Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005"

Transkript

1 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over de 658 forskellige uddannelser der pt. findes i uddannelsesregistret. For mere specifikke beskrivelser af uddannelser, der helt eller delvist gennemføres i Grønland eller i Danmark, som Grønlands Hjemmestyre pt. anerkender som berettigede til uddannelsesstøtte, henvises til den elektroniske uddannelsesnøgle "Sunngu - Hva' kan jeg blive". Denne er en sammenlægning af de to tidligere trykte udgaver af "Sunngu" og "Periarfissat". "Sunngu - Hva' kan jeg blive" kan læses online på hjemmesiden Sunngu og redigeres og vedligeholdes af Departement for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIN) i henholdsvis Nuuk og København. Hvert uddannelsesnummer i den grønlandske uddannelsesnomenklatur er pt. opbygget som et sekscifret nummer, hvor hvert enkelt ciffer er en hjælp til identifikation af uddannelsestypen. De 6 cifre har følgende betydning: 1. ciffer 1. ciffer identificerer uddannelsernes hovedgruppe. Der er for øjeblikket tale om 6 forskellige grupper. 1: Studieforberedende undervisning. 2: Faglige grunduddannelser. 3: Kortere videregående uddannelser (Mellemuddannelser). 5: Øvrige uddannelser. 6: Kursuslignende uddannelser. 8: Videregående uddannelser samt 9: Uspecificerede, ikke støtteberettigede uddannelser. Grønlands Statistik producerer pt. ikke statistik inden for hovedgrupperne 1, 4, 6 og og 3. ciffer 2. og 3. ciffer er hhv. 1. og 2. underopdeling og bruges som reference til specifikke faggrupper. 4. og 5. ciffer 4. og 5. ciffer er løbenumre. 6. ciffer 6. ciffer er retnings- eller niveaunummer. Disse er opdelt på følgende 9 grupper. 1. Hovedretning, som omfatter flere erhvervsuddannelser. 2. Ej specificeret på niveau eller retning. 3. Mesterlære (lærling). 4. STI-uddannelser.

2 5. Praktikdel mv. (for videregående uddannelser desuden bachelordel). 6. Bifagsstudium eller grunduddannelse. 7. Hovedfagsstudium. 8. Konferensstudium, Ph.D., Licentiat. 9. Uoplyst. Den grønlandske uddannelsesnomenklatur danner grundlag for indberetningerne fra uddannelsesinstitutionerne i Grønland og Danmarkskontoret i København til Grønlands Statistik. Disse indberetninger indeholder oplysninger om uddannelsens indhold og art, hvorfra Grønlands Statistik kan placere den pågældende uddannelse i nomenklaturen med et officielt nummer. Når først et nummer er tildelt, bliver det aldrig slettet igen. Et nummer kan derimod blive udfaset eller nedlagt som følge af en uddannelses ophør eller opdeling. Uddannelsesnavn Hovedgruppe 1: Studieforberende undervisning Nummer FSA/FSUA, voksenundervisning Forkursus på Bygge- & Anlægsskolen Forberedelseskursus på Jern- og Metalskolen Maritimt Forkursus Forkursus til EVU Forkursus til TNI-uddannelserne Forkursus på ATI Atx - enkeltfagskursus på ATI ("mini GU") Maskinteknisk værkstedsskole Byggeteknisk værkstedsskole Teknisk Introduktionskursus GU, gymnasial uddannelse i Grønland HF HF-enkeltfag For.kursus, maskinmester Gymnasium Studenterkursus GSK American Language Academy International college (Norge) HHX årig Merkantil suppleringsuddannelse

3 AFS (m.fl.) Et år i huset Folkehøjskole Idrætshøjskole Sproghøjskole Forberedelseskursus til Musikuddannelse Forberedelseskursus, formgivning Kunstskole Studieforberedende kursus (sundhed) Teoriforløb til Peqqissaasoq HTX HTX-enkeltfag Forkursus til teknikkerudd. (ATI) (nummer udfaset, overført til ) Adgangskursus til Teknikum Adgangskursus til Tek Nat Bas årigt GU adgangskursus EGU Hovedgruppe 2: Faglige grunduddannelser Jern & Metal: Flyttearbejder STI jern og metal, El-linie, branchearb STI jern og metal, Mekanisk linie, branchearb Elektriker Automatikmekaniker Elektrofagtekniker Kontorservicefagttekniker (Kontormekaniker) Elektronikfagtekniker Radio-,tv-og fagtekniker Kontorservicefagtekniker Datafagtekniker IT-Supporter Finmekaniker Smede- maskinarbejder (nummer udfaset, opdelt i to nye numre,

4 og ) Terminalarbejder Skibsmontør Skibsbygger VVS-rørsmed Maskinarbejder Kleinsmed Svejser Værktøjsmager Kølemontør Karosserismed Transportmiddelmekaniker Automekaniker Lastvognsmekaniker Entreprenørmaskinemekaniker Cykel- og motorcykelmekaniker Flymekaniker Lager- og transportarbejder Landbrugsmaskinmekaniker Plastmager og procesoperatør Guldsmed Bygge & Anlæg: EFG bygge og anlæg, basisår STI bygge og anlæg, Træ-linie, branchearb STI bygge og anlæg, Maler-linie, branchearb STI bygge og anlæg, VVS-linie, branchearb Maskinsnedker Bygningssnedker Tømrer Skibstømrer Glarmester Møbelsnedker Anlægger

5 Murer Struktør Byggemontagetekniker Bygningsmaler VVS-montør Blikkenslager Teknisk Designer Teknisk Isolering Handel & Kontor: EFG HK, basisår STI HK, branchearbejder Handelsskolernes Grunduddannelse (Danmark) TNI/HG Handelsskolernes Grunduddannelse i Grønland el. komb. Grønland-Danmark HK-assistent TNI/HG Lægesekretær TNI Dagligvarehandel (butiksuddannelse) Finansuddannelsen TNI/HG Dekoratør TNI Administration (kontoruddannelse) Receptionist TNI/HG Salgsassistent med profil TNI/HG Salgsassistent uden profil TNI/HG Handelsassistent Bankassistent Postassistent Teleassistent Trafikassistent Oversætteruddannelse Simultantolk Tolk (B-tolk) Levnedsmiddel: EFG levnedsmiddel, basisår STI Levnedsmiddelmedhjælper

6 Husholdningsfagskole (Grund- el. specialkursus) Cafeteria- og kantineassistent Kok Smørrebrødsjomfru Tjener Køkkenassistent (Husholdningsfagskole) Køkkenassistent Nerisassiortoq Køkkenleder (STI) Køkkenleder (DK) Skibskok Bager Konditor Butiksslagter Mejerist Hotel- og turismeassistent Søfart & Fiskeri: Søfart, basisuddannelse (Søfartsskole) Søfart, basisuddannelse (Skoleskib) Søfart Grunduddannelse Skibsassistent (afslutningskursus) Fiskeriassistent (Søfart- og Fiskeri) Vodbinder Fiskeindustriassistent Laboratorieassistent Landbrug mv.: Bygdeuddannelse Fåreholder Renavler EFG jordbrug, basisår Gartner Produktionsgartner Landbrugsskole

7 Chauffør Social & Sundhed: STI Socialmedhjælper Socialhjælper Sundhedsmedhjælper Social- og sundhedshjælper (Danmark) Sundhedshjælper Sundhedsassistent Fodterapeut Peqqissaasoq afsnit Social- og sundhedsassistent Tandklinikassistent Social- og sundhedshjælper (Grønland) Hospitalteknisk assistent Laboratorietandtekniker, aftagelig protetik Laboratorietandtekniker, fast protetik Tandklinikassistent Grafiske fag: EFG grafiske fag, basisår Fotograf Pressefotograf Film-, TV- og Videomedarbejder Teaterteknikker Multimedieuddannelsen Mediegrafiker Industribogbinder Grafiker Grafisk trykker Servicefag: Beklædningsoperatør Beklædningshåndværker Møbelpolstrer Skomager

8 Frisør Optometrist Urmager Pottemager Sejlmager IKKE OFFICIEL - Skorstensfejer Hovedgruppe 3: Kortere videregående uddannelser (Mellemuddannelser) Læreruddannelser: Folkeskolelærer Folkeskolelærer, decentral Prof.bach. i tekstile fag og formidling Pædagogiske uddannelser: Pædagog, basisår Socialhjælper Socialpædagog (SPS) Pædagog (DK) Sociale uddannelser: Socialrådgiver (DK) Socialrådgiver (Socialformidler - Grl.) Sundhedsuddannelser: Røntgenmedhjælper (Grønland) Peqqissaasoq afsnit 1 og 2 (Sundhedsassistent) Hospitalsteknisk assistent Sygeplejerske (DK) Sygeplejerske (GRL) Bioanalytiker Hospitalslaborant, klinisk-kemisk Jordemoder Radiograf Tandplejer, Danmark Klinisk tandtekniker Ergoterapeut Fysioterapeut

9 Afspændingspædagog Zoneterapeut Massør Akupunktør Farmakonom Levnedsmiddeluddannelser: Levnedsmiddelassistent Levnedsmiddeltekniker Professionsbachelorudd. i Sundhed og Ernæring Handel, edb mv.: Datamatiker IT-administrator (DK) IT-Administrator (Grl.) Shippingmedarbejder Markedsføringsøkonom Food & Business Engineer Assurandør Innovation & Entrepeneurship Finansøkonom Serviceøkonom Produktionsteknolog Akademimerkonom Handelsøkonom Mellemtekniske uddannelser: Byggetekniker Bygningskonstruktør Kort- og landmålingstekniker Maskinteknisk værkstedskursus Skibsmaskinist Maskinmester Installatør, El Merkantil - EL IT- og Elektronikteknolog

10 Laborant Kemotekniker Laboratorietekniker Miljøtekniker Installatør, VVS VVS-tekniker Beklædningsformgiver(Designer) Modeltekniker Produktudvikler Designteknolog Trætekniker Landbrugstekniker Jordbrugsteknolog Fiskeindustritekniker Kvalitetstekniker Produktionstekniker Fiskeritekniske uddannelser: Fiskeriteknolog Fiskeriøkonomi (Norge) Trafik, Kommunikation & Navigation: Juniorofficer Fiskeskippereksamen af 3. grad (Grl) Fiskeskippereksamen af 3. grad (Dk) Fiskeskippereksamen af 1. grad (Grl) Fiskeskippereksamen af 1. Grad (Dk) Kystskipper (Grl) Kystskipper (Dk) Sætteskipper (Grl) Sætteskipper (Dk) Seniorofficer Styrmand Maskinchef Skibsfører

11 Skibschef A-certifikat Erhvervspilot Flyveleder Telefonmontør (Tele) Kunst, Kultur & Medier: Kunsthåndværker (Skolen for Brugskunst) Grafonom Billedkunst (private akademier) Billedkunst (Kunstakademiet) Moderne Dans Prof.bach. i medieproduktion og ledelse Designuddannelse Skuespiller Musikkonservatorium Organist Musikkonservatorium, Rytmisk Indretningsarkitekt Driftstekniker (KNR) Filmuddannelse Journalist Konservator Konserveringstekniker Kaospilot Hovedgruppe 5: Øvrige uddannelser Politibetjent Specialpræst (Grønland) IKKE OFFICIEL - Kateket Idrætstræner Skitræner (Norge) Alkologuddannelse Hovedgruppe 6: Kursuslignende uddannelser Bygmesterkursus

12 AFIS-operatør Anstaltbetjent Filmklipper, kursus Bygdetømrer Merconom Erhvervsøkonomisk diplomstudium (HD) Malerfagets videregående uddannelse UldforarbejdningSkindsyningskursus Skindsyningskursus PC-brugeruddannelse Årskursus (Sociale Højskole) Flyveklarererkursus Ortodonti, videreuddannelse Tillægskursus ved journalisthøjskolen Iværksætteruddannelsen Moderne Blomsterbinding Kosmetolog Mine- og entreprenøruddannelse (modul 1) Mine- og entreprenøruddannelse (modul 2) Den Sociale Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Den pædagoiske diplomuddannelse Human Ressource Management diplomuddannelse Diplomuddannelse i Familieterapi Pædagogisk kandidatuddannelse (DLH) Psykologisk-pædagogisk kandidatuddannelse Voksenunderviseruddannelse Årskursus (DLH) Hovedgruppe 8: Videregående uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser: Teknisk naturvidenskabelig basisuddannelse (Aalborg) Teknisk Naturvidenskabelig bacheloruddannelse Biologi, bach

13 Biologi, cand Geografi, bach. (f.b.) (RUC) Geografi, bach Geografi, bifagsniveau Geografi, cand Kulturgeografi, bifagsniveau Kulturgeografi Natur- og Miljøvernfag, bach. (Norge) Geologi, bach Geologi, bifagsniveau Geologi Geologi, ph.d Molekylærbiologi, bach. (f.b.) (RUC) Molekylarbiologi, cand (RUC) Forsikringsvidenskab, bach Forsikringsvidenskab Matematik, bach Matematik, bifagsniveau Matematik Matematik/andet, bach Matematik/statistik, bach Matematik/økonomi, bach Matematik/fysik, bach. (f.b.) (Aalborg) Matematik/fysik (Aalborg) Matematik/datalogi, bach Matematik/datalogi (Aalborg) Matematik/kemi, bach Datalogi/andet, bach Datalogi, bifagsniveau Datalogi Datalogi, bach. (f.b.) (Aalborg) Datalogi, cand. (Aalborg) Fysik, bifagsniveau

14 Fysik Fysik, bach. (f.b.) (RUC) Fysik/datalogi, bach Fysik/astronomi, bach Fysik/kemi, bach Astronomi Meteorologi, bach Geofysik, bach Geofysik Kemi,bach Kemi Kemi/datalogi, bach Biokemi, bach Biokemi, cand Idræt: Idræt, bach. (KU) Idræt, bifagsniveau (KU) Idræt, cand Idræt, bifagsniveau (OU) Medicin: Medicin, bach Medicin, cand Biomekanik, bach Klinisk biomekanik (Kiropraktor) Master of Public Health Psykologi: Psykologi, bach Psykologi, sidefag Psykologi, cand Samfundsvidenskabelige uddannelser: Samfundsvidenskabelig basisuddannelse (Aalborg) Samfundsvidenskabelig basisuddannelse (RUC) Basisuddannelse (Ilisimatusarfik)

15 Samfundsfag, bach Samfundsfag Administration, bach. (Ilisimatusarfik) Administration, bifagsniveau (Ilisimatusarfik) Administration (Ilisimatusarfik) Kommunikationsuddannelse, bach Kommunikationsuddannelse, cand Sociologi, bach Sociologi, cand Antropologi, bach Antropologi, cand Social Anthropology (M.Sc.) Forvaltning, bach. (f.b.) (RUC) Forvaltning (RUC) Forvaltning, mellemuddannelse (f.b.) (RUC) Forvaltning Administration, bach. (Ilisimatusarfik) Administration, cand Statskundskab, bach Statskundskab Teknologisk samfundsvidenskab, bach Teknologisk samfundsvidenskab, cand Den Sociale Kandidatuddannelse Økonomi (Statsvidenskab) Økonomi, bach Økonomi, cand Samfundsøkonomi, bach Samfundsøkonomi, cand Internationale Udviklingsstudier, bach. (f.b.) (RUC) Internationale Udviklingsstudier, komb. (RUC) Internationale Udviklingsstudier Informatik, bach Informatik, cand

16 Jura, bach Jura Erhvervsøkonomi-HA, bach. (f.b.) Erhvervsøkonomi cand. merc Erhvervsøkonomi-erhvervsret, bach. (f.b.) Cand.merc.jur Erhvervssproglig uddannelse, bach. (Aalborg) Erhvervssprog, cand. ling. merc Kandidatudd. i erhvervsøk Cand.merc.aud Kandidatudd. i erhv.jura (cand.merc.jur.) (Aalborg) Humanistiske uddannelser: Humanistisk basisuddannelse (Aalborg) Humanistisk basisuddannelse (RUC) Humanistisk bacheloruddannelse Engelsk, bach Engelsk, sidefag Engelsk, cand Fransk, bach. (f.b.) (RUC) Fransk, bach Fransk, cand Japansk, bach Japansk, cand Russisk, bach Russisk, cand Spansk, bach Spansk, cand Tysk, bach Tysk, sidefag Tysk, cand Dansk, bach. (f.b.) (RUC) Dansk, cand Dansk (Nordisk), bach

17 Dansk (Nordisk), sidefag Islandsk Sprog og Litteratur, bach Litteraturvidenskab, bach Litteraturvidenskab, sidefag Litteraturvidenskab Filosofi, bach Filosofi, sidefag Filosofi, cand Religionsvidenskab, bach Religionsvidenskab, sidefag Religionsvidenskab, cand Kultur- og samfundshistorie, bach. (Ilisimatusarfik) Kultur- og samfundshistorie, bifagsniveau (Ilisimatusarfik) Kultur- og samfundshistorie (Ilisimatusarfik) Kultur- og Sprogmødestudier, bach. f.b. (RUC) Etnografi, bach Etnografi, bifagsniveau Etnografi, cand Arkæologi, forhistorisk, bach Arkæologi, forhistorisk, sidefag Arkæologi, cand Historie, bach Historie, sidefag Historie, cand Eskimologi, bach Eskimologi, sidefag Eskimologi, cand Sprog, litteratur og medier, bach Sprog, litteratur og medier, sidefag Sprog, litteratur og medier, cand Bibliotekar, bach Bibliotikar, DB Bibliotekar, cand

18 Kunsthistorie, bach Kunsthistorie, sidefag Kunsthistorie, cand Medievidenskab, bach Medievidenskab, sidefag Medievidenskab, cand Internationale kultur- og samfundsstudier (Norge) Dramaturgi/teatervidenskab, bach Dramaturgi/teatervidenskab, sidefag Dramaturgi/teatervidenskab Musikvidenskab, bach Musikvidenskab, sidefag Musikvidenskab Musikkonservatorium, bach Musikkonservatorium, cand Bachelor of Applied Music Media Arts Bachelor of Art Humanistisk informatik, bach Humanistisk informatik, sidefag Humanistisk informatik, cand Kommunikation, bach. (f.b.) (Aalborg) Kommunikation (Aalborg) Informationsvidenskab, bach Informationsvidenskab, sidefag Informationsvidenskab, cand Audiologopædi, bach Audiologopædi, cand Pædagogik, bach Pædagogik, sidefag Pædagogik, cand Teologi: Teologi (Danmark)

19 Teologi (Ilisimatusarfik) Pastoralseminarium ved Ilisimatusarfik Teologi (Ilisimatusarfik) Andre universitetsuddannelser: MA in Education and Program design Kulturarbejde & formidling (OU) Fiskerikandidat (Norge) Tourism, bach Tourism, cand Transportøkonomi og logistik, bach Landinspektør (f.b.) Bachelor of Engineering Ingeniøruddannelser: Diplomingeniør, anlægssektor, (f.b.) (Aalborg) Diplomingeniør, byggesektor, (f.b.) (Aalborg) Diplomingeniør, eksportingeniør, (f.b.) (Aalborg) Civilingeniør (DTU) Civilingeniør, (f.b.) (Aalborg) Handelshøjskoleuddannelser: Erhvervssproglig uddannelse (Handelshøjskole) Tegnsprogs- og MHS-tolk (Handelshøjskole) Business Administration, bach Business Administration, cand Landbohøjskole: Bach. med. Veterinær (Dyrlæge) Cand. med. Veterinær (Dyrlæge) Forstkandidat Levnedsmiddelkandidat (Bromatolog) Levnedsmiddelingeniør (KVL) Levnedsmiddelkandidat (cand.tech.al.) Agronom Arkitektskole: Arkitekt, bach

20 Arkitekt, cand Farmaceuthøjskolen: Farmaceut Tandlægehøjskole: Odontologi, bach. (Tandlæge, bachelor) Odontologi, cand. (Tandlæge, bachelor) Uspecificeret: Uspecificert, støtteberettiget Uspecificeret, ikke støtteberettiget

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND

UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND Find din uddannelse! UDDANNELSE/OMRÅDE STAND UDDANNELSE/OMRÅDE STAND 2-årig Uddannelse 448 112 linjen 413 3D College 428 Acoustics and Audio Technology (Akustik og Audioteknologi) 447 Action 413 Adgangskursus

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere