Hospitals- og laboratoriebyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitals- og laboratoriebyggeri"

Transkript

1 UDVALGTE REFERENCER Hospitals- og laboratoriebyggeri EKJ har i de seneste år løst en lang række af opgaver inden for hospitals- og laboratoriebyggeri og farmaceutisk industri. EKJ's omsætning inden for dette område har været stigende gennem disse år. Opgavetyperne spænder fra bygherrerådgivning til projektering og gennemførelse af såvel ombygningsarbejder som nybygning Gentofte Hospital Gennemgribende renovering af patientbygningerne. Målet er at skabe et moderne og fremtidssikret hospital i gamle arkitektoniske rammer. Renoveringen er faseopdelt så det tilpasses hospitalsplanens overordnende tidsplan. Faseopdelingen vil sikre, at patienter og pårørende berøres mindst muligt af byggeriet. EKJ er indgået i et team som totalrådgiver. Opgaven omfatter alle faser, og omfatter samtlige fagdiscipliner. Projekteringsledelse, byggeledelse, projektering af konstruktioner, el og vvs samt udbud af de forskellige entrepriser. Bygherre: Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Alle faser ca. 1,4 mia. kr. Fase 1 ca. 200 mio. kr. 2007/08 Nyt Proteincenter EKJ har projekteringsledelsen i f.m. etablering af nyt proteincenter, herunder etablering af ca m² GMOlaboratorier. Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43, 1260 København K Samlet budget: ca mill. kr. Campus Plan Som et led i Campusplanen, ombygges eller nyetableres ca m² GMO-klasse 1 laboratorier. Samlet budget: ca mill. kr. Statens Serum Institut Statens Serum Institut BCG-Vaccinefabrik Opbygning af ny fabrik i eksisterende bygning, omfang ca. 800 m². Etablering af facilitet til produktion af BCG-kultur og bulk med tilhørende sanitering-, tappe-, frysetørrer- og pakke-kapacitet i renrum klasse A-D under hensyn til EU-GMP regler. Etablering af WFI, rendamp, steril trykluft og nitrogendistributionssystemer med tilhørende styringssystemer, FMS og SCADA. Etablering af ventilations-systemer, UDF-enheder med tilhørende sluser og styrings-systemer, FMS og SCADA. EKJ har som totalrådgiver med PLH arkitekter som underrådgiver forestået samtlige rådgivningsydelser, herunder projekterings- og projektledelse, byggeledelse og tilsyn. Rådgivning omkring arkitekt-arbejder, konstruktioner, el, automatik, VVS, kvalificering og Clean Utility. Alle systemer med direkte impact på produkt er kvalificeret i henhold til EU-GMP regler. Der er udført i alt 9 URS'er med tilhørende DQ, IQ og OQ. Tekniske udfordringer Renrumsteknologi, WFI-vand, automatik, disponering i eksisterende råhus, kvalificering af vaccinefabrik. Bygherre: Statens Serum Institut Samlet budget: ca. 45 mill. kr. side 1 af 6

2 2006 H/S Rigshospitalet, Finsen Centret, Udvidelse af Stråleterapien Udvidelsen omfatter en ny underjordisk bygning i 2 etager, der sammenbygges med det eksisterende Finsen Center, og omfatter etablering af 4 nye acceleratorrum med tilhørende birumsfaciliteter, MR-skanner og PET/CT-skanner ligeledes med tilhørende birumsfaciliteter, samt kontor- og møderumsfaciliteter m.v. samt uudnyttet råhusareal for fremtidig udvidelse. Samlet bruttoareal udgør ca m². EKJ forestår samtlige arbejder i forbindelse med forundersøgelser af byggegrund, myndighedskontakt i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning, ledningsomlægninger, etablering af byggegrube, miljøforhold samt projektering af og tilsyn med alle konstruktions- og kloakarbejder. Bygherre: H/S Rigshospitalet Rigshospitalets Servicecenter - Byg & Anlæg Blegdamsvej 9, 2100 København Ø ca. 130 mill.kr. Rigshospitalet Storstrømmens Sygehus Næstved Ny Strålebehandlingsbygning Bygningen rummer tre strålekanoner og en CT-skanner med tilhørende birumsfaciliteter. Arealet er ca m² fordelt med m² og m² i hhv. stueplan og på 1. sal. Via en gangbro skabes der forbindelse til det eksisterende byggeri. Bygningen er dels karakteriseret ved, at den indeholder komplicerede installationer og dels ved at rummene med strålekanonerne udføres med tykke og tunge vægge a.h.t. beskyttelse mod stråler. EKJ projekterer installationsarbejderne i samarbejde med Balslev, rådgivende ingeniører samt alle konstruktionsarbejder, terrænarbejder og ledninger i jord. Bygherre: Storstrøms Amt Parkvej 37, 4800 Nykøbing F ca. 50 mill. kr. Amtssygehuset i Herlev Oprettelse af amtsligt Institut for Medicinsk Uddannelse på Amtssygehuset i Herlev. Instituttet vil få til huse på 25. og 26. etage på Amtssygehuset i Herlev og skal fungere som et forskningsbaseret uddannelsesog udviklingscenter, der skal planlægge og afvikle postgraduate uddannelser af læger og udvalgte mellemlange videregående sundhedsuddannelser. EKJ forestår projekteringen af samtlige ingeniørarbejder, herunder installationer i forbindelse med etablering af simulationsrum for hjertestop, anæstesi/medicin og kirurgi hertil kommer operatørrum og rum til traume-team og færdighedstræning. Bygherre: Københavns Amt Stationsparken 27, 2600 Glostrup ca. 35 mill. kr. Storstrømmens Sygehus Næstved Amtssygehuset i Herlev side 2 af 6

3 2004/05 Opgradering til bioteknologi Etablering af nye autoklaver og ny fuldautomatiseret burvaskefunktion med robothåndtering af affald og strøelse.. ca mill. kr. Renovering af CORE-faciliteter Renovering af CORE-faciliteter med installering af LAF-bænke, IVC-reoler og skiftestationer. ca. 5.0 mill. kr. Indretning af Gen-klasse 2 laboratorium Indretning af Gen-klasse 2 laboratorium med installation af LAF-bænk og trykovervågning på rummet. ca. 0.4 mill. kr. 2003/04 Indretning af laboratorium for PET-scannere, billedlaboratorium og isotoppræparering. Laboratorierne er klasse C og B laboratorier. I området etableres stinkskab og LAFbænk til klasse B. ca. 3.5 mill. kr.2003 Nyindretning af 2 skylle-/pakkerum Nyindretning af 2 skylle-/pakkerum for tandlægeskolens klinikker, herunder etablering af laboratorievaskemaskiner og autoklaver. ca. 6.5 mill. kr. Udskiftning af automatik for stinkskabe, etape 5 Renovering og istandsættelse af procesventilationsanlæg for stinkskabe. Udarbejdelse af projektforslag for ombygning og nyindretning af skylle-pakkerum for desinficering og autoklavering af tandlæge-instrumenter. Etablering og indretning af genlaboratorier klasse for BRIC Biotech Research & Innovation Center. ca mill. kr. side 3 af 6

4 2002 DELTA Lyd & Akustik Udarbejdelse af totalentrepriseudbud til opførelse af m 2 produktions-, laboratorie- og administrationslokaler. Produktions- og laboratorielokaler er projekteret med EDCgulve og klassifikation i henhold til ISO som klasse 8. Der er endvidere renrumslaboratorie med UDF moduler klassificeret i henhold til ISO klasse 7 og 5. ca. 80 mill. kr. Etablering af centralt R717 køleanlæg til forsyning af alle 4 C kølerum og 4 C kølerumslaboratorier. Udskiftning af automatik for stinkskabe etape ca mill. kr Novo Nordisk A/S bygning HAC Ombygning af farmaceutisk virksomhed. Fyldeområde for medicin til intravenøs brug. UDF-lofter. ISO klasse 7 og 5. Bygherre: Novo Nordisk, Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte Slagelse Sygehus Sammenlægning af patologifunktionen på Slagelse Sygehus. Renovering af installations- og ventilationsanlæg, herunder flytning og nyetablering af stinkskabe, køleborde m.v. VVS- og El-installationer Bygherre: Vestsjællands Amt, Alléen 15, 4180 Sorø. Fødevareregion København Ombygning af klassificerede laboratorier for Fødevare-region København Konstruktioner, VVS- og El-installationer samt procesventilation - Luftarter og RO-anlæg. Bygherre: Direktoratet for Fødevareerhverv, Kampmannsgade 3, 1780 København V ca. 10 mill. kr. Fødevareregion Nordøstsjælland Bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af nyt regionskontor i Rødovre, indeslutningsniveau 2 og 3. Klassificerede laboratorier, kontorer og administrations-lokaler. Bygherre: Direktoratet for Fødevareerhverv, Kampmannsgade 3, 1780 København V ca. 8 mill. kr. side 4 af 6

5 Udskiftning af automatik for stinkskabe, etape 2. Renovering og istandsættelse af procesventilationsanlæg for stinkskabe. Ombygning og nyindretning af genlaboratorier, klasse Udarbejdelse af oversigt og efterfølgende fortolkning af lovkrav til samtlige tekniske anlæg. August Krogh Instituttet Renovering af el-installationer i laboratorier, herunder omlægning af jordingssystem for at tilgodese immunitetskrav overfor EMC. ca. 5 mill. kr Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland Etablering af decentral brugsvandsforsyning, elektronisk måleraflæsning, ledningsrenovering i bygninger og terræn. Bygherre: Vestsjællands Amt, Alléen 15, 4180 Sorø. ca. 30 mill. kr. Sundhedsvidenskabeligt fakultet Syddansk Universitetscenter i Odense Udarbejdelse af byggeprogram for nyt ca m² stort bioteknologisk forskningscenter, klassificering af laboratorier og rentrum. Bygherre: Syddansk Universitetscenter, v/byggedirektoratet, Nørre Fælled Ombygning af H. C. Ørsted Instituttet. Nyindretning af forsknings- og undervisningslaboratorier for kemisk og fysisk institut i forbindelse med Symbions indflytning. Renovering og udskiftning af eksisterende tekniske installationer, herunder udbygning af procesventilationsanlæg. Renovering af el-installation på H. C. Ørsted Instituttet, Niels Bohr Instituttet og Zoologisk Institut. Registrering og efterfølgende udarbejdelse af projekt for opgradering af el-forsyningsanlæg i laboratorier fra TN-C til TN-S. Bygherre:, v/byggedirektoratet, Hovedrenovering af 14 formalinsluser i forbindelse med dyrestalde, herunder etablering af nyt dørsystem, låsesystem samt udvikling af ny styringsautomatik og tilhørende software. Bygherre:, Teknisk adm ca. 9 mill. kr. Tidligere år Udarbejdelse af projektforslag for etablering af nye operationsborde med sug. Nyindretning af klasse-b og -C isotoplaboratorier. Ændring af automatik til klordoseringsanlæg for vandforsyning til 250 tandlægestole (units). Etablering af neutraliseringsanlæg for vandbehandlings-anlæg til rent vand. Renovering af 10 kv el-forsyningsanlæg, herunder udarbejdelse af fremtidig strategi for drift- og vedligeholdelse af 10 kv-forsyningssystem. ca. 20 mill. kr. H. Lundbeck A/S, Valby Bygherrerådgivning og økonomistyring af alle arbejder i forbindelse med følgende sager: Trykluftcentral Styring af etableringen af ny trykluftcentral incl. rørsystem, ny styring af kompressorer m.v., kapacitet 11,5 m³/min. Stinkskabsalarmer Udarbejdelse af projekt samt styring af entreprenør i forbindelse med montagen af alarmer på ca. 100 eksisterende stinkskabe og ca. 30 sugesteder 1MW kølecentral, R717 Styring af projektet incl. økonomi i forbindelse med etableringen af 1 MW R717 (ammoniak) kølecentral til hovedforsyningen af køling til pilleproduktionen m.v. Bygherre: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby side 5 af 6

6 & Nørre Fælled Ingeniørrådgivning og projektering af tekniske installationer i forbindelse med renovering og ombygning af blandt andet Panum Etablering af ny ca. 0,35 kw kølecentral R717 til dækning af vinterkølebehov i s laboratorier, dyrestalde m.v. H. C. Ørsted Instituttet Renovering af afløbsledninger under bygning og i terræn (no dig) for processpildevand fra laboratorier. ca. 30 mill. kr. Syntese A/S Udarbejdelse af projektforslag til ca m² produktions-, laboratorie-, rå- og færdigvare-lagerlokaler til oprensningen af et teknisk produkt til farmaceutisk anvendelse. Produktionslokaler klassificeres i henhold til EU-GMP som klasse D. Hæmodialyse Udarbejdelse af dispositionsforslag for afdeling med patientbehandlingslokaler. Blodbanken Udarbejdelse af dispositionsforslag for ombygning/udarbejdelse af blodbanken bestykket med LAFbænke, stinkskabsventilation og luftarter. Alkoholambulatorium Udarbejdelse af hovedprojekt for nyindretning af klinik for behandling af alkoholmisbrugere. Bygherre: HS Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Ø ca. 3,0 mill. kr. Seruminstituttet Udarbejdelse af dispositionsforslag for ombygning af mykobakteriologisk afdeling i forbindelse med rådgiverkonkurrence om rammeaftale vedrørende ingeniørrådgivning på instituttet. Bygherre: Seruminstituttet, v/byggedirektoratet, & Nørre Fælled Ingeniørrådgivning og projektering af konstruktioner, VVS- og el-installationer i forbindelse med vedligeholdelse og ombygning af blandt andet: Panum Thue Schwartz laboratoriet Nyindretning af laboratoriet for Molekylær Farmakologi Dyrestaldsventilation Etablering af CTS-anlæg på 40 ventilationsanlæg Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Etablering af PDS-kablingsanlæg Nørre Fælled Zoologisk Institut Gennemførelse af el-energibesparelser Bygherre:, v/byggedirektoratet, ca. 20 mill. kr. Rigshospitalet, København Bygherrerådgivning og projektering af konstruktioner, VVS- og el-installationer i forbindelse med ombygning af: Lungemedicinsk Klinik Udarbejdelse af hovedprojekt for ombygning af lungemedicinsk klinik. Ombygning af røntgenrum. Vævstypelaboratoriet Udarbejdelse af dispositionsforslag for klassificerede rentrumslaboratorier, bestykket med LAF-bænke, stinkskabsventilation og luftarter. IIR-laboratoriet Udarbejdelse af dispositionsforslag for laboratorier bestykket med LAF-bænke, stinkskabsventilation og luftarter. Arkitekter EKJ har samarbejdet med følgende arkitektfirmaer i forbindelse med de omtalte byggerier: PLH Arkitekter A/S KHR Arkitekter AS David Bretton-Meyers Tegnestue HS Rådgivning A/S JJW-arkitekter Jens Clementsen Creo Arkitekter side 6 af 6

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014

Glostrup Hospital. Materiale til tekniske dialogmøder. Februar 2014 Glostrup Hospital Materiale til tekniske dialogmøder Februar 2014 Nyt køle- og nødstrømsanlæg som offentlig-privat partnerskab Glostrup Hospital har i dag et utilstrækkeligt og nedslidt køleanlæg samt

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne

Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne December 2008 Rev juli 2009 COWI A/S, RH Arkitekter

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

Kære medicinstuderende,

Kære medicinstuderende, Notat om anatomi på NYT OUH/SUND Kære medicinstuderende, Ledelsen for Institut for Molekylær Medicin samt anatomi, herunder institutleder Uffe Holmskov og Prof. John Chemnitz, kæmper i øjeblikket for en

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE INDHOLD B. NYGAARD-SØRENSEN 4 BNS-ånd i nye hænder 6 Renovering af beboede lejligheder 6 Byggeri skal forebygge selvmord 8 Energioptimering 11 Murerarbejde uden mangler 12 En fremtidsløsning 3 Troværdighed

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere