Årsmødereferat, H.C. Andersens Hotel i Odense, April 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmødereferat, H.C. Andersens Hotel i Odense, 17. -18. April 2008"

Transkript

1 Fredagens program Årsmødereferat, H.C. Andersens Hotel i Odense, April 2008 Torben Andersen bød velkommen og fortalte lidt om, hvad der skulle foregå på dette årsmøde. Bla. at Søren Hansen og HC skal præsentere den nye udgave af Aldente som i sin enkelthed kommer til at hedde Aldente V. Dernæst en lille pause, hvor folk kan skrive sig på bordplanerne. Folk bliver derefter fordelt i 3 lokaler hvor der er 3 emner. A- Aftalebogen og indkaldesystemet i Aldente V samt nyheder i albiz. B- Det nye regnskabsmodul i aldente V. C- Tips og tricks for den nye bruger HC tog derefter over og startede med at præsenterede hele teamet bag aldente. I alt 18 folk. HC kunne fortælle, at vi i 2008 fik 130 nye aldente klinikker, så over 600 klinikker er nu med og d.v.s at der er mindst 3500 brugere hver dag. Det har betydet en ændret supportorganisation hvor der er blevet lavet en teknisk backend support med 2 nye medarbejdere. Altså medarbejdere der tager sig af de mere tidskrævende opgaver. Der er arrangeret et kursusforløb for samtlige medarbejdere, hvor de skal lære tackling af kunder(især de utilfredse). Styring af kald og opgaver implementeres maj2009 i et CRM system, da de ofte oplever, at der enten intet at lave i hotline og andre gange må folk vente længe i kø. De regner med at kunne implementere en ny hjemmeside i 3. kvartal som skal forbedre kommunikationen til klinikkerne. Aldente vil tilbyde at overtage bogholderiet på klinikkerne mod betaling. Aldente vil kunne tilbyde et digital videnscenter med support af digital røntgen. HC informere om at Aldente icam intraoralt kamera kan fås til en rimelig pris i forhold til de gængse på markedet og er fuld på højde med disse. Der kommer d.1.juli 2009 en serviceaftale som vil beskrive hvad og hvordan man er dækket ind.

2 HC informerede om, at selve databasen i aldente er uændret i den ny version men at der var tale om ændringer i aldente kernesystemet. Vi får bla. et nyt økonomimodul, en ny aftalebog, nyt albizmodul, forbedringer i journalmodulet og en ny chip dankort terminal. Aldente V vil blive opstartet på på 20 klinikker til september(der har selvfølgelig været nogle testklinikker, der har prøvet systemet først). Der vil bliver lavet gratis fælleskursus for klinikkerne i lokalområdet og det er et krav, at man deltager inden opdateringen. Efter kurset får man derefter udleveret en usb-nøgle med opdateringen, så man selv kan foretage opdateringen. Kurset kan også bestilles hjem til klinikken dog mod betaling. Det vil være Annette Schultz som står for udrulningen af Aldente V. Søren Hansen fortalt endvidere kort om nyhederne og sluttede af med Påskeægget som der bliver arbejdet på. Nemlig et tanddiagram i 3D. Det når nok ikke at blive færdig samtidig med Aldente V. Referat af session A. Aftalebog i version V, indkaldesystemet og nyheder i albiz i version V. Anette Schultz fra al dente gav os en spændende gennemgang af aftalebogen i version V, med de nye tiltag, vi kan glæde os rigtig meget til. Aftalebogen bliver i vs. V mere individualiseret, og der kan afsættes intervaller ned til 5 min. Fremover vil behandlingsvarigheden fremgå i minutter i stedet for intervaller. Desuden bliver en kalender synlig, og via en farvemarkering kan vi nemt se fremtidige og forældede datoer. Aftalerne kan markeres, når pt. melder afbud, eller hvis klinikken aflyser tiden. Den afmeldte /aflyste tid kan herefter gemmes på en liste, og når pt. på et senere tidspunkt ringer for at få tiden, er det enkelt at finde tiden med den korrekte tidsmængde via afbuds/aflyst-listen. Her vil en smstjeneste også være mulig at indsætte, netop på denne aftale. Aftalen kan trækkes direkte fra afbuds- /aflystlisten og over i aftalebogen. Aftalen kan desuden forlænges ved at trække bunden af aftalen nedad. Der bliver et felt øverst i aftalebogen, hvor man kan flytte aftalen op. Dette kan også gøres ved kombinationsaftaler, og det skal herefter være muligt at indsætte begge aftaler ved 1 klik. Dette øverste felt vil desuden gøre det muligt at flytte en hel dag herop ad gangen. Så kan man flytte herfra, og samtidig vises pt. telefonnr. i aftalebogens øverste felt, dvs. man undgår at skulle ud på forsiden for at finde tlf.nr. på pt. I den nye version, kan man desuden sætte musen ind over patientfeltet i aftalebogen, og behandlings- fra og til tidspunktet bliver synligt.

3 Dobbeltbooking vil blive vist ved siden af hinanden i stedet for oven i hinanden, hvilket vil gøre aftalebogen mere overskuelig. Almene aftaler som f.eks. personalemøder, der gentages med samme interval dgl./ugl./mdl./årligt kan lægges ind for 1 år ad gangen i samtlige behandlerbøger. Der kommer lidt ændringer til ventelisten, og det bliver muligt at markere, om pt. ikke er truffet, eller har afslået tiden. Det bliver hermed journalført. A.S. forventer, at behandlergrupper skal kunne flyttes op og ned, alt efter, hvordan man gerne vil have dem til at stå. En fordel på de klinikker, hvor der er mange behandlergrupper. Søren Hansen, tandlæge og chefprogrammør gennemgik albiz. Her er der ikke sket så mange ændringer, men albiz er blevet klædt på, på en anden måde, og resultatsiderne har fået et mere tidsvarende design. I funktionerne bliver det muligt at vælge en eller flere behandlere, og valgfelterne er blevet datofelter. Lister kan specificeres på patient til- og afgang, og fra salen kom der et ønske om at en 3. kategori, - de døde. Der fremkom en del spørgsmål, kommentarer og fremtidige ønsker fra salen. Referat af session B. Det nye regnskabsmodul i aldente V. HC Hansen Aldente I version V er den nuværende begrænsning med 9 intervaller ophævet. Nu kan der summeres fra konto til konto som defineret af brugeren. Ønskes der en nu konto oprettet kan der tages en kopi af en eksisterende og efterfølgende kan konto nummer rettes til en ny gruppe f.eks til 1800, bruges ved nu behandler eller nyt tiltag på klinikken som ønskes holdt øje med særskilt. Den sikre måde at oprette en ny gruppe er ved en kopi fra regnskab til XL regneark, ændre konto nummer gruppe og så tage kopi tilbage til regnskab. Der kan oprettes et nyt regnskab ved at tage en kopi af regnskab og gemme under nyt navn. Konto numre kan være ens fra regnskab til regnskab, og der kan laves adgangsbegrænsninger til de enkelte regnskaber. Posteringskoder kan anvendes ved hyppigt anvendte posteringer f.eks. køb af brød og avis. Der kan søges i de enkelte deb/kre konti ved at skrive eller anvende *(stjerne) som søgefunktion. Posteringskoder fungerer kun inden for det regnskab, den er lavet i.

4 Regninger, der ønskes betalt i rater, er nu lavet med gebyr og mulighed for valg af antal rater eller rater efter beløb. Raterne kan nu tilbageføres ved misligholdelse. Der lægges et standard juridisk gældende dokument ind til brug ved indgåelse at aftale om rate betaling. Der kommer saldo lister med søgefunktioner. Der er lavet posteringsark, der giver 3 muligheder: 1 Finans, bruges ved kontakt køb, løn 2 Debet, bruges ved indbetaling 3 Kredit, bruges ved betaling af regninger Fælles for alle ark, er at der ikke sker bogføring, før knappen bogføring aktiveres. Der kan nu laves skabeloner til klinikkens gentagne brug af funktioner, f.eks. lønbilag. Ved import af filer fra banken om indbetalinger, sker der en validering med det samme. I den nuværende version er der ofte problemer med forkert indtastede ciffer på FI kortene. I version 5 skulle denne fejl gerne næsten forsvinde, da der til dels individuelle kontrol cifre. Der arbejdes på, at der kan importeres direkte fra løn system f.eks. Multi data. Importen gælder de ydelser, der følger af løn udbetalingen f.eks. ATP og AUD osv. I version V er det muligt at oprette kreditor register. Planen er, at det i fremtiden kan ske en eksport af betalingerne til de forskellige banksystemer. Al dentes problem, er at der ikke findes en standard for eksporten og derved skal der ske en tilretning til klinikkens bank. Der kan i version V laves konto forespørgsel. Budgettet kan opstilles med budget og realiseret til dd. Referat af session C. Tips og trick for nye brugere v. Jette Egholm Rigtig mange gode råd blev uddelt ved denne session. Der blev gennemgået, hvordan man kan holde styr på, hvor patienten befinder sig ved på forsiden af skærmbilledet i dagens patienter at klikke på tidspunktet og meddele at de er kommet.. Man kan derefter klikke dem igennem behandling og færdigbehandling. De skifter endvidere farve,hvis de ikke kommer til tiden fra grønt til gult og til rødt(efter ½ time) Hvis man ønsker at kunne se dagens patienter inde i journalen kan man i setup vinge af ved vis dagens patienter.

5 Hvis man fører kontrol med og husker at vinge af, når pt. kommer og bliver sat ind og færdigbehandlet og man har albiz kan man bruge det til statistik over f. eks hvor mange tomme stoletimer man har. Hvis en pt. udebliver kan man trykke på udeblevet og derefter færdigbehandlet, så forsvinder pt. fra dagens patienter. F11 er genvejstast til søgefeltet, hvor man kan søge på forskellig måder. F.eks på adresse som er *a. eller telefonnr. som er *T, hvis man vil søge på børn er det *3 o.s.v. Hvis man vil finde inaktive patienter trykker man i- og noget af navnet. Man kan gå i hjælpefilen ( trykke på?-tegnet og se de forskellige søgekriterier under udvidet søgning) Inde under stamdata under ydelser skal der sættes flueben ved opdater us, hvis man ønsker den pågældende ydelse skal opdaterer indkaldet. Opsætningen af defaultpatienten (skabelon til oprettelse af patienter) blev gennemgået. Defaultpatienten kan godt forsvinde under opdatering, men systemet vil gøre opmærksom på det ved oprettelse af nye patienter. Oprettelse af nye pt. direkte i aftalebogen kan være en fordel, da der så vil stå ny pt. i aftalebogen samt tlfnr. kan skrives direkte. Det anbefales at cpr.nr. skrives med det samme, så der ikke opstår den fejl, at pt. bliver oprettet 2 gange. Når postnr. er indtastet kan man blot trykke enter, så kommer bynavnet selv frem. Ud for adressefeltet kan trykkes på s-knappen hvis man ønsker at finde andre pt. på samme adresse. Hvis man ønsker at lave familierelationer kan det gøres ved, at man vælger en person til at være overhovedet. Det kunne f.eks. være moderen. Man skriver derefter moderens cpr.nr. i boksen, højreklik på det og tryk klip/kopier og finder derefter det på gældende medlem frem og sætter det ind. Man kan sætte mærke på patienter, hvis man ønsker det. Det kunne f.eks være VIP. Anamneseskemaet gennemgås og hvis der står en advarselstrekant kan man trykke på det og skemaet vil komme frem. Man kan sættes de forskellige kontrolydelser op som man selv ønsker det hos den enkelte patient. Der kan f.eks være nogle pt. man ønsker bw på hver 12. måned og andre hver 24 måned. Der vil derefter komme et vindue op som husker en på, at nu er det tid. Man skal blot huske at fjerne linien bagefter man har lavet ydelsen, da det ellers vil blive ved med at poppe op. Sms og -indkald blev gennemgået.

6 Når man har sat en pt. til sms vil de stå på en smsliste, så der kan man checke op, om de står der. Husk blot at sætte pt. op til sms INDEN der gives tid i aftalebogen ellers får de ingen sms, hvis man alligevel har gjort det, kan man bare rette aftalen i aftalebogen.da patienterne jo ikke kan svare tilbage på smsen, anbefales det at der ved opsætningen af standardsms bliver tilføjet ved afbud ring på <kli.tlf> og man skal huske at smsen kun kan indeholde 160 tegn. Vi blev gjort opmærksom på, at det var en god ide at checke drop-out patienter i journalen og det var i gang med en behandling, så man ikke får sendt dem et kort. Ved receptudskrivning ved mere end et præparat, sættes 1. på og dernæst holdes kontrolknappen ved næste præparat. Man kan også finde lægemiddelkatalogbogen i Aldente. Hvis åbne poster stadig lyser p.g.a der står beløb i plus og minus, men at de tilsammen giver 0, så pt. altså ikke skylder noget skal de blot udlignes ved at sætte flueben begge steder og skrive udligning i tekstflettet. Eksport og import af patienter fra andre tandlæger med aldente samt digitalrøntgen gøre meget nemt over . Lørdagens program Referat af Alternativ takt og tone i effektiv ledelse et Overlevelseskursus i disciplin. Lørdag morgen lagde vi ud med en overraskelse, ingen vidste, hvem kursusholder var. Efter en hurtig lokaleændring og Radissons (og bestyrelsens) store hjælpsomhed, lagde Gutten Bach ud med at lukke de 54 mest modige ind i lokalet, hvor der var opsat afrikanske trommer i en halvcirkel på en lille scene. De øvrige deltagere blev delt i og 3. stemme. Alle fik lært teksten: Ååååååå ba jiiiiiiii, ååååååå ba jannaaaaaaa, og ved Gutten Bachs dirigeren og styring af de lærenemme deltagere, forlod alle salen 3 kvarter senere, - meget mere vågne, end de var kommet. Hygiejne på klinikken v/ Erling Østergaard, Århus Tandlægeskole. Elektronisk hygiejnemodul udviklet i samarbejde mellem SKT Århus (v/ Helle Hornhaver, Lillian Hansen, Jeanette Helles og Erling Østergaard) og al dente (v/ Anders Juul og H. C. Hansen). Resultat: Et interaktivt skema til registrering af klinikkens procedurer for hygiejne. Det elektroniske hygiejnemodul er indlagt i al dentes administrationsmodul og kan downloades af alle på Århus Tandlægeskoles hjemmeside.

7 Skemaet er udarbejdet på baggrund af hygiejnevejledningerne på Københavns Tandlægeskole og Århus Tandlægeskole, som er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Tandlægeskole, Århus Tandlægeskole og Dansk Tandlægeforening på baggrund af vejledningerne i Dansk Standard. Sygesikringsoverenskomsten angiver, at tandklinikkerne skal overholde reglerne i Dansk Standard. Klinikkerne skal selv udarbejde lokale hygiejne-vejledninger. Journalen i version 5, sidste nyt om Administrationsmodulet samt hygiejneprogrammet v/tandlæge og chefprogrammør Søren Hansen Introduktion af nyt knappanel i journalen. Introduktion af 3D-grafik i tandskemaerne. Introduktion af scroll-funktioner i flere menuer. Introduktion af drag n drop -funktion i flere menuer. Introduktion af forbedret tekstbehandlingsfunktion. Brugergruppens prioriteringsgruppe fortæller v/ Anders Juul Information om prioriteringsgruppen medlemmer: Anders Juul, H. C. Hansen, Torben Andersen, Henning Bruun, Peter Anthonisen Præsentation af ønskelisten på brugergruppens hjemmesides lukkede del. Information om prioriteringsgruppens arbejde med at prioritere brugernes ønsker, så al dente teamet kan implementere disse i programmet. Introduktion af nyt diskussionsforum, som indlægges på brugergruppens hjemmeside den 1/5-09. Afslutning v/ afgående formand Torben Andersen. Ny formand: Per Skov Johansen, Ølstykke Årsmødet 2010 flyttet til marts 2010 på Hotel Legoland, Billund.

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere