Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005"

Transkript

1 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over de 658 forskellige uddannelser der pt. findes i uddannelsesregistret. For mere specifikke beskrivelser af uddannelser, der helt eller delvist gennemføres i Grønland eller i Danmark, som Grønlands Hjemmestyre pt. anerkender som berettigede til uddannelsesstøtte, henvises til den elektroniske uddannelsesnøgle "Sunngu - Hva' kan jeg blive". Denne er en sammenlægning af de to tidligere trykte udgaver af "Sunngu" og "Periarfissat". "Sunngu - Hva' kan jeg blive" kan læses online på hjemmesiden Sunngu og redigeres og vedligeholdes af Departement for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIN) i henholdsvis Nuuk og København. Hvert uddannelsesnummer i den grønlandske uddannelsesnomenklatur er pt. opbygget som et sekscifret nummer, hvor hvert enkelt ciffer er en hjælp til identifikation af uddannelsestypen. De 6 cifre har følgende betydning: 1. ciffer 1. ciffer identificerer uddannelsernes hovedgruppe. Der er for øjeblikket tale om 6 forskellige grupper. 1: Studieforberedende undervisning. 2: Faglige grunduddannelser. 3: Kortere videregående uddannelser (Mellemuddannelser). 5: Øvrige uddannelser. 6: Kursuslignende uddannelser. 8: Videregående uddannelser samt 9: Uspecificerede, ikke støtteberettigede uddannelser. Grønlands Statistik producerer pt. ikke statistik inden for hovedgrupperne 1, 4, 6 og og 3. ciffer 2. og 3. ciffer er hhv. 1. og 2. underopdeling og bruges som reference til specifikke faggrupper. 4. og 5. ciffer 4. og 5. ciffer er løbenumre. 6. ciffer 6. ciffer er retnings- eller niveaunummer. Disse er opdelt på følgende 9 grupper. 1. Hovedretning, som omfatter flere erhvervsuddannelser. 2. Ej specificeret på niveau eller retning. 3. Mesterlære (lærling). 4. STI-uddannelser.

2 5. Praktikdel mv. (for videregående uddannelser desuden bachelordel). 6. Bifagsstudium eller grunduddannelse. 7. Hovedfagsstudium. 8. Konferensstudium, Ph.D., Licentiat. 9. Uoplyst. Den grønlandske uddannelsesnomenklatur danner grundlag for indberetningerne fra uddannelsesinstitutionerne i Grønland og Danmarkskontoret i København til Grønlands Statistik. Disse indberetninger indeholder oplysninger om uddannelsens indhold og art, hvorfra Grønlands Statistik kan placere den pågældende uddannelse i nomenklaturen med et officielt nummer. Når først et nummer er tildelt, bliver det aldrig slettet igen. Et nummer kan derimod blive udfaset eller nedlagt som følge af en uddannelses ophør eller opdeling. Uddannelsesnavn Hovedgruppe 1: Studieforberende undervisning Nummer FSA/FSUA, voksenundervisning Forkursus på Bygge- & Anlægsskolen Forberedelseskursus på Jern- og Metalskolen Maritimt Forkursus Forkursus til EVU Forkursus til TNI-uddannelserne Forkursus på ATI Atx - enkeltfagskursus på ATI ("mini GU") Maskinteknisk værkstedsskole Byggeteknisk værkstedsskole Teknisk Introduktionskursus GU, gymnasial uddannelse i Grønland HF HF-enkeltfag For.kursus, maskinmester Gymnasium Studenterkursus GSK American Language Academy International college (Norge) HHX årig Merkantil suppleringsuddannelse

3 AFS (m.fl.) Et år i huset Folkehøjskole Idrætshøjskole Sproghøjskole Forberedelseskursus til Musikuddannelse Forberedelseskursus, formgivning Kunstskole Studieforberedende kursus (sundhed) Teoriforløb til Peqqissaasoq HTX HTX-enkeltfag Forkursus til teknikkerudd. (ATI) (nummer udfaset, overført til ) Adgangskursus til Teknikum Adgangskursus til Tek Nat Bas årigt GU adgangskursus EGU Hovedgruppe 2: Faglige grunduddannelser Jern & Metal: Flyttearbejder STI jern og metal, El-linie, branchearb STI jern og metal, Mekanisk linie, branchearb Elektriker Automatikmekaniker Elektrofagtekniker Kontorservicefagttekniker (Kontormekaniker) Elektronikfagtekniker Radio-,tv-og fagtekniker Kontorservicefagtekniker Datafagtekniker IT-Supporter Finmekaniker Smede- maskinarbejder (nummer udfaset, opdelt i to nye numre,

4 og ) Terminalarbejder Skibsmontør Skibsbygger VVS-rørsmed Maskinarbejder Kleinsmed Svejser Værktøjsmager Kølemontør Karosserismed Transportmiddelmekaniker Automekaniker Lastvognsmekaniker Entreprenørmaskinemekaniker Cykel- og motorcykelmekaniker Flymekaniker Lager- og transportarbejder Landbrugsmaskinmekaniker Plastmager og procesoperatør Guldsmed Bygge & Anlæg: EFG bygge og anlæg, basisår STI bygge og anlæg, Træ-linie, branchearb STI bygge og anlæg, Maler-linie, branchearb STI bygge og anlæg, VVS-linie, branchearb Maskinsnedker Bygningssnedker Tømrer Skibstømrer Glarmester Møbelsnedker Anlægger

5 Murer Struktør Byggemontagetekniker Bygningsmaler VVS-montør Blikkenslager Teknisk Designer Teknisk Isolering Handel & Kontor: EFG HK, basisår STI HK, branchearbejder Handelsskolernes Grunduddannelse (Danmark) TNI/HG Handelsskolernes Grunduddannelse i Grønland el. komb. Grønland-Danmark HK-assistent TNI/HG Lægesekretær TNI Dagligvarehandel (butiksuddannelse) Finansuddannelsen TNI/HG Dekoratør TNI Administration (kontoruddannelse) Receptionist TNI/HG Salgsassistent med profil TNI/HG Salgsassistent uden profil TNI/HG Handelsassistent Bankassistent Postassistent Teleassistent Trafikassistent Oversætteruddannelse Simultantolk Tolk (B-tolk) Levnedsmiddel: EFG levnedsmiddel, basisår STI Levnedsmiddelmedhjælper

6 Husholdningsfagskole (Grund- el. specialkursus) Cafeteria- og kantineassistent Kok Smørrebrødsjomfru Tjener Køkkenassistent (Husholdningsfagskole) Køkkenassistent Nerisassiortoq Køkkenleder (STI) Køkkenleder (DK) Skibskok Bager Konditor Butiksslagter Mejerist Hotel- og turismeassistent Søfart & Fiskeri: Søfart, basisuddannelse (Søfartsskole) Søfart, basisuddannelse (Skoleskib) Søfart Grunduddannelse Skibsassistent (afslutningskursus) Fiskeriassistent (Søfart- og Fiskeri) Vodbinder Fiskeindustriassistent Laboratorieassistent Landbrug mv.: Bygdeuddannelse Fåreholder Renavler EFG jordbrug, basisår Gartner Produktionsgartner Landbrugsskole

7 Chauffør Social & Sundhed: STI Socialmedhjælper Socialhjælper Sundhedsmedhjælper Social- og sundhedshjælper (Danmark) Sundhedshjælper Sundhedsassistent Fodterapeut Peqqissaasoq afsnit Social- og sundhedsassistent Tandklinikassistent Social- og sundhedshjælper (Grønland) Hospitalteknisk assistent Laboratorietandtekniker, aftagelig protetik Laboratorietandtekniker, fast protetik Tandklinikassistent Grafiske fag: EFG grafiske fag, basisår Fotograf Pressefotograf Film-, TV- og Videomedarbejder Teaterteknikker Multimedieuddannelsen Mediegrafiker Industribogbinder Grafiker Grafisk trykker Servicefag: Beklædningsoperatør Beklædningshåndværker Møbelpolstrer Skomager

8 Frisør Optometrist Urmager Pottemager Sejlmager IKKE OFFICIEL - Skorstensfejer Hovedgruppe 3: Kortere videregående uddannelser (Mellemuddannelser) Læreruddannelser: Folkeskolelærer Folkeskolelærer, decentral Prof.bach. i tekstile fag og formidling Pædagogiske uddannelser: Pædagog, basisår Socialhjælper Socialpædagog (SPS) Pædagog (DK) Sociale uddannelser: Socialrådgiver (DK) Socialrådgiver (Socialformidler - Grl.) Sundhedsuddannelser: Røntgenmedhjælper (Grønland) Peqqissaasoq afsnit 1 og 2 (Sundhedsassistent) Hospitalsteknisk assistent Sygeplejerske (DK) Sygeplejerske (GRL) Bioanalytiker Hospitalslaborant, klinisk-kemisk Jordemoder Radiograf Tandplejer, Danmark Klinisk tandtekniker Ergoterapeut Fysioterapeut

9 Afspændingspædagog Zoneterapeut Massør Akupunktør Farmakonom Levnedsmiddeluddannelser: Levnedsmiddelassistent Levnedsmiddeltekniker Professionsbachelorudd. i Sundhed og Ernæring Handel, edb mv.: Datamatiker IT-administrator (DK) IT-Administrator (Grl.) Shippingmedarbejder Markedsføringsøkonom Food & Business Engineer Assurandør Innovation & Entrepeneurship Finansøkonom Serviceøkonom Produktionsteknolog Akademimerkonom Handelsøkonom Mellemtekniske uddannelser: Byggetekniker Bygningskonstruktør Kort- og landmålingstekniker Maskinteknisk værkstedskursus Skibsmaskinist Maskinmester Installatør, El Merkantil - EL IT- og Elektronikteknolog

10 Laborant Kemotekniker Laboratorietekniker Miljøtekniker Installatør, VVS VVS-tekniker Beklædningsformgiver(Designer) Modeltekniker Produktudvikler Designteknolog Trætekniker Landbrugstekniker Jordbrugsteknolog Fiskeindustritekniker Kvalitetstekniker Produktionstekniker Fiskeritekniske uddannelser: Fiskeriteknolog Fiskeriøkonomi (Norge) Trafik, Kommunikation & Navigation: Juniorofficer Fiskeskippereksamen af 3. grad (Grl) Fiskeskippereksamen af 3. grad (Dk) Fiskeskippereksamen af 1. grad (Grl) Fiskeskippereksamen af 1. Grad (Dk) Kystskipper (Grl) Kystskipper (Dk) Sætteskipper (Grl) Sætteskipper (Dk) Seniorofficer Styrmand Maskinchef Skibsfører

11 Skibschef A-certifikat Erhvervspilot Flyveleder Telefonmontør (Tele) Kunst, Kultur & Medier: Kunsthåndværker (Skolen for Brugskunst) Grafonom Billedkunst (private akademier) Billedkunst (Kunstakademiet) Moderne Dans Prof.bach. i medieproduktion og ledelse Designuddannelse Skuespiller Musikkonservatorium Organist Musikkonservatorium, Rytmisk Indretningsarkitekt Driftstekniker (KNR) Filmuddannelse Journalist Konservator Konserveringstekniker Kaospilot Hovedgruppe 5: Øvrige uddannelser Politibetjent Specialpræst (Grønland) IKKE OFFICIEL - Kateket Idrætstræner Skitræner (Norge) Alkologuddannelse Hovedgruppe 6: Kursuslignende uddannelser Bygmesterkursus

12 AFIS-operatør Anstaltbetjent Filmklipper, kursus Bygdetømrer Merconom Erhvervsøkonomisk diplomstudium (HD) Malerfagets videregående uddannelse UldforarbejdningSkindsyningskursus Skindsyningskursus PC-brugeruddannelse Årskursus (Sociale Højskole) Flyveklarererkursus Ortodonti, videreuddannelse Tillægskursus ved journalisthøjskolen Iværksætteruddannelsen Moderne Blomsterbinding Kosmetolog Mine- og entreprenøruddannelse (modul 1) Mine- og entreprenøruddannelse (modul 2) Den Sociale Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Den pædagoiske diplomuddannelse Human Ressource Management diplomuddannelse Diplomuddannelse i Familieterapi Pædagogisk kandidatuddannelse (DLH) Psykologisk-pædagogisk kandidatuddannelse Voksenunderviseruddannelse Årskursus (DLH) Hovedgruppe 8: Videregående uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser: Teknisk naturvidenskabelig basisuddannelse (Aalborg) Teknisk Naturvidenskabelig bacheloruddannelse Biologi, bach

13 Biologi, cand Geografi, bach. (f.b.) (RUC) Geografi, bach Geografi, bifagsniveau Geografi, cand Kulturgeografi, bifagsniveau Kulturgeografi Natur- og Miljøvernfag, bach. (Norge) Geologi, bach Geologi, bifagsniveau Geologi Geologi, ph.d Molekylærbiologi, bach. (f.b.) (RUC) Molekylarbiologi, cand (RUC) Forsikringsvidenskab, bach Forsikringsvidenskab Matematik, bach Matematik, bifagsniveau Matematik Matematik/andet, bach Matematik/statistik, bach Matematik/økonomi, bach Matematik/fysik, bach. (f.b.) (Aalborg) Matematik/fysik (Aalborg) Matematik/datalogi, bach Matematik/datalogi (Aalborg) Matematik/kemi, bach Datalogi/andet, bach Datalogi, bifagsniveau Datalogi Datalogi, bach. (f.b.) (Aalborg) Datalogi, cand. (Aalborg) Fysik, bifagsniveau

14 Fysik Fysik, bach. (f.b.) (RUC) Fysik/datalogi, bach Fysik/astronomi, bach Fysik/kemi, bach Astronomi Meteorologi, bach Geofysik, bach Geofysik Kemi,bach Kemi Kemi/datalogi, bach Biokemi, bach Biokemi, cand Idræt: Idræt, bach. (KU) Idræt, bifagsniveau (KU) Idræt, cand Idræt, bifagsniveau (OU) Medicin: Medicin, bach Medicin, cand Biomekanik, bach Klinisk biomekanik (Kiropraktor) Master of Public Health Psykologi: Psykologi, bach Psykologi, sidefag Psykologi, cand Samfundsvidenskabelige uddannelser: Samfundsvidenskabelig basisuddannelse (Aalborg) Samfundsvidenskabelig basisuddannelse (RUC) Basisuddannelse (Ilisimatusarfik)

15 Samfundsfag, bach Samfundsfag Administration, bach. (Ilisimatusarfik) Administration, bifagsniveau (Ilisimatusarfik) Administration (Ilisimatusarfik) Kommunikationsuddannelse, bach Kommunikationsuddannelse, cand Sociologi, bach Sociologi, cand Antropologi, bach Antropologi, cand Social Anthropology (M.Sc.) Forvaltning, bach. (f.b.) (RUC) Forvaltning (RUC) Forvaltning, mellemuddannelse (f.b.) (RUC) Forvaltning Administration, bach. (Ilisimatusarfik) Administration, cand Statskundskab, bach Statskundskab Teknologisk samfundsvidenskab, bach Teknologisk samfundsvidenskab, cand Den Sociale Kandidatuddannelse Økonomi (Statsvidenskab) Økonomi, bach Økonomi, cand Samfundsøkonomi, bach Samfundsøkonomi, cand Internationale Udviklingsstudier, bach. (f.b.) (RUC) Internationale Udviklingsstudier, komb. (RUC) Internationale Udviklingsstudier Informatik, bach Informatik, cand

16 Jura, bach Jura Erhvervsøkonomi-HA, bach. (f.b.) Erhvervsøkonomi cand. merc Erhvervsøkonomi-erhvervsret, bach. (f.b.) Cand.merc.jur Erhvervssproglig uddannelse, bach. (Aalborg) Erhvervssprog, cand. ling. merc Kandidatudd. i erhvervsøk Cand.merc.aud Kandidatudd. i erhv.jura (cand.merc.jur.) (Aalborg) Humanistiske uddannelser: Humanistisk basisuddannelse (Aalborg) Humanistisk basisuddannelse (RUC) Humanistisk bacheloruddannelse Engelsk, bach Engelsk, sidefag Engelsk, cand Fransk, bach. (f.b.) (RUC) Fransk, bach Fransk, cand Japansk, bach Japansk, cand Russisk, bach Russisk, cand Spansk, bach Spansk, cand Tysk, bach Tysk, sidefag Tysk, cand Dansk, bach. (f.b.) (RUC) Dansk, cand Dansk (Nordisk), bach

17 Dansk (Nordisk), sidefag Islandsk Sprog og Litteratur, bach Litteraturvidenskab, bach Litteraturvidenskab, sidefag Litteraturvidenskab Filosofi, bach Filosofi, sidefag Filosofi, cand Religionsvidenskab, bach Religionsvidenskab, sidefag Religionsvidenskab, cand Kultur- og samfundshistorie, bach. (Ilisimatusarfik) Kultur- og samfundshistorie, bifagsniveau (Ilisimatusarfik) Kultur- og samfundshistorie (Ilisimatusarfik) Kultur- og Sprogmødestudier, bach. f.b. (RUC) Etnografi, bach Etnografi, bifagsniveau Etnografi, cand Arkæologi, forhistorisk, bach Arkæologi, forhistorisk, sidefag Arkæologi, cand Historie, bach Historie, sidefag Historie, cand Eskimologi, bach Eskimologi, sidefag Eskimologi, cand Sprog, litteratur og medier, bach Sprog, litteratur og medier, sidefag Sprog, litteratur og medier, cand Bibliotekar, bach Bibliotikar, DB Bibliotekar, cand

18 Kunsthistorie, bach Kunsthistorie, sidefag Kunsthistorie, cand Medievidenskab, bach Medievidenskab, sidefag Medievidenskab, cand Internationale kultur- og samfundsstudier (Norge) Dramaturgi/teatervidenskab, bach Dramaturgi/teatervidenskab, sidefag Dramaturgi/teatervidenskab Musikvidenskab, bach Musikvidenskab, sidefag Musikvidenskab Musikkonservatorium, bach Musikkonservatorium, cand Bachelor of Applied Music Media Arts Bachelor of Art Humanistisk informatik, bach Humanistisk informatik, sidefag Humanistisk informatik, cand Kommunikation, bach. (f.b.) (Aalborg) Kommunikation (Aalborg) Informationsvidenskab, bach Informationsvidenskab, sidefag Informationsvidenskab, cand Audiologopædi, bach Audiologopædi, cand Pædagogik, bach Pædagogik, sidefag Pædagogik, cand Teologi: Teologi (Danmark)

19 Teologi (Ilisimatusarfik) Pastoralseminarium ved Ilisimatusarfik Teologi (Ilisimatusarfik) Andre universitetsuddannelser: MA in Education and Program design Kulturarbejde & formidling (OU) Fiskerikandidat (Norge) Tourism, bach Tourism, cand Transportøkonomi og logistik, bach Landinspektør (f.b.) Bachelor of Engineering Ingeniøruddannelser: Diplomingeniør, anlægssektor, (f.b.) (Aalborg) Diplomingeniør, byggesektor, (f.b.) (Aalborg) Diplomingeniør, eksportingeniør, (f.b.) (Aalborg) Civilingeniør (DTU) Civilingeniør, (f.b.) (Aalborg) Handelshøjskoleuddannelser: Erhvervssproglig uddannelse (Handelshøjskole) Tegnsprogs- og MHS-tolk (Handelshøjskole) Business Administration, bach Business Administration, cand Landbohøjskole: Bach. med. Veterinær (Dyrlæge) Cand. med. Veterinær (Dyrlæge) Forstkandidat Levnedsmiddelkandidat (Bromatolog) Levnedsmiddelingeniør (KVL) Levnedsmiddelkandidat (cand.tech.al.) Agronom Arkitektskole: Arkitekt, bach

20 Arkitekt, cand Farmaceuthøjskolen: Farmaceut Tandlægehøjskole: Odontologi, bach. (Tandlæge, bachelor) Odontologi, cand. (Tandlæge, bachelor) Uspecificeret: Uspecificert, støtteberettiget Uspecificeret, ikke støtteberettiget

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed.

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. erfor følgende oversigt: : Muligt i næsten alle tilfælde : egrænsede muligheder : Meget begrænsede muligheder : Ingen muligheder ygge og nlæg: rbejdsdreng

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport Publikationen

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at:

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Reparere biler og motorcykler. Godkende biler til syn. Være selvstændig automekaniker. Mekaniker Teamet har nu videregående uddannelse som: Autoteknolog

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

vælg uddannelser 9.-21.

vælg uddannelser 9.-21. vælg mellem BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 441 uddannelser bliv studerende i tre dage efteråret 2009 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Rapport nr. 15 adgangsgrundlag Kodeforklaring for top af tabellen: 1 Matematisk studentereksamen 2 Sproglig studentereksamen 3 Anden

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2007 Københavns Universitet Lægevidenskab 523 48 2733 1780 9,9 9,7 Folkesundhedsvidenskab 68 6 221 82 8,8 8,6 Farmaceut 241 9 450 224 6,2 alle optaget Tandlæge 108 9 705 347 9,0 8,9 Veterinærmedicin 191 15

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2005 Side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 526 44 2478 1627 9,7 9,6 Folkesundhedsvidenskab 64 8 230 103 9,3 9,2 Tandlæge 107 12 745 341 9,3 9,2 Tandplejer 68

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder.

Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder. Frisør En frisør vasker, klipper og farver hår. Frisøren lægger makeup og farver øjenbryn og vipper. En vigtig del af frisørjobbet er at rådgive kunderne om, hvordan de skal pleje deres hår og hvilke frisurer,

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER Dette notat indeholder en liste over de økonomiske gevinster og beskæftigelsesmuligheder for 15 forskellige uddannelser. For uddannelserne beregnes den

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne.

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne. sgevinst Der kan være mange gode grunde til at søge ind på en uddannelse. Det kan f.eks. dreje sig om interesser, sociale relationer (venner), familietraditioner og ønsket om en god indtjening. I den forbindelse

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET sfortegnelse Medicin/lægevidenskab... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4

Læs mere