DRÆB VIRA I MIKROOVNEN. amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRÆB VIRA I MIKROOVNEN. amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF."

Transkript

1 MeDLeMSbLaD For STaTSaUToriSereDe FoDTeraPeUTer MarTS DRÆB VIRA I MIKROOVNEN amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD?

2 LeDer Af Jann Pristed, Formand Fodterapeuten Medlemsblad for statsaut. fodterapeuter. Udkommer 10 gange årligt plus et særnummer. Oplag: stk. Udgiver Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter, Kildevældets Allé 12, 2600 Glostrup, tlf redaktion Afsluttet: 20.februar 2009 Jann Pristed, ansvarshavende redaktør Tina Rønhøj, redaktør Tlf Abonnement: 625 kr. pr. år. eksklusiv moms. Forsidefoto Colourbox. Salgsannoncer Kontakt TGS Group på telefon eller rubrikannoncer: Kontakt Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter på telefon eller annoncepriser Tekstsideannoncer: 1/1 side: kr. 1/2 side: kr. 1/3 side: kr. 1/4 side: kr. Rubrikannoncer: Medlemspris: 15,50 kr. pr. spaltemillimeter Ikke-medlem: 37 kr. pr. spaltemillimeter Alle priser er ekskl. moms. Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise annoncer, der strider mod foreningens vedtægter eller fagbladets profil. Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter påtager sig ikke ansvar for annoncerede produkter. Artikler må kun gengives efter aftale med redaktionen. grafisk produktion og tryk TGS Group, Deadline for indhold og annoncer Nr. 4/08: 10. marts. Udkommer omkring 1. april. Nr. 5/09: 10. april. Udkommer omkring 1. maj. Nr. 6/09: 10. maj. Udkommer omkring 1. juni. Kontrolleret oplag i perioden 1. juli juni KoMMUNer bryder LoVeN Lige siden loven om udvidet helbredstillæg blev vedtaget, har det stået klart, at nogle kommuner ikke vil overholde den. Senest har Slagelse kommune klart meldt ud, at de nægter at følge lovens bestemmelser, hvilket begrundes i implementeringen af en ny landsdækkende tilskudsmodel (læs: indførelsen af nyt IT-pensionssystem) og administrative besparelser. Takket være et par borgere, et byrådsmedlem og flere af vore vågne medlemmer, har kommunen dog måtte erkende nogle procedurefejl, såsom at man har truffet en administrativ beslutning uden politisk godkendelse og undladt at sende punktet til høring i Ældrerådet. Til trods for at vore medlemmer og byrådsmedlemmet har påpeget den ene fejl efter den anden, fastholder kommunen at handle i strid med lov L 50 af 7. november 2002, om social pension (læs: udvidet helbredstillæg) på følgende punkter: A) Kommunen har ikke indgået nogen prisaftale, men fastlagt beregningsgrundlaget på 275 kr. ud fra en gennemsnitsbetragtning, B) kommunen har ikke sikret sig en geografisk dækning af behandlernes placering i kommunen men har alene fastlagt grundlaget ud fra tre fodplejere placeret i Slagelse by, hvilket medfører øgede transportudgifter for borgerne, C) kommunen har ignoreret kravet om tilstrækkelig kapacitet og dermed unødig ventetid, D) kommunen har ignoreret lovens bestemmelse om en individuel, faglig vurdering og udbetaler over én kam til økonomisk dårligt stillede pensionister uanset om de har et behandlingsbehov eller ej, E) og til sidst har kommunen udtalt, at de ikke har og ikke vil indføre procedurer, der sikrer, at pensionister med visse typer hårdhudsdannelser (læs: belastningssymptomer), ligtorne, nedgroede negle m.v. skal foretages af en fodterapeut. Jævnfør ministeriets anvisninger. For at det ikke skal være nok, så udbetaler kommunen det beregnede tilskud forud, uden at have kontrol med, om behandlingerne reelt er foretaget. Kommunen er blevet forespurgt om det ikke er imod forvaltningsloven og god forvaltningsskik at forudbetale et tilskud - for så senere at kræve uberettiget udbetalt tilskud tilbage fra pensionisten. Hertil har kommunen udtalt, at de hellere betaler for meget og uberettiget, end de vil indføre de nødvendige procedurer til sikring af retmæssig udbetaling af tilskud efter foretaget behandling. Samme uvilje til at følge lovens bestemmelser ses sikkert også i en række andre kommuner. Jeg kan kun anbefale vore medlemmer at gå aktivt ind i kampen for lovlige forhold. Hold øje med landsforeningens hjemmeside, hvor vi snarest vil lægge de relevante lovbestemmelser og bemærkninger ind. Vi vil ligeledes knytte en række kommentarer til konkrete bestemmelser i loven, som I med rette kan spørge kommunen om de efterlever. ) 2

3 i dette nummer: Nyheder 4 side 6 På niveau med læger I USA uddannes podiatrister på universitetet, og deres uddannelse varer fire år. Alle er kvalificerede til at udføre fodkirurgi. Udelukkende symptombehandlende 6 Ændret uddannelse og flere elever 8 Løbesko skal snøres med omtanke 9 Mikrobølgeovn til desinfektion 10 Tillykke tillykke 12 side 8 Uddannelsen fra nu af Skolerne er nu færdige med at revidere uddannelsen i samarbejde med Undervisningsministeriet og kan fremover optage flere elever. Navnenyt 12 Samarbejde om sommerfugle-, sustentaculum- og apophysitisindlæg 13 Potentielle elever på podobaroskopet 16 side 10 Mikroovnen er effektiv Tandlægerne har desinficeret instrumenter i mikroovnen gennem adskillige år, så metoden er gennemtestet og fundet særdeles effektiv. 10 hurtige til en i bestyrelsen 17 Har du tjek på dine forsikringer 18 Varebestilling 20 kursuskalender 21 Debat 23 Hvad, hvor og hvornår 24 side 18 Tænk hvis nu Vi har hørt det til hudløshed; man skal have tjek på sine forsikringer, i tilfælde af man skulle være uheldig. Det kan dog godt virke uoverskueligt for nogen, så her får du en hurtig oversigt. ledige stillinger 25 Kollegamøder 26 Kontaktpersoner 27 Fodterapi i pressen 28 3

4 NyHeDer NyHeDer NyHeDer NyHeDer KUN For MeDLeMMer Navnet Klinik for Fodterapi er som bekendt blevet et registreret varenavn, og derfor er der heller ingen andre end medlemmer af LasF, der må benytte navnet på deres klinikker; på lige fod med bomærket Statsaut. fodterapeut. LasF har derfor for nyligt, på opfordring af et medlem, kontaktet en fodplejer i Frederiksværk, der benyttede Klinik for Fodterapi på sin facade og bedt vedkommende om at fjerne sit skilt, hvilket hun gjorde øjeblikkeligt. FÆrre HUD- og SårProDUKTer Fra CoLoPLaST Coloplast skærer ned på antallet af hud- og sårprodukter efter at firmaet har vedtaget en ny restuktureringsplan for området. Lars Rasmussen, administrerende direktør, mener ikke, at problemerne i området, skyldes produkterne, men at der skal være færre produkter på markedet, hvilket også sænker firmaets udgifter til markedsføring. Læs mere på HÆDer TiL allan FLyVbjerg Diabetesforeningens formand Allan Flyvbjerg er netop blevet tildelt en prestigefyldt europæisk diabetespris, skriver netavisen Altinget. Prisen er opkaldt efter Nobel-prismodtageren Dorothy Hodgkin og uddeles hvert år af den engelske diabetesforening. Prisen overrækkes til Allan Flyvbjerg på foreningens årsmøde i marts måned. Udover at være politisk aktiv, forsker Allan Flyvbjerg i nye måder at forebygge og behandle de skader på kroppens små og store kar, der opstår af diabetes. Allan Flyvbjergs forskningsgruppe anses desuden for at være førende inden for forskning i årsagerne til fedme, hjerte-karproblemer og diabetes. SUNDHeDSKVaLiTeT VerSioN 2.0 På kan man søge oplysninger om, hvor gode de forskellige sygehuse er til at behandle en specifik sygdom. Netsiden er udviklet af Sundhedsstyrelsen og Indenrigsog Sundhedsministeriet for at fremme det frie sygehusvalg ved at give patienter og pårørende nem adgang til statistiske oplysninger om sygehusene i Danmark. Sundhedskvalitet.dk står dog for at skulle have et kvalitetsløft, så den bliver mere brugervenlig og indeholder oplysninger om flere sygdomme. LeDDegigT af MaNgLeNDe indflydelse Forskere ved Karolinska Instituttet har i en stor svensk undersøgelse fundet ud af, at man har større risiko for at udvikle leddegigt, hvis man har for lidt medindflydelse på sit arbejde. Den nyopdagede risikofaktor kan lægges oven i de allerede kendte faktorer såsom rygning, alkohol og arvelighed. Læs mere på ki.se PaTieNTeNS bog Patientens bog er et tilbud til patienter og pårørende, som støtter dem i deres møde med det danske sundhedsvæsen. Det gør den ved blandt andet at opfordre læserne til at være aktive og stille spørgsmål, hvis der er noget, de ikke 4

5 NyHeDer NyHeDer NyHeDer NyHeDer forstår. For eksempel hvis medicinen pludselig ser anderledes ud end den plejer. Bogen kan også bruges generelt som en introduktion til sundhedsvæsenet og arbejdsgangene på et hospital. Bogen er udarbejdet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden, er gratis for alle og kan bestilles på også på engelsk. FLere SKo MeD MerVÆrDi Et par sko der slanker fra Reebok, er det nyeste skud på stammen blandt fodtøj med merværdi, som i de seneste år er dukket op på markedet, heriblandt MBT-skoene, Heeleys-rullesko og Fivefingers. Slankeskoene er udstyret med luftkapsler, som har til hensigt at skabe den samme effekt, som når man går på sand. Ifølge Reebok udfordrer skoene ens balance og aktiverer gluteus 28 procent mere end normalt samt lårmusklen og underbenet med 11 procent. MULTiKULTUreLLe MøDer Sundhedsstyrelsen har udgivet publikationen Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden om mødet med patienter af anden etnisk oprindelse. Publikation har til hensigt at klæde sundhedsprofessionelle på til at gennemføre møderne på bedst mulig vis. Emnerne i publikationen er blandt andre; sprogbarrierer, signalforvirring, racismefrygt, tabuemner og informeret samtykke. Du kan hente publikationen gratis på FoDSår af ForKerT FoDTøj 15 procent af diabetikere får fodsår på et tidspunkt, og en af årsagerne til dette er forkert fodtøj. Et skotsk forskerhold har studeret fodtøjet hos 100 diabetikere og fundet frem til at kun cirka en fjerdedel af dem havde korrekte sko på, når de sad ned, og kun en femtedel, når de stod op. Forskerne målte både længden og bredden af deltagernes fødder og sko indvendigt; både siddende og stående. Kilde: International Journal of Clinical Practice 13 SKriDT TiL godt arbejdsmiljø En gruppe forskere har undersøgt, hvordan ledere kan skabe et godt arbejdsmiljø og fundet frem til disse 13 gode råd: 1. De langsomme forandringer er de hurtigste 2. Det gode psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden genopfindes 3. Mistillid til andres motiver lammer processen 4. Skab en professionel uenighedskultur 5. Nej til kærlighed ja til anerkendelse og respekt 6. Lederen som sekretær for medarbejderne 7. Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde 8. Inddragelse og dialog er godt, men ikke nok 9. Spørgeskemaer sætter dagsordenen, men løser ikke problemerne 10. Se manglerne i øjnene og dyrk mulighederne 11. Det er svært at holde skruen i vandet, når bølgerne går højt 12. Ingenting kommer af ingenting 13. Meningen med arbejdet skabes i fællesskabet Har du lyst til at læse mere om punkterne og undersøgelsen, kan du finde det på 5

6 DeN amerikanske ProFiL UDeLUKKeNDe SyMPToMbeHaNDLeNDe Efter mødet med Michael Guerra, fik Pernille Nygaard Holm en invitation til at komme med på sygehuset for at overvære operationer. Er den amerikanske podiatrist fremtidens danske fodterapeut? Eller er det alligevel at skyde over målet? Døm selv. Af Pernille Nygaard Holm, fodterapeut Jeg er uddannet statsaut. fodterapeut og i øjeblikket bosat Shelburne, Vermont, i USA, hvor jeg har besøgt en amerikansk podiatrist Michael Guerra for at få indblik i, hvordan erhvervet udøves over here. Michael Guerra blev uddannet podiatrist for 15 år siden og har som de fleste andre podiatrister i USA sin egen private klinik, hvor der udover ham selv er ansat to sekretærer og hans kone. Michaels praksis ligger i et enfamiliehus, hvor der er to behandlingsrum, et sterialiseringsrum, et køkken/ venteværelse og et depot til indlægssåler. Han laver dog ikke indlæggene selv; han tager gipsafstøbninger af fødderne og sender dem til et firma, som laver indlæggene. I klinikken har han Aircast-støvler til rådighed til patienterne samt sælger silikoneaflastninger og cremer fra blandt andet Gehwohl i Tyskland. UNiVerSiTeTSgraD Amerikanske podiatrister opererer, giver bedøvelse og inflammatoriske indsprøjtninger, udfører negleresektion, iser fodvorter og skriver recepter ud. Men de har også alle en fireårige uddannelse oven i en bachelorgrad, hvilket betyder at deres uddannelsesniveau ligger på højde med læger og tandlæger. I dag tilhører podiatriststuderende det medicinske fakultet på de amerikanske universiteter og alle studerende følger de samme fag hele vejen gennem uddannelsen og specialiserer sig først efterfølgende i det, som de har særlige interesse i; ligesom i Danmark. Michael Guerra har selv specialiseret sig i diabetes, børn, kirurgi, generel fodpleje mm. 15 MiNUTTer HVer Amerikanske podiatrister foretager de samme behandlinger, som danske fodterapeuter, men patienterne kommer udelukkende for afhjælpning af specifikke problemer såsom en nedgroet negl, hælrevner, neglesvamp, ligtorne, vorter eller ortopædiske indgreb. Det betyder, at behandlingstiden er langt kortere, og man kan have mange flere patienter på en dag. Michael Guerra har typisk omkring patienter om dagen, idet han kun afsætter 15 minutter til hver. Mange af hans patienter er diabetikere pga. fedmeepidemien i landet, men han og andre podiatrister udfører ikke årlige kontroller af patienternes fødder. Det sørger de praktiserende læger for at gøre en gang imellem. Michael Guerra opererer ikke i sin om PerNiLLe NygaarD HoLM Pernille er statsaut. fodterapeut og blev færdig i 2001 fra København. Hun flyttede til Shelburne, Vermont i USA, i juni 2008 sammen med sin mand og to drenge på 4 og 6 år. Pernilles mand er forsker i arbejdsfysiologi og havde etableret en kontakt til en professor på University of Vermont. Derfor tog de springet, lejede huset ud, solgte Pernilles klinik, pakkede det mest nødvendige og lejede et hus i USA. Selvom det var en stor beslutning at rive alle teltpælene op, har de ikke fortrudt et sekund. Amerikanerne har taget fantastisk imod dem, er gæstfrie, imødekommende og fantastisk hjælpsomme. Pernille og familien kommer hjem til juni 2009, hvor hun planlægger at starte op som indlejer. 6

7 DeT amerikanske UDDaNNeLSeSSySTeM elementary/middle School High School University/college, b.a, b.s graduate School, Masters Ph.D 8 år 4 år 4 år 1-2 år 3-5 år Kilde: Danmark-Amerika Fondet/Fulbright. Pernille Nygaard Holm fortryder ikke salget af sin klinik for at tage et år til Vermont i USA, hvor hun har haft masser af tid sammen med familien. klinik, han har adgang til en operationsstue på et nærliggende hospital på lige fod med læger. Efter operationen betaler patienten både Michael Guerra for hans behandling og hospitalet for lån af operationsfaciliteterne. Bøjlebehandling er kendt af Michael Guerra, men han udøver det ikke Michael Guerra foran sit diplom, der viser patienterne, at han er kvalificeret til at udføre fodkirurgi. selv, da han bruger laserbehandling til fx negleresektion. Amerikanske podiatrister er de eneste, der foretager fodbehandlinger i landet, og de nærmeste konkurrenter er de ortopæder, som har specialiseret i fødder og ankler. ) indholdet i DeN amerikanske PoDiaTriSTUDDaNNeLSe Anatomi Biokemi Histologi Fysiologi Embroylogi Underekstremiteterne Neurovidenskab Klinisk medicin Medicinsk mikrobiologi Patologi Farmakologi Forskningsmetoder Almen medicin Podiatric medicin Radiologi Biomekanik Fod- og ankelkirurgi Immunologi Dermatologi Folkesundhed og almindelig retslære Pædiatri Sportsmedicin Trauma Diabetes og sårbehandling Kilde: California School of podiatric medicine. 7

8 Nyt fra skolerne Ændret uddannelse og flere elever Af Pia Sølvsteen, Anne Birgit Sommer og Mette Modler, undervisere på Fodterapeutskolerne i Randers og København. HVEDEKIM OLIE CREME FÅ 4 GRATIS FLASKER MED 250 ML PS! KUN TILBUD TIL NYE KUNDER DU BETALER KUN FOR FRAGTEN (KR. 75,- EX. MOMS) INDEHOLDER: 10% BIVOKS, 9% MANDELOLIE, 6% ABRIKOSKERNEOLIE 4% PLANTEGLYCERIN 4% TROPISK PALMEOLIE 2% HVEDEKIMOLIE 2% ALOE VERA FREMSTILLET UDEN BRUG AF PARFUME, MINERALSKE OLIER, PARAFFIN OG HORMONFORSTYRRENDE STOFFER. SÆRDELES VELEGNET TIL: TØRRE FØDDER OG HÆNDER KLØE OG HUDIRRITATION SPRUKNE HÆLE BØRNEEKSEM OG ARP MØNTEKSEM SOM FUGTGIVER EFTER BAD OG SOL 20 FLASKER 250 ML KUN KR. 660,- EX. MOMS , ,- - OVENSTÅENDE PRISER GYLDIGE PR. 1-FEB-2009 BESTILLER DU DINE 4 GRATIS FLASKER PÅ MAIL: SÅ SÆTTER VI OGSÅ GRATIS DIT NAVN OG ADRESSE PÅ FLASKEN... Goldhair Engesvang ApS - Birkevej 56 - DK7442 Engesvang Tlf Begge skoler vil for fremtiden dygtiggøre betydeligt flere fodterapeuter og videreuddanne dem, der allerede har uddannelsen. forsommeren 2008 blev skolerne kontaktet af UVM (Undervisningsministeriet) for at indgå i et samarbejde om I en ny bekendtgørelse om uddannelsen til fodterapeut og en ny uddannelsesordning for fodterapeutuddannelsen for fodterapeutskolerne. Rammerne og længden af uddannelsen er afstukket af UVM, og det er indenfor disse rammer vi har arbejdet. "Bekendtgørelsen om Uddannelsen til Fodterapeut" og "Uddannelsesordningen for fodterapeutuddannelsen" er godkendt og træder i kraft den 1. februar Begge dele ligger på skolernes hjemmesider, for jer der er interesseret. Uddannelsens mål og indhold er nøje beskrevet og vil få betydning for planlægning af uddannelsen fremover. Helt i tråd med de ønsker vi længe har haft på skolerne. Så vi er ganske tilfredse med arbejdet. Vores uddannelse er ikke blevet forlænget, men til gengæld er der givet grønt lys til at arbejde med videreuddannelse. Skolerne samarbejder nu med projektbeskrivelse omkring dette. Herudover kan det nævnes, at skolerne i foråret 2008 ansøgte om en øget dimensionering, dvs. at optage flere elever. I forbindelse hermed, blev skolerne bedt om at dokumentere behovet herfor. Dette gjorde vi, og ønsket er imødekommet således, at vi kan optage et hold elever mere årligt. ) 8

9 ForSKNiNgSgLiMT Løbere kan med fordel snøre deres sko stramt og så langt op til anklen som muligt. LøbeSKo SKaL SNøreS MeD omtanke En ny videnskabelig undersøgelse fra University of Duisburg Essen i Tyskland viser, at den måde løbere binder deres snørebånd på påvirker skoens biomekanik. Forskerne har gennemført tests af seks forskellige snørebåndsmønstre med 20 erfarne løbere, der havde overpronerede fødder, på en trykplatform i en hastighed på 3,3 m.s (-1). Under løbeanalyserne filmede forskerne pronationen i kontaktfasen, tibia accelerationen og trykfordelingen i plantae på det højre ben. Testforholdene adskilte sig i forhold til antallet af snørede snørehuller (1, 2, 3, 6 eller 7) og hvor stramt de var snørede (løst, moderat eller stramt). Resultaterne viser, at vægtbærenheden (P<0,05) og pronationshastigheden (P<0,01) reduceres, når skoene snøres stramt i det maksimale antal huller, som er syv i dette tilfælde. Endvidere opnåede løberne det laveste maksimale tryk under hælen, og den laterale mellemfod (P<0,01), når de snørede skoen i syv huller. Når løberne derimod kun udnyttede seks snørehuller, var vægtbærenheden (P<0,05) og hæltrykket (p<0,01) højere, end når de benyttede hele syv huller. Løberne fornemmede dog ikke nogen mærkbar forringelse af komforten. Når løberne snørede få huller, resulterede det i lavere stødabsorbering (P<0,01) og lavere maksimalt tryk under metatarsalhovederne III og V (P<0,01), som sikkert er opstået pga. at foden glider frem og tilbage i skoen. Forskerne konkluderer derfor, at løbere skal binde snørerne godt fast til foden og udnytte snørehullerne P-VÆrDi P-værdi er et statistisk mål for sandsynligheden af, at resultaterne i en undersøgelse kunne være opstået tilfældigt. almindeligvis anses en p-værdi på 0,05 (5%) eller derunder som statistisk signifikant. Kilde: SFi Campbells evidensordbog på se under evidens. langt op ad foden for at få det maksimale ud af løbeskoene og reducere risikoen for skader i underekstremiteterne. Undersøgelsen er blevet offentliggjort i tidsskriftet Journal of Sports Sciences, vol. 27, issue 3 January 2009, pages 1-9. Original titel: Effects of different shoe-lacing patterns on the biomechanics of running shoes. Køb den på ) 9

10 Hygiejne Mikrobølgeovn til desinfektion Tandlægerne har opfundet en metode til at desinficere instrumenter i mikrobølgeovne, som med fordel også kan benyttes af fodterapeuter. Af Tina Rønhøj Kogning i mikrobølgeovn er særdeles effektivt til at desinficere instrumenter og har oven i hatten en række andre fordele, såsom mindre smitterisici og miljøvenlighed. Metoden blev opfundet af Tandlægeskolen i Aarhus og siden godkendt som standard inden for faget. Men der er ikke noget i vejen for at metoden indføres på fodterapiklinikker. Alt hvad man behøver for at desinficere i en mikrobølgeovn er naturligvis ovnen, som skal være udstyret med et formstabilt dobbeltkar uden låg, en dunk egnet sæbe og en børste til den efterfølgende rengøring. Det viser en undersøgelse, som er blevet gennemført af tandlægeforeningerne, dentalindustrien, Dansk Standard, Tandlægeskolerne og Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne. Årsagen til, at desinfektion i mikrobølgeovn nedsætter smitterisici i forhold til kemisk desinfektion, er, at instrumenterne desinficeres inden manuel rengøring. På den måde undgår man kontakt med beskidte instrumenter, som udsætter en for infektion, hvis man kommer til at stikke eller skære sig selv med dem eller indånder stænk eller sprøjt fra instrumenterne. Undersøgelsen, som blev offentliggjort i Tandlægebladet, sammenlignede tre desinfektionsmetoders evne til at fjerne protein fra tandlægeinstrumenter; kogning i mikrobølgeovn, kemisk henstandsdesinfektion og dentalopvask. De testinstrumenter, der Det er både nemt og miljøvenligt at desinficere instrumenter i mikrobølgeovnen, vær dog opmærksom på, at vandet dækker dem helt. 10

11 DeSiNFeKTioN KoNTra STeriLiSaTioN Statens Serum Institut definerer desinfektion som en proces, der er i stand til a dræbe patogene mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan benyttes uden risiko for infektion. Desinfektion må ikke forveksles med sterilisation. Sterilisation er en proces, der fører til et fuldstændigt fravær af enhver form for levende mikroorganisme. Instrumenter, der i forbindelse med kirurgiske eller andre invasive indgreb går igennem hud, slimhinder eller som kommer i berøring med ikke intakt hud eller slimhinder, skal være sterile. En desinfektion vil, uanset hvor omhyggeligt den gennemføres, aldrig kunne erstatte en sterilisation. Vælg sterilisation, når total kimfrihed er nødvendig. Vælg desinfektion, hvis en reduktion i antallet af patogene mikroorganismer kan mindske risikoen for infektion. SåDaN gør DU 1. Benyt handsker og tang under hele desinfektionsproceduren. 2. Læg en mindre mængde instrumenter i et formstabilt dobbeltkar uden låg. 3. Hæld rent kold vand i karet, så det dækker instrumenterne. 4. Tilsæt egnet sæbe. 5. Bring instrumenterne i kog og lad dem gøre det i mindst fem minutter. 6. Fjern instrumenterne umiddelbart herefter og læg dem i et egnet plastkar. ILLUSTRATION: ANNE PEDERSEN 7. Rengør instrumenterne med en børste i plastkarret og skyld dem efterfølgende omhyggeligt under rindende vand. 8. Tør instrumenterne på et rent klæde eller engangspapir, som hefter lægges til vask eller kasseres. Det rene klæde skal opfylde kravene i DS Du kan købe den præcise procedure på Dansk Standards hjemmeside Se under Standarder og håndbøger. Standarden hedder DS Styring af infektionshygiejne sundhedssektoren - Del 12: Krav til procedurer i tandklinikker. indgik i undersøgelsen, var dem med størst kompleksitet i form af hulheder og ujævne overflader. Inden instrumenterne blev desinficeret, blev de lagt i en proteinopløsning i 10 sekunder og derefter hængt til tørre indtil dagen efter. Resultatet viste, at kogning i mikrobølgeovn var mindst lige så effektivt som de to andre metoder, og på baggrund af det har Dansk Standard udarbejdet nedenstående procedure til desinfektion af instrumenter i mikrobølgeovn. ) 11

12 Tillykke tillykke 19 nye friske pust svæver i øjeblikket ind over landet efter at have færdiggjort uddannelsen på Fodterapeutskolen i København i januar måned. Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter ønsker dem alle held og lykke med erhvervet! Bagerste række fra venstre: David Schmidt (læser til håndskomager), Heidi Nielsen, Janni Fischer, Bettina Nielsen, Maria Wiinblad, Michael Faber. Midterrække fra venstre: Karen Louise Larsen, Trine Eliasen, Ida Jespersen, Tina Jensen. Forreste række: Einar Stefansson (læser til håndskomager), Joanna Nielsen, Tina Nielsen, Irene Trip, Ditte Lemmeke, Dorthe Thufason, Bettina Holmstad, Anette Sylvest, Dorte Amstrup, Louisa Jonsdottir og Anita Henriksen. Navnenyt 40 års jubilæum 14. marts 2009 Fodterapeutholdet Foto fra 20 års jubilæum. Hej piger og Ronau Hvor mange er tilbage og stadig fodterapeuter? Undertegnede Aase Sommer (tidl. Henriksen) i midten, forrest, er stadig aktiv. Kan kontaktes på telefon eller Aase Sommer, Solbrinken 3, 3310 Ølsted. Har du jubilæum, runder et skarpt hjørne eller går på pension, kan du få det bragt gratis i Fodterapeuten. Her bringes 25, 30, 40 og 50 års jubilæer samt 50, 60 og 70 års fødselsdage og pension. Oplysningerne bringes kun med navn, dato og by og kun på opfordring af medlemmet selv eller ved samtykke. Du må meget gerne medsende et elektronisk foto. Dødsfald bringes også men ikke nekrologer. 12

13 TVÆrFagLigT SaMarbejDe jens V. bruun er ortopædkirurg og har startet et samarbejde med arne Larsen, der er fodterapeut i Køge. jens V. bruun er så begejstret for de resultater, de har fået ud af samarbejdet, at han gerne vil viderebringe sine erfaringer her i bladet. SaMarbejDe om SoMMerFUgLe-, SUSTeNTaCULUM- og apophysitisindlæg Især apophysitisindlægget er meget utraditionelt til aflastning af hælsmerter, men det har vist gode resultater. Af Jens V. Bruun, ortopædkirurg Da min tidligere samarbejdspartner til fremstilling af indlæg en bandagist - gik på pension, opsøgte jeg en lokal fodterapeut, Arne Larsen, som gerne ville samarbejde med mig. Jeg kunne dog ikke leve med at patienterne skulle stå på venteliste, så det var krav, at han kunne tage imod patienterne med det samme. Vi aftalte, at han skulle fortsætte med at benytte de materialer, som han hele tiden havde brugt. I starten af vores samarbejde gav Arne Larsen udtryk for, at han var lidt bekymret over niveauforskellene på indlæggene, men efterhånden som patienternes roste den gode effekt, er indlæggene nu standard. Jeg vil nedenfor redegøre for de almindeligste typer af de indlæg, Arne Larsen opbygger for mig. 1. indlæg TiL PeS PLaNUS VaLgUS Formålet med dette indlæg er at få rettet foden rigtigt op ved at støtte op under sustentaculum talare calcanei. Til en voksen skal det være 2 cm højt under sustentaculum i forhold til resten af sålniveauet og nå cirka 2 cm ind fra mediale kant af indlægget.... Arne Larsen fremstillede dette sustentaculumindlæg, som på billedet ses fra medialsiden. Sustentaculumindlægget set fra lateralsiden. Sustentaculumindlægget set horisontalt bagfra. 13

14 Det vandrette plateau, er en forudsætningen for, at sustentaculum talare calcanei kan hvile stabilt på indlægget. Man skal derfor kontrollere, at den laterale fodrand er medialt for laterale malleol, når patienten står på indlægget. Hvis det ikke er tilfældet, må det betegnes som insufficient fremstillet. 2. Indlæg til rigid pes planus transversus også kaldet sommerfugleindlæg Sommerfugleindlæg set fra oven. I stedet for at fremstille en pelotte, som ofte kontraindicerer korrektion, bør man AFLASTE overtryk de udsatte steder i forfoden. Det kan gøres med et såkaldt sommerfugleindlæg, fordi det forhindrer hammertæerne i at presse capituli metatarsale ned (1). 3. Indlæg til aflastning af hælsmerter pga. Apophysitis Apophysitis er en tilstand, der kun optræder hos unge mennesker i vækstfasen. De subjektive gener er smerter fra hælen, når de er aktive med løb, hop og spring. Smerterne forsvinder ofte, hvis man aflaster hælen i cirka et år, og derefter kan de pågældende unge igen kan deltage i alle deres aktiviteter. Aftryk af capituli på sommerfugleindlæg og i skitseform virkningen. 4. Calcar Calcanei Den anden gruppe patienter med hælsmerter er dem, der lider af det, der med et misvisende ord kaldes hælsporer. Tidligere brugte jeg meget, hvad jeg kalder J-indlægget. Det virker imidlertid ikke hos alle, så derfor begyndte vi at anvende apophysitind- 14

15 Apophysitindlægget fra den laterale vinkel. om jens V. bruun Jens V. Bruun er uddannet ortopædkirurg 1980 og har egen privat praksis i Køge. Han har tidligere undervist på Fodterapeutskolen i København i cirka 20 år og er forfatter til bogen Fodens ortopædiske sygdomme. Kontakt: Apophysitindlægget fra den mediale vinkel. lægget til dem også. Det har så vist sig at være meget effektivt til normalvægtige. Derimod volder det ofte problemer hos svært overvægtige. Jeg mener, at det er fordi disse mennesker træder indlægget for fladt, kombineret med at deres eget fedt sammentrykkes så meget, at hælen kan nå helt ned på hælstykket, hvilket jo gør det virkningsløst. Vi kan derfor se, at vi er nødt til prøve at videreudvikle teknikken, så vi også kan få succes hos denne patientgruppe. ) Ortoser kan ikke laves hurtigere og nemmere end med: CUSTOM MEDICAL ORTHOTICS Mange fodterapeuter bruger idag Formthotics System. Kontakt os for demonstration. Vi kommer gerne ud i din klinik. Tlf:

16 UDDaNNeLSe UDeN grænser PoTeNTieLLe elever På PoDobaroSKoPeT Af Mette Modler, undervisningsassistent på Fodterapeutskolen København om MeSSeN Uddannelse uden grænser arrangeres hvert år i Forum, København, Herning Kongrescenter, Aalborg Kultur og Kongres Center samt Odense Congress Center. Messen præsenterer næsten samtlige videregående uddannelser i Danmark. Desuden deltager en meget bred repræsentation af erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser, højskoler, faglige organisationer, virksomheder samt en række udenlandske universiteter fra forskellige lande. Kilde: Fodterapeutskolen i København var igen i år repræsenteret med en stand på "Uddannelse uden Grænser" i Forum på Frederiksberg i januar måned. Vores mål var som tidligere at profilere vores uddannelse, at gøre uddannelsen bredere kendt og komme ud til en yngre elevgruppe. På standen havde vi en projektor kørende med forskellige behandlingssituationer fra skolens klinik samt en pc er med DVD om de forskellige behandlingsteknikker. Vi havde valgt en serie af billeder, der gav et godt og realistisk indblik i arbejdet med fødder. Dette gav selvfølgelig anledning FOTO: PRIVAT Undervisningsassistent Kim Ernst taler her med en ung mand om, hvordan han kan få hjælp til sine fejlstillinger. til en del spørgsmål. Podobaroskopet var et godt trækplaster, der var mange oppe og stå på dette, så der blev også givet en del gode råd og vejledning undervejs. Messen blev besøgt af deltagere. ) Fodterapeutskolens stand var at finde på den netop afholdte messe Uddannelse uden grænser, der hvert år tiltrækker tusindvis af unge, som leder efter deres fremtidige uddannelse. 16

17 bestyrelsen 10 HUrTige TiL en i bestyrelsen John Kaubak Pedersen er det fjerde bestyrelsesmedlem, der svarer på en række spørgsmål om, hvilke tanker han gør sig om bestyrelsesarbejdet. John har været medlem af bestyrelsen i over to år, men har stor erfaring fra andre bestyrelsessammenhænge. Til daglig er han klinikejer i Albertslund. 1. HVorFor er DU MeDLeM af bestyrelsen? Det er jeg, fordi jeg ikke var tilfreds med den tidligere overenskomst, og hvis jeg ville gøre det bedre, måtte jeg gå ind i bestyrelsen for at medvirke til at gøre det bedre. Samtidig synes jeg, at vores uddannelse har behov for fornyelse. 2. HViLKe område(r) brænder DU MeST For? For mig er de vigtigste punkter: En overenskomst der tilfredsstiller fodterapeuternes behov generelt - med fokus på klinikejerne/indlejerne. Dette er vigtigt, da LasF i Danske Regioner bliver betragtet som en arbejdstagerorganisation. At uddannelsen bliver indholdsmæssig bedre. At der kommer en videreuddannelse, gerne med start inden for biomekanik, efterfulgt af nye indlægsmetoder. 3. HVorDaN er DeT at VÆre en DeL af bestyrelsesarbejdet? En stor del af arbejdet i en bestyrelse ligger i forarbejdet til de enkelte punkter. Her har vores sekretariatschef Mogens Andersen gjort arbejdet rigtigt godt for bestyrelsen. Jeg vil sige, at en bestyrelses succes, afhænger af, om de har et stærkt sekretariat, og det har vi. 4. På HViLKe PUNKTer MeNer DU især, at DU Har gjort en ForSKeL? Jeg er sikker på, at mine mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i andre organisationer, har været med til at skabe gode bestyrelsesbeslutninger, som er kommet kollegaerne til gavn. 5. HVaD MeNer DU SKaL VÆre anderledes i en Ny overenskomst? Først og fremmest, fri pris og fast tilskud (som det er i dag). Dernæst fri adgang for statsaut. Fodterapeuter til, at behandle patienter med tilskud fra Danske Regioner/fri adgang til yder numre. 6. SyNeS DU at FoDTeraPeUTer Får DeN anerkendelse, De ForTjeNer? For den gruppe af patienter, praktiserende læger og sundhedsfaglige personer, som har kendskab til vores arbejde som fodterapeuter, ja, men for den forholdsvise store del af befolkningen, herunder kommuner, landspolitikere og Danske Regioner er anerkendelsen ikke stor, hvilket nok skyldes deres manglende kendskab og interesse for Klinik for Fodterapi. 7. HViS Nej, HVaD ViL DU gøre For at ÆNDre DeT? Hvis anerkendelsen af os skal blive større, skal vi blive bedre til at gøre vores arbejde så godt, at der er en verden til forskel mellem os og fodplejerne. 8. HViS ja, HVaD bygger DU DeT På? Anerkendelse er ikke noget man får, det er noget man skal gøre sig fortjent til. Det vidner patientkartotekerne om på de enkelte klinikker. 9. HVaD SyNeS DU om ForeNiNgeNS UDViKLiNg inden For De SiDSTe FeM år? Den store udvikling i landsforeningen skete først, da bestyrelsens beslutning om en professionalisering af sekretariatet, blev gjort virkelig med den nye sekretariatschef. Denne udvikling gør vores lille forening til en af de største på dette felt. 10. HVorDaN Ser DU ForeNiNgeN om Ti år? Jeg ser en forening, der formår at fremme de interesser, der er hos klinikejere, indlejere og ansatte, samlet og hver for sig. Det er en svær øvelse, da arbejdsgivere og arbejdstager som udgangspunkt har modsatrettede interesser, men med samme mål. ) 17

18 Forsikringer Har du tjek på dine forsikringer Fodterapeuter er særligt udsatte, når det gælder arbejdsskader og derfor bør du overveje at tegne en frivillig erhvervssygdomsforsikring. Af Tina Rønhøj Vil du sikre dig økonomisk i tilfælde af en erhvervssygdom, er der kun et sted, hvor du kan tegne en forsikring. Det er i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), der hører ind under ATP. Forsikringen dækker i tilfælde af du får en erhvervssygdom, som opstår efter længere tids påvirkning. AES dækker ikke arbejdsulykker; det tager de private forsikringsselskaber sig af. Pris Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring koster 312 kr. om året for fodterapeuter (branchekode ), der arbejder på fuld tid. Og kun halvdelen, hvis du arbejder på deltid. Beløbet er ikke fradragsberettiget for selvstændige. Forsikringen er frivillig for selvstændige, men lovpligtig for arbejdsgivere med ansatte. Rammes du af en arbejdsskade, er det Arbejdsskadestyrelsen, der afgør om din sygdom kan anerkendes som en erhvervssygdom, så du kan få udbetalt erstatning. De mest almindelige sygdomme er ifølge AES; høreskader, hudlidelser og ryglidelser. Erstatningens størrelse afhænger af om det, der har gjort dig syg, er sket før eller efter det tidspunkt, hvor du har tilmeldt dig AES. Er du blevet påvirket, inden du har tilmeldt dig, kan du risikere, at erstatningen nedsættes eller bortfalder. Derfor er det en god idé at tilmelde sig så hurtigt som muligt. Eksempler på godtgørelse Godtgørelse for varige mén afhænger af de gener og ulemper skaden har medført. I 2008 udbetalte AES fx kr. ved et mén på 100 procent til mennesker under 40 år. Tab af erhvervsevne bliver beregnet ud af din årsindtægt før og efter skaden. Dog maksimalt kr. (2008-takst). Ved 100 procents tab af erhvervsevne kan der maksimalt udbetales kr. om året i erstatning. Læs mere og tilmeld dig på (se under menupunktet Erhverv og Selvstændig ). 18

19 andre FriViLLige ForSiKriNger Udover denne forsikring er der en række andre frivillige forsikringer, som du kan veje at overtegne: HUS- og grundejeransvarsforsikring Kan tegnes af ejeren af den ejendom, hvorfra virksomheden drives. Den træder i kraft, hvis du misligholder din forpligtelse til at vedligeholde huset, og andre ner derved kommer til persoskade. erhvervsløsøreforsikring Dækker skader på inventar såsom møbler, edb-udstyr og maskiner efter brand, tyveri og vandudstrømning. DriFTSTabSForSiKriNg Dækker mistet indtjening, hvis virksomhedens drift går i stå efter brand-, vand- eller tyveriskader. erhvervsansvarsforsikring Dækker skader, som din virksomhed eller dine ansatte forvolder på andre personer eller andres ting. (Aktive medlemmer er automatisk dækket af sådan en forsikring via deres medlemskab af LasF). LoVPLigTige ForSiKriNger Bygning: Ejeren af den bygning, hvorfra virksomheden drives, har ansvar for at tegne forsikringer, som dækker skader på bygningen efter vand, brand, storm, tyveri og hærværk. Biler: Virksomhedens ejer skal tegne ansvarsforsikring for virksomhedens biler. Forsikringen dækker de skader, som bilen forvolder i trafikken. Ansattes erhvervssygdomme: Alle, der har ansat personale - både lønnet og ulønnet, skal tegne en erhvervssygdomsforsikring, der giver erstatning til ansatte, der får en erhvervssygdom eller en pludselig løfteskade (tegnes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). Ansattes arbejdsskader: Alle, der har ansat personale - både lønnet og ulønnet, skal tegne en arbejdsskadeforsikring, der giver erstatning til ansatte, der får varige mén, tab af erhvervsevne eller rammes af dødsulykker. Forsikringen skal desuden dække skader på briller og kontaktlinser som følge af uheld på arbejdspladsen. Kilde: FriViLLig SygeDagPeNgeForSiKriNg Giver dig som selvstændig ret til dagpenge ved sygdom uanset arbejdsfortjeneste, og du sikrer dig dermed dagpenge i de første to uger af en sygeperiode. Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring kan kun tegnes et sted og det er gennem ATP. Det er kun muligt at tilmelde sig forsikringen på Du kan læse mere om forsikringer på som er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation. ) I et af de kommende numre af Fodterapeuten vil du modtage en række forsikringstilbud, der er målrettet medlemmer af LasF. 19

20 Varebestilling Varenr. Varetype Pakning Pris, kr. KONTORARTI KLER: 100 Journalkort, karton A5 100 stk. 105,- 101 Journalkort, karton A5 500 stk. 402,- 110 Bilag til journalkort, A5 100 stk. 55,- 120 Ortonyxikort, A5 100 stk. 60,- 125 Aflastningskort, A5 100 stk. 60,- 140 Regning for fodbehandling m. 1 kopi, (2 blade) 250 stk. 130,- 141 Regning for fodbehandling m. 1 kopi, (2 blade) stk. 420,- 145 Regning for fodbehandling m. 2 kopier (3 blade) 250 stk. 190,- 146 Regning for fodbehandling m. 2 kopier (3 blade) stk. 670,- 150 Sygesikringsregninger A4 (SP54+SP55+SP59) 100 stk. 125,- 155 FODSTATUS-skema (tidl. Årsstatus) A4 (blok m. 50 blade) 1 blok 55,- 156 SAMTYKKE-erklæring A5 (blok m. 50 blade) 1 blok 35,- 160 Samleopgørelse m. kopi 50 stk. 60,- 169 Brevpapir, A4 100 stk. 90,- 170 Lægebrev, A4 100 stk. 90,- 171 Kuverter - C-5 (u. rude) 100 stk. 110,- 172 Kuverter - C-5 (m. rude - passer til lægebrev) 100 stk. 110,- 173 Notatblok A5 (blok m. 50 blade) 1 blok 15,- 174 Notatblok A5 (blok m. 50 blade) 10 blokke 75,- 176 Mødekort - dobbelte 250 stk. 100,- 177 Udeblivelses/aftalekort A6 25 stk. 30,- 178 Påmindelseskort A6 NY! 25 stk. 52,- PJECER : 211 Sunde fødder - hele livet (15 x 15 cm) 8 sider 25 stk. 60,- 212 Sunde fødder - med diabetes (15 x 15 cm) 8 sider 25 stk. 60,- 213 Sunde fødder - med gigt (15 x 15 cm) 8 sider 25 stk. 60,- 214 Sport & sunde fødder (15 x 15 cm) 8 sider 25 stk. 60,- 215 Pakke med 4x25 pjecer 100 stk. 216,- 220 Program og abstraktsamling fra verdenskongressen 1 stk. 196,- Diverse kontorartikler: 227 Ansøgningsskema (indlægssåler) 1 stk. 5,- 228 Faktura (Københavns kommune/tilskud) 50 stk. 25,- STREAMERS - SKILTE og BOMÆRKER: 300 Streamer: KLINIK FOR FODTERAPI, HVID på klar baggr. (indv.) (25x52 cm) 1 stk. 50,- 301 Streamer: KLINIK FOR FODTERAPI, BLÅ på klar baggr. (indv.) (25x52 cm) 1 stk. 50,- 302 Streamer: KLINIK FOR FODTERAPI, HVID på klar baggr. (udv.) (25x52 cm) 1 stk. 50,- 303 Streamer: KLINIK FOR FODTERAPI, BLÅ på klar baggr. (udv.) (25x52 cm) 1 stk. 50,- 306 Akrylskilt m. bomærket, glasklart m. ophæng og lys (31 x 31 cm) 1 stk ,- 310 Selvklæb. bomærke (til indv. brug) (18 x 24 cm) - HVID på klar baggr. 1 stk. 25,- 311 Selvklæb. bomærke (til udv. brug) (18 x 24 cm) - HVID på klar baggr. 1 stk. 25,- 312 Selvklæb. bomærke (til indv. brug) (18 x 24 cm) - BLÅ på klar baggr. 1 stk. 25,- 313 Selvklæb. bomærke (til udv. brug) (18 x 24 cm) - BLÅ på klar baggr. 1 stk. 25,- 314 Selvklæb. mærkat til gulv. Rund, blå med hvide fødder. 5 stk. 52,- PR-MATERIALE : 340 Gavekort m. kuvert 10 stk. 50,- 342 Tillykkekort (uden tekst) m. kuvert 10 stk. 50,- 344 Flyers 10 ting du bør vide om Klinik for Fodterapi. 50 stk. 37,- 345 Kuglepenne 10 stk. 60,- 346 Plastikposer, små (24 x 35 cm) 25 stk. 39,- 348 Rygetiketter med logo til brede ringbind (5 x 11 cm) 10 stk. 15,- 349 Rygetiketter med logo til smalle ringbind (2 x 11 cm) 10 stk. 13,- 350 Musemåtte med logo 1 stk. 35,- BEMÆRK: Betalingsbetingelser: 14 dage netto fra fakturadato. Gebyr for rykkerbreve: kr. 100,- Alle priser er ekskl. moms og fragt. Fragten reguleres løbende efter gældende takster. OBS! Ved salg under 200,- kr. beregnes der yderligere et ekspeditionsebyr på 50,- kr. Bestil dine varer på og få 10% rabat. Marts

NYE RAMMER OM FORENINGEN

NYE RAMMER OM FORENINGEN MEdLEMSBLad for STaTSauToriSErEdE fodterapeuter august 2009 SærnuMMEr NYE RAMMER OM FORENINGEN fælles annoncering i SLagELSE og omegn praksiscertifikatet, SET i BaKSpEjLET BiLLEdEr fra TEMadag om indlæg

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter 1

Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter 1 1 Kliniketablering Denne liste kan fungere som ledetråd og checkliste for den, der går i tanker om at etablere en KLINIK FOR FODTERAPI. Listen er ikke fuldstændig, idet mange specielle forhold kan spille

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

VÆRSGO. KONTANTE FORDELE TIL DIG FRA RTM Insurance Brokers A/S & Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter

VÆRSGO. KONTANTE FORDELE TIL DIG FRA RTM Insurance Brokers A/S & Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter VÆRSGO KONTANTE FORDELE TIL DIG FRA RTM Insurance Brokers A/S & Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter ERHVERVSFORSIKRING - PENSION - PRIVATFORSIKRING Kære medlem Landsforeningen af statsautoriserede

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum 2-dages konference d. 2. og 3. maj 2012 Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum Få nyeste viden om mikro- og nanosensorer Få indblik i mulighederne med Danmarks nye store biobank

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Studietur til London

Studietur til London Studietur til London Fra den 10.-14. oktober tog vi, syv studerende samt en lærer fra Fodterapeutskolen i København, afsted til London i forbindelse med projektugen på 3. modul. Formålet var at undersøge

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere