Kilder til Krønikens tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilder til Krønikens tid"

Transkript

1 Kilder til Krønikens tid Foredrag Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by. Fra en økonomi baseret på landbrug med lavt uddannelsesniveau til en økonomi baseret i første omgang på industri og som vi nu ved senere på information og service. I 1950 erne var det udbygningen af industrien og dermed de tekniske fag, som stod i centrum for den bevidste og planlagte udvikling. Det fik også betydning for de højere uddannelser. I løbet af 1950 erne skete der ganske vist ikke de store ændringer i studentertal eller fagenes udformning. Allegevel blev meget forandret i løbet af de 10 år. Det vil jeg illustrere med to billeder. (Billede af demonstrationen) Det første billede er taget på Christiansborg Slotsplads 2.februar1951. Her var der samlet ca studerende, professorer og andre lærere og rektorer fra Danmarks to universiteter og fra de andre højere læreanstalter som Landbohøjskolen, Danmarks tekniske Højskole og Tandlægeskolen. 1

2 deltagere det var overraskende mange i betragtning af at f.eks. Københavns Universitet på det tidspunkt kun havde godt 5000 studerende Studenter, professorer og rektorer mødtes her med et fælles ønske om bedre forhold for de højere uddannelser. Studenterne trængte til bedre studiefinansiering de gamle legater rakte ikke så langt, og forældrene havde heller ikke samme muligheder som tidligere for at understøtte de unge under uddannelse. Forskerne kunne ikke længere få tilstrækkelig støtte fra Carlsbergfondet, men ønskede bedre støtte fra staten. Der var altså bogstaveligt talt fælles fodslag mellem studerende og professorer i I ugerne før demonstrationen havde spørgsmålet flere gange været taget op i radioen, i en radiomotage af Viggo Clausen, i foredrag af Niels Bohr og i en diskussion mellem studenterrådet og rektor for Københavns Universitet, som for åben mikrofon havde lovet at gå i spidsen for demonstationen. Politikerne var som forventet positive overfor forslaget, om end det ikke medførte konkrete løfter den samme dag. Demonstrationen er et ekspempel på, at det lykkedes at bruge pressen til at skabe opmærksomhed om disse gruppers problemer. Arkivalier om demonstrationen findes bl.a. i Danske Studerendes Fællesråds arkiv. 2

3 1952: Penge til videnskab og studerende Statens Almindelige Videnskabsfond Hvidberg går udenom Videnskabskommissionen Ungdommens Uddannelsesfond meget mindre end Ungdomskommissionen havde foreslået Forbilledet for Statens Almindelige Videnskabsfond var Carlsbergfondet, forskerne ville gerne have mere af det samme. Det var undervisningsministeren, den konservative teologi-professor Hvidberg med på. Han ville helst undgå statslig kontrol af midlerne, men Socialdemokratiet pressede på, og der blev indført en vis politisk kontrol med fordelingen af midlerne. Videnskabsfonden blev oprettet uden om videnskabskommissionen, som arbejdede fra 1946 til Det var altså så som så med universiteternes direkte indflydelse på den nye ordning, selv om Hvidberg tog flere universitetsfolk med på råd i udformningen af den nye fond. Ungdommens Uddannelsesfond var et forslag fra Ungdomskommissionen. Legatværdien var stærkt formindsket gennem det 20. århundrede og man ønskede også en bredere social adgang til uddannelserne, en demokratisering. Selv om fonden blev forøget flere gange gennem 1950 erne, var den stadig beskeden. 3

4 : Videnskabskommissionen Universitetsfolk, politikere og embedsmænd. En skuffelse for universiteterne Videnskabskommissionen: - med repræsentanter fra næsten alle højere læreanstalter samt alle politiske partier (ikke Jørgen Jørgensen, men Christiansen) og embedsmænd fra Undervisningsministeriet og Finansministeriet - lavede tre betænkninger, men blev som sagt overhalet indenom i det vigtige spørgsmål om Videnskabsfonden. - man diskuterede også forskerrekruttering, men det tog lang tid at få blot nogle af forslagene gennemført - Skuffelse for universitetsfolkene, der havde forhåbninger om at få ændret meget, vilje til at diskutere til bunds Eget arkiv med materiale og referater 4

5 : Undervisningsmin. byggeudvalg Universitetsfolk og embedsmænd Det økonomiske sekretariat tilretter beregningerne Videnskabskommissionen blev nedlagt i 1955 og universiteterne var kun sparsomt repræsenteret i de store kommissioner som arbejdede med uddannelsesspørgmsål i 1950 erne: Arbejdsmarkedskommissionen og Teknikerkommissionen. Da der i 1957 blev åbnet for universitetsbyggeri blev der under Undervisningsministeriet nedsat et byggeudvalg, bestående af universitetsfolk og embedsmænd. Det blev i realiteten til et redaktionsudvalg, som behandlede de planer, der via universiteterne blev indsendt af de enkelte professorer. Planerne byggede ikke på prognoser om fremtidige behov, men på de fagligt funderede ønsker på de enkelte fagområder. I København var der enighed om at de humanistiske fag skulle forblive i centrum, mens Nørre Fælled skulle udbygges til matematiske og naturvidenskabelige fag: Zoologisk Museum og HC Ørsted-instituttet Det skulle imidlertid vise sig at være så som så med universiteternes indflydelse på planerne. Regeringen bad Det økonomiske Sekretariat om at opstille andre planer for universitetsbyggeriet, planer som helt kort betød mere til de matematisk-naturvidenskabelige fag og mindre til Århus. 5

6 Byggeudvalget var reelt kørt ud på et sidespor. Det Økonomiske Sekretariat fandt dog opgaven meget vanskelig, og opgav at ændre grundlaget for planerne, ønskerne fra professorerne. I universitetsudbygningen i slutningen af 1950 erne blev der ikke taget højde for kommende studenterekspansion. Eget arkiv med materiale og referater 6

7 Antal studerende DTH Københavns Universitet Århus Universitet Antallet af studerende var nogenlunde uforandret i første del af 1950 erne. I slutningen af 1950 erne begyndte stigningen i studentertallet, og i første del af 1960 erne tog stigningen for alvor fart. Det var ikke en udvikling, som universiteterne hilste velkommen. Københavns Universitet mente at smertegrænsen lå på max studerende, Århus Universitet mente at kunne rumme ca studerende. Begge grænser var overskredet allerede i 1965, men stigningen fortsatte også derefter. Universiteterne ønskede at fastholde, hvad der blev anset for gode studiemiljøer, derfor ønskede man ikke for mange studerende. Politikerne ønskede derimod flere med akademisk uddannelse og en demokratisering af uddannelserne. Afstanden mellem universiteter og politikere blev større og større. Også inde på universiteterne var enigheden fra begyndelsen af årtiet ved at høre op. 7

8 (Illustration fra Studenterbladet 1958) Her er så det andet billede jeg vil vise jer. Det er fra Studenterbladet 1958, hvor der var en længere artikelserie om de nye akademikere. En ny opfattelse af de studerende Slåbrok-student blev uddannet til at indtage aandskæmpens plads. Ny-akademikere: studiet er udelukkende en professionel træning til et praktisk erhverv Denne diskussion af to forskellige studentertyper fik også et politisk udtryk, nemlig i studietidsudvalget. 8

9 1958: Studietidsudvalget Generelt krav om nedsættelse af studietiden, bl.a. fra Knud Thestrup Thorkil Kristensen foreslår bacheloruddannelser 1965: Opløser sig selv uden at have skrevet betænkning Studeitidsudvalget var - som I ser - politisk begrundet. Både studerende og politikere ønskede studietiden nedsat, de lange studietider blev anset for at være for dyre, både samfunds- og privatøkonomisk Bacheloruddannelser: afvises af alle universitetsfolk, begrundes med oprettelsen af DIA, Danmarks Ingeniørakademi Denne problematik blev taget meget alvorligt i slutningen af 1950 erne, stort emne i den offentlige debat Holder kun få møder, opløser sig selv i 1965, overgiver emnet til Planlægningsrådet Arkiv i Københavns Universitets journalsager 9

10 : Studenternes kritik af studieforholdene Vanskelig studiestart, spildte år For stort (og forældet?) pensum For store eksamener Dårlig undervisning Nedsættelse af studietidsudvalget gav anledning til en stor offentlig debat, der var ikke mange forsvarere for lange studietider, men kritikken fra de borgerlige politikere var ikke helt den samme som kritikken fra de studerende. Den nye studentertype ønskede ændringer, men fandt endnu ikke alliancepartnere. Som bekendt kom styrelsesloven først i I slutningen af 1950 erne klagede de studerende over studieforholdene: Vanskelig studiestart: Svært at blive universitetsstuderende. Politikerne: mere kursuspræget undervisning Studerende: bedre studevejledning, socialrådgiver osv.. Pensum: Hastig videnskabelig udvikling, stadigt nye stof føjes til, men intet tages ud 1. Del og 2. Del: Meget eksamenslæsning, men man håber at få eksamensfri perioder ved at koncentrere eksamener Dårlig undervisning: ukoordineret, uannoncerede aflysninger, mangler kontakt mellem studenter og professorer 10

11 Uenighed mellem studenter og professorer De frie studier Effektive studier som giver et levebrød Frie studier eller effektive studier, en diskussion som stadig pågår Frie studier: studiefrihed, lærefrihed, forskningsfrihed Studenternes ret (og pligt) til at læse frit, udenfor pensum, gå til alle slags forelæsninger, vegetere, deltage i frie diskussioner et idealbillede Nogle professorer mener, at studenternes kritik ikke vedrører offentligheden Effektive studier: kort sagt: så ønskede de studerende bedre studieforhold, nærmere kontakt med professorerne, overskuelige studieforløb og et pensum de fandt relevant. Det blev med et af tidens plus-ord til et krav om effektive studier og presset af den dårlige studieøkonomi også til et krav om at studierne faktisk kunne bruges til at skaffe folk et arbejde på længere sigt. 11

12 Status 1960 Ny studentertype Professorerne har hverken allierede eller deciderede fjender Frie studier eller effektive studier? I 1960 er status altså at en ny studentertype er dukket op, studenter som stiller krav om forandring på universiteterne, både hvad angår form og indhold. Overfor dem står professorerne, der forsvarer det universitet, som hverken studenter eller politikere rigtigt er begejstrede for. På dette tidspunkt står professorerne ret alene, kritikken mod dem er spredt og de har stadig magten på universitetet. Ingen har universiteternes ekspansion som emne. Den inspiration, der kunne ligge i kritikken, bliver ikke brugt til noget. Man lader sig heller ikke inspirere af de svenske forhold, hvor universitetspolitikken netop foregriber 1960 ernes voldsomme eksplosion i studentertallet. 1950'ernes universitetspolitik foregreb ikke udviklingen på universiteterne i 1960'erne. 12

13 Else Hansen Seniorforsker Rigsarkivet 13

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie

Læs mere

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen

TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK. Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen TO STORE KOMMUNALE REFORMER, - I DANMARK Kan der læres noget? Fhv. forskningsleder Palle Mikkelsen Inden for en periode på mindre end fyrre år har man i Danmark gennemført to omfattende reformer af den

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen RUC i 25 år Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen Roskilde Universitetsforlag RUC i 25 år 1. udgave 1997 Roskilde

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

Hvad skal vi gøre først?

Hvad skal vi gøre først? Hvad skal vi gøre først? Tidl. direktør for Institut for Miljøvurdering, lektor ved Aarhus Universitet Hver dag foretages der globale politiske prioriteringer. Vi vælger at støtte nogle gode forslag, mens

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Undervisningsministeriet 1848-1998 Indholdsfortegnelse Side: Forord... 3 Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Et statistisk øjebliksbillede af det danske uddannelsessystem

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter

Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Kronik Hvad fik vi ud af dialogen? 10 år med Islamisk-Kristent Studiecenter Safet Bektovic, PhD i filosofi, medarbejder og tidligere næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) og dr.theol. Lissi

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere