Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente"

Transkript

1 videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge permanente tandsæt. Plastforsegling har også vist sig effektiv til at standse superficielle approksimale læsioner, men anvendelsen er meget begrænset i Danmark. En ny teknik, plastinfiltration, er primært introduceret til behandling af approksimal caries, og resultaterne fra de første kliniske undersøgelser viser en bedre effekt end af fluorapplikation til behandling af sådanne læsioner. Der er endnu ingen kliniske undersøgelser af plastinfiltration af okklusal caries. Resultaterne fra en ny dansk undersøgelse SEAL-DK viser, at manifeste okklusale carieslæsioner, som traditionelt behandles operativt med en fyldning, i stedet kan plastforsegles, og at det som oftest vil være muligt at stoppe carieslæsionens progression, hvis forseglingen er intakt og tæt. Formålet med denne artikel er at beskrive tidspunktet for non-invasiv og invasiv behandling af carieslæsioner samt indikationsområderne for plastforsegling/infiltration af okklusale og approksimale carieslæsioner i det primære og permanente tandsæt. Samtidig beskrives indikation og resultater fra SEAL-undersøgelsen. Plastforsegling og infiltration af okklusale og approksimale carieslæsioner Azam Bakhshandeh, adjunkt, ph.d., Sektionen for Cariologi, Endodonti, Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Kim Ekstrand, lektor, ph.d., Sektionen for Cariologi, Endodonti, Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Vibeke Qvist, lektor, dr.odont., ph.d., Sektionen for Cariologi, Endodonti, Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente tandsæt. I det primære tandsæt udvikles caries oftest på approksimalfladerne mellem 04 og 05 erne efter etableret approksimalkontakt (1). I det unge permanente tandsæt er okklusal caries det helt overvejende problem, mens approksimalcaries udgør et stigende problem på voksne (Fig. 1). I takt med en reduceret cariesforekomst er nye teknikker blevet tilgængelige, og det har ført til en ændring af behandlingsinterventionerne. Således har behandlingsvalget bevæget sig fra gængs fyldningsterapi mod non-invasive profylaktiske og terapeutiske tiltag som plastforsegling (2,3). I de sidste par år er en ny mikro-invasiv metode, plastinfiltration blevet introduceret (4-6). Formålet med denne artikel er at gennemgå indikationsområder, materialetyper, teknikker, og effekt af plastforsegling og plastinfiltration på okklusal- og approksimalflader i det primære og permanente tandsæt. Derudover beskrives et nyt non-invasivt behandlingstiltag for fyldningskrævende okklusale carieslæsioner: den såkaldte SEALbehandling. Tidspunkt for non-invasiv og invasiv cariesterapi Selvom emaljen og dentinen er tydeligt demineraliseret i white eller brown spot carieslæsioner, vil de emneord interprismatiske rum generelt være for smalle for Dental caries; bakteriepenetration, så længe emaljen klinisk er fissure sealants; dental intakt (7). Ved fortsat progression sker der makroskopisk kavitetsdannelse i emaljen, men restorations først 306 tandlægebladet nr. 4

2 Non-invasiv behandling af carieslæsioner videnskab & klinik gennemsnitlig tandstatus Okklusalflader % n=130 n=378 n=696 n=955 n=1296 n= approksimalflader % n=130 n=378 n=696 n=955 n=1296 n= Mistet fyldt Cariøs sund > 66 Alder > 66 Alder Fig. 1. gennemsnitlig tandstatus okklusalt og approksimalt (præmolarer og molarer) i relation til aldersgruppe for de personer fra den danske KraM-undersøgelse, som fi k foretaget en odontologisk undersøgelse. Fig. 1. Average dental status for occlusal and proximal surfaces (premolars and molars) in relation to age groups of the 4,402 participants in the Danish KRAM-study, who underwent a dental examination. ved kaviteter i den inderste del af emaljen ses bakterier i dentinen (7). Den demineraliserede dentin misfarves til gullig-brunlig farve som et resultat af biokemiske ændringer i kollagen og optagelse af farve fra mundhulen (8). Fortsat demineralisering fører til nekrose af kollagenet og indvækst af bakterier. Det bakteriekontaminerede lag af dentinen kan ikke remineraliseres (8,9). Faktorer som cariesangrebets udstrækning og aktivitet samt risikofaktorer knyttet til patienten og læsionen er væsentlige for valget mellem non-invasiv og invasiv behandling. Behandlingsvalget vil også være påvirket af progressionshastigheden, som varierer i de to dentitioner. I det primære tandsæt er progressionshastigheden gennem emalje 2-3 gange hurtigere end i det permanente tandsæt (10). Derudover progredierer dentinlæsioner 3-6 gange hurtigere end emaljelæsioner i begge dentitioner (10,11). Non-invasiv cariesbehandling kan være profylaktisk eller terapeutisk, lokal eller generel. Ved profylaktisk behandling ses ingen tegn på caries på tanden eller fladen, hvorimod terapeutisk behandling anvendes på superficielle carieslæsioner (12) identificeret ved klinisk og/eller radiologisk undersøgelse. De generelle profylaktiske interventionsmuligheder på gruppebasis omfatter bl.a. vand- og saltfluoridering, hvilket ikke anvendes i Danmark. Fluorskylninger i skolerne er man også gået væk fra de fleste steder i Danmark grundet den forbedrede tandsundhed. I stedet anvendes individbaserede profylaktiske tiltag såsom instruktion i optimal mundhygiejne, fluoridapplikationer, kostkontrol m.m. Når også sådanne profylaktiske metoder vurderes utilstrækkelige til at standse cariesprogressionen, kan de suppleres med terapeutisk plastforsegling og -infiltration. Invasiv cariesbehandling er en effektiv måde at standse progressionen af en manifest carieslæsion, når bakteriernes vækst ikke kan kontrolleres med non-invasive behandlingsmuligheder. Dette stadium er karakteriseret ved fremskreden demineralisering og bakterieinfiltration af dentinen. Der er dog flere ulemper ved sådan en behandling. I forbindelse med okklusale og approksimale carieslæsioner indebærer fyldningsterapi en uundgåelig fjernelse af sundt tandvæv ved ekskavering af det demineraliserede væv i emalje og dentin (13). Samtidig har fyldninger en begrænset levetid, som resulterer i reparationer og omlavninger, ofte med mere komplicerede behandlinger til følge (13). Hos børn er der yderligere udfordringer med fyldningskvaliteten på grund af tekniske vanskeligheder i primære tænder og dårlig accept hos små børn, hvorfor fyldningers holdbarhed både varierer med tandsættet og patientens alder, carieslæsionens lokalisation og størrelse samt de anvendte materialer (13,14). I flere spørgeskemaundersøgelser er det vist, at tandlæger udviser stor variation med hensyn til, hvornår de finder det hensigtsmæssigt at intervenere i cariesprocessen (15-17). De fleste tandlæger vælger en eller anden form for behandling af læsioner i den inderste del af emaljen, og stort set alle tandlæger vælger at restaurere tænder med tydelige dentinlæsioner. Beslutningen om, hvornår der skal vælges invasiv terapi, varierer med carieslæsionens dybde, patientens cariesrisiko, praksistype og tilskudsordning (18). En netop afsluttet klinisk undersøgelse har vist, at invasiv cariesterapi af okklusale carieslæsioner igangsættes tidligt i det unge permanente tandsæt i Danmark. Således var ca. hver fjerde okklusale fyldning en behandling af læsioner, som radiologisk var begrænset til emaljen eller emalje-dentin-grænsen (19), selvom der under sådanne læsioner stort set aldrig vil være bakterieindtrængning i den underliggende dentin. På baggrund af disse resultater blev der i 2007 startet nyt dansk forskningsprojekt SEAL-DK med det formål at undersøge mulighederne for at udvide kriterierne for anvendelse af non-invasiv plastforsegling af manifeste tandlægebladet nr

3 videnskab & klinik Oversigtsartikel Forsegling, infiltration og SEAL-behandling Flade Indikationsområder Diagnose Procedure Okklusal Klinisk initiale carieslæsioner evt. med mikrokaviteter på emaljen Radiologisk Maks. < en tredjedel ind i dentinen Caries Dentalis Progressiva Superficialis Pudsning af overfladen med tand-pasta el. pudsepasta syreætsning med % fosforsyre i 60 sek. grundig skylning med vand i 30 sek. og tørlægning Dehydrering med alkohol x 2 Applikation af forseglingsmaterialet 20 sek. efter applicering, polymeriseres i 40 sek. Kontrol af adaptation fjernelse af okklusion og artikulation fra forseglingen forsegling Approksimal Klinisk initiale carieslæsioner uden kavitetsdannelse på overfladen Radiologisk Maks. < en tredjedel ind i dentinen Caries Dentalis Progressiva Superficialis fjernelse af ortodontisk bånd 2-3 dage efter applicering Pudsning af overfladen med tandtråd isolation af nabotanden med teflonbånd/matrice syreætsning % fosforsyre i 60 sek. grundig skylning med vand i 30 sek. og tørlægning Dehydrering med alkohol x 2 Applikation af forseglingsmaterialet fjernelse af overskud med tandtråd og luftpåblæsning 60 sek. efter applicering, polymeriseres i 40 sek. Evt. polering af overfladen INFILTRATION Approksimal Klinisk initiale carieslæsioner uden kavitetsdannelse på overfladen Radiologisk Maks. < en tredjedel ind i dentinen Caries Dentalis Progressiva Superficialis Pudsning af overfladen med tandtråd Påsætning af kofferdamanlæg Anbringelse af en kile og matriceanordning Syreætsning med 15 % saltsyre i 2 min. grundig skylning med vandspray i 30 sek. og tørlægning Dehydrering med alkohol x 2 Applikation af forseglingsmaterialet i 1 min. fjernelse af overskud med tandtråd og luftpåblæsning 60 sek. efter applicering, polymeriseres i 40 sek. Genapplikation af forseglingsmaterialet fjernelse af overskud med tandtråd og luftpåblæsning Polymeriseres i 40 sek. Evt. polering af overfladen SEAL Okklusal Klinisk fyldningskrævende carieslæsioner Radiologisk Maks. halvvejs ind i dentinen Caries Dentalis Progressiva Medialis Pudsning af overfladen med tandpasta el. pudsepasta Syreætsning med % fosforsyre i 60 sek. Grundig skylning med vand i 30 sek. og tørlægning Dehydrering med alkohol x 2 Applikation af resinmaterialet 20 sek. efter applicering, polymeriseres i 40 sek. Kontrol af adaptation Fjernelse af okklusion og artikulation fra forseglingen Tabel 1. Terapeutiske indikationsområder, diagnose og procedurer for plastforsegling/infiltration. Table 1. Therapeutic indications, diagnosis and procedures for resin sealing/infiltration. 308 tandlægebladet nr. 4

4 Non-invasiv behandling af carieslæsioner videnskab & klinik okklusale carieslæsioner i det permanente tandsæt på børn, unge samt voksne behandlet i en række kommunale tandplejer samt på Tandlægeskolen, Københavns Universitet (20,21). SEAL-DK omfatter to igangværende, randomiserede, kliniske undersøgelser, én på børn og unge og én på voksne. I den første undersøgelse indgår 521 børn og unge patienter mellem seks og 17 år med en okklusal carieslæsion vurderet som fyldningskrævende. Efter randomisering fik to tredjedele af læsionerne SEAL-behandling og en tredjedel plastfyldning. 69 tandlæger fra ni Kommunale Tandplejer udførte behandlingerne. I den anden undersøgelse indgår 52 patienter mellem 21 og 68 år med 72 fyldningskrævende okklusale carieslæsioner. Efter randomisering fik 60 læsioner SEAL-behandling, og 12 læsioner blev restaureret. Alle behandlingerne blev udført af samme behandler. Klinisk relevans Tandlægen kan med fordel forsegle eller SEAL-behandle progredierende, okklusale carieslæsioner i det permanente tandsæt, når han vurderer andre non-invasive behandlingsmuligheder ineffektive. Med disse behandlingsformer kan tidspunktet for invasiv behandling udskydes eller eventuelt helt undgås. Samtidig kan tandlægen behandle approksimale carieslæsioner med begrænset penetration i dentinen med plastforsegling eller plastinfiltration, når tandlægen ønsker at undgå et operativt indgreb. På nuværende tidspunkt kan en plastinfiltration imidlertid kun anbefales til det primære tandsæt. Materialer til forsegling, infiltration og SEAL-behandling Forsegling I 1955 viste Buonocore, at det klinisk er muligt at opnå retention af plast til emaljeoverflader ved ætsning af emaljen med fosforsyre. Han forudså, at the acid etch technique ville kunne anvendes som en cariesforebyggende behandling til plastforsegling af pits, fissurer og initiale carieslæsioner (22). Det var imidlertid først i 60 erne, at den cariesforebyggende effekt af fissurforsegling blev eftervist klinisk (23). Plastforseglingsmaterialer kategoriseres efter deres polymerisering og indhold i fire generationer, hvor den første generation var polymeriseret med ultraviolet lys, og den anden var autopolymeriserende. Disse materialer markedsføres ikke længere. Den tredje generation aktiveres med synligt lys, og den fjerde indeholder fluorid. Formålet med udvikling af den fjerde generation var at øge den cariesreducerende effekt af forseglingerne, men kliniske studier, der bekræfter dette, mangler. De aktuelle plastmaterialer er baseret på forskellige monomerer, og indholdet af fillerpartikler varierer fra 0-81 %. Materialerne er enten translucente eller opake. Der er fordele ved de opake materialer, heriblandt kontrol ved applikation og senere i forbindelse med kontrolundersøgelserne, mens ulempen er vanskeligheden i vurdering af carieslæsionen under forseglingen ved klinisk undersøgelse. Der findes endog materialer, som ændrer farve efter polymerisering, hvilket kan være en fordel for kontrol af applikationsområde og ufuldstændig polymerisation af forseglingen. Konventionel glasionomercement (GIC) har også været anvendt til okklusal forsegling pga. materialets cariostatiske effekt som følge af vedvarende afgivelse af fluorid. I modsætning til plast kræver GIC ikke, at fissursystemet er fuldstændig tørlagt under applicering og polymerisering. En anden fordel er GIC s evne til at binde kemisk til emalje og dentin uden eller med overfladeætsning. Imidlertid er holdbarheden af GIC-forseglinger begrænset til nogle få år og dermed noget kortere end plastforseglinger (24,25). Det er dog muligt, at den cariesforebyggende effekt kan vedvare i en længere periode på grund af rester af GIC i fissursystemet (26). Infiltration Infiltrationsteknikken bygger på en fjernelse af µm af emaljeoverfladen, det såkaldte surface layer, hvorved infiltranten, en tyndtflydende plast, kan trænge ind i det øgede porevolumen i den underliggende subsurface lesion. Det eneste markedsførte materiale (ICON) indeholder 90 % af fortyndermonomeren TEGDMA og 10 % ethanol. Materialet er lyspolymeriserende og yderst lavviskøst for at kunne penetrere dybt ind i læsionerne. SEAL-behandling Til denne behandling anvendes de omtalte plastbaserede forseglingsmaterialer. Indikationsområder for forsegling, infiltration og SEALbehandling Forsegling Okklusalt Det profylaktiske anvendelsesområde for plastforsegling er patienter med høj cariesaktivitet og høj cariesrisiko. Det terapeutiske anvendelsesområde er progredierende okklusale carieslæsioner på børn, unge og voksne, læsioner uden klinisk kavitetsdannelse og med radiologisk penetration til den yderste tredjedel af dentinen sv.t. diagnosen: Caries Dentalis Progressiva Superficialis (Tabel 1). GIC-forsegling er fortrinsvis indiceret til tænder under eruption, hvor isolation og tørlægning er et problem. Hos højrisikopatienter i alle aldre kan GICforsegling også være at foretrække pga. materialets vedvarende fluoridafgivelse, som er betydeligt højere end den, der kan opnås med en fluoridholdig plastforsegling. Approksimalt Plastforsegling af approksimale carieslæsioner anvendes sjældent og kun terapeutisk til standsning af progression af initiale carieslæsioner uden kavitetsdannelse fortrinsvis i det permanente tandsæt. Den radiologiske cariespenetration er begrænset til den yderste tredjedel af dentinen sv.t. diagnosen: Caries Dentalis Progressiva Superficialis (Tabel 1). tandlægebladet nr

5 videnskab & klinik Oversigtsartikel approksimal forsegling versus infiltration (Tabel 1). Læsioner med penetration i den midterste tredjedel af dentinen har også samme diagnose. A1 A2 B1 B2 Procedure for plastforsegling og plastinfiltration Proceduren for plastforsegling og plastinfiltration er summeret i Tabel 1. Fremgangsmåden er beskrevet for Delton+ /Delton FS+ (forsegling) (DENTSPLY De Trey GmbH) og ICON (infiltration) (DMG Dental-Material Gesellschaft mbh, Germany). Der kan være forskel i fremgangsmåden for forskellige materialer, derfor skal behandleren altid følge forholdsreglerne i materialets brugsanvisning. Fig. 2. Illustration af a) approksimal forsegling: a1) Åbning af approksimalrummet med ortodontisk elastik a2) ætsning med fosforsyre % og beskyttelse af synergisten med en transparent matrice og b) approksimal infi ltration: b1) Åbning af approksimalrummet med en kile b2) ætsning med saltsyre 15 % under anvendelse af kofferdam og semipermeable matrice, som beskytter synergisten. For mere information om procedurerne se tabel 1. Fig. 2. Illustration of A) Approximal sealing: A1) Opening of the approximal space with an orthodontic elastic A2) Etching with phosphoric acid 35-38% and protection of the synergist with an transparent matrix and B) Approximal infi ltration: B1) Opening of the approximal space with a wedge B2) Etching with hydrochloric acid 15% using rubber dam and semipermeable matrix which protect the synergist. For more information about the procedures see Table 1. Infiltration Okklusalt På grund af fissursystemets morfologi er det vanskeligt at infiltrere et okklusalt cariesangreb, og der er ikke publiceret undersøgelser af den forebyggende og terapeutiske effekt af okklusal plastinfiltration. Approksimalt Plastinfiltration kan anvendes på approksimale carieslæsioner uden brud på emaljen og uden skygge på randcrista ved klinisk undersøgelse. Den radiologiske udstrækning af læsionen er begrænset til emaljen og hvis i dentinen maksimalt til den yderste tredjedel af dentinen sv.t. diagnosen: Caries Dentalis Progressiva Superficialis (Tabel 1). SEAL-behandling Okklusalt SEAL-behandling er målrettet okklusale carieslæsioner i det permanente tandsæt vurderet som fyldningskrævende ifølge aktuelle behandlingsprincipper. Den radiologiske udstrækning af læsionen er begrænset til maksimalt halvvejs ind i dentinen sv.t. diagnosen: Caries Dentalis Progressiva Media Forsegling Okklusalt Overfladen afpudses med tandpasta eller pudsepasta med en stiv profylaksebørste i mikromotor. Alternativt kan der anvendes Prophyflex air-abrasion med kalciumkarbonat i 10 sek. Anvendelse af pimpsten frarådes, da kornene i pimpsten ikke kan fjernes fuldstændigt hverken med vandspray eller syreætsning, og retention af plastmaterialet kan derfor forringes. Der kræves sufficient tørlægning vha. sug, vatruller eller kofferdam. Der foretages syreætsning med % fosforsyre i 60 sek. i permanente og om muligt 120 sek. i primære tænder. Sund emalje omkring en carieslæsion syreætses også, hvorved retentionen af plastforseglingen forbedres. Efter grundig skylning med vandspray fremtræder det ætsede relief kalket/ opakt. Den dybere del af fissuren skal også fremtræde opakt. Hvis dette ikke er tilfældet, eller der er salivakontaminering, gentages syreætsning i kortere tid (10-20 sek.), og der vandsprayes i 5 sek. Peptiderne i spyttet kan hæmme adaptation og retentionen af forseglingen. Absolut alkohol (99,6 %) appliceres to gange på den ætsede overflade, der pustes tør for at sikre optimal tørlægning af emaljerelieffet og dermed bedre retention af plasten. Det kontrolleres, at der ikke er vanddråber i luftstrømmen. Ved kontaminering af det ætsede område med spyt gentages ætsningen i kortere tid. Forseglingsmaterialet appliceres kun på den ætsede overflade, og eventuelle luftblærer fjernes. Efter 20 sek. polymeriseres i 40 sek. Forseglingens adaptation kontrolleres. Okklusion og artikulation kontrolleres med artikulationspapir. Der må ikke være funktionel belastning på forsegling grundet materialets ringe mekaniske egenskaber. Approksimalt Udførelsen af approksimal forsegling kræver, at der skabes en åbning af approksimalrummet. Dette sker lettest under fyldningsbehandling af synergisten, hvor der efter kavitetspræparation vil være direkte adgang og overblik over den tilstødende approksimalflade. Alternativt må der skabes approksimal åbning med en kile eller en ortodontisk elastik, som anbringes i approksimalrummet i 2-3 dage (Fig. 2A). Sufficient tørlægning skabes evt. med kofferdam. Nabotanden beskyttes med en transparent matrice. Overfladen ætses med % fosforsyre i 60 sek. Efter grundig skylning med vandspray fremstår det ætsede relief kalket. Absolut alkohol (99,6 %) appliceres to gange på den ætsede overflade og pustes tør. Forseg- 310 tandlægebladet nr. 4

6 Non-invasiv behandling af carieslæsioner videnskab & klinik lingsmaterialet appliceres, og efter 20 sek. fjernes overskudsmateriale med tandtråd og forsigtig luftpåblæsning suppleret med sug. Derefter polymeriseres 20 sek. facialt fra efterfulgt af 20 sek. oralt fra. Kanttilslutningen kontrolleres med sonde, og evt. overskud fjernes og poleres med bikinistrips. Infiltration Approksimalt Overfladen rengøres med tandtråd. Sufficient tørlægning skabes med kofferdam for at undgå ætsning af gingiva og slimhinderne. Nabotænderne separeres med kile. Der anvendes en speciel semipermeabel matrice, som beskytter synergisten, samtidig med at plasten kan sive ud gennem perforationerne fra den modsatte side (Fig. 2B). Overfladen ætses med 15 % saltsyre i 2 min., skylles med vandspray i 30 sek., pustes tør, dehydreres med absolut alkohol (99,6 %) i 30 sek. og pustes tør igen. Infiltrationsplasten appliceres i 3 min. med det specielle matriceanlæg. Overskud fjernes med tandtråd og forsigtig luftpåblæsning suppleret med sug. Der lyspolymeriseres 20 sek. facialt fra efterfulgt af 20 sek. oralt fra. Infiltrationsplasten reappliceres i 30 sek. og polymeriseres i 40 sek. efter fjernelse af overskud. SEAL-behandling Okklusalt Proceduren for denne behandling er den samme som ved okklusal forsegling. Effektivitet Plastforsegling og plastinfiltration Okklusalt Plastforsegling er effektiv til at forebygge og standse progression af initiale okklusale carieslæsioner under forudsætning af, at forseglingen er tæt og intakt (27,28). Metaanalyser har vist, at forsegling har en højere virkning i at standse cariesprogression sammenlignet med fluorbehandling (29). En nylig metaanalyse har vist, at materialetypen påvirker forseglingens holdbarhed. Mens den gennemsnitlige retention for 3. og 4. generations plastforseglinger er ca. 80 % efter to år og ca. 70 % efter fem år, er den gennemsnitlige retention af GIC-forseglinger kun 12 % efter to år og 5 % efter fem år (30). Approksimalt Forsegling og infiltration af initiale approksimale carieslæsioner har også vist en signifikant højere effektivitet sammenlignet med andre non-invasive behandlingsmuligheder både i det primære tandsæt (4,31) og det unge permanente tandsæt (5,32,33). I nyere kliniske undersøgelser er den gennemsnitlige terapeutiske effekt målt som differencen i standset cariesprogression efter plastforsegling og plastinfiltration vs. fluorbehandling af emaljecaries målt til 25 % for forseglinger og 39 % for infiltration sammenlignet med fluorbehandling. Der er ikke fundet signifikant forskellig effektivitet af forsegling og infiltration i disse undersøgelser (4,5,31-33). SEAL-behandling Flere undersøgelser har vist, at der er direkte relation mellem en forseglings integritet og cariesprogression, og at progressionen kan standses under forudsætning af, at forseglingen er tæt (34,35). Forseglede carieslæsioner bliver bakteriologisk inaktive eller sterile med tiden (34), idet forseglingen skaber en barriere for ernæringstilførsel fra det orale miljø. Farven og konsistensen af den cariøse og evt. inficerede dentin ændres, så læsionen bliver mørkere, tør og læderagtig som tegn på inaktivitet, hvis den åbnes (36). De foreløbige kliniske og radiologiske resultater for SEAL-behandling af fyldningskrævende carieslæsioner på børn og unge viste, at ca. 85 % ikke var progredieret efter tre år (21). Hos voksne var ca. 90 % af SEAL-behandlede læsioner uden progression efter 2-3 år (20). På voksne patienter var 80 % af forseglingerne klinisk velfungerende, 14 % blev repareret/fornyet, og 6 % blev erstattet med en plastfyldning efter 2-3 år, mens de tilsvarende for børn og unge var henholdsvis 63 %, 15 % og 22 %. Der er en tendens til, at forseglingens retention og cariesprogressionen afhænger af overfladens integritet og læsionsdybden, således at behovet for genforsegling på grund af delvist eller totalt tab af forsegling er størst for kaviterede og meget dybe læsioner. På børn og unge er resultaterne dårligst for SEAL-behandlinger af første molar. Kaviterede carieslæsioner kan indeholde bakteriel biofilm (7,37), som kan være vanskelig at fjerne med afpudsning før applikation af forseglingsmaterialet. Derfor er retentionen afhængig af binding mellem forseglingsmaterialet og den sunde emalje, hvilket også er gældende for en fissurforsegling. SEAL-projektet er planlagt at have en minimumobservationsperiode på fem år. Diskussion I Danmark udføres ca. 75 % af alle fyldninger i det primære tandsæt på grund af approksimal caries og ca. 15 % på grund af okklusal caries. I det unge permanente tandsæt er det modsatte tilfældet. Selv om okklusalfladerne kun udgør 11 % af det samlede antal flader i det permanente tandsæt hos 15-årige i Danmark, er ca. 70 % af DMFS-indekset (Decayed, Missed, Filled- Surfaces) relateret til disse flader, mens approksimal caries på præmolarer og molarer kun udgør ca. 20 % (2,38). Tilsvarende data for voksne danskere er mangelfulde. Ikke publicerede data fra den odontologiske del af den igangværende KRAM-undersøgelse indikerer imidlertid, at patienter under 26 år gennemsnitligt har ca. 12 sunde okklusalflader og 29 sunde approksimalflader, mens patienter over 65 år kun har ca. to okklusalflader og otte approksimalflader, som er forblevet sunde (Fig. 1) (39). De refererede resultater bygger alene på registreringer af betandede personer, og det er også sandsynligt, patienterne i KRAM-undersøgelsen er mere interesserede i deres tandsundhed end den danske befolkning generelt. Der er således ingen tvivl om, at både okklusal og approksimal caries udgør et stort problem hos børn, unge og voksne og fører til mange behandlinger i begge tandsæt livet igennem. Kriterierne for operativ cariesterapi har ændret sig i Danmark og andre skandinaviske lande gennem de seneste årtier. tandlægebladet nr

7 videnskab & klinik Oversigtsartikel Selvom fyldningsbehandling er en effektiv måde at standse cariesprogression, holder fyldninger ikke evigt, og placering af den første fyldning kan have fatale følger for tandens prognose. Det kan med tiden blive nødvendigt med gentagende reparationer/omlavninger med fjernelse af mere sund tandsubstans hver gang for til sidst at nå endepunktet, ekstraktion af den pågældende tand (13). Fig. 1 viser således, at det ikke kun er antallet af fyldninger, der stiger med alderen, men også antallet af mistede flader som en konsekvens af gentagen fyldningsterapi (39). Forsegling og infiltration danner en bro mellem non-invasiv og invasiv behandling. Ved at lave en plastforsegling eller infiltration kan man forlænge tandens levetid, fordi man kan udsætte tidspunktet for operativ fyldningsbehandling eller eventuelt helt undgå den. Resultaterne fra de få publicerede undersøgelser viser, at approksimal plastinfiltration har en lidt bedre, men ikke signifikant bedre effekt end plastforsegling i begge dentitioner, og at begge plastbehandlinger er signifikant bedre end fluorbehandling (4,5,31,33). På nuværende tidspunkt er erfaringerne med approksimal plastinfiltration begrænsede, og det er muligt, at den markante ætsning af approksimalfladen kan føre til øget cariesprogression i de tilfælde, hvor der ikke opnås en infiltration af plast i hele det ætsede område. På nuværende tidspunkt kan behandlingen derfor kun anbefales i det primære tandsæt. Der er også økonomiske aspekter, som må tages i betragtning, idet infiltrationsmaterialer er dyrere end forseglingsmaterialer. Der er dog ingen af de to approksimale plastbehandlinger, som anvendes i større udstrækning i Danmark eller i andre lande. KVIT-projektet, som er en undersøgelse til belysning af mulighederne for amalgamfri tandpleje for børn og unge, viste, at tandlæger i Danmark ofte udfører fyldningsbehandling af okklusalflader med carieslæsioner i et stadie, hvor læsionen er begrænset til emaljen. Der foreligger ingen kliniske undersøgelser af plastinfiltration af sådanne læsioner, mens okklusal plastforsegling er en gængs og veldokumenteret metode til forebyggelse og behandling af superficielle emaljelæsioner. Der er få fordele ved at anvende GIC frem for plast som forseglingsmateriale som 1) mindre følsomhed for fugt under anvendelse samt 2) vedvarende fluoridafgivelse og dermed cariostatisk effekt. Den cariesreducerende effekt af en okklusal plastforsegling afhænger af, om forseglingen er tæt og intakt, hvorfor det er vigtigt, at proceduren for det valgte materiale følges nøje (34,40). Tidligere undersøgelser har vist, at der kun er cariesprogression under 5-10 % af forseglede initiale carieslæsioner i løbet af en treårig periode. Også SEAL-behandling af ellers traditionelt fyldningskrævende okklusale carieslæsioner har vist sig effektiv til at standse progression på børn, unge og voksne. Det er bemærkelsesværdigt, at den årlige fejlfrekvens ved en SEAL-behandling af manifeste læsioner ikke er meget højere end fejlfrekvensen ved forsegling af initiale carieslæsioner. Det skal dog understreges, at en SEAL-behandling kræver mødestabile patienter, og at de påkrævede årlige kliniske og radiologiske kontroller gør en plastforsegling lige så omkostningsfyldt for patienterne som en plastfyldning. Mens plastforsegling er en gængs behandling af initiale okklusale carieslæsioner hos børn og unge i Den Kommunale Tandpleje, er det ikke almindeligt at anvende forsegling på voksne patienter, som behandles i den private sektor. Mulighederne for at ændre de aktuelle behandlingsstrategier i retning af non-invasiv forsegling frem for invasiv behandling er således til stede i den kommunale tandpleje, og der er vist stor interesse for implementering af SEAL-projektet i en række kommuner, der ikke selv er med i projektet. En tilsvarende implementering af resultaterne i den private sektor forudsætter en forbedring af den aktuelle honorering af plastforseglinger, og selvom en sådan er under overvejelse, mangler der stadig viden om behandlingsmulighederne blandt hovedparten af de privatpraktiserende tandlæger i Danmark, ligesom der mangler en klar opbakning af en ændret behandlingsstrategi fra patienter og tandlægeforeninger. Det skal også understreges, at en radikal ændring af en behandlingsstrategi forudsætter valide og reproducerbare resultater samt en høj grad af evidens. Det danske SEAL-projekt er først planlagt afsluttet efter minimum fem års observationsperiode og bliver suppleret med resultaterne fra tilsvarende undersøgelser fra andre lande, undersøgelser, som er initieret på baggrund af vores præliminære lovende resultater. Konklusioner Den første fyldning kan have negative følger for tandens prognose. Plastforsegling og plastinfiltration danner en bro mellem non-invasive og invasive behandlingsinterventioner for behandling af superficielle carieslæsioner. Progredierende superficielle carieslæsioner kan med fordel behandles med en forsegling eller infiltration, således at fyldningsbehandling af sådanne læsioner kan udskydes eller måske helt undgås. Med SEAL-behandling kan fyldningskrævende okklusale carieslæsioner forsegles, såfremt det er muligt at følge behandlingerne med hyppige kliniske og radiologiske kontroller. 312 tandlægebladet nr. 4

8 Non-invasiv behandling af carieslæsioner videnskab & klinik Abstract (English) Resin sealing and infiltration of occlusal and proximal caries lesions Resin sealing is a standard non-invasive treatment to arrest superficial occlusal caries lesions in the young permanent dentition. Resin sealing has also shown to be effective in stopping progression of superficial proximal lesions, but the use of the treatment is very limited in Denmark. A new technique, resin infiltration, is introduced mainly for treatment of proximal caries, and the results of the first clinical studies show a superior efficacy in comparison to fluoride application for treatment of such lesions. There are no clinical studies of resin infiltration of occlusal caries. Results from a new Danish study SEAL-DK shows that manifest occlusal caries lesions, which are traditionally treated operatively with a filling, can instead be sealed with resin, and it will often be possible to stop progression of the caries lesion, if the sealant is intact and tight. The aim of this paper is to describe the point of non-invasive and invasive treatment of carious lesions, as well as the indication for the use of resin sealing/infiltration of occlusal and proximal carious lesions in the primary and permanent dentition. At the same time the paper describes the results and implications of the SEAL-study. Litteratur 1. Ekstrand KR. Cariologi. Årsagsanalyse, diagnostik, risikovurdering og cariesbehandling, et patienttilfælde. Tandplejeren 2007;10: Ekstrand KR, Ricketts DN, Kidd EA. Occlusal caries: pathology, diagnosis and logical management. Dent Update 2001;28: Ericson D. The concept of minimally invasive dentistry. Dent Update 2007;34: Ekstrand KR, Bakhshandeh A, Martignon S. Treatment of proximal superficial caries lesions on primary molar teeth with resin infiltration and fluoride varnish versus fluoride varnish only: efficacy after 1 year. Caries Res 2010;44: Meyer-Lueckel H, Bitter K, Paris S. Randomized controlled clinical trial on proximal caries infiltration: three-year follow-up. Caries Res 2012;46: Paris S, Bitter K, Naumann M et al. Resin infiltration of proximal caries lesions differing in ICDAS codes. Eur J Oral Sci 2011;119: Thylstrup A, Qvist V. Principal enamel and dentin reactions during caries progression. In: Thylstrup A, Leach SS, Qvist V, eds. Dentine and dentine reactions in oral cavity. Oxford: IRL Press, 1987; Banerjee A, Watson TF, Kidd EA. Dentine caries: take it or leave it? Dent Update 2000;27: Fusayama T. Two layers of carious dentin; diagnosis and treatment. Oper Dent 1979;4: Mejàre I, Stenlund H. Caries rates for the mesial surface of the first permanent molar and the distal surface of the second primary molar from 6 to 12 years of age in Sweden. Caries Res 2000;34: Mejàre I, Stenlund H, Zelezny-Holmlund C. Caries incidence and lesion progression from adolescence to young adulthood: a prospective 15-year cohort study in Sweden. Caries Res 2004;38: Mørup K, Ekstrand KR. Fissurforsegling til behandling af caries hos børn og voksne. Tandlægebladet 2000;104: Qvist V. Longevity of restorations: the "death spiral". In: Fejerskov O, Kidd EAM. eds. Dental caries: the disease and its clinical management. 2nd ed. Oxford: Blackwell Munksgaard, 2008; Mjör I, Moorhead JE, Dahl JE. Reasons for replacement of restorations in permanent teeth in general dental practice. Int Dent J 2000;50: Espelid I, Tveit AB, Mejàre I et al. Restorative treatment decisions on occlusal caries in Scandinavia. Acta Odontol Scand 2001;59: Mejàre I, Sundberg H, Espelid I et al. Caries assessment and restorative treatment thresholds reported by Swedish dentists. Acta Odontol Scand 1999;57: Gordan VV, Bader JD, Garvan CW et al. Restorative treatment thresholds for occlusal primary caries among dentists in the dental practice-based research network. J Am Dent Assoc 2010;141: Rindal DB, Gordan VV, Litaker MS et al. Methods dentists use to diagnose primary caries lesions prior to restorative treatment: findings from The Dental PBRN. J Dent 2010;38: Qvist V. Quality and longevity of posterior pestorations in permanent teeth of adolescents. The 22nd Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, Bakhshandeh A, Qvist V, Ekstrand KR. Sealing occlusal caries lesions in adults referred for restorative treatment: 2-3 years of follow-up. Clin Oral Investig 2012;16: Qvist V, Andersen TR, Borum MK et al. SEAL-DK. Sealing or restoring manifest occlusal caries in young permanent teeth after 3 years Abstract. The 23rd Congress of the International Association of Pediatric Dentistry. 22. Buonocore MG. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J Dent Res 1955;34: Cueto EI, Buonocore MG. Sealing of pits and fissures with an adhesive resin: its use in caries prevention. J Am Dent Assoc 1967;75: Kervanto-Seppälä S, Lavonius E, Pietilä I et al. Comparing the cariespreventive effect of two fissure sealing modalities in public health care: a single application of glass ionomer and a routine resin-based sealant programme. A randomized split-mouth clinical trial. Int J Paediatr Dent 2008;18: Raadal M, Utkilen AB, Nilsen OL. Fissure sealing with a light-cured resin-reinforced glass-ionomer cement (Vitrebond) compared with a resin sealant. Int J Paediatr Dent 1996;6: Yengopal V, Mickenautsch S, Bezerra AC et al. Caries-preventive effect of glass ionomer and resin-based fissure sealants on permanent teeth: a meta analysis. J Oral Sci 2009;51: Handelman SL, Leverett DH, Espeland M et al. Retention of sealants over carious and sound tooth surfaces. Community Dent Oral Epidemiol 1987;15: Mertz-Fairhurst EJ, Curtis JW Jr, Ergle JW et al. Ultraconservative and cariostatic sealed restorations: results at year 10. Am Dent Assoc 1998;129: Hiiri A, Ahovuo-Saloranta A, Nordblad A et al. Pit and fissure sealants versus fluoride varnishes for preventing dental decay in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2010: CD Kühnisch J, Mansmann U, Heinrich-Weltzien R et al. Longevity of materials for pit and fissure sealing results from a meta-analysis. Dent Mater 2012;28: Martignon S, Tellez M, Santamaría RM et al. Sealing distal proximal caries lesions in first primary molars: efficacy after 2.5 years. Caries Res 2010;44: Martignon S, Ekstrand KR, Ellwood R. Efficacy of sealing proximal early active lesions: an 18-month clinical study evaluated by conventional and subtraction radiography. Caries Res 2006;40: Martignon S, Ekstrand KR, Gomez J et al. Infiltrating/sealing proximal caries lesions: a 3-year randomized clinical trial. J Dent Res 2012;91: Handelman SL, Washburn F, Wopperer P. Two-year report of sealant effect on bacteria in denal caries. J Am Dent Assoc 1976;93: Handelman SL, Leverett DH, Solomon ES et al. Use of adhesive sealants over occlusal carious lesions: radiographic evaluation. Community Dent Oral Epidemiol 1981;9: Bjørndal L, Kidd EA. The treatment of deep dentine caries lesions. Dent Update 2005;32: Kidd EAM, Fejerskov O. The control of disease progression: non-operative treatment. In: Fejerskov O, Kidd EAM, eds. Dental caries: the disease and its clinical management. 2nd ed. Oxford: Blackwell Munksgaard, 2008; Ekstrand KR, Martignon S, Christiansen MEC. Frequency and distribution patterns of sealants among 15-year-olds in Denmark in Community Dental Health 2007;24: Qvist V. Mundtlig information. Data er ikke publiceret endnu Mertz-Fairhurst EJ, Schuster GS, Williams JE et al. Clinical progress of sealed and unsealed caries. Part II: Standardized radiographs and clinical observations. J Prosthet Dent 1979;42: tandlægebladet nr

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

RESTAURERINGER I PLAST

RESTAURERINGER I PLAST Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I PLAST INDIKATIONSOMRÅDE Plastmateriale kan finde anvendelse

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Professionel tandrensning

Professionel tandrensning Kursustillæg efterår 2010 Kursustillæg efterår 2010 Professionel tandrensning et hands-on kursus om en ny æra inden for profylaksebehandling med alle tiders mulighed for shopping i Stockholm! Vi inviterer

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Overgangen fra amalgam til plast har i et vist omfang ikke indflydelse på tandsundheden Af miljømæssige grunde er plastmateriale i dag første valg, når fyldninger

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Aarhus I vores tema om behandling af caries i mælketænder er vi nu nået til, hvordan caries rent faktisk behandles rundt i de danske kommunale

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling af approksimal

Læs mere

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller Trepartsinterview AF LENE OUTZEN FOGHSGAARD, JOURNALIST., PROFESSOR, MPH, PH.D., DR. ODONT, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET OG ELSE SOMMER, OVERTANDLÆGE, HORSENS KOMMUNALE TANDPLEJE. FOTOGRAF:

Læs mere

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester

ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester ODONTOLOGISK PRÆKLINIK 4. semester INSTRUMENTER OG MATRICEANLÆG EKSKAVERING BUNDDÆKNING AMALGAM TANDFARVEDE, PLASTISKE FYLDNINGSMATERIALER TEORI OG ØVELSESHÆFTE 2014 Institut for Odontologi Sektion for

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling?

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld 1 Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld, studienr.

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Lederuddannelsen gør, at man bliver legitimeret som leder. Personalet skal anerkende dig som leder.

Lederuddannelsen gør, at man bliver legitimeret som leder. Personalet skal anerkende dig som leder. Vi skal have opkvalificeret tandlægerne I DOFT's nyhedsbreve har vi den seneste tid fokuseret på videreuddannelse i ledelse. Dette interview med Henning Tønning er det sidste i rækken. Vi har talt med

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

Pædodonti 2014. særnummer november 2014. DaniSh DenTal Journal. TaNdlægEfORENiNgENs MEdlEMsBlad

Pædodonti 2014. særnummer november 2014. DaniSh DenTal Journal. TaNdlægEfORENiNgENs MEdlEMsBlad særnummer november 2014 TaNdlægEfORENiNgENs MEdlEMsBlad DaniSh DenTal Journal Pædodonti 2014 Cariesrisikovurdering Primære tænder Permanente tænder Tidlig caries Forebyggelse minimal invasiv behandling

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

Billeder som forandrer din verden.

Billeder som forandrer din verden. Billeder som forandrer din verden. NYHED KaVo DIAGNOcam sådan har du aldrig set karies. Sådan har du aldrig set karies. Høj diagnosekvalitet takket være højeste billedkvalitet. Væsentligt forbedret diagnosekvalitet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

UDFASNING AF AMALGAM I TANDPLEJEN. - afklaring af muligheder og anbefalinger

UDFASNING AF AMALGAM I TANDPLEJEN. - afklaring af muligheder og anbefalinger UDFASNING AF AMALGAM I TANDPLEJEN - afklaring af muligheder og anbefalinger 2006 Udfasning af amalgam i tandplejen - afklaring af muligheder og anbefalinger Udfasning af amalgam i tandplejen afklaring

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Gode tænder hele livet

Gode tænder hele livet SUNDHEDSPLAN 2012-2017 2 Gode tænder hele livet En god tandsundhed gennem hele livet har en markant indflydelse på den samlede livskvalitet. Herning Kommunale Tandpleje har derfor i gennem mange år arbejdet

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Ide senere år er der sket en markant stigning i

Ide senere år er der sket en markant stigning i FYLDNINGS- OG CEMENTERINGSMATERIALER VETENSKAP Plast- og glasionomerbaserede fyldnings- og cementeringsmaterialer Erik Christian Munksgaard og Håkon Nordbø Sammensætning, egenskaber og anvendelse af plastmaterialer,

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse

Retraktionsløsninger. 3M ESPE Astringent Retraction Paste. Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Retraktionsløsninger 3M ESPE Astringent Retraction Paste Hurtigt og nemt en helt ny retraktionsoplevelse Pochepakning er blevet nemmere med den første retraktionskapsel Indikationer I mere end 45 år har

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Børne- og ungdomstandplejen i Norden

Børne- og ungdomstandplejen i Norden ORGANISATION AF PÆDODONTISK SERVICE VETENSKAP Organisation af pædodontisk service i de nordiske lande Sven Poulsen, Anna-Karin Holm, Nina J Wang og Harri Torppa Denne artikel beskriver tandplejesystemerne

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Viden, der virker. Tandlægernes nye tidsskrift. Portræt af Inger Kjær Debat om fluor Det nye redaktionsudvalg. Inger Kjær, professor

Viden, der virker. Tandlægernes nye tidsskrift. Portræt af Inger Kjær Debat om fluor Det nye redaktionsudvalg. Inger Kjær, professor Viden, der virker Tandlægernes nye tidsskrift NR 12:December 10 Faktisk ved vi endnu ikke præcist, hvorfor en tand egentlig bryder frem. Eller ikke bryder frem eller misdannes. Det er blevet lidt af et

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 18. juni, 2014.

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 18. juni, 2014. Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 18. juni, 2014. Rigtig god sommer. Vi udkommer igen den 20. august. Generalforsamling 2014 - Gør brug af din mulighed for indflydelse gør en forskel!

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring?

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? ulla pallesen og palle holmstrup Generelt har tandlæger beskæftiget sig med profylakse, diagnostik og behandling af sygdomme i munden, og som et led i genopretningen

Læs mere

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 2008 Indhold Resume og konklusioner 3 Baggrund for undersøgelsen 4 Undersøgelsens formål 6 Undersøgelsesgrupper og metode

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Det nye direkte komposit facaderystem. Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænderne COMPONEER

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere