ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus"

Transkript

1 ph-værdier og mælkesyrekoncentration i saliva efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt Projektleder: Lisa Twetman, Stud. Med. Clinical Research Center, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden Forskningsleder: Professor Svante Twetman Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet Adresse: Nørre Allé 20, 2200 København N, Danmark Tel:

2 Abstract Formål: At evaluere salivas ph-værdi og mælkesyrekoncentration efter indtag af Castus frugtstænger og af frisk frugt. Studie design: randomiseret tværsnitundersøgelse Materiale: Testpanelet bestod af 11 raske unge mennesker, som deltog frivilligt. Metode: Deltagerne indtog 4 dage i træk følgende produkter i randomiseret orden: a) Castus nøddemix frugtstang, b) Castus jordbær frugtstang, c) ½ grønt æble, d) ½ appelsin. Salivas ph blev målt på tungeryggen med bestemte intervaller før og efter indtag. Koncentrationen af mælkesyre blev bestemt enzymmæssigt i salivaprøver samlet ved baseline samt efter 2 og 5 minutter ved hjælp af et spektrofotometer. Resultater: Indtag af frisk frugt resulterede i gennemsnitlige ph-niveauer, der overskred den kritiske ph-værdi på 5,5, mens frugtstængerne kun resulterede i et begrænset og kortvarigt ph-fald i saliva. Generelt fandtes lave mælkesyrekoncentrationer i saliva ved baseline, men disse koncentrationer forøgedes markant 5 minutter efter indtag af Castus-produkterne. Disse mælkesyrekoncentrationer adskilte sig dog ikke særligt fra de koncentrationer der måltes efter indtag af frisk frugt. Konklusion: Castus frugtstænger udviser et begrænset cariogent potentiale og det samme gælder frisk frugt. Det kortsigtede erosions-potentiale er dog lavere efter indtag af frugtstænger, sammenlignet med frisk frugt. 2

3 Opsummering for lægfolk Formålet var at undersøge om Castus frugtstænger er skadelige for tænderne, og påvirkningen blev sammenlignet med påvirkningen fra frisk frugt. En gruppe bestående af 11 unge frivillige indtog frugtstænger (nøddemix og jordbær) samt frisk frugt (æble og appelsin) på forskellige dage, og ph og mælkesyre blev målt i deres spyt før og efter. Resultaterne viste at frugtstængerne gav et mindre ph-fald i munden end frisk frugt, og kun en minimal mængde syre blev dannet. Det blev derfor konkluderet at frugtstængerne ikke er skadelige for tænderne og er sammenlignelige med frisk frugt. 3

4 Indledning Dental caries er en af de mest fremherskende infektionssygdomme verden over. Den viser sig gennem et komplekst samspil over tid mellem syreproducerende bakterier og fermenteringsdygtige kulhydrater, og mange andre tilstedeværende faktorer, så som tænder og saliva (Selwitz et al., 2007). Det første kliniske tegn på caries er hvide pletter på emaljen, som stammer fra demineralisering af det hårde tandvæv. Demineraliseringen opstår som følge af at tænderne udsættes for svage syrer fra bakteriel fermentering, og bakterierne findes i mundhulen i et lag på tænderne, som kaldes plak. Det er tidligere påvist at mælkesyre er den syre der bærer det største ansvar for ph-faldet i plak (Geddes 1972; 1975). Mængden af syre der dannes, bestemmes af hvilken type sukker der er til stede i den bakterielle fermenteringsproces. De fleste syrer er fermenterede af disakkarider, så som sakkarose, maltose og laktose, mens betydeligt færre stammer fra monosakkarider, så som glukose, fruktose og galaktose (Moynihan, 1998). Det skal bemærkes at der også er sukkerarter som anses for at være sikre for tænderne, så som sorbitol and xylitol, som ikke fermenteres af plak-bakterierne. Frugtstænger er en kommerciel salgsartikel lavet af naturlige ingredienser og markedsført som et lækkert mellemmåltid eller sundt supplement til madpakken. Børn og unge er den største målgruppe. Kompositionen i frugtstængerne fremgår af Tabel 1. Produktet kan betragtes som et alternativ til frisk frugt, og spørgsmålet er hvor vidt frugtstængerne har en lignende indvirkning på det orale miljø. Da det er glukose og fruktose som er de sukkerarter der hovedsageligt er indeholdt i frugtstængerne, er det rimeligt at antage at de har en mindre cariogen effekt end produkter med raffineret sakkarose. Ikke desto mindre er mundhulens bakterier i stand til at danne organiske syrer, også fra naturlige sukkerarter, hvilket betyder at de ikke kan betragtes som ikkecariogene. Hidtil er frugtstænger dog ikke blevet undersøgt for deres cariogene effekt, og spørgsmålet er hvor vidt de frugtstænger man kan købe er at sammenligne med frisk frugt. 4

5 Formål Undersøgelsens formål er at evaluere ph-kurven og mælkesyre-koncentrationen i saliva efter indtag af frugtstænger samt af frisk frugt. Nul-hypotesen er at der ikke findes nogen forskel mellem de undersøgte fødeemner. Materiale og metode Panelgruppe. 11 raske, ikke-rygende, unge frivillige af begge køn (7 kvinder og 4 mænd) blev rekrutteret efter informeret samtykke. Gennemsnitsalderen var 24 år, med en spredning fra 22 til 32 år. Inklusionskriterierne var at deltagerne ikke havde nogen ubehandlede huller i tænderne, og at de havde en stimuleret saliva sekretionshastighed på >0.5 ml/min. Studie design. Forsøget var designet som en randomiseret tværsnitsundersøgelse, som illustreret i Figur 1. Forsøgsprotokollen var godkendt af de videnskabsetiske komiteer for region hovedstaden (H-B ). Af hensyn til døgnrytme, blev de forskellige fødeemner givet i randomiseret orden mellem kl. 10 og 11 om formiddagen i løbet af 4 dage i træk, mindst 60 minutter efter morgenmaden, og 15 minutter efter tandbørstning med postevand. Produkter. Deltagerne blev bedt om at indtage de forskellige produkter i løbet af en periode på 5 minutter. Alle deltagere indtog et stk. af hvert fødeemne, som bestod af følgende: a) 1 stk. Nøddemix frugtstang (Castus AS, Vadum, Danmark) indeholdende 54,3% kulhydrater (glukose og fruktose) b) 1 stk. jordbær frugtstang (Castus AS, Vadum, Danmark) indeholdende 65,1 % kulhydrater (glukose og fruktose) c) ½ friskt grønt æble (Granny Smith) d) ½ skrallet appelsin (Jaffa) 5

6 Alle deltagere blev bedt om at opretholde deres normale mundhygiejne-rutiner under forløbet, og der blev ikke givet nogen instrukser om særlig kostplan. Efter hver forsøgssession fik deltagerne 10 ml 0,05 % fluorideret mundskyllevæske. Målinger og laboratorieprocedurer. Alla prøver blev samlet og analyseret ved Afdeling for Tandsygdomslære og Endodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet. Salivas ph blev målt umiddelbart før og efter fødeindtag, og igen 1, 2 og 5 minutter efter indtag. ph blev målt in vivo ved direkte anbringelse af en elektrode på tungeryggen. Denne teknik blev afprøvet og godkendt af et panel på 5 frivillige forud for den egentlige undersøgelse, som vist i Tabel 2 og Figur 2. Deltagerne drak 1½ dl sodavand med kendt lavt ph (Coca Cola light; ph=3.5), hvor efter ph i saliva blev målt gennem 10 minutter og indtegnet i Stephans kurve og herefter sammenlignet med et tilsvarende indtag af neutralt, destilleret vand (ph=7.0). For at fremme saliva-produktionen tyggede deltagerne paraffin, og der blev taget saliva prøver (2.0 ml) før indtag (baseline) samt 2 og 5 minutter efter indtag. Saliva blev spyttet direkte ind i plastikbægre med bestemte intervaller, og bægrene blev dækket af plastfolie og lagt på is indtil videre behandling. Salivas syredannelse blev påbegyndt ved inkubation i 30 min ved 37 C, og prøverne blev derefter centrifugeret ved x g i 10 minutter. Den klare væske som flød ovenpå blev fjernet og koncentrationen af L- og D-typer (isomerer) af mælkesyre blev målt enzymmæssigt ved hjælp af et test-sæt (EnzyPlus D/L kit; Diffcamb, Västra Frölunda, Sweden) samt et spektrofotometer (bølgelængde 340 nm). Mælkesyre-koncentrationen blev udtrykt som g/ml. Salivaprøverne var kodede, så laboratoriepersonalet som udførte analyserne ikke vidste hvilke fødeemner, de stammede fra. Statistske metoder. Al data blev bearbejdet ved hjælp af SPSS software (version 15.5, Chicago, Ill, USA). Deskriptiv statistik blev anvendt til at udtrykke værdier over tid og follow-up værdier blev 6

7 sammenlignet med baseline med en icke-parametrisk Wilcoxon parret, dobbeltsidet test. Sammenligninger mellem de forskellige fødeemner blev også udført med icke-parametriske tests. En p-værdi <0.05 blev regnet for at være statistisk signifikant. Resultater De gennemsnitlige ph-værdier ved baseline var 6.8 og den individuelle varians var lille ( ). Salivas ph efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt (fødeemner a-d) er opsummeret i Tabel 3 og Figur 3. Et statistisk signifikant ph-fald blev registreret umiddelbart efter indtag (0 min) i alle grupper, men ph-faldet var markant større(p<0.05) efter den friske frugt, sammenlignet med nøddemix and jordbær frugtstængerne. ph-faldet var udlignet allerede efter 1 minut efter indtag af begge Castus produkter, i kontrast til æble og appelsin, som udviste statistisk signifikant reduktion, også efter henholdsvis 1 og 2 minutter. Efter 5 minutter var alle ph-værdier i saliva tilbage på baseline. Mælkesyrekoncentrationen i saliva prøverne er vist i Tabel 4 og Figur 4. De gennemsnitlige baseline-værdier lå fra 0.12 til 0.16 g/liter. Niveauerne øgedes indenfor alle grupper efter 2 minutter, men forøgelsen, sammenlignet med baseline, var kun statistisk signifikant (p<0.05) i jordbær frugtstang-gruppen. Efter 5 minutter blev der målt statistisk forøgede mælkesyrekoncentrationer i begge frugtstang-grupper, men ikke efter indtag af frisk frugt. Der var dog ingen statistisk signifikant forskel mellem mælkesyrekoncentrationerne i de fire undersøgelsesgrupper efter 5 minutter. Ligeledes måltes ingen signifikante forskelle mellem nødddemix og jordbær frugtstængerne. Diskussion Denne undersøgelse blev udført for at redegøre for hvilken indflydelse de frugtstænger som markedsføres har på det orale miljø og sammenligne det med resultaterne efter indtag af frisk frugt. 7

8 Effekten på salivas ph blev målt med en direkte metode som fremviste tydelige resultater i et preexperimentiel validering, og målingerne udviste kun begrænsede individuelle variationer. Mælkesyreanalyserne blev udført på basis af dehydrogenase reaktioner og såvel L- som D-isomerer blev målt. I overensstemmelse med tidligere resultater ud fra saliva, var L-isomer den dominerende type, udgørende >95% af al mælkesyre. Således er L- og D-værdier lagt sammen i præsentationen af resultaterne. Mælkesyrekoncentrationerne efter indtag viste betydelige individuelle variationer, men dette var forventet, idet det er velkendt at sukkernedbrydelse er individuel, og afhængig af faktorer så som saliva flow og buffer kapacitet (Lagerlöf et al., 1994). Vores hypotese var at der ikke ville være nogen forskel mellem frugtstængerne og den friske frugt, hvad angår effekten på salivas ph, men nul-hypotesen viste sig ikke at holde. Castus frugtstængerne resulterede i et mindre markant ph-fald umiddelbart efter indtag. Dette kan være af klinisk vigtighed, idet kun indtaget af frisk frugt resulterede i gennemsnitsværdier under den kritiske ph-værdi på 5,5, som markerer grænsen for demineralisering af emaljen. Indtag af ½ appelsin resulterede i det mest markante ph-fald og også det mest vedvarende. Dette var dog til en vis grad forventet, set i lyset af tidligere undersøgelsesresultater, hvor det er påvist at appelsinjuice er en væske som er vanskelig at buffra (Larsen and Nyvad, 1999). Resultaterne underbygger den antagelse at indtag af frisk frugt kan beskadige det hårde tandvæv, ikke ved cariogent, men ved eroderende potentiale. Også hvad angår salivas mælkesyrekoncentration, var nul-hypotesen ikke holdbar. Generelt blev der målt lave niveauer af mælkesyre, hvilket sandsynligvis forklares af det faktum at størstedelen af kulhydratindholdet i de testede produkter består af monosakkarider. Indtagelsen af frugtstængerne resulterede i et markant øget niveau af mælkesyre efter 2 og 5 minutter, sammenlignet med baseline, hvilket stod i kontrast til resultaterne ved indtagelse af frisk frugt. Den kliniske relevans af dette kan diskuteres eftersom øgningen av mængden mælkesyre ikke var særskilt 8

9 dramatisk og dessutom sågs i alla grupper. Resultatet indikerer at den cariogena potentiale i form av mængden bildad mælkesyre var meget begrænset og ligeværdig før alla de testede produkterne. Konklusion Nærværende undersøgelse viser at Castus frugtstænger har begrænset cariogent potentiale, sammenligneligt med det cariogene potentiale fra frisk frugt. Det kortsigtede erosions potentiale viste sig dog at være lavere for frugtstængerne end for den friske frugt. Acknowledgement Studiet er støttet økonomisk af Castus A/S, Denmark. Vi vil gerne takke for laborant Ulla Larsens kompetente assistance. Referencer Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries. Lancet 2007;369: Geddes DA. The production of L(+) and D(-) lactic acid and volatile acids by human dental plaque and the effect of plaque buffering and acidic strength on ph. Arch Oral Biol 1972;17: Geddes DA. Acids produced by human dental plaque metabolism in situ. Caries Res 1975;9: Lagerlöf F, Oliveby A, Weetman DA, Geddes DA. Intra- and inter-individual differences in salivary sucrose clearance over time. Caries Res 1994;28: Larsen MJ, Nyvad B. Enamel erosion by some soft drinks and orange juices relative to their ph, buffering effect and contents of calcium phosphate. Caries Res 1999;33:

10 Moynihan PJ. Update on the nomenclature of carbohydrates and their dental effects. J Dent 1998;26:

11 Figur 1. Flow-chart af studie set-up Indtag af fødeemne a, b, c & d, gennem 5 min ph MS ph ph ph MS ph MS baseline sample 0 min 1 min 2 min 5 min = saliva prøver, måling af ph and mælkesyre (MS) 11

12 Tabel 1. Komposition af frugtstængerne, iflg. producenten Nøddemix Kulhydrat 54,3 g Kulhydrat, heraf sukkerarter 58,0 g - Glukose 28,9 g - Fruktose 29,1 g - Sakkaarose < 0,2 g - Laktose < 0,2 g - Maltose < 0,2 g Jordbær Kulhydrat 65,1 g Kulhydrat, heraf sukkerarter 63,0 g - Glukose 31,8 g - Fruktose 31,4 g - Sakkaarose < 0,2 g - Laktose < 0,2 g - Maltose < 0,2 g 12

13 Tabel 2. Validering af den anvendte teknik til ph-måling af saliva. Gennemsnitsværdi ( SD) af 5 unge. Produkt Baseline 0 min 1 min 2 min 5 min 10 min Coca Cola light 6,8 0,2 4,3 0,4* 5,9 0,5* 6,6 0,5 6,8 0,6 6,8 0,2 Destilleret vand 6, ,8 0,1 6,8 0,1 6,8 0,1 6,8 0,2 6,8 0,1 * statistisk signifikant forskel, sammenlignet med baseline; p<0.05, Wilcoxon signed ranks test 13

14 Tabel 3. Gennemsnitlig ph-værdi i saliva ( SD) hos de unge, før og efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt. Produkt Baseline 0 min 1 min 2 min 5 min Castus nøddemix 6,8 0,4 6,4 0,3* 6,6 0,5 6,7 0,7 6,8 0,6 Castus jordbær 6, ,0 0,6* 6,5 0,6 6,6 0,6 6,7 0,6 ½ frisk appelsin 6,8 0,3 4,5 0,5* 5,8 0,7* 6,1 0,6* 6,5 0,6 ½ friskt æble 6,8 0,4 4,9 0,7* 5,9 0,8* 6,6 1,0 6,6 0,6 * statistisk signifikant forskel, sammenlignet med baseline; p<0.05, Wilcoxon signed ranks test 14

15 Tabel 4. Mælkesyrekoncentration (g/l) i saliva fra de unge (n=11) før og efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt. Produkt Baseline 2 min 5 min Castus nøddemix 0,14 0,10 0,23 0,18 0,35* 0,23 Castus jordbær 0, ,23* 0,10 0,33* 0,18 ½ frisk appelsen 0,15 0,18 0,16 0,08 0,25 0,12 ½ friskt æble 0,16 0,20 0,21 0,18 0,27 0,14 * statistisk signifikant forskel, sammenlignet med baseline; p<0.05, Wilcoxon signed ranks test 15

16 ph Figur 2. Stephans kurve efter indtag af henholdsvis 1.5 dl Coca cola light and destilleret vand (n=5) Coca cola vand baseline 0 min 1 min 2 min 5 min 10 min tid, minutter 16

17 gram/liter ph Figur 3. Gennemsnitlig ph-værdi i saliva fra de unge før og efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt (n=11) Castus nøddeix Castus jordbær appelsin æble baseline 0 min 1 min 2 min 5 min Figur 4. Mælkesyrekoncentration (g/l) i saliva fra de unge (n=11) før og efter indtag af Castus frugtstænger og frisk frugt. 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 baseline 2 min 5 min Castus nøddemix Castus jordbær appelsin æble 17

18 18

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Artikel 2: Kulhydratkemi

Artikel 2: Kulhydratkemi Artikel 2: Kulhydratkemi Kulhydrater dannes i planter ved hjælp af fotosyntese og er en vigtig kilde til ernæring for mennesket. Navnet kulhydrat dækker over en række forskellige sukkerarter, som inddeles

Læs mere

Sunde & sjove mellemmåltider

Sunde & sjove mellemmåltider Sunde & sjove mellemmåltider Mor, jeg er sulten! Rig på fibre UDEN tilsat sukker ingen konser veringsmidler Børn har brug for mange små måltider i løbet af dagen for at få energi nok til både at lege,

Læs mere

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5

Ernæring & Udholdenhedssport V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Ernæring & Udholdenhedssport 1 V A L B Y L Ø B E R N E, J A N U A R 2 0 1 5 Hvem er jeg? 2 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master in Human

Læs mere

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen Behandling i hjemmet PATIENTLABEL Når dit barn - har feber (temperatur over 38,5) - har tynd mave - kaster op - eller bare ikke er sig selv Start

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Ernæringsdrikke og ernæringscremer Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt og

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013

Energiindtag. Energiindtag generelt. Proteinindtag for triathleter. Energiindtag for triathleter 21-02-2013 21-02-2013 Kost og triathlon Tom Gruschy Knudsen og Jesper Rygaard Hansen Jesper Rygaard 7 marathonløb 10 Ironman rundt om i verden Træningsvejledning Firmatræning Firmatøj til løbetræningen Løbestilsanalyse

Læs mere

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling?

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld 1 Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld, studienr.

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag

Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag Tallerken-modellen når du træner hårdt 1,5 time eller mere pr. dag ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014

KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 KOST OG TRÆNING TRI CLUB DENMARK, NOVEMBER 2014 HVEM ER JEG? SARA SIG MØLLER PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED MED SPECIALE I ERNÆRING & FYSISK AKTIVITET (2005-2009) MASTER IN HUMAN NUTRITION,

Læs mere

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring af jannie johansen V0_Våben_Rød 2 Mad til muskler og hjerne Mad til muskler og hjerne 3 Denne folder er udviklet med inspiration fra

Læs mere

Optimal præstation og restitution sa dan skal du spise og drikke

Optimal præstation og restitution sa dan skal du spise og drikke Optimal præstation og restitution sa dan skal du spise og drikke Formålet med denne artikel er at informere om det optimale føde- og væskeindtag i forbindelse med konkurrence/træning, hvor formålet er

Læs mere

om sukker & sundhed nordic sugar

om sukker & sundhed nordic sugar om sukker & sundhed nordic sugar Om sukker & sundhed! Interessen for sundhed er større end nogensinde. Næsten hver dag kan man læse om sundhed i medierne der refereres til nye undersøgelser, eksperter

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:...

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:... Lærer: BOS Nicklas Dyrvig og Theis Hansen Roskilde Tekniske Gymnasium 22-10-2007 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:...

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 BILAG TIL MØDE I: SU 2006-12-04, pkt. 3,1 SU 2007-01-22, pkt. 4 Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 Udarbejdet af Thomas Gjelstrup Bredahl Center for Anvendt og Klinisk

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

guide Få et sider Undgå syreskader Sunde tænder - 10 gode råd Gode råd om tandblegning OKTOBER 2011 - Se flere guides på bt.

guide Få et sider Undgå syreskader Sunde tænder - 10 gode råd Gode råd om tandblegning OKTOBER 2011 - Se flere guides på bt. OKTOBER 2011 - Se flere guides på bt.dk/plus 16 sider guide smukt Få et smil Gode råd om tandblegning Undgå syreskader Sunde tænder - 10 gode råd Få et smukt smil INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 4-7 Syreskader

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Delrapport Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring, juni 2012 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Rapport Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol 29. maj 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 1 MDAG/EHBR/MT Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Baggrund Formål Gennemførelse

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Er cola godt mod dårlig mave?

Er cola godt mod dårlig mave? Er cola godt mod dårlig mave? Af: Line Emilie Fedders 28. juni 2012 kl. 12:50 Har du dårlig mave, så snup en cola. Sådan lyder et gammelt råd, som mange følger, når uheldet og den dårlige mave rammer,

Læs mere

Tandpasta nye indholdsstoffer?

Tandpasta nye indholdsstoffer? Tandpasta nye indholdsstoffer? alan richards I lighed med i de andre skandinaviske lande er tandpastamarkedet i Danmark domineret af nogle få internationale producenter. Nye produkter kommer på markedet

Læs mere

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Fakta ca. 15.000 skilsmisser om året i Danmark. ca. 40% af alle ægteskaber opløses ved skilsmisse. ca.

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Tallerken-modellen til dig der træner meget

Tallerken-modellen til dig der træner meget Tallerken-modellen til dig der træner meget ½ af din tallerken skal være fyldt op med, pasta, ris, kartofler, brød, bulgur og lign ¼ af din tallerken skal være fyldt op med grøntsager ¼ af din tallerken

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: BOLSJER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: BOLSJER I jeres klasse er i blevet enige om at tjene lidt ekstra penge til jeres klassetur i år, og en af jeres kammerater har fået den ide, at I skal fremstille bolsjer, som I kan sælge med fortjeneste ved forskellige

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere