RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM OKTOBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011"

Transkript

1 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort klinisk traumemateriale omfattende ca patienter, som er fulgt i op til 20 år efter traumet. Ved udarbejdelsen af den webbaserede Dental Trauma Guide (www.dentaltraumaguide.org) er dette materiale blevet analyseret i alle detaljer, hvilket nu har resulteret i 25 videnskabelige arbejder og tilført traumatologien helt ny viden. Kurset vil opdatere dig i den optimale akutte behandling af traumer samt behandling af 11 forskellige helingskomplikationer. Syv eksperter i traumatologiske specialområder vil informere dig om de nyeste evidensbaserede behandlingsprincipper. Kurset giver 14 CE timer (efteruddannelsestimer). Kurset vil blive afholdt på engelsk.

2 DAG 1. EVIDENS BASERET AKUT BEHANDLING AF TRAUMER FREDAG DEN 28. OKTOBER 2011 INDREGISTRERING OG MORGENKAFFE 8:00-9:00 AKUT BEHANDLING AF DENTALE TRAUMER 9:00-9:45 LUXATIONSSKADER 9:45-10:15 Hvordan optimerer vi sårhelingen? En analyse af 10 dyreeksperimentelle studier og 15 kliniske studier viser hvor afgørende valget af behandlingsmetode er for helingen og forebyggelsen af helingskomplikationer. Hvordan påvirker reponering, fiksation og antibiotika langtidsprognosen for luxerede tænder. Herunder en kritisk analyse af tre forskellige behandlingsmetoder for intrusion. En analyse af 750 tilfælde. 10:15-10:45 KRONE OG KRONE-ROD FRAKTURER EVA LAURIDSEN 10:45-11:30 NYE ENDODONTISKE BEHANDLINGS- PRINCIPPER LEIF BAKLAND 11:30-12:30 FROKOST 12:30-13:30 PULPA REGENERATION LEIF BAKLAND 13:30-14:15 ROD FRAKTURER 14:15-15:00 15:00-15:30 DEN UDSLÅEDE TAND 15:30-15:50 AKUT BEHANDLING AF TRAUMER I DET PRIMÆRE TANDSÆT METTE BORUM 15:50-16:45 Hvad er langtidsprognosen for tænder med kronefraktur med og uden samtidig luxationsskade en analyse baseret på 1130 tænder. Endvidere en sammenligning af tre forskellige behandlinger for kronerodfrakturer baseret på nye studier. Rodåbne tænder med pulpa nekrose har i mange årtier haft en dårlig langtidsprognose. I de seneste år er en ny behandlingsmetode med MTA introduceret til erstatning af den traditionelle Ca(OH) 2 behandling. Er det tid at MTA afløser Ca(OH) 2 i pulpa og endodonti behandlinger? Denne vanskelige problemstilling vil blive belyst via egne studier samt erfaringer fra endodonti afdelingen på Loma Linda Universitetet i USA hvor MTA er udviklet. Inden for de seneste år er en ny behandlings form Regenerativ Endodontisk Behandling udviklet. Er pulpa regeneration efter sterilisering af inficerede rodkanaler en realistisk behandling? En kritisk gennemgang af de sidste 10 års helingsresultater. Hvad er den optimale behandling med hensyn til reposition, fixationstype, fixationstid og antibiotika og hvilken indflydelse har de på langtidsprognosen (10-15 år) ved de 3 typiske rodfraktur helingstyper. Nye fund baseret på en analyse af 587 tilfælde. Hvad er den optimale akutte behandling og hvorledes er denne relateret til langtidsprognosen efter replantation. En analyse af 400 tilfælde. Hvilke behandlinger kan reducere helingskomplikationer i den primære dentition og følgetilstande i det permanente tandsæt. En analyse af 1200 tilfælde. SPØRGSMÅL OG SVAR 16:45-17:00

3 DAG 2. OPTIMERING AF BEHANDLING AF TRAUME KOMPLIKATIONER OG ET KIK IND I FREMTIDEN LØRDAG DEN 29. OKTOBER 2011 INDREGISTRERING OG MORGENKAFFE 8:00-9:00 HELINGSKOMPLIKATIONER: HVORNÅR OPTRÆDER DE OG HVORFOR? SKAL DE BEHANDLES? 9:00-9:40 PROGNOSE BEREGNING AF TRAUMATISEREDE TÆNDER 9:40-10:00 BEHANDLING AF KRONEFRAKTURER MED KOMPOSIT PLAST ULLA PALLESEN 10:000-11:00 11:00-11:30 AUTOTRANSPLANTATION AF PREMOLARER EFTER TANDTAB 11:30-12:00 FROKOST 12:00-13:00 ORTODONTISKE OVERVEJELSER EFTER TRAUMER KARIN BECKTOR 13:00-14:00 IMPLANTAT: ÆSTETISKE OG KIRURGISKE PROBLEMSTILLINGER NILS WORSAAE 14:00-15:00 15:00-15:30 Hvornår og hvorfor optræder pulpale og parodontale helingskomplikationer efter traumer? En analyse af 5 pulpale og 6 parodontale helingskomplikationer der alle kan medføre tandtab. Hvad er deres ætiologi, patogenese og behandling. En analyse af 2100 kontrollerede patientforløb. En meget vigtig del af traumebehandlings planlægning er en korrekt prognose beregning, der afhænger af en række risikofaktorer. Disse vil alle blive beskrevet i detaljer. I forelæsningen vil brugen af Dental Traume Guiden blive demonstreret til dette formål. Størstedelen af alle frakturer er kronefrakturer på børn og unge og behandling med komposit plast vil altid være det første restorative behandlingsvalg. Nye materialer og metoder har gjort det muligt at øge holdbarhed og æstetik således at plast i mange tilfælde også bliver den endelige behandling. Derfor er en optimering af kvaliteten af denne behandling helt afgørende. Hvad er nøglen til succes og en optimal langtidsprognose? Nye erfaringer med autotransplantation af præmolarer efter tandtab i fronten. Transplanterede præmolarer har en unik evne til at regenerere tabt knogle og deltage i væksten i fronten. Langtidsresultaterne af 200 transplantationer udført på Rigshospitalet vil blive præsenteret. Hvornår kan orto-behandling iværksættes efter traumer og hvad er risikoen for rodresorption? Efter tandtab, skal der ortodontisk lukkes, transplanteres eller indsættes et implantat? Hvordan træffes den ofte vanskelige beslutning? I tilfælde af implantatindsættelse hvordan bestemmes ophør af kæbevækst? Æstetiske rekonstruktioner i fronten er meget krævende og nødvendiggør en række specielle behandlingsregier specielt i relation til implantat indsættelse. En optimal behandling er meget afhængig af den valgte kirurgiske teknik. Regionstandplejen i Hovedstandsregionen udfører mange af disse behandlinger, og erfaringer fra dette arbejde vil blive gennemgået. TRAUMATOLOGI I FREMTIDEN, ER STAMCELLER LØSNINGEN? 15:30-16:30 Igennem de sidste 10 år er der sket en dramatisk udvikling inden for udforskningen af odontologiske stamceller. Regeneration af pulpa og parodontium synes nu indenfor rækkevidde.

4 PRÆSENTATION AF KURSUSGIVERNE Jens Ove Andreasen er overtandlæge på Rigshospitalet og har deltaget i udviklingen af dental traumatologi igennem 45 år. Han har udgivet 10 internationale lærebøger om dental traumatologi samt 60 dyreekperimentelle traume studier og 70 kliniske studier. Endvidere er han initiator til den webbaserede Dental Trauma Guide der nu anvendes i 108 lande. EVA LAURIDSEN Eva Lauridsen er børnetandlæge og Ph.d.-studerende ved Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik på Københavns Tandlægeskole samt Rigshospitalets Odontologiske Videncenter. Hendes Ph.d.-afhandling omhandler prognosen for tænder med krone fraktur og samtidig luxationsskade. Derudover er hun involveret i et studie af komplikationer overført fra traumatiserede primære tænder til den permanente dentition. LEIF K. BAKLAND Leif K. Bakland is professor of Endodontics at Loma Linda University in California. He is active in dental traumatology and is currently the executive director of the International Association of Dental Traumatology. He is coeditor of Ingle s Endodontics and Traumatic Dental Injuries a Manual and associate editor of Dental Traumatology. After the introduction, in the mid-1990s, of MTA by Mahmoud Torabinejad, also a faculty member at Loma Linda, Bakland became interested in its application in traumatic dental injuries and has written and lectured on this topic extensively. He has also been involved in research activities with Dr. Andreasen at the Copenhagen University Hospital during the past 20 years. METTE BORUM Mette Borum er overtandlæge ved den kommunale tandpleje i Høje-Taastrup Kommune. Hun har skrevet Ph.d.-afhandling om traumer i det primære tandsæt med afsæt i Rigshospitalets traumemateriale. Endvidere er hun medforfatter til kapitlerne: Injuries to the primary dentition og Injuries to developing teeth i Textbook and Color Atlas of Traumatic injuries to the teeth (2007).

5 PRÆSENTATION AF KURSUSGIVERNE ULLA PALLESEN Ulla Pallesen er overtandlæge i fagområdet Cariologi og Endodonti på Tandlægeskolen ved Københavns Universitet. Hendes forskning omhandler kliniske undersøgelser omkring plastrestaureringernes holdbarhed. Hun har publiceret internationalt og nationalt inden for forskellige områder af odontologien og har med JWV van Dijken skrevet kapitlet Restoration of traumatized teeth with resin composite i Textbook and Color Atlas of Traumatic injuries to the teeth KARIN BECKTOR Karin Becktor har via sin ansættelse som specialtandlæge i ortodonti ved Regionstandplejen i Region Hovedstaden samt i special praksis arbejdet med patienter med følger efter traume betinget tandtab. Via sit disputatsarbejde Aetiologic aspects of Dental Eruption har Karin Becktor et omfattende kendskab til vækstprocesser og vækstafvigelser i kæberne. NILS WORSAAE Nils Worsaae er overtandlæge på Rigshospitalet og samtidig faglig ansvarlig for Regionstandplejen i Region Hovedstaden og dermed for implantat-indsættelse i relation til agenesi og tandtab efter traumer. Han har med sin stab udført en række kliniske implantatundersøgelser. Erfaringerne fra dette meget store kliniske materiale vil blive præsenteret.

6 BAGGRUND FOR KURSET TILMELDING Kurset holdes i Auditorium 1 på Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København. Tilmelding til kurset på: Priser for tilmelding inden den 1. juni. Prisen for en enkelt kursusdag er 1200 kr. Prisen for tilmelding til begge kursusdage er 2300 kr. Priser for tilmelding efter den 1. juni Prisen for en enkelt kursusdag er 1500 kr. Prisen for tilmelding til begge kursusdage er 2800 kr. HOTEL ANVISNING COMFORT HOTEL XPRESS Oslo Plads København, Denmark Telefon: +(45) Fax: (+45) Vejledende pris: 600/600 Dkr single/double. IBSENS HOTEL Vendersgade 23 DK-1365 København K, Denmark Phone: +(45) Reservation: (+45) Fax: (+45) Vejledende pris: 1000 Dkr single/double, incl. breakfast HOTEL KONG ARTHUR Nørre Søgade 11 DK-1370 København K. Denmark Phone: +(45) Reservation: (+45) Fax : (+45) Vejledende pris: 1200 Dkr single/double, incl. breakfast

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3 SårDebatten FOR VIDENSBASERET OG PRAKTISK SÅRBEHANDLING Nummer 1 2010 Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?......... side 2-3 Reportageartikel Behandling

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE 1985 2015 30 år på kanten af det mulige Indhold 3 Tak for et godt samarbejde! 4 Simon Spies og de store armbevægelser 8 Historien bag MR-billeddannelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression På vej NR. 10 NYHEDSBREV FOR MEDARBEJDERNE PÅ RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL 1. juni 2015 Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression Ny viden om

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere