ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus"

Transkript

1 ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt Projektleder: Lisa Twetman, Stud. Med. Clinical Research Center, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden Forskningsleder: Professor Svante Twetman Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet Adresse: Nørre Allé 20, 2200 København N, Danmark Tel:

2 Abstract Formål: At evaluere salivas ph-værdi og mælkesyrekoncentration efter indtag af Castus frugtstænger og af frisk frugt. Studie design: randomiseret tværsnitundersøgelse Materiale: Testpanelet bestod af 11 raske unge mennesker, som deltog frivilligt. Metode: Deltagerne indtog 4 dage i træk følgende produkter i randomiseret orden: a) Castus nøddemix frugtstang, b) Castus jordbær frugtstang, c) ½ grønt æble, d) ½ appelsin. Salivas ph blev målt på tungeryggen med bestemte intervaller før og efter indtag. Koncentrationen af mælkesyre blev bestemt enzymmæssigt i salivaprøver samlet ved baseline samt efter 2 og 5 minutter ved hjælp af et spektrofotometer. Resultater: Indtag af frisk frugt resulterede i gennemsnitlige ph-niveauer, der overskred den kritiske ph-værdi på 5,5, mens frugtstængerne kun resulterede i et begrænset og kortvarigt ph-fald i saliva. Generelt fandtes lave mælkesyrekoncentrationer i saliva ved baseline, men disse koncentrationer forøgedes markant 5 minutter efter indtag af Castus-produkterne. Disse mælkesyrekoncentrationer adskilte sig dog ikke særligt fra de koncentrationer der måltes efter indtag af frisk frugt. Konklusion: Castus frugtstænger udviser et begrænset cariogent potentiale og det samme gælder frisk frugt. Det kortsigtede erosions-potentiale er dog lavere efter indtag af frugtstænger, sammenlignet med frisk frugt. 2

3 Opsummering for lægfolk Formålet var at undersøge om Castus frugtstænger er skadelige for tænderne, og påvirkningen blev sammenlignet med påvirkningen fra frisk frugt. En gruppe bestående af 11 unge frivillige indtog frugtstænger (nøddemix og jordbær) samt frisk frugt (æble og appelsin) på forskellige dage, og ph og mælkesyre blev målt i deres spyt før og efter. Resultaterne viste at frugtstængerne gav et mindre ph-fald i munden end frisk frugt, og kun en minimal mængde syre blev dannet. Det blev derfor konkluderet at frugtstængerne ikke er skadelige for tænderne og er sammenlignelige med frisk frugt. 3

4 Indledning Dental caries er en af de mest fremherskende infektionssygdomme verden over. Den viser sig gennem et komplekst samspil over tid mellem syreproducerende bakterier og fermenteringsdygtige kulhydrater, og mange andre tilstedeværende faktorer, så som tænder og saliva (Selwitz et al., 2007). Det første kliniske tegn på caries er hvide pletter på emaljen, som stammer fra demineralisering af det hårde tandvæv. Demineraliseringen opstår som følge af at tænderne udsættes for svage syrer fra bakteriel fermentering, og bakterierne findes i mundhulen i et lag på tænderne, som kaldes plak. Det er tidligere påvist at mælkesyre er den syre der bærer det største ansvar for ph-faldet i plak (Geddes 1972; 1975). Mængden af syre der dannes, bestemmes af hvilken type sukker der er til stede i den bakterielle fermenteringsproces. De fleste syrer er fermenterede af disakkarider, så som sakkarose, maltose og laktose, mens betydeligt færre stammer fra monosakkarider, så som glukose, fruktose og galaktose (Moynihan, 1998). Det skal bemærkes at der også er sukkerarter som anses for at være sikre for tænderne, så som sorbitol and xylitol, som ikke fermenteres af plak-bakterierne. Frugtstænger er en kommerciel salgsartikel lavet af naturlige ingredienser og markedsført som et lækkert mellemmåltid eller sundt supplement til madpakken. Børn og unge er den største målgruppe. Kompositionen i frugtstængerne fremgår af Tabel 1. Produktet kan betragtes som et alternativ til frisk frugt, og spørgsmålet er hvor vidt frugtstængerne har en lignende indvirkning på det orale miljø. Da det er glukose og fruktose som er de sukkerarter der hovedsageligt er indeholdt i frugtstængerne, er det rimeligt at antage at de har en mindre cariogen effekt end produkter med raffineret sakkarose. Ikke desto mindre er mundhulens bakterier i stand til at danne organiske syrer, også fra naturlige sukkerarter, hvilket betyder at de ikke kan betragtes som ikkecariogene. Hidtil er frugtstænger dog ikke blevet undersøgt for deres cariogene effekt, og spørgsmålet er hvor vidt de frugtstænger man kan købe er at sammenligne med frisk frugt. 4

5 Formål Undersøgelsens formål er at evaluere ph-kurven og mælkesyre-koncentrationen i saliva efter indtag af frugtstænger samt af frisk frugt. Nul-hypotesen er at der ikke findes nogen forskel mellem de undersøgte fødeemner. Materiale og metode Panelgruppe. 11 raske, ikke-rygende, unge frivillige af begge køn (7 kvinder og 4 mænd) blev rekrutteret efter informeret samtykke. Gennemsnitsalderen var 24 år, med en spredning fra 22 til 32 år. Inklusionskriterierne var at deltagerne ikke havde nogen ubehandlede huller i tænderne, og at de havde en stimuleret saliva sekretionshastighed på >0.5 ml/min. Studie design. Forsøget var designet som en randomiseret tværsnitsundersøgelse, som illustreret i Figur 1. Forsøgsprotokollen var godkendt af de videnskabsetiske komiteer for region hovedstaden (H-B ). Af hensyn til døgnrytme, blev de forskellige fødeemner givet i randomiseret orden mellem kl. 10 og 11 om formiddagen i løbet af 4 dage i træk, mindst 60 minutter efter morgenmaden, og 15 minutter efter tandbørstning med postevand. Produkter. Deltagerne blev bedt om at indtage de forskellige produkter i løbet af en periode på 5 minutter. Alle deltagere indtog et stk. af hvert fødeemne, som bestod af følgende: a) 1 stk. Nøddemix frugtstang (Castus AS, Vadum, Danmark) indeholdende 54,3% kulhydrater (glukose og fruktose) b) 1 stk. jordbær frugtstang (Castus AS, Vadum, Danmark) indeholdende 65,1 % kulhydrater (glukose og fruktose) c) ½ friskt grønt æble (Granny Smith) d) ½ skrallet appelsin (Jaffa) 5

6 Alle deltagere blev bedt om at opretholde deres normale mundhygiejne-rutiner under forløbet, og der blev ikke givet nogen instrukser om særlig kostplan. Efter hver forsøgssession fik deltagerne 10 ml 0,05 % fluorideret mundskyllevæske. Målinger og laboratorieprocedurer. Alla prøver blev samlet og analyseret ved Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet. Salivas ph blev målt umiddelbart før og efter fødeindtag, og igen 1, 2 og 5 minutter efter indtag. ph blev målt in vivo ved direkte anbringelse af en elektrode på tungeryggen. Denne teknik blev afprøvet og godkendt af et panel på 5 frivillige forud for den egentlige undersøgelse, som vist i Tabel 2 og Figur 2. Deltagerne drak 1½ dl sodavand med kendt lavt ph (Coca Cola light; ph=3.5), hvor efter ph i saliva blev målt gennem 10 minutter og indtegnet i Stephans kurve og herefter sammenlignet med et tilsvarende indtag af neutralt, destilleret vand (ph=7.0). For at fremme saliva-produktionen tyggede deltagerne paraffin, og der blev taget saliva prøver (2.0 ml) før indtag (baseline) samt 2 og 5 minutter efter indtag. Saliva blev spyttet direkte ind i plastikbægre med bestemte intervaller, og bægrene blev dækket af plastfolie og lagt på is indtil videre behandling. Salivas syredannelse blev påbegyndt ved inkubation i 30 min ved 37 C, og prøverne blev derefter centrifugeret ved x g i 10 minutter. Den klare væske som flød ovenpå blev fjernet og koncentrationen af L- og D-typer (isomerer) af mælkesyre blev målt enzymmæssigt ved hjælp af et test-sæt (EnzyPlus D/L kit; Diffcamb, Västra Frölunda, Sweden) samt et spektrofotometer (bølgelængde 340 nm). Mælkesyre-koncentrationen blev udtrykt som g/ml. Salivaprøverne var kodede, så laboratoriepersonalet som udførte analyserne ikke vidste hvilke fødeemner, de stammede fra. Statistske metoder. Al data blev bearbejdet ved hjælp af SPSS software (version 15.5, Chicago, Ill, USA). Deskriptiv statistik blev anvendt til at udtrykke værdier over tid og follow-up værdier blev 6

7 sammenlignet med baseline med en icke-parametrisk Wilcoxon parret, dobbeltsidet test. Sammenligninger mellem de forskellige fødeemner blev også udført med icke-parametriske tests. En p-værdi <0.05 blev regnet for at være statistisk signifikant. Resultater De gennemsnitlige ph-værdier ved baseline var 6.8 og den individuelle varians var lille ( ). Salivas ph efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt (fødeemner a-d) er opsummeret i Tabel 3 og Figur 3. Et statistisk signifikant ph-fald blev registreret umiddelbart efter indtag (0 min) i alle grupper, men ph-faldet var markant større(p<0.05) efter den friske frugt, sammenlignet med nøddemix and jordbær frugtstængerne. ph-faldet var udlignet allerede efter 1 minut efter indtag af begge Castus produkter, i kontrast til æble og appelsin, som udviste statistisk signifikant reduktion, også efter henholdsvis 1 og 2 minutter. Efter 5 minutter var alle ph-værdier i saliva tilbage på baseline. Mælkesyrekoncentrationen i saliva prøverne er vist i Tabel 4 og Figur 4. De gennemsnitlige baseline-værdier lå fra 0.12 til 0.16 g/liter. Niveauerne øgedes indenfor alle grupper efter 2 minutter, men forøgelsen, sammenlignet med baseline, var kun statistisk signifikant (p<0.05) i jordbær frugtstang-gruppen. Efter 5 minutter blev der målt statistisk forøgede mælkesyrekoncentrationer i begge frugtstang-grupper, men ikke efter indtag af frisk frugt. Der var dog ingen statistisk signifikant forskel mellem mælkesyrekoncentrationerne i de fire undersøgelsesgrupper efter 5 minutter. Ligeledes måltes ingen signifikante forskelle mellem nødddemix og jordbær frugtstængerne. Diskussion Denne undersøgelse blev udført for at redegøre for hvilken indflydelse de frugtstænger som markedsføres har på det orale miljø og sammenligne det med resultaterne efter indtag af frisk frugt. 7

8 Effekten på salivas ph blev målt med en direkte metode som fremviste tydelige resultater i et preexperimentiel validering, og målingerne udviste kun begrænsede individuelle variationer. Mælkesyreanalyserne blev udført på basis af dehydrogenase reaktioner og såvel L- som D-isomerer blev målt. I overensstemmelse med tidligere resultater ud fra saliva, var L-isomer den dominerende type, udgørende >95% af al mælkesyre. Således er L- og D-værdier lagt sammen i præsentationen af resultaterne. Mælkesyrekoncentrationerne efter indtag viste betydelige individuelle variationer, men dette var forventet, idet det er velkendt at sukkernedbrydelse er individuel, og afhængig af faktorer så som saliva flow og buffer kapacitet (Lagerlöf et al., 1994). Vores hypotese var at der ikke ville være nogen forskel mellem frugtstængerne og den friske frugt, hvad angår effekten på salivas ph, men nul-hypotesen viste sig ikke at holde. Castus frugtstængerne resulterede i et mindre markant ph-fald umiddelbart efter indtag. Dette kan være af klinisk vigtighed, idet kun indtaget af frisk frugt resulterede i gennemsnitsværdier under den kritiske ph-værdi på 5,5, som markerer grænsen for demineralisering af emaljen. Indtag af ½ appelsin resulterede i det mest markante ph-fald og også det mest vedvarende. Dette var dog til en vis grad forventet, set i lyset af tidligere undersøgelsesresultater, hvor det er påvist at appelsinjuice er en væske som er vanskelig at buffra (Larsen and Nyvad, 1999). Resultaterne underbygger den antagelse at indtag af frisk frugt kan beskadige det hårde tandvæv, ikke ved cariogent, men ved eroderende potentiale. Også hvad angår salivas mælkesyrekoncentration, var nul-hypotesen ikke holdbar. Generelt blev der målt lave niveauer af mælkesyre, hvilket sandsynligvis forklares af det faktum at størstedelen af kulhydratindholdet i de testede produkter består af monosakkarider. Indtagelsen af frugtstængerne resulterede i et markant øget niveau af mælkesyre efter 2 og 5 minutter, sammenlignet med baseline, hvilket stod i kontrast til resultaterne ved indtagelse af frisk frugt. Den kliniske relevans af dette kan diskuteres eftersom øgningen av mængden mælkesyre ikke var særskilt 8

9 dramatisk og dessutom sågs i alla grupper. Resultatet indikerer at den cariogena potentiale i form av mængden bildad mælkesyre var meget begrænset og ligeværdig før alla de testede produkterne. Konklusion Nærværende undersøgelse viser at Castus frugtstænger har begrænset cariogent potentiale, sammenligneligt med det cariogene potentiale fra frisk frugt. Det kortsigtede erosions potentiale viste sig dog at være lavere for frugtstængerne end for den friske frugt. Acknowledgement Studiet er støttet økonomisk af Castus A/S, Denmark. Vi vil gerne takke for laborant Ulla Larsens kompetente assistance. Referencer Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries. Lancet 2007;369: Geddes DA. The production of L(+) and D(-) lactic acid and volatile acids by human dental plaque and the effect of plaque buffering and acidic strength on ph. Arch Oral Biol 1972;17: Geddes DA. Acids produced by human dental plaque metabolism in situ. Caries Res 1975;9: Lagerlöf F, Oliveby A, Weetman DA, Geddes DA. Intra- and inter-individual differences in salivary sucrose clearance over time. Caries Res 1994;28: Larsen MJ, Nyvad B. Enamel erosion by some soft drinks and orange juices relative to their ph, buffering effect and contents of calcium phosphate. Caries Res 1999;33:

10 Moynihan PJ. Update on the nomenclature of carbohydrates and their dental effects. J Dent 1998;26:

11 Figur 1. Flow-chart af studie set-up Indtag af fødeemne a, b, c & d, gennem 5 min ph MS ph ph ph MS ph MS baseline sample 0 min 1 min 2 min 5 min = saliva prøver, måling af ph and mælkesyre (MS) 11

12 Tabel 1. Komposition af frugtstængerne, iflg. producenten Nøddemix Kulhydrat 54,3 g Kulhydrat, heraf sukkerarter 58,0 g - Glukose 28,9 g - Fruktose 29,1 g - Sakkaarose < 0,2 g - Laktose < 0,2 g - Maltose < 0,2 g Jordbær Kulhydrat 65,1 g Kulhydrat, heraf sukkerarter 63,0 g - Glukose 31,8 g - Fruktose 31,4 g - Sakkaarose < 0,2 g - Laktose < 0,2 g - Maltose < 0,2 g 12

13 Tabel 2. Validering af den anvendte teknik til ph-måling af saliva. Gennemsnitsværdi ( SD) af 5 unge. Produkt Baseline 0 min 1 min 2 min 5 min 10 min Coca Cola light 6,8 0,2 4,3 0,4* 5,9 0,5* 6,6 0,5 6,8 0,6 6,8 0,2 Destilleret vand 6, ,8 0,1 6,8 0,1 6,8 0,1 6,8 0,2 6,8 0,1 * statistisk signifikant forskel, sammenlignet med baseline; p<0.05, Wilcoxon signed ranks test 13

14 Tabel 3. Gennemsnitlig ph-værdi i saliva ( SD) hos de unge, før og efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt. Produkt Baseline 0 min 1 min 2 min 5 min Castus nøddemix 6,8 0,4 6,4 0,3* 6,6 0,5 6,7 0,7 6,8 0,6 Castus jordbær 6, ,0 0,6* 6,5 0,6 6,6 0,6 6,7 0,6 ½ frisk appelsin 6,8 0,3 4,5 0,5* 5,8 0,7* 6,1 0,6* 6,5 0,6 ½ friskt æble 6,8 0,4 4,9 0,7* 5,9 0,8* 6,6 1,0 6,6 0,6 * statistisk signifikant forskel, sammenlignet med baseline; p<0.05, Wilcoxon signed ranks test 14

15 Tabel 4. Mælkesyrekoncentration (g/l) i saliva fra de unge (n=11) før og efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt. Produkt Baseline 2 min 5 min Castus nøddemix 0,14 0,10 0,23 0,18 0,35* 0,23 Castus jordbær 0, ,23* 0,10 0,33* 0,18 ½ frisk appelsen 0,15 0,18 0,16 0,08 0,25 0,12 ½ friskt æble 0,16 0,20 0,21 0,18 0,27 0,14 * statistisk signifikant forskel, sammenlignet med baseline; p<0.05, Wilcoxon signed ranks test 15

16 ph Figur 2. Stephans kurve efter indtag af henholdsvis 1.5 dl Coca cola light and destilleret vand (n=5) Coca cola vand baseline 0 min 1 min 2 min 5 min 10 min tid, minutter 16

17 gram/liter ph Figur 3. Gennemsnitlig ph-værdi i saliva fra de unge før og efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt (n=11) Castus nøddeix Castus jordbær appelsin æble baseline 0 min 1 min 2 min 5 min Figur 4. Mælkesyrekoncentration (g/l) i saliva fra de unge (n=11) før og efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt. 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 baseline 2 min 5 min Castus nøddemix Castus jordbær appelsin æble 17

18 18

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold EROSIONER Birthe Krabbe Afd.tandlæge Århus kommunale tandpleje Definition: Tab af tandsubstans som følge af kemisk påvirkning, der ikke stammer fra bakterielle aktiviteter Kemiske faktorer ph -emaljeopløseligheden

Læs mere

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader

Tandsundhed. Gode kostvaner og grundig, flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Gode kostvaner og grundig, regelmæssig tandbørstning med flourtandpasta beskytter tænderne t mod karies og erosionsskader Ilinniarfissuaq 19. juni 2008. HBH. 1 Fotoet af sunde tænder og de følgende foto

Læs mere

Sukkeralkoholers rolle i cariesforebyggelsen hvad er den kliniske evidens?

Sukkeralkoholers rolle i cariesforebyggelsen hvad er den kliniske evidens? Sukkeralkoholers rolle i cariesforebyggelsen hvad er den kliniske evidens? bente nyvad Tandplejemidler beregnet til hjemmebrug (tandpasta, geler, skyllevæsker, tyggegummi) indeholder ofte sukkeralkoholerne

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Kulhydrater - pest eller guld

Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater - pest eller guld Kulhydrater er en kompleks størrelse fordomme og fakta er årsag til overvægt og hyperaktive børn 4 ud af 10 voksne danskere og omkring 8 ud af 10 børn har et forbrug, der

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Hvad skal der stå på varen?

Hvad skal der stå på varen? Varedeklarationer Hvad skal der stå på varen? Det er lovpligtigt at deklarere mad- og drikkevarer, der sælges i Danmark. Deklarationen skal være letlæselig og på dansk eller et sprog, der til forveksling

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

1, 2, 3 SMIIIIL! Vidste du at. hver sjette af alle unge har syreskader i tænderne? man godt kan have syreskader uden at have huller?

1, 2, 3 SMIIIIL! Vidste du at. hver sjette af alle unge har syreskader i tænderne? man godt kan have syreskader uden at have huller? 1, 2, 3 SMIIIIL! Nye undersøgelser viser, at hver sjette ung har syreskader på tænderne. Syre ætser tændernes emalje og medfører ekstra stor følsomhed overfor kulde og varme blandt andet når man spiser

Læs mere

Sukker og børns adfærd

Sukker og børns adfærd + Sukker og børns adfærd + Hvem er vi? Mia og Michelle Ernæring og sundhedsstuderende fra VIA university collage I Århus Praktik I Randers Sundhedscenter + Indhold Fakta og statistik Præsentation af studier

Læs mere

Ensidet eller tosidet alternativ. Hypoteser. tosidet alternativ. nul hypotese testes mod en alternativ hypotese

Ensidet eller tosidet alternativ. Hypoteser. tosidet alternativ. nul hypotese testes mod en alternativ hypotese Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik Bygning 305/324 Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor om appelsiner Et kig indenfor Rent basalt så består en appelsin af juice vesikler 1 som er omringet af en voksagtig hud, nemlig skrællen. Skrællen omfatter et tyndt og farvet yderlag som kaldes flavedoen,

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6

Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes for

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks

Læs mere

Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg

Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg Eksperimentelle knæledssmerter under muskelstyrketræning øger muskelstyrketilvæksten hos raske individer: et randomiseret kontrolleret forsøg Tina Juul Sørensen Fysioterapeut, cand. scient. san., stud.

Læs mere

VELKOMMEN VI GØR DET NEMT AT SPARE PÅ SUKKERET

VELKOMMEN VI GØR DET NEMT AT SPARE PÅ SUKKERET VELKOMMEN VI GØR DET NEMT AT SPARE PÅ SUKKERET Agenda ISIS Hvorfor er sukker skurken? Sødemidler Sødemidler i brug Nye produkter Afslutning ISIS Det søde liv uden sukker 1993: ISIS etableret af kokken,

Læs mere

Cola, kost og sukkersyge

Cola, kost og sukkersyge Cola, kost og sukkersyge Naturfagsprojekt 2, december 2010 Side 1 af 8 Indledning: Med denne synopsis vil vi forklare kostens indhold af kulhydrater og hvad der sker med dem i fordøjelsessystemet. Vi vil

Læs mere

Nr. 14. Kost, tænder og mund. Hvad skal du spise og drikke for at begrænse din risiko for at udvikle tandsygdomme?

Nr. 14. Kost, tænder og mund. Hvad skal du spise og drikke for at begrænse din risiko for at udvikle tandsygdomme? Nr. 14 Kost, tænder og mund Hvad skal du spise og drikke for at begrænse din risiko for at udvikle tandsygdomme? Kost, tænder og mund Hvad spiser danskerne? Undersøgelser viser, at relativt få følger de

Læs mere

Caries defineres som kemisk opløsning af de hårde

Caries defineres som kemisk opløsning af de hårde Erosioner i emaljen forårsaget af læskedrikke, mineralvand og appelsinjuicer in vitro relation til ph, bufferegenskaber og indhold af kalcium, fosfat og fluorid Mogens Joost Larsen, Irene Sørensen og Bente

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi?

Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi? Sportsdrikke - ren sukker eller rå energi? Af Fitnews.dk - mandag 10. juni, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sportsdrikke-ren-sukker-eller-ra-energi/ Inden for de sidste 15-20 år er der sket en eksplosiv

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Ernæringsvejledning for U13 - U19 Elite hold NOVEMBER 2010

Ernæringsvejledning for U13 - U19 Elite hold NOVEMBER 2010 Ernæringsvejledning for U13 - U19 Elite hold NOVEMBER 2010 Hvorfor denne vejledning? Vi vil i AaB gerne udvikle vores spillere så optimalt som muligt. Vi forsøger hele tiden at optimere hvor vi kan, så

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05 Statistik 7. gang 9. HYPOTESE TEST Hypotesetest ved 6 trins raket! : Trin : Formuler hypotese Spørgsmål der ønskes testet vha. data H : Nul hypotese Formuleres som en ligheds hændelse H eller H A : Alternativ

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 FLUORID OG CARIES BAGGRUND Emaljen består hovedsageligt af krystaller af hydroxylapatit,

Læs mere

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen Behandling i hjemmet PATIENTLABEL Når dit barn - har feber (temperatur over 38,5) - har tynd mave - kaster op - eller bare ikke er sig selv Start

Læs mere

Note til styrkefunktionen

Note til styrkefunktionen Teoretisk Statistik. årsprøve Note til styrkefunktionen Først er det vigtigt at gøre sig klart, at når man laver statistiske test, så kan man begå to forskellige typer af fejl: Type fejl: At forkaste H

Læs mere

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 U-turns skoletilbud Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 Det tætte individuelle tilbud Skoletilbudet i U-turn varetages af to lærere i samarbejde med daggruppens medarbejdere. Den største

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

Artikel 2: Kulhydratkemi

Artikel 2: Kulhydratkemi Artikel 2: Kulhydratkemi Kulhydrater dannes i planter ved hjælp af fotosyntese og er en vigtig kilde til ernæring for mennesket. Navnet kulhydrat dækker over en række forskellige sukkerarter, som inddeles

Læs mere

Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige ph værdier

Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige ph værdier US AARH Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige ph værdier Notat om effekt af forsuret gylle ved udspredning på ubevokset jord Tavs Nyord og Kristian Kristensen, Det

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter 26-03-2012. Tom Gruschy Knudsen. Hvordan skal man spise?

Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter 26-03-2012. Tom Gruschy Knudsen. Hvordan skal man spise? Hvem er vi? Tom Gruschy Knudsen 4 marathonløb Træningsvejledning Løbestilsanalyse Ekspert i kost og fysiologi Jesper Rygaard Hansen 7 marathonløb 8 Ironman Træningsvejledning Løbestilsanalyse Energiindtag

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Optimal ernæring T R I C L U B D E N M A R K, J U N I 2 0 1 4

Optimal ernæring T R I C L U B D E N M A R K, J U N I 2 0 1 4 Optimal ernæring 1 T R I C L U B D E N M A R K, J U N I 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human Nutrition,

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Notat om anvendelsen af mælkesyrebakterier og gærekstrakt

Notat om anvendelsen af mælkesyrebakterier og gærekstrakt Notat om anvendelsen af mælkesyrebakterier og gærekstrakt til forsuring af kvæggylle Af Amparo Gómez Cortina og Mathias Andersen, AgroTech NOTAT AF ACO, MXA. AGROTECH oktober 2015 1. INDLENING I forbindelse

Læs mere

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringsdrikke og ernæringscremer Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt og

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 / 43 Indledning Sammenligning af middelværdien i to grupper indenfor en stikprøve kan

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader?

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader? NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte risikoen for syreskader? Erosioner syreskader på tænderne Tandlæger oplever

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet 2008 Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet Lars Rønn Olsen DTU biosys Ingeniører Uden Grænser Udarbejdet for Masangas Venner Introduktion Som behovet for bæredygtig energi

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Kapitel 12 Variansanalyse

Kapitel 12 Variansanalyse Kapitel 12 Variansanalyse Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltzedk Elementær statistik F2011 Version 7 april 2011 1 Indledning 2 Ensidet variansanalyse 3 Blokforsøg 4 Vekselvirkning 1 Indledning 2 Ensidet

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energibehov for 70 kg løber. Energiforbrug ved løb 03-05-2011. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energibehov for 70 kg løber. Energiforbrug ved løb 03-05-2011. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Kvalitets ensileringsmiddel til forbedring af energiindholdet i majs, græs og lucerne ensilage

Kvalitets ensileringsmiddel til forbedring af energiindholdet i majs, græs og lucerne ensilage Kvalitets ensileringsmiddel til forbedring af energiindholdet i majs, græs og lucerne ensilage 1 Det begynder med selektering af gode bakteriestammer De 2 mælkesyrer bakteriestammer i TOPSIL max er alle

Læs mere

Afprøvning af det automatiske vendesystem Ekamove

Afprøvning af det automatiske vendesystem Ekamove Afprøvning af det automatiske vendesystem Ekamove Formål Afprøvelse af en velfærdsteknologisk løsning med henblik på, at beboerne får færre tryksår og færre søvnafbrydelser. Det undersøges ligeledes om

Læs mere

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes?

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? Inge Tetens Afdelingen for Ernæring Kostrådene som de er nu! 1 Kostrådene 2005 Spis frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Statistik viden eller tilfældighed

Statistik viden eller tilfældighed MATEMATIK i perspektiv Side 1 af 9 DNA-analyser 1 Sandsynligheden for at en uskyldig anklages Følgende histogram viser, hvordan fragmentlængden for et DNA-område varierer inden for befolkningen. Der indgår

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Statistik Lektion 20 Ikke-parametriske metoder. Repetition Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test

Statistik Lektion 20 Ikke-parametriske metoder. Repetition Kruskal-Wallis Test Friedman Test Chi-i-anden Test Statistik Lektion 0 Ikkeparametriske metoder Repetition KruskalWallis Test Friedman Test Chiianden Test Run Test Er sekvensen opstået tilfældigt? PPPKKKPPPKKKPPKKKPPP Et run er en sekvens af ens elementer,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag

Danskernes fuldkornsindtag E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2014 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2013 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle, Karsten Kørup og Tue Christensen Afdeling for Ernæring,

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 Epidemiologi og Biostatistik Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 1 Statestik Det hedder det ikke! Statistik 2 Streptomycin til behandling af lunge-tuberkulose?

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Anvendt Statistik Lektion 5 Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele Motiverende eksempel Antal minutter brugt på rengøring/madlavning: Rengøring/Madlavning

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Hvordan bliver data fra kostundersøgelserne brugt i udvikling og evaluering af kostråd?

Hvordan bliver data fra kostundersøgelserne brugt i udvikling og evaluering af kostråd? Hvordan bliver data fra kostundersøgelserne brugt i udvikling og evaluering af kostråd? Ulla Holmboe Gondolf, Postdoc Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet Nye kostråd lanceres 17/9-2013 Arbejdet

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

MPH specialmodul Epidemiologi og Biostatistik

MPH specialmodul Epidemiologi og Biostatistik MPH specialmodul Epidemiologi og Biostatistik Kvantitative udfaldsvariable 23. maj 2011 www.biostat.ku.dk/~sr/mphspec11 Susanne Rosthøj (Per Kragh Andersen) 1 Kapitelhenvisninger Andersen & Skovgaard:

Læs mere

Energien du behøver Smagen du vil ha

Energien du behøver Smagen du vil ha Energien du behøver Smagen du vil ha Fuldgyldig Mælkebaseret Fresubin energy DRINK Fresubin energy fibre DRINK Disse ernæringsdrikke er fuldgyldige. Det betyder, at de er særdeles egnet, hvis den normale

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7400 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 800 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til 1750

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere