VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11"

Transkript

1 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11

2 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med bl.a. en række bygninger til naturvidenskabelige institutter opført i perioden , samt nyere funktioner opført inden for de seneste år. Området afgrænses af stærkt de trafikerede veje Tagensvej, Jagtvej og Nørre Allé. e Vermundsgade Sigurdsgade rkallé Periode Moderne tid: Det 20. århundredes tro på fremtiden betød, at troen på naturvidenskaben blev førende. Med industrialismen var byen vokset og havde sprængt sine rammer og i forlængelse af den oprindelige campus i indre by, blev et nyt naturvidenskabeligt fakultet opført. Rådmandsgade Tagensvej Jagtvej Nørre Allé Fælledparken Rigshospitalet 2 Oversigtskortet viser de 12 kulturmiljøer i Kommuneplan 2011 i afsnittet "København som hovedstad". For hver af de markerede flader er der udarbejdet en baggrundsrapport. Denne rapport omhandler 1.11 Nørre Campus.

3 Begrundelse Nørre Campus skal ses i forlængelse af det oprindelige campusmiljø i middelalderbyen. Kulturmiljøet fortæller om udviklingen af et nyere campusområde, hvis planlægning og arkitektur er inspireret af den funktionalistiske tradition. Området udgør en helhed med egen identitet, som selvom bebyggelsen både er høj og kompakt, alligevel har en grøn og parkagtigt karakter. Området rummer en række repræsentative, tidstypiske, bevaringsværdige bygninger. Kulturmiljøets bevaringsværdier Områdets struktur, der bindes sammen af universitetsparken med dens park- og haverum, som både i de store træk og i detaljerne er gennemtænkte. De markante bygninger er Den tidligere Tandlægehøjskolen, Farmaceutisk Højskole, Anatomisk Institut, Egmont H Petersens Kollegium, Zoologisk Centralinstitut, Universitetsbiblioteket, H. C. Ørsted Instituttet. Universitetsparkens grønne karakter danner sammen med allétræerne mod Nørre Allé et fint samspil med Fælledparken. Universitetsparkens grønne oaser benyttes flittigt Afgrænsning af kulturmiljøet Bærende bevaringsværdier Værdifulde bebyggelsesflader Værdifulde landskabsflader 3

4 Kulturhistorie Baggrund I forlængelse af det oprindelige campusmiljø i middelalderen udviklede Københavns Universitet et nyere campusområde efter amerikansk forbillede, således at boliger og undervisning udgjorde et samlet miljø. I anglikansk tradition fik institutter også navn efter enkeltpersoner. Det Naturvidenskabelige Fakultets forskning og undervisning spænder bredt: Fra klassiske fag som biologi, kemi, fysik, geografi, geologi, idræt, og matematik til moderne, specialiserede fag som datalogi, molekylær biomedicin, nanoteknologi, science og naturfagsdidaktik. Fagene indgår i en lang række uddannelser, som tilbydes på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Enkelte bygninger og enkelt elementer H. C. Ørsted Institut H. C. Ørsted Instituttet blev opført Instituttet rummer fag som matematik, kemi og fysik. H. C. Ørsted ( ) var fysiker og kemiker. Han udgav naturfilosofiske afhandlinger m.m. og stiftede Selskabet for Naturlærens Udbredelse i 1824 og Den Polytekniske Læreanstalt i Endvidere var han stifter af forløberne til Meteorologisk Institut og Patentdirektoratet. Han tilskrives i almindelighed opdagelsen af elek- H.C. Ørsted Institut set fra Nørre Alle 4 Egmont Kollegiet set fra Jagtvej tromagnetismen i Han konstruerede et piezometer og opdagede grundstoffet aluminium. Han var også interesseret i sprog og skabte flere nye danske ord, bl.a. ilt og brint. Egmont Kollegiet Egmont Kollegiet blev bygget i perioden fra 1953 til 1957, og dets etablering baserer sig på en donation fra Egmont

5 BRICK bygningen Universitetsparken med H.C. Ørsted Institut i baggrunden 5

6 H. Petersens Fond. Egmont Fonden var involveret i kollegiets drift indtil 1974, hvor man oprettede den selvejende institution Egmont H. Petersens Kollegium uafhængig af Egmont Fonden. Siden da har driften og vedligeholdelsen af kollegiet været baseret på lejeindtægterne fra kollegianerne, en benzinstation samt en vuggestue på 9. etage. Oprettelsen af den selvejende institution Egmont H. Petersens Kollegium skete i sammenhæng med, at kollegiet ophørte med den hoteldrift, som sikrede en del af kollegiets økonomi. Ud over at være et hjem for de knap 500 kollegianere var Egmont Kollegiet nemlig fra starten dimensioneret, så det kunne fungere som hotel i sommermånederne. Denne funktion havde kollegiet helt frem til sommeren Arkitektur Hovedtræk og bebyggelsesmønster Universitetsparken rummer en række bygninger til universitetets naturvidenskabelige institutter. Området, der er omgivet af stærkt trafikerede veje, opdeles i en nordlig og sydlig del af den øst-vest gående vej Universitetsparken. Universitetsbiblioteket 6 Datalogisk Institut

7 Området er planlagt af Kgl. bygningsinspektør Kaj Gottlob ud fra hovedidéen om at placere bygninger langs de omgivende veje, således at et bredt, grønt bælte kunne friholdes i områdets midte. Bebyggelsen mod Nørre Allé virker på den nordlige strækning meget kompakt, hvorimod den sydlige strækning har en mere åben og grøn karakter. Bygningerne, der orienterer sig mod vejen Universitetsparken skaber et smukt parkagtigt vejforløb, der forstærkes af vejens krumning. Universitetsparken er et fint eksempel på en større bebyggelse, hvis planlægning og arkitektur er inspireret af den funktionalistiske tradition. Selvom området rummer både høj og kompakt bebyggelse og har en høj bebyggelsestæthed er det lykkedes at skabe et grønt og venligt miljø. Delområder og elementer i bebyggelsen De første bygninger Universitetsparken blev udbygget i perioden Kaj Gottlob er arkitekt på de første bygninger; den tidligere Tandlægehøjskole, Farmaceutisk Højskole og Anatomisk Institut. På grund af et ensartet materialevalg Indgang til svømmehal bygningerne er opført i jernbeton og beklædt med Faxekalksten er bebyggelsen meget homogen. Kaj Gottlob er også arkitekt på de senere opførte Egmont H. Petersens Kollegium og Zoologisk Centralinstitut. Universitetsbiblioteket og H.C. Ørsted Instituttet Universitetsbiblioteket er opført i 1938 med Kristian Varming som arkitekt og er beliggende i områdets sydlige del på hjørnet af Nørre Allé og Tagensvej. Biblioteket rummer et markant bogtårn, der er beklædt med Faxe- Datalogisk Institut 7

8 kalksten, samt en nyere, geometrisk stram tilbygning af Eva og Niels Koppel. Bygningens skrå og tilbagetrukne placering danner en fin afslutning af Tagensvejs gadebillede set fra sydøst. Mod Nørre Allé markerer H.C. Ørsted Instituttet sig med tre 6-etagers laboratoriebygninger bundet sammen af en lav vandrehal. Bygningerne er opført med Eva og Niels Koppel som arkitekter. Haverum Som eksempler på haverum fremhæves parkeringspladsen ved August Krogh Instituttet i den sydvestlige del mod Jagtvej og den lille beplantede plads mellem Farmaceutisk Højskole og den tidligere Tandlægehøjskole i den nordlige del. Universitetsparkens grønne karakter mod Nørre Allé danner sammen med alléens træer et fint samspil med Fælledparken. Nye bygninger I 2009 blev Green Lighthouse opført som et eksempelprojekt på et byggeri, der fremviser en metode til en CO 2 neutralitet i fremtidens byggeri. KU's nye, bæredygtige hus, Green Lighthouse, blev indviet den 20. oktober Huset skal vise vejen til CO 2 -reduktioner i fremtidens byggeri. 8 Danmarks Farmaceutiske Højskole til venstre, Zoologisk Museum til højre og vejen Universitetsparken

9 Den centralt placerede bygning fungerer som midtpunkt for livet på Nørre Campus. Bygningen er fritliggende, og der er direkte adgang til den fra flere sider i parken. Med sin runde form og grønne beklædning fungerer Green Lighthouse som et stærkt visuelt vartegn for campus. Sårbarhed For massiv fortætning af området kan ødelægge områdets grønne struktur og de grønne forløb og kig ned gennem området. Udviklingsmuligheder Området har et stort udviklingspotentiale i retning af et mere nutidigt studie- og arbejdsmiljø. Nye bygninger, der føjer sig ind i perlerækken af bygninger fra forskellige tidsperioder. Bevarelse af de grønne træk men med 'offentlige' stier gennem området, sportsfaciliteter mv. kan, hvis det udføres med respekt for det oprindelige anlæg, medvirke til at udvikle Universitetsparken/Nørre Campus til et moderne campusområde, som samtidig fortæller om rødder og traditioner. Der et nyt laboratorium og undervisningsbyggeri, Niels Bohs Science Park, under opførelse. Byggeriet opføres på begge sider af Jagtvej. Nuværende sikring Del af området er omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser både med hensyn til enkeltbygninger og bebyggelsesstruktur. En mindre del af området syd for August Krogh Instituttet er jf. oven for under udvikling som del af en ny sciencepark, der strækker sig på begge sider af Jagtvej. Lignende eksempler Københavns Universitet Amager. Kilder Bydelsatlas Østerbro København

10 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postbox København V Telefon

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Håndværkerbyen i Valby 3.7 3.7 HÅNDVÆRKERBYEN I VALBY Stedet Kulturmiljøet omfatter Håndværkerbyens bebyggelser og arealer på begge sider af

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

København som havneby 2.2

København som havneby 2.2 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Nyhavn 2.2 2.2 nyhavn Stedet Kulturmiljøet omfatter Nyhavns nordlige og sydlige gader med kajkanten og bolværket samt belægningerne, husrækkerne

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 14: Et udsnit af Kokkedal Kortlægning af kulturmiljøer 2014 14: Et udsnit af Kokkedal Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie

Læs mere