Studenterforhold Universitetsuddannelse Flere perioder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder"

Transkript

1 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s Bach-Nielsen, Carsten: Lærde studier, friske medier og almindelige ustyrlighed. Oplysningens udfordring af universitetet. I: Dannelse, uddannelse, universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar Red. Carsten Bach-Nielsen. Århus s.; s Bekker-Nielsen, Tønnes: Koldings lange vej til universitetet. I: Koldingbogen. Årg. 39 (2009), s Blom, Erik: Den historiske baggrund for oprettelsen af den danske veterinære doktorgrad. I: Dansk veterinærtidsskrift. Årg. 66 (1983), s , Brøchner-Mortensen, Knud: Det lægevidenskabelige studium i nyere tid s Fibæk Laursen, Per: Ind på humaniora. Om humanistiske studiers popularitet, historie og hemmeligheder. Kbh s Fink, Hans: Fra Filosofikum til Studium Generale. I: Uddannelse. Årg. 34, nr. 3 (2001), s [forskelle og ligheder mellem det gamle og det nye kursus i videnskabsteori for alle studerende] 7390 Gammeltoft, S.A.: Den farmakologiske undervisnings historie ved Københavns Universitet. Kbh s Grane, Leif: Universitetet i historien. I: Uddannelse. Årg. 25 (1992), s Gregersen, Frans: Små lette fjederhop på stedet = Universitetspædagogik mellem nostalgi og fornyelse. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, s Hansen, Else: Hvordan bruges universitetshistorie? I: Uddannelseshistorie. 2009, s Harboe, Ole: Universitetsøkonomer ved de højere læreanstalter I: Danske økonomer. Kbh s.; s Hasselsteen, Pernille F.: Kong Christian IVs Ridderakademi i Sorø og danske adelsmænds udenlandsrejser Utrykt speciale, Københavns Universitet, Haugland, Åge: Den professionelle psykolog og hans uddannelse. I: Dansk filosofi og psykologi Red. Sven Erik Nordenbo m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s Henrichsen, C.L.: Oversigt over Folkeuniversitetsvirksomheden Kbh s Henriksen, Jens H.: Den medicinske disputatsordning i Danmark. I: Bibliotek for læger. Årg. 190, hft. 2 (1998), s Henriksen, Aage: Humaniora i støbeskeen. Om de humane fags fortid, nutid og mulige fremtid. I: Kritik. Årg. 12, nr. 46 (1978), s. 7-24; DM-Magisterbladet. 1978, nr. 16, s. 4-10, 12 [universitetsfaget nordisk filologi ] 7400 Holst, J.J.: Tandlægeuddannelsen i Danmark. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Hvidt, Kristian: Filosofikum. Dansk dannelse mellem Madvig og Marx. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Krarup, Per: Den akademiske Læreruddannelse. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Kruse, Poul Reinhardt: 75 års farmaceuter. Den farmaceutiske kandidat- og forskeruddannelse gennem 75 år. I: Farmaci. Årg. 146, bd. 96, nr. 3 (1989), s , Kruse, Poul Reinhardt: Etatsråden byggede en læreanstalt. Farmaceutuddannelsen i perioden I: Farmaci. Årg. 149, bd. 99, nr. 9 (1992), s Kruse, Poul Reinhardt: Farmacien fik sit universitet. Farmaceutuddannelsen i perioden I: Farmaci. Årg. 149, bd. 99, nr. 10 (1992), s

2 7406 Lauridsen, Svend og Finn Monsen:»Sjung om studentens lyckliga dag«og hvad som videre hændte. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), s [undersøgelse over hvad studenter laver efter afsluttet eksamen] 7407 Nørregaard Rasmussen, P.: Akademiske grader og belønninger. En kronologi. I: Danske økonomer. Kbh s.; s Spärck, Ragnar: Undervisningen i zoologi ved Københavns Universitet. Et tilbageblik over 300 år. Kbh s. (Universitetsprogram til årsfesten 1962) 7409 Thomsen, Jens Peter, Thomas Lejre, Peter Engelbrekt Petersen: Social arv og social klasse. Studiekulturer og sociale baggrunde på lange videregående uddannelser. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2003, nr. 1, s Thøgersen, Anette og Mogens: Tandlægeeksamen år. I: Tandlægebladet. Årg. 77 (1973), s Perioden Achelis, Thomas Otto: Lægevidenskabelige studenter fra hertugdømmet Slesvig I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 36 (1960), s. 8-10, Bagge, Povl: Akademikerne i dansk politik i det 19. århundrede. Nogle synspunkter. I: Historisk Tidsskrift. 12. rk., 4. bd. ( ), s Buemann, Ole: Sådan begyndte efteruddannelsen. Uddannelsesspørgsmålet var medvirkende til DTFs stiftelse. I: Tandlægebladet. Årg. 77 (1973), s Busk, Katrine Charlotte: Den første generation af kvindelige akademikere. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Gøbel, Erik: Det Seramporske Collegium. Skoler og College i Serampore I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Holmgaard, Jørgen: Universitetet I: Dansk Forvaltningshistorie. Kbh Bd. 1 s Holmgaard, Jørgen: Universitetet. I: Dansk Forvaltningshistorie. Kbh Bd. 2 s [perioden ] 7418 Jexlev, Thelma: Kvinders adgang til universitetet. Et eksempel på sagsbehandling i 1870 erne. I: Spor, arkiver og historie. Red. Karen Hjorth m.fl. Kbh s. (Studier og kilder; 4); s Larsen, Christian: Praktisk præsteuddannelse omkring år I: Uddannelseshistorie. 2004, s. 9-19; også trykt i: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s.; s Lindhardt, P.G.: Kampen om det teologiske fakultet. I: Jyske Samlinger. Ny rk., 3. bd. (1956), s Lykke, Palle: Viborg som universitetsby. Træk af striden om det jyske universitet. I: Fra Viborg Amt. Årg. 54 (1989), s [striden mellem Viborg og Århus i 1920 erne om placeringen af et jysk universitet] 7422 Makwarth, Viggo: Et farmaceutisk studium i tyverne. I: Farmaceutisk Tidende. Årg. 92, nr. 14/15 (1982), s Møller Jørgensen, Claus: Humanistisk videnskab og dannelse i Danmark i det 19. århundrede. Reform, nationalisering, professionalisering. Århus bd. (Begrebshistoriske studier; 3) 7424 Nielsen, Axel: Det statsvidenskabelige Studium i Danmark før Kbh s Rasmussen, Peter: Indførelsen af det moderne universitet i Danmark Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Schepelern, H.D.: Den lærde verden. I: Christian IVs verden. Red. Svend Ellehøj. Kbh s.; s Sinning, Jens Andersen: Oration on the philosophical studies necessary for the student of theology = Tale om nødvendigheden af filosofiske studier for den teologiske student. Kbh s Toft Olsen, Bendt: Autorisations- og uddannelsesproblemer i Det danske Tandlægevæsen indtil Utrykt speciale, Aarhus Universitet,

3 7429 Trolle, Dyre: Fødselsstiftelsen i København og professoratet i fødselsvidenskab ved Københavns Universitet. Kbh s Perioden Beretning fra udvalget ang. forslag til lov om centre for højere uddannelse og Københavns universitets placering. I: Folketingstidende. 1969/70, A, sp Beskæftigelsessituationen for kandidatårgangen Kbh s. 7432»Drop out«undersøgelsen Immatrikulationsårgangene 1962 og 1963 ved Aarhus Universitet. En undersøgelse af frafaldet og dets årsager. Foreløbig rapport. Århus s Betænkning afgivet af den af undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark. Kbh bd. (Betænkning; 107, 120) 7434 Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg til undersøgelse af mulighederne for at erstatte den almindelige filosofiske prøve med et højskoleophold. Kbh s. (Betænkning; 169) 7435 Betænkning ang. de højere uddannelser og udviklingslandene. Kbh s Betænkning fra udvalget til forberedelse af en revision af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. Kbh s. (Betænkning; 1055) 7437 Betænkning fra udvalget vedrørende revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. Kbh s. (Betænkning; 788) 7438 Betænkning I-II om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation. Universitetsadministrationsudvalget af Kbh , 92 s. (Betænkning; 365, 475) 7439 Betænkning om censorinstitutionen. Kbh s Betænkning om en reform af den juridiske kandidatuddannelse. Kbh s. (Betænkning; 1062) 7441 Betænkning om iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere. Kbh s., bilag (Betænkning; 596) 7442 Betænkning om stillingsstrukturen ved universiteterne og de højere læreanstalter. Kbh s Betænkning om udbygning af EDBkapaciteten for forskning og uddannelse. Kbh s. (Betænkning; 523) 7444 Betænkning om uddannelsen af kliniske tandteknikere afgivet af udvalget vedrørende uddannelsen af praktiserende tandteknikere. Kbh s. (Betænkning; 776) 7445 Betænkning om uddannelseskrav til præstestillinger. Kbh s. (Betænkning; 1085) 7446 Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1958/ /68. Kbh s. (Betænkning; 201) 7447 Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1961/ /71. Kbh s. (Betænkning; 296) 7448 Betænkning om videreuddannelsen til speciallæge. Kbh s. (Betænkning; 815) 7449 Betænkning vedr. den praktiskteologiske uddannelse af præster i folkekirken. Kbh s. (Betænkning; 498) 7450 Betænkning vedr. et universitet i Sønderjylland beliggende i Haderslev s Betænkning vedr. organisation og administration af uddannelsescentre. Kbh s., bilag 7452 Blume, Peter: Den juridiske disputats I: Ugeskrift for retsvæsen. Årg. 127 (1993), s [med oversigt over de 66 afhandlinger i perioden] 7453 Bregnballe, Frank: Erindringer om Universitetsklubben i Ribe. I: Folk og forskning. Årg. 10, nr. 4 (1986), s [Universitetsklubben i Ribe som holdt møde først i 1960 erne med det formål at få oprettet et universitet i Ribe] 7454 Cand.mag.-kandidater i perioden og pædagogikumkandidater i perioden 1970-foråret Red. Anitta Limkilde- Kjær. Kbh s. (Uddannelsesstatistik. Undervisningsministeriets økonomiskstatistiske konsulent; 2:1984) 7455 Christensen, Jens Peter: De unges uddannelsesvalg. En analyse af søgning og til- 334

4 gang til de videregående uddannelser. I: Uddannelse. Årg. 19 (1986), s Christensen, Jens Peter: De videregående uddannelser under forandring. Resultater og blokeringer. I: Politica. Årg. 18, nr. 1 (1986), s års oversigt. Perioden I: De videregående uddannelser. 1987/88, s Christensen, Jens Peter: Den højere uddannelse som politisk problem. Den statslige planlægning af de højere uddannelser i 1970 erne. Kbh s De tandlægelige specialer. Arbejdsområde, uddannelse og behov. Betænkning fra Specialtandlægenævnet. Kbh s De videregående uddannelser Hovedtendenser for udviklingen i tilgang, bestand og kandidatkuld. Kbh s De videregående uddannelser Hovedtendenser for udviklingen i tilgang, bestand og kandidatkuld. Kbh s Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. Kbh s. (Betænkning; 847) 7463 Eckhardt Larsen, Jesper: ikke af brød alene. Argumenter for humaniora og universitet i Norge, Danmark, Tyskland og USA Utrykt ph.d.-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet, Elle, Birgitte: Pædagogisk konsulentvirksomhed. Eksempler fra det lægevidenskabelige studium - glimt af en virkelighed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, s Erlandsen, Torsten og Jacob Kornbeck: Kaldelse, ej opslag. Om besættelsen af Danmarks første universitetsprofessorat i pædagogik i I: Uddannelseshistorie. 2005, s [besat med Knud Grue- Sørensen] 7466 Fremtidens speciallæge. Betænkning fra Speciallægekommissionen. Kbh s. (Betænkning; 1384) 7467 Goldschmidt, Ernst: Socialdemokratiet og styrelseslovene af 1970 og I: Uddannelseshistorie. 2008, s Guldmann, Hanne: 15 år med tandlæger - og efteruddannelseskurser for tandlæger. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 5 (1988), s Hansen, Berrit: Da Universitetet fik adgangsbegrænsning. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Hansen, Berrit: Fra Alma Mater til masseuddannelse. Om økonomistyringen på universiteterne I: Uddannelse. Årg. 25 (1992), s Hansen, Else: Effektivitet eller frihed? Diskussioner om universitetsstudier I: Uddannelseshistorie. 2005, s Hansen, Else: Masseuniversiteter på tegnebrættet? 1950 ernes universitetsplanlægning i kommissioner og udvalg. I: Samfundsplanlægning i 1950 erne. Tradition eller tilløb? Red. Else Hansen og Leon Jespersen. (Administrationshistoriske Studier; 17). Kbh s.; s Hansen, Else: Styrelsesloven: Den glemte alliance. I: Uddannelseshistorie. 2008, s [styrelsesloven for universiteter] 7474 Indstilling fra planlægningsrådet for de højere uddannelser til undervisningsministeriet om den geografiske placering af nye centre for højere uddannelser og forskning (universitetscentre) i Danmark. Kbh s., bilag 7475 Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse. Betænkning. Kbh s. (Betænkning; 1183) 7476 Lægers kliniske videreuddannelse. Kbh s. (Betænkning; 1155) 7477 Magisterbeskæftigelsen. Beskæftigelsessituationen for kandidatårgangene 1978, 1979 og Kbh s Nye veje til en højere uddannelse. Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg om liberalisering af adgangsbetingelserne til universiteterne, de højere læreanstalter og lærerseminarierne. Kbh s. (Betænkning; 778) 7479 Olesen Larsen, Peder: Medindflydelse på universiteterne. Forbillede eller problembarn. I: Økonomi og Politik. Årg. 57, nr. 2 (1983), s Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner afgivet af den af Undervisningsministeriet den 24. maj 335

5 1976 nedsatte styringsgruppe. Kbh s. (Betænkning; 843) 7481 Rekrutteringsgrundlaget for de højere uddannelser. En geografisk vurdering. Kbh s Religion på universitetet. Red. Erik Nørr og Hans Jørgen Lundager Jensen. Århus s. (Religionspædagogiske skrifter; 2) [udg. i anledning af 10-årsjubilæet for Institut for Kristendomskundskabs oprettelse på Aarhus Universitet] 7483 Salomonsen, Per: Studieforløbet ved de teologiske fakulteter og tilgangen til præsteembeder i den danske folkekirke til I: Kirkehistoriske Samlinger. 1969, s [statistik ] 7484 Skitse til udbygning af de højere uddannelser i tiden indtil Kbh s Statens efterspørgsel efter og udbuddet af akademisk arbejdskraft. Kbh s Steenbuch, Inger og Anne Marie Rørdam: Studietid i Danmark. Norske farmacistudenter i Danmark I: Farmaci. Årg. 149, bd. 99, nr. 10 (1992), s Ståhle, Bertel: Universiteten och forskarna. Från stagnation tilll fornyelse. Universitetsforskare, forskarutbildning och forskarrekrytering i Norden. Kbh s. (Nord; 1996:39) 7488 Taxametersystemet for de videregående uddannelser. Rapport fra undervisningsministerens ide- og perspektivgruppe. Kbh s Termansen, Jesper: Om Universitetsklubben i Ribe og tegningerne i Regionsudvalgets hæfter fra 1964 til I: Folk og forskning. Årg. 10, nr. 4 (1986), s [Universitetsklubben i Ribe som holdt møder først i 1960 erne med det formål at få oprettet et universitet i Ribe] 7490 The Humanities and the Sciences in Denmark during the second World War. Kbh s Thorbek, Karsten og Poul Buch- Hansen: Det statsvidenskabelige studium I: Nationaløkonomisk Tidsskrift. Bd. 107 (1969), s , Thorbek, Karsten og Poul Buch- Hansen: Undersøgelse af det statsvidenskabelige studium i perioden Kbh s. (Studier fra Københavns Universitets økonomiske Institut; 19) 7493 Ungdommens adgang til den højere uddannelse. Betænkning II. Studierne ved universiteterne og de højere læreanstalter. Kbh s Universitetsudbygningen i Danmark. Det tredje universitet. Betænkning I afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte universitetsplanlægningsudvalg. Kbh s. (Betænkning; 346) 7495 Vohn, Lillian og Mads Meinert Jensen: Udviklingen i antallet af kandidater fra de videregående uddannelser samt prognoser for perioden Kbh s. (Uddannelsesanalyser; 11:1973) 7496 Vohn, Lillian: De videregående uddannelser Hovedtendenser for udviklingen i tilgang, bestand og kandidatkuld. Kbh s Vraa-Jensen, Jens: Historien om styrelsesloven. I: Magisterbladet. 1990, nr. 17, s Whitehead, John S.: De højere uddannelsers demokratisering. Årsager, virkning og tilpasning. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Zangenberg, Carsten og Hans E. Zeuthen: Lidt om studenterårgang I: Nationaløkonomisk Tidsskrift. Bd. 134, tillæg (1996), s Zangenberg, Carsten U. og Hans E. Zeuthen: Den hvide hue. Hvad fører den til? Uddannelses- og erhvervskarrierer for studenter- og hf-årgangene 1975 til Kbh s. Magistrenes Universitetslærerforening og Universitetslærerforening 7501 Nilsson, Lene: Fra brud til heling. Magistrenes Universitetslærerforening MU og Universitetslærerforening ULF u.s s. 336

6 18.2 Enkelte universiteter Københavns Universitet (KU) 7502 Københavns Universitet Red. Svend Ellehøj. Kbh bd. [1-3: Almindelig historie Studenterne ; 4: Gods, bygninger, biblioteker; 5: Det teologiske Fakultet; 6: Det retsog statsvidenskabelige Fakultet; 7: Det lægevidenskabelige Fakultet; 8-11: Det filosofiske Fakultet; 12-13: Det matematisknaturvidenskabelige Fakultet; 14: Universitets- og videnskabshistorisk bibliografi] 7503 Friis-Petersen, H.: Studenterne ved Københavns Universitet. Alfabetisk ordnet, med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur. Århus bd. [maskinskrevet manuskript, der omhandler perioden ] 7504 Andersen, Ellen: Jørgen Gelting og Københavns Universitet I: Nationaløkonomisk Tidsskrift. Årg. 132 (1994), s Bender, Susanne Krogh: Københavns Universitets arkiv som kilde til kultur- og lokalhistorie. I: Fortid og Nutid. Bd. 27 (1978), s Betænkning om Københavns universitets udbygning. Kbh s. (Betænkning; 451) 7507 Dübeck, Inger, Jytte Lindgård og Ruth Nielsen: Jura og kvinder. Festskrift i anledning af 100-året for kvinders adgang til juridisk embedseksamen. Kbh s Forskning i bevægelse. Idrætsuddannelse på Københavns Universitet i 100 år. Red. Anne Lykke Poulsen m.fl. Kbh s Hvad fester vi for? Kvinder på universitetet Kbh s Larsen, Preben H.: Træk af 40 års bygningshistorie for Københavns Universitet. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Lassen, Elsebeth: Københavns universitet. Historie. Kbh s Professor Anders Christensens byggeregnskab Udg. Ejvind Slottved. I: Danske Magazin. 8. rk., bd. 5 (1976), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Er lyset for de lærde blot? Om skolen og Københavns Universitet. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Skriver, Dorthe Søborg Lund: Grundlæggelsen af Københavns og Uppsalas universiteter. En analyse af konstellationen af politiske motiver og aktører. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Slottved, Ejvind: Kappe, sceptre, kæde og pokal. Københavns Universitets og dets rektors værdighedstegn. I: Københavns Universitets Almanak. 2003, s Slottved, Ejvind: Lærestole og lærere ved Københavns Universitet Kbh s Stybe, Svend Erik: Universitet og åndsliv i 500 år. Kbh s. [også engelsk udg.] 7518 Thomsen, Ole B.: Embedsstudiernes universitet. En undersøgelse af Københavns universitets fundats af 1788 som grundlag for vores nuværende studiestruktur. Kbh bd Torsting, Einer: Københavns Universitet. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Tuxen, Jette Kjærulf og Ole Tuxen: Studenterne ved Københavns Universitet gennem 200 år. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Universitas studii Haffnensis. Stiftelsesdokumenter og statutter Udg. Jan Pinborg. Kbh s Warburg, Erik: Was the university of Christian III a twopenny university, or was the salary demanded by Leonhart Fuchs unreasonable? The professors pay in the 16th century. I: Centaurus. Bd. 15 (1970), s Det Teologiske Fakultet 7523 Christoffersen, Knud B.: Bestemmelserne om det teologiske fakultet i»fundatio et ordinatio vniuersalis schole haffniensis«. I: Dansk Teologisk Tidsskrift. Årg. 37 (1974), s Christoffersen, Knud B.: Det teologiske fakultets historie , med særligt henblik på debatten om fakultetets eksistens- 337

7 berettigelse. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kornerup, Bjørn: H.N. Clausen om det teologiske studium I: Kirkehistoriske Samlinger. 6 rk., bd. 6 ( ), s Lindhardt, P.G.: Peder Madsen og P.J. Pedersen. Et bidrag til belysning af 1870 ernes strid om det teologiske fakultet. I: Ålborg Stiftsbog. 1964, s Det Matematisk-Naturvidenskabelige Fakultet 7527 Broberg Nielsen, Jørgen: Naturvidenskaberne og Københavns Universitet ca Med særligt henblik på de organisatoriske problemer omkring lærestolernes oprettelse og naturvidenskabernes optagelse i universitetets fagkreds. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Lange, Morten: Anatomists, Ecologists and the Lower Plants. I: Botanisk Tidsskrift. Årg. 69 ( ), s Det Lægevidenskabelige Fakultet 7529 Betænkning om en ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen ved det lægevidenskabelige fakultet under Københavns Universitet. Kbh s. (Betænkning; 503) 7530 Gotfredsen, Edv.: Af det københavnske lægevidenskabelige fakultets historie. I: Stud.med. 1961, nr. 7, s Gotfredsen, Edv.: Det medicinske studium ved Københavns Universitet 1537-o I: Ugeskrift for Læger. Årg. 115 (1953), s Koch, Jørgen: Medical events in Denmark (including Norway) during the period of Copernicus ( ). I: Materia mendica Polona. Bd. 5 (1973), s [oprettelse af Det medicinske Fakultet] Det Juridiske Fakultet 7533 Tamm, Ditlev: Træk af det juridiske studiums historie ved Københavns Universitet i 500 år. I: Ugeskrift for Retsvæsen B, s Det Naturvidenskabelige Fakultet 7534 Slottved, Ejvind: Det naturvidenskabelige Fakultet fylder 150 år! I: Københavns Universitets almanak. 2000, s Engelsk Institut 7535 Kabell, Inge og Hanne Lauridsen: Den belejrede humanisme. En analyse af engelskstudiet ved Københavns Universitet i perioden Med udgangspunkt i spørgeskemaer, besvaret af en gruppe af datidens studerende. Kbh s. (POET; 21) 7536 Kabell, Inge og Hanne Lauridsen: The Future Postponed. English at the University of Copenhagen during the 2nd World War. I: Britain and Denmark. Politicial, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries. Red. Jørgen Sevaldsen. Kbh s.; s Folkesundhedsvidenskab års jubilæum. Jubilæumsskrift. Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Bidrag til folkesundheden Red. Kirstine Robinson, Martine Strandberg-Larsen og Pernille Dam Naumann. Kbh s. Institut for Filosofi 7538 Bernhoff, Inge og Mogens Blegvad: Filosofistudiet i København I: Dansk filosofi og psykologi Red. Sven Erik Nordenbo m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s Fysiologisk Institut 7539 Gammeltoft, S.A.: Et bidrag til Fysiologisk Instituts historie I: Bibliotek for Læger. Årg. 143 (1951), s Geografisk Institut 7540 Nielsen, Niels: Københavns Universitets Geografiske Institut. Et bidrag til dansk geografis historie. I: Geografisk Tidsskrift. Årg. 61 (1962), s Institut for Historie 7541 Christensen, Axel E.: Uddannelse til historiker ved Københavns universitet gennem 50 år. I: Ret og Magt i dansk middelalder. Forelæsninger af Aksel E. Christensen med et selvbiografisk tillæg. Kbh s.; s

8 Marinebiologisk Laboratorium 7542 Bertelsen, E.: Sammenfattende beretning om Marinebiologisk Laboratoriums virksomhed. ( ). I: Oversigt over Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Virksomhed (1974), s Niels Bohr Instituttet 7543 Robertson, Peter: The Early Years. The Niels Bohr Institute Kbh s. [1. udg. 1979] Proteinlaboratoriet 7544 Københavns Universitets Proteinlaboratorium 25 år Kbh s. Institut for teoretisk Pædagogik 7545 Grue-Sørensen, K.: En indvielse. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Roskilde Universitet (RUC) 7546 Hansen, Else: En koral i tidens strøm. RUC Frederiksberg s Hansen, Else: Eliteuniversitet masseuniversitet. Tradition og fornyelse af universitetsinstitutitutionen, belyst ved eksemplet RUC. Ph.d.forelæsning I: Årsberetning for Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC. 1997, s Kønskvotering?? Dokumenter og referater fra debatten om kønskvotering på RUC Red. Ulla Mortensen m.fl. Roskilde s Nørby Jørgensen, Bent og Ib Skovmand: RUC - et universitet i bevægelse. Roskilde s RUC i 25 år. Red. Henrik Toft Jensen m.fl. Frederiksberg s Skærbak, Helli Tellervo: Roskilde Universitetscenter gennem 10 år. Bibliografi. Roskilde s. (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek; 10) 7552 Skærbæk, Helli: RUC i folketinget. Roskilde s Odense Universitet (OU) / Syddansk Universitet (SDU) 7553 Frugten vokser frem. Træk af Odense Universitets historie Red. Aage Trommer. Odense s. [også engelsk udg.] 7554 Ingeniør fra Sønderborg fortid, nutid og fremtid! Red. Hanne Risgaard. Odense s Lægevidenskab ved Odense Universitet. Vigtige opdagelser, tendenser og teorier i lægevidenskaben i de sidste 50 år og deres samvirken med det nye Odense Universitet Red. Knud Siboni. Odense s Mortensen, Knud: Odense Universitet. Fra tanke til virkelighed. Odense s Thrane, John: Det tredie universitet. Oprettelsen af Odense Universitet Utrykt speciale, Odense Universitet, Aarhus Universitet (AU) 7558 Andersen, Jens Ulrik: At måle (sig med) verden. Om udbygningen og konsolideringen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Århus s Betænkning fra dispositionsudvalget for Aarhus universitet. Kbh bd Blinkenberg, Andreas: Aarhus Universitet Århus s Degn, Jens E.: Caput et Fons. Klassisk filologi ved Aarhus Universitet Århus s Favrholdt, David: Den Hartnack ske periode ved Århus universitet. I: Dansk filosofi og psykologi Red. Sven Erik Nordenbo m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s Foged, Brita: Kvindekamp og kvindehistorie på Århus Universitet - et rids fra 1975 til I: Noter om Historie & Undervisning. Nr. 75 (1983), s Gregersen, Markil: Krøniken om Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet Århus s Historisk Forening jubilæumsskrift Bidrag til foreningens, Aarhus Univer- 339

9 sitets og de historiestuderendes historie. Udgivet i anledning af oprettelsen af Historisk Forening ved Aarhus Universitet, den 23. oktober Århus s Hvad skal det nytte? Red. Erik Dreyer Århus s. [Historisk Forening ved Aarhus Universitet ] 7567 Jensen, John V.: Blandt munkemarxister og kapitallogikere. I: Uddannelseshistorie. 2008, s [venstredrejningen på Historisk Institut ved Aarhus Universitet] 7568 Lind, Olaf: Arkitekturfortællinger - Om Aarhus Universitets bygninger. Århus s Lykke, Palle:»Videnskabernes fredhellige Hjem«eller da Jylland skulle have universitet. I: Siden Saxo. Årg. 6, nr. 2 (1989), s [hvorfor Aarhus Universitet ligger i Århus] 7570 Lykke, Palle: Billeder af Aarhus Universitets historie. 2. udg. Århus s. [1. udg. 1992] 7571 Lykke, Palle: By og universitet. Universitets-Samvirket, Aarhus, Århus s. [udg. i anledning af 25-året for kommunalreformen og 75-året for Universitets-Samvirket, Aarhus] 7572 Lykke, Palle: Juridisk Bibliotek Århus s Lykke, Palle: The University of Aarhus. A historical presentation. Århus dvd-film 7574 Lykke, Palle: Aarhus Universitet under besættelsen. I: Århus Stifts Årbøger. Bd. 79 ( ), s Møller Jørgensen, Claus og Erik Christiansen: Historiefaget på Aarhus Universitet i 75 år. Århus s Møller, C.F.: Aarhus Universitets bygninger, , og Studenternes hus, Statsbiblioteket i Aarhus, Århus Tandlægehøjskole, Danmarks Journalisthøjskole, Danmarks Sygeplejerskehøjskole. Århus s. [1. udg. 1961] 7577 Nielsen, Henry: Disse fag må lempes til verden oprettelsen og udbygningen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Århus s Prisme. Festskrift til tværfag Red. Jørn Erslev Andersen m.fl. Århus s Religionshistorie ved Aarhus Universitet Århus s Samvirke og samspil. En bog om Aarhus Universitet. Red. Leif Groth m.fl. Århus s Skautrup, Peter: Aarhus Universitet. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Student i Århus. Femten erindringsbilleder. Udg. Gustav Albeck. Kbh s Teologi i Århus Red. Viggo Mortensen og Jørgen Stenbæk. Århus s Teologi i Århus i 40 år Red. Susanne Gregersen, Henning Lehmann og Jørgen Stenbæk. Århus s Tværfag - et jubilæumsskrift Red. Jørn Erslev Andersen m.fl. Århus s Aagaard, Per: Teologi og menighedsliv i Århus i 1940 erne. I: Århus Stift. Årg. 30 (1992), s Aarhus Universitet Red. Gustav Albeck. Århus s. (Acta Jutlandica; 51) 7588 Aarhus Universitet Red. Ingeborg Christensen. Århus s. (Acta Jutlandica; 78:2) (Acta Jutlandica. Serie U; 12) [med oversigter over doktordisputatser og universitetsrelevante love og regler udstedt i perioden ] Aalborg Universitet (AUC) 7589 Ad fremtidens veje. AUC Red. Gunhild Agger, Jørgen Bach Andersen og Hans Gullestrup. Aalborg s. [udg. i anledning af 15 års jubilæet] 7590 Adolphsen, Jes: I satte os i jeres baner. Interviews med 19 vigtige personer i AUCs historie. Aalborg s. [udg. i anledning af 10-års jubilæet] 7591 Betænkning om ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitetscenter. Kbh s Clausen, Allan: Kampen for et nordjysk universitet. Aalborg s Larsen, Preben: Et universitet bliver til. I: Uddannelse. Årg. 6 (1973), s Oldenburg, Peter Ditlev: Glimt. Glimt 340

10 fra nordjysk universitetshistorie gennem 40 år. Aalborg Universitet fylder 25. Aalborg s Supplerende betænkning om ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitetscenter. Kbh s Uddannelsessystemet og AUC; Studenterbevægelsens historie på AUC; Erfaringer fra basisuddannelsen. Aalborg s Udforskning. Perspektiver på forskningen ved Aalborg Universitetscenter Red. Hans Siggaard Jensen og Knud Knudsen. Aalborg s Østeraas, Niels: En pressionsgruppe med succes. Historien om Nordjyllandsudvalget for højere læreanstalter. Aalborg s Sydjysk Universitetscenter (SUC) 7599 Sydjysk Universitetscenter, maj Esbjerg s Universitetet i Vestjylland. Tilblivelse, nutid og fremtid. Esbjerg s Jysk Åbent Universitet (JÅU) 7601 Hald, Birthe: Jysk Åbent Universitet Århus s Just, Flemming: Jysk Åbent Universitet. I: Folk og Forskning. Årg. 13, nr. 3 (1989), s. 7-8 [JÅU har eksisteret i 7 år som et samarbejde mellem universiteterne i Aalborg, Århus og Esbjerg] 7603 Olsen, Anne: Jysk Åbent Universitet og glæden ved at lære. I: DM Magisterbladet. 1984, nr. 2, s [interview med Ole Birklund Andersen og Søren Nipper om JÅU s første år] Red. Poul Aagaard Christiansen. Kbh s. (Skrifter udg. Universitetsbiblioteket, 2. Afdeling, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek; 3) 7605 Møller-Christensen, Vilh.: The futile attempt of the Danish Academia Chirurgorum Regia in 1786 to - after the Viennese pattern - acquire the right to create doctores chirurgiae. I: Wien und die Weltmedizin. Wien s. (Studien zur Geschichte der Universätit Wien; 9); s Danmarks Farmaceutiske Universitet/Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 7606 Danmarks farmaceutiske Højskole Årsfesten Red. Helmer Kofod. Kbh s Danmarks Farmaceutiske Højskole Red. Poul R. Kruse og Helmer Kofod. Kbh s Jensen, Birthe: Højskolens 100-års jubilæum. I: Farmaceuten. Årg. 3, nr. 19 (1991), s Jensen, Ejnar: Danmarks farmaceutiske Højskole og den farmaceutiske Uddannelse. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Overø, Knud: Da højskolen gik i sort. Et 50 års minde. I: Farmaceuten. Årg. 6, nr. 23 (1994), s [Danmarks Farmaceutiske Højskole under besættelsen] Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme 7611 Bærentsen, Kurt: 100 års jubilæum. Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme I: Archiv for pharmaci og chemi. Bd. 80 (1973), s Det Kongelige Kirurgiske Akademi 7604 Academia Chirurgorum Regia. Det kongelige kirurgiske Akademi Tandlægeskoler Tandlægeskolen i København 7612 Christoffersen, Jeanette: De tandlægestuderende. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s

11 7613 Disputatser og licentiatafhandlinger udgået fra Københavns Tandlægehøjskole. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s Jakobsen, Jan: Københavns Tandlægehøjskole gennem 100 år. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s Marvitz, Leif: Hvorledes blev man tandlæge i Danmark inden Tandlægeskolen blev oprettet for 100 år siden. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 8 (1988), s Sewerin, Ib: Tandlægeskolen i København Liv og historie. Kbh s Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s Tandlægeskolen i Århus 7618 Junker-Jakobsen, Preben og Jørgen Theilade: Århus Tandlægehøjskoles videnskabelige produktion I: Tandlægebladet. Årg. 87, nr. 16 (1983), s Storm, Kai: Århus Tandlægehøjskoles tilblivelse. I: Tandlægebladet. Årg. 65 (1961), s Århus Tandlægehøjskole I: Tandlægebladet. Årg. 87, nr. 16 (1983), s Studierejser. Stambøger 7621 Achelis, Thomas Otto: Danske Studerende ved Universitetet i Tübingen. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 2 ( ), s Achelis, Thomas Otto: Teologisk Studenter fra Hertugdømmet Slesvig i Aarene I: Sønderjyske Årbøger. 1953, s Bagge, Sverre: Nordic Students at Foreign Universities until I: Scandinavian Journal of History. Bd. 9 (1984), s Fietz, Jana: Nordische Studenten an der Universität Greifswald in der Zeit von 1815 bis Stuttgart, s. (Beitrage zur Geschichte der Universität Greifswald; 5) Friis, H.: Danske og holstenske Studenter ved Universitetet i Ingolstadt, Landshut og München I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Friis, H.: Danske og norske studenter i Marburg I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Friis, H.: Danske og norske studenter ved universitetet i Altdorf I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 2 (1960), s Friis, H.: Danske og norske studenter ved universitetet i Frankfurt a. d. O., I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 4 (1962), s Friis, H.: Danske og norske studerende i Braunsberg I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Friis, H.: Danske og norske studerende ved universiteterne i Deventer og Duisburg. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 5 (1963), s Friis, H.: Danske studenter i Göttingen I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk. bd. I (1959), s ; 14. rk., bd. 2 (1960), s Friis, H.: Danske studenter i Ingolstadt I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 2 (1960), s Friis, H.: Danske studenter i Wittenberg I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 3 (1961), s Friis, H.: Danske, norske og slesvigholstenske studenter ved universitetet i Leipzig I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 4 (1962), s ; bd. 5 (1963), s Friis-Petersen, H.: Studenterfortegnelser. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 12. rk., bd. 4 (1949), s ; bd. 5 (1950), s Helk, Vello: Danske og norske studerende i Halle et supplement. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s Helk, Vello: Danske og norske studerende ved universitetet i Halle I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1996, nr. 1, s Helk, Vello: Danske og norske studerende ved universitetet i Halle I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s Helk, Vello: Danske og slesvigholstenske studenter i Bourges. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1990, s

12 7640 Helk, Vello: Danske studenter i Köln, Montpellier og Lauingen. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 106, nr. 1 (1986), s Helk, Vello: Danske, norske og slesvigholstenske navne i gavebogen for den lutherske menighed i Leiden I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2002, s Helk, Vello: Dansk-norske og slesvigholstenske studerende i Oxford. (Supplement ). I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 106, nr. 2 (1986), s Helk, Vello: Dansk-norske studenter i Siena. Med supplement til Th. O. Achelis oversigt over slesvig-holstenske studenter. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 105, nr. 2 (1985), s Helk, Vello: Dansk-norske studierejser Odense bd. [med matrikel over studerende i udlandet] 7645 Helk, Vello: Dansk-norske studierejser. Fra reformationen til enevælden Med en matrikel over studerende i udlandet. Odense s Helk, Vello: Den danske adels dannelsesrejser i Europa I: Riget, Magten og Æren. Den danske adel Red. P. Ingesman og J.V. Jensen. Århus s.; s Helk, Vello: Nationale toner i stambogsindførslerne fra slutningen af 1700-tallet. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 54 (1978), s Helk, Vello: På spor efter tabte stambøger. Med Frederik Stouds stambogsindførsler I: Plov og pen. Festskrift til Svend Gissel 4. januar Red. Harald Ilsøe og Bent Jørgensen. Kbh s.; s Helk, Vello: Stambogsskikken i det danske monarki indtil Med en fortegnelse over danske, norske, islandske og slesvig-holstenske stambøger samt udlændinges stambøger med indførsler fra ophold i det danske monarki. Odense s Helk, Vello: Stambogsstudier. Med forskningsoversigt, tilbageblik og ajourføring. I: Fund og Forskning. Bd. 33 (1994), s Helk, Vello: Stambøger fra det 16. århundrede i Det kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 21 (1974), s Helk, Vello: Stambøger fra første halvdel af 1600-tallet i Det kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 22 ( ), s Helk, Vello: Stambøger fra tiden i Det Kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 23 ( ), s Helk, Vello: Stambøger fra tiden i Det kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 24 ( ), s Helk, Vello: Stambøger fra tiden før 1800 i Rigsarkivet. I: Festskrift til Johan Hvidtfeldt - på halvfjerdsårsdagen 12. december Red. Peter Kr. Iversen, Knud Prange, Sigurd Rambusch. Kbh s.; s Helk, Vello: Stambøger. I: Stamtræ og våbenskjold. En udstilling på Det kongelige Bibliotek. Red. Sven Tito Achen m.fl. Kbh s.; s Helk, Vello: Studerende fra Danmark- Norge og Slesvig-Holsten i Genève I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 102, nr. 2 (1982), s Helk, Vello: Studerende fra Danmark- Norge ved Collegium illustre i Tübingen. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s Helk, Vello: Studerende fra det danske monarki ved artistfakultet i Padova (supplement). I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 110, nr. 2 (1990), s Ilsøe, Harald: Danske studerende ved St. Andrews i Skotland med et tillæg om de studerende i Oxford I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 4 (1962), s Ilsøe, Harald: Jakob Ulfeldts fuldmagt vedrørende sine børn. I: Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. Årg. 1, nr. 1/2 (1986), s [studie- eller dannelsesrejser i udlandet med adelsmanden Jakob Ulfeldts organisering af sine ni sønners uddannelse som eksempel] 7662 Kaae, Bue: Studenter fra Ribe i Leipzig og Wittenberg i det 16. årh. I: Fra Ribe Amt. 1970, s Rosendal, Erik: Lidt supplement med videre til studenter i Wittenberg og i Leipzig I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk. bd. VI ( ), s

13 18.4 Studenterforhold. Studenterforeninger 7664 Andersen, Jørgen M.: Toldboden Århus Havn. Fra toldkammer til studenterhus. Århus s Betænkning vedr. økonomisk støtte til unge under uddannelse. Kbh s. (Betænkning; 506) 7666 De studerendes indkomstforhold Kbh s De studerendes indtjening. En analyse af indkomster for studerende og ikke studerende 1984 til Kbh s De studerendes indtjening. En analyse af indkomster for studerende og ikke studerende 1978 til Kbh s De studerendes økonomiske vilkår. Betænkning I afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedr. de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. Kbh s. (Betænkning; 275) 7670 Ekman Jørgensen, Thomas og Steven L.B. Jensen: og det der fulgte. Studenteroprørets forudsætninger og konsekvenser. Kbh s En undersøgelse af ungdommens uddannelsesfond s fordeling 1962/63 af støtte til elever under videregående uddannelse. Kbh s., bilag 7672 Eriksen, Ralph Bjørn og Karsten Boye Rasmussen: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Århus udg. Odense , 3 s. (DDA; 0545) [1. udg. i form af datafil] 7673 Eriksen, Ralph Bjørn og Per Nielsen: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense udg. Odense , 37 s. (DDA; 0557) 7674 Eriksen, Ralph Bjørn: De studerende på Odense Universitet En undersøgelse af de studerendes sociale, økonomiske og studiemæssige vilkår. Baggrundsrapport. Odense , 191 s Geiger, Theodor og Torben Agersnap: De danske studenters sociale oprindelse. Kbh , 36 s. (Nordiske studier i sociologi; 2) års studenterjubilæet. Oktober Kbh s Hansen, Erik Jørgen: Studenteroprøret 1968 er der noget at fejre? I: Uddannelseshistorie. 2008, s Husfeldt Pedersen, Simon: En undersøgelse af Studenterskandinavismen med særligt henblik på tiden mellem Første og Anden slesvigske krig. Utrykt speciale, Aalborg Universitet, Haarder, Bertel: Fra galskab til frugtbar dialog. I: Uddannelseshistorie. 2008, s [om 1968] 7680 I Anledning af 25 Aars Jubilæet 1948 for Studenterne af Aargang Red. Niels Friis og Signe Prytz. Kbh s Ilsøe, Grethe: Juridisk eksamen for ustuderede. Kollektiv biografi af 1. kandidatgeneration (eksamensårgangene ). I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 105 (1985), s Jelved, Marianne: Der var brug for 68. Og det er der måske stadig? I: Uddannelseshistorie. 2008, s Jensen, Steven L.B. og Thomas Ekman Jørgensen: Studenteroprøret i Danmark Forudsætninger og konsekvenser. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jensen, Steven L.B. og Thomas Ekman Jørgensen: Studenteroprøret i Danmark. I: Historisk Tidsskrift. 2001, s Kornerup, Bjørn: En ulykkelig Skolediscipel. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 2. bd. ( ), s Kornerup, Bjørn: Om Kapitlernes Pligt til at underholde Studenter. I: Danske Magazin. 7. rk., bd. 5 (1953), s Lading, Aagot: Hvad bruger kvindelige studenter deres eksamen til? Statistikken fra Rysensteen gymnasium I: Gymnasieskolen. Årg. 33 (1950), s Lykke, Palle: Studenternes hus i Århus. Strejftog i forhistorien. I: Århus-årbog. 1989, s Malmkvist Andersen, Vivi: Danskfagkvindefag? Kvinders studievalg, studieformer og faglighedsopfattelse belyst ved en empirisk undersøgelse af de danskstuderende, årgang Utrykt speciale, Københavns Universitet, Mortensen, Poul og Karsten Boye Rasmussen: Erhvervsarbejde blandt studeren- 344

14 de ved Odense Universitet udg. Odense , 61, 13 s. (DDA; 0296) [1. udg. i form af datafil] 7691 Rasmussen, Birte Ludovica: Herrer vi ere. I: Skalk. 1990, nr. 1, s [studenterforhold i og 1600-tallet] 7692 Rise Hansen, C.: Et Studenterbrev fra I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 2. bd. ( ), s [fra J. Poulsen] 7693 Rise Hansen, C.: Studentervid fra Midten af 1600-Tallet. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 2. bd. ( ), s Studenterne Ved 25 Aars Jubilæet. Red. Povl Munk-Madsen. Kbh s Studenterne fra 1908 ved 40 Aars Jubilæet. Kortfattet Supplement til Biografierne fra Kbh s Studenterregistrering. Kbh s., bilag. (Betænkning; 741) 7697 Studenterundersøgelsen Kbh s. (Statistiske Meddelelser; 4 rk. 144:4) 7698 Tuxen, Jette Kjærulf og Ole Tuxen: Studenterjubilæumsskrifter som personalhistorisk kilde. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 99 (1979), jubilæumshæfte, s Winther-Jensen, Thyge: Ungdomsoprør, studenteroprør og universitet. Spredte minder fra Institut for teoretisk pædagogik i årene efter I: Uddannelseshistorie. 2008, s Ørbæk Jensen, Anne: Hellig Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. Kbh s. (Studentersang i Norden; 3) Studenterkollegier Borchs Kollegium 7701 Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 300-års jubilæum. Red. Ernst Jonas Bencard m.fl. Kbh s. Elers Kollegium 7702 Christensen, J.C.: Elers Collgiums Alumner Kbh s Elers Kollegium Red. Gunner Lind, Bent Møller og H.D. Schepelern. Kbh s. [udg. i anledning af 300-års jubilæet] Egmont H. Petersens Kollegium 7704 Egmont H. Petersens Kollegium. Med et kort afsnit om Egmont H. Petersens Fond og fondens virksomheder op til Red. Roger Nielsen. Kbh s Eyben, W.E. v., Egil Irgens og Kaj Gottlob: Egmont H. Petersens Kollegium 1954/1964. Kbh s. 4. Maj Kollegierne 7706 Stephensen, Hakon: Et krigsmonument. Ni 4. Maj Kollegier. Kbh s Maj-Kollegiets Mindebog. Kbh s. 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg 7708 Ungdom og frihed. En lærke letted og tusind fulgte. Frederiksberg s. [50-års jubilæet] 4. Maj Kollegiet i Århus Maj Kollegiet i Århus, Århus s. G.A. Hagemanns Kollegium 7710 Jubilæumsskrift. G. A. Hagemanns Kollegium. 80 år. Kbh s Kruse Larsen, Niels Pathuel: 100 års kollegieliv - G.A. Hagemanns Kollegium Kbh s. Grønjordskollegiet 7712 Festskrift. Grønjordskollegiet Red. Charlotte Folkmann s. Haslev, Haandværkerhøjskoleforeningens Kollegium 7713 Keincke, Erwin: HHF-kollegiet Haslev s. Studenterkollegiet Jomsborg 7714 Sveistrup, A.: Studenterkollegiet Jomsborg Et jubilæumsskrift. 17. oktober Kbh s Studenterkollektivet Jomsborg, II del Et festskrift i anledning af 100 års jubilæet. Red. Elisabeth Landbo m.fl. Kbh s. 345

15 Kvinderegensen 7716 Kvinderegensen Kbh s Kvinderegensen gennem 60 år Red. Inge Lise Pedersen og Birgitte Regenberg. Kbh s. Legatet P. Carl Petersens Kollegium 7718 Legatet P. Carl Petersens Kollegium Red. John H.M. Jensen og Gunhild Damsager Frandsen. København s. Marselisborg Studentergård 7719 Lykke, Palle: Marselisborg Studentergård. I: Århus-årbog. 1992, s Nordisk Kollegium 7720 Bogen om Nordisk Kollegium En essaysamling om hverdag og fest gennem de første 50 år af Nordisk Kollegiums historie. Red. Lone Erritzøe og Jonas Gramkow. Kbh s Nielsen, Niels: Nordisk Kollegium. Oprettelse og igangsættelse I: Nordiske studier. Festskrift til Chr. Westergård-Nielsen på 65-årsdagen den 24. november Red. Johs. Brøndum-Nielsen, Peter Skautrup og Allan Karker. Kbh s.; s Regensen 7722 Damgaard Petersen, Ib: Minifestskrift til Regensforeningen Gamle s 165 års dag. Kbh s Hvidberg-Hansen, O.: Fra stald til studenterbolig. Træk af Regensens bygningshistorie. I: Regensianersamfundets medlemsblad. Årg. 69 (1976), s Hvidberg-Hansen, O.: Regensens indre selvstyre. Et tilbageblik i anledning af klokkerinstitutionens hundredaars jubilæum Kbh s. (Regensen 7. Serie I) 7725 Lundgren, Sven Gunnar: Kvinder på Regensen. Et tilbageblik. Kbh s Tønsberg, Jeppe: Regensens arkiv - og regensianernes. I: Fortid og Nutid. Bd. 28 (1979), s Kollegiet Solbakken 7727 Helstrup, Leif: Solbakken gennem 50 år. Kbh s. Studentergaarden 7728 Gaardbroderen. Studentergaarden Særtryk i anledning af Studentergaardens 50 års jubilæum. Red. Niels Ulrik Hartmann. Kbh s. Universitetskollegierne i Århus 7729 Universitetskollegierne i Århus Århus s. Valkendorfs Kollegium 7730 Ilsøe, Harald og Erik Riis: Fortegnelse over Valkendorfs Kollegiums alumner siden kollegiets 300 års jubilæum i Kbh s Valkendorfs Kollegium Red. Karen Marie Breindahl og Thomas Frank Møller. Kbh s. [udg. i anledning af 400-års jubilæet] Studenterforeninger Kristeligt Studenter Settlement 7732 Jørgensen, Anja: Kristeligt Studenter Settlement fra oplysningsideal til projektvirksomhed. I: Peter Bundesen, Lars Skov Henriksen og Anja Jørgensen: Filantropi, selvhjælp og interesseorganisering. Frivillige organisationer i dansk socialpolitik erne. Odense s.; s Kristeligt Studenter Settlement. Festskrift Red. Henning Nielsen, Henny Rasmussen, Karen Skydsgaard. Kbh s. [oprettet 1911] 7734 Posborg, Rikke: Settlements og socialt arbejde. Et stykke levende socialhistorie. I: Social kritik. Årg. 13, nr. 73 (2001), s Moderate Studerende 7735 Om et håb eller to der blev brudt. Festskrift til Moderate Studenter Kbh s. Studenterforeningen 7736 Dumreicher, Carl: Studenterforeningens seks hjem. Kbh s. 346

16 7737 Kobbernagel, Jan: Studenterforeningens historie Kbh bd Koch-Olsen, Ib og Svend Erik Stybe: Studenter gennem 150 år. Træk af Studenterforeningens historie Kbh s Studenterforeningens 175 års jubilæumsskrift. Beretninger fra årene Red. Rasmus Larsen, Michael Grøndal Hansen og Poul Nuka Jensen. Kbh s Studenterforeningens konservative Red. Hans Paaschburg og Svend Drachmann. Kbh s. Studenterkredsen 7741 Omkredsen. Studenterkredsen i Århus Red. Søren Jensen. Århus s Studenterkredsen Et jubilæumsskrift. Red. Anne Bønløkke Braad, Henrik Brandt-Pedersen og Michael Riis. Kbh s Studenterkredsen. Århus- København. Jubilæums-nummer, 35. årg. Marts 1967, Nr Kbh s. [ ] for foreningens stiftelse. I: Sønderjysk Månedsskrift. 1995, s Priemé, Hans: Sønderjysk Studenterforening (S.St.). I: Uddannelseshistorie. 1996, s Studenterkorpset 7750 Hatting, Jørgen: For kongen og staden. Studenterkorpset Kbh s. Studenter-Sangforeningen 7751 Studenter-Sangforeningen Ved 125 års jubilæet. Red. Jørgen Buch. Kbh s Uglen og Lyren. Studenter- Sangforeningen Red. Jørgen Buch. Kbh s. Studerende kemikere 7753 S.K. 40 år s. Dansk Studiefond 7754 Dansk Studiefond Kbh s. Studentersamfundet 7744 Hansen, Michael Bjørn: Studenterradikalisme gennem 100 år. I: DJØF-bladet. 1982, nr. 14, s Studenterrådet ved Københavns Universitet 7745 Gottschau, Jakob: Rebeller og medløbere - tolv kapitler af studenternes historie. Kbh s. [udg. i anledning af 75 års jubilæet] 7746 Sørensen, N.P.: Studenterråd og studenter Studenterrådet ved Københavns Universitet. Kbh s. Studenterrådet ved Aarhus Universitet 7747 Kock Sørensen, Bjørn og Mikkel Balskilde Hansen: Studenterrådet Jubilæumsskrift i anledning af Studenterrådets 75-års jubilæum. Århus s. Sønderjysk Studenterforening (S.ST.) 7748 Kjær, Poul: Sønderjysk Studenterforening (S.ST.). Til minde om hundredåret 347

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Stævne: Aalborg Cup 2013 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45

Stævne: Aalborg Cup 2013 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45 Overdommer(e) Starter(e) Bettina Gadeberg Henrik Bonderup SMUT 1 Anette Frost 2 Aars 2 Berit Bodilsen 2 AGF 3 Dorthe

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Underviser-info no. 2 december 2012

Underviser-info no. 2 december 2012 Underviser-info no. 2 december 2012 Kære kollega Hermed december måneds underviser-info. Undervisningen og administrationen deromkring er stadig præget af, at vi arbejder på at finde fornuftige måder at

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. Plesner Advokatfirma. Udskrevet d. 24-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport Udskrevet d. 24-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1 /

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere