten okkludere og artikulere med rødt voks i kaviteten, hvorefter dybden måles med en pochemåler. Samtidig angiver impressionerne i voksen antagonisternes baner, som har betydning ved opmodellering af randcrista og okklusalflade. Husk at fluorbehandle initiale carieslæsioner og at renovere approksimale fyldninger på nabotænderne inden fyldning af kaviteten. Ønsker man at afbryde behandlingen og foretage en provisorisk aflukning af kaviteten med ZnO/eug.-cement, skal al dentin i kaviteten først dækkes med Dycal. Herved undgås at eugenol bundet til dentinen kan interferere med plastens polymerisering, eller mindske den binding der kan opnås med en bindingsformidler. 7. Fyldning Materialer Der findes 4 lyspolymeriserende plastmaterialer på afdelingen: Charisma R og Herculite XR R som er minifil hybridplaster, Enamel plus HFO, en mikrofil hybridplast, og Tetric Flow R en minifil hybridplast med lav viskositet. Herudover findes 2 dualhærdende plastmaterialer: Rebilda R DC og Variolink II R, begge minifil hybridplast med medium viskositet. Charisma og Herculite XR kan anvendes i både fortænder og kindtænder. Charisma har de bedste kosmetiske egenskaber og anvendes derfor normalt til Klasse III, IV og V fyldninger samt til usurer. Herculite XR har de bedste mekaniske egenskaber, og bruges derfor fortrinsvis til Klasse I og II fyldninger. Charisma findes på afdelingen i 4 dentinfarver (opake) og 8 emaljefarver (translucente) og leveres i sprøjter. Herculite XR findes i 3 dentinfarver, 9 emaljefarver og 1 incisalfarve og leveres i kapsler (sprøjtespidser) til engangsbrug. Enamel plus HFO anvendes kun til store fortandsrestaureringer, hvor der ønskes ekstra høj æstetik. Der benyttes en speciel lagteknik, som imiterer den naturlige tands opbygning, og der kan ved polering opnås højglans pga. de små fillerpartikler. Enamel plus HFO findes i sprøjter i 6 universal dentinfarver som alle er opake, 3 universal emaljefarver og 2 emaljefarver til karakterisering som alle er translucente samt 1 intensiv emaljefarve til karakterisering som er opak. Rebilda DC er udviklet til stiftopbygning i rodbehandlede tænder, men kan også anvendes som opfyldningsmateriale efter intern blegning af tænder. Rebilda DC findes i 1 farve (hvid) og leveres i et dobbeltmagasin med hhv. basismateriale og katalysator, som blandes samtidig med applicering i kaviteten. Den hvide farve gør det let at skelne mellem tandsubstans og plast. Den kemiske hærdning sikrer polymerisering i dybe kaviteter, og hvor tandsubstans dækker for lyset. Tetric Flow indeholder færre fillerpartikler end de andre plastmaterialer og er derfor mere tyndtflydende. Materialet anvendes ved små reparationer af gamle og nye fyldninger og til fiksering af tænder, hvor der er brug for et materiale med gode flydeegenskaber. Tetric Flow findes på afdelingen i farve A3 og leveres i kapsler (sprøjtespidser). Variolink II anvendes til cementering af keramiske indlæg og facader. Materialet er både kemisk- og lyspolymeriserende, hvilket sikrer hærdning under keramik med lagtykkelse på mere end 2mm. Variolink II findes i 1 universalfarve i 1 viskositet (A3, high viscosity). Den udrøres med lige store dele katalysator- og basismateriale i ca. 20 sek. Arbejdstiden er ca. 4 min. Ved 3

4 cementering af keramiske facader med en tykkelse på mindre end 2mm kan det lyspolymeriserende basismateriale med fordel anvendes alene, da lyshærdet plast har en bedre farvestabilitet end kemisk hærdet. Her lyspolymeriseres 60sek for hvert areal. Farvevalg Farvevalg foretages ved hjælp af de tilhørende farveskalaer. I vanskelige tilfælde kan farvevalget kontrolleres ved at polymerisere en prøve på tanden før syreætsning og herefter bedømme farven på våd tand. Prøven fjernes med en fyldningsfjerner. Plastmaterialerne bliver som regel lidt lysere under polymerisering og i løbet af den første uge. Farvevalget noteres i journalen. Generelt gælder det, at mindre kaviteter udelukkende fyldes med emaljefarver, mens der ved større kaviteter anvendes opake farver til erstatning for dentin og translucente farver til erstatning for emalje. Opbevaring af materialer Alle plastmaterialer er anbragt i materialeskab nr. 8, dog opbevares Variolink II i køleskab. De 4 hyppigst anvendte farver i Charisma ligger i en plastkassette, som kan medbringes til unit. Plastkassetterne indeholder en kortfattet vejledning vedrørende arbejdsproceduren. Der findes et sæt Enamel plus HFO i hver kliniksektion, som kan medbringes til unit. Der skal være foretaget farvevalg, og samtlige materialer til brug ved fyldning (matrice, syre, bindingsformidler, plast, sprøjte og beskyttelsesbrille/-skærm m.m.) skal være lagt frem i den rækkefølge de anvendes, inden kaviteten ætses. Materiale fra sprøjter med Charisma og Enamel plus HFO skæres af med et rent instrument for at undgå afsmitning fra sprøjten. Lyspolymeriserende plast skal altid være effektivt beskyttet mod lys (rumbelysning og specielt operationslampen). Dette sikres ved at lukke kapselspidsen mellem fyldning af de enkelte lag, ved at dække plasten med et metalbæger samt ved at undgå det kraftige lys fra operationslampen under fyldningsproceduren. Kofferdamanlæg forebygger salivakontaminering beskytter gingiva og slimhinder mod restaureringsmaterialer m.m. skaber overblik over arbejdsfeltet Hvor det ikke er muligt at anlægge kofferdam tørlægges arbejdsområdet med vatruller og spytsuger. For at sikre tørlægning under hele fyldningsproceduren (se senere) er det vigtigt at tiden fra syreætsning til polymerisering er så kort som mulig, hvilket kræver planlægning og assistance ved stolen. Matriceanlæg Kl. III: Celluloidstrip fikseres manuelt eller ved hjælp af et såkaldt alligatornæb, og hvor det er muligt, anbringes en tilpasset trækile gingivalt for at undgå/reducere gingivalt fyldningsoverskud. Kl. IV: Directa Coform hjørnematrice eller RH-celluloidkrone tilklippes så den når 1-2 mm ud over det præparerede område på tanden. Hvis hjørnet af styrkemæssige grunde ønskes ekstra tykt (facio/lingualt), kan hjørnematricen tilpasses så hjørnet bliver for højt (gingivalt/incisalt) for senere at reduceres under pudsning. Alternativt kan anvendes en celluloidstrip lingualt/gingivalt, samtidig med at der opmodelleres i hånden. Ved restaurering af et større hjørne kan et siliconeaftryk af en diagnostisk prøveopmodellering eller af en gammel restaurering være en 4

5 god hjælp som støtte for den linguale/approksimale udformning Kl. V og usurer: Kl. I-II: Hawe's transparente cervicalmatricer vælges lidt større end kavitetens/ usurens omkreds og kontureres inden fyldning af kaviteten så overfladen bliver konform med tanden. Matricen holdes på plads ved hjælp af en pincet. Det er vigtigt at fjerne overskud før polymerisering. Hawe's transparente celluloidmatricer med anatomisk udformning til præmolarer og molarer, fikseres ved hjælp af Nystrøm matriceholdere. Hvor kontaktforholdene hindrer brug af celluloidmatrice, anvendes en anatomisk udformet stålmatrice. Matricen tilklippes individuelt gingivalt, således at randcristaniveau svarer til den naturlige tands. Separationskiler eller ringfjeder (matriceholder) fjernes umiddelbart før matricen påsættes. Efterfølgende applicering af kile vil standse en eventuel blødning fra gingiva. Ved fyldning af enkeltkombinerede kaviteter kan sektions-matriceanlæg anvendes, hvor det konturerede, nyreformede metalmatricebånd fikseres med en kile gingivalt og med en ringfjeder approksimalt. Ringen sættes på med specialtang så den holder matricen ind til tanden, samtidig med at den presser tænderne fra hinanden. God approksimal kontakt sikres yderligere ved med et instrument at presse matricebåndet hårdt mod nabotandens kontaktpunkt. Adhæsiv teknik Tanden skylles omhyggeligt med vandspray, hvorefter området tørlægges. Nabotænder beskyttes mod ætsning med en celluloidstrip. Til ætsning af emalje og dentin anvendes 35 % vandig fosforsyregel, som appliceres med en sprøjte (énganskanyle). Emaljen ætses i 30 sek., mens dentinen kun ætses i 10 sek., hvilket gøres ved at ætse dentinen samtidig med den sidste del af emaljeætsningen. Syregelen fjernes med suget, hvorefter tanden sprayes med vand i 20 sek. og der tørlægges let. Det er vigtigt at dentinen ikke udtørres, da bindingen herved forringes. Hvis dette sker, kan dentinen genfugtes med vand på en skumpellet. Som bindingsformidler anvendes Scotchbond R Multi-Purpose (SBMP). Scotchbond Primer (flaske 2: en vandig opløsning af HEMA og polycarboxylsyre) appliceres med skumpellet (Microbrush R ) på emalje og dentin i kaviteten i 10 sek., tørres og dækkes med Scotchbond Adhesive (flaske 3: en blanding af BisGMA og HEMA) i 10 sek., som efter let luftpåblæsning polymeriseres med lys i 10 sek., hvorefter kaviteten er klar til fyldning. Resten af adhæsivet beskyttes mod lys med et aluminiumsbæger og gemmes til genætsning og resinbehandling af fyldningen efter pudsning (punkt 9). Fyldning af kavitet Det er vigtigt at plasten adapteres omhyggeligt til kavitetsvægge, præparationskanter og evt. tidligere plastlag med et plastfyldningsinstrument, som jævnligt aftørres med cellstof. Plasten formes inden for max. 1 minut i en lagtykkelse på indtil 2 mm. Lyskilden anbringes så tæt på fyldningen som muligt, og der belyses i 2 x 20 sek. for hvert areal. Herefter kan et evt. næste plastlag appliceres. Ved polymerisering af mørke og gule plastmaterialer eller ved belysning langt fra plasten og gennem tandsubstans belyses i 3 x 20 sek. for at sikre optimal polymerisering. Det er vigtigt, at fyldningsmaterialet ikke udsættes for bevægelser under polymeriseringen, idet disse forringer adaptationen til kavitetsvæggene. Matriceanlægget skal derfor sidde stabilt indtil polymeriseringen er afsluttet. Klasse III (Charisma): Matricen fikseres gingivalt med en trækile eller med en tandstikker, hvor det er muligt. Hvis kavitetsdybden er under 2 mm fyldes hele kaviteten med plast, matricen trækkes til og holdes på plads med fingrene eller med et alligatornæb, mens der polymeriseres. Ved dybere kaviteter fyldes og polymeriseres i flere lag og matricen trækkes 5

6 først til ved polymerisering af sidste lag. Klasse IV (Charisma, evt. Enamel plus HFO): Ved anvendelse af hjørnematrice fyldes denne med plast før syreætsning påbegyndes. Der fyldes emaljefarve i facialt og dentinfarve i lingualt. Den fyldte matrice beskyttes mod lys under et aluminiumsbæger. Om nødvendigt af hensyn til lagtykkelsen kan en plastkerne (dentinfarve) polymeriseres centralt i kaviteten før hjørnematricen sættes på. Anvendes celluloidstrip fikseres denne gingivalt som ved Klasse III og matricen holdes på plads med en finger palatinalt. Det er vigtigt at matricen er i kontakt med nabotanden, og at det incisale hjørne får den rette placering og dimension. Ved anvendelse af siliconeaftryk som matrice, holdes dette på plads med en finger. Når der ikke anvendes hjørnematrice modelleres hjørnet op lagvist med dentinfarve lingualt og emaljefarve facialt. Klasse V samt usurer (Charisma): Kaviteten fyldes og matricen holdes på plads med en pincet. Større plastoverskud fjernes med en sonde før polymerisering. Klasse I og II (Herculite XR): Kaviteten fyldes med sprøjte. Kapselspidsen holdes i tæt kontakt med kavitetsvægge eller tidligere plastlag for at undgå luftblærer og sikre god adaptation. For at reducere væg-til-væg kontraktionen mest muligt og sikre optimal polymerisering af plasten fyldes kaviteten i skrå lag. Først fyldes den faciale del af kaviteten og der lyspolymeriseres okklusalt fra i 2 x 20 sek. 2-3 steder afhængig af kavitetens mesio-distale udstrækning. Derefter fyldes den linguale del på tilsvarende måde og til sidst den centrale del. Der fyldes med et lille okklusalt overskud, som formes med plastfyldningsinstrumentet. Det er vigtigt at forme randcrista og fissursystem før polymerisering, da det er vanskeligt at pudse til rigtig morfologi. Dette gøres ved at modellere randcrista ind på okklusalfladen i den rigtig højde og ved at sørge for at kontakten til nabotanden ligeledes ligger i den rigtige højde. Hvor det ikke skønnes muligt vha. matriceanlægget at opnå kontakt med nabotanden, kan man med et instrument presse matricen til kontakt med natotanden mens plasten polymeriserer. Efter fjernelse af kile og matriceholder efterpolymeriseres plasten gingivalt ved at belyse approksimalt/gingivalt i 2 x 20 sek. facialt og lingualt fra. Anvendes metalmatrice efterpolymeriseres umiddelbart efter fjernelse af matriceanlægget. Opbygninger (Rebilda DC): Materialet (basismateriale og katalysator) blandes i sprøjten samtidig med applicering i kaviteten. De første 2-3mm af materialet fra sprøjten kasseres for at sikre optimal blanding. Fyldning af kaviteten påbegyndes i de vanskeligst tilgængelige områder, f.eks. store underskæringer eller omkring stifter. Hele kaviteten fyldes og der lyspolymeriseres 40 sek. Alternativt kan der fyldes lagvis med lyspolymerisering af de enkelte lag. Den kemiske afbinding er afsluttet efter 5 min., hvorefter præparation/pudsning kan påbegyndes. 8. Pudsning Generelt Pudsning foretages umiddelbart efter polymerisering. Der anvendes plastpudsesæt, suppleret med pudsestrips i plast og metal, samt skiver og gummipolerere. Under pudsningen skal fyldningen holdes fugtig med vandspray. Når fyldningen er pudset færdig, kontrolleres kanttilslutning, morfologi, okklusion/artikulation og kontakt til nabotænder med sonde, artikulationspapir og tandtråd. Pas på ikke at fjerne tandsubstans under pudsning. 6

7 Kan pudsning ikke foretages i samme seance, fjernes generende fyldningsoverskud (skarpe kanter, suprakontakter og større gingivalt overskud) inden patienten sendes hjem. Dette gøres på en sådan måde, at præparationsgrænsen så vidt muligt ikke berøres. Klasse I og II fyldninger Okklusalt: Det iltinhiberede overfladelag ( µm) okklusalt, hvor fyldningen ikke har været dækket af matrice, fjernes under pudsningen. Grovpudsning foretages med pæreformet, finkornet diamant i airrotor eller opgearingsvinkelstykke. Finpudsning foretages med pæreformet, finkornet diamant i blåt/blåt vinkelstykke under vandkøling. Vær opmærksom på, at okklusalfladens morfologi skal "opmodelleres", så cuspides fremtræder konvekse og sulci er bløde og afrundede. Dybe sulci kan medføre en for ringe materialetykkelse med risiko for fraktur af fyldning. Okklusion og artikulation kontrolleres fortløbende. Der skal være okklusion på den nye fyldning, hvis der tidligere har været okklusion på tanden, eller hvis det skønnes gavnligt for tandsættets samlede kontaktforhold. Okklusale kontaktpunkter kan med fordel anbringes inden for randcrista for at forebygge fraktur af denne. Afslutningsvis poleres okklusalfladen med konisk gummipolerer under vandkøling (Identoflex, gul: fin; hvid: X-fin). Approksimalt: Grovkornede og finkornede pudseskiver (Sof-Lex R, Pop-on) og flammeformet pudsediamant i vinkelstykke med vandkøling. Bikinipudsestrip. Kontrol med sonde og tandtråd. Fyldningen pudses ikke på kontaktpunktet. Randcrista: Afrundes med pudseskiver og flammeformet pudsediamant under vandkøling. Specielt for store fortandsrestaureringer med ønske om høj æstetik Efter almindelig overfladekonturering og pudsning kan der laves overfladestruktur i plasten ved at ridse med en diamant eller en grøn sten, hvorefter overfladen poleres med diamantpolerpasta A (3µm) efterfulgt af pasta B (1µm) med en blød gedehårsbørste. Til sidst poleres til høj glans med pasta C (aluminiumoxid) vha. et filthjul, hvor kun de konvekse områder af tanden poleres. Der anvendes max. ½ cm. af hver polerpasta. NB! Denne teknik anvendes ikke ved almindelige fortandsrestaureringer. 9. Genætsning og resinbehandling Efter pudsning lukkes eventuelle spalter og defekter i og omkring fyldningen med lavviskøs plast. Dette gøres ved at ætse fyldningens kantområder og ca. 1 mm af den tilstødende emaljeoverflade med 35 % fosforsyre i 10 sek., efter at have beskyttet nabotænder med en celluloidstrip. Tanden sprayes med vand og området tørlægges. Herefter foretages en intensiv udtørring af fyldningen efterfulgt af 2 gange applicering af 99 % ethanol og luftpåblæsning. Den gemte adhæsiv (SBMP flaske nr. 3) blandes med en dråbe katalysator (SBMP-Plus flaske nr. 3,5) i 5 sek. og appliceres med skumpellet på det ætsede område. Overskud af resin fjernes med vatrulle, tandtråd og sonde, hvorefter der lyspolymeriseres i 20 sek. på hver flade. Det er specielt vigtigt at fjerne overskud af resin approksimalt før polymerisering, og for at sikre at fyldningen ikke polymeriserer sammen med nabotanden anbringes en matrice approksimalt. Evt. overskydende resin efter polymerisering fjernes med et tandrensningsinstrument. Bemærk! Fyldninger omlægges ofte af samme grund flere gange, fordi fejl i kavitetsudformningen og fremstillingsproceduren gentages. Det er derfor vigtigt, at omlavningsgrunden medinddrages i overvejelserne, når en ny fyldning fremstilles mhp. at opnå en lang funktionstid. 7

8 De hyppigste grunde til omlavning af plastfyldninger i permanente tænder er: Klasse III Sekundær caries Farvefejl Kanttilslutningsfejl Løsnet/mistet fyldning Klasse IV Løsnet/mistet fyldning Fraktur af fyldning Sekundær caries Kanttilslutningsfejl Klasse V Sekundær caries Løsnet/mistet fyldning Kanttilslutningsfejl Kantmisfarvning Klasse I/II Fraktur af fyldning Sekundær caries Kanttilslutningsfejl Fraktur af tand Løsnet/mistet fyldning Summarisk vejledning i TASJA: Plastfyldning Trin Kommentar 1. Forbehandling Okklusion, artikulation samt approksimale kontaktforhold vurderes. Afpudsning af tandsubstans og renovering af restaureringer på nabotænder. Kofferdamanlæg. 2. Ekskavering og isolering Retningslinier i ekskaveringsvejledning følges. Kaviteter med tæt relation til pulpa isoleres med Dycal i pulpanære områder, i alle kaviteter forsegles dentinkanalerne med dentinadhæsiv. 3. Præparation Jævnt forløbende præparationsgrænse og kantvinkel tæt på 90. Mindre underskæringer til sikring af retentionen. 1½ mm materialetykkelse i belastede områder. Bevel eller chamfer ved klasse IV. 4. Materialer Charisma (lyspolymeriserende) til Kl. III, IV og V. Herculite XR ( lyspolymeriserende) til Kl. I og II. Enamel plus HFO (lyspolymeriserende) til større fortandsrestaureringer med ekstra høje krav til æstetik. Rebilda DC (lys- og kemisk polymeriserende) til opbygninger. Tetric Flow (lyspolymeriserende) til reparation. 5. Farvevalg De respektive farveskalaer anvendes. Farven kan evt. kontrolleres ved polymerisering på ikke ætset 8

9 tandoverflade før syreæts. 6. Matriceanlæg Kl. III: Celluloidstrip. Kl. IV: Directa Coform hjørnematrice, tilklippet Rh-krone eller celluloidstrip. Kl. V: Transparent cervicalmatrice. Kl. II: Anatomisk udformet matrice i metal/celluloid eller sektionsmatrice. 7. Adhæsiv teknik a) Emaljeæts i 30 sek. med 35% fosforsyregel. b) Dentinen medætses de sidste 10 sek. c) Vandspray i 20 sek. d) Let tørlægning med luft uden udtørring e) Scotchbond M-P Primer (flaske 2) på emalje og dentin i 10 sek. m. skumpellet f) Let tørlægning med luftblæser i 5 sek. g) Scotchbond M-P Adhesive (flaske 3) påføres emalje og dentin i 10 sek. h) Luftblæser i 5 sek. i) Lyspolymerisering i 10 sek. 8. Fyldning af kaviteten Der fyldes i lag på max. 2mm, med max. arbejdstid på 1 min., hvorefter der lyshærdes i 40 sek. i hvert område med lyskilden så tæt på som muligt. 9. Pudsning Kan ved lyspol. plast foretages umiddelbart efter polymerisering, mens dualhærdende plast først skal afbinde kemisk i 5 min. Der anvendes borsæt til plastpudsning, pudsestrips i plast og metal, samt Soflex pudseskiver og gummipolerer (gul=fin, hvid=ekstrafin). 10. Genætsning og resinbehandling a) Fyldningens kantområder ætses med fosforsyre i 10 sek. b) Vandspray i 10 sek. c) Intensiv tørlægning med luft og 2 gange applicering af 99% ethanol efterfulgt af luftpåblæsning. d) Scotchbond M-P (flaske nr. 3) blandes med Scotchbond M-P Plus (flaske nr. 3,5) i 5 sek. og appliceres med skumpellet på det ætsede område. e) Overskud fjernes. f) Lyspolymerisering 20 sek. i hvert område. Ansvarlige: Vibeke Qvist Ulla Pallesen VEJ nr af 30/09/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 9

10 Den fulde tekst Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 956 af 23. september 2008 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren 3, stk. 3 og bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje 30. Vejledningen præciserer, hvornår plastmateriale, sølvamalgam og glasionomer anvendes ved tandfyldninger. Vejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udredning Udfasning af amalgam i tandplejen afklaring af muligheder og anbefalinger, I udredningen et det konkluderet, at indikationsområdet for anvendelse af plast som fyldningsmateriale kan udvides, og det er anbefalet, at det fremover kun vil være muligt at anvende sølvamalgam i blivende kindtænder, hvor det er åbenbart, at en sølvamalgamfyldning vil holde længere end en plastfyldning. Det er i udredningen vurderet, at der ikke har kunnet påvises sundhedsfare for den enkelte patient forårsaget af kviksølv fra sølvamalgamfyldninger, og sølvamalgam som fyldningsmateriale derfor synes at være forbundet med meget begrænsede sundhedsrisici. 2. Plastmateriale Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale. 3. Amalgam (sølvamalgam) Sølvamalgam kan anvendes ved fyldningsterapi i blivende kindtænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Disse tilfælde er afgrænset til tandbehandlinger med manglende mulighed for tørlægning, vanskelig tilgængelighed af kavitet, speciel stor kavitet eller stor afstand til nabotand. 4. Glasionomer Glasionomer finder typisk anvendelse ved fyldningsterapi af gingivale cariesangreb, usurer, ved tunnel- og brøndpræparationer, som isolations- og opfyldningsmateriale, som langtidsprovisorium, samt til alle typer fyldninger i primære tænder. 5. Udskiftning af fyldning Der skal som udgangspunkt foreligge en sundhedsfaglig indikation, når en permanent fyldning af plast, glasionomer eller amalgam udskiftes. 6. Informeret samtykke Det bemærkes, at Sundhedsloven (nr. 95 af 7. februar 2008) indeholder regler om patienters retsstilling, herunder bl.a. sundhedspersoners pligt til at give information og indhente en patients samtykke til behandling m.v. Ifølge disse bestemmelser må ingen behandling indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Bestemmelser om informeret samtykke i sundhedsloven har til formål at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse. 7. Journalføring Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen med bekendtgørelse nr af 12. december 2006 har udarbejdet retningslinjer for patientjournaler herunder hvad en journal nærmere skal indeholde. Ved fyldningsterapi skal det fremgå af patientens journal, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af denne. Den indikation, der ligger til grund for at lægge en ny fyldning samt udskifte en tidligere lagt fyldning, skal ligeledes journalføres. 8. Omhu og samvittighedsfuldhed I medfør af autorisationsloven nr. 451 af 22. maj er en tandlæge under udøvelsen af sin virksomhed, herunder anvendelse af plastmateriale, glasionomer eller sølvamalgam som fyldningsmateriale i tænder, forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Vejledningen træder i kraft den 1. oktober Ikrafttrædelse Sundhedsstyrelsen, den 30. september 2008 Lone de Neergaard 10

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

RESTAURERINGER I PLAST

RESTAURERINGER I PLAST Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I PLAST INDIKATIONSOMRÅDE Plastmateriale kan finde anvendelse

Læs mere

RESTAURERINGER I AMALGAM

RESTAURERINGER I AMALGAM Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 7 RESTAURERINGER I AMALGAM INDIKATIONSOMRÅDE Amalgam kan anvendes ved

Læs mere

RESTAURERINGER I PLAST

RESTAURERINGER I PLAST Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem. B Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem. B Vejledning nr. 9 FISSURFORSEGLING

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester INSTRUMENTER OG MATRICEANLÆG AMALGAM TANDFARVEDE, PLASTISKE FYLDNINGSMATERIALER TEORI OG ØVELSESHÆFTE 4. SEMESTER Institut for Odontologi Afdeling for Tandsygdomslære

Læs mere

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester INSTRUMENTER OG MATRICEANLÆG EKSKAVERING BUNDDÆKNING AMALGAM TANDFARVEDE, PLASTISKE FYLDNINGSMATERIALER TEORI OG ØVELSESHÆFTE 2014 Institut for Odontologi Sektion for

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI PÅ VOKSNE

Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI PÅ VOKSNE Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det?

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? tandlægeforeningens konference 2008 tandlæge Jan Frydensberg Thomsen Colosseumklinikken København Program hvorfor plast? kindtænder : præparation

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde NYHED

Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde NYHED Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde T h e l e a d e r i n m a t r i x s y s t e m s Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund.

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Dias 1 22/10/12 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver

Dias 1 22/10/12 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver Dias 1 22/10/12 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer Dentaladhæsiver I II III IV V VI Retention ad sølvamalgam og plast Ætsning af emalje Ætsning af dentin Emaljebonding Dentinbonding Dentinpriming Dias

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive Bisco 0459 ALL-BOND 2 Universal Dental Adhesive Instructions for Use DK IN-0005R8 Rev. 2/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND 2 * Universal

Læs mere

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions Restorative Solutions Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale Nemmere og bedre Hæv overliggeren for posteriore fyldninger 50 års erfaring med kompositmaterialer Siden 1964 Filtek Bulk Fill Posteriort

Læs mere

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion Filtek Silorane Posteriort fyldningsmateriale med lav kontraktion Ny standard for kindtandsplast: volumen- < 1% kontraktion! * *

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use DK IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Plastrekonstruktion 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm rgsmål 4. semester Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Forbehandling af tanden Forbehandling

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale Æstetik i højsædet Filtek Supreme XT Universalt fyldningsmateriale Filtek Supreme XT universalt fyldningsmateriale The Dental Advisor bedømte Filtek Supreme Best of 2003 preferred products i kategorien

Læs mere

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik Lava 3M ESPE Ceram Hver enkelt farve er et mesterværk Zirkoniumoxid keramik med naturlig æstetik Gendan den naturlige elegance Tanden et af naturens mirakler! Rekonstruktion af dens perfekte skønhed til

Læs mere

Bachelorprojekt. Forebyggelse af spaltedannelse ved plastfyldninger. Sacha Victoria Blume Nielsen, Maria Zingenberg & Maiken Manley

Bachelorprojekt. Forebyggelse af spaltedannelse ved plastfyldninger. Sacha Victoria Blume Nielsen, Maria Zingenberg & Maiken Manley Bachelorprojekt Forebyggelse af spaltedannelse ved plastfyldninger Sacha Victoria Blume Nielsen, Maria Zingenberg & Maiken Manley Københavns Universitet - Odontologi - 5. sem. Vejleder: Overtandlæge Ulla

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER BRUGSVEJLEDNING INTRODUKTION For at få størst mulig succes med dette produkt bør du læse følgende OVC trin-for-trin vejledning omhyggeligt. Både OVC brugsvejledning og OVC Quick Guide kan leveres fra Rhondium

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive Instructions for Use DK IN-219R1 Rev. 3/15 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT UNIVERSAL PRIMER

Læs mere

Fill-Up! Dyb. Hurtig. Perfekt.

Fill-Up! Dyb. Hurtig. Perfekt. DOBBELTHÆRDENDE BULKKOMPOSIT Fill-Up! Dyb. Hurtig. Perfekt. www.coltene.com Dyb Ubegrænset lagtykkelse for fyldningen, da Fill-Up! er dualhærdende. Garanteret hærdning, selv ved meget dybe kaviteter Hurtig

Læs mere

Bisco UNIVERSAL PRIMER

Bisco UNIVERSAL PRIMER Bisco UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive 0459* Instructions for Use DK IN-219R2 Rev. 10/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Rd. Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 UNIVERSAL PRIMER

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Restaureringer, der matcher den naturlige tand Æstetik via farvevalg Farvesystemet

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

(gælder for alle kurser i fagområdet)

(gælder for alle kurser i fagområdet) Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem Vejledning nr. 4 BESKRIVELSE AF INSTRUMENTARIUM

Læs mere

Noninvasiv behandling af slid og erosion

Noninvasiv behandling af slid og erosion Noninvasiv behandling af slid og erosion ULLA PALLESEN & JAN VAN DIJKEN Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige

Læs mere

SYNERGY KOMPOSITMATERIALE. 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering

SYNERGY KOMPOSITMATERIALE. 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering SYNERGY KOMPOSITMATERIALE 6 SELV-MATCHENDE FARVER ER DET ENESTE, DU HAR BRUG FOR Selv-matchende farver Naturlig opaliserende farver Ideel håndtering SYNERGY SYNERGY D6 FORMLEN TILBYDER DEN HØJESTE ÆSTETIK

Læs mere

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Retraktionsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Pochepakning er blevet nemmere med den første retraktionskapsel Indikationer I mere end 45 år har

Læs mere

G-Premio BOND. Ingen kompromiser. fra GC. En-komponent lyshærdende universal adhæsiv

G-Premio BOND. Ingen kompromiser. fra GC. En-komponent lyshærdende universal adhæsiv G-Premio BOND fra GC En-komponent lyshærdende universal adhæsiv Ingen kompromiser G-Premio BOND fra GC En-komponent lyshærdende universal adhæsiv Det er ikke altid let, at vælge den passende bonding til

Læs mere

Skal primære tænder behandles?

Skal primære tænder behandles? Skal primære tænder behandles? Lis Almer September 2011 3 år medio 1960 erne Lis Almer 2006 Lis Almer 2006 5 år Før småbørnstandplejen Hvorfor tandlægebesøg? Smerter ekstraktion Lige før skolestart nedcarieret

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 FLUORID OG CARIES BAGGRUND Emaljen består hovedsageligt af krystaller af hydroxylapatit,

Læs mere

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Æstetiske resultater er blevet nemmere at opnå Dig Formlen på succes Selv med anvendelse

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

ASPIJECT. ASPIJECT Safe. ASPIJECT Active PAROJECT INJEKTION

ASPIJECT. ASPIJECT Safe. ASPIJECT Active PAROJECT INJEKTION DENTAL INNOVATIONS INJEKTION ASPIJECT ASPIJECT Safe ASPIJECT Active PAROJECT Selvaspirerende tubulesprøjte til infiltrations- og ledningsanalgesi. Selvaspirerende tubulesprøjte med beskyttelse mod stikskader.

Læs mere

28/10/13 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver

28/10/13 Dentaladhæsiver Sebastian Schlafer. Dentaladhæsiver Dias 1 Dentaladhæsiver I II III IV V VI VII Retention ad sølvamalgam og plast Ætsning af emalje Ætsning af dentin Emaljebonding Dentinbonding Dentinpriming Klorhexidin og dentinbonding Dias 2 I Retention

Læs mere

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier Lava Precision Solutions Klinisk succes med Lava Zirkonia restaureringer Det perfekte valg er 3M ESPE Lava restaureringer 10 års klinisk

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Det nye direkte komposit facaderystem. Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænderne COMPONEER

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

Alsidig og vellykket.

Alsidig og vellykket. Alsidig og vellykket. Toneangivende inden for protetik. Bioplus Artiplus BioStabil Toneangivende inden for protetik Til dette ambitiøse formål har vi mobiliseret alle vores ressourcer: intensiv forskning,

Læs mere

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK EXTRACORONALE ATTACHMENTS KRITERIER FOR VALG 3 VINKLER AF MATRICE DELEN Det extracoronale CEKA REVAX attachment leveres med tre forskelligt vinklede udbrændbare

Læs mere

Pola Office Brugsanvisning

Pola Office Brugsanvisning Pola Office Brugsanvisning BEMÆRK: 1. Kun til dentalbrug. 2. Patienter bør anvende beskyttelsesbriller. 3. Behandler bør anvende handsker, mundbind og handsker. 4. Brug ikke på gravide og ammende kvinder.

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 3 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring?

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? ulla pallesen og palle holmstrup Generelt har tandlæger beskæftiget sig med profylakse, diagnostik og behandling af sygdomme i munden, og som et led i genopretningen

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Æstetiske resultater er blevet nemmere at opnå Dig Formlen på succes Selv med anvendelse af kun en

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Fissurforsegling år 2006

Fissurforsegling år 2006 Fissurforsegling år 2006 sven poulsen, göran koch og lill-kari wendt Metoder til forebyggelse af caries i okklusale fissurer har eksisteret længe. De tidligste metoder var de såkaldte profylaktiske fissurrensninger

Læs mere

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK ODONTOLOGISK PRÆKLINIK INSTRUMENTER OG MATRICEANLÆG AMALGAM TANDFARVEDE, PLASTISKE FYLDNINGSMATERIALER KOMPENDIUM 4. SEMESTER Odontologisk Institut Afdeling for Tandsygdomslære Præklinisk Undervisning

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Hensigten med dette afsnit er at diskutere nogle af de

Hensigten med dette afsnit er at diskutere nogle af de Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknikker Preben Hørsted Bindslev, Erik Asmussen og Erik Keith Hansen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1 9 Specifikationer 9/1 Specifikationer 9/2 Spændmomenter 9/3 Specialværktøj 9/4 9/4 1 Side 1 af 5 Denne vejledning giver retningslinier for reparation af karrosseriskader på køretøjets overog underdel.

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Revner i tænderne - dentininfraktioner

Revner i tænderne - dentininfraktioner NR. 13 Revner i tænderne - dentininfraktioner Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Revner i tænderne Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, der

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Konference for klinikassistenter 31. oktober Helle Hornhaver

Konference for klinikassistenter 31. oktober Helle Hornhaver Konference for klinikassistenter 31. oktober 2008 Dansk Tandlægeforening Bella Center, København ÆSTETIK, KVALITET OG ETIK Blegning Helle Hornhaver Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Nordenta TopDent Januar 2014 Gælder i perioden 10. januar 24. januar 2014

Nordenta TopDent Januar 2014 Gælder i perioden 10. januar 24. januar 2014 Nordenta TopDent Januar 2014 Gælder i perioden 10. januar 24. januar 2014 TopDent Steritip Sterile kirurgiske sug til tynde sugeslanger, indvendig diameter 2,5 mm, grå tip. Æske med 20 stk. - best.nr.

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Plastfyldninger og -indlæg

Plastfyldninger og -indlæg F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 148 57 Ulla Pallesen og Vibeke Qvist Plastfyldninger og -indlæg En 11-års klinisk evaluering Formålet med denne randomiserede, kliniske undersøgelse var at

Læs mere