Rockefeller Foundation, Carlsbergfondet og dansk medicinsk biologi i mellemkrigsårene*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rockefeller Foundation, Carlsbergfondet og dansk medicinsk biologi i mellemkrigsårene*"

Transkript

1 Rockefeller Foundation, Carlsbergfondet og dansk medicinsk biologi i mellemkrigsårene* Virkninger for forskning og undervisning gennem det 20.de århundrede Leif Rasmussen (Publiceret i: Dansk Medicin. Historisk Årbog 1999, Odense Universitetsforlag.) * Tilegnet mindet om professor, dr. phil. Erik Zeuthen ( ) forstander for Carlsbergfondets Biologiske Institut fra 1957 til 1980.

2 2 Der findes overordnede videnskabs-historiske forløb, der kun bliver synlige, når man betragter dem fra fondsniveauer. De går tabt både i beretninger om institutter og om enkeltpersoner, fordi disse beretningers emnekredse let bliver for begrænset [1-3, 10]. Bodil Schmidt-Nielsens (1918-) fortræffelige bog om forældrene Marie ( ) og August Krogh ( ) [10] omtaler begyndelsen til et forløb, der kom til at række langt ud i fremtiden. Hun bringer ordlyden af et brev dateret 1923 fra Aug. Krogh til Rockefeller Foundation, New York, (note 1). Brevet videresendtes til Fondets nyoprettede International Education Board. Her havde Dr Wickliffe Rose udarbejdet interne retningslinier for international støtte (note 2). Aug. Kroghs ansøgning endte med at blive bevilget, og hans brev har herved berørt talrige sider af dansk medicinsk-biologisk virksomhed lige siden meget dybt. Dr Finn Aaserud har detaljeret beskrevet de forhandlinger, der gik forud for bevillingen i en meget læseværdig artikel [12]. Københavns Universitet Aug. Krogh anmodede om støtte til et byggeri af eksperimentelle, naturvidenskabelige og medicinske institutter i København. Han havde i flere år i sit naturvidenskabelige fakultet argumenteret for oprettelse af et bedre laboratorium og en lærestol i zoofysiologi til sig selv [10]. Desuden havde Valdemar Henriques ( ), professor i medicinsk fysiologi, samtidigt arbejdet for oprettelsen af en lærestol i medicinsk biokemi. Fakulteternes medlemmer var - måske - forslagene venligt stemt, men de rådede ikke over egnede lokaler til formålene [10]. I 1923 var situationen ideel til at komme ud af dette dødvande. Aug. Krogh havde modtaget Nobelprisen for fysiologi eller medicin i 1920, han havde fra Canada hjemført rettighederne til at oprense og udnytte insulin for Norden i 1922 [10] (note 3), og - hvad der indirekte skulle blive af stor betydning for svaret fra New York - Niels Bohr ( ) havde netop modtaget Nobelprisen for fysik for 1922 for sin atommodel.

3 3 New York var villig til at støtte videnskab i et område, hvor fysiske, kemiske og biologiske discipliner stod stærkt. København var et sådant sted. Der blev derfor indgået en aftale på grundlag af Aug. Kroghs brev, en joint venture: Der blev indskudt 2,4 millioner kroner af Rockefeller Foundation og International Education Board og der blev givet beløb fra både Carlsbergfondet og Rask-Ørstedfondet til byggeri af lokaler til, zoofysiologi, fysiologi, biofysik og biokemi [10, 12]. Nu byggedes et meget stort kompleks til forskning og undervisning på Juliane Mariesvej nr ud mod Nørre Allé. Der blev indrettet et laboratorium for zoofysiologi til Aug. Krogh, et medicinsk-fysiologisk institut til Valdemar Henriques, et biofysisk laboratorium til H.M. Hansen ( ) og et biokemisk institut til Richard Ege ( ) [10]. Sidstnævnte var elev af både Krogh og Henriques. Rockefeller Instituttet i København indviedes i Det var en variation af denne joint venturemodel, som professor Valdemar Henriques igen benyttede i 1930 [7]. Han havde været formand for bestyrelsen for Carlsbergfondet fra 1921 [3] altså også under forhandlingerne om det københavnske Rockefeller Institut. Han foreslog nu, at Rockefeller Foundation og Carlsbergfondet forenede deres kræfter for at oprette et institut for dyrkning af celler, vi ville i dag sige et cellebiologisk laboratorium, til den danske læge Albert Fischer ( ). Fischer var interesseret i dyrkning af celler i kultur og havde opholdt sig hos Alexis Carrel ( ), Rockefeller Institute i New York, fra 1920 til 1922 for at lære teknikkerne (note 5). Under dette ophold blev Simon Flexner ( ), direktør for Rockefeller Institute, ham venlig stemt og stillede støtte til hans fremtidige arbejde i udsigt. Alt dette førte til bygningen af Carlsbergfondets Biologiske Institut, Tagensvej 16, København, indviet i Carlsbergfondet bekostede opførelsen af bygningen, Rockefeller Foundation afsatte penge til drift af laboratoriet, og den danske stat skænkede grunden, hvorpå bygningen blev rejst [9]. Instituttet blev et internationalt center for cellebiologi i næsten 50 år

4 4 under to forstandere, først Albert Fischer (fra 1932 til 1956) [7] og senere Erik Zeuthen ( ) - fra 1957 til 1980 [4, 8] - note 6. Rockefeller Foundation og Carlsbergfondet støttede begge Niels Bohr gennem mange år. I midten af 1930 erne følte han måske, at Rockefeller Foundation ville ændre politik og støtte biologi snarere end fysik. Han foreslog derfor, at Krogh, han og von Hevesy ( ) (note 7) ansøgte Rockefeller om støtte til en cyklotron, der kunne benyttes til fremstilling af radioaktive isotoper bl.a. til biologisk brug, fx radioaktivt fosfor [10]. Ansøgningen bevilgedes, og man fornemmer igen, at det var vigtigt, at flere discipliner (fysik (hos Bohr), kemi (både hos J.N. Brønsted ( ), som formulerede den moderne opfattelse af syrebase-begrebet) og hos S.P.L. Sørensen ( ) på Carlsberg Laboratorium) og biologi (hos Krogh)) stod stærkt. Dr Hilde Levi (1909-), fra Berlin, specialist i kernefysik, arbejdede hos Niels Bohr fra 1934 til 1943 og hos Aug. Krogh fra Hun skrev en lang række artikler om isotopers anvendelse i biologien [6]. Desuden ledede hun undervisning i isotopkursus for biologer og læger gennem mange år [10]. Aug. Krogh selv og datteren Bodil Schmidt-Nielsen var blandt de første, der udnyttede de radioaktive fosfatforbindelser videnskabeligt [10]. Rockefeller Foundation støttede københavnsk videnskab en fjerde gang i forbindelse med oprettelsen af Universitetets Institut for human arvebiologi og eugenik, Tagensvej 14, København, åbnet 1938 [1, 5, 12]. Initiativet udgik fra professor Oluf Thomsen ( ). Hensigten var at fortsætte W. Johannsens ( ) banebrydende genetiske arbejde. Han skelnede som den første mellem arvepræg, genotype, og fremtoningspræg, fænotype, og dannede ordet gen. Tage Kemp ( ) blev instituttets første chef. (Senere ændredes instituttets navn til blot "Arvebiologisk Institut" og senere til Institut for medicinsk genetik.) Gennem alle fire initiativer lagdes grunden til meget nære forbindelser mellem Rockefeller Institute i New York på den ene side og

5 5 danske forskergrupper ved det københavnske Rockefeller Institut, Carlsbergfondets Biologiske Institut og Arvebiologisk Institut ("søster-institutionerne") på den anden. Det udmøntede sig bl.a. i mange unge danskeres besøg på instituttet i New York og på andre institutioner støttet af Rockefeller-bevillinger. Anden Verdenskrig afbrød denne udvikling. Et blik i Kraks Blå Bog fra 1970 [6] på navne fra den biologisk-medicinske verden viser følgende række af Rockefeller-stipendiater (de fleste gæstede Rockefeller Institute/Rockefeller University (institutionen ændrede navn) i New York): I 1930'erne var Holger V. Brøndsted ( ), senere professor i almen zoologi, K. U., i Stockholm , udsendt fra Carlsbergfondets Biologiske Institut, og hans nevø Erik Zeuthen ( , se nedenfor) besøgte ham her et halvt år og grundlagde mange varme og livslange venskaber med kommende svenske videnskabsmænd; Jannik Bjerrum ( ), senere professor i kemi ved K. U., arbejdede på Rockefeller Institute i 1935, udsendt fra Institut for medicinsk fysiologi ved K. U.; Fritz Schønheyder ( ), senere professor i medicinsk biokemi ved Aa. U., var i New York udsendt fra biokemisk Institut; og Herman Kalckar ( ), senere professor i biokemi, bl.a. på Harvard University, Boston, var Rockefeller-stipendiat i Californien og i St. Louis i udsendt af Institut for medicinsk fysiologi. I 1940'erne var Mogens Volkert ( ), senere professor i medicinsk mikrobiologi, K. U. på Rockefeller Institute i , Hans H. Ussing (1911-), senere professor i biologisk kemi (læs: biokemi), K. U., udsendt fra Zoofysiologisk Laboratorium, og Erik Zeuthen, senere professor ved og forstander for Carlsbergfondets Biologiske Institut, København, fra 1957 til 1980, udsendt af Carlsberg Laboratorium, begge i Californien, USA, i I 1950'erne var Niels A. Thorn (1924-), senere professor i fysiologi ved K. U. i New York ; Torkil Weis-Fogh, ( ) senere professor ved Department of Zoology, Cambridge University, i Cambridge I

6 6 1960'erne var Paul Plesner ( ), senere professor i molekylær biologi, O. U., på Harvard University Denne liste er ikke komplet, dels fordi ikke alle har ladet sig opføre i den Blå Bog, og dels fordi ikke alle har anført om deres rejsestøtte kom fra Rockefeller Foundation. Desuden har jeg alene slået dem op, der endte med at få slutstillinger. Man ser dog tydeligt, at mange, der endte med at få høje positioner i eksperimentelle biologiske og medicinske fag, tidligt havde været udvalgt til at være Rockefeller-stipendiater. (Tilsyneladende undtagelser fra denne regel er Henrik Dam ( ), professor i biokemi ved Danmarks tekniske Højskole (note 8); Egon Hoff-Jørgensen ( ) professor ved Københavns Tandlægehøjskole; C.C. Barker Jørgensen (1915-) professor i zoofysiologi ved K. U.; overlæge Jørgen Kieler (1919-) fra Kræftens Bekæmpelse og Sven Darling ( ), professor i biokemi ved Tandlægeskolen i Aarhus (han arbejdede dog på Carlsbergfondets Biologiske Institut hos Albert Fischer fra 1939 til 1941).) Ved oprettelsen af Københavns Universitets Biologiske Institut i Botanisk Have i København i 1956 spillede Rockefeller Foundation igen en rolle (omtalt p. 222 i ref. 3, men på uigennemskuelig måde). Planerne for dette institut gik tilbage til slutningen af 1920'erne, og det skulle omfatte genetiske og plantefysiologiske afdelinger. Det skulle have været planlagt af W. Johannsen ( ), Øjvind Winge ( ) en førende gærgenetiker, C. Hansen Ostenfeld ( ) og Peter Boysen Jensen ( ) [3]. Den sidstnævnte opdagede planters væksthormoner. Som følge af Johannsens død i 1927 udsattes planerne - og der skulle gå næsten 30 år, før de blev genoptaget. Carlsberg Laboratorium Her havde forstander for Kemisk afdeling, S.P.L. Sørensen ( ), defineret ph-begrebet i 1909 og senere arbejdet med proteinkemi. Han gik mod den gængse opfattelse, at proteiner var kolloidsystemer, hvis størrelse bestemte deres egenskaber. I stedet foreslog han, at de var karakteriseret ved rækkefølgen af deres

7 7 aminosyrer. På et tidligt tidspunkt - i indgik senere professor i fysiologi og formand for Carlsbergfondet fra 1921 [3], Valdemar Henriques, i dette samarbejde. Det blev Sørensens medarbejder og efterfølger, K.U. Linderstrøm- Lang ( ), der videreførte disse undersøgelser. Lang er bl.a. kendt for at have introduceret begreberne proteinernes primære, sekundære og tertiære strukturer. Disse undersøgelser fortsattes under Langs efterfølger, Martin Ottesen (1920-) og foregår stadig (note 9). Hvert år kom en tæt strøm af forskere fra USA og andre lande på studieophold et år eller mere. Mange blev støttet af Rockefeller Foundation. Før og lige efter 2. Verdenskrig måtte enhver proteinkemiker, der ville anses for noget, have besøgt Sørensen-Langs afdeling på Carlsberg Laboratorium i Valby [3]. 1) Støtte til danske stipendiater: Lang fik et Rockefellerstipendium tidligt i 1930'erne til biologiske studier i USA. På sin første tur besøgte han mange laboratorier og grundlagde her sin enorme popularitet i USA. De personlige kontakter, han dannede, skulle få stor betydning for Carlsberg Laboratoriums fremtidige netværk af fellows. Også Erik Zeuthens rejse til Johns Hopkins' Marine Biological Station i Monterey, Californien i blev finansieret af Rockefeller Foundation gennem Carlsberg Laboratorium (ved Langs mellemkomst). Også han knyttede mange forbindelser, der skulle blive af uvurderlig betydning for hans fremtidige arbejde på Carlsbergfondets Biologiske Institut [4, 8]. Genetikeren Øjvind Winge og hans elev, Mogens Westergaard ( ) blev støttet af Rockefeller Foundation. Sidstnævnte blev professor i genetik ved K. U., og efter pensionering fik han lokaler på Carlsberg Laboratorium. Han var Rockefeller-stipendiat i USA i ) Støtte til udenlandske stipendiater: Heinz Holter ( ) kom fra Østrig i 1931 til Carlsberg Laboratorium på et

8 8 Rockefeller-stipendium, og endte som forstander for fysiologisk afdeling [3]. Antallet af gæster, der gennem årene arbejdede på Carlsberg Laboratorium, var meget stort. 3) Støtte til drift: Fra 1937 modtog Carlsberg Laboratorium støtte fra Rockefeller Foundation til drift i mange år, afbrudt af krigen Andre institutioner Jeg har kun medtaget de personer fra medicinskbiologiske fag, som jeg har kendskab til. Også andre institutioner end Københavns Universitet og Carlsberg Laboratorium nød godt af støtte fra Rockefeller Foundation. Dette er Ole Maaløe ( ), senere professor i mikrobiologi, K. U., et eksempel på. Han var ansat på Statens Seruminstitut, København, da han fik sine første studierejser bevilget til USA i 1949 og igen i Efterkrigsårene Det fremgår af ovenstående, at Rockefeller Foundations bevillinger til danskere var ganske store i årene mellem krigene. De aftog i intensitet efter krigen, men de ophørte ikke fuldstændigt. De forskningsgrupper, der blev dannet og de projekter, der blev taget op omkring 2. Verdenskrig udgået fra samarbejdet mellem Rockefeller Foundation og Carlsbergfondet, har trukket lange spor gennem det 20.de århundrede både nationalt og internationalt Lad mig slutte med et par betragtninger, som med variationer vil kunne passe på mange institutioner nævnt ovenfor. Jeg er student af Erik Zeuthen, Zoofysiologisk Laboratorium, fra Han blev i 1957 forstander for Carlsbergfondets Biologiske Institut, og jeg var videnskabelig assistent her. Nogle af mine argentinske medarbejdere ved Odense Universitet blev før 1990 vel modtaget af professor Howard Rasmussen, Yale University Medical School, New Haven, CT, et betydeligt medlem af Rockefellergruppen, og jeg og andre af mine danske medarbejdere fik uvurderlige råd af ham i vore studier på et kritisk tidspunkt i Et andet eksempel er Peter og Birgit

9 9 H. Satir. Peter Satir blev uddannnet på Rockefeller University og er nu professor og chairman ved Albert Einstein College of Medicine i New York. Hans danske hustru, professor Birgit H. Satir, også AECOM og medlem af det Kgl. Videnskabernes Selskab i København. Begge studerede hos Erik Zeuthen på Biologisk Institut i årene efter 1958, og de har besøgt Danmark mange gange senere. De har gennem årene haft en strøm af danske forskere gennem deres cellebiologiske laboratorium. De to har sørget for videnskabelig undervisning og i mange tilfælde for financiel støtte, hvilket er ganske enestående. Disse eksempler understreger, hvad der er selvfølgeligt for forskere: personlige, videnskabelige kontakter breder sig ofte som ringe i vandet uden ophør. Jeg er sikker på, at mange elever af Rockefellerstipendiater i andet og tredie led kan berette om lignende forhold. Det samme gælder naturligvis for stipendiater fra alle andre store fonde, som fx Carlsbergfondet, Kræftforeningen og Statens forskningsråd. Konklusion Det fremgår, at Rockefeller Foundation med Carlsbergfondet, Carlsberg Laboratorium og Københavns Universitet katalyserede udviklingen i mange discipliner: fysik, kemi, biologi (og andre fag som økonomi etc., som er forbigået her). Det skete i et stort, integreret og langvarigt samarbejde begyndende før Det var mest omfattende i årene mellem krigene, men virkningen af det kan let spores endnu i dag, både i bygninger og i personlige bånd Jeg takker professor Lars Garby, Fysiologisk Institut, O.U., professor D. Favrholt, Filosofisk Institut, O.U., og forstander for Niels Bohr Arkivet, København, dr. phil. Finn Aaserud, for særdeles nyttige diskussioner. Jeg takker dr. Lene Koch, Afdeling for Folkesundhed, Panum Instituttet, K.U., for lån af billedmateriale. Resumé Tre store medicinskbiologiske institutter oprettedes i København mellem 1928 og 1938 bekostet af Rockefeller

10 10 Foundation i New York. Det drejede sig om Rockefeller Instituttet på Juliane Mariesvej, Carlsbergfondets Biologiske Institut, og Arvebiologisk Institut, begge på Tagensvej. (Carlsbergfondet i København deltog i finansieringen af de to første.) I samme periode bekostede Rockefeller Foundation en cyklotron på Niels Bohrs Institut for teoretisk fysik. Institutionerne i dette samarbejde sendte mange unge medarbejdere, dels til Rockefeller University i New York, dels til andre steder i verden med henblik på videre uddannelse støttet af stipendier fra Rockefeller Foundation. Det var i Danmark fysiologen (og nobelprisvinderen) Aug. Krogh, fysikeren (og nobelprisvinderen) Niels Bohr, kemikeren S.P.L. Sørensen, genetikeren W. Johannsen, plantefysiologen Peter Boysen Jensen og celledyrkeren Albert Fischer, der dannede den videnskabelige kerne i dette samarbejde. Virkninger af det internationale samarbejde mellem de to store fonde tidligt i det 20.de århundrede kan spores gennem dansk, medicinsk-biologisk videnskab gennem resten af århundredet. Summary in English Three large scientific institutes were built in Copenhagen, Denmark, between 1928 and 1938 supported by the Rockefeller Foundation in New York. The three institutes were: the Rockefeller Institute of Copenhagen, Juliane Mariesvej, the Biological Institute of the Carlsberg Foundation, and the Institute of Human Genetics, both on Tagensvej. and the Carlsberg Foundation in Copenhagen. (The Carlsberg Foundation in Copenhagen participated in the financing of the two first ones.) In the same period the Rockefeller Foundation supported the construction of a cyclotron at Niels Bohr s Institute of Theoretical Physics. These institutes in Copenhagen sent many coworkers both to the Rockefeller University in New York and to other places in the world for further education supported by stipends from the Rockefeller Foundation. The scientific nucleus around which these activities crystallized included: the physiologist (and Nobel Prize winner) Aug.

11 11 Krogh, the physicist (and Nobel Prize winner) Niels Bohr, the chemist S.P.L. Sørensen, the geneticist W. Johannsen, the plant physiologist Peter Boysen Jensen, and the cell culturist Albert Fischer. The International co-operation between the two foundations began early in the 20 th century and it can be traced in Danish medical/biological science through the rest of that century. Noter Note 1 Kroghs brev til Rockefeller Foundation i New York dateret København, d. 10. januar 1923 lyder i uddrag: "I take the liberty to approach you with a proposition which you will perhaps consider extremely preposterous. I am inclined to look upon it that way myself but on the other hand it might be possible to take it seriously and I venture to believe that it would, if carried out, be of such value in furthering the study of experimental medicine that I feel justified in asking your opinion" [10]. Han forklarede videre, at rummene i hans nuværende laboratorium var få, små, og dårligt belyste uden lokaler til et bibliotek eller sekretær, fordi han skulle bruge hver kvadratcentimeter til eksperimentelt arbejde. Han beklagede, at der aldrig var tilstrækkelig plads til de amerikanere, der ønskede at arbejde med ham. Med forbedrede forhold i laboratoriet følte han, at det ville være muligt at forøge mængden af forskning "by 100 per cent without in anyway lowering its standards... I am now 48 years old. I am perfectly sound and expect to have about 20 years of useful experimental work before me. I believe that there is a fair chance that I shall repay in scientific work and in training of workers the utlay which it would require to put me in a position in which my capabilities for work could be utilized to the full" [10]. Note 2 Dr Wickliffe Rose havde formuleret et notat, som skulle danne grundlag for aktiviteten i the International Education Board under Rockefeller Foundation. Hovedpunktet var, citeret fra ref. 10: "Begin with physics, chemistry and biology. Locate the inspiring

12 12 productive man in each of these fields; ascertain of each of these whether he would be willing to train students from other countries; if so, ascertain how many he could take at one time; provide the equipment needed, if any for operation on the scale desired. Provide by means of fellowships for international migration of select students to each of these centers of inspiration and training; students to be carefully selected, and to be trained with reference to definite service in their own countries after completion of their studies." Note 3 Kroghs hovedarbejdsfelt var organismers - menneskets -iltoptagelse. Han insisterede på at forbedre målemetoder og nåede først af alle til en forståelse af, at ilt optages ved diffusion fra lunger til blod - også under hårdt arbejde. Senere videreførte han undersøgelserne og beskrev reguleringen af blodkredsløbet i den arbejdende muskel. For denne redegørelse modtog han Nobelprisen for 1920 i fysiologi eller medicin [10]. Note 4 Dette førte til oprettelsen af Nordisk Insulinlaboratorium i 1924 [10]. Note 5 Albert Fischer rejste uinviteret og på trods af advarsler (fra Simon Flexner) fra København til Rockefeller Institute i New York, og fik, ankommet dertil, løn og driftsmidler i to år! Desuden fik han et forskningsområde, der holdt de næste hundrede år. Note 6 Fischer var blandt pionererne i celledyrkning. Han interesserede sig især for cellers ernæring. Han havde et stort antal fellows fra hele verden på sit institut. Erik Zeuthen efterfulgte ham. Han var den første dansker (og en af de første i verden), der relaterede sine målinger til cellens cyklus - og gjorde tidsrummet fra én celledeling til den næste til det centrale emne i sin forskning [11]. Også Zeuthen havde et meget stort antal fellows fra hele verden. Flere af dem blev støttet af Rockefellermidler. Note 7 Georg von Hevesy fra Ungarn arbejdede hos Lord Rutherford i Manchester, hvor

13 13 han mødte Niels Bohr. von Hevesy var den første, der udnyttede radioaktive isotoper i biologien. Han tildeltes Nobelprisen for fysik i 1943 for opdagelsen af grundstoffet hafnium opkaldt efter København, hvor opdagelsen skete. (Han transporterede bl.a. sine radioaktive prøver fra Bohrs institut på Blegdamsvej til Carlsberg Laboratorium i Valby med sporvogn (Linie 3) og anbragte sin taske oppe hos vognstyreren, mens han selv stod på bagperronen under transporten det drejede sig jo om farlige stoffer [10].) Note 8 Både Henrik Dam (og Fritz Lipmann ( )) var ansøgere til et professorat i biokemi ved Aarhus Universitet i Det tildeltes Fritz Schønheyder, der netop var vendt tilbage fra Rockefeller Instituttet i New York. Henrik Dam modtog Nobelprisen for fysiologi eller medicin for 1943 for sin opdagelse af K- vitaminet. (Lipmann fik Prisen i samme kategori 10 år senere for sit arbejde med co-enzym A, pantothensyre. Han og Herman Kalckar gjorde som de første rede for den oxidative fosforylering [10].) Henrik Dam gør i Kraks Blå Bog [6] opmærksom på, at Aarhus Universitet vragede ham, H.D., to gange i forbindelse med et professorat i biokemi. (Det vragede også Fritz Lipmann i samme forbindelse!) Note 9 Her blev proteasen med alkalisk optimum, subtilisin, opdaget og karakteriseret af Lang og Martin Ottesen. Den blev senere udnyttet kommercielt af NOVO i vaskepulvere "med enzymer". Referencer 1. Ellehøj, S., ed., Københavns Universitet Bind VII: Det lægevidenskabelge Fakultet. København: Ellehøj, S., ed., Københavns Universitet Bind XIII: Det matematisknaturvidenskabelige Fakultet 2. København: Holter, H. og K. M. Møller, eds., Carlsberg Laboratorium København: Rhodos Forlag, Jørgensen, C.B., Erik Zeuthen. Oversigt over Det Kgl. Videnskabernes Selskabs

14 14 Virksomhed, p København: Koch, L., Racehygiejne i Danmark København: Gyldendal, Kraks Blå Bog, København: Kraks Forlag Møller, K. M., Albert Fischer - forskeren bag oprettelsen af Carlsbergfondets Biologiske Institut. Årsskrift fra Carlsbergfondet, Frederiksborgmuseet og Ny Carlsbergfondet, p København: Rhodos Forlag, Nilsson, J.R., Erik Zeuthen. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening bind 142, p København: Marie Krogh. Et fælles liv i videnskabens tjeneste. København: Gyldendals Forlag Zeuthen, E., Levnedsberetning. Deponeret hos de kongelige ordeners historiograf. Ordenskapitlet, Christian d. VIIIs Palæ, Amalienborg, 1257 København K. (Dekoreret d. 26. april 1974.) 12. Aaserud, F., Videnskabernes København i 1920 erne belyst af amerikansk filantropi. Videnskabernes København, p , eds., T. Söderqvist, J. Faye, H. Kragh og F.A. Rasmussen. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag Rasmussen, L., Danske bidrag til den tidlige cellebiologi. Personer og begivenheder. Dansk Medicin Historisk Årbog 1998, p Odense: Odense Universitetsforlag. 10. Schmidt-Nielsen, B., August and Marie Krogh. Lives in Science. Oxford: Oxford University Press 1995, i oversættelse: Schmidt- Nielsen, Bodil: August og

15 15 Figurtekster rolle for den tidlige cellebiologi. Dr. med. Albert Fischer var dets Fig. 1. Rockefeller Instituttet med adresse Juliane Mariesvej i København. Et lille udsnit af forstander fra 1932 til 1956, professor, dr. phil. Erik Zeuthen fra 1957 til Nørre Allé ses i øverste venstre hjørne, Juliane Mariesvej ses yderst til venstre og Rigshospitalet ligger med facade mod Juliane Mariesvej i fortsættelse af billedets nederste kant. Aug. Kroghs Zoofysiologiske Laboratorium ses øverst i billedet (kompleksets venstre fløj), midterfløjen benyttedes til biokemi, biofysik og bibliotek, og den højre, nedre fløj anvendtes til medicinsk fysiologi. Et stort auditorium ses i forbindelse med midterfløjen vendende mod højre. Billedet er venligst udlånt af Erik Hviid- Fig. 3. Arvebiologisk Institut (A.I.), Tagensvej 14, København, fotograferet fra Tagensvej nogle få hundrede meter syd for det sted, hvorfra fig. 2 blev optaget. Man ser Universitetsbibliotekets 2.den Afdeling til højre i billedet, Carlsbergfondets Biologiske Institut bag A.I., og man skimter dele af det tidligere Militærhospital, Tagensvej 18, til venstre og højre for A.I. Senere byggedes yderligere en etage på dette Institut. Billedet er venligst udlånt af Dr. Lene Koch, Panum Instituttet. Larsen, Zoofysiologisk Laboratorium, Aug. Krogh Instituttet, København. Fig. 2. Carlsbergfondets Biologiske Institut, Tagensvej 16, København, spillede en central

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM US Science Tag en del af din studentereksamen på college i USA Bliv klogere på verden Hvis du

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Singapore: Fra venstre ses Frederik V. Holck, Pernille

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Danmarks svar på Nobelprisen The Brain Prize - går i år til tre hjerneforskeres banebrydende forskning i menneskets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år.

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi (The Danish Diabetes Academy) over en periode på 5 år. Odense Universitetshospital CVR. nr. 29190909 Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C 20. juli 2012 Ref.: BiNtjMJLT Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget DKK 201.880.000 til projektet Det Danske Diabetes

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Dansk Matematisk Forenings Årsmøde 2000

Dansk Matematisk Forenings Årsmøde 2000 Dansk Matematisk Forenings Årsmøde 2000 DMF afholder årsmøde på Roskilde scenter den 26. - 27. oktober med start torsdag kl 14 og afslutning fredag kl 16. Tilmelding Program Abstracts Transport Overnatning

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Bus: afgang Lemvig Gymnasium 22.09.2014 kl. 08:00. Afgang Danhostel Copenhagen City 25.09.2014 kl. 14:00. København med 2a, uge 39, 2014.09.

Bus: afgang Lemvig Gymnasium 22.09.2014 kl. 08:00. Afgang Danhostel Copenhagen City 25.09.2014 kl. 14:00. København med 2a, uge 39, 2014.09. København med 2a, uge 39, 2014.09.05 Rejseplan: Bus: afgang Lemvig Gymnasium 22.09.2014 kl. 08:00 Afgang Danhostel Copenhagen City 25.09.2014 kl. 14:00 Indlogering: Danhostel Copenhagen City H.C. Andersens

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Eksamen nr. 1. Psykologi B

Eksamen nr. 1. Psykologi B 2014 De gymnasiale uddannelser Psykologi B Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 24 timer Eksamination og votering: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven lav en synopsis - Se video: Eksamen 1 - Diskuter

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Materialet er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler.

Materialet er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Bogen om kræft Erhvervsskolernes Forlag 2001 Munkehatten 28 5220 Odense SØ Telefon 63 15 17 00 ISBN: 87-7881-274-7 Sats: Erhvervsskolernes Forlag Tryk: Litotryk Svendborg Forfattere: Lasse Foghsgaard,

Læs mere

Laboratoriearbejdets formål. Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC

Laboratoriearbejdets formål. Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC Laboratoriearbejdets formål Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC Roskilde Universitetscenter Forskningsspørgsmål 1.Hvilke potentielle læringsudbytter findes der for de laboratoriearbejder, der typisk

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere