Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal-nyt. Vinter 2005/06. Julestemning i Faldsled. Svanninge Skole Lokalrådet Fredagsåbent Dagplejen Skolebestyrelsen"

Transkript

1 Vnt 2005/06 Lokal-nyt Julstmnng Faldsld Svannng Skol Lokalådt Fdagsåbnt Dagpljn Skolbstylsn Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng

2 Et hus fyldt md sjæl og tadton... Rcpton Mød Slskabsaangmnt Mad ud af hust Kkgydn Mllng Tlf Mobl

3 L O k a l å d t f a l d s l d / m l l n g / S v a n n n g Lokalådt bstå dag af: Hnnng Bahl Volstæd Mllng Tlf Bgt Bndtsn Nygyd Mllng Tlf mal: Ov Matas Assnsvj Mllng Tlf Bnt Ludvgsn Østbyvj Mllng Tlf Kana Hvd Lndnskov Lndgådsvj Mllng Tlf mal: LOKAL-NYT Lokalådt stå bag poduktonn af LOKAL- NYT. Hvs nogn ønsk at bdag md dé/ aktvtt/annonc tl bladt man mgt vlkommn. Kontakt n af lokalådsmdlmmn ll snd n mal tl Lokalådt abjd øjblkkt md: Cyklfohold Mllng Bvand lokalplan fo Faldsld Egn hjmmsd Lokalt magasn Skng af kyds Østbyvj/Kkgydn/Assnsvj Kultu og Ftd Faabog Tlføjls af stdnavn på adss Cykltunnl und Nybogvj Natust Nætafk Udvklngsplan fo lokalomådt V ha halvålg mød md bogmstn og kommunaldktøn, hvo v ha mulghd fo at fmfø fohold tl dskusson. V ha mød md d øvg lokalåd kommunn ft bhov. Udvklngsplann kan læss på hjmmsdn Dn også tykt 200 ksmpla. Fo næm oplysnng kontakt Hnnng Bahl

4 Tgn n kontakt md Lokal-nyt Lokal-nyt udkomm 4 gang om åt. Du kan nu tgn n kontakt md bladt. Så du skk på, at d afsat plads tl ntop dn annonc ll fonng. Lokal-nyt Som nogt hlt nyt kan du også få t lnk på vos hjmmsd. Ps Fonng/skol/bønhav Ehvv 1/1 sd k. 550,- k ,- /p. blad 1/2 sd k. 300,- k. 650,- /p. blad 1/4 sd k. 180,- k. 350,- /p. blad 1/8 sd k. 100,- k. 250,- /p. blad Hjmmsd: Bann (udn annonc) k. 150,- /1 md. dog kun k. 100,-/md. kombnt md annonc Lokal-nyt. Dss ps kun gældnd fo hvvsdvnd lokalomådt ll hvs du slv bosddnd omådt. Lokal-nyt udkomm dcmb, mats, jun og oktob Dadln Udgvls 16. novmb 2005 Ug mats 2006 Ug maj 2006 Ug sptmb 2006 Ug 39 Kontakt Lokal-nyt Jg/v ønsk at tgn n kontakt md Lokal-nyt Fma/Fonng: Antal gang ålgt: Bann - hjmmsd: Undskft: Mal / st. på annonc/daktonl tkst (ks. 4/1/4 sd) antal md. Aflvs ll snds tl Bgt Bndtsn, Nygyd 14, 5642 Mllng ll Kana Hvd Lndnskov, Lndgådsvj 21, 5642 Mllng

5 Jul Dagl Bugsn Mllng Nssoptog søndag dn 18. dc V stat tadtonn to vos ålg Nssoptog kl fa Svannng Hallns P-plads. Nssfamln bl fulgt gnnm byn tl lystg nssmlod m.m. af F.D.F. s Nssokst. D ankomm tl Dagl Bugsn kl. ca hvo all, båd sto og små, skal syng og dans om dt sto jultæ, som pyntt md flott jultng lavt af bønn Rgnbun og tl oglton fa n gtg Daglg Bugsnss. Dft dl Nssfamln julgodtpos ud tl ALLE bønn (hos os bl ngn skuffd). Bstylsn byd på æblskv, bunkag og djlg vam gløgg Dagl Bugsns sto tlt. Åts julkonkunc: S opslag butkkn Vnd af konkuncn udtækks søndag dn 18. dc. kl Pæm: Gavkot på k. 300,00 2. Pæm: Gavkot på k. 200,00 3. Pæm: Gavkot på k. 100,00 Konkuncgl og kupon udlvs butkkn. V udlv n kupon hv gang Du/I handl ug 50. V ønsk all n gtg glædlg jul og t godt nytå. Tak fo god handl. V glæd os tl at btjn Dg/J dt ny å. Kælg hlsn fa bstylsn & psonalt Dagl Bugsn. Assnsvj 249, Mllng

6 Aktvttskalnd Ns opto sg dn Dag 18. l B dc. l d t t n Kg tlud svj Pos ssn A på n t D vls opl d væ ug s n VO K R Æ V E S K Dagpljn F aldsld, Mllng og Sva nnng ønsk all n gtg glædlg jul og t godt ny tå md tak fo dt gaml. Fda g på Sv såbnt a Skol nnng 2. dc dfo, g o mb k v æ v 200 k 3 s s. f k, n o 5 a b ua v k v a h 2 d d 0 t, d 3 0. ma 6 t n all l-ny ts 200 Loka annonc gaf n og god m v d foto aj 200 n, å søg m l 6 udd tm om. blad n t pa dakton s f a kk v p m l o jæ é, s vskud, vl h d o n t, duk t. Ha du Lokal-ny t a f vd lv dl a V føt ud n få væ t a l kan lyst t g o d t g tl: 8174 n så a n Ka t 626.dk t g v s l kh ll t l a gså m o n ka du Dadl n fo af tks aflvng t tl n æst numm af L dn OKAL-NY T 16. ma ts

7 Dtt hjmmsdn fo lokalomådt. Gå nd og kg - og husk at gø dn tl dn statsd! V ha lavt n hjmmsd, d tl dg som lokalbbo, mn som samtdg t vndu udadtl fo tust og vntull tlflytt. D mangl mgt ndnu og v ha bug fo dn hjælp. V vl gn hav: - nogl fotos fa omådt md tkst - bskvls af spcll hus, som du to kan væ ntssant fo and - gang n kalnd fo omådt, mn mangl aktvttsdato - dg tl at skv om dt allsmukkst std omådt - all hvvsdvnd og fonng tl at mal ds data tl hjmmsdn - dn dé om tltag på hjmmsdn - hjælp tl at skv atkl fa omådt Dt også mulgt at køb bannannonc. Dt kost 150,- k/md dog kun 100 k./md. hvs du også annonc Lokal-nyt. Mal tl

8 Stnsgaad Hgådspnson byd Dm hjtlg vlkommn tl famlfst ll tl mnd kusus-aangmnt. Hovdbygnngn, d stamm fa dt 14.åhundd, gnnmgk dn sdst staung bgyndlsn af dtt åhundd og dag ndttt md all modn bkvmmlghd - udn at dn hstosk atmosfæ dog gåt tabt. Foudn Spsstun, d kan umm op tl 50 gæst, og Dn Gul Salon, hvo d kan danss ll dækks op tl 40 gæst, fnds fl salon, bblotk og bllad. Pnsonn ha 20 stlfuld dobbltvæls md mulghd fo ksta opdnng. Vætspat tlstæb at fø hgådskøkknt vd md nænsom hånd. V byd dag på t fantasfuldt, påldlgt og modn køkkn. Tl daglg tlbyds t skftnd mnd á la cat, mn sælg ønsk kan også ftkomms. DK-5642 Mllng Tlf Fax E-mal: Glæd t banhjt... Gudstjnst vnt Dato Svannng Falsld (J.Sväd) (J.Sväd) ngn (J.Sväd) Engvj 2 Glædlg Jul

9 H Ø S T F E S T F a l d s l d - M l l n g - s v a n n n g Høst-fstval Faldsld-Mllng-Svannng sptmb 2006? Kom tl ntatvmød Svannng Halln, dn 18. janua 2006, kl D gtg mang god ntatv gang lokalomådt. Isæ Lokalådts udvklngsplan, hjmmsdn og udgvlsn af Lokal Nyt, mn også d mang fonngs hædg abjd og snst bvllngn af png tl nybygnng af ndskolngs/ftdshjmsfløj på skoln bvs, at udvklngn af lokalomådt pg n sund og gtg tnng. D også gtg mang aangmnt lokalomådt, mn dsvæ ld d oft und manglnd tlslutnng og ntss fa bbon lokalomådt, lgsom dt oft få, hædg ldsjæl, d bæ aangmntn gnnm. Kan dt væ andlds? Kan man saml nogl aktvtt og sætt hl lokalomådt på dn andn nd n gang mllm og få så mang som mulgt tl at dltag og måsk yd n ndsats. Dt fosøgt nogl pæsntant fo dætsfonngn, mnghdsådt, Dagl Bugsn, pnsonstfonngn, skoln, Faldsld bbofonng, FDF og Fdagsåbnt, at fnd ud af vd t mød halln, dn 13. oktob. H fødts dn om n Høst-fstval dn sptmb 2006, hvo all mulg aktvtt sætts gang og hvo Ola og pæstn tagt d, så Bugsns høstfst og høstgudstjnstn afholds ntop dn wknd. Man kan fostll sg n slags åbnt hus lokalomådt, hvo d ugn op tl og wkndn sætts fokus på d mang tlbud d Tusnd tak fo opmæksomhdn vd mt 25 ås jublæum! I ønsks all n glædlg jul samt t lykkbngnd nytå. lokalomådt og md n fstlg fnal wkndn, hvo fonngn, d hvvsdvnd, nsttutonn, kunstnn, okstn og all mulg and md tlknytnng tl lokalomådt pæsnt sg, hvv mdlmm og fvllg samt at fdag og lødag mund ud fst fo all aldsgupp. D søgt om tlskud fa landdstktspuljn tl nfomaton, annoncng og små, tanspotabl udstllngsstand, mn sagns natu vd v kk om pngn bvlgs, og dt bø kk væ afgønd fo gnnmfølsn. Fomålt at vs lokalomådts kvaltt fm fo all lokalomådt, kk at tjn png tl fonng m.fl.. Dfo nvts all ntssd og sæ pæsntant fo fonng, hvvsdvnd, nsttuton, kunstn, okst m.fl. tl t ntatvmød dn 18. janua Svannng Halln, hvo målt at udvkl dn, ndsætt n stygupp, vntull udvalg og optt t dékatalog. På gnsyn dn 18. janua! Susann Bang Stald Nømakn 25, Svannng Køb gav Mllng Stot udvalg stntøj/ltøj/kamk/poclæn Gaml glas/mal/ltogaf: 25 fynsk kunstn Håndstk, pud and julgavd fa k. 20 Antk Postludt Assnsvj tlf Åbnt tl 20. dc. kl. 10 tl 17 S

10 N y t f a S v a n n n g S k o l Valg tl skolbstylsn mats 2006 Dt snat f å sdn dn nuvænd bstyls statd t godt og bgnd samabjd, som ha sat mang spændnd aftyk skolns vk, båd dt små og dt sto. Støst slvfølglg dn nylg bvllng på 8 mllon kon tl ny ndskolngs- og ftdshjmsfløj, mn også mnd sammnhæng og på and plan kan v tllad os at sg, at dn sddnd bstyls gø foskl. Skolns vædgundlag ha fåt konkt udtyk gnnm n spændnd pocs md dannlsskaavann som afsæt. D god dalog og samabjd md dt poltsk udvalg, som bl.a. ha sat spo dt hnlagt BU21 pojkt, som ft mn mnng fotsat vl kunn gø sg gældnd dn fmtdg stokommuns skolpoltk. Indsatsomådn, hvo læ og bstyls fællsskab udfosk og ndabjd to som foskllg længsstl, sælgt udvklnd og gtg god ovnsstmmls md vædgundlagt. V ha udvklt bstylsns abjdsfom, så v udnytt d lktonsk kommunkatonsfom bd og ha m td tl at abjd m dybdn på mødn. Dt spændnd at få ndblk, hvad d ø sg bag dn skol, v mød gnnm bønn og bstylsn ha ft mn mnng ovodntlg sto ndflydls på, hvodan skoln udvkl sg, bl.a. sdd to foældvalgt bstylssmdlmm md vd bodt, hv gang d ansætts n læ. D plads tl foskllg holdnng og mnng, som gnnm dalog og aktvtt md tl at fom vjn fo skoln ndn fo d amm, d gvt af lovgvnngn. D sålds t godt afsæt samt ny og spændnd udfodng, som bl.a. skolns plads dn ny stokommun, tl dn ny bstyls, som tltæd 1. apl 2006 og jg kan kun opfod foæld tl at stll op tl bstylssvalgt. Dn dll stuaton vll jo væ, at hv klass havd n pæsntant bstylsn, mn d skal kun bugs 7 foældvalgt bstylssmdlmm, dfo mn opfodng, at foæld tl bøn båd ndskolng, på mllmtnt og ovbygnngn stll op. Dt kk svæt og kk voldsomt tdskævnd at væ bstylssmdlm, mn dt vgtgt at man dltag aktvt bstylsns abjd, så skolns ldls og mdabjd ha n god spangpatn. Stl op og væ md tl at gø n foskl! Ontngs- og opstllngsmødt dn 1. fbua 2006, kl. 19 skolns aula. Føst d ontng om valgt. Dft d mulghd fo at opstll kanddat tl bstylsn. Hvs d kun opstlls d syv kanddat og f supplant, d skal bugs, og d kk opstlls fl d følgnd ug, så vl d opstlld væ valgt. Hvs d opstlls fl, afholds valgt dn 9. mats Md vnlg hlsn Susann Bang Stald Fotos fa pøvn tl 3. kl.s opføls af Thobjøn Egns Folk og øv Kadmommby. Søn Bøj kaplmst og Katja Moltnow nstuktø m.v.

11 H I s t o Folk Falsld gnnm å 14. apl 1472 fk hmandn på Stnsgåd lovhævd tl skovn vd Fals-lddt. Man mn kk, at d va nogn bbyggls på stdt dngang. D ha dog bot folk Faldsldomådt jævnlgt sdn d føst mnnsk kom tl Danmak ft stdn. D ældst mnnskskabt tng, som fundt h, n plspds fa Hambogkultun ca f. K. og nklt tng fa Bommkultun ca f. K. Egntlg boplads knds føst fa d sdst pod af jægstnaldn ca å f. K. bod h folk all pod. D fundt mang stnøks, h ha lggt adskllg dyss, som dog all ødlagt. Dn bdst bvad lgg skovn bag Stnsvang, mn ovlggstnn fjnt, skkt bugt tl tappstn, ldpæl ll dt sto stnhgn tæt vd. Et andt lll stnkamm lgg havn bag Sommbo, dt blv udgavt af jn omk og ha fåt gulv og tag af cmnt, samt n dø så dt kan bugs som fugtkæld! Bonzaldn f. K., va også bfolkt hl podn. Fa dnn td fnds 9 sto gavhøj, d 7 lgg skovn bag Stnsvang, og d and nod fo byn makn kaldt Stnhavn. Gnnm stn- og bonzaldn flyttd bbygglsn omkng, fo nå hust blv gammlt byggd man ba nyt t andt std. D ha næpp væt m nd højst to hus samtdg hl omådt. Mn vd jnaldns bgyndls flyttd man, h som and std, sammn landsby d altd blv lagt mndst n klomt nd landt, måsk af skkhdshnsyn, måsk på gund af ændng landbugt. D ha væt boplads jnaldn vd Halsmos og Hongydn, og d va vkng Håstup og Mllng. Dfo lå Falsldomådt ød og ubbot hn t pa tusnd å, fa jnaldns bgyndls omk. 500 f. K., tl slutnngn af 1400-tallt, hvo hmandn på Stnsgåd opttd n landsby, og 1954 va d 7 gåd skovn Fflodzldh, som man skv dngang. Faln va dngang n dykt mak und Mllng bylav, mn nu hlt tlplantt md skov ll bbyggt md pacl- og sommhus. Man vd kk t mgt om dn føst td af byns hsto, mn 1541 va d byggt n vandmøll vd Hattbækkn. Und svnskkgn bændt mølln og blv aldg opføt gn. I 1688 va d 9 gåd og 5 hus md 51 td hatkon byn, og vd udskftnngn 1782 va d 9 gåd, 10 hus og t lll bådlj md plads tl n nklt joll. Indtl da havd byns nst næng væt landbugt. Bøndn havd 300 å haft t kæmpabjd md at ydd skovn og ns jodn fo dyss og sto makstn, så d kunn dyk dn god jod nod fo byn. Af stnn byggd man n mængd smukk stndg, hvoaf mang ndnu stå. Fsk ha h væt hl tdn, mn dt ha aldg haft dn sto btydnng fo byns næng. Omkng å 1800 bgyndt n ny td fo byn. Man bgyndt at sjl. Skppn tjnt png, byggd ny hus byn, føst små, sdn stadg stø, og d fk tllagt nogl små jodlodd, føst fa Stnsgåd, sdn fa n ndlagt gåd. Komandn blv købmand, stobond og skbsd, og d kom smd og bag og and småhåndvæk. D blv opttt t skbsvæft. Havnn blv udbyggt md stn fa stndg og fa standbddn, d blv også slæbt stn ov sn fa Vgø. Dn gaml skol blv vt nd og n ny opføt. Mn ft tkvat åhundd lukkd væftt og skbn fosvandt t ft t. Dt sdst fosvandt omkng I 1888 byggd man t andlsmj, og så blv skppn, skbstømn, smdn og bagn husmænd md kø og t pa gs. Så tjnt man png gn, og bfolknngstallt stg. Ud på Faln blv d byggt n hl dl hus, fo d va jodn bllg. D gk nu bøn skoln, og 1970 fk man n ny skol. D opstod mang ny daglgvafotnng, d kom fl småfabkk og 1932 fk v vos gn kk. Eft andn vdnskg gk dt båd op og nd, mjt, skoln, fabkkn, d flst gåd og fotnng lukkd, mn d kom alddomshjm og campngplads, havnn blv tl lystbådhavn, kon ophøt md at væ dt lokal samlngsstd, mn blv t ntnatonalt madtmpl. Ny og andlds fotnng kom, og d kom mang ny hus og sommhus, så Falsld, fa at væ n nængsby, blv n by hvo d flst bbo hnt ds ndtægt udnbys fa. Skvt af Hans Maus Jppsn

12 ER FYLDT MED JULEGAVEIDEER OG JULERIER BÅDE I BUTIKKEN OG PÅ NETTET ÅBNINGSTIDER I DECEMBER onsdag og tosdag fdag og lødag søndag dudov ha v også åbnt: mandag 19/ tsdag 20/ Husk nå v lukk d. 30/12 åbn v føst gn mats 2006 GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR Assnsvj 517 Faldsld tl Bdst kvaltt tl lavst ps En glad blst Som AutoMst abjd v fo fl glad blst. Dt v kommt gtg langt md. Som kund du hos os altd skk på n pofssonl og ælg ådgvnng. Vos mdabjd dltag AutoMst s oblgatosk uddannls, som gø at v altd ha fsk vdn og nyst udsty kla. Dt gø at vo kunds bl spænd fa d hlt ny tl vtan. Dt handl om tlld. V ønsk all vo kunnd n glædlg jul og glæd os tl at s j dt ny å. Svannng Auto & Taktosvc v/aag Lasn og Rn Hldng Svannng Auto & Taktosvc A/S Assnsvj Mllng. Tl

13 S k o l b s t y l s n Dn gal md tafkkn D bugt mang tm på tafk skolbstylsn, Rgnbun, tl foældmød, Lokalådt og n mass and sammnhæng. D tagt mang ntatv fosøgt på at åb båd Fyns Amt og kommunn op og fa bgg nstans ha man st vlvllgt på poblmstllngn. Dt ha ba kun mdføt gansk få justng, snst gul afmæknng og pakng fobudt sklt vd ndkøsln tl skoln, hvo d opstå mang falg stuaton md cyklnd og gånd skollv og bl, d bng og hnt samt dn gnnmkønd tafk. V glad fo hv lll fobdng, d sk. Mn, v må s øjnn, at v kk ba sådan lg få ønskn om sk skolvj og gnlt bd fohold fo d blød tafkant opfyldt. I skolbstylsn abjd v fotsat md d tafkal fohold omkng skoln og vlkån fo at hav n skolpatulj. Som foholdn nu, vud v, at d kk t samspl af tafkal fohold, adfæd og holdnng, som gv n skolpatulj mlg abjdsfohold. Skolbstylsn vl fotsat abjd fo at opnå d optmal, tafkal fohold samabjd md lvådt, lokalådt og øvg ntssnt, mn v appll også tl, at v all just n smul på vos tafkal adfæd og holdnng, så v pass mst mulgt på d yngst og d mst udsatt tafkant. Dfo opfod v hv nklt foæld og øvg tafkant tl at ovvj om d nogt vdkommnd kan just ldt postv tnng, f.ks.: - at sk at bønn udstyt md flks, godt lys på cykl, cyklhjlm og vt. nvst d ny tafkvst, d ba kk kan ovss. - at læ bønn, hvo d skal pass på og hvodan man tag hnsyn tafkkn v nd omkng nogt md ollmodll J - at lad bønn gå, cykl ll tag bussn tl skol - at sætt bønn af ldt læng væk fa skoln nd lg ud fo ndgangn - at tag nabons bøn md ll skfts, så d ba én bl mnd mognkaost - at væ sælgt opmæksom på d små cyklst og gånd vd nd- og udkøsl fa pakngsplads og gnlt næhdn af skoln - at ndsætt hastghdn væsntlgt omkng skoln (og byomådt dt hl tagt) - at tung tafk fosøg at undgå Flægmosvj og Kkgydn mllm kl og og øvgt tlpass hastghdn tl svag tafkant gnlt. - at bdag konstuktvt tl fobdng af tafkstuatonn og dltag dbattn om tafkkn omkng skoln og lokalomådt. Rmsn kan gvt blv læng, mn lad os få m gang dalogn om, hvodan v md ldt justng af adfæd og holdnng bdag tl at sk vo bøn som tafkant og så øvgt sætt vos ld tl, at v kan få dn ny stokommun tl at fobd d fyssk tafkfohold. Rådt fo stø fædslsskkhd ha n hjmmsd hvo man kan download alvdns god åd og vjldnng samt bstll gats flksbkk og DVD mv. D undvsnngsmatal tl all aldsgupp og nfomatonsmatal.sdn hdd Md vnlg hlsn Skolbstylsn

14 BESTYRELSEN Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng BESTYRELSEN Faldsld Svannng Skytt-, Gymnastk- og Idætsfonng Fomand: Ib Lllmak Assnsvj Mllng Tlf Mal: Kass: Maln Clausn Radbyvj 23 Tlf Mal: Ptanqu fomand: Gd Høj Hansn Standpakn 82 Falsld 5642 Mllng Tlf Gymnastk fomand: Annta Svndsn Bjgvj 10 Tlf Mal: Tnns fomand: Stg Danlsn Kkgydn Mllng Tlf Mal: Fomand: Ib Lllmak Assnsvj Mllng Tlf Mal: Svømnng fomand: Hann Søndgåd Gubbmøllgydn 1 Tlf Mal: Kass: Maln Clausn Radbyvj 23 Tlf Mal: Ptanqu fomand: Gd Høj Hansn Standpakn 82 Falsld 5642 Mllng Tlf Gymnastk fomand: Annta Svndsn Bjgvj 10 Tlf Mal: Tnns fomand: Stg Danlsn Kkgydn Mllng Tlf Mal: Svømnng fomand: Hann Søndgåd Gubbmøllgydn 1 Tlf Mal: Halbsty: Ncola Svnstup Kaj Nlsnsvj 14 Tlf Mal: Næstfomand: Næstfomand: Jns Boby Jns Boby Madsn Madsn Østbyvj Østbyvj Mllng 5642 Mllng Tlf Tlf Mobl Mobl Mal: Mal: Sktæ: Susan Andsn Sktæ: Halsmos 16 Susan Andsn Halsmos Tlf Tlf Baskt fomand: Mal: Poul Ktlsn Mal: Fdksbgvj 10 Pjup Baskt fomand: Poul Ktlsn Tlf Fdksbgvj 10 Pjup Håndbold fomand: Nls Ek Jnsn Tlf Bahsvj Mal: Mal: Tlf Mal: Håndbold fomand: Nls Ek Jnsn Bahsvj Ands 29Hansn Assnsvj 1 Tlf Tlf Mal: Badmnton fomand: Mal: Fodbold fomand: Badmnton Mtt Ggsn fomand: Ands Assnsvj Hansn 318 Assnsvj Mllng Tlf Mal: Tlf Mal: Rvso: Ls Bb Faabog Rvsonskonto Fodbold Møkbjgvj fomand: 3 Mtt Ggsn Assnsvj Tlf Mllng Tlf Mal: Mal: Halbsty: Ncola Svnstup Kaj Nlsnsvj 14 Tlf Mal: Rvso: Ls Bb Faabog Rvsonskonto Møkbjgvj 3 Gymnastkudvalgt hold åsmød Dt fogå Svannng Halln dn 17. janua kl Tlf Mal:

15 Nyt fa fodboldafdlngn Nu ndndøssæsonn vd at væ godt gang. D fyldt godt op md fodboldspll halln hl fdagn. All ha væt ud og spll nogl stævn, og dt gåt godt. Fdag d.16/12 hold v julafslutnng fo all holdn. Fdag d.6/1 all kla tl at gå gang gn. Fodbold åsmød holds fdag d. 27/1 kl. 17 Svannng Halln. Bønn kan væ halln mns d voksn gå tl åsmød. Lødag d.4/2 kl. 14 d gnalfosamlng F/S, dt fogå Svannng halln. Mød op tl n aktv dag, dt gæld fo båd bøn og voksn. Klubbn mangl domm tl at dømm vos bønkamp. Ha du lyst tl at bug 4 tm n hvdags aftn, så vl v gn afhold t klubdomm kusus Svannng Halln. Dt kæv ngn fokundskab, v skal nok søg fo oplæng. Hvs d mang d mld sg, dj dt sg om at dømm t pa kamp løbt af foåt. Skynd dg at mld tlbag tl ovnstånd mal adss. Hmd ønsks all spll, foæld, tæn og and aktv n gtg glædlg jul og t godt nytå. Hlsn fodboldafdlngn. Lødag d. 18/2 og lødag d. 18/3, kl d mulghd fo at komm på Vstfyn og abjd, n god måd at møds md ns bøns kammat. Tlmldng tl [ malto: så hutg som mulgt d ft om pladsn. Tæn tl dn kommnd sæson på plads, v mangl dog nogl holdld. En tl t dng hold og n tl t pg hold, gå d n undt og bænd fo at hjælp tl, vlkommn tl at mld tlbag tl ovnstånd mal adss.

16 JULEGAVEIDE TIL HAM OG HENDE! KØB DIREKTE FRA LAGER SÅ FÅR DU KVALITETSFODTØJ TIL SPOTPRIS! DAMESTØVLE sot sknd St FODFORMET damsko md moccasnsynng St DAMEPUMP m/ Gt Watz-sål MODEL St LBOCK ER MERE END FODTØJ TIL PRIVATE - VI HAR OGSÅ SIKKERHEDSFODTØJ TIL ERHVERVSLIVET! På kan du s alt vos CE ctfct fodtøj! COLLEGESKO sot sknd St LBOCK ønsk all n glædlg jul og t godt nytå! HERRESKO bunt sknd St Fås også udn stknng Hos LBOCK kan julgav bytts ndtl d. 15. janua 2006! All ps ncl. moms. D tags fobhold fo tykfjl og udsolgt va. Bsøg os hv tosdag kl tosdagsbutkkn! Du kan handl 24 tm døgnt på LBOCK.dk. Mn som bbo lokalomådt ha du også mulghd fo at bsøg os på Højstæd 16, Falsld, 5642 Mllng, hv tosdag, kl Rng fo ydlg nfomaton: tlf

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Nye. tangenter. at spille på www.kast-brand.dk Ny tangt at spll på EDBdstn Dt t spørgsmål om ær, når psonst sætt sg tl tastn for at lær dt d md EDB, fortæll Poul Brønnum. Samm md n andr psonst hjælp han ældr Brand md at blv klar tl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året.

X-Klusiv. Typografi. ombrydning. Opgaven Layout og ombrydning af magasinet, X-klusiv, der udkommer 4 gange om året. Typaf obydg Opgav Layout obydg af agast, X-klusv, d udko 4 gag o åt. Mt bdag tl opgav Jg ha abjdt slvstædgt d opgav, ha væt budt af t fast layout ha væt dal d aoc sælg. Gl foato Pavalg Idsg. Dokutt Foat:198x270

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Mørke afviser at tage lortet

Mørke afviser at tage lortet Høingssva fa Møk og til biogas-plan Skødstup vd at væ kla til håndboldsæsonn Pmi på ny udgav af scincfiction klassik SIDE 4 NYHEDER/SIDE 2 SIDE Tisdag dn 7. august 202 Ug 32, 94. ågang Til all husstand

Læs mere

Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog

Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog Soca bud og d nabo Idékaaog Fbua 2007 Pubkaonnudgvaf SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc Skbhuvj52B,3. 5000OdnC Tf:72423700 E-ma:poc@poc.dk www.poc.dk Tyk:SchuzGafk 1.opag,2000k. IndhodudabjdafCOWIA/Sfo SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc.

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere