TEMA: En lille mundfuld af den nyeste viden om sammenhæng mellem mundens og kroppens sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: En lille mundfuld af den nyeste viden om sammenhæng mellem mundens og kroppens sundhed"

Transkript

1 Nr. 2 / 2014 Ernæring er viktig for oral helse. Munnhulen avspeiler en rekke systemiske sykdommer. God oral helse er viktig for hele kroppen. Side 3 Norsk zendiumpris 2014 til kommuner i samhandling Side 4 Dansk zendium-pris 2014 Side 4 Orale symptomer og manifestationer ved kronisk inflammatoriske tarmlidelser Side 5 TEMA: En lille mundfuld af den nyeste viden om sammenhæng mellem mundens og kroppens sundhed Allergiske reaktioner i munden Side 7 professional dental care

2 2 Her træffes zendium i september Åbent hus hos Nordenta Hørning 18. september zendium-prisen 2014, Hotel SAS Radisson Blu, Århus 19. september Åbent hus hos Nordenta Glostrup september Copenhagen Trauma Symposium Rigshospitalet 25. september Plandent Events Ålborg september Barntandvårdsdagarna Karlstad oktober Dansk Parodontologisk Selskab, 50 års Jubilæum Helsingør 9. oktober Plandent Events København 23. oktober Plandent Events Fredericia november Swedental Stockholm Vi ses på SWEDENTAL Stand nummer A16:28 Indhold Ernæring er viktig for oral helse. Munnhulen avspeiler en rekke systemiske sykdommer. God oral helse er viktig for hele kroppen...3 Norsk zendiumpris 2014 til kommuner i samhandling...4 Dansk zendiumpris Orale symptomer og manifestationer ved kronisk inflammatoriske tarmlidelser...5 Allergiske reaktioner i munden...7 Forord Kære læser, The Euroscience Open Forum (ESOF) er Europas største videnskabsfestival, som bliver afholdt hvert andet år i en europæisk hovedstad. I juni måned blev ESOF afholdt i København Science Lene W. Heilskov og Torbjørn Wilhelmsen in the City det var meget inspirerende at lytte til usædvanlige formidlingskampe såkaldt Science Slam imellem forskere fra vist omtrent samtlige universitære institutter og fakulteter. ESOF har inspireret os til denne udgave af ScanNews, hvor Camilla Kragelund og Kristine Røn Larsen fra Odontologisk Institut i København er skribenter og bringer fokus på hvordan vi kan aflæse kroppens sundhedstilstand i mundhulen. Det er stærkt tankevækkende at der i den danske befolkning anslås at være 1,5 mio mennesker med allergi, og dette tal anslås at runde 2,2 mio i Et lignende billede ses i de andre Skandinaviske lande, og det er derfor vigtigt at personalet på tandklinikkerne er i stand til at kende de forskellige symptomer, som er associeret med en allergisk reaktion i mundhulen. Læs også det interessante interview med Ulf Dahlen fra Folkehelseinstituttet i Oslo, om hvordan ernæring er vigtig for oral sundhed og ikke mindst hvordan stress, hormoner og medikamenter påvirker bakteriefloraen i mundhulen. Med venlig hilsen Torbjørn Wilhelmsen og Layout og produktion: liathansen reklame Lene Wedel Heilskov Aut. Tandplejer/Clinical Consultant Oral Care Nordic Ansvarshavende redaktør, zendium professional dental care

3 Ernæring er viktig for oral helse. Munnhulen avspeiler en rekke systemiske sykdommer. God oral helse er viktig for hele kroppen., av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no 3 Ernæring er viktig for oral helse. Munnhulen avspeiler en rekke systemiske sykdommer. God oral helse er viktig for hele kroppen. Den orale helsen påvirkes av kostholdet og munnen speiler en lang rekke systemiske sykdommer. Både bulimi og reflux, anemi og hiv/aids har orale manifestasjoner. Det er imidlertid lett å overse munnen som diagnostisk arena. Det fikk avdelingsdirektør Ulf R. Dahle ved Folkehelseinstituttet i Oslo selv erfare. Torbjørn Wilhelmsen intervjuer Ulf R. Dahle, Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet Da sønnen vår var halvannet år gammel, fikk han plutselig høy feber og tok ikke til seg næring på flere dager. Nå tåler småbarn noen dager med ufrivillig faste, men da tilstanden ikke bedret seg, valgte vi å oppsøke lege. Legen undersøkte hals og svelg i tillegg at andre undersøkelser, men gjorde ingen diagnostiske funn. Da vi kom hjem fant min kone, som også er utdannet tannlege, og jeg ut at vi fikk undersøke sønnen vår litt på egenhånd. Da vi fikk ham til å gape opp og undersøkte munnhulen fant vi helt klare symptomer på oral hepatisk gingivastomatitt. Det var jo ikke rart at barnet gråt og ikke ville ta til seg føde. Åpne herpessår i munnhulen måtte jo svi fryktelig. Etter en uke gikk symptomene tilbake og sønnen vår fikk ingen mén av sykdommen. For oss ble dette en dyrekjøpt leksjon i hvor lett det er å overse å undersøke bløtvevet i munnen. Ulf R. Dahle er utdannet tannlege ved Det odontologiske fakultet i Oslo og tok siden doktorgrad 1997 ved Seksjon for endodonti og Institutt for oral biologi om klassi fisering av spirocheter. For dette arbeidet fikk Dahle zendiumprisen for odontologisk forskning i Nå er Dahle avdelingsdirektør ved Avdeling for næringsmiddel bårne infeksjoner ved Folkehelseinstituttet. Ut fra ditt faglige ståsted som mikrobiolog, hvordan vil du beskrive sammenhengen mellom ernæring og oral helse? Både karies og nekrose Den mest utbredte sykdommen i munnhulen er selvsagt karies. Vi skal ikke glemme at karies er definert som en ikke-smittsom sykdom. Og det er en sykdom man i all hovedsak kan unngå å få. Mikrofloraen i munnhulen og i resten av fordøyelsessystemet påvirkes av det vi spiser og drikker. Det har de siste årene vært en økende interesse for å forske på den normale mikrobiologiske balansen i fordøyelsessystemet og hvordan disse balansene på ulike steder påvirkes av næringsmidler og hvordan mikrofloraen fungerer sammenliknet med en patogen mikroflora. Patogene bakterier kan få gode vekstvilkår ved feilernæring eller underernæring. Eksempel på dette er akutt nekrotiserende og ulcererende gingivitt og cancrum oris som fører til nekrose av gingiva, kinn og lepper. Den orale normalflora ødelegger vev hos mottakelige og underernærte småbarn. Mat som ansees som gunstig å opprettholde oral helse er grønnsaker og meieriprodukter. Å drikke vann, eller supplere med en fluortablett er gunstig etter å ha spist et sukkerholdig måltid. Men det er ikke noe som tyder på at diet kan erstatte gode rutiner for munnhygiene, mener Dahle. Velorganiserte bakterier Bløtvevet i munnen er en selektiv barriere, og mat og drikke påvirker munnslimhinnen på to måter, forklarer Dahle. Epitelet er en fysisk barriere som forhindrer at uønskede molekyler blir tatt opp direkte, mens andre typer molekyler slipper gjennom barrieren. Epitelet samspiller dessuten med kroppens immunsystem som kan mobiliseres ved behov. Bakteriefloraen i munnen er meget robust og tåler store påkjenninger, det må de gjøre, ellers ville de blitt skylt ut meget raskt. Bakgrunnen for denne robustheten er at de organiserer seg i biofilm, eller plakk. Noe vi kjenner godt som en utfordring i klinikken. Bakterier i biofilm kan organisere seg og raskt tilpasse seg omgivelsene. Det gjør dem mindre følsomme for kjemikalier og antibiotika. Dette blir svært tydelig på implantater hvor behandlingen kan mislykkes dersom infeksjoner får etablert seg på disse. Påvirkningsfaktorer Også stress, hormoner og medikamenter påvirker bakteriefloraen i munnhulen, forklarer Dahle videre. I en stresset situasjon endrer spyttet karakter; det blir seigere, i tillegg til at serøs spyttsekresjon avtar. Man blir tørr i munnen. Det er også påvist at endret hormonbalanse endrer saliva både i mengde og i kvalitet. Men den aller største påvirkningen kommer fra medikamenter. Munntørrhet er så vanlig ved bruk av medikamenter at det ikke alltid blir oppgitt som mulig bivirkning. Til forskjell fra en stresssituasjon som er akutt og som regel går fort over, er medikamentbruk ofte langvarig og kan gi betydelige skader. Det er all grunn for hele helseteamet, leger og sykepleiere, tannleger og tannpleiere, å huske og minne pasienter om mulige følger av langvarig medikamentbruk. Systemiske manifestasjoner En lang rekke systemiske sykdommer har orale manifestasjoner ( * ). Her blir det kun plass å nevne noen av dem. *American Academy of Family Physicians har en oversiktsartikkel om systemiske sykdommer og orale manifestasjoner. De har laget en tabellarisk oversikt over systemiske sykdommer med orale manifestasjoner som du finner her: Det er verdt å understreke at behandlingsstrategier og -regimer i Skandinavia kan skille seg betydelig fra det som er vanlig i USA.

4 4 Ernæring er viktig for oral helse. Munnhulen avspeiler en rekke systemiske sykdommer. God oral helse er viktig for hele kroppen., av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no Anemi er en slik tilstand som det kan være grunn for å minne om. Anemi fører til at tannkjøttet blir blekt. En tannlege eller tannpleier som følger en pasient over mange år kan oppdage om tannkjøttet endrer karakter og blir unaturlig blekt sammenliknet med pasientens normale tannkjøttfarge. Ved mistanke om anemi må pasienten på en hensynsfull måte rådes til å oppsøke lege. De fleste tannleger og tannpleiere vil støte på pasienter som lider av anorexi eller bulimi. Nå er ikke anorexi så lett å oppdage ved en enkel konsultasjon hos tannlege eller tannpleier, men bulimi gir umiskjennelige diagnostiske kjennetegn. Magesyre legger seg ved tungeranden og eroderer tenner, særlig i underkjeven. Pasienter med refluxproblemer eller endatil magesår kan ha lignende orale symptomer, og det gjelder å finne en passende inngang til en samtale med pasienten om funnene. En gruppe nederlandske forskere har nylig vist at personer som tar syrereduserende medikamenter (protonpumpe inhibitorer) er mer utsatt for campylobacteriose, den vanligste form for tarminfeksjon i Norge og mange andre land. (http://www. eurosurveillance.org/viewarticle.aspx? ArticleId=20873). Dette er interessante funn som også synliggjør at mye av det vi «putter i oss» har betydning for normalflora, sykdomsmottakelighet og helsetilstand generelt. Munnen og hele kroppen Det som imidlertid går igjen ved sykdommer som lichen planus, lupus, pemfigus, Crohns sykdom, leukemi, diabetes, hivassosierte tilstander, er at munnslimhinnen blir sår og ofte får blemmer (ulcers). Dette må hensyntas ernæringsmessig slik at ikke pasienten opplever eller reelt sett forverrer symptomene. Den orale helsen spiller inn på hele kroppen. Derfor er ikke tilstanden Norsk zendiumpris 2014 til kommuner i samhandling zendiumprisen for 2014 gikk til Hedmark fylkeskommune og fem kommuner i Sør-Østerdal; Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum for felles innsats til beste for tannhelsen blant eldre i hjemmeomsorg eller på sykehjem. zendiumprisen som er Norges eneste pris for forebyggende tannhelsearbeid, ble delt ut under Samfunnsodontologisk Forum på Stjørdal i juni da ledere i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge drøftet forebyggende tannhelsearbeid. Som èn i zendiumkomiteen sa det: «Vi tenner på samhandling!» Bakgrunnen for dette er at tannhelsetjenesten i Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune har tatt initiativ til å føre tannhelsen inn i samhandlingsreformen. I samarbeid mellom Den offentlige tannhelsetjenesten som er fylkeskommunal og helse- og omsorgstjenesten i fem kommuner, har Elverum kommune ansatt en tannpleier som gjennom kurs og møter, vil heve kompetansen om tann- og munnhelse blant pleie og omsorgspersonale. Ansettelsen er et ledd i et stort samarbeidsprosjekt, der målet er å heve denne typen kompetanse i alle de fem kommunene i Sør-Østerdal. Hensikten er å bedre almenntilstand og livskvalitet for både sykehjemspasienter og eldre hjemme boende pasienter, og samtidig spare samfunnet for kostnader knyttet til innleggelse på sykehus. zendiumkomiteen understreker at «med dette har prisvinneren grepet fatt i og vil prøve ut en ny løsning på et organisatorisk og kompetansemessig problem. Prosjektet er banebrytende, godt forankret og har stor overføringsverdi. Det skal bli meget spennende å følge dette prosjektet videre. Det bør også nevnes at prisvinneren også tar sikte på å etablere et tettere samarbeid både med fastleger og spesialisthelsetjenesten.» til bløtvevet i munnhulen uvesentlig. Tvert imot må vi hele tiden bestrebe oss på å se hele mennesket selv om vi i tannhelseteamet betrakter pasienten gjennom munnen. SLS-fri tannpasta Hvilke råd har du å gi pasienter med disse ulike orale manifestasjonene når det kommer til munnhygiene? Jeg råder alle å pusse tennene med en SLS-fri tannpasta dersom man har såre slimhinner. Det er godt dokumentert at SLS bryter ned proteiner i de ytterste lagene av epitelet, og når munnslimhinnen er unormal på den ene eller andre måten, bør en i alle fall unngå å eksponere munnslimhinnen for SLS. Mange opplever at dette hjelper, dersom de bruker slik tannpasta over litt tid. zendiumprisen 2014: Fylkestannlege Claes Torbj Næsheim (t.v.) mottok prisen på vegen av Hedmark fylkeskommune og de fem samarbeidende kommunene i Sør-Østerdal. Torbjørn Wilhelmsen leste tildelingsteksten som den faglige zendiumkomiteen hadde signert. zendium Research Award 2014 bliver tildelt professor Thomas Klit Pedersen zendium Research Award bliver i 2014 uddelt for 30. gang. I år har zendiums priskomite valgt at tildele den prestigefyldte hæder til professor, cand. odont. og PhD Thomas Klit Pedersen, som er ledende specialtandlæge ved Institut for Kæbekirurgi ved Århus Universitetshospital. Thomas Klit Pedersen får tildelt zendium Research Award 2014 for sit internationalt anerkendte arbejde som specialtandlæge, forsker, underviser og formidler inden for bl.a. juvenil kronisk artritis og dentofacial vækst og udvikling, kirurgiske procedurer og virtuel kirurgisk planlægning. Han har været aktiv forsker siden 1985 og har indtil videre fået publiceret flere end 40 videnskabelige studier i de vigtigste internationale publikationer.

5 Orale symptomer og manifestationer ved kronisk inflammatoriske tarmlidelser, af Camilla Kragelund, Lektor, tandlæge, ph.d. Oral Patologi & Medicin, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 5 Orale symptomer og manifestationer ved kronisk inflammatoriske tarmlidelser Camilla Kragelund Lektor, tandlæge, ph.d. Oral Patologi & Medicin Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kristine Røn Larsen Ph.d.-studerende, tandlæge Oral Patologi & Medicin Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Incidens, prævalens og demografi Crohns sygdom (morbus crohn) og ulcerativ colitis (colitis ulcerosa) betegnes fælles som kronisk inflammatoriske tarmlidelser (KIT). I Danmark er antallet af nye tilfælde per år hhv. 7 og 10/ og prævalensen i befolkningen er hhv og 2-300/ for Crohns sygdom og ulcerativ colitis. Mens forekomsten af ulcerativ colitis har været konstant, har forekomsten af Crohns sygdom været stigende i den vestlige verden og er således 6-doblet i Danmark i løbet af de sidste 40 år. Således nærmer hyppighederne af de to sygdomme hinanden i de Skandinaviske lande. Begge sygdomme forekommer lidt hyppigere hos kvinder ( 1,5:1) og debuterer hyppigst hos unge i alderen år (1;2). Crohns sygdom kan også debutere hos ældre (> 60 år). Årsagerne til begge lidelser menes at være multifaktoriel med betydning af såvel genetiske som miljømæssige elementer. For Crohns sygdom er der større hyppighed af visse genmutationer, og for begge lidelser er der øget familiær sammenhæng. Ved Renlighedshypotesen menes det, at den naturlige tarmflora sammen med naturlig eksponering for infektionssygdomme og tarmpatogener er med til at udvikle immunforsvaret, og dermed beskytter mod KIT. Forstyrres tarmfloraen (ved antibiotikabehandling i ung alder (< 1år), øget personlig hygiejne og intensiveret rengøring) udvikles immunforsvaret ikke optimalt, og dermed fremmes basis for KIT (3). Symptomer fra mave-tarmkanalen Symptomerne fra mavetarmkanalen varierer efter hvor og hvor meget af tarmen der er afficeret. Ved Crohns sygdom har omkring en tredjedel af patienterne kun tyndtarmsinvolvering, en tredjedel kun tyktarmsinvolvering og en tredjedel både tynd- og tyktarms involvering (4). Symptomerne er fordøjelsesbesvær, uspecifikke mavesmerter, grødet, sjældent blodig, afføring og anfald med diarré. Ulcerativ colitis inddeles i tre forløbsformer: akut fulminant, kronisk intermitterende aktiv og kronisk kontinuerligt aktiv. Omkring en tredjedel af patienterne har endetarmsinvolvering, en tredjedel har tyktarms- og endetarmsinvolering og en tredjedel har involvering af hele tyk- og endetarm (pan-colitis) (4). Symptomerne er blodig afføring eller blodig slim fra endetarmen. Dette udvikler sig til tiltagende blodig diarré og mavesmerter (1;2). Mundhulesymptomer og manifestationer Ekstra-intestinale manifestationer ved KIT kan være relateret til selve tarmsygdomsaktiviteten, være en autoimmunreaktion eller være forårsaget af mangeltilstand eller metabolisk dysfunktion sekundært til tarmsygdommen. Hos optil 30% af patienterne debuterer KIT som orale forandringer, og omkring 30% af patienterne har recidiverende orale symptomer. De hyppigste orale symptomer er aftøse ulcerationer, diffus læbehævelse, mundslimhindehyperplasier og erytematøst, ødematøst gingiva. Orale symptomer er hyppigere ved Crohns sygdom, hos børn og hos mænd (5). Grundet ofte komplicerede differentialdiagnostiske overvejelser kræver udredning af orale symptomer og manifestationer en grundig anamnese, hvorefter biopsi ofte også er nødvendig. Aftøse ulcerationer er det orale symptom der nævnes, ofte som eneste, i opgørelser over orale manifestationer ved KIT, hvilket kan skyldes, at de øvrige orale manifestationer kræver større klinisk erfaring for at erkende og diagnosticere. Aftøse ulcerationer ses hos 10-30% af patienter med KIT, og de reflekterer ofte sygdomsaktiviteten i tarmslimhinden. Det vurderes at en tredjedel af patienterne vil opleve recidiverende aftøse ulcerationer trods medicinsk og kirurgisk behandling (5). Diffus læbehævelse (cheilitis granulomatosa) med eller uden fissurering af læberne kan være kosmetisk yderst generende og forekommer i forbindelse med Crohns sygdom. Læbehævelser er også associeret til andre tilstande, hvor kroniske odontogene infektioner kan være årsag, også selvom infektionen ikke er i samme region som hævelsen (Tabel 1). Større eller mindre Mucosale tags eller hyperplastiske slimhindekamme ses især i læbe-, kindslimhindesulci og retromolært, og i hvis relation der kan forekomme lineære ulcerationer. De kan ligne irritationsbetingende hyperplasier, men grundet lokalisationen kan dette ofte udelukkes klinisk (Fig.1). Især i kind- og læbeslimhinder kan slimhindehyperplasierne være fladeudbredte og fremstå brostensagtige (cobblestoning). Mucogingivitis kan være fokal eller mere generel, hvor gingiva fremstår ødematøst/hyperplastisk og erytematøst (Fig.2). Ved histologisk undersøgelse af hyperplasier og gingivaforandringer vil der ofte findes epiteloidcellegranulomer og Langhanske kæmpeceller. Granulomatøse forandringer ses hyppigere ved Crohns sygdom end ved ulcerativ colitis Fig.1. Granulomatøse mundslimhindehyperplasier hos 14-årig pige, hvor efterfølgende udredning bekræftede Crohns sygdom. Foto: Københavns Tandlægeskole Fig årig kvinde med epiteloidcellegranulomer i gingivaforandring der udredes for granulomatøs lidelse. Foto: Københavns Tandlægeskole Pyostomatitis vegetans ses sjældent, men er hyppigst ved ulcerativ colitis, og betegnes ofte som sneglespor pga. udseendet: Hvid-gule lineært slyngende forandringer, der typisk inddrager den uforhornede mundslimhinde. Ved histologisk undersøgelse ses eosinofile granulocytter ansamlet i mikroabscesser i de superficielle epitellag. Tarminvolvering forudgår hyppigst pyostomatitis vegetans og kan være tegn på opblussen af lidelsen (5).

6 6 Orale symptomer og manifestationer ved kronisk inflammatoriske tarmlidelser, af Camilla Kragelund, Lektor, tandlæge, ph.d. Oral Patologi & Medicin, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Generelle symptomer og andre symptomer udenfor mave-tarmkanalen Ved Crohns sygdom beskrives ofte symptomer som generel træthed, vægttab, feberperioder og amenoré. Hos børn kan væksthæmning og sen pubertet forekomme (1). Ulcerativ colitis medfører sjældent generelle symptomer i sig selv (2). KIT vil dog ofte være forbundet med symptomer som ved anæmi grundet malabsorption eller tarmblødning. Prævalensen af ekstra-intestinale symptomer varierer i forskellige studier fra 20-40% hos patienter med KIT. De ekstra-intestinale symptomer omfatter oftest ledsmerter, almindeligvis synovitis i perifere led, øjensymptomer, alvorligst er uveitis, og hudsymptomer, erythema nodosum og pyoderma gangrenosum, hvor den sidste er alvorligst (6). Patienter med diagnosticeret KIT vil i noget omfang have kendskab til ekstraintestinale manifestationer (7). Noget tyder på at patienter med en ekstra-intestinale manifestation har tilbøjelighed til at få recidiverende affektioner af denne, og at der er en øget risiko for at få andre ekstra-intestinale manifestationer og tillige et mere alvorligt sygdomsforløb (8). Diagnostik af kronisk inflammatoriske tarmlidelser Crohns sygdom er et syndrom, og diagnosen stilles ved tilstedevær af mindst to af disse karakteristika: hyppige (>2/dagligt) grødet afføring og/eller mavesmerter i mere end 3 måneder, endoskopiske eller radiologiske fund, histologiske fund (granulomdannelser) i tarmbiopsi og/ eller fistler/abscesser som følge af tarminflammation. Infektion skal altid udelukkes (4). Ved serologisk undersøgelse kan der ved 60% påvises ASCA-antistoffer mod Saccharomyces cerevisiae (ølgær). I gennemsnit menes det at der går tre år fra symptomerne debuterer til Crohns sygdom diagnosticeres (1). Ulcerativ colitis diagnosticeres ligeledes på de kliniske fund som blodig diarré og/eller blodigt slim fra endetarmen, understøttet af endoskopi af tyktarm, radiologisk kontrast undersøgelse og biopsi. Serologisk undersøgelse viser at 50% har antistoffer mod neutrofile granulocytter (p-anca) (2). For at differentiere mellem Crohns sygdom og ulcerativ colitis laves der ofte serologisk undersøgelse for ASCA- og panca-antistoffer. Differentialdiagnoser for KIT er benigne og maligne intestinale neoplasmer, cøliaki (glutenallergi), mikrobiel, viral eller paracitær infektion. Behandling KIT behandles medicinsk eller kirurgisk afhængigt af sygdomsaktivitet, almene og biokemiske parametre. Den medicinske behandling omfatter prednisolon, mesalazin, infliximab og adalimumab (de to sidste er TNF-antistoffer) (4). Orale manifestationer i forbindelse med KIT behandles primært ved at behandle den underliggende tarmsygdom, hvilket er en specialistopgave. Aftøse ulcerationer reflekterer ofte opblussen af tarmlidelse og vil ofte respondere positivt på behandling af denne. Der kan dog suppleres med lokalbehandling i form af steroidgel eller lokalbedøvende gel. Det er vigtigt med korrekt diagnostik før behandling initieres (Tabel 1). Tabel 1. Hyppigste orale manifestationer ved inflammatoriske tarmlidelser og differentialdiagnostik Oral manifestation ved KIT Aftøse ulcerationer Læbehævelse Mucosale hyperplasier Gingivaforandringer Granulomdannelse (biopsi) Pyostomatitis vegetans * Se Allergiske manifestationer i munden Differentildiagnostiske overvejelser - Idiopatisk recidiverende aftøs stomatitis (20% af befolkningen) - Traume - Mangellidelse - Medicin-associeret - Behçet sygdom - Fødevareallergi - Kronisk odontogen infektion - Angioødem (medicin-associeret, allergisk, hereditær) - Orofacial granulomatose* - Irritationsbetinget (Bid-induceret, protesehyperplasi) - Orofacial granulomatose* - Benign og malign neoplasi - Fremmedlegemegingivitis - Plasmacellegingivitis (allergisk) - Oral lichen planus - Orofacial granulomatose* - Leukemisk infiltrat - Anden granulomatøs lidelse (orofacial granulomatose* og sarkoidose) - Fremmedlegemereaktion - Erythema migrans (lingua geographica) Bivirkninger i munden som følge af medicinsk behandling af inflammatoriske tarmlidelser Der er publiceret flere case-rapporter og enkelte case-serier om lichenoide reaktioner der er blevet associeret til TNF-antistofbehandling. Lichenoide læsioner er svære at differentiere fra oral lichen planus, da det kan være svært at stadfæste en tidsmæssig sammenhæng ikke mindst fordi der kan være en meget lang latenstid. Tandplejepersonalets rolle KIT er stigende i befolkningen, flere patienter har et uspecifikt symptombillede, og orale manifestationer kan forudgå tarmssymptomer og således den endelige diagnose. Derfor er det vigtigt at tandplejepersonalet har kendskab til de kliniske karakteristika af mundhuleforandringer/symptomer, de systemiske symptomer samt intestinale og andre ekstra-intestinale manifestationer og symptomer ved KIT. Dette for gennem anamnese at afdække, hvorvidt der er grundlag for at mistænke KIT og henvise til videre udredning. Ofte vil der være behov for at spørge direkte til det mistænkte symptombillede, da patienterne ofte ikke forbinder orale symptomer/manifestationer med lidelser i andre dele af kroppen. Ydermere er mange patienter uvillige til at tale om ukontrolleret mavekneb som diarré, da dette er tabubelagt. Afhængigt af de orale fund kan der være indikation for biopsi. Det er vigtigt at have indgående kendskab til medicinbivirkningers manifestationer i mundhulen - ikke kun hos patienter med KIT men hos medicinerede patienter generelt. Referencer 1. Statens Serum Institut. Crohns sygdom June 30;Available from: URL: Crohns%20sygdom.aspx 2. Statens Serum Institut. Colitis ulcerosa June 30;Available from: URL: Colitis%20ulcerosa.aspx 3. Patel P, Brostoff J, Campbell H, Goel RM, Taylor K, Ray S, Lomer M, Escudier M, Challacombe S, Spencer J, Sanderson J. Clinical evidence for allergy in orofacial granulomatosis and inflammatory bowel disease. Clin Transl Allergy 2013;3(1): Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. Gastroinstruksen Colitis ulcerosa Morbus Crohn June 30;Available from: URL: dk/guidelines-og-instrukser 5. Lankarani KB, Sivandzadeh GR, Hassanpour S. Oral manifestation in inflammatory bowel disease: a review. World J Gastroenterol 2013;19(46): Veloso FT. Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease: do they influence treatment and outcome? World J Gastroenterol 2011;17(22): Huang V, Mishra R, Thanabalan R, Nguyen GC. Patient awareness of extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2013;7(8):e318-e Zbar AP, Ben-Horin S, Beer-Gabel M, Eliakim R. Oral Crohn s disease: is it a separable disease from orofacial granulomatosis? A review. J Crohns Colitis 2012;6(2):

7 Allergiske reaktioner i munden, af Kristine Røn Larsen, Ph.d. studerende, Tandlæge Oral Patologi & Medicin, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 7 Allergiske reaktioner i munden Kristine Røn Larsen Ph.d.-studerende, tandlæge Oral Patologi & Medicin Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Camilla Kragelund Lektor, tandlæge, ph.d. Oral Patologi & Medicin Odontologisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Introduktion Allergi er et hastigt voksende problem blandt befolkningerne i de industrialiserede lande. I den danske befolkning anslås det at der på nuværende tidspunkt er 1,5 mio. mennesker der lider af astma, allergi eller høfeber. Astma, allergi og høfeber er den samme reaktion fra immunforsvaret der kommer til udtryk i forskellige væv (betegnes senere kun som allergi). Det bliver også anslået at i år 2020 vil antallet af allergikere i Danmark runde 2,2 mio. (1). I litteraturen begrænser forekomsten af orale allergiske reaktioner sig ofte til casereports, men hyppigheden anslås at ligge mellem 1:700 og 1:2.600 (2). Baggrund Stigning i antallet af allergikere startede tilbage i 1960 erne, og der er flere teorier der forsøger at forklare den voldsomme stigning. Nogle mener det skyldes det faktum, at vi bliver udsat for langt flere kemikalier end tidligere. Andre mener det skyldes at vores kost har ændret sig og derved ændres hele bakteriefloraen i kroppen. De mener også at stigningen skyldes det faldende antal infektionssygdomme (Renlighedshypotesen). Disse teorier menes at forklare, hvorfor stigningen ikke sker i lande, hvor underernæring, fattigdom og dårlig hygiejne er fremherskende (3). Typer af allergi Allergi kan inddeles i 4 undertyper, hvoraf type I og type IV er de dominerende. Type I allergi: Skyldes antistoffer (immunglobulin E, IgE) i blodet der er rettet mod et allergifremkaldende stof. Første gang kroppen bliver udsat for et allergen danner B-lymfocytterne et antistof (IgE) mod det pågældende stof. B-lymfocytterne danner samtidigt T-lymfocytter der har hukommelse rettet mod det pågældende allergen, og man er herefter sensibiliseret. IgE sidder bundet til mastcellerne i vævet og cirkulerer rundt i blodet samt i vævsvæskerne. Når man så støder på det samme allergen på et senere tidspunkt, sker der en aktivering af mastcellerne. Dette fører bl.a. til frigivelse af tryptase og histamin, hvilket medfører ødem i luftvejene, øget karpermeabilitet og øget slimsekretion. Der er tale om en akut reaktion, det vil sige, at reaktionen kommer sekunder til minutter efter eksponeringen har fundet sted. I dagligdagen skyldes det oftest pollen, dyrehår (kat, hund, hest osv.) eller fødevarer. Mange pollen-allergikere er plaget af Det orale allergi syndrom, hvilket er et udtryk for en reaktion med kløen og vesikeldannelse i ganen, når der indtages fødevarer som er kendt med krydsreaktion til pollen (4). Type IV allergi: Type IV allergi er en reaktion der skyldes at sensibiliserede T-lymfocytter reagerer med et allergen, hvorefter der frigives talrige cytokiner/lymfokiner og en inflammatorisk tilstand opstår. På huden vil en sådan inflammatorisk tilstand komme til udtryk som eksem. Man taler herefter om, at man har en kontaktallergi. En kontaktallergisk reaktion opstår med en forsinkelse på timer. I dagligdagen skyldes en sådan reaktion oftest nikkel, parfume eller konserveringsmidler (5;6). Symptomer og kliniske manifestationer I mundhulen vil en akut type I allergisk reaktion give anledning til akut hævelse af tungen, læberne og gingiva, hvilket i sjældne tilfælde kan være fatalt. I tandlægepraksis vil en type I allergisk reaktion oftest skyldes stoffer som latex, klorhexidin eller penicillin, men denne reaktionstype forekommer heldigvis sjældent (4). Mundhulen reagerer sjældnere med en kontaktallergisk reaktion end huden gør, hvilket kan skyldes slimhindens rigelige karforsyning samt saliva og dets komponenter (7). I mundhulen kan en type IV allergi manifestere sig på mange måder, men oftest vil der være tale om en lichenoid forandring, hvor der er tæt relation mellem det udløsende materiale og den lichenoide forandring (Figur 1). De lichenoide forandringer kan i andre tilfælde være umulige at skelne fra oral lichen planus, både klinisk og histopatologisk. Figur 1: 49-årig kvinde med en lichenoid forandring på processus alveolaris. Forandringen er forårsaget af allergi over for adskillige komponenter i hendes unitor. Foto: Københavns Tandlægeskole Intraoralt kan en kontaktallergisk reaktion også manifestere sig som allergisk kontaktstomatitis, gingivalt erytem og orofacial granulomatose (OFG), der også har ekstraorale manifestationer. Allergisk kontaktstomatitis ses som varierende grad og intensitet af generaliseret erytem med tæt relation mellem den udløsende faktor og erytemet. Et gingivalt erytem vil oftest ligge som et bånd, af varierende bredde, langs margo gingivae, men nogle gange er hele den fastbundne gingiva inddraget. Ved OFG ses varierende grad af mere eller mindre karakteristiske forandringer som læbehævelse, brostenagtig kind- og/ eller læbeslimhindhyperplasi (cobblestoning), mucosale hyperplasier, gingivalt erytem og hyperplasi samt aftøse ulcerationer. Ekstraoralt kan en kontaktallergisk reaktion også komme til udtryk som uspecifik cheilitis med fissurering i mundvigene, afskalning af huden og eventuel sårdannelse. Andre gange ses cirkumoralt erytem af varierende intensitet. Uspecifik hævelse af læberne ses ofte som eneste symptom. Symptomerne er ofte mere udtalte end de kliniske tegn. Patienterne angiver en sviende/brændende fornemmelse, følelsesløshed, tab af smagssans, ømhed samt xerostomi. Kløe forekommer kun sjældent og vil oftest være associeret til Det orale allergi syndrom (4;8). I tandlægepraksis ses type IV allergisk reaktion i forbindelse med dentalmaterialer, oftest metalkomponenter, samt konserveringsmidler eller smagsstoffer i mundhygiejneprodukter. Differentialdiagnostik Diagnostik af orale allergiske reaktioner kan være særdeles udfordrende, da mange reaktioner manifesterer sig som kendte orale

8 8 Allergiske reaktioner i munden, af Kristine Røn Larsen, Ph.d. studerende, Tandlæge Oral Patologi & Medicin, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet slimhindesygdomme eller har et symptombillede som kan forekomme i forbindelse med systemiske lidelser eller mangeltilstande (Tabel 1). Anamnesen skal især lægge vægt på kendte allergier/krydsallergier, en eventuel tidsmæssig sammenhæng mellem opståen af symptomer og en hændelse eller eventuelt, hvilke hændelser der kan have udløst symptomerne. Herved kan almene sygdomme/tilstande forsøges udelukket. Nogle lægemidler har kendte bivirkningsprofiler fx pemfigus- eller pemfigoid-lignende reaktioner, hvor de hyppige og alvorlige ofte vil fremgå af Her er orale bivirkninger dog sjældent beskrevet, da de ofte sjældent erkendes og indberettes. Orale medicinbivirkninger benævnes ofte uspecifikt som stomatitis. Diagnostik, behandling og bivirkninger i mundhulen Allergiudredning er en specialistopgave der varetages af dermatologer og allergologer. En sådan udredning omfatter en omfattende anamnese med kortlægning af eksponeringsprofil, priktest og/eller lappetest og i nogle tilfælde blodprøveanalyser. Allergitestning bør altid gennemtænkes nøje, idet der er en risiko for at patienten kan blive sensibiliseret som følge af eksponeringen for allergenerne i testpanelet. Når udredningen er gennemført søges det/ de allergener, der giver anledning til reaktionen, elimineret gennem vejledning, fx responderer patienter med OFG i nogle tilfælde positivt på benzoat- og kanelfri kost. Er dette ikke muligt, kan patienten behandles med glukokortikosteroid, anti histamin eller immunsuprimerende farmaka. Det er et velkendt problem at de farmaka der anvendes til behandling af allergiske reaktioner, både indenfor og udenfor mundhulen, kan give anledning til orale bivirkninger. Nogle af de mest almindelige er xerostomi og hyposalivation, sekundære candida-infektioner, svien/brænden/kløen fra mundslimhinderne, lichenoide forandringer, ændret smagssans, risiko for recidiv af herpesinfektion, epitelatrofi samt allergiske reaktioner (9). Tandplejepersonalets rolle Det er meget vigtigt at tandplejepersonalet kender til de forskellige symptomer der er associeret med en allergisk reaktion i mundhulen, således at patienten tages alvorligt, udredes på klinikken og henvises til videre udredning på indikation. Hvis et dentalmateriale mistænkes at være årsag til en kontaktreaktion, kan tandlægen med fordel medsende materialets indholdsdata. Forsinket diagnostik kan forværre en reaktion og gøre den væsentligt vanskeligere at behandle. Er patienten kendt med allergi over for et eller flere af de stoffer der indgår i dentalmaterialer og mundhygiejneprodukter, kan tandlægen bistå med vejledning i eliminering af det/de pågældende allergener. Det kan eksempelvis blive nødvendigt at få magistrelt fremstillet tandpasta, hvis patienten har en allergi over for de smags- eller indholdsstoffer der normalt indgår i tandpasta. Der foreligger ikke randomiserede, kontrollerede Tabel 1: Differentialdiagnostiske overvejelser til allergiske reaktioner i mundhulen Differentialdiagnoser med objektive kliniske forandringer Oral candidose Oral lichen planus Pemfigus vulgaris Benign slimhindepemfigoid Orofacial granulomatose Aftøs stomatitis Sjögrens syndrom Infektiøs cheilitis Jernmangelanæmi Vitaminmangel (B12, folat) studier der forudsiger en positiv effekt på patienternes symptomer ved udskiftning af et dentalmateriale der er konstateret allergi over for. Det er derfor vigtigt at informere herom, så forventningerne afstemmes med patienten. Det er sjældent det store problem ved udskiftning af mindre fyldninger, mens det er en anden sag, når det drejer sig om større protetiske arbejder. Referencer Kallus T, Mjör IA. Incidence of adverse effects of dentalmaterials. Scand J Dent Res 1991;99: Sloane D, Scheffer A. Oral allergy Syndrome. Allergy Asthma Proc 2001;22: Thyssen JP, Linneberg A, Menné T. The epidemiology of contact allergy in the general population prevalence and main findings. Contact Dermatitis 2007;57: Incorvaia C, Frati F, Sensi L et al. Allergic inflammation and the oral mucosa. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov 2007;1: Downs AMR, Lear JT, Samson JE. Contact sensitivity in patients with oral symptoms. Contact Dermatitis 1998;99: Differrentialdiagnoser uden objektive kliniske forandringer Burning Mouth Syndrome (BMS) Diabetes mellitus Hypothyroidisme ZENDIUM ØGER KONCENTRATIONEN AF FLUORID Koncentrationen af fluorid øges på samtlige varianter, undtagen varianter til de helt små børn, til 1450 ppm natriumfluorid. Varianten til de små indeholder fortsat 1000 ppm natriumfluorid. zendiums design ændres også. I løbet af efteråret 2014 bliver designet mere hvidt og klinisk look. Unilever Danmark A/S Ørestads Boulevard København S Tlf CCS HEALTHCARE AB Box 50208, SE Malmö Tlf , Unilever Sverige AB Svetsarvägen Solna Tlf Unilever HPC Norge A/S Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu, Norge Postboks 1, 1330 Fornebu, Norge Tlf:

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

mundslimhindeforandringer

mundslimhindeforandringer Trepartsinterview LARS LØNSTRUP, journalist, NANA REIMERS, fotograf Brug udelukkelsesmetoden over for mundslimhindeforandringer NR.7: JUli:2010 Tandlægernes nye tidsskrift Symptombilledet er ofte det samme

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt Irritabel tyktarm og funktionelle lidelser Peter Bytzer Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 30. dec. 2013 www.dr.dk

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område TNL / Dansk Pædodontisk Selskab / Børnerådet Odense, 25. marts 2010 Fysiske tegn påp overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område Dorthe Arenholt Bindslev Lektor MSK, PhD,, specialtandlæge Århus Tandlægeskole

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH egastro Klinisk Integreret Hjemmemonitorering E-Health Sygeplejerskens rolle Herlev Universits Hospital i København IBD sygeplejerske: Dorte Marker Gastroenheden Overskrifter Disease course in IBD

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark

Allergi hos hunde. - Et omsiggribende problem i Danmark Allergi hos hunde - Et omsiggribende problem i Danmark DKK har i et nyt projekt fokus på arvelige hudsygdomme. I den forbindelse bringer vi en serie artikler om emnet, her kommer den 5. og sidste n Tekst

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Tema: Oral helse. Nr. 1 / 2011. professional dental care. www.zendium.dk www.zendium.no www.zendium.se. Fra tannhelse til munnhelse Side 3

Tema: Oral helse. Nr. 1 / 2011. professional dental care. www.zendium.dk www.zendium.no www.zendium.se. Fra tannhelse til munnhelse Side 3 www.zendium.dk www.zendium.no www.zendium.se Nr. 1 / 2011 Fra tannhelse til munnhelse Side 3 Orala sjukdomar och allmän hälsa Side 6 Tema: Oral helse Bivirkninger af lægemidler og dentalmaterialer i mundhulen

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Guide: Er du syg eller bare hypokonder?

Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Guide: Er du syg eller bare hypokonder? Alt for mange danskere er overdrevent bange for at fejle noget alvorligt. Af Line Felholt, 7. november 2012 03 Er du dødssyg - igen? 04 Tjekliste - har du helbredsangst?

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Kort videnskabeligt nyt om probiotika

Kort videnskabeligt nyt om probiotika September 2014 GRATIS MAGASIN Fokus på diabetes Kort videnskabeligt nyt om probiotika 30-40% af prediabetikere udvikler diabetes 2 indenfor 3,5 år Probiotika forebygger halsbetændelse Mundhuleproblemer

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Atopisk Dermatitis allergi hos hund

Atopisk Dermatitis allergi hos hund Atopisk Dermatitis allergi hos hund ATOPISK DERMATITIS/ALLERGI Atopisk dermatitis er en kronisk hudlidelse, der ofte debuterer omkring 1 til 3 års alderen. Der kan være varierende grader af hudkløe og

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Candida. Har du svamp?

Candida. Har du svamp? Candida Har du svamp? Mange har hørt om Candida-infektion eller overvækst af gærsvampe. De færreste er dog klar over, at de kan være medvirkende årsag til gener som fordøjelsesproblemer, træthed, stress,

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Stomisygeplejerske i 20 år. Hvem er han? Stomiuddannelse i Göteborg. Præsentationer på ECET, WCET & WOCN. Forfatter til flere artikler om stomi

Stomisygeplejerske i 20 år. Hvem er han? Stomiuddannelse i Göteborg. Præsentationer på ECET, WCET & WOCN. Forfatter til flere artikler om stomi Hvem er han? Stomisygeplejerske i 20 år Stomiuddannelse i Göteborg Universitetshospital Peristomale Per Herlufsen, MCN, ET, RN SiS 2015 Præsentationer på ECET, WCET & WOCN Forfatter til flere artikler

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere