Studenterforhold Universitetsuddannelse Flere perioder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder"

Transkript

1 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s Bach-Nielsen, Carsten: Lærde studier, friske medier og almindelige ustyrlighed. Oplysningens udfordring af universitetet. I: Dannelse, uddannelse, universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar Red. Carsten Bach-Nielsen. Århus s.; s Bekker-Nielsen, Tønnes: Koldings lange vej til universitetet. I: Koldingbogen. Årg. 39 (2009), s Blom, Erik: Den historiske baggrund for oprettelsen af den danske veterinære doktorgrad. I: Dansk veterinærtidsskrift. Årg. 66 (1983), s , Brøchner-Mortensen, Knud: Det lægevidenskabelige studium i nyere tid s Fibæk Laursen, Per: Ind på humaniora. Om humanistiske studiers popularitet, historie og hemmeligheder. Kbh s Fink, Hans: Fra Filosofikum til Studium Generale. I: Uddannelse. Årg. 34, nr. 3 (2001), s [forskelle og ligheder mellem det gamle og det nye kursus i videnskabsteori for alle studerende] 7390 Gammeltoft, S.A.: Den farmakologiske undervisnings historie ved Københavns Universitet. Kbh s Grane, Leif: Universitetet i historien. I: Uddannelse. Årg. 25 (1992), s Gregersen, Frans: Små lette fjederhop på stedet = Universitetspædagogik mellem nostalgi og fornyelse. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, s Hansen, Else: Hvordan bruges universitetshistorie? I: Uddannelseshistorie. 2009, s Harboe, Ole: Universitetsøkonomer ved de højere læreanstalter I: Danske økonomer. Kbh s.; s Hasselsteen, Pernille F.: Kong Christian IVs Ridderakademi i Sorø og danske adelsmænds udenlandsrejser Utrykt speciale, Københavns Universitet, Haugland, Åge: Den professionelle psykolog og hans uddannelse. I: Dansk filosofi og psykologi Red. Sven Erik Nordenbo m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s Henrichsen, C.L.: Oversigt over Folkeuniversitetsvirksomheden Kbh s Henriksen, Jens H.: Den medicinske disputatsordning i Danmark. I: Bibliotek for læger. Årg. 190, hft. 2 (1998), s Henriksen, Aage: Humaniora i støbeskeen. Om de humane fags fortid, nutid og mulige fremtid. I: Kritik. Årg. 12, nr. 46 (1978), s. 7-24; DM-Magisterbladet. 1978, nr. 16, s. 4-10, 12 [universitetsfaget nordisk filologi ] 7400 Holst, J.J.: Tandlægeuddannelsen i Danmark. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Hvidt, Kristian: Filosofikum. Dansk dannelse mellem Madvig og Marx. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Krarup, Per: Den akademiske Læreruddannelse. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Kruse, Poul Reinhardt: 75 års farmaceuter. Den farmaceutiske kandidat- og forskeruddannelse gennem 75 år. I: Farmaci. Årg. 146, bd. 96, nr. 3 (1989), s , Kruse, Poul Reinhardt: Etatsråden byggede en læreanstalt. Farmaceutuddannelsen i perioden I: Farmaci. Årg. 149, bd. 99, nr. 9 (1992), s Kruse, Poul Reinhardt: Farmacien fik sit universitet. Farmaceutuddannelsen i perioden I: Farmaci. Årg. 149, bd. 99, nr. 10 (1992), s

2 7406 Lauridsen, Svend og Finn Monsen:»Sjung om studentens lyckliga dag«og hvad som videre hændte. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), s [undersøgelse over hvad studenter laver efter afsluttet eksamen] 7407 Nørregaard Rasmussen, P.: Akademiske grader og belønninger. En kronologi. I: Danske økonomer. Kbh s.; s Spärck, Ragnar: Undervisningen i zoologi ved Københavns Universitet. Et tilbageblik over 300 år. Kbh s. (Universitetsprogram til årsfesten 1962) 7409 Thomsen, Jens Peter, Thomas Lejre, Peter Engelbrekt Petersen: Social arv og social klasse. Studiekulturer og sociale baggrunde på lange videregående uddannelser. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2003, nr. 1, s Thøgersen, Anette og Mogens: Tandlægeeksamen år. I: Tandlægebladet. Årg. 77 (1973), s Perioden Achelis, Thomas Otto: Lægevidenskabelige studenter fra hertugdømmet Slesvig I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 36 (1960), s. 8-10, Bagge, Povl: Akademikerne i dansk politik i det 19. århundrede. Nogle synspunkter. I: Historisk Tidsskrift. 12. rk., 4. bd. ( ), s Buemann, Ole: Sådan begyndte efteruddannelsen. Uddannelsesspørgsmålet var medvirkende til DTFs stiftelse. I: Tandlægebladet. Årg. 77 (1973), s Busk, Katrine Charlotte: Den første generation af kvindelige akademikere. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Gøbel, Erik: Det Seramporske Collegium. Skoler og College i Serampore I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Holmgaard, Jørgen: Universitetet I: Dansk Forvaltningshistorie. Kbh Bd. 1 s Holmgaard, Jørgen: Universitetet. I: Dansk Forvaltningshistorie. Kbh Bd. 2 s [perioden ] 7418 Jexlev, Thelma: Kvinders adgang til universitetet. Et eksempel på sagsbehandling i 1870 erne. I: Spor, arkiver og historie. Red. Karen Hjorth m.fl. Kbh s. (Studier og kilder; 4); s Larsen, Christian: Praktisk præsteuddannelse omkring år I: Uddannelseshistorie. 2004, s. 9-19; også trykt i: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s.; s Lindhardt, P.G.: Kampen om det teologiske fakultet. I: Jyske Samlinger. Ny rk., 3. bd. (1956), s Lykke, Palle: Viborg som universitetsby. Træk af striden om det jyske universitet. I: Fra Viborg Amt. Årg. 54 (1989), s [striden mellem Viborg og Århus i 1920 erne om placeringen af et jysk universitet] 7422 Makwarth, Viggo: Et farmaceutisk studium i tyverne. I: Farmaceutisk Tidende. Årg. 92, nr. 14/15 (1982), s Møller Jørgensen, Claus: Humanistisk videnskab og dannelse i Danmark i det 19. århundrede. Reform, nationalisering, professionalisering. Århus bd. (Begrebshistoriske studier; 3) 7424 Nielsen, Axel: Det statsvidenskabelige Studium i Danmark før Kbh s Rasmussen, Peter: Indførelsen af det moderne universitet i Danmark Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Schepelern, H.D.: Den lærde verden. I: Christian IVs verden. Red. Svend Ellehøj. Kbh s.; s Sinning, Jens Andersen: Oration on the philosophical studies necessary for the student of theology = Tale om nødvendigheden af filosofiske studier for den teologiske student. Kbh s Toft Olsen, Bendt: Autorisations- og uddannelsesproblemer i Det danske Tandlægevæsen indtil Utrykt speciale, Aarhus Universitet,

3 7429 Trolle, Dyre: Fødselsstiftelsen i København og professoratet i fødselsvidenskab ved Københavns Universitet. Kbh s Perioden Beretning fra udvalget ang. forslag til lov om centre for højere uddannelse og Københavns universitets placering. I: Folketingstidende. 1969/70, A, sp Beskæftigelsessituationen for kandidatårgangen Kbh s. 7432»Drop out«undersøgelsen Immatrikulationsårgangene 1962 og 1963 ved Aarhus Universitet. En undersøgelse af frafaldet og dets årsager. Foreløbig rapport. Århus s Betænkning afgivet af den af undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark. Kbh bd. (Betænkning; 107, 120) 7434 Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg til undersøgelse af mulighederne for at erstatte den almindelige filosofiske prøve med et højskoleophold. Kbh s. (Betænkning; 169) 7435 Betænkning ang. de højere uddannelser og udviklingslandene. Kbh s Betænkning fra udvalget til forberedelse af en revision af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. Kbh s. (Betænkning; 1055) 7437 Betænkning fra udvalget vedrørende revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. Kbh s. (Betænkning; 788) 7438 Betænkning I-II om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation. Universitetsadministrationsudvalget af Kbh , 92 s. (Betænkning; 365, 475) 7439 Betænkning om censorinstitutionen. Kbh s Betænkning om en reform af den juridiske kandidatuddannelse. Kbh s. (Betænkning; 1062) 7441 Betænkning om iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere. Kbh s., bilag (Betænkning; 596) 7442 Betænkning om stillingsstrukturen ved universiteterne og de højere læreanstalter. Kbh s Betænkning om udbygning af EDBkapaciteten for forskning og uddannelse. Kbh s. (Betænkning; 523) 7444 Betænkning om uddannelsen af kliniske tandteknikere afgivet af udvalget vedrørende uddannelsen af praktiserende tandteknikere. Kbh s. (Betænkning; 776) 7445 Betænkning om uddannelseskrav til præstestillinger. Kbh s. (Betænkning; 1085) 7446 Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1958/ /68. Kbh s. (Betænkning; 201) 7447 Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1961/ /71. Kbh s. (Betænkning; 296) 7448 Betænkning om videreuddannelsen til speciallæge. Kbh s. (Betænkning; 815) 7449 Betænkning vedr. den praktiskteologiske uddannelse af præster i folkekirken. Kbh s. (Betænkning; 498) 7450 Betænkning vedr. et universitet i Sønderjylland beliggende i Haderslev s Betænkning vedr. organisation og administration af uddannelsescentre. Kbh s., bilag 7452 Blume, Peter: Den juridiske disputats I: Ugeskrift for retsvæsen. Årg. 127 (1993), s [med oversigt over de 66 afhandlinger i perioden] 7453 Bregnballe, Frank: Erindringer om Universitetsklubben i Ribe. I: Folk og forskning. Årg. 10, nr. 4 (1986), s [Universitetsklubben i Ribe som holdt møde først i 1960 erne med det formål at få oprettet et universitet i Ribe] 7454 Cand.mag.-kandidater i perioden og pædagogikumkandidater i perioden 1970-foråret Red. Anitta Limkilde- Kjær. Kbh s. (Uddannelsesstatistik. Undervisningsministeriets økonomiskstatistiske konsulent; 2:1984) 7455 Christensen, Jens Peter: De unges uddannelsesvalg. En analyse af søgning og til- 334

4 gang til de videregående uddannelser. I: Uddannelse. Årg. 19 (1986), s Christensen, Jens Peter: De videregående uddannelser under forandring. Resultater og blokeringer. I: Politica. Årg. 18, nr. 1 (1986), s års oversigt. Perioden I: De videregående uddannelser. 1987/88, s Christensen, Jens Peter: Den højere uddannelse som politisk problem. Den statslige planlægning af de højere uddannelser i 1970 erne. Kbh s De tandlægelige specialer. Arbejdsområde, uddannelse og behov. Betænkning fra Specialtandlægenævnet. Kbh s De videregående uddannelser Hovedtendenser for udviklingen i tilgang, bestand og kandidatkuld. Kbh s De videregående uddannelser Hovedtendenser for udviklingen i tilgang, bestand og kandidatkuld. Kbh s Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. Kbh s. (Betænkning; 847) 7463 Eckhardt Larsen, Jesper: ikke af brød alene. Argumenter for humaniora og universitet i Norge, Danmark, Tyskland og USA Utrykt ph.d.-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet, Elle, Birgitte: Pædagogisk konsulentvirksomhed. Eksempler fra det lægevidenskabelige studium - glimt af en virkelighed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, s Erlandsen, Torsten og Jacob Kornbeck: Kaldelse, ej opslag. Om besættelsen af Danmarks første universitetsprofessorat i pædagogik i I: Uddannelseshistorie. 2005, s [besat med Knud Grue- Sørensen] 7466 Fremtidens speciallæge. Betænkning fra Speciallægekommissionen. Kbh s. (Betænkning; 1384) 7467 Goldschmidt, Ernst: Socialdemokratiet og styrelseslovene af 1970 og I: Uddannelseshistorie. 2008, s Guldmann, Hanne: 15 år med tandlæger - og efteruddannelseskurser for tandlæger. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 5 (1988), s Hansen, Berrit: Da Universitetet fik adgangsbegrænsning. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Hansen, Berrit: Fra Alma Mater til masseuddannelse. Om økonomistyringen på universiteterne I: Uddannelse. Årg. 25 (1992), s Hansen, Else: Effektivitet eller frihed? Diskussioner om universitetsstudier I: Uddannelseshistorie. 2005, s Hansen, Else: Masseuniversiteter på tegnebrættet? 1950 ernes universitetsplanlægning i kommissioner og udvalg. I: Samfundsplanlægning i 1950 erne. Tradition eller tilløb? Red. Else Hansen og Leon Jespersen. (Administrationshistoriske Studier; 17). Kbh s.; s Hansen, Else: Styrelsesloven: Den glemte alliance. I: Uddannelseshistorie. 2008, s [styrelsesloven for universiteter] 7474 Indstilling fra planlægningsrådet for de højere uddannelser til undervisningsministeriet om den geografiske placering af nye centre for højere uddannelser og forskning (universitetscentre) i Danmark. Kbh s., bilag 7475 Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse. Betænkning. Kbh s. (Betænkning; 1183) 7476 Lægers kliniske videreuddannelse. Kbh s. (Betænkning; 1155) 7477 Magisterbeskæftigelsen. Beskæftigelsessituationen for kandidatårgangene 1978, 1979 og Kbh s Nye veje til en højere uddannelse. Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg om liberalisering af adgangsbetingelserne til universiteterne, de højere læreanstalter og lærerseminarierne. Kbh s. (Betænkning; 778) 7479 Olesen Larsen, Peder: Medindflydelse på universiteterne. Forbillede eller problembarn. I: Økonomi og Politik. Årg. 57, nr. 2 (1983), s Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner afgivet af den af Undervisningsministeriet den 24. maj 335

5 1976 nedsatte styringsgruppe. Kbh s. (Betænkning; 843) 7481 Rekrutteringsgrundlaget for de højere uddannelser. En geografisk vurdering. Kbh s Religion på universitetet. Red. Erik Nørr og Hans Jørgen Lundager Jensen. Århus s. (Religionspædagogiske skrifter; 2) [udg. i anledning af 10-årsjubilæet for Institut for Kristendomskundskabs oprettelse på Aarhus Universitet] 7483 Salomonsen, Per: Studieforløbet ved de teologiske fakulteter og tilgangen til præsteembeder i den danske folkekirke til I: Kirkehistoriske Samlinger. 1969, s [statistik ] 7484 Skitse til udbygning af de højere uddannelser i tiden indtil Kbh s Statens efterspørgsel efter og udbuddet af akademisk arbejdskraft. Kbh s Steenbuch, Inger og Anne Marie Rørdam: Studietid i Danmark. Norske farmacistudenter i Danmark I: Farmaci. Årg. 149, bd. 99, nr. 10 (1992), s Ståhle, Bertel: Universiteten och forskarna. Från stagnation tilll fornyelse. Universitetsforskare, forskarutbildning och forskarrekrytering i Norden. Kbh s. (Nord; 1996:39) 7488 Taxametersystemet for de videregående uddannelser. Rapport fra undervisningsministerens ide- og perspektivgruppe. Kbh s Termansen, Jesper: Om Universitetsklubben i Ribe og tegningerne i Regionsudvalgets hæfter fra 1964 til I: Folk og forskning. Årg. 10, nr. 4 (1986), s [Universitetsklubben i Ribe som holdt møder først i 1960 erne med det formål at få oprettet et universitet i Ribe] 7490 The Humanities and the Sciences in Denmark during the second World War. Kbh s Thorbek, Karsten og Poul Buch- Hansen: Det statsvidenskabelige studium I: Nationaløkonomisk Tidsskrift. Bd. 107 (1969), s , Thorbek, Karsten og Poul Buch- Hansen: Undersøgelse af det statsvidenskabelige studium i perioden Kbh s. (Studier fra Københavns Universitets økonomiske Institut; 19) 7493 Ungdommens adgang til den højere uddannelse. Betænkning II. Studierne ved universiteterne og de højere læreanstalter. Kbh s Universitetsudbygningen i Danmark. Det tredje universitet. Betænkning I afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte universitetsplanlægningsudvalg. Kbh s. (Betænkning; 346) 7495 Vohn, Lillian og Mads Meinert Jensen: Udviklingen i antallet af kandidater fra de videregående uddannelser samt prognoser for perioden Kbh s. (Uddannelsesanalyser; 11:1973) 7496 Vohn, Lillian: De videregående uddannelser Hovedtendenser for udviklingen i tilgang, bestand og kandidatkuld. Kbh s Vraa-Jensen, Jens: Historien om styrelsesloven. I: Magisterbladet. 1990, nr. 17, s Whitehead, John S.: De højere uddannelsers demokratisering. Årsager, virkning og tilpasning. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Zangenberg, Carsten og Hans E. Zeuthen: Lidt om studenterårgang I: Nationaløkonomisk Tidsskrift. Bd. 134, tillæg (1996), s Zangenberg, Carsten U. og Hans E. Zeuthen: Den hvide hue. Hvad fører den til? Uddannelses- og erhvervskarrierer for studenter- og hf-årgangene 1975 til Kbh s. Magistrenes Universitetslærerforening og Universitetslærerforening 7501 Nilsson, Lene: Fra brud til heling. Magistrenes Universitetslærerforening MU og Universitetslærerforening ULF u.s s. 336

6 18.2 Enkelte universiteter Københavns Universitet (KU) 7502 Københavns Universitet Red. Svend Ellehøj. Kbh bd. [1-3: Almindelig historie Studenterne ; 4: Gods, bygninger, biblioteker; 5: Det teologiske Fakultet; 6: Det retsog statsvidenskabelige Fakultet; 7: Det lægevidenskabelige Fakultet; 8-11: Det filosofiske Fakultet; 12-13: Det matematisknaturvidenskabelige Fakultet; 14: Universitets- og videnskabshistorisk bibliografi] 7503 Friis-Petersen, H.: Studenterne ved Københavns Universitet. Alfabetisk ordnet, med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur. Århus bd. [maskinskrevet manuskript, der omhandler perioden ] 7504 Andersen, Ellen: Jørgen Gelting og Københavns Universitet I: Nationaløkonomisk Tidsskrift. Årg. 132 (1994), s Bender, Susanne Krogh: Københavns Universitets arkiv som kilde til kultur- og lokalhistorie. I: Fortid og Nutid. Bd. 27 (1978), s Betænkning om Københavns universitets udbygning. Kbh s. (Betænkning; 451) 7507 Dübeck, Inger, Jytte Lindgård og Ruth Nielsen: Jura og kvinder. Festskrift i anledning af 100-året for kvinders adgang til juridisk embedseksamen. Kbh s Forskning i bevægelse. Idrætsuddannelse på Københavns Universitet i 100 år. Red. Anne Lykke Poulsen m.fl. Kbh s Hvad fester vi for? Kvinder på universitetet Kbh s Larsen, Preben H.: Træk af 40 års bygningshistorie for Københavns Universitet. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Lassen, Elsebeth: Københavns universitet. Historie. Kbh s Professor Anders Christensens byggeregnskab Udg. Ejvind Slottved. I: Danske Magazin. 8. rk., bd. 5 (1976), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Er lyset for de lærde blot? Om skolen og Københavns Universitet. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Skriver, Dorthe Søborg Lund: Grundlæggelsen af Københavns og Uppsalas universiteter. En analyse af konstellationen af politiske motiver og aktører. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Slottved, Ejvind: Kappe, sceptre, kæde og pokal. Københavns Universitets og dets rektors værdighedstegn. I: Københavns Universitets Almanak. 2003, s Slottved, Ejvind: Lærestole og lærere ved Københavns Universitet Kbh s Stybe, Svend Erik: Universitet og åndsliv i 500 år. Kbh s. [også engelsk udg.] 7518 Thomsen, Ole B.: Embedsstudiernes universitet. En undersøgelse af Københavns universitets fundats af 1788 som grundlag for vores nuværende studiestruktur. Kbh bd Torsting, Einer: Københavns Universitet. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Tuxen, Jette Kjærulf og Ole Tuxen: Studenterne ved Københavns Universitet gennem 200 år. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Universitas studii Haffnensis. Stiftelsesdokumenter og statutter Udg. Jan Pinborg. Kbh s Warburg, Erik: Was the university of Christian III a twopenny university, or was the salary demanded by Leonhart Fuchs unreasonable? The professors pay in the 16th century. I: Centaurus. Bd. 15 (1970), s Det Teologiske Fakultet 7523 Christoffersen, Knud B.: Bestemmelserne om det teologiske fakultet i»fundatio et ordinatio vniuersalis schole haffniensis«. I: Dansk Teologisk Tidsskrift. Årg. 37 (1974), s Christoffersen, Knud B.: Det teologiske fakultets historie , med særligt henblik på debatten om fakultetets eksistens- 337

7 berettigelse. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kornerup, Bjørn: H.N. Clausen om det teologiske studium I: Kirkehistoriske Samlinger. 6 rk., bd. 6 ( ), s Lindhardt, P.G.: Peder Madsen og P.J. Pedersen. Et bidrag til belysning af 1870 ernes strid om det teologiske fakultet. I: Ålborg Stiftsbog. 1964, s Det Matematisk-Naturvidenskabelige Fakultet 7527 Broberg Nielsen, Jørgen: Naturvidenskaberne og Københavns Universitet ca Med særligt henblik på de organisatoriske problemer omkring lærestolernes oprettelse og naturvidenskabernes optagelse i universitetets fagkreds. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Lange, Morten: Anatomists, Ecologists and the Lower Plants. I: Botanisk Tidsskrift. Årg. 69 ( ), s Det Lægevidenskabelige Fakultet 7529 Betænkning om en ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen ved det lægevidenskabelige fakultet under Københavns Universitet. Kbh s. (Betænkning; 503) 7530 Gotfredsen, Edv.: Af det københavnske lægevidenskabelige fakultets historie. I: Stud.med. 1961, nr. 7, s Gotfredsen, Edv.: Det medicinske studium ved Københavns Universitet 1537-o I: Ugeskrift for Læger. Årg. 115 (1953), s Koch, Jørgen: Medical events in Denmark (including Norway) during the period of Copernicus ( ). I: Materia mendica Polona. Bd. 5 (1973), s [oprettelse af Det medicinske Fakultet] Det Juridiske Fakultet 7533 Tamm, Ditlev: Træk af det juridiske studiums historie ved Københavns Universitet i 500 år. I: Ugeskrift for Retsvæsen B, s Det Naturvidenskabelige Fakultet 7534 Slottved, Ejvind: Det naturvidenskabelige Fakultet fylder 150 år! I: Københavns Universitets almanak. 2000, s Engelsk Institut 7535 Kabell, Inge og Hanne Lauridsen: Den belejrede humanisme. En analyse af engelskstudiet ved Københavns Universitet i perioden Med udgangspunkt i spørgeskemaer, besvaret af en gruppe af datidens studerende. Kbh s. (POET; 21) 7536 Kabell, Inge og Hanne Lauridsen: The Future Postponed. English at the University of Copenhagen during the 2nd World War. I: Britain and Denmark. Politicial, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries. Red. Jørgen Sevaldsen. Kbh s.; s Folkesundhedsvidenskab års jubilæum. Jubilæumsskrift. Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Bidrag til folkesundheden Red. Kirstine Robinson, Martine Strandberg-Larsen og Pernille Dam Naumann. Kbh s. Institut for Filosofi 7538 Bernhoff, Inge og Mogens Blegvad: Filosofistudiet i København I: Dansk filosofi og psykologi Red. Sven Erik Nordenbo m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s Fysiologisk Institut 7539 Gammeltoft, S.A.: Et bidrag til Fysiologisk Instituts historie I: Bibliotek for Læger. Årg. 143 (1951), s Geografisk Institut 7540 Nielsen, Niels: Københavns Universitets Geografiske Institut. Et bidrag til dansk geografis historie. I: Geografisk Tidsskrift. Årg. 61 (1962), s Institut for Historie 7541 Christensen, Axel E.: Uddannelse til historiker ved Københavns universitet gennem 50 år. I: Ret og Magt i dansk middelalder. Forelæsninger af Aksel E. Christensen med et selvbiografisk tillæg. Kbh s.; s

8 Marinebiologisk Laboratorium 7542 Bertelsen, E.: Sammenfattende beretning om Marinebiologisk Laboratoriums virksomhed. ( ). I: Oversigt over Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Virksomhed (1974), s Niels Bohr Instituttet 7543 Robertson, Peter: The Early Years. The Niels Bohr Institute Kbh s. [1. udg. 1979] Proteinlaboratoriet 7544 Københavns Universitets Proteinlaboratorium 25 år Kbh s. Institut for teoretisk Pædagogik 7545 Grue-Sørensen, K.: En indvielse. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Roskilde Universitet (RUC) 7546 Hansen, Else: En koral i tidens strøm. RUC Frederiksberg s Hansen, Else: Eliteuniversitet masseuniversitet. Tradition og fornyelse af universitetsinstitutitutionen, belyst ved eksemplet RUC. Ph.d.forelæsning I: Årsberetning for Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC. 1997, s Kønskvotering?? Dokumenter og referater fra debatten om kønskvotering på RUC Red. Ulla Mortensen m.fl. Roskilde s Nørby Jørgensen, Bent og Ib Skovmand: RUC - et universitet i bevægelse. Roskilde s RUC i 25 år. Red. Henrik Toft Jensen m.fl. Frederiksberg s Skærbak, Helli Tellervo: Roskilde Universitetscenter gennem 10 år. Bibliografi. Roskilde s. (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek; 10) 7552 Skærbæk, Helli: RUC i folketinget. Roskilde s Odense Universitet (OU) / Syddansk Universitet (SDU) 7553 Frugten vokser frem. Træk af Odense Universitets historie Red. Aage Trommer. Odense s. [også engelsk udg.] 7554 Ingeniør fra Sønderborg fortid, nutid og fremtid! Red. Hanne Risgaard. Odense s Lægevidenskab ved Odense Universitet. Vigtige opdagelser, tendenser og teorier i lægevidenskaben i de sidste 50 år og deres samvirken med det nye Odense Universitet Red. Knud Siboni. Odense s Mortensen, Knud: Odense Universitet. Fra tanke til virkelighed. Odense s Thrane, John: Det tredie universitet. Oprettelsen af Odense Universitet Utrykt speciale, Odense Universitet, Aarhus Universitet (AU) 7558 Andersen, Jens Ulrik: At måle (sig med) verden. Om udbygningen og konsolideringen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Århus s Betænkning fra dispositionsudvalget for Aarhus universitet. Kbh bd Blinkenberg, Andreas: Aarhus Universitet Århus s Degn, Jens E.: Caput et Fons. Klassisk filologi ved Aarhus Universitet Århus s Favrholdt, David: Den Hartnack ske periode ved Århus universitet. I: Dansk filosofi og psykologi Red. Sven Erik Nordenbo m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s Foged, Brita: Kvindekamp og kvindehistorie på Århus Universitet - et rids fra 1975 til I: Noter om Historie & Undervisning. Nr. 75 (1983), s Gregersen, Markil: Krøniken om Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet Århus s Historisk Forening jubilæumsskrift Bidrag til foreningens, Aarhus Univer- 339

9 sitets og de historiestuderendes historie. Udgivet i anledning af oprettelsen af Historisk Forening ved Aarhus Universitet, den 23. oktober Århus s Hvad skal det nytte? Red. Erik Dreyer Århus s. [Historisk Forening ved Aarhus Universitet ] 7567 Jensen, John V.: Blandt munkemarxister og kapitallogikere. I: Uddannelseshistorie. 2008, s [venstredrejningen på Historisk Institut ved Aarhus Universitet] 7568 Lind, Olaf: Arkitekturfortællinger - Om Aarhus Universitets bygninger. Århus s Lykke, Palle:»Videnskabernes fredhellige Hjem«eller da Jylland skulle have universitet. I: Siden Saxo. Årg. 6, nr. 2 (1989), s [hvorfor Aarhus Universitet ligger i Århus] 7570 Lykke, Palle: Billeder af Aarhus Universitets historie. 2. udg. Århus s. [1. udg. 1992] 7571 Lykke, Palle: By og universitet. Universitets-Samvirket, Aarhus, Århus s. [udg. i anledning af 25-året for kommunalreformen og 75-året for Universitets-Samvirket, Aarhus] 7572 Lykke, Palle: Juridisk Bibliotek Århus s Lykke, Palle: The University of Aarhus. A historical presentation. Århus dvd-film 7574 Lykke, Palle: Aarhus Universitet under besættelsen. I: Århus Stifts Årbøger. Bd. 79 ( ), s Møller Jørgensen, Claus og Erik Christiansen: Historiefaget på Aarhus Universitet i 75 år. Århus s Møller, C.F.: Aarhus Universitets bygninger, , og Studenternes hus, Statsbiblioteket i Aarhus, Århus Tandlægehøjskole, Danmarks Journalisthøjskole, Danmarks Sygeplejerskehøjskole. Århus s. [1. udg. 1961] 7577 Nielsen, Henry: Disse fag må lempes til verden oprettelsen og udbygningen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Århus s Prisme. Festskrift til tværfag Red. Jørn Erslev Andersen m.fl. Århus s Religionshistorie ved Aarhus Universitet Århus s Samvirke og samspil. En bog om Aarhus Universitet. Red. Leif Groth m.fl. Århus s Skautrup, Peter: Aarhus Universitet. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Student i Århus. Femten erindringsbilleder. Udg. Gustav Albeck. Kbh s Teologi i Århus Red. Viggo Mortensen og Jørgen Stenbæk. Århus s Teologi i Århus i 40 år Red. Susanne Gregersen, Henning Lehmann og Jørgen Stenbæk. Århus s Tværfag - et jubilæumsskrift Red. Jørn Erslev Andersen m.fl. Århus s Aagaard, Per: Teologi og menighedsliv i Århus i 1940 erne. I: Århus Stift. Årg. 30 (1992), s Aarhus Universitet Red. Gustav Albeck. Århus s. (Acta Jutlandica; 51) 7588 Aarhus Universitet Red. Ingeborg Christensen. Århus s. (Acta Jutlandica; 78:2) (Acta Jutlandica. Serie U; 12) [med oversigter over doktordisputatser og universitetsrelevante love og regler udstedt i perioden ] Aalborg Universitet (AUC) 7589 Ad fremtidens veje. AUC Red. Gunhild Agger, Jørgen Bach Andersen og Hans Gullestrup. Aalborg s. [udg. i anledning af 15 års jubilæet] 7590 Adolphsen, Jes: I satte os i jeres baner. Interviews med 19 vigtige personer i AUCs historie. Aalborg s. [udg. i anledning af 10-års jubilæet] 7591 Betænkning om ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitetscenter. Kbh s Clausen, Allan: Kampen for et nordjysk universitet. Aalborg s Larsen, Preben: Et universitet bliver til. I: Uddannelse. Årg. 6 (1973), s Oldenburg, Peter Ditlev: Glimt. Glimt 340

10 fra nordjysk universitetshistorie gennem 40 år. Aalborg Universitet fylder 25. Aalborg s Supplerende betænkning om ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitetscenter. Kbh s Uddannelsessystemet og AUC; Studenterbevægelsens historie på AUC; Erfaringer fra basisuddannelsen. Aalborg s Udforskning. Perspektiver på forskningen ved Aalborg Universitetscenter Red. Hans Siggaard Jensen og Knud Knudsen. Aalborg s Østeraas, Niels: En pressionsgruppe med succes. Historien om Nordjyllandsudvalget for højere læreanstalter. Aalborg s Sydjysk Universitetscenter (SUC) 7599 Sydjysk Universitetscenter, maj Esbjerg s Universitetet i Vestjylland. Tilblivelse, nutid og fremtid. Esbjerg s Jysk Åbent Universitet (JÅU) 7601 Hald, Birthe: Jysk Åbent Universitet Århus s Just, Flemming: Jysk Åbent Universitet. I: Folk og Forskning. Årg. 13, nr. 3 (1989), s. 7-8 [JÅU har eksisteret i 7 år som et samarbejde mellem universiteterne i Aalborg, Århus og Esbjerg] 7603 Olsen, Anne: Jysk Åbent Universitet og glæden ved at lære. I: DM Magisterbladet. 1984, nr. 2, s [interview med Ole Birklund Andersen og Søren Nipper om JÅU s første år] Red. Poul Aagaard Christiansen. Kbh s. (Skrifter udg. Universitetsbiblioteket, 2. Afdeling, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek; 3) 7605 Møller-Christensen, Vilh.: The futile attempt of the Danish Academia Chirurgorum Regia in 1786 to - after the Viennese pattern - acquire the right to create doctores chirurgiae. I: Wien und die Weltmedizin. Wien s. (Studien zur Geschichte der Universätit Wien; 9); s Danmarks Farmaceutiske Universitet/Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 7606 Danmarks farmaceutiske Højskole Årsfesten Red. Helmer Kofod. Kbh s Danmarks Farmaceutiske Højskole Red. Poul R. Kruse og Helmer Kofod. Kbh s Jensen, Birthe: Højskolens 100-års jubilæum. I: Farmaceuten. Årg. 3, nr. 19 (1991), s Jensen, Ejnar: Danmarks farmaceutiske Højskole og den farmaceutiske Uddannelse. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Overø, Knud: Da højskolen gik i sort. Et 50 års minde. I: Farmaceuten. Årg. 6, nr. 23 (1994), s [Danmarks Farmaceutiske Højskole under besættelsen] Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme 7611 Bærentsen, Kurt: 100 års jubilæum. Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme I: Archiv for pharmaci og chemi. Bd. 80 (1973), s Det Kongelige Kirurgiske Akademi 7604 Academia Chirurgorum Regia. Det kongelige kirurgiske Akademi Tandlægeskoler Tandlægeskolen i København 7612 Christoffersen, Jeanette: De tandlægestuderende. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s

11 7613 Disputatser og licentiatafhandlinger udgået fra Københavns Tandlægehøjskole. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s Jakobsen, Jan: Københavns Tandlægehøjskole gennem 100 år. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s Marvitz, Leif: Hvorledes blev man tandlæge i Danmark inden Tandlægeskolen blev oprettet for 100 år siden. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 8 (1988), s Sewerin, Ib: Tandlægeskolen i København Liv og historie. Kbh s Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s Tandlægeskolen i Århus 7618 Junker-Jakobsen, Preben og Jørgen Theilade: Århus Tandlægehøjskoles videnskabelige produktion I: Tandlægebladet. Årg. 87, nr. 16 (1983), s Storm, Kai: Århus Tandlægehøjskoles tilblivelse. I: Tandlægebladet. Årg. 65 (1961), s Århus Tandlægehøjskole I: Tandlægebladet. Årg. 87, nr. 16 (1983), s Studierejser. Stambøger 7621 Achelis, Thomas Otto: Danske Studerende ved Universitetet i Tübingen. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 2 ( ), s Achelis, Thomas Otto: Teologisk Studenter fra Hertugdømmet Slesvig i Aarene I: Sønderjyske Årbøger. 1953, s Bagge, Sverre: Nordic Students at Foreign Universities until I: Scandinavian Journal of History. Bd. 9 (1984), s Fietz, Jana: Nordische Studenten an der Universität Greifswald in der Zeit von 1815 bis Stuttgart, s. (Beitrage zur Geschichte der Universität Greifswald; 5) Friis, H.: Danske og holstenske Studenter ved Universitetet i Ingolstadt, Landshut og München I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Friis, H.: Danske og norske studenter i Marburg I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Friis, H.: Danske og norske studenter ved universitetet i Altdorf I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 2 (1960), s Friis, H.: Danske og norske studenter ved universitetet i Frankfurt a. d. O., I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 4 (1962), s Friis, H.: Danske og norske studerende i Braunsberg I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Friis, H.: Danske og norske studerende ved universiteterne i Deventer og Duisburg. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 5 (1963), s Friis, H.: Danske studenter i Göttingen I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk. bd. I (1959), s ; 14. rk., bd. 2 (1960), s Friis, H.: Danske studenter i Ingolstadt I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 2 (1960), s Friis, H.: Danske studenter i Wittenberg I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 3 (1961), s Friis, H.: Danske, norske og slesvigholstenske studenter ved universitetet i Leipzig I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 4 (1962), s ; bd. 5 (1963), s Friis-Petersen, H.: Studenterfortegnelser. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 12. rk., bd. 4 (1949), s ; bd. 5 (1950), s Helk, Vello: Danske og norske studerende i Halle et supplement. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s Helk, Vello: Danske og norske studerende ved universitetet i Halle I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1996, nr. 1, s Helk, Vello: Danske og norske studerende ved universitetet i Halle I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s Helk, Vello: Danske og slesvigholstenske studenter i Bourges. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1990, s

12 7640 Helk, Vello: Danske studenter i Köln, Montpellier og Lauingen. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 106, nr. 1 (1986), s Helk, Vello: Danske, norske og slesvigholstenske navne i gavebogen for den lutherske menighed i Leiden I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2002, s Helk, Vello: Dansk-norske og slesvigholstenske studerende i Oxford. (Supplement ). I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 106, nr. 2 (1986), s Helk, Vello: Dansk-norske studenter i Siena. Med supplement til Th. O. Achelis oversigt over slesvig-holstenske studenter. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 105, nr. 2 (1985), s Helk, Vello: Dansk-norske studierejser Odense bd. [med matrikel over studerende i udlandet] 7645 Helk, Vello: Dansk-norske studierejser. Fra reformationen til enevælden Med en matrikel over studerende i udlandet. Odense s Helk, Vello: Den danske adels dannelsesrejser i Europa I: Riget, Magten og Æren. Den danske adel Red. P. Ingesman og J.V. Jensen. Århus s.; s Helk, Vello: Nationale toner i stambogsindførslerne fra slutningen af 1700-tallet. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 54 (1978), s Helk, Vello: På spor efter tabte stambøger. Med Frederik Stouds stambogsindførsler I: Plov og pen. Festskrift til Svend Gissel 4. januar Red. Harald Ilsøe og Bent Jørgensen. Kbh s.; s Helk, Vello: Stambogsskikken i det danske monarki indtil Med en fortegnelse over danske, norske, islandske og slesvig-holstenske stambøger samt udlændinges stambøger med indførsler fra ophold i det danske monarki. Odense s Helk, Vello: Stambogsstudier. Med forskningsoversigt, tilbageblik og ajourføring. I: Fund og Forskning. Bd. 33 (1994), s Helk, Vello: Stambøger fra det 16. århundrede i Det kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 21 (1974), s Helk, Vello: Stambøger fra første halvdel af 1600-tallet i Det kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 22 ( ), s Helk, Vello: Stambøger fra tiden i Det Kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 23 ( ), s Helk, Vello: Stambøger fra tiden i Det kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 24 ( ), s Helk, Vello: Stambøger fra tiden før 1800 i Rigsarkivet. I: Festskrift til Johan Hvidtfeldt - på halvfjerdsårsdagen 12. december Red. Peter Kr. Iversen, Knud Prange, Sigurd Rambusch. Kbh s.; s Helk, Vello: Stambøger. I: Stamtræ og våbenskjold. En udstilling på Det kongelige Bibliotek. Red. Sven Tito Achen m.fl. Kbh s.; s Helk, Vello: Studerende fra Danmark- Norge og Slesvig-Holsten i Genève I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 102, nr. 2 (1982), s Helk, Vello: Studerende fra Danmark- Norge ved Collegium illustre i Tübingen. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s Helk, Vello: Studerende fra det danske monarki ved artistfakultet i Padova (supplement). I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 110, nr. 2 (1990), s Ilsøe, Harald: Danske studerende ved St. Andrews i Skotland med et tillæg om de studerende i Oxford I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 4 (1962), s Ilsøe, Harald: Jakob Ulfeldts fuldmagt vedrørende sine børn. I: Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. Årg. 1, nr. 1/2 (1986), s [studie- eller dannelsesrejser i udlandet med adelsmanden Jakob Ulfeldts organisering af sine ni sønners uddannelse som eksempel] 7662 Kaae, Bue: Studenter fra Ribe i Leipzig og Wittenberg i det 16. årh. I: Fra Ribe Amt. 1970, s Rosendal, Erik: Lidt supplement med videre til studenter i Wittenberg og i Leipzig I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk. bd. VI ( ), s

13 18.4 Studenterforhold. Studenterforeninger 7664 Andersen, Jørgen M.: Toldboden Århus Havn. Fra toldkammer til studenterhus. Århus s Betænkning vedr. økonomisk støtte til unge under uddannelse. Kbh s. (Betænkning; 506) 7666 De studerendes indkomstforhold Kbh s De studerendes indtjening. En analyse af indkomster for studerende og ikke studerende 1984 til Kbh s De studerendes indtjening. En analyse af indkomster for studerende og ikke studerende 1978 til Kbh s De studerendes økonomiske vilkår. Betænkning I afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedr. de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. Kbh s. (Betænkning; 275) 7670 Ekman Jørgensen, Thomas og Steven L.B. Jensen: og det der fulgte. Studenteroprørets forudsætninger og konsekvenser. Kbh s En undersøgelse af ungdommens uddannelsesfond s fordeling 1962/63 af støtte til elever under videregående uddannelse. Kbh s., bilag 7672 Eriksen, Ralph Bjørn og Karsten Boye Rasmussen: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Århus udg. Odense , 3 s. (DDA; 0545) [1. udg. i form af datafil] 7673 Eriksen, Ralph Bjørn og Per Nielsen: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense udg. Odense , 37 s. (DDA; 0557) 7674 Eriksen, Ralph Bjørn: De studerende på Odense Universitet En undersøgelse af de studerendes sociale, økonomiske og studiemæssige vilkår. Baggrundsrapport. Odense , 191 s Geiger, Theodor og Torben Agersnap: De danske studenters sociale oprindelse. Kbh , 36 s. (Nordiske studier i sociologi; 2) års studenterjubilæet. Oktober Kbh s Hansen, Erik Jørgen: Studenteroprøret 1968 er der noget at fejre? I: Uddannelseshistorie. 2008, s Husfeldt Pedersen, Simon: En undersøgelse af Studenterskandinavismen med særligt henblik på tiden mellem Første og Anden slesvigske krig. Utrykt speciale, Aalborg Universitet, Haarder, Bertel: Fra galskab til frugtbar dialog. I: Uddannelseshistorie. 2008, s [om 1968] 7680 I Anledning af 25 Aars Jubilæet 1948 for Studenterne af Aargang Red. Niels Friis og Signe Prytz. Kbh s Ilsøe, Grethe: Juridisk eksamen for ustuderede. Kollektiv biografi af 1. kandidatgeneration (eksamensårgangene ). I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 105 (1985), s Jelved, Marianne: Der var brug for 68. Og det er der måske stadig? I: Uddannelseshistorie. 2008, s Jensen, Steven L.B. og Thomas Ekman Jørgensen: Studenteroprøret i Danmark Forudsætninger og konsekvenser. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jensen, Steven L.B. og Thomas Ekman Jørgensen: Studenteroprøret i Danmark. I: Historisk Tidsskrift. 2001, s Kornerup, Bjørn: En ulykkelig Skolediscipel. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 2. bd. ( ), s Kornerup, Bjørn: Om Kapitlernes Pligt til at underholde Studenter. I: Danske Magazin. 7. rk., bd. 5 (1953), s Lading, Aagot: Hvad bruger kvindelige studenter deres eksamen til? Statistikken fra Rysensteen gymnasium I: Gymnasieskolen. Årg. 33 (1950), s Lykke, Palle: Studenternes hus i Århus. Strejftog i forhistorien. I: Århus-årbog. 1989, s Malmkvist Andersen, Vivi: Danskfagkvindefag? Kvinders studievalg, studieformer og faglighedsopfattelse belyst ved en empirisk undersøgelse af de danskstuderende, årgang Utrykt speciale, Københavns Universitet, Mortensen, Poul og Karsten Boye Rasmussen: Erhvervsarbejde blandt studeren- 344

14 de ved Odense Universitet udg. Odense , 61, 13 s. (DDA; 0296) [1. udg. i form af datafil] 7691 Rasmussen, Birte Ludovica: Herrer vi ere. I: Skalk. 1990, nr. 1, s [studenterforhold i og 1600-tallet] 7692 Rise Hansen, C.: Et Studenterbrev fra I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 2. bd. ( ), s [fra J. Poulsen] 7693 Rise Hansen, C.: Studentervid fra Midten af 1600-Tallet. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 2. bd. ( ), s Studenterne Ved 25 Aars Jubilæet. Red. Povl Munk-Madsen. Kbh s Studenterne fra 1908 ved 40 Aars Jubilæet. Kortfattet Supplement til Biografierne fra Kbh s Studenterregistrering. Kbh s., bilag. (Betænkning; 741) 7697 Studenterundersøgelsen Kbh s. (Statistiske Meddelelser; 4 rk. 144:4) 7698 Tuxen, Jette Kjærulf og Ole Tuxen: Studenterjubilæumsskrifter som personalhistorisk kilde. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 99 (1979), jubilæumshæfte, s Winther-Jensen, Thyge: Ungdomsoprør, studenteroprør og universitet. Spredte minder fra Institut for teoretisk pædagogik i årene efter I: Uddannelseshistorie. 2008, s Ørbæk Jensen, Anne: Hellig Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. Kbh s. (Studentersang i Norden; 3) Studenterkollegier Borchs Kollegium 7701 Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 300-års jubilæum. Red. Ernst Jonas Bencard m.fl. Kbh s. Elers Kollegium 7702 Christensen, J.C.: Elers Collgiums Alumner Kbh s Elers Kollegium Red. Gunner Lind, Bent Møller og H.D. Schepelern. Kbh s. [udg. i anledning af 300-års jubilæet] Egmont H. Petersens Kollegium 7704 Egmont H. Petersens Kollegium. Med et kort afsnit om Egmont H. Petersens Fond og fondens virksomheder op til Red. Roger Nielsen. Kbh s Eyben, W.E. v., Egil Irgens og Kaj Gottlob: Egmont H. Petersens Kollegium 1954/1964. Kbh s. 4. Maj Kollegierne 7706 Stephensen, Hakon: Et krigsmonument. Ni 4. Maj Kollegier. Kbh s Maj-Kollegiets Mindebog. Kbh s. 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg 7708 Ungdom og frihed. En lærke letted og tusind fulgte. Frederiksberg s. [50-års jubilæet] 4. Maj Kollegiet i Århus Maj Kollegiet i Århus, Århus s. G.A. Hagemanns Kollegium 7710 Jubilæumsskrift. G. A. Hagemanns Kollegium. 80 år. Kbh s Kruse Larsen, Niels Pathuel: 100 års kollegieliv - G.A. Hagemanns Kollegium Kbh s. Grønjordskollegiet 7712 Festskrift. Grønjordskollegiet Red. Charlotte Folkmann s. Haslev, Haandværkerhøjskoleforeningens Kollegium 7713 Keincke, Erwin: HHF-kollegiet Haslev s. Studenterkollegiet Jomsborg 7714 Sveistrup, A.: Studenterkollegiet Jomsborg Et jubilæumsskrift. 17. oktober Kbh s Studenterkollektivet Jomsborg, II del Et festskrift i anledning af 100 års jubilæet. Red. Elisabeth Landbo m.fl. Kbh s. 345

15 Kvinderegensen 7716 Kvinderegensen Kbh s Kvinderegensen gennem 60 år Red. Inge Lise Pedersen og Birgitte Regenberg. Kbh s. Legatet P. Carl Petersens Kollegium 7718 Legatet P. Carl Petersens Kollegium Red. John H.M. Jensen og Gunhild Damsager Frandsen. København s. Marselisborg Studentergård 7719 Lykke, Palle: Marselisborg Studentergård. I: Århus-årbog. 1992, s Nordisk Kollegium 7720 Bogen om Nordisk Kollegium En essaysamling om hverdag og fest gennem de første 50 år af Nordisk Kollegiums historie. Red. Lone Erritzøe og Jonas Gramkow. Kbh s Nielsen, Niels: Nordisk Kollegium. Oprettelse og igangsættelse I: Nordiske studier. Festskrift til Chr. Westergård-Nielsen på 65-årsdagen den 24. november Red. Johs. Brøndum-Nielsen, Peter Skautrup og Allan Karker. Kbh s.; s Regensen 7722 Damgaard Petersen, Ib: Minifestskrift til Regensforeningen Gamle s 165 års dag. Kbh s Hvidberg-Hansen, O.: Fra stald til studenterbolig. Træk af Regensens bygningshistorie. I: Regensianersamfundets medlemsblad. Årg. 69 (1976), s Hvidberg-Hansen, O.: Regensens indre selvstyre. Et tilbageblik i anledning af klokkerinstitutionens hundredaars jubilæum Kbh s. (Regensen 7. Serie I) 7725 Lundgren, Sven Gunnar: Kvinder på Regensen. Et tilbageblik. Kbh s Tønsberg, Jeppe: Regensens arkiv - og regensianernes. I: Fortid og Nutid. Bd. 28 (1979), s Kollegiet Solbakken 7727 Helstrup, Leif: Solbakken gennem 50 år. Kbh s. Studentergaarden 7728 Gaardbroderen. Studentergaarden Særtryk i anledning af Studentergaardens 50 års jubilæum. Red. Niels Ulrik Hartmann. Kbh s. Universitetskollegierne i Århus 7729 Universitetskollegierne i Århus Århus s. Valkendorfs Kollegium 7730 Ilsøe, Harald og Erik Riis: Fortegnelse over Valkendorfs Kollegiums alumner siden kollegiets 300 års jubilæum i Kbh s Valkendorfs Kollegium Red. Karen Marie Breindahl og Thomas Frank Møller. Kbh s. [udg. i anledning af 400-års jubilæet] Studenterforeninger Kristeligt Studenter Settlement 7732 Jørgensen, Anja: Kristeligt Studenter Settlement fra oplysningsideal til projektvirksomhed. I: Peter Bundesen, Lars Skov Henriksen og Anja Jørgensen: Filantropi, selvhjælp og interesseorganisering. Frivillige organisationer i dansk socialpolitik erne. Odense s.; s Kristeligt Studenter Settlement. Festskrift Red. Henning Nielsen, Henny Rasmussen, Karen Skydsgaard. Kbh s. [oprettet 1911] 7734 Posborg, Rikke: Settlements og socialt arbejde. Et stykke levende socialhistorie. I: Social kritik. Årg. 13, nr. 73 (2001), s Moderate Studerende 7735 Om et håb eller to der blev brudt. Festskrift til Moderate Studenter Kbh s. Studenterforeningen 7736 Dumreicher, Carl: Studenterforeningens seks hjem. Kbh s. 346

16 7737 Kobbernagel, Jan: Studenterforeningens historie Kbh bd Koch-Olsen, Ib og Svend Erik Stybe: Studenter gennem 150 år. Træk af Studenterforeningens historie Kbh s Studenterforeningens 175 års jubilæumsskrift. Beretninger fra årene Red. Rasmus Larsen, Michael Grøndal Hansen og Poul Nuka Jensen. Kbh s Studenterforeningens konservative Red. Hans Paaschburg og Svend Drachmann. Kbh s. Studenterkredsen 7741 Omkredsen. Studenterkredsen i Århus Red. Søren Jensen. Århus s Studenterkredsen Et jubilæumsskrift. Red. Anne Bønløkke Braad, Henrik Brandt-Pedersen og Michael Riis. Kbh s Studenterkredsen. Århus- København. Jubilæums-nummer, 35. årg. Marts 1967, Nr Kbh s. [ ] for foreningens stiftelse. I: Sønderjysk Månedsskrift. 1995, s Priemé, Hans: Sønderjysk Studenterforening (S.St.). I: Uddannelseshistorie. 1996, s Studenterkorpset 7750 Hatting, Jørgen: For kongen og staden. Studenterkorpset Kbh s. Studenter-Sangforeningen 7751 Studenter-Sangforeningen Ved 125 års jubilæet. Red. Jørgen Buch. Kbh s Uglen og Lyren. Studenter- Sangforeningen Red. Jørgen Buch. Kbh s. Studerende kemikere 7753 S.K. 40 år s. Dansk Studiefond 7754 Dansk Studiefond Kbh s. Studentersamfundet 7744 Hansen, Michael Bjørn: Studenterradikalisme gennem 100 år. I: DJØF-bladet. 1982, nr. 14, s Studenterrådet ved Københavns Universitet 7745 Gottschau, Jakob: Rebeller og medløbere - tolv kapitler af studenternes historie. Kbh s. [udg. i anledning af 75 års jubilæet] 7746 Sørensen, N.P.: Studenterråd og studenter Studenterrådet ved Københavns Universitet. Kbh s. Studenterrådet ved Aarhus Universitet 7747 Kock Sørensen, Bjørn og Mikkel Balskilde Hansen: Studenterrådet Jubilæumsskrift i anledning af Studenterrådets 75-års jubilæum. Århus s. Sønderjysk Studenterforening (S.ST.) 7748 Kjær, Poul: Sønderjysk Studenterforening (S.ST.). Til minde om hundredåret 347

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere