KRONISK PARODONTITIS - FOREBYGGELSE, DIAGNOSTIK OG BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRONISK PARODONTITIS - FOREBYGGELSE, DIAGNOSTIK OG BEHANDLING"

Transkript

1 KRONISK PARODONTITIS - FOREBYGGELSE, DIAGNOSTIK OG BEANDLING Kommentering af: Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2005 Kommenterede udenlandske MTVer (KUMTV)

2 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kronisk parodontitis - forebyggelse, diagnostik og behandling Kommentering af: Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Kommenterede udenlandske MTVer (KUMTV)

3 Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling Kommentering af: Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Udarbejdet af lektor, ph.d., dr.odont. Vibeke Bælum, afdelingen for Samfundsodontologi og Pædodonti, Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. Redigeret af cand.scient.san. Claus Løvschall, MTV-enheden ved Aarhus Universitetshospital C Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Emneord: MTV, medicinsk teknologivurdering, paradontitis, kronisk paradontitis, paradentose, gingivitis Sprog: Dansk URL: Version: 1.0 Versionsdato: 28. november 2005 ISBN (elektronisk): Format: Pdf Design: 1508 A/S og Sundhedsstyrelsen Opsætning: P. J. Schmidt Grafisk produktion Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, december 2005 Denne rapport citeres således: Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling Kommentering af: Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2005 For yderligere oplysninger rettes henvendelse til Sundhedsstyrelsen Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Islands Brygge København S Tlf. π cemtv/sst.dk jemmeside:

4 Forord I Danmark anvendes samlet set mindst 342 mio. kr. på forebyggelse og behandling af paradentose. Regnes tandrensninger med, som i et vist omfang må anses for at have til formål at forebygge tandkødsbetændelse (gingivitis), så er beløbet ca. 1.2 mia. kr. Af disse beløb udgør offentlige tilskud ca. 40%. Det konkluderes i denne danske kommentering af en svensk MTV-rapport fra SBU, at rapporten efterlader»... indtrykket af et temmelig begrænset videnskabeligt grundlag for næsten alle de forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige tiltag, som anvendes i almindelig tandlægepraksis i forbindelse med gingivitis og kronisk parodontitis.«i Danmark udføres mange af disse behandlinger under den offentlige sygesikring, og det er derfor tankevækkende, hvor lille en del af denne aktivitet, der reelt er veldokumenteret. Årsagen til den manglende dokumentation er først og fremmest lav kvalitet af den gennemførte forskning på området. Antallet af videnskabelige publikationer er som sådan højt, men kvaliteten af studierne kan desværre ikke følge med, og det har konsekvenser for de konklusioner, eller mangel på samme, som kan drages efterfølgende. Det må derfor være en helt overordnet anbefaling, at fremtidig forskning bør være på internationalt niveau for klinisk forskning. Den danske kommentering af SBU-rapporten rummer kritik af metoden i den svenske MTVrapport. Den danske kommentator vurderer dog, at SBU-rapportens metodiske svagheder ikke har haft betydning for rapportens konklusioner, og dermed for de konklusioner, som viderebringes i den danske kommentering. Denne rapport er den anden i en ny serie fra CEMTV, hvor udenlandske MTV-rapporter kort og overskueligt kommenteres og sættes ind i en dansk kontekst. erved kan den betydelige internationale produktion af MTV-resultater nyttiggøres og stilles til rådighed for danske beslutningstagere og sundhedsprofessionelle. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering December 2005 Finn Børlum Kristensen Centerchef Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 4

5 Indhold 1. Resumé 6 2. Sammenfatning og kommentarer Baggrund for SBU-rapporten SBU-rapporten i et dansk perspektiv vilke spørgsmål er søgt besvaret? Rapportens konklusioner Kommentar til rapportens konklusioner Anvendte metoder samt metodekritik Spørgsmål som behandles i rapporten Definitioner Søgestrategi Statistik Effektmål Forskning versus klinik Konklusion Danske perspektiver Litteratur Bilag 16 Bilag 1 16 Bilag 2 18 Bilag 3 20 Bilag 4 23 Bilag 5 24 Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 5

6 1 Resumé Det svenske MTV-institut Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerede i oktober 2004 rapporten»kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling«(1). Rapporten omfatter en systematisk gennemgang af det videnskabelige grundlag for metoder til forebyggelse af tandkødsbetændelse, samt metoder til diagnostik, prognosticering og behandling af kronisk parodontitis. For 49 stillede spørgsmål og de følgende 49 konklusioner finder rapporten stærkt videnskabeligt grundlag for 2 konklusioner, samt moderat videnskabeligt grundlag for 3 konklusioner. For de resterende fandt rapporten enten begrænset/utilstrækkelig evidens eller modstridende resultater. Rapporten aktualiserer således i høj grad behovet for ny forskning på et højt kvalitativt niveau inden for næsten alle delområder vedrørende diagnostik og forebyggelse og behandling af parodontitis. Rapportens anbefalinger består som helhed udelukkende af forslag til særlige indsatsområder for fremtidig forskning. Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 6

7 2 Sammenfatning og kommentarer 2.1 Baggrund for SBU-rapporten De fleste voksne har gingivitis (tandkødsbetændelse) samt et vist tab af tændernes støttevæv. I den svenske MTV-rapport»Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling«som SBU publicerede oktober 2004 (1) (http://www.sbu.se/www/index.asp) fastslås, med 50-årige svenskere som det gennemgående eksempel, blandt andet, at: 90% af de 50-årige har gingivitis (blødning ved sondering) ved mange tænder 60% af de 50-årige har knogletab ved mindst én tand 21% af de 50-årige har knogletab, som overstiger 1/3 af rodlængden Denne beskrivelse af forekomsten i den svenske befolkning af forskellige parodontale tilstande, som blødning ved sondering og knogletab af forskellige sværhedsgrader, er baseret på en serie epidemiologiske undersøgelser af høj kvalitet (2-8). Beskrivelsen giver projektgruppen anledning til:»... att kritiskt granska det vetenskapliga underlaget för olika metoder som används för att förebygga och behandla kronisk parodontit i det permanenta bettet«. Det angives tillige at projektet»fokuserade på metoder som används och er tillämplige i allmänpraktik i Sverige«. 2.2 SBU-rapporten i et dansk perspektiv I 2002 modtog den voksne befolkning i Danmark cirka 14,8 millioner tandlægeydelser under den offentlige sygesikring. eraf blev der på patientniveau givet godt parodontale forebyggende og behandlende ydelser, godt tænder fik tandrodsrensning og knap tandbuesegmenter gennemgik et parodontalkirurgisk indgreb (9). I offentlige tilskud beløber det sig til 139 millioner kr. og i patientandel til mindst 203 millioner kr. (oktober 2004-niveau) (10,11). ertil kommer godt 3.3 millioner tandrensninger (9), der i et vist omfang må antages at have haft gingivitisforebyggelse og -behandling som formål. Disse behandlinger beløber sig til 341 og 513 millioner kr. i henholdsvis offentligt tilskud og patientandel (10, 11). Disse tal inkluderer ikke ydelser som blandt andet røntgenundersøgelser og bedøvelse. På baggrund af de mange behandlinger, der foretages under den offentlige sygesikring vedrørende parodontale problemstillinger, må det konkluderes, at en udredning af det videnskabelige grundlag for disse behandlinger, en vurdering af patienternes oplevelse af behandlingsforløbet og en sundhedsøkonomisk vurdering af forskellige forebyggelses- og behandlingsalternativer er særdeles relevant og velkommen. 2.3 vilke spørgsmål er søgt besvaret? Udredningens fokus er rettet mod metoder, som anvendes i almen tandlægepraksis i Sverige for at forebygge og behandle gingivitis og for at forebygge, diagnosticere, prognosticere og behandle kronisk parodontitis hos voksne. Udredningen har haft et meget bredt sigte og omfatter ialt 49 spørgsmål indenfor følgende kategorier (rapportens kapitelnummer anført i parentes) (jf. bilag 1): Forebyggelse af gingivitis (kapitel 3) Kronisk parodontitis diagnostiske og prognostiske metoder (kapitel 4) Behandling af kronisk parodontitis (kapitel 5) Kronisk parodontitis økonomiske aspekter (kapitel 6) Kronisk parodontitis økonomiske kalkuler (kapitel 7) Kronisk parodontitis som risikofaktor for udvikling af andre sygdomme (kapitel 8). Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 7

8 2.4 Rapportens konklusioner Rapporten finder stærk videnskabelig evidens (evidensstyrke 1) for følgende konklusioner: Behandling af kronisk parodontitis 1. Tillægsbehandling med systemisk antibiotika medfører ingen forbedring i pochedybde eller klinisk fæsteniveau i forhold til mekanisk infektionskontrol alene 2. Tillægsbehandling med styret vævsregeneration (GTR) eller med emaljematrixprotein (EMD) i enkeltstående knogledefekter giver et forbedret resultat i form af forbedret klinisk fæsteniveau og knogleniveau. En fæstegevinst, som overstiger 4 mm, indtræffer dobbelt så ofte med GTR eller EMD sammenholdt med flapkirurgi alene Rapporten finder moderat videnskabelig evidens (evidensstyrke 2) for følgende konklusioner: Diagnostiske og prognostiske metoder 3. Blødning ved sondering er tegn på inflammation i de parodontale væv 4. Mål for pochedybde/fæsteniveau overvurderer den sande dybde ved parodontitis, men undervurderer den sande dybde ved sundt væv 5. Standarddeviationen for forskellen mellem en observatørs gentagne registrering af knogletab på bitewing og periapikale røntgenbilleder er 0,2-0,6 mm Rapporten finder begrænset videnskabelig evidens (evidensstyrke 3) for følgende konklusioner: Forebyggelse af gingivitis 6. Brug af elektrisk tandbørste reducerer gingivitis i højere grad end manuel tandbørste 7. Brug af tandpasta indeholdende stannofluorid, aminofluorid/stannofluorid, klorhexidin eller triclosan/copolymer reducerer gingivitis i højere grad end brug af konventionel fluorholdig tandpasta 8. Mundskylning ved tandbørstning med 0,12-0,20% klorhexidinopløsning giver en yderligere reduktion af gingivitis sammenholdt med tandbørstning alene 9. Mundskylning ved tandbørstning med essensopløsninger (mentol, tymol, metylsalicylat, eukalyptol) giver en yderligere reduktion af gingivitis sammenholdt med tandbørstning alene 10. Gentagen information formidlet af professionelle fører til øget viden om mundhygiejne Diagnostiske og prognostiske metoder 11. Intraobservatør overensstemmelsen 1 mm er ±90% for måling af pochedybde/fæsteniveau 12. Anvendelse af elektroniske trykfølsomme pochedybdemålere forbedrer ikke overensstemmelsen for måling af pochedybde/fæsteniveau sammenholdt med brug af manuelle instrumenter 13. Sensitiviteten og specificiteten for periapikale røntgenbilleder er ca. 80% sammenholdt med mere omfattende røntgenundersøgelse (helstatusπpanorama/tomografi) 14. Måling af knogletab på røntgenbilleder undervurderer knogletabet. Graden af undervurdering afhænger af knogletabets omfang og lokalisation i tandsættet 15. Panoramarøntgenbilleder undervurderer knogletabet 16. Intraobservatøroverensstemmelsen er god for panoramarøntgenbilleder, når knogletabet vurderes i forhold til tandlængden 17. Standarddeviationen for forskellen mellem to observatørers registrering af knogletab på bitewing og periapikale røntgenbilleder er 1-2 mm 18. Der er fuld overensstemmelse mellem registreringerne af det marginale knogletab på henholdsvis panoramarøntgenbilleder og intraorale billeder ved 55-74% af tandfladerne. vis en afvigelse på 1 mm eller 1 skalaenhed accepteres, er der overensstemmelse ved 87-99% af tandfladerne 19. Informationen om det marginale knogletab er den samme ved brug af direkte digital radiografi som ved brug af konventionel røntgenfilm 20. Antallet af periapikale røntgenbilleder kan reduceres betydeligt, når røntgenundersøgelsen for- Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 8

9 udgås af en klinisk undersøgelse kombineret med bitewing optagelser af kindtænderne eller en panoramaoptagelse 21. Validiteten af bitewing eller periapikale røntgenbilleder til identifikation af små ( 1 mm) ændringer over tid i den marginale knogle er lav 22. Fravær af blødning ved sondering er en god prædiktor for parodontal stabilitet Behandling af kronisk parodontitis 23. Mekanisk infektionskontrol (SRP) med eller uden flapkirurgi medfører en formindsket pochedybde og en forbedring af det kliniske fæsteniveau. 24. Kombination af mekanisk infektionskontrol og flapkirurgi fører til en yderligere reduktion af antallet af pocher Ø4 mm på 10-15% sammenholdt med mekanisk infektionskontrol alene 25. Lokal tillægsbehandling med 25% metronidazolgel medfører ingen forskel i det kliniske resultat i form af mindsket pochedybde og forbedret fæsteniveau sammenholdt med mekanisk infektionskontrol (SRP) 26. Tillægsbehandling med koral (calciumcarbonat) i enkelte knogledefekter giver et forbedret knogleniveau sammenholdt med flapkirurgi alene Bilag 2 fremstiller yderligere de konklusioner i rapporten, der ikke er fremhævede, men som ikke desto mindre fremgår af rapportens mere kommenterende afsnit. Rapportens konklusioner efterlader samlet set indtrykket af den kliniske parodontologi som et fagområde, der ofte i fravær af et sundt videnskabeligt grundlag må bruge begreber som»sædvane«,»gængs praksis«og»klinisk erfaring«, som basis for den forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige praksis. Rapportens konstatering af et meget begrænset videnskabeligt grundlag for de fleste af konklusionerne på trods af et meget stort antal relevante primærpublikationer påviser endvidere en generelt ringe kvalitet af den gennemførte forskning. Rapportens anbefaling, at fremtidig forskning bør følge internationalt vedtagne retningslinier som eksempelvis CONSORT (www.consort-statement.org), er derfor særdeles relevant. 2.5 Kommentar til rapportens konklusioner På trods af at rapporten søger at fremlægge stringente kriterier for kvalitetsvurderingen (bevisværdien) af artiklerne, er det uklart, hvorledes bedømmelserne som værende af enten høj, middelhøj eller lav bevisværdi er opnået (se afsnit 2.6 for anvendte metoder samt metodekritik). Det kan blandt andet konstateres, at for 4 ud af 11 artikler, hvis kvalitet også er bedømt i forbindelse med et Cochrane Review vedrørende styret vævsregeneration GTR (12), er SBU-rapporten nået til andre resultater end Cochrane reviewet. Tilsvarende uenighed om kvalitetsbedømmelsen ses for 2 ud af 7 artikler, som er kvalitetsvurderede i såvel SBU-rapporten som i et Cochrane Review vedrørende emaljematrixprotein EMD (13). Begge disse forhold vedrører konklusion 2, som rapporten finder stærk videnskabelig evidens for. Konklusion 2 er yderligere baseret på 10 undersøgelser, som for GTR/EMD-behandlingen rapporterer fæstegevinst Ø4 mm med en hyppighed på 4%-86%, hvorimod der for kontrolbehandlingen rapporteres en tilsvarende fæstegevinst med en hyppighed på 0%-20%. Det kan umiddelbart være svært at se, hvorledes det heterogene grundlag kan berettige den dragne konklusion. En metaanalyse kunne have illustreret den betydelige heterogenitet i resultaterne, som er karakteristisk for næsten alle de rejste spørgsmål. Andre systematiske udredninger af GTR/EMD har således valgt mere forbeholdne formuleringer (12, 13). Rapporten finder stærk videnskabelig evidens for konklusion 1, at der ikke er en tillægseffekt af systemisk antimikrobiel behandling. I modsætning hertil konkluderede et systematisk review fra 2002, at systemisk antimikrobiel behandling har en tillægseffekt i behandlingen af parodontitis i forhold til konventionel mekanisk behandling (14). Det er således tankevækkende, at de to konklusioner, for hvilke SBU-rapporten finder stærk videnskabelig evidens, enten ikke understøttes af andre systematiske undersøgelser eller direkte modsiges. Overordnet set Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 9

10 har adskillige af de inkluderede undersøgelser ringe bevisværdi, og resultaterne varierer betydeligt mellem undersøgelser. Yderligere kommentarer til rapportens konklusioner findes i bilag Anvendte metoder samt metodekritik De anvendte metoder varierer betydeligt mellem emneområderne, og det er derfor ikke muligt at foretage en kortfattet sammenfatning af disse. Der henvises til bilag 3 og 4 for en detaljeret gennemgang af de anvendte metoder til vurdering af litteratur samt baggrunden for evidensgradering Spørgsmål som behandles i rapporten De stillede spørgsmål er klart relevante, men udgør ikke en udtømmende analyse af emnet»kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling«. Rapporten forholder sig stort set kun til teknologiers/metoders effektivitet. Som omtalt fokuserer rapporten på metoder som anvendes i almenpraksis i Sverige, og det er muligt, at dette begrunder, hvorfor en række teknologier/metoder ikke er berørt. Eksempler på udeladte spørgsmål er blandt andet begrundelsen for valg af maskinelle, henholdsvis manuelle metoder. Dette spørgsmål har fyldt ganske meget i faglitteraturen og vurderes relevant for udredningen af problemstillingen (15). Sammenfattende vurderes det, at man kunne have anvendt en mere klart og tydeligt defineret strategi ved målformuleringen (jf. bilag 5). Det havde været relevant at trække de mange aspekter, der ikke kan belyses på grund af et utilstrækkeligt eller manglende videnskabeligt grundlag, frem i lyset. erved ville det fremstå klarere hvilke spørgsmål, der stadig ikke kan besvares Definitioner Rapporten anvender American Academy of Periodontologys (AAP) 1999 klassifikation af parodontitis (16), ifølge hvilken der findes to hovedformer for parodontitis blandt voksne: kronisk parodontitis (17) og aggressiv parodontitis (18). Denne parodontitis-klassifikation er i lighed med de fleste forgængere karakteriseret ved fraværet af eksplicitte, klare og målbare kriterier for tilstedeværelsen af de forskellige sygdomsenheder (19). ermed forbliver mulighederne for individuelle parodontale sygdomsdefinitioner beklageligvis mangfoldige (20, 21), og SBU-rapporten er derfor grundlæggende hæmmet på grund af den manglende klarhed over, hvad der forstås ved kronisk parodontitis. Ifølge AAP klassifikationen er aggressiv parodontitis betegnelsen for en hurtigt forløbende sygdomsproces (18), hvorimod kronisk parodontitis betegner en sygdomsproces med langsom til moderat progression (17). Selvom progressionshastighed burde være et centralt diagnostisk kriterium, bruges dette ikke i SBU-rapporten. I bilag 5 redegøres yderligere for problemstillingen angående uafklarede definitioner Søgestrategi SBU-rapporten foretager en systematisk litteraturgennemgang. De anvendte søgestrategier i rapporten forekommer dog unødigt begrænsede i såvel tidsrum som i omfang. Inden publikation af rapporten (oktober 2004), burde man have gentaget de søgninger, der er afsluttet allerede i marts og juni Det er ligeledes betænkeligt, at man ikke har fundet anledning til at søge i Cochranesamarbejdets databaser (The Cochrane Oral ealth Group s Trials Register og The Cochrane Central Register of Controlled Trials) (22). Selve inklusionen af studier forekommer at være dækkende for de enkelte områder. Der foreligger dog eksempler på manglende stringens i inklusionen med uhensigtsmæssig sammenblanding af reviews og originalarbejder (jf. bilag 5) Statistik De statistiske procedurer, der anvendes i originallitteraturen og accepteres i rapporten, varierer naturligvis mellem kapitlerne (bilag 5). Det kan dog konstateres, at SBU-rapporten flere steder Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 10

11 accepterer statistiske metoder, der må betragtes som misvisende i forhold til det givne outcome. For eksempel ved vurderingen af overensstemmelsen af metoder til diagnostik og prædiktion af parodontitis foretages beregningerne i et vist omfang på grundlag af korrelationskoefficienter. Korrelationskoefficienten er ikke et adækvat udtryk for overensstemmelse, hvilket burde være fremhævet, ligesom de undersøgelser, der anvender denne metode, burde være ekskluderet Effektmål Rapporten påpeger ganske korrekt, at den centrale parameter for en vurdering af effekten af forebyggende og behandlingsmæssige tiltag burde være tandoverlevelsen. Selvom alle de outcomes, som rapporten omhandler, almindeligvis betragtes som surrogatmål for tandoverlevelse, vides det reelt ikke, hvorvidt mindre gingivitis, mindre pochedybde og fastholdt/forbedret klinisk fæsteniveau er behandlingsresultater, som kan fastholdes på langt sigt og ultimativt føre til en forbedret tandbevaring. Der mangler ganske enkelt kvalificerede langtidsundersøgelser Forskning versus klinik Det påpeges i rapporten, at stort set alle de inkluderede undersøgelser må henregnes til kategorien»efficacy«-studier, dvs. undersøgelser, der er gennemført under mere optimale betingelser end karakteristisk for parodontalbehandling i almen tandlægepraksis. Det er derfor muligt, at de fundne resultater er bedre end opnåeligt i almen tandlægepraksis, hvor patientmotivation, tidsforbrug, omkostninger og behandlererfaring er yderligere faktorer af betydning. Endelig påpeges det, at effekten af de vurderede behandlingsmetoder kan være anderledes hos mere følsomme patienter, eksempelvis hos patienter med aggressiv parodontitis eller et hurtigere forløb af vævsnedbrydningen. Dette kunne have været overvejet nøjere i forbindelse med målformuleringen. Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 11

12 3 Konklusion Det kan være svært at afklare hvilke spørgsmål og udsagn i rapporten, der beror på stringent tænkning og systematisk litteraturvurdering, og hvilke der må anses for mere personlige vurderinger og indtryk. De stillede spørgsmål er mange, men langt fra dækkende området, og man kunne have ønsket en mere klar og tydelig strategi i forbindelse med formuleringen af mål og delspørgsmål. Derudover savnes i rapporten en konsekvent tilgang til de grundlæggende definitioner. Endelig kan det konstateres, at litteratursøgningerne har mangler i tid og omfang samt, at rapporten tillader, at utilstrækkelige statistiske procedurer anvendes i vurderingen af diagnostiske metoder. I lyset af den fremførte kritik er det selvfølgelig relevant at spørge, om en mere stringent identifikation og analyse af det videnskabelige grundlag ville have ført til konklusioner, som er kvalitativt forskellige fra de faktisk dragne konklusioner. For så vidt gælder de mange spørgsmål, hvor man har måttet konkludere, at der enten er intet eller blot et begrænset videnskabeligt grundlag for en besvarelse af spørgsmålet, vurderes det usandsynligt, at en anden søge- og analysestrategi ville have ført til andre konklusioner. Det er således tidligere rapporteret, at kvaliteten af videnskabelige undersøgelser inden for parodontologien, inklusive de randomiserede, kontrollerede kliniske undersøgelser, lader en stor del tilbage at ønske (23, 24). Sammenfattende efterlader rapporten indtrykket af et temmelig begrænset videnskabeligt grundlag for næsten alle de forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige tiltag, som anvendes i almindelig tandlægepraksis i forbindelse med gingivitis og kronisk parodontitis. Dertil kommer, at viden om patientaspektet og de sundhedsøkonomiske aspekter af forebyggelse, diagnostik og behandling af kronisk parodontitis er nærmest ikke-eksisterende. 3.1 Danske perspektiver Det diagnostiske grundlag for de parodontale forebyggende og behandlende ydelser under overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening udgøres af dybden af tandkødslommerne ifølge overenskomstens protokollat nr. 7 (10). SBU-rapporten udstiller klart, at den danske parodontaldiagnostik som denne er beskrevet i overenskomsten lader noget tilbage at ønske. Udredningen tjener således først og fremmest et formål som påmindelse om, hvor svagt det videnskabelige grundlag er for en lang række helt almindeligt anvendte metoder til diagnostik og behandling af gingivitis og kronisk parodontitis. Ligeledes understreger rapporten, at der ikke foreligger pålidelig viden for så vidt gælder patientaspektet i forbindelse med forebyggelse, diagnostik og behandling af kronisk parodontitis. Dette kunne være nok så relevant, eftersom langt hovedparten af voksne danskere regelmæssigt og uden at have symptomer, der tilsiger dette, gennemgår en diagnostisk undersøgelse med henblik på forebyggelse af udvikling af patologiske tilstande, herunder også kronisk parodontitis. Endelig påpeger rapporten, at meget lidt vides om de sundhedsøkonomiske aspekter i forbindelse med forebyggelse af gingivitis og behandling af kronisk parodontitis. vad får patienterne, respektive det offentlige, for pengene, og kunne disse penge anvendes med større gavn, eksempelvis med bedre tandbevaring per omkostningskrone, ved at satse anderledes? Det har rapporten desværre ikke haft grundlag for at give noget svar på, da der ikke findes litteratur om emnet. Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 12

13 4 Litteratur 1 SBU Statens Beredning för medicinsk utvärdering. Kronisk parodontit prevention diagnostik och behandling. Stockholm: Statens Beredning för medicinsk utvärdering, Norderyd O, ugoson A, Grusovin G. Risk of severe periodontal disease in a Swedish adult population. A longitudinal study. J Clin Periodontol 1999; 26: ugoson A, Norderyd O, Slotte C, Thorstensson. Oral hygiene and gingivitis in a Swedish adult population 1973, 1983 and J Clin Periodontol 1998; 25: Norderyd O, ugoson A. Risk of severe periodontal disease in a Swedish adult population. A cross-sectional study. J Clin Periodontol 1998; 28: Norderyd O, ugoson A. Tooth loss and periodontal bone level in individuals of Jönköping County. Swed Dent J 1998; 22: ugoson A, Norderyd O, Slotte C, Thorstensson. Distribution of periodontal disease in a Swedish adult population 1973, 1983 and J Clin Periodontol 1998; 25: Wennström JL, Serino G, Lindhe J, Eneroth L, Tollskog G. Periodontal conditions of adult regular dental care attendants. A 12-year longitudinal study. J Clin Periodontol 1993; 20: Papapanou PN, Wennström JL, Gröndahl K. A 10-year retrospective study of periodontal disease progression. J Clin Periodontol 1989; 16: Sundhedsstyrelsen. Tandlægeydelser under den offentlige sygesikring Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2003; 7(18): Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening. Overenskomst om tandlægehjælp. København: Dansk Tandlægeforening, pp Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til tandpleje. 6. marts Needleman I, Tucker R, Giedrys-Leeper E, Worthington. A systematic review of guided tissue regeneration for periodontal infrabony defects. J Periodont Res 2002; 37: Esposito M, Coulthard P, Worthington V. Enamel matrix derivative (Emdogain A ) for periodontal tissue regeneration in intrabony defects. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003; Issue 2: errera D, Sanz M, Jepsen K, Needleman I, Roldan S. A systematic review on the effect of systemic antimicrobials as an adjunct to scaling and root planing in periodontitis. J Clin Periodontol 2002; 29 (suppl 3): Tunkel J, einecke A, Flemmig TF. A systematic review of efficacy of machine-driven and manual subgingival debridement in the treatment of chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2002; 29 (suppl 3): Armitage GC. Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann Periodontol 1999; 4:1-6. Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 13

14 17 Lindhe J, Ranney R, Lamster I, Charles A, Chung CP, Flemmig T, Kinane D, Listgarten M, Löe, Schoor R, Seymour G, Somerman M. Consensus report: Chronic periodontitis. Ann Periodontol 1999; 4: Lang N, Bartold PM, Cullinan M, Jeffcoat M, Mombelli A, Murakami S, Page R, Papapanou P, Tonetti M, Van Dyke T. Consensus report. Aggressive periodontitis. Ann Periodontol 1999; 4: Baelum V, Lopez R. Defining and classifying periodontitis: need for a paradigm shift? Eur J Oral Sci 2003; 111: Van der Velden U. Letter to the editor. Diagnosis of periodontitis. J Clin Periodontol 2000; 27: Meyer J, Lallam-Laroye C, Dridi M. Aggressive periodontitis what exactly is it? J Clin Periodontol 2004; 31: Needleman I. A guide to systematic reviews. J Clin Periodontol 2002; 29 (suppl 3): Montenegro R, Needleman I, Moles D, Tonetti M. Quality of RCTs in periodontology a systematic review. J Dent Res 2002; 81: ujoel PP, Derouen TA. A survey of endpoint characteristics in periodontal clinical trials published , and implications for future studies. J Clin Periodontol 1995; 22: Trombelli L, eitz-mayfield L, Needleman I, Moles D, Scabbia A. A systematic review of graft materials and biological agents for periodontal intraosseous defects. J Clin Periodontol 2002; 29 (suppl 3): Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet 1986; February 8: Bland JM, Altman DG. Measuring agreement in method comparison studies. Stat Methods Med Res 1999; 8: Byrt T, Bishop J, Carlin JB. Bias, prevalence and kappa. J Clin Epidemiol 1993; 46: Tammisalo T, Luostarinen T, Vahatalo K, Neva M. Detailed tomography of periapical and periodontal lesions. Diagnostic accuracy compared with periapical radiography. Dentomaxillofac Radiol 1996; 25: Nair MK, Ludlow JB, Tyndall DA, Platin E, Denton G. Periodontitis detection efficacy of film and digital images. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998; 85: Wulff R. What is understood by a disease entity? J R Coll Physicians Lond 1979; 13: Goodson JM, Tanner ACR, affajee AD, Sornberger GC, Socransky SS. Patterns of progression and regression of destructive periodontal disease. J Clin Periodontol 1982; 9: Lindhe J, affajee AD, Socransky SS. Progression of periodontal disease in adult subjects in the absence of periodontal therapy. J Clin Periodontol 1983; 10: Beck JD, Sharp T, Koch GG, Offenbacher S. A study of attachment loss patterns in survivor teeth at 18 months, 36 months and 5 years in community-dwelling older adults. J Periodont Res 1997; 32: Beck JD, Sharp T, Koch GG, Offenbacher S. A 5-year study of attachment loss and tooth loss in community-dwelling older adults. J Periodont Res 1997; 32: Kronisk parodontitis forebyggelse, diagnostik og behandling 14

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser

Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser Parodontologi i ny overenskomst Undersøgelser UDG DG (udvidet diagnostisk grundydelse) (diagnostisk grundydelse) PUD (parodontologisk undersøgelse og diagnostik) SU (statusundersøgelse) FU (Fokuseret undersøgelse)

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose. Sundhedsudvalget (2. samling) B 19 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. anmodning om bidrag til ministerens besvarelse af SUU B 19 spm. 2 om aggressiv parodontose.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (5) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SMERTESKOLE - EN MEDICINSK

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Evidensen i parodontologi

Evidensen i parodontologi Evidensen i parodontologi KURSUS, TANDLÆGEFORENINGEN ROSKILDE, 14. MARTS 2013 KURSUSGIVER: BJARNE KLAUSEN Aftenens program: Hvordan vurderer man evidens? Vurdering af nye og gamle metoder Diagnostik Mundhygiejne

Læs mere

BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER

BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER Nationale kliniske retningslinjer for BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER 2013 National klinisk retningslinje - Behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work A scientific reference document on behalf of The Danish Working

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. sammenfatning

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. sammenfatning Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering sammenfatning Redaktion: Finn Børlum Kristensen og Helga Sigmund

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme

Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING - 2008 Center for Folkesundhed Medicinsk teknologivurdering af screening for abdominalt aortaaneurisme - SAMMENFATNING

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

BEHANDLING AF SYDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE. Høringsudkast

BEHANDLING AF SYDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE. Høringsudkast 2013 BEHANDLING AF SYDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE Høringsudkast 2. oktober 2013 National Klinisk Retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(2) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Kollektiv eller individuel profylakse?

Kollektiv eller individuel profylakse? Kollektiv eller individuel profylakse? sven poulsen Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: Skal vi fortsætte med den brede

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Optakt til Symposium 2011

Optakt til Symposium 2011 Optakt til Symposium 2011 -en rejse rundt i parodontologien 1 Balance mellem biofilm og værtsorganisme/patient ingen videreudvikling Parodontitis Videreudvikling af etableret gingvitis (måneder år) Støttevævet

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet

Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet November 2010 (1. juli 2016: Arbejdsskadestyrelsen har ændret navn

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(1). Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk patientjournal

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013

Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Vejledning forud for parodontalkirurgi 2013 Tandlæger tilknyttet det kirurgiske afsnit: Mandag: Ole Steffensen Tirsdag: Morten Kaarup-Christensen Onsdag: Kecia Dyhring Torsdag: Morten Kaarup-Christensen

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (6) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (8) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(1) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (1)

Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (1) PATIENTERS OG SUNDHEDSPROFESSIONELLES OPLEVELSER AF BEHANDLING OG PLEJE - EN ANALYSE BASERET PÅ PATIENTER BEHANDLET FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT En sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Periimplantitis. Et stort klinisk problem?

Periimplantitis. Et stort klinisk problem? Periimplantitis. Et stort klinisk problem? SØREN SCHOU, ODD CARSTEN KOLDSLAND, MARTIN SAABY, TORD BERGLUNDH & FLEMMING ISIDOR Summary Peri-implantitis. A significant clinical problem? The occurrence of

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere