Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling"

Transkript

1 Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling

2 Trafikpolitik på skoler - En erfaringsopsamling Udarbejdet af Via Trafik med støtte fra Pulje til mere cykeltrafik Dato: Januar

3 Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Indholdsfortegnelse Indledning 4 Hvorfor en trafikpolitik? 5 Hvem skal være med? 6 Proces og indhold 8 Når trafikpolitikken er vedtaget 10 Bilag 1 - Idékatalog 12 Bilag 2 - Tjekliste 13 3

4 Indledning Flere og flere skoler indfører en skriftlig trafikpolitik. Trafikpolitikken kan sætte fokus på trafiksikker adfærd og opstille regler eller retningslinjer for hensigtsmæssig færdsel på skolevejen. En trafikpolitik er rettet mod alle de involverede parter - både elever, forældre, lærere, skoleledelse, politi og kommune. Men hvordan kommer skolen i gang med at lave en trafikpolitik? Hvad skal den indeholde? Og hvordan sikres den bedst mulige effekt af politikken? Erfaringer med trafikpolitikker på næsten 300 skoler er samlet i dette dokument. Erfaringsopsamlingen indeholder gode eksempler samt de typiske udfordringer, som skolerne har stået over for. Hver skole er forskellig, så det er ikke rimeligt at anbefale én samlet drejebog for udarbejdelsen af en trafikpolitik. Skolerne kan derimod bruge denne erfaringsopsamling som opslag og inspiration før, under og efter udarbejdelsen af skolens trafikpolitik. Udover erfaringerne i dette dokument anbefales det at benytte materialet om trafikpolitik, som Rådet For Sikker Trafik har udarbejdet. Hos Rådet kan skolerne hente god inspiration til selve indholdet og dermed sikre, at alle sten bliver vendt. Denne erfaringsopsamling supplerer med nyttige eksempler på, hvem der er gode at have med i processen, hvordan de bør inddrages, og hvordan skolen kommer videre efter vedtagelsen af en trafikpolitik. Bagest findes en tjekliste, som skolen kan bruge til at sikre, at alle relevante parter bliver inddraget. Erfaringsopsamlingen 744 skoler deltog i en spørgeundersøgelse 273 skoler havde en trafikpolitik 471 skoler havde ikke en politik 5 skoler med en politik er interviewet 8 ud af 10 skoler med en politik har oplevet en positiv effekt Effekten er ofte mere hensynsfuld adfærd eller flere cyklende elever Målgruppen for denne erfaringsopsamling er primært landets skoler. Uanset om skolen har en trafikpolitik, kan det være nyttigt at se på eksemplerne i denne publikation og vurdere, om trafikforholdene ved skolen kan forbedres yderligere. En anden vigtig målgruppe er de medarbejdere hos kommunens administration, som har (eller bør have) kontakt med skolerne vedrørende trafiksikkerhed og hensigtsmæssig adfærd i trafikken. Publikationen har især relevans for Teknisk Forvaltning, idet flere skoler savner et bedre samarbejde om trafikpolitikken. Publikationen kan også have relevans for Skoleforvaltningen eller Sundhedsforvaltningen, idet en trafikpolitik kan bruges til at forbedre undervisningen eller få flere børn til at cykle og gå frem for at blive kørt i bil til skole. "Flere forældre insisterer fortsat på at køre deres barn helt ind i klasseværelset 4

5 Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Hvorfor en trafikpolitik? Over 90% af skolerne har oplevet en positiv effekt af deres trafikpolitik. Politikken har især medført en mere hensigtsmæssig adfærd ved skolen om morgenen - både blandt elever og forældre. Desuden har politikken ofte ført til, at flere elever er begyndt at cykle eller gå til skole i stedet for at blive kørt i bil. Det er godt for elevernes sundhed, klimaet og trafikafviklingen ved skolen. De skoler, som har indført en trafikpolitik, oplever generelt en større effekt af de utraditionelle trafiktiltag. Det gælder især effekten af tiltag, som skal få forældre og andre til at ændre adfærd fx ved at parkere i kortere tid om morgenen, parkere længere væk fra skolen eller måske ligefrem følge deres barn i skole på cykel i stedet for i bil. Hvordan kan jeg gøre det bedre? Forældre i bil kan parkere hensynsfuldt Skolen kan sørge for, at eleverne lærer at færdes sikkert i trafikken Lærerne skal fungere som gode rollemodeller Kommunen kan sikre gode fysiske rammer Politiet kan sørge for kontrol "For at få penge til fysiske ombygninger krævede kommunen, at vi vedtog en trafikpolitik En trafikpolitik sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I en god trafikpolitik er alle relevante parter blevet inddraget. Det sikrer ejerskab og bedre adfærd i trafikken. Dermed tager alle parter deres del af ansvaret i erkendelse af, at Teknisk Forvaltning ikke altid kan løse problemerne gennem flere cykelstier, bump og større parkeringspladser. Skolernes vurdering af effekten af udvalgte trafiktiltag. Det fremgår, at skoler MED en trafikpolitik oplever større effekt af tiltagene end skoler UDEN en trafikpolitik. X-aksen angiver % der har oplevet positiv effekt af tiltaget. 5

6 Hvem skal være med? Find ildsjælen! Første skridt er at finde en person, som ønsker at stå for den daglige fremdrift det vil sige at skrive udkast til politikken, indkalde til møder, osv. Denne person er ofte skolens færdselskontaktlærer. Hvis andre lærere står for dele af færdselsundervisningen, bør de også inddrages. Det er at foretrække at finde en ildsjæl, som virkelig brænder for arbejdet med trafik og dermed udarbejdelse af en trafikpolitik. En ildsjæl kommer ikke af sig selv, men skole og kommune kan sørge for, at betingelserne er gode. Ildsjælen - nødvendige betingelser Giv tid! - typisk har færdselskontaktlæreren op til 50 timer til arbejdet med trafik. Flere timer skader ikke! Giv arbejdet prestige - skab opmærksomhed om arbejdet blandt andre lærere, elever og forældre Giv faglig støtte - ildsjælen har engagementet men ikke nødvendigvis tilstrækkelig viden om trafik og teknik Skolen kan sikre, at der bliver afsat ekstra timer til lærerens arbejde med trafikpolitikken. De deltagende skoler har typisk afsat op til 50 timer. Ligeledes kan læreren komme på et kursus, så læreren bliver klædt bedst muligt på til opgaven. Kommunen kan forbedre lærerens vilkår ved at give trafikfaglig sparring og eventuelt formidle et samarbejde med andre skoler. Ligeledes kan kommunen vælge at dække omkostningerne ved arbejdet og eventuelt finansiere udflugter for elever, som deltager i et konkret trafiktiltag. Sørg for forankring i toppen Skolelederen skal have det formelle ansvar for trafikpolitikken. Det sikrer, at politikken svarer til skolens ressourcer og ledelsesmæssige ønsker. Konkret skal skolelederen følge arbejdet med trafikpolitikken og sikre formidlingen til alle lærere. Ved at inddrage skolebestyrelsen sikres forankring blandt forældrene. Som minimum bør skolebestyrelsen vedtage trafikpolitikken. Det har næsten alle skoler med en trafikpolitik gjort. Nogle skoler har desuden nedsat et trafikudvalg, hvor forældre eller lærere medvirker. Skolebestyrelsen bør løbende tage stilling til trafikpolitikken, fx ved at revurdere den forud for skolestart hvert år. Det kan gøres med udgangspunkt i Bilag 2 (punktet Opfølgning ). Få den nødvendige faglige sparring Skolens idéer er et vigtigt udgangspunkt, men hen ad vejen er det godt at lade sig inspirere af andres viden og synspunkter. Her kan især Teknisk Forvaltning være en god hjælp. De kan yde trafikfaglig sparring og har især stor viden om effekten af forskellige trafiktekniske tiltag. Herudover kan Skoleforvaltningen have input til undervisningsforløb om trafik. Desværre har det vist sig, at kommunens administration sjældent deltager i udarbejdelsen af skolernes trafikpolitik. I 2 ud af 3 trafikpolitikker har Teknisk Forvaltning ikke deltaget, og i 9 ud af 10 politikker har Skoleforvaltningen ikke deltaget. I de politikker, hvor samarbejdet med Teknisk Forvaltning er forløbet godt, har forvaltningen fået ros for at have én fast kontaktperson med godt kendskab til de lokale forhold på skolen. Blandt de dårlige eksempler fremhæver skolerne, at Teknisk Forvaltning ikke har tilstrækkeligt kendskab til, hvad en trafikpolitik kan bruges til, og hvordan den udarbejdes. 6 "Jeg lavede alle procedurer og regler, som jeg drøftede med min leder. Derefter blev det godkendt i skolebestyrelsen. Det revideres jævnligt

7 Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Politiet er også en god sparringspartner i processen. De skal kunne håndhæve eventuelle fysiske ændringer, ligesom de - ved hjælp af kontroller ved skolen - kan minde trafikanterne om, hvordan de skal opføre sig i trafikken. Desuden kan både politi og kommune have kendskab til gode eksempler fra andre skoler. Disse parter vil ofte kunne finde de nødvendige ressourcer til at deltage i møder, hvis skolen i god tid informerer om møderne. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at inddrage disse øvrige parter mere uformelt i processen - fx ved at de kan skrive deres ønsker til tovholderen eller deltage i ét møde. I begyndelsen af processen er det en god idé at lægge en plan for tidsforløb og delopgaver. Det sikrer, at alle parter ved, hvad der skal ske, og at alle på forhånd kan afsætte tid til deltagelse i arbejdet. For at få en politik, som passer nøjagtigt til skolens ønsker og behov, skal hoveddrivkraften være skolen selv - som regel i form af færdselskontaktlæreren. Indhent øvrige gode idéer og ønsker Andre lærere og forældre - samt naturligvis eleverne - kan have gode idéer eller specifikke ønsker til trafikpolitikken. Det kan også tænkes, at en nærliggende SFO har specifikke ønsker. Derfor er det fornuftigt at inddrage dem i arbejdet. Men pas på - jo flere parter, der er med, jo længere og tungere bliver processen. Gode råd til Teknisk Forvaltning Udpeg én fast kontaktperson med ansvar for skoletrafikken Giv medarbejderen den nødvendige viden om arbejdet med trafikpolitikker Meld klart ud, hvor mange penge skolen kan forvente til fysiske foranstaltninger på skolen Involveringen af de enkelte aktører i udarbejdselsen af skolernes trafikpolitik 7

8 Proces og indhold Eksempel på en simpel proces 1 Den ansvarlige lærer kortlægger idéer til indhold i trafikpolitikken Læreren samler op på tidligere henvendelser fra forældre eller andre. Der kan hentes inspiration udefra, blandt andet fra andre skolers trafikpolitikker. 2 Læreren og skolelederen drøfter idéerne og vælger til og fra Her kan det være nyttigt at holde et møde med Teknisk Forvaltning og politiet. Endvidere kan der holdes et møde med andre interesserede, fx forældre. 3 Læreren skriver et udkast til trafikpolitikken Skolens hensigter og ønsker samt konkrete handlinger formuleres på skrift. De fleste politikker er færdiggjort inden for et halvt år Næsten alle politikker vedtages af skolebestyrelsen Nogle skoler har haft succes med at sende politikken i høring, blandt andre hos politiet, forældre, lærere, elever osv. En anden variant er, at en kommune har hjulpet en enkelt skole med at udarbejde en trafikpolitik som pilotprojekt. På baggrund af det arbejde har kommunen udarbejdet en slags skabelon, som resten af skolerne i kommunen har kunnet benytte. 4 Skolelederen læser og justeret udkastet Skolelederen sikrer, at udkastet stemmer overens med skolens visioner og ressourcer. løbende trafikpolitikker eller pilotprojekter bør koordineres af kommunen. Det kan medføre behov for lidt flere møder. 5 Skolebestyrelsen vedtager politikken - eventuelt med ændringsforslag Skolebestyrelsen drøfter og vedtager trafikpolitikken, som nu er officiel politik. For at sikre endnu bredere opbakning kan politikken sendes i høring. Generelt anbefales det, at skolen giver plads i processen til de parter, som måtte have interesse i at deltage. Tilbyder en gruppe forældre eller Teknisk Forvaltning eksempelvis at deltage i stor udstrækning, bør skolen benytte sig af tilbuddet. Nogle skoler har haft stor gavn af at deltage i en proces, hvor flere skoler har udarbejdet trafikpolitikker sideløbende. Det giver mulighed for at trække på erfaringerne på nogle af de andre skoler eller låne de gode idéer. Formidling til eleverne - af eleverne Kampagne: 13 rigtige for trafikken - 4. klasse uddeler hver år til alle skolens elever, som konkurrerer om at få flest rigtige svar IT/Medieforløb: 3. klasse laver folder med trafikpolitikken i selvvalgt opsætning og med trafikbilleder Rådet For Sikker Trafik har samlet nogle konkrete eksempler på trafikpolitikker samt en skabelon på deres hjemmeside 8

9 Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Indhold Indholdet i trafikpolitikken skal afspejle de lokale problemstillinger og ønsker. Derfor må der nødvendigvis være forskel fra skole til skole. Mange skoler har som formål at forbedre de kaotiske forhold foran skolen om morgenen. Og den mest udbredte effekt af trafikpolitikkerne er, at der er skabt en mere hensigtsmæssig adfærd i trafikken. Men selv om skolen har fokus på forbedring af trafikken om morgenen, er det vigtigt også at tænke andre aspekter ind i trafikpolitikken, fx undervisning og fremme af cykeltrafik generelt. For at sikre, at politikken tager fat i alle relevante aspekter, er det en god idé at søge inspiration fra andre skoler. En række skoler har valgt at tage udgangspunkt i en skabelon, som er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik. Det har givet gode politikker, som spænder bredt over flere emner. På Rådets hjemmeside findes der også konkrete eksempler på trafikpolitikker, som skolen kan lade sig inspirere af. En trafikpolitik behøver ikke at være lang og detaljeret. Et par sider med vigtige budskaber samt konkrete handlinger, tidsfrist og ansvarlig person er tilstrækkeligt. Eksempler på emner i politikken Transport til og fra skolen (fx hvornår kan det forventes, at eleverne cykler eller går selv?) Afsætning af børn ved skolen om morgenen (fx hvor skal man sætte hurtigt af, og hvor kan man parkere og følge med eleven ind på skolen?) Ventende elever ved bussen (fx hvordan undgås, at leg udvikler sig til farlige situationer pga. manglende opmærksomhed?) Elever der cykler i grupper (fx hvordan undgås, at leg udvikler sig til farlige situationer pga. manglende opmærksomhed?) Transport til faste steder uden for skolen (fx idræt, svømning og konfirmandundervisning) Transport på ekskursioner (fx hvornår kan klassen cykle eller gå og kan trafikundervisning indgå i ekskursionerne?) Adfærd når der er meget sne (fx fokus på bilernes øgede bremselængde) SMS i trafikken (fx hvad kan der ske, når man sms er og cykler samtidig?) "Færdselskontaktlæreren havde på et kursus fået kopier af andres trafikpolitik, og disse blev brugt som inspiration 9

10 Når trafikpolitikken er vedtaget For at trafikpolitikken får den ønskede effekt er det vigtigt at gøre alle trafikanterne opmærksomme på politikken. Der er mange måder at formidle trafikpolitikken. Nogle af eksemplerne er: Præsentation af trafikpolitikken på intranettet Uddeling af politikken ved skolestart Uddeling af politikken om morgenen til forældre, der parkerer uhensigtsmæssigt Fast omtale i skolebladet Gennemførelse af trafikevents Nedsættelse af trafikudvalg Herudover kan arbejdet med selve trafikpolitikken være en øjenåbner for trafikanterne. Eksempelvis kan de øvrige lærere blive ekstra opmærksomme på deres egen adfærd i trafikken. Endvidere har nogle skoler haft succes med at inddrage trafikpolitikken i undervisningen, fx i form af en tipskupon. Undersøgelsen blandt skolerne har vist, at de mere specifikke tiltag, fx. regler og vejledninger for forældres adfærd, giver en større effekt på de skoler, som har en trafikpolitik, end på de skoler, som ikke har en trafikpolitik. "Det er åbenlyst, at også mine kolleger er blevet mere opmærksomme på deres rolle i trafiksammenhæng 10

11 Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Trafikaktiviteter på skolen Trafikpolitikken skal følges op med konkrete tiltag. Ellers bliver effekten af politikken begrænset. De største effekter opnås generelt gennem de traditionelle tiltag, som gennemføres år for år på landsplan. Her foreligger gennemarbejdede manualer og procedurer, som fx er beskrevet af Rådet for Sikker Trafik eller Dansk Cyklist Forbund. Det kan fx være gå- og cyklistprøver, skolepatrulje eller skolestartskampagner. Disse tiltag kan have stor effekt men er vanskeligere at få til at lykkes. Her er det derfor vigtigt, at skolen rådfører sig med kommunen eller andre skoler, som har gennemført tiltaget. En række skoler har haft glæde af at deltage i et netværk med andre skoler og derigennem få prøvet idéerne af blandt kolleger, før idéerne blev til virkelighed. Under alle omstændigheder er det en vigtig forudsætning for succes med de mere utraditionelle tiltag, at skolen har en trafikpolitik, hvor hensigten med tiltagene er beskrevet. Det er fornuftigt at starte med disse lette tiltag, hvor der uden videre kan findes hjælp udefra. Herudover kan der på skolen være behov for særlige tiltag, som er rettet mod et specifikt problem eller målgruppe på skolen. Disse tiltag kan ikke nødvendigvis kopieres direkte fra andre skoler. Det gælder eksempelvis tiltag, som omfatter regler og vejledning for forældrenes adfærd ved skolerne. "Forældrene er nu bekendt med skolens holdning til trafiksikkerhed, forventninger undervisning m.m. 11

12 Bilag 1 - Idékatalog Undervejs i arbejdet med denne erfaringsopsamling har de deltagende skoler gjort opmærksomme på nogle konkrete tiltag, som er anvendt på skolerne. Tiltagene er samlet i dette idékatalog, som kan bruges som inspiration. Kampagner og events Trafik-fortælle-tøjdyr, som overnatter en weekend og bagefter fortæller om sine oplevelser i trafikken med eleven og forældrene Alle Børn Cykler en konkurrence blandt elever om at cykle til skole Konkurrencer om at cykle oftest (blandt andet udvidelse af ABC) Sponsorerede cykelløb for eleverne Lygtekontrol Tiltag rettet mod forældre Uddeling af æbler med trafikinfo om morgenen Events i morgentrafikken, især rettet mod forældre i bil Lærertilsyn/Trafikvagt om morgenen Trafikudvalg med forældre og lærere Undervisning Forældredeltagelse i cyklistprøve Fast trafikundervisning af nye børnehaveklasser Børnehaveklasse trænes i buskørsel Besøg af lastbil, som demonstrerer farlige situationer for cyklister Trafikinformatører, som fortæller om trafiksikker adfærd med udgangspunkt i deres egne oplevelser Fast færdselsdag Fysiske tiltag Enighed blandt forældre om frivillig ensretning af vejen ved skolen, selvom vejen ikke formelt er ensrettet Ombygning af P-plads, så der er bedre forhold for hurtige afsætninger Cykelparkering, fx overdækket eller bedre placeret Gåruter markeret med kattepoter på fortovet/asfalten Andet Infofolder om skolevej Cykelhjelme til udlån Trafikveste til udlån 12

13 Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Bilag 2 - Tjekliste Forberedelse Er der fundet en tovholder, som er indforstået med opgaven? Er der afsat timer til tovholderens arbejde? Er skolelederen orienteret om arbejdet? Er skolebestyrelsen orienteret om arbejdet? Er et inspirationsmøde med Teknisk Forvaltning overvejet og eventuelt afholdt? Er det undersøgt, om Teknisk Forvaltning eller andre forvaltninger har mulighed for at finansiere en del af arbejdet? (fx besøg fra en anden skole, Rådet For Sikker Trafik eller en rådgiver/proceskonsulent) Er der enighed blandt tovholder, leder og skolebestyrelse om tidsplan og opgavefordeling? Er øvrige relevante aktører orienteret om tidsplan og arbejdsopgaver? (fx andre lærere, forældre, elever, SFO, politi eller kommune) Er tidsplanen koordineret med eventuelle andre skolers tidsplan? (hvis andre skoler udarbejder en trafikpolitik sideløbende) Trafikpolitikkens indhold På vej : Er ønsker til bedre adfærd på skolevejene overvejet? (fx regler eller retningslinjer for bilkørsel ved skolen om morgenen eller retningslinjer for adfærd på ekskursioner) Undervisning : Er ønsker til bedre undervisning overvejet? (fx forslag til brug af materialer på hvert klassetrin eller besøg af trafikinformatører osv.) Rollemodeller : Er ønsker til rollemodellerne overvejet? (fx voksnes brug af cykelhjelm eller korrekt krydsning af vejen) Samarbejde : Er et tværgående samarbejde overvejet? (fx aftale med politiet om kontrol eller samarbejde med forældre om deltagelse i events) Er alle parters synspunkter vedrørende trafikale problemer klarlagt? Er der foreslået konkrete tiltag til løsning af problemerne? Er der sat tidsfrist og ansvarlig person på hvert tiltag? Er alle parter indforstået med ansvaret i forbindelse med de enkelte tiltag? (fx bør forældre tage stilling til, hvis tiltagene betyder, at deres børn bliver sat i nye trafikale situationer) Opfølgning Er trafikpolitikken vedtaget? Er kommune og politi informeret om trafikpolitikken? Er trafikpolitikken formidlet til alle parter? (fx intranet, events for forældre, avisartikler osv.) Er trafikpolitikken inddraget i undervisningen? Er konkrete handlinger igangsat/gennemført? Er det målt, om de ønskede forbedringer er opnået, eller om problemerne er mindsket? (gøres fx en gang om året) Er der opstået behov for fornyelse af trafikpolitikken? Er viden om de gode tiltag videregivet til andre skoler og kommuner? Er der mulighed for at oprette et netværk, hvor gode og dårlige erfaringer kan deles med andre skoler? Er der aftalt en procedure for, hvordan og hvornår trafikpolitikken holdes opdateret? 13

14

Trafikpolitik på skoler en erfaringsopsamling

Trafikpolitik på skoler en erfaringsopsamling på skoler - erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler en erfaringsopsamling Støtte fra cykelpuljen Koordineret med Rådet for Sikker Trafik og Dansk Cyklist Forbund 1 Trafikpolitik på skoler - erfaringsopsamling

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Hylleholt Skoles Trafikpolitik

Hylleholt Skoles Trafikpolitik Hylleholt Skoles Trafikpolitik Det er Hylleholt Skole ambition, at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Det er Østskolen, afd. Hylleholts ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold:

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: På vej Undervisning Rollemodeller Samarbejde Husk hjelmen På vej Selvtransporterende børn Træning giver rutine og overblik, og er den bedste vej til sikre trafikanter.

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Kristrup Skoles trafikpolitik

Kristrup Skoles trafikpolitik Kristrup Skoles trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Krogårdskolens trafikpolitik

Krogårdskolens trafikpolitik Krogårdskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Østkolen,

Læs mere

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Trafikpolitik for Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen. Rådet for Sikker

Læs mere

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Spjald Skoles Trafikpolitik

Spjald Skoles Trafikpolitik Spjald Skole Spjald Skoles Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

Hyllehøjskolens trafikpolitik

Hyllehøjskolens trafikpolitik Hyllehøjskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever.

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. På de næste sider finder du et eksempel på en trafikpolitik, der rummer alle de punkter, som Rådet for Sikker

Læs mere

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen.

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen. Udkast Mål for trafikpolitikken Trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Espergærdeskolen. Det sker bl.a. ved At så mange børn som muligt går eller cykler til skole.

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Mål ken skal medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed på skolevejen. Skolen ønsker, at elever cykler eller går i skole i så høj grad som muligt. Elever, forældre og medarbejdere har hver især ansvar

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal 1 Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken.

Læs mere

Brorsonskolens trafikpolitik

Brorsonskolens trafikpolitik Brorsonskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik

Grydemoseskolen Helsingør Kommune TRAFIKPOLITIK. Grydemoseskolens Trafikpolitik Grydemoseskolens Trafikpolitik Udarbejdet efteråret 2011 Forord: Elever, forældre og medarbejdere oplever hver morgen en spidsbelastet trafiksituation på parkeringspladsen omkring Grydemoseskolen. Antallet

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Skolens trafikpolitik.. 6 På vej.. 7 Undervisning. 11 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17 3 Forord

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere

Opsummering af politiseminar 2011

Opsummering af politiseminar 2011 Opsummering af politiseminar 2011 Til seminaret 16.-17. juni deltog 50 politifolk fra færdsels- og forebyggelsesafdelinger samt 10 medarbejdere fra Rådet for Sikker Trafik. Alle oplæg fra seminaret er

Læs mere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere Arden Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Smørhullets trafikpolitik

Smørhullets trafikpolitik Smørhullets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Dette vil på

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler

Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler 30. Oktober 2014 Helle Riis Henriksen - cykelkoordinator Teknik og Miljø, vejafdeling Baggrund for proces med skolernes

Læs mere

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid Hvorfor en Overordnet Trafikpolitik? Det er i kredsrådet besluttet, at alle daginstitutioner

Læs mere

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Klostermarksskolen

Trafikpolitik Klostermarksskolen Trafikpolitik Klostermarksskolen Indholdsfortegnelse Klostermarksskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 9 Rollemodeller... 13 Samarbejde...

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen.

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen. Trafikpolitik Politikken ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. Trafikvanerne dannes tidligt, og

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 13. juni Tid Mødt. Afbud 1 Valg af mødeleder. 2 Elever. 3 Opfølgning på sidste mødes beslutninger

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 13. juni Tid Mødt. Afbud 1 Valg af mødeleder. 2 Elever. 3 Opfølgning på sidste mødes beslutninger Dagsorden Dato 13. juni 2013 Tid 18-21 Mødt Afbud 1 Valg af mødeleder 2 Elever 3 Opfølgning på sidste mødes beslutninger 4 Kontraktmål Orientering og drøftelse af kontraktmålene for skoleåret 2013 2014.

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Solsikkens trafikpolitik

Solsikkens trafikpolitik Solsikkens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK

SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK AMBITION Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Vi vil på

Læs mere

Trafikpolitik Sofiendalskolen

Trafikpolitik Sofiendalskolen Trafikpolitik Sofiendalskolen Indholdsfortegnelse Sofiendalskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Byplanvejens Skole

Trafikpolitik Byplanvejens Skole Trafikpolitik Byplanvejens Skole Indholdsfortegnelse Byplanvejens Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Den trafiksikre skolevej... 6 Skolens trafikpolitik... 7 På vej... 8 Undervisning... 11

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafikpolitik for Bedsted Friskole

Trafikpolitik for Bedsted Friskole Trafikpolitik for Bedsted Friskole Februar 2014 Beliggenhed Bedsted er en landsby beliggende i den østlige del af Tønder Kommune. Bedsted Friskole er beliggende i den vestlige del af Bedsted by. Bested

Læs mere

Trafikpolitik Gandrup Skole

Trafikpolitik Gandrup Skole Trafikpolitik Gandrup Skole Indholdsfortegnelse Gandrup Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Bilag 4: Evalueringsrapport

Bilag 4: Evalueringsrapport Bilag 4: Evalueringsrapport Projekt Elver som ambassadører for tryg cykeltrafik har afprøvet og dokumenteret en metode til at arbejde helhedsorienteret med at løse skolevejsproblemstillinger. Denne evalueringsrapport

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Trafikpolitik Filstedvejens Skole

Trafikpolitik Filstedvejens Skole Trafikpolitik Filstedvejens Skole Indholdsfortegnelse Filstedvejens Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Den trafiksikre skolevej... 6 Skolens trafikpolitik... 7 På vej... 8 Undervisning... 11

Læs mere

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE

TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE TRYG I TRAFIKKEN VED HORNSLET SKOLE - MOBILITETSPLAN FOR HORNSLET SKOLE INDHOLD Hornslet Skole Kommunens udgangspunkt Dataindsamling og trafikforsøg Den offentlige projektleder v. Maria Krogh-Mayntzhusen

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Nibe Skole

Trafikpolitik Nibe Skole Trafikpolitik Nibe Skole Indholdsfortegnelse Nibe Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Ferslev Skole

Trafikpolitik Ferslev Skole Trafikpolitik Ferslev Skole Indholdsfortegnelse Ferslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole

Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole Trafikpolitik Gammel Hasseris Skole Indholdsfortegnelse Gammel Hasseris Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Vinding Skoles Trafikpolitik

Vinding Skoles Trafikpolitik Vinding Skoles Trafikpolitik Skolebestyrelsen ved Vinding Skole har i flere år drøftet, hvorledes sikkerheden for elever, der går og cykler til og fra skole kunne bedres. Et innovativt trafikprojekt i

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Svendborg trafiksikkerhedsby

Svendborg trafiksikkerhedsby Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerheds Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Bente Hansen, Svendborg Kommune og Birger Villadsen, projektleder, COWI Den nationale cykelkonference,

Læs mere