Studenterforhold Universitetsuddannelse Flere perioder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder"

Transkript

1 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s Bach-Nielsen, Carsten: Lærde studier, friske medier og almindelige ustyrlighed. Oplysningens udfordring af universitetet. I: Dannelse, uddannelse, universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar Red. Carsten Bach-Nielsen. Århus s.; s Bekker-Nielsen, Tønnes: Koldings lange vej til universitetet. I: Koldingbogen. Årg. 39 (2009), s Blom, Erik: Den historiske baggrund for oprettelsen af den danske veterinære doktorgrad. I: Dansk veterinærtidsskrift. Årg. 66 (1983), s , Brøchner-Mortensen, Knud: Det lægevidenskabelige studium i nyere tid s Fibæk Laursen, Per: Ind på humaniora. Om humanistiske studiers popularitet, historie og hemmeligheder. Kbh s Fink, Hans: Fra Filosofikum til Studium Generale. I: Uddannelse. Årg. 34, nr. 3 (2001), s [forskelle og ligheder mellem det gamle og det nye kursus i videnskabsteori for alle studerende] 7390 Gammeltoft, S.A.: Den farmakologiske undervisnings historie ved Københavns Universitet. Kbh s Grane, Leif: Universitetet i historien. I: Uddannelse. Årg. 25 (1992), s Gregersen, Frans: Små lette fjederhop på stedet = Universitetspædagogik mellem nostalgi og fornyelse. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, s Hansen, Else: Hvordan bruges universitetshistorie? I: Uddannelseshistorie. 2009, s Harboe, Ole: Universitetsøkonomer ved de højere læreanstalter I: Danske økonomer. Kbh s.; s Hasselsteen, Pernille F.: Kong Christian IVs Ridderakademi i Sorø og danske adelsmænds udenlandsrejser Utrykt speciale, Københavns Universitet, Haugland, Åge: Den professionelle psykolog og hans uddannelse. I: Dansk filosofi og psykologi Red. Sven Erik Nordenbo m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s Henrichsen, C.L.: Oversigt over Folkeuniversitetsvirksomheden Kbh s Henriksen, Jens H.: Den medicinske disputatsordning i Danmark. I: Bibliotek for læger. Årg. 190, hft. 2 (1998), s Henriksen, Aage: Humaniora i støbeskeen. Om de humane fags fortid, nutid og mulige fremtid. I: Kritik. Årg. 12, nr. 46 (1978), s. 7-24; DM-Magisterbladet. 1978, nr. 16, s. 4-10, 12 [universitetsfaget nordisk filologi ] 7400 Holst, J.J.: Tandlægeuddannelsen i Danmark. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Hvidt, Kristian: Filosofikum. Dansk dannelse mellem Madvig og Marx. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Krarup, Per: Den akademiske Læreruddannelse. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Kruse, Poul Reinhardt: 75 års farmaceuter. Den farmaceutiske kandidat- og forskeruddannelse gennem 75 år. I: Farmaci. Årg. 146, bd. 96, nr. 3 (1989), s , Kruse, Poul Reinhardt: Etatsråden byggede en læreanstalt. Farmaceutuddannelsen i perioden I: Farmaci. Årg. 149, bd. 99, nr. 9 (1992), s Kruse, Poul Reinhardt: Farmacien fik sit universitet. Farmaceutuddannelsen i perioden I: Farmaci. Årg. 149, bd. 99, nr. 10 (1992), s

2 7406 Lauridsen, Svend og Finn Monsen:»Sjung om studentens lyckliga dag«og hvad som videre hændte. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), s [undersøgelse over hvad studenter laver efter afsluttet eksamen] 7407 Nørregaard Rasmussen, P.: Akademiske grader og belønninger. En kronologi. I: Danske økonomer. Kbh s.; s Spärck, Ragnar: Undervisningen i zoologi ved Københavns Universitet. Et tilbageblik over 300 år. Kbh s. (Universitetsprogram til årsfesten 1962) 7409 Thomsen, Jens Peter, Thomas Lejre, Peter Engelbrekt Petersen: Social arv og social klasse. Studiekulturer og sociale baggrunde på lange videregående uddannelser. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2003, nr. 1, s Thøgersen, Anette og Mogens: Tandlægeeksamen år. I: Tandlægebladet. Årg. 77 (1973), s Perioden Achelis, Thomas Otto: Lægevidenskabelige studenter fra hertugdømmet Slesvig I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 36 (1960), s. 8-10, Bagge, Povl: Akademikerne i dansk politik i det 19. århundrede. Nogle synspunkter. I: Historisk Tidsskrift. 12. rk., 4. bd. ( ), s Buemann, Ole: Sådan begyndte efteruddannelsen. Uddannelsesspørgsmålet var medvirkende til DTFs stiftelse. I: Tandlægebladet. Årg. 77 (1973), s Busk, Katrine Charlotte: Den første generation af kvindelige akademikere. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Gøbel, Erik: Det Seramporske Collegium. Skoler og College i Serampore I: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s Holmgaard, Jørgen: Universitetet I: Dansk Forvaltningshistorie. Kbh Bd. 1 s Holmgaard, Jørgen: Universitetet. I: Dansk Forvaltningshistorie. Kbh Bd. 2 s [perioden ] 7418 Jexlev, Thelma: Kvinders adgang til universitetet. Et eksempel på sagsbehandling i 1870 erne. I: Spor, arkiver og historie. Red. Karen Hjorth m.fl. Kbh s. (Studier og kilder; 4); s Larsen, Christian: Praktisk præsteuddannelse omkring år I: Uddannelseshistorie. 2004, s. 9-19; også trykt i: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard- Petersen. Kbh s.; s Lindhardt, P.G.: Kampen om det teologiske fakultet. I: Jyske Samlinger. Ny rk., 3. bd. (1956), s Lykke, Palle: Viborg som universitetsby. Træk af striden om det jyske universitet. I: Fra Viborg Amt. Årg. 54 (1989), s [striden mellem Viborg og Århus i 1920 erne om placeringen af et jysk universitet] 7422 Makwarth, Viggo: Et farmaceutisk studium i tyverne. I: Farmaceutisk Tidende. Årg. 92, nr. 14/15 (1982), s Møller Jørgensen, Claus: Humanistisk videnskab og dannelse i Danmark i det 19. århundrede. Reform, nationalisering, professionalisering. Århus bd. (Begrebshistoriske studier; 3) 7424 Nielsen, Axel: Det statsvidenskabelige Studium i Danmark før Kbh s Rasmussen, Peter: Indførelsen af det moderne universitet i Danmark Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Schepelern, H.D.: Den lærde verden. I: Christian IVs verden. Red. Svend Ellehøj. Kbh s.; s Sinning, Jens Andersen: Oration on the philosophical studies necessary for the student of theology = Tale om nødvendigheden af filosofiske studier for den teologiske student. Kbh s Toft Olsen, Bendt: Autorisations- og uddannelsesproblemer i Det danske Tandlægevæsen indtil Utrykt speciale, Aarhus Universitet,

3 7429 Trolle, Dyre: Fødselsstiftelsen i København og professoratet i fødselsvidenskab ved Københavns Universitet. Kbh s Perioden Beretning fra udvalget ang. forslag til lov om centre for højere uddannelse og Københavns universitets placering. I: Folketingstidende. 1969/70, A, sp Beskæftigelsessituationen for kandidatårgangen Kbh s. 7432»Drop out«undersøgelsen Immatrikulationsårgangene 1962 og 1963 ved Aarhus Universitet. En undersøgelse af frafaldet og dets årsager. Foreløbig rapport. Århus s Betænkning afgivet af den af undervisningsministeriet nedsatte kommission til undersøgelse af spørgsmålet om videnskabernes fremme i Danmark. Kbh bd. (Betænkning; 107, 120) 7434 Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg til undersøgelse af mulighederne for at erstatte den almindelige filosofiske prøve med et højskoleophold. Kbh s. (Betænkning; 169) 7435 Betænkning ang. de højere uddannelser og udviklingslandene. Kbh s Betænkning fra udvalget til forberedelse af en revision af lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. Kbh s. (Betænkning; 1055) 7437 Betænkning fra udvalget vedrørende revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner. Kbh s. (Betænkning; 788) 7438 Betænkning I-II om den højere undervisnings og forskningens administrative organisation. Universitetsadministrationsudvalget af Kbh , 92 s. (Betænkning; 365, 475) 7439 Betænkning om censorinstitutionen. Kbh s Betænkning om en reform af den juridiske kandidatuddannelse. Kbh s. (Betænkning; 1062) 7441 Betænkning om iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere. Kbh s., bilag (Betænkning; 596) 7442 Betænkning om stillingsstrukturen ved universiteterne og de højere læreanstalter. Kbh s Betænkning om udbygning af EDBkapaciteten for forskning og uddannelse. Kbh s. (Betænkning; 523) 7444 Betænkning om uddannelsen af kliniske tandteknikere afgivet af udvalget vedrørende uddannelsen af praktiserende tandteknikere. Kbh s. (Betænkning; 776) 7445 Betænkning om uddannelseskrav til præstestillinger. Kbh s. (Betænkning; 1085) 7446 Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1958/ /68. Kbh s. (Betænkning; 201) 7447 Betænkning om universiteternes byggeprogram i 10-året 1961/ /71. Kbh s. (Betænkning; 296) 7448 Betænkning om videreuddannelsen til speciallæge. Kbh s. (Betænkning; 815) 7449 Betænkning vedr. den praktiskteologiske uddannelse af præster i folkekirken. Kbh s. (Betænkning; 498) 7450 Betænkning vedr. et universitet i Sønderjylland beliggende i Haderslev s Betænkning vedr. organisation og administration af uddannelsescentre. Kbh s., bilag 7452 Blume, Peter: Den juridiske disputats I: Ugeskrift for retsvæsen. Årg. 127 (1993), s [med oversigt over de 66 afhandlinger i perioden] 7453 Bregnballe, Frank: Erindringer om Universitetsklubben i Ribe. I: Folk og forskning. Årg. 10, nr. 4 (1986), s [Universitetsklubben i Ribe som holdt møde først i 1960 erne med det formål at få oprettet et universitet i Ribe] 7454 Cand.mag.-kandidater i perioden og pædagogikumkandidater i perioden 1970-foråret Red. Anitta Limkilde- Kjær. Kbh s. (Uddannelsesstatistik. Undervisningsministeriets økonomiskstatistiske konsulent; 2:1984) 7455 Christensen, Jens Peter: De unges uddannelsesvalg. En analyse af søgning og til- 334

4 gang til de videregående uddannelser. I: Uddannelse. Årg. 19 (1986), s Christensen, Jens Peter: De videregående uddannelser under forandring. Resultater og blokeringer. I: Politica. Årg. 18, nr. 1 (1986), s års oversigt. Perioden I: De videregående uddannelser. 1987/88, s Christensen, Jens Peter: Den højere uddannelse som politisk problem. Den statslige planlægning af de højere uddannelser i 1970 erne. Kbh s De tandlægelige specialer. Arbejdsområde, uddannelse og behov. Betænkning fra Specialtandlægenævnet. Kbh s De videregående uddannelser Hovedtendenser for udviklingen i tilgang, bestand og kandidatkuld. Kbh s De videregående uddannelser Hovedtendenser for udviklingen i tilgang, bestand og kandidatkuld. Kbh s Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. Kbh s. (Betænkning; 847) 7463 Eckhardt Larsen, Jesper: ikke af brød alene. Argumenter for humaniora og universitet i Norge, Danmark, Tyskland og USA Utrykt ph.d.-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet, Elle, Birgitte: Pædagogisk konsulentvirksomhed. Eksempler fra det lægevidenskabelige studium - glimt af en virkelighed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 1, s Erlandsen, Torsten og Jacob Kornbeck: Kaldelse, ej opslag. Om besættelsen af Danmarks første universitetsprofessorat i pædagogik i I: Uddannelseshistorie. 2005, s [besat med Knud Grue- Sørensen] 7466 Fremtidens speciallæge. Betænkning fra Speciallægekommissionen. Kbh s. (Betænkning; 1384) 7467 Goldschmidt, Ernst: Socialdemokratiet og styrelseslovene af 1970 og I: Uddannelseshistorie. 2008, s Guldmann, Hanne: 15 år med tandlæger - og efteruddannelseskurser for tandlæger. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 5 (1988), s Hansen, Berrit: Da Universitetet fik adgangsbegrænsning. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Hansen, Berrit: Fra Alma Mater til masseuddannelse. Om økonomistyringen på universiteterne I: Uddannelse. Årg. 25 (1992), s Hansen, Else: Effektivitet eller frihed? Diskussioner om universitetsstudier I: Uddannelseshistorie. 2005, s Hansen, Else: Masseuniversiteter på tegnebrættet? 1950 ernes universitetsplanlægning i kommissioner og udvalg. I: Samfundsplanlægning i 1950 erne. Tradition eller tilløb? Red. Else Hansen og Leon Jespersen. (Administrationshistoriske Studier; 17). Kbh s.; s Hansen, Else: Styrelsesloven: Den glemte alliance. I: Uddannelseshistorie. 2008, s [styrelsesloven for universiteter] 7474 Indstilling fra planlægningsrådet for de højere uddannelser til undervisningsministeriet om den geografiske placering af nye centre for højere uddannelser og forskning (universitetscentre) i Danmark. Kbh s., bilag 7475 Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse. Betænkning. Kbh s. (Betænkning; 1183) 7476 Lægers kliniske videreuddannelse. Kbh s. (Betænkning; 1155) 7477 Magisterbeskæftigelsen. Beskæftigelsessituationen for kandidatårgangene 1978, 1979 og Kbh s Nye veje til en højere uddannelse. Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg om liberalisering af adgangsbetingelserne til universiteterne, de højere læreanstalter og lærerseminarierne. Kbh s. (Betænkning; 778) 7479 Olesen Larsen, Peder: Medindflydelse på universiteterne. Forbillede eller problembarn. I: Økonomi og Politik. Årg. 57, nr. 2 (1983), s Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner afgivet af den af Undervisningsministeriet den 24. maj 335

5 1976 nedsatte styringsgruppe. Kbh s. (Betænkning; 843) 7481 Rekrutteringsgrundlaget for de højere uddannelser. En geografisk vurdering. Kbh s Religion på universitetet. Red. Erik Nørr og Hans Jørgen Lundager Jensen. Århus s. (Religionspædagogiske skrifter; 2) [udg. i anledning af 10-årsjubilæet for Institut for Kristendomskundskabs oprettelse på Aarhus Universitet] 7483 Salomonsen, Per: Studieforløbet ved de teologiske fakulteter og tilgangen til præsteembeder i den danske folkekirke til I: Kirkehistoriske Samlinger. 1969, s [statistik ] 7484 Skitse til udbygning af de højere uddannelser i tiden indtil Kbh s Statens efterspørgsel efter og udbuddet af akademisk arbejdskraft. Kbh s Steenbuch, Inger og Anne Marie Rørdam: Studietid i Danmark. Norske farmacistudenter i Danmark I: Farmaci. Årg. 149, bd. 99, nr. 10 (1992), s Ståhle, Bertel: Universiteten och forskarna. Från stagnation tilll fornyelse. Universitetsforskare, forskarutbildning och forskarrekrytering i Norden. Kbh s. (Nord; 1996:39) 7488 Taxametersystemet for de videregående uddannelser. Rapport fra undervisningsministerens ide- og perspektivgruppe. Kbh s Termansen, Jesper: Om Universitetsklubben i Ribe og tegningerne i Regionsudvalgets hæfter fra 1964 til I: Folk og forskning. Årg. 10, nr. 4 (1986), s [Universitetsklubben i Ribe som holdt møder først i 1960 erne med det formål at få oprettet et universitet i Ribe] 7490 The Humanities and the Sciences in Denmark during the second World War. Kbh s Thorbek, Karsten og Poul Buch- Hansen: Det statsvidenskabelige studium I: Nationaløkonomisk Tidsskrift. Bd. 107 (1969), s , Thorbek, Karsten og Poul Buch- Hansen: Undersøgelse af det statsvidenskabelige studium i perioden Kbh s. (Studier fra Københavns Universitets økonomiske Institut; 19) 7493 Ungdommens adgang til den højere uddannelse. Betænkning II. Studierne ved universiteterne og de højere læreanstalter. Kbh s Universitetsudbygningen i Danmark. Det tredje universitet. Betænkning I afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte universitetsplanlægningsudvalg. Kbh s. (Betænkning; 346) 7495 Vohn, Lillian og Mads Meinert Jensen: Udviklingen i antallet af kandidater fra de videregående uddannelser samt prognoser for perioden Kbh s. (Uddannelsesanalyser; 11:1973) 7496 Vohn, Lillian: De videregående uddannelser Hovedtendenser for udviklingen i tilgang, bestand og kandidatkuld. Kbh s Vraa-Jensen, Jens: Historien om styrelsesloven. I: Magisterbladet. 1990, nr. 17, s Whitehead, John S.: De højere uddannelsers demokratisering. Årsager, virkning og tilpasning. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Zangenberg, Carsten og Hans E. Zeuthen: Lidt om studenterårgang I: Nationaløkonomisk Tidsskrift. Bd. 134, tillæg (1996), s Zangenberg, Carsten U. og Hans E. Zeuthen: Den hvide hue. Hvad fører den til? Uddannelses- og erhvervskarrierer for studenter- og hf-årgangene 1975 til Kbh s. Magistrenes Universitetslærerforening og Universitetslærerforening 7501 Nilsson, Lene: Fra brud til heling. Magistrenes Universitetslærerforening MU og Universitetslærerforening ULF u.s s. 336

6 18.2 Enkelte universiteter Københavns Universitet (KU) 7502 Københavns Universitet Red. Svend Ellehøj. Kbh bd. [1-3: Almindelig historie Studenterne ; 4: Gods, bygninger, biblioteker; 5: Det teologiske Fakultet; 6: Det retsog statsvidenskabelige Fakultet; 7: Det lægevidenskabelige Fakultet; 8-11: Det filosofiske Fakultet; 12-13: Det matematisknaturvidenskabelige Fakultet; 14: Universitets- og videnskabshistorisk bibliografi] 7503 Friis-Petersen, H.: Studenterne ved Københavns Universitet. Alfabetisk ordnet, med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur. Århus bd. [maskinskrevet manuskript, der omhandler perioden ] 7504 Andersen, Ellen: Jørgen Gelting og Københavns Universitet I: Nationaløkonomisk Tidsskrift. Årg. 132 (1994), s Bender, Susanne Krogh: Københavns Universitets arkiv som kilde til kultur- og lokalhistorie. I: Fortid og Nutid. Bd. 27 (1978), s Betænkning om Københavns universitets udbygning. Kbh s. (Betænkning; 451) 7507 Dübeck, Inger, Jytte Lindgård og Ruth Nielsen: Jura og kvinder. Festskrift i anledning af 100-året for kvinders adgang til juridisk embedseksamen. Kbh s Forskning i bevægelse. Idrætsuddannelse på Københavns Universitet i 100 år. Red. Anne Lykke Poulsen m.fl. Kbh s Hvad fester vi for? Kvinder på universitetet Kbh s Larsen, Preben H.: Træk af 40 års bygningshistorie for Københavns Universitet. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Lassen, Elsebeth: Københavns universitet. Historie. Kbh s Professor Anders Christensens byggeregnskab Udg. Ejvind Slottved. I: Danske Magazin. 8. rk., bd. 5 (1976), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Er lyset for de lærde blot? Om skolen og Københavns Universitet. I: Uddannelse. Årg. 12 (1979), s Skriver, Dorthe Søborg Lund: Grundlæggelsen af Københavns og Uppsalas universiteter. En analyse af konstellationen af politiske motiver og aktører. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Slottved, Ejvind: Kappe, sceptre, kæde og pokal. Københavns Universitets og dets rektors værdighedstegn. I: Københavns Universitets Almanak. 2003, s Slottved, Ejvind: Lærestole og lærere ved Københavns Universitet Kbh s Stybe, Svend Erik: Universitet og åndsliv i 500 år. Kbh s. [også engelsk udg.] 7518 Thomsen, Ole B.: Embedsstudiernes universitet. En undersøgelse af Københavns universitets fundats af 1788 som grundlag for vores nuværende studiestruktur. Kbh bd Torsting, Einer: Københavns Universitet. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Tuxen, Jette Kjærulf og Ole Tuxen: Studenterne ved Københavns Universitet gennem 200 år. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Universitas studii Haffnensis. Stiftelsesdokumenter og statutter Udg. Jan Pinborg. Kbh s Warburg, Erik: Was the university of Christian III a twopenny university, or was the salary demanded by Leonhart Fuchs unreasonable? The professors pay in the 16th century. I: Centaurus. Bd. 15 (1970), s Det Teologiske Fakultet 7523 Christoffersen, Knud B.: Bestemmelserne om det teologiske fakultet i»fundatio et ordinatio vniuersalis schole haffniensis«. I: Dansk Teologisk Tidsskrift. Årg. 37 (1974), s Christoffersen, Knud B.: Det teologiske fakultets historie , med særligt henblik på debatten om fakultetets eksistens- 337

7 berettigelse. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kornerup, Bjørn: H.N. Clausen om det teologiske studium I: Kirkehistoriske Samlinger. 6 rk., bd. 6 ( ), s Lindhardt, P.G.: Peder Madsen og P.J. Pedersen. Et bidrag til belysning af 1870 ernes strid om det teologiske fakultet. I: Ålborg Stiftsbog. 1964, s Det Matematisk-Naturvidenskabelige Fakultet 7527 Broberg Nielsen, Jørgen: Naturvidenskaberne og Københavns Universitet ca Med særligt henblik på de organisatoriske problemer omkring lærestolernes oprettelse og naturvidenskabernes optagelse i universitetets fagkreds. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Lange, Morten: Anatomists, Ecologists and the Lower Plants. I: Botanisk Tidsskrift. Årg. 69 ( ), s Det Lægevidenskabelige Fakultet 7529 Betænkning om en ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen ved det lægevidenskabelige fakultet under Københavns Universitet. Kbh s. (Betænkning; 503) 7530 Gotfredsen, Edv.: Af det københavnske lægevidenskabelige fakultets historie. I: Stud.med. 1961, nr. 7, s Gotfredsen, Edv.: Det medicinske studium ved Københavns Universitet 1537-o I: Ugeskrift for Læger. Årg. 115 (1953), s Koch, Jørgen: Medical events in Denmark (including Norway) during the period of Copernicus ( ). I: Materia mendica Polona. Bd. 5 (1973), s [oprettelse af Det medicinske Fakultet] Det Juridiske Fakultet 7533 Tamm, Ditlev: Træk af det juridiske studiums historie ved Københavns Universitet i 500 år. I: Ugeskrift for Retsvæsen B, s Det Naturvidenskabelige Fakultet 7534 Slottved, Ejvind: Det naturvidenskabelige Fakultet fylder 150 år! I: Københavns Universitets almanak. 2000, s Engelsk Institut 7535 Kabell, Inge og Hanne Lauridsen: Den belejrede humanisme. En analyse af engelskstudiet ved Københavns Universitet i perioden Med udgangspunkt i spørgeskemaer, besvaret af en gruppe af datidens studerende. Kbh s. (POET; 21) 7536 Kabell, Inge og Hanne Lauridsen: The Future Postponed. English at the University of Copenhagen during the 2nd World War. I: Britain and Denmark. Politicial, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries. Red. Jørgen Sevaldsen. Kbh s.; s Folkesundhedsvidenskab års jubilæum. Jubilæumsskrift. Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Bidrag til folkesundheden Red. Kirstine Robinson, Martine Strandberg-Larsen og Pernille Dam Naumann. Kbh s. Institut for Filosofi 7538 Bernhoff, Inge og Mogens Blegvad: Filosofistudiet i København I: Dansk filosofi og psykologi Red. Sven Erik Nordenbo m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s Fysiologisk Institut 7539 Gammeltoft, S.A.: Et bidrag til Fysiologisk Instituts historie I: Bibliotek for Læger. Årg. 143 (1951), s Geografisk Institut 7540 Nielsen, Niels: Københavns Universitets Geografiske Institut. Et bidrag til dansk geografis historie. I: Geografisk Tidsskrift. Årg. 61 (1962), s Institut for Historie 7541 Christensen, Axel E.: Uddannelse til historiker ved Københavns universitet gennem 50 år. I: Ret og Magt i dansk middelalder. Forelæsninger af Aksel E. Christensen med et selvbiografisk tillæg. Kbh s.; s

8 Marinebiologisk Laboratorium 7542 Bertelsen, E.: Sammenfattende beretning om Marinebiologisk Laboratoriums virksomhed. ( ). I: Oversigt over Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Virksomhed (1974), s Niels Bohr Instituttet 7543 Robertson, Peter: The Early Years. The Niels Bohr Institute Kbh s. [1. udg. 1979] Proteinlaboratoriet 7544 Københavns Universitets Proteinlaboratorium 25 år Kbh s. Institut for teoretisk Pædagogik 7545 Grue-Sørensen, K.: En indvielse. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Roskilde Universitet (RUC) 7546 Hansen, Else: En koral i tidens strøm. RUC Frederiksberg s Hansen, Else: Eliteuniversitet masseuniversitet. Tradition og fornyelse af universitetsinstitutitutionen, belyst ved eksemplet RUC. Ph.d.forelæsning I: Årsberetning for Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC. 1997, s Kønskvotering?? Dokumenter og referater fra debatten om kønskvotering på RUC Red. Ulla Mortensen m.fl. Roskilde s Nørby Jørgensen, Bent og Ib Skovmand: RUC - et universitet i bevægelse. Roskilde s RUC i 25 år. Red. Henrik Toft Jensen m.fl. Frederiksberg s Skærbak, Helli Tellervo: Roskilde Universitetscenter gennem 10 år. Bibliografi. Roskilde s. (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek; 10) 7552 Skærbæk, Helli: RUC i folketinget. Roskilde s Odense Universitet (OU) / Syddansk Universitet (SDU) 7553 Frugten vokser frem. Træk af Odense Universitets historie Red. Aage Trommer. Odense s. [også engelsk udg.] 7554 Ingeniør fra Sønderborg fortid, nutid og fremtid! Red. Hanne Risgaard. Odense s Lægevidenskab ved Odense Universitet. Vigtige opdagelser, tendenser og teorier i lægevidenskaben i de sidste 50 år og deres samvirken med det nye Odense Universitet Red. Knud Siboni. Odense s Mortensen, Knud: Odense Universitet. Fra tanke til virkelighed. Odense s Thrane, John: Det tredie universitet. Oprettelsen af Odense Universitet Utrykt speciale, Odense Universitet, Aarhus Universitet (AU) 7558 Andersen, Jens Ulrik: At måle (sig med) verden. Om udbygningen og konsolideringen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Århus s Betænkning fra dispositionsudvalget for Aarhus universitet. Kbh bd Blinkenberg, Andreas: Aarhus Universitet Århus s Degn, Jens E.: Caput et Fons. Klassisk filologi ved Aarhus Universitet Århus s Favrholdt, David: Den Hartnack ske periode ved Århus universitet. I: Dansk filosofi og psykologi Red. Sven Erik Nordenbo m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s Foged, Brita: Kvindekamp og kvindehistorie på Århus Universitet - et rids fra 1975 til I: Noter om Historie & Undervisning. Nr. 75 (1983), s Gregersen, Markil: Krøniken om Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet Århus s Historisk Forening jubilæumsskrift Bidrag til foreningens, Aarhus Univer- 339

9 sitets og de historiestuderendes historie. Udgivet i anledning af oprettelsen af Historisk Forening ved Aarhus Universitet, den 23. oktober Århus s Hvad skal det nytte? Red. Erik Dreyer Århus s. [Historisk Forening ved Aarhus Universitet ] 7567 Jensen, John V.: Blandt munkemarxister og kapitallogikere. I: Uddannelseshistorie. 2008, s [venstredrejningen på Historisk Institut ved Aarhus Universitet] 7568 Lind, Olaf: Arkitekturfortællinger - Om Aarhus Universitets bygninger. Århus s Lykke, Palle:»Videnskabernes fredhellige Hjem«eller da Jylland skulle have universitet. I: Siden Saxo. Årg. 6, nr. 2 (1989), s [hvorfor Aarhus Universitet ligger i Århus] 7570 Lykke, Palle: Billeder af Aarhus Universitets historie. 2. udg. Århus s. [1. udg. 1992] 7571 Lykke, Palle: By og universitet. Universitets-Samvirket, Aarhus, Århus s. [udg. i anledning af 25-året for kommunalreformen og 75-året for Universitets-Samvirket, Aarhus] 7572 Lykke, Palle: Juridisk Bibliotek Århus s Lykke, Palle: The University of Aarhus. A historical presentation. Århus dvd-film 7574 Lykke, Palle: Aarhus Universitet under besættelsen. I: Århus Stifts Årbøger. Bd. 79 ( ), s Møller Jørgensen, Claus og Erik Christiansen: Historiefaget på Aarhus Universitet i 75 år. Århus s Møller, C.F.: Aarhus Universitets bygninger, , og Studenternes hus, Statsbiblioteket i Aarhus, Århus Tandlægehøjskole, Danmarks Journalisthøjskole, Danmarks Sygeplejerskehøjskole. Århus s. [1. udg. 1961] 7577 Nielsen, Henry: Disse fag må lempes til verden oprettelsen og udbygningen af Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Århus s Prisme. Festskrift til tværfag Red. Jørn Erslev Andersen m.fl. Århus s Religionshistorie ved Aarhus Universitet Århus s Samvirke og samspil. En bog om Aarhus Universitet. Red. Leif Groth m.fl. Århus s Skautrup, Peter: Aarhus Universitet. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Student i Århus. Femten erindringsbilleder. Udg. Gustav Albeck. Kbh s Teologi i Århus Red. Viggo Mortensen og Jørgen Stenbæk. Århus s Teologi i Århus i 40 år Red. Susanne Gregersen, Henning Lehmann og Jørgen Stenbæk. Århus s Tværfag - et jubilæumsskrift Red. Jørn Erslev Andersen m.fl. Århus s Aagaard, Per: Teologi og menighedsliv i Århus i 1940 erne. I: Århus Stift. Årg. 30 (1992), s Aarhus Universitet Red. Gustav Albeck. Århus s. (Acta Jutlandica; 51) 7588 Aarhus Universitet Red. Ingeborg Christensen. Århus s. (Acta Jutlandica; 78:2) (Acta Jutlandica. Serie U; 12) [med oversigter over doktordisputatser og universitetsrelevante love og regler udstedt i perioden ] Aalborg Universitet (AUC) 7589 Ad fremtidens veje. AUC Red. Gunhild Agger, Jørgen Bach Andersen og Hans Gullestrup. Aalborg s. [udg. i anledning af 15 års jubilæet] 7590 Adolphsen, Jes: I satte os i jeres baner. Interviews med 19 vigtige personer i AUCs historie. Aalborg s. [udg. i anledning af 10-års jubilæet] 7591 Betænkning om ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitetscenter. Kbh s Clausen, Allan: Kampen for et nordjysk universitet. Aalborg s Larsen, Preben: Et universitet bliver til. I: Uddannelse. Årg. 6 (1973), s Oldenburg, Peter Ditlev: Glimt. Glimt 340

10 fra nordjysk universitetshistorie gennem 40 år. Aalborg Universitet fylder 25. Aalborg s Supplerende betænkning om ingeniøruddannelserne ved Aalborg Universitetscenter. Kbh s Uddannelsessystemet og AUC; Studenterbevægelsens historie på AUC; Erfaringer fra basisuddannelsen. Aalborg s Udforskning. Perspektiver på forskningen ved Aalborg Universitetscenter Red. Hans Siggaard Jensen og Knud Knudsen. Aalborg s Østeraas, Niels: En pressionsgruppe med succes. Historien om Nordjyllandsudvalget for højere læreanstalter. Aalborg s Sydjysk Universitetscenter (SUC) 7599 Sydjysk Universitetscenter, maj Esbjerg s Universitetet i Vestjylland. Tilblivelse, nutid og fremtid. Esbjerg s Jysk Åbent Universitet (JÅU) 7601 Hald, Birthe: Jysk Åbent Universitet Århus s Just, Flemming: Jysk Åbent Universitet. I: Folk og Forskning. Årg. 13, nr. 3 (1989), s. 7-8 [JÅU har eksisteret i 7 år som et samarbejde mellem universiteterne i Aalborg, Århus og Esbjerg] 7603 Olsen, Anne: Jysk Åbent Universitet og glæden ved at lære. I: DM Magisterbladet. 1984, nr. 2, s [interview med Ole Birklund Andersen og Søren Nipper om JÅU s første år] Red. Poul Aagaard Christiansen. Kbh s. (Skrifter udg. Universitetsbiblioteket, 2. Afdeling, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek; 3) 7605 Møller-Christensen, Vilh.: The futile attempt of the Danish Academia Chirurgorum Regia in 1786 to - after the Viennese pattern - acquire the right to create doctores chirurgiae. I: Wien und die Weltmedizin. Wien s. (Studien zur Geschichte der Universätit Wien; 9); s Danmarks Farmaceutiske Universitet/Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 7606 Danmarks farmaceutiske Højskole Årsfesten Red. Helmer Kofod. Kbh s Danmarks Farmaceutiske Højskole Red. Poul R. Kruse og Helmer Kofod. Kbh s Jensen, Birthe: Højskolens 100-års jubilæum. I: Farmaceuten. Årg. 3, nr. 19 (1991), s Jensen, Ejnar: Danmarks farmaceutiske Højskole og den farmaceutiske Uddannelse. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Overø, Knud: Da højskolen gik i sort. Et 50 års minde. I: Farmaceuten. Årg. 6, nr. 23 (1994), s [Danmarks Farmaceutiske Højskole under besættelsen] Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme 7611 Bærentsen, Kurt: 100 års jubilæum. Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme I: Archiv for pharmaci og chemi. Bd. 80 (1973), s Det Kongelige Kirurgiske Akademi 7604 Academia Chirurgorum Regia. Det kongelige kirurgiske Akademi Tandlægeskoler Tandlægeskolen i København 7612 Christoffersen, Jeanette: De tandlægestuderende. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s

11 7613 Disputatser og licentiatafhandlinger udgået fra Københavns Tandlægehøjskole. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s Jakobsen, Jan: Københavns Tandlægehøjskole gennem 100 år. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s Marvitz, Leif: Hvorledes blev man tandlæge i Danmark inden Tandlægeskolen blev oprettet for 100 år siden. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 8 (1988), s Sewerin, Ib: Tandlægeskolen i København Liv og historie. Kbh s Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere. I: Tandlægebladet. Årg. 92, nr. 9 (1988), s Tandlægeskolen i Århus 7618 Junker-Jakobsen, Preben og Jørgen Theilade: Århus Tandlægehøjskoles videnskabelige produktion I: Tandlægebladet. Årg. 87, nr. 16 (1983), s Storm, Kai: Århus Tandlægehøjskoles tilblivelse. I: Tandlægebladet. Årg. 65 (1961), s Århus Tandlægehøjskole I: Tandlægebladet. Årg. 87, nr. 16 (1983), s Studierejser. Stambøger 7621 Achelis, Thomas Otto: Danske Studerende ved Universitetet i Tübingen. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., bd. 2 ( ), s Achelis, Thomas Otto: Teologisk Studenter fra Hertugdømmet Slesvig i Aarene I: Sønderjyske Årbøger. 1953, s Bagge, Sverre: Nordic Students at Foreign Universities until I: Scandinavian Journal of History. Bd. 9 (1984), s Fietz, Jana: Nordische Studenten an der Universität Greifswald in der Zeit von 1815 bis Stuttgart, s. (Beitrage zur Geschichte der Universität Greifswald; 5) Friis, H.: Danske og holstenske Studenter ved Universitetet i Ingolstadt, Landshut og München I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Friis, H.: Danske og norske studenter i Marburg I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Friis, H.: Danske og norske studenter ved universitetet i Altdorf I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 2 (1960), s Friis, H.: Danske og norske studenter ved universitetet i Frankfurt a. d. O., I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 4 (1962), s Friis, H.: Danske og norske studerende i Braunsberg I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 6 ( ), s Friis, H.: Danske og norske studerende ved universiteterne i Deventer og Duisburg. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 5 (1963), s Friis, H.: Danske studenter i Göttingen I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk. bd. I (1959), s ; 14. rk., bd. 2 (1960), s Friis, H.: Danske studenter i Ingolstadt I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 2 (1960), s Friis, H.: Danske studenter i Wittenberg I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 3 (1961), s Friis, H.: Danske, norske og slesvigholstenske studenter ved universitetet i Leipzig I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 4 (1962), s ; bd. 5 (1963), s Friis-Petersen, H.: Studenterfortegnelser. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 12. rk., bd. 4 (1949), s ; bd. 5 (1950), s Helk, Vello: Danske og norske studerende i Halle et supplement. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s Helk, Vello: Danske og norske studerende ved universitetet i Halle I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1996, nr. 1, s Helk, Vello: Danske og norske studerende ved universitetet i Halle I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s Helk, Vello: Danske og slesvigholstenske studenter i Bourges. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 1990, s

12 7640 Helk, Vello: Danske studenter i Köln, Montpellier og Lauingen. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 106, nr. 1 (1986), s Helk, Vello: Danske, norske og slesvigholstenske navne i gavebogen for den lutherske menighed i Leiden I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2002, s Helk, Vello: Dansk-norske og slesvigholstenske studerende i Oxford. (Supplement ). I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 106, nr. 2 (1986), s Helk, Vello: Dansk-norske studenter i Siena. Med supplement til Th. O. Achelis oversigt over slesvig-holstenske studenter. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 105, nr. 2 (1985), s Helk, Vello: Dansk-norske studierejser Odense bd. [med matrikel over studerende i udlandet] 7645 Helk, Vello: Dansk-norske studierejser. Fra reformationen til enevælden Med en matrikel over studerende i udlandet. Odense s Helk, Vello: Den danske adels dannelsesrejser i Europa I: Riget, Magten og Æren. Den danske adel Red. P. Ingesman og J.V. Jensen. Århus s.; s Helk, Vello: Nationale toner i stambogsindførslerne fra slutningen af 1700-tallet. I: Sønderjysk Månedsskrift. Årg. 54 (1978), s Helk, Vello: På spor efter tabte stambøger. Med Frederik Stouds stambogsindførsler I: Plov og pen. Festskrift til Svend Gissel 4. januar Red. Harald Ilsøe og Bent Jørgensen. Kbh s.; s Helk, Vello: Stambogsskikken i det danske monarki indtil Med en fortegnelse over danske, norske, islandske og slesvig-holstenske stambøger samt udlændinges stambøger med indførsler fra ophold i det danske monarki. Odense s Helk, Vello: Stambogsstudier. Med forskningsoversigt, tilbageblik og ajourføring. I: Fund og Forskning. Bd. 33 (1994), s Helk, Vello: Stambøger fra det 16. århundrede i Det kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 21 (1974), s Helk, Vello: Stambøger fra første halvdel af 1600-tallet i Det kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 22 ( ), s Helk, Vello: Stambøger fra tiden i Det Kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 23 ( ), s Helk, Vello: Stambøger fra tiden i Det kongelige Bibliotek. I: Fund og Forskning. Bd. 24 ( ), s Helk, Vello: Stambøger fra tiden før 1800 i Rigsarkivet. I: Festskrift til Johan Hvidtfeldt - på halvfjerdsårsdagen 12. december Red. Peter Kr. Iversen, Knud Prange, Sigurd Rambusch. Kbh s.; s Helk, Vello: Stambøger. I: Stamtræ og våbenskjold. En udstilling på Det kongelige Bibliotek. Red. Sven Tito Achen m.fl. Kbh s.; s Helk, Vello: Studerende fra Danmark- Norge og Slesvig-Holsten i Genève I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 102, nr. 2 (1982), s Helk, Vello: Studerende fra Danmark- Norge ved Collegium illustre i Tübingen. I: Personalhistorisk Tidsskrift. 2001, s Helk, Vello: Studerende fra det danske monarki ved artistfakultet i Padova (supplement). I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 110, nr. 2 (1990), s Ilsøe, Harald: Danske studerende ved St. Andrews i Skotland med et tillæg om de studerende i Oxford I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk., bd. 4 (1962), s Ilsøe, Harald: Jakob Ulfeldts fuldmagt vedrørende sine børn. I: Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. Årg. 1, nr. 1/2 (1986), s [studie- eller dannelsesrejser i udlandet med adelsmanden Jakob Ulfeldts organisering af sine ni sønners uddannelse som eksempel] 7662 Kaae, Bue: Studenter fra Ribe i Leipzig og Wittenberg i det 16. årh. I: Fra Ribe Amt. 1970, s Rosendal, Erik: Lidt supplement med videre til studenter i Wittenberg og i Leipzig I: Personalhistorisk Tidsskrift. 14. rk. bd. VI ( ), s

13 18.4 Studenterforhold. Studenterforeninger 7664 Andersen, Jørgen M.: Toldboden Århus Havn. Fra toldkammer til studenterhus. Århus s Betænkning vedr. økonomisk støtte til unge under uddannelse. Kbh s. (Betænkning; 506) 7666 De studerendes indkomstforhold Kbh s De studerendes indtjening. En analyse af indkomster for studerende og ikke studerende 1984 til Kbh s De studerendes indtjening. En analyse af indkomster for studerende og ikke studerende 1978 til Kbh s De studerendes økonomiske vilkår. Betænkning I afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte udvalg vedr. de studerendes og videnskabsmændenes økonomiske vilkår. Kbh s. (Betænkning; 275) 7670 Ekman Jørgensen, Thomas og Steven L.B. Jensen: og det der fulgte. Studenteroprørets forudsætninger og konsekvenser. Kbh s En undersøgelse af ungdommens uddannelsesfond s fordeling 1962/63 af støtte til elever under videregående uddannelse. Kbh s., bilag 7672 Eriksen, Ralph Bjørn og Karsten Boye Rasmussen: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Århus udg. Odense , 3 s. (DDA; 0545) [1. udg. i form af datafil] 7673 Eriksen, Ralph Bjørn og Per Nielsen: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense udg. Odense , 37 s. (DDA; 0557) 7674 Eriksen, Ralph Bjørn: De studerende på Odense Universitet En undersøgelse af de studerendes sociale, økonomiske og studiemæssige vilkår. Baggrundsrapport. Odense , 191 s Geiger, Theodor og Torben Agersnap: De danske studenters sociale oprindelse. Kbh , 36 s. (Nordiske studier i sociologi; 2) års studenterjubilæet. Oktober Kbh s Hansen, Erik Jørgen: Studenteroprøret 1968 er der noget at fejre? I: Uddannelseshistorie. 2008, s Husfeldt Pedersen, Simon: En undersøgelse af Studenterskandinavismen med særligt henblik på tiden mellem Første og Anden slesvigske krig. Utrykt speciale, Aalborg Universitet, Haarder, Bertel: Fra galskab til frugtbar dialog. I: Uddannelseshistorie. 2008, s [om 1968] 7680 I Anledning af 25 Aars Jubilæet 1948 for Studenterne af Aargang Red. Niels Friis og Signe Prytz. Kbh s Ilsøe, Grethe: Juridisk eksamen for ustuderede. Kollektiv biografi af 1. kandidatgeneration (eksamensårgangene ). I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 105 (1985), s Jelved, Marianne: Der var brug for 68. Og det er der måske stadig? I: Uddannelseshistorie. 2008, s Jensen, Steven L.B. og Thomas Ekman Jørgensen: Studenteroprøret i Danmark Forudsætninger og konsekvenser. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Jensen, Steven L.B. og Thomas Ekman Jørgensen: Studenteroprøret i Danmark. I: Historisk Tidsskrift. 2001, s Kornerup, Bjørn: En ulykkelig Skolediscipel. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 2. bd. ( ), s Kornerup, Bjørn: Om Kapitlernes Pligt til at underholde Studenter. I: Danske Magazin. 7. rk., bd. 5 (1953), s Lading, Aagot: Hvad bruger kvindelige studenter deres eksamen til? Statistikken fra Rysensteen gymnasium I: Gymnasieskolen. Årg. 33 (1950), s Lykke, Palle: Studenternes hus i Århus. Strejftog i forhistorien. I: Århus-årbog. 1989, s Malmkvist Andersen, Vivi: Danskfagkvindefag? Kvinders studievalg, studieformer og faglighedsopfattelse belyst ved en empirisk undersøgelse af de danskstuderende, årgang Utrykt speciale, Københavns Universitet, Mortensen, Poul og Karsten Boye Rasmussen: Erhvervsarbejde blandt studeren- 344

14 de ved Odense Universitet udg. Odense , 61, 13 s. (DDA; 0296) [1. udg. i form af datafil] 7691 Rasmussen, Birte Ludovica: Herrer vi ere. I: Skalk. 1990, nr. 1, s [studenterforhold i og 1600-tallet] 7692 Rise Hansen, C.: Et Studenterbrev fra I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 2. bd. ( ), s [fra J. Poulsen] 7693 Rise Hansen, C.: Studentervid fra Midten af 1600-Tallet. I: Kirkehistoriske Samlinger. 7. rk., 2. bd. ( ), s Studenterne Ved 25 Aars Jubilæet. Red. Povl Munk-Madsen. Kbh s Studenterne fra 1908 ved 40 Aars Jubilæet. Kortfattet Supplement til Biografierne fra Kbh s Studenterregistrering. Kbh s., bilag. (Betænkning; 741) 7697 Studenterundersøgelsen Kbh s. (Statistiske Meddelelser; 4 rk. 144:4) 7698 Tuxen, Jette Kjærulf og Ole Tuxen: Studenterjubilæumsskrifter som personalhistorisk kilde. I: Personalhistorisk Tidsskrift. Årg. 99 (1979), jubilæumshæfte, s Winther-Jensen, Thyge: Ungdomsoprør, studenteroprør og universitet. Spredte minder fra Institut for teoretisk pædagogik i årene efter I: Uddannelseshistorie. 2008, s Ørbæk Jensen, Anne: Hellig Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. Kbh s. (Studentersang i Norden; 3) Studenterkollegier Borchs Kollegium 7701 Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 300-års jubilæum. Red. Ernst Jonas Bencard m.fl. Kbh s. Elers Kollegium 7702 Christensen, J.C.: Elers Collgiums Alumner Kbh s Elers Kollegium Red. Gunner Lind, Bent Møller og H.D. Schepelern. Kbh s. [udg. i anledning af 300-års jubilæet] Egmont H. Petersens Kollegium 7704 Egmont H. Petersens Kollegium. Med et kort afsnit om Egmont H. Petersens Fond og fondens virksomheder op til Red. Roger Nielsen. Kbh s Eyben, W.E. v., Egil Irgens og Kaj Gottlob: Egmont H. Petersens Kollegium 1954/1964. Kbh s. 4. Maj Kollegierne 7706 Stephensen, Hakon: Et krigsmonument. Ni 4. Maj Kollegier. Kbh s Maj-Kollegiets Mindebog. Kbh s. 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg 7708 Ungdom og frihed. En lærke letted og tusind fulgte. Frederiksberg s. [50-års jubilæet] 4. Maj Kollegiet i Århus Maj Kollegiet i Århus, Århus s. G.A. Hagemanns Kollegium 7710 Jubilæumsskrift. G. A. Hagemanns Kollegium. 80 år. Kbh s Kruse Larsen, Niels Pathuel: 100 års kollegieliv - G.A. Hagemanns Kollegium Kbh s. Grønjordskollegiet 7712 Festskrift. Grønjordskollegiet Red. Charlotte Folkmann s. Haslev, Haandværkerhøjskoleforeningens Kollegium 7713 Keincke, Erwin: HHF-kollegiet Haslev s. Studenterkollegiet Jomsborg 7714 Sveistrup, A.: Studenterkollegiet Jomsborg Et jubilæumsskrift. 17. oktober Kbh s Studenterkollektivet Jomsborg, II del Et festskrift i anledning af 100 års jubilæet. Red. Elisabeth Landbo m.fl. Kbh s. 345

15 Kvinderegensen 7716 Kvinderegensen Kbh s Kvinderegensen gennem 60 år Red. Inge Lise Pedersen og Birgitte Regenberg. Kbh s. Legatet P. Carl Petersens Kollegium 7718 Legatet P. Carl Petersens Kollegium Red. John H.M. Jensen og Gunhild Damsager Frandsen. København s. Marselisborg Studentergård 7719 Lykke, Palle: Marselisborg Studentergård. I: Århus-årbog. 1992, s Nordisk Kollegium 7720 Bogen om Nordisk Kollegium En essaysamling om hverdag og fest gennem de første 50 år af Nordisk Kollegiums historie. Red. Lone Erritzøe og Jonas Gramkow. Kbh s Nielsen, Niels: Nordisk Kollegium. Oprettelse og igangsættelse I: Nordiske studier. Festskrift til Chr. Westergård-Nielsen på 65-årsdagen den 24. november Red. Johs. Brøndum-Nielsen, Peter Skautrup og Allan Karker. Kbh s.; s Regensen 7722 Damgaard Petersen, Ib: Minifestskrift til Regensforeningen Gamle s 165 års dag. Kbh s Hvidberg-Hansen, O.: Fra stald til studenterbolig. Træk af Regensens bygningshistorie. I: Regensianersamfundets medlemsblad. Årg. 69 (1976), s Hvidberg-Hansen, O.: Regensens indre selvstyre. Et tilbageblik i anledning af klokkerinstitutionens hundredaars jubilæum Kbh s. (Regensen 7. Serie I) 7725 Lundgren, Sven Gunnar: Kvinder på Regensen. Et tilbageblik. Kbh s Tønsberg, Jeppe: Regensens arkiv - og regensianernes. I: Fortid og Nutid. Bd. 28 (1979), s Kollegiet Solbakken 7727 Helstrup, Leif: Solbakken gennem 50 år. Kbh s. Studentergaarden 7728 Gaardbroderen. Studentergaarden Særtryk i anledning af Studentergaardens 50 års jubilæum. Red. Niels Ulrik Hartmann. Kbh s. Universitetskollegierne i Århus 7729 Universitetskollegierne i Århus Århus s. Valkendorfs Kollegium 7730 Ilsøe, Harald og Erik Riis: Fortegnelse over Valkendorfs Kollegiums alumner siden kollegiets 300 års jubilæum i Kbh s Valkendorfs Kollegium Red. Karen Marie Breindahl og Thomas Frank Møller. Kbh s. [udg. i anledning af 400-års jubilæet] Studenterforeninger Kristeligt Studenter Settlement 7732 Jørgensen, Anja: Kristeligt Studenter Settlement fra oplysningsideal til projektvirksomhed. I: Peter Bundesen, Lars Skov Henriksen og Anja Jørgensen: Filantropi, selvhjælp og interesseorganisering. Frivillige organisationer i dansk socialpolitik erne. Odense s.; s Kristeligt Studenter Settlement. Festskrift Red. Henning Nielsen, Henny Rasmussen, Karen Skydsgaard. Kbh s. [oprettet 1911] 7734 Posborg, Rikke: Settlements og socialt arbejde. Et stykke levende socialhistorie. I: Social kritik. Årg. 13, nr. 73 (2001), s Moderate Studerende 7735 Om et håb eller to der blev brudt. Festskrift til Moderate Studenter Kbh s. Studenterforeningen 7736 Dumreicher, Carl: Studenterforeningens seks hjem. Kbh s. 346

16 7737 Kobbernagel, Jan: Studenterforeningens historie Kbh bd Koch-Olsen, Ib og Svend Erik Stybe: Studenter gennem 150 år. Træk af Studenterforeningens historie Kbh s Studenterforeningens 175 års jubilæumsskrift. Beretninger fra årene Red. Rasmus Larsen, Michael Grøndal Hansen og Poul Nuka Jensen. Kbh s Studenterforeningens konservative Red. Hans Paaschburg og Svend Drachmann. Kbh s. Studenterkredsen 7741 Omkredsen. Studenterkredsen i Århus Red. Søren Jensen. Århus s Studenterkredsen Et jubilæumsskrift. Red. Anne Bønløkke Braad, Henrik Brandt-Pedersen og Michael Riis. Kbh s Studenterkredsen. Århus- København. Jubilæums-nummer, 35. årg. Marts 1967, Nr Kbh s. [ ] for foreningens stiftelse. I: Sønderjysk Månedsskrift. 1995, s Priemé, Hans: Sønderjysk Studenterforening (S.St.). I: Uddannelseshistorie. 1996, s Studenterkorpset 7750 Hatting, Jørgen: For kongen og staden. Studenterkorpset Kbh s. Studenter-Sangforeningen 7751 Studenter-Sangforeningen Ved 125 års jubilæet. Red. Jørgen Buch. Kbh s Uglen og Lyren. Studenter- Sangforeningen Red. Jørgen Buch. Kbh s. Studerende kemikere 7753 S.K. 40 år s. Dansk Studiefond 7754 Dansk Studiefond Kbh s. Studentersamfundet 7744 Hansen, Michael Bjørn: Studenterradikalisme gennem 100 år. I: DJØF-bladet. 1982, nr. 14, s Studenterrådet ved Københavns Universitet 7745 Gottschau, Jakob: Rebeller og medløbere - tolv kapitler af studenternes historie. Kbh s. [udg. i anledning af 75 års jubilæet] 7746 Sørensen, N.P.: Studenterråd og studenter Studenterrådet ved Københavns Universitet. Kbh s. Studenterrådet ved Aarhus Universitet 7747 Kock Sørensen, Bjørn og Mikkel Balskilde Hansen: Studenterrådet Jubilæumsskrift i anledning af Studenterrådets 75-års jubilæum. Århus s. Sønderjysk Studenterforening (S.ST.) 7748 Kjær, Poul: Sønderjysk Studenterforening (S.ST.). Til minde om hundredåret 347

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

Ole Borch mellem naturlig magi og moderne naturvidenskab

Ole Borch mellem naturlig magi og moderne naturvidenskab Ole Borch mellem naturlig magi og moderne naturvidenskab AF MORTEN FINK-JENSEN Den såkaldte naturvidenskabelige revolution, oprindelsen til vores naturvidenskabelige verdensbillede, lægges traditionelt

Læs mere

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen RUC i 25 år Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen Roskilde Universitetsforlag RUC i 25 år 1. udgave 1997 Roskilde

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014

Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 Nyhedsbrev nr. 25, juli 2014 s. 2 3a Dinan Arunthavanathan Michael Breinholt Christensen Rikke Skovdal Hermansen Anton Holbæk Jakob Holm Mai Ørom Jakobsgaard Andreas Holst

Læs mere

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Undervisningsministeriet 1848-1998 Indholdsfortegnelse Side: Forord... 3 Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Et statistisk øjebliksbillede af det danske uddannelsessystem

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE

Oversigter. Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY LARS B. STRUWE Oversigter Soldater er også mennesker OM FORSKNINGEN I DANSK 1700-TALS MILITÆRHISTORIE OG NEW MILITARY HISTORY AF LARS B. STRUWE Udskrivningen af karle til den forhadte landmilits og stavnsbåndet har i

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

danske studier Udgivet af Iver Kjær og Flemming Lundgreen-Nielsen under medvirken af Merete K. Jørgensen C. A. Reitzels Forlag København

danske studier Udgivet af Iver Kjær og Flemming Lundgreen-Nielsen under medvirken af Merete K. Jørgensen C. A. Reitzels Forlag København danske studier 1986 Udgivet af Iver Kjær og Flemming Lundgreen-Nielsen under medvirken af Merete K. Jørgensen C. A. Reitzels Forlag København Danske Studier 1986, 81. bind, syvende række 9. bind Universitets-Jubilæets

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

FORVRØVLET. magisterbladet. Akademikere giver en halv. skriger på akademisk arbejdskraft. Festivalfeber

FORVRØVLET. magisterbladet. Akademikere giver en halv. skriger på akademisk arbejdskraft. Festivalfeber magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 10 30. AUGUST 2013 FORVRØVLET Læs side 10-11 og 26-29 Trivselsundersøgelse blandt 26.700 ansatte i Københavns Kommune er ubrugelig, siger eksperter Festivalfeber

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2012/2013 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Fra forsvarsven til scavenianer

Fra forsvarsven til scavenianer CARL ROOS (1884-1962), PROFESSOR I TYSK AF PER ØHRGAARD»Endnu ét: De misforstaar min Stilling, naar De kalder mig»en Forkæmper for tysk Kultur i Danmark«. Jeg er Forkæmper for dansk Kultur i Danmark. Dansk

Læs mere

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub Liste oprettet: 30-04-2013 16:44:23 Identifier Titel Forfattere Forlag FilType 9788771182149 Lynspeciale Mette Bjørn Bogforlaget Frydenlund epub A/S 9788778878939 Den inkluderende skole Rasmus Alenkær

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT

FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION PÅ UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD PÅ FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT FÅ NY VIDEN OG INSIRATION Å UNIVERSITETET FOR ALLE TILMELD DIG 1 HOLD Å FOLKEUNIVERSITETET MED 75% RABAT MEDARBEJDERTILBUD FORÅR 2015 REGION MIDTJYLLAND KÆRE MEDARBEJDERE I REGION MIDTJYLLAND Region Midtjylland

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere